wykład, praca w zespołach, analiza materiału wizualnego, zadania plastyczne, rozmowa nauczająca, analiza filmu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wykład, praca w zespołach, analiza materiału wizualnego, zadania plastyczne, rozmowa nauczająca, analiza filmu"

Transkrypt

1 Tytuł: Historia kina w Popielawach scenariusz Autor: Ida Łotocka-Huelle Program: Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Rodzaj materiału: scenariusz zajęd 1. Korelacja sztuki malarskiej i filmowej na przykładzie filmu Jana Jakuba Kolskiego Historia kina w Popielawach Historia kina w Popielawach Czas: 2 godziny (plus projekcja filmu) Po zajęciach uczestnik będzie umiał: wyjaśnid na przykładzie na czym polega korelacja sztuk; porównad kadr filmowy do obrazu, wskazując podobieostwa i różnice; wskazad ruch jako specyfikę przekazu filmowego; wyjaśnid pojęcie kompozycji i określid jej typy; rozpoznad typy kompozycji na wybranych kadrach filmowych i obrazach malarskich; wyjaśnid pojęcie inspiracji i wskazad przykłady inspiracji malarstwem w obejrzanym filmie. Metody i techniki pracy: wykład, praca w zespołach, analiza materiału wizualnego, zadania plastyczne, rozmowa nauczająca, analiza filmu

2 Środki dydaktyczne: film Jana Jakuba Kolskiego Historia kina w Popielawach, słownik pojęd plastycznych i wyrazów obcych, materiał pomocniczy nr 1 reprodukcje dzieł i kadry filmowe do analizy porównawczej, materiał pomocniczy nr 2 reprodukcje dzieł i kadry filmowe do analizy porównawczej kompozycji, karty pracy ucznia (nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6), komputer i rzutnik multimedialny, płyta CD z wszystkim załącznikami wykorzystywanymi podczas zajęd, blok, farby, pędzle Słowa kluczowe: korelacja inspiracja malarskośd filmu kadr filmowy pole obrazowe ekspresyjna rola kompozycji ruchome obrazy kompozycja dzieła Uwagi: Przed przystąpieniem do zajęd należy obejrzed film oraz zapoznad się z definicjami pojęd: korelacja, inspiracja, kompozycja, harmonia, kontrast, kadr filmowy. Przebieg zajęd: 1. Zapisz na dużym arkuszu papieru temat. Zapytaj grupę, czy rozumieją użyte w nim słowo korelacja. Wysłuchaj odpowiedzi, a w razie konieczności uzupełnij definicję. Zapowiedz, że podczas zajęd będziecie zajmowad się porównywaniem sztuki malarskiej ze sztuką filmową, uwzględniając przede wszystkim kompozycję i wzajemne inspiracje obu tych sztuk.

3 2. Zainicjuj rozmowę na temat filmu obejrzanego przed zajęciami. Możesz wykorzystad poniższe pytania: W jakiej scenerii dzieje się akcja? Jaką rolę w życiu bohaterów odgrywa kino? Co według bohaterów filmu jest istotą filmowej magii? 3. Odtwórz kilka pierwszych sekund filmu (będą to nieruchome kadry pejzażu). Zapytaj o znaczenie pojęcia kadr filmowy oraz wyjaśnij, na czym polega podobieostwo kadru do pola obrazowego. Zapytaj młodzież, kiedy kadr będzie przypominał obraz i czy rozpoznali takie kadry w filmie, czym się charakteryzowały? Poproś, by podawali zapamiętane przykłady. Podsumowując wypowiedzi uczestników spotkania, wyjaśnij, że malarskośd kadru, tzn. zorganizowanie go w taki sposób, jak malarz tworzy obraz, można uzyskad za pomocą bogatych środków wyrazu wizualnego, dających podobne jak na obrazie złudzenie przestrzeni, głębi, aury, kolorytu, efektów światła i cienia. Jednocześnie podkreśl, że między najbardziej nawet malarskim kadrem filmowym a obrazem pozostaną dwie zasadnicze różnice: ruch będący nieodłączną cechą filmu oraz fakt, że żaden kadr filmowy nie funkcjonuje w izolacji, zawsze on jest częścią całości. 4. Powiedz młodym ludziom, że film jako sztuka, która powstała później, korzysta ze środków wyrazu innych sztuk, w tym malarstwa. Spytaj ich, jak rozumieją pojęcie inspiracja. Wyjaśnij, na czym polega inspiracja malarstwem w filmie oraz podaj najpopularniejsze formy jej wykorzystania (np. aluzje, cytaty, stylizacje, kompozycje kadru). 5. Jeśli to możliwe, to wyświetl za pomocą rzutnika wybrane przykłady inspiracji malarskich w filmie zamieszczone w materiale pomocniczym nr 1. Kolejno omów je z grupą (odwołując się do ich wiedzy). W razie potrzeby zadawaj pytania pomocnicze:

4 Co łączy kadr filmowy z prezentowanym obrazem? Co jest cechą wspólną? Dlaczego reżyser zdecydował się zastosowad taki zabieg? Czy potrafisz określid zakres inspiracji czy jest to stylizacja (cytat, aluzja itp.)? 6. Zapytaj wybranego uczestnika o definicję pojęcia kompozycja, przypomnij typy kompozycji omawianych do tej pory. Następnie, wykorzystując materiał pomocniczy nr 2, dokonaj wraz z grupą analizy porównawczej wybranych kadrów filmowych i reprodukcji dzieł sztuki pod względem kompozycji. 7. Podziel zespół na sześd grup i rozdaj im po jednej karcie pracy. Zadaniem każdego z zespołów będzie rozpoznanie zasady kompozycyjnej wykorzystanej w przedstawionym kadrze z filmu. Są to: karta pracy nr 1 kompozycja oparta na rytmie, nr 2 kompozycja zbudowana światłem, nr 3 kompozycja symetryczna, nr 4 kompozycja zbudowana światłem, nr 5 kompozycja asymetryczna/z mocnym punktem, nr 6 kompozycja oparta na kontraście kierunków W określonym przez ciebie czasie grupy analizują kadry i wybierają właściwą zasadę spośród umieszczonych pod nimi propozycji. Omów z podopiecznymi ich spostrzeżenia (warto wszystkie kadry wyświetlid za pomocą rzutnika, tak by wszyscy mogli przyjrzed się obrazom analizowanym przez inne grupy). 8. Zapytaj młodych ludzi, jakie odczucia budzą analizowane typy kompozycji. Czemu może służyd ich zastosowanie w dziele filmowym? Poled grupie, aby pisemnie sformułowała wniosek o ekspresyjnej roli kompozycji kadru i jej funkcji w budowaniu dramaturgii filmu. Ochotników poproś o odczytanie notatek.

5 9. Podsumowując zajęcia, zwród uwagę na to, że film, dysponujący własnymi środkami wyrazu, korzysta również z osiągnięd sztuk, które były przed nim. Dzięki językowi malarstwa, już utrwalonemu w kulturze, a tym samym w percepcji widzów, film uzyskuje czytelnośd symboli i metafor, klarownośd obrazu, spodziewaną ekspresję oraz jasne powiązanie tematu z epoką. Podobieostwa środków wyrazu filmu i malarstwa są przykładem korelacji sztuk. 10. Zachęd młodzież do stworzenia własnej kompozycji malarskiej inspirowanej filmem Kolskiego, opartej na jednej z zasad kompozycyjnych omówionych na lekcji.

6 Karta pracy 1 Określ zasadę kompozycyjną kadru podkreśl właściwą odpowiedź symetria asymetria rytm kontrast kierunków budowanie światłem mocny punkt

7 Karta pracy 2 Określ zasadę kompozycyjną kadru podkreśl właściwą odpowiedź Symetria asymetria rytm kontrast kierunków budowanie światłem mocny punkt

8 Karta pracy 3 Określ zasadę kompozycyjną kadru podkreśl właściwą odpowiedź Symetria asymetria rytm kontrast kierunków budowanie światłem

9 Karta pracy 4 Określ zasadę kompozycyjną kadru podkreśl właściwą odpowiedź Symetria asymetria rytm kontrast kierunków budowanie światłem mocny punkt

10 Karta pracy 5 Określ zasadę kompozycyjną kadru podkreśl właściwą odpowiedź Symetria asymetria rytm kontrast kierunków budowanie światłem mocny punkt

11 Karta pracy 6 Określ zasadę kompozycyjną kadru podkreśl właściwą odpowiedź Symetria asymetria rytm kontrast kierunków budowanie światłem mocny punkt

12 Załącznik 1. Inspiracje malarskie Harmonia krajobrazu - aluzja Kadr 0:10:43 W. Podkowioski Krajobraz z Wilczyc Polskie wnętrze folklor, przełom XIX/ XX w -stylizacja Kadr 0:27:17 W. Tetmajer Zaloty

13 Kucie kos motyw z powstania styczniowego aluzja, symbol Kadr 1:21:36 A. Grottger Kucie kos cykl Polonia Powstaocy motyw z powstania styczniowego cytat, symbol Kadr 1:20:15 A. Grottger Bitwa cykl Polonia

14 W obliczu zniszczenia aluzja - symbol Kadr1:25:24 A. Grottger Pożoga z cyklu Wojna Kadr 0:04:40

15 Załącznik 2. Kompozycja Kompozycja kontrast kierunków Kadr 0:56:58 F. Ruszczyc Słoneczny pejzaż Kompozycja - rytmy Kadr 0:02:20 F.Ruszczyc Wóz z sianem

16 Kompozycja - asymetria Kadr 0:27:17 J. Malczewski Wiosna Kompozycja budowana światłem Kadr 1:23:43 Caravaggio Powołanie św. Mateusza

17 Kompozycja z mocnym punktem Kadr 1:33:23 F. Ruszczyc Pustka

CYKL SCENARIUSZY LEKCYJNYCH Z WIEDZY O KULTURZE DO DZIAŁU FILM

CYKL SCENARIUSZY LEKCYJNYCH Z WIEDZY O KULTURZE DO DZIAŁU FILM CYKL SCENARIUSZY LEKCYJNYCH Z WIEDZY O KULTURZE DO DZIAŁU FILM W OPARCIU O PODRĘCZNIK CZŁOWIEK - TWÓRCA KULTURY WYDAWNICTWA STENTOR Opracowała: mgr Małgorzata Anusiak SPIS TREŚCI WSTĘP...2 SCENARIUSZ 1...4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

Rzymianie i Galowie porównanie cywilizacji na podstawie filmu Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów x

Rzymianie i Galowie porównanie cywilizacji na podstawie filmu Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów x Wstęp x O filmie x SZKOŁA PODSTAWOWA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. I-III Życie codzienne w wiosce Galów Tworzymy grę planszową z postaciami filmu animowanego Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów x x SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

www.filmotekaszkolna.pl

www.filmotekaszkolna.pl Temat lekcji: Ja osobiście uważam to samo, co wszyscy - rozważania o postawach współczesnej młodzieży w świetle filmu Trzeba zabić tę miłość Janusza Morgensterna. Opracowanie: Wiktor Figiel Etap edukacyjny:

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA REFERAT WYGŁOSZONY W DNIU 17.11.2004r. NA SPOTKANIU ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO Istnieją różne rodzaje metod i różne sposoby ich klasyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

materiały edukacyjne

materiały edukacyjne Program rozwoju świadomości kultury audiowizualnej w czasach nowych mediów materiały edukacyjne Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 2011 Re: wizje/1 Dyrektor i Redaktor Naczelny Wydawnictw Muzeum Górnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Word dla dociekliwych

Word dla dociekliwych Word dla dociekliwych POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BUDUJEMY NASZE PAŃSTWO. ZAJĘCIA INSPIROWANE FILMEM MUR I WIEŻA YAEL BARTANY

SCENARIUSZ LEKCJI BUDUJEMY NASZE PAŃSTWO. ZAJĘCIA INSPIROWANE FILMEM MUR I WIEŻA YAEL BARTANY SCENARIUSZ LEKCJI BUDUJEMY NASZE PAŃSTWO. ZAJĘCIA INSPIROWANE FILMEM MUR I WIEŻA YAEL BARTANY TYTUŁ PROJEKTU: Budujemy nasze państwo. Zajęcia inspirowane filmem Mur i wieża Yael Bartany PRZEDMIOT: Wiedza

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych.

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych. LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA 1. Społecznicy w literaturze - ich siła i słabość. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady. 2. Różne odmiany współczesnego

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej SCENARIUSZ (16) Autorka: Urszula Małek Temat: Biznesplan- cele działania. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Wiedza o społeczeństwie, III etap edukacyjny Uczeń/uczennica: 5. 5) opracowuje indywidualnie lub

Bardziej szczegółowo

Historia Polaków w XIX i XX wieku obfituje w bohaterskie wydarzenia i nader często tragiczne. Polakom wielokrotnie przychodziło walczyć o wolność i

Historia Polaków w XIX i XX wieku obfituje w bohaterskie wydarzenia i nader często tragiczne. Polakom wielokrotnie przychodziło walczyć o wolność i Historia Polaków w XIX i XX wieku obfituje w bohaterskie wydarzenia i nader często tragiczne. Polakom wielokrotnie przychodziło walczyć o wolność i walka ta kończyła się przegraną. Tak było w czasie Kampanii

Bardziej szczegółowo

Jak Urządzić świat? Katarzyna Boni, Jędrzej Witkowski. scenariusze lekcji

Jak Urządzić świat? Katarzyna Boni, Jędrzej Witkowski. scenariusze lekcji Jak Urządzić świat? Katarzyna Boni, Jędrzej Witkowski scenariusze lekcji Centrum Edukacji Obywatelskiej 2013 A4 WSTĘP Niniejsza broszura zawiera scenariusze powstałe w ramach programu Jak urządzić świat?.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE

MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE Metody wprowadzające Co mówi Pismo Święte o... Katechizowani poszukują w Piśmie Świętym fragmentów na podany przez katechetę temat, np.

Bardziej szczegółowo

O MALARSKOŚCI W FILMACH WILHELMA SASNALA W KONTEKŚCIE FILOZOFII GILLES A DELEUZE A

O MALARSKOŚCI W FILMACH WILHELMA SASNALA W KONTEKŚCIE FILOZOFII GILLES A DELEUZE A Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne, Nr 4 (1/2012) BOGUMIŁA ŚNIEGOCKA (UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI) O MALARSKOŚCI W FILMACH WILHELMA SASNALA W KONTEKŚCIE FILOZOFII GILLES A DELEUZE

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 4 Ubezpieczenia

Spotkanie nr 4 Ubezpieczenia Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 4 Ubezpieczenia styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o rynku ubezpieczeń w Polsce, pogłębienie wiedzy o produktach

Bardziej szczegółowo

Jak zostać królem reż. Tom Hooper

Jak zostać królem reż. Tom Hooper Niniejsze materiały dydaktyczne otrzymują nauczyciele biorący udział w projekcie Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Prawa do niniejszych materiałów posiada Narodowy Instytut Audiowizualny.

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 5827. ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 12

ISSN 1895 5827. ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 12 ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 12 2. Aleksander Olszewski Wstęp 3. Tamara Książek Ogrody sztuki 9. Karol Suwała Po co w ogóle jest sztuka? 15. Kamil Wnuk

Bardziej szczegółowo

Co sprawdzają zadania w Diagnozie przedmaturalnej z języka polskiego?

Co sprawdzają zadania w Diagnozie przedmaturalnej z języka polskiego? Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi Co sprawdzają zadania w Diagnozie przedmaturalnej z języka

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012. Opracowanie merytoryczne: NAUKOMP Justyna Wiśniewska. Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości

Poznań 2012. Opracowanie merytoryczne: NAUKOMP Justyna Wiśniewska. Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Poznań 2012 Opracowanie merytoryczne: NAUKOMP Justyna Wiśniewska Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości/opracowanie: Naukomp Justyna Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU

Bardziej szczegółowo

Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum

Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum Anita Przybyszewska Pietrasiak Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum 1 Redakcja Marzena Kwiecień Redakcja językowa i korekta Krystyna Bajor Skład i opracowanie graficznie Adam Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo