Praktyka kształcenia kadry dydaktycznej w ramach koncepcji blended learning

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyka kształcenia kadry dydaktycznej w ramach koncepcji blended learning"

Transkrypt

1 Tomasz KRÓLIKOWSKI 1, Walery SUSŁOW 2, Błażej BAŁASZ 1 1-KMP WM; Politechnika Koszalińska 2-KPE WEiI, Politechnika Koszalińska Praktyka kształcenia kadry dydaktycznej w ramach koncepcji blended learning 1 Wprowadzenie Rozwój społeczeństwa informacyjnego na przestrzeni ostatnich kilku lat wymusił zwiększanie wykorzystania nowoczesnych metod edukacyjnych w dydaktyce. Poprzez wdrażanie środków pomocowych Unii Europejskiej ilość projektów dotyczących e-learningu zwiększa się w ciągu arytmetycznym. By proces kształcenia metodami e-learningowymi na poziomie szkół ponadpodstawowych przebiegał w przyszłości sprawnie Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpisało konkurs na zorganizowanie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania nauczycieli do wykorzystywania metod e-lerningowych w kształceniu ustawicznym młodzieży i dorosłych. Politechnika Koszalińska jako jedna z czterech uczelni wyższych w Polsce otrzymała grant dydaktyczny, w którym miała przeszkolić nauczycieli pracujących w oświacie w czterech województwach. Autorzy artykułu dzielą się spostrzeżeniami z pracy z nauczycielami i przedstawiają sposób monitoringu zajęć dydaktycznych metodami e-lerningowymi. 2. Zastosowanie systemu kształcenia zdalnego PK w szkoleniu nauczycieli Idea blended learning polega na wykorzystaniu kilku metod nauczania, obecnie najbardziej efektywnym połączeniem wydaje się być zestawienie technik e-learningu ze szkoleniem tradycyjnym [1, 2]. W ramach koncepcji "blended learning", czyli kształcenia komplementarnego możemy sobie wyobrazić harmonogram szkolenia składający się z etapów reprezentowanych przez tradycyjne i nowoczesne techniki szkoleniowe. Wyróżniają trzy podstawowe cele podejmowania na uniwersytecie nauczania komplementarnego [2], które odpowiadają potencjalnym korzyściom dla uczestników procesu kształcenia. W przypadku studenta są to, między innymi

2 personalizacja uczenia się, ułatwienie dostępu do źródeł wiedzy, racjonalizacja zarządzania czasem nauki, możliwość uczenia się w miejscu zamieszkania. W przypadku nauczyciela akademickiego optymalizacja planowania czasu pracy, a także podwyższenie poziomu kwalifikacji zawodowych. W przypadku uczelni racjonalizacja wykorzystania pomieszczeń i infrastruktury laboratoryjnej oraz uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty edukacyjnej. W projekcie szkolenia nauczycieli zastosowano system e-learningowy Politechniki Koszalińskiej, o którym pisaliśmy w [3, 4], którego możliwości pozwalały na realizację zadań dydaktycznych także przez kursantów ze swoimi grupami słuchaczy ze szkół ponadpodstawowych. System miał możliwość kreowania klas uczniów oraz tworzenia dziedzin przedmiotów co umożliwiało filtrowanie tematyczne materiałów dydaktycznych. Zdalne kształcenie odbywało się przy wykorzystaniu platformy WBTserwer, a szkolenia umieszczane na platformie odpowiadały standardom SCORM1.2/1.3. Materiały dydaktyczne przygotowane zostały w programie WBTexpres w wersji komercyjnej (dostępna wersja nieodpłatna pod adresem Rys. 1. Platforma szkoleń zdalnych z wykorzystanym filtrem przedmiotów Fig. 1. Platform for distance teaching with the use of the filter of subjects 28

3 Platforma szkoleniowa pozwalała zarządzać grupą słuchaczy studiów podyplomowych i sprawdzać ich aktywność pracy na serwerze. Podczas realizacji nauczania udostępniano materiały szkoleniowe w postaci skończonych kursów e-learningowych. Proces kształcenia trwał 3 semestry, a program był zmieniany według zaleceń ewaluacyjnych przeprowadzanych na zajęciach na wizytach hospitacyjnych. Rys. 2. Ewolucja rodzaju szkoleń w procesie 3 semestralnym Fig. 2. Evolution of the course form during the three-semester process W trakcie zajęć dydaktycznych osiągnięto kompromis między posiadaną wiedzą słuchaczy, a możliwościami prezentacji wiedzy różnymi metodami kształcenia. W pierwszym procesie ewaluacyjnym po pierwszym semestrze grupa w większości dała propozycję wprowadzenia naocznych zajęć ćwiczeniowych wraz z wykładami i kursami e-learningowymi. Po drugim semestrze nastąpiło rozwarstwienie poziomu wiedzy w grupie, konieczne było zatem wprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych wyrównujących poziom wiedzy grupy. Możliwość doboru programu przez grupę zaowocowała modyfikacją programu zajęć w trzecim semestrze. Nauczyciele, będąc świadomi zmian następujących w procesie kształcenia, dokonali modyfikacji programu szkoleń po uprzednim zakończonym pozytywnie procesie ewaluacyjnym w semestrze II. 3 Ankietowanie nauczycieli przez Internet Bardzo istotnym etapem szkoleń okazało się ankietowanie końcowe. Dostarczyło ono sporo informacji obiektywnych na temat pracy z technologią e-learning. Ankiety przygotowane zostały w programie WBTExpres. Kompilacja ankiety została tak skonstruowana by serwer przy zaznaczaniu odpowiedzi przez kursanta mógł na bieżąco zliczać wyniki ankiety, które można po zakończeniu wyeksportować z serwera do postaci statystycznych wyników procentowych lub wykresów kołowych i słupkowych. 29

4 Rys. 3. Edycja i tworzenie ankiet Fig. 3. Editing and creation of the questionnaires Przejrzystość danych statystycznych otrzymanych z serwera pozwoliła szybko przygotować raporty z ewaluacji zajęć dydaktycznych, a tym samym umożliwiła szybszą reakcję ze strony prowadzącego: było wyraźnie widać co należy poprawić w stylu prowadzenia zajęć i jakie są oczekiwania słuchaczy od programu studiów. Wybiórcze wartości z ankiet przedstawione zostały na rysunku 4 dla różnej reprezentacji danych. 30

5 Rys. 4. Wybrane dane ankietowania w różnych postaciach Fig. 4. Some questionnaire results in different forms 4 Wnioski Ankiety przeprowadzone wśród uczestników szkolenia dały sygnał, że zajęcia dla tej grupy powinny być realizowane poprzez prowadzenie ćwiczeń przy komputerach i dodatkowych kursach e-learningowych do których mają nieograniczony czasowo dostęp. Najlepszym rozwiązaniem dla grupy szkolącej się na studiach podyplomowych, gdzie wszyscy pracują w oświacie jest metoda hybrydowa (ćwiczenia naoczne i kursy elearningowe). Należy rozważyć, czy wykłady nie powinny zostać całkowicie zastąpione przez kursy zdalne i czy oszczędzone godziny naoczne nie lepiej by wykorzystać do robienia ćwiczeń metodą blended learning. Literatura Bednarko M.: E-learning - synergia wiedzy i technologii. e-fakty nr 3, lipiec/sierpień Bronk A., Maciołek R., Mischke J. i inni: Jeśli blended learning na uniwersytecie, to jaki? Dyskusje o... e-mentor, nr 3, Królikowski T., Bałasz B., Szatkiewicz T., Susłow W.: Portal wspomagania nauczania Politechniki Koszalińskiej StudiaNET.pl, I Konferencja Nowe Technologie w Kształceniu na Odległość, Koszalin-Osieki 2005, s Królikowski T., Susłow W.: System internetowego wspomagania nauczania, Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań 9-10 grudnia 2004, Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, 2004, s

6 Streszczenie W referacie zostały opisane niektóre doświadczenia uzyskane przez autorów podczas przeprowadzania szkoleń nauczycieli regionu pomorskiego z zakresu zastosowania technologii e-learningu w szkołach średnich. Głównym celem szkoleń było wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne opracowywanie materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość z wykorzystaniem technologii informacyjnych. The practice of teaching of the didactic staff within conception of "blended learning" Abstract The abstract describes the authors' experience that they received carrying out courses for the teachers of Pomeranian region on the theme of application of e-learning technologies in middle schools. The overall objective of the courses was to help teachers form certain knowledge and skills that would later allow them to independently develop methodical materials for distance teaching with the use of computer networks. 32

E-learning nieodkryte terytorium

E-learning nieodkryte terytorium Izabella Bednarczyk, Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski E-learning nieodkryte terytorium Duża grupa ludzi (w Polsce więcej niż 25% spośród tych, którzy deklarują chęć podnoszenia swoich kwalifikacji)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Jerzy Korczak Dariusz Woźniak ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI Zarys treści: W artykule przedstawiono niektóre aspekty nauczania

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ

E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ Małgorzata Bzowska-Bakalarz Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie Streszczenie. W pracy scharakteryzowano metody

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ W OPARCIU O ANALIZĘ AKTYWNOŚCI STUDENTÓW

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ W OPARCIU O ANALIZĘ AKTYWNOŚCI STUDENTÓW Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ W OPARCIU O ANALIZĘ AKTYWNOŚCI STUDENTÓW Rafał Ludwiczuk, Andrzej Bochniak Katedra Zastosowań Matematyki, Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

WALERY SUSŁOW, ADAM SŁOWIK, MICHAŁ STATKIEWICZ, TOMASZ KRÓLIKOWSKI

WALERY SUSŁOW, ADAM SŁOWIK, MICHAŁ STATKIEWICZ, TOMASZ KRÓLIKOWSKI ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 WALERY SUSŁOW, ADAM SŁOWIK, MICHAŁ STATKIEWICZ, TOMASZ KRÓLIKOWSKI Politechnika Koszalińska NIEKOSZTOWNA, OTWARTA IMPLEMENTACJA

Bardziej szczegółowo

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery E-EDUKACJA W PRAKTYCE WYZWANIA I BARIERY E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery pod redakcją naukową Marcina

Bardziej szczegółowo

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce Mgr Karolina Popławska Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej karolina.poplawska@put.poznan.pl E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRACY STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM MOODLE

OCENIANIE PRACY STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM MOODLE Andrzej Kluza, Stanisław Jabłonowski, Jolanta Kotlarska, Arkadiusz Orłowski, Marian Rusek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie OCENIANIE PRACY STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA PRZEZ INTERNET

GEODEZJA PRZEZ INTERNET Nr 131 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 131 Studia i Materiały Nr 38 2010 Tadeusz GŁOWACKI* e-learning, geodezja, lista dyskusyjna,czat, baza danych GEODEZJA PRZEZ INTERNET

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO BIBLIOTHECA

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH. Doświadczenia z wdrożeń.

Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH. Doświadczenia z wdrożeń. Marcin Dąbrowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH. Doświadczenia z wdrożeń. Opracowanie ma przybliżyć czytelnikowi możliwości aktywności

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych)

Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych) Barbara Janczak Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) Biblioteka Główna Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych) Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Dzień I 24.06.2015 Sesja plenarna (AULA 00.142, parter) Wojciech Orliński, publicysta, pisarz, autor książki Internet. Czas się bać Czy Internet da się

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Sylwia Niezabitowska Anna Ptak Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Streszczenie: Postęp cywilizacyjny, upowszechnienie nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO SZKOLEŃ

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO SZKOLEŃ Roksana Neczaj, Katarzyna Turek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO SZKOLEŃ Już w Białej Księdze wydanej w 1997 roku podkreślano dominującą rolę wiedzy w społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

PROFIL, PREDYSPOZYCJE I PREFERENCJE E-STUDENTÓW UNIGIS PROFILE, PREDISPOSITIONS AND PREFERENCES OF THE UNIGIS E-STUDENTS

PROFIL, PREDYSPOZYCJE I PREFERENCJE E-STUDENTÓW UNIGIS PROFILE, PREDISPOSITIONS AND PREFERENCES OF THE UNIGIS E-STUDENTS Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17b, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 PROFIL, PREDYSPOZYCJE I PREFERENCJE E-STUDENTÓW UNIGIS PROFILE, PREDISPOSITIONS AND PREFERENCES OF THE UNIGIS E-STUDENTS

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE E-NAUCZYCIELA W E-LEARNINGU PIOTR KARAŚ

KOMPETENCJE E-NAUCZYCIELA W E-LEARNINGU PIOTR KARAŚ KOMPETENCJE E-NAUCZYCIELA W E-LEARNINGU PIOTR KARAŚ Streszczenie: XXI wiek jest czasem dynamicznego rozwoju nowych technologii, które wywierają ogromny wpływ na społeczeństwo. W świecie mediów, mediów

Bardziej szczegółowo