Instrukcja obsługi Z320. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Z320. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Z320

2 Gratulujemy zakupu telefonu Sony Ericsson Z320. Dodatkową zawartość do telefonu można uzyskać pod adresem Aby uzyskać bezpłatne miejsce do przechowywania plików online oraz oferty specjalne, zarejestruj się już teraz pod adresem Pomoc techniczną dotyczącą produktu można uzyskać pod adresem Symbole używane w instrukcji W tej instrukcji obsługi są wykorzystywane następujące symbole: > Przejdź i wybierz za pomocą klawisza nawigacyjnego. Naciśnij klawisz nawigacyjny u góry. Naciśnij klawisz nawigacyjny u dołu. Naciśnij klawisz nawigacyjny z lewej strony. Naciśnij klawisz nawigacyjny z prawej strony. Wskazówka Uwaga Ostrzeżenie Oznacza, że usługa lub funkcja zależy od sieci lub abonamentu. Niektóre menu lub funkcje mogą nie być dostępne w telefonie. Dodatkowe informacje można uzyskać od operatora sieci. 2

3 Przygotowanie telefonu Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę. Jak włożyć kartę SIM i baterię 1 Zdejmij pokrywę baterii, przesuwając zatrzask w dół. 2 Wsuń kartę SIM do jej gniazda stykami do dołu. 3 Włóż baterię etykietą do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie. 4 Zasuń pokrywę baterii i zamknij zatrzask baterii. 3

4 Ładowanie baterii W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Pełne ładowanie baterii trwa około 3 godzin. Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po 30 minutach. Jak naładować baterię 1 Podłącz ładowarkę do telefonu. Aby wyświetlić na ekranie stan ładowania, naciśnij dowolny klawisz. 2 Aby odłączyć ładowarkę, odchyl wtyczkę do góry. Podczas ładowania można używać telefonu. Baterię można ładować dłużej lub krócej niż 3 godziny. Przerwanie ładowania nie spowoduje uszkodzenia baterii. 4

5 Włączanie telefonu Jak włączyć telefon 1 Naciśnij i przytrzymaj. 2 Wprowadź kod PIN, jeśli jest wymagany. Aby poprawić błędy, wybierz. 3 Wybierz OK. 4 Wybierz język. 5 Podczas pierwszego uruchomienia wybierz Tak, aby użyć kreatora konfiguracji do wprowadzenia ustawień w telefonie. Aby skorzystać z kreatora konfiguracji później, wybierz Nie. Po włączeniu telefonu i wprowadzeniu kodu PIN na ekranie pojawi się nazwa operatora. Ten widok, czyli ekran, to tak zwany tryb gotowości. Teraz można nawiązywać i odbierać połączenia. Jak wyłączyć telefon Naciśnij i przytrzymaj. Jak skorzystać z kreatora konfiguracji W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Kreator konfigur. > Podst. konfigurac. 5

6 karta SIM Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę. Przed wyjęciem karty SIM z telefonu można zapisać na niej kontakty. Kontakty mogą być również zapisane w pamięci telefonu. Zobacz Kontakty na stronie 17. Kod PIN (blokada karty SIM) Kod PIN stanowi blokadę karty SIM, która chroni wyłącznie abonament, a nie sam telefon. Jeśli stosuje się blokadę karty SIM, to po każdym włączeniu telefonu należy wprowadzić kod PIN. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak * chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Z numerem alarmowym można połączyć się bez wprowadzania kodu PIN. Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, wyświetli się komunikat: PIN zablokowany. Aby go odblokować, wprowadź kod PUK od operatora. Aby odblokować kartę SIM, zobacz Blokady na stronie 34 6

7 Przegląd menu Połączenia Internet Gry Aparat Wiadomości Menedżer plików Napisz nową Przychodzące Wersje robocze Wysyłane Elemen. wysłane Elem. zapisane Poł. z pocztą gł. Szablony Ustawienia Album aparatu Zdjęcia Dzwonki Motywy Zakładki Gry Aplikacje Inne Organizator Kontakty Ustawienia Usługi online Alarmy Aplikacje Kalendarz Zadania Notatki Kalkulator Minutnik Stoper Opcje Nowy kontakt Ogólne Dźwięki i sygnały Wyświetlacz Połączenia Łączność Niektóre menu i ikony opisane w niniejszym dokumencie mogą się różnić w zależności od operatora, sieci lub abonamentu. Po zmianie ustawień domyślnych mogą się różnić niektóre opcje. 7

8 Widok telefonu Zasięg sieci Funkcja lewego klawisza wyboru Klawisz Internetu Lewy klawisz wyboru Klawisz aparatu fotograficznego Klawisz cofania Ładowanie (złącze USB) Połącz. Menu Stan baterii Funkcja prawego klawisza wyboru Klawisz nawigacyjny Prawy klawisz wyboru Przyciski głośności Klawisz C (Wyczyść) Klawisz włączania/ wyłączania Mikrofon Port podczerwieni 8

9 Zasięg sieci Paski informują o mocy sygnału sieci GSM. W razie problemów z siecią przejdź w inne miejsce. Brak zasięgu sieci oznacza, że w danym miejscu sieć nie ma zasięgu. Stan baterii = dobry zasięg sieci = średni zasięg sieci = bateria telefonu jest w pełni naładowana = bateria telefonu jest rozładowana Na zewnątrz Obiektyw aparatu Wyświetlacz ikon 9

10 Ikony W telefonie mogą być wyświetlane następujące ikony. Ikona Opis Ładowanie baterii, ikona wyświetlana wraz zikoną baterii. Nie odebrano połączenia. Zobacz Połączenia na stronie 15. Telefon jest wyciszony. Odebrano nową wiadomość tekstową. Odebrano nową wiadomość obrazkową. Aktywne połączenie. Włączono przekierowywanie połączeń. Nastawiono alarm. Głośnik jest włączony. Port podczerwieni jest włączony. Stoper jest włączony. 10

11 Skróty W trybie gotowości można użyć klawiszy nawigacyjnych, aby przejść bezpośrednio do różnych funkcji. Aby uruchomić aparat, naciśnij. Naciśnij, aby napisać wiadomość. Naciśnij, aby przejść do kontaktów. Aby zmienić skrót w trybie gotowości, przejdź do Menu > Ustawienia > Ogólne > Skróty. Skrótu do aparatu fotograficznego nie można zmienić. Jak poruszać się po menu W trybie gotowości wybierz Menu inaciśnij,, lub. Naciśnij, aby cofnąć się o jeden krok w menu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby wrócić do trybu gotowości. Naciskaj lub, aby przechodzić pomiędzy kartami. Jak usuwać elementy Naciśnij klawisz. Jak wyciszyć telefon Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy. Jak wyświetlić porady i wskazówki W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Kreator konfigur. > Porady i sztuczki. 11

12 Przesyłanie wiadomości Telefon umożliwia przesyłanie różnych rodzajów wiadomości. Aby uzyskać instrukcje dotyczące wprowadzania tekstu i cyfr, zobacz Wprowadzanie tekstu na stronie 30. Wiadomości tekstowe Do wysyłania wiadomości tekstowych potrzebny jest numer centrum usług podany przez operatora sieci. Jak wyświetlić i ustawić numer centrum usług 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Wiadomości > Ustawienia > Wiad. tekstowa > Centrum usług. 2 Jeśli numeru nie ma, wybierz Nowe centr. usług i wprowadź numer, łącznie z prefiksem międzynarodowym + oraz numerem kierunkowym kraju. Wybierz Zapisz. Jak napisać i wysłać wiadomość tekstową 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiad. tekstowa. 2 Napisz wiadomość i wybierz Kontyn. 3 Wybierz Wpisz nr telefonu, wprowadź numer i wybierz OK. 4 Wybierz Wyślij. Wiadomości obrazkowe Wiadomości obrazkowe mogą mieć zaawansowane funkcje tekstowe, graficzne i dźwiękowe. 12

13 W telefonie należy także wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe (MMS). Przejdź pod adres aby uzyskać wiadomość tekstową z ustawieniami, lub skontaktuj się z operatorem sieci. Jak utworzyć i wysłać wiadomość obrazkową 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Wiadomości > Napisz nową > Wiad. obrazk. 2 Wybierz Więcej i wybierz element dołączany do wiadomości. 3 Napisz wiadomość i wybierz OK > Kontyn. 4 Wybierz Wpisz nr telefonu, wprowadź numer iwybierzok. 5 Wybierz Wyślij. Jak zapisać element z wiadomości obrazkowej 1 W wiadomości wybierz Więcej > Zapisz elementy. 2 Wybierz element oraz miejsce jego zapisania. Jak usunąć wszystkie wysłane wiadomości 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Wiadomości > Elemen. wysłane. 2 Wybierz Więcej > Usuń wsz. wiad. > Tak. Automatyczne pobieranie Wybierz, jak pobierać wiadomości obrazkowe. 13

14 Jak wybrać opcję pobierania 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Wiadomości > Ustawienia > Wiadom. obraz. > Autom. pobieranie. 2 Wybierz opcję: Zawsze pobieranie automatyczne. Pytaj w roamin. pytanie o pobranie poza siecią macierzystą. Nigdy w roamin. wyłączenie pobierania poza siecią macierzystą. Zawsze pytaj pytanie o pobieranie. Wyłączone nowe wiadomości są wyświetlane w skrzynce odbiorczej jako ikony. Wybierz wiadomość, anastępnie wybierz Wyświetl, aby ją pobrać. Odbieranie wiadomości Jak wyświetlić i zapisać wiadomość ze skrzynki odbiorczej 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Wiadomości > Przychodzące. 2 Przewiń do wiadomości i wybierz Wyświetl. Aby zapisać wybraną wiadomość, wybierz Więcej > Zapisz wiadomość > Elementy zapisane (karta SIM) lub > Szablony (telefon). Jak usunąć wiadomości ze skrzynki odbiorczej 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Wiadomości > Przychodzące. 2 Aby usunąć wszystkie wiadomości, wybierz Więcej > Usuń wsz. wiad. > Wszystkie > Tak. Aby usunąć jedną wiadomość, przewiń do niej i wybierz Więcej > Usuń > Tak. 14

15 Połączenia Telefon musi być włączony i znajdować się w zasięgu sieci. Jak nawiązać połączenie 1 W trybie gotowości wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu. 2 Wybierz Połącz. Jak nawiązać połączenie alarmowe W trybie gotowości wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i wybierz Połącz. Połączenia alarmowe można nawiązywać bez karty SIM i bez wprowadzania kodu PIN. Jak nawiązać połączenie międzynarodowe 1 W trybie gotowości naciśnij, aż pojawi się znak *. 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie wybierz Połącz. Jak zakończyć połączenie Zamknij telefon lub wybierz Rozłącz. Jak odbierać połączenia Gdy telefon zadzwoni, wybierz Odbierz. Jak odrzucić połączenie Gdy telefon zadzwoni, wybierz Zajęte. Jak sprawdzić nieodebrane połączenia Kiedy wyświetli się Połączenia nieodebrane:, wybierz Tak. Aby oddzwonić, przejdź do odpowiedniego numeru i wybierz Połącz. 15

16 Jak w trakcie połączenia włączyć głośnik Wybierz Więcej > Włącz głośnik. Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu. Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia Naciśnij lub. Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy Naciśnij i przytrzymaj. Aby wznowić rozmowę, ponownie naciśnij i przytrzymaj. Lista połączeń Na temat niedawnych połączeń można wyświetlić wskazówki i informacje. Jak wybrać numer z listy połączeń 1 W trybie gotowości wybierz Połącz. i przewiń do wybranej karty. 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i wybierz Połącz. Jak dodać numer do kontaktów 1 W trybie gotowości wybierz Połącz. i przewiń do wybranej karty. 2 Przewiń do numeru i wybierz Więcej > Zapisz numer. 3 Wybierz kontakt lub Nowy kontakt. 4 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu i wybierz Zapisz. Jak usunąć numer z listy połączeń 1 W trybie gotowości wybierz Połącz. i przewiń do wybranej karty. 2 Przewiń do numeru i wybierz Więcej > Usuń wpis > Tak. 16

17 Kontakty W menu Kontakty można zapisać informacje o kontaktach, takie jak nazwiska, numery, adresy, zdjęcia, dzwonki, tytuły, dane osobowe i daty urodzin. Aby uzyskać instrukcje dotyczące wprowadzania tekstu i cyfr, zobacz Wprowadzanie tekstu na stronie 30. Jak dodać kontakt 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty. 2 Przewiń do pozycji Nowy kontakt > Dodaj i wybierz ją. 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz OK. 4 Przewiń do pozycji Nowy numer: i wybierz Dodaj. 5 Wprowadź numer i wybierz OK. 6 Przewiń do typu kontaktu i wybierz go. 7 Wybierz Zapisz. Znak * i kod kraju wprowadzaj we wszystkich numerach telefonów. Można ich wówczas używać i w kraju, i za granicą. Jak nawiązać połączenie z kontaktem 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty. 2 Przejdź do kontaktu lub wprowadź pierwsze litery jego imienia bądź nazwiska i wybierz Połącz. Jak usunąć kontakt. 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty. 2 Przewiń do kontaktu i naciśnij. 17

18 Jak edytować kontakt 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty. 2 Przewiń do kontaktu i wybierz Więcej > Edytuj kontakt. 3 Przewiń do informacji o kontakcie i wybierz Edytuj. 4 Wprowadź informacje lub wybierz zdjęcie albo dzwonek. 5 Potwierdź i wybierz Zapisz. Jak wysłać wszystkie kontakty W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty > Opcje > Zaawansowane > Wyślij wsz. kontak. i wybierz metodę przesyłania. Jak kopiować kontakty do pamięci telefonu i na kartę SIM 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty > Opcje > Zaawansowane. 2 Wybierz Kopiuj do SIM lub Kopiuj z karty SIM. 3 Wybierz Kopiuj numer lub Kopiuj wszystko. 4 Aby skopiować jeden kontakt, wybierz go. Skopiowanie wszystkich kontaktów na kartę SIM spowoduje zastąpienie wszystkich informacji przechowywanych dotychczas na karcie SIM. Jak sprawdzić stan pamięci na kontakty W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty > Opcje > Zaawansowane > Stan pamięci. 18

19 Szybkie wybieranie Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wybór dziewięciu kontaktów, z którymi można szybko nawiązać połączenie, naciskając klawisze numeryczne 1 9. Jak dodać kontakty do numerów szybkiego wybierania 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty > Opcje > Szybkie wybieranie. 2 Przewiń do numeru pozycji i wybierz Dodaj. 3 Wybierz kontakt. Jak korzystać z szybkiego wybierania W trybie gotowości wprowadź numer (1 9) i wybierz Połącz. Mój numer Własny numer telefonu można sprawdzać i edytować. Jak wyświetlić swój numer telefonu W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty > Opcje > Numery specjalne > Moje numery. 19

20 Aparat fotograficzny Telefon jest wyposażony w cyfrowy aparat fotograficzny, do wykonywania zdjęć, które można zapisywać lub wysyłać. Za pomocą podczerwieni lub wiadomości obrazkowych można zdjęcia do innego telefonu lub komputera. Zdjęcia z aparatu są zapisywane w formacie JPEG w menu Album aparatu. Jak robić zdjęcia 1 W trybie gotowości naciśnij, aby włączyć aparat. 2 Aby zrobić zdjęcie, wybierz Zrób zdj. 3 Naciśnij, aby zapisać i zrobić następne zdjęcie, lub wybierz Więcej > Usuń, aby usunąć zdjęcie. Jak korzystać z funkcji zoom Użyj lub, aby przybliżyć lub oddalić obraz. Jak wyregulować jasność Aby wyregulować jasność, użyj lub. Jak używać opcji aparatu fotograficznego 1 Gdy aparat jest włączony, wybierz Więcej. 2 Wybierz opcję: Rozmiar zdjęcia wybór jednego z trzech rozmiarów. Tryb nocny poprawa jakości zdjęcia w warunkach słabego oświetlenia. Samowyzwalacz zdjęcie zostanie zrobione po kilku sekundach od naciśnięcia Zrób zdj. Efekty wybór różnych efektów stosowanych do zdjęcia. Balans bieli dopasowanie kolorów do warunków oświetlenia. Jakość zdjęcia wybór jakości zdjęcia. Dźwięk migawki wybór różnych dźwięków migawki. 20

21 Jak wyświetlić obrazki 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Menedżer plików > Album aparatu. 2 Przewiń do zdjęcia i wybierz Wyświetl. Za pomocą kabla USB można wymieniać informacje pomiędzy telefonem i komputerem. Więcej informacji można uzyskać w witrynie Jak wysłać obrazek (zdjęcie) 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Menedżer plików > Album aparatu. 2 Przewiń do obrazka lub zdjęcia i wybierz Więcej > Wyślij. Wybierz metodę przesyłania. Jak użyć obrazka lub zdjęcia 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Menedżer plików > Album aparatu i przewiń do obrazka (zdjęcia). 2 Wybierz Więcej > Użyj jako i wybierz sposób użycia zdjęcia. Zobacz także Menedżer plików na stronie 26 i Podczerwień na stronie

22 Osłony Style-up Niektóre telefony mogą być wyposażone w dodatkowe osłony Style-up. Jak zmienić przednią obudowę 1 Włóż kciuk we wgłębienie z boku. 2 Delikatnie zdejmij z telefonu przednią obudowę. 3 Wyrównaj obudowę z górną częścią telefonu. 4 Delikatnie wciśnij obudowę, tak aby przylegała do telefonu. 22

23 Jak zmienić pokrywę baterii 1 Zdejmij pokrywę baterii, przesuwając zatrzask w dół. 2 Zasuń pokrywę baterii i zamknij zatrzask baterii. 23

24 Internet W telefonie należy także wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe. Jeśli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, możesz: Otrzymać je od operatora sieci w wiadomości tekstowej. Korzystając z komputera, odwiedzić witrynę aby zamówić wiadomość tekstową z ustawieniami. Jak wybrać profil internetowy W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Łączność > Ustaw. internetow. > Profile internetow. Wybierz profil. Jak rozpocząć przeglądanie 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Internet i wybierz usługę. 2 Wybierz Więcej, aby uzyskać więcej opcji: Idź do przejście do ustawionych stron lub zakładek, wprowadzanie adresu internetowego lub wyświetlanie uprzednio odwiedzanych stron. Narzędzia dodawanie zakładki, zapisywanie obrazka, odświeżanie zawartości strony, wysyłanie łącza lub nawiązanie połączenia podczas przeglądania. Widok wyświetlenie pełnej zawartości lub tylko tekstu. Zaawansowane wybór takich opcji, jak wyświetlanie obrazków, zezwalanie na pliki cookie, czyszczenie plików cookie, czyszczenie pamięci podręcznej i stan połączenia internetowego. Jak zakończyć przeglądanie Podczas przeglądania wybierz Więcej > Zamknij przegląd. 24

25 Kalendarz Telefon umożliwia ustawianie terminów i wysyłanie ich z przypomnieniami. Jak dodać termin w kalendarzu 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Kalendarz. 2 Przewiń do daty i wybierz ją. Wybierz Nowy termin. 3 Wprowadź informacje, aby potwierdzić termin. Jak ustawić opcje przypomnień 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Kalendarz > Więcej > Zaawansowane > Przypomnienia. 2 Wybierz opcję. Wybierz opcję Zawsze, aby sygnał przypomnienia był emitowany nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony lub wyciszony. Jak wyświetlić tydzień kalendarzowy W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Kalendarz > Więcej > Wyświetl tydzień. Jak wysłać termin 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Kalendarz, a następnie wybierz datę. 2 Przewiń do terminu, wybierz Więcej > Wyślij i wybierz metodę przesyłania. Jak znaleźć termin 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Kalendarz > Więcej > Zaawansowane > Znajdź. 2 Wprowadź wyszukiwany ciąg i wybierz OK. 25

26 Więcej funkcji Menedżer plików Jak przenieść plik 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Menedżer plików. 2 Otwórz folder, przewiń do pliku i wybierz Więcej > Przenieś. 3 Wybierz folder lub wybierz Nowy folder, nazwij nowy folder i wybierz OK. 4 Wybierz Wklej. Jak wybrać kilka plików 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Menedżer plików i otwórz folder. 2 Przewiń do pliku i wybierz Więcej > Zaznacz. 3 Wybierz Zaznacz kilka lub Zaznacz wszystko. Aby wybrać pliki, przewiń i wybierz Zaznacz lub Odznacz. Jak obejrzeć stan pamięci W trybie gotowości wybierz Menu > Menedżer plików > Więcej > Stan pamięci. Jeżeli pamięć jest zapełniona, usuń trochę plików. Przewiń do pliku lub folderu i wybierz Więcej > Usuń. Profile Niektóre ustawienia telefonu są przystosowane do różnych sytuacji, na przykład zebrania. Jak wybrać profil W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Profile i wybierz używany profil. 26

27 Alarm Alarmy są emitowane nawet wówczas, gdy telefon jest wyciszony lub wyłączony. Jak ustawić alarm 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Alarmy > Alarm. 2 Wprowadź godzinę i wybierz Zapisz. Jak wyłączyć emitowany alarm Naciśnij dowolny klawisz. Aby wyciszyć alarm, naciśnij Wycisz. Jak ustawić sygnał alarmu W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Alarmy > Sygnał alarmu i wybierz sygnał. Zadania i notatki Jak dodać nowe zadanie 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Zadania > Nowe zadanie. 2 Wybierz Zadanie lub Telefon. Wprowadź szczegóły, potwierdzając każdy wpis. Wybierz Tak, aby skorzystać z opcji przypomnienia. Jak tworzyć notatki i zapisywać je na liście 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Organizator > Notatki > Nowa notatka. 2 Wprowadź notatkę i wybierz Zapisz. 27

28 Dzwonki, dźwięki i alarmy Telefon zawiera melodie, których można używać jako dźwięków dzwonka. Jak wybrać dźwięk dzwonka W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Dzwonek i wybierz dzwonek. Jak ustawić głośność dzwonka 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Głośność dzwonka. 2 Naciśnij lub, aby ustawić głośność, i wybierz Zapisz. Jak ustawić alarm wibracyjny 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Alarm wibracyjny. 2 Wybierz opcję. Jak ustawiać opcje dźwięków i alarmów 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały. 2 Wybierz opcję: Dzwonek narastaj. wybór dzwonka narastającego. Sygnał wiadomości wybór powiadomienia o wiadomości. Dźwięk klawiszy wybór dźwięku naciskania klawiszy. 28

29 Język Jak zmienić język menu telefonu W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Język > Język telefonu i wybierz język. Godzina i data Jak ustawić godzinę i datę 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Godzina i data. 2 Wybierz Godzina lub Data. 3 Wprowadź godzinę lub datę i wybierz Zapisz. Czas i koszt połączenia Jak sprawdzić czas i koszt połączenia W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Czas i koszt > Liczniki połączeń. Motywy Za pomocą motywów można zmienić wygląd ekranu. Jak ustawić motyw 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Motywy. 2 Przewiń do motywu i wybierz Ustaw. 29

30 Wprowadzanie tekstu Są dwie metody wprowadzania tekstu: metoda kolejnych naciśnięć i przewidywanie wprowadzanego tekstu. Korzystając z przewidywania wprowadzanego tekstu, każdy klawisz wystarczy naciskać tylko raz. Pisanie można kontynuować, nawet jeżeli wyraz wydaje się błędny. Do rozpoznania wyrazu po wprowadzeniu wszystkich liter telefon używa słownika. Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnięć Naciskaj, aż pojawi się żądana litera. Naciśnij, aby wprowadzić spację. Naciśnij, aby wprowadzić znaki interpunkcyjne. Jak korzystać z przewidywania wprowadzanego tekstu Aby napisać przykład wyraz Land, naciśnij klawisze,,,. Jeśli zostanie wyświetlony właściwy wyraz lub znak interpunkcyjny, naciśnij, aby go zaakceptować idodać spację. Aby zaakceptować bez dodawania spacji, naciśnij. Jeśli wyświetlany jest niewłaściwy wyraz lub znak przestankowy, naciskaj klawisz lub, aby wyświetlić inne możliwości. Jak dodać wyraz do słownika 1 Podczas pisania wybierz Więcej > Pisownia wyrazu. 2 Napisz wyraz metodą kolejnych naciśnięć i wybierz Wstaw. 30

31 Jak używać klawiszy Naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić metodę wprowadzania. Naciskaj, aby przełączać między wielkimi amałymi literami. Naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić język pisanego tekstu. Naciskaj klawisz, aby usunąć znaki. Aby usunąć cały wyraz, naciśnij i przytrzymaj. Naciśnij i przytrzymaj, aby wprowadzać cyfry. Podczerwień Przy użyciu portu podczerwieni można wymieniać pliki, takie jak zdjęcia czy dzwonki, z innymi telefonami iurządzeniami łączącymi się przez podczerwień. Jak włączyć podczerwień W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Łączność > Port podczerwieni > Włączone. Jak połączyć dwa urządzenia przez podczerwień 1 Włącz porty podczerwieni w obu urządzeniach. 2 Porty podczerwieni muszą być ustawione naprzeciwko siebie w maksymalnej odległości 20 cm (8 cali). Jak przesłać zdjęcie przy użyciu podczerwieni 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Menedżer plików > Album aparatu. 2 Przewiń do zdjęcia i wybierz Więcej > Wyślij, anastępnie wybierz Przez podczerw. 31

32 Przekierowywanie połączeń Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej. Jak przekierowywać połączenia 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Przekierowania. 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowywania, a następnie wybierz Uaktywnij. 3 Wprowadź numer telefonu i wybierz OK. Jak anulować przekierowanie połączeń 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Przekierowania. 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowywania, a następnie wybierz Dezaktywuj. Poczta głosowa Kiedy nie możesz odebrać telefonu, osoby telefonujące mogą zostawić Ci wiadomość poczty głosowej. Numer poczty głosowej można otrzymać od operatora sieci. Jak wprowadzić numer poczty głosowej 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Wiadomości > Ustawienia > Nr poczty głosowej. 2 Wprowadź numer poczty głosowej i wybierz OK. Jak wywołać usługę poczty głosowej W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj. 32

33 Kilka połączeń Gdy jest aktywna usługa połączeń oczekujących, można prowadzić kilka połączeń jednocześnie. Drugie połączenie jest sygnalizowane krótkim dźwiękiem. Jak uaktywnić usługę połączeń oczekujących W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Zarządz. połącz. > Połącz. oczekujące > Uaktywnij. Jak odebrać drugie połączenie Wybierz Odbierz. Aktywne połączenie zostanie zawieszone. Jak odrzucić drugie połączenie Wybierz Zajęte i kontynuuj aktywne połączenie. Jak nawiązać drugie połączenie 1 Wybierz Więcej > Drugie połączenie. Aktywne połączenie zostanie zawieszone. 2 Wprowadź numer i wybierz Połącz. Jak przełączyć się między dwoma połączeniami Wybierz Więcej > Przełącz połącz. Jak złączyć dwa połączenia Wybierz Więcej > Przyłącz rozm. Jak zakończyć połączenia 1 Wybierz Rozłącz. 2 Wybierz Nie, aby zakończyć oba połączenia, lub Tak, aby zakończyć jedno połączenie i uaktywnić połączenie zawieszone. 33

34 Blokady Blokada karty SIM Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key) oraz kod PIN podany przez operatora sieci. Jak odblokować kartę SIM 1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat PIN zablokowany. Aby go odblokować, wprowadź kod PUK od operatora, wprowadź swój kod PUK i wybierz OK. 2 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz OK. 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia i wybierz OK. Jak włączyć blokadę karty SIM 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Blokady > Ochrona karty SIM > Ochrona i wybierz Włączone. 2 Wprowadź kod PIN i wybierz OK. Jak zmienić kod PIN 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Blokady > Ochrona karty SIM > Zmień kod PIN. 2 Wprowadź kod PIN i wybierz OK. 3 Wprowadź nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz OK. 4 Ponownie wprowadź nowy kod PIN i wybierz OK. 34

35 Blokada telefonu Blokada telefonu chroni telefon przed użyciem przez osoby niepowołane. Kod blokady telefonu (domyślnie 0000) można zmienić na dowolny czterocyfrowy kod. Jeśli dla blokady telefonu wybrano ustawienie Automatycznie, nie trzeba wprowadzać kodu blokady telefonu dopóty, dopóki do telefonu nie zostanie włożona inna karta SIM. Jak ustawić blokadę telefonu 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Blokady > Ochrona telefonu > Ochrona. 2 Przewiń do żądanej opcji, wprowadź kod i wybierz OK. Jak zmienić kod blokady telefonu 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Blokady > Ochrona telefonu > Zmień kod. 2 Wprowadź aktualny kod i wybierz OK. 3 Wprowadź nowy kod i wybierz OK. 4 Ponownie wprowadź nowy kod i wybierz OK. Jeżeli zapomnisz nowy kod, zanieś telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson. Jak odblokować telefon Wprowadź kod i wybierz OK. 35

36 Rozwiązywanie problemów Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Pomoc można uzyskać, odwiedzając witrynę czytając Ważne informacje lub kontaktując się z operatorem sieci. Przed oddaniem telefonu do naprawy należy wyjąć kartę SIM. Telefon sam się wyłącza Uruchom telefon ponownie lub przywróć ustawienia początkowe. Jak uruchomić telefon ponownie 1 Wyłącz telefon i zdejmij pokrywę baterii. 2 Wyjmij baterię, a następnie włóż ją z powrotem. 3 Załóż pokrywę baterii i włącz telefon. Jak przywrócić ustawienia początkowe 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Ustawienia począt. 2 Wybierz polecenie Resetuj ustawienia, aby usunąć zmiany w ustawieniach lub Resetuj wszystko, aby usunąć zmiany w ustawieniach, wszystkie kontakty, wiadomości, informacje osobiste i pobraną, odebraną lub edytowaną zawartość. 3 Wybierz Kontyn. 36

37 Nie mogę włączyć telefonu Podłącz ładowarkę (ikona zasilania na wtyczce ładowarki powinna być skierowana do góry) i ładuj telefon przez 3 godziny. Niektóre opcje menu są wyszarzone Usługa jest nieaktywna lub abonament nie obejmuje tej funkcji. Skontaktuj się z operatorem sieci. Telefon działa powoli Usuń niepotrzebną zawartość, a następnie wyłącz iwłącz telefon. Brak oznak ładowania Bateria jest całkowicie wyczerpana lub bardzo długo nie była używana. Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania. Nie mogę korzystać z Internetu ani wysyłać wiadomości obrazkowych Potrzebny jest abonament telefoniczny obejmujący transmisję danych oraz właściwe ustawienia internetowe. Odwiedź witrynę lub skontaktuj się z operatorem sieci. 37

38 Co oznaczają komunikaty o błędach? Włóż kartę SIM Karta SIM została włożona niewłaściwie lub jest uszkodzona albo zabrudzona. Wypróbuj jeden lub więcej z poniższych sposobów: Wyjmij kartę SIM i włóż ją prawidłowo. Wyczyść styki na karcie SIM i w telefonie miękką szczoteczką, ściereczką lub wacikiem. Sprawdź, czy karta SIM nie jest uszkodzona. Włóż właściwą kartę SIM Sprawdź, czy używasz karty SIM odpowiedniego operatora. Jeżeli nie, skontaktuj się z operatorem sieci. Błędny kod PIN Wprowadzono niewłaściwy kod PIN. Zobacz Blokada karty SIM na stronie 34. PIN zablokowany. Aby go odblokować, wprowadź kod PUK od operatora Karta SIM jest zablokowana. Odblokuj. Zobacz Blokada karty SIM na stronie 34. Blokada kodu PUK Skontaktuj się z operatorem sieci. Tel. zablokowany Telefon jest zablokowany. Odblokuj. Zobacz Blokada telefonu na stronie

39 Kod blokady tel.: Wymagany jest kod blokady telefonu. Wprowadź właściwy kod. Zobacz Blokada telefonu na stronie 35. Kody niezgodne Wyświetla się podczas zmiany kodu zabezpieczeń. Potwierdź nowy kod, wprowadzając go dwukrotnie. Tylko alarmowe Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale możesz inicjować tylko połączenie alarmowe. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z operatorem sieci. Brak zasięgu sieci Brak sygnału sieci. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z operatorem sieci. 39

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 6.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Znajdowanie pomocy 8 Pomoc techniczna 8 Aktualizowanie oprogramowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 300

Instrukcja obsługi Nokia 300 Instrukcja obsługi Nokia 300 Wydanie 1.2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Wkładanie karty SIM i baterii 5 Wkładanie karty pamięci 7 Ładowanie baterii 8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C7 00

Instrukcja obsługi Nokia C7 00 Instrukcja obsługi Nokia C7 00 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Szybki start 8 Klawisze i części 8 Wkładanie karty SIM i baterii 10 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci 12 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 603

Instrukcja obsługi Nokia 603 Instrukcja obsługi Nokia 603 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 9 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 311

Podręcznik użytkownika Nokia 311 Podręcznik użytkownika Nokia 311 Wydanie 1.3 PL Spis treści Pierwsze kroki...7 Klawisze i części...7 Wkładanie karty SIM i baterii...10 Wkładanie karty pamięci...11 Włączanie...12 Ładowanie baterii...13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6 01

Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 Wydanie 2.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66 Wydanie 5 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-343 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 603

Podręcznik użytkownika Nokia 603 Podręcznik użytkownika Nokia 603 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 9 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 820

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 820 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 820 Wydanie 2.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 5 Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0805043205-009 Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 06 Dual SIM Wydanie. PL Spis treści Klawisze i części...5 Wkładanie karty SIM i baterii...7 Wkładanie drugiej karty SIM...8 Wkładanie karty pamięci...9 Ładowanie baterii...9

Bardziej szczegółowo