wyższa i średnia kadra kierownicza, dyrektorzy zarządzający oraz HR.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wyższa i średnia kadra kierownicza, dyrektorzy zarządzający oraz HR."

Transkrypt

1 METODYKA SYNDROMICZNA EXPLORER Poziom: zaawansowany Lunch: wliczony w cenę Czas trwania: 1 dzień / 3 dni Materiały szkoleniowe: wliczone w cenę Miejsce szkolenia: siedziba CRM S.A. Uzyskiwany certyfikat: świadectwo ukończenia szkolenia OPIS SZKOLENIA Metodyka Syndromiczna EXPLORER jest autorskim podejściem do identyfikacji ograniczeń efektywności wykorzystania zasobów organizacji. Jest zbiorem technik, których stosowanie ułatwia odnajdywanie źródeł obserwowanych, niepożądanych symptomów. Symptomy nader często postrzegane są jako problemy do rozwiązania, co jest źródłem niepowodzenia zmian. Metodyka bazuje na tzw. obszarze uwarunkowań ukrytych niedostępnych w rutynowych kontrolach, audytach czy controllingu. Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy stosują formułę zintegrowanego pakietu technik, narzędzi i metod /SEDNO /. Poznają w praktyce zasady audytu MSE, identyfikacji czynnika krytycznego MSE oraz przygotowywania scenariusza strategii przeciwdziałania zidentyfikowanym ograniczeniom. Rezultatami warsztatów są takie produkty, jak: matryca obecności syndromów wykaz konkretnych stanów rzeczy (praźródeł objawów), które blokują pożądane sposoby działania organizacji, a których nie widać w wymienionych wczesaniach formach analiz organizacji, diagram syndromiczny wyskalowana matryca obecności barier, wizualizująca tendencje istotne dla obszarów: odpowiedzialności, komunikacji, relacji międzyludzkich i kapitału ludzkiego, matryca konsekwencji zmapowane zagrożenia analizowane na przykładzie konkretnych syndromów, pokazujące zagrożenia i ograniczenia organizacji, piramida wartości graficzna formuła stanów rzeczy respektowanych (traktowanych w codziennej praktyce organizacji jako naturalne, stosowane nawyki) oraz deklarowanych (artykułowanych w formie dokumentów, celów organizacji) wraz z wykazem niespójności, luki i sprzeczności jako źródeł konfliktów i napięć, które marnotrawią potencjał organizacji MSE jest spójna z produktami Cabinet Office oraz innymi, najbardziej rozpowszechnionymi metodykami zarządzania projektami. Wdrożona w organizacji, staje się jednym z kluczowych instrumentów regulacji ładu decyzyjności, opartego na transparentnej merytoryczności podporządkowanej regułom kontekstowego rozwoju wiedzy w organizacji. ADRESACI wyższa i średnia kadra kierownicza, dyrektorzy zarządzający oraz HR. 1 z 5

2 KORZYŚCI W przypadku szkoleń zamkniętych, organizacja odnosi korzyści w postaci: materiału empirycznego, umożliwiającego zaplanowanie pełnej ścieżki identyfikacji mechanizmów ograniczających efektywne wykorzystanie zasobów organizacji oraz opracowanie strategii przeciwdziałania, obniżenia kosztów organizacji, np. poprzez eliminację zbędnej powtarzalności nieefektywnych prac, odświeżenia atmosfery w zespole i odczuwalnej poprawy relacji międzyludzkich, optymalizacji procesów kreowania ścieżki kariery zawodowej pracowników /model modułowy/, z perspektywy obecnych i przyszłych potrzeb organizacji optymalizacji procesów komunikacyjnych opartych na intuicyjnych, prostych rozwiązaniach standaryzujących procesy informacyjne, pozyskania przesłanek do obniżenia ryzyka niepowodzenia poprzez poznanie głębokich (mentalnych) uwarunkowań potencjału merytorycznego i wykonawczego zespołu pracowniczego, podniesienia wartości rynkowej organizacji poprzez zobiektywizowanie procedur i rezultatów artykulacji, gromadzenia oraz wykorzystywania w codziennej praktyce zasobów wiedzy organizacji, szczególnie w postaci odpowiednio wyartykułowanych tzw. dobrych praktyk, zawierających doświadczenia wyniesione z praktycznych prób realizacji zadań firmy, poznania poziomu identyfikacji zespołu ze strategią i celami organizacji, racjonalizacji struktury organizacji oraz zintegrowania działań z nastawieniem produktowym, pozwalającym na zadaniowe planowanie pracy oraz stosowanie standardów obiektywizujących proces oceny rezultatów zarówno cząstkowych, jak i finalnych z perspektywy wskaźników ekonometrycznych, wyskalowania poznanych uwarunkowań dla potrzeb benchmarku umożliwiającego stosowanie zobiektywizowanych procedur oceny ludzi, porównywania zespołów, efektów ich pracy, poziomu zaangażowania itd. opartych na zobiektywizowanych zasadach, zdiagnozowania tego, co się w organizacji dzieje, co ludzi boli, przeszkadza w pracy, zniechęca do działania, blokuje ich inicjatywę, obniża poziom gotowości do zmian oraz decyduje o obecnym poziomie ich identyfikacji z organizacją, potencjału do zmiany kultury organizacji na produktową, dynamiczną wobec zmian, absorbującą wiedzę, doświadczenie własne i zewnętrzne, preferującą zachowania podmiotowe, itd. zobiektywizowania procesu oceny produktów pracy intelektualnej na każdym poziomie. W przypadku szkoleń otwartych, efektem są umiejętności i wiedza uczestnika: ułatwiające samodzielne zidentyfikowanie najpoważniejszych zagrożeń środowiska korzyści biznesowych oraz ich wyrażenie w formule respektującej wymogi środowiska projektowego, podnoszące racjonalność efektywności działań zintegrowanych - nie skutkujących negatywnymi konsekwencjami w dziedzinach powiązanych lub bezpośrednio zależnych, co zapewnia systemowe, holistyczne podejście do organizacji ujętej w perspektywie organizacji uczącej się, umożliwiające poznanie głębokich uwarunkowań respektowania rozwiązań organizacyjnych, podnoszące poziom umiejętności analizy, syntezy, racjonalizacji, metarefleksyjności, problemowej asocjacyjności, poszerzające zakres umiejętności komunikacyjnych, pozwalające na zablokowanie lub wykluczenie stanów rzeczy, procesów i tendencji istotnych dla organizacji, a pomijanych zazwyczaj w rutynowych kontrolach, audytach, a nawet controllingu, skalowania poznanych uwarunkowań dla potrzeb benchmarku umożliwiającego stosowanie zobiektywizowanych procedur oceny ludzi, porównywanie zespołów, efektów ich pracy, poziomu zaangażowania itd. opartego na zobiektywizowanych zasadach. 2 z 5

3 PROGRAM SZKOLENIA Warsztaty poprzedzone są współpracą na platformie szkoleniowo konsultingowej. Jednym z jej rezultatów jest szczegółowy program, uwzgledniający rozpoznane potrzeby zespołu. Ramowy program warsztatów obejmuje: Jak rozpoznać głębokie uwarunkowania efektywności organizacji? Składowe Metodyki Syndromicznej EXPLORER Audyt MSE o Matryca Obecności MSE o Diagram Syndromiczny o Matryca Konsekwencji obecności barier mentalnych w organizacji o Piramida Wartości Deklarowanych i Akceptowanych o Czynnik Krytyczny Organizacji Strategia MSE o Kodeksy etyczne a kultura projektowa o o Modułowa Ścieżka Kariery Zawodowej Zobiektywizowane Kryteria Oceny Produktów Pracy Intelektualnej Kwanty wiedzy Mapy wiedzy Mapy Merytorycznych Argumentów Decyzyjności Plan Wdrażania Zmian z wykorzystaniem MSE Cykl Syndromiczny jako składowa kultury projektowej organizacji DLACZEGO METODYKA SYNDROMICZNA W CRM S.A.? Obecność MSE jest naturalną konsekwencją wieloletnich doświadczeń wyniesionych z praktyki szkoleniowej produktów Cabinet Office oraz doradczej, osadzonej w kulturze projektowej wspomnianych produktów. MSE jest uniwersalnym produktem diagnostyki środowiska projektowego. Odpowiada na pytania o uwarunkowania wdrożeń zmian, zmniejszając ryzyko niepowodzenia. Zastosowana w późniejszych fazach cyklu projektowego pozwala identyfikować przyczyny niepowodzeń i wypracować skuteczną strategię rozwiązania problemów. SUGEROWANA ŚCIEŻKA SZKOLEŃ MSE posiada liczne, interdyscyplinarne odniesienia. Bazuje na wielu elementach obecnych w metodykach zarzadzania projektami oraz doświadczeniu zawodowym. Dlatego optymalna ścieżka szkoleń sytuuje ten produkt w kontekście słuchacza dysponującego przynajmniej wyjściowymi paramentami wiedzy z zakresu zarzadzania projektami. 3 z 5

4 DR TADEUSZ WOJEWÓDZKI Trener wiodący Ekspert CRM w zakresie metodyki syndromicznej, procesów informacyjnych i zarządzania wiedzą. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat z metodologii nauk u prof. dr hab. Jerzego Kmity - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - z zakresu metodologicznych uwarunkowań zastosowań wiedzy. Autor licznych publikacji tematycznie związanych z optymalizacją procesów decyzyjnych. Twórca Metodyki Syndromicznej /MSE /. Interdyscyplinarne zainteresowania i wykształcenie. Wieloletnie doświadczenie w praktyce przedsiębiorczości. Pasjonat filozoficznej mądrości i zdrowego rozsądku. Wykładowca uczelni trójmiejskich i warszawskich. GRZEGORZ JÓZEFIAK Trener wiodący Z zawodu inżynier telekomunikacji ze specjalnością urządzenia cyfrowe i systemy kontrolno-pomiarowe. Ukończył studia pomagisterskie w zakresie zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, przede wszystkim z obszarów projektowania systemów informatycznych, zarządzania projektami informatycznymi oraz zarządzania strategicznego w firmie IT - projektował i współtworzył rozwiązania systemowe dla bankowości, zarządzał firmą informatyczną. Były wieloletni zawodnik, wicemistrz Polski w żeglarskiej klasie 420. Sport nauczył go nieszablonowego podejścia do każdego zadania, co skutecznie wykorzystuje jako konsultant. Specjalizuje się w modelowaniu i projektowaniu systemów IT. Akredytowany trener w zakresie PRINCE2, ITIL, P3O, MoP. PRINCE2, ITIL, IT Infrastructue Library, M_o_R, P3O, MSP, P3M3 są zarejestrowanymi znakami handlowymi Cabinet Office. MoV, MoP, Swirl logo są znakami handlowymi Cabinet Office. CHAMPS2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym Birmingham City Council. PMBoK is a registered mark of the Project Management Institute, Inc. PMP is a registered mark of the Project Management Institute. The PMI Registered Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc. 4 z 5

5 CRM DEVOTEAM CONSULTING S.A. Mamy 15 lat. Czujemy się jeszcze jak zespół nastolatków z ich siłą, optymizmem, bezkompromisowością i energią. Jednocześnie jednak mamy już wiedzę, umiejętności i doświadczenie dorosłego człowieka, który rozumie świat, w którym żyje. W tym świecie, żeby budować globalne kompetencje trzeba być we "właściwej rodzinie". Dlatego też jesteśmy CRM S.A." dr Piotr Kotelnicki Jesteśmy najstarszą w Polsce Akredytowaną Organizacją Szkoleniową (ATO) i Akredytowaną Organizacją Doradczą (ACO) - od 1998 roku skutecznie implementującą rozwiązania anglosaskiego systemu zarządzania Państwem i gospodarką, wypracowane przez Office of Government Commerce UK (obecnie Cabinet Office). Mamy za sobą tysiące przeszkolonych uczestników z ponad 200 firm komercyjnych i podmiotów publicznych, którzy zdobyli u nas certyfikaty na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Wyróżnia nas pasja, zaangażowanie i efektywność, nasi trenerzy i konsultanci aktywnie uczestniczą w międzynarodowych gremiach pracujących nad doskonaleniem produktów Cabinet Office. Synergia tych elementów gwarantuje bezpieczeństwo współpracy i spełnienie ponadstandardowych wymogów jakościowych, wynikających z ciągłego rozwoju i wewnętrznej wymiany najlepszych praktyk. CRM S.A. świadczy usługi szkoleniowe i doradcze w Europie, północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. 5 z 5

TOGAF 9 for Practitioners (Level 1)

TOGAF 9 for Practitioners (Level 1) TOGAF 9 for Practitioners (Level 1) Poziom: średnio-zaawansowany Czas trwania: 2 dni Lunch: wliczony w cenę Miejsce szkolenia: Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A (26 piętro) Warszawa lub u Klienta* Materiały

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

by Twój projekt był Twoim sukcesem

by Twój projekt był Twoim sukcesem by Twój projekt był Twoim sukcesem Szanowni Państwo! Z prawdziwą satysfakcją i poczuciem dumy przedstawiamy Państwu naszą propozycję programów certyfikacyjnych z zakresu ANALIZY BIZNESOWEJ i ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń i doradztwa

Oferta szkoleń i doradztwa Zobaczyć inaczej BIZNES INNOWACYJNE METODY ZARZĄDZANIA Oferta szkoleń i doradztwa Jeżeli: Działania jednostek organizacyjnych dublują się, ponieważ przebieg procesów biznesowych nie jest opisany. W firmie

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania GRZEGORZ POŚPIESZCZYK Dyrektor Działu Szkoleń Akademia ASAP jest wyspecjalizowaną firmą doradczo-szkoleniową. Zapewniamy optymalne rozwiązania biznesowe, przekładające się bezpośrednio na efektywność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość Zarządzanie Projektami IT - Nowoczesny Project Manager Nowość Unikalność studiów Zarządzanie Projektami IT polega nie tylko na zgodności programu standardem PMI ale również na kompleksowym ujęciu problematyki

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PROGRAM AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ PAS INNOWACYJNE NARZĘDZIE USPOŁECZNIONEGO PROCESU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo