Cercon art 3.1 Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cercon art 3.1 Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 1 Cercon art 3.1 Instrukcja obsługi

2 Spis treści: 1. Przeznaczenie 1.1 Przeciwwskazania 1.2 Ostrzeżenia 1.3 Środki bezpieczeństwa 2. Opis produktu Instrukcja obsługi Grupa odbiorców 3. Praca za pomocą Cercon art 3.1 Zawartość zestawu 3.2 Akcesoria będące w sprzedaży 3.3 Akcesoria CAD do urządzenia Cercon brain 3.4 Dane techniczne 4. Opis elementów urządzenia 4.1 Komputer bez klawiatury i myszy 4.2 Monitor 4.3 Cercon move 4.4 Przełącznik komputera 4.5 Oprogramowanie 5. Uruchomienie 5.1 Instalacja Cercon art 5.2 Podłączenia 5.3 Stan gotowości do pracy 6. Przygotowanie do pracy 6.1 Etapy pracy technika Wymagania względem modelu Przygotowanie słupków zębów Przygotowanie dla filtrów geometrycznych Przygotowanie do filtra czarno- białego (Cercon brain) Skanowanie pojedynczej korony Stolik do modeli w Cercon Eye Szablon do skanowania Umocowanie modelu Przygotowanie do skanowania Znaki referencyjne Ustawienie modelu Sprawdzenie wielkości kostek Dalsze przykłady zastosowań a Przykład (1) widok od strony wargowej Dalsze przykłady zastosowań (2) a Przykład (2) widok od str. wargowej 6.2 Przygotowanie w programie Wybór sposobu obsługi Startowa makieta na ekranie Nowy lub istniejący już plik Wybór pliku już istniejącego Funkcja wyszukiwania Widok szczegółów 6.2.7a Ostatnie automatyczne zapisywanie 6.2.7b Ostatnie automatyczne zapisywanie Założenie pliku z nowym przypadkiem Wpisywanie tekstu Rodzaj uzupełnienia Wybór materiału Wybór materiału korony pierwotne a Zmiana materiału b Zmiana materiału Wybór szczęka /żuchwa Wybór zębów (korona/most) a Wybór zębów 7. Skanowanie 7.1 Wybór skanera 7.2 Przygotowanie do skanowania (Cercon brain) 7.3 Wybór sposobu pracy 7.4 Test urządzania i proces skanowania 7.5 Postęp procesu skanowania 7.6 Wybór filtra 7.7 Przygotowanie do skanowania (Cercon eye) 7.8 Ustawienie pierwszego elementu 7.9 Powiększony obraz ze skanera 7.10 Postęp procesu skanowania 7.11 Następny element 7.12 Większe elementy dziąsła 7.13 Skanowanie zębów sąsiednich 7.14 Rozpoznanie błędów przy skanowaniu 7.15 Skanowanie przeciwzgryzu (1) 7.16 Skanowanie przeciwzgryzu (2) 7.17 Zakończenie procesu skanowania 7.18 Automatyczne dopasowanie pozycji zeskanowanych elem. względem siebie 7.19 Prezentacja danych po zeskanowaniu (1) 7.20 Wielokrotne skanowanie (2) 7.21 Wielokrotne skanowanie (3) 7.22 Wielokrotne skanowanie (4) 7.23 Obcinanie zbędnych danych skanowania 8. CAD/Modelowanie czapeczek pojedynczych za pomocą Cercon art 8.1 Prezentacja słupka zęba na ekranie 8.2 Parametry do obliczenia danych obiektu 8.3 Sposób prezentacji czapeczki 8.4 Obraz wycinkowy 9. CAD/Modelowanie mostów za pomocą Cercon art 9.1 Prezentacja modelu 9.2 Korekta granicy preparacji 9.3 Korekta granicy preparacji (2) 9.4 Korekta toru wprowadzenia 9.5 Korekta toru wprowadzenia (2) 9.6 Parametry obliczania powierzchni struktury 9.7 Indywidualne ustawienia dla pojedynczych czapeczek 2

3 9.8 Automatyczna propozycja programu struktura pojedynczej czapeczki 9.9a Optymalna struktura 9.9b Optymalna struktura 9.10 Wybór zębów z biblioteki 9.11 Wybór zębów z biblioteki (2)/ ustawienia dla wszystkich elementów 9.12 Ustawienie od strony westybularnej 9.13 Opracowanie zęba z biblioteki 9.14 Opracowanie zęba z biblioteki ( Zmienić potnic od strony dodziąsłowej 9.16 Opracowanie powierzchni czapeczek 9.17 Całkowita redukcja 9.18 Całkowita redukcja (2) 9.19 Redukcja częściowa 9.20 Redukcja częściowa (2) 9.21 Wskazanie maksymalnej wysokości struktury 9.22 Wskazanie maksymalnej wysokości struktury (2) 9.23 Narzędzie pomiaru grubości ściany i odległości 9.24 Funkcja pomiaru grubości ściany 9.25 Przekroczenie minimalnych wartości dot. grubości ściany 9.26 Funkcja mierzenia odległości 9.27 Modelowanie połączeń 9.28 Sprawdzenie połączeń 9.29 Sprawdzenie połączeń (2) 9.30 Podcienie 9.31a Podcienie (ZrO2) 9.31 b Podcienie (ZrO2) 9.32a Podcienie (CoCr) 9.32b Podcienie (CoCr) 10 CAD/ korony koniczne 10.1 Prezentacja Obraz modelu 10.2 Korekta granicy preparacji 10.3 Korekta granicy preparacji (2) 10.4 Korekta toru wprowadzenia 10.5 Korekta - widok z góry 10.6 Parametry dla czapeczek 10.7 Indywidualne ustawienia dla czapek 10.8 Parametry dla koron konicznych 10.9 Projektowanie koron konicznych Opracowanie powierzchni Wybór sposobu wykonania struktury Wybór sposobu wykonania Cercon brain Wielokrotne frezowanie Wielokrotne frezowanie (2) Wielokrotne frezowanie (3), układanie w kostce Wielokrotne frezowanie (4), układanie obiektów w kostce Wielokrotne frezowanie (5) Przygotowanie urządzenia Cercon brain do frezowania Przygotowanie urządzenia Cercon brain do frezowania (2) Proces frezowania Koniec programu Przygotowanie do syntetyzacji Wybór sposobu wykonania Inne urządzenie / Wysyłanie przez Wybór sposobu wykonania Centrum frezowania Jednoczesne wysyłanie kilku przypadków Jednoczesne wysyłanie kilku przypadków (2) Jednoczesne wysyłanie kilku przypadków (3) Jednoczesne wysyłanie kilku przypadków (4) Jednoczesne wysyłanie kilku przypadków (5) Jednoczesne wysyłanie kilku przypadków (6) Potwierdzenie wysłania/ koniec program 11. Cercon tools Narzędzia; 11.1 Funkcje Cercon tools 11.2 Wersja oprogramowania i karta identyfikacyjna komputera 11.3 Wybór języka 11.4 Ustawienie Internetu 11.5 Ustawienie poczty elektronicznej 11.6 Zapisywanie na dysku wymiennym USB/ Wielokrotna selekcja przypadków 11.7 Odczytywanie z dysku wymiennego USB 11.8 Zabezpieczanie danych 11.8a Zabezpieczanie danych 11.8b Ustawienia globalne 11.8c Ustawienia globalne 11.8d Ustawienia globalne 11.8e Ustawienia globalne 11.8.f Komunikowanie o problemach 11.9 Aktualizowanie oprogramowania poprzez Internet Aktualizowanie oprogramowania poprzez Internet (2) Aktualizowanie oprogramowania z CD lub z USB Automatyczna instalacja Skaner Warunki współpracy i licencja 12 Konserwacja 13 Utylizacja starych urządzeń 14 W przypadku usterek 14.1 Porady techniczne, Hotline 14.2 Błędy, przyczyny, pomoc 14.3 Komunikaty o błędach w Cercon brain 14.4 Komunikat o błędach na komputerze 14.5 Reklamacja w Centrum Skanowania w Hanau 15 Glosariusz

4 1. Przeznaczenie o o o Cercon art jest systemem składającym się z urządzenia i oprogramowania, służącym do wirtualnego modelowania koron i mostów w technice dentystycznej. Cercon art może zostać użyty do wykonania prac z kostek Cercon base; zastosowanie zgodne z przetestowanymi i dopuszczonymi przez firmę wskazaniami. Cercon art jest elementem CAD, czyli pełnoceramicznego systemu Cercon smart ceramics, opartego na technologii wykonywania uzupełnień z tlenku cyrkonu. W aktualnej wersji oprogramowania za pomocą Cercon art konstruowane są struktury koron i mostów Przeciwwskazania Cercon art nie jest przeznaczony do wykonywania innych prac protetycznych niż opisane w instrukcji Cercon art i Cercon brain Ostrzeżenia o W czasie pracy przed monitorem Cercon art należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym kraju, dotyczących miejsc pracy z monitorem. o Zdolność funkcjonowania urządzenia Cercon art zapewnia napięcie sieciowe. Podłączenie do sieci musi być zgodne z przepisami obowiązującymi w danym kraju i nie może być dowolnie zmieniane przez użytkownika Cercon art o Wgląd w urządzenie dozwolony jest tylko dla techników autoryzowanych przez firmę DeguDent! W przypadku naruszenia lub prób naprawy urządzenia przez osoby do tego nie upoważnione wygasa gwarancja na urządzenie! o Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy lub naruszenie urządzenia mogą doprowadzić do zakłóceń w systemie bezpieczeństwa i zabezpieczeń (włącznie z wyładowaniami elektromagnetycznymi) urządzenia Cercon art, co z kolei może wywołać szkody zdrowotne jak również poważne uszkodzenia całego systemu! o Elementy urządzenia mogą być naprawiane przy zastosowaniu jedynie oryginalnych części zamiennych. Tylko wtedy urządzenie może osiągać odpowiednią wydajności i gwarantować uzyskiwanie oczekiwanych wyników rezultatów. Proponujemy zawarcie umowy o przeglądach i konserwacji urządzenia, przewidującej także inspekcje urządzenia Cercon art o Koniecznie należy zachować oryginalne opakowanie transportowe! W przypadku konieczności odesłania urządzenia Cercon art, za urządzenie odpowiedzialny jest użytkownik. Dlatego też koniecznie należy zachować opakowanie i w nim przesłać urządzenie. Firma DeguDent nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w przypadku nieprawidłowego zapakowania towaru (w nieoryginalne opakowanie) o Ingerencja osób nieupoważnionych w komponenty systemu może prowadzić do bezpośredniego zagrożenia i dlatego też jest zabroniona. Ponadto może ona spowodować pośrednio błędy i niedoskonałości w uzupełnieniach wykonywanych za pomocą Cercon art o Struktury wykonane za pomocą Cercon art i Cercon brain należy przed zacementowaniem w ustach pacjenta zmierzyć i dopasować na modelu mistrzowskim. o Należy unikać silnego pola magnetycznego w pobliżu systemu, gdyż może ono prowadzić do zakłóceń w komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. o Cercon art jest produkowany i dostarczany, w zależności od kraju przeznaczenia, w różnych wersjach napięcia sieciowego, jest gotowy do podłączenia. o Przed podłączeniem elementów systemu do sieci należy bezwzględnie porównać dane dotyczące podłączenia do sieci w danym kraju (napięcie, częstotliwość, bezpieczniki) z szyldem opisującym parametry danego urządzenia. o Użytkowanie urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach jest niedopuszczalne! 4

5 o o o o o o o o Trwałe użytkowanie urządzenia na otwartej przestrzeni poza pomieszczeniami jest niedopuszczalne! Użytkowanie urządzeń w atmosferze zagrożonej eksplozją jest niedopuszczalne! Należy zadbać o odpowiednie ustawienie urządzeń w dogodnych odległościach od innych przedmiotów lub ścian, tak aby zapewnić mu wystarczające chłodzenie. Bezpieczeństwo systemu ze względu na napięcie sieciowe jest tylko wtedy zagwarantowane, jeśli urządzenia zostają zgodnie z przepisami podłączone do zabezpieczonego systemu napięcia sieciowego. Jeśli potrzebują Państwo dłuższy kabel sieciowy, należy zwrócić uwagę również na to, żeby zapewnić odpowiednią siłę napięcia i odpowiednie gniazdo. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do instalatora elektryka z odpowiednimi kwalifikacjami. Jeśli urządzenia nie są użytkowane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od sieci elektrycznej. W przypadku pożaru mogą powstać szkodliwe dla zdrowia opary i gazy! W przypadku pożaru do gaszenia nie należy używać wody! Należy używać bezresztkowych gaśnic śniegowych Środki ostrożności o Wśród zawartych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń opisano, jak należy bezpiecznie obchodzić się z elementami systemu. o Należy koniecznie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w poszczególnych instrukcjach obsługi różnych urządzeń systemu Cercon art oraz zawartych w dodatkowo dostarczonej dokumentacji. o Przed pierwszym użyciem systemu Cercon ar należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zawarte tu są ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i przeglądów systemu. Dzięki tym wskazówkom i stosowaniu się do nich zapobiegają Państwo powstaniu zagrożeń oraz uszkodzeń systemu. o Instrukcję obsługi urządzenia należy zachować i udostępnić ją wszystkim użytkownikom systemu. o Jako uzupełnienie tego rozdziału należy przeczytać koniecznie oddzielne instrukcje dotyczące obsługi innych pojedynczych elementów systemu, komputera i monitora! o W instrukcji tej znajdą Państwo wszystkie konieczne dla bezpiecznego funkcjonowania Cercon art informacje. o Wielogodzinne, trwałe użytkowanie urządzenia jest dopuszczalne jedynie w dobrze wietrzonych, suchych pomieszczeniach! o W celu zainstalowania nowych wersji oprogramowania lub wysłania danych do opracowania poza laboratorium, należy zapewnić dostęp do sieci telefonicznej lub lokalnej sieci internetowej (LAN). 1.4 Producent DeguDent GmbH Rodenbacher Chausse 4 D Hanau Tel (0) Maj 2009 (3.0) DeguDent GmbH Zastrzeżone zmiany lub pomyłki. Bez zgody naszej firmy powielanie niniejszych materiałów lub udostępnianie osobom trzecim jest zabronione. 5

6 Opis produktu Cercon art jest elementem CAD w systemie Cercon smart ceramics. Za pomocą tego elementu uzupełniony zostaje o bardziej zaawansowane technologie sprawdzony system wytwarzania uzupełnień pełnoceramicznych na bazie tlenku cyrkonu. Za pomocą Cercon art oraz zintegrowanego z frezarką Cercon brain skanera możliwe jest wykonywanie struktur pojedynczych koron. Cercon art w połączeniu z Cercon brain oraz z oddzielnym skanerem Cercon eye umożliwia dodatkowe wirtualne modelowanie struktur mostów. W celu wykonania pojedynczej korony słupek zęba zostaje zeskanowany za pomocą lasera zawartego w Cercon brain lub za pomocą oddzielnego skanera Cercon eye. Modele dzielone z preparacją mostu mogą być zeskanowane jedynie w skanerze Cercon eye. Poprzez oprogramowanie Cercon art zostaje skonstruowana, wirtualnie wymodelowana struktura korony lub mostu i również za pomocą Cercon art odbywa się skierowanie skonstruowanej na ekranie pracy do frezowania w urządzeniu Cercon brain. Zeskanowane dane CAD mogą zostać wysłane także do firmy DeguDent, posiadającej specjalne urządzenia frezujące. Cercon art może zostać połączony z oboma elementami systemu, a więc z Cercon brain (skaner i frezarka) oraz z oddzielnym skanerem Cercon eye. Oba te urządzenia mogą także pojedynczo zostać połączone z komputerem Cercon art (Cercon art z Cercon brain lub Cercon art z Cercon eye). Gotowe prace są wykonywane przez urządzenie frezujące Cercon brain lub przez centrum frezowania firmy DeguDent. Elementy systemu Cercon art spełniają wymagania norm EG 73/23/EWG (norma dla napięcia niskiego) Elementy systemu Cercon art spełniają wymagania norm EG 89/336/EWG (norma EMV). Komputer Cercon art posiada z tyłu obudowy gniazdka dla wtyczek o różnym napięciu sieciowym 100 V 127 V lub 200V 240 V. W przypadku wątpliwości, do którego gniazdka należy podłączyć kabel, trzeba zasięgnąć rady elektryka instalatora. Instrukcja obsługi Zanim podłączą Państwo Cercon art i rozpoczną jego użytkowanie, należy koniecznie dokładnie przeczytać tę instrukcję! Jest ona ważna i obowiązująca nawet po zmianach wprowadzonych w przyszłości dla wszystkich elementów modułu CAD! Instrukcje użytkowania oraz pozostałe informacje dla poszczególnych elementów komputera, monitora, pamięci USB oraz przełącznika PC stanowią uzupełnienie tej instrukcji. Grupa docelowa Dokumentacja ta przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników i osób obsługujących Cercon brain, Cercon eye i Cercon art Świadczenie usług medycznych lub związanych z produktami medycznymi (dentystyczne korony i mosty) za pomocą Cercon eye/cercon art powinno odbywać się z pośrednictwem odpowiednio wykwalifikowanego personelu. 6

7 3 Praca z urządzeniem Cercon art. 3.1 Zawartość zestawu Komputer Cercon art bez klawiatury, 1 szt. REF myszy i bez dysku wymiennego USB Komputer Cercon brain expert 1 szt. REF bez klawiatury, myszy, i dysku wymiennego USB Oprogramowanie Cercon art 1 szt. REF Klawiatura (D) 1 szt. REF Płaski Monitor 1 szt. REF Urządzenie nawigacyjne Cercon move 1 szt. REF Zestaw do skanowania ze Stolikiem, Ramką, Masą, Lakierem i Pędzelkiem do malowania 1 zestaw REF Akcesoria pojedyncze będące w sprzedaży Komputer Cercon art bez klawiatury, 1 szt. REF myszy i bez dysku wymiennego USB Klucz USB Cercon art. key 1 szt. REF Komputer Cercon brain expert 1 szt. REF bez klawiatury, myszy, i dysku wymiennego USB Klawiatura 1 szt. w zależności od kraju Płaski Monitor 1 szt. REF Urządzenie nawigacyjne Cercon move 1 szt. REF Przełącznik do komputera 1 szt. REF Wosk do blokowania podcieni 1 puszka REF Cercon eye 3.3 Akcesoria CAD do urządzenia Cercon brain Zestaw do przestrojenia do Cercon brain 1 zestaw REF Zestaw do skanowania ze Stolikiem, Ramką, Masą, Lakierem i Pędzelkiem do malowania 1 zestaw REF Pojedynczy szablon do skanowania 1 szt. REF Masa do mocowania słupków 1 opak. REF Lakier kryjący 1 Stck. REF Frezy do ZrO2 Cercon brain expert 1,0 mm REF Frezy do ZrO2 Cercon brain expert 2,0 mm REF Frezy do ZrO2 Cercon brain expert 3,0 mm REF Frezy do Cercon brain expert PMMA, cast 1,0 mm REF Frezy do Cercon brain expert PMMA, cast 2,0 mm REF Frezy do Cercon brain expert PMMA, cast 3,0 mm REF

8 4. Opis elementów systemu 3.4 Dane techniczne Komputer: Poziom ochrony: Napięcie sieciowe (do przełączenia): Częstotliwość znamionowa Maksymalne znamionowe natężenie prądu z wtyczką: I 100 V 127 V/200 V 240 V 50 Hz/60 Hz 100 V 127 V/6 A 200 V 240 V/3 A Wtyczka do monitora: 100 V 127 V/3 A (Output): 200 V 240 V/1.5 A Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość) 200 mm /370 mm /370 mm Waga ok. 11 kg Monitor: Zakres napięcia znamionowego : (przełączanie automatyczne) Częstotliwość znamionowa Znamionowe natężeni prądu elektr. Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość) Waga 100 V 240 V 50 Hz/60 Hz 1.4 A 369 mm /495 mm /268 mm 4.6 kg Urządzenie nawigacyjne Cercon move: Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość) Waga 141 mm /40 mm /203 mm 0.7 kg 8

9 4.1 Komputer bez klawiatury i myszy System Cercon art zawiera komputer z procesorem Core-2-Duo, wyposażonym w kartę graficzną 256 MB. Dla zapewnienia połączenia internetowego, w komputer wbudowane są zarówno modem analogowy jak również karta ISDN. Do podłączenia komputera do różnych gniazdek telefonicznych służy dołączony kabel i specjalny adapter (w zestawie znajdują się różne typy adapterów). Alternatywnie istnieje możliwość uzyskania połączenia internetowego poprzez wbudowaną kartę sieciową i lokalną sieć internetową (LAN). 4.2 Monitor System Cercon art posiada wysokiej jakości płaski monitor pozwalający uzyskać doskonały obraz graficzny. 4.3 Cercon move Urządzzenie nawigacyjne Cercon move służy do łatwej orientacji i manewrowania trójwymiarowymi obiektami na monitorze. Za pomocą kółeczek/kulek można przekręcać wirtualne modele słupków, koron lub mostów wokół ich osi pionowej, można je na ekranie przewracać, przesuwać, powiększać lub pomniejszać (zoom). Cercon move umożliwia poprzez intuicyjną orientację trójwymiarową łatwe użytkowanie programu. Urządzenie nie jest standardową myszą komputerową. Nawigacja, jak wyżej opisano, jest jednak możliwa poprzez mysz standardową, która swe funkcje spełnia dzięki dwóm klawiszom. Każdy obiekt może być poruszany w programie Cercon art za pomocą urządzenia Cercon move. Lewą rękę należy położyć na urządzeniu, tak aby kciuk mógł kręcić kółkiem (1) i (2). Palcem wskazującym i środkowym należy poruszać kółkami (3) i (4). Za pomocą dużego koła (1) można kręcić obiektem wokół osi pionowej. Za pomocą górnego kółka (3) można przechylać obiekt wokół łuku zęba. Lewe górne koło (4) to zoom (powiększenie) a małe prawe kółko (2) przesuwa obiekt wzdłuż łuku zęba. 4.4 Przełącznik komputera 9

10 W przypadku użytkowania dwóch komputerów Cercon art w jednym miejscu pracy można zastosować przełącznik, aby zaoszczędzić miejsce i pieniądze: w tym przypadku oba komputery posiadają jeden monitor, jedną klawiaturę i jedną myszkę. Za pomocą przełącznika można przełączać monitor, klawiaturę i mysz na jeden lub drugi komputer. 4.5 Oprogramowanie Oprogramowanie CAD/CAM do Cercon art jest zainstalowane na komputerze i gotowe do użycia. Ewentualnie musi zostać przeprowadzona aktualizacja oprogramowania, czyli wgranie nowszej wersji oprogramowania. Oprogramowanie Cercon art jest prawnie strzeżone i służy określonym celom. Każde niezgodne z przeznaczeniem użycie programu prowadzi do wniesienia przez firmę roszczeń o odszkodowanie. Oprogramowanie zawiera trzy elementy, części składowe: Użytkowanie Cercon art, program konfiguracyjny Cercon tools jak również program analityczny Service, przeznaczony dla naszych techników serwisowych. Uzupełnieniem tej instrukcji jest oddzielna instrukcja dotycząca komputera, łącza USB (USB dysku pamięci masowej) oraz przełącznika komputera! 10

11 5 Uruchomienie systemu 5.1 Instalacja Cercon art Komputer oraz monitor należy ustawić na odpowiednim, przeznaczonym do tego miejscu. Należy zadbać, aby w danym pomieszczeniu lub wydzielonym miejscu zapewniona była wystarczająca cyrkulacja powietrza. Urządzenia należy chronić przed wysoką temperaturą, silnym promieniowaniem ciepła, wilgocią, kurzem lub silnymi polami elektromagnetycznymi. Klucz Cercon art. key (zwany także Dongle) musi być zawsze podczas pracy komputera połączony z nim. Należy go włożyć w wolny port USB. Bez przyłączonego do komputera klucza program Cercon art. nie może być używany. pewnością nie w bezpośredniej bliskości, aby uniknąć zanieczyszczenia komputera poprzez kurz z frezowania. W dłuższej perspektywie kurz z frezarki mógłby doprowadzić do defektów w klawiaturze i innych elementach systemu Cercon art Podłączenie osobnego skanera Cercon eye do komputera następuje poprzez dołączony kabel i złącze USB. Skaner powinien być ustawiony w pobliżu komputera, gdyż ustawianie modelu w skanerze odbywa się również z pomocą ekranu komputera. W przypadku posiadania dwóch komputerów w celu rozdzielenia ich na 2 pomieszczenia (skanowanie za pomocą Cercon eye jak również sterowanie urządzeniem frezującym Cercon brain) zaleca się używanie po jednym komputerze Cercon art przy każdym urządzeniu (jeden połączony z Cercon eye a drugi połączony z Cercon brain). Dane z jednego komputera na drugi można przenosić poprzez dysk wymienny ze złączem USB (lub dysk pamięci masowej USB). W przypadku użytkowania dwóch komputerów Cercon art w jednym pomieszczeniu przydatny jest przełącznik, który stanowi oszczędność miejsca i kosztów jeden monitor, klawiatura i mysz służą obu komputerom. Cercon brain oraz komputer zostają połączone ze sobą za pomocą kabla Laplink. Dzięki temu połączeniu pomiędzy dwoma urządzeniami wymieniane są dane dotyczące skanowania i frezowania. Długość kabla wynosi 5 m, a więc jest to także maksymalna odległość pomiędzy dwoma urządzeniami. Przedłużenie kabla jest niedopuszczalne, gdyż mogą wówczas wystąpić poważne błędy w przekazywaniu danych. Zalecamy wykorzystanie długości kabla i ustawienie monitora i komputera w pewnej odległości od urządzenia Cercon brain; z 11

12 5.2 Podłączenia Najpierw należy stworzyć wszystkie połączenia pomiędzy elementami komputera. Na zdjęciu poniżej przedstawione zostały wszystkie gniazda komputera i ich przeznaczenie w stosunku do obu elementów całego systemu (Cercon eye i Cercon brain). Do gniazd z tyłu komputera należy podłączyć następujące kable: 1. kabel klawiatury (PS2) 2. kabel myszy (PS2) 3. kabel urządzenia nawigacyjnego Cercon move (USB) 4. kabel łączeniowy do Cercon eye (USB) 5. kabel łączeniowy do Cercon brain (Laplink) 6. digitalny kabel monitora (podłączyć do komputera i monitora) 7. podłączenie sieciowe dla komputera (połączyć do gniazdka zasilanego prądem) Ponadto należy monitor połączyć do prądu za pomocą dołączonego w zestawie kabla sieciowego. W celu podłączenia do Internetu należy utworzyć jedno z następujących podłączeń 8. modem analogowy (do analogowego gniazdka telefonicznego) 9. karta ISDN (do gniazdka ISDN) 10. karta sieciowa (do serwera DHCP) Do modemu analogowego i gniazda ISDN należy użyć dołączonego w zestawie kabla łączącego oraz odpowiedniego, pasującego w danym kraju adaptera/końcówki. W zasadzie zaleca się podłączenie komputera Cercon art do Internetu poprzez sieć LAN lub poprzez ISDN ze względu na sprawniejsze przenoszenie danych. Użycie modemu analogowego zaleca się w razie konieczności. Jednakże w przypadku obu wariantów należy wziąć pod uwagę aspekty techniczne (proces wybierania numeru, itd.), które nie zostały uwzględnione w tej instrukcji. Do stworzenia połączenia internetowego zalecamy zatrudnienie osoby eksperta do spraw łączności (ISDN) lub administratora sieci w Państwa biurze. Cercon brain należy podłączyć poprzez kabel laplink, jak to pokazano na zdjęciu 5.2b. 5.2a 5.2b c 12

13 5.3 Stan gotowości do pracy Połączone wg opisu elementy Cercon art są gotowe do pracy. Teraz należy włączyć Cercon brain, Cercon eye, komputer oraz monitor. Po uruchomieniu komputera program Cercon art uruchomi się automatycznie i na ekranie ukaże się makieta pokazana na zdjęciu Po zakończeniu pracy w programie Cercon art należy wyłączyć Cercon brain i Cercon eye. Komputer wyłączy się samodzielnie po zakończeniu wszystkich czynności i wyłączeniu wszystkich plików, monitor przejdzie wówczas w stan spoczynku stand-by (można go także wyłączyć). Połączenie internetowe jest konieczne zarówno do ściągania i zapisywania nowych wersji oprogramowania jak również do przesyłania zleceń na frezowane prace do centrum frezowania Compartis lub do przesyłania zleceń na frezowane prace do innych laboratoriów.

14 6 Przygotowanie 6.1 Techniczne etapy pracy Po zainstalowaniu systemu Cercon art mają Państwo dwie możliwości wykonywania struktur koron i mostów: mogą Państwo, jak dotychczas, stosować klasyczną metodę wykonując modele woskowe. Lub projektować struktury na komputerze w technologii CAD. Przy wyborze metody klasycznej lub wirtualnej należy wziąć koniecznie pod uwagę fakt, że czapeczka powinna zostać później olicowana równomierną warstwą ceramiki z każdej strony. Nierówne warstwy ceramiki licującej mogą powodować napięcia, których z kolei rezultatem mogą być poważne wady w pracy. lub sprayem do skanowania (Scan-puder lub Scan-Spray). Powierzchnię słupka należy poza tym pozostawić nie naruszając jej w żaden sposób. Nie należy na słupek nanosić ani utwardzacza do słupków ani lakieru dystansowego. Do późniejszego, automatycznego ustalania granicy preparacji program proponuje dwie metody do wyboru: filtr geometryczny oraz filtr czarny/biały (tylko dla skanera wbudowanego w Cercon brain) Przygotowanie do zastosowania metody filtra geometrycznego Wymagania wobec modelu Preparacja słupka zęba powinna zostać wykonana zgodnie z zaleceniami, zawartymi w przewodniku klinicznym i obowiązującymi dla wszystkich prac pełnoceramicznych. Do wykonania łuku zębowego zalecamy użycie jasnego gipsu na modele, Np. biały, żółty pastelowy, niebieski pastelowy, zielony pastelowy, jasnobrązowy, brązowy, jasnoszary lub szary. Właśnie te kolory są bardzo dobrze odczytywane prze skaner w Cercon brain jak również przez Cercon eye Przygotowanie słupków zębów Do blokowania słupków w skanerze Cercon eye zalecamy nasz wosk do blokowania Cercon eye Ausblockwachs (nr katalogowy REF ) lub inne woski do skanowania z dużą zawartością tlenku tytanu. Nie należy używać do blokowania żadnych tworzyw sztucznych/żywic, gdyż mogą one mieć negatywny wpływ na promień lasera urządzenia Cercon brain lub na pole skanowania Cercon eye. Jeśli jednak nie chcą Państwo zrezygnować z użycia żywicy do blokowania, zalecamy pokryć je naszym pudrem do skanowania Warunkiem zastosowania tej metody jest wykonanie zaokrąglonego wcięcia poniżej granicy preparacji wokół całego słupka. Aby oba skanery (Cercon brain i Cercon eye) prawidłowo rozpoznały i odczytały szczegóły, powierzchnia bezpośrednio poniżej granicy preparacji powinna przebiegać pod kątem o do toru wprowadzenia (patrz rys ). Wyraźniej widoczne, wyznaczone (głębsze) zaokrąglone stopnie nie są poprawnie rozpoznawane przez Cercon eye.

15 6.1.4 Przygotowanie do zastosowania metody filtra czarno- białego (Cercon brain) Jest to metoda przydatna jedynie przy wykorzystaniu skanera wbudowanego w urządzenie Cercon brain. Granica preparacji zostaje wyznaczona poprzez odfiltrowanie wszystkich uprzednio na czarno zabarwionych obszarów słupka. W związku z tym słupek zęba od granicy preparacji w dół zostaje pokryty specjalnym czarnym lakierem Cercon- Abdeck-Lack ( ). Zaokrąglony stopień poniżej granicy preparacji niesie takie ułatwienie, że lakier musi być naniesiony tylko do zagłębienia w stopniu.

16 zarówno stolika do skanowania jak i trzymadła z masą Jeśli chcą użyć Państwo trzymadło do skanowania, należy je przygotować wg wskazówek opisanych poniżej, a następnie postawić na talerz obrotowy włączonego. Skanera. Za pomocą obrazu video należy ustawić trzymadło tak aby krzyżyk centralny znalazł się na środku słupka, w przypadku zębów przednich na środku brzegu siecznego. Do środka trzymadła należy włożyć 1,5 do 2 sztang masy mocującej, dołączonej do zestawu, a następnie ją wygładzić. Powierzchnia masy nie powinna przewyższać krawędzi trzymadła. Specjalny szablon do kontroli pozycji słupka jest niezbędny do właściwego ustawienia słupka. Szablon należy nałożyć na stolik. Zaznaczone na czerwono pole, okno na zewnętrznej stronie szablonu pokazuje obszar skanowania. Kliniczna część słupka (widok od strony zgryzowej) musi być doskonale widoczna w obrębie zaznaczonego okna (6.1.5a)Słupek powinien być ustawiony na takiej wysokości jak to zostało pokazane na zdjęciu poniżej (6.1.5b) Skanowanie pojedynczych słupków umocowanych w trzymadełku skanera,. Pojedyncze czapki z zębami sąsiednimi lub z przeciwzgryzem mogą być digitalizowane jedynie przy użyciu stolika do skanowania modeli. Pojedyncze korony bez zębów sąsiednich i przeciwzgryzu mogą być skanowane przy użyciu Tor wprowadzenia słupka musi być ustawiony poziomo i tym samym równolegle do światła lasera. W celu takiego ustawienia stolik do skanera może zostać usytuowany za pomocą elektromagnesu, paralelometru lub frezarki (Np. F1, F2, F3 ergo lub F4) Ważna wskazówka: W przypadku użytkowania filtra czarno- białego masa nie może zostać zanieczyszczona jasnymi plamami, gdyż może to spowodować błędy w skanowaniu.

17 6.1.6 Stolik do modeli, element skanera Cercon eye Do zestawu Cercon eye należy przedstawiony na zdjęciu stolik do ustawienia modelu. Można na nim ustawić wszystkie popularne na rynku modele z pinami i przystosować je do procesu skanowania. Do modeli z bocznymi klamrami stolik nadaje się tylko w niektórych przypadkach. Specjalne wyposażenie do systemu Model Tray jest właśnie przygotowywane. Przedstawiony, bardzo pomocny stolik do modeli pozwala na odpowiednie ustawienie trudnych klinicznych sytuacji tak aby mogły zostać zeskanowane. Modellaufnahme platforma stolika do modeli Arretierung Modellaufnahme blokada stolika do modeli Referenzmarken punkty referencyjne Arretierung Referenzmarke blokada łapki ze punktami referencyjnymi Arretierung Kugelgelenk blokada/ śruba przegubu kulkowego Szablon do skanowania Za pomocą szablonu do skanowania kontrolowana jest wysokość mocowanych na stoliku modeli przedstawiających różne przypadki kliniczne, mosty. Szablon pozwala także kontrolować wielkość planowanych prac. Poszczególne narysowane na szablonie okna odpowiadają wielkościom poszczególnych kostek Cercon base. Ramka w środku szabolnu odpowiada wielkością obrazowi video. Dla sprawdzenia przygotowanej sytuacji na modelu, korony filarowe są ustawiane pod środkowym polem szablonu. Wszystkie trzy punkty referencyjne (3 białe koła narysowane na łapce muszą znaleźć się w obrębie tej ramki Mocowanie modelu Najpierw model zostaje umocowany na platformie stolika. Nie ma tu większego znaczenia, czy śruba platformy znajduje się po stronie labialnej czy językowej łuku zębowego. Ważne jest to, aby żadna część modelu ani stolika po zakończeniu ustawiania w środkowej, największej ramce szablonu, nie wystawała poza okręg szablonu. W przeciwnym razie stolik mógłby zawadzić o tylną ścianę w czasie skanowania i przesunąć się. 17

18 6.1.9 Przygotowanie do skanowania Po zakończeniu tych czynności wszystkie części modelu, które nie biorą udziału w procesie skanowania, należy usunąć, tzn. zdjąć. Tor wprowadzenia jest na razie ustalany z grubsza, śruba przegubu kulkowego zostaje tak dokręcona, żeby utrzymać ustaloną pozycję, ale także aby mogła zostać odpowiednio wyregulowana w następnym etapie pracy Punkty referencyjne Na koniec łapka z trzema znakami referencyjnymi (3 białe koła) zostaje dopasowana do sytuacji na modelu (czyli musi być odpowiednio ustawiona względem elementów przeznaczonych do skanowania i względem szablonu do kontroli pozycji modelu) i dokręcona. Należy przy tym uważać, aby łapka leżała możliwie blisko przeznaczonych do skanowania części modelu ale ich nie przesłaniała i nie rzucała na nie cienia. Należy także zwrócić uwagę na to, aby wszystkie elementy modelu można było łatwo zdjąć i nie naruszać przy tym łapki ze znakami referencyjnymi Ustawianie modelu Następnie sprawdzana jest wysokość słupków osadzonych w stoliku oraz dokładny tor wprowadzenia. Najwyższy słupek powinien prawie dotykać płytki szablonu, tzn. model dzielony powinien dać się łatwo przesuwać pod szablonem. Po ustawieniu modelu pod tym kątem należy ponownie sprawdzić pozycję łapki ze znakami referencyjnymi czy nie przesłania modelu. Kamery muszą odczytać wszystkie części modelu pod kątem ok. 45 o. Po prawidłowym ustawieniu modelu należy dokręcić śrubę/ blokadę platformy. 18

19 Sprawdzanie wielkości kostek Na podstawie zaznaczonych na szablonie wielkości kostek Cercon base można stwierdzić, sprawdzić, która kostka Cercon base nadaje się do wyfrezowania danej pracy. Okna na szablonie są niewiele większe niż szablony do modeli woskowych, ponieważ system CAD umożliwia optymalne wykorzystanie kostek. Dalsze etapy procesu skanowania zostaną opisane w rozdziale Inne przypadki użycia stolika Most w odcinku bocznym z przedsionkową pozycją znaków referencyjnych oraz pokazane ustawienia stolika bez modelu. W przypadku gdy sczytany, ma zostać kęs zwarciowy, należy to uwzględnić przy ustawianiu modelu i łapki ze znakami referencyjnymi. Łapka ze znakami referencyjnymi musi być tak ustawiona aby możliwe było nałożenie kęsa zwarciowego. Guzki przeciwstawnej powierzchni zgryzowej powinny leżeć na poziomie szablonu a przykład (1): widok od strony przedsionkowej Należy zawsze zwracać uwagę: Łapka ze znakami referencyjnymi powinna leżeć możliwie blisko przeznaczonego do skanowania odcinka modelu, ale nie może przesłaniać modelu ani granicy preparacji. 19

20 Inne przykłady (2) Most w odcinku przednim z przedsionkową pozycją łapki ze znakami referencyjnymi oraz przedstawiony stolik bez modelu (mały obrazek). Ten układ nadaje się do bardzo wychylonych zębów. Przykład (2): widok od strony przedsionkowej Uwzględnić należy: główka śruby nie może leżeć tak nisko, że podnosi płytę podstawową. W przeciwnym razie dochodzi do błędu przy rozpoznaniu pozycji i ustaleniu punktu odniesienia. 20

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED600x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED600x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED600x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 1 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11 1. Opis ogólny... 3 1.1. Przeznaczenie urządzenia... 3 1.2. Bezpieczeństwo pracy... 4 1.3. Specyfikacja techniczna urządzenia...

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Notebook. Polski. EasyGuide. AMILO Li Series

Notebook. Polski. EasyGuide. AMILO Li Series Notebook Polski EasyGuide AMILO Li Series Jeżeli masz... problemy techniczne lub inne pytania, które wymagają wyjaśnienia? Zwróć się do: naszego Centrum Obsługi Klienta (szukaj na załączonej liście) lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Manuale Handleiding Handledningen Håndbok

Manuale Handleiding Handledningen Håndbok MAXDATA PC Handbuch Manual Manuel Manuale Handleiding Handledningen Håndbok Vejledning Käyttöopas Instrukcja Használati Handbuch Manual Manuel Manuale Handleiding Handledningen Håndbok Vejledning Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo