IR Instrukcja obsługi. Radio internetowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IR 4427. Instrukcja obsługi. Radio internetowe"

Transkrypt

1 IR 4427 Instrukcja obsługi Radio internetowe

2 WSTĘP INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Ten symbol ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność informacji dotyczących eksploatacji i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia. Ten symbol ma na celu ostrzeżenie użytkownika na obecność nie izolowanego "niebezpiecznego napięcia wewnątrz oraz na obudowie produktu, które może stanowić zagrożenie porażeniem prądem. Ważne informacje: 1. Przeczytaj instrukcję. 2. Zachowaj tę instrukcję. 3. Stosuj się do ostrzeżeń. 4. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń. 5. Nie należy korzystać z radia w pobliżu wody. 6. Czyścić tylko suchą szmatką. 7. Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych. Instalacja zgodnie z instrukcjami producenta. 8. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze), które wytwarzają ciepło. 9. Nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe a trzeci bolec stosuje się dla zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem. 10. Zadbaj o należyte poprowadzenie przewodu, szczególnie przy wtyczkach, oprawach oraz w miejscu wyprowadzenia z radia. 11. Używaj tylko dodatków i akcesoriów wskazanych przez producenta. 12. Używać tylko z wózkiem, stojakiem, trójnogiem lub stolikiem zalecanym przez producenta. Kiedy stosuje się wózek, należy zachować ostrożność w trakcie przesuwania zestawu. 13. Odłącz radio podczas burz lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas. 14. Urządzenie nie powinno być narażone na zalanie wodą. Nie ustawiaj w pobliżu żadnych przedmiotów zawierających płyny, takich jak wazony z kwiatami. 15. Baterie nie mogą być wystawione na działanie wysokich temperatur, światło słoneczne, ogień i tym podobne. 16. Wtyczka przewodu zasilania pełni funkcję wyłącznika, musi ona być zawsze łatwo dostępna. 2

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 2 PANEL PRZEDNI... 5 PANEL TYLNY... 6 PILOT... 7 PODŁĄCZENIE SYSTEMU... 9 WPROWADZENIE PODSTAWOWE OPERACJE Pierwsze kroki Ustawienia Usatwienia języka Ustawienia daty / czasu Podłązcenie do sieci Rejestracja w portalu radia internetowego Konfiguracja serwera muzyki Udostępnianie folderów w Windows Media Player Udostępnianie folderów w Windows PC Udostępnianie folderów w komputerach innych niż Windows Ustawienie radia do pracy z folderami udostępnionymi Tryb radia internetowego Ostatnio słuchane Ustawienia / Presets Ulubione Przeglądanie Wyszukiwanie Moje dodane stacje Informacje o teraz odtwarzane Tryb odtwarzacza muzycznego (sieć i USB) Media dzielone (z serwera mediów) Foldery udostępnione (z sieci i pamięci masowej USB) Informacje o teraz odtwarzane Radio DAB Wyszukiwanie stacji Wybór stacji Teraz odtwarzane Ustawienia Radio FM Wyszukiwanie stacji

4 SPIS TREŚCI 6.2 Teraz odtwarzane Ustawienia Alarm i drzemka Alarmy Drzemka Aktualizacja oprogramowania i powrót do ustawień fabrycznych Aktualizacja oprogramowania Powrót do ustawień fabrycznych INFORMACJE O BŁĘDACH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SKRÓTY DANE TECHNICZNE ZNACZENIE SYMBOLU " KOSZ"... 31

5 PANEL PRZEDNI 1. STANDBY: Włącz lub powrócić do trybu gotowości (widać zegar i data). Anuluje funkcję sleep. 2. MENU: Pokaż menu dla bieżącego trybu. Naciśnij ponownie, aby pokazać ekran Teraz odtwarzane. 3. ENTER: W trybie menu, naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. W trybie ustawień, naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienia. 4. INFO: Naciśnij, aby wyświetlić więcej informacji o stacji lub odtwarzanym utworze. Naciśnij ponownie, aby wybrać ekrany dodatkowe informacje następnie powrócić do normalnego ekranu Teraz odtwarzane. 5. PRESET: tryby wyboru: Naciśnij, aby wybrać; Przytrzymaj aby zachować. Istnieje 10 wyborów dla radia internetowego, FM i DAB. 6. Wyświetlacz: Pokazuje informacje o stanie urządzenia. 7. SLEEP: Naciśnij, aby ustawić drzemkę lub inne okresy. Po upływie określonego czasu, urządzenie przejdzie w tryb gotowości. 8. ALARM: Naciśnij, aby wprowadzić ustawienie alarmu. 9. POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI: Gdy przestawiasz, na wyświetlaczu pokazuje stan obecny głośności. 10. SCAN: Wciśnij aby przeszukiwać w trybie FM. 11. Drzemka: gdy włączony jest alarm, odracza go na określony czas. 12. Czujnik zdalnego sterowania: Odbiera sygnały z pilota zdalnego sterowania. Nie należy blokować. 13. (UP / DOWN): W trybie menu, naciśnij przycisk aby przesunąć kursor w górę / dół; Podczas ustawiania daty i czasu, naciśnij przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć cyfrę. 14. (lewo / prawo): W trybie menu, naciśnij, aby przejść do poprzedniego lub następnego menu; W trybie radia naciśnij przycisk do skanowania góra / dół. 15. FUNCTION: Poruszanie się po trybach: Internet Radio, odtwarzacz muzyczny, DAB, FM. 5

6 PANEL TYLNY 1. Złącze anteny FM: Podłącz antenę FM do tego gniazda. 2. LINE OUT JACKS: Podłącz standardowy kabel audio do gniazda i do gniazda LINE IN lub AV L i R wzmacniacza aby słuchać audycji poprzez zewnętrzny system. 3. PORT USB: Podłącz urządzenie USB. 4. ZŁĄCZE LAN: Podłącz sieć lokalną do tego gniazda. 5. ANTENA WiFi: Podłącz antenę bezprzewodowej sieci lokalnej do tego gniazda. 6. GNIAZDO ZASILACZA: Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego. 7. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE: Naciśnij, aby włączyć i wyłączanie. 8. COAXIAL JACK: Podłącz kabel koncentryczny audio do tego gniazda i COAXIAL IN we wzmacniaczu audio. 9. OPTICAL JACK: Podłącz kabel audio optyczny do tego gniazda i OPTICAL IN we wzmacniaczu audio. 6

7 PILOT 1. SLEEP: Naciśnij, aby ustawić drzemkę lub inne okresy. Po out, przejdzie w tryb gotowości. 2. MUTE: Naciśnij, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij ponownie, aby wrócić do początkowego poziomu dźwięku. 3. (Poprzedni): Wybierz poprzedni utwór podczas odtwarzania plików audio. 4. (Następny): Wybierz następny utwór podczas odtwarzania plików audio. 5. STOP: Naciśnij, aby zatrzymać. 6. ENTER: W trybie menu, naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. W trybie ustawień, naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienia. 7. MODE: Poruszanie się po trybach: Internet Radio, odtwarzacz muzyczny, DAB, FM. 8. VOLUME +: Służy do regulacji głośności. Kiedy wielkość zmienia się, na wyświetlaczu pokazuje aktualną głośność lub status wyciszenia. 9. P (PRESET): tryb Radio: Naciśnij, aby wybrać; przytrzymaj aby zatwierdzić. Istnieje 10 ustawień dla radia internetowego, DAB i FM. 10. SCAN: Wciśnij, aby przeszukać zakres FM. 11. NUMERY: Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych dłużej niż dwie sekundy, aby zapisać aktualnie odtwarzaną stację pod danym numerem. Naciśnij, aby przejść do zapisanych (ustawionych) stacji. 12. VOLUME -: naciśnij w celu regulacji głośności. Kiedy wielkość zmienia się, na wyświetlaczu pokazuje aktualną głośność lub status wyciszenia. 13. MENU: Pokaż menu dla aktualnego trybu pracy. Naciśnij ponownie, aby pokazać ekran Teraz odtwarzane. 14. (Góra, dół, lewo, prawo) Przyciski kierunkowe: W trybie menu, naciśnij t przycisk, aby przesunąć kursor w górę lub w dół; Podczas ustawiania daty i czasu naciśnij przycisk aby zwiększyć / zmniejszyć cyfrę. W trybie menu, naciśnij przycisk, aby przejść do menu poprzedniego / następnego. W trybie radia naciśnij przycisk do skanowania w górę lub w dół. 15. II PLAY / PAUSE: Naciśnij, aby wstrzymać. 7

8 16. Z ZZ (SNOOZE): Gdy alarm jest włączony, odracza go na ustawiony czas. 17. INFO: Naciśnij, aby wyświetlić więcej informacji o stacji lub odtwarzanym utworze. Naciśnij ponownie, aby wybrać dodatkowe ekrany informacyjne a następnie powrócić do ekranu Teraz odtwarzane. 18. (I) STANDBY: Włącz lub przejdź w tryb czuwania (widać zegar i datę). Anuluje funkcję Sleep. 19. ALARM: Naciśnij, aby wejść do menu ustawienie alarmu. Instalacja baterii pilota 1. Zdejmij pokrywę baterii. 2. Włóż baterię typu CR 2025 do komory baterii. Upewnij się, że symbol + do góry. 3. Załóż pokrywę. OSTRZEŻENIE: Wyciek kwasu z baterii może szkodzić twojemu zdrowiu. Wyjmij baterię z komory baterii, jak tylko zostanie wyczerpana lub jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy okres czasu. Wytrzyj wyciekły kwas akumulatorowy szmatką. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarza, jeśli kwas akumulatorowy został połknięty. W przypadku kontaktu z oczami przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wolno narażać baterii na działanie wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu! Nigdy nie próbuj ładować baterii, grozi to zwarciem, rozerwaniem lub wybuchem. Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami (pierścienie, gwoździe, śruby et cetera). Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia! W wyniku zwarcia baterie mogą mocno się nagrzewać, a nawet zapalić. Może to spowodować oparzenia. UWAGA: Batteries are not to be disposed of together with domestic wastes. Dispose of the used batteries at the relevant collection bin or at your dealer' s. Improper installation of batteries can cause leaking out and corrosion and leaving the remote irreparable UWAGA: damaged. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, wyjmij z niego baterię. Zużyte baterie należy wymienić na nowe, aby zapobiec korozji. Jeśli zakres pilota zmniejsza się wymień baterię na nową tego samego typu (CR 2025). Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania w urządzeniu. Zasięg pilota zależy od jasności pomieszczenia i stanu naładowania baterii. Jasne światło (na słońcu lub w sztucznym świetle), nie powinny padać bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania. Jasne światło może mieć negatywny wpływ na skuteczność pilota. Upewnij się, że ich nie ma przeszkód pomiędzy pilotem zdalnego sterowania i czujnikiem zdalnego sterowania. 8

9 PODŁĄCZENIE SYSTEMU Aby podłączyć anteny Podłącz antenę FM do gniazda FM z tyłu radia. W pełni rozciągnij przewód anteny. Być może trzeba ustawić antenę, aby uzyskać najlepszy sygnał. (Rys. 1) Podłącz sieć LAN lub Wireless Local Area Network do złącza z tyłu radia. (Rys. 2) Aby połączyć się z systemem audio Można podłączyć radio do systemu audio przez przewód koncentryczny, optyczny lub standardowy kabel audio. Upewnij się, że radio i nagłośnienie są wyłączone, a przewody zasilające są podłączone do sieci. 1. Aby połączyć się z systemu dźwięku przez przewód koncentryczny lub optyczny kabel audio, podłącz odpowiedni przewód audio do gniazda COAXIAL lub OPTCIAL z tyłu radia, a drugi koniec do swojego systemu audio. 2. Aby połączyć się z systemu dźwięku za pomocą standardowego kabla audio, podłącz standardowym kablem AV audio gniazda LINE OUT z tyłu radia z odpowiednimi gniazdami systemu audio. 9

10 UWAGA: 1. Proszę wyłączyć system i dźwięku oraz odtwarzacz, zanim zostaną one podłączone do źródła zasilania. 2. Nie naciśnij wyłącznika zasilania zbyt szybko, włączanie i wyłączanie za każdym razem musi być oddzielone 3 sekundową przerwą. 3. Nie należy podłączać cyfrowego optycznego lub koncentrycznego gniazda wyjściowego tego urządzenia z gniazdem wejściowego sygnału analogowego. 4. Proszę odnieść się do powyższych wskazówek przy podłączaniu urządzeń akustycznych. Prosimy wykonać wszystkie połączenia prawidłowo i trwale. Zasilacz powinien być podłączony w końcu. WPROWADZENIE To radio ma trzy podstawowe rodzaje menu. Naciśnij przycisk ENTER na przednim panelu (lub na pilocie), aby krok po kroku wybrać opcje. Pasek przewijania z prawej strony ekranu pokazuje, że są dalsze opcje powyżej lub poniżej tych widocznych. Każdy z trybów menu posiada własne podmenu z opcjami specyficznymi dla tego trybu. Na przykład w trybie FM są tylko dwie opcje: ustawienia skanowania i ustawienia audio. Ponadto każdy tryb menu posiada możliwośc wejścia do dwu głównych opcji: Ustawienia systemowe (SYSTEM SETTINGS )> i Menu główne (MAIN MENU)>. Symbol ">" prowadzi do dalszych opcji menu. SYSTEM SETTINGS MENU umożliwia dostęp do ustawień systemu i do informacji takich jak sieci, daty i czasu, języka i aktualizacji oprogramowania. Menu z większą ilością opcji, niż zmieści się na jednym ekranie mają pasek przewijania po prawej stronie. 10

11 Menu główne (MAIN MENU) umożliwia dostęp do wszystkich trybów, funkcji uśpienia oraz timera. Niektóre menu, na przykład system ustawień (SYSTEM SETTINGS), mają kilka podmenu. Ekrany dialogowe Ekrany dialogowe wyświetlane są w celu umożliwienia użytkownikowi zmiany ustawień. Różnią się one złożonością, od prostych jak np. tak / nie po opcje do przewijania ekranu i wprowadzania hasła sieciowego. Podobnie jak menu, wybrane elementy są wyświetlane na białym tle. Ekrany dialogoe aktualne zaznaczone są znakiem gwiazdki (*). Wyświetlanie ekranów To radio ma trzy podstawowe rodzaje wyświetlacza: Ekran gotowości pokazuje czas, datę i wszelkie aktywne alarmy. Gdy przełączasz tryby odtwarzania naciskając przycisk MODE, radio pokazuje ekran powitalny dla każdego trybu. Po chwili radio wchodzi do wybranego trybu i próbuje rozpocząć odtwarzanie ostatniej stacji lub utwór, który odtwarzał w tym trybie. Jeśli nie jest to możliwe odtwarzacz będzie próbował połączyć się z wybranym źródłem poprzez skanowanie w poszukiwaniu stacji, sieci, lub poprosi w razie potrzeby o wprowadzenie danych przez użytkownika. Ekran odtwarzania wyświetla informacje o źródle dźwięku i odtwarzanym obecnie utworze, gdy są dostępne. Ponadto, istnieją ekrany do informacji takich jak głośność, informacje o wyciszeniu i komunikaty o błędach. PODSTAWOWE OPERACJE 1 Pierwsze kroki Pomimo, że radio jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem, rozpoczęcie jest proste. Aby używać radio DAB lub FM, potrzebne jest źródło zasilania ( V ~ zasilania). UWAGA: Zaleca się korzystać z zasilania sieciowego, jeśli jest możliwość, zarówno ze względów ekonomicznych jak i w celu uniknięcia zbędnych odpadów. 1. Umieść radio w odpowiednim miejscu i podłącz go do gniazdka elektrycznego. 2. Rozmieść antenę. 11

12 3. Naciśnij przycisk STANDBY na panelu przednim. Powinna pojawić się wiadomość powitalna i ruchomy pasek postępu. 4. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie pokazuje menu główne. Naciśnij przycisk ENTER na panelu przednim, aż pojawi podświetlony napis FM w menu a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby go wybrać. 5. Naciśnij przycisk kierunku (UP), aż na wyświetlaczu zacznie zwiększać skanowanej w radiu częstotliwości. Po znalezieniu stacji, odbiornik zacznie ją odtwarzać, pokazując jej nazwę w polu wyświetlacza "Now Playing". 2 Ustawienia 2.1 Ustawienia języka Domyślnym językiem jest angielski. Aby to zmienić, wybierz Menu> System Settings> Języki> Następnie wybierz swój język. 2.2 Ustawienia daty i czasu Data i godzina mogą być aktualizowane automatycznie lub ręcznie. Aby wejść do menu Ustawienia czasu, wybierz Menu> Ustawienia systemu TIME> / Data> Automatyczna aktualizacja czasu Wybierz AUTO UPDATE> wybierz Aktualizacja DAB, z FM Aktualizacja lub aktualizacji z sieci. Ustaw strefę czasową poprzez SET TIME ZONE>. Jeśli twój kraj wykorzystuje czas letni w lecie, automatyczne aktualizacje raz mogą być błędne o jedną godzinę. Należy włączyć opcję czas letni DAYLIGHTS SAVINGS > ON Urządzenie automatycznie aktualizuje czas z wybranego źródła, gdy informacje o zmianie czasu będą dostępne. Ręczna aktualizacja czasu Wybierz Czas / Data> Data i godzina są wyświetlane jako dd-mm-rrrr i gg: mm AM / PM z aktywną (migająca) pierwszą wartością- dzień. Naciśnij przycisk UP / DOWN ( / ) na pilocie, aby zwiększyć lub zmniejszyć cyfr; Naciśnij LEFT / RIGHT ( / ), aby przejść do poprzedniej / następnej wartości. Kiedy wartość zostanie zmieniona, następna wartość staje się aktywna i miga. Po wybraniu wartości końcowej (w minutach lub AM / PM, w zależności od tego, czy zegar jest ustawiony na 12 lub 24 godzin), wyświetlacz powróci do ekranu Teraz odtwarzane i pokaże aktualny czas. Tryb 12/24 godzinny Aby przełączać się między 12 i 24 godzinnym trybem wyświetlania czasu, wybierz Format> SET 12 / 24, a następnie wybierz żądany format czasu. 12

13 2.3 Podłączenie do sieci W przypadku trybów radia internetowego i odtwarzacza muzycznego, potrzeba połączenia z siecią. Aby podłączyć radio do sieci, potrzebujesz albo o routera przewodowego i kabla Ethernet (RJ45) lub o router bezprzewodowy, wraz z kluczem, jeśli jest ustawiony. Do pracy w trybie radia internetowego oraz aktualizacji oprogramowania, router musi posiadać stałe łącze internetowe. Po wybraniu trybu radia internetowego lub odtwarzacza muzycznego, radio próbuje połączyć się z siecią. Jeśli stara się połączyć po raz pierwszy, lub zapisane sieci nie są dostępne, uruchomi kreatora sieci. Aby uruchomić kreatora sieci ręcznie, wybierz Menu> Ustawienia systemu> Sieć> Kreator sieci. Po uruchomieniu kreatora wprowadź następujące informacje (jeśli potrzebuje hasło do wejścia): o ile nie zostały już określone, WLAN regionu (wybierz kraj z listy), o nazwę sieci (wybierz sieć z listy), o Jeśli podłączenia do sieci bezprzewodowej szyfrowane, klucz (hasło). Aby wprowadzić klucz, naciśnij przycisk ENTER na pilocie, przesuń kursor za pomocą strzałek i wybierz. Jeśli znak jest wybrany, klucz jest budowany w górnej części wyświetlacza. Dostępne są trzy opcje dostępne po naciśnięciu przycisku ENTER przed pierwszym znakiem ( ) - Backspace, OK i Anuluj. Wybierz "BKSP" opcję, aby usunąć wybrany znak, OK. aby zatwierdzić. Po zakończeniu wprowadzania klucza, wybierz OK, a radio spróbuje połączyć z wybraną siecią. Jeśli połączenie się nie powiedzie, radio powróci do ekranu wprowadzania hasła. Jeśli połączenie sieciowe zostanie przerwane, radio automatycznie próbuje połączyć się ponownie. Profile sieci To urządzenie zapamiętuje ostatnie cztery ostatnie sieci bezprzewodowe, którymi się łączyło i automatycznie próbuje połączyć się z którąmkolwiek z nich, którą może znaleźć. Możesz zobaczyć listę zarejestrowanych sieci poprzez MENU> SYSTEM> Ustawienia> Sieć>. Stąd można usunąć niepotrzebne sieci obracając i naciskając klawisz ENTER następnie potwierdzając usunąć Tak. Inne opcje Istnieją także inne opcje wyświetlania i ręcznej zmiany ustawień sieciowych z MENU> Ustawienia systemu>> sieci. Opcje te nie są zwykle konieczne, ale doświadczeni użytkownicy mogą je uznać za przydatne do diagnozowania i rozwiązywania problemów sieciowych. 13

14 2.4 Rejestracja w portalu radia internetowego Portal internetowy Frontier Silicon pozwala na organizowanie listy ulubionych, a także słuchanie radio internetowego na komputerze. Aby zarejestrować radio na portalu, musisz najpierw uzyskać unikalny kod dostępu naciskając przycisk MENU > STATION LIST > HELP > GET ACCESS CODE >. Zapisz kod dostępu. Uwaga: Nie należy mylić kod dostępu portalu z Radiem ID (z Menu> Ustawienia systemu> INFO). Na komputerze podłączonym do internetu, wejdź stronę internetową Jeśli jest to Twoja pierwsza wizyta na portalu, załóż nowe konto, podając następujące informacje: o kod dostępu, o swój adres , o hasło, o model radia. Jeśli masz już konto i chcesz dodać dodatkowe radio, zaloguj się na swoje konto i wybierz MY PREFERENCES > ADD ANOTHER WI-FI RADIO. Gdy radio jest zarejestrowana w portalu, można od razu korzystać z ulubionych stacji i dodaje funkcje. 2.5 Konfiguracja serwera muzyki Aby radio odtwarzało pliki muzyczne z komputera, komputer musi być skonfigurowany do udostępniania plików lub mediów. UPnP Proste udostępnianie multimediów pozwala urządzeniom jak Jowisz 6 na odtwarzanie muzyki z udostępnionej biblioteki mediów, nawigację po menu tag, takich jak wykonawca, album, gatunek. Jeśli korzystasz z odpowiedniego systemu serwera takiego jak komputer PC z Windows Media Player 10 lub nowszy (WMP), a Twoja biblioteka muzyczna jest dobrze oznakowana, to zaleca się korzystanie z udostępniania mediów. Należy tylko skonfigurować serwer UPnP. 14

15 Uwaga: itunes nie natywnie pracować jako serwer multimediów UPnP, ale są dodatki dostępne do pracy z biblioteki itunes. Udostępnianie folderów (CIFS) pozwala urządzeniom jak Jowisz 6 do przeglądać foldery na dysku sieciowym dla plików audio. Jest to dobra alternatywa, jeśli nie można korzystać z udostępniania multimediów i alternatywny sposób na znalezienie plików, nawet jeśli jest skonfigurowane udostępnianie multimediów. Komputer musi być skonfigurowany do udostępniania folderów i jeśli jest to zabezpieczone hasłem, należy również wprowadzić nazwę użytkownika i hasło w Jupiter Udostępnianie multimediów w Windows Media Player Najczęściej serwerem UPnP jest Windows Media Player (10 lub nowszy). Aby skonfigurować WMP do udostępniania multimediów, należy wykonać następujące kroki: 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci. 2. Upewnij się, że radio jest włączone i podłączone do tej samej sieci. 3. W WMP, dodać do biblioteki multimediów audio pliki i foldery, które chcesz podzielić się z radiem internetowym (Library> Dodaj do biblioteki...). 4. W WMP, włączyć udostępnianie multimediów (Library> udostępniania multimediów.). Ustawienia Windows Media Player Jest to procedura, aby uruchomić UPnP. 1. Umieścić kilka *. mp3 i *. wma w C: \ Documents and Settings \ All Users \ Dokumenty \ Moja Muzyka \ Sample Music(\\palm\dropbox\ylam\Music\) 2. Zainstaluj Windows Media Player 11 (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/download/dow nload.aspx) 3. Wybierz - Media Sharing. 4. Zaznacz pole "Udostępnij moje multimedia", a następnie kliknij przycisk Ustawienia 5. Upewnij się, że udostępnianie multimediów wyglądają tak samo jak poniżej: 15

16 OK, po kolei. 6. W Windows XP Menu Start - uruchom napisz: services.msc, sprawdź czy a. Universal Plug and Play Device Host b. Windows Media Player Network Sharing Service mają status "started 7. Upewnij się, że laptop / PC i V6 jest podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej. Jeśli jesteś w Frontier Silicon, upewnij się, że PC i V6 są podłączone do Frontier- Visitor 8. Uruchom platformę V6. Przejdź do Music Player Mode SHARED MEDIA - tu powinno być można znaleźć tam udostępnioną muzykę. 2.7 Udostępnianie folderów w Windows PC Aby udostępnić foldery w systemie Windows, komputer musi najpierw zostać członkiem domeny lub grupy roboczej. Gdy to jest ustawione, można udostępniać foldery w Eksploratorze Windows (Mój komputer). 16

17 Konfiguracja Domeny / grupy roboczej Element konfiguracji domeny można znaleźć na komputerze z Windows XP w następujący sposób: 1. Z menu Start wybierz Panel sterowania> System> nazwa komputera. 2. Komputer jest wyświetlany jest na tej karcie jako członek domena lub grupy roboczej. 3. Jeśli komputer nie jest członkiem żadnej domeny lub grupy roboczej to musi być do niej podłączony. W tym celu należy kliknąć na przycisk Zmień i wprowadź nazwę domeny (ustawienie domyślne dla systemu Windows XP to MSHOME). 4. Uruchom ponownie komputer. Może zostać wyświetlony monit, że domena lub grupa robocza została zmieniona. Utworzenie nowego konta użytkownika (Windows XP) Radio Wi-Fi wymaga aby ustawić konta użytkownika na każdym komputerze, który chcesz przeglądać. Domyślnie większość komputerów ma co najmniej jedno konto użytkownika z nim związane. Nazwa użytkownika i hasło (opcjonalnie) musi być taki sam na każdym komputerze, Radio Internetowe przechowuje tylko jedną nazwę użytkownika i jedno hasło. W systemie Windows XP można to ustawić w następujący sposób: 1. Z menu Start wybierz Panel sterowania> Konta użytkowników. 2. Na tym ekranie kliknij przycisk "Dodaj... " I wprowadź nowego użytkownika i domenę / ustawieniegrupy roboczej. Wybierz typ użytkownika (ograniczona), a następnie wybierz Zakończ. 3. Wybierz użytkownika, którego właśnie utworzyłeś, wybierz opcję "Resetuj hasło... " i wprowadź hasło dla tego użytkownika. 4. Zanotuj nazwę użytkownika i hasło. UWAGA: W przypadku systemu Windows Vista / 7: Użytkownicy mogą włączyć konto Gość poprzez zarządzanie kontami użytkowników w Panelu sterowania, a następnie dodać dostęp zarówno "Wszyscy" jak i "Gość" na dysku udostępnionym. Można utworzyć nowe konto dla radia internetowego za pomocą hasła, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Konto gościa nie ma hasła domyślnie, więc Jupiter 6 połączy się go z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi. Konfiguracja dysku udostępnionego Z menu Start wybierz opcję Mój komputer lub Eksplorator Windows i przejdź do katalogu, który chcesz udostępnić. Kliknij prawym przyciskiem myszy na folder i wybierz Udostępnianie i zabezpieczenia. Konfiguracja dysku udostępnionego tylko do odczytu zapewnia, że użytkownik ma dostęp tylko do odczytu. 2.8 Udostępnianie folderów na komputerach innych niż Windows To jest poza zakresem niniejszej instrukcji opisać, jak udostępnić foldery na wszystkich systemach komputerowych. Zapoznaj się z dokumentacją systemu operacyjnego, aby dowiedzieć się, jak udostępnić foldery na innych niż Windows systemach komputerowych. Jeśli konfigurujesz udostępnione foldery z nazwą użytkownika i hasłem, zapisz te wartości. 2.9 Ustawienie radia do pracy z folderami udostepnionymi Aby ustawić radio do odtwarzania audio zapisanych na chronionych hasłem udostępnionych dyskach sieciowych, musisz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Aby to zrobić, w trybie odtwarzacza muzyki, wybierz Menu> PC SETUP> USERNAME, a następnie wpisz nazwę użytkownika a następnie 17

18 Ustawienia PC> Hasło i wprowadź hasło. Wprowadź słowo kluczowe znakami zatwierdzając OK.. Ekrany wprowadzania nazwy użytkownika i hasła są podobne do ekranów wprowadzania hasła Wi-Fi. Domyślną nazwą użytkownika jest "guest (gość) 3 Tryb radio internetowe To radio może odgrywać tysiące stacji radiowych i podcastów z całego świata, poprzez szerokopasmowe połączenie z Internetem. Po wybraniu trybu radio internetowe, radio internetowego łączy się bezpośrednio z portalem Frontier Silicon radia, aby otrzymać listę stacji, zorganizowaną w różnych kategoriach, takich jak kraj, najbardziej popularnych i gatunek. Po wybraniu stacji radio podłącza się bezpośrednio do tej stacji. Portal umożliwia również personalizację wielu list ulubionych stacji radiowych, na przykład "stacjie Jo", Andy s ulubionych, talk shows. Aby korzystać z funkcji Ulubione, zarejestruj radio na portalu jak wyżej opisano. Jeśli masz kilka urządzeń Frontier Silicon, możesz zarejestrować je wszystkie na tym samym koncie, tak aby każde radio miało dostęp do listy ulubionych. Możliwe jest dodawanie ulubionych bezpośrednio drogą radiową lub za pośrednictwem dowolnego komputera z przeglądarką internetową. Aby przejść do trybu Radio internetowe, albo naciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu radia internetowego lub wybierz Menu> MAIN MENU> Internet Radio. UWAGA: menu Lista stacji pochodzi z portalu internetowego radia, więc jest dostępne tylko, gdy radio jest podłączone do Internetu. Listy stacji i podmenu może się zmieniać od czasu do czasu. Istnieje kilka sposobów wyboru stacji. Bezpośrednio z radia: o o Last listened Presets. Z portalu poprzez menu> Lista stacji> menu: o o o o o Moje Ulubione, stacje, podcast, Moje dodane stacje, pomoc. Jeśli już słuchasz radia internetowego, można nacisnąć przycisk z lewej strony przycisku menu, aby szybko powrócić do ostatnio odwiedzonych gałęzi drzewa menu. 18

19 3.1 Ostatnio słuchane Po ponownym uruchomieniu w trybie radia internetowego, lista ostatnio słuchanych stacji jest zaznaczona. Aby wybrać inny zestaw ostatnio używanych stacji, wybierz Menu> LAST LISTENED potem jedną ze stacji na liście. Najnowsze stacje pojawiają się na górze listy. 3.2 Ustawienia / Presets Ustawienia są przechowywane w radiu i nie może być dostępna z innymi radioodbiornikami. Aby zapisać ustawienia radia internetowego, naciśnij i przytrzymaj PRESET, aż pojawi się "Zapisz ustawienia ekranu. Wybierz jedną z 10 stacji aby zapisać aktualnie odsłuchiwaną stację. Aby wybrać ustawienie, naciśnij krótko PRESET, a następnie wybierz jedną z wymienionych stacji. Gdy zaprogramowanej stacji gra, to pokazuje Pn (P1, P2, itd.) w dolnej części ekranu. UWAGA: Obsługa ustawień jest identyczna dla radia internetowego, FM i DAB 3.3 Ulubione Ulubione kanały są przechowywane w portalu radia internetowego i są dostępne dla wszystkich radioodbiorników internetowych zarejestrowane na tym samym koncie. Przed rozpoczęciem używania ulubionych, radio musi być zarejestrowane w portalu radia internetowego (patrz " Rejestracja radia internetowego w portalu "). Aby zapisać w stacji jako ulubione z radia, po prostu naciśnij klawisz ENTER. wybrana stacja pojawi się w domyślnej liście ulubionych stacji. Aby wybrać ulubione, wybierz MENU > STATION LIST > MY FAVOURITES > [FAVOURITES LIST]> [STATION]. 19

20 3.4 Przegladanie Aby przeglądać transmisje internetowe, wybierz MENU > STATION LIST >następnie> STATIONS > lub PODCASTS >. Przejrzyj menu w poszukiwaniu transmisji. 20

21 3.5 Wyszukiwanie Możesz również przeszukiwać transmisje internetowe stacji lub podcastów na podstawie poszczególnych słów kluczowych w tytule. Aby wyszukać transmisji internetowych, wybierz MENU > STATION LIST >następnie> STATIONS > lub PODCASTS >. Wprowadź słowo kluczowe wybierając znaki i zatwierdzając OK.. Metoda wprowadzania nazwy użytkownika i hasła jest podobna do metody wprowadzania hasła Wi-Fi. Wybierz audycję z listy. W podcastach, możesz wybrać konkretny odcinek. 3.6 Moje dodane stacje Mimo, że portal radia internetowego zawiera tysiące stacji możesz słuchać stacji nie wymienionych. Możesz dodać własne stacje za pośrednictwem portalu. Te dodatkowe stacje są dostępne z radia, wybierając MENU > STATION LIST > MY ADDED STATIONS > [STATION]. 3.7 Informacje o teraz odtwarzane Podczas odtwarzania strumienia, na ekranie pokazuje się jego nazwa i opis. Aby wyświetlić dodatkowe informacje o strumieniu, naciśnij Info. Po każdym naciśnięciu przycisku Info, wyświetlany jest inny zestaw informacji, cyklicznie "opis, gatunek / lokalizacji, niezawodność, szybkość transmisji bitów / kodek / częstotliwość próbkowania, odtwarzanie buforowych i aktualna data. 21

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4 1 Zasilanie:...

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Albrecht DR 460 W

Radio internetowe Albrecht DR 460 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Albrecht DR 460 W Nr produktu 326152 Strona 1 z 19 1. Panel przedni Urządzenie nie posiada klawiatury ani klawiszy. Całość działa przy pomocy zdalnej obsługi pilotem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe dnt IP Touch,

Radio internetowe dnt IP Touch, INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe dnt IP Touch, Nr produktu 351889 Strona 1 z 41 Zawartość dostawy. Radio internetowe Zasilacz oraz pilot zdalnego sterownia Strona 2 z 41 Instrukcja obsługi Co jest

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Produkt jest zgodny z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi urządzeń audiowideo UPnP oraz Intel Network MediaProduct. Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 000325824

Radio internetowe Nr produktu 000325824 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 000325824 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Widok urządzenia Przód Lewy głośnik wyświetlacz prawy głośnik Tył Antena UKF Gniazdo słuchawkowe Wejście audio Wyjście

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi Scansonic I-100 Instrukcja obsługi Pilot Podłączenie Uruchomienie radia Podłącz kabel zasilacza do gniazda oznaczonego DC z tyłu urządzenia, a następnie włącz radio. Uwaga: Używaj tylko zasilacza dołączonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 Nr produktu 311844 Strona 1 z 8 PRZENOSZENIE MUZYKI DO PAMIĘCI KOMPUTERA Po instalacji oprogramowania możliwe

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 INSTRUKCJA OBSŁUGI MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 Strona 1 z 17 Dziękujemy za zakup MINIX NEO X7. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ustawić urządzenie. MINIX NEO X7 to rewolucyjna, inteligentna centralka

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika Dokumentacja wstępna. Spis treści Strona # - Instalacja i pierwsze uruchomienie Strona # - Konfiguracja ustawień Twego dźwięku Strona # - Odnalezienie stacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PLD1 Osobisty system audio Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PL SRS-X9 Dostępne są trzy wymienione poniżej dokumenty. Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

REVO AXiS Skrócona instrukcja obsługi

REVO AXiS Skrócona instrukcja obsługi REVO AXiS Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 Zawartość opakowania:... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Osobisty system audio Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Najpierw przeczytaj ten dokument. Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi PL SRS-X7 Niniejszy podręcznik zawiera informacje wprowadzające o tym, jak odtwarzać

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO. Instrukcja obsługi

CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO. Instrukcja obsługi MR-2000 Rozkoszuj się muzyką CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO Instrukcja obsługi Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj tę część przed zainstalowaniem urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo