ŻYCIORYS. Regina Lenart Nakło Śląskie, ul. Dzierżonia 17 (+48)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻYCIORYS. Regina Lenart Nakło Śląskie, ul. Dzierżonia 17 (+48) 604-35-88-77 regina.lenart@interia.pl"

Transkrypt

1 ŻYCIORYS Regina Lenart Nakło Śląskie, ul. Dzierżonia 17 (+48) WYKSZTAŁCENIE Doktorat 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania Temat: Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Czakon Recenzenci: Prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska, Prof. dr hab. Szymon Cyfert (praca w druku, wydawnictwo Wolters Kluwer) Magisterium , Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny Kierunek: filologia polska, specjalność: dziennikarstwo (praca magisterska opublikowana w formie monografii) Studia podyplomowe i doktoranckie , Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, zarządzanie oświatą , Uniwersytet Śląski, zarządzanie zasobami ludzkimi , Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, akademia trenera biznesu , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, studia doktoranckie , Akademia Ekonomiczna w Katowicach, public relations , Uniwersytet Śląski, uprawnienia pedagogiczne

2 KURSY I SZKOLENIA 2014, Język perswazji w praktyce, GARR, Katowice, 6 godz. 2013, Fundusze europejskie dla przedsiębiorców województwa śląskiego doświadczenia i perspektywy, zmiany w projekcie MŚP, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Katowice, 8 godz. 2013, Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont, GARR, Katowice, 8 godz. 2013, Ewaluacja w praktyce, Era Ewaluacji sp. z o.o., Katowice, 17 godz. 2011, Etykieta biznesu prawda i mity, Wyższa Szkoła Bankowa, Chorzów, 8 godz. 2010, Certyfikat TOEIC Bridge. 2010, Zarządzanie sprzedażą, negocjacje, etykieta biznesu, asertywność, Lauren Peso Polska S.A., 80 godz. 2010, Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem, Akademia PARP, Warszawa, 9 modułów 2010, Obsługa platformy Moodle, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 8 godz. 2010, Psychologia zarządzania, Verus sp. z o.o., Katowice, 50 godz. 2009, Profesjonalne zarządzanie projektem, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Chorzów, 8 godz. 2008, Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP, Akademia PARP, Warszawa, 12 modułów. 2008, Psychologia zarządzania w realizacji zadań wizytatora i dyrektora szkoły, RODN WOM, Katowice, 15 godz. 2007, Marketing w edukacji, Task Consulting, Łódź, 8 godz. 2007, Negocjacje handlowe w eksporcie, Ove Arup&Partners International Ltd., Katowice, 16 godz. 2 z 8

3 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE II obecnie, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, wykładowca akademicki III.2014-obecnie, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko Biała, wykładowca akademicki I obecnie, Niepubliczna Placówka Kształcenia Kursowego KURSANT, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PEDAGOG, Tarnowskie Góry, zastępca dyrektora 2009-obecnie, JKR Training Szkolenia&Doradztwo, Katowice, trener biznesu , Centrum Nauki i Biznesu ŻAK sp. z o.o. (gimnazjum, liceum, szkoła policealna, ośrodek kursowy, ośrodek doskonalenia nauczycieli), Tarnowskie Góry, dyrektor oddziału , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź, specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami , Dzień Dobry, Katowice, redaktor, tygodnik , Dlaczego, Warszawa, redaktor, miesięcznik , Centrum Kształcenia Kadr Profesja, Katowice, wykładowca DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA Recenzent czasopisma International Journal of Contemporary Management (dawniej Współczesne Zarządzanie) ISSN Recenzent czasopisma Journal of Management and Marketing ISSN Członek komitetu naukowego czasopisma Journal of Management and Marketing ISSN Redaktor tematyczny czasopisma Journal of Economy, Business and Financing ISSN Członek rady naukowej czasopisma GRANT ISSN Recenzent czasopisma Chinese Business Review ISSN Recenzent czasopisma Journal of China-USA Business Review ISSN Organizacja I Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Rzecznicy prasowi a public relations. Forum teorii i praktyki, honorowy patronat Prezydenta Miasta Chorzowa, WSHE w Łodzi, Chorzów z 8

4 Członek w projekcie Wieloczynnikowy model bezpieczeństwa regionalnego w ramach projektu Horyzont 2020, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK) Członek Academy of Management (AOM) Członek European Academy of Management (EURAM) Członek European Group for Organizational Studies (EGOS) WYRÓŻNIENIA, NAGRODY Stypendium za wyniki w nauce dla najlepszych doktorantów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ( ). Grant publikacyjny, kwartalnik wydawany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: R. Lenart, Wiedza bazowa a zdolność absorpcyjna organizacji, kwartalnik Nauka i Gospodarka, nr 2011/3, Kraków Nagroda w Konkursie Gazety Wyborczej i Ernst&Young, staż w dziale promocji (2000). PUBLIKACJE R. Lenart, Diagnoza otoczenia szkoły, Dyrektor Szkoły 2014, nr R. Lenart, Rodzice partnerami szkoły, Magazyn Szkolny. Pismo Kuratorium Oświaty w Katowicach 2014, nr 2, s R. Lenart, Współpraca z otoczeniem w praktyce, Dyrektor Szkoły 2014, nr R. Lenart, Analiza potencjału szkoły, Magazyn Szkolny. Pismo Kuratorium Oświaty w Katowicach 2014, nr R. Lenart, Postawy dyrektora szkoły wobec umiejętności pracowników, Zarządzanie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (w druku). 4 z 8

5 6. R. Lenart, Benchmarking w zarządzaniu placówką szkolną, monografia, Uniwersytet Szczeciński (w druku) R. Lenart, Zewnętrzne czynniki zdolności absorpcyjnej organizacji uczącej się, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Łódzkiej 2013, nr 1148, s R. Lenart, Zdolność absorpcyjna w organizacjach niedochodowych wyniki badań, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, w druku. 9. R. Lenart, Decyzje kierownicze w szkole, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, w druku. 10. R. Lenart, Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się na przykładzie szkoły, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w druku. 11. R. Lenart, Absorptive capacity of a learning organization, monografia pokonferencyjna IV. INTERNATIONAL MASARYK VIRTUAL CONFERENCE for Ph.D. Students and Young Researchers, Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 4. vyd ISBN , ETTN , Masaryk 2013, w druku R. Lenart, Zdolność absorpcyjna wyzwania badawcze, Przegląd Organizacji, nr 3/2012, s R. Lenart, Zdolność absorpcyjna organizacji, (w:) kwartalnik Współczesne Zarządzanie 2012, nr 4, s R. Lenart, Absorptive capacity of schools, (w:) A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Business and non-profit organizations facing increase competition and growing customers demands, Nowy Sącz 2012, s R. Lenart, Dyrektor szkoły jako menadżer w procesie budowania wiedzy, (w:) Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ 2013, vol. 2 (22), s z 8

6 R. Lenart, Wspieranie procesu absorpcji wiedzy z otoczenia w placówkach oświatowych, (w:) Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia, red. A. Antonowicz, materiały konferencyjne Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, s R. Lenart, Problemy pomiaru zdolności absorpcyjnej organizacji, (w:) Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, red. nauk. E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011, nr 170, s R. Lenart, Modele zdolności absorpcyjnej, Wydawnictwo Akademii Techniczno- Humanistycznej, Bielsko-Biała 2011, s W. Czakon, W. Lenart, Zdolność absorpcyjna wiedzy jako czynnik skuteczności międzyorganizacyjnego uczenia się, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, nr 4/1, s R. Lenart, Składniki i wymiary zdolności absorpcyjnej organizacji, monografia pokonferencyjna Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków 2011, s R. Lenart, Interaction with the environment as a factor in the absorption capacity of the organization, materiały pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji Współczesne Wyzwania Wobec Zarządzania, Chorzów 2011, w druku. 22. R. Lenart, Wiedza bazowa a zdolność absorpcyjna organizacji, kwartalnik Nauka i Gospodarka, nr 2011/4, Kraków 2011, s R. Lenart, Luki wiedzy jako stymulator organizacyjnego uczenia się, (w:) Warsztaty Doktoranckie 10. Zarządzanie-Finanse-Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s R. Lenart, Inwestycje w B+R w aspekcie zdolności absorpcyjnej wiedzy, (w:) Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, praca zbiorowa pod red. naukową J. Teczke, J. Czekaja, B. Mikuły, R. Oczkowskiej, Kraków 2011, s z 8

7 25. R. Lenart, Wpływ struktury organizacyjnej na zdolność absorpcyjną wiedzy, (w:) monografia pokonferencyjna I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Ekonomistów Gospodarka w XXI wieku, Kraków 2011, w druku R. Lenart, Wspieranie procesu dzielenia się wiedzą, (w:) Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, materiały konferencyjne Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s R. Lenart, Internalizacja wiedzy na przykładzie polskich szkół podstawowych, (w:) Zarządzanie zasobami organizacji wybrane problemy, monografia pokonferencyjna, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010, s R. Lenart, Rola wspólnoty praktyków w strategii absorpcji wiedzy w szkole, (w:) Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 10, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010, s R. Lenart, Determinanty zdolności absorpcyjnej organizacji, (w:) Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, rozdział w monografii, pod red. S. Miklaszewskiego i B. Mikuły, Projekt Nauka i Gospodarka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s REFERATY NA KONFERENCJACH 1. Seminarium podsumowujące realizację VI edycji projektu systemowego Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice. Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej. Termin: Miejsce: Ożarowice. Wykład gościnny: Wpływ środków unijnych na politykę społeczną. 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Termin: Miejsce: Wrocław. Referat: Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się na przykładzie szkoły. 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Być, mieć czy władać. Dylematy współczesnego społeczeństwa i gospodarki. Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa. Termin: z 8

8 Miejsce: Chorzów. Referat: Zdolność absorpcyjna w organizacjach niedochodowych wyniki badań. 4. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prorozwojowa aktywność organizacji publicznych i obywatelskich. Organizator: Uniwersytet Jagielloński. Termin: Miejsce: Kraków. Referat: Dyrektor szkoły jako menedżer w procesie budowania wiedzy. 5. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Ekonomistów Gospodarka w XXI wieku. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Termin: Miejsce: Kraków. Referat: Wpływ struktury organizacyjnej na zdolność absorpcyjną wiedzy. 6. Konferencja naukowa Nauka i Gospodarka. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Termin: Miejsce: Kraków. Referat: Inwestycje w B+R w aspekcie zdolności absorpcyjnej wiedzy. 7. VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. Organizator: Akademia Górniczo- Hutnicza. Termin: Miejsce: Kraków. Referat: Składniki i wymiary zdolności absorpcyjnej organizacji. 8. Konferencja naukowa Sukces organizacji. Organizator: Uniwersytet Gdański. Termin: Miejsce: Jastrzębia Góra. Referat: Zdolność absorpcyjna wiedzy jako czynnik skuteczności międzyorganizacyjnej uczenia się. 9. Konferencja naukowa Nauka i Gospodarka. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Termin: Miejsce: Kraków. Referat: Determinanty zdolności absorpcyjnej organizacji. 8 z 8

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA dr Jagoda Stompór-Świderska, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania w IP UWr, doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010 Jerzy Kisielnicki Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej w latach 2008-2010 Członkostwo w komitetach naukowych konferencji i redakcjach czasopism: Członek komitetów redakcyjnych następujących

Bardziej szczegółowo

Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Zdzisława Dacko-Pikiewicz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973 r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

2004 2006 r. udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków AWF w Krakowie (Projekt nr 183/INH/2004)

2004 2006 r. udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków AWF w Krakowie (Projekt nr 183/INH/2004) dr Małgorzata Siekańska pokój 209, tel. 12 683 11 99, e mail: malgorzata.siekanska@awf.krakow.pl DYŻURY w semestrze letnim w r.a. 2010/2011 poniedziałki 11.00 12.30 wtorki 14.30 16.00 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Bardziej szczegółowo

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski

Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski Projekt realizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo