Zapotrzebowanie na kwalifikacje wobec współczesnych i przyszłych wyzwań społeczno-gospodarczo-technologicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapotrzebowanie na kwalifikacje wobec współczesnych i przyszłych wyzwań społeczno-gospodarczo-technologicznych"

Transkrypt

1 Konferencja Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe Zapotrzebowanie na kwalifikacje wobec współczesnych i przyszłych wyzwań społeczno-gospodarczo-technologicznych

2 Konferencja Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe Współczesne i przyszłe wyzwania społeczno-gospodarczo-technologicznych

3 Współczesna sytuacja Polski Z jednej strony mimo ogólnoświatowego kryzysu, aktualnie gospodarka polska odnotowuje jedne z najlepszych wyników gospodarczych w swoim regionie. PKB za IV kw wyniosło w Polsce 3,1%, strefa Euro: - 2,2%, USA 5,6%. W zestawieniu 20 najlepszych gospodarek krajów rozwijających się pod względem atrakcyjności inwestycyjnej - w roku 2009 Polska uplasowała się generalnie na wysokim, szóstym miejscu, zajmując miejsce 5 w sektorze produkcyjnym i 3 miejsce w sektorze usług. W przeprowadzonej analizie wzięto pod uwagę takie czynniki jak: stabilność polityczną, regulacje dotyczące wydajności i efektywności, przepisy prawne oraz dane dotyczące rynku obligacji państwowych

4 Współczesna sytuacja Polski a rynek pracy konkurencyjność (IMD): polska gospodarka zajmuje 44 miejsce w 2009 r., analogicznie jak w 2008r., USA (1), Czechy (29), Słowacja (33), Bułgaria (38) Źródło: IMD World Competitiveness Yearbook 2009 niekorzystnie przedstawia się w Polsce poziom wydajności (wskaźnik w 2008 r. wyniósł 60). Liderami pod tym względem okazali się Luksemburg 165, Irlandia 134, Belgia 126 czy Francja 118 Gorsze od Polski wyniki osiągnęły Łotwa 51, Rumunia 46 i Bułgaria 35 Według dokonanej międzynarodowej oceny Polska oferuje firmom stosunkowo trudne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, mnożąc bariery biurokratyczne. Na arenie europejskiej zaliczono Polskę do krajów nie przyznających priorytetu polityce na rzecz przedsiębiorczości, czy wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Obciążenia podatkowe uznane zostały jako umiarkowanie duże. Wskaźnik przeszkód w prowadzeniu biznesu w 2008r. wyniósł 92 (średnia światowa równa 100, przeciętnie w regionie 86).

5 Bezrobocie: ( IV.2010 ) Polska: 12,3% -0.6 Dolny Śląsk: 13.3 % -0.5 Najwyższa stopa bezrobocia dotyczy osób młodych 20,6% wobec 6,2% dla osób w wieku tzw. niemobilnym Przeciętny młody Polak, który rozpoczyna pracę, ma 22 lata. Duńczycy, Anglicy i Austriacy pracują już od roku życia. Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy,Rynek Pracy w Polsce 2009, Wydział Analiz i Statystyki (BCh) 2009 dr inż. Teresa Kupczyk

6 Prognoza Spadek ludności Polski o 19% Siła robocza zmniejszy się o 25% W 2052 r. na jednego emeryta będzie pracować 1,35 osoby względem 3,83 z 2002 dr inż. Teresa Kupczyk

7 Struktura ludności Polski w latach w tys. osób mgr Joanna Kubicka, Źródło: Obliczenia DAE MPiPS na podstawie danych Eurostatu

8 Prognozy demograficzne ONZ Źródło: Prognozy demograficzne ONZ, [http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2] mgr Joanna Kubicka,

9 Czy uczelnia odpowiada potrzebom konkurencyjnej gospodarki? mgr Joanna Kubicka,

10 PATENTY Źródło: World Intellectual Property Organization Raport o kapitale intelektualnym, Zespół doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa r.

11 Kraje azjatyckie szybko budują gospodarkę opartą na wiedzy, w ciągu 4 lat Chiny zwiększyły liczbę wniosków patentowych do WIPO ponad trzykrotnie, a Korea Południowa o 140%. Europę Środkowo-Wschodnią dzieli olbrzymia przepaść od pierwszej dziesiątki liderów światowej innowacyjności, a w Polsce w ostatnich latach nastąpił regres. W Polsce szacuje się, że zatrudnienie w nauce i w sektorze usług dla społeczeństwa informacyjnego wzrośnie do 2030 r. ponad trzykrotnie, a w przemysłach wysokiej techniki o 175%. mgr Joanna Kubicka,

12 Atrakcyjność inwestycyjna: Produkcja Emerging Markets, Balancing Risk & Reward, The PricewaterhouseCoopers EM20 Index, 2009 Interim Update, Pricewaterhouse Coopers 2009

13 Atrakcyjność inwestycyjna: Sektor usług Emerging Markets, Balancing Risk & Reward, The PricewaterhouseCoopers EM20 Index, 2009 Interim Update, Pricewaterhouse Coopers 2009

14 nowe wyzwania stojące przed gospodarką Europejską 2020: zmiany demograficzne ochrona środowiska coraz szybszy rozwój technologiczny globalizująca się gospodarka

15 Konferencja Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe Zapotrzebowanie na kwalifikacje

16 Kompetencje wymagane od doświadczonych pracowników (w opinii specjalistów ZZL): elastyczność, umiejętność krytycznego myślenia/rozwiązywania problemów, zdolności przywódcze, profesjonalizm, umiejętność współpracy, umiejętność zastosowania technologii informatycznych, innowacyjność, różnorodność, umiejętność redagowania tekstów, etyka, nastawienie na permanentny rozwój, komunikacja werbalna, Badanie Critical Skills Needs and Resources for the Changing Workforce, Society for Human Resource Management (SHRM), USA 2008 Sienkiewicz Ł., Gruza M., Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, GHK Consulting Ltd., Warszawa 2009

17 Kompetencje wymagane od doświadczonych pracowników (w opinii specjalistów ZZL): zdrowy tryb życia, dobra znajomość języka angielskiego, rozumienie procesów globalizacyjnych, odpowiedzialność (związana z decyzjami finansowymi), postawa obywatelska, wiedza ekonomiczna w ujęciu globalnym, przedsiębiorczość, znajomość innych poza angielskim języków obcych, znajomość rachunkowości, elastyczność, Badanie Critical Skills Needs and Resources for the Changing Workforce, Society for Human Resource Management (SHRM), USA 2008 Sienkiewicz Ł., Gruza M., Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, GHK Consulting Ltd., Warszawa 2009

18 Najważniejsze kompetencje w miejscu pracy (w opinii pracowników): różnorodność, znajomość języka angielskiego, wiedza ekonomiczna w ujęciu globalnym, odpowiedzialność (związana z decyzjami finansowymi), przedsiębiorczość, zdrowy tryb życia, znajomość innych niż angielski języków obcych, postawa obywatelska, znajomość rachunkowości. Badanie Critical Skills Needs and Resources for the Changing Workforce, Society for Human Resource Management (SHRM), USA 2008 Sienkiewicz Ł., Gruza M., adanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, GHK Consulting Ltd., Warszawa 2009

19 Kluczowe umiejętności (siła): różnica między przedsiębiorstwami z list rankingowych i spoza rankingu Projekt pt.: Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr umowy UDA-POKL /08-00). DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

20 Niedobór kwalifikacji w obszarze technologii informacyjnych doświadczonych menadżerów systemów komputerowych, specjaliści IT z wiedzą biznesową i umiejętnościami menadżerskimi, programiści specyficznego oprogramowania ze znaczącym doświadczeniem (np. Oracle, Java, animacje webowe), doświadczeni specjaliści ze znajomością architektury oprogramowania, eksperci sieciowi (SharePoint, VMware, itp.), National Skills Bulletin A Study by the Skills and Labour Market Research Unit in FAS for the Expert Group on Future Skills Needs, Skills and Labour Market Research Unit (SLMRU), Irlandia 2009 Sienkiewicz Ł., Gruza M., adanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, GHK Consulting Ltd., Warszawa 2009

21 Niedobór kwalifikacji w obszarze technologii informacyjnych eksperci w zakresie bezpieczeństwa IT, specjaliści w zakresie badań i projektowania, szczególnie projektowania elektroniki/ict (techonologii informacyjnych i telekomunikacyjnych), urządzeń elektronicznych oraz badań nad półprzewodnikami. National Skills Bulletin A Study by the Skills and Labour Market Research Unit in FAS for the Expert Group on Future Skills Needs, Skills and Labour Market Research Unit (SLMRU), Irlandia 2009 Sienkiewicz Ł., Gruza M., adanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, GHK Consulting Ltd., Warszawa 2009

22 Niedobór kwalifikacji w obszarze sprzedaży i marketingu: Zapotrzebowanie na: doświadczonych menadżerów marketingu ze znajomością produktu i rynku oraz biegłą znajomość języków obcych, doświadczonych przedstawicieli handlowych ze specjalistyczną wiedzą techniczną i produktową (np. sprzedaż produktów medycznych, technicznych) oraz ze znajomością języków (np. telesprzedaż), osoby które łączą umiejętności handlowe z kompetencjami w innych dziedzinach (np. znajomość języków, media internetowe, rynki globalne i biznes międzynarodowy). Źródło: National Skills Bulletin A Study by the Skills and Labour Market Research Unit in FAS for the Expert Group on Future Skills Needs, Skills and Labour Market Research Unit (SLMRU), Irlandia 2009 Sienkiewicz Ł., Gruza M., adanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, GHK Consulting Ltd., Warszawa 2009

23 Lista zidentyfikowanych kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów szkół zawodowych: umiejętności techniczne i praktyczne, umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie, umiejętności związane z obsługą klienta, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności pracy w zespole, umiejętności kierownicze, podstawowe umiejętności matematyczne, znajomość zagadnień związanych z pracą biurową, zaawansowana wiedza z zakresu IT, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera. National Employers Skills Survey (NESS) 2007 Sienkiewicz Ł., Gruza M., Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, GHK Consulting Ltd., Warszawa 2009

24 Źródło: Migracja pracowników- szansa czy zagrożenie?badanie edycja 2008 rok, Raport KPMG, 2008

25 Warto zauważyć, że w porównaniu do 2006 roku znacznie spadło zapotrzebowanie na specjalistów (np. informatyków, inżynierów). W roku 2007 problem braku kadr w tym obszarze zgłosiła ponad połowa organizacji, w porównaniu do aż trzech czwartych w 2006 roku, kiedy pozycja ta znajdowała się na pierwszym miejscu w według wskazań respondentów. Aktualnie niedobór specjalistów najbardziej odczuwają producenci dóbr przemysłowych (64%), a najmniej producenci dóbr konsumpcyjnych (45%). Źródło: Migracja pracowników- szansa czy zagrożenie? Badanie edycja 2008 rok, Raport KPMG, 2008

26 Źródło: Migracja pracowników- szansa czy zagrożenie?badanie edycja 2008 rok, Raport KPMG, 2008

27 Źródło: Elastyczność na rynku pracy wybór czy konieczność?, Badanie edycja 2009 rok, KPMG w POLSCE, 2009

28 Powyższe wyniki wskazują, że specjaliści i kadra techniczna są głównymi grupami zawodowymi, których niedobór odczuwają polscy pracodawcy. Deklarację taką składa odpowiednio 23% i 29% respondentów. Z kolei pracownicy administracyjni i robotnicy niewykwalifikowani są obarczeni największym ryzykiem utraty pracy odpowiednio 21% i 29% ankietowanych twierdzi, że w ich organizacjach występuje nadmiar tych grup pracowniczych. Źródło: Elastyczność na rynku pracy wybór czy konieczność?, Badanie edycja 2009 rok, KPMG w POLSCE, 2009

29 Źródło: Elastyczność na rynku pracy wybór czy konieczność?, Badanie edycja 2009 rok, KPMG w POLSCE, 2009

30 Źródło: Elastyczność na rynku pracy wybór czy konieczność?, Badanie edycja 2009 rok, KPMG w POLSCE, 2009

31 Źródło: Elastyczność na rynku pracy wybór czy konieczność?, Badanie edycja 2009 rok, KPMG w POLSCE, 2009

32 Źródło: Elastyczność na rynku pracy wybór czy konieczność?, Badanie edycja 2009 rok, KPMG w POLSCE, 2009

33 Źródło: Elastyczność na rynku pracy wybór czy konieczność?, Badanie edycja 2009 rok, KPMG w POLSCE, 2009

34 Źródło: Elastyczność na rynku pracy wybór czy konieczność?, Badanie edycja 2009 rok, KPMG w POLSCE, 2009

35 Aktywni zawodowo wg wieku, płci i kwalifikacji (w tys.) , EU 25 Źródło: Future Skill Supply, CEDEFOP, s. 49

36 Trendy w poziomie zapotrzebowania na kwalifikacje (Population trends (those aged 15+) by gender and broad qualification levels, EU-25* oraz Labour-force trends (those aged 15+) MLN r 2007r 2013r 2020r Formalnie Słabo Wykształceni Słabo Wykształceni pracujący Formalnie Srednio Wykształceni Średnio Wykształceni pracujący Formalnie Wykształceni Wykształceni Pracujący Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabel 3 i 4 s stworzone na podstawie szacunków IER (Institute of emloyment research) bazujących na modelu Cambridge Econometrics prognoza rozwoju ma (pdstawie E3ME - Multi-sectoral macroeconomic model)

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing Analiza Sektorowa Aglomeracji Wrocławskiej Business Process Outsourcing BPO City of Perspectives BPO City of Perspectives SPIS TREŚCI 01 02 03 04 05 06 07 Sektor BPO w Polsce Dolny Śląsk i aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2014 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim

Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim Monika Fabińska Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych Kadry dla innowacyjnego rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Wprowadzenie Dyskusja nad wyborem skutecznego i atrakcyjnego modelu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej

Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej Witold Czudec Witold Czudec Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej Streszczenie: Artykuł porusza ważną część funkcjonowania Unii Europejskiej, jaką jest jej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo