PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM , Piątek / Friday KURSY / COURSES Lunch I Sesja Choroby naczyniowe Session I Vascular diseases Ron A. Adelman Professor of Ophthalmology and Visual Science, Interim Chairman, Department of Ophthalmology and Visual Science, Interim Chief of Ophthalmology, Yale New Haven Hospital, Director, Retina and Macula Center, New Haven, USA Angiofagia- nowy mechanizm zatorów tętnicy siatkówki Angiophagy: A New Mechanism for Retinal Arterial Embolism Anat Loewenstein Professor of Ophthalmology, Vice Dean of the Faculty of Medicine and Incumbent of the Sydney A. Fox Chair in Ophthalmology, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Director of the Department of Ophthalmology, Tel Aviv Medical Center in Tel Aviv, Israel Wczesne wykrywanie AMD Early detection of AMD Fernando Arevalo Executive Vice-President of the Pan-American Association of Ophthalmology, Academia Ophthalmologica Internationalis Member (Chair: XXIX),Chief of Vitreoretinal Division, Senior Academic Consultant, The King Khaled Eye Specialist Hospital, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Edmund F. and Virginia B. Ball Professor of Ophthalmology Wilmer Eye Institute, The Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, MD, USA Najnowsze wyniki badań PACORES Update of the Results of the Pan-American Collaborative Retina Study (PACORES) Group Studies Dyskusja / Discussion

2 Magdalena Trębińska, Janusz Michalewski,,, Zofia Michalewska,,, Jerzy Nawrocki,, Jaskra w przebiegu leczenia anty- VEGF Glaucoma in patients treated with anti- VEGF Jakub Kałużny Katedra Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, UMK, Bydgoszcz Prywatna Klinika Okulistyczna Oftalmika, Bydgoszcz Zastosowanie en face OCT do diagnostyki zanikowej postaci AMD En face OCT in geographic atrophy Hassan Mortada Chirurgiczne leczenie AMD Surgical management of wet AMD Dyskusja / Discussion Anat Loewenstein Professor of Ophthalmology, Vice Dean of the Faculty of Medicine and Incumbent of the Sydney A. Fox Chair in Ophthalmology, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Director of the Department of Ophthalmology, Tel Aviv Medical Center in Tel Aviv, Israel Rodzaje leczenia cukrzycowego obrzęku plamki DME treatment options Zofia Michalewska Leczenie operacyjne cukrzycowego obrzęku plamki Surgical treatment of diabetic macular oedema Hassan Mortada Operacyjne leczenie odwarstwienia siatkówki w przebiegu proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej Surgical approaches to retinal detachments complicating proliferative diabetic retinopathy Dyskusja / Discussion Przerwa kawowa / Coffee break

3 II Sesja - Witrektomia I Session II - Vitrectomy I Didier Ducournau Cinique Sourdille, Nantes, France Co nowego wydarzyło się w chirurgii Szklistkowo- Siatkówkowej przez ostatnich 0 lat? What s new in Surgical Retina During the last 0 Years? Fernando Arevalo Executive Vice-President of the Pan-American Association of Ophthalmology, Academia Ophthalmologica Internationalis Member (Chair: XXIX),Chief of Vitreoretinal Division, Senior Academic Consultant, The King Khaled Eye Specialist Hospital, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Edmund F. and Virginia B. Ball Professor of Ophthalmology Wilmer Eye Institute, The Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, MD, USA Proteza Siatkówkowa Argus II: Wyniki chirurgiczne i czynnościowe uzyskane przez grupę KKESH The Argus II Retinal Prosthesis: Surgical and Functional Outcomes from the KKESH Collaborative Retina Study Group Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska, Ferenc Kuhn, Zbigniew Zagórski, Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zbigniewa Zagórskiego, Lublin/Nałęczów/Kraków/Rzeszów Uniwersytet Alabama Birmingham, USA, Uniwersytet w Pecs, Węgry Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Zastosowanie endolaserowego cerclage podczas pierwotnej witrektomii w leczeniu i profilaktyce otworopochodnego odwarstwienia siatkówki Endolaser cerclage in primary vitrectomy in rhegmatogenous retinal detachment Agnieszka Nowosielska Klinka Mediq, Legionowo Zastosowanie soczewek typu iris-claw ARTISAN mocowanych za tęczówką ARTISAN iris- claw lens implanted behind the iris Dyskusja / Discussion Ching Chen University of Mississippi Medical Center, Jackson, USA Chirurgia otworów olbrzymich Surgical retina: bimanual giant tear repair

4 Zofia Michalewska Swept Source OCT w błonach nasiatkówkowych Swept Source OCT in epiretinal membranes Ching Chen University of Mississippi Medical Center, Jackson, USA Śródoperacyjne OCT przy usuwaniu błon nasiatkówkowych i błony granicznej wewnętrznej Intraoperative OCT for Epimacular Membrane Removal And Internal Limiting Membrane Peeling Dyskusja / Discussion Przerwa kawowa / Coffee break III Sesja - Jaskra I Session III - Glaucoma I Marek Rękas, Jacek Rudowicz Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Leczenie jaskry po operacjach witreoretinalnych Glaucoma treatment in vitrectomized eyes Edward Wylęgała,, Dorota Tarnawska,, Dariusz Dobrowolski, Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu Zastosowanie lasera CO w leczeniu jaskry CO laser in glaucoma treatment Tomasz Żarnowski Katedra Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Zastosowanie anty-vegf w terapii jaskry Anti- VEGF in glaucoma management

5 Emil Saeed, Zofia Mariak Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Centralna grubość siatkówki po operacjach przeciwjaskrowych Central retinal thickness after glaucoma surgery Tomasz Żarnowski Katedra Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Bezpieczeństwo i skuteczność iridectomii+capsulektomii+zonulectomii+hyaloidectomii przedniej w leczeniu jaskry złośliwej Safety and efficacy of iridectomy+capsulectomy+zonulectomy+hyalidectomy in malignant glaucoma Marta Misiuk-Hojło, Anna Wójtowiec Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Estrogeny w jaskrze Estrogenes in glaucoma Magdalena Pyrek, Piotr Jurowski Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi Objawy oczne w zespole antyfosfolipidowym Ocular symptoms in antiphospholipid syndrome Dyskusja / Discussion Sesja Mojito z Profesorem Mojito with Professor SESJA W JĘZYKU ANGIELSKIM - BEZ TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO (4 min. przypadek + min. dyskusji) 4 min case presentation+ min discussion 7.0 Hassan Mortada Przedarciowe odwarstwienie siatkówki wikłające wrodzone rozwarstwienie siatkówki Rhegmatogenous RD complicating congenital retinoschisis 7.6 Fernando Arevalo Executive Vice-President of the Pan-American Association of Ophthalmology, Academia Ophthalmologica Internationalis Member (Chair: XXIX),Chief of Vitreoretinal Division, Senior Academic Consultant, The King Khaled Eye Specialist Hospital, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Edmund F. and Virginia B. Ball Professor of Ophthalmology Wilmer Eye Institute, The Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, MD, USA Tajemnicze dla mnie i wielu innych Case presentation: Occult to me and many others

6 6 7.4 Hassan Mortada Odwarstwienie siatkówki w przebiegu zespołu Sticklera RD complicating Stickler s syndrome 7.48 Jerzy Nawrocki Zmieniająca się grubość naczyniówki Case: Changing choroidal thickness 7.54 Hassan Mortada Podsiatkówkowy zorganizowany skrzep krwi wtórny do pękniętego naczyniaka Submacular organized blood clot secondary to ruptured arterial macroaneurysm 8.00 Zofia Michalewska Smart Szop Smart Shop 8.06 Hassan Mortada Usunięcie dużego ciała obcego wewnątrzgałkowego oraz ciała obcego spod siatkówki Extraction of large IOFBs, including sub-retinal FB 8. Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Piotr Tesla, Iwona Grabska-Liberek Klinika Okulistyki CMKP w Warszawie Czy w każdym przypadku należy usuwać ciało obce wewnątrzgałkowe? Should we always remove intraocular foreign bodies? 8.8 Agnieszka Shein, Joanna Sempińska-Szewczyk, Daniel Czyżewski Centralny Szpital Kliniczny MSW, Warszawa Usunięcie ciała obcego wewnątrzgałkowego niemetalicznego - technika zabiegu Intraocular nonmetalic foreign body removal- surgical technique 8.0 KONIEC OBRAD / THE END OF THE SESSION 9.0 Bankiet / The Gala Dinner 0.00 Występ Iluzjonisty / The Illusionist Show

7 7.0.05, Sobota / Saturday IV Sesja - Jaskra II Session IV - Glaucoma II Tomasz Żarnowski Katedra Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Zastosowanie implantów drenujących w leczeniu jaskry po witrektomii Drainage implants for glaucoma after vitrectomy Dariusz Dobrowolski,, Anita Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała, Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu Zastosowanie wszczepów EX-PRESS w leczeniu jaskry- 5 lat doświadczeń EX-PRESS implants in glaucoma- 5 years follow- up Jacek P. Szaflik, Anna Kamińska, Monika Łazicka-Gałecka, Tomasz Gałecki, Jerzy Szaflik Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wszczepianie implantu przeciwjaskrowego ExPress P00 - nowa możliwość obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z zaawansowaną jaskrą, po wcześniejszych nieskutecznych zabiegach przeciwjaskrowych ExPress P00 implant- a new way in decreasing intraocular pressure in advanced glaucoma after previous failed surgery Marek Rękas, Izabela Nowak-Gospodarowicz, Katarzyna Lewczuk, Mariusz Kosatka Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Fakoemulsyfikacja łączona z nadnaczyniowkową implantacja CyPASS w leczeniu operacyjnym jaskry: letnia obserwacja Combined phacoemulsification and CyPASS implantation in glaucoma treatment- years follow- up Iwona Helemejko, Małgorzata Piróg-Mulak, Katarzyna Maścianica, Agnieszka Kaniewska, Marta Misiuk-Hojło Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania implantu istent w jaskrze otwartego kąta - analiza wstępnych wyników leczenia Safety and efficacy in istent impanted for open angle glaucoma

8 Dorota Tarnawska,, Dariusz Dobrowolski,, Edward Wylęgała, Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu Wszczep zastawki Ahmeda- 0 lat obserwacji Ahmed valve implantation- 0 years follow- up Giampaolo Gini Chief, Retina Unit, Department of Ophthalmology, Hospital of Prato, Italy Leczenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgalkowego po operacjach witreoretinalnych Management of raised IOP associated with vitreo retinal surgery Katarzyna Piasecka, Zofia Michalewska,,, Janusz Michalewski,,, Jerzy Nawrocki,, Uszkodzenia RNFL w SD-OCT po witrektomii RNFL defects after vitrectomy Dyskusja / Discussion Przerwa kawowa / Coffee break V Sesja - Techniki obrazowania Session V - Imaging Ching Chen University of Mississippi Medical Center, Jackson, USA Zalety szerokokątnej angografii w chorobach siatkówki Advantage of SLO Based Ultrawide Angle Digital Angiography for Retinal Diseases Zofia Michalewska Przestrzeń nadnaczyniówkowa w Swept Source OCT Suprachoroidal space in Swept Source OCT

9 Zofia Michalewska Łagodne guzy naczyniówki w Swept Source OCT Benign choroidal tumors in Swept Source OCT.0-.0 Bożena Romanowska-Dixon Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki UJ CM w Krakowie Guzy w Swept Source OCT Ocular tumors in Swept Source OCT Dyskusja / Discussion Hassan Mortada Nietypowe przypadki trakcji szklistkowo- plamkowych Vitreoretinal interface disorders: Unusual presentations Jerzy Nawrocki,,, Ewa Zawiślak Zespół trakcji szklistkowo- plamkowych- obserwacje długoterminowe Vitreomacular traction syndrome- long- term observations Ching Chen University of Mississippi Medical Center, Jackson, USA OCT angiografia bez kontrastu: En face OCT z algorytmem SSADA Retinal Angiography Without Contrast Media: En Face OCT Angiography with SSADA Algorithm Dyskusja / Discussion Lunch Pizza z Ekspertem Pizza with Profs

10 VI Sesja - Witrektomia II Session VI - Vitrectomy II Piotr Jurowski, Katarzyna Hadław-Durska, A. Górnik Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi Podsiatkówkowa iniekcja kleju tkankowego w chirurgii odwarstwienia plamki skojarzonego z dołkiem rozwojowym tarczy nerwu wzrokowego Subretinal tissue glue in the treatment with foveal detachment in the course of optic disc pit Fernando Arevalo Executive Vice-President of the Pan-American Association of Ophthalmology, Academia Ophthalmologica Internationalis Member (Chair: XXIX),Chief of Vitreoretinal Division, Senior Academic Consultant, The King Khaled Eye Specialist Hospital, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Edmund F. and Virginia B. Ball Professor of Ophthalmology Wilmer Eye Institute, The Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, MD, USA Witrektomia z okołotarczową laserokoagulacją vs. bez okołotarczowej laesrokoagulacji w przebiegu makulopatii związanej z dołkiem rozwojowym nerwu wzrokowego: Wyniki badania KKESH Pars Plana Vitrectomy with Juxtapapillary Laser Photocoagulation(JLP) Versus Vitrectomy without JLP for the Treatment of Optic Disc Pit Maculopathy: The Results of the KKESH International Collaborative Retina Study Group Ron A. Adelman Professor of Ophthalmology and Visual Science, Interim Chairman, Department of Ophthalmology and Visual Science, Interim Chief of Ophthalmology, Yale New Haven Hospital, Director, Retina and Macula Center, New Haven, USA Badanie EVRS: Dołek rozwojowy nerwu wzrokowego EVRS Optic Pit Study Dyskusja / Discussion Giampaolo Gini Chief, Retina Unit, Department of Ophthalmology, Hospital of Prato, Italy Utopione fragment soczewki: Jak uniknąć łowienia kłopotów Retained cataract fragments: how to avoid fishing for trouble Hassan Mortada Techniki chirurgiczne w ciężkich urazach oka Surgical techniques in severe perforating/penetrating ocular trauma

11 Giampaolo Gini Chief, Retina Unit, Department of Ophthalmology, Hospital of Prato, Italy Najlepszy czas rekonstrukcji po pęknięciach gałki ocznej The timing for reconstructive surgery in open-globe trauma Giampaolo Gini Chief, Retina Unit, Department of Ophthalmology, Hospital of Prato, Italy Podejście do leczenia zapaleń wnętrza gałki ocznej 0 lat po Endophthamitis Vitrectomy Study Approach to post-operative endophthalmitis 0 years after the Endophthalmitis Vitrectomy Study Dyskusja / Discussion Adam Kluś, Mariusz Kosatka, Dominki Bronicki, Michał Patyk, Marek Rękas Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Leczenie operacyjne otworów warstwowych w plamce Surgery in non- full thickness macular holes Jerzy Nawrocki Jak opracowałem Inverted Flap Technique How I invented the Inverted ILM flap technique Ron A. Adelman Professor of Ophthalmology and Visual Science, Interim Chairman, Department of Ophthalmology and Visual Science, Interim Chief of Ophthalmology, Yale New Haven Hospital, Director, Retina and Macula Center, New Haven, USA Badanie EVRS dotyczące postępowania w pełnościennych otworach plamki EVRS Macular Hole Study Agnieszka Nowosielska Klinka Mediq, Legionowo Zastosowanie zmodyfikowanej techniki odwróconego płatka ILM od strony skroniowej (temporal inverted ILM flap technique) w leczeniu otworów plamki o wielkości powyżej 500 µm Temporal inverted ILM flap technique for large macular holes Jerzy Nawrocki,,, Dobromiła Klimczak, Reoperacje otworów w plamce- porównanie różnych technik Repeated surgeries for full thickness macular hole- comparison of different techniques Dyskusja / Discussion 6.00 KONIEC OBRAD / THE END

OKULISTYKA 20.03.2015 / FRIDAY PROGRAM NAUKOWY KURSY / COURSES. Lunch. Choroby naczyniowe Vascular diseases. 9.00 12.00 / 9.00 a.m. 12.

OKULISTYKA 20.03.2015 / FRIDAY PROGRAM NAUKOWY KURSY / COURSES. Lunch. Choroby naczyniowe Vascular diseases. 9.00 12.00 / 9.00 a.m. 12. OKULISTYKA NOWE HORYZONTY PROGRAM NAUKOWY 0.0.05 / FRIDAY 9.00.00 / 9.00 a.m..00 o clock KURSY / COURSES.00.40 /.00 o clock.40 p.m. Lunch PLENARY SESSIONS MAIN HALL GROUND FLOOR.40 5.00 /.40 p.m..00 p.m.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY WETLAB KURSY. PIĄTEK 06.05.2016 r. 8.00 10.50. 8.00 10.50 WETLAB Iniekcje doszklistkowe

PROGRAM NAUKOWY WETLAB KURSY. PIĄTEK 06.05.2016 r. 8.00 10.50. 8.00 10.50 WETLAB Iniekcje doszklistkowe PROGRAM NAUKOWY PIĄTEK 06.05.06 r. 8.00 0.50 WETLAB KURSY 8.00 0.50 WETLAB Iniekcje doszklistkowe SALA TENERYFA 8.00 9.30 KURS Biometr optyczny jak wybrać najlepsze urządzenie? OBRAD 9.45 0.45 KURS OCT

Bardziej szczegółowo

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania Sesja I, Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa,,,, Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki; Wydział Lekarski w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 ROKU

PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 ROKU PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 ROKU 12.00 Warsztaty KURS 1: PODSTAWY WITREKTOMII KURS 2: ZAĆMA I WITREKTOMIA Z UŻYCIEM SYMULATORA KURS 3: TECHNIKI SZYCIA GAŁKI OCZNEJ KURS 4: INIEKCJA WEWNĄTRZGAŁKOWA Więcej

Bardziej szczegółowo

/ 11 a.m a.m. Przerwa / Coffee Break

/ 11 a.m a.m. Przerwa / Coffee Break Jerzy Nawrocki, Polska (Poland) Angio OCT w cukrzycy i innych chorobach naczyniowych Angio OCT in diabetes and vascular diseases 11.00-11.30 / 11 a.m. 11.30 a.m. Przerwa / Coffee Break 11.30-13.30 / 11.30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PIĄTEK / FRIDAY

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PIĄTEK / FRIDAY PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM 24.03.2017 PIĄTEK / FRIDAY 9.00 11.00 / 9.00 a.m. 11.00 a.m. Kurs 1 (Kurs bezpłatny, w języku polskim) Andrzej Grzybowski, Fundacja Okulistyka 21, Poznań, Polska (Poland)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PIĄTEK / FRIDAY

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PIĄTEK / FRIDAY PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM 24.03.2017 PIĄTEK / FRIDAY 9.00 11.00 / 9.00 a.m. 11.00 a.m. Kurs 1 (Kurs bezpłatny, w języku polskim) Andrzej Grzybowski, Fundacja Okulistyka 21, Poznań, Polska (Poland)

Bardziej szczegółowo

26.11.2015, czwartek / 26 November 2015 Thursday

26.11.2015, czwartek / 26 November 2015 Thursday PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM 26.11.2015, czwartek / 26 November 2015 Thursday Kursy / Courses 9.00 13.00 KURS I / 1 st Course 9.00 10.00 sala RUBIN, I piętro /RUBIN hall, 1 st floor Angiografia

Bardziej szczegółowo

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 1 Konsensus okulistyczno-położniczy

Bardziej szczegółowo

Piątek Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym

Piątek Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr n. med. Sławomir Teper 11.00 11.45 Sesja I, Otwarcie konferencji 25 lat OCT i co dalej? prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 11.45 12.00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM , czwartek / 24 November 2016 Thursday

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM , czwartek / 24 November 2016 Thursday Kursy/ Courses 9.00 12.30 PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM 24.11.2016, czwartek / 24 November 2016 Thursday KURS I / 1 st Course 9.00 10.00 sala AMBER, I piętro /AMBER hall, 1 st floor Laseroterapia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY III KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ OCT W OKULISTYCE WRZEŚNIA 2016, BYDGOSZCZ Piątek

PROGRAM NAUKOWY III KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ OCT W OKULISTYCE WRZEŚNIA 2016, BYDGOSZCZ Piątek Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr hab. n. med. Jakub Kałużny, prof. UMK, dr n. med. Sławomir Teper 11.00 11.45 Sesja I, Otwarcie konferencji 25 lat OCT i co dalej?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 15.04.2016 Piątek, 15.04.2016 / Friday, 15.04.2016 15.30 17.00 Sala OPAL / OPAL hall SESJA I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENT

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENT PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENT Powitanie / Welcome 2 Patronat honorowy / Honorary patronage 4 Patronat medialny / Media patronage...4 Komitet Naukowy i Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

SESJA I Chirurgia witreoretinalna, cz. 1 1 st SESSION Vitreoretinal surgery, part one

SESJA I Chirurgia witreoretinalna, cz. 1 1 st SESSION Vitreoretinal surgery, part one SESJA I / st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 5.04.06 Piątek, 5.04.06 / Friday, 5.04.06 5.0 7.00 Sala OPAL / OPAL hall SESJA I Chirurgia witreoretinalna, cz. st SESSION Vitreoretinal surgery, part one PREZYDIUM

Bardziej szczegółowo

V Międzynarodowa Konferencja Okulistyka-kontrowersje PROGRAM NAUKOWY

V Międzynarodowa Konferencja Okulistyka-kontrowersje PROGRAM NAUKOWY Lp.: Sesja Temat Godzina PIĄTEK / FRIDAY, 16.10.2015 dr hab. n. med. Erita Filipek, prof. dr hab. Maria Formińska-Kapuścik, prof. dr hab. Mirosława Grałek, dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska, prof.

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC PROGRAM. Moderators: Prof. Iwona Grabska-Liberek, Prof. Tomasz Żarnowski, Prof. Andrzej Grzybowski

SCIENTIFIC PROGRAM. Moderators: Prof. Iwona Grabska-Liberek, Prof. Tomasz Żarnowski, Prof. Andrzej Grzybowski 2015 January 29 th THURSDAY 6.00 p.m. SESSION: Standards in cataract surgery Aula, Chair of Ophthalmology, Chmielna 1, Lublin Moderators: Prof. Iwona Grabska-Liberek, Prof. Tomasz Żarnowski, Prof. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY. 29.01.2015 r. CZWARTEK. Standardy w chirurgii zaćmy

PROGRAM NAUKOWY. 29.01.2015 r. CZWARTEK. Standardy w chirurgii zaćmy 29.01.2015 r. CZWARTEK 18.00 SESJA: Standardy w chirurgii zaćmy Aula Katedry Okulistyki, Chmielna 1 Moderatorzy: Prof. Iwona Grabska-Liberek, Prof. Tomasz Żarnowski, Prof. Andrzej Grzybowski Centrum Konferencyjne

Bardziej szczegółowo

KURS II Kanaloplastyka, MIGS. Wykładowca:

KURS II Kanaloplastyka, MIGS. Wykładowca: 29.01.2015 r. (czwartek) Aula Katedry Okulistyki, Chmielna 1. 18.00. Sesja Standardy w chirurgii zaćmy Moderatorzy: Prof. Iwona Grabska-Liberek, Prof. Tomasz Żarnowski, Prof. Andrzej Grzybowski Godz. SALA

Bardziej szczegółowo

SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 17.04.2015. 2015 2015 Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.00 1/2 9.25 9.35 1/3 9.35 9.50 1/4 9.50 10.

SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 17.04.2015. 2015 2015 Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.00 1/2 9.25 9.35 1/3 9.35 9.50 1/4 9.50 10. SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 17.04.2015 Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.00 UROCZYSTE OTWARCIE OPENING CEREMONY Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.10 10.55 SESJA I Chirurgia zaćmy

Bardziej szczegółowo

V Międzynarodowa Konferencja Okulistyka-kontrowersje PROGRAM NAUKOWY

V Międzynarodowa Konferencja Okulistyka-kontrowersje PROGRAM NAUKOWY Lp.: Sesja Temat Godzina PIĄTEK, 16.10.2015 dr hab. n. med. Erita Filipek, prof. dr hab. Maria Formińska-Kapuścik, prof. dr hab. Mirosława Grałek, dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK Uroczyste otwarcie konferencji SESJA I - Cataracta 1

PIĄTEK Uroczyste otwarcie konferencji SESJA I - Cataracta 1 PIĄTEK 2.06.2017 9.30-9.40 Uroczyste otwarcie konferencji 9.40-11.31 SESJA I - Cataracta 1 9.40-9.55 (15 min.) The role of femtosecond lasers in cataract surgery prof. Zoltan Nagy, Węgry 9.55-10.07 (12

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM , czwartek / 24 November 2016 Thursday

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM , czwartek / 24 November 2016 Thursday Kursy/ Courses 9.00 12.30 PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM 24.11.2016, czwartek / 24 November 2016 Thursday KURS I / 1 st Course 9.00 10.00 sala AMBER, I piętro /AMBER hall, 1 st floor Laseroterapia

Bardziej szczegółowo

Witrektomia nowe wskazania dla techniki operacyjnej

Witrektomia nowe wskazania dla techniki operacyjnej Vitrectomy new indication for surgical procedure Agnieszka Nowosielska Klinika Okulistyczna Retina, Warszawa Kierownik Kliniki: dr n. med. Piotr Fryczkowski Najważniejsze Witrektomia jest techniką operacyjną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Piątek /Friday (17.04.2015) 9.00 Uroczyste otwarcie konferencji

PROGRAM. Piątek /Friday (17.04.2015) 9.00 Uroczyste otwarcie konferencji PROGRAM Piątek /Friday (17.04.2015), Kursy KURS 1 godz. 8.30-9.30, 17.04.2015 r. (piątek) Temat: Praktyczne zastosowanie soczewek wewnątrzgałkowych torycznych Prowadząca: dr n.med. Aneta Adamczyk -Ludyga

Bardziej szczegółowo

I Sesja satelitarna: Bayer 1 st Satellite Session: Bayer

I Sesja satelitarna: Bayer 1 st Satellite Session: Bayer Sesje satelitarne I Sesja satelitarna: Bayer 1 st Satellite Session: Bayer Czwartek 8 czerwca / Thursday 8 th June 12:00 12:45 Leczenie wysiękowej postaci AMD. Wyniki leczenia wysiękowej postaci AMD na

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej Kraków, 25-26 września 2015 PROGRAM Aula im. Prof. Macieja L. Jakubowskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 12:00-12:50 Lunch 12:50-13:00 Piątek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM 24.11.2016 CZWARTEK / THURSDAY 9.00 12.30 Kursy / Courses 9.00 10.00 Kurs I / 1 st Course sala AMBER, I piętro / AMBER hall, 1 s t floor Laseroterapia w retinopatii cukrzycowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Piątek /Friday (17.04.2015)

PROGRAM. Piątek /Friday (17.04.2015) PROGRAM Piątek /Friday (17.04.2015) 9.00 Uroczyste otwarcie konferencji/opening ceremony Sesja I Chirurgia zaćmy i chirurgia refrakcyjna, cz. I 1 st Sesssion Cataract and refractive surgery, part 1 9.10

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. OCT w Okulistyce NAUKOWY SCIENTIFIC

III KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. OCT w Okulistyce NAUKOWY SCIENTIFIC III KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OCT w Okulistyce PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM Piątek 23.09.2016 r. Piątek 23.09.2016 r. 8.30 10.30 Kurs / Course OCT i Angio-OCT w programie lekowym OCT and OCT

Bardziej szczegółowo

Oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Katedra Okulistyki Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Katedra Okulistyki Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego w Poznaniu Katedra Okulistyki Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie OKULISTYKA 1 Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki PRZYPADKI KLINICZNE

Bardziej szczegółowo

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku.

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku. Warszawa, dn. 09.02.2017 r. Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku. Aktualizacja 9 lutego 2017 Konsensus opracowała

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta

Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta Surgical outcomes of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in primary

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, dr Tomasz Gałecki, dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka OCT w obrazowaniu zmian spojówki

prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, dr Tomasz Gałecki, dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka OCT w obrazowaniu zmian spojówki Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr n. med. Sławomir Teper Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Piątek Friday Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Course: OCT and OCT angiography in the drug prescription program

Piątek Friday Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Course: OCT and OCT angiography in the drug prescription program Piątek Friday 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Course: OCT and OCT angiography in the drug prescription program Sławomir Teper 11.00 11.45 Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Podziękowania. Przedmowa do wydania polskiego Skróty. Rozdział 1. Powieki 1

Podziękowania. Przedmowa do wydania polskiego Skróty. Rozdział 1. Powieki 1 v Podziękowania Przedmowa Przedmowa do wydania polskiego Skróty xii xiii xiv xv Rozdział 1. Powieki 1 Rzęsy.................................................. 2 Przewlekłe zapalenie brzegów powiek.......................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM SESJA I / st SESSION Piątek / Friday.06.07 9.30 9.40 Uroczyste otwarcie konferencji Opening ceremony SESJA I 9.40.30 SALA GŁÓWNA OBRAD Cataracta, cz. / Cataract, part

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część II

Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część II Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część II Angio-OCT in ophthalmological diagnostics and therapy part II Joanna Gołębiewska, Wojciech Hautz Klinika Okulistyki, Instytut Pomnik

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE. Słowa kluczowe: okryplazmina, trakcje szklistkowo-plamkowe, otwór plamki ABSTRACT

STRESZCZENIE. Słowa kluczowe: okryplazmina, trakcje szklistkowo-plamkowe, otwór plamki ABSTRACT Odpowiednia kwalifikacja pacjenta cechy kliniczne zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu terapii okryplazminą w aspekcie nowej klasyfikacji przestrzeni witreoretinalnej Appropriate patient estimation

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy I Międzynarodowej konferencji Od nauki do praktyki, Okulistyka-Katamarany 2016

Program szczegółowy I Międzynarodowej konferencji Od nauki do praktyki, Okulistyka-Katamarany 2016 Program szczegółowy I Międzynarodowej konferencji Od nauki do praktyki, Okulistyka-Katamarany 2016 3 czerwca 2016 - PIĄTEK 9.30-9.40 Otwarcie konferencji 9.40-10.00 Okulary, okularnicy i okuliści historia

Bardziej szczegółowo

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013 SLEEP APNEA & SNORING 2013 for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 7 th December 2013 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW II MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 7 grudnia 2013 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

(15 min.) I/1 The role of femtosecond lasers in cataract surgery prof. Zoltan Nagy, Węgry

(15 min.) I/1 The role of femtosecond lasers in cataract surgery prof. Zoltan Nagy, Węgry PIĄTEK 2.06.2017 9.30-9.40 Uroczyste otwarcie konferencji 9.40-11.30 SESJA I - Cataracta 1 Prezydium sesji: Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Omulecki prof. Rimvydas Asoklis dr hab. n. med. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Program konferencji Tłumaczenie symultaniczne

Program konferencji Tłumaczenie symultaniczne Kraków, 15-16.05.2015 Hotel Holiday Inn ul. Wielopole 4, Kraków Tematy główne: Onkologia okulistyczna Okulistyka pediatryczna Chirurgia refrakcyjna Chirurgia zaćmy Chirurgia siatkówki Optometria Program

Bardziej szczegółowo

Vol. 2, supplement 1, 2017

Vol. 2, supplement 1, 2017 ISSN 2450 7873 Vol. 2, supplement 1, 2017 Współczesne możliwości leczenia cukrzycowego obrzęku plamki wyniki własne Modern treatment options for diabetic macular edema own experiences Robert Rejdak, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Okryplazmina w zespole trakcji szklistkowo-plamkowej doświadczenia własne

Okryplazmina w zespole trakcji szklistkowo-plamkowej doświadczenia własne Okryplazmina w zespole trakcji szklistkowo-plamkowej doświadczenia własne Ocriplasmin in vitreomacular traction syndrome own experience Bożena Romanowska-Dixon, Krzysztof Morawski, Agnieszka Kubicka-Trząska,

Bardziej szczegółowo

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę Jacek Szendzielorz, Aleksandra Mikulska-Cholewa SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę - doświadczenia własne w LENS-MED Klinika Jednego Dnia Niepubliczny Okulistyczny

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Plan kursów specjalizacyjnych - A i doskonalących - B 2015 rok (niepłatne)

Plan kursów specjalizacyjnych - A i doskonalących - B 2015 rok (niepłatne) l.p. Plan kursów specjalizacyjnych - i doskonalących - B rok (niepłatne) organizator typ kursu nr CMKP PODSTWOWE SPECJLNOŚCI LEKRSKIE anestezjologia i intensywna terapia Klinika nestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 904 Poz. 133 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie

Bardziej szczegółowo

Wczesne pogorszenie retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1 po włączeniu intensywnej insulinoterapii

Wczesne pogorszenie retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1 po włączeniu intensywnej insulinoterapii Ann. Acad. Med. Gedan., 2007, 37, 143 149 Ewa Zdybel¹, Jarosława Krajka-Lauer², Anna Korzon-Burakowska¹ Wczesne pogorszenie retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1 po włączeniu intensywnej insulinoterapii

Bardziej szczegółowo

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Kliniki i oddziały kardiologiczne dla dzieci Bydgoszcz Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego ul. Chodkiewicza 44; 85-667 Bydgoszcz Oddział Pediatrii i Kardiologii

Bardziej szczegółowo

Program naukowy. stan na dzień

Program naukowy. stan na dzień Program naukowy stan na dzień 14.07.2017 15.09.2017 /piątek/ Kursy równolegle do obrad 15.09.2017 piątek 9.00 10.30 Kurs - Chirurgia plastyczna powiek dr n. med. Mariusz Kęcik Klinika Chirurgii-Szczękowo-Twarzowej

Bardziej szczegółowo

PROTEZY SIATKÓWKOWE TECHNOLOGIA UMOŻLIWIAJĄCA ODZYSKANIE WZROKU. Retinal Prostheses a Technology that Enables to Restore Visual Function

PROTEZY SIATKÓWKOWE TECHNOLOGIA UMOŻLIWIAJĄCA ODZYSKANIE WZROKU. Retinal Prostheses a Technology that Enables to Restore Visual Function PROTEZY SIATKÓWKOWE TECHNOLOGIA UMOŻLIWIAJĄCA ODZYSKANIE WZROKU Retinal Prostheses a Technology that Enables to Restore Visual Function (Przedruk za zgodą wydawcy Oftal Sp. z o. o., OKULISTYKA 3/2013)

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda terapeutyczna w leczeniu chorób styku szklistkowo-siatkówkowego z zastosowaniem okryplazminy

Nowa metoda terapeutyczna w leczeniu chorób styku szklistkowo-siatkówkowego z zastosowaniem okryplazminy Nowa metoda terapeutyczna w leczeniu chorób styku szklistkowo-siatkówkowego z zastosowaniem okryplazminy New approach in management of vitreo-retinal interface disorders with ocriplasmine Jolanta Oficjalska

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Epidemiologia czerniaka błony naczyniowej Częstość występowania zależy od rasy (u

Bardziej szczegółowo

Jolanta Oficjalska CZY POTRZEBUJEMY KRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA RETINOPATII CUKRZYCOWEJ?

Jolanta Oficjalska CZY POTRZEBUJEMY KRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA RETINOPATII CUKRZYCOWEJ? Jolanta Oficjalska CZY POTRZEBUJEMY KRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA RETINOPATII CUKRZYCOWEJ? EPIDEMIOLOGIA Retinopatia cukrzycowa jest główną przyczyną ślepoty dorosłych w krajach rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY / FRAMEWORK PROGRAM

PROGRAM RAMOWY / FRAMEWORK PROGRAM PROGRAM RAMOWY / FRAMEWORK PROGRAM CZWARTEK THURSDAY 15.10.2015 10.00 17.00 Kursy / Courses 19.00 Uroczystość otwarcia Opening Ceremony PIĄTEK FRIDAY 16.10.2015 9.00 10.45 Sesja I / 1 st Session 10.45

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD (Age Macular Degeneration)

Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD (Age Macular Degeneration) Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD (Age Macular Degeneration) Stowarzyszenie AMD Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD) zostało zarejestrowane w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM SESJA I / st SESSION Piątek / Friday 6.05.07 8.30 0.30 Kursy / Courses.00.5 Otwarcie konferencji / Opening Conference.5.45 SESJA I / st Session Inauguracyjna / Inaugural

Bardziej szczegółowo

W dniach 26-28 wrzesnia 2013 r. odbędzie się sympozjum pt. "Małoinwazyjna i artroskopowa chirurgia biodra".

W dniach 26-28 wrzesnia 2013 r. odbędzie się sympozjum pt. Małoinwazyjna i artroskopowa chirurgia biodra. W dniach 26-28 wrzesnia 2013 r. odbędzie się sympozjum pt. "Małoinwazyjna i artroskopowa chirurgia biodra". Więcej informacji na stronie: www.biodro2013bialowieza.pl Ulotka z programem w formacie pdf -

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3). Ważne: od dnia 01 stycznia 2017 r.

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3). Ważne: od dnia 01 stycznia 2017 r. Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3). Ważne: od dnia 01 stycznia 2017 r. ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie neowaskularnej

Bardziej szczegółowo

Choroby alergiczne a narząd wzroku przypadki kliniczne

Choroby alergiczne a narząd wzroku przypadki kliniczne Choroby alergiczne a narząd wzroku przypadki kliniczne M. Pietruszyńska, I. Jankowska Lech, I. Grabska-Liberek Klinika Okulistyki CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki : prof. dr hab. I. Grabska - Liberek

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 761 Poz. 48 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY afliberceptem

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 882 Poz. 79 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie neowaskularnej

Bardziej szczegółowo

Anna Okruszko. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska

Anna Okruszko. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska Anna Okruszko Ocena stanu bariery naczyniowej oka u chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki w prognozowaniu rozwoju pooperacyjnej witreoretinopatii proliferacyjnej (PVR) Praca na stopień doktora

Bardziej szczegółowo

LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI

LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl ANALIZA KLINICZNA TOM VI PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Katedra Okulistyki Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Katedra Okulistyki Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego w Poznaniu Katedra Okulistyki Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie OKULISTYKA 21 Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki PRZYPADKI

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

28 Choroby infekcyjne

28 Choroby infekcyjne 28 Choroby infekcyjne Ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)/zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) Retinopatia związana z ludzkim wirusem upośledzenia odporności Retinopatia HIV to rodzaj

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy - wersja z dnia 6.06.2016

Program szczegółowy - wersja z dnia 6.06.2016 Program szczegółowy - wersja z dnia 6.06.2016 Lp Sesja naukowa Tytuł Autorzy Afiliacja nazwa sesji Nr sesji Sala PARYŻ, piątek 17.06.2016 1. Powitanie uczestników Zjazdu, wręczenie członkowstwa honorowego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO)

Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) Krajowa Lista Oczekuj¹cych na przeszczepienie (KLO) W 2013 r. do krajowej listy osób oczekuj¹cych (KLO) zg³oszono 4473 potencjalnych biorców. Do wszystkich oczekuj¹cych wys³ano powiadomienia o wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Tarczyca a ciąża Kraków 22-23 października 2010 Organizator: Katedra i Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki,

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała r8_:layout 1 2011-02-07 00:10 Strona 83 8 Różnicowanie S. Teper, E. Wylęgała Różnicowanie w większości przypadków nie stanowi kłopotu. Pewne wątpliwości mogą się pojawić w zaawansowanym CNV, gdy trudne

Bardziej szczegółowo

Draft programu Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015

Draft programu Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015 20.03.2015 Piątek GODZ. 12.50 13.00 GODZ. 13.00 14.30 Ceremonia Inauguracyjna Sesja Inauguracyjna Alergia pokarmowa w 2015 roku co dalej? 1. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii pokarmowych, 13.00-13.30

Bardziej szczegółowo

Diabetic Retinopathy Clinical Research Network

Diabetic Retinopathy Clinical Research Network Randomizowane badanie porównujące doszklistkowe podanie acetonidu triamcinolonu i fotokoagulacji ogniskowej lub typu grid w przypadku cukrzycowego obrzęku plamki Diabetic Retinopathy Clinical Research

Bardziej szczegółowo

Konsensus ekspertów w sprawie zastosowania preparatu Taflotan w leczeniu jaskry

Konsensus ekspertów w sprawie zastosowania preparatu Taflotan w leczeniu jaskry Konsensus ekspertów w sprawie zastosowania preparatu Taflotan w leczeniu jaskry zaakceptowany przez zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Stan na dzień 20 maja 2015 Konsensus został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

15.05.2015 PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM

15.05.2015 PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TRAINING CONFERENCE Kraków Hotel Holiday Inn Kraków City Center ul. Wielopole 4

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH Inaukowo-szkoleniowa KONFERENCJA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016 r. TEMAT GŁÓWNY: Stany nagłe w onkologii: Czego onkolodzy powinni oczekiwać od: Chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry doniesienie wstępne

Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry doniesienie wstępne Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry doniesienie wstępne Preliminary reports on efficiency of use Ex-PRESS glaucoma filtration device in advanced glaucoma Agnieszka Małachowska,

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania 3-4 października 2014, Arłamów Piątek, 3.10.2014 12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13.00-14.00 lunch

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK, , sesje Sala główna obrad Sesja I. Przedni odcinek

PIĄTEK, , sesje Sala główna obrad Sesja I. Przedni odcinek Program Naukowy (wstępny) wersja z dnia 28.10.2016r. XXXVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy Okulistyki Okulistyka XXI Wieku Wrocław, 2-3.12.2016 10.00-10.10 Otwarcie Konferencji prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KURS I P O D S T A W O W Y. Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania

KURS I P O D S T A W O W Y. Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania KURS I Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania 2 01 5 P O D S T A W O W Y Warszawa 29-30.05.2015 Hebdów 26-27.06.2015 www.nwm.ptchp.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji

Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji Prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Doniec Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce - Zdroju wczoraj

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy - wersja z dnia 16.05.2016. Sala PARYŻ, piątek 17.06.2016. Autorzy Afiliacja

Program szczegółowy - wersja z dnia 16.05.2016. Sala PARYŻ, piątek 17.06.2016. Autorzy Afiliacja Lp.......... Sesja naukowa Sesja I Inauguracyjna pątek.0.0,.0-0.0 Sesja Jaskra nowe spojrzenie na etiologię, diagnostykę i terapię piątek,.0.0, 0. -. Sesja I Jaskra - diagnostyka, piątek,.0 -.0 Sekcja

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r.

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. ORGANIZATOR: Akademia Pomorska w Słupsku Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu PATRONAT: Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

Vol. 1, supplement 2, 2016

Vol. 1, supplement 2, 2016 ISSN 2450 7873 Vol. 1, supplement 2, 2016 Wyniki leczenia chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem przy użyciu preparatów anty-vegf stosowanych według kryteriów programu lekowego

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE

JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie zaprasza na JUBILEUSZ 60-LECIA SZPITALA W BRZOZOWIE

Bardziej szczegółowo

Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego

Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego Maciej Wojtkowski Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Podziękowania Członkom Kapituły

Bardziej szczegółowo

4 5 Dyskusja 00:10 19:25:00 00:00 19:35:00 Kolacja 20:30:00

4 5 Dyskusja 00:10 19:25:00 00:00 19:35:00 Kolacja 20:30:00 Strona 1 KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ''X SZCZECIŃSKO-POZNAŃSKIE SPOTKANIA REUMATOLOGICZNE '' 15-17 MAJ 2014 KOŁOBRZEG DZIEŃ 1 15-05-2014 CZWARTEK ZAKWATEROWANIE Otwarcie konferencji 00:10 15:45:00

Bardziej szczegółowo