Spis Treści. 1. Podsumowanie Oferty Usług Korporacyjnych. 2. Rozwój Firmy. 3. Internacjonalizacja. 4. Zarządzanie/ Optymalizacja Kosztów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis Treści. 1. Podsumowanie Oferty Usług Korporacyjnych. 2. Rozwój Firmy. 3. Internacjonalizacja. 4. Zarządzanie/ Optymalizacja Kosztów"

Transkrypt

1 Spis Treści 1. Podsumowanie Oferty Usług Korporacyjnych 2. Rozwój Firmy 3. Internacjonalizacja 4. Zarządzanie/ Optymalizacja Kosztów 5. Partnerships i Joint Ventures 6. Zwiększenie Kapitału i Finansowanie 7. M&A 8. Executive Search 9. LMVM jako wspólnik IMC w Hiszpanii 1

2 Podsumowanie Oferty Usług Korporacyjnych Każdy ze wspólników LMVM posiada około 20 lat doświadczenia dotyczącego zarządzania ogólnego, w zarządach, zarówno po stronie akcjonariuszy, jak i wierzycieli. Przeżyliśmy, rozwiązaliśmy i widzieliśmy wiele sytuacji. w jakich znajdowały się firmy. Posiadamy ogólne spojrzenie na firmę, ale znamy także wszystkie jej wewnętrzne trybiki. Koncentrujemy się na przedsiębiorcach oraz na małych i średnich firmach, a nasz portfel usług zawiera rozwiązania tych wszystkich niezwykłych sytuacji, z jakimi przychodzi się Państwu (przedsiębiorcom, dyrektorom Generalnym, Członkom Zarządu) zmierzyć, na tyle rzadko, że Państwa zespół nie jest w pełni przygotowany, aby je rozwiązać. Rozwiązywaliśmy również wszelkiego rodzaju ważne problemy, które mogą się pojawić w życiu firmy: silny rozwój handlowy, wprowadzenie na nowy rynek, negocjacje jakiegokolwiek typu (z klientami, dostawcami, bankami, etc.) Joint Ventures, przejęcie i cesja, restrukturyzacja, upadłości, zakup i sprzedaż aktywów, Layoff, Sale & Leaseback, emisja akcji, finansowanie strukturalne, etc. Dlatego wykorzystujemy usługi wszelkiego rodzaju: adwokatów, doradców podatkowych, radców prawnych, specjalistów ds. konsultingu, banków inwestycyjnych, banków handlowych, dostawców usług, etc., Oferujemy przedsiębiorcy/ zarządcy/ Dyrektorowi Generalnemu/ członkowi Zarządu/ inwestorowi/ akcjonariuszowi, to jest osobom decyzyjnym, bardzo szeroki wachlarz usług na najwyższym poziomie. Nie zaoferujemy Państwu jedynie usług, które znamy, jak uczyniłaby to na przykład- firma konsultingowa, ale znajdziemy optymalne rozwiązanie sytuacji, w jakiej się Państwo znaleźli lub problemu, niezależnie od jego rodzaju. Utożsamiając się z naszym klientem i dostosowując się do jego celów, kultury i struktury, uwalniamy go od zajęć wspierających, pochłaniających wiele czasu, aby umożliwić mu całkowitą koncentracje uwagi i środków jego głównej działalności. Posiadamy zdolności wielojęzyczne i wielokulturowe, Poprzez spersonalizowaną relację podejmujemy wobec klienta zobowiązanie do najwyższej jakości. 2

3 Typowe sytuacje- Rozwój Firmy W dzisiejszych trudnych czasach, żadna firma, niezależnie od wielkości, nie może ograniczać się do tradycjonalnego działania. Pomagamy znaleźć nowe możliwości generowania dochodów, zawsze związane z prowadzoną działalnością. Wskazujemy jak organizować zagadnienia celem ich uporządkowania i spójności. Wprowadzamy i monitorujemy wyniki nowego planu rozwoju. 1. Strategia Handlowa Jak zwiększyć dochody i rentowność dział alności? 2. Organizacja Procesów Jak usprawnić działanie i zredukować jego czas celem podniesienia rentowności? 3. Struktura i Finanse Idealna struktura dla nowej strategii handlowej i jej nowe procesy. Całkowite obliczenie business case kadrze zarządzającej celem jego akceptacji 4. Planowanie Jak ujednolicić wszystkie zagadnienia w jednym projekcie, spójnym, łatwym do kontrolowania i przejrzystym? 5. Wprowadzenie Ratios wprowadzenia w życie projektu rozwoju

4 Typowe Sytuacje- Internacjonalizacja Przy rozwijaniu nowego rodzaju działalności na tradycyjnym rynku, przedsiębiorca napotyka wiele trudności, a otwarcie nowych horyzontów na rynkach międzynarodowych wymaga dokładnej analizy projektu który powinien uwzględniać wiele wariantów. Analiza i Spojrzenie Globalne Spojrzenie Zogniskowane i Plan Opecacyjny Finansowanie Karta Drogi i Kontakty Wykonanie i Konsolidacja Strategiczny przegląd firmy Identifikacja punktów kluczowych celem osiągnięcia sukcesu w eksporcie Analiza potrzeb i realnych możliwości firmy związanych z internacjonalizacją Spojrzenie globalne: o Koncentracja/ dywersyfikacja o Wybór krajów/obszarów o Pierwsza selekcja kanałów Opracowanie celów szczegółowych Spojrzenie zogniskowane: o Segmentacja o Wybór rynku w kraju o Wybór kanałów Plan operacyjny Plan wejścia na rynek Marketing mix segmentów o Produkt o Cena o Dystrybucja o Obsługa klienta Poszukiwanie wsparcia Plan inwestycji Obliczenie kapitału obrotowego Plan globalnego finansowania Opracowanie krytycznej drogi wprowadzenia na rynek Plan działania Tworzenie pierwszych umów i możliwości biznesowych Kooperacja: Sieci, Konsorcja i Sojusze Eskorta personalna na pierwszych targach, przy pierwszych umowach z klientami, dostawcami, etc. Zdefiniowanie optymalnego modelu biznesowego przy oszacowaniu wymogów rynku, prawnych i podatkowych, oraz handlu miedzynarodowego Pomagamy klientowi stworzyć projekt internacjonalizacji średnio- lub długoterminowy oraz ograniczyć błędne lub kosztowne działania. Nasz proces zapewnia również dobre wykorzystanie wszystkich zasobów firmy, zarówno ludzkich, jak i finansowych, oraz pomaga budować zaufanie partnerów handlowych wybranych przez firmę. 4

5 Typowe sytuacje- Zarządzanie i Optymalizacja Kosztów Zarządzanie/ optymalizacja kosztów Aby nasi klienci mogli zmierzyć się ze skomplikowana sytuacją gospodarczą, pomagamy im zidentyfikować możliwości redukcji kosztów. Aby uniknąć niekompletnego approach i niespójności, używamy globalnej metodologii uwzględniającej strukturę rachunku strat i zysków firmy oraz strukturę jej bilansu. Analiza Rachunku Strat i Zysków Analiza Bilansu Plan Globalny Zastosowanie Analiza kosztów sprzedaży Analiza kosztów zmiennych Analiza kosztów stałych Sugestie dotyczące poprawy sytuacji Analiza rachunków do zapłaty Analiza rachunków należności Analiza zapasów Sugestie dotyczące poprawy w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym Analiza długoterminowych kosztów finansowania i określenie możliwych ulepszeń Projekt globalnego planu redukcji kosztówe Włączenie wszystkich zespołów firmy Eliminacja niespójności lub działań konfliktowych Uruchomienie Określenie kamieni milowych Zastosowanie 5

6 Typowe sytuacje Partnerships i Joint Ventures Poszukiwanie partner ów handlowych na każdym odcinku łańcucha wartości firmy. Określenia najlepszych wariantów prawnych dla wykonania planu Partnership lub Joint Venture Analiza i Spojrzenie Globalne Identificación de Socios Ewaluacja Szczegółowa Negocjacje Analiza strategiczna firmy Określenie potrzeb z zakresu dystrybucji i zaopatrzenia Zdefiniowanie profilu wspólnika idealnego/ pożądanego Rozpoznanie potencjalnych dystrybutorów / agentów Rozpoznanie potencjalnych dostawców Pierwsza ewaluacja i selekcja (Long List) Ewaluacja szczegółowa: handlowa i finansowa wspólników (Short List) Określenie priorytetów współpracy ze wspólnikami handlowymi Analiza, doradztwo i dostosowanie celów handlowych. Zdefiniowanie wariantów technicznych umowy Partnership. Wsparcie w kwestiach finansowych, handlowych i prawnych przy negocjacjach dotyczących umowy. 6

7 Typowe Sytuacje Zwiększenie Kapitału i Finansowanie Proces zwiększenia kapitału może być szybki lub powolny, prosty lub skomplikowany, w zależności od działalności firmy, jej perspektyw handlowych i rodzaju jej potrzeb finansowych. Używamy metodologii globalnej, uwzględniającej wszystkie potencjalne pytania, jakie mogą zadawać inwestorzy i inni dostawcy kapitału. Nasze podstawowe priorytety to: przygotowanie, przejrzystość i integralna wizja tego, czego może potrzebować inwestor i wierzyciel firmy klienta. Biznesplan firmy Identyfikacja dostawców kapitału Umowy Negocjacje i closing Analiza prognoz rachunku strat i zysków Analiza prognoz dla struktury bilansu Określenie potrzeb w zakresie finansowania celem wykonania biznesplanu Zgodnie z obliczonymi potrzebami, zdefiniowanie kategorii dostawców kapitału: kredytodawca, equity, kapitał obrotowy, etc. Przygotowanie Information Memorandum opisującego biznesplan, potrzeby w zakresie finansowania i terminy zwrotu. Umowy z inwestorami i dostawcami kapitału Przesłanie Information Memorandum zainteresowanym stronom Odpowiedzi na pytania Pogłębienie analizy lub dostosowanie biznesplanu, w razie potrzeby. Negocjowanie wpłat, terminów, odsetek, etc. Redagowanie i finalizacja dokumentacji prawnej Pobieranie środków finansowych 7

8 Typowe Sytuacje M&A Proces sprzedaży spółki jest zgodny z procesem standardowym. Zarządzanie tym procesem wymaga dokładnego zrozumienia każdej z jego faz, jego złożoności, jego wyzwań, a także ich powiązań z innymi fazami procesu. Na wykresie wskazujemy cztery podstawowe fazy transakcji oraz podstawowe zadania każdej z nich. Przygotowanie Marketing spółki Due Diligence (kupujących) Negocjacje i Wykonanie Plan pracy Vendor Due Diligence Waloryzacja Dokumentacja Sprzedaży (Info Memo) Przygotowanie dokumentacji dla sfinalizowania transakcji Rozwinięcie strategii sprzedaży Przygotowanie listy potencjalnych nabywców Badanie zainteresowania rynku Dystrybucja Info Memo Przedstawienie kadry kierowniczej Data Room Wizytowanie miejsc/ fabryk / lokali / biur / etc. Spotkanie z kadrą kierowniczą Odpowiedzi na pytania dodatkowe Przyjmowanie ofert Dystrybucja dokumentacji transakcji Negocjowanie umowy Zatwierdzenia wewnętrzne lub zewnętrzne Finalizacja Profesjonalna kadra LMVM posiada duże doświadczenie w zarządzaniu skomplikowanymi transakcjami i doprowadzaniu ich do ich pomyślnej finalizacji. Każda transakcja jest wyjątkowa, jednak istnieją podstawowe priorytety, które należy zastosować aby doprowadzić do sprzedaży lub kupna. Jeśli chcecie Państwo sprzedać jednostkę prawną stand-alone lub aktywa przy zachowaniu pasywów, doradzimy i pomożemy Państwu na każdym etapie. 8

9 Typowe Sytuacje Executive Search Pomagamy firmom znaleźć odpowiednią osobę na stanowisko kierownicze, o specjalistycznym profilu technicznym, w określonym czasie i przy zachowaniu rozsądnych kosztów. Określenie stanowiska Poszukiwanie Kandydatów Wstępne Rozmowy Kwalifikacyjne Rozmowy z Firmą Wykonanie Analiza stanowiska i jego wymogów Zdefiniowanie czynników wpływających na sukces w odpowiednim obsadzeniu stanowiska. Poszukiwanie kandydatów poprzez: sieci profesjonalne, własne bazy danych, środki elektroniczne i/lub tradycyjne (wydrukowane). Selekcja najbardziej interesujących kandydatów. Szczegółowe rozmowy o pracę z kandydatami Przeprowadzenie testów psychotechnicznych (opcjonalne, na życzenie klienta) Referencje i wstępny wybór kandydatów Opracowanie Shortlist dla firmy. Koordynacja rozmów kwalifikacyjnych pomiędzy klientem a kandydatami. Wsparcie przy ostatecznym wyborze kandydata. Wsparcie w negocjacjach odnośnie package kandydata. Opcionalne. Opieka nad kandydatem i nadzór nad jego wcieleniem do firmy. Zastąpienie kandydata w razie pojawienia się problemów. Oddajemy do dyspozycji klienta nasz dostęp do rozległej sieci profili i kontaktów. Posiadamy ogromne doświadczenie w zakresie selekcji kandydatów dla firm międzynarodowych i hiszpańskich. 9

10 LMVM i IMC Integral Management Consultancy LMVM jest Associate Partner międzynarodowej firmy IMC, która zajmuje się: Fuzjami i Przejęciami Konultingiem. Interim Management Zarządzaniem Kapitałem Ludzkim. Executive Search & Recruitment Rozległa sieć i expertise firmy pozwala nam zaoferować usługi na najwyższym poziomie w całej Europie i innych krajach rozwiniętych. Web: Adres: 6954 Bigorio-Sala (Lugano) Szwajcaria W LMVM-IMC, jesteśmy ekspertami posiadającymi ogromne doświadczenie dotyczące kadry kierowniczej, pozwalające nam zajmować się kompleksową problematyką, niezależnie od jej rodzaju i rozmiaru. Wraz z IMC, możemy pomóc zarówno firmom hiszpańskim rozwiązywać sytuacja poza granicami Hiszpanii, jak i grupom wielonarodowym rozwiązywać sytuacje lokalne w Hiszpanii. Oferujemy natychmiastową dyspozycyjność zasobów na najwyższym poziomie operacyjnym i technicznym, w jakimkolwiek sektorze i jakimkolwiek miejscu geograficznym, zgodnie z priorytetami/ pilnością sytuacji. Poza jakością i doświadczeniem, oddajemy do Państwa dyspozycji kadry na jakikolwiek okres czasu (np. doradca na miesiąc lub 50 ekspertów na dwa lata). LMVM-IMC zajmuje się wszystkimi fazami życia firmy: Start-up, Buy-out, Sukcesja, Spin-off/on, M&A, Udziały w equity, Integracja i Reorganizacja, Restrukturyzacja finansowa i operacyjna, etc. 10

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania:

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania: Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie Partnerzy wydania: Spis treści Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne BROSZURA TEMATYCZNA Sprzęt i wyposażenie medyczne Production and design: Global Sales and Marketing department IBS, ASW and IBS VIRTUAL ENTERPRISE are registered trademarks of IBS AB, in the European Union

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wzrost znaczenia handlu zagranicznego

Wzrost znaczenia handlu zagranicznego Sergiusz Kuczyński Wzrost znaczenia handlu zagranicznego Przyczyny, które spowodowały zmianę warunków gospodarowania: Rozwój biznesu międzynarodowego, likwidacja granic Przejście od rynku producenta do

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 www.baa.com.pl Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Szanowni Państwo, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo