Wybory Samorządowe Szanowni Państwo!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybory Samorządowe 2014. Szanowni Państwo!"

Transkrypt

1 Wybory Samorządowe 2014 Szanowni Państwo! W związku z wyborami do samorządu Katolickie Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl przedstawiają ofertę i zasady wykorzystania anteny radiowej oraz łamów portalu w ramach kampanii wyborczej. W ofercie znajdziecie Państwo informacje o słuchalności stacji, zasięgu portalu, specjalnie skonstruowany i uwzględniający specyfikę regionu i poszczególnych szczebli samorządowych cennik, a także regulamin świadczenia usług. Ze względu na specyfikę tych wyborów rozszerzyliśmy grupę osób upoważnionych do reprezentowania KRP wobec Komitetów Wyborczych o reporterów obszaru. W ramach kampanii zapewniamy Opracowanie dokładnego harmonogramu przebiegu. Indywidualną opiekę prowadzących. Doświadczonych copywriterów, producentów reklam radiowych, realizatorów dźwięku. Dotarcie w ciągu każdego tygodnia do prawie 300 tysięcy mieszkańców regionu słuchających regularnie naszej stacji oraz prawie rzeszy internautów regularnie odwiedzających portal podlasie.24.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy stacją kierującą się w swej działalności chrześcijańskim systemem wartości. Staramy się przy tym zachować pełną apolityczność i obiektywizm. Kampania wyborcza, która podejmiemy mimo zastrzeżenia redakcyjnego, że nie odpowiadamy za treści w niej głoszone będzie tak czy inaczej odbierana jako nasze wsparcie. Stąd z góry rezygnujemy ze współpracy z ugrupowaniami skrajnymi, nieprzyjaznymi kościołowi lub ludźmi, do których przeszłości istnieją uzasadnione wątpliwości. Pragniemy skupić się na prezentacji ludzi prawych, którym nieobce są głoszone przez nas wartości. Wynikające z tej postawy ograniczenia znajdziecie Państwo w naszej ofercie. Prosimy przyjąć je z wyrozumiałością. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną, a więc ostatecznie decyzyjną w kwestii przebiegu kampanii na antenie Katolickiego Radia Podlasie jest: Dyrektor Strategiczny Grzegorz Skwarek koordynator akcji specjalnych telefon , , ,

2 Katolickie Radio Podlasie Wybory Samorządowe 2014 CENNIK REKLAM WYBORCZYCH WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO długość spotu cena jedn. emisji dodatkowe emisje emisji w pakiecie netto brutto 15" 30, ,00 922,50 30, , ,00 30, , ,50 30, , ,00 20" 40, , ,00 40, , ,00 40, , ,00 40, , ,00 25" 50, , ,50 50, , ,00 50, , ,50 50, , ,00 30" 60, , ,00 60, , ,00 60, , ,00 60, , ,00 Wywiad reklamowy % VAT złotych do 3 minut % VAT złotych za każdą następną rozpoczętą minutę (nie więcej jednak niż 5 minut) Sponsoring audycji za jeden tydzień tj dni powszednie od poniedziałku do piątku Prognoza pogody 1200 zł + 23% VAT Opłaty produkcyjne Nagranie tekstu zleceniodawcy 120 PLN + 23% VAT Przygotowanie scenariusza i nagranie 200 PLN + 23% VAT Nagranie i montaż wywiadu reklamowego % VAT złotych Wywiad reklamowy na żywo % VAT złotych Prawa autorskie do spotu negocjowane Prawa do hasła reklamowego negocjowane Rabat specjalny Przy dokonaniu rezerwacji czasu i odsłon do dnia udzielny zostanie rabat w wysokości do 25 % wartości emisji. Od dnia oficjalnego początku kampanii wyborczej ceny pozostaną zamrożone na podanym poniżej poziomie, bez możliwości negocjacji.

3 Katolickie Radio Podlasie CENNIK REKLAM WYBORCZYCH WYBORY GMINA emisji w pakiecie Wybory Samorządowe 2014 netto brutto długość spotu cena jedn. emisji dodatkowe emisje 15" 15, ,00 461,25 15, ,00 922,50 15, , ,75 15, , ,00 20" 20, ,00 615,00 20, , ,00 20, , ,00 20, , ,00 25" 25, ,00 768,75 25, , ,50 25, , ,25 25, , ,00 30" 30, ,00 922,50 30, , ,00 30, , ,50 30, , ,00 Wywiad reklamowy % VAT złotych do 3 minut % VAT złotych za każdą następną rozpoczętą minutę (nie więcej jednak niż 5 minut) Sponsoring audycji za jeden tydzień tj dni powszednie od poniedziałku do piątku Prognoza pogody 1200 zł + 23% VAT Opłaty produkcyjne Nagranie tekstu zleceniodawcy 120 PLN + 23% VAT Przygotowanie scenariusza i nagranie 200 PLN + 23% VAT Nagranie i montaż wywiadu reklamowego % VAT złotych Wywiad reklamowy na żywo % VAT złotych Prawa autorskie do spotu negocjowane Prawa do hasła reklamowego negocjowane Rabat specjalny Przy dokonaniu rezerwacji czasu i odsłon do dnia udzielny zostanie rabat w wysokości do 25 % wartości emisji. Od dnia oficjalnego początku kampanii wyborczej ceny pozostaną zamrożone na podanym poniżej poziomie, bez możliwości negocjacji.

4 Katolickie Radio Podlasie Wybory Samorządowe 2014 CENNIK REKLAM WYBORCZYCH WYBORY POWIAT/MIASTO emisji w pakiecie netto brutto długość spotu cena jedn. emisji dodatkowe emisje 15" 15, ,00 461,25 15, ,00 922,50 15, , ,75 15, , ,00 20" 20, ,00 615,00 20, , ,00 20, , ,00 20, , ,00 25" 25, ,00 768,75 25, , ,50 25, , ,25 25, , ,00 30" 30, ,00 922,50 30, , ,00 30, , ,50 30, , ,00 Wywiad reklamowy % VAT złotych do 3 minut % VAT złotych za każdą następną rozpoczętą minutę (nie więcej jednak niż 5 minut) Sponsoring audycji za jeden tydzień tj dni powszednie od poniedziałku do piątku Prognoza pogody 1200 zł + 23% VAT Opłaty produkcyjne Nagranie tekstu zleceniodawcy 120 PLN + 23% VAT Przygotowanie scenariusza i nagranie 200 PLN + 23% VAT Nagranie i montaż wywiadu reklamowego % VAT złotych Wywiad reklamowy na żywo % VAT złotych Prawa autorskie do spotu negocjowane Prawa do hasła reklamowego negocjowane Rabat specjalny Przy dokonaniu rezerwacji czasu i odsłon do dnia udzielny zostanie rabat w wysokości do 25 % wartości emisji. Od dnia oficjalnego początku kampanii wyborczej ceny pozostaną zamrożone na podanym poniżej poziomie, bez możliwości negocjacji.

5 Portal podlasie24.pl Jednocześnie Katolickie Radio Podlasie informuje, że dysponuje kontaktami ze sprawdzonymi firmami poligraficznymi, fotograficznymi i wydawnictwami prasowymi, stacjami radiowymi oraz agencjami reklamowymi. Te kontakty nieodpłatnie przekażemy zainteresowanym. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Grzegorzem Skwarkiem dyrektorem strategicznym. Telefon , ,

6 Wybory do Samorządu Terytorialnego 2014 Regulamin. 1. Kampania opierać się będzie na prezentacji kandydatów, a nie komitetów wyborczych. 2. Radio zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kampanii osób, których działalność lub program jest sprzeczna ze statutem stacji lub chrześcijańskim systemem wartości. 3. Początek kampanii wyborczej na antenie KRPS i portalu podlasie24.pl zostaje wyznaczony na dzień , a jej bezwzględny koniec na godzinę w ostatni piątek poprzedzający dzień wyborów. 4. Na potrzeby realizacji kampanii Radio Podlasie przeznacza ograniczoną czasu antenowego. W skali dziennej programy i reklama wyborcza nie może przekroczyć 90 minut, z czego nie więcej niż 50 % przeznaczone zostanie na wywiady reklamowe. 5. Kampania nie będzie realizowana w dni świąteczne oraz w programach autorskich W przypadku gdy kandydat jako gość audycji autorskiej będzie wbrew prowadzącemu prowadził swą kampanie wyborczą, on lub jego komitet zobowiąże się do zapłacenia za cały czas trwania audycji według przelicznika 350 złotych za każdą wyemitowaną minutę danej audycji + 23 % VAT. 6. O wyborze czasu na emisję materiałów decyduje kolejność zawieranych umów. 7. Kampania wyborcza będzie realizowana w następujących formach: a. 3-5 minutowych wywiadach reklamowych b. spotów reklamujących kandydatów trwających 15, 20, 25, 30 sekund. c. Sponsoring wybranych audycji np. prognoza pogody, wiadomości dla kierowców. d. Reklamy internetowej w portalu podlasie24.pl bannery, box, serwis specjalny o kandydacie, artykuły sponsorowane, wizytówki dźwiękowe, pliki. 8. Przed przyjęciem zlecenia na realizację radio zastrzega sobie prawo do bezpośredniego spotkania z kandydatem w celu przyjęcia odpowiedniej strategii w promocji i koordynacji jej z innymi formami kampanii. 9. Kandydat przed rozpoczęciem kampanii zapozna się ze wszystkimi jej zasadami i podpisze stosowne zobowiązanie ich przestrzegania. 10. Wpłacone z góry wynagrodzenie za kampanię w przypadku złamania zasad regulaminu i przerwania kampanii, nie będą zwracane i traktowane będą jako odszkodowanie.

7 11. Wynagrodzenie jest uiszczane wyłącznie z konta odpowiedniego dla kandydata komitetu wyborczego i musi wpłynąć na konto Radia przed rozpoczęciem emisji poszczególnych materiałów, a nie później na 48 godzin przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. 12. Kandydat musi okazać posiadać upoważnienie do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu Komitetu Wyborczego. 13. Każdy z kandydatów musi wyrazić zgodę na ingerencję koordynatora kampanii ze strony radia w treści głoszone na antenie Radia Podlasie. 14. Z wystąpień usuwane będą personalne ataki na kontrkandydatów, treści sprzeczne z polską racją stanu, statutem radia. 15. Przyjęta do realizacji kampania może być przerwana w przypadku gdy w jej trakcie w innych mediach lub wystąpieniach publicznych kandydat wygłosi treści sprzeczne z ideową linią stacji. 16. Decyzje koordynatora akcji specjalnych będą ostateczne. 17. Każdy z zaakceptowanych przez radio kandydatów otrzyma indywidualnego opiekuna wraz planem przebiegu kampanii opracowanej przez radio w uzgodnieniu z zainteresowanym. 18. Radio może odmówić przyjęcia zlecenia jeśli zdaniem koordynatora jego realizacji ze względu na wysokość budżetu lub termin, nie przyniesie zakładanego efektu. 19. Wycena kampanii dokonana zostanie na podstawie załączonego cennika usług. 20. Kampania zostanie przerwana w przypadku wyczerpania się budżetu. 21. Radio Podlasie przewiduje możliwość przeznaczenia w całości czasu reklamowego na rzecz jednego komitetu wyborczego z zachowaniem wszystkich pozostałych zasad. 22. Dotychczas realizowane porozumienia odnoszące się do reklamy lub innych form współpracy nie mają żadnego wpływu na przebieg kampanii. 23. Nie będą przyjmowane do emisji materiały powstałe poza stację, a nadesłane później niż 24 godziny przed emisją. 24. Warunki na jakich zostaną zawarte umowy o prowadzenie kampanii wyborczej pozostają utajnione i wgląd do nich mają wyłącznie zainteresowane strony oraz uprawnione do tego prawem organy państwa. 25. Informuje się, że żaden z pracowników i współpracowników Radia Podlasie poza wskazanymi przez koordynatora nie ma prawa zawierania jakichkolwiek porozumień w imieniu stacji. 26. Jedyną dopuszczalną formą rozliczeń finansowych jest przelew na wskazany w umowie rachunek bankowy Katolickiego Radia Podlasie.

8 Wybory do Samorządu Terytorialnego 2014 Katolickie Radio Podlasie liderem stacji lokalnych i regionalnych w regionie! Wyniki badań słuchalności za okres styczeń maj Najnowsze wyniki badań słuchalności stacji radiowych Radio Track realizowanych w pierwszych pięciu miesiącach 2014 roku przez firmę MillwardBrown na zlecenie Komitetu Badań Radiowych, metodą call afer, wskazują na Katolickie Radio Podlasie jako lidera stacji lokalnych i regionalnych na obszarze dawnych województw siedleckiego i bialskopodlaskiego, zarówno w ujęciu całego regionu, jak i w podziale na poszczególne województwa. REGION BIALSKI W pierwszych pięciu miesiącach Katolickie Radio Podlasie w regonie bialskim zdobyło pozycję lidera stacji regionalnych. Udział w czasie słuchania (%) Średni czas słuchania (min) Zasięg dzienny Radio RMF FM 33,12% 32,34% 142,2678 Radio ZET 24,17% 21,00% 126,5846 Katolickie Radio Podlasie (Siedlce) 8,66% 11,80% 198,4684 Jedynka - Program 1 Polskiego Radia 12,56% 10,81% 125,4844 Polskie Radio Lublin 7,86% 7,92% 146,8228 Trójka - Program 3 Polskiego Radia 3,80% 6,19% 237,2897 Radio ESKA (Lublin) 5,51% 4,82% 127,363 Radio Maryja 4,66% 2,76% 86,29872 Polskie Radio - RDC (Warszawa) / do Polskie Radio dla Ciebie - RDC (Warszawa) 1,87% 0,91% 71,17913 Dwójka - Program 2 Polskiego Radia 0,61% 0,27% 65,13091 Białoruskie Radio Racja 0,56% 0,12% 30 Czwórka Program 4 Polskiego Radia 0,00% 0,00% -- Radio RMF MAXXX (Podlasie) 0,00% 0,00% -- Fala: styczeń 2014 : maj 2014 (wielkość: ) Grupy celowe: woj. bialskopodlaskie: Województwo w podziale na 49 = bialskopodlaskie Wielkość (nie ważona): (152 przypadków, 0,4% całej próby)

9 Jeszcze lepszy wynik w regionie bialskim Katolickie Radio Podlasie notuje w kwartale marzec maj 2014 Udział w czasie Średni czas Zasięg słuchania słuchania dzienny (%) (min) Radio RMF FM 35,13% 32,45% 143,0797 Katolickie Radio Podlasie (Siedlce) 12,76% 14,82% 180,0212 Radio ZET 22,55% 14,35% 98,61136 Polskie Radio Lublin 7,70% 10,67% 214,6551 Trójka - Program 3 Polskiego Radia 5,51% 9,58% 269,4592 Jedynka - Program 1 Polskiego Radia 13,37% 8,05% 93,32536 Radio Maryja 6,94% 4,27% 95,2344 Radio ESKA (Lublin) 4,74% 3,59% 117,3453 Polskie Radio - RDC (Warszawa) / do Polskie Radio dla Ciebie - RDC (Warszawa) 2,78% 1,31% 73,00333 Dwójka - Program 2 Polskiego Radia 1,06% 0,45% 65,13091 Białoruskie Radio Racja 0,39% 0,07% 30 Radio RMF MAXXX (Podlasie) 0,00% 0,00% -- Czwórka Program 4 Polskiego Radia 0,00% 0,00% -- Fale: marzec 2014 : maj 2014 (wielkość: ) Grupy celowe: woj. bialskopodlaskie: Województwo w podziale na 49 = bialskopodlaskie Wielkość (nie ważona): (89 przypadków, 0,4% całej próby) REGION SIEDLCECKI dawne województwo siedleckie W regionie siedleckim zważywszy dużą konkurencję stacji warszawskich i ponadregionalnych Katolickie Radio Podlasie na początku 2014 roku również cieszy się wysoką słuchalnością i udziałem w rynku. Udział w czasie słuchania (%) Średni czas słuchania (min) Zasięg dzienny Radio RMF FM 29,99% 22,85% 136,1287 Jedynka - Program 1 Polskiego Radia 18,06% 20,68% 204,6604 Radio ZET 18,11% 14,02% 138,3995 Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości)/ do Radio Eska Rock 8,33% 13,91% 298,4633 Katolickie Radio Podlasie (Siedlce) 7,92% 7,43% 167,6945 Radio ESKA Warszawa 7,37% 5,40% 130,8696 Radio Złote Przeboje Pogoda 100,1 FM (Warszawa) 1,72% 3,20% 331,8484 Radio ESKA Siedlce 4,21% 2,83% 120,2769 Trójka - Program 3 Polskiego Radia 2,66% 1,70% 114,0881 Polskie Radio - RDC (Warszawa) / do Polskie Radio dla Ciebie - RDC (Warszawa) 1,44% 1,19% 147,8251 Radio RMF MAXXX (Warszawa) 2,10% 0,97% 82,06371 Radio Eska Rock (Warszawa) / do Radio VOX FM (Warszawa) 1,20% 0,90% 133,2481 Radio Maryja 1,64% 0,74% 80,42063 Dwójka - Program 2 Polskiego Radia 0,66% 0,44% 118,8981 Polskie Radio Lublin 0,95% 0,40% 75,07932

10 Czwórka Program 4 Polskiego Radia 0,33% 0,21% 113,5536 Radio Kolor 103 FM (Warszawa) 0,00% 0,00% -- Radio Fama (Wołomin) 0,00% 0,00% -- Fale: styczeń maj 2014 (wielkość: ) Grupy celowe: woj siedleckie. Wielkość (nie ważona): (303 przypadków, 0,9% całej próby) REGION BIALSKO SIEDLECKI Znakomite wyniki w obu regionach przekładają się na mocną pozycję Katolickiego Radia Podlasie w całym regonie nawet w odniesieniu do stacji ponadregionalnych i ogólnopolskich. Udział w czasie Średni czas Zasięg Zasięg słuchania słuchania tygodniowy dzienny (%) (min) Radio RMF FM 69,50% 31,01% 25,54% 138,2727 Jedynka - Program 1 Polskiego Radia 41,86% 16,26% 17,88% 184,6635 Radio ZET 64,79% 20,09% 16,00% 133,7509 Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości)/ do Radio Eska Rock 14,70% 5,60% 9,96% 298,4633 Katolickie Radio Podlasie (Siedlce) 25,84% 8,16% 8,67% 178,3769 Radio ESKA Warszawa 19,54% 4,96% 3,87% 130,8696 Trójka - Program 3 Polskiego Radia 28,50% 3,03% 2,97% 164,6231 Polskie Radio Lublin 19,33% 3,21% 2,53% 132,5301 Radio Złote Przeboje Pogoda 100,1 FM (Warszawa) 14,40% 1,16% 2,29% 331,8484 Radio ESKA Siedlce 14,81% 2,83% 2,03% 120,2769 Radio ESKA (Lublin) 9,93% 1,80% 1,37% 127,363 Radio Maryja 15,77% 2,63% 1,31% 83,82976 Polskie Radio - RDC (Warszawa) / do Polskie Radio dla Ciebie - RDC (Warszawa) 13,93% 1,58% 1,11% 118,0989 Radio Eska Rock (Warszawa) / do Radio VOX FM (Warszawa) 9,39% 0,99% 0,80% 136,282 Radio RMF MAXXX (Warszawa) 14,69% 1,41% 0,69% 82,06371 Dwójka - Program 2 Polskiego Radia 15,42% 0,65% 0,39% 102,2016 Czwórka Program 4 Polskiego Radia 2,78% 0,22% 0,15% 113,5536 Białoruskie Radio Racja 2,03% 0,18% 0,03% 30 Radio Kolor 103 FM (Warszawa) 3,17% 0,00% 0,00% -- Radio Fama (Wołomin) 2,35% 0,00% 0,00% -- Radio RMF MAXXX (Podlasie) 6,83% 0,00% 0,00% -- Fale: styczeń 2014 : maj 2014 (wielkość: ) Grupy celowe: woj. bialskopodlaskie i siedleckie: Wielkość (nie ważona): (455 przypadków, 1,3% całej próby)

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ:

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: sprawa nr 48/N/2012 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A.

ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Załącznik do Uchwały Nr.../2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 2015 r. ZASADY SPRZEDAŻY w Biurze Reklamy TVP S.A. Warszawa 2015 1 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje Użyte w Zasadach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Internetowe Imperium Książki

Internetowe Imperium Książki Poniżej przedstawiamy ofertę reklamy na stronach serwisu. Reklamy wyświetlane w naszym serwisie są serwowane przez profesjonalne oprogramowanie, tzw. Ad Server. Dzięki temu mają Państwo dostęp do zawsze

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003 według polskich standardów rachunkowości 35 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2003 R. Wszystkie dane (jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W TV IDMnet, zwane dalej: OWW TV IDMnet Spis treści I. Definicje II. Zasady zawierania i realizacji umów III. Rozliczenie Kampanii IV. Dostarczenie materiałów reklamowych V. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH NA POWIERZCHNI INTERNETOWEJ I W APLIKACJACH MOBILNYCH (dalej także: Ogólne warunki )

OGÓLNE WARUNKI O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH NA POWIERZCHNI INTERNETOWEJ I W APLIKACJACH MOBILNYCH (dalej także: Ogólne warunki ) OGÓLNE WARUNKI O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH NA POWIERZCHNI INTERNETOWEJ I W APLIKACJACH MOBILNYCH (dalej także: Ogólne warunki ) I. Wstęp. Wszystkie Umowy Zlecenia Realizacji Emisji Kampanii Reklamowych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z rocznego okresu działalności WARSZAWA, marzec 2001 r. SPIS TREŚCI I. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r.

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Stan obecny oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji PROSPEKT EMISYJNY (spółka prawa handlowego z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000157203) Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334747-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Wzór U M O W A zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo