ZAKRES PROGRAMOWY KADR WOJEWÓDZKICH. Akcenty to zwrócenie uwagi na szczegóły i detale ćwiczącego elementu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES PROGRAMOWY KADR WOJEWÓDZKICH. Akcenty to zwrócenie uwagi na szczegóły i detale ćwiczącego elementu"

Transkrypt

1 ZAKRES PROGRAMOWY KADR WOJEWÓDZKICH Zakres programowy uwzględnia tematykę zajęć treningowych, które powinny być prowadzone w ramach akcji szkoleniowych Kadr Regionalnych. W kaŝdym zagadnieniu zostały uwzględnione trzy elementy stanowiące pomoc przy realizacji jednostki treningowej: to zwrócenie uwagi na szczegóły i detale ćwiczącego elementu Środki Treningowe to przykłady ćwiczeń, dzięki którym będziemy doskonalić dany element to elementy uzupełniające w treningu 1. INDYWIDUALNA TECHNIKA ATAKU 1.1. Starty, bieg, zmiana tempa i kierunku (M) - pozbycie się negatywnego kroku w tył przy startach do biegu - bieganie po linii prostej i łukach z wykorzystaniem długiego kroku - prawidłowa technika biegu (unoszeniem kolan i odbiciem ze śródstopia oraz praca rąk w biegu) - starty z róŝnych pozycji do sprintu, z uwzględnieniem roli pierwszych kroków sprinterskich - zmiana rytmu biegu bez utraty płynności poruszania się - bieg w tył bez utraty równowagi - bieg w połączeniu z obrotami 180 i 360 stopni bez utraty równowagi i orientacji przestrzennej - zmiana kierunku biegu nogą kierunkową (odbicie z nogi wykrocznej i zakrocznej, po literze I oraz V), skrzyŝnie, przez obrót -skiping A, B, C oraz mieszane (np. prawa A, lewa C itp.) -biegi wahadłowe na czas - bieg zwinnościowe np. koperta na czas, berki, tory przeszkód - starty z róŝnych pozycji wyjściowych do sprintu w ramach wyścigów (np. start na sygnał z leŝenia) - bieg ze zmiana rytmu biegu i kierunku - laders drills (stosowanie drabiny kształtującej koordynacje i szybkość nóg) - bieg przez niskie przeszkody

2 do ćwiczeń biegowych Ćwiczenia biegowe powinno stosować się około minut na kaŝdym treningu, jako środek do zaakcentowania chłopcom powtarzających się błędów w bieganiu, oraz przedstawienia im moŝliwości naprawienia swoich błędów Pozycja potrójnego zagroŝenia, utrzymanie pozycji pod naciskiem (M) - przyjęcie pozycji potrójnego zagroŝenia umoŝliwiającej rzut, podanie i minięcie (nogi ugięte w stawach kolanowych, tułów lekko pochylony do przodu, plecy proste, piłkę trzymamy oburącz na wysokości klatki piersiowej, łokcie szeroko) - wykonanie obrotów na nodze zewnętrznej i wewnętrznej w celu przyjęcia pozycji potrójnego zagroŝenia - obroty, przenoszenie piłki nad głową i poniŝej kolan - forma ścisła, gdzie zwracamy uwagę na technikę wykonania - przyjmowanie pozycji potrójnego zagroŝenia we wszystkich grach z piłką stosowanych w treningu (od gry 1x1 do gier 5x5) Wpojenie zawodnikom, Ŝe pozycja potrójnego zagroŝenia jest podstawową pozycją koszykarza z piłką, dzięki której gra w koszykówkę stanie się łatwiejsza Rzuty na kosz Technika rzutu pozycyjnego z miejsca i z wyskoku ( M) - ułoŝenie piłki na dłoni rzucającej (na palcach, a nie na całej dłoni) - ułoŝenie ręki na rzucającej względem ciała zawodnika (dłoń z piłką ułoŝona nad głową w linii pionowej z łokciem ręki rzucającej względem podłoŝa) - ułoŝenie ręki wspomagającej rzut (dłoń wspomagająca ułoŝona z boku piłki, a nie pod nią)

3 - ustawienie nóg przy rzucie pozycyjnym (noga jednoimienna ustawiona w linii pionowej do dłoni rzucającej, nogi ugięte w kolanach, stopy rozstawione na szerokość barków, palce skierowane są w kierunku kosza) - praca ciała przy oddaniu rzutu pozycyjnego (z pozycji niskiej przejście do rzutu poprzez wyprostowanie nóg w kolanach oraz zakończenie rzutu wyprostowaniem ręki rzucającej wraz ze zgięciem dłoniowym nadgarstka, barki są w jednej linii, trzymamy rękę aŝ piłka dotknie obręczy lub wpadnie do kosza) - rzut po wyskoku (zachowanie techniki rzutu wraz z uwzględnieniem mocniejszej pracy nóg przy wybiciu, lądowanie po rzucie w miejscu wybicia) Rzut po naskoku na jedno i dwa tempa (po kozłowaniu jak i po ruchu bez piłki)(m, J) - naskok na jedno tempo bez utraty równowagi przy rzucie, poprzedzone ruchem zawodnika - naskok na dwa tempa (w obie strony) bez utraty równowagi przy rzucie, poprzedzone ruchem zawodnika (długi pierwszy krok przy minięciu) - podczas naskoku stopę stawiamy w myśl zasady pięta- palce, skierowana w stronę kosza - naskok wykonujemy na ugiętych nogach (obniŝony środek cięŝkości) Rzut z biegu z prawej i lewej strony (po kozłowaniu jak i po ruchu bez piłki)(m) - przy rzucie pierwszy długi krok mijający drugi krótszy odbijający - trzymanie piłki w dwutakcie na wysokości klatki piersiowej, łokcie szeroko - rzut ręką dalszą z nad głowy, druga ręka ochrania rzut Rzuty sytuacyjne (J) - rzuty po obrotach (noga mijająca przy obrocie skierowana w stronę kosza) - rzuty po odejściu (odskok w bok z równoczesnym utrzymaniem równowagi i pionowej sylwetki rzutowej) - rzuty po wbiciu po kosz

4 - rzuty z zachowaniem koordynacji (odwrotny dwutakt, po jednym kroku dwutaktu, półhakiem po dwutakcie, wysokim lobem po dwutakcie z ominięciem bloku, rzut po jednym kroku w dwutakcie) Minięcie zawodnika z piłką do rzutu z biegu i po naskoku (M, J) - minięcie na nogę jednoimienną (czyli np. kozioł prawą ręka przy ruchu prawej nogi mijającej) - minięcie skrzyŝne (czyli np. kozioł prawa ręką przy ruchu lewej nogi mijającej) - akcentowanie długiego kroku nogi mijającej w stronę kosza przy ćwiczeniach rzutowych - róŝnego rodzaju rzuty poprzedzone kozłowanie i zmianami ręki (forma ścisła ćwiczenia) - róŝnego rodzaju rzuty poprzedzone ruchami bez piłki np. ścięcie (forma ścisła) - wyścigi rzędów zakończone odpowiednim rzutem (forma zabawowa) - stosowanie rzutów jako aktywnego wypoczynku w treningu - po opanowaniu kaŝdego elementu zmuszać zawodników do połączenia szybkości, skuteczności wykonania rzutu wraz z jego prawidłową techniką - ćwiczenia kształtujące decyzyjność w przypadku rzutu - ćwiczenia rzutowe z zadaniowym obrońcą - wszystkie gry z przeciwnikiem (od 1x1 do 5x5) do ćwiczeń rzutowych Technika oddawanych rzutów musi w ewidentny sposób dominować nad ich skutecznością. Stosować rzuty w bliskiej odległości od kosza, tak aby nie zaburzały one techniki wykonania elementu Kozłowanie (M) - rozpoczęcie kozłowania w pozycji statycznej (z miejsca) i dynamicznej (z biegu) - zatrzymanie po kozłowaniu na jedno i dwa tempa - kozioł ofensywny kozłowanie na dystansie jak najmniejszą liczbą kozłów praca nad wyeliminowaniem zbędnych kozłów w poruszaniu się z piłką

5 - kozłowanie jedna ręka z wykorzystaniem balansu ciała - ofensywne miniecie z kozłem w stronę kosza lub w celu ucieczki od przeciwnika - zmiana kierunku kozłowania (ręki kozłującej) za plecami, przez obrót - kozioł w tył (kozłowanie tyłem w ustawieniu bocznym do przeciwnika) - kozłowanie sytuacyjne poprzez połączenie róŝnych elementów (np. dwóch zmian, lub zmian kierunku poruszania się) do ćwiczeń z kozłowaniem - kozłowanie w miejscu z stosując róŝne utrudnienia (np. ósemka pomiędzy nogami, kozłowanie za plecami, kozłowanie na ścianie itp.) (forma ścisła) - kozłowanie w przód przed pachołkami wykorzystując zmiany ręki (forma ścisła) - wyścigi, berki, tory przeszkód z kozłowaniem (forma zabawowa) - stosowanie specjalnych okularów do kozłowania ograniczających patrzenie na piłkę - ćwiczenia kozłowania dwoma piłkami - ćwiczenia kozłowania z przewagą obrony (np. 1x2) - wszystkie gry z przeciwnikiem (od 1x1 do 5x5) do ćwiczeń z kozłowaniem Zwracać uwagę na poprawna technikę, kontrolę piłki, rytm i szybkość kozłowania. Przedstawić róŝnicę pomiędzy kozłowaniem niskim ( nacisk ze strony obrońcy), wysokim kontrolowanym gdy obrońca jest w pewnej odległości oraz wysokim ofensywnym (w szybkim ataku) Stosuj ćwiczenia operowania piłką w formie rywalizacji (konkursy w parach, liczba powtórzeń w czasie dla poprawy kontroli piłki i koordynacji 1.6. Podania i chwyty (M, J) - szkoła podań pozycyjnych (w miejscu) z nad głowy, jednorącz po krzyŝowym ruchu nóg, jednorącz po jednoimiennym ruchu nóg, podanie kozłem, podanie z kozła - nauka celności i momentu podania - tworzenie linii podania

6 - szkoła podań w ruchu sprzed klatki piersiowej, jednorącz ręką dalsza od partnera i ręka bliŝszą partnera, podanie za plecami, podanie za głowy - długie podanie przez całe boisko sprzed klatki piersiowej stosowane przez zawodnika w ruchu - długie podanie przez całe boisko po zbiórce oburącz za głowy lub jednorącz w ćwiczeniach doskonalących podania: - ćwiczenie w parach (twarzą do siebie) róŝnych podań (ruch jednego lub obu zawodników) - wprowadzenie obrońcy (obrońców) przeszkadzającego przy podaniach - podania do zawodników wykonujących ruchy bez piłki (np. ścięcie, obiegnięcie) - berki i zabawy z podaniami gdzie ograniczamy kozłowanie - wszystkie gry bez kozła - podania w rzędach z zadaniami dodatkowymi (np. przebiegnięcie w określonym kierunku) - ćwiczenie szybkiego ataku z ograniczeniem kozłowania do minimum (długie przez całe boisko lub kilka krótkich - podania w parach stacjonarne lub w ruchu z wykorzystaniem dwóch piłek (np. jedna kozłem druga górą) - ćwiczenia kształtowania decyzyjności co do momentu oraz kierunku podania - stosowanie wszystkich przewag liczebnych np. 2x0, 3x3, 3x1, 3x2 itp. - wszystkie gry z przeciwnikiem (od 1x1 do 5x5) do ćwiczeń doskonalących podanie Akcentowanie wśród młodych zawodników przewagi podania nad kozłem. Zmuszenie zawodników bez piłki do ruchu w celu otrzymania piłki, Akcentować podania jednorącz, bez dochwytu (z kozła) lub z bardzo krótkim dochwytem Zwracanie uwagi na szybkość i skuteczność podania, oraz na prawidłowe podejmowanie decyzji przez zawodników (moment, kierunek podania) - w ruchu stosować podania z wyprzedzeniem - akcentować pracę palców podczas podania - podanie do partnera po kozłowaniu ręką dalszą od przeciwnika -utrzymywanie odpowiedniego kąta podania w ataku pozycyjnym -jak najmniej podań w poprzek boiska

7 2. INDYWIDUALNA TECHNIKA OBRONY 2.1. Postawa i pozycja obronna (M) - przyjmowanie prawidłowej postawy obronnej krycia zawodnika w pozycji potrójnego zagroŝenia (zasada linii obrońca na linii kosz-piłka) - pozycja obronna na zawodniku z piłką, który zaczął jeszcze kozłować (presja na zawodnika z piłką, ukierunkowanie do pasa bocznego, zamknięcie penetracji w pole 3 sekund, atak piłki ręką bliŝszą, ręka dalszą ograniczenie drogi kozłowania) - pozycja obronna na zawodniku z piłką, który skończył kozłowanie (bardzo bliski atak na piłkę, aktywna praca rąk w celu niedopuszczenia do łatwego podania) - pozycja obronna na zawodniku bez piłki po stronie piłki (odcięcie pierwszego podania, ręka i noga wykroczna na linii podania, wypchnięcie gracza z bez piłki jak najdalej od kosza) - pozycja obronna na zawodniku bez piłki po stronie pomocy (przyjęcie pozycji trójkąta obronnego, czyli na osi boiska obserwując piłkę i swojego gracza w pozycji niskiej gotowej do ruchu pomocy lub powrotu do swojego zawodnika) - z róŝnych pozycji wyjściowych - przyjmowanie prawidłowej postawy obronnej w wyznaczonym czasie np. 45 sekund - stepowanie w miejscu w postawie obronnej - beczka ustawienie graczy 4x4 w kwadracie i przyjmowanie pozycji obronnych w zaleŝności od połoŝenia piłki - przyjmowanie właściwej postawy po odskoku i doskoku od i do zawodnika - w formie zabawowej (np. czaty) - z partnerem, który poprzez pchanie i ciągniecie utrudnia utrzymanie prawidłowej postawy - wszystkie gry od 1x1 do 5x5 Wpajać młodym adeptom koszykówki wielkie znaczenie gry obronnej, gdzie brak determinacji i poświęcenia ze strony całego zespołu prowadzi z reguły do przegranej.

8 Dobra i skuteczna obrona upraszcza atak. Zwracanie uwagi na postawę w kaŝdej sytuacji defensywnej 2.2. Poruszanie się w obronie (M) - krok obronny odstawno-dostawny (palce stóp skierowane nieco na zewnątrz, równa odległość odstawienia i dostawienia, nogi w jednej linii, nogi ugięte w stawach kolanowych, plecy proste, tułów lekko pochylony do przodu, głowa na tej samej wysokości) - praca rąk w kroku odstawno-dostawnym (ręka bliŝsza atakuje piłkę od dołu, ręka dalsza zawęŝa domniemana drogę kozłowania, nie próbujemy wybijać piłki za wszelka cenę) - starty do kroku odstawno dostawnego (po skoku w przód nogą jednoimienną wykroczną po kroku skrzyŝnym nogą zakroczną, po stepie w przód) - starty ( eliminacja negatywnego kroku w tył), zatrzymania (na dwa tempa i z przejściem do stepu), zmiana tempa i kierunku poruszania się - bieg tyłem (bez utraty równowagi) - przejście z biegu do kroku odstawno-dostawnego i odwrotnie - zestawy obronne z połączeniem róŝnych sposobów poruszania się (krok odstawno-dostawny, bieg w przód i w tył, starty i zatrzymania oraz zmiany tempa i kierunku biegu) - stepowanie w miejscu i w ruchu - uwolnienie i gra 1x1 na polu ataku - gra 1x1 na połowie i całym boisku (w pasach, lub boisku do siatkówki) - gibon krok obronny w dotykaniem dłońmi podłoŝa - poruszanie się po linii koperty na czas Stosuj ciągłą presję na zawodnika z piłką, jednak nie próbuj wybijać piłki za wszelka cenę poniewaŝ jest to najczęstsza przyczyna utraty równowagi w obronie. Zwłaszcza na początku ograniczać pole działania ataku (ułatwienie dla obrony) Zwracać szczególną uwagę na technikę pracy stóp i utrzymanie prawidłowej postawy

9 2.3. Zastawianie zawodnika z piłką i bez piłki(m, J) - zastawianie zawodnika z piłką lub gracza po stronie piłki (po rzucie ruch w stronę swojego zawodnika, a nie na piłkę) - zastawianie zawodnika po stronie pomocy (po rzucie ruch w stronę swojego zawodnika, a nie na piłkę) - zastawianie tyłem i przodem do gracza - praca nóg przy zastawianiu (kontakt z zawodnikiem zastawianym na szeroko rozstawionych nogach, nie dopuszczając w ten sposób do zbliŝenia się zawodnika w pobliŝe kosza bronionego) - praca rąk przy zastawianiu - wypychanie po zastawieniu - rzuty z obrońcą, gdzie obrońca markuje obronę natomiast zawsze po rzucie działa na zasadzie (informacja rzut - ręka do rzutu zastawienie - zbiórka) - ustawienie w beczce gdzie po kilku podaniach następuje rzut po czym wszyscy zastawiają - wszystkiego rodzaju gry gdzie akcentuje się zastawianie graczy - ćwiczenia kształtujące decyzyjność (zadaniowe) Jeśli wygrasz zbiórkę na własnej desce ograniczasz ilość rzutów swojego przeciwnika do minimum, a to jest jednym z podstawowych elementów zwycięstwa w meczu. 3. ELEMENTY WSPÓŁPRACY W ATAKU x1 bez piłki i z piłką (M, J) -ścięcie, obiegnięcie i wyjście do piłki jako podstawowe elementy gry 1x1 bez piłki zawodnika ataku -atak z podwójnego (atak błyskawicznie po chwycie) i potrójnego zagroŝenia jako podstawowe formy gry 1x1 z piłką - akcentowanie wyjścia do piłki jako ruchu do obrońcy, a następnie wyjścia na wolna pozycje obwodową

10 - akcentowanie startu, zmiany tempa i kierunku, dokładności oraz momentu podania podczas ścięcia i obiegnięcia - akcentowanie pracy nóg w ruchu wyjścia poprzez umiejętne zastawienie nogą drogi domniemanego wyjścia po piłkę - akcentowanie rękami chęć otrzymania piłki - obserwacja pola ataku - podejmowanie decyzji dotyczącej dalszych działań przed otrzymaniem piłki - ćwiczenie techniki wykonania elementu na słupkach (na jeden kosz) z pomocnikiem podającym poprawnie piłkę (forma ścisła) - ćwiczenia z zadaniowym obrońcą (kształtowanie decyzyjności) - gra 1x1 z róŝnych pozycji z podającym - współpraca zawodników ataku podczas gry od 2x2 do 5x5 bez kozła - wykorzystanie ścięcia i obiegnięcia w szybkim ataku (ćwiczymy na całym boisku) - wszystkie gry z przeciwnikiem (od 1x1 do 5x5) Wykonuj ruchy w ataku bez piłki tak aby zawodnik z piłką miał zawsze miejsce do gry 1x1 Bądź zawsze gotowy do otrzymania piłki i z taką myślą wykonuj ścięcie, obiegnięcie i wyjście Zachowanie odpowiedniej przestrzeni i czasu (M, J) - rola zawodników bez piłki po stronie piłki, w sytuacji penetracji zawodnika z piłką (ruchy zamykające domniemane miejsce dogrania piłki) - rola zawodników bez piłki po stronie słabej, w sytuacji penetracji zawodnika z piłką (ruchy przeciwne do ruchów piłki, czyli zamknięcie naroŝnika boiska oraz linii rzutów wolnych) - rola zawodnika z piłką podczas penetracji w sytuacji podania piłki w odpowiednie miejsce Środki Treningowe - w parach przodem do siebie gdzie jeden ma piłkę kozłując w dowolną stronę a drugi wykonuje ruch w stronę przeciwną

11 - 3x0 (wszyscy na obwodzie) na kosz jeden z piłką penetruje reszta wykonuje odpowiednie ruchy bez piłki - 3x0 (dwóch na obwodzie jeden na pozycji niskiej) na kosz jeden z piłką penetruje reszta wykonuje odpowiednie ruchy bez piłki - ćwiczenia zachowania odpowiednich ruchów w układach 4x0 i 5x0 - ćwiczenia z zadaniowym obrońcą lub obrońcami (kształtujące decyzyjność) - ćwiczenia w przewadze liczebnej ataku (kształtujące decyzyjność) - wszelkiego rodzaju gry od 2x2 do 5x5 Będąc w ataku bez piłki zawsze próbuj schodzić z linii obronny tzn. kosz obrońca atakujący. Jeśli wykonując penetrację z piłką ściągasz na siebie pomocnika w obronie podaj piłkę do wolnego gracza 3.3. Zasłona do piłki (P&R) (J) - rola zawodnika z piłką - korzystającego z zasłony (naprowadzenie na zasłonę, skorzystanie z zasłony bark w bark oraz rozegranie sytuacji po skorzystaniu z zasłony - rola zawodnika bez piłki stawiającego zasłonę (nogi stawiającego zasłonę ustawione są szeroko, w linii kosza, po czym otwarcie zawodnika pod kosz lub na obwód) - zachowanie odpowiednich ruchów zawodnika stawiającego blok względem piłki (najczęściej są to uchy przeciwne do ruchów piłki na zasłonie) - róŝnica pomiędzy P&R statycznym, a P&R dobiegającym - rola pozostałych zawodników nieuczestniczących bezpośrednio w wykonaniu zasłony do piłki - ćwiczenie techniki wykonania P&R w sytuacji 2x0 na róŝnych pozycjach - ćwiczenia z zadaniowym obrońcą (obrońcami)- kształtujące decyzyjność - ćwiczenie zachowania odpowiednich odległości przy wykorzystaniu akcji P&R w sytuacji 5x0 wszelkiego rodzaju gry począwszy od 2x2 do 5x5

12 Jeśli masz piłkę i korzystasz z zasłony P&R, poczekaj na zawodnika stawiającego zasłonę Jeśli stawiasz zasłonę postaw zatrzymaj się na chwilę stawiając zasłonę, nie rób tego na zasadzie przebiegnięcia Rozgrywając akcje P&R pamiętaj o zawodnikach nie uczestniczących bezpośrednio i w akcji 3.4. Zasłona od piłki (J) - rola zawodnika korzystającego z zasłony (naprowadzenie na zasłonę, skorzystanie z zasłony bark w bark oraz wyjście na pozycje w celu otrzymania piłki - rola zawodnika stawiającego zasłonę stawiającego zasłonę (nogi stawiającego zasłonę ustawione są szeroko pod odpowiednim kontem, ruch w celu poszukiwania obrońcy, postawienie zasłony po czym otwarcie zawodnika pod kosz lub na obwód) - róŝnica pomiędzy zasłoną od piłki po stronie piłki i pomocy - próba łączenia dwóch zasłon (zasłona na zasłaniającym) - czytanie gry obrony Środki Treningowe - ćwiczenie techniki wykonania zasłony od piłki w sytuacji 2x0 na róŝnych pozycjach - ćwiczenie zachowania odpowiednich odległości przy wykorzystaniu zasłony od piłki w sytuacji od 3x0 do 5x0 - ćwiczenia z zadaniowym obrońcą (obrońcami)- kształtujące decyzyjność - wszelkiego rodzaju gry od 2x2 do 5x5 Zmieniaj tempo poruszania się jeśli chcesz otrzymać piłkę po zasłonie, Pamiętaj, Ŝe korzystasz z bloku aby stworzyć sobie korzystna sytuację do gry Jeśli stawiasz zasłonę pamiętaj, Ŝe dobra zasłona to ta która blokuje obrońcę

13 3.5 Podanie z ręki do reki (J) - rola zawodnika korzystającego z zagrania (naprowadzenie na zawodnika z piłką) - skorzystanie z zasłony bark w bark - rzut lub penetracja po podaniu - czytanie gry obrony Środki Treningowe - ćwiczenie techniki wykonania zasłony od piłki w sytuacji 2x0 na róŝnych pozycjach - ćwiczenie zachowania odpowiednich odległości przy wykorzystaniu zasłony od piłki w sytuacji od 3x0 do 5x0 - ćwiczenia z zadaniowym obrońcą (obrońcami)- kształtujące decyzyjność - wszelkiego rodzaju gry od 2x2 do 5x5 Zmieniaj tempo i kierunek poruszania się Pamiętaj, Ŝe korzystasz z pewnej formy zasłony aby stworzyć sobie korzystna sytuację do gry Czytaj grę obrony 4. ELEMENTY WSPÓŁPRACY W OBRONIE 4.1. Obrona ścięcia i obiegnięcia (J) - odcięcie pierwszego podania - zablokowanie drogi zawodnika ścinającego przez obrońcę (zaskoczenie na ścinającym, kontakt z zawodnikiem, a następnie zepchnięcie go z linii ścięcia) - odcięcie moŝliwości łatwego dogrania do zawodnika obiegającego obrońcę (odwrócenie się tyłem do piłki, skrócenie dystansu do atakującego, uniesienie rąk ku górze) - presja na piłkę utrudniająca podanie

14 - markowanie ruchu ścięcia i obiegnięcia w grze 1x1 w celu zaakcentowania odpowiedniej reakcji obrońcy - gra 1x1 z podającym (bez kozła i z kozłem) - wszelkiego rodzaju gra z kozłem i bez kozła od 2x2 do 5x5 Skok w stronę piłki po podaniu Nie wpuszczaj zawodnika ataku w pole 3s Pamiętaj, Ŝe musisz przewidywać moŝliwe ruchy zawodników bez piłki w ataku 4.2. Obrona zasłony do piłki (P&R)-walka na szczycie, przepuszczenie, pomoc powrót, aktywne przekazanie (J) - rola informacji słownej przy stosowaniu zorganizowanej obrony na P&R - rola zawodników obrony przy stosowaniu odpowiedniego rodzaju obrony - przedstawienie róŝnych rodzajów obrony (walka na szczycie zasłony, zaskoczenie na zasłonie, przekazanie krycia na zasłonie, nie dopuszczanie do skorzystania z zasłony) - stosowanie ćwiczeń z zadaniowymi atakującymi kształtujących decyzyjność (róŝne zachowania w ataku ) - stosowanie odpowiednich rodzajów obron w grach od 2x2 do 5x5 Dobra współpraca w obronie uzaleŝniona jest od bezwzględnej realizacji zadań obronnych przez wszystkich zawodników. - bez informacji słownej nie ma dobrej obrony 4.3. Obrona zasłony od piłki (J) - rola informacji słownej przy stosowaniu zorganizowanej obrony przeciwko zasłona od piłki - rola zawodników obrony przy stosowaniu odpowiedniego rodzaju obrony

15 - przedstawienie róŝnych rodzajów obron (zaskoczenie, czyli przyblokowanie zawodnika korzystającego z zasłony, przekazanie, oraz ominiecie zasłony górą lub dołem) - stosowanie markowanych sytuacji przewag 2x1, z zaakcentowaniem odpowiednich ról graczy (np. 2x1 w ataku zasłona od piłki obrońca walczy na szczycie zasłony) - stosowanie odpowiednich rodzajów obron w grach od 2x2 do 5x5 Dobra współpraca w obronie uzaleŝniona jest od bezwzględnej realizacji zadań obronnych przez wszystkich zawodników. Bez informacji słownej nie ma dobrej obrony. Pamiętaj, Ŝe w sytuacji popełnienia błędu w zorganizowanej obronie na zasłonach zawsze masz do dyspozycji ratunek jakim jest przekazanie krycia Elementy rotacji (J) - próba ukierunkowania piłki w miejsce wskazane przez obrońców - rola zawodników obrony znajdujących się po stronie słabej - stosowanie informacji słownej w zorganizowanej obronie - ukierunkowana gra na rotacje z przewaga zawodników ataku 4x3 - markowanie minięcia w sytuacjach gry od 3x3 do 5x5 - wszelkiego rodzaju gry od 3x3 do 5x5 Pamiętaj, Ŝe zawsze musisz być gotowy do udzielenia pomocy w obronie. Jeśli masz do obrony dwóch zawodników jednego na obwodzie a drugiego pod koszem, wybierz zawsze ruch pod kosz. W obronie zespołowej najsłabiej bronionym powinien być zawodnik który znajduje się najdalej od piłki (przesuń obronę w stronę piłki).

16 5. ELEMENTY TAKTYKI W ATAKU 5.1. Szybki atak i prosta kontynuacja (M, J) - rola poszczególnych zawodników w szybkim ataku (skrzydłowi, rozgrywający, zbierający piłkę) - sposób wykorzystania wszystkich pasów poruszania się po boisku (pasy boczne i pas środkowy) - rola pierwszego podania w konstrukcji szybkiego ataku - sposób rozegrania przewagi liczebnej - rola ostatniego zawodnika wbiegającego do konstruowania kontynuacji szybkiego ataku (ostatni gracz wbiegający wykonuje ścięcie pod kosz lub idzie na P&R) Środki Treningowe - rozgrywanie przewag liczebnych 2x1, 3x1, 3x2, 4x3 itp. - organizacja szybkiego ataku w ćwiczeniach bez obrońców 5x0 - gra 5x5 na całym boisku Szybki atak jest najprostszą forma zdobycia sobie łatwej pozycji rzutowej. Poruszaj się w swoim pasie. W jak największym stopniu wykorzystywać podanie, w jak najmniejszym kozłowanie 5.2. Atak pozycyjny - na obronę kaŝdy swego i obronę strefową (J) - umiejętność przejścia z ataku szybkiego do ataku pozycyjnego - rola zawodnika prowadzącego grę przy konstruowaniu ataku pozycyjnego (przekazanie informacji o rodzaju ataku, oraz zorganizowanie w czasie wszystkich graczy na boisku) - przedstawienie dwóch prostych ataków na obronę kaŝdy swego i jednego na obronę strefową - wykorzystywać w jak największym stopniu grę 1x1 oraz podstawowe elementy współpracy dwójkowej i trójkowej -zachowanie odległości w ataku pozycyjnym

17 - zgranie akcji w czasie - organizacja ataku pozycyjnego w ćwiczeniach 5x0 - gra 5x5 na jeden kosz - gra 5x5 na całym boisku Wykorzystaj swoją wiedzę koszykarską do rozegrania skutecznego ataku pozycyjnego. 6. ELEMENTY TAKTYKI W OBRONIE 6.1. Przejście z ataku do obrony (M, J) - rola szybkiego i zorganizowanego powrotu do obrony - zachowanie się zawodników obrony w sytuacji przewagi liczebnej zawodników ataku (zawodnik ostatni biegnie na stronę słabą) - wszystkie gry z kontrą Zneutralizowanie szybkiego ataku przeciwnika da ci olbrzymia przewagę w meczu 6.2. Zorganizowana obrona kaŝdy swego i strefowa - zebranie poznanych zasad obrony kaŝdy swego w całość - przedstawienie podstawowych zasad obrony strefowej (3:2 lub 2:3) - stosowanie fragmentów gier w celu lepszej organizacji gry obronnej (od 2x2 do 4x4) - gra 5x5 na jeden kosz - gra 5x5 na całym boisku Dobra i skuteczna obrona to zaplanowane działanie pięciu zawodników obrony. Opracowali: Tomasz Jankowski, Kazimierz Mikołajec

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu

Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu Opracowała: mgr Joanna Łapińska Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: III

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Do Nauki Gry

Podręcznik Do Nauki Gry Podręcznik Do Nauki Gry PODRĘCZNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH nauka gry w unihokeja 2 3 SPIS TREŚCI KORZENIE UNIHOKEJA ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWY UNIHOKEJ W PIGUŁCE SPRZĘT DO GRY KIJ ŁOPATKA SPRZĘT BRAMKARSKI NAWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w piłkę ręczną

Przepisy gry w piłkę ręczną Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2010 r. Przedmowa: Tekst przepisów gry, komentarze, sygnalizacja, objaśnienia do przepisów i regulamin strefy zmian stanowią całość Przepisów gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ KLASA I

POZIOMY WYMAGAŃ KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ KLASA I WIADOMOŚCI 1. Uczeń zna regulamin sali gimnastycznej. 2. Uczeń Zan podstawowe przepisy bhp obowiązujące podczas lekcji wf. 3. Uczeń zna kryteria ocen z wychowania fizycznego. 4.

Bardziej szczegółowo

Gra zespołowa w GoalBall, czyli piłka dźwiękowa dla osób z zaburzeniami wzroku.

Gra zespołowa w GoalBall, czyli piłka dźwiękowa dla osób z zaburzeniami wzroku. PATRYCJA WAŁEK Gra zespołowa w GoalBall, czyli piłka dźwiękowa dla osób z zaburzeniami wzroku. 1. Część teoretyczna 1.1 Informacje ogólne o dyscyplinie 1.2 Cel uprawiania 2. Część praktyczna: 2.1 Boisko

Bardziej szczegółowo

P R Z E W O D N I K część II SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK

P R Z E W O D N I K część II SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ryszard Jezierski, Marek Lewandowski, Adam Szymczak P R Z E W O D N I K

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III.

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III. ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III. Podstawą oceny jest przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. wysiłek włożony

Bardziej szczegółowo

RZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. GIMNAZJUM 81 w WARSZAWIE

RZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. GIMNAZJUM 81 w WARSZAWIE RZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM 81 w WARSZAWIE OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: POSTAWA: * Udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, systematyczność

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA. Wprowadzenie

GIMNASTYKA. Wprowadzenie 2.2.2 GIMNASTYKA Wprowadzenie Gimnastyka jest dyscypliną sportu, która poprzez bogactwo swoich ćwiczeń, środków i form umożliwia kształtowanie psycho-fizycznego rozwoju dzieci i młodzieży o różnym poziomie

Bardziej szczegółowo

GRY I ZABAWY Z PIŁKĄ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

GRY I ZABAWY Z PIŁKĄ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ GRY I ZABAWY Z PIŁKĄ WYTYCZNE DO ORGANIZACJI GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SPIS TREŚCI STRONA WSTĘP Grzegorz Lato oraz Jan Bednarek 1 ROZDZIAŁ 1 Podstawy ROZDZIAŁ 2 Przykładowe zajęcia ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sterowanie

Spis treści. Sterowanie 1 Sterowanie 15 Rozgrywka: wskazówki i porady 16 Przygotowanie gry 16 Rozgrywka 17 ea SportS Football Club Match Day 17 ea SportS Football Club 18 FIFA Ultimate Team Spis treści Sterowanie Uwaga: opcje

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH z

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH z STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie opracowała: mgr Beata Kaim 5 Klasa I 6 WIADOMOŚCI POZIOM KONIECZNY- OCENA DOPUSZCZAJĄCA 1. Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ I. Wstęp i założenia programu II. Cele ogólne III. Treści nauczania wymagania szczegółowe IV. Procedury osiągania celów V.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA We Are Basketball International Basketball Federation PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ 2005 Copyright by FIBA Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej publikacji

Bardziej szczegółowo

W przyszłość bez barier

W przyszłość bez barier Program profilaktyczny z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Łysowie - zajęcia korygujące wady postawy realizowane w ramach projekty W przyszłość bez barier PO KL.09.01.02-14-071/13

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM lekcja organizacyjna 1 godz. piłka siatkowa 21 godz. test sprawnościowy 2 godz. piłka koszykowa 18 godz. lekkoatletyka 14 godz. piłka

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy uczą prawidłowej postawy

Gry i zabawy uczą prawidłowej postawy Autorski Program Profilaktyki Wad Postawy Dla edukacji wczesnoszkolnej SOSW w Słubicach Gry i zabawy uczą prawidłowej postawy Program oraz ilustracje ćwiczeń opracowała: Agnieszka Araszewska Słubice, maj

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę konkurencji.

GIMNASTYKA SPORTOWA SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę konkurencji. GIMNASTYKA SPORTOWA Oficjalne Przepisy sportowe Gimnastyki Sportowej obowiązujące dla wszystkich zawodów Olimpiad Specjalnych. Jako organizacja międzynarodowa, Olimpiady Specjalne opracowały poniższe przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA REKOMENDACJA do realizacji przez młodzieŝ uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, rywalizującą w ramach Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy w relacji szkolnej. w latach

Bardziej szczegółowo

Aktywność dla zdrowia Prosty lek

Aktywność dla zdrowia Prosty lek Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Aktywność dla zdrowia Prosty lek ĆWICZENIA Ewa Kozdroń Warszawa 2014 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Aktywność dla zdrowia Prosty lek ĆWICZENIA Ewa

Bardziej szczegółowo