KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych WIOSNA-LATO 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych WIOSNA-LATO 2015"

Transkrypt

1 OŚRODEK ROZWOJOWO-WDROŻENIOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH W BEDONIU KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych WIOSNA-LATO 2015 N Nowy Bedoń, r.

2 c Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Informacje organizacyjne 4 3. Miesięczny terminarz szkoleń 5 4. Prezentacje tematów szkoleń 6 5. Mapa szkoleń Karta zgłoszenia 11 Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest mgr Sebastian Baryła, tel. (42) , , 2

3 k Szanowni Państwo, Przedstawiamy najnowszy Kalendarz Szkoleń Otwartych WIOSNA-LATO Szkolenia przygotowaliśmy w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracowników jednostek organizacyjnych oraz na podstawie informacji przekazywanych w ankietach i w trakcie rozmów indywidualnych. Kalendarz zawiera najważniejsze, podstawowe informacje o szkoleniach. Szczegółowe programy oraz dodatkowe informacje organizacyjne będą przesyłane w zaproszeniach na konkretne szkolenia (na ok. 3 tygodnie przed zaplanowanym terminem danego szkolenia). Na końcu Kalendarza, tradycyjnie zamieszczamy mapę Polski z zaznaczonymi miejscami szkoleń oraz kartę zgłoszenia, którą można już teraz wypełnić i dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie jej drogą elektroniczną do ORWLP w Bedoniu. Wyrażamy nadzieję, że proponowane tematy spotkają się z Państwa zainteresowaniem i przyczynią się do podniesienia jakości i skuteczności realizowanych zadań. Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest mgr Sebastian Baryła, tel. (42) , , 3

4 1. Informacje organizacyjne: OGÓLNE KORZYŚCI UDZIAŁU: BEZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH decydując się na szkolenia organizowane przez ORWLP nie muszą Państwo stosować procedur zamówień publicznych, BEZ PRZEDPŁAT korzystając z naszych szkoleń nie wnoszą Państwo żadnych przedpłat. KOSZTY: Wszystkie ceny podane w Kalendarzu są cenami netto za udział 1 osoby w całym szkoleniu. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny obejmują: materiały szkoleniowe, przeprowadzenie zajęć a także pełne wyżywienie oraz nocleg/i. W przypadku zgłoszenia przyjazdu uczestnika w przeddzień rozpoczęcia zajęć koszt uczestnictwa powiększy się o odpowiednią kwotę uwzględniającą kolację i nocleg. Fakturę VAT przesyłamy do Państwa po szkoleniu. Termin płatności wynosi 14 dni. ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE: Zgłoszenia w formie karty zgłoszenia przyjmujemy jedynie pocztą elektroniczną na adres: Karta znajduje się na str. 11. Ponadto będziemy Państwa zapraszać na poszczególne szkolenia odrębnymi pismami. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. POTWIERDZENIE SZKOLENIA ZGŁOSZONYM UCZESTNIKOM: Przed każdym szkoleniem, do jednostek, które zgłosiły uczestników pocztą elektroniczną, prześlemy potwierdzenie jego organizacji. Potwierdzenie będzie zawierać m.in. godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, adres ośrodka. Powiadomienia przesyłamy na 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem. Jednostki, które przysłały zgłoszenie są informowane również o ewentualnym odwołaniu szkolenia. W przypadku braku informacji z ORWLP o potwierdzeniu lub odwołaniu prosimy o pilny kontakt przed wyjazdem na szkolenie! PYTANIA, UWAGI, SZCZEGÓŁY: Dodatkowych informacji udziela Sebastian Baryła st. specjalista ds. szkoleń, tel. (42) , , Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest mgr Sebastian Baryła, tel. (42) , , 4

5 2. Miesięczny terminarz szkoleń: maj 2015 Lp Termin Szkolenie Miejsce Udostępnianie informacji publicznej w działalności Lasów Państwowych Ustroń-Jaszowiec Jak wykorzystać media społecznościowe w promocji działań j.o. LP Łagów Jak wykorzystać media społecznościowe w promocji działań j.o. LP Malinówka Odpowiedzialność kadry kierowniczej j.o. LP za przestępstwa i wykroczenia skarbowe Nagórzyce czerwiec Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Gospodarka Leśna poziom dla zaawansowanych Nagórzyce Odpowiedzialność kadry kierowniczej j.o. LP za przestępstwa i wykroczenia skarbowe Ustroń-Jaszowiec Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu KADRY i PŁACE poziom dla początkujących Ustroń-Jaszowiec Praktyczna obsługa Business Objects warsztaty dla pracowników działów technicznych Janów Lubelski Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu KADRY i PŁACE poziom dla zaawansowanych Malinówka sierpień Udostępnianie informacji publicznej w działalności Lasów Państwowych Janów Lubelski wrzesień Równe traktowanie, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w praktyce LP Puszczykowo Praktyczna obsługa stanowiska komputerowego BIURKO LEŚNICZEGO Pogorzelica Warsztaty Quantum GIS dla leśniczych profesjonalne wykonywanie map w leśnictwie Puszczykowo Warsztaty Quantum GIS dla leśniczych profesjonalne wykonywanie map w leśnictwie Ustroń-Jaszowiec Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest mgr Sebastian Baryła, tel. (42) , , 5

6 3. Prezentacja tematów szkoleń: 1. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Kadry i Płace poziom dla zaawansowanych Usprawnienie posługiwania się programem SILP poprzez praktyczne ćwiczenia i bieżące eliminowanie wątpliwości i błędów. Program obejmuje warsztatowe zajęcia m.in. z zakresu: rezerwy, składników wynagrodzeń, kartotek, tworzenia list płac, absencji. 2. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Kadry i Płace poziom dla początkujących Zapoznanie z podsystemem Kadry i Płace osób rozpoczynjących dopiero pracę w SILP. Poprzez 2,5-dniowe warsztaty słuchacze poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną, poznają najważniejsze elementy podsystemu oraz będą mieć możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami z innych jednostek. 3. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Gospodarka Leśna poziom dla zaawansowanych Sprawne poruszanie się po podstawowych komponentach podsystemu SILP GOSPODARKA LESNA. Wyjaśnienie kluczowych pojęć i wskazanie najczęściej pojawiających się problemów i wątpliwości wraz z propozycją rozwiązań. Program obejmuje m.in. podstawy i założenia SILP, regulacje prawne, opis taksacyjny, ewidencję, wycenę majątku. Pracownicy działów kadr i płac wykorzystujący SILP w codziennej pracy. Krystyna Falkowska-Flak gł. księg. w Nadl. Radziwiłłów Pracownicy działów kadr i płac rozpoczynający pracę w SILP. Krystyna Falkowska-Flak gł. księg. w Nadl. Radziwiłłów Pracownicy działów technicznych wykorzystujący w codziennej pracy moduł GOSPODARKA LEŚNA. Mateusz Grabarz z-ca nadl. w Nadl. Smardzewice Koszt udziału: 890 zł netto/os. Koszt udziału: 1200 zł netto/os. Koszt udziału: 890 zł netto/os , Malinówka , Ustroń-Jaszowiec , Nagórzyce Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest mgr Sebastian Baryła, tel. (42) , , 6

7 4. Praktyczna obsługa Business Objects warsztaty dla pracowników działów technicznych Aktualizacja i poszerzenie umiejętności z zakresu obsługi programu Business Objects. W ramach ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zapoznają się m.in. z interfejsem użytkownika, zasadami tworzenia i modyfikowania raportów. Poznają też sposoby korzystania z raportów innych użytkowników, eksport raportów do MS Excel i Acrobat Reader. Pracownicy działów technicznych nadleśnictw Robert Penar RDLP w Krośnie 5. Równe traktowanie, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w praktyce LP Wsparcie kierownictwa oraz pracowników j.o. LP w zapobieganiu praktykom dyskryminacji i mobbingu. Podkreślenie znaczenia profilaktyki w przeciwdziałaniu ww. zjawiskom. Szkolenie wskaże praktyczne rozwiązania chroniące pracowników przed mobbingiem i dyskryminacją, a pracodawcy umożliwi wykazanie się działaniami antymobbingowymi. Kadra kierownicza, pracownicy działów kadr j. o. LP Jarosław Marciniak specjalista, konsultant i biegły sądowy w zakresie zachowań mobbingowych i dyskryminacyjnych. Ekspert publikujący m.in. w Personel Plus. Zajęcia odbywają się w formie wykładów. 6. Udostępnianie informacji publicznej w działalności LP Przygotowanie uczestników do podejmowania decyzji w sprawie udostępnienia lub odmowy udostępniania informacji publicznej dotyczącej działalności PGLLP. Dopełnienie wymogów i obowiązków udzielania informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy j. o. LP Rafał Kula specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, popularyzator efektywnego działania internetowych stron BIP. Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Koszt udziału: 800 zł netto/os. Koszt udziału: 420 zł netto/os. Koszt udziału: 420 zł netto/os , Janów Lubelski , Puszczykowo Terminy i miejsca: , Ustroń-Jaszowiec , Janów Lubelski Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest mgr Sebastian Baryła, tel. (42) , , 7

8 7. Odpowiedzialność kadry kierowniczej j.o. LP za przestępstwa i wykroczenia skarbowe Doprecyzowanie odpowiedzialności jaka ciąży na podatniku przedsiębiorcy, kierownictwu, księgowym w przypadku nieprawidłowości wykrytych przez organ. Jak nie popaść w konflikt z fiskusem? Czy jest możliwe uniknięcie odpowiedzialności i dotkliwej kary? Kto poniesie odpowiedzialność karną skarbową za popełnione czyny? 8. Jak wykorzystać media społecznościowe w promocji działań LP Usprawnienie komunikacji nadleśnictwa z otoczeniem poprzez sprawne wykorzystanie internetowych mediów społecznościowych. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat specyfiki komunikacji internetowej, poznają darmowe narzędzia w tym oprogramowanie, które można wykorzystać do tworzenia ciekawych treści. 9. Warsztaty Quantum GIS dla leśniczych profesjonalne wykonywanie map w leśnictwie Wzbogacenie kompetencji leśniczych o umiejętność wykonywania map za pomocą programu QGIS. Przygotowanie środowiska pracy w programie QGIS. Omówienie podstawowych pasków narzędzi i ich funkcji. Uczestnicy poprawią umiejętności poprzez realizację ćwiczeń. Kadra kierownicza j. o. LP. Joanna Wesołowska księgowa, praktyk prowadzący własną kancelarię księgowo-podatkową. Wykładowca wyższych uczelni i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zajęcia odbywają się z w formie wykładów. Pracownicy j.o. LP przygotowujący materiały promocyjne, edukacyjne, prowadzący profile społecznościowe j. o. LP. Tomasz Strożka grafik, specjalista w zakresie aplikacji internetowych i mediów społecznościowych Leśniczowie. Sebastian Marcol podleśniczy w Nadl. Ustroń Koszt udziału: 470 zł netto/os. Koszt udziału: 790 zł netto/os. Koszt udziału: 810 zł netto/os. Terminy i miejsca: , Nagórzyce , Ustroń-Jaszowiec Terminy i miejsca: , Łagów , Malinówka , Puszczykowo , Ustroń-Jaszowiec Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest mgr Sebastian Baryła, tel. (42) , , 8

9 10. Praktyczna obsługa stanowiska komputerowego BIURKO LEŚNICZEGO Usprawnienie korzystania ze stanowiska leśniczego. Przypomnienie możliwości oprogramowania. Praktyczne ćwiczenia pozwolą pokazać najważniejsze funkcje programów a także dokonać koniecznych aktualizacji i modyfikacji. Leśniczowie. Sebastian Marcol podleśniczy w Nadl. Ustroń Koszt udziału: 830 zł netto/os. SZKOLENIA W PRZYGOTOWANIU (planowany termin realizacji czerwiec-wrzesień 2015) 1. Prawo pracy w praktyce LP 2. Rachunkowość finansowa i zarządcza w zarządzaniu organizacją 3. Ochrona danych osobowych w LP 4. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Gospodarka Towarowa poziom dla zaawansowanych 5. Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Infrastruktura poziom dla zaawansowanych , Pogorzelica? Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest mgr Sebastian Baryła, tel. (42) , , 9

10 Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest mgr Sebastian Baryła, tel. (42) , , 10

11 KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE Tytuł szkolenia: Termin r., Miejsce:... Zgłaszamy uczestnictwo następujących osób: Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt (telefon kom.) Dzień przyjazdu Noclegi TAK/NIE Poniżej prosimy podać pytanie lub zagadnienie, które interesuje Państwa najbardziej w temacie szkolenia. Informacja ta pozwoli wykładowcy poprowadzić zajęcia tak, aby przekazywane treści były najbliższe Państwa oczekiwaniom Główny Księgowy pieczątka jednostki Dyrektor/Kierownik Zgłoszenie prosimy przesłać do ORWLP w Bedoniu na adres najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w zgłoszeniu lub rezygnacji ze szkolenia prosimy o PISEMNĄ informację w terminie nie później niż do 3 dni poprzedzających termin szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający zostanie obciążony 50% kosztów ceny szkolenia. Organizacja szkolenia lub jego odwołanie zostaną potwierdzone odrębnym pismem w terminie do 3 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia lub odwołania prosimy o kontakt w celu uzyskania właściwej informacji. ORWLP w Bedoniu nie odpowiada za niedogodności związane z przyjazdem uczestnika/ów bez uprzedniego potwierdzenia lub odwołania szkolenia. Dziękujemy.

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu

Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu DRP-6.8-073-1/12-PC Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Zaproszenie do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów związanych z działalnością e-punktu Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte dla Menedżerów

Szkolenie otwarte dla Menedżerów Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników - jak skutecznie inwestować we właściwych ludzi Szkolenie otwarte dla Menedżerów Rekrutacja i Selekcja pracowników. 20.05.2014 - Wrocław Trener Prowadzący: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa NR 79/2014 PŁOCK, CZERWIEC 2014. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU!

INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU! W związku z wdrożeniem dla jednostek PUP Nowej wersji programu PŁATNIK 10.01.001 - serdecznie zapraszamy Informatyków/Administratorów na wyjątkowe spotkanie szkoleniowe szczegółowo przedstawiające pełen

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia i audytowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6 OFERTA ACCA, SEMESTR ZIMOWY LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 SPIS TREŚCI Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Strona 1 z 131 PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo