PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM , Piątek / Friday KURSY / COURSES Lunch I Sesja Choroby naczyniowe Session I Vascular diseases Ron A. Adelman Professor of Ophthalmology and Visual Science, Interim Chairman, Department of Ophthalmology and Visual Science, Interim Chief of Ophthalmology, Yale New Haven Hospital, Director, Retina and Macula Center, New Haven, USA Angiofagia- nowy mechanizm zatorów tętnicy siatkówki Angiophagy: A New Mechanism for Retinal Arterial Embolism Anat Loewenstein Professor of Ophthalmology, Vice Dean of the Faculty of Medicine and Incumbent of the Sydney A. Fox Chair in Ophthalmology, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Director of the Department of Ophthalmology, Tel Aviv Medical Center in Tel Aviv, Israel Wczesne wykrywanie AMD Early detection of AMD Fernando Arevalo Executive Vice-President of the Pan-American Association of Ophthalmology, Academia Ophthalmologica Internationalis Member (Chair: XXIX),Chief of Vitreoretinal Division, Senior Academic Consultant, The King Khaled Eye Specialist Hospital, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Edmund F. and Virginia B. Ball Professor of Ophthalmology Wilmer Eye Institute, The Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, MD, USA Najnowsze wyniki badań PACORES Update of the Results of the Pan-American Collaborative Retina Study (PACORES) Group Studies Dyskusja / Discussion

2 Magdalena Trębińska, Janusz Michalewski,,, Zofia Michalewska,,, Jerzy Nawrocki,, Jaskra w przebiegu leczenia anty- VEGF Glaucoma in patients treated with anti- VEGF Jakub Kałużny Katedra Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, UMK, Bydgoszcz Prywatna Klinika Okulistyczna Oftalmika, Bydgoszcz Zastosowanie en face OCT do diagnostyki zanikowej postaci AMD En face OCT in geographic atrophy Hassan Mortada Chirurgiczne leczenie AMD Surgical management of wet AMD Dyskusja / Discussion Anat Loewenstein Professor of Ophthalmology, Vice Dean of the Faculty of Medicine and Incumbent of the Sydney A. Fox Chair in Ophthalmology, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Director of the Department of Ophthalmology, Tel Aviv Medical Center in Tel Aviv, Israel Rodzaje leczenia cukrzycowego obrzęku plamki DME treatment options Zofia Michalewska Leczenie operacyjne cukrzycowego obrzęku plamki Surgical treatment of diabetic macular oedema Hassan Mortada Operacyjne leczenie odwarstwienia siatkówki w przebiegu proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej Surgical approaches to retinal detachments complicating proliferative diabetic retinopathy Dyskusja / Discussion Przerwa kawowa / Coffee break

3 II Sesja - Witrektomia I Session II - Vitrectomy I Didier Ducournau Cinique Sourdille, Nantes, France Co nowego wydarzyło się w chirurgii Szklistkowo- Siatkówkowej przez ostatnich 0 lat? What s new in Surgical Retina During the last 0 Years? Fernando Arevalo Executive Vice-President of the Pan-American Association of Ophthalmology, Academia Ophthalmologica Internationalis Member (Chair: XXIX),Chief of Vitreoretinal Division, Senior Academic Consultant, The King Khaled Eye Specialist Hospital, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Edmund F. and Virginia B. Ball Professor of Ophthalmology Wilmer Eye Institute, The Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, MD, USA Proteza Siatkówkowa Argus II: Wyniki chirurgiczne i czynnościowe uzyskane przez grupę KKESH The Argus II Retinal Prosthesis: Surgical and Functional Outcomes from the KKESH Collaborative Retina Study Group Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska, Ferenc Kuhn, Zbigniew Zagórski, Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zbigniewa Zagórskiego, Lublin/Nałęczów/Kraków/Rzeszów Uniwersytet Alabama Birmingham, USA, Uniwersytet w Pecs, Węgry Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Zastosowanie endolaserowego cerclage podczas pierwotnej witrektomii w leczeniu i profilaktyce otworopochodnego odwarstwienia siatkówki Endolaser cerclage in primary vitrectomy in rhegmatogenous retinal detachment Agnieszka Nowosielska Klinka Mediq, Legionowo Zastosowanie soczewek typu iris-claw ARTISAN mocowanych za tęczówką ARTISAN iris- claw lens implanted behind the iris Dyskusja / Discussion Ching Chen University of Mississippi Medical Center, Jackson, USA Chirurgia otworów olbrzymich Surgical retina: bimanual giant tear repair

4 Zofia Michalewska Swept Source OCT w błonach nasiatkówkowych Swept Source OCT in epiretinal membranes Ching Chen University of Mississippi Medical Center, Jackson, USA Śródoperacyjne OCT przy usuwaniu błon nasiatkówkowych i błony granicznej wewnętrznej Intraoperative OCT for Epimacular Membrane Removal And Internal Limiting Membrane Peeling Dyskusja / Discussion Przerwa kawowa / Coffee break III Sesja - Jaskra I Session III - Glaucoma I Marek Rękas, Jacek Rudowicz Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Leczenie jaskry po operacjach witreoretinalnych Glaucoma treatment in vitrectomized eyes Edward Wylęgała,, Dorota Tarnawska,, Dariusz Dobrowolski, Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu Zastosowanie lasera CO w leczeniu jaskry CO laser in glaucoma treatment Tomasz Żarnowski Katedra Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Zastosowanie anty-vegf w terapii jaskry Anti- VEGF in glaucoma management

5 Emil Saeed, Zofia Mariak Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Centralna grubość siatkówki po operacjach przeciwjaskrowych Central retinal thickness after glaucoma surgery Tomasz Żarnowski Katedra Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Bezpieczeństwo i skuteczność iridectomii+capsulektomii+zonulectomii+hyaloidectomii przedniej w leczeniu jaskry złośliwej Safety and efficacy of iridectomy+capsulectomy+zonulectomy+hyalidectomy in malignant glaucoma Marta Misiuk-Hojło, Anna Wójtowiec Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Estrogeny w jaskrze Estrogenes in glaucoma Magdalena Pyrek, Piotr Jurowski Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi Objawy oczne w zespole antyfosfolipidowym Ocular symptoms in antiphospholipid syndrome Dyskusja / Discussion Sesja Mojito z Profesorem Mojito with Professor SESJA W JĘZYKU ANGIELSKIM - BEZ TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO (4 min. przypadek + min. dyskusji) 4 min case presentation+ min discussion 7.0 Hassan Mortada Przedarciowe odwarstwienie siatkówki wikłające wrodzone rozwarstwienie siatkówki Rhegmatogenous RD complicating congenital retinoschisis 7.6 Fernando Arevalo Executive Vice-President of the Pan-American Association of Ophthalmology, Academia Ophthalmologica Internationalis Member (Chair: XXIX),Chief of Vitreoretinal Division, Senior Academic Consultant, The King Khaled Eye Specialist Hospital, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Edmund F. and Virginia B. Ball Professor of Ophthalmology Wilmer Eye Institute, The Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, MD, USA Tajemnicze dla mnie i wielu innych Case presentation: Occult to me and many others

6 6 7.4 Hassan Mortada Odwarstwienie siatkówki w przebiegu zespołu Sticklera RD complicating Stickler s syndrome 7.48 Jerzy Nawrocki Zmieniająca się grubość naczyniówki Case: Changing choroidal thickness 7.54 Hassan Mortada Podsiatkówkowy zorganizowany skrzep krwi wtórny do pękniętego naczyniaka Submacular organized blood clot secondary to ruptured arterial macroaneurysm 8.00 Zofia Michalewska Smart Szop Smart Shop 8.06 Hassan Mortada Usunięcie dużego ciała obcego wewnątrzgałkowego oraz ciała obcego spod siatkówki Extraction of large IOFBs, including sub-retinal FB 8. Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Piotr Tesla, Iwona Grabska-Liberek Klinika Okulistyki CMKP w Warszawie Czy w każdym przypadku należy usuwać ciało obce wewnątrzgałkowe? Should we always remove intraocular foreign bodies? 8.8 Agnieszka Shein, Joanna Sempińska-Szewczyk, Daniel Czyżewski Centralny Szpital Kliniczny MSW, Warszawa Usunięcie ciała obcego wewnątrzgałkowego niemetalicznego - technika zabiegu Intraocular nonmetalic foreign body removal- surgical technique 8.0 KONIEC OBRAD / THE END OF THE SESSION 9.0 Bankiet / The Gala Dinner 0.00 Występ Iluzjonisty / The Illusionist Show

7 7.0.05, Sobota / Saturday IV Sesja - Jaskra II Session IV - Glaucoma II Tomasz Żarnowski Katedra Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Zastosowanie implantów drenujących w leczeniu jaskry po witrektomii Drainage implants for glaucoma after vitrectomy Dariusz Dobrowolski,, Anita Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała, Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu Zastosowanie wszczepów EX-PRESS w leczeniu jaskry- 5 lat doświadczeń EX-PRESS implants in glaucoma- 5 years follow- up Jacek P. Szaflik, Anna Kamińska, Monika Łazicka-Gałecka, Tomasz Gałecki, Jerzy Szaflik Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wszczepianie implantu przeciwjaskrowego ExPress P00 - nowa możliwość obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z zaawansowaną jaskrą, po wcześniejszych nieskutecznych zabiegach przeciwjaskrowych ExPress P00 implant- a new way in decreasing intraocular pressure in advanced glaucoma after previous failed surgery Marek Rękas, Izabela Nowak-Gospodarowicz, Katarzyna Lewczuk, Mariusz Kosatka Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Fakoemulsyfikacja łączona z nadnaczyniowkową implantacja CyPASS w leczeniu operacyjnym jaskry: letnia obserwacja Combined phacoemulsification and CyPASS implantation in glaucoma treatment- years follow- up Iwona Helemejko, Małgorzata Piróg-Mulak, Katarzyna Maścianica, Agnieszka Kaniewska, Marta Misiuk-Hojło Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania implantu istent w jaskrze otwartego kąta - analiza wstępnych wyników leczenia Safety and efficacy in istent impanted for open angle glaucoma

8 Dorota Tarnawska,, Dariusz Dobrowolski,, Edward Wylęgała, Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu Wszczep zastawki Ahmeda- 0 lat obserwacji Ahmed valve implantation- 0 years follow- up Giampaolo Gini Chief, Retina Unit, Department of Ophthalmology, Hospital of Prato, Italy Leczenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgalkowego po operacjach witreoretinalnych Management of raised IOP associated with vitreo retinal surgery Katarzyna Piasecka, Zofia Michalewska,,, Janusz Michalewski,,, Jerzy Nawrocki,, Uszkodzenia RNFL w SD-OCT po witrektomii RNFL defects after vitrectomy Dyskusja / Discussion Przerwa kawowa / Coffee break V Sesja - Techniki obrazowania Session V - Imaging Ching Chen University of Mississippi Medical Center, Jackson, USA Zalety szerokokątnej angografii w chorobach siatkówki Advantage of SLO Based Ultrawide Angle Digital Angiography for Retinal Diseases Zofia Michalewska Przestrzeń nadnaczyniówkowa w Swept Source OCT Suprachoroidal space in Swept Source OCT

9 Zofia Michalewska Łagodne guzy naczyniówki w Swept Source OCT Benign choroidal tumors in Swept Source OCT.0-.0 Bożena Romanowska-Dixon Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki UJ CM w Krakowie Guzy w Swept Source OCT Ocular tumors in Swept Source OCT Dyskusja / Discussion Hassan Mortada Nietypowe przypadki trakcji szklistkowo- plamkowych Vitreoretinal interface disorders: Unusual presentations Jerzy Nawrocki,,, Ewa Zawiślak Zespół trakcji szklistkowo- plamkowych- obserwacje długoterminowe Vitreomacular traction syndrome- long- term observations Ching Chen University of Mississippi Medical Center, Jackson, USA OCT angiografia bez kontrastu: En face OCT z algorytmem SSADA Retinal Angiography Without Contrast Media: En Face OCT Angiography with SSADA Algorithm Dyskusja / Discussion Lunch Pizza z Ekspertem Pizza with Profs

10 VI Sesja - Witrektomia II Session VI - Vitrectomy II Piotr Jurowski, Katarzyna Hadław-Durska, A. Górnik Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi Podsiatkówkowa iniekcja kleju tkankowego w chirurgii odwarstwienia plamki skojarzonego z dołkiem rozwojowym tarczy nerwu wzrokowego Subretinal tissue glue in the treatment with foveal detachment in the course of optic disc pit Fernando Arevalo Executive Vice-President of the Pan-American Association of Ophthalmology, Academia Ophthalmologica Internationalis Member (Chair: XXIX),Chief of Vitreoretinal Division, Senior Academic Consultant, The King Khaled Eye Specialist Hospital, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Edmund F. and Virginia B. Ball Professor of Ophthalmology Wilmer Eye Institute, The Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, MD, USA Witrektomia z okołotarczową laserokoagulacją vs. bez okołotarczowej laesrokoagulacji w przebiegu makulopatii związanej z dołkiem rozwojowym nerwu wzrokowego: Wyniki badania KKESH Pars Plana Vitrectomy with Juxtapapillary Laser Photocoagulation(JLP) Versus Vitrectomy without JLP for the Treatment of Optic Disc Pit Maculopathy: The Results of the KKESH International Collaborative Retina Study Group Ron A. Adelman Professor of Ophthalmology and Visual Science, Interim Chairman, Department of Ophthalmology and Visual Science, Interim Chief of Ophthalmology, Yale New Haven Hospital, Director, Retina and Macula Center, New Haven, USA Badanie EVRS: Dołek rozwojowy nerwu wzrokowego EVRS Optic Pit Study Dyskusja / Discussion Giampaolo Gini Chief, Retina Unit, Department of Ophthalmology, Hospital of Prato, Italy Utopione fragment soczewki: Jak uniknąć łowienia kłopotów Retained cataract fragments: how to avoid fishing for trouble Hassan Mortada Techniki chirurgiczne w ciężkich urazach oka Surgical techniques in severe perforating/penetrating ocular trauma

11 Giampaolo Gini Chief, Retina Unit, Department of Ophthalmology, Hospital of Prato, Italy Najlepszy czas rekonstrukcji po pęknięciach gałki ocznej The timing for reconstructive surgery in open-globe trauma Giampaolo Gini Chief, Retina Unit, Department of Ophthalmology, Hospital of Prato, Italy Podejście do leczenia zapaleń wnętrza gałki ocznej 0 lat po Endophthamitis Vitrectomy Study Approach to post-operative endophthalmitis 0 years after the Endophthalmitis Vitrectomy Study Dyskusja / Discussion Adam Kluś, Mariusz Kosatka, Dominki Bronicki, Michał Patyk, Marek Rękas Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Leczenie operacyjne otworów warstwowych w plamce Surgery in non- full thickness macular holes Jerzy Nawrocki Jak opracowałem Inverted Flap Technique How I invented the Inverted ILM flap technique Ron A. Adelman Professor of Ophthalmology and Visual Science, Interim Chairman, Department of Ophthalmology and Visual Science, Interim Chief of Ophthalmology, Yale New Haven Hospital, Director, Retina and Macula Center, New Haven, USA Badanie EVRS dotyczące postępowania w pełnościennych otworach plamki EVRS Macular Hole Study Agnieszka Nowosielska Klinka Mediq, Legionowo Zastosowanie zmodyfikowanej techniki odwróconego płatka ILM od strony skroniowej (temporal inverted ILM flap technique) w leczeniu otworów plamki o wielkości powyżej 500 µm Temporal inverted ILM flap technique for large macular holes Jerzy Nawrocki,,, Dobromiła Klimczak, Reoperacje otworów w plamce- porównanie różnych technik Repeated surgeries for full thickness macular hole- comparison of different techniques Dyskusja / Discussion 6.00 KONIEC OBRAD / THE END

SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 17.04.2015. 2015 2015 Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.00 1/2 9.25 9.35 1/3 9.35 9.50 1/4 9.50 10.

SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 17.04.2015. 2015 2015 Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.00 1/2 9.25 9.35 1/3 9.35 9.50 1/4 9.50 10. SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 17.04.2015 Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.00 UROCZYSTE OTWARCIE OPENING CEREMONY Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.10 10.55 SESJA I Chirurgia zaćmy

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

New. Frontiers. in Interventional. December 3 rd - 6 th 2014 Krakow Poland15th. Interventional. Cardiology. Workshop

New. Frontiers. in Interventional. December 3 rd - 6 th 2014 Krakow Poland15th. Interventional. Cardiology. Workshop New Frontiers in Interventional Cardiology December 3 rd - 6 th 2014 Krakow Poland15th Interventional Cardiology Workshop 15 th Jubilee Interventional Cardiology Workshop New Frontiers in Interventional

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski,

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Title: M.D., PhD, MBA, Professor of Ophthalmology Date and place of birth: Oct. 9 th, 968, Poznan, Poland Official Address: Dept. of Ophthalmology, Poznan City Hospital,

Bardziej szczegółowo

Dorota Szumny 1, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska 2. Farm Pol, 2010, 66(1): 48-54. ciało rzęskowe. obwódka rzęskowa Zinna soczewka

Dorota Szumny 1, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska 2. Farm Pol, 2010, 66(1): 48-54. ciało rzęskowe. obwódka rzęskowa Zinna soczewka Co farmaceuta powinien wiedzieć o zaćmie? Dorota Szumny 1, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska 2 1 Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 2 Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP)

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP) PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP) Podsumowanie założeń dla zalecanych algorytmów postępowania w praktyce klinicznej Wstęp....................................................................................................1

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

International Congress on Valvular Heart Disease

International Congress on Valvular Heart Disease International Congress on Valvular Heart Disease ICVHD 2003 8-10 May 2003, Kraków, Poland Contents Welcome Address Committees General Information Sponsors Programme - at - a - Glance Satellite Sessions

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA XVII ZJAZD XXIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe w Jachrance k. Warszawy 11

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

Nowe władze Akademii Medycznej (1 IX 2008 31 VIII 2012)

Nowe władze Akademii Medycznej (1 IX 2008 31 VIII 2012) 2 Nowe władze Akademii Medycznej (1 IX 2008 31 VIII 2012) Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Marek Ziętek Prorektor ds. Dydaktyki dr hab. Mariusz Zimmer, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo

Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo Radioterapia protonowa jest nowoczesną metodą leczenia wewnątrzgałkowych nowotworów oka. Do napromieniania guzów używana jest odpowiednio uformowana

Bardziej szczegółowo

WRODZONE WADY GAŁKI OCZNEJ U DZIECI OBSERWACJE WŁASNE CASES OF CONGENITAL EYE MALFORMATIONS IN CHILDREN

WRODZONE WADY GAŁKI OCZNEJ U DZIECI OBSERWACJE WŁASNE CASES OF CONGENITAL EYE MALFORMATIONS IN CHILDREN ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2011, 57, 1, 17 25 MONIKA MODRZEJEWSKA, EWELINA LACHOWICZ, DANUTA KARCZEWICZ WRODZONE WADY GAŁKI OCZNEJ U DZIECI

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 8, 35, 2008 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 8, 35, 2008 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła 23 26 czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINAL PROGRAMME

PROGRAM FINAL PROGRAMME XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 1-5 WRZEŒNIA 2004 BYDGOSZCZ, POLSKA 28th CONGRESS OF THE POLISH SOCIETY OF DERMATOLOGY SEPTEMBER 1-5, 2004 BYDGOSZCZ, POLAND POLSKA DERMATOLOGIA W UNII

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 9-11 grudnia 2010 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła,

Bardziej szczegółowo

Wpływ materiału na biokompatybilność soczewek wewnątrzgałkowych

Wpływ materiału na biokompatybilność soczewek wewnątrzgałkowych Wpływ materiału na biokompatybilność soczewek wewnątrzgałkowych Krzysztof Słotwiński, Marta Misiuk-Hojło, Marek Szaliński Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu Streszczenie Istnieje

Bardziej szczegółowo

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (dawniej ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS) TOM XXI/4 październik grudzień

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M M E. 18 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions

P R O G R A M M E. 18 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions 18 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions P R O G R A M M E April 9-11 2014, Warsaw InterContinental Hotel, 49 E. Plater St., Warsaw, Poland In compliance with EBAC/ EACCME guidelines, all speakers/

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009.

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katedra Badań Operacyjnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09 29-31 marca 2009 Program International Workshop on MULTIPLE

Bardziej szczegółowo