REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu"

Transkrypt

1 REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu KATEGORIE DODATKOWE - Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie w tym: Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w Półmaratonie (trasa mieszana; asfalt 65%,droga gruntowa 35%) - Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Nauczycieli w Półmaratonie - Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Samorządowców w Półmaratonie - Najlepszy zawodnik/najlepsza zawodniczka powiatu krasnostawskiego - Najstarsza zawodniczka i Najstarszy zawodnik. I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Integracja środowiska biegaczy 3. Promocja Miasta Krasnystaw i Regionu. 4. Promocja Chmielaków Krasnostawskich" II. ORGANIZATORZY 1. Burmistrz Krasnegostawu 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. 3. Klub Sportowy Stowarzyszenie Krasnystaw Biega 4. Obsługę w zakresie zapisów i pomiaru czasu prowadzi W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zapisów prosimy o kontakt pod nr tel III. PATRONAT, WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY PATRONAT 1. Minister Sportu i Turystyki. 2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3. Wojewoda Lubelski. 4. Marszałek Województwa Lubelskiego. 5. Prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. SPONSORZY I PARTNERZY 1. Starosta Krasnostawski 1

2 2. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie 3. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji 4. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 5. Cersanit IV Sp. z o.o z siedzibą w Krasnymstawie 6. KSC Polski Cukier S.A w Toruniu 7. Krasnostawskie Stowarzyszenie Paralotniowe 8. A.studio Andrzej Staroń Krasnystaw 9. Agencja reklamowa Hydrodruk Lublin 10. Pracownia sitodruku Wrómdruk Krasnystaw PATRONAT MEDIALNY 1. Dziennik Wschodni 2. Radio Eska 3. TVP Lublin 4. Kurier Lubelski 5. Maratony Polskie.pl 6. Magazyn Lubelski LAJF 7. Nowy Tydzień 8. Nasze Miasto 9. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo - Warzywny pfiow.pl IV. TERMIN, MIEJSCE, TRASA BIEGU sierpnia 2015 roku o godz start i meta: ul. Okrzei (obok budynku Komendy Powiatowej Policji i KDK) 2. Długość trasy 21,097 km. 3. Trasa biegu (1 pętla; asfalt - 65%, droga leśna utwardzona - 35%) 4. Na trasie; - 3 punkty podawania wody ok. 5 km, ok. 11,5 km, ok. 17 km i 1 punkt odżywiania ok. 11,5 km 5. Na trasie: Punkt kontrolny pomiaru czasu - 11,5 km. 6. Trasa - oznaczona co 1 km. BIURO ZAWODÓW Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, u. Piłsudskiego 48 (stadion miejski): 21 sierpnia 2015 r. w godz sierpnia 2015 r. w godz VI. SZATNIA I PRZECHOWALNIA Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Piłsudskiego 48 (stadion miejski) 1. Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu 22 sierpnia czynna w godz Do depozytu przyjmowane będą rzeczy osobiste zawodników zapakowane do 2

3 worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). 4. Wydawanie worków z depozytu - za okazaniem numeru startowego. 5. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka z depozytem przez inną osobę. 6. Miejsca parkingowe: - Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Piłsudskiego 48 - Starostwo Powiatowe, ul. Sobieskiego 3 Noclegi Organizator udostępnia bezpłatnie miejsce do spania (materac gimnastyczny) w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym ul. Piłsudskiego 48, zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację na formularzu zgłoszeniowym. Miejsce do spania zostanie udostępnione w dniu 22 sierpnia 2015 r. po okazaniu numeru startowego. Obowiązuje regulamin obiektu. V. PROGRAM ZAWODÓW - 22 sierpnia 2015 r przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie pakietów i numerów startowych Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Piłsudskiego 48 (stadion miejski) uroczyste otwarcie biegu start biegu na dystansie 21,097 km (ul. Okrzei obok KP Policji i KDK) zakończenie biegu, dekoracje i losowanie atrakcyjnych nagród wśród zawodniczek/zawodników, którzy ukończyli bieg w regulaminowym czasie. VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (on-line) zamieszczonego na stronie internetowej do 16 sierpnia 2015r. lub bezpośrednio u Organizatora (od 17 sierpnia 2015r.) Każdy uczestnik powinien dokonać opłaty startowej na konto bankowe MOSiR w ciągu 7 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia (on-line) najpóźniej do 16 sierpnia 2015 r. Dowodem dotarcia opłaty startowej na konto organizatora jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej, a w przypadku opłacających udział w Biurze Zawodów wydanie pakietu startowego. Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto organizatora lub wpłata w Biurze MOSiR lub Biurze Zawodów. Opłata startowa w zależności od terminu wpłaty (liczy się data zaksięgowania na koncie organizatora) wynosi: 40 zł do 9 sierpnia 2015 r. wpłata na konto bankowe 60 zł od 10 do 16 sierpnia 2015 r. wpłata na konto bankowe (po tym dniu zgłoszenia on-line zostają zawieszone) 80 zł od sierpnia 2015 r. (do godz.14.00) zgłoszenie + wpłata- Biuro MOSiR ul.piłsudskiego 52a 80 zł 21, 22 sierpnia 2015 r. ( do godz.8.30) 3

4 Opłatę startową należy wpłacać: Zgłoszenie + wpłata - Biuro Zawodów, CSR ul. Piłsudskiego 48 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Krasnystaw Nr konta: BS Krasnystaw Tytuł płatności: opłata startowa Półmaraton 2015, imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania lub sierpnia (do godz.14.00) Biuro MOSiR ul. Piłsudskiego 52a - w dniach 21, 22 sierpnia 2015 r. Biuro Zawodów w CSR ul. Piłsudskiego 48 Jeśli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości (np. przekroczenie terminu wpłaty wynikające z regulaminu) uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego dopłacenia różnicy. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi i nie może być przekazana innej osobie oraz nie może być przeniesiona na imprezy odbywające się w roku następnym. Dla organizatorów i wolontariuszy startujących w półmaratonie opłata wynosi 50% aktualnie obowiązującej stawki. VII. WARUNKI UCZESTNICTWA Limit uczestników Organizatorzy ustalają limit uczestników na 900 osób (decyduje kolejność wpłat). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu oraz wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. 1. W Półmaratonie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 21 sierpnia 2015 r. ukończą 18 lat oraz dokonają pełnej procedury zapisu i opłat. 2. W czasie rejestracji zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych oraz dokumentu potwierdzającego prawo udziału w kategoriach dodatkowych. 3. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, warunków bezpieczeństwa na trasie oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych organizatora. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 4. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego przez tą osobę upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej i upoważniającej oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej. 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza szatnią lub wyznaczonym miejscem 5. Zawodnicy mają obowiązek dostosować się do przepisów ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności - pokonując trasę po drogach miejskich korzystają z wyznaczonej specjalnie w tym celu części jezdni. W miejscu gdzie droga 4

5 jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zawodnicy zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi i nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów. Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play. 6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. - każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z CHIP-em mocowanym do butów, brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika, - każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie, - do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto, - każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem. 7.Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie całego dystansu po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin. 8. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:00 są zobowiązani do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem Koniec Biegu". Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 9. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby. 10. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy, na który składa się; koszulka pamiątkowa, materiały informacyjne, pakiet regeneracyjny, numer startowy z imieniem i nazwiskiem wpłaty wpisowego do 9 sierpnia agrafki, CHIP do pomiaru czasu (zwrotny). 11. ZE WZGLĘDU NA UTRUDNIENIA NA TRASIE UDZIAŁU W ZAWODACH NIE MOGĄ BRAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH. VIII. KLASYFIKACJA Prowadzone będą następujące klasyfikacje: - klasyfikacja generalna kobiet - klasyfikacja generalna mężczyzn - klasyfikacja w kategoriach wiekowych: Kobiety: K 18-29; K 30-39; K 40 49; K 50 i starsze, Mężczyźni: M 18-29; M 30-39; M 40 49; M 50 59; M 60 i starsi - Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie (policja, wojsko, księża i zakonnicy, służba więzienna, straż pożarna, straż graniczna, straż leśna, służba celna, w tym pracownicy cywilni w/w służb - należy udokumentować zatrudnienie w wymienionych jednostkach w trakcie weryfikacji. - MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻBY WIĘZIENNEJ w PÓŁMARATONIE - należy udokumentować zatrudnienie w wymienionych jednostkach w trakcie weryfikacji. - Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Nauczycieli w Półmaratonie (nauczyciele i inni pracownicy zatrudnieni w placówkach oświatowych - należy udokumentować zatrudnienie w wymienionych jednostkach w trakcie weryfikacji. 5

6 - Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Samorządowców w Półmaratonie (radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, pracownicy urzędów gmin, miast, starostw, urzędów marszałkowskich - należy udokumentować zatrudnienie lub też potwierdzenie pełnienia określonej funkcji w samorządzie w trakcie weryfikacji. - Najlepszy mieszkaniec powiatu krasnostawskiego - należy udokumentować stałe zameldowanie na terenie powiatu w trakcie weryfikacji. - Najstarszy zawodnik, najstarsza zawodniczka IX. NAGRODY 1. Kategoria generalna kobiet i mężczyzn: (miejsca I-VI) - dyplomy, puchary oraz nagrody finansowe w wysokości: I miejsce 700 zł II miejsce 450 zł III miejsce 300 zł IV miejsce 250 zł V miejsce 200 zł VI miejsce 150 zł 2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: (miejsca I-III) - statuetki, dyplomy i nagrody finansowe w wysokości: I miejsce 700 zł II miejsce 450 zł III miejsce 300 zł IV miejsce 250 zł V miejsce 200 zł VI miejsce 150 zł I miejsce 100 zł II miejsce 75 zł III miejsce 50 zł I miejsce 100 zł II miejsce 75 zł III miejsce 50 zł Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej, nagrody przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej. 3. Kategoria: służby mundurowe - kobiety i mężczyźni : (miejsca I-III) - statuetki, dyplomy i nagrody finansowe w wysokości; 4. Kategoria: nauczyciele - kobiety i mężczyźni: (miejsca I-III) - statuetki, dyplomy i nagrody finansowe w wysokości; 6

7 5. Kategoria: samorządowcy - kobiety i mężczyźni: (miejsca I-III) - statuetki, dyplomy i nagrody finansowe w wysokości: 6. Kategoria: Najlepszy mieszkaniec powiatu krasnostawskiego - kobiety i mężczyźni: (miejsca I-III) - statuetki, dyplomy i nagrody finansowe w wysokości: I miejsce 150 zł. II miejsce 120 zł. II I miejsce 150 zł. II miejsce 120 zł. II 7. Kategoria: MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻBY WIĘZIENNEJ - kobiety i mężczyźni: (miejsca I-III) - statuetki, dyplomy i nagrody finansowe w wysokości; I miejsce 150 zł. II miejsce 120 zł. III miejsce 100 zł. I miejsce 150 zł. II miejsce 120 zł. III miejsce 100 zł. 8. Najstarsza zawodniczka, najstarszy zawodnik - nagrody rzeczowe. Każdy z zawodników (zawodniczka), który/a ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej. Nagrody finansowe określone w regulaminie stanowią wartość netto, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie zobowiązuje się do odprowadzenia należnego podatku. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane po zakończeniu zawodów (w trakcie dekoracji) gotówką lub na prośbę uczestnika przelewem. W przypadku nie odebrania nagrody w trakcie dekoracji przez jej zdobywcę,pozostaje ona do jego dyspozycji przez okres 30 dni od dnia zawodów. Nie zgłoszenie się po nią w tym terminie skutkuje przekazaniem jej do puli nagród na następny bieg Organizatora. Wśród wszystkich osób, które ukończą bieg w regulaminowym czasie rozlosowana zostanie nagroda dodatkowa: wyjazd na 92. Międzynarodowy Maraton Pokoju Koszyce Słowacja ( ) ufundowana przez klub sportowy Stowarzyszenie Krasnystaw Biega (w skład nagrody wchodzi : pakiet startowy, przejazd do Koszyc z Krasnegostawu i z powrotem oraz nocleg 7

8 w Koszycach). W pakiecie startowym znajdować się będzie kupon, który należy wypełnić w Biurze Półmaratonu Chmielakowego i wrzucić do przygotowanej urny. Po zakończeniu biegu odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli zawody w regulaminowym czasie - 3 godz.. Wśród zawodników i zawodniczek, którzy ukończą Półmaraton Chmielakowy po raz czwarty zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe Wśród zawodników i zawodniczek, którzy ukończą Półmaraton Chmielakowy po raz pierwszy zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Warunkiem udziału w losowaniu jest osobista obecność zawodnika, który po odbiór nagrody zgłosi się z numerem startowym. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród rzeczowych i finansowych w wybranych przez siebie klasyfikacjach. X. FINANSOWANIE Koszty organizacji IV Półmaratonu Chmielakowego pokrywają: Sponsorzy i organizatorzy. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszyscy uczestnicy biorąc udział w Półmaratonie startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów. Szablon dyplomu ukończenia IV Półmaratonu będzie do pobrania na stronie: ; Aktualizacja informacji na stronie na bieżąco. XII. KONTAKT Sprawy organizacyjne, dotyczące zapisów, opłat startowych i zabezpieczenia technicznego biegu: Szczepan Olchowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 52a, tel , tel.kom

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

IV Bieg Skawiński na Rolkach

IV Bieg Skawiński na Rolkach Regulamin!!! IV Bieg Skawiński na Rolkach w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 9 maja 2015r. I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Gmina Skawina.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia r e g u l a m i n Biegu na 10 km. 2015 I. Organizator Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl,

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Susz Triathlon 2013. Regulamin

Susz Triathlon 2013. Regulamin Susz Triathlon 2013 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej, młodzieżowców i juniorów (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim

Bardziej szczegółowo

1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku. XXVII OGÓLNOPOLSKI BIEG ZBĄSKICH VIII PÓŁMARATON I. CEL IMPREZY: 1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12

Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12 Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12 1. CEL IMPREZY Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji Promocja Gminy Brenna Promocja aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy REGULAMIN II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Gminie Gniewino 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników

REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników startujących w poszczególnych kategoriach startowych, popularyzację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZIMOWY ULTRA MARATON HRABSTWA KŁODZKIEGO DUSZNIKI ZDRÓJ 14.II.2015R 1. Cele imprezy Promocja Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska.

REGULAMIN ZIMOWY ULTRA MARATON HRABSTWA KŁODZKIEGO DUSZNIKI ZDRÓJ 14.II.2015R 1. Cele imprezy Promocja Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska. REGULAMIN ZIMOWY ULTRA MARATON HRABSTWA KŁODZKIEGO DUSZNIKI ZDRÓJ 14.II.2015R 1. Cele imprezy Promocja Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska. Popularyzacja długodystansowych biegów terenowych. Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM 1. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (GK STG) 2. CEL Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej. Promowanie regionalnych

Bardziej szczegółowo

Uczestnikiem Maratonu Gór Stołowych może zostać każda osoba która do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty.

Uczestnikiem Maratonu Gór Stołowych może zostać każda osoba która do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty. WARUNKI UCZESTNICTWA: Uczestnikiem Maratonu Gór Stołowych może zostać każda osoba która do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA: ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 5-10-15 RUN

REGULAMIN 5-10-15 RUN REGULAMIN 5-10-15 RUN ORGANIZATORZY: Inception A. Gortel-Maciuk, M. Kosioski, A. Szmitka sp. j. Patronat honorowy: Gmina Wyry TERMIN I MIEJSCE Data: Miejsce rozgrywania biegu: Miejsce startu i mety: 13.09.2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2011 ROK

REGULAMIN PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2011 ROK REGULAMIN PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2011 ROK I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków. II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU: 28 maja Inowrocław Puchar Polski NW Rozpoczęcie cie Pucharu

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 I. Cel imprezy 1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia 2) Promocja Miasta Gdyni 3) Uczczenie 89

Bardziej szczegółowo

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r.

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r. Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 25-27 kwietnia 2014 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych Regulamin 1. CEL IMPREZY Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych 2. ORGANIZATOR TEAM 2008 Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW BESKIDY ULTRA TRAIL

REGULAMIN ZAWODÓW BESKIDY ULTRA TRAIL Strona 1 z 7 REGULAMIN ZAWODÓW BESKIDY ULTRA TRAIL Aktualizacja: 12.04.2013 1. CEL ZAWODÓW Promocja regionu Beskidów w Polsce i na Świecie. Promocja miasta Bielska-Białej oraz okolicznych gmin. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FAMILY NORDIC WALKING CUP PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING GDAŃSK 2011r.

REGULAMIN FAMILY NORDIC WALKING CUP PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING GDAŃSK 2011r. REGULAMIN FAMILY NORDIC WALKING CUP PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING GDAŃSK 2011r. I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków. II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU: 28 maja Inowrocław Puchar

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra. I. ORGANIZACJA Powitanie Witamy na I Międzywojewódzkich zawodach ECHA DOLINY BARYCZY. Tegoroczna edycja zawodów odbędzie się na terenie miasta i gminy Twardogóra, znajdującej się w obrębie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo