Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: Hotel Marriott, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa"

Transkrypt

1 Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji Prowadzenie korespondencji dotyczącej roszczeń na etapie realizacji Systemy realizacji inwestycji (generalne wykonawstwo, design&building, construction management, management contracting) Roszczenia w świetle Prawa Zamówień Publicznych Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji Gwarancje zapłaty w procesie budowlanym Roszczenia oparte na solidarnej odpowiedzialności Prof. dr hab. Przemysław Drapała Kancelaria JARA & PARTNERS Sp.k. Rafał Dybka Nieruchomości& Proces Budowlany) Arkadiusz Osiński Trebbi Polska Sp. z o.o Norbert Sawicki Kancelaria RMS Rastawicki Mianowski Sawicki Zbyszko Wizner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Maciej Duch SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A. Emilia Florek Ostrowski i Wspólnicy Marcin Reszka Tkaczuk & Reszka sp. k. Jarosław Sroka Kancelaria BSJP Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 14 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRRP PATRONAT MEDIALNY WSPÓŁPRACA

2 PROGRAM, DZIEŃ I 9:00-09:30 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 09:30-10:30 Obowiązki stron procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane i prawo cywilne Zgłaszanie roszczeń Jak powinna być prowadzona korespondencja dotycząca roszczeń na etapie realizacji Dochodzenie roszczeń Norbert Sawicki, Rechtsanwalt, Kancelaria RMS Rastawicki Mianowski Sawicki 10:30-11:30 Jak powinny być dokumentowane roszczenia na etapie realizacji Sposoby dokumentacji wydarzeń podczas procesu budowlanego, by mieć podstawę do roszczeń Zgłaszanie roszczeń Wycena roszczeń Arkadiusz Osiński, Członek Zarządu, Trebbi Polska Sp. z o.o 11:30 11:45 Przerwa Kawowa 11:45 13:15 Roszczenia podwykonawców oparte na solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy zagadnienia praktyczne Jakiego typu umowy z podwykonawcami objęte są odpowiedzialnością solidarną inwestora i generalnego wykonawcy? Dorozumiana zgoda inwestora na zatrudnienie podwykonawcy przykłady z praktyki Zakres odpowiedzialności solidarnej wobec podwykonawców Odpowiedzialność solidarna wobec podwykonawców a umowa konsorcjum analiza ryzyk Jak ograniczać ryzyko odpowiedzialności solidarnej wobec podwykonawców? Prof. dr hab. Przemysław Drapała, radca prawny, wspólnik w kancelarii Jara & Partners Sp.k. w Warszawie 13:15 14:00 Przerwa na lunch 14:00-15:00 Roszczenia wykonawców wynikające z umów FIDIC. Wykładnia klauzul FIDIC w świetle przepisów Kodeksu cywilnego Zasady wykładni klauzul FIDIC Roszczenie wykonawcy o przedłużenie Czasu na Ukończenie Roszczenia wykonawcy związane z opóźnieniem w przekazaniu Placu Budowy Roszczenie wykonawcy o dodatkowe płatności (w oparciu o FIDIC i przepisy Kodeksu cywilnego) Roszczenia wykonawcy a obowiązki Inżyniera Kontraktu Subklauzula 20.1 FIDIC a przepisy Kodeksu cywilnego Zbyszko Wizner, Senior Partner, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 15:00-16:15 Systemy realizacji inwestycji Generalne wykonawstwo Design & building Construction Management Management Contracting Emilia Florek, Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii prawnej Ostrowski i Wspólnicy 16:15 Zakończenie I dnia warsztatów

3 PROGRAM, DZIEŃ II 9:00-09:30 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 9:30-10:30 Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji w procesie budowlanym Rękojmia Gwarancje Kary umowne Maciej Duch, Adwokat, Senior Associate, Kancelaria Prawna SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A. 10:30-10:45 Przerwa kawowa 10:45-11:45 Wykonywanie umów o roboty budowlane zawartych w trybie Prawa Zamówień Publicznych Ograniczona możliwość wprowadzania zmian do umowy w świetle PZP (roszczenia o dodatkowy czas i wynagrodzenie) Generalny zakaz zmian podmiotowych Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Szczególna podstawa odstąpienia od umowy przez zamawiającego ( interes publiczny ) Solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum za wykonanie umowy Jarosław Sroka, Radca Prawny, Partner Kancelarii BSJP 11:45-12:45 Gwarancje zapłaty w procesie budowlanym Rafał Dybka, Adwokat, Nieruchomości& Proces Budowlany 12:45-13:30 Przerwa na lunch 13:30-14:30 Jakie zapisy powinna zawierać umowa dot. realizacji inwestycji Na co zwrócić szczególną uwagę Orzecznictwo Przykłady klauzul Dobre praktyki Marcin Reszka, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Tkaczuk & Reszka sp. k. 14:30-15:30 Odstąpienie od umowy Podstawy odstąpienia od umowy Skutki odstąpienia od umowy Praktyczne aspekty Norbert Sawicki, Rechtsanwalt, Kancelaria RMS Rastawicki Mianowski Sawicki 15:30 Zakończenie warsztatów; Rozdanie certyfikatów Uczestnikom Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 GRUPA DOCELOWA: Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z branży budowlanej, a w szczególności pracowników z departamentów i działów: Prawnego Umów Nieruchomości, Technicznego (Kierowników projektu, Inżynierów projektu, Inżynierów budowy) DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? Obecnie zakończenie sukcesem projektu w budownictwie jest coraz większym wyzwaniem. Złożoność prac na w budownictwie, konieczność stosowania specjalistycznych technologii, zmieniający się, ograniczony budżet oraz zmieniające się przepisy prawne oraz utrudniają jego realizację. Dodatkowym nieułatwiającym czynnikiem jest specyfika produkcji budowlanej charakteryzująca się niepowtarzalnością zadań, limitem czasowym na realizację oraz dużym wpływem czynników zewnętrznych. Złożoność ta powoduje powstawanie wielu błędów i niedopatrzeń. Zagadnieniom powstania błędu poświęcono wiele publikacji. Ich treść przedstawia sposoby ich wykrywania, szacowania i zapobiegania. Mimo to brakuje gotowych rozwiązań i algorytmów postępowania z następstwami pomyłek, niedopatrzeń, wad i usterek. Zarządzanie roszczeniami zwane inaczej Claim Management ma tę lukę wypełnić. Zadaniem tego narzędzia jest zniwelowanie problemów powstających w wyniku wad, przeoczeń czy czynników zewnętrznych, aby zahamować tworzenie zbędnych kosztów i marnotrawstwa lub do eksploatacji powstających problemów w celu pozyskania dodatkowych przychodów. Wdrożenie tego rozwiązania w przedsiębiorstwach budowlanych może stanowić jeden z ważnych elementów usprawnienia ich funkcjonowania. W krajach zachodnich zarządzanie roszczeniami wykorzystywane jest z sukcesem jako instrument do zabezpieczenia zysku oraz zwiększenia przychodów. Październikowy warsztat ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej sposobów dokumentowania wydarzeń podczas procesu budowlanego mających na celu uniknięcie w przyszłości problemów i wątpliwości. Przepisy kodeksu cywilnego opisują podstawowe obowiązki stron umowy o roboty budowlane i już one nakładają pewne prawa i obowiązki na strony w trakcie procesu inwestycyjnego. Z faktem niewywiązania się z takich zobowiązań przez jedną ze stron łączą się zazwyczaj roszczenia drugiej strony. Sama umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorstwem budowlanym, a inwestorem bądź podwykonawcom nakłada dodatkowe obowiązki na strony. Podczas tego spotkania będzie można zaczerpnąć wiedzę na temat klauzul FIDIC. Omówione zostaną również roszczenia podwykonawców oparte na solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy, roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji. ORGANIZATOR: MM Conferences S.A. (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. WIĘCEJ INFORMACJI: Aleksandra Gęsiarz Młodszy Kierownik Projektu T: ADRES WARSZTATU: Hotel Marriot Aleje Jerozolimskie 65/ Warszawa

5 PRELEGENCI Prof. dr hab. Przemysław Drapała Radca Prawny, wspólnik w kancelaria JARA & PARTNERS Sp.k Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w reprezentacji firm budowlanych (wykonawców) oraz inwestorów prywatnych w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych (w tym KIG, ICC, UNCITRAL), doktor habilitowany prawa cywilnego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 70 publikacji za zakresu prawa cywilnego, w tym licznych publikacji dotyczących umów o roboty budowlane, współautor tomu 5 i tomu 6 Systemu Prawa Prywatnego ( ostatnie wydania C.H.Beck, Warszawa 2013 r.), współautor wraz z Sędziami Izby Cywilnej Sądu Najwyższego komentarza do Kodeksu Cywilnego pod red. Jacka Gudowskiego (Lexis Nexis, 2013 r.), członek Zespołu Problemowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. umów o świadczenie usług w nowym Kodeksie cywilnym (w tym umów o roboty budowlane), sędzia Sądu Polubownego przy Polsko Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej, Przewodniczący Komitetu Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Emilia Floerk Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii prawnej Ostrowski i Wspólnicy Doradca przedsiębiorców i podmiotów z sektora publicznego w działalności inwestycyjnej zwłaszcza w procesach budowlanych, w obszarze prawa zamówień publicznych oraz w unikalnych projektach wymagających zindywidualizowanego wsparcia o interdyscyplinarnym charakterze. Wspólnik Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowego Studium Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego prowadzonego przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła kurs w zakresie prawa angielskiego oraz prawa Unii Europejskiej powadzony przez University of Cambridge. Radca prawny od 2011 roku. Wspólnik kancelarii. Maciej Duch Adwokat, Senior Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A. Maciej Duch uczestniczył w transakcjach uznawanych za największe na rynku nieruchomości w ostatnich latach. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie przy transakcjach opartych o strukturę wspólnego przedsięwzięcia (JV) w zakresie zagospodarowania posiadanego przez klientów portfela nieruchomości, a także inwestycjach typu greenfield oraz BTS (built to suit). Przygotowuje i negocjuje różnego rodzaju umowy, w tym najmu powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych, zarówno z pozycji wynajmującego, jak i najemcy. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z prywatyzacją spółek sektora publicznego oraz w zakresie prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć. Arkadiusz Osiński mgr inż. Budownictwa, wspólnik w firmie Trebbi Polska Sp. z o.o. Studiował budownictwo na Politechnice Warszawskie, Zarządzanie na Politechnice Łódzkiej oraz studia podyplomowe -Mediacje i Negocjacje na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Arkadiusz Osiński od wielu lat zajmuje się Project Managementem, Construction Managemetem i Claim Managementem. Pierwsze korki kariery zawodowej rozpoczynał w firmie Echo Investment S.A, Mitex S.A, Zueblin Polska Sp.z o.o./ Strabag Sp. z o.o. oraz w firmie cmt Sp. z.o.o. Pracując w Generalnym Wykonawstwie prowadził wiele budów jako kierownik budowy i kierownik projektu. Uczestniczył w przygotowaniu roszczeń min. na następujących inwestycjach: Stadion Narodowy, Stadion we Wrocławiu, Stadion w Białymstoku, System Viatoll, Falochron w Gdyni. Rafał Dybka Adwokat, Nieruchomości & Proces Budowlany. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów inwestycji budowlanych, od fazy koncepcji aż do oddania gotowego obiektu. Reprezentuje przedsiębiorców we wszelkich postępowaniach związanych z uzyskiwaniem dokumentacji na potrzeby realizacji obiektów budowlanych postępowania planistyczne, postępowania środowiskowe, postępowania budowlane. Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości (due diligence) sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości (w tym spory z organami samorządowymi) połączonych z robotami budowlanymi.

6 PRELEGENCI Marcin Reszka Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Tkaczuk & Reszka sp. k. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego oraz Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne na Politechnice Poznańskiej. Specjalizuje się w obsłudze inwestycji budowlanych, w tym realizowanych w ramach systemu prawa zamówień publicznych i w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Szerokie doświadczenie w tym zakresie zdobył doradzając zarówno inwestorom, wykonawcom jak i projektantom, przy realizacji obiektów liniowych i kubaturowych, na etapie projektowania, realizacji i rozliczeń kontraktów. Prowadził szereg procesów sądowych m.in. o wynagrodzenie za realizację dodatkowych prac związanych z przygotowaniem projektów i realizacją inwestycji prac budowlanych w systemie prawa zamówień publicznych, czy też odszkodowawczych np. za błędy projektowe. Jarosław Sroka Radca Prawny, Partner Kancelarii BSJP Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz PPP. Bogate doświadczenie z zakresu prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego i kontraktów budowlanych (w tym także kontraktów typu FIDIC), prawa ochrony środowiska i prawa spółek.członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2001). Ukończył studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000), a także studiował prawo na Eberhard Karls-Universität w Tübingen w ramach uzyskanego stypendium naukowego (1999/2000).Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych w prasie krajowej i zagranicznej (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Finansowa, Handelsblatt, Toplegal, WIRO, Oest-West- Contact).Jest Wiceprezesem Związku Pracodawców Branży Infrastruktury przy PKPP Lewiatan. Członek SIDiR. Norbert Sawicki Rechtsanwalt, RMS Rastawicki Mianowski Sawicki Norbert Sawicki jest niemieckim adwokatem (Rechtsanwalt) i wspólnikiem w kancelarii RMS Rastawicki Mianowski Sawicki sp.k.. W Kancelarii odpowiada za klientów niemieckojęzycznych i przedsiębiorców z branży budowlanej.studiował prawo w Niemczech i Austrii, kolejno na Uniwersytetach: w Bayreuth ( ), w Wiedniu ( ) i w Bonn ( ), gdzie zdał pierwszy egzamin państwowy. Ukończył też studia podyplomowe Business English Studies na Uniwersytecie w Bochum ( ) i Wycenę spółek handlowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ( ).Norbert Sawicki od wielu lat doradza firmom w zakresie prawa gospodarczego i budowlanego. W 2005 roku pełnił funkcję Interim-Managera zarządu szwajcarskiego funduszu inwestycyjnego przy przejęciu zakładu produkcyjnego przez Produs Retail Technology sp. z o.o. oraz przygotowywał inwestycję green field w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a także przeniesienie części produkcji zakładu niemieckiego do Polski. W latach był Dyrektorem Działu Prawnego w jednej z największych firm budowlanych w Polsce EIFFAGE Budownictwo Mitex S.A.Zajmuje się inwestycjami budowlanymi, rozwiązywaniem sporów i claim-managementem zarówno po stronie inwestorów, architektów, jak i wykonawców. Doradza przy sporach i procesach gospodarczych. Był odpowiedzialny za claim-management przy budowie Stadionu Narodowego. Od kilku lat wykłada prawo niemieckie na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Lingwistyki Stosowanej). Języki: polski, niemiecki, angielski Zbyszko Wizner Starszy Partner, radca prawny, doradca podatkowy, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak W ramach swojej praktyki koncentruje się głównie na doradztwie dla klientów z branż energetycznej i budowlanej. Doradza w zakresie energetyki, procesów budowlanych i infrastrukturalnych, między innymi w kontraktach budowlanych (FIDIC i non-fidic), w tym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących energetyki i inwestycji budowlanych. Ponadto jest arbitrem Trybunału Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 11 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Procedura formalno-prawna budowy linii wysokiego napięcia Prawne

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator Strona Tytułowa 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa Mariusz Kozłowski Zespół Cen Transferowych EY Tomasz Kurdelski Prezes Zarządu EBtICOM Joanna Pachnik Zespół Cen Transferowych EY Paweł Rychlik

Bardziej szczegółowo

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych 27-28 maja 2015 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zasady współpracy CUW z Grupą Kapitałową Optymalny kontrakt świadczenia usług przez CUW (SLA) Budowanie efektywnego zespołu zarządzającego Jak CUW powinien dbać o

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Benchmarking jako narzędzie wsparcia przy budowie pozycji konkurencyjnej firmy Najczęściej występujące błędy podczas praktyk wdrażania Benchmarkingu Zestaw wskaźników stanowiących najbardziej

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa Z ag a d n i e n i a Głó w n e P r e l e g e n c i CENTRALIZACJA ZAKUPÓW TWORZENIE I USTALANIE RAM ORGANIZACYJNYCH MODELE TWORZENIA STRUKTURY CENTRALNEGO BIURA ZAKUPÓW CASE STUDY MATEUSZ BOROWIECKI PIOTR

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Główne zagadnienia Prawidłowa organizacja procesu monitorowania ryzyka Opracowanie optymalnej skali ocen ryzyka dla całej Grupy Kapitałowej definiowanie wskaźników KRI Agregacja ryzyk Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

Prelegenci. Główne zagadnienia. Certyfikaty. zarządzanie wskaźnikami efektywności w grupie kapitałowej. Współpraca. Patroni medialni.

Prelegenci. Główne zagadnienia. Certyfikaty. zarządzanie wskaźnikami efektywności w grupie kapitałowej. Współpraca. Patroni medialni. poświadczający udział w warsztatach. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat Strona Tytułowa Główne zagadnienia KPI, które wpływają na poprawę sprawności operacyjnej grupy (case: KPI finansowe i operacyjne)

Bardziej szczegółowo

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka.

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka. otrzyma certyfikat poświadczający udział Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA Obowiązki polskich instytucji finansowych po 1 lipca 2014r Umowa międzyrządowa

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo