P R O G R A M R O Z W O J U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M R O Z W O J U"

Transkrypt

1 Strona1 P R O G R A M R O Z W O J U L I D E R Ó W I N N O W A C J I a u t o r s t w a p r o f. M a r i o R a i c h a w L e t i a B u s i n e s s C e n t e r w L e g n i c y L E G N I C A

2 Strona2 Prowadzący Prowadzący program - prof. Manager Xerox/Quality: odpowiedzialny za przedstawienie i wprowadzenie procesu o zasięgu ogólnoświatowym pod nazwą Leadership Through Quality z Rank Xerox w Szwajcarii. Wiceprezes Citigroup: Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju w Citicorp Private Banking Group w Europie, Środkowy Wschód i Afryka. Członek Zarządu Zurich Usługi Finansowe: Dyrektor ds. Edukacji wyższej kadry na wszystkie rynki świata. Założyciel szeregu firm z różnych branż (m.in. wydawniczej i konsultingowej). Lider licznych projektów, m.in. finansowanego przez Szwajcarski Rząd, który przez 10 lat był poświęcony rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce. Od 1997 r. prof. Raich jest Prezesem LTD, londyńskiej firmy o zasięgu ogólnoświatowym, zorientowanej na innowacje strategiczne. Business Cases rzędu kilkaset euro do kilkaset milionów euro. Innowacja Holistyczna: społeczne, biznesowe, kulturowe oraz edukacyjne innowacje. Współprowadzący program - Trener/konsultant pasjonujący się zarządzaniem strategicznym i rozwojem systemów zarządzania. Autor i realizator autorskich programów warsztatowo szkoleniowych (Strategic Pathfinding, TEAMPACT, Business GoalsQuare Canvas). Współpracuje z firmą Learnitá London wspierającą działalność firm z całego świata w zakresie innowacji Uczestniczył w pracach zespołu naukowego Global Virtual Team Jako trener i konsultant uczestniczy w dużych projektach związanych z restrukturyzacją i rozwojem strategicznym. Przygotowuje koncepcje szkoleniowe i prowadzi szkolenia dla wszystkich poziomów kierowania.

3 Strona3 Program Rozwoju Liderów Innowacji - opis W Polsce projektów szkoleniowych związanych z rozwojem kompetencji menedżerów w dziedzinie innowacji jest bardzo dużo. Jednak zdecydowana większość z nich, nie opiera się o rozwiązania międzynarodowe oraz nie obejmuje działań wdrożeniowych i strategicznego konsultingu. PROGRAM ROZWOJU LIDERÓW INNOWACJI wyróżnia się spośród innych tym, że kładzie nacisk na osiągnięcie ponadprzeciętnych efektów biznesowych w obszarze innowacji. Oferujemy Państwu najszersze w Polsce portfolio sprawdzonych, specjalistycznych narzędzi rozwojowych w zakresie innowacji, podparte wiedzą i doświadczeniem prof. a. Cel programu Głównym celem programu jest zaangażowanie uczestników w proces innowacyjny i zapoznanie z metodami rozwoju innowacji, prowadzącymi do opracowania kreatywnych rozwiązań. Dodatkowym celem programu jest rozwój zdolności zespołu, zajmującego się innowacją, do samodzielnego poprowadzenia tego procesu wewnątrz firmy. Założenia programowe Proces Innowacyjny Program Rozwoju Liderów Innowacji opiera się o międzynarodowe doświadczenia i praktykę innowacji. Jest ukierunkowany na tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie modeli biznesowych, produktów oraz procesów. Program ma charakter projektu ukierunkowanego na wypracowanie konkretnych rozwiązań. Rezultatem programu jest opracowany Business Case odnoszący się do innowacyjnej koncepcji rozwoju firmy umieszczony w jej realiach strategicznych. Business Case stanowi główny produkt projektu będący podstawą do podjęcia decyzji działań wdrożeniowych związanych z wprowadzeniem innowacji. W procesie prowadzącym do wypracowania innowacyjnych rozwiązań i Business Case biorą udział kilku osobowe zespoły reprezentujące poszczególne firmy. Program opiera się o cykl warsztatów oraz konsultacji będących jednocześnie kamieniami milowymi określającymi kolejne etapy rozwoju innowacji. Kamienie milowe są także punktami zwrotnymi decydującymi o zmianie kierunku w przypadku kiedy wypracowane rozwiązanie nie niesie ze sobą obietnicy trwałości. Uczestnicy procesu wypracowują rozwiązania niezależnie od poziomu swojej kreatywności. Uczą się jak wykorzystywać techniki prowadzące do kreatywnych rozwiązań i pracują z zadaniami w których mogą praktycznie zastosować zdobytą wiedzę. W trakcie procesu innowacyjnego istotne są cztery sposoby myślenia: kreatywny - wspierający znajdywanie i prace z kreatywnymi rozwiązaniami, koncepcyjny związany ze stworzeniem Business Case, przedsiębiorczy związany z wdrożeniem opracowanego pomysłu oraz sposób myślenia związany z dbałością zapewniająca trwałość stworzonego rozwiązania. Przygotowanie do procesu Najistotniejszym elementem wprowadzającym do procesu innowacji jest określenie celów oraz oczekiwań menedżmentu dotyczących oczekiwanych rezultatów. Bez tego niemożliwe staje się utrzymanie właściwego kierunku działań innowacyjnych w zgodzie z założeniami strategicznymi organizacji. Kolejny krok obejmuje stworzenie wykwalifikowanego zespołu, który weźmie odpowiedzialność za proces innowacyjny. Aby stworzyć warunki i potencjał do tworzenia nowych rozwiązań biznesowych zespół powinien mieć charakter interdyscyplinarny i składać się z przedstawicieli różnych obszarów organizacyjnych o różnych kompetencjach związanych np. z marketingiem, sprzedażą, finansami, badaniami i rozwojem itp. Na etapie prac z innowacją zaleca się, aby zespół korzystał również z pomocy ekspertów zewnętrznych. Domeną pracy takiego zespołu będzie koncentracja na wiedzy i know-how związanych z tematem innowacji. Zespół musi posiadać zdolność do zaangażowania się w proces innowacyjny również poza codziennymi działaniami, co będzie szczególnie istotne na etapie poszukiwania informacji (Exploration) oraz odkrywania nowych możliwości rozwoju (Discovery).

4 Strona4 Szczegóły Programu Rozwoju Liderów Innowacji Bloki tematyczne 1. Creative Solutions Workshop Warsztat: Kreatywne rozwiązania 1 warsztat listopad 2013 r. Opis Podczas warsztatu określone będą normy pracy oraz wspólna podstawa do dalszych działań. Warsztat jest bazą do zbudowania wzajemnego zaufania i przekształcenia grupy uczestników w zespół. Efektem warsztatu jest min. porozumienie uczestników dotyczące kolejnego kroku związanego z tym jak i gdzie będą poszukiwać pomysłów. Celem spotkania jest wprowadzenie zespołu innowacyjnego w proces i napełnienie go duchem optymizmu tak, aby mógł rozpocząć prace z dużym poziomem niepewności charakterystycznym dla tego etapu. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawowe zasady i dwa pierwsze poziomy metodologii : core oraz white spots. Exploration Proces: Poszukiwania Wzbogacanie wiedzy i informacji w kontekście wybranych tematów. Indywidualna praca projektowa zespołów roboczych Interim Review Konsultacje dla zespołów roboczych Zapoznanie z metodologią, określenie możliwości rozwoju innowacji. Rozpoczynając z listą działań przygotowaną podczas warsztatu Creative Solutions zespół wzbogaca informacje oraz własną wiedza dotycząca wybranego tematu, tak aby zbudować potencjał do stworzenia pomysłów i rozwiązań. Głównym celem tych działań jest zbadanie, co jest możliwe wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. Jednocześnie zespoły określają luki informacyjne oraz to czego brakuje, aby je zniwelować. Pomysły i propozycje rozwiązań. Konsultacje indywidualne z zespołami Wsparcie metodologiczne (na tym etapie udział zespołów roboczych w Interim Review ma charakter (2 dni w ½ cyklu pracy zespołów roboczych) opcjonalny) 2 warsztat grudzień 2013 r. 2. Ideas Workshop Warsztat: Pomysły Discovery Proces: Odkrycia Ugruntowanie wiedzy i know-how związanej z przypisanymi zadaniami. Indywidualna praca projektowa zespołów roboczych Interim Review Konsultacje dla zespołów roboczych (2 dni w ½ cyklu pracy zespołów roboczych) 3. Opportunities Workshop Warsztat: Możliwości Podczas warsztatu uczestnicy prezentują pomysły, które następnie są grupowane w tzw. Potential Opportunity Areas. Uczestnicy są wprowadzani w kolejne pięć poziomów metodologii oraz otrzymują zadania związane z przygotowaniem do kolejnego etapu. Opisane możliwości rozwoju pomysłów i określone zespoły. Zespoły robocze wzbogacą wszystkie zebrane informacje celem opracowania możliwości biznesowych, zgodnie z listą działań stworzoną podczas warsztatu Ideas Workshop. Nastąpi ocena tego jak atrakcyjny jest ten obszar i jaki posiada potencjał rozwojowy. Opracowanie i zbieranie kreatywnych rozwiązań. Określenie obszarów możliwości rozwojowych. Konsultacje indywidualne z zespołami Wsparcie metodologiczne (na tym etapie udział zespołów roboczych w Interim Review ma charakter opcjonalny) 3 warsztat styczeń 2013 r. Obszary możliwości określone w procesie eksploracji są zaprezentowane i ocenione pod względem atrakcyjności i wykonalności. Zostaną także przedstawione i omówione możliwości integracji różnych technik służących wzbogacaniu innowacyjnych rozwiązań. Warsztat jest dobrym momentem do zaangażowania w proces osób zarządzających i decydentów. Osoby te mogą uczestniczyć w pierwszej części warsztatu. Rezultaty: Ocenione obszary możliwości (atrakcyjność i wykonalność), przygotowanie do opracowania Business Case.

5 Strona5 Discovery and Creative Solutions Proces: Odkrycia i kreatywne rozwiązania Przejście od obszarów możliwości do kreatywnych rozwiązań. Indywidualna praca projektowa zespołów roboczych Interim Review Konsultacje dla zespołów roboczych (2 dni w ½ cyklu pracy zespołów roboczych) 4. Future Workshop Warsztat: Przyszłość Business Case & Presentation Proces: Business Case i Prezentacja Przygotowanie prezentacji związanej z opracowanym Business Case Indywidualna praca projektowa zespołów roboczych Interim Review Konsultacje dla zespołów roboczych (2 dni w ½ cyklu pracy zespołów roboczych) 5. Executive Presentation Prezentacja Na tym etapie zespoły robocze skoncentrują się na wybranych obszarach możliwości. Będą brały pod uwagę możliwość integracji działań. To czas poszukiwań pomysłów - tzw. Blue Sky i wychodzenia poza istniejące ramy. Stworzenie Business Case. Konsultacje indywidualne z zespołami Wsparcie metodologiczne (na tym etapie udział zespołów roboczych w Interim Review ma charakter obowiązkowy) 4 warsztat marzec 2014 r. Na warsztacie uczestnicy dokonają wyboru rozwiązań celem przygotowania prezentacji (executive presentation). Prezentacja, ocena i wybór potencjalnych business case. Business case przechodzą do finałowej fazy rozwoju i przygotowania do executive presentation. Ostatecznie zostaną zaprezentowane osobom podejmującym decyzje dotyczące ich realizacji/sponsorom. Prezentacja Business Case. Zespoły przygotowują prezentacje uwzgledniającą kluczowe elementy Business Case. Celem przygotowanej prezentacji (Power Point) będzie pokazanie dalszego potencjału rozwojowego innowacyjnego rozwiązania opisanego w Business Case. Przygotowana prezentacja dotycząca Business Case. Konsultacje indywidualne z zespołami Wsparcie metodologiczne (na tym etapie udział zespołów roboczych w Interim Review ma charakter obowiązkowy) 5 warsztat - kwiecień 2014 r. Prezentacja business case, konstruktywna informacja zwrotna dotycząca procesu. Business Case wybrane do realizacji i dalszego rozwoju lub przygotowania biznes planu. Czas i miejsce programu Terminy: 1 warsztat r. 2 warsztat r. 3 warsztat r. 4 warsztat marzec 2014 r. 5 warsztat kwiecień 2014 r. Terminy ostatnich dwóch warsztatów zostaną podane, najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem Programu. Terminy Interim Review zostaną ustalone podczas warsztatów. Lokalizacja: Letia Business Center ul. Rycerska Legnica Wyszukiwanie GPS: ul. Rycerska Legnica

6 Strona6 Powody dla których warto przystąpić do Programu Rozwoju Liderów Innowacji Kompleksowy program odwołujący się do międzynarodowych doświadczeń. Zajęcia prowadzone m.in. przez prof. a lidera w dziedzinie innowacji. Warsztaty nakierowane na generowanie innowacyjnych rozwiązań w organizacjach. Praktyka innowacji nacisk na praktyczne rozwiązania konkretnych przypadków. Ukierunkowanie na wypracowanie Business Case przygotowującego do wdrożenia innowacji. e- Konsultacje w trakcie realizacji procesu innowacyjnego. Podczas programu uczestnicy otrzymują : Wiedzę ekspercką z zakresu innowacji. Wytyczne związane z zarządzaniem innowacyjnością w organizacji. Podstawy coachingu projektowego. Zasady Smart Consulting. Creative Solutions Method. Wytyczne do opracowania Business Case. Zasady prezentacji/ Prezentacji business case dla inwestorów. Możliwość uzyskania wsparcia wdrożeniowego na etapie realizacji Business Case. Oczekiwane rezultaty programu Przygotowany Business Case dotyczący innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do oczekiwań strategicznych organizacji. Ponadto uczestnicy: Poznają sztukę ekspertyzy innowacji. Rozwiną kompetencje w zakresie kreatywności oraz innowacyjności. Zdobędą doświadczenie w dostrzeganiu trendów i budowaniu scenariuszy przyszłości. Otrzymają wiedzę dotyczącą metod i technik służących poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań. Zwiększą własny potencjał w znajdywaniu kreatywnych rozwiązań. Nauczą się, jak ulepszać pracę zespołową i jak w praktyce wykorzystywać te zasady. Nauczą się, jak tworzyć kreatywne rozwiązania i Business Case. Po zakończeniu programu staną się certyfikowanymi liderami innowacji.

7 Strona7 Koszt inwestycji Koszt uczestnictwa w programie: WARIANT I WARIANT II ,00 zł netto + 23% VAT/firma (do 4 osób) 7 300,00 zł netto + 23% VAT/osoba Powyższa kwota obejmuje: 9 dni warsztatowych, 4 bezpośrednie konsultacje dla zespołów roboczych, konsultacyjne wsparcie w rozwoju koncepcji, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, imienny certyfikat dla każdego uczestnika programu, catering. Uwaga: W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości firm, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Programu. Chęć udziału w programie prosimy zgłaszać mailowo na adres: Uwaga: zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu uczestnictwa - załącznik nr 1. Dane kontaktowe KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S. A. Małgorzata Kubik 76/ Krótka charakterystyka organizatorów Human Partner Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi szkoleniowe, adresowane głównie do sektora MŚP oraz do dużych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym różnych branż. Filozofią firmy jest dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań, które wspierają organizację w rozwoju i pomagają działać bardziej efektywnie. Wspieramy pracę liderów i ich zespołów, dostarczając metodyki oraz narzędzi. Umożliwiamy dopasowanie rozwoju kompetencji pracowników do wyznaczonych celów i potrzeb w przedsiębiorstwach. Wysoki poziom usług szkoleniowych gwarantuje wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 oraz przestrzeganie Standardu Usług Szkoleniowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych na rok Dodatkowo, firma Human Partner Sp. z o.o. oferuje doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych na szkolenia pracowników z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). prowadzi innowacyjne działania rozwojowe dopasowane do potrzeb klientów korporacyjnych. Działania te są ukierunkowane na rozwój biznesu ze szczególnym uwzględnieniem jego konkurencyjności, wydajności i szybkiego wzrostu. Firma posiada bogate doświadczenia w rozwoju Business Case związanych z rozwojem koncepcji o wartości od kilku tysięcy do kilkuset milionów euro w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie. Wspiera działania związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem projektów innowacyjnych ukierunkowanych na przygotowanie Business Case. Inicjatywy prowadzone przez obejmują swym zasięgiem całe firmy wpływając na zwiększenie tempa rozwoju strumieni innowacji prowadząc do pozytywnych zmian kulturowych dzięki którym firmy mogą samodzielnie kontynuować i rozwijać inicjatywy innowacyjne. Xellect jest firmą konsultingowo-szkoleniową wspierającą procesy zmian na wszystkich szczeblach organizacji. Realizuje programy szkoleniowe, doradztwo i wdrożenia. Specjalizuje się w zagadnieniach planowania strategicznego, systemów zarządzania przez cele oraz performance management. Firma tworzy i udostępnia innowacyjny know-how umożliwiający rozwój i doskonalenie systemów zarządzania. Rozwija koncepcje i plany strategiczne zapewniając wsparcie na etapie ich realizacji. KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S.A. jest podmiotem funkcjonującym w ramach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., który jest dziewiątym producentem miedzi i drugim srebra na świecie. Misją Legnickiego Parku Technologicznego jest kreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju. KGHM LETIA S. A. jest spółką, zajmująca się wsparciem przedsiębiorców, poprzez oferowanie im powierzchni biurowych, konferencyjnych oraz terenów inwestycyjnych.

8 Strona8 Załącznik nr 1 FORMULARZ UCZESTNICTWA Nazwa warsztatów Terminy Miejsce szkolenia PROGRAM ROZWOJU LIDERÓW INNOWACJI 1 warsztat r. 2 warsztat r. 3 warsztat r. 4 warsztat marzec 2014 r. 5 warsztat kwiecień 2014 r. Letia Business Center, ul. Rycerska 24, Legnica Koszt inwestycji (proszę zaznaczyć właściwy wariant) WARIANT I ,00 zł netto + 23% VAT WARIANT II 7 300,00 zł netto + 23% VAT DANE FIRMY ZAMAWIAJĄCEGO (dane do faktury) Pełna nazwa Firmy: NIP: REGON: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer: Telefon: Fax: Osoba kontaktowa (imię i nazwisko, telefon, ): UCZESTNICY PROGRAMU Lp. Imię i nazwisko Stanowisko WARUNKI UDZIAŁU: 1. Przesłanie wypełnionego formularza uczestnictwa, które jest równoznaczne z: wyrażeniem zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu realizacji niniejszego programu oraz dla celów marketingowych przez Organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133/97, poz. 883), akceptacją regulaminu programu stanowiącego załącznik nr Dokonanie płatności za udział w programie PŁATNOŚĆ: 3 DNI PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA NA WARSZTATY (NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI ROBOCZYCH PRZED DATĄ PIERWSZYCH WARSZTATÓW) NA KONTO: Human Partner Sp. z o. o. ul. Hercena 3-5, Wrocław Bank City Handlowy Wypełniony formularz jest warunkiem uczestnictwa w program i podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy Pieczątka firmy - Zamawiającego data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy - Zamawiającego

9 Strona9 Załącznik nr 2 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ROZWOJU LIDERÓW INNOWACJI 1. Organizatorem programu są: firma Human Partner Sp. z o.o., Learnita Ltd., Xellect, KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny, określeni w dalszej części regulaminu jako Organizatorzy. 2. Cena programu obejmuje: udział w warsztatach, zestaw materiałów szkoleniowych, obiad i przerwy kawowe, certyfikat ukończenia. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania programu. 3. Warunkiem udziału w programie jest otrzymanie przez Organizatorów wypełnionego formularza zgłoszeniowego, pocztą elektroniczną lub faksem najpóźniej na 12 dni roboczych przed rozpoczęciem programu (liczy się data wpływu formularza). Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w programie jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorami. Przesłanie do Organizatorów wypełnionego formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorami a uczestnikiem programu (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych). 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Organizatorzy najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia programu prześlą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, do osób, które zgłosiły chęć udziału w programie, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi. 5. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w programie będzie już zamknięta oraz w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób. 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania programu lub zmiany terminów. 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w projekcie zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika. 8. Płatność za program powinna wpłynąć na konto Human Partner w Citi Handlowy nr najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w programie, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faksu/ a zawierającego potwierdzenie udziału). 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku, jeżeli odpłatność za warsztaty nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Human Partner w terminie wskazanym w punkcie Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za program i przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia lub zostanie przesłana na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 11. Rezygnacja z udziału w programie na 11 lub więcej dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia programu nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w projekcie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji na wskazany adres. W takim przypadku uczestnikowi (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmie (w przypadku osób prawnych) przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości. 12. Z zastrzeżeniem punktu 13, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 11 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia programu, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny programu tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za program. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 13. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w projekcie na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia programu, Organizatorzy zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonany program. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi. 14. Oświadczenie o chęci udziału w programie w terminie innym niż potwierdzony przez Organizatorów zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją. 15. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona. 16. Organizatorzy będą rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące programu otrzymane w formie pisemnej w terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia warsztatów. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining

Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Koncepcja Management by Objectives (MBO) została stworzona przez Petera F. Druckera - aby osiągnąć sukces,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

8 9 PAŹDZIERNIKA 2007 CENTRUM FINANSOWE PUŁAWSKA WARSZAWA

8 9 PAŹDZIERNIKA 2007 CENTRUM FINANSOWE PUŁAWSKA WARSZAWA BADANIE www.telemarketing.nf.pl KONFERENCJA WARSZTATY NAJŚWIEŻSZE DANE DOTYCZĄCE CALL / CONTACT CENTER FUNDUSZE UE NA ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII ZMOTYWOWANI I LOJALNI PRACOWNICY OBLICZA REWOLUCJI TECHNOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt, edycja 19

Six Sigma Black Belt, edycja 19 Wrocław, 4 sierpnia 2015 Six Sigma Black Belt, edycja 19 25- dniowy, intensywny program szkoleniowy dla liderów zmian. Szkolenie odbywa się we Wrocławiu i w Karpaczu, w ramach pięciu sesji: DEFINE 12 16

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Umiejętne stosowanie metod analizy strategicznej pozwala ocenić szanse przedsiębiorstwa na rynku i przewidzieć czyhające na nie zagrożenia. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko błędnych decyzji, aby lepiej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining

Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Dlaczego warto opanować etykietę biznesu? - bo to się opłaca, bo tego biznes po prostu wymaga! Bo nie popełnicie

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte dla Menedżerów

Szkolenie otwarte dla Menedżerów Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników - jak skutecznie inwestować we właściwych ludzi Szkolenie otwarte dla Menedżerów Rekrutacja i Selekcja pracowników. 20.05.2014 - Wrocław Trener Prowadzący: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining

Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Sprzedaż, a szczególnie pozyskiwanie nowych klientów, to niełatwy kawałek chleba. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Trendy Contact Center

Trendy Contact Center X Konferencja: Trendy Contact Center Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku! 22-23.09.2015, Centrum Konferencyjne ADGAR PLAZA, ul. Postępu 17a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining

Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Obecnie na rynku możemy spotkać się z wieloma firmami, które stawiają na rozwój potencjału pracowników. Nic

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo