Mirosława Michalska-Suchanek doktor/starszy wykładowca kontakt:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mirosława Michalska-Suchanek doktor/starszy wykładowca kontakt: mirasu@interia.pl"

Transkrypt

1 Mirosława Michalska-Suchanek doktor/starszy wykładowca kontakt: Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Praca magisterska: Poetyka cyklu syberyjskiego Włodzimierza Korolenki, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Gabrieli Porębiny Praca doktorska: Poetyka nastroju. Na materiale opowiadań nowelistów rosyjskich II połowy XIX wieku, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Fasta. Obszar zainteresowań zawodowych: - historia literatury rosyjskiej; - teoria literatury; - dydaktyka języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem języków specjalistycznych; - międzykulturowa komunikacja w świecie biznesu; Zainteresowania badawcze: - literatura wobec tematyki aktów suicydalnych; Prowadzone zajęcia dydaktyczne: - praktyczna nauka rosyjskiego języka specjalistycznego (język biznesu, korespondencja służbowa i handlowa, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne); - praktyczna nauka języka rosyjskiego (kurs intensywny języka rosyjskiego dla początkujących, konwersacja z gramatyką praktyczną); - wstęp do literaturoznawstwa; - historia literatury rosyjskiej; Pełnione funkcje: Od r. do r. - zastępca dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej W roku akademickim 1997/ PO kierownika Zakładu Dydaktyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Od r. do r. - zastępca dyrektora Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego Od r. do r. - kierownik Intensywnego Kursu Specjalistycznego (języki: angielski, niemiecki, rosyjski) przy Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego

2 Od do r. dyrektor Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego. W roku akad. 2010/ pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. praktyk studenckich Od kierownik Studiów Podyplomowych Obcy Język Biznesu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Nagrody i odznaczenia: Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego III stopnia za osiągnięcia naukowe w roku akademickim (1990 r.) Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego III stopnia za działalność organizacyjnodydaktyczną (2001 r.) Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego II stopnia za działalność dydaktyczną (2002 r.) Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego I stopnia za działalność dydaktyczną i naukową (2003 r.) Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego I stopnia za działalność dydaktyczną i naukową (2004 r.) Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego I stopnia za działalność dydaktyczną (2005 r.) Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego II stopnia za działalność organizacyjną (2007 r.) Brązowy Krzyż Zasługi przyznany

3 SPIS PUBLIKACJI Publikacje książkowe 1. Fenomen samobójstwa. Długa historia krótko opisana. Mikołów: Instytut Mikołowski 2011, ss ISBN Judasz-samobójca. Czytając opowiadanie Leonida Andriejewa Judasz Iszkariot. Mikołów: Instytut Mikołowski 2013, ss ISBN Redakcje naukowe Samodzielne: 1. 5 lat Gliwickiej Szkoły Przedsiębiorczości. Księga Jubileuszowa. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2010, ss ISBN Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne. Prace Naukowe GWSP seria Filologia. T. 1. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2010, ss ISBN W kręgu literatury i języka. Analizy i interpretacje. Prace Naukowe GWSP seria Filologia. T. 2. Gliwice: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2011, ss ISBN W kręgu literatury i języka. Prace Naukowe GWSP seria Filologia. T. 3. Gliwice: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2012, ss ISBN Współredakcje: 1. Language And The Environment. T. I. Red. M. Michalska-Suchanek, U. Michalik. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2013, ss ISBN Language And The Environment. T. II. Red. M. Michalska-Suchanek, U. Michalik. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2013, ss ISBN _w.pdf 3. Moralność formy obecności (monograficzny numer World Journal of Theoretical and Applied Sciences 2014, nr 1). Red. M. Michalska-Suchanek, U. Michalik. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2014, ss ISBN , ISSN Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu (monograficzny numer Przeglądu Nauk Stosowanych 2014, nr 3). Red. M. Michalska-Suchanek, U. Michalik. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2014, ss ISBN , ISSN

4 Artykuły: 1. Emotywna waloryzacja świata przedstawionego w cyklu syberyjskim W. Korolenki. W: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1989, nr 13. Red. G. Porębina, s ISSN , ISSN O życiu i twórczości A. K. Tołstoja. W: Język rosyjski 1990, nr 2 3, s ISSN O dwóch przekładach opowiadania W. Korolenki pod tytułem Sokolińczyk. W: Przekład artystyczny. T. 2. Red. P. Fast. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1991, s ISSN , ISBN Książę Srebrny A. K. Tołstoja. Cechy genologiczne a semantyka utworu. W: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1992, nr 17. Red. P. Fast, s ISSN , ISSN O twórczości Tiendriakowa. W: Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich. Red. P. Fast, L. Rożek. Katowice: Śląsk 1994, s ISBN X. 6. Czarny mnich A. Czechowa. Emotywna waloryzacja świata przedstawionego. W: Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje. Red. B. Stempczyńska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1995, s ISBN Zapach jako kategoria poetyki. Na materiale nowelistów rosyjskich lat 80-tych XIX wieku. W: Slavia Orientalis 1995, nr 4, s ISSN Aspekt dźwiękowy a kategoria nastroju w dziele literackim. W: Czas wielkiej przemiany. Studia o literaturze rosyjskiej XX wieku. Red. P. Fast, A. Skotnicka-Maj. Katowice: Śląsk 1995, s ISBN Literatura a muzyka. W oczekiwaniu na modernistyczną syntezę. W: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1998, nr 19. Red. B. Stempczyńska, s ISSN , ISSN Co się z nami dzieje, gdy czytamy? Akant 2007, nr 4(121), s ISSN O kolorze. Akant 2009, nr 6(149), s ISSN Synestezja. Zarys zagadnienia (Na materiale Niewidomego muzyka Włodzimierza Korolenki). W: 5 lat Gliwickiej Szkoły Przedsiębiorczości. Księga Jubileuszowa. Red. Mirosława Michalska-Suchanek. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2010, s ISBN Wizerunek Rosji oraz Rosjan w świadomości Polaków (we współautorstwie z U. Michalik). W: Zrozumieć Innego. Współczesne problemy komunikacji międzykulturowej. Red. Olga Glebova, Małgorzata Niemiec-Knaś. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza 2010, s ISBN

5 14. Na granicy dwóch światów. Czarny mnich Antoniego Czechowa. W: Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne. Red. Mirosława Michalska-Suchanek. Prace Naukowe GWSP seria Filologia. T. 1. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2010, s ISBN Zagadka twórcy. W: Arkadia. Pismo katastroficzne 2010, nr 27 28, s ISSN Portret Judasza. Na podstawie opowiadania Leonida Andriejewa Judasz Iszkariot. W: W kręgu literatury i języka. Analizy i interpretacje. Red. Mirosława Michalska-Suchanek. Prace Naukowe GWSP seria Filologia. T. 2. Gliwice: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2011, s ISBN Medialne namaszczenie. O poetach przeklętych. W: Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki. Red. Stanisław Michalczyk, Dariusz Krawczyk. Gliwice Katowice: Olpress 2011, s ISBN Akt suicydalny spojrzenie socjologa. W: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II. Red J. Stawnicka, D. Biel. Katowice: Uniwersytet Śląski, Oficyna Wydawnicza WW 2011, s ISBN Zgodnie z prawami rynku. W: Nowe Zagłębie 2011, nr 6 (6/18), s Nr ind Artysta złego życia. Trzynaście myśli na temat Stawrogina (Biesy Fiodora Dostojewskiego). W: W kręgu literatury i języka. Red. Mirosława Michalska-Suchanek. Prace Naukowe GWSP seria Filologia. T. 3. Gliwice: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2012, s ISBN Language and thought as an issue in cross-cultural communication. W: Sborník příspěvků 1. Mezinárodní jazykové konference na VŠTE. Red: Zdeněk Caha, Jindřiška Šulistová. České Budějovice: Vysoka skola technicka a ekonomicka 2012, s ISBN Dobrowolna śmierć. Szkic o wolności wyboru. W: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych III. Red. J. Stawnicka, D. Biel. Katowice: Uniwersytet Śląski, Oficyna Wydawnicza WW 2012, s ISBN W drodze ku nieśmiertelności. Twórca jako wartość medialna. В: Актуальные проблемы гуманитарных исследований: язык культура ментальность. Ред. А. В. Бутов, А. И. Дубских. Магнитогорск: Магнитогорский Государственный Университет 2012, с ISBN Żydowski marsz na Rosję. O judofobii Fiodora Dostojewskiego. W: Migotania. Gazeta Literacka 2013, nr 1 (38), s ISSN Żyd oraz Rothschild. Wokół dwóch słów kluczowych w twórczości Fiodora Dostojewskiego. W: Language And The Environment. T. 1. Red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2013, s ISBN

6 26. Funkcja impresywna języka przymiotnik jako narzędzie perswazji w public relations (we współautorstwie z U. Michalik). W: Nová Filologická Revue 2013, nr 1. Bańska Bystrzyca: Wydawnictwo Uniwersytetu Mateja Bela, s ISSN Fiodor Dostojewski na granicy wolności i zniewolenia. W: Migotania. Gazeta Literacka 2013, nr 2 (39), s ISSN Terroryzm samobójczy jako ideologiczny obłęd nienawiści. W: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV. Red. P. Potejko. Gliwice Katowice: Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon 2013, s ISBN Fiodor Dostojewski mistrz bluźnierstwa. W: Migotania. Gazeta Literacka 2013, nr 3 (40), s ISSN Powieści Fiodora Dostojewskiego Gracz oraz Młodzik. Konceptualizacja pieniądza. W: Language And The Environment. T. 2. Red. M. Michalska-Suchanek, U. Michalik. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2013, s ISBN _w.pdf 31. Язык рекламы уговаривание и манипуляция. W: Nová Filologická Revue 2013, nr 2. Bańska Bystrzyca: Wydawnictwo Uniwersytetu Mateja Bela, s ISSN Przestrzeń artystyczna dzieł Fiodora Dostojewskiego (na wybranym materiale). Między wcielonym piekłem a rajem. W: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 2013, nr 23. Red. H. Mazurek, J. Gracla, s ISSN , ISSN Паровоз Юлиана Тувима. Музыкальность стихотворения как ключ к переводу. B: XVIII Царскосельские чтения. Т. 1. Ред. В.Н. Скворцов. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 2014, с ISBN The words as a tool of persuasion in sales promotional letters in the light of the theories of needs and emotions (we współautorstwie z U. Michalik). W: Accounting and management. Part I. Red. Đurđica Jurić. Rovinj Zagreb: Visoka škola za financijski menadžment 2014, s ISBN Kompleksowe kształcenie na specjalności Język biznesu. Obraz studiów z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań studenta. W: Szkolnictwo Wyższe w Polsce i Rosji. Wybrane problemy. Red. Grzegorz Sroślak, Magdalena Wierzbik-Strońska. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej 2014, s ISBN

7 36. Rosja a Europa według Fiodora Dostojewskiego. W: Tożsamość Europejczyków. Red. Ewa Borkowska, Beata Wojewoda. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2014, s ISBN The challenges of global marketing cultural variables (we współautorstwie z U. Michalik). W: Przegląd Nauk Stosowanych 2014, nr 3. Numer monograficzny pod. M. Michalska-Suchanek, U. Michalik. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2014, s ISBN Niechże (...) baczy, aby mu się skon udał. O tytułowym bohaterze Opowiadania o Siergieju Pietrowiczu Leonida Andriejewa. W: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 2014, nr 24. Red. H. Mazurek, J. Gracla, s ISSN , ISSN Tematyka zwierzęca w twórczości poetyckiej i myśli filozoficznej Stanisława Czerniaka. W: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny. Red. Justyna Tymieniecka-Suchanek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s ISBN Poprzez mrok i piekło. Soteriologia prawosławna według Fiodora Dostojewskiego. W: Wschodni Rocznik Humanistyczny. T. 10. Lublin Radzyń Podlaski 2014, s ISSN RECENZJE: 1. Recenzja książki W. Muchy: Opowiadania satyryczne i humorystyczne M. Zoszczenki Wrocław W: Slavia Orientalis 1988, nr 3, s ISSN Nauka w służbie czynnej (recenzja monografii zbiorowej Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. Red. J. Stawnicka. Katowice 2010). W: Współczesne determinanty bezpieczeństwa. Red. I. Bieńkowska, J. Szymczyk, R. Kochańczyk. Gliwice: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2011, s ISBN O komunikacji w sytuacjach kryzysowych od teorii do praktyki (recenzja monografii zbiorowej Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II. Red. J. Stawnicka, D. Biel Katowice 2011). W: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych III. Red. J. Stawnicka, D. Biel. Katowice 2012, s ISBN Recepcja choroby psychicznej w rosyjskiej kulturze (recenzja monografii B. Brążkiewicza: Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej. Kraków 2011). W: Migotania. Gazeta literacka 2013, nr 2 (39), s. 48. ISSN Poprzez pryzmat teatru (recenzja monografii J. Niesiobędzkiego: Ciemniejący horyzont, Gdańsk W: Migotania. Gazeta Literacka 2014, nr 4 (45), s ISSN INNE PUBLIKACJE: 1. Język biznesu jako specjalność. Za i przeciw. W: Materiały konferencyjne Technolingua AGH Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza 2007.

8 2. Słowo wstępne. W: Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne. W: Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne. Red. Mirosława Michalska-Suchanek. Prace Naukowe GWSP seria Filologia. T. 1. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2010, s ISBN Słowo wstępne. W: W kręgu literatury i języka. Analizy i interpretacje. Red. Mirosława Michalska- Suchanek. Prace Naukowe GWSP seria Filologia. T. 2. Gliwice: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2011, s ISBN Słowo wstępne. W: W kręgu literatury i języka. Red. Mirosława Michalska-Suchanek. Prace Naukowe GWSP seria Filologia. T. 3. Gliwice: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2012, s ISBN Moralność formy obecności. Wprowadzenie (we współautorstwie z U. Michalik). W: World Journal of Theoretical and Applied Sciences 2014, nr 1. Numer monograficzny pod red. M. Michalska- Suchanek, U. Michalik. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2014, s ISBN Słowo wstępne (we współautorstwie z U. Michalik). W: Przegląd Nauk Stosowanych 2014, nr 3. Numer monograficzny pod. M. Michalska-Suchanek, U. Michalik. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2014, s ISBN TEKSTY W DRUKU I PRZYJĘTE DO DRUKU: 1. Творчество Дарьи Донцовой как «учебный материал», используемый при обучении русскому языку в польском вузе. B: XIII Виноградовские Чтения «текст, контекст, интертекст». Москва: Московский городской педагогический университет w druku. 2. Opowiadanie o Siergieju Pietrowiczu. Wokół Andriejewowskiej koncepcji indywidualizmu. W: Samotność aspekty, konteksty, wymiary. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 3. Aleksandr Iwanowicz Kuprin Samobójstwo. Uwagi na marginesie. Migotania. Gazeta Literacka. 4. Samobójcy Fiodora Dostojewskiego. Katowice: Uniwersytet Śląski (publikacja książkowa) w druku.

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

RUSYCYSTYCZNE STUDIA LITERATUROZNAWCZE 23

RUSYCYSTYCZNE STUDIA LITERATUROZNAWCZE 23 RUSYCYSTYCZNE STUDIA LITERATUROZNAWCZE 23 NR 3105 REDAKTOR SERII: Historia Literatur Słowiańskich Bożena Tokarz RECENZENCI: Adam Bezwiński Joanna Mianowska Kazimierz Prus KOMITET REDAKCYJNY: Iryna Betko

Bardziej szczegółowo

Katalog Programów i Przedmiotów

Katalog Programów i Przedmiotów Katalog Programów i Przedmiotów studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Politologia Dziennikarstwo Administracja Publiczna Filozofia Polityki

Bardziej szczegółowo

dr hab. prof. UŚ Artur Rejter

dr hab. prof. UŚ Artur Rejter dr hab. prof. UŚ Artur Rejter Spis publikacji Monografie 1. Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice 2000, s. 140. 2. Polszczyzna XVII wieku.

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE JULIAN MALISZEWSKI profesor zwyczajny nauk humanistycznych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. http://rcin.org.pl

Noty o autorach. http://rcin.org.pl Katarzyna Chmielewska dr, adiunkt w Zespole Literatura i Konteksty IBL PAN. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół teorii dyskursu, zagadnień autobiografizmu, teorii literatury oraz literatury

Bardziej szczegółowo

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier ISSN 2080-4555 Homo Ludens Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: 050100.68 Wyksztalcenie pedagogiczne. Program II stopnia (magisterski): Lingwokulturoznawstwo

PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: 050100.68 Wyksztalcenie pedagogiczne. Program II stopnia (magisterski): Lingwokulturoznawstwo MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ FEDERALNA PAŃSTWOWA BUDŻETOWA INSTYTUCJA OŚWIATOWA WYŻSZEGO SZKOLNICTWA PROFESJONALNEGO «TOMSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY» (TPUP) PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 KIELCE 2010-2011 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015 1 2 3 w numerze: 4 ROBERT KORNELUK / Z obrad Senatu 7 ROBERT KORNELUK / Zarządzenia JM Rektora 7 wiesław hładkiewicz / Władysław Bartoszewski WSPOMNIENIE o prof. e. hajduku 8 Elżbieta Kołodziejska / Odszedł

Bardziej szczegółowo

REPERTUAR WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

REPERTUAR WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO REPERTUAR WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO KIERUNKÓW STUDIÓW MORZE MOŻLIWOŚCI! Informator dla kandydatów na studia filologiczne, neofilologiczne, kulturoznawcze, artystyczne i menedżerskie na Wydziale Filologicznym

Bardziej szczegółowo

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki Grzegorz Dąbrowski informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa Kilka słów o kierunku... Kim jesteśmy? Konkurencyjne ceny Nasze programy SŁOWO REKTORA Studencie,

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO

FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2015/2016 i następne Zebrał

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Studi@ Naukowe. Sambor Grucza Adam Marchwiński Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje Modele Analizy IKL@

Studi@ Naukowe. Sambor Grucza Adam Marchwiński Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje Modele Analizy IKL@ 7 Sambor Grucza Adam Marchwiński Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje Modele Analizy Studi@ Naukowe pod redakcją naukową Sambora Gruczy IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY 1 II.A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) Instytuty: Języka Angielskiego (IJA) oraz Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo