ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011"

Transkrypt

1 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie od 10 maja do 07 czerwca 2010r. II. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Podanie o przyjęcie do szkoły; 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum (od 25 czerwca 2010 kserokopia); 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (od 25 czerwca 2010 kserokopia); 4. Trzy fotografie aktualne (podpisane na odwrocie); 5. Kartę zdrowia; 6. Zaświadczenie lekarskie oceniające wskazania i przeciwwskazania do dalszego kształcenia i nauki zawodu - wydane przez lekarza medycyny pracy- (kandydaci do technikum zawodowego do r, liceum ogólnokształcącego klasa strażacka do r). 7. Pisemna zgoda rodziców /opiekunów dotycząca wyboru nauki w LO klasie strażackiej Do 29czerwca 2010 kandydaci mogą dołączyć do dokumentów: Opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej; Zaświadczenie komisji konkursowych (finalisty, laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim wojewódzkim i regionalnym); Zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu.

2 III. REKRUTACJA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE : 1. Przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów świadectwa ukończenia gimnazjum: j. polski, matematyka, historia, przedmiot wybrany przez szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną; (max. 80 punktów). 2. Punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej (max. 50 pkt) i matematyczno-przyrodniczej (max. 50 pkt) przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną; 3. Innych dodatkowych kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. (max. 20 pkt.) 4. Dobry stan zdrowia, zaliczone próby sprawności fizycznej kandydaci do LO klasy strażackiej dodatkowo zaliczenie próby sprawności fizycznej, która odbędzie się dnia r o godzinie IV. KANDYDAT DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ MOŻE OTRZYMAĆ MAKSYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW pkt. za egzamin części humanistycznej; 50 pkt. za egzamin części matematyczno- przyrodniczej; 80 pkt. przyznaje szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum ( 4 przedmioty); 20 pkt. - przyznaje szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna za szczególne osiągnięcia i predyspozycje kandydata np.: sportowe, artystyczne, informatyczne, konkursy wojewódzkie i regionalne. V. PUNKTY PRZYZNAWANE PRZEZ SZKOLNĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNO- KWALIFIKACYJNĄ Z WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW: CELUJĄCY - 20 punktów BARDZO DOBRY - 16 punktów DOBRY - 12 punktów DOSTATECZNY - 8 punktów DOPUSZCZAJĄCY - 4 punkty

3 VI. PUNKTY PRZYZNAWANE PRZEZ SZKOLNĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNĄ ZA SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA I PREDYSPOZYCJE KANDYDATA 1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt. 2. Za udział w konkursach organizowanych przez KO - 8 pkt. 3. Udział na szczeblu ponadwojewódzkim w konkursach - 7 pkt. Sportowych i artystycznych. 4. Udział na szczeblu wojewódzkich w konkursach - 6 pkt. sportowych i artystycznych. 5. Udział na szczeblu powiatowym w konkursach - 5 pkt. sportowych i artystycznych. 6. Udział w finałach konkursów ponadwojewódzkich, - 10 pkt. których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy. 7. Udział w olimpiadach przedmiotowych dla szkół - 10 pkt. Gimnazjalnych na szczeblu okręgowym VII. PRZEDMIOT WYBRANY PRZEZ SZKOLNĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNĄ, KTÓREGO OCENA KOŃCOWOROCZNA BĘDZIE PRZELICZANA NA PUNKTY Specjalność Liceum Ogólnokształcące klasa sportowa - piłka nożna chłopców Technik weterynarii Technik ochrony środowiska Technik ogrodnik specjalność kształtowanie terenów zieleni Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technikum agrobiznesu Przedmioty, z których ocena będzie przeliczana na punkty j. polski, geografia, biologia, wf j. polski, geografia, biologia, chemia j. polski, geografia, biologia, chemia j. polski, biologia, geografia, wos j. polski, geografia, biologia, chemia j. polski, historia, geografia, wos

4 Uzyskana suma 60 punktów pozwala na to, aby podanie o przyjęcie do szkoły zostało rozpatrzone. VII. Przy jednakowej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły będą mieli uczniowie:( 10 rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r 1. Z osiągnięciami sportowymi, artystycznymi, informatycznymi, 2. Laureaci konkursów wojewódzkich i regionalnych, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu 3. Sieroty i osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz umieszczone w rodzinach zastępczych, 4. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, 5. Kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata. VIII. Szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. Opracowała : Szkolna komisja Rekrutacyjno-kwalifikacyjna. Zatwierdził PLAN

5 LUTY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ 1. Opracowanie zasad naboru do szkoły na rok szkolny 2010/ Uaktualnienie i sporządzenie spisu szkół gimnazjalnych powiatu szczecineckiego i okolic. 3. opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących naboru do szkoły. 4. Opracowanie pisma przewodniego do szkół gimnazjalnych. 5. Dokonanie wyboru młodzieży, która będzie uczestniczyć w spotkaniach z uczniami ze szkół gimnazjalnych. MARZEC 1. Wysłanie do szkół gimnazjalnych materiałów informacyjnych o naszej szkole i zasad rekrutacji. 2. Nawiązanie kontaktu i ustalenie terminów wyjazdów do szkół gimnazjalnych na spotkania z kandydatami. 3. Sporządzenie harmonogramu wyjazdów do szkół gimnazjalnych (nauczyciel, samorząd szkolny, uczeń klasy I). 4. Wyjazdy do szkół gimnazjalnych na spotkania z uczniami, prezentowanie profili i możliwości dalszego kształcenia w naszej szkole. 5. Powołanie szkolnego punktu ds. rekrutacji opracowanie kącika informacyjne KWIECIEŃ MAJ 1. Prezentacja materiałów reklamowych o naborze w punktach: na wsi, Urzędach Gmin, 2. Prezentacja szkoły w TV Gawex,, TV Zachód, Radiu Eska, 3. Wyjazdy do szkół gimnazjalnych na spotkania z uczniami, prezentowanie profili i możliwości dalszego kształcenia w naszej szkole 4. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2009/ Dni otwarte szkoły dla kandydatów szkół gimnazjalnych ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych na rok szkolny 2010/ Przyjmowanie dokumentów od kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011.

6 CZERWIEC 1. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011 (07 czerwiec 2010). 2. Ogłoszenie wyników egzaminów sprawnościowych (czerwiec 2010). 3. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego 4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły (wg załącznika 1). 5. Potwierdzenie przez uczniów woli nauki w szkole 6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły wg załącznika nr 1 7. Przesłanie wyników naboru w szkole do kuratorium (zgodnie z załącznikiem nr 2). LIPIEC 1. Prowadzenie rekrutacji uzupełniającej 2. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej wg załącznika 1 3. Potwierdzenie przez uczniów woli podjęcia nauki w szkole 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej według załącznika 1 5. Przesłanie do Kuratorium informacji o wynikach naboru do szkoły 6. Przyjmowanie kandydatów do szkoły z wo0lnymi miejscami SIERPIEŃ 1. Do 26 sierpnia składanie przez kandydatów do szkoły policealnej dokumentów sierpień 2010 postępowanie rekrutacyjne, przez szkolną komisję sierpnia ogłoszenie wyników rekrutacji do szkoły policealnej

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Dr Henryka Jordana INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM XXVII LO Liceum

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Drogi Gimnazjalisto!!!

Drogi Gimnazjalisto!!! Drogi Gimnazjalisto!!! Czy chcesz uczyć sie w szkole, której wizytówka jest stuletnia ją tradycja? Czy chcesz poznać bardzo ciekawa historie naszej placówki? Jeśli tak - to przyjdź do Asnyka! Asnyk to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie REKRUTACJA KROK PO KROKU poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Krosno. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W tym poradniku znajdziecie Państwo praktyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

https://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl

https://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl Instrukcja obsługi systemu wspomagającego rekrutację Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 tel. 227752042 Punkt rekrutacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016 https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl/kandydat Drogi Kandydacie Poradnik dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo