DENVER IR-100 RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DENVER IR-100 RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN"

Transkrypt

1 DENVER IR-100 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Przed użyciem proszę uważnie przeczytać wszystkie wskazówki i zachować je do przyszłego użytku. - Sprawdzić na tabliczce znamionowej czy napięcie odpowiada napięciu sieci. Umieszczenie urządzenia - Urządzenie musi być umieszczone na płaskiej stabilnej powierzchni, nie narażonej na wibracje. - Nie stawiać urządzenia na powierzchniach pochyłych lub niestabilnych, bo może spaść lub przewrócić się. - Gniazdko sieci zasilania musi być w pobliżu sprzętu i być łatwo dostępne. - Unikać ekstremalnych temperatur, zarówno niskich jak i wysokich. Urządzenie umieszczać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery i palniki gazowe lub elektryczne. Unikać narażenia na bezpośrednie oświetlenie słoneczne i inne źródła ciepła. - Nie stawiać na urządzeniu i w pobliżu świec i otwartego ognia. - Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia produktu, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub zawilgocenie, kapanie lub rozbryzgi. Przedmioty napełniane cieczą, takie jak, wazony nie powinny być na urządzeniu stawiane. - Ciecze rozpryśnięte na urządzenie mogą spowodować poważne uszkodzenie. W takim przypadku natychmiast odłączyć od sieci. Odłączyć wtyczkę zasilania i skonsultować się ze sprzedawcą. - Aby zapobiec ryzyku porażenia elektrycznego lub pożaru z powodu przegrzania, zapewnić, by zasłony lub inne przeszkody nie zasłaniały otworów wentylacyjnych. - Nie instalować i nie umieszczać urządzenia w półce na książki, nie wbudowywać w szafy lub inne ograniczone miejsca, zapewnić urządzeniu odstęp wentylacyjny co najmniej 10 cm. Bezpieczeństwo - Przed dołączaniem lub odłączaniem innych urządzeń lub przemieszczaniem urządzenia, odłączyć produkt od sieci zasilania. - Odłączyć urządzenie od gniazdka zasilania w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. - Urządzenie to nagrzewa się przy długotrwałym użyciu. Jest to normalne i nie wskazuje to na jakiś problem urządzenia. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN PRZESTROGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE W obudowie produktu na częściach przewodzących może występować niebezpieczne napięcie, stanowiące ryzyko porażenia elektrycznego osób. UWAGA Podręcznik użytkownika zawiera ważne wskazówki użytkowania, konieczne jest dla własnego bezpieczeństwa zapoznanie się z podręcznikiem. POL-1

2 Kabel zasilania sieciowego - Upewnić się, że urządzenie nie leży na kablu zasilania, ciężar urządzenia może go uszkodzić i stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa. - Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, to dla uniknięcia zagrożenia, musi być on wymieniony przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę. Zakłócenia - Normalne działanie urządzenia może być zakłócone silnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi. Jeśli to się zdarzy, to wystarczy urządzenie zresetować, zgodnie z podręcznikiem użytkownika. W przypadku braku wznowienia działania, proszę spróbować użycia urządzenia w innym miejscu. - Urządzenie to zawiera mikroprocesor, który może źle działać na skutek zewnętrznego zakłócenia elekromagnetycznego lub wyładowania elektrostatycznego. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, to należy je odłączyć od źródła zasilania i połączyć ponownie. Nadzór - Dzieciom powinien być zapewniony nadzór wykluczający zabawę urządzeniem. - Nigdy nie dopuścić, by ktoś, a szczególnie dzieci, wpychały jakieś przedmioty przez otwory, szczeliny i inne otwarcia obudowy, bo może to skutkować groźnym porażeniem elektrycznym. Serwis i konserwacja - Dla minimalizacji ryzyka porażenia elektrycznego nie odkręcać śrub. Urządzenie nie zawiera żadnych części serwisowanych przez użytkownika. Wszelką konserwację należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. - Nie zdejmować żadnej przymocowanej pokrywy, bo może to odsłonić niebezpieczne napięcia. - Przed czyszczeniem proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania. - Nie używać tamponów i roztworów szorujących oraz wszelkich cieczy lub roztworów czyszczących, bo mogą uszkodzić powierzchnię. - Nie używać cieczy do czyszczenia urządzenia. POL-2

3 WŁASNOŚCI I NASTAWY 1. GŁOŚNIK 2. PRZYCISK 3. WYŚWIETLACZ LCD 4. PRZYCISK PRZEWIJANIA / WYBORU 5. PRZYCISK GŁOŚNOŚĆ+ 6. CZUJNIK PODCZERWIENI 7. PRZYCISK PAMIĘĆ 8. PRZYCISK TRYBU 9. PRZYCISK INFORMACJI 10. PRZYCISK WSTECZ 11. PRZYCISK MENU 12. PRZYCISK GŁOŚNOŚĆ- 13. ANTENA PRĘTOWA 14. GNIAZDO SŁUCHAWEK 15. GNIAZDO WEJŚCIA POMOCNICZEGO 16. PORT WEJŚCIOWY URZĄDZENIA USB 17. GNIAZDO POŁĄCZENIA Z SIECIĄ 18. GNIAZDO KABLA DC PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 1. PRZYCISK 2. PRZYCISK MENU 3. PRZYCISK 4. PRZYCISK 5. PRZYCISK 6. PRZYCISK 7. PRZYCISK 8. PRZYCISK ŚCISZENIA 9. PRZYCISK GŁOŚNOŚĆ- 10. PRZYCISK TRYBU 11. PRZYCISK INFORMACJI 12. PRZYCISK ZASYPIANIE/DRZEMKA 13. PRZYCISK 14. PRZYCISK WYBORU 15. PRZYCISK 16. PRZYCISK ALARMU 17. PRZYCISK PAMIĘĆ 18. PRZYCISK GŁOŚNOŚĆ+ CZUJNIK PILOTA Zdalne sterowanie urządzenia jest możliwe dzięki pilotowi, należy go nakierować na czujnik z przodu urządzenia głównego i nacisnąć odpowiedni przycisk. Pilot ma zasięg skutecznego działania około 20 stóp i kąt działania nie większy niż 30º. POL-3

4 UWAGA: Jaskrawe oświetlenie słoneczne może zakłócać działania pilota. WKŁADANIE BATERII DO PILOTA 1. Otworzyć pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku. 2. Przesunięcie otwiera przedział baterii. 3. Włożyć dostarczona baterię CR2032 do przedziału zgodnie z oznaczoną polaryzacją ( +" i - ) wewnątrz przedziału baterii. Nasunąć ponownie pokrywkę przedziału baterii aż do kliknięcia. **BATTERY INCLUDED** **BATERIA ZAŁĄCZONA** PLEASE REMOVE SAFETY STRIP BEFORE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSZĘ USING THE UNIT ZDJĄĆ PASEK ZABEZPIECZAJĄCY CHANGE OF BATTERY WYMIANA BATERII BATTERY COMPARTMENT OPEN/CLOSE PRZEDZIAŁ BATERII OTWIERANIE / ZAMYKANIE POL-4

5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BATERII Przy użytkowaniu baterii w urządzeniu, proszę przestrzegać poniższych zaleceń: 1. Uwaga - Przy niewłaściwej wymianie baterii istnieje niebezpieczeństwo eksplozji. Baterie wymieniaj na takie same lub równorzędne. 2. Używać wyłącznie baterie podanego rozmiaru i typu. 3. Zwracać uwagę by polaryzacja włożenia baterii była zgodna ze wskazaną w przedziale baterii. Odwrócenie polaryzacji baterii może spowodować uszkodzenia urządzenia. 4. Jeśli urządzenie ma być nie używane przez czas dłuższy, to baterie należy wyjąć, by uniknąć uszkodzenia lub urazu spowodowanego wyciekiem z baterii. 5. Nie próbować ładowania baterii jednorazowego użytku, bo mogą się one przegrzać i pęknąć. (Stosować się do zaleceń producenta baterii.) 6. Bateria nie powinna być narażana na nadmierne gorąco, takie jak bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itp. ZESTAWIENIE NASTAW REGULACYJNYCH URZĄDZENIA I PILOTA Nastawa Funkcja Nacisnąć, by włączyć lub wrócić do stanu gotowości (z wyświetlaniem czasu i daty). Naciskać cyklicznie, by zmieniać tryb. Radio internetowe, Odtwarzacz TRYB muzyki, radio DAB, radio FM, Wejście pomocnicze. Nacisnąć, by zobaczyć dalsze informacje o stacji lub odtwarzanej ścieżce. INFORMACJE Naciskać cyklicznie dla uzyskania dalszych ekranów informacyjnych a następnie powrócić do normalnego ekranu Teraz odtwarzane. Nacisnąć, by zobaczyć menu aktualnego trybu. Nacisnąć ponownie by MENU zobaczyć ekran Teraz odtwarzane. Naciśnięcie spowoduje powrót do poprzedniego ekranu. W trybie TYŁ odtwarzania ten przycisk może być użyty do powrotu do listy ostatnich ścieżek lub listy stacji. Nacisnąć, by przejść do kreatora alarmu, wyłączyć alarm (gdy brzmi) i ALARM przełączyć pomiędzy alarmami w stanie gotowości. W trakcie odtwarzania, przejście do gotowości po ustawionym czasie. ZASYPIANIE/DRZEMKA Gdy brzmi alarm przejście do drzemki na określony czas. Nacisnąć, by wywołać menu Ustawienia / Zapisz, przewiń do góry / do dołu, PAMIĘĆ wybrać ustawiony numer a następnie nacisnąć Wybierz, by potwierdzić. W urządzeniu, obrócić, by przewijać w menu lub w liście stacji. Wybrana PRZEWIŃ/WYBIERZ opcja jest podświetlona w odwrotnie do tekstu (białe znaki na czarnym tle). Nacisnąć, by wybrać. Nacisnąć, by przejść do poprzedniej ścieżki lub przytrzymać, by wyszukiwać w dół / przewinąć wstecz. Nacisnąć, by przejść do następnej ścieżki lub przytrzymać, by wyszukiwać w górę / przewinąć do przodu. Nacisnąć, by odtwarzać lub wstrzymać. GŁOŚNOŚĆ+ Naciśnięcie zwiększa głośność. GŁOŚNOŚĆ- Naciśnięcie zmniejsza głośność. ŚCISZENIE Nacisnąć, by ściszyć wyjście audio. POL-5

6 WYBIERZ Nacisnąć, by przewijać w menu lub liście stacji. Nacisnąć, by przewijać w dół w menu lub liście stacji. Nacisnąć, by przewinąć ekran wstecz. Nacisnąć, by przewinąć ekran do przodu. Na pilocie, nacisnąć, by wybrać pożądaną opcję. Większość funkcji w urządzeniu może być wybierana naciśnięciem przycisku na płycie czołowej lub odpowiednimi przyciskami pilota. POL-6

7 USTAWIENIA I PODŁĄCZENIE Podłączenie zasilania sieci 1. Podłączyć sznur zasilania AC do gniazda AC z tyłu urządzenia. 2. Podłączyć wtyczkę sznura zasilania AC do gniazdka sieci zasilania. Podłączenie sieci Sieć przewodowa 1. Najpierw sprawdzić, czy świecą się lampki kontrolne (LINK/ACT) podłączenia LAN lub routera. 2. Korzystając z kabla Ethernet ze złączem RJ45 podłączyć gniazdo radia SIEĆ z portem LAN posiadanego routera. 3. Postępować wg opisu podanego poniżej PIERWSZE KROKI. Nie ma potrzeby korzystania z kreatora ustawień Uwaga: Informacje o połączeniu LAN można uzyskać w podręczniku użytkownika wydanego przez producenta routera. Sieć bezprzewodowa 1. Najpierw sprawdzić, czy świecą się lampki kontrolne (LINK/ACT) podłączenia WLAN lub routera. 2. Postępować wg opisu podanego poniżej PIERWSZE KROKI. Zaleca się uruchomienie kreatora ustawień opisanego w rozdziale ustawień systemowych. Uwaga: Informacje o połączeniu sieciowym WLAN/WiFi można uzyskać w podręczniku użytkownika wydanego przez producenta routera. Ściany i inne przeszkody mogą mieć wpływ na zasięg WiFi. Aby uniknąć przerw i zakłóceń komunikacji należy znaleźć optymalną lokalizację urządzeń. PIERWSZE KROKI Nacisnąć raz przycisk, by włączyć, wyświetlacz pokaże menu główne. Aby przejść do funkcji lub otworzyć podmenu, obrócić pokrętło SELECT z następującym wciśnięciem go dla potwierdzenia. Każda funkcja jest wybierana poprzez menu wielopoziomowe. Menu główne Z głównego menu można wybrać poniższe tryby: Radio internetowe, Odtwarzacz muzyki, radio DAB, radio FM, Wejście pomocnicze, Zasypianie, Alarmy, Ustawienia systemowe. Aby wybrać pożądaną funkcję, obrócić pokrętło SELECT z następującym wciśnięciem go dla potwierdzenia. Ustawienia systemu Kreator ustawień Kreator ustawień jest dostępny w sekcji ustawień systemowych, można poprzez nią skonfigurować ustawienia dla daty / czasu oraz sieci, po ich wykonaniu radio jest gotowe do użycia. Uwaga: Nie ma potrzeby korzystania z kreatora jeśli używana jest sieć przewodowa. Wyświetlanie godzin w systemie 12/24 Aby wybrać wyświetlanie 12-sto godzinne lub 24-ro godzinne, obrócić pokrętło SELECT z następującym wciśnięciem go dla potwierdzenia. Czas/data Data i czas mogą być ustawione ręcznie lub automatycznie poprzez sieć, DAB lub FM. POL-7

8 Automatyczna aktualizacja Automatyczna aktualizacja następuje poprzez dane przesłane przez DAB, FM lub internet. Zegar jest aktualizowany odpowiednio do trybu, zalecane jest wybranie trybu używanego regularnie. 1. Wybrać automatyczną aktualizację poprzez DAB, FM lub internet. 2. Wybrać odpowiednią strefę czasową, jeśli aktualizacja ma być wykonywana przez internet. 3. Jeśli twój kraj stosuje zmianę czasu na zimowy, to automatyczna aktualizacja czasu może być błędna o godzinę. Należy ustawić zapis zmiany czasu zimowego na włączony, by był on uwzględniony. Ustawienie ręczne 1. Jeśli wybrano Bez aktualizacji, to kreator zażąda ręcznego wprowadzenia daty i czasu. Data i czas wyświetlane są w formacie dd-mm-rrrr i gg:mm AM/PM. 2. Wartość do wprowadzenia będzie migotać, obrócić pokrętłem SELECT, by skorygować wartość a następnie nacisnąć je, by przejść do następnego ustawienia, najpierw ustawiając datę a następnie czas. Sieć Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi standardowymi protokołami sieci i metodami kodowania, włącznie z zabezpieczonym ustawianiem Wi-Fi (WPS). W przypadku sieci nie szyfrowanych urządzenie ustawi połączenie automatycznie i dalsze ustawienia nie są potrzebne. POL-8

9 Sieć szyfrowana standardowo. 1. Aby wprowadzić klucz sieci (hasło), należy obrócić pokrętło SELECT, by przesunąć kursor na wybrane znaki hasła i nacisnąć je, by potwierdzać. 2. Wprowadzony klucz będzie widoczny w górnej części wyświetlacza. Szyfrowana sieć WPS Szyfrowane sieci WPS są identyfikowane nazwami sieci, gdy tylko urządzenie zaczyna poszukiwanie dostępnych połączeń sieciowych. Wybrać jedną z następujących metod łączenia: - Naciśnij przycisk Radio żąda naciśnięcia przycisku łączenia w routerze, następnie wyszukuje odpowiednią sieć i nawiązuje połączenie. - PIN (Kod PIN) Radio tworzy numer 8-mio cyfrowy. Wprowadzić ten numer do routera bezprzewodowego lub urządzenia dostępu. - WPS Wprowadzić klucz sieci standardowo szyfrowanej. Uwaga: Dodatkowe informacje o połączeniu sieciowym z kodowaniem WPS można uzyskać w podręczniku użytkownika wydanego przez producenta routera WPS. Zakończenie Radio nawiązuje połączenie z wybraną siecią. Jeśli połączenie zawodzi, to radio powraca do poprzedniego wyświetlenia i żąda ponownej próby. Jeśli jest utracone istniejące połączenia sieci, to nastąpi automatyczna próba ponownego nawiązania. Korektor Dostępne są ustawienia wstępne korektora charakterystyki: Normalny, Płaski, Jazz, Rock, Film, Klasyczny, Pop, Wiadomości. Ponadto możliwe są ustawienia definiowane przez użytkownika, można korygować wzmocnienie tonów niskich i wysokich, stosownie do upodobania. Sieć Zobacz ustawienia Można sprawdzić poniższe informacje aktualnie podłączonej sieci: Połączenie aktywne, adres MAC, region WLAN, DHCP.SSID, adres IP, maska podsieci, adres bramy, pierwszy i drugi DNS. Region WLAN Wybrać region WLAN dla optymalnego połączenia WLAN: Większość Europy, USA, Kanada, Hiszpania, Francja, Japonia, Singapur, Australia, Korea Płd. Ustawienia ręczne Wybrać połączenie bezprzewodowe lub przewodowe włączyć / wyłączyć DHCP. Profil sieci Radio zapamiętuje cztery ostatnie sieci poprzez które było łączone i za każdym razem próbuje połączyć się z jedną z nich. Można zobaczyć listę zapisanych sieci. Można z niej usunąć sieci niepotrzebne obracając pokrętłem SELECT z następującym jego naciśnięciem potwierdzającym usunięcie. Język Językiem domyślnym jest angielski. Aby wybrać inne języki, obrócić pokrętło SELECT z następującym wciśnięciem go dla potwierdzenia. POL-9

10 Reset fabryczny Wykonanie resetu fabrycznego przywraca ustawienia fabryczne. Wszystkie ręczne ustawienia, takie jak czas, data, konfiguracja sieci i ustawienia wstępne są usuwane. Nie obejmuje to aktualnej wersji oprogramowania radia, pozostaje ono takim jakie zarejestrowano w Internet-Radio- Portal. Ulubione w Internet-Radio pozostają aż do nowej rejestracji nowego konta w Internet-Radio- Portal. Aktualizacja oprogramowania Od czasu do czasu wykonywana jest aktualizacja oprogramowania. Jej istnienie można sprawdzać ręcznie lub umożliwić radiu jego automatyczne sprawdzanie. Po znalezieniu nowej wersji oprogramowania radio żąda potwierdzenia. Nowe oprogramowanie, po uzyskaniu potwierdzenia, zostanie ściągnięte i zainstalowane. Zachowane są ustawienia użytkownika. Uwaga: Przed załadowaniem oprogramowania upewnić się, że radio zasilane jest za stabilnego zasilania sieciowego. Przerwanie zasilania sieciowego w trakcie załadowywania oprogramowania może doprowadzić do zakłóceń działania i / lub uszkodzić urządzenie! Informacje Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania i ID Radia. POL-10

11 Radio internetowe To radio, poprzez szerokopasmowe połączenia internetowe, może odtwarzać tysiące stacji radiowych i podkastów z całego świata. Gdy wybrany jest tryb Internet Radio, radio łączy się z portalem Frontier Silicon Internet, dla załadowania listy stacji. Po wybraniu stacji radio łączy się z tą stacją bezpośrednio. Aby przejść do trybu Internet Radio, naciskać MODE aż do ukazania na wyświetlaczu Internet radio lub wybrać Internet radio w menu głównym używając pokrętła SELECT. Uwaga: Menu listy stacji jest na portalu Internet radio, jest więc dostępne tylko po połączeniu radia z internetem. Lista stacji i podmenu mogą się zmieniać od czasu do czasu. Ostatnio słuchane Gdy radio internetowe jest uruchamiane ponownie, to automatycznie wybierana jest lista ostatnio słuchanych stacji. Aby uzyskać listę stacji słuchanych od czasu do czasu, należy wybrać funkcję Lista stacji. Stacje te ukażą się wówczas na początku listy. Lista stacji Stacja Wybrać stacje z różnych kategorii menu: Lokalizacja, Rodzaj, Popularne, Nowe. Można także wyszukiwać stacje wg różnych słów kluczowych. Nazwa i opis aktualnej stacji są wyświetlane po dostrojeniu. Aby zobaczyć dalsze informacje nacisnąć przycisk INFO, po każdym naciśnięciu pojawia się nowy zestaw informacji, przewijając nazwę / opis. Gatunek / lokalizację. Niezawodność / kodek / częstotliwość próbkowania, bufor odtwarzania i aktualną datę. Podkasty Wybrać podkasty z różnych kategorii menu: Lokalizacja, Gatunek. Można wybrać szczególny epizod, wprowadzając słowa kluczowe wyszukiwania podkastów. Moje ulubione Ulubione są zapisane w portalu Internet radio i są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych odbiorników radiowych, z tym samym kontem. Przed korzystaniem z ulubionych trzeba radio zarejestrować w portalu Internet radio. Aby zarejestrować radio na portalu, należy najpierw uzyskać swój indywidualny kod dostępu do portalu. 1. Dla uzyskania kodu dostępu należy przejść do menu Lista stacji>pomoc>uzyskaj kod dostępu. Spisać następnie kod dostępu. 2. Odwiedź stronę portalu 3. Zarejestruj się, by uzyskać konto, wprowadzając poniższe informacje: Kod dostępu, adres , hasło, model radia Wi-Fi lub ID radia (opcjonalnie) Uwaga: ID radia jest kombinacją cyfr i liter i jest na stałe przypisany do tego radia, jest wyświetlany w menu funkcji Internet radio w >Ustawienia systemowe>info>. Aby zapisać odtwarzaną stację jako ulubioną, nacisnąć i przytrzymać pokrętło SELECT aż do pojawienia się na wyświetlaczu Dodano do ulubionych. Stacja pojawi się na liście ulubionych. Moje zebrane stacje Mimo, że portal Internet radio zawiera tysiące stacji, mogą być takie których chcesz słuchać a nie ma ich na liście. Poprzez portal możesz zarejestrować swoje stacje. Stacje te są dostępne, przez wybór Lista stacji>moje stacje dodane>[stacja] POL-11

12 Programowanie Ustawienia wstępne są zapisane w radiu i nie są dostępne z innych radioodbiorników. Aby zapisać ustawienia wstępne radia internetowego, nacisnąć i przytrzymać przycisk MEMORY aż do pojawienia się na ekranie Zapisz w ustawieniach. Aby zapisać aktualną stację należy wybrać jedno z 10-ciu ustawień wstępnych. Aby wybrać ustawienie wstępne, nacisnąć raz przycisk MEMORY, a następnie wybrać jedną stację z listy ustawionych wstępnie. Podczas odtwarzania zaprogramowanej stacji w dolnej części wyświetlacza pojawi się Pn (P1, P2 itd.). Uwaga: Posługiwanie się wstępnie ustawionymi stacjami jest takie jak dla radia internetowego, DAB i FM. POL-12

13 Odtwarzacz muzyki W trybie odtwarzacza muzyki odtwarzane są pliki audio, takie jak MP3, AAC, WMA lub FLAC z komputera poprzez lokalną sieć. W celu ściągnięcia do radia plików muzycznych z komputera, komputer musi być ustawiony na udostępnianie plików lub mediów. Media UPnP, współdzieląc media pozwalają podobnie jak posiadane radio na odtwarzanie muzyki z dzielonych bibliotek medialnych, na przemieszczanie się przez etykietowane menu, takie jak Artysta, Album lub Gatunek. Przy korzystaniu z odpowiedniego systemu serwera takiego jak PC z Windows Media Player 10 lub późniejszego (WMP) i z dobrze etykietowaną biblioteką muzyczną, zaleca się korzystanie z współdzielenia mediów. Trzeba jedynie ustalić serwer UPnP. Aby ustawić WMP dla współdzielenia mediów, należy wykonać następujące kroki: 1. Upewnić się, że PC jest podłączony do sieci. 2. Upewnić się, że radio jest zasilane i podłączone do tej samej sieci. 3. W WMP, dodać do biblioteki mediów pliki audio i foldery które chce się dzielić z radiem. (Biblioteka>dodaj do biblioteki...). 4. W WMP, udostępnić dzielenie mediów (Biblioteka>Dzielenie mediów...). 5. Upewnić się, że radio ma dostęp do dzielonych mediów przez wybór i kliknięcie POZWÓL. Można też ustalić nazwę dzielonych mediów w Ustawienia.... Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. 6. PC jest teraz gotowe do przesłania strumienia muzyki do radia. Obsługa WMP UPnP pracuje w tle; nie ma potrzeby bezpośredniego uruchamiania WMP. Uwaga: itunes nie pracuje aktualnie jako serwer mediów UPnP, ale ma dostępne dodatki do pracy z biblioteką itunes. Aby przejść do trybu Odtwarzacz muzyki, naciskać MODE aż do ukazania na wyświetlaczu Odtwarzacz muzyki lub wybrać Odtwarzacz muzyki w menu głównym używając pokrętła SELECT. Nacisnąć przycisk BACK, by szybko powrócić do poprzedniego menu w trakcie odtwarzania tytułu. Nacisnąć przycisk lub, by przeskoczyć do ścieżki poprzedniej lub następnej. Nacisnąć i przytrzymać przycisk lub, by przewinąć szybko wstecz lub do przodu. Nacisnąć przycisk, by przerwać lub wznowić odtwarzanie. Nazwa ścieżki / tytuł oraz wykonawca są wyświetlane w trakcie odtwarzania. Wyświetlany jest także pasek minionego czasu i całkowity czas odtwarzania. Ikona w dolnej części ekranu wskazuje wybrane źródło. Aby zobaczyć dalsze informacje, nacisnąć przycisk INFO, po każdym naciśnięciu pojawia się nowy zestaw informacji, przy przewijaniu ścieżki lub nazwy //wykonawca/postęp/ścieżka lub czas trwania utworu, album, kodek / częstotliwość próbkowania, bufor odtwarzania i aktualna data. Współdzielenie mediów Przy posiadaniu dzielonych mediów, powinno być widać pozycję składająca się z <nazwa komputera>: <Nazwa współdzielonych mediów>. Przy posiadaniu więcej niż jednego komputera dzielonych mediów, wyszczególnione są alternatywy. Wybrać dzielone media, które chce się odtwarzać. Od tej chwili menu dzielonych plików są tworzone przez serwer. Pierwsze menu pokazuje listę typów mediów, np. muzykę, wideo, obrazy i listy odtwarzania. Radio może odtwarzać tytuły muzyczne i sekcje POL-13

14 list odtwarzania. Istnieje także funkcja wyszukiwania umożliwiająca odnalezienie ścieżek lub tytułów, podobna do wyszukiwania w radiu internetowym. Dla muzyki jest dostępna duża ilość opcji, wyboru ścieżek lub tytułów, włącznie z gatunkiem, wykonawcą, albumem, kompozytorem, kompozytorem i oceną. Po zlokalizowaniu ścieżki, którą chce się odtwarzać, nacisnąć pokrętło SELECT. Odtwarzanie USB -A. 1. Proszę wsunąć urządzenie USB do portu z tyłu. 2. Wyświetlacz pokaże: Dołączono dysk USB czy otworzyć folder? (Tak lub Nie) 3. Wybierz Tak. 4. Wybrać utwór a następnie nacisnąć przycisk wyboru, by odtwarzać. - B. 1. Wybierz tryb Odtwarzacz muzyki. 2. Wybierz Odtwarzanie z USB 3. Wybrać utwór a następnie nacisnąć przycisk wyboru, by odtwarzać. POL-14

15 Serwery nieważne Czasem może być konieczne usuwanie z list serwerów, serwerów wyświetlających znaki zapytania przed nazwą serwera. Aby wykonać tą funkcje przejdź do sekcji Serwery nieważne i wybierz TAK. Powtarzanie / Odtwarzanie losowe Można powtarzać ścieżki lub odtwarzać je w kolejności losowej ustawiając Powtórz odtwarzanie lub Odtwarzanie losowe w pozycję Włącz. Radio DAB W trybie radia DAB odbierane jest DAB/DAB+ cyfrowe radio i wyświetlana informacja o stacji, strumieniu i odtwarzanej ścieżce. Aby przejść do trybu DAB, naciskać MODE aż do ukazania na wyświetlaczu DAB radio lub wybrać DAB radio w menu głównym używając pokrętła SELECT. Wyszukiwanie stacji Przy pierwszym wybraniu trybu DAB, lista stacji jest pusta, radio automatycznie wykona pełne wyszukiwanie dostępnych stacji. Można też wykonać wyszukiwanie ręcznie, by zaktualizować listę stacji z następujących powodów: - Dostępne stacje mogą się zmieniać od czasu do czasu. - Jeśli odbiór nie jest dobry w pierwszym skanowaniu, to może to skutkować pustą lub niekompletną listą dostępnych stacji. Po zakończeniu wyszukiwania, radio pokazuje listę dostępnych stacji. Wybór stacji Aby słuchać lub zmienić stację, obrócić pokrętło SELECT z następującym wciśnięciem go dla potwierdzenia. Wyświetlona będzie informacja o wybranej stacji. Aby zobaczyć dalsze informacje nacisnąć przycisk INFO, po każdym naciśnięciu pojawia się nowy zestaw informacji, przy przewijaniu tekstu DLS, typ programu, nazwa zespołu / częstotliwość, siła sygnału / stopa błędu, prędkość transmisji bitów / kodek / kanały i aktualna data. Programowanie Aby zapisać ustawienia wstępne DAB, nacisnąć i przytrzymać przycisk MEMORY aż do pojawienia się na ekranie Zapisz w ustawieniach. Aby zapisać aktualną stację należy wybrać jedno z 10-ciu ustawień wstępnych. Aby wybrać ustawienie wstępne, nacisnąć raz przycisk MEMORY, a następnie wybrać jedną stację z listy ustawionych wstępnie. Podczas odtwarzania zaprogramowanej stacji w dolnej części wyświetlacza pojawi się Pn (P1, P2 itd.). Inne ustawienia Usuwanie nieważnych Aby usunąć stacje, które są na liście ale są niedostępne, nacisnąć przycisk MENU i wybrać Usunąć nieważne>[tak], za pomocą pokrętła SELECT. POL-15

16 Strojenie ręczne 1. Aby wybrać ręczne dostrajanie, nacisnąć przycisk MENU i wybrać Ręczne dostrajanie. 2. Obrócić pokrętło SELECT, by zmieniać kanały DAB, wyświetlacz pokaże 5A do 13F i odpowiadające im częstotliwości. 3. Gdy pojawi się pożądana częstotliwość nacisnąć pokrętło SELECT, by potwierdzić. DRC (Kompresja dynamiki zakresu) Jeśli słucha się muzyki o dużej dynamice w hałaśliwym otoczeniu, może być korzystne zmniejszenie zakresu dynamiki. Aby zmienić DRC, naciskać przycisk MENU aż do ukazania na wyświetlaczu sekcji DRC i wybrać DRC wysoka, niska, lub wyłączona, używając pokrętła SELECT. Kolejność stacji Można wybrać kolejność na liście stacji DAB, w kolejności alfanumerycznej, zespołów, lub ważności. Aby zmienić kolejność stacji, nacisnąć przycisk MENU a następnie przejść do sekcji Kolejność stacji i wybrać Alfanumeryczna, Zespoły, lub Ważność, używając pokrętła SELECT. Radio FM W trybie radio FM odbierane jest radio analogowe w paśmie FM i wyświetlana jest informacja RDS o stacji jeśli jest dostępna. Aby przejść do trybu FM, naciskać MODE aż do ukazania na wyświetlaczu FM radio lub wybrać FM radio w menu głównym używając pokrętła SELECT. POL-16

17 Wybór stacji W celu wyszukania stacji, nacisnąć raz pokrętło SELECT, radio rozpocznie wyszukiwanie w paśmie częstotliwości i zatrzyma się automatycznie na znalezionej stacji. Alternatywnie można też nacisnąć i przytrzymać przycisk lub, by wyszukiwać w górę lub w dół pasma częstotliwości. Aby dostrajać ręcznie, obracać pokrętło wyboru na pożądaną częstotliwość. Programowanie Aby zapisać ustawienia wstępne FM, nacisnąć i przytrzymać przycisk MEMORY aż do pojawienia się na ekranie Zapisz w ustawieniach. Aby zapisać aktualną stację należy wybrać jedno z 10-ciu ustawień wstępnych. Aby wybrać ustawienie wstępne, nacisnąć raz przycisk MEMORY, a następnie wybrać jedną stację z listy ustawionych wstępnie. Podczas odtwarzania zaprogramowanej stacji w dolnej części wyświetlacza pojawi się Pn (P1, P2 itd.). Informacje wyświetlacza Podczas odtwarzania z radia wyświetlana będzie częstotliwość i informacja RDS, jeśli jest dostępna, nazwa stacji i dalsze informacje RDS, takie jak nazwa programu, tytuł ścieżki oraz szczegóły kontaktu. Nadawanie stereo jest wskazywane ikoną na górze ekranu. Aby zobaczyć informacje o nadawaniu, nacisnąć przycisk INFO. Inne ustawienia Ustawienia wyszukiwania Wyszukiwanie FM domyślnie zatrzymuje się na każdej dostępnej stacji, nawet ze złym odbiorem ze stacji słabych. Aby zmienić ustawienia wyszukiwania, nacisnąć przycisk MENU a następnie przejść do sekcji Ustawienia wyszukiwania i wybrać TAK, używając pokrętła SELECT. Ustawienia audio Radio automatycznie przełącza się pomiędzy odbiorem FM stereo a mono, ale można włączać tą funkcję ręcznie w przypadku słabego odbioru sygnału. Aby wybrać odbiór mono, nacisnąć przycisk MENU a następnie przejść do sekcji Ustawienia audio i wybrać TAK, używając pokrętła SELECT. Uwaga: W trakcie odbioru FM, odbierany sygnał stereo L / P, będzie automatycznie zsumowany w pojedynczym kanale stosownie do pojedynczego głośnika w tym radioodbiorniku. Wejście pomocnicze W trybie wejścia pomocniczego radio odtwarza audio z zewnętrznego źródła, takiego jak odtwarzacz MP3. Aby odtwarzać audio w trybie wejścia pomocniczego: 1. Zmniejszyć poziom głośności zarówno w radiu jak i w urządzeniu źródła audio. 2. Podłączyć zewnętrzne źródło audio do gniazda pomocniczego wejścia stereo wejście pomocnicze (3,5mm). 3. Naciskać MODE aż do ukazania na wyświetlaczu Wejście pomocnicze lub wybrać Wejście pomocnicze w menu głównym używając pokrętła SELECT. 4. Ustawić pożądany poziom głośności w radiu i w urządzeniu źródła POL-17

18 audio, jeśli konieczne. Uwaga: Dla zaoszczędzenia poboru energii urządzenie przechodzi do stanu gotowości jeśli przez 15 minut, w trybie wejścia pomocniczego nie ma sygnału na wejściu. ALARMY I ZASYPIANIE Alarmy Są tu dwa alarmy budzenia z funkcją drzemki i jedna funkcja zasypiania wyłączająca radio po ustalonym czasie. Każdy alarm może być ustawiony do uruchomienia w poszczególnym trybie. Aby ustawić lub zmienić alarm: 1. Wybrać Alarm 1 lub 2 w menu głównym lub nacisnąć przycisk ALARM na pilocie. 2. Wybrać żądany numer Alarmu (1 lub 2) i ustawić następujące parametry: Włącz: Wyłącz, Codziennie, Raz, Weekendy, Dni tygodnia Czas: Tryb: Brzęczyk, Internet radio, DAB, FM Programowanie: Ostatnio słuchane lub Głośność: Aby uruchomić nowe ustawienia, przewinąć menu w dół korzystając z pokrętła SELECT i wybrać Zapisz". Wyświetlacz pokaże aktywne alarmy z ikonami na dole po lewej stronie. 4. Alarm zostanie włączony w ustawionym czasie. Aby go czasowo wyłączyć, nacisnąć przycisk SNOOZE. Przez ten czas radio przejdzie do stanu gotowości, a ściszony alarm migocze na wyświetlaczu. 5. W trakcie alarmu, można zmienić czas drzemki, kolejno naciskając przycisk SNOOZE. POL-18

19 Zasypianie Aby uruchomić funkcję zasypiania, należy wybrać ją w menu głównym użyciem pokrętła SELECT albo kolejnym naciskaniem przycisku SLEEP. Wyświetlacz pokaże czas zasypiania i można go wybrać spośród: Wyłączenie zasypiania po: 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutach. Po ustawieniu czasu zasypiania, nastąpi powrót do menu głównego. FUNKCJA ŚCISZANIA (tylko na pilocie) Nacisnąć przycisk MUTE na pilocie, by czasowo wyłączyć dźwięk z głośników. Dźwięk wyłączy się a wyświetlacz pokaż ikonę ściszenia i napis Ściszone. Aby odwołać ściszenie, nacisnąć ponownie przycisk MUTE lub nacisnąć VOLUME+/-. GNIAZDO SŁUCHAWEK Gniazdo słuchawkowe stereo 3,5 mm znajduje się z tyłu urządzenia. Aby słuchać nie przeszkadzając innym, podłączyć do tego gniazda słuchawki stereo. W trakcie używania słuchawek głośniki odłączane są automatycznie. WAŻNE: Korzystając ze słuchawek, przed ich założeniem, ustawiać zawsze głośność na niskim poziomie. Następnie wetknąć wtyk słuchawek i stopniowo zwiększać głośność do pożądanego poziomu. SPECYFIKACJE Zasilanie: ZASILACZ AC/DC WEJŚCIE: V~60/50Hz WYJŚCIE: 12V 1,5A Moc wyjściowa: 5W Port ładowania USB: 5V 1A Wymiary urządzenia: 180(dług.) x 117,3(szer.) x 110(wys.) mm Temperatura: 5 C do 35 C; Wilgotność: 5% do 90% Część radiowa Zakres odbioru: DAB/DAB MHz FM 87,5-108 MHz Antena: Antena prętowa Ogólne Terminale wyjścia: Wyjście dla słuchawek stereo 3,5mm Wejście pomocnicze: Gniazdo 3,5mm *** Parametry mogą się zmienić bez powiadomienia *** POL-19

20 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie. Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie. Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku. We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta. Firma Inter Sales A/S niniejszym deklaruje, że produkt ten BTS-21 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Deklaracji zgodności można uzyskać, pisząc na adres: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dania. Importer: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej 22 DK-8250 Egaa Dania POL-20

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Zaczynamy Połączenia sieci Operacje Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-MX700Ni/MX750Ni 2 PL OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 1 1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 2. OPIS URZĄDZENIA --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po funkcjach odtwarzacza

Przewodnik po funkcjach odtwarzacza Przewodnik po funkcjach odtwarzacza 0 Spis treści Spis treści... 0 Spis treści... 1 Dziękujemy!... 4 Instrukcje obsługi... 4 Uzyskiwanie pomocy... 4 Pomoc online... 4 Skontaktuj się z nami... 4 Squeezebox

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje...

Bardziej szczegółowo

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi Albrecht DR315 Internet / DAB / DAB+ / FM Radio Instrukcja Obsługi Uwagi dotyczące bezpieczeństwa DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDEK I PRZEDŁUŻACZY,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo