POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Zasady polityki prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Zasady polityki prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO"

Transkrypt

1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklep/serwis internetowy prowadzony jest przez Michalinę Figarską prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie pod adresem: Kraków, ul. (NIP: , REGON:, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla m.st. w Krakowie pod numerem KRS: ). I. Zasady polityki prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO 1 1. Polityka prywatności serwisu internetowego (zwanego dalej serwisem lub sklepem internetowym ) stanowi zbiór zasad odnoszących się do prywatności oraz plików cookie w zakresie korzystania ze stron internetowych serwisu. 2. Użytkownikiem serwisu jest każdy kto z serwisu korzysta, w tym w szczególności: przegląda serwis, dokonuje zamówień, rejestruje konto, loguje się. 3. Korzystanie ze strony internetowej serwisu oznacza, iż użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. 4. Polityka Prywatności serwisu ma na celu: 1) udzielenie użytkownikom serwisu informacji o sposobie ochrony prywatności w ramach serwisu, w tym zasad zbierania i wykorzystania informacji o użytkownikach. 2) udzielenie informacji o sposobach i zasadach wykorzystywania plików cookie w serwisie stosownie do regulacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.) zwanej dalej prawem telekomunikacyjnym. 3) podkreślenie szczególnej uwagi, jaką Prowadzący Serwis przywiązuje do ochrony prywatności użytkowników serwisu, której standard wyznaczony jest przez przepisy obowiązującego prawa. 1. Prowadzący Serwis informuje, iż w serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W razie przekierowania pod inny adres www, rekomenduje się, aby użytkownik zapoznał się z postanowieniami polityki prywatności obowiązującymi na tych stronach internetowych, które mogą różnić się od Polityki Prywatności przyjętej w serwisie. W razie braku takich postanowień w ramach stron/serwisów zewnętrznych zaleca się kontakt z administratorem w celu zapoznania się zasadami polityki prywatności obowiązującymi pod określonymi adresami www.

2 2 1. Warunkiem gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych użytkownika serwisu, w tym danych kontaktowych jest uzyskanie zgody użytkownika. 2. Podane dane kontaktowe np. imię, nazwisko, numer telefonu lub faxu, adres pocztowy lub adres skrzynki , za zgodą użytkownika mogą być wykorzystywane do informowania o oferowanych produktach lub usługach, które w ocenie Prowadzącego Serwis mogą być przydatne dla użytkowników jak również w celach marketingowych 3. zgoda na wysyłanie informacji drogą elektroniczną stosownie do przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. lub przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wyrażona między innymi poprzez: 1) rejestrację w serwisie 2) zawarcie umowy z Prowadzącym Serwis 3 1. Rodzaj danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych, wykorzystywanych i przechowywanych przez Prowadzącego Serwis stanowi o sposobie ich wykorzystania i przetwarzania. Niektóre z tych danych przechowywane są w plikach cookie i zapisywane na komputerze użytkownika (zob. cześć II niniejszej Polityki Prywatności). 2. Prowadzący Serwis chroni dane osobowe użytkowników serwisu w zakresie wyznaczonym przez przepisy prawa. 3. Dane osobowe ze względu na ich rodzaj mogą być wykorzystywane w różnoraki sposób: 1) Informacje o osobach prawnych, podane do informacji publicznej informacje przechowywane bezterminowo, nie objęte plikami cookie, klasyfikacja: dane publiczne; 2) Identyfikator indywidualny/identyfikator sesji, połączenie sesji, preferencje układu, strona odsyłająca, program przekierowujący, strumień kliknięć, identyfikator tokenu, identyfikator serwera, identyfikator platformy, informacje o dostępie przechowywanie informacji trwa do 6 miesięcy od ostatniego logowania zapis plików cookie jako funkcja strony, dane osobowe dane sesji przeglądarki; 3) Dane marketingowe funkcja strony, zapisywane w plikach cookie, obejmują dane publiczne oraz dane sesji przeglądarki, numer konta klienta lub osoby przeglądającej serwis, imię i nazwisko, adres , adres wysyłki reklamy pocztowej, numery telefonów, numer faksu. Sprzedaż danych podmiotom trzecim, preferencje, informacje o zamówieniach, adres IP przechowywane w braku wcześniejszej dyspozycji użytkownika przez 3 lata od dnia ostatniego logowania;

3 4) Śledzenie podmiotów trzecich i dane analityczne zapisywane w plikach cookie jak i okres przechowywania zależne od podmiotów trzecich, które zbierają informację stosownie do własnych zasad dotyczących danych analitycznych i śledzenia; 5) Dane finansowe nie podlegają zapisowi do plików cookie, gromadzone są informacje o koncie użytkownika, dokumentacja, szczegóły zamówień przechowywane przez 5 lat od dnia ostatniej płatności Prowadzący Serwis nie przekazuje podmiotom trzecim danym osobowych użytkowników serwisu. 2. Wykorzystywanie danych osobowych użytkowników serwisu ma miejsce w zakresie: 1) obsługi zamówień, 2) celów księgowych, 3) subskrypcji, w tym przesyłania za zgodą użytkowników informacji o Prowadzącym Serwis, produktach i oferowanych usługach. 1. Użytkownicy serwisu mogą w każdym momencie cofnąć zgodę na przekazywanie informacji handlowych jak również zaktualizować, zmienić bądź usunąć swoje dane osobowe. 2. Prowadzący Serwis może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim jak np. kurierom czy też partnerom handlowym w zakresie jakim jest to konieczne dla wywiązania się z umowy z użytkownikiem serwisu i tylko dla celów wyszczególnionych w umowie Prowadzący Serwis powierza niżej wymienionych podmiotom zadania z zakresu śledzenia i analizy danych. Poniżej udostępnione zostały aktualne adresy stron www tych podmiotów. Prowadzący Serwis zaleca użytkownikom serwisu, aby zapoznali się z polityką prywatności tych podmiotów, jak również zastrzega, iż pomimo dochowania należytej staranności, nie ręczy aktualność lub dostępność podanych łączy. Google Analytics 1. Użytkownicy serwisu mogą zrezygnować z usług reklamowych świadczonych przez podmioty trzecie. W zakresie ustawień przeglądarki istnieje także możliwość konfiguracji skutkująca usuwaniem lub blokowaniem plików cookie dla podmiotów trzecich.

4 2. Poniższe serwisy internetowe oferują usługi w zakresie rejestracji preferencji dotyczących blokowania i zamykania dostępu do plików cookie podmiotom trzecim: 1) The Network Advertising Initiative industry opt-out - 2) The Consumer Choice Page - - po kliknięciu na podane hiperłącza użytkownik przekierowany zostanie pod podane adresy stron www. II. Pliki COOKIE 6 1. Plik cookie stanowi plik tekstowy fragment tekstu, który przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika, stosownie do poleceń kierowanych ze stron internetowych. Możliwe jest skierowanie zapytania przez stronę internetową o zgodę na pobranie wygenerowanych przez stronę plików cookie. 2. Pliki cookie składają się z: nazwy zmiennej, wartości i terminu ważności. Wartości plików Cookiem mogą być szyfrowane ze względów bezpieczeństwa. 3. Obsługiwane przez przeglądarki internetowe pliki cookie to: pliki sesji i pliki trwałe Plik sesji związany jest sesją przeglądarki tj. istnieje do momentu zakończenia sesji. Gdy przeglądarka jest zamykana pliki sesji znikają. Pliki sesji służą do: identyfikacji sesji przeglądarki oraz w celu utrzymywania łączności między odwiedzonymi stronami www, w celu zapewnienia działania przycisków nawigacji jak np. wstecz lub do przodu. 2. Pliki trwałe służą do przechowywania informacji pomiędzy sesjami przeglądarki, a wygasają dopiero z opływem terminu ich ważności. Potrzebne są one w sytuacjach gdy użytkownikom zależy i gdy wyrażają zgodę, aby przeglądarka zapamiętała login oraz hasła użytkownika pomiędzy sesjami. Informacje te zostają usunięte z systemu wraz z plikami Cookie, będącymi ich nośnikiem Sklep internetowy używa plików Cookie różnego rodzaju, stosownie do ich rodzaju oraz ze względu na typ przechowywanych w nich danych osobowych (szczegóły w klasyfikacji danych).

5 2. Sklep internetowy stosuje następujące rodzaje plików Cookie: 1) Funkcja strony pliki potrzebne są do zapisywania np.: informacji odnośnie logowania pomiędzy sesjami, dotyczących personalizacji stron i preferencji, zawartości koszyka w tym celu wykorzystuje się pliki sesji i pliki trwałe 2) Śledzenie stosowane do monitorowania i śledzenia za pomocą urządzeń i technologii podmiotów zewnętrznych w tym: historii przeglądania, materiałów marketingowych, ustawień stron i innych Poniższe instrukcje dotyczą sposobu blokowania oraz usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność tych instrukcji. Użytkownicy korzystający z przeglądarek, które nie zostały uwzględnione w poniższym wyliczeniu proszeni są o zapoznanie się ze sposobami blokowania i usuwania plików cookie stosownie do pomocy lub instrukcji zawartych lub dołączonych do ich przeglądarek. Google Chrome Ścieżka dostępu Klucz > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia treści. W Pliki cookie klikamy: Wszystkie pliki cookie i dane witryn. Należy wybrać stronę i kliknąć x, w celu usunięcia plików cookie dotyczących tej strony. blokowanie plików cookie: (może spowodować, że strony nie będą działać). Ścieżka dostępu Klucz > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia treści. W Pliki cookie należy wybrać opcję Zarządzaj wyjątkami, a następnie wpisać nazwę strony i kliknąć Blokuj. Microsoft Internet Explorer Ścieżka dostępu Narzędzia > Opcje internetowe > Ogólne > Historia przeglądania. Należy kliknąć Wyświetl pliki, w celu aktywacji okna plików pamięci podręcznej,a następnie usunąć wybrane pliki cookie (pliki z prefiksem cookie: ). blokowanie plików cookie: (może spowodować, że strony nie będą działać). Ścieżka dostępu Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Witryny. Następnie wpisujemy adres witryny sieci i klikamy Zablokuj. Apple Safari Ścieżka dostępu Safari > Preferencje > Prywatność > Szczegóły. Należy wybrać stronę i kliknąć Usuń,

6 w celu usunięcia plików cookie blokowanie plików cookie (może spowodować, że strony nie będą działać) Ścieżka dostępu Safari > Preferencje > Prywatność. Wybiera się: opcję blokuj pliki cookie Od innych podmiotów i reklamodawców, lub Zawsze. Mozilla Firefox Ścieżka dostępu Narzędzia -> opcje- > prywatność- > Wyświetl ciasteczka. Następnie klikamy "usuń wszystkie ciasteczka w celu usunięcia plików cookie. blokowanie plików cookie: (może spowodować, że strony nie będą działać). Ścieżka dostępu Narzędzia > Opcje > Prywatność > Wyjątki. Następnie wpisujemy adres strony www i klikamy zablokuj 10 (Logi serwera należy skonsultować z informatykiem) 1. Określone informacje o czynnościach użytkowników zapisywane są na serwerze. Wykorzystanie tych danych wykorzystywane są jedynie w celu zarządzania serwisem oraz zapewnienia sprawnej obsługi usługi hostingowej. 2. Zapisowi w tej drodze podlegać mogą: 1) Czas nadejścia i wysłania odpowiedzi, 2) nazwa stacji, 3) informacje o błędach, 4) adres URL strony poprzednio odwiedzanej - jeżeli przekierowanie nastąpiło poprzez hiperłącze, 5) dane o przeglądarce użytkownika, 6) numer adres IP. 1. Powyższe dane nie są powiązane z konkretnymi osobami mają one wyłącznie ograniczony, przedmiotowy charakter Zawarcie umowy z Prowadzącym Serwis stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika/kupującego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 882) oraz w celu realizacji umowy.

7 2. Prowadzący Serwis dochowuje należytej staranności w celu ochrony i zabezpieczania danych osobowych użytkowników serwisu, w szczególności przed niedozwolonymi działaniami osób trzecich. 3. Konstrukcja techniczna serwisu obejmuje stosowne zabezpieczenia w zakresie połączeń, strony internetowej oraz serwerów zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 4. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dane osobowe użytkowników wykorzystywane są jedynie w celu realizacji obsługi użytkowników oraz jej należytego poziomu. 5. Użytkownicy mogą uzyskać wgląd w gromadzone dane osobowe, a także aktualizować je uprawnienie powyższe realizowane jest za pośrednictwem adresu Prowadzącego Serwis: Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Prowadzącego Serwis i obowiązuje od momentu opublikowania jej pod adresem 2. Jeżeli Prowadzący Serwis i użytkownik podpisali odrębne porozumienie określające reguły ochrony danych osobowych użytkownika w tym zakresie zasady niniejszej Polityki Prywatności stosuje się jedynie w zakresie w jakim dadzą się one pogodzić z postanowieniami tego porozumienia. 3. Zmiana danych kontaktowych użytkownika, a także kierowanie wszelkiego rodzaju uwag związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego możliwe jest w szczególności za pośrednictwem adresu

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies Polityka prywatności i cookies Preambuła Chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z serwisu www.goscinny.eu. Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies Polityka Prywatności i Cookies I. Podstawa Prawna: 1.Prawo telekomunikacyjne Art. 173. I. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl Polityka prywatności serwisu iwisher.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies Polityka prywatności i cookies Administratorem danych i operatorem serwisów internetowych (dalej Serwisy ) jest Beliso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03 982), przy ul. Kosmatki 16, NIP: 9521873020,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza. Witaj drogi użytkowniku.

Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza. Witaj drogi użytkowniku. Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza Witaj drogi użytkowniku. Pragniemy zwrócić Twoją uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach bez umieszczenia niektórych plików

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną. 2. Podmiotem prowadzącym Serwis

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookie Wstęp: Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.tchibo.pl, korzystających

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,

Bardziej szczegółowo

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA Informacje Ogólne Strona internetowa www.justpolska.pl ( Witryna ) jest serwisem internetowym, w którym Just Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-733) przy ul. Targowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

3. W jaki sposób wykorzytujemy i udostepniamy zebrane informacje? 3.1 Techniczne i funkcjonalne zarządzanie serwisem oraz aplikacją

3. W jaki sposób wykorzytujemy i udostepniamy zebrane informacje? 3.1 Techniczne i funkcjonalne zarządzanie serwisem oraz aplikacją POLITYKA PRYWATNOŚCI UZYSKUJĄC DOSTĘP DO SERWISU AUTOMATYCZNIE WYRAŻASZ ZGODĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI LUB NA ZMIANY W NIEJ DOKONANE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r.

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. 1. Sklep Wydawnictwa Słowa i Myśli - www.sklep.slowaimysli.pl, zwana dalej witryną, jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo