Sieci Komputerowe Model DoD TCP/IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Komputerowe Model DoD TCP/IP"

Transkrypt

1 Sieci Komputerowe Model DoD TCP/IP Rodzina protokołów TCP/IP dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Zagadnienia Model TCP/IP DoD Protokół komunikacyjny Protokoły w modelu TCP/IP Protokół znakowy, bitowy Protokoły połączeniowe i bezpołączeniowe Protokoły strumieniowe Multipleksowanie Porty TCP, porty UDP Porty i aplikacje Gniazdo Internetowe Narzędzie: netstat Narzędzie: ftp Narzędzie: telnet Dobrze znane porty 2

3 Model DoD TCP/IP Model Komunikacyjny TCP/IP DoD Departamentu Obrony USA, DoD, (ang.) Department Of Defence. 4-warstwowy model wymiany danych DoD TCP/IP: warstwa Aplikacji (warstwa Aplikacji, Prezentacji, Sesji modelu OSI) warstwa Transportowa warstwa Internetu (warstwa Sieci modelu OSI) warstwa Dostępu do Sieci (warstwa Łącza Danych, Fizyczna modelu OSI) M o d el O S I M o d el D o D T C P /IP 7. W a rstw a A p lik a cji 6. W a rstw a P rezen ta cji 4. W a rstw a A p lik a cji 5. W a rstw a S esji 4. W a rstw a T ra n sp o rto w a 3. W a rstw a S ieci 2. W a rstw a L a cza D a n y ch 1. W a rstw a F izy czn a 3. W a rstw a T ra n sp o rto w a 2. W a rstw a In tern etu 1. W a rstw a D o step u d o S ieci W arstw y w m o d elu O S I i m o d elu D o D T C P /IP 3

4 Protokoły w modelu TCP/IP Przykłady protokołów warstwy aplikacji korzystających z TCP: telnet, ssh, ftp, finger, SMTP, POP, HTTP IRC, (ang.) Internet Relay Chat Kerberos X-Window DNS, (ang.) Domain Name System Przykłady protokołów warstwy Aplikacji korzystających z UDP: DNS, (ang.) Domain Name System DHCP, (ang.) Dynamic Host Configuration Protocol BOOTP (ang.) BOOTSTRAP NFS, (ang.) Network File System RIP, (ang.) Routing Information Protocol SNMP, (ang.) Simple Network Management Protocol TFTP, (ang.) Trivial File Transfer Protocol 4

5 Rodziny protokołów Zbiór protokołów TCP/IP nazywany jest stosem protokołów TCP/IP. Inne stosy protokołów: AppleTalk (Apple) SNA (IBM) Netware (Novell) DECNET (Digital Equipment Co.) VINESS (Banyan Systems Co.) 5

6 Protokół znakowy, bitowy Protokół komunikacyjny zbiór zasad określających mechanizmy wymiany danych miedzy aplikacjami sieciowymi. Protokoły zorientowane znakowo protokoły które uŝywają znaku o określonej długości jako podstawowej jednostki danych, np. bajt, słowa 16-bitowe. Dane są transmitowane w blokach ograniczonych znakami sterującymi. Format pakietu protokołu zawiera: nagłówek, dane, zakończenie. Protokoły znakowe stosowane są np. w transmisji asynchronicznej. W protokołach zorientowanych bitowo jednostką transmisji danych jest bit, transmitowane pakiety danych nie są dzielone na pola: początek, dane, koniec pakietu. Blok danych zawiera: ciąg bitów słuŝących do synchronizacji nadawcy i odbiorcy, flagi słuŝące do wyznaczania początku i końca pakietu. 6

7 Protokoły połączeniowe i bezpołączeniowe Protokoły i mogą mieć charakter: połączeniowy (np. protokół TCP) bezpołączeniowy (np. protokół UDP). Aplikacje korzystające z protokołów połączeniowych przed wysłaniem danych uzgadniają parametry transmisji - budują połączenie. Budowa połączenia polega na wymianie informacji o: adresie IP nadawcy, adresie IP odbiorcy, numerze portu nadawcy, numerze portu odbiorcy, zasadach numerowania wymienianych pakietów, wielkość bufora odbiorcy. Aplikacje korzystające z protokołów bezpołączeniowych nie uzgadniają parametrów transmisji. Nadawca nie otrzymuje od odbiorcy potwierdzenia odbioru danych. 7

8 Multipleksowanie, demultipleksowanie Multipleksowanie polega na łączeniu wielu sesji utworzonych w jednej warstwie modelu OSI w jedną sesję w niŝszej warstwie modelu OSI. Demultipleksowanie jest procesem odwrotnym do multipleksowania. Polega na rozdzieleniu jednego połączenia na kilka połączeń w wyŝszej warstwie modelu OSI. Multipleksowanie i demultipleksowania zachodzi we wszystkich warstwach modelu OSI. RFC 1042 'Standard for the transmission of IP datagrams over IEEE 802 Networks J. Postel, J.K. Reynolds [1988] RFC 2684 'Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5', D. Grossman, J. Heinanen [1999] Przykład: multipleksowanie sesji http w warstwie Transportowej. Przegladarka Internetowa Portt: 4265 (TCP) Port: 4266 (TCP) Port: 4267 (TCP) Serwer WWW Port: 80 (TCP) Multipleksowanie pakietow. Serwer WWW obsluguje 3 sesje na jednym porcie. 8

9 Porty TCP, porty UDP Porty słuŝą do identyfikacji uruchomionych aplikacji, procesów sieciowych. Numer portu jest 16 bitową liczbą, z zakresu od 1 do = Pierwsze 1024 porty zostały zarezerwowane dla konkretnych aplikacji. Są to, tak zwane dobrze znane porty. Numery portów są publikowane przez organizacje IANA. Porty, które nie są zdefiniowane jako dobrze znane, mogą być wykorzystywane przez dowolne aplikacje sieciowe. Porty i aplikacje: telnet port TCP 23, SSH port TCP 22 FTP porty TCP 20 i TCP 21 (20 transfer plików, 21 zdalny dialog) SMTP port TCP 25 HTTP port TCP 80 POP3 port TCP 110 IMAP2 (Interim Mail Access Protocol v.2) port 143 DNS port UDP 53 (port TCP 53) SNMP port UDP 161, pułapki SNMP port UDP 62 TFTP port UDP 69 W systemie Win2000 lista portów i usług znajduje się w pliku: %SystemRoot%\System32\drivers\etc\services W systemie Linux lista zarezerwowanych portów znajduje się w pliku: /etc/services 9

10 Gniazdo internetowe Połączenie adresu IP hosta, numeru i typu portu poprzez który odbywa się komunikacja nazywane jest gniazdem internetowym, (ang.) internet socket. Gniazdo Internetowe to: adres IP, numer portu, typ portu. Oznaczenie: Adres IP , numer portu 23, typ gniazda TCP : 23 TCP 10

11 Narzędzie netstat Polecenie netstat słuŝy do edycji informacji o uŝywanych protokołach i portach na danym hoscie. Składnia: netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p proto] [-r] [interval] Opcje: -a Displays all connections and listening ports. -e Displays Ethernet statistics. This may be combined with the -s option. -n Displays addresses and port numbers in numerical form. -p proto Shows connections for the protocol specified by proto; proto may be TCP or UDP. If used with the -s option to display per-protocol statistics, proto may be TCP, UDP, or IP. -r Displays the routing table. -s Displays per-protocol statistics. By default, statistics are shown for TCP, UDP and IP; the - p interval option may be used to specify a subset of the default. Redisplays selected statistics, pausing interval seconds between each display. Press CTRL+C to stop redisplaying statistics. If omitted, netstat will print the current configuration information once. 11

12 Narzędzie ftp Aplikacja ftp słuŝy do przesyłania plików między hostami. Protokół FTP opisany w RFC959. RFC 2151, 'A Primer On Internet and TCP/IP Tools and Utilities', Składnia: ftp nazwa_hosta Ftp:! Wyjscie z ftp. Ftp:? Pomoc ftp. Składnia: ftp>? polecenie, np. ftp>? append Ftp: append Dodaje plik. Składnia: ftp> append plikzrodlowey [plikdocelowwy] Ftp: ascii Ustawienie typu transmisji na znakową. Składnia: ftp> asci Ftp: bell Po przeslaniu pliku pojawia sie dźwięk, składnia: ftp> bell Ftp: binary Tryb transmisji binarny. Ftp: Bye Zamknięcie sesji i wyjscie z ftp. Ftp: cd Zmian katalogu na zdalnym hoście. Ftp: close Zamknięcie sesji ftp. Ftp: debug Typ debug, klient przekazuje na standardowe wyjście komunikaty wysłane do serwera. Ftp: delete Usuwa plik na zdalnym hoście. Ftp: dir Tworzy listę katalogów i podkatalogów zdalnego hosta. Ftp: disconnect Rozłączenie sesji ftp. Ftp: get Kopiuje plik ze zdalnego hosta, uŝywając bieŝącego ustawienia typu transferu pliku. Ftp: glob Włączenie opcji umoŝliwia stosowanie *,? w nazwach plików lub ścieŝkach. Ftp: hash Kieruje na ekran znak # po przesłaniu kaŝdego bloku danych (blok danych to 2048 bajtów). Ftp: help Pomoc ftp. Ftp: lcd Zmiana katalogu lokalnego chosta. 12

13 Narzędzie ftp Ftp: literal Wysyła wierną kopię argumentów ma serwer. Serwer wysyła kod odpowiedzi. Ftp: ls Tworzy skróconą listę plików, katalogów i podkatalogów. Ftp: mdelete Usuwa plik na odległym hoście. Ftp: mdir Tworzy listę katalogów i podkatalogów na odległym hoście. Ftp: mget Kopiuje plik z odległego hosta. Ftp: mkdir Tworzy katalog na odległym hoście. Ftp: mls Tworzy skróconą listę plików, katalogów i podkatalogów na odległym hoście. Ftp: mput Kopiuje plik lokalny na odległego hosta. Ftp: open Otwarcie połączenia z serwerem ftp. Ftp: prompt Opcja pozwala wybrać pliki do transmisji. Gdy opcja jest wyłączona mget and mput transmitują wszystkie pliki. Ftp: put Kopiuje lokalny plik na odległego hosta. Ftp: pwd Wskazuje bieŝący katalog na doległem hoście. Ftp: quit Kończy sesję i wychodzi z ftp. Ftp: quote Opcja identyczna z opcją literal. Ftp: reacv Kopiuje plik z odległego hosta. Ftp: remotehelp Pomoc dla zdalnych poleceń. Ftp: rename Zmienia nazwę plikowi na odległym hoście. Ftp: rmdir Usuwa katalog na odległym hoście. Ftp: send Kopiuje lokalny plik na odległego hosta. Ftp: status Informacja o bieŝącym stanie połączeń (sesji). Ftp: trace Śledzenie pakietów. Ftp: type Zmiana, informacja o typie transferu plików. Ftp: user Określa nazwę uŝytkownika, hasło, nazwę konta na które uŝytkownik jest zalogowany. Ftp: verbose Dialog z serwerem, przekazywanie na wyjście klienta komunikatów serwera. 13

14 Narzędzie telnet Aplikacja telnet słuŝy do zdalnego zarządzania hostami. Protokół telnet RFC 854, RFC 855. RFC 2151, 'A Primer On Internet and TCP/IP Tools and Utilities', Skladnia: telnet [host [port]] Opcje: close close current connection display display operating parameters open connect to a site quit exit telnet set set options (type 'set?' for a list) status print status information unset unset options (type 'unset?' for a list)?/help print help information 14

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE 1 SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE Jacek Kobus Instytut Fizyki UMK 2007/8 http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91 b.jpg 2 Jak powstała Sieć? 3 Czy zostaliśmy złapani w Sieć? Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe i Internet

Sieci komputerowe i Internet 1 2 Sieci komputerowe i Internet Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/sk[4].pdf Rysunek 1: NSFNET 09/1991 (http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

1 Komunikacja z systemem wbudowanym

1 Komunikacja z systemem wbudowanym Systemy wbudowane 1 1 Komunikacja z systemem wbudowanym 1 Komunikacja z systemem wbudowanym...1 1.1 Kanały komunikacji, protokoły, programy...2 1.1.1 Zdalny interpreter poleceń shell...4 1.1.2 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół DHCP

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Polecenia sieciowe trybu MS DOS. Polecenie arp. Treść artykułu stanowi zawartość pomocy Windows

Polecenia sieciowe trybu MS DOS. Polecenie arp. Treść artykułu stanowi zawartość pomocy Windows Polecenia sieciowe trybu MS DOS. arp - informacje lub edycja tablicy translacji IP finger - informacje o uŝytkownikach ftp - przesyłanie plików hostname - nazwa bieŝącego komputera ipconfig - szczegóły

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. PROGRAMY

Bardziej szczegółowo

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. iseries FTP iseries FTP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści FTP...................................... 1 Co nowego w wersji V5R1..............................

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw.

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. Sieci komputerowe podstawy Beata Kuźmińska 1 1. Sieci komputerowe To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. urządzeń

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa aplikacji

Sieci komputerowe Warstwa aplikacji Sieci komputerowe Warstwa aplikacji 2012-05-24 Sieci komputerowe Warstwa aplikacji dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji,

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

1. FTP (File Transfer Protocol)

1. FTP (File Transfer Protocol) Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie wykorzystania protokołu FTP (tzn. implementujących go narzędzi i samego protokołu). Podrozdziały 1.2 i 1.3 nie są przeznaczone do szczegółowego czytania podczas laboratorium.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

INICJUJ. DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu PRZEWIĄŻ

INICJUJ. DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu PRZEWIĄŻ USŁUGA DHCP - CZ.II INICJUJ [ ] / DHCPDISCOVER DHCPNAK / [ ] WYBIERZ DHCPNACK LUB skończył się czas wynajmu DHCPOFFER / [ ] PRZEWIĄŻ DHCPREQUEST (minął czas przewiązywania stand. 87,5% czasu wynajmu) ODNÓW

Bardziej szczegółowo

Powtórka z linuxa. Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie

Powtórka z linuxa. Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie Powtórka z linuxa Polecenia pomocy: man polecenie apropos słowo podczas czytania manuala /szukajslowa n następne N poprzednie Polecenia pracy z drzewem katalogów: cd katalog pwd cp plik_zr plik_docelowy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Sieci komputerowe Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław czerwiec 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Definicja sieci komputerowej Sieć komputerową możemy najogólniej zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Zasady bezpieczeństwa w sieciach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 14 Sieciowe systemy operacyjne Toruń, 2004 Terminy egzaminów I termin czwartek, 7.06.2004, p.313, g.11.00-13.00 - MSP środa, 9.06.2004, S7, g.

Bardziej szczegółowo

PREAMBLE DA SA DATA FCS

PREAMBLE DA SA DATA FCS 9 - TECHNIKA PAKIETÓW - RAMEK - przesyłanie tym samym medium więcej niż jednego strumienia danych - wbudowane mechanizmy korekcji błędów niska jakość łącz - elastyczna reakcja na zmienne obciążenia łącz

Bardziej szczegółowo

Protokoły wyższych warstw Protokoły pośredniczące: RPC Remote Procedure Call zdalne wywołanie procedury 4 bajtowe numery usług RPC Serwery lokalizujące usługi RPC portmapper i RPC Lokator ( Windows NT)

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network),

Bardziej szczegółowo