IR Instrukcja obsługi. Radio internetowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IR 4427. Instrukcja obsługi. Radio internetowe"

Transkrypt

1 IR 4427 Instrukcja obsługi Radio internetowe

2 WSTĘP INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Ten symbol ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność informacji dotyczących eksploatacji i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia. Ten symbol ma na celu ostrzeżenie użytkownika na obecność nie izolowanego "niebezpiecznego napięcia wewnątrz oraz na obudowie produktu, które może stanowić zagrożenie porażeniem prądem. Ważne informacje: 1. Przeczytaj instrukcję. 2. Zachowaj tę instrukcję. 3. Stosuj się do ostrzeżeń. 4. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń. 5. Nie należy korzystać z radia w pobliżu wody. 6. Czyścić tylko suchą szmatką. 7. Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych. Instalacja zgodnie z instrukcjami producenta. 8. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze), które wytwarzają ciepło. 9. Nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe a trzeci bolec stosuje się dla zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem. 10. Zadbaj o należyte poprowadzenie przewodu, szczególnie przy wtyczkach, oprawach oraz w miejscu wyprowadzenia z radia. 11. Używaj tylko dodatków i akcesoriów wskazanych przez producenta. 12. Używać tylko z wózkiem, stojakiem, trójnogiem lub stolikiem zalecanym przez producenta. Kiedy stosuje się wózek, należy zachować ostrożność w trakcie przesuwania zestawu. 13. Odłącz radio podczas burz lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas. 14. Urządzenie nie powinno być narażone na zalanie wodą. Nie ustawiaj w pobliżu żadnych przedmiotów zawierających płyny, takich jak wazony z kwiatami. 15. Baterie nie mogą być wystawione na działanie wysokich temperatur, światło słoneczne, ogień i tym podobne. 16. Wtyczka przewodu zasilania pełni funkcję wyłącznika, musi ona być zawsze łatwo dostępna. 2

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 2 PANEL PRZEDNI... 5 PANEL TYLNY... 6 PILOT... 7 PODŁĄCZENIE SYSTEMU... 9 WPROWADZENIE PODSTAWOWE OPERACJE Pierwsze kroki Ustawienia Usatwienia języka Ustawienia daty / czasu Podłązcenie do sieci Rejestracja w portalu radia internetowego Konfiguracja serwera muzyki Udostępnianie folderów w Windows Media Player Udostępnianie folderów w Windows PC Udostępnianie folderów w komputerach innych niż Windows Ustawienie radia do pracy z folderami udostępnionymi Tryb radia internetowego Ostatnio słuchane Ustawienia / Presets Ulubione Przeglądanie Wyszukiwanie Moje dodane stacje Informacje o teraz odtwarzane Tryb odtwarzacza muzycznego (sieć i USB) Media dzielone (z serwera mediów) Foldery udostępnione (z sieci i pamięci masowej USB) Informacje o teraz odtwarzane Radio DAB Wyszukiwanie stacji Wybór stacji Teraz odtwarzane Ustawienia Radio FM Wyszukiwanie stacji

4 SPIS TREŚCI 6.2 Teraz odtwarzane Ustawienia Alarm i drzemka Alarmy Drzemka Aktualizacja oprogramowania i powrót do ustawień fabrycznych Aktualizacja oprogramowania Powrót do ustawień fabrycznych INFORMACJE O BŁĘDACH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SKRÓTY DANE TECHNICZNE ZNACZENIE SYMBOLU " KOSZ"... 31

5 PANEL PRZEDNI 1. STANDBY: Włącz lub powrócić do trybu gotowości (widać zegar i data). Anuluje funkcję sleep. 2. MENU: Pokaż menu dla bieżącego trybu. Naciśnij ponownie, aby pokazać ekran Teraz odtwarzane. 3. ENTER: W trybie menu, naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. W trybie ustawień, naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienia. 4. INFO: Naciśnij, aby wyświetlić więcej informacji o stacji lub odtwarzanym utworze. Naciśnij ponownie, aby wybrać ekrany dodatkowe informacje następnie powrócić do normalnego ekranu Teraz odtwarzane. 5. PRESET: tryby wyboru: Naciśnij, aby wybrać; Przytrzymaj aby zachować. Istnieje 10 wyborów dla radia internetowego, FM i DAB. 6. Wyświetlacz: Pokazuje informacje o stanie urządzenia. 7. SLEEP: Naciśnij, aby ustawić drzemkę lub inne okresy. Po upływie określonego czasu, urządzenie przejdzie w tryb gotowości. 8. ALARM: Naciśnij, aby wprowadzić ustawienie alarmu. 9. POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI: Gdy przestawiasz, na wyświetlaczu pokazuje stan obecny głośności. 10. SCAN: Wciśnij aby przeszukiwać w trybie FM. 11. Drzemka: gdy włączony jest alarm, odracza go na określony czas. 12. Czujnik zdalnego sterowania: Odbiera sygnały z pilota zdalnego sterowania. Nie należy blokować. 13. (UP / DOWN): W trybie menu, naciśnij przycisk aby przesunąć kursor w górę / dół; Podczas ustawiania daty i czasu, naciśnij przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć cyfrę. 14. (lewo / prawo): W trybie menu, naciśnij, aby przejść do poprzedniego lub następnego menu; W trybie radia naciśnij przycisk do skanowania góra / dół. 15. FUNCTION: Poruszanie się po trybach: Internet Radio, odtwarzacz muzyczny, DAB, FM. 5

6 PANEL TYLNY 1. Złącze anteny FM: Podłącz antenę FM do tego gniazda. 2. LINE OUT JACKS: Podłącz standardowy kabel audio do gniazda i do gniazda LINE IN lub AV L i R wzmacniacza aby słuchać audycji poprzez zewnętrzny system. 3. PORT USB: Podłącz urządzenie USB. 4. ZŁĄCZE LAN: Podłącz sieć lokalną do tego gniazda. 5. ANTENA WiFi: Podłącz antenę bezprzewodowej sieci lokalnej do tego gniazda. 6. GNIAZDO ZASILACZA: Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego. 7. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE: Naciśnij, aby włączyć i wyłączanie. 8. COAXIAL JACK: Podłącz kabel koncentryczny audio do tego gniazda i COAXIAL IN we wzmacniaczu audio. 9. OPTICAL JACK: Podłącz kabel audio optyczny do tego gniazda i OPTICAL IN we wzmacniaczu audio. 6

7 PILOT 1. SLEEP: Naciśnij, aby ustawić drzemkę lub inne okresy. Po out, przejdzie w tryb gotowości. 2. MUTE: Naciśnij, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij ponownie, aby wrócić do początkowego poziomu dźwięku. 3. (Poprzedni): Wybierz poprzedni utwór podczas odtwarzania plików audio. 4. (Następny): Wybierz następny utwór podczas odtwarzania plików audio. 5. STOP: Naciśnij, aby zatrzymać. 6. ENTER: W trybie menu, naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. W trybie ustawień, naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienia. 7. MODE: Poruszanie się po trybach: Internet Radio, odtwarzacz muzyczny, DAB, FM. 8. VOLUME +: Służy do regulacji głośności. Kiedy wielkość zmienia się, na wyświetlaczu pokazuje aktualną głośność lub status wyciszenia. 9. P (PRESET): tryb Radio: Naciśnij, aby wybrać; przytrzymaj aby zatwierdzić. Istnieje 10 ustawień dla radia internetowego, DAB i FM. 10. SCAN: Wciśnij, aby przeszukać zakres FM. 11. NUMERY: Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych dłużej niż dwie sekundy, aby zapisać aktualnie odtwarzaną stację pod danym numerem. Naciśnij, aby przejść do zapisanych (ustawionych) stacji. 12. VOLUME -: naciśnij w celu regulacji głośności. Kiedy wielkość zmienia się, na wyświetlaczu pokazuje aktualną głośność lub status wyciszenia. 13. MENU: Pokaż menu dla aktualnego trybu pracy. Naciśnij ponownie, aby pokazać ekran Teraz odtwarzane. 14. (Góra, dół, lewo, prawo) Przyciski kierunkowe: W trybie menu, naciśnij t przycisk, aby przesunąć kursor w górę lub w dół; Podczas ustawiania daty i czasu naciśnij przycisk aby zwiększyć / zmniejszyć cyfrę. W trybie menu, naciśnij przycisk, aby przejść do menu poprzedniego / następnego. W trybie radia naciśnij przycisk do skanowania w górę lub w dół. 15. II PLAY / PAUSE: Naciśnij, aby wstrzymać. 7

8 16. Z ZZ (SNOOZE): Gdy alarm jest włączony, odracza go na ustawiony czas. 17. INFO: Naciśnij, aby wyświetlić więcej informacji o stacji lub odtwarzanym utworze. Naciśnij ponownie, aby wybrać dodatkowe ekrany informacyjne a następnie powrócić do ekranu Teraz odtwarzane. 18. (I) STANDBY: Włącz lub przejdź w tryb czuwania (widać zegar i datę). Anuluje funkcję Sleep. 19. ALARM: Naciśnij, aby wejść do menu ustawienie alarmu. Instalacja baterii pilota 1. Zdejmij pokrywę baterii. 2. Włóż baterię typu CR 2025 do komory baterii. Upewnij się, że symbol + do góry. 3. Załóż pokrywę. OSTRZEŻENIE: Wyciek kwasu z baterii może szkodzić twojemu zdrowiu. Wyjmij baterię z komory baterii, jak tylko zostanie wyczerpana lub jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy okres czasu. Wytrzyj wyciekły kwas akumulatorowy szmatką. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarza, jeśli kwas akumulatorowy został połknięty. W przypadku kontaktu z oczami przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wolno narażać baterii na działanie wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu! Nigdy nie próbuj ładować baterii, grozi to zwarciem, rozerwaniem lub wybuchem. Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami (pierścienie, gwoździe, śruby et cetera). Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia! W wyniku zwarcia baterie mogą mocno się nagrzewać, a nawet zapalić. Może to spowodować oparzenia. UWAGA: Batteries are not to be disposed of together with domestic wastes. Dispose of the used batteries at the relevant collection bin or at your dealer' s. Improper installation of batteries can cause leaking out and corrosion and leaving the remote irreparable UWAGA: damaged. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, wyjmij z niego baterię. Zużyte baterie należy wymienić na nowe, aby zapobiec korozji. Jeśli zakres pilota zmniejsza się wymień baterię na nową tego samego typu (CR 2025). Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania w urządzeniu. Zasięg pilota zależy od jasności pomieszczenia i stanu naładowania baterii. Jasne światło (na słońcu lub w sztucznym świetle), nie powinny padać bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania. Jasne światło może mieć negatywny wpływ na skuteczność pilota. Upewnij się, że ich nie ma przeszkód pomiędzy pilotem zdalnego sterowania i czujnikiem zdalnego sterowania. 8

9 PODŁĄCZENIE SYSTEMU Aby podłączyć anteny Podłącz antenę FM do gniazda FM z tyłu radia. W pełni rozciągnij przewód anteny. Być może trzeba ustawić antenę, aby uzyskać najlepszy sygnał. (Rys. 1) Podłącz sieć LAN lub Wireless Local Area Network do złącza z tyłu radia. (Rys. 2) Aby połączyć się z systemem audio Można podłączyć radio do systemu audio przez przewód koncentryczny, optyczny lub standardowy kabel audio. Upewnij się, że radio i nagłośnienie są wyłączone, a przewody zasilające są podłączone do sieci. 1. Aby połączyć się z systemu dźwięku przez przewód koncentryczny lub optyczny kabel audio, podłącz odpowiedni przewód audio do gniazda COAXIAL lub OPTCIAL z tyłu radia, a drugi koniec do swojego systemu audio. 2. Aby połączyć się z systemu dźwięku za pomocą standardowego kabla audio, podłącz standardowym kablem AV audio gniazda LINE OUT z tyłu radia z odpowiednimi gniazdami systemu audio. 9

10 UWAGA: 1. Proszę wyłączyć system i dźwięku oraz odtwarzacz, zanim zostaną one podłączone do źródła zasilania. 2. Nie naciśnij wyłącznika zasilania zbyt szybko, włączanie i wyłączanie za każdym razem musi być oddzielone 3 sekundową przerwą. 3. Nie należy podłączać cyfrowego optycznego lub koncentrycznego gniazda wyjściowego tego urządzenia z gniazdem wejściowego sygnału analogowego. 4. Proszę odnieść się do powyższych wskazówek przy podłączaniu urządzeń akustycznych. Prosimy wykonać wszystkie połączenia prawidłowo i trwale. Zasilacz powinien być podłączony w końcu. WPROWADZENIE To radio ma trzy podstawowe rodzaje menu. Naciśnij przycisk ENTER na przednim panelu (lub na pilocie), aby krok po kroku wybrać opcje. Pasek przewijania z prawej strony ekranu pokazuje, że są dalsze opcje powyżej lub poniżej tych widocznych. Każdy z trybów menu posiada własne podmenu z opcjami specyficznymi dla tego trybu. Na przykład w trybie FM są tylko dwie opcje: ustawienia skanowania i ustawienia audio. Ponadto każdy tryb menu posiada możliwośc wejścia do dwu głównych opcji: Ustawienia systemowe (SYSTEM SETTINGS )> i Menu główne (MAIN MENU)>. Symbol ">" prowadzi do dalszych opcji menu. SYSTEM SETTINGS MENU umożliwia dostęp do ustawień systemu i do informacji takich jak sieci, daty i czasu, języka i aktualizacji oprogramowania. Menu z większą ilością opcji, niż zmieści się na jednym ekranie mają pasek przewijania po prawej stronie. 10

11 Menu główne (MAIN MENU) umożliwia dostęp do wszystkich trybów, funkcji uśpienia oraz timera. Niektóre menu, na przykład system ustawień (SYSTEM SETTINGS), mają kilka podmenu. Ekrany dialogowe Ekrany dialogowe wyświetlane są w celu umożliwienia użytkownikowi zmiany ustawień. Różnią się one złożonością, od prostych jak np. tak / nie po opcje do przewijania ekranu i wprowadzania hasła sieciowego. Podobnie jak menu, wybrane elementy są wyświetlane na białym tle. Ekrany dialogoe aktualne zaznaczone są znakiem gwiazdki (*). Wyświetlanie ekranów To radio ma trzy podstawowe rodzaje wyświetlacza: Ekran gotowości pokazuje czas, datę i wszelkie aktywne alarmy. Gdy przełączasz tryby odtwarzania naciskając przycisk MODE, radio pokazuje ekran powitalny dla każdego trybu. Po chwili radio wchodzi do wybranego trybu i próbuje rozpocząć odtwarzanie ostatniej stacji lub utwór, który odtwarzał w tym trybie. Jeśli nie jest to możliwe odtwarzacz będzie próbował połączyć się z wybranym źródłem poprzez skanowanie w poszukiwaniu stacji, sieci, lub poprosi w razie potrzeby o wprowadzenie danych przez użytkownika. Ekran odtwarzania wyświetla informacje o źródle dźwięku i odtwarzanym obecnie utworze, gdy są dostępne. Ponadto, istnieją ekrany do informacji takich jak głośność, informacje o wyciszeniu i komunikaty o błędach. PODSTAWOWE OPERACJE 1 Pierwsze kroki Pomimo, że radio jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem, rozpoczęcie jest proste. Aby używać radio DAB lub FM, potrzebne jest źródło zasilania ( V ~ zasilania). UWAGA: Zaleca się korzystać z zasilania sieciowego, jeśli jest możliwość, zarówno ze względów ekonomicznych jak i w celu uniknięcia zbędnych odpadów. 1. Umieść radio w odpowiednim miejscu i podłącz go do gniazdka elektrycznego. 2. Rozmieść antenę. 11

12 3. Naciśnij przycisk STANDBY na panelu przednim. Powinna pojawić się wiadomość powitalna i ruchomy pasek postępu. 4. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie pokazuje menu główne. Naciśnij przycisk ENTER na panelu przednim, aż pojawi podświetlony napis FM w menu a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby go wybrać. 5. Naciśnij przycisk kierunku (UP), aż na wyświetlaczu zacznie zwiększać skanowanej w radiu częstotliwości. Po znalezieniu stacji, odbiornik zacznie ją odtwarzać, pokazując jej nazwę w polu wyświetlacza "Now Playing". 2 Ustawienia 2.1 Ustawienia języka Domyślnym językiem jest angielski. Aby to zmienić, wybierz Menu> System Settings> Języki> Następnie wybierz swój język. 2.2 Ustawienia daty i czasu Data i godzina mogą być aktualizowane automatycznie lub ręcznie. Aby wejść do menu Ustawienia czasu, wybierz Menu> Ustawienia systemu TIME> / Data> Automatyczna aktualizacja czasu Wybierz AUTO UPDATE> wybierz Aktualizacja DAB, z FM Aktualizacja lub aktualizacji z sieci. Ustaw strefę czasową poprzez SET TIME ZONE>. Jeśli twój kraj wykorzystuje czas letni w lecie, automatyczne aktualizacje raz mogą być błędne o jedną godzinę. Należy włączyć opcję czas letni DAYLIGHTS SAVINGS > ON Urządzenie automatycznie aktualizuje czas z wybranego źródła, gdy informacje o zmianie czasu będą dostępne. Ręczna aktualizacja czasu Wybierz Czas / Data> Data i godzina są wyświetlane jako dd-mm-rrrr i gg: mm AM / PM z aktywną (migająca) pierwszą wartością- dzień. Naciśnij przycisk UP / DOWN ( / ) na pilocie, aby zwiększyć lub zmniejszyć cyfr; Naciśnij LEFT / RIGHT ( / ), aby przejść do poprzedniej / następnej wartości. Kiedy wartość zostanie zmieniona, następna wartość staje się aktywna i miga. Po wybraniu wartości końcowej (w minutach lub AM / PM, w zależności od tego, czy zegar jest ustawiony na 12 lub 24 godzin), wyświetlacz powróci do ekranu Teraz odtwarzane i pokaże aktualny czas. Tryb 12/24 godzinny Aby przełączać się między 12 i 24 godzinnym trybem wyświetlania czasu, wybierz Format> SET 12 / 24, a następnie wybierz żądany format czasu. 12

13 2.3 Podłączenie do sieci W przypadku trybów radia internetowego i odtwarzacza muzycznego, potrzeba połączenia z siecią. Aby podłączyć radio do sieci, potrzebujesz albo o routera przewodowego i kabla Ethernet (RJ45) lub o router bezprzewodowy, wraz z kluczem, jeśli jest ustawiony. Do pracy w trybie radia internetowego oraz aktualizacji oprogramowania, router musi posiadać stałe łącze internetowe. Po wybraniu trybu radia internetowego lub odtwarzacza muzycznego, radio próbuje połączyć się z siecią. Jeśli stara się połączyć po raz pierwszy, lub zapisane sieci nie są dostępne, uruchomi kreatora sieci. Aby uruchomić kreatora sieci ręcznie, wybierz Menu> Ustawienia systemu> Sieć> Kreator sieci. Po uruchomieniu kreatora wprowadź następujące informacje (jeśli potrzebuje hasło do wejścia): o ile nie zostały już określone, WLAN regionu (wybierz kraj z listy), o nazwę sieci (wybierz sieć z listy), o Jeśli podłączenia do sieci bezprzewodowej szyfrowane, klucz (hasło). Aby wprowadzić klucz, naciśnij przycisk ENTER na pilocie, przesuń kursor za pomocą strzałek i wybierz. Jeśli znak jest wybrany, klucz jest budowany w górnej części wyświetlacza. Dostępne są trzy opcje dostępne po naciśnięciu przycisku ENTER przed pierwszym znakiem ( ) - Backspace, OK i Anuluj. Wybierz "BKSP" opcję, aby usunąć wybrany znak, OK. aby zatwierdzić. Po zakończeniu wprowadzania klucza, wybierz OK, a radio spróbuje połączyć z wybraną siecią. Jeśli połączenie się nie powiedzie, radio powróci do ekranu wprowadzania hasła. Jeśli połączenie sieciowe zostanie przerwane, radio automatycznie próbuje połączyć się ponownie. Profile sieci To urządzenie zapamiętuje ostatnie cztery ostatnie sieci bezprzewodowe, którymi się łączyło i automatycznie próbuje połączyć się z którąmkolwiek z nich, którą może znaleźć. Możesz zobaczyć listę zarejestrowanych sieci poprzez MENU> SYSTEM> Ustawienia> Sieć>. Stąd można usunąć niepotrzebne sieci obracając i naciskając klawisz ENTER następnie potwierdzając usunąć Tak. Inne opcje Istnieją także inne opcje wyświetlania i ręcznej zmiany ustawień sieciowych z MENU> Ustawienia systemu>> sieci. Opcje te nie są zwykle konieczne, ale doświadczeni użytkownicy mogą je uznać za przydatne do diagnozowania i rozwiązywania problemów sieciowych. 13

14 2.4 Rejestracja w portalu radia internetowego Portal internetowy Frontier Silicon pozwala na organizowanie listy ulubionych, a także słuchanie radio internetowego na komputerze. Aby zarejestrować radio na portalu, musisz najpierw uzyskać unikalny kod dostępu naciskając przycisk MENU > STATION LIST > HELP > GET ACCESS CODE >. Zapisz kod dostępu. Uwaga: Nie należy mylić kod dostępu portalu z Radiem ID (z Menu> Ustawienia systemu> INFO). Na komputerze podłączonym do internetu, wejdź stronę internetową Jeśli jest to Twoja pierwsza wizyta na portalu, załóż nowe konto, podając następujące informacje: o kod dostępu, o swój adres , o hasło, o model radia. Jeśli masz już konto i chcesz dodać dodatkowe radio, zaloguj się na swoje konto i wybierz MY PREFERENCES > ADD ANOTHER WI-FI RADIO. Gdy radio jest zarejestrowana w portalu, można od razu korzystać z ulubionych stacji i dodaje funkcje. 2.5 Konfiguracja serwera muzyki Aby radio odtwarzało pliki muzyczne z komputera, komputer musi być skonfigurowany do udostępniania plików lub mediów. UPnP Proste udostępnianie multimediów pozwala urządzeniom jak Jowisz 6 na odtwarzanie muzyki z udostępnionej biblioteki mediów, nawigację po menu tag, takich jak wykonawca, album, gatunek. Jeśli korzystasz z odpowiedniego systemu serwera takiego jak komputer PC z Windows Media Player 10 lub nowszy (WMP), a Twoja biblioteka muzyczna jest dobrze oznakowana, to zaleca się korzystanie z udostępniania mediów. Należy tylko skonfigurować serwer UPnP. 14

15 Uwaga: itunes nie natywnie pracować jako serwer multimediów UPnP, ale są dodatki dostępne do pracy z biblioteki itunes. Udostępnianie folderów (CIFS) pozwala urządzeniom jak Jowisz 6 do przeglądać foldery na dysku sieciowym dla plików audio. Jest to dobra alternatywa, jeśli nie można korzystać z udostępniania multimediów i alternatywny sposób na znalezienie plików, nawet jeśli jest skonfigurowane udostępnianie multimediów. Komputer musi być skonfigurowany do udostępniania folderów i jeśli jest to zabezpieczone hasłem, należy również wprowadzić nazwę użytkownika i hasło w Jupiter Udostępnianie multimediów w Windows Media Player Najczęściej serwerem UPnP jest Windows Media Player (10 lub nowszy). Aby skonfigurować WMP do udostępniania multimediów, należy wykonać następujące kroki: 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci. 2. Upewnij się, że radio jest włączone i podłączone do tej samej sieci. 3. W WMP, dodać do biblioteki multimediów audio pliki i foldery, które chcesz podzielić się z radiem internetowym (Library> Dodaj do biblioteki...). 4. W WMP, włączyć udostępnianie multimediów (Library> udostępniania multimediów.). Ustawienia Windows Media Player Jest to procedura, aby uruchomić UPnP. 1. Umieścić kilka *. mp3 i *. wma w C: \ Documents and Settings \ All Users \ Dokumenty \ Moja Muzyka \ Sample Music(\\palm\dropbox\ylam\Music\) 2. Zainstaluj Windows Media Player 11 (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/download/dow nload.aspx) 3. Wybierz - Media Sharing. 4. Zaznacz pole "Udostępnij moje multimedia", a następnie kliknij przycisk Ustawienia 5. Upewnij się, że udostępnianie multimediów wyglądają tak samo jak poniżej: 15

16 OK, po kolei. 6. W Windows XP Menu Start - uruchom napisz: services.msc, sprawdź czy a. Universal Plug and Play Device Host b. Windows Media Player Network Sharing Service mają status "started 7. Upewnij się, że laptop / PC i V6 jest podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej. Jeśli jesteś w Frontier Silicon, upewnij się, że PC i V6 są podłączone do Frontier- Visitor 8. Uruchom platformę V6. Przejdź do Music Player Mode SHARED MEDIA - tu powinno być można znaleźć tam udostępnioną muzykę. 2.7 Udostępnianie folderów w Windows PC Aby udostępnić foldery w systemie Windows, komputer musi najpierw zostać członkiem domeny lub grupy roboczej. Gdy to jest ustawione, można udostępniać foldery w Eksploratorze Windows (Mój komputer). 16

17 Konfiguracja Domeny / grupy roboczej Element konfiguracji domeny można znaleźć na komputerze z Windows XP w następujący sposób: 1. Z menu Start wybierz Panel sterowania> System> nazwa komputera. 2. Komputer jest wyświetlany jest na tej karcie jako członek domena lub grupy roboczej. 3. Jeśli komputer nie jest członkiem żadnej domeny lub grupy roboczej to musi być do niej podłączony. W tym celu należy kliknąć na przycisk Zmień i wprowadź nazwę domeny (ustawienie domyślne dla systemu Windows XP to MSHOME). 4. Uruchom ponownie komputer. Może zostać wyświetlony monit, że domena lub grupa robocza została zmieniona. Utworzenie nowego konta użytkownika (Windows XP) Radio Wi-Fi wymaga aby ustawić konta użytkownika na każdym komputerze, który chcesz przeglądać. Domyślnie większość komputerów ma co najmniej jedno konto użytkownika z nim związane. Nazwa użytkownika i hasło (opcjonalnie) musi być taki sam na każdym komputerze, Radio Internetowe przechowuje tylko jedną nazwę użytkownika i jedno hasło. W systemie Windows XP można to ustawić w następujący sposób: 1. Z menu Start wybierz Panel sterowania> Konta użytkowników. 2. Na tym ekranie kliknij przycisk "Dodaj... " I wprowadź nowego użytkownika i domenę / ustawieniegrupy roboczej. Wybierz typ użytkownika (ograniczona), a następnie wybierz Zakończ. 3. Wybierz użytkownika, którego właśnie utworzyłeś, wybierz opcję "Resetuj hasło... " i wprowadź hasło dla tego użytkownika. 4. Zanotuj nazwę użytkownika i hasło. UWAGA: W przypadku systemu Windows Vista / 7: Użytkownicy mogą włączyć konto Gość poprzez zarządzanie kontami użytkowników w Panelu sterowania, a następnie dodać dostęp zarówno "Wszyscy" jak i "Gość" na dysku udostępnionym. Można utworzyć nowe konto dla radia internetowego za pomocą hasła, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Konto gościa nie ma hasła domyślnie, więc Jupiter 6 połączy się go z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi. Konfiguracja dysku udostępnionego Z menu Start wybierz opcję Mój komputer lub Eksplorator Windows i przejdź do katalogu, który chcesz udostępnić. Kliknij prawym przyciskiem myszy na folder i wybierz Udostępnianie i zabezpieczenia. Konfiguracja dysku udostępnionego tylko do odczytu zapewnia, że użytkownik ma dostęp tylko do odczytu. 2.8 Udostępnianie folderów na komputerach innych niż Windows To jest poza zakresem niniejszej instrukcji opisać, jak udostępnić foldery na wszystkich systemach komputerowych. Zapoznaj się z dokumentacją systemu operacyjnego, aby dowiedzieć się, jak udostępnić foldery na innych niż Windows systemach komputerowych. Jeśli konfigurujesz udostępnione foldery z nazwą użytkownika i hasłem, zapisz te wartości. 2.9 Ustawienie radia do pracy z folderami udostepnionymi Aby ustawić radio do odtwarzania audio zapisanych na chronionych hasłem udostępnionych dyskach sieciowych, musisz wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Aby to zrobić, w trybie odtwarzacza muzyki, wybierz Menu> PC SETUP> USERNAME, a następnie wpisz nazwę użytkownika a następnie 17

18 Ustawienia PC> Hasło i wprowadź hasło. Wprowadź słowo kluczowe znakami zatwierdzając OK.. Ekrany wprowadzania nazwy użytkownika i hasła są podobne do ekranów wprowadzania hasła Wi-Fi. Domyślną nazwą użytkownika jest "guest (gość) 3 Tryb radio internetowe To radio może odgrywać tysiące stacji radiowych i podcastów z całego świata, poprzez szerokopasmowe połączenie z Internetem. Po wybraniu trybu radio internetowe, radio internetowego łączy się bezpośrednio z portalem Frontier Silicon radia, aby otrzymać listę stacji, zorganizowaną w różnych kategoriach, takich jak kraj, najbardziej popularnych i gatunek. Po wybraniu stacji radio podłącza się bezpośrednio do tej stacji. Portal umożliwia również personalizację wielu list ulubionych stacji radiowych, na przykład "stacjie Jo", Andy s ulubionych, talk shows. Aby korzystać z funkcji Ulubione, zarejestruj radio na portalu jak wyżej opisano. Jeśli masz kilka urządzeń Frontier Silicon, możesz zarejestrować je wszystkie na tym samym koncie, tak aby każde radio miało dostęp do listy ulubionych. Możliwe jest dodawanie ulubionych bezpośrednio drogą radiową lub za pośrednictwem dowolnego komputera z przeglądarką internetową. Aby przejść do trybu Radio internetowe, albo naciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu radia internetowego lub wybierz Menu> MAIN MENU> Internet Radio. UWAGA: menu Lista stacji pochodzi z portalu internetowego radia, więc jest dostępne tylko, gdy radio jest podłączone do Internetu. Listy stacji i podmenu może się zmieniać od czasu do czasu. Istnieje kilka sposobów wyboru stacji. Bezpośrednio z radia: o o Last listened Presets. Z portalu poprzez menu> Lista stacji> menu: o o o o o Moje Ulubione, stacje, podcast, Moje dodane stacje, pomoc. Jeśli już słuchasz radia internetowego, można nacisnąć przycisk z lewej strony przycisku menu, aby szybko powrócić do ostatnio odwiedzonych gałęzi drzewa menu. 18

19 3.1 Ostatnio słuchane Po ponownym uruchomieniu w trybie radia internetowego, lista ostatnio słuchanych stacji jest zaznaczona. Aby wybrać inny zestaw ostatnio używanych stacji, wybierz Menu> LAST LISTENED potem jedną ze stacji na liście. Najnowsze stacje pojawiają się na górze listy. 3.2 Ustawienia / Presets Ustawienia są przechowywane w radiu i nie może być dostępna z innymi radioodbiornikami. Aby zapisać ustawienia radia internetowego, naciśnij i przytrzymaj PRESET, aż pojawi się "Zapisz ustawienia ekranu. Wybierz jedną z 10 stacji aby zapisać aktualnie odsłuchiwaną stację. Aby wybrać ustawienie, naciśnij krótko PRESET, a następnie wybierz jedną z wymienionych stacji. Gdy zaprogramowanej stacji gra, to pokazuje Pn (P1, P2, itd.) w dolnej części ekranu. UWAGA: Obsługa ustawień jest identyczna dla radia internetowego, FM i DAB 3.3 Ulubione Ulubione kanały są przechowywane w portalu radia internetowego i są dostępne dla wszystkich radioodbiorników internetowych zarejestrowane na tym samym koncie. Przed rozpoczęciem używania ulubionych, radio musi być zarejestrowane w portalu radia internetowego (patrz " Rejestracja radia internetowego w portalu "). Aby zapisać w stacji jako ulubione z radia, po prostu naciśnij klawisz ENTER. wybrana stacja pojawi się w domyślnej liście ulubionych stacji. Aby wybrać ulubione, wybierz MENU > STATION LIST > MY FAVOURITES > [FAVOURITES LIST]> [STATION]. 19

20 3.4 Przegladanie Aby przeglądać transmisje internetowe, wybierz MENU > STATION LIST >następnie> STATIONS > lub PODCASTS >. Przejrzyj menu w poszukiwaniu transmisji. 20

21 3.5 Wyszukiwanie Możesz również przeszukiwać transmisje internetowe stacji lub podcastów na podstawie poszczególnych słów kluczowych w tytule. Aby wyszukać transmisji internetowych, wybierz MENU > STATION LIST >następnie> STATIONS > lub PODCASTS >. Wprowadź słowo kluczowe wybierając znaki i zatwierdzając OK.. Metoda wprowadzania nazwy użytkownika i hasła jest podobna do metody wprowadzania hasła Wi-Fi. Wybierz audycję z listy. W podcastach, możesz wybrać konkretny odcinek. 3.6 Moje dodane stacje Mimo, że portal radia internetowego zawiera tysiące stacji możesz słuchać stacji nie wymienionych. Możesz dodać własne stacje za pośrednictwem portalu. Te dodatkowe stacje są dostępne z radia, wybierając MENU > STATION LIST > MY ADDED STATIONS > [STATION]. 3.7 Informacje o teraz odtwarzane Podczas odtwarzania strumienia, na ekranie pokazuje się jego nazwa i opis. Aby wyświetlić dodatkowe informacje o strumieniu, naciśnij Info. Po każdym naciśnięciu przycisku Info, wyświetlany jest inny zestaw informacji, cyklicznie "opis, gatunek / lokalizacji, niezawodność, szybkość transmisji bitów / kodek / częstotliwość próbkowania, odtwarzanie buforowych i aktualna data. 21

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi Albrecht DR315 Internet / DAB / DAB+ / FM Radio Instrukcja Obsługi Uwagi dotyczące bezpieczeństwa DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDEK I PRZEDŁUŻACZY,

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 1 1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 2. OPIS URZĄDZENIA --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po funkcjach odtwarzacza

Przewodnik po funkcjach odtwarzacza Przewodnik po funkcjach odtwarzacza 0 Spis treści Spis treści... 0 Spis treści... 1 Dziękujemy!... 4 Instrukcje obsługi... 4 Uzyskiwanie pomocy... 4 Pomoc online... 4 Skontaktuj się z nami... 4 Squeezebox

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi Odtwarzacz lampowy NW T (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi WSTĘP Gratulujemy zakupu odtwarzacza NW-T firmy Ayon Audio. Zapoznanie się z instrukcją obsługi pozwala Państwu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów HD

Odtwarzacz multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD / O!Play HD2 Podręcznik użytkownika PL5763 Pierwsze wydanie Sierpień 2010 Prawa Autorskie 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Żadna część tego informatora, produkt

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. T650i. Polski

Instrukcja obsługi. T650i. Polski Instrukcja obsługi T650i Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Zaczynamy Połączenia sieci Operacje Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-MX700Ni/MX750Ni 2 PL OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI odtwarzacz multimedialny mediathor HD wydanie: MMP-100L/20101123 model: MMP-100L 1 Spis treści WSTĘP... 3 OPIS... 3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI... 3 FUNKCJE URZĄDZENIA... 4 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika WD TV Live WD TV Live Plus Odtwarzacze multimedialne HD Spis treści 1 Ważne informacje dla użytkowników............ 1 Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa................. 1 Serwis i pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo