ZAKRES PROGRAMOWY KADR WOJEWÓDZKICH. Akcenty to zwrócenie uwagi na szczegóły i detale ćwiczącego elementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES PROGRAMOWY KADR WOJEWÓDZKICH. Akcenty to zwrócenie uwagi na szczegóły i detale ćwiczącego elementu"

Transkrypt

1 ZAKRES PROGRAMOWY KADR WOJEWÓDZKICH Zakres programowy uwzględnia tematykę zajęć treningowych, które powinny być prowadzone w ramach akcji szkoleniowych Kadr Regionalnych. W kaŝdym zagadnieniu zostały uwzględnione trzy elementy stanowiące pomoc przy realizacji jednostki treningowej: to zwrócenie uwagi na szczegóły i detale ćwiczącego elementu Środki Treningowe to przykłady ćwiczeń, dzięki którym będziemy doskonalić dany element to elementy uzupełniające w treningu 1. INDYWIDUALNA TECHNIKA ATAKU 1.1. Starty, bieg, zmiana tempa i kierunku (M) - pozbycie się negatywnego kroku w tył przy startach do biegu - bieganie po linii prostej i łukach z wykorzystaniem długiego kroku - prawidłowa technika biegu (unoszeniem kolan i odbiciem ze śródstopia oraz praca rąk w biegu) - starty z róŝnych pozycji do sprintu, z uwzględnieniem roli pierwszych kroków sprinterskich - zmiana rytmu biegu bez utraty płynności poruszania się - bieg w tył bez utraty równowagi - bieg w połączeniu z obrotami 180 i 360 stopni bez utraty równowagi i orientacji przestrzennej - zmiana kierunku biegu nogą kierunkową (odbicie z nogi wykrocznej i zakrocznej, po literze I oraz V), skrzyŝnie, przez obrót -skiping A, B, C oraz mieszane (np. prawa A, lewa C itp.) -biegi wahadłowe na czas - bieg zwinnościowe np. koperta na czas, berki, tory przeszkód - starty z róŝnych pozycji wyjściowych do sprintu w ramach wyścigów (np. start na sygnał z leŝenia) - bieg ze zmiana rytmu biegu i kierunku - laders drills (stosowanie drabiny kształtującej koordynacje i szybkość nóg) - bieg przez niskie przeszkody

2 do ćwiczeń biegowych Ćwiczenia biegowe powinno stosować się około minut na kaŝdym treningu, jako środek do zaakcentowania chłopcom powtarzających się błędów w bieganiu, oraz przedstawienia im moŝliwości naprawienia swoich błędów Pozycja potrójnego zagroŝenia, utrzymanie pozycji pod naciskiem (M) - przyjęcie pozycji potrójnego zagroŝenia umoŝliwiającej rzut, podanie i minięcie (nogi ugięte w stawach kolanowych, tułów lekko pochylony do przodu, plecy proste, piłkę trzymamy oburącz na wysokości klatki piersiowej, łokcie szeroko) - wykonanie obrotów na nodze zewnętrznej i wewnętrznej w celu przyjęcia pozycji potrójnego zagroŝenia - obroty, przenoszenie piłki nad głową i poniŝej kolan - forma ścisła, gdzie zwracamy uwagę na technikę wykonania - przyjmowanie pozycji potrójnego zagroŝenia we wszystkich grach z piłką stosowanych w treningu (od gry 1x1 do gier 5x5) Wpojenie zawodnikom, Ŝe pozycja potrójnego zagroŝenia jest podstawową pozycją koszykarza z piłką, dzięki której gra w koszykówkę stanie się łatwiejsza Rzuty na kosz Technika rzutu pozycyjnego z miejsca i z wyskoku ( M) - ułoŝenie piłki na dłoni rzucającej (na palcach, a nie na całej dłoni) - ułoŝenie ręki na rzucającej względem ciała zawodnika (dłoń z piłką ułoŝona nad głową w linii pionowej z łokciem ręki rzucającej względem podłoŝa) - ułoŝenie ręki wspomagającej rzut (dłoń wspomagająca ułoŝona z boku piłki, a nie pod nią)

3 - ustawienie nóg przy rzucie pozycyjnym (noga jednoimienna ustawiona w linii pionowej do dłoni rzucającej, nogi ugięte w kolanach, stopy rozstawione na szerokość barków, palce skierowane są w kierunku kosza) - praca ciała przy oddaniu rzutu pozycyjnego (z pozycji niskiej przejście do rzutu poprzez wyprostowanie nóg w kolanach oraz zakończenie rzutu wyprostowaniem ręki rzucającej wraz ze zgięciem dłoniowym nadgarstka, barki są w jednej linii, trzymamy rękę aŝ piłka dotknie obręczy lub wpadnie do kosza) - rzut po wyskoku (zachowanie techniki rzutu wraz z uwzględnieniem mocniejszej pracy nóg przy wybiciu, lądowanie po rzucie w miejscu wybicia) Rzut po naskoku na jedno i dwa tempa (po kozłowaniu jak i po ruchu bez piłki)(m, J) - naskok na jedno tempo bez utraty równowagi przy rzucie, poprzedzone ruchem zawodnika - naskok na dwa tempa (w obie strony) bez utraty równowagi przy rzucie, poprzedzone ruchem zawodnika (długi pierwszy krok przy minięciu) - podczas naskoku stopę stawiamy w myśl zasady pięta- palce, skierowana w stronę kosza - naskok wykonujemy na ugiętych nogach (obniŝony środek cięŝkości) Rzut z biegu z prawej i lewej strony (po kozłowaniu jak i po ruchu bez piłki)(m) - przy rzucie pierwszy długi krok mijający drugi krótszy odbijający - trzymanie piłki w dwutakcie na wysokości klatki piersiowej, łokcie szeroko - rzut ręką dalszą z nad głowy, druga ręka ochrania rzut Rzuty sytuacyjne (J) - rzuty po obrotach (noga mijająca przy obrocie skierowana w stronę kosza) - rzuty po odejściu (odskok w bok z równoczesnym utrzymaniem równowagi i pionowej sylwetki rzutowej) - rzuty po wbiciu po kosz

4 - rzuty z zachowaniem koordynacji (odwrotny dwutakt, po jednym kroku dwutaktu, półhakiem po dwutakcie, wysokim lobem po dwutakcie z ominięciem bloku, rzut po jednym kroku w dwutakcie) Minięcie zawodnika z piłką do rzutu z biegu i po naskoku (M, J) - minięcie na nogę jednoimienną (czyli np. kozioł prawą ręka przy ruchu prawej nogi mijającej) - minięcie skrzyŝne (czyli np. kozioł prawa ręką przy ruchu lewej nogi mijającej) - akcentowanie długiego kroku nogi mijającej w stronę kosza przy ćwiczeniach rzutowych - róŝnego rodzaju rzuty poprzedzone kozłowanie i zmianami ręki (forma ścisła ćwiczenia) - róŝnego rodzaju rzuty poprzedzone ruchami bez piłki np. ścięcie (forma ścisła) - wyścigi rzędów zakończone odpowiednim rzutem (forma zabawowa) - stosowanie rzutów jako aktywnego wypoczynku w treningu - po opanowaniu kaŝdego elementu zmuszać zawodników do połączenia szybkości, skuteczności wykonania rzutu wraz z jego prawidłową techniką - ćwiczenia kształtujące decyzyjność w przypadku rzutu - ćwiczenia rzutowe z zadaniowym obrońcą - wszystkie gry z przeciwnikiem (od 1x1 do 5x5) do ćwiczeń rzutowych Technika oddawanych rzutów musi w ewidentny sposób dominować nad ich skutecznością. Stosować rzuty w bliskiej odległości od kosza, tak aby nie zaburzały one techniki wykonania elementu Kozłowanie (M) - rozpoczęcie kozłowania w pozycji statycznej (z miejsca) i dynamicznej (z biegu) - zatrzymanie po kozłowaniu na jedno i dwa tempa - kozioł ofensywny kozłowanie na dystansie jak najmniejszą liczbą kozłów praca nad wyeliminowaniem zbędnych kozłów w poruszaniu się z piłką

5 - kozłowanie jedna ręka z wykorzystaniem balansu ciała - ofensywne miniecie z kozłem w stronę kosza lub w celu ucieczki od przeciwnika - zmiana kierunku kozłowania (ręki kozłującej) za plecami, przez obrót - kozioł w tył (kozłowanie tyłem w ustawieniu bocznym do przeciwnika) - kozłowanie sytuacyjne poprzez połączenie róŝnych elementów (np. dwóch zmian, lub zmian kierunku poruszania się) do ćwiczeń z kozłowaniem - kozłowanie w miejscu z stosując róŝne utrudnienia (np. ósemka pomiędzy nogami, kozłowanie za plecami, kozłowanie na ścianie itp.) (forma ścisła) - kozłowanie w przód przed pachołkami wykorzystując zmiany ręki (forma ścisła) - wyścigi, berki, tory przeszkód z kozłowaniem (forma zabawowa) - stosowanie specjalnych okularów do kozłowania ograniczających patrzenie na piłkę - ćwiczenia kozłowania dwoma piłkami - ćwiczenia kozłowania z przewagą obrony (np. 1x2) - wszystkie gry z przeciwnikiem (od 1x1 do 5x5) do ćwiczeń z kozłowaniem Zwracać uwagę na poprawna technikę, kontrolę piłki, rytm i szybkość kozłowania. Przedstawić róŝnicę pomiędzy kozłowaniem niskim ( nacisk ze strony obrońcy), wysokim kontrolowanym gdy obrońca jest w pewnej odległości oraz wysokim ofensywnym (w szybkim ataku) Stosuj ćwiczenia operowania piłką w formie rywalizacji (konkursy w parach, liczba powtórzeń w czasie dla poprawy kontroli piłki i koordynacji 1.6. Podania i chwyty (M, J) - szkoła podań pozycyjnych (w miejscu) z nad głowy, jednorącz po krzyŝowym ruchu nóg, jednorącz po jednoimiennym ruchu nóg, podanie kozłem, podanie z kozła - nauka celności i momentu podania - tworzenie linii podania

6 - szkoła podań w ruchu sprzed klatki piersiowej, jednorącz ręką dalsza od partnera i ręka bliŝszą partnera, podanie za plecami, podanie za głowy - długie podanie przez całe boisko sprzed klatki piersiowej stosowane przez zawodnika w ruchu - długie podanie przez całe boisko po zbiórce oburącz za głowy lub jednorącz w ćwiczeniach doskonalących podania: - ćwiczenie w parach (twarzą do siebie) róŝnych podań (ruch jednego lub obu zawodników) - wprowadzenie obrońcy (obrońców) przeszkadzającego przy podaniach - podania do zawodników wykonujących ruchy bez piłki (np. ścięcie, obiegnięcie) - berki i zabawy z podaniami gdzie ograniczamy kozłowanie - wszystkie gry bez kozła - podania w rzędach z zadaniami dodatkowymi (np. przebiegnięcie w określonym kierunku) - ćwiczenie szybkiego ataku z ograniczeniem kozłowania do minimum (długie przez całe boisko lub kilka krótkich - podania w parach stacjonarne lub w ruchu z wykorzystaniem dwóch piłek (np. jedna kozłem druga górą) - ćwiczenia kształtowania decyzyjności co do momentu oraz kierunku podania - stosowanie wszystkich przewag liczebnych np. 2x0, 3x3, 3x1, 3x2 itp. - wszystkie gry z przeciwnikiem (od 1x1 do 5x5) do ćwiczeń doskonalących podanie Akcentowanie wśród młodych zawodników przewagi podania nad kozłem. Zmuszenie zawodników bez piłki do ruchu w celu otrzymania piłki, Akcentować podania jednorącz, bez dochwytu (z kozła) lub z bardzo krótkim dochwytem Zwracanie uwagi na szybkość i skuteczność podania, oraz na prawidłowe podejmowanie decyzji przez zawodników (moment, kierunek podania) - w ruchu stosować podania z wyprzedzeniem - akcentować pracę palców podczas podania - podanie do partnera po kozłowaniu ręką dalszą od przeciwnika -utrzymywanie odpowiedniego kąta podania w ataku pozycyjnym -jak najmniej podań w poprzek boiska

7 2. INDYWIDUALNA TECHNIKA OBRONY 2.1. Postawa i pozycja obronna (M) - przyjmowanie prawidłowej postawy obronnej krycia zawodnika w pozycji potrójnego zagroŝenia (zasada linii obrońca na linii kosz-piłka) - pozycja obronna na zawodniku z piłką, który zaczął jeszcze kozłować (presja na zawodnika z piłką, ukierunkowanie do pasa bocznego, zamknięcie penetracji w pole 3 sekund, atak piłki ręką bliŝszą, ręka dalszą ograniczenie drogi kozłowania) - pozycja obronna na zawodniku z piłką, który skończył kozłowanie (bardzo bliski atak na piłkę, aktywna praca rąk w celu niedopuszczenia do łatwego podania) - pozycja obronna na zawodniku bez piłki po stronie piłki (odcięcie pierwszego podania, ręka i noga wykroczna na linii podania, wypchnięcie gracza z bez piłki jak najdalej od kosza) - pozycja obronna na zawodniku bez piłki po stronie pomocy (przyjęcie pozycji trójkąta obronnego, czyli na osi boiska obserwując piłkę i swojego gracza w pozycji niskiej gotowej do ruchu pomocy lub powrotu do swojego zawodnika) - z róŝnych pozycji wyjściowych - przyjmowanie prawidłowej postawy obronnej w wyznaczonym czasie np. 45 sekund - stepowanie w miejscu w postawie obronnej - beczka ustawienie graczy 4x4 w kwadracie i przyjmowanie pozycji obronnych w zaleŝności od połoŝenia piłki - przyjmowanie właściwej postawy po odskoku i doskoku od i do zawodnika - w formie zabawowej (np. czaty) - z partnerem, który poprzez pchanie i ciągniecie utrudnia utrzymanie prawidłowej postawy - wszystkie gry od 1x1 do 5x5 Wpajać młodym adeptom koszykówki wielkie znaczenie gry obronnej, gdzie brak determinacji i poświęcenia ze strony całego zespołu prowadzi z reguły do przegranej.

8 Dobra i skuteczna obrona upraszcza atak. Zwracanie uwagi na postawę w kaŝdej sytuacji defensywnej 2.2. Poruszanie się w obronie (M) - krok obronny odstawno-dostawny (palce stóp skierowane nieco na zewnątrz, równa odległość odstawienia i dostawienia, nogi w jednej linii, nogi ugięte w stawach kolanowych, plecy proste, tułów lekko pochylony do przodu, głowa na tej samej wysokości) - praca rąk w kroku odstawno-dostawnym (ręka bliŝsza atakuje piłkę od dołu, ręka dalsza zawęŝa domniemana drogę kozłowania, nie próbujemy wybijać piłki za wszelka cenę) - starty do kroku odstawno dostawnego (po skoku w przód nogą jednoimienną wykroczną po kroku skrzyŝnym nogą zakroczną, po stepie w przód) - starty ( eliminacja negatywnego kroku w tył), zatrzymania (na dwa tempa i z przejściem do stepu), zmiana tempa i kierunku poruszania się - bieg tyłem (bez utraty równowagi) - przejście z biegu do kroku odstawno-dostawnego i odwrotnie - zestawy obronne z połączeniem róŝnych sposobów poruszania się (krok odstawno-dostawny, bieg w przód i w tył, starty i zatrzymania oraz zmiany tempa i kierunku biegu) - stepowanie w miejscu i w ruchu - uwolnienie i gra 1x1 na polu ataku - gra 1x1 na połowie i całym boisku (w pasach, lub boisku do siatkówki) - gibon krok obronny w dotykaniem dłońmi podłoŝa - poruszanie się po linii koperty na czas Stosuj ciągłą presję na zawodnika z piłką, jednak nie próbuj wybijać piłki za wszelka cenę poniewaŝ jest to najczęstsza przyczyna utraty równowagi w obronie. Zwłaszcza na początku ograniczać pole działania ataku (ułatwienie dla obrony) Zwracać szczególną uwagę na technikę pracy stóp i utrzymanie prawidłowej postawy

9 2.3. Zastawianie zawodnika z piłką i bez piłki(m, J) - zastawianie zawodnika z piłką lub gracza po stronie piłki (po rzucie ruch w stronę swojego zawodnika, a nie na piłkę) - zastawianie zawodnika po stronie pomocy (po rzucie ruch w stronę swojego zawodnika, a nie na piłkę) - zastawianie tyłem i przodem do gracza - praca nóg przy zastawianiu (kontakt z zawodnikiem zastawianym na szeroko rozstawionych nogach, nie dopuszczając w ten sposób do zbliŝenia się zawodnika w pobliŝe kosza bronionego) - praca rąk przy zastawianiu - wypychanie po zastawieniu - rzuty z obrońcą, gdzie obrońca markuje obronę natomiast zawsze po rzucie działa na zasadzie (informacja rzut - ręka do rzutu zastawienie - zbiórka) - ustawienie w beczce gdzie po kilku podaniach następuje rzut po czym wszyscy zastawiają - wszystkiego rodzaju gry gdzie akcentuje się zastawianie graczy - ćwiczenia kształtujące decyzyjność (zadaniowe) Jeśli wygrasz zbiórkę na własnej desce ograniczasz ilość rzutów swojego przeciwnika do minimum, a to jest jednym z podstawowych elementów zwycięstwa w meczu. 3. ELEMENTY WSPÓŁPRACY W ATAKU x1 bez piłki i z piłką (M, J) -ścięcie, obiegnięcie i wyjście do piłki jako podstawowe elementy gry 1x1 bez piłki zawodnika ataku -atak z podwójnego (atak błyskawicznie po chwycie) i potrójnego zagroŝenia jako podstawowe formy gry 1x1 z piłką - akcentowanie wyjścia do piłki jako ruchu do obrońcy, a następnie wyjścia na wolna pozycje obwodową

10 - akcentowanie startu, zmiany tempa i kierunku, dokładności oraz momentu podania podczas ścięcia i obiegnięcia - akcentowanie pracy nóg w ruchu wyjścia poprzez umiejętne zastawienie nogą drogi domniemanego wyjścia po piłkę - akcentowanie rękami chęć otrzymania piłki - obserwacja pola ataku - podejmowanie decyzji dotyczącej dalszych działań przed otrzymaniem piłki - ćwiczenie techniki wykonania elementu na słupkach (na jeden kosz) z pomocnikiem podającym poprawnie piłkę (forma ścisła) - ćwiczenia z zadaniowym obrońcą (kształtowanie decyzyjności) - gra 1x1 z róŝnych pozycji z podającym - współpraca zawodników ataku podczas gry od 2x2 do 5x5 bez kozła - wykorzystanie ścięcia i obiegnięcia w szybkim ataku (ćwiczymy na całym boisku) - wszystkie gry z przeciwnikiem (od 1x1 do 5x5) Wykonuj ruchy w ataku bez piłki tak aby zawodnik z piłką miał zawsze miejsce do gry 1x1 Bądź zawsze gotowy do otrzymania piłki i z taką myślą wykonuj ścięcie, obiegnięcie i wyjście Zachowanie odpowiedniej przestrzeni i czasu (M, J) - rola zawodników bez piłki po stronie piłki, w sytuacji penetracji zawodnika z piłką (ruchy zamykające domniemane miejsce dogrania piłki) - rola zawodników bez piłki po stronie słabej, w sytuacji penetracji zawodnika z piłką (ruchy przeciwne do ruchów piłki, czyli zamknięcie naroŝnika boiska oraz linii rzutów wolnych) - rola zawodnika z piłką podczas penetracji w sytuacji podania piłki w odpowiednie miejsce Środki Treningowe - w parach przodem do siebie gdzie jeden ma piłkę kozłując w dowolną stronę a drugi wykonuje ruch w stronę przeciwną

11 - 3x0 (wszyscy na obwodzie) na kosz jeden z piłką penetruje reszta wykonuje odpowiednie ruchy bez piłki - 3x0 (dwóch na obwodzie jeden na pozycji niskiej) na kosz jeden z piłką penetruje reszta wykonuje odpowiednie ruchy bez piłki - ćwiczenia zachowania odpowiednich ruchów w układach 4x0 i 5x0 - ćwiczenia z zadaniowym obrońcą lub obrońcami (kształtujące decyzyjność) - ćwiczenia w przewadze liczebnej ataku (kształtujące decyzyjność) - wszelkiego rodzaju gry od 2x2 do 5x5 Będąc w ataku bez piłki zawsze próbuj schodzić z linii obronny tzn. kosz obrońca atakujący. Jeśli wykonując penetrację z piłką ściągasz na siebie pomocnika w obronie podaj piłkę do wolnego gracza 3.3. Zasłona do piłki (P&R) (J) - rola zawodnika z piłką - korzystającego z zasłony (naprowadzenie na zasłonę, skorzystanie z zasłony bark w bark oraz rozegranie sytuacji po skorzystaniu z zasłony - rola zawodnika bez piłki stawiającego zasłonę (nogi stawiającego zasłonę ustawione są szeroko, w linii kosza, po czym otwarcie zawodnika pod kosz lub na obwód) - zachowanie odpowiednich ruchów zawodnika stawiającego blok względem piłki (najczęściej są to uchy przeciwne do ruchów piłki na zasłonie) - róŝnica pomiędzy P&R statycznym, a P&R dobiegającym - rola pozostałych zawodników nieuczestniczących bezpośrednio w wykonaniu zasłony do piłki - ćwiczenie techniki wykonania P&R w sytuacji 2x0 na róŝnych pozycjach - ćwiczenia z zadaniowym obrońcą (obrońcami)- kształtujące decyzyjność - ćwiczenie zachowania odpowiednich odległości przy wykorzystaniu akcji P&R w sytuacji 5x0 wszelkiego rodzaju gry począwszy od 2x2 do 5x5

12 Jeśli masz piłkę i korzystasz z zasłony P&R, poczekaj na zawodnika stawiającego zasłonę Jeśli stawiasz zasłonę postaw zatrzymaj się na chwilę stawiając zasłonę, nie rób tego na zasadzie przebiegnięcia Rozgrywając akcje P&R pamiętaj o zawodnikach nie uczestniczących bezpośrednio i w akcji 3.4. Zasłona od piłki (J) - rola zawodnika korzystającego z zasłony (naprowadzenie na zasłonę, skorzystanie z zasłony bark w bark oraz wyjście na pozycje w celu otrzymania piłki - rola zawodnika stawiającego zasłonę stawiającego zasłonę (nogi stawiającego zasłonę ustawione są szeroko pod odpowiednim kontem, ruch w celu poszukiwania obrońcy, postawienie zasłony po czym otwarcie zawodnika pod kosz lub na obwód) - róŝnica pomiędzy zasłoną od piłki po stronie piłki i pomocy - próba łączenia dwóch zasłon (zasłona na zasłaniającym) - czytanie gry obrony Środki Treningowe - ćwiczenie techniki wykonania zasłony od piłki w sytuacji 2x0 na róŝnych pozycjach - ćwiczenie zachowania odpowiednich odległości przy wykorzystaniu zasłony od piłki w sytuacji od 3x0 do 5x0 - ćwiczenia z zadaniowym obrońcą (obrońcami)- kształtujące decyzyjność - wszelkiego rodzaju gry od 2x2 do 5x5 Zmieniaj tempo poruszania się jeśli chcesz otrzymać piłkę po zasłonie, Pamiętaj, Ŝe korzystasz z bloku aby stworzyć sobie korzystna sytuację do gry Jeśli stawiasz zasłonę pamiętaj, Ŝe dobra zasłona to ta która blokuje obrońcę

13 3.5 Podanie z ręki do reki (J) - rola zawodnika korzystającego z zagrania (naprowadzenie na zawodnika z piłką) - skorzystanie z zasłony bark w bark - rzut lub penetracja po podaniu - czytanie gry obrony Środki Treningowe - ćwiczenie techniki wykonania zasłony od piłki w sytuacji 2x0 na róŝnych pozycjach - ćwiczenie zachowania odpowiednich odległości przy wykorzystaniu zasłony od piłki w sytuacji od 3x0 do 5x0 - ćwiczenia z zadaniowym obrońcą (obrońcami)- kształtujące decyzyjność - wszelkiego rodzaju gry od 2x2 do 5x5 Zmieniaj tempo i kierunek poruszania się Pamiętaj, Ŝe korzystasz z pewnej formy zasłony aby stworzyć sobie korzystna sytuację do gry Czytaj grę obrony 4. ELEMENTY WSPÓŁPRACY W OBRONIE 4.1. Obrona ścięcia i obiegnięcia (J) - odcięcie pierwszego podania - zablokowanie drogi zawodnika ścinającego przez obrońcę (zaskoczenie na ścinającym, kontakt z zawodnikiem, a następnie zepchnięcie go z linii ścięcia) - odcięcie moŝliwości łatwego dogrania do zawodnika obiegającego obrońcę (odwrócenie się tyłem do piłki, skrócenie dystansu do atakującego, uniesienie rąk ku górze) - presja na piłkę utrudniająca podanie

14 - markowanie ruchu ścięcia i obiegnięcia w grze 1x1 w celu zaakcentowania odpowiedniej reakcji obrońcy - gra 1x1 z podającym (bez kozła i z kozłem) - wszelkiego rodzaju gra z kozłem i bez kozła od 2x2 do 5x5 Skok w stronę piłki po podaniu Nie wpuszczaj zawodnika ataku w pole 3s Pamiętaj, Ŝe musisz przewidywać moŝliwe ruchy zawodników bez piłki w ataku 4.2. Obrona zasłony do piłki (P&R)-walka na szczycie, przepuszczenie, pomoc powrót, aktywne przekazanie (J) - rola informacji słownej przy stosowaniu zorganizowanej obrony na P&R - rola zawodników obrony przy stosowaniu odpowiedniego rodzaju obrony - przedstawienie róŝnych rodzajów obrony (walka na szczycie zasłony, zaskoczenie na zasłonie, przekazanie krycia na zasłonie, nie dopuszczanie do skorzystania z zasłony) - stosowanie ćwiczeń z zadaniowymi atakującymi kształtujących decyzyjność (róŝne zachowania w ataku ) - stosowanie odpowiednich rodzajów obron w grach od 2x2 do 5x5 Dobra współpraca w obronie uzaleŝniona jest od bezwzględnej realizacji zadań obronnych przez wszystkich zawodników. - bez informacji słownej nie ma dobrej obrony 4.3. Obrona zasłony od piłki (J) - rola informacji słownej przy stosowaniu zorganizowanej obrony przeciwko zasłona od piłki - rola zawodników obrony przy stosowaniu odpowiedniego rodzaju obrony

15 - przedstawienie róŝnych rodzajów obron (zaskoczenie, czyli przyblokowanie zawodnika korzystającego z zasłony, przekazanie, oraz ominiecie zasłony górą lub dołem) - stosowanie markowanych sytuacji przewag 2x1, z zaakcentowaniem odpowiednich ról graczy (np. 2x1 w ataku zasłona od piłki obrońca walczy na szczycie zasłony) - stosowanie odpowiednich rodzajów obron w grach od 2x2 do 5x5 Dobra współpraca w obronie uzaleŝniona jest od bezwzględnej realizacji zadań obronnych przez wszystkich zawodników. Bez informacji słownej nie ma dobrej obrony. Pamiętaj, Ŝe w sytuacji popełnienia błędu w zorganizowanej obronie na zasłonach zawsze masz do dyspozycji ratunek jakim jest przekazanie krycia Elementy rotacji (J) - próba ukierunkowania piłki w miejsce wskazane przez obrońców - rola zawodników obrony znajdujących się po stronie słabej - stosowanie informacji słownej w zorganizowanej obronie - ukierunkowana gra na rotacje z przewaga zawodników ataku 4x3 - markowanie minięcia w sytuacjach gry od 3x3 do 5x5 - wszelkiego rodzaju gry od 3x3 do 5x5 Pamiętaj, Ŝe zawsze musisz być gotowy do udzielenia pomocy w obronie. Jeśli masz do obrony dwóch zawodników jednego na obwodzie a drugiego pod koszem, wybierz zawsze ruch pod kosz. W obronie zespołowej najsłabiej bronionym powinien być zawodnik który znajduje się najdalej od piłki (przesuń obronę w stronę piłki).

16 5. ELEMENTY TAKTYKI W ATAKU 5.1. Szybki atak i prosta kontynuacja (M, J) - rola poszczególnych zawodników w szybkim ataku (skrzydłowi, rozgrywający, zbierający piłkę) - sposób wykorzystania wszystkich pasów poruszania się po boisku (pasy boczne i pas środkowy) - rola pierwszego podania w konstrukcji szybkiego ataku - sposób rozegrania przewagi liczebnej - rola ostatniego zawodnika wbiegającego do konstruowania kontynuacji szybkiego ataku (ostatni gracz wbiegający wykonuje ścięcie pod kosz lub idzie na P&R) Środki Treningowe - rozgrywanie przewag liczebnych 2x1, 3x1, 3x2, 4x3 itp. - organizacja szybkiego ataku w ćwiczeniach bez obrońców 5x0 - gra 5x5 na całym boisku Szybki atak jest najprostszą forma zdobycia sobie łatwej pozycji rzutowej. Poruszaj się w swoim pasie. W jak największym stopniu wykorzystywać podanie, w jak najmniejszym kozłowanie 5.2. Atak pozycyjny - na obronę kaŝdy swego i obronę strefową (J) - umiejętność przejścia z ataku szybkiego do ataku pozycyjnego - rola zawodnika prowadzącego grę przy konstruowaniu ataku pozycyjnego (przekazanie informacji o rodzaju ataku, oraz zorganizowanie w czasie wszystkich graczy na boisku) - przedstawienie dwóch prostych ataków na obronę kaŝdy swego i jednego na obronę strefową - wykorzystywać w jak największym stopniu grę 1x1 oraz podstawowe elementy współpracy dwójkowej i trójkowej -zachowanie odległości w ataku pozycyjnym

17 - zgranie akcji w czasie - organizacja ataku pozycyjnego w ćwiczeniach 5x0 - gra 5x5 na jeden kosz - gra 5x5 na całym boisku Wykorzystaj swoją wiedzę koszykarską do rozegrania skutecznego ataku pozycyjnego. 6. ELEMENTY TAKTYKI W OBRONIE 6.1. Przejście z ataku do obrony (M, J) - rola szybkiego i zorganizowanego powrotu do obrony - zachowanie się zawodników obrony w sytuacji przewagi liczebnej zawodników ataku (zawodnik ostatni biegnie na stronę słabą) - wszystkie gry z kontrą Zneutralizowanie szybkiego ataku przeciwnika da ci olbrzymia przewagę w meczu 6.2. Zorganizowana obrona kaŝdy swego i strefowa - zebranie poznanych zasad obrony kaŝdy swego w całość - przedstawienie podstawowych zasad obrony strefowej (3:2 lub 2:3) - stosowanie fragmentów gier w celu lepszej organizacji gry obronnej (od 2x2 do 4x4) - gra 5x5 na jeden kosz - gra 5x5 na całym boisku Dobra i skuteczna obrona to zaplanowane działanie pięciu zawodników obrony. Opracowali: Tomasz Jankowski, Kazimierz Mikołajec

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym I. Operowanie piłką 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący staje w miejscu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY SYSTEM SZKOLENIA Na POZIOMIE I Zakres programowy Kadr Regionalnych

CENTRALNY SYSTEM SZKOLENIA Na POZIOMIE I Zakres programowy Kadr Regionalnych CENTRALNY SYSTEM SZKOLENIA Na POZIOMIE I Zakres programowy Kadr Regionalnych 1. INDYWIDUALNA TECHNIKA ATAKU 1.1. Starty, bieg i zatrzymania bez piłki 1.2. Obroty z piłką w miejscu, pozycja potrójnego zagrożenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PORUSZANIA SIĘ Z PIŁKĄ W ATAKU

PODSTAWY PORUSZANIA SIĘ Z PIŁKĄ W ATAKU Podstawy koszykówki dla szkół podstawowych PODSTAWY PORUSZANIA SIĘ Z PIŁKĄ W ATAKU Magdalena Sibiga 0 1 PODSTAWY PORUSZANIA SIĘ Z PIŁKĄ W ATAKU Magdalena Sibiga Gra 1x1 jest grą podstawową w koszykówce,

Bardziej szczegółowo

DEFENSE propozycje ćwiczeń

DEFENSE propozycje ćwiczeń DEFENSE propozycje ćwiczeń 1) POSTAWA (STANCE) LUSTRO (MASS DRILL) PRZYJMOWANIE POSTAWY OBRONNEJ Z RÓŻNYCH POZYCJI WYJŚCIOWYCH I NA ROŻNE SYGNAŁY 1) MASS DRILL: STANCE, SLIDE, STEP Zawodnicy ustawieni

Bardziej szczegółowo

WYKOŃCZENIE PENETRACJI

WYKOŃCZENIE PENETRACJI 5 WYKOŃCZENIE PENETRACJI WYKOŃCZENIE PENETRACJI -Dawid Mazur Podczas meczu występuje wiele sytuacji, w których zawodnicy penetrują na kosz i kończą akcje rzutem. Bardzo często można zaobserwować jeden

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4 1-wykonuje kozłowanie i zmianę tempa przy pachołku 2-wykonuje w biegu zmianę tempa oraz krok obronny ze zmianą tempa poruszania się III.

Ćwiczenie 3,4 1-wykonuje kozłowanie i zmianę tempa przy pachołku 2-wykonuje w biegu zmianę tempa oraz krok obronny ze zmianą tempa poruszania się III. Poznajemy zasób ćwiczeń technicznych w piłce koszykowej Opracowanie: mgr Ewa Żebrowska Zych i mgr Piotr Zych I. Zasób ćwiczeń oswajających z piłką 1. Krążenie piłką dookoła bioder, tułowia, całego ciała

Bardziej szczegółowo

BRAMKARZ. odpowiednia pozycja i ustawienie w odniesieniu do miejsca, gdzie znajduje się piłka

BRAMKARZ. odpowiednia pozycja i ustawienie w odniesieniu do miejsca, gdzie znajduje się piłka Trener Marek Zub BRAMKARZ - doskonała komunikacja - dominacja w polu bramkowym i karnym - ostatnia linia obrony - asekuracja czwórki obrońców - doskonała komunikacja - pierwsza linia ataku - doskonała

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie szybkości Starty w parach ze strzałem. U 14 U 16

Kształtowanie szybkości Starty w parach ze strzałem. U 14 U 16 Kształtowanie szybkości Starty w parach ze strzałem. U 14 U 16-3 - 3-3 - 3-2 - 12-8 - 4-4 Rozgrzewka. Ćwiczenie I Zawodnicy podzieleni na cztery grupy ustawieni są w odległości 10 m. od stojaków. Czterech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY Prawo przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych mają tylko kandydaci posiadający:

Bardziej szczegółowo

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji.

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji. PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE. Piłka ręczna powinna odgrywać istotną rolę w systemie wychowania fizycznego ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdrowotne. Jest to gra dla wszystkich kategorii wieku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu TRENING 1. Miejsce zajęć sala gimnastyczna 2. Czas trwania zajęć 90 minut 3. Liczba ćwiczących 16 4. Pomoce piłki siatkowe, piłki lekarskie,

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016

Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016 Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016 ostateczna data zgłoszenia do udziału w teście: sposób zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym Mięśnie brzucha Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły mięśni brzucha. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć piłki koszykowej. Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej

Konspekt zajęć piłki koszykowej. Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej Konspekt zajęć piłki koszykowej. Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej Założenia zajęć wynikające z : A. Celów : - cel poznawczy : doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

I. Gry i zabawy wspomagające nauczanie elementów technicznych stosowanych w koszykówce. Wprowadzenie

I. Gry i zabawy wspomagające nauczanie elementów technicznych stosowanych w koszykówce. Wprowadzenie 2.3.3 KOSZYKÓWKA Wprowadzenie Koszykówka to sport, dzięki któremu uczeń może rozwinąć wiele umiejętności indywidualnych, a także nauczyć się zasad współpracy w grupie, odpowiedzialności za innych oraz

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 2 U8-10

Jednostka treningowa nr 2 U8-10 Jednostka treningowa nr 2 U8-10 1) Rozgrzewka: w wyznaczonym polu utworzyć niskie przeszkody (przynajmniej 2x więcej niż zawodników biorących udział) z talerzyków lub narzutek kolorowych, zawodnicy wykonują:

Bardziej szczegółowo

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania elementów techniki gry w koszykówkę

Metodyka nauczania elementów techniki gry w koszykówkę Metodyka nauczania elementów techniki gry w koszykówkę Opracowanie: mgr Andrzej Rowiński mgr Małgorzata Myszkowska mgr Elżbieta Siemieniuk Spis treści WSTĘP... 3 I. ĆWICZENIA OSWAJAJĄCE... 4 II. POSTAWA

Bardziej szczegółowo

Trening tchoukballu. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tchoukball.pl. Opracowanie: Mikołaj Karolczak

Trening tchoukballu. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tchoukball.pl. Opracowanie: Mikołaj Karolczak Trening tchoukballu Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tchoukball.pl 009 Opracowanie: Mikołaj Karolczak Oznaczenia: zawodnik drużyny atakującej zawodnik drużyny atakującej (z piłką) zawodnik drużyny broniącej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z piłki koszykowej

Scenariusz zajęć z piłki koszykowej Marek Januszonek nauczyciel wychowania fizycznego II Liceum Ogólnokształcące Scenariusz zajęć z piłki koszykowej zajęcia pozalekcyjne przygotowujące młodzież do Miejskiej Spartakiady Młodzieży Temat :

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

Jarosław Pasieczny Koszykówka : proste formy współpracy w ataku szybkim. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 19, 78-81

Jarosław Pasieczny Koszykówka : proste formy współpracy w ataku szybkim. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 19, 78-81 Jarosław Pasieczny Koszykówka : proste formy współpracy w ataku szybkim Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 19, 78-81 2005 78 A cta Scientifica A cademiae Ostroyiensis Jarosław Pasieczny* Koszykówka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

1x1 NA OBWODZIE. 1) 1X1 FROM the WING 1x1 O1 podrzut piłki i chwyt

1x1 NA OBWODZIE. 1) 1X1 FROM the WING 1x1 O1 podrzut piłki i chwyt 1x1 NA OBWODZIE 1) 1X1 FROM the WING 1x1 O1 podrzut piłki i chwyt - jedno oko na obronę, drugie oko na piłkę ruch atakujący (nie chwyt-pozycja potrójnego zagrożeniaczytanie, tylko czytanie i ocena sytuacji

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT Renata Matuszewska LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM

KONSPEKT Renata Matuszewska LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM KONSPEKT Renata Matuszewska LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM Temat: Nauka rzutu piłki do kosza z różnych pozycji i. Zadania szczegółowe w zakresie: 1. kształtowania postaw (usamodzielnianie):

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK Godziny zajęć

HARMONOGRAM. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK Godziny zajęć HARMONOGRAM planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 PAŹDZIERNIK 2011 I Sobota 1.10.2011 4,5 17.00-21.30 RóŜne formy współzawodnictwa sportowego Niedziela

Bardziej szczegółowo

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej.

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH Gimnastyka Stanie na rękach. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje stanie na rękach przy drabinkach

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 SIERPIEŃ 2011

HARMONOGRAM planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 SIERPIEŃ 2011 HARMONOGRAM planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 SIERPIEŃ 2011 I Poniedziałek 1.08.2011 6 Wtorek 2.08.2011 6 Środa 3.08.2011 6 Czwartek 4.08.2011 6 Piątek

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI Cz. I WSTĘPNA KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI TEMAT LEKCJI: NAUKA KOZŁOWANIA PRAWĄ I LEWĄ RĘKĄ W MIEJSCU I W RUCHU Imię i nazwisko prowadzącego: Wojciech Antczak Data prowadzenia lekcji: 06.04.2013 Miejsce

Bardziej szczegółowo

ATTACK. Przed każdym treningiem musisz przeprowadzić solidną rozgrzewkę zapobiec wszelkim kontuzjom wynikłym z nie przygotowania do treningu.

ATTACK. Przed każdym treningiem musisz przeprowadzić solidną rozgrzewkę zapobiec wszelkim kontuzjom wynikłym z nie przygotowania do treningu. WSTĘP Zestaw ćwiczeń stworzyliśmy, aby pomóc Ci w doskonaleniu swoich umiejętności koszykarskich. Nasz system oparty jest na wieloletnich doświadczeniach szkoleniowców ligi uniwersyteckiej Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

KTO MA PIŁKĘ TEN MA KONTROLĘ NAD GRĄ

KTO MA PIŁKĘ TEN MA KONTROLĘ NAD GRĄ KTO MA PIŁKĘ TEN MA KONTROLĘ NAD GRĄ PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCH NAUCZANIA I DOSKONALENIA ATAKOWANIA POZYCYJNEGO WG RÓŻNYCH AUTORÓW I NA RÓŻNYCH ETAPACH SZKOLENIA - TŁUMACZENIE FILOZOFIA TRENINGU

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

TRENING KOSZYKARSKI. 3. Działania wychowawcze: uczennica będzie potrafiła współdziałać z partnerką

TRENING KOSZYKARSKI. 3. Działania wychowawcze: uczennica będzie potrafiła współdziałać z partnerką Kozienice dn. 07.03.2014r. TRENING KOSZYKARSKI 1. Temat: Doskonalenie rzutu z miejsca, wyskoku, biegu 2. Zadanie szczegółowe treningu w zakresie: - umiejętności: uczennica potrafi wykonać prawidłowy rzut

Bardziej szczegółowo

Kot i Mysz poruszanie się bez piłki W parach. Na sygnał jeden z ćwiczących musi uciec drugiemu unikając dotknięcia

Kot i Mysz poruszanie się bez piłki W parach. Na sygnał jeden z ćwiczących musi uciec drugiemu unikając dotknięcia Zabawy koszykarskie W pierwszym etapie szkolenia młodych koszykarzy zabawy koszykarskie są nieodłącznym elementem treningu. Ich rolą jest nie tylko wprowadzenie do treningu jako inna forma rozgrzewki,

Bardziej szczegółowo

PODANIA DRILLS: 2) ADD GUIDED DEFENSE

PODANIA DRILLS: 2) ADD GUIDED DEFENSE PODANIA 5 RODZAJÓW PODAŃ: SIDE PASS - PODANIE JEDNORĄCZ Z BIODRA Z WYKROKIEM NOGI JEDNOIMIENNEJ LUB RÓŻNOIMIENNEJ OVERHEAD PASS - PODANIE OBURĄCZ ZNAD GŁOWY BOUNCE PASS - PODANIE KOZŁEM JEDNORĄCZ LUB OBURĄCZ

Bardziej szczegółowo

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. UCZEŃ: -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -umie wykonać pivot w miejscu.

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. UCZEŃ: -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -umie wykonać pivot w miejscu. MINI KOSZYKÓWKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Nauka podań i chwytów piłki oburącz sprzed klatki piersiowej. -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -przyjmuje i podaje piłkę sprzed klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja B

Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja B PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA B Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja B Lp Przedmiot e-learning Przedmioty podstawowe: 1. Anatomia 4 4 2. Biochemia 4 4 3. Biomechanika

Bardziej szczegółowo

RUCH W SZKOLE WYCHOWANIE FIZYCZNE zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej:

RUCH W SZKOLE WYCHOWANIE FIZYCZNE zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej: RUCH W SZKOLE WYCHOWANIE FIZYCZNE zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej: W dniu 15 stycznia i 21 marca 2014 r., odbyły się zajęcia edukacyjne zajęcia organizowane w ramach podstawy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy ZAD. GŁOWNE: Nauczanie rzutu jednorącz z wyskoku ZAD. DODATKOWE: Doskonalenie kozłowania ze zmianą ręki,tempa i kierunku biegu. CELE: Umiejętności -Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY Z KOSZYKÓWKI

PLAN METODYCZNY Z KOSZYKÓWKI PLAN METODYCZNY Z KOSZYKÓWKI TEMAT: Doskonalenie indywidualnej gry w ataku i w obronie z piłką gra 1x1. MIEJSCE ZAJĘĆ: Sala Gimnastyczna ILOŚĆ UCZNIÓW: 12 PROWADZĄCY: Adrian Potapczuk CZAS ZAJĘĆ: 45 min

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND. materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym

NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND. materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym Topspin forhand (topspin FH) należy obecnie do najważniejszych technik w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY SYSTEM SZKOLENIA Na POZIOMIE II Zakres programowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego

CENTRALNY SYSTEM SZKOLENIA Na POZIOMIE II Zakres programowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego CENTRALNY SYSTEM SZKOLENIA Na POZIOMIE II Zakres programowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego 1. INDYWIDUALIZACJA ZAWODNIKÓW NA POZYCJACH BOISKOWYCH 1.1. Rozgrywający 1.2. Rzucający obrooca 1.3. Niski Skrzydłowy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA OSWAJAJĄCE Z PIŁKĄ

ĆWICZENIA OSWAJAJĄCE Z PIŁKĄ Podstawy koszykówki dla szkół podstawowych ĆWICZENIA OSWAJAJĄCE Z PIŁKĄ Joanna Kowalska 2 3 ĆWICZENIA OSWAJAJĄCE Z PIŁKĄ Joanna Kowalska Szybka gra i coraz mocniejsza obrona, wymagają od gracza ciągłego

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ Temat: Układanie koszyczka - prawidłowe ułożenie dłoni na piłce do odbicia sposobem oburącz górnym. Cele główne lekcji: Umiejętności: -układanie dłoni

Bardziej szczegółowo

Podstawy koszykówki dla szkół podstawowych TECHNIKA RZUTU. Bartłomiej Perzanowski

Podstawy koszykówki dla szkół podstawowych TECHNIKA RZUTU. Bartłomiej Perzanowski Podstawy koszykówki dla szkół podstawowych TECHNIKA RZUTU Bartłomiej Perzanowski 0 1 TECHNIKA RZUTU Bartłomiej Perzanowski Grając w koszykówkę skupiamy się głównie na zdobywaniu punktów. Mecz wygrywa ten

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Kształtowanie koordynacji ruchowej w ćwiczeniach techniki indywidualnej. Czas: 90 min. Grupa wiekowa: U 14 Ilość ćwiczących: 16 Przybory: - 9-8 - 4-8 - 16-3 Data 11.08.2011

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Trenerskie MZPN

Warsztaty Trenerskie MZPN Warsztaty Trenerskie MZPN Trening pokazowy 13/03/2013 Warszawa Rafał Ulatowski Ćwiczenia i Gry w nauczaniu i doskonaleniu ataku szybkiego w piłce nożnej Trening w systemie gry 1-4-3-3 Rozgrzewka Podania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Obszar1 Ruch w szkole- wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Temat: Mini piłka ręczna- zabawy z piłką Cele główne: Umiejętności: podania i chwyty piłki

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH. Środki treningowe

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH. Środki treningowe ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH Część wstępna: Środki treningowe 1. Podania piłki w dwójkach, prowadzenie piłki, ćwiczenia ogólnorozwojowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH Gimnastyka Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE CHWYTÓW I PODAŃ W MIEJSCU I W RUCHU

DOSKONALENIE CHWYTÓW I PODAŃ W MIEJSCU I W RUCHU Nazwisko i imię prowadzącego: Data prowadzenia lekcji: ROGOWSKI Gabriel 20 kwietnia 2013 r. Miejsce zajęć: Hala sportowa ZS nr 4 w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 49 Grupa: Przybory: klasa I PG gr. mieszana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa w Stęszewie autor: Marian Cieniawa Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego 1. Obszary podlegające ocenie sprawność psychomotoryczna

Bardziej szczegółowo

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J 7.12.2013, ZIELONA GÓRA INFORMATOR O PROGRAMACH STARTOWYCH Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. KLASA PIERWSZY KROK 3 Ćwiczenia wolne

Bardziej szczegółowo

Akademia piłkarska UEFA Grassroots_KONSPEKT ZAJĘĆ TRENINGOWYCH

Akademia piłkarska UEFA Grassroots_KONSPEKT ZAJĘĆ TRENINGOWYCH 1 DATA: marzec 2009 MIEJSCE: Hala sportowa GODZ.: 14.45 15.45 CZAS ZAJĘĆ: 60 LICZBA ĆW.: 12 PRZYBORY: piłki nożne nr 4, oznaczniki, kontrasty TRENER: Krzysztof Chrobak TEMAT: DOSONALENIE TECHNIKI PIŁKI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Trenerska Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Konferencja Trenerska Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Konferencja Trenerska Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Trening pokazowy 25/11/2012 Lubsko Rafał Ulatowski Kształtowanie zdolności motorycznych z akcentem szybkości i wytrzymałości dostosowanych do treningu

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ Kryteria doboru: 1. Stan zdrowia 2. Typ budowy ciała (leptosomatyczny) 3. Testy sprawności motorycznej 4. Ocena

Bardziej szczegółowo

KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr

KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr KOSZYKÓWKA Klasa I Technika rzutu z dwutaktu z prawej strony ( dla praworęcznych) + celność Opis sprawdzianu: od pachołka ustawionego w odległości 10 metrów od kosza bieg z kozłowaniem zakończony poprawnym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia przy siatce.

Ćwiczenia przy siatce. Monika Pługowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Konspekt lekcji piłki siatkowej Data: 01.12. 2009r Klasa - III A,B dziewczęta Gimnazjum Ilość ćwiczących - 12 Miejsce - sala

Bardziej szczegółowo

Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich

Program pracy animatora na boisku Orlik w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, dnia 01.06.2009r. Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich I. Informacje o programie: 1. Nazwa programu: Projekt pilotażowy "Animator- Moje Boisko Orlik 2012" 2. Data

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Temat: Szkolny biathlon jako forma doskonalenia wybranych elementów techniki w grach zespołowych Klasy: gimnazjum/liceum Czas lekcji: 45 minut Przybory: piłki do siatkówki

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji treningowej. Przykładowy małe gry i gry pomocnicze w treningu piłkarza (gry zadaniowe) Opracowanie Maciej Cieślik

Konspekt lekcji treningowej. Przykładowy małe gry i gry pomocnicze w treningu piłkarza (gry zadaniowe) Opracowanie Maciej Cieślik Konspekt lekcji treningowej Przykładowy małe gry i gry pomocnicze w treningu piłkarza (gry zadaniowe) Opracowanie Maciej Cieślik a. małe gry Gra 1 na 1 na 4 bramki. Gra 2 na 2 na dwie bramki. Gra 1 na

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 4.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 4. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 4. I) ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 1) OCENIANIE OKRESOWE I KOŃCOWE W GIMNAZJUM NR 4. Oceny z wychowania fizycznego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klasa V. I. Dział gimnastyka.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klasa V. I. Dział gimnastyka. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klasa V. Uczniowie otrzymują ocenę semestralną i końcową na, składają się części składowe: 1. Aktywność na lekcji, stosunek

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Witczak Skierniewice

Włodzimierz Witczak Skierniewice Włodzimierz Witczak Skierniewice KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ ZADANIE GŁÓWNE: Odbicia piłki w postawie o zachwianej równowadze. ZADANIE DODATKOWE: Odbicia piłki sposobem oburącz

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki:

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: 1) Rozgrzewka: berek czarodziej jedna lub dwie osoby pełnią role berków, każda złapana przez nich osoba staje nieruchomo na jednej nodze

Bardziej szczegółowo

Tchoukball. Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ:

Tchoukball. Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ: Tchoukball Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ: jest pozbawiona agresji, możliwość wystąpienia kontuzji ogranicza się do minimum, dostarcza wiele pozytywnych przeżyć i emocji.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA)

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA) TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA) opracował: Krzysztof Wadas i Arkadiusz Rusin REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Staszów, 10 sierpień 2014

Staszów, 10 sierpień 2014 Staszów, 10 sierpień 2014 PROGRAM PRACY W KLASIE SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w STASZOWIE realizowany w latach 2014/15/16/17

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc CZĘŚĆ WSTĘPNA Prowadzący : mgr Jacek Kondrot Klasa V KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć sportowych dla Orlik nr 3 data: 12.12.2015. Część główna I OBWÓD STACYJNY NR 1: STACJA 1 1 x 1 po przyjęciu przodem do

Konspekt zajęć sportowych dla Orlik nr 3 data: 12.12.2015. Część główna I OBWÓD STACYJNY NR 1: STACJA 1 1 x 1 po przyjęciu przodem do Konspekt zajęć sportowych dla Orlik nr 3 data: 12.12.2015 Prowadzący: Miejsce zajęć: Temat zajęć: Czas zajęć: Grupa szkoleniowa Marcin Włodarski (AMO Rzeszów), Krzysztof Paluszek (Kom. Techniczna PZPN)

Bardziej szczegółowo

Program dydaktyczny dla międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłka nożna.

Program dydaktyczny dla międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłka nożna. Program dydaktyczny dla międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłka nożna. Szczegółowe treści kształcenia: Budżet godzin: Piłka nożna Technika 30 Taktyka 15 Zdolności motoryczne 10 (koordynacyjne)

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1.

Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1. Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1. Temat: Doskonalenie odbić sposobem górnym z różnych przyborów. Zadania lekcji : U: Doskonalenie odbić sposobem górnym Wykorzystanie odbić górnych we fragmentach

Bardziej szczegółowo

BRAMKARZ: przedpole (14-16 m od bramki) celem przejęcia długiego podania wykonanego przez przeciwnika za tzw. plecy obrońców

BRAMKARZ: przedpole (14-16 m od bramki) celem przejęcia długiego podania wykonanego przez przeciwnika za tzw. plecy obrońców SYSTEM 1 3 5 2 BRAMKARZ: przy dośrodkowaniu piłki gra na przedpolu wybiegając do około 10 metra w sytuacjach,,sam na sam z przeciwnikiem skracanie tzw. kąta bramki poprzez wybieganie do atakującego przy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja powinien wynosić 3 x 20 min Zmiana w 3 tercji nie korzystać z efektywnego czasu gry

Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja powinien wynosić 3 x 20 min Zmiana w 3 tercji nie korzystać z efektywnego czasu gry Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja 1 BOISKO - wymiary (40x20m,, minimum 36x18m) - linie grubość 4-5 cm - pole bramkowe 4x5 m - pole przedbramkowe 1x2,5 m - bramka 115x160 cm - strefy zmian 10m,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. Zajęcia kontaktowe Zajęcia kontaktowe

Opis modułu kształcenia. Zajęcia kontaktowe Zajęcia kontaktowe Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Dietetyki Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Wychowanie fizyczne Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI TEMAT LEKCJI: Nauka zbiórki piłki z tablicy w ataku dobitka. IMIĘ NAZWISKO PROWADZĄCEGO: Bartłomiej Bielawiec GRUPA: klasa II Gimnazjum LICZEBNOŚD GRUPY: 12 osób CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę.

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UNIHOKEJA DLA KLASY V CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH AKCJI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ĆWICZYĆ KAŻDY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego piłka nożna

Konspekt lekcji wychowania fizycznego piłka nożna Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Konspekt lekcji wychowania fizycznego piłka nożna mgr Grzegorz Krukowski ZS RCKU Rzemień TEMAT: Doskonalenie elementów techniki z akcentem na uderzenie

Bardziej szczegółowo

Program zajęć szermierki tradycyjnej

Program zajęć szermierki tradycyjnej Program zajęć szermierki tradycyjnej Termin realizacji programu: rok szkolny 2009/2010 Miejsce: Szkoły Fundacji Tutoria, ul. Zielona w Piasecznie i ul. Okrężna w Jazgarzewszczyźnie Wykonawca: Adam Szymczyk

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5 Wychowanie Fizyczne Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Dz. Kl IV Dz. Kl V Dz. Kl VI 1. Lekka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 57 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 57 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 57 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

5.Nauka i doskonalenie zagrywki sposobem górnym i dolnym (lewą i prawą ręką)

5.Nauka i doskonalenie zagrywki sposobem górnym i dolnym (lewą i prawą ręką) Scenariusz zajęć w ramach akcji pt: Otwarte sale gimnastyczne w trakcie ferii zimowych 2013 w dniach 27.01.2014 31.01.2014. Prowadzący mgr Krzysztof Woźniak Zajęcia prowadzone w 4 grupach klasy III i młodsze

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Podczas wykonywania skipu A podnosimy ręce r tak, aby po szybkim ruchu prawa ręka była a wyprostowana stawiając nogę wymachową,, przed odbiciem.

Podczas wykonywania skipu A podnosimy ręce r tak, aby po szybkim ruchu prawa ręka była a wyprostowana stawiając nogę wymachową,, przed odbiciem. Podczas wykonywania skipu A podnosimy ręce r do założenia tyczki tak, aby po szybkim ruchu prawa ręka była a wyprostowana stawiając nogę wymachową,, przed odbiciem. Bieg z tyczka i założenie Przejazd w

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ALTERNATYWNYCH WF DLA II KLASY GIMNAZJUM

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ALTERNATYWNYCH WF DLA II KLASY GIMNAZJUM SCENARIUSZ ZAJĘĆ ALTERNATYWNYCH WF DLA II KLASY GIMNAZJUM GRUPA DZIEWCZĄT. TEMAT: Wzmacniamy siłę mm. RR, NN, T poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów FITNESS taśmy i piłki gumowe. W ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie siły we wstępnym etapie kształcenia gracza. Grzegorz Grzegorczyk, Łukasz Gajowniczek, Michał Kowol, Daniel Kado

Kształtowanie siły we wstępnym etapie kształcenia gracza. Grzegorz Grzegorczyk, Łukasz Gajowniczek, Michał Kowol, Daniel Kado Kształtowanie siły we wstępnym etapie kształcenia gracza Grzegorz Grzegorczyk, Łukasz Gajowniczek, Michał Kowol, Daniel Kado Uczymy się przez wykonanie, a wykonujemy to czego się nauczyliśmy. WSTĘP Mówiąc

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 3. Zadanie główne : doskonalenie zmiany tempa i kierunku kozłowania poprzez kozioł przed sobą i półobrót.

KONSPEKT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 3. Zadanie główne : doskonalenie zmiany tempa i kierunku kozłowania poprzez kozioł przed sobą i półobrót. 1 KONSPEKT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Klasa : 3 SP 2. Ilość ćwiczących: 20 3. Zadanie główne : doskonalenie zmiany tempa i kierunku kozłowania poprzez kozioł przed sobą i półobrót. 4. Zadania szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

PERIODYZACJA W PIŁCE NOŻNEJ

PERIODYZACJA W PIŁCE NOŻNEJ PERIODYZACJA W PIŁCE NOŻNEJ 17.12.2016r. Paweł Grycmann PLANOWANIE PRACY W planowaniu chodzi tak naprawdę o to, by cały czas iść do przodu DOBRY PLAN PROGRESJA ĆWICZEŃ KONSEKWENCJA COACHING SUKCES PLANOWANIE

Bardziej szczegółowo

Drabinki koordynacyjne Opracowanie Kamil Socha

Drabinki koordynacyjne Opracowanie Kamil Socha Drabinki koordynacyjne Opracowanie Kamil Socha Drabinek koordynacyjnych Ŝadnemu trenerowi nie trzeba przedstawiać. To obecnie jeden z obowiązkowych przyborów w kaŝdym klubie. Jego pomoc w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

CHWYT I PODANIA PIŁKI

CHWYT I PODANIA PIŁKI Podstawy koszykówki dla szkół podstawowych CHWYT I PODANIA PIŁKI Joanna Kowalska 2 3 CHWYT I PODANIA PIŁKI Joanna Kowalska Efektywne podania są kluczem do wypracowania dobrych pozycji rzutowych. Zawodnicy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W CZŁUCHOWIE

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W CZŁUCHOWIE ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2007/2008, semestr I i II DKW-4014-88/01 mgr Krzysztof Maciejewski

Bardziej szczegółowo