DENVER IR-100 RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DENVER IR-100 RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN"

Transkrypt

1 DENVER IR-100 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Przed użyciem proszę uważnie przeczytać wszystkie wskazówki i zachować je do przyszłego użytku. - Sprawdzić na tabliczce znamionowej czy napięcie odpowiada napięciu sieci. Umieszczenie urządzenia - Urządzenie musi być umieszczone na płaskiej stabilnej powierzchni, nie narażonej na wibracje. - Nie stawiać urządzenia na powierzchniach pochyłych lub niestabilnych, bo może spaść lub przewrócić się. - Gniazdko sieci zasilania musi być w pobliżu sprzętu i być łatwo dostępne. - Unikać ekstremalnych temperatur, zarówno niskich jak i wysokich. Urządzenie umieszczać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery i palniki gazowe lub elektryczne. Unikać narażenia na bezpośrednie oświetlenie słoneczne i inne źródła ciepła. - Nie stawiać na urządzeniu i w pobliżu świec i otwartego ognia. - Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia produktu, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub zawilgocenie, kapanie lub rozbryzgi. Przedmioty napełniane cieczą, takie jak, wazony nie powinny być na urządzeniu stawiane. - Ciecze rozpryśnięte na urządzenie mogą spowodować poważne uszkodzenie. W takim przypadku natychmiast odłączyć od sieci. Odłączyć wtyczkę zasilania i skonsultować się ze sprzedawcą. - Aby zapobiec ryzyku porażenia elektrycznego lub pożaru z powodu przegrzania, zapewnić, by zasłony lub inne przeszkody nie zasłaniały otworów wentylacyjnych. - Nie instalować i nie umieszczać urządzenia w półce na książki, nie wbudowywać w szafy lub inne ograniczone miejsca, zapewnić urządzeniu odstęp wentylacyjny co najmniej 10 cm. Bezpieczeństwo - Przed dołączaniem lub odłączaniem innych urządzeń lub przemieszczaniem urządzenia, odłączyć produkt od sieci zasilania. - Odłączyć urządzenie od gniazdka zasilania w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. - Urządzenie to nagrzewa się przy długotrwałym użyciu. Jest to normalne i nie wskazuje to na jakiś problem urządzenia. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN PRZESTROGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE W obudowie produktu na częściach przewodzących może występować niebezpieczne napięcie, stanowiące ryzyko porażenia elektrycznego osób. UWAGA Podręcznik użytkownika zawiera ważne wskazówki użytkowania, konieczne jest dla własnego bezpieczeństwa zapoznanie się z podręcznikiem. POL-1

2 Kabel zasilania sieciowego - Upewnić się, że urządzenie nie leży na kablu zasilania, ciężar urządzenia może go uszkodzić i stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa. - Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, to dla uniknięcia zagrożenia, musi być on wymieniony przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę. Zakłócenia - Normalne działanie urządzenia może być zakłócone silnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi. Jeśli to się zdarzy, to wystarczy urządzenie zresetować, zgodnie z podręcznikiem użytkownika. W przypadku braku wznowienia działania, proszę spróbować użycia urządzenia w innym miejscu. - Urządzenie to zawiera mikroprocesor, który może źle działać na skutek zewnętrznego zakłócenia elekromagnetycznego lub wyładowania elektrostatycznego. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, to należy je odłączyć od źródła zasilania i połączyć ponownie. Nadzór - Dzieciom powinien być zapewniony nadzór wykluczający zabawę urządzeniem. - Nigdy nie dopuścić, by ktoś, a szczególnie dzieci, wpychały jakieś przedmioty przez otwory, szczeliny i inne otwarcia obudowy, bo może to skutkować groźnym porażeniem elektrycznym. Serwis i konserwacja - Dla minimalizacji ryzyka porażenia elektrycznego nie odkręcać śrub. Urządzenie nie zawiera żadnych części serwisowanych przez użytkownika. Wszelką konserwację należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. - Nie zdejmować żadnej przymocowanej pokrywy, bo może to odsłonić niebezpieczne napięcia. - Przed czyszczeniem proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania. - Nie używać tamponów i roztworów szorujących oraz wszelkich cieczy lub roztworów czyszczących, bo mogą uszkodzić powierzchnię. - Nie używać cieczy do czyszczenia urządzenia. POL-2

3 WŁASNOŚCI I NASTAWY 1. GŁOŚNIK 2. PRZYCISK 3. WYŚWIETLACZ LCD 4. PRZYCISK PRZEWIJANIA / WYBORU 5. PRZYCISK GŁOŚNOŚĆ+ 6. CZUJNIK PODCZERWIENI 7. PRZYCISK PAMIĘĆ 8. PRZYCISK TRYBU 9. PRZYCISK INFORMACJI 10. PRZYCISK WSTECZ 11. PRZYCISK MENU 12. PRZYCISK GŁOŚNOŚĆ- 13. ANTENA PRĘTOWA 14. GNIAZDO SŁUCHAWEK 15. GNIAZDO WEJŚCIA POMOCNICZEGO 16. PORT WEJŚCIOWY URZĄDZENIA USB 17. GNIAZDO POŁĄCZENIA Z SIECIĄ 18. GNIAZDO KABLA DC PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 1. PRZYCISK 2. PRZYCISK MENU 3. PRZYCISK 4. PRZYCISK 5. PRZYCISK 6. PRZYCISK 7. PRZYCISK 8. PRZYCISK ŚCISZENIA 9. PRZYCISK GŁOŚNOŚĆ- 10. PRZYCISK TRYBU 11. PRZYCISK INFORMACJI 12. PRZYCISK ZASYPIANIE/DRZEMKA 13. PRZYCISK 14. PRZYCISK WYBORU 15. PRZYCISK 16. PRZYCISK ALARMU 17. PRZYCISK PAMIĘĆ 18. PRZYCISK GŁOŚNOŚĆ+ CZUJNIK PILOTA Zdalne sterowanie urządzenia jest możliwe dzięki pilotowi, należy go nakierować na czujnik z przodu urządzenia głównego i nacisnąć odpowiedni przycisk. Pilot ma zasięg skutecznego działania około 20 stóp i kąt działania nie większy niż 30º. POL-3

4 UWAGA: Jaskrawe oświetlenie słoneczne może zakłócać działania pilota. WKŁADANIE BATERII DO PILOTA 1. Otworzyć pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku. 2. Przesunięcie otwiera przedział baterii. 3. Włożyć dostarczona baterię CR2032 do przedziału zgodnie z oznaczoną polaryzacją ( +" i - ) wewnątrz przedziału baterii. Nasunąć ponownie pokrywkę przedziału baterii aż do kliknięcia. **BATTERY INCLUDED** **BATERIA ZAŁĄCZONA** PLEASE REMOVE SAFETY STRIP BEFORE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSZĘ USING THE UNIT ZDJĄĆ PASEK ZABEZPIECZAJĄCY CHANGE OF BATTERY WYMIANA BATERII BATTERY COMPARTMENT OPEN/CLOSE PRZEDZIAŁ BATERII OTWIERANIE / ZAMYKANIE POL-4

5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BATERII Przy użytkowaniu baterii w urządzeniu, proszę przestrzegać poniższych zaleceń: 1. Uwaga - Przy niewłaściwej wymianie baterii istnieje niebezpieczeństwo eksplozji. Baterie wymieniaj na takie same lub równorzędne. 2. Używać wyłącznie baterie podanego rozmiaru i typu. 3. Zwracać uwagę by polaryzacja włożenia baterii była zgodna ze wskazaną w przedziale baterii. Odwrócenie polaryzacji baterii może spowodować uszkodzenia urządzenia. 4. Jeśli urządzenie ma być nie używane przez czas dłuższy, to baterie należy wyjąć, by uniknąć uszkodzenia lub urazu spowodowanego wyciekiem z baterii. 5. Nie próbować ładowania baterii jednorazowego użytku, bo mogą się one przegrzać i pęknąć. (Stosować się do zaleceń producenta baterii.) 6. Bateria nie powinna być narażana na nadmierne gorąco, takie jak bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itp. ZESTAWIENIE NASTAW REGULACYJNYCH URZĄDZENIA I PILOTA Nastawa Funkcja Nacisnąć, by włączyć lub wrócić do stanu gotowości (z wyświetlaniem czasu i daty). Naciskać cyklicznie, by zmieniać tryb. Radio internetowe, Odtwarzacz TRYB muzyki, radio DAB, radio FM, Wejście pomocnicze. Nacisnąć, by zobaczyć dalsze informacje o stacji lub odtwarzanej ścieżce. INFORMACJE Naciskać cyklicznie dla uzyskania dalszych ekranów informacyjnych a następnie powrócić do normalnego ekranu Teraz odtwarzane. Nacisnąć, by zobaczyć menu aktualnego trybu. Nacisnąć ponownie by MENU zobaczyć ekran Teraz odtwarzane. Naciśnięcie spowoduje powrót do poprzedniego ekranu. W trybie TYŁ odtwarzania ten przycisk może być użyty do powrotu do listy ostatnich ścieżek lub listy stacji. Nacisnąć, by przejść do kreatora alarmu, wyłączyć alarm (gdy brzmi) i ALARM przełączyć pomiędzy alarmami w stanie gotowości. W trakcie odtwarzania, przejście do gotowości po ustawionym czasie. ZASYPIANIE/DRZEMKA Gdy brzmi alarm przejście do drzemki na określony czas. Nacisnąć, by wywołać menu Ustawienia / Zapisz, przewiń do góry / do dołu, PAMIĘĆ wybrać ustawiony numer a następnie nacisnąć Wybierz, by potwierdzić. W urządzeniu, obrócić, by przewijać w menu lub w liście stacji. Wybrana PRZEWIŃ/WYBIERZ opcja jest podświetlona w odwrotnie do tekstu (białe znaki na czarnym tle). Nacisnąć, by wybrać. Nacisnąć, by przejść do poprzedniej ścieżki lub przytrzymać, by wyszukiwać w dół / przewinąć wstecz. Nacisnąć, by przejść do następnej ścieżki lub przytrzymać, by wyszukiwać w górę / przewinąć do przodu. Nacisnąć, by odtwarzać lub wstrzymać. GŁOŚNOŚĆ+ Naciśnięcie zwiększa głośność. GŁOŚNOŚĆ- Naciśnięcie zmniejsza głośność. ŚCISZENIE Nacisnąć, by ściszyć wyjście audio. POL-5

6 WYBIERZ Nacisnąć, by przewijać w menu lub liście stacji. Nacisnąć, by przewijać w dół w menu lub liście stacji. Nacisnąć, by przewinąć ekran wstecz. Nacisnąć, by przewinąć ekran do przodu. Na pilocie, nacisnąć, by wybrać pożądaną opcję. Większość funkcji w urządzeniu może być wybierana naciśnięciem przycisku na płycie czołowej lub odpowiednimi przyciskami pilota. POL-6

7 USTAWIENIA I PODŁĄCZENIE Podłączenie zasilania sieci 1. Podłączyć sznur zasilania AC do gniazda AC z tyłu urządzenia. 2. Podłączyć wtyczkę sznura zasilania AC do gniazdka sieci zasilania. Podłączenie sieci Sieć przewodowa 1. Najpierw sprawdzić, czy świecą się lampki kontrolne (LINK/ACT) podłączenia LAN lub routera. 2. Korzystając z kabla Ethernet ze złączem RJ45 podłączyć gniazdo radia SIEĆ z portem LAN posiadanego routera. 3. Postępować wg opisu podanego poniżej PIERWSZE KROKI. Nie ma potrzeby korzystania z kreatora ustawień Uwaga: Informacje o połączeniu LAN można uzyskać w podręczniku użytkownika wydanego przez producenta routera. Sieć bezprzewodowa 1. Najpierw sprawdzić, czy świecą się lampki kontrolne (LINK/ACT) podłączenia WLAN lub routera. 2. Postępować wg opisu podanego poniżej PIERWSZE KROKI. Zaleca się uruchomienie kreatora ustawień opisanego w rozdziale ustawień systemowych. Uwaga: Informacje o połączeniu sieciowym WLAN/WiFi można uzyskać w podręczniku użytkownika wydanego przez producenta routera. Ściany i inne przeszkody mogą mieć wpływ na zasięg WiFi. Aby uniknąć przerw i zakłóceń komunikacji należy znaleźć optymalną lokalizację urządzeń. PIERWSZE KROKI Nacisnąć raz przycisk, by włączyć, wyświetlacz pokaże menu główne. Aby przejść do funkcji lub otworzyć podmenu, obrócić pokrętło SELECT z następującym wciśnięciem go dla potwierdzenia. Każda funkcja jest wybierana poprzez menu wielopoziomowe. Menu główne Z głównego menu można wybrać poniższe tryby: Radio internetowe, Odtwarzacz muzyki, radio DAB, radio FM, Wejście pomocnicze, Zasypianie, Alarmy, Ustawienia systemowe. Aby wybrać pożądaną funkcję, obrócić pokrętło SELECT z następującym wciśnięciem go dla potwierdzenia. Ustawienia systemu Kreator ustawień Kreator ustawień jest dostępny w sekcji ustawień systemowych, można poprzez nią skonfigurować ustawienia dla daty / czasu oraz sieci, po ich wykonaniu radio jest gotowe do użycia. Uwaga: Nie ma potrzeby korzystania z kreatora jeśli używana jest sieć przewodowa. Wyświetlanie godzin w systemie 12/24 Aby wybrać wyświetlanie 12-sto godzinne lub 24-ro godzinne, obrócić pokrętło SELECT z następującym wciśnięciem go dla potwierdzenia. Czas/data Data i czas mogą być ustawione ręcznie lub automatycznie poprzez sieć, DAB lub FM. POL-7

8 Automatyczna aktualizacja Automatyczna aktualizacja następuje poprzez dane przesłane przez DAB, FM lub internet. Zegar jest aktualizowany odpowiednio do trybu, zalecane jest wybranie trybu używanego regularnie. 1. Wybrać automatyczną aktualizację poprzez DAB, FM lub internet. 2. Wybrać odpowiednią strefę czasową, jeśli aktualizacja ma być wykonywana przez internet. 3. Jeśli twój kraj stosuje zmianę czasu na zimowy, to automatyczna aktualizacja czasu może być błędna o godzinę. Należy ustawić zapis zmiany czasu zimowego na włączony, by był on uwzględniony. Ustawienie ręczne 1. Jeśli wybrano Bez aktualizacji, to kreator zażąda ręcznego wprowadzenia daty i czasu. Data i czas wyświetlane są w formacie dd-mm-rrrr i gg:mm AM/PM. 2. Wartość do wprowadzenia będzie migotać, obrócić pokrętłem SELECT, by skorygować wartość a następnie nacisnąć je, by przejść do następnego ustawienia, najpierw ustawiając datę a następnie czas. Sieć Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi standardowymi protokołami sieci i metodami kodowania, włącznie z zabezpieczonym ustawianiem Wi-Fi (WPS). W przypadku sieci nie szyfrowanych urządzenie ustawi połączenie automatycznie i dalsze ustawienia nie są potrzebne. POL-8

9 Sieć szyfrowana standardowo. 1. Aby wprowadzić klucz sieci (hasło), należy obrócić pokrętło SELECT, by przesunąć kursor na wybrane znaki hasła i nacisnąć je, by potwierdzać. 2. Wprowadzony klucz będzie widoczny w górnej części wyświetlacza. Szyfrowana sieć WPS Szyfrowane sieci WPS są identyfikowane nazwami sieci, gdy tylko urządzenie zaczyna poszukiwanie dostępnych połączeń sieciowych. Wybrać jedną z następujących metod łączenia: - Naciśnij przycisk Radio żąda naciśnięcia przycisku łączenia w routerze, następnie wyszukuje odpowiednią sieć i nawiązuje połączenie. - PIN (Kod PIN) Radio tworzy numer 8-mio cyfrowy. Wprowadzić ten numer do routera bezprzewodowego lub urządzenia dostępu. - WPS Wprowadzić klucz sieci standardowo szyfrowanej. Uwaga: Dodatkowe informacje o połączeniu sieciowym z kodowaniem WPS można uzyskać w podręczniku użytkownika wydanego przez producenta routera WPS. Zakończenie Radio nawiązuje połączenie z wybraną siecią. Jeśli połączenie zawodzi, to radio powraca do poprzedniego wyświetlenia i żąda ponownej próby. Jeśli jest utracone istniejące połączenia sieci, to nastąpi automatyczna próba ponownego nawiązania. Korektor Dostępne są ustawienia wstępne korektora charakterystyki: Normalny, Płaski, Jazz, Rock, Film, Klasyczny, Pop, Wiadomości. Ponadto możliwe są ustawienia definiowane przez użytkownika, można korygować wzmocnienie tonów niskich i wysokich, stosownie do upodobania. Sieć Zobacz ustawienia Można sprawdzić poniższe informacje aktualnie podłączonej sieci: Połączenie aktywne, adres MAC, region WLAN, DHCP.SSID, adres IP, maska podsieci, adres bramy, pierwszy i drugi DNS. Region WLAN Wybrać region WLAN dla optymalnego połączenia WLAN: Większość Europy, USA, Kanada, Hiszpania, Francja, Japonia, Singapur, Australia, Korea Płd. Ustawienia ręczne Wybrać połączenie bezprzewodowe lub przewodowe włączyć / wyłączyć DHCP. Profil sieci Radio zapamiętuje cztery ostatnie sieci poprzez które było łączone i za każdym razem próbuje połączyć się z jedną z nich. Można zobaczyć listę zapisanych sieci. Można z niej usunąć sieci niepotrzebne obracając pokrętłem SELECT z następującym jego naciśnięciem potwierdzającym usunięcie. Język Językiem domyślnym jest angielski. Aby wybrać inne języki, obrócić pokrętło SELECT z następującym wciśnięciem go dla potwierdzenia. POL-9

10 Reset fabryczny Wykonanie resetu fabrycznego przywraca ustawienia fabryczne. Wszystkie ręczne ustawienia, takie jak czas, data, konfiguracja sieci i ustawienia wstępne są usuwane. Nie obejmuje to aktualnej wersji oprogramowania radia, pozostaje ono takim jakie zarejestrowano w Internet-Radio- Portal. Ulubione w Internet-Radio pozostają aż do nowej rejestracji nowego konta w Internet-Radio- Portal. Aktualizacja oprogramowania Od czasu do czasu wykonywana jest aktualizacja oprogramowania. Jej istnienie można sprawdzać ręcznie lub umożliwić radiu jego automatyczne sprawdzanie. Po znalezieniu nowej wersji oprogramowania radio żąda potwierdzenia. Nowe oprogramowanie, po uzyskaniu potwierdzenia, zostanie ściągnięte i zainstalowane. Zachowane są ustawienia użytkownika. Uwaga: Przed załadowaniem oprogramowania upewnić się, że radio zasilane jest za stabilnego zasilania sieciowego. Przerwanie zasilania sieciowego w trakcie załadowywania oprogramowania może doprowadzić do zakłóceń działania i / lub uszkodzić urządzenie! Informacje Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania i ID Radia. POL-10

11 Radio internetowe To radio, poprzez szerokopasmowe połączenia internetowe, może odtwarzać tysiące stacji radiowych i podkastów z całego świata. Gdy wybrany jest tryb Internet Radio, radio łączy się z portalem Frontier Silicon Internet, dla załadowania listy stacji. Po wybraniu stacji radio łączy się z tą stacją bezpośrednio. Aby przejść do trybu Internet Radio, naciskać MODE aż do ukazania na wyświetlaczu Internet radio lub wybrać Internet radio w menu głównym używając pokrętła SELECT. Uwaga: Menu listy stacji jest na portalu Internet radio, jest więc dostępne tylko po połączeniu radia z internetem. Lista stacji i podmenu mogą się zmieniać od czasu do czasu. Ostatnio słuchane Gdy radio internetowe jest uruchamiane ponownie, to automatycznie wybierana jest lista ostatnio słuchanych stacji. Aby uzyskać listę stacji słuchanych od czasu do czasu, należy wybrać funkcję Lista stacji. Stacje te ukażą się wówczas na początku listy. Lista stacji Stacja Wybrać stacje z różnych kategorii menu: Lokalizacja, Rodzaj, Popularne, Nowe. Można także wyszukiwać stacje wg różnych słów kluczowych. Nazwa i opis aktualnej stacji są wyświetlane po dostrojeniu. Aby zobaczyć dalsze informacje nacisnąć przycisk INFO, po każdym naciśnięciu pojawia się nowy zestaw informacji, przewijając nazwę / opis. Gatunek / lokalizację. Niezawodność / kodek / częstotliwość próbkowania, bufor odtwarzania i aktualną datę. Podkasty Wybrać podkasty z różnych kategorii menu: Lokalizacja, Gatunek. Można wybrać szczególny epizod, wprowadzając słowa kluczowe wyszukiwania podkastów. Moje ulubione Ulubione są zapisane w portalu Internet radio i są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych odbiorników radiowych, z tym samym kontem. Przed korzystaniem z ulubionych trzeba radio zarejestrować w portalu Internet radio. Aby zarejestrować radio na portalu, należy najpierw uzyskać swój indywidualny kod dostępu do portalu. 1. Dla uzyskania kodu dostępu należy przejść do menu Lista stacji>pomoc>uzyskaj kod dostępu. Spisać następnie kod dostępu. 2. Odwiedź stronę portalu 3. Zarejestruj się, by uzyskać konto, wprowadzając poniższe informacje: Kod dostępu, adres , hasło, model radia Wi-Fi lub ID radia (opcjonalnie) Uwaga: ID radia jest kombinacją cyfr i liter i jest na stałe przypisany do tego radia, jest wyświetlany w menu funkcji Internet radio w >Ustawienia systemowe>info>. Aby zapisać odtwarzaną stację jako ulubioną, nacisnąć i przytrzymać pokrętło SELECT aż do pojawienia się na wyświetlaczu Dodano do ulubionych. Stacja pojawi się na liście ulubionych. Moje zebrane stacje Mimo, że portal Internet radio zawiera tysiące stacji, mogą być takie których chcesz słuchać a nie ma ich na liście. Poprzez portal możesz zarejestrować swoje stacje. Stacje te są dostępne, przez wybór Lista stacji>moje stacje dodane>[stacja] POL-11

12 Programowanie Ustawienia wstępne są zapisane w radiu i nie są dostępne z innych radioodbiorników. Aby zapisać ustawienia wstępne radia internetowego, nacisnąć i przytrzymać przycisk MEMORY aż do pojawienia się na ekranie Zapisz w ustawieniach. Aby zapisać aktualną stację należy wybrać jedno z 10-ciu ustawień wstępnych. Aby wybrać ustawienie wstępne, nacisnąć raz przycisk MEMORY, a następnie wybrać jedną stację z listy ustawionych wstępnie. Podczas odtwarzania zaprogramowanej stacji w dolnej części wyświetlacza pojawi się Pn (P1, P2 itd.). Uwaga: Posługiwanie się wstępnie ustawionymi stacjami jest takie jak dla radia internetowego, DAB i FM. POL-12

13 Odtwarzacz muzyki W trybie odtwarzacza muzyki odtwarzane są pliki audio, takie jak MP3, AAC, WMA lub FLAC z komputera poprzez lokalną sieć. W celu ściągnięcia do radia plików muzycznych z komputera, komputer musi być ustawiony na udostępnianie plików lub mediów. Media UPnP, współdzieląc media pozwalają podobnie jak posiadane radio na odtwarzanie muzyki z dzielonych bibliotek medialnych, na przemieszczanie się przez etykietowane menu, takie jak Artysta, Album lub Gatunek. Przy korzystaniu z odpowiedniego systemu serwera takiego jak PC z Windows Media Player 10 lub późniejszego (WMP) i z dobrze etykietowaną biblioteką muzyczną, zaleca się korzystanie z współdzielenia mediów. Trzeba jedynie ustalić serwer UPnP. Aby ustawić WMP dla współdzielenia mediów, należy wykonać następujące kroki: 1. Upewnić się, że PC jest podłączony do sieci. 2. Upewnić się, że radio jest zasilane i podłączone do tej samej sieci. 3. W WMP, dodać do biblioteki mediów pliki audio i foldery które chce się dzielić z radiem. (Biblioteka>dodaj do biblioteki...). 4. W WMP, udostępnić dzielenie mediów (Biblioteka>Dzielenie mediów...). 5. Upewnić się, że radio ma dostęp do dzielonych mediów przez wybór i kliknięcie POZWÓL. Można też ustalić nazwę dzielonych mediów w Ustawienia.... Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. 6. PC jest teraz gotowe do przesłania strumienia muzyki do radia. Obsługa WMP UPnP pracuje w tle; nie ma potrzeby bezpośredniego uruchamiania WMP. Uwaga: itunes nie pracuje aktualnie jako serwer mediów UPnP, ale ma dostępne dodatki do pracy z biblioteką itunes. Aby przejść do trybu Odtwarzacz muzyki, naciskać MODE aż do ukazania na wyświetlaczu Odtwarzacz muzyki lub wybrać Odtwarzacz muzyki w menu głównym używając pokrętła SELECT. Nacisnąć przycisk BACK, by szybko powrócić do poprzedniego menu w trakcie odtwarzania tytułu. Nacisnąć przycisk lub, by przeskoczyć do ścieżki poprzedniej lub następnej. Nacisnąć i przytrzymać przycisk lub, by przewinąć szybko wstecz lub do przodu. Nacisnąć przycisk, by przerwać lub wznowić odtwarzanie. Nazwa ścieżki / tytuł oraz wykonawca są wyświetlane w trakcie odtwarzania. Wyświetlany jest także pasek minionego czasu i całkowity czas odtwarzania. Ikona w dolnej części ekranu wskazuje wybrane źródło. Aby zobaczyć dalsze informacje, nacisnąć przycisk INFO, po każdym naciśnięciu pojawia się nowy zestaw informacji, przy przewijaniu ścieżki lub nazwy //wykonawca/postęp/ścieżka lub czas trwania utworu, album, kodek / częstotliwość próbkowania, bufor odtwarzania i aktualna data. Współdzielenie mediów Przy posiadaniu dzielonych mediów, powinno być widać pozycję składająca się z <nazwa komputera>: <Nazwa współdzielonych mediów>. Przy posiadaniu więcej niż jednego komputera dzielonych mediów, wyszczególnione są alternatywy. Wybrać dzielone media, które chce się odtwarzać. Od tej chwili menu dzielonych plików są tworzone przez serwer. Pierwsze menu pokazuje listę typów mediów, np. muzykę, wideo, obrazy i listy odtwarzania. Radio może odtwarzać tytuły muzyczne i sekcje POL-13

14 list odtwarzania. Istnieje także funkcja wyszukiwania umożliwiająca odnalezienie ścieżek lub tytułów, podobna do wyszukiwania w radiu internetowym. Dla muzyki jest dostępna duża ilość opcji, wyboru ścieżek lub tytułów, włącznie z gatunkiem, wykonawcą, albumem, kompozytorem, kompozytorem i oceną. Po zlokalizowaniu ścieżki, którą chce się odtwarzać, nacisnąć pokrętło SELECT. Odtwarzanie USB -A. 1. Proszę wsunąć urządzenie USB do portu z tyłu. 2. Wyświetlacz pokaże: Dołączono dysk USB czy otworzyć folder? (Tak lub Nie) 3. Wybierz Tak. 4. Wybrać utwór a następnie nacisnąć przycisk wyboru, by odtwarzać. - B. 1. Wybierz tryb Odtwarzacz muzyki. 2. Wybierz Odtwarzanie z USB 3. Wybrać utwór a następnie nacisnąć przycisk wyboru, by odtwarzać. POL-14

15 Serwery nieważne Czasem może być konieczne usuwanie z list serwerów, serwerów wyświetlających znaki zapytania przed nazwą serwera. Aby wykonać tą funkcje przejdź do sekcji Serwery nieważne i wybierz TAK. Powtarzanie / Odtwarzanie losowe Można powtarzać ścieżki lub odtwarzać je w kolejności losowej ustawiając Powtórz odtwarzanie lub Odtwarzanie losowe w pozycję Włącz. Radio DAB W trybie radia DAB odbierane jest DAB/DAB+ cyfrowe radio i wyświetlana informacja o stacji, strumieniu i odtwarzanej ścieżce. Aby przejść do trybu DAB, naciskać MODE aż do ukazania na wyświetlaczu DAB radio lub wybrać DAB radio w menu głównym używając pokrętła SELECT. Wyszukiwanie stacji Przy pierwszym wybraniu trybu DAB, lista stacji jest pusta, radio automatycznie wykona pełne wyszukiwanie dostępnych stacji. Można też wykonać wyszukiwanie ręcznie, by zaktualizować listę stacji z następujących powodów: - Dostępne stacje mogą się zmieniać od czasu do czasu. - Jeśli odbiór nie jest dobry w pierwszym skanowaniu, to może to skutkować pustą lub niekompletną listą dostępnych stacji. Po zakończeniu wyszukiwania, radio pokazuje listę dostępnych stacji. Wybór stacji Aby słuchać lub zmienić stację, obrócić pokrętło SELECT z następującym wciśnięciem go dla potwierdzenia. Wyświetlona będzie informacja o wybranej stacji. Aby zobaczyć dalsze informacje nacisnąć przycisk INFO, po każdym naciśnięciu pojawia się nowy zestaw informacji, przy przewijaniu tekstu DLS, typ programu, nazwa zespołu / częstotliwość, siła sygnału / stopa błędu, prędkość transmisji bitów / kodek / kanały i aktualna data. Programowanie Aby zapisać ustawienia wstępne DAB, nacisnąć i przytrzymać przycisk MEMORY aż do pojawienia się na ekranie Zapisz w ustawieniach. Aby zapisać aktualną stację należy wybrać jedno z 10-ciu ustawień wstępnych. Aby wybrać ustawienie wstępne, nacisnąć raz przycisk MEMORY, a następnie wybrać jedną stację z listy ustawionych wstępnie. Podczas odtwarzania zaprogramowanej stacji w dolnej części wyświetlacza pojawi się Pn (P1, P2 itd.). Inne ustawienia Usuwanie nieważnych Aby usunąć stacje, które są na liście ale są niedostępne, nacisnąć przycisk MENU i wybrać Usunąć nieważne>[tak], za pomocą pokrętła SELECT. POL-15

16 Strojenie ręczne 1. Aby wybrać ręczne dostrajanie, nacisnąć przycisk MENU i wybrać Ręczne dostrajanie. 2. Obrócić pokrętło SELECT, by zmieniać kanały DAB, wyświetlacz pokaże 5A do 13F i odpowiadające im częstotliwości. 3. Gdy pojawi się pożądana częstotliwość nacisnąć pokrętło SELECT, by potwierdzić. DRC (Kompresja dynamiki zakresu) Jeśli słucha się muzyki o dużej dynamice w hałaśliwym otoczeniu, może być korzystne zmniejszenie zakresu dynamiki. Aby zmienić DRC, naciskać przycisk MENU aż do ukazania na wyświetlaczu sekcji DRC i wybrać DRC wysoka, niska, lub wyłączona, używając pokrętła SELECT. Kolejność stacji Można wybrać kolejność na liście stacji DAB, w kolejności alfanumerycznej, zespołów, lub ważności. Aby zmienić kolejność stacji, nacisnąć przycisk MENU a następnie przejść do sekcji Kolejność stacji i wybrać Alfanumeryczna, Zespoły, lub Ważność, używając pokrętła SELECT. Radio FM W trybie radio FM odbierane jest radio analogowe w paśmie FM i wyświetlana jest informacja RDS o stacji jeśli jest dostępna. Aby przejść do trybu FM, naciskać MODE aż do ukazania na wyświetlaczu FM radio lub wybrać FM radio w menu głównym używając pokrętła SELECT. POL-16

17 Wybór stacji W celu wyszukania stacji, nacisnąć raz pokrętło SELECT, radio rozpocznie wyszukiwanie w paśmie częstotliwości i zatrzyma się automatycznie na znalezionej stacji. Alternatywnie można też nacisnąć i przytrzymać przycisk lub, by wyszukiwać w górę lub w dół pasma częstotliwości. Aby dostrajać ręcznie, obracać pokrętło wyboru na pożądaną częstotliwość. Programowanie Aby zapisać ustawienia wstępne FM, nacisnąć i przytrzymać przycisk MEMORY aż do pojawienia się na ekranie Zapisz w ustawieniach. Aby zapisać aktualną stację należy wybrać jedno z 10-ciu ustawień wstępnych. Aby wybrać ustawienie wstępne, nacisnąć raz przycisk MEMORY, a następnie wybrać jedną stację z listy ustawionych wstępnie. Podczas odtwarzania zaprogramowanej stacji w dolnej części wyświetlacza pojawi się Pn (P1, P2 itd.). Informacje wyświetlacza Podczas odtwarzania z radia wyświetlana będzie częstotliwość i informacja RDS, jeśli jest dostępna, nazwa stacji i dalsze informacje RDS, takie jak nazwa programu, tytuł ścieżki oraz szczegóły kontaktu. Nadawanie stereo jest wskazywane ikoną na górze ekranu. Aby zobaczyć informacje o nadawaniu, nacisnąć przycisk INFO. Inne ustawienia Ustawienia wyszukiwania Wyszukiwanie FM domyślnie zatrzymuje się na każdej dostępnej stacji, nawet ze złym odbiorem ze stacji słabych. Aby zmienić ustawienia wyszukiwania, nacisnąć przycisk MENU a następnie przejść do sekcji Ustawienia wyszukiwania i wybrać TAK, używając pokrętła SELECT. Ustawienia audio Radio automatycznie przełącza się pomiędzy odbiorem FM stereo a mono, ale można włączać tą funkcję ręcznie w przypadku słabego odbioru sygnału. Aby wybrać odbiór mono, nacisnąć przycisk MENU a następnie przejść do sekcji Ustawienia audio i wybrać TAK, używając pokrętła SELECT. Uwaga: W trakcie odbioru FM, odbierany sygnał stereo L / P, będzie automatycznie zsumowany w pojedynczym kanale stosownie do pojedynczego głośnika w tym radioodbiorniku. Wejście pomocnicze W trybie wejścia pomocniczego radio odtwarza audio z zewnętrznego źródła, takiego jak odtwarzacz MP3. Aby odtwarzać audio w trybie wejścia pomocniczego: 1. Zmniejszyć poziom głośności zarówno w radiu jak i w urządzeniu źródła audio. 2. Podłączyć zewnętrzne źródło audio do gniazda pomocniczego wejścia stereo wejście pomocnicze (3,5mm). 3. Naciskać MODE aż do ukazania na wyświetlaczu Wejście pomocnicze lub wybrać Wejście pomocnicze w menu głównym używając pokrętła SELECT. 4. Ustawić pożądany poziom głośności w radiu i w urządzeniu źródła POL-17

18 audio, jeśli konieczne. Uwaga: Dla zaoszczędzenia poboru energii urządzenie przechodzi do stanu gotowości jeśli przez 15 minut, w trybie wejścia pomocniczego nie ma sygnału na wejściu. ALARMY I ZASYPIANIE Alarmy Są tu dwa alarmy budzenia z funkcją drzemki i jedna funkcja zasypiania wyłączająca radio po ustalonym czasie. Każdy alarm może być ustawiony do uruchomienia w poszczególnym trybie. Aby ustawić lub zmienić alarm: 1. Wybrać Alarm 1 lub 2 w menu głównym lub nacisnąć przycisk ALARM na pilocie. 2. Wybrać żądany numer Alarmu (1 lub 2) i ustawić następujące parametry: Włącz: Wyłącz, Codziennie, Raz, Weekendy, Dni tygodnia Czas: Tryb: Brzęczyk, Internet radio, DAB, FM Programowanie: Ostatnio słuchane lub Głośność: Aby uruchomić nowe ustawienia, przewinąć menu w dół korzystając z pokrętła SELECT i wybrać Zapisz". Wyświetlacz pokaże aktywne alarmy z ikonami na dole po lewej stronie. 4. Alarm zostanie włączony w ustawionym czasie. Aby go czasowo wyłączyć, nacisnąć przycisk SNOOZE. Przez ten czas radio przejdzie do stanu gotowości, a ściszony alarm migocze na wyświetlaczu. 5. W trakcie alarmu, można zmienić czas drzemki, kolejno naciskając przycisk SNOOZE. POL-18

19 Zasypianie Aby uruchomić funkcję zasypiania, należy wybrać ją w menu głównym użyciem pokrętła SELECT albo kolejnym naciskaniem przycisku SLEEP. Wyświetlacz pokaże czas zasypiania i można go wybrać spośród: Wyłączenie zasypiania po: 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutach. Po ustawieniu czasu zasypiania, nastąpi powrót do menu głównego. FUNKCJA ŚCISZANIA (tylko na pilocie) Nacisnąć przycisk MUTE na pilocie, by czasowo wyłączyć dźwięk z głośników. Dźwięk wyłączy się a wyświetlacz pokaż ikonę ściszenia i napis Ściszone. Aby odwołać ściszenie, nacisnąć ponownie przycisk MUTE lub nacisnąć VOLUME+/-. GNIAZDO SŁUCHAWEK Gniazdo słuchawkowe stereo 3,5 mm znajduje się z tyłu urządzenia. Aby słuchać nie przeszkadzając innym, podłączyć do tego gniazda słuchawki stereo. W trakcie używania słuchawek głośniki odłączane są automatycznie. WAŻNE: Korzystając ze słuchawek, przed ich założeniem, ustawiać zawsze głośność na niskim poziomie. Następnie wetknąć wtyk słuchawek i stopniowo zwiększać głośność do pożądanego poziomu. SPECYFIKACJE Zasilanie: ZASILACZ AC/DC WEJŚCIE: V~60/50Hz WYJŚCIE: 12V 1,5A Moc wyjściowa: 5W Port ładowania USB: 5V 1A Wymiary urządzenia: 180(dług.) x 117,3(szer.) x 110(wys.) mm Temperatura: 5 C do 35 C; Wilgotność: 5% do 90% Część radiowa Zakres odbioru: DAB/DAB MHz FM 87,5-108 MHz Antena: Antena prętowa Ogólne Terminale wyjścia: Wyjście dla słuchawek stereo 3,5mm Wejście pomocnicze: Gniazdo 3,5mm *** Parametry mogą się zmienić bez powiadomienia *** POL-19

20 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie. Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie. Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku. We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta. Firma Inter Sales A/S niniejszym deklaruje, że produkt ten BTS-21 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Deklaracji zgodności można uzyskać, pisząc na adres: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dania. Importer: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej 22 DK-8250 Egaa Dania POL-20

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik 1. Działanie A. Stan włączenia: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ lampki. B. Wyłączenie zasilania: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik ' powoduje usłyszenie pisku

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

TAQ-70212K BLUE/PINK

TAQ-70212K BLUE/PINK TAQ-70212K BLUE/PINK Przed uruchomieniem oprogramowania Kidoz, należy ustawić połączenie Wifi i utworzyć konto w Google play (aby móc załadować aplikacje oraz gry). 1 Ważne wskazówki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

DENVER SBT-10BLACK. Wysięgnik Bluetooth dla selfie

DENVER SBT-10BLACK. Wysięgnik Bluetooth dla selfie DENVER SBT-10BLACK Wysięgnik Bluetooth dla selfie Przed użyciem proszę uważnie przeczytać instrukcje i zachować dla późniejszego użytku. Zastrzeżenia Denver Electronics A/S w żadnym przypadku nie przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik w języku polskim

Podręcznik w języku polskim Podręcznik w języku polskim Przegląd 1. Ściągacz 2. klawisz < : Poprzedni utwór 3. klawisz > : Następny utwór 4. Wskaźnik LED a) Ładowanie Wskaźnik LED Czerwony LED jest włączony Czerwony LED jest wyłączony

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. zalogowanie kamery IP w sieci LAN

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. zalogowanie kamery IP w sieci LAN DENVER IPC-1020 DENVER IPC-1030 Lista pakowania: kamera IP uchwyt montażowy Antena adapter zasilania CD kabel LAN instrukcja instalacji śruby Informacja: w niektórych modelach nie ma oddzielnej anteny.

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA Radio z zegarem, Bluetooth TYP: DENVER CRB-818 Znak błyskawicy w trójkącie oznacza niebezpiecznie wysokie napięcie wewnątrz produktu. OSTRZEŻENIE: Dla minimalizacji ryzyka porażenia

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Inteligentna bransoleta Instrukcja użytkownika Polski

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. Zalogować kamerę IP w sieci LAN

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. Zalogować kamerę IP w sieci LAN DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Lista pakowania: kamera IP uchwyt montażowy Antena adapter zasilania CD kabel LAN instrukcja instalacji śruby Informacja: Niektóre modele nie posiadają zewnętrznej anteny

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia Opis wyglądu i klawiszy ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia Soczewki Wskaźnik pilota IR Wskaźnik zajętego urządzenia 2,0 HD LCD Wskaźnik ładowania / zajętości Klawisz Wyświetlacz / Menu Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Uwaga! Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

polski Podręcznik użytkownika BT-02N

polski Podręcznik użytkownika BT-02N Podręcznik użytkownika BT-02N 1 Spis treści 1. Przegląd....3 2. Uruchomienie..5 3. Sposób łączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth...5 4. Użytkowanie zestawu słuchawkowego Bluetooth...10 5. Parametry techniczne...

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 000325824

Radio internetowe Nr produktu 000325824 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 000325824 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Widok urządzenia Przód Lewy głośnik wyświetlacz prawy głośnik Tył Antena UKF Gniazdo słuchawkowe Wejście audio Wyjście

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Produkt po zużyciu nie może zostać wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych

Bardziej szczegółowo

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4 1 Zasilanie:...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I I N S T R U K C J A O B S Ł U G I CITIZEN cal. U600 SKLEP CHRONOS-ZEGARKI w w w. c h r o n o s z e g a r k i. c o m. p l Łatwo można zamienić czas analogowy z czasem cyfrowym, w tym celu - Odciągnik

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA Przed użyciem ładowarki BC450, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, gdyż może być przydatna w przyszłości UWAGA: należy postępować

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 1 Instrukcja obsługi DigitRadio GO DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 2

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo