2007- currently Lecturer at LKU in Susatinable Development Center, Departament of Economics, Warsaw, Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2007- currently Lecturer at LKU in Susatinable Development Center, Departament of Economics, Warsaw, Poland"

Transkrypt

1 WOJTOWICZ DOMINIKA P h.d Tel e- mail: Natioality: Polish Date of birth: r. Place of birth: Warsaw, Polad Maide ame: Bielecka EDUCATION 2007 Ph.D. i Maagemet ad Theories of Orgaizatio Post Graduated Studies o Evaluatio of EU s Fiacial Programmes at the Leo Kozmiski Uiversity (LKU), Warsaw, Polad Ph.D. Studies at the LKU, Warsaw, Polad. Tutor - prof. Grzegorz Gorzelak. Dissertatio o: Determiats of efficiet absorptio of Europea Uio s Structural Fuds by Local Govermets Post Graduated Studies o Maagemet of EU s Structural Fuds at LKU, Warsaw, Polad Oe- year scholarship at Uiversita degli Studi di Siea (Italy) i Political Sciece Faculty M.Sc. i Huma Recourses Maagemet ( ) LKU, Warsaw 2001 Oe- semester scholarship at Uiversidad y Politechica de Cartagea o Maagemet Faculty B.Sc. i Europea Itegratio at Europea Ceter of Warsaw Uiversity WORK EXPERIENCE curretly Researcher i EUROREG Ceter of Regioal ad Local Studies, Warsaw Uiversity curretly Lecturer at LKU i Susatiable Developmet Ceter, Departamet of Ecoomics, Warsaw, Polad 2008 Traier of evaluatio methods of EU programmes ad projects for Miistry of Regioal Developmet Traier of EU fuds gaiig process ad realizatio of projects co- fiaced by EU for Warsaw Muicipality local authorities ad commues of Mazowieckie Regio Traier of implemetatio of EU projects withi projects co- fiaced Europea Social Fud Evaluator of differet EU programs ad projects implemeted i Polad withi ad fiacial perspective for EU structural fuds Exteral advisor for Warsaw Muicipality Heritage Office (Biura Stołeczego Koserwatora Zabytków) withi Reovatio ad adaptatio for cultural purposes of the Warsaw's Old Tow basemets withi the area etered ito the UNESCO's World Heritage List Teachig assistat at LKU i Ceter of Europea Studies, Warsaw, Polad

2 Lecturer ad expert of social affairs for Polish Coucil of Europea Movemet, Warsaw, Polad PROJECT AND CONFERENCE PARTICIPATION curretly Coordiator of the project MORE - regulatory impact assessmet based o evidece. Model for implemetatio of existig evidece ad evaluatio aalysis i the assessmet of the socio- ecoomic effects of plaed regulatio. Project cofiaced by Natioal Cetre for Research ad Developmet 2013 Expert providig a part of the report o Impact of the ecoomic crisis o social, ecoomic ad territorial cohesio for the Committee for Regioal Develompet of Europea Parliamet Member of iovative project MUS Learig Miistries implemeted by EUROREG Ceter of Regioal ad Local Studies, Warsaw Uiversity 2012 EvalNet expert providig a part of the report o Job creatio as a idicator of outcomes i ERDF programmes for Europea Commissio Directorate- Geeral for Regioal ad Urba Policy currelty Exteral evaluator (evaluatio of operatioal programs) 2009 Coordiator of research project Effective methods of evaluatios of EU trasport ifrastructure projects efects coofiaced by Miistry of Regioal Developmet Expert providig a part of the Natioal Assessmet Report withi Ex Post Evaluatio of Cohesio Policy Programmes Co- fiaced by ERDF for Europea Commissio Coordiator of research project Adaptatio of etto efect estimatio methodology for public ivestmets i trasport sector coofiaced by Miistry of Regioal Developmet Member of reseach team for Ex Post Evaluatio of Cohesio Policy Programmes Co- fiaced by ERDF fiaced by Europea Commissio Paelist i iteratioal coferece o Categories of Equality i Political, Social ad Ecoomic Areas i EU orgaized by Uiversity of Wroclaw Coordiator of PARITEIA project Promotio of Equal Opportuities betwee me ad wome. Iteratioal project coordiated by Europea Movemet Iteratioal co- fiaced by Europea Commissio 2005 Elaboratio of research methodology ad realizatio of public cosultatio of Educatio ad Competece Operatioal Program for the Miistry of Natioal Educatio Research project o age discrimiatio aspects i Polad coordiated by Akademia Rozwoju Filatropii (Philathropy Developmet Academy) Twiig Project: Aimal Feedig Stuff Cotrol System withi PHARE Programme. Project coordiated by Miisterstwo Rolictwa i Rozwoju Wsi (Miistry of Agriculture ad Rural Developmet) OTHER COURSES AND TRAININGS

3 2006 Course o practical use of Europea Social Fud for elimiatio of geder discrimiatio i Polish society, Miistry of Social Affairs, Warsaw, Polad 2005 IMTA Iteratioal Maagemet Teachers Academy Course, IEDC- Bled School of Maagemet, Sloveia RESEARCH INTERESTS Regioal ad local developmet EU: Regioal Policy, Cohesio Policy, Structural Fuds Public policies: ivestmet policy, evaluatio of public programs, regulatory impact assessmet EU regios ecoomy Leadership i local etities, local govermet maagemet. LANGUAGES Polish mother togue Italia fluetly Eglish fluetly Spaish good PUBLICATIONS (RECENT) Milo S. et al. (2014), Impact of the Ecoomic Crisis O Social, Ecoomic Ad Territorial Cohesio Of The Europea Uio Study Vol. I ad Vol. II REGI_ET(2014)529066_EN.pdf Wojtowicz D., (2014), Wpływ fuduszy uijych a rozwój turystyki w województwie warmińsko- mazurskim, Studia Regioale i Lokale 2(56)/2014 Wojtowicz D., (2013), The Purposefuless ad Effectiveess of Supportig Etrepreeurship with Public Fuds EU Fuds for the Developmet of Self- Employmet ad Startups, Maagemet ad Busiess Admiistratio. Cetral Europe, 1(4): Wojtowicz D., Kupiec T.,(2013), Complemetarity betwee programmes ad projects withi the Regioal Policy. The case of the Łódzkie Voivodship, Studia Regioale i Lokale 4(54)/2013 Ward T. Et al., (2013), Job creatio as a idicator of outcomes i ERDF programmes. Sythesis report to the Europea Commissio Directorate- Geeral for Regioal ad Urba Policy, Evalet evalet_task1_job_creatio_sythesis.pdf Wojtowicz D., Kupiec T., (2012) Ocea wykorzystaia środków UE w rozwoju regiou Wojtowicz D. et al. (2012), Ewaluacja Regioalego Programu Operacyjego Warmia i Mazury w kotekście kokurecyjości firm, produktów i usług, Warszawa Wojtowicz D., Paciorek K., (2012), Systemy i arzędzia zarządzaia jakością w urzędach gmi a efektywe korzystaie z fuduszy uijych, Studia Regioale i Lokale 1(48)/2012

4 Wojtowicz D., Wolański M., Widła- Domaradzki Ł., (2011), The measuremet of chages i traffic flow o sectios of roads uder public itervetio, w: K. Olejiczak, M. Kozak, S. Bieias Evaluatig the effects of regioal itervetios. A look beyod curret Structural Fuds practice, Warszawa: Miisterstwo Rozwoju Regioalego Kupiec T., Wojtowicz D., Kościelecki P. (2011), Ocea komplemetarości wewętrzej i zewętrzej Regioalego Programu Operacyjego Województwa Łódzkiego, Raport z badań ewaluacyjych realizowaych a zleceie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódź Medes S., Wojtowicz D. et al. (2011), Raport końcowy z ewaluacji projektu Warszawa Stolicą Ambitego Bizesu, ALK, Warszawa Wojtowicz D., (2011), Ogóloświatowy kryzys gospodarczy a wdrażaie fuduszy uijych w Polsce, w: Siwiński W., Wojtowicz D. (2011) red. auk., Globaly kryzys a jedocząca się Europa, Wyd. Poltext, Siwiński W., Wojtowicz D. (2011) red. auk., Globaly kryzys a jedocząca się Europa, Wyd. Poltext, Warszawa Wojtowicz D., Wolański M., Widła- Domaradzki Ł., (2010), Ocea rzeczywistych efektów projektów współfiasowaych z fuduszy uijych a przykładzie projektu przebudowy skrzyżowań, Studia Regioale i Lokale 4(42)/2010, s Wojtowicz D., (2010), Metropolises ad Big Cities as Regios Growth Locomotives: Aalyses of Regioal Strategies i Polad, w: G. Soos, M. Temmes Big Cities, Capitals ad City- Regios I Cetral ad Easter Europe, wyd. NISPAcee, s Wojtowicz D., Wolański M., (2010), Empirycza weryfikacja założeń metodologii ewaluacji wpływu do potrzeb ocey iwestycji współfiasowaych z fuduszy uijych, Problemy Zarządzaia vol. 8, r 1 (27), Wyd. Wydziału Zarządzaia Uiwersytetu Warszawskiego, s Kozak, M., Ledzio, B., Olejiczak, K., Weremiuk, A., Wojtowicz, D. (2009) Ex Post Evaluatio of Cohesio Policy Programmes Co- fiaced by ERDF. Workig Package 11 Task 2: Natioal Assessmet Report POLAND, Warszawa: EUROREG Uiwersytet Warszawski, Iterim raport withi Ex Post Evaluatio of Cohesio Policy Programmes Co- Fiaced by The Erdf (Objective 1 Ad 2) Work Package 11: Maagemet Ad Implemetatio Systems For Cohesio Policy _report_ pdf Wojtowicz D., Fudala B., (2009), Doświadczeia ZPORR a Regioale Programy Operacyje a lata , Studia Regioale i Lokale 2(36)/2009, s Wojtowicz D., (2009), Determiaty sprawości istytucji samorządowych w stroę trwałego rozwoju społeczo- gospodarczego, Master of Busiess Admiistratio 3(98), s Wojtowicz D., (2009) Efekty terytoriale pomocy przedakcesyjej UE, w: G. Gorzelak, A. Olechicka (red. auk.), Polska z Perspektywy badań ESPON ocey, wioski, rekomedacje, Wydawictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s Gorzelak G., Wojtowicz D., (2008), Rozwój regioaly i przestrzey, w: Olejiczak K., Kozak M., Ledzio B., Teoria i praktyka ewaluacji iterwecji publiczych, Wyd. WSPiZ: Warszawa Bańka M. S., Wojtowicz D. (2008), Polityka spójości Uii Europejskiej w latach i , Wyd. Difi, Warszawa

5 Bielecka D., (2008), Fudusze uije a zmiay układów regioalych i wewątrzregioalych, w: Gomółka K.: Fudusze uije a rozwój regioaly, Wydawictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu: Elbląg Bielecka D. (2008), Fudusze strukturale Uii Europejskiej iwelowaie czy pogłębiaie ierówości ekoomiczych regioów, w: W. Bokajła, A. Pacześiak (red. auk.) Rówość w Uii Europejskiej. Teoria i praktyka, Wyd. Alta 2, Wrocław

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Working Papers. Poznan University of Economics

Working Papers. Poznan University of Economics Working Papers Faculty of International Business and Economics Poznan University of Economics WP 2013/03 Łukasz Grzesiak The role of the medium-sized city in the regional development in the context of

Bardziej szczegółowo

Kontrola imigracji. iii

Kontrola imigracji. iii Immigratio cotrol Immigratio cotrol is about how ad why people from coutries outside the UK are allowed to come to the UK ad how log they ca stay. It is also about what they are allowed to do whe they

Bardziej szczegółowo

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN),

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN), ANNA BACZKO DOMBI Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences 72 Nowy Świat, 00 330 Warsaw, Poland Phone: +48 22 657 27 55 Institute of Sociology University of Warsaw Karowa 18, 00

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechika Pozańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI UWM w

Bardziej szczegółowo

MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI

MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI dr inż. Wiesław Wańkowicz Instytut Rozwoju Miast w Krakowie MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI Materiał przygotowano w ramach realizacji projektu badawczego zamawianego nr PBZ MNiSW

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechika Pozańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI UWM w

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk Stanislaw Staszic

Bardziej szczegółowo

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum Zaproszenie na Ósmą Konferencję Hanzeatycką Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum w dniach 6 + 7 czerwca 2013 r. w HAMBURGU Powitanie PARLAMENT HANZEATYCKI

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Paweł Kaczmarczyk, PhD Centre of Migration Research University of Warsaw

Curriculum Vitae. Paweł Kaczmarczyk, PhD Centre of Migration Research University of Warsaw Curriculum Vitae Paweł Kaczmarczyk, PhD Centre of Migration Research University of Warsaw ul. Banacha 2B 02 097 Warsaw, Poland Tel.: +(48)(22) 6597411 E mail: p.kaczmarczyk@uw.edu.pl 1. Personal information

Bardziej szczegółowo

Adam Szyszka. EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics. Translation from Polish

Adam Szyszka. EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics. Translation from Polish Translation from Polish Adam Szyszka EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics Columbia University, New York - (2002/2003) post-doctoral visiting scholar, a Kościuszko Foundation

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz Ä. Zukowski, W. Kotowicz Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz THE KALININGRAD REGION IN POLISH SCIENTIFIC RESEARCH This article offers an overview of the leading Polish research centres focusing on the

Bardziej szczegółowo

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

CV TOMASZ MALEC. Degree Area University Year Architecture Silesian University of Technology Eng. Arch., PhD. and Urban

CV TOMASZ MALEC. Degree Area University Year Architecture Silesian University of Technology Eng. Arch., PhD. and Urban CV TOMASZ MALEC 1. Name: Tomasz MALEC 2. Date of birth: 24.01.1976 3. Academic title: Eng. Arch., PhD 4. Education: Degree Area University Year Architecture Silesian University of Technology Eng. Arch.,

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH Paweł Radomski, Ph.D. Piotr Moskała, Ph.D. National Research Institute of Animal Production (IZ PIB) Introduction

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics)

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Assistant Professor @ Wroclaw University of Economics and Academy of Management and Administration in Opole michalskig@ue.wroc.pl Summary Grzegorz

Bardziej szczegółowo

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME OSU- III - 461-1/2014 NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ SZKOŁĘ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Marcin Michał DUDEK. Education: University of Warsaw; Institute of Philosophy first degree study in philosophy 2009 - present

CURRICULUM VITAE. Marcin Michał DUDEK. Education: University of Warsaw; Institute of Philosophy first degree study in philosophy 2009 - present CURRICULUM VITAE Address: Ogórkowa 44H/2 04-998 Warszawa, Poland Marcin Michał DUDEK Telephone: E-mail: Nationality: Marital status: +48 22 842 86 18; +48 663 226 176 (mobile) marcin.dudek@medres.com.pl

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo