za p.o. Lublin, dnia 30 grudnia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za p.o. Lublin, dnia 30 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) , , , Fax (0-81) za p.o. Lublin, dnia 30 grudnia 2009 r. RLU 61 3/09/EW Decyzja RLU Nr 30/ 2009 I. Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.) i stosownie do art. 33 ust. 6 tejże ustawy i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 134, poz. 939) w związku z 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu, przeciwko przedsiębiorcy Piotrowi Wasakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę przedsiębiorcy Piotra Wasaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie opisaną w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.), tj. bezprawne działanie polegające na naruszeniu art. 16 ust.1 pkt 2 1

2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 i art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ( Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206) poprzez prowadzenie od 4 stycznia 2008 r. do 5 maja 2009 r. kampanii reklamowej dotyczącej zasad nauki w Policealnej Szkole dla Dorosłych (Policealne Studium) działającej w Lublinie, Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej o treści: U nas czesne kompletne 0, sugerującej nieodpłatną naukę na wszystkich kierunkach tej Szkoły i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 6 maja 2009 r. II. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.), stosownie do art. 33 ust. 6 tejże ustawy i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 134 poz. 939) w związku z 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887), - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: z tytułu naruszenia zakazu o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i ust 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I sentencji nakłada się na przedsiębiorcę Piotra Wasaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie karę pieniężną w wysokości: 6 928,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem zł), płatną do budżetu Państwa, Uzasadnienie Do Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie wpłynęło pismo od Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zamościu zawierające informacje na temat przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego odnośnie reklamy emitowanej na antenie Radia ESKA w Zamościu. Reklama dotyczyła firmy KURSOR Piotr Wasak z siedzibą w Lublinie. Reklam ta informowała konsumentów o bezpłatnej nauce w prowadzonych przez tego przedsiębiorcę szkołach w kilku miastach województwa lubelskiego. Z informacji uzyskanych od konsumentów, jak stwierdza Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu wynika, że przedsiębiorca ten stosuje promocje polegające na redukcji opłaty czesnego tylko za poszczególne miesiące w zależności od kierunku kształcenia. Zdaniem Rzecznika treść reklam zamieszczana na antenie radia, plakatach, ulotkach, banerach wypełnia przesłanki praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stanowi nieuczciwą praktykę 2

3 rynkową, o której mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Do pisma załączono mailowy wydruk zawierający treść reklamy radiowej: - Tu mówi czesne z Kursora; - Cześć. Nazywam się czesne i jestem kompletne zero. - Szkoła za free? - Studium policealne i liceum - Zamość, Partyzantów 9. Wydajemy zaświadczenia do ZUS i WKU. Kursor - bezpłatna szkoła - Pamiętaj, u nas czesne to kompletne zero - telefon (084) Wydruk ze strony internetowej informuje o Promocji: Czesne 0 PLN w zależności od kierunku kształcenia oraz miasta, czesne za poszczególne miesiące podlega redukcji w wysokości 100% - więcej informacji w sekretariacie szkoły. Czesne za 50% w ramach bieżącej promocji w Policealnej Szkole dla Dorosłych w Zamościu oferujemy dla wybierających drugi kierunek kształcenia 50% rabatu w opłacie czesnego. Szkoła za free na kierunku technik fryzjerstwa, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik usług kosmetycznych, oraz technik informatyk w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Zamościu czesne przez pierwsze 2 miesiące nauki wynosi 0 zł, więcej informacji w sekretariacie Szkoły. Na kierunku technik kucharz, technik florysta, technik spedytor, technik organizacji reklamy w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Zamościu czesne wynosi 0 zł przez pierwszy miesiąc nauki - więcej informacji w sekretariacie Szkoły. Na kierunku technik administracji w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Zamościu pierwszy semestr gratis. Analiza nadesłanych informacji przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zamościu dała podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.) w sprawie reklam stosowanych przez przedsiębiorcę KURSOR Piotr Wasak z siedzibą w Lublinie. W związku z otrzymanym zawiadomieniem o wszczęciu postępowania wyjaśniającego przedsiębiorca Piotr Wasak poprzez swojego pełnomocnika poinformował, że warunkiem skorzystania z promocji stosowanych przez niego było ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum. Przedsiębiorca wyjaśnił, że nie stosuje żadnych dodatkowych opłat 3

4 na kierunkach gratisowych, a kryterium ustalania kierunków gratisowych to sytuacja w otoczeniu konkurencyjnym i ekonomiczne podstawy istnienia kierunków minimalna ilość uczestników. Reklama Czesne 0% emitowana była w lipcu, sierpniu i wrześniu 2008 r. W związku z tym, że przedsiębiorca nie odpowiedział wyczerpująco na wszystkie zadane pytania przeprowadzono w siedzibie przedsiębiorcy kontrolę przez pracowników Delegatury w Lublinie. W wyniku kontroli uzyskano wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy, wpis do ewidencji szkól i placówek niepublicznych Miasta Lublina, kopie umów zawieranych z konsumentami w Policealnej Szkole dla Dorosłych KURSOR w Lublinie na różnych kierunkach kształcenia. Ustalono także stan słuchaczy na dzień r. i r. w czterech punktach prowadzenia nauki w Policealnej Szkole dla Dorosłych w Lublinie, Zamościu, Chełmie i w Białej Podlaskiej. Następnie zawiadomiono przedsiębiorcę o zamknięciu postępowania wyjaśniającego i analizie zgromadzonego materiału dowodowego. W wyniku analizy zebranych danych w postępowaniu wyjaśniającym poinformowano przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu, w dniu 27 stycznia 2009 r. Postanowieniem Nr 10/2009 RLU-61-3/09/EW postępowania administracyjnego pod zarzutem naruszenia przez przedsiębiorcę Piotra Wasaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie; zbiorowych interesów konsumentów opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.), tj. bezprawnego działania polegającego na naruszeniu art. 16 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 i art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206) poprzez prowadzenie w 2008 r. kampanii reklamowej dotyczącej zasad nauki w Studium Policealnym działającym w Lublinie, Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej U nas czesne kompletne 0, sugerującej nieodpłatną naukę na wszystkich kierunkach tego Studium. W odpowiedzi na wszczęcie postępowania administracyjnego pełnomocnik przedsiębiorcy podniósł, że reklama emitowana przez mocodawcę nie zawierała w swojej treści wszystkich przesłanek niezbędnych do stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji, jako reklama wprowadzająca w błąd i mogąca przez to wpłynąć na decyzję konsumentów, co do nabycia towaru lub usługi. Reklama emitowana w rozgłośniach radiowych, na plakatach, ulotkach nie wpływała w żaden sposób na decyzje przyszłych słuchaczy. Mieli oni do wyboru w każdym z prowadzonych ośrodków bezpłatne kierunki i po zapoznaniu się z ofertą Szkoły mieli możliwość wyboru pomiędzy kierunkami całkowicie bezpłatnymi, kierunkami częściowo płatnymi i kierunkami pełnopłatnymi. Piotr Wasak nie wyczerpuje także swoim działaniem przesłanek nieuczciwej 4

5 praktyki rynkowej, gdyż emitowana reklama w żaden sposób nie była sprzeczna w dobrymi obyczajami, nie zniekształcała w istotny sposób zachowań rynkowych, nie była praktyką wprowadzającą w błąd, jak również nie była agresywną praktyką rynkową W ocenie przedsiębiorcy reklama nie sugerowała bezpłatnej nauki na wszystkich kierunkach Studium. Każdy z przyszłych słuchaczy Szkoły Policealnej przed podpisaniem umowy zapoznawał się z ofertą szkoły w jej siedzibie lub na stronie internetowej i miał możliwość wyboru kierunku nauki jak i konkretnej szkoły. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił w niniejszej sprawie, co następuje: Przedsiębiorca Piotr Wasak prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublina. Zgodnie z tym wpisem oznaczenie przedsiębiorcy brzmi: Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor, dalej zwany przedsiębiorcą lub Piotr Wasak. Miejscem wykonywania działalności gospodarczej są miasta Lublin, Biała Podlaska, Zamość i Chełm. Przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej został określony jako: kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane, działalność szkół nauki jazdy. Przedsiębiorca posiada także zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkól i placówek niepublicznych Miasta Lublin, gdzie pod numerem ewidencyjnym 217/P/N wpisano nazwę szkoły Policealna Szkoła dla Dorosłych KURSOR w Lublinie z typem Niepublicznej Szkoły Ponadgimnazjalnej - Szkoły Policealnej (dla dorosłych) wraz z 15 kierunkami kształcenia zawodowego, zwana dalej Szkołą. Oprócz tego przedsiębiorca ten oferuje różnego rodzaju kursy przygotowawcze: kursy do matury, dla klientów indywidualnych (kursy biurowe, komputerowe, zawodowe), szkolenia, kursy dla gimnazjalistów, kursy nauki jazdy, kursy doszkalające dla nauczycieli. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Piotr Wasak posiada Policealne Szkoły dla Dorosłych w czterech miastach województwa lubelskiego; Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Zasady działania tych placówek reguluje Statut Policealnej Szkoły dla Dorosłych KURSOR wprowadzony w 2008 r. Z usług Szkoły mogą skorzystać osoby fizyczne konsumenci, którzy legitymują się ukończeniem szkoły średniej liceum. Nauka prowadzona jest na kierunkach: administracja, bhp, budownictwo, drogownictwo, florystyka, fryzjerstwo, hotelarstwo, informatyka, kosmetyka, kucharz, ochrona, reklama, spedycja, turystyka. Kierunki te znajdowały się w ofercie Szkoły w 2008 r. w czterech miastach województwa lubelskiego: Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu. W zależności od miasta różnie ustalone zostały zasady odpłatności za te same kierunki uwzględniając promocje i kierunki gratisowe. 5

6 I tak: 1. Kierunek Administracja był bez opłat za cały rok nauki (cztery semestry) we wszystkich czterech miastach. 2. Kierunek BHP w Lublinie opłata ustalona była za trzy semestry, w Chełmie wszystkie cztery semestry były bez opłat, w Zamościu kierunku nie było, w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze był gratis, a pozostałe trzy semestry były pełnopłatne. 3. Kierunek Budownictwo w Lublinie i Chełmie był pełnopłatny, w Zamościu nie było tego kierunku, a w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze był gratis, pozostałe semestry podlegały opłacie. 4. Kierunek Drogownictwo w Lublinie i Chełmie był pełnopłatny, w Zamościu nie było tego kierunku, a w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze był gratis, pozostałe semestry podlegały opłacie. 5. Kierunek Florystyka w Lublinie i Chełmie pełnopłatny, w Zamościu i Białej Podlaskiej 1m-c w pierwszym semestrze był gratis, pozostałe semestry były pełnopłatne. 6. Kierunek Fryzjerstwo w Lublinie 3 m-ce (pierwszy semestrze) gratis, pozostałe semestry płatne, w Chełmie płatne wszystkie semestry, w Zamościu 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry płatne, w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 7. Kierunek Hotelarstwo w Lublinie brak opłaty, w Chełmie wszystkie semestry płatne, w Zamościu 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry płatne, w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 8. Kierunek Informatyk w Lublinie I semestr gratis, pozostałe trzy semestry płatne, w Chełmie brak opłaty, w Zamościu 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne, w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 9. Kierunek Kosmetyka w Lublinie 3 m-ce (pierwszy semestr ) gratis, pozostałe trzy semestry pełnopłatne, w Chełmie wszystkie cztery semestry pełnopłatne, w Zamościu 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne, w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 10. Kierunek Kucharz w Lublinie 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne, w Chełmie wszystkie cztery semestry pełnopłatne, w Zamościu 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne, w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 6

7 11. Kierunek Ochrona w Lublinie i Chełmie brak opłaty, w Zamościu 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne, w Białej Podlaskiej 1 m- c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 12. Kierunek Reklama w Lublinie brak opłat, w Chełmie cztery semestry pełnopłatne, w Zamościu i Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 13. Kierunek Spedytor w Lublinie i Chełmie brak opłat, w Zamościu i Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 14. Kierunek Turystyka w Lublinie i Chełmie brak opłat, w Zamościu 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne, w Białej Podlaskiej 1 m- c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. Od 04 stycznia 2008 r. do 05 maja 2009 r. emitowana była w lokalnych rozgłośniach radiowych- Radio Eska Zamość, Radio Bon Ton Chełm, Radio Eska Lublin, Radio er, na terenie Lublina, Chełma, Zamościa reklama w postaci spotu o treści: Lektor : Tu mówi czesne z Kursora Głos1: Cześć, nazywam się Czesne i jestem kompletne zero Głos 2: szkoła za Free? Lektor: Studium policealne Kursor Zamość, Partyzantów 9 - wydajemy zaświadczenia do ZUC i WKU - KURSOR Bezpłatna szkoła, Głos1 : pamiętaj u nas czesne to kompletne zero! Lektor: telefon Identyczna treść reklamy emitowana była w Lublinie i Zamościu, z tym, że zmianie ulegał adres szkoły i telefon stosownie do siedziby szkoły w danym mieście. W rozgłośni radiowej Radio Bon Ton w Chełmie reklama o treści: Tu mówi czesne z KURSORA Kobieta: Cześć nazywam się czesne i jestem kompletne zero. Mężczyzna: Szkoła za free??? Lektor: Studium Policealne i Liceum, Chełm ul. Hrubieszowska 37 Wydajemy zaświadczenia dla ZUS i WKU. Kursor bezpłatna szkoła 7

8 Kobieta: Pamiętaj u nas czesne to kompletne zero. Mężczyzna: telefon Emisja tej reklamy była od 27 maja 2008r. do 10 lutego 2009 r. Radio Eska Zamość reklama o treści: Tu mówi czesne z KURSORA: Cześć, nazywam się czesne i jestem kompletne zero, Szkoła za Free? Studium Policealne i Liceum KURSOR, Zamość, Partyzantów 9, wydajemy zaświadczenia do ZUS i KRUS, Pamiętaj u nas czesne to kompletne zero, dotyczy bezpłatnych kierunków. Szczegóły w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej, informacja nie stanowi oferty handlowej. U nas czesne to kompletne zero, telefon Emisja tej reklamy była od 24 grudnia 2008 r. do 02 lutego 2009 r. Radio Eska Lublin reklama o treści: Lektor : Tu mówi czesne z Kursora Głos1: Cześć, nazywam się Czesne i jestem kompletne zero Głos 2: szkoła za Free? Lektor: Studium policealne Kursor Zamość, Partyzantów 9 -wydajemy zaświadczenia do ZUC i WKU - KURSOR Bezpłatna szkoła, Głos1 : pamiętaj u nas czesne to kompletne zero! Lektor: Studium i Liceum w Lublinie, ul. Narutowicza 62 telefon Reklam emitowana była od 04 stycznia 2008 r. do 05 maja 2009 r. Regionalne rozgłośnie radiowe zapytane na okoliczność emitowania przedmiotowych reklam potwierdziły ich treść zgodnie z powyższym zapisem. Oprócz wskazanych wyżej emisji spotów reklamowych w rozgłośniach radiowych prowadzono w 2008 r. akcję reklamową w gazetach: Super Tydzień Chełmski w Chełmie i Słowo Podlasia w Białej Podlaskiej. Ukazały się tam reklamy o treści: Logo firmy KURSOR POLICEALNE STUDIUM U nas Czesne to kompletne 0. Następnie wymienione są kierunki: ochroniarz, administracja, spedytor, informatyka, fryzjerstwo, kosmetyka, kucharz, florystyka, budownictwo, drogownictwo, bhp, reklama, turystyka, hotelarstwo. Na reklamie widnieje informacja o wydawaniu zaświadczeń do ZUS i WKU, adresy szkół z numerem telefonu i adresem strony WWW. 8

9 Z informacji przedstawionych przez przedsiębiorcę wynika, że reklama o powyższej treści dostępna była także poprzez akcje ulotkowe organizowane w poszczególnych miastach, gdzie działa Piotr Wasak, ekspozycję plakatów reklamowych w środkach komunikacjach miejskich, na słupach ogłoszeniowych, roweru reklamowego. W 2009 r. przedsiębiorca reklamował w formie ulotek i plakatów reklamowych ofertę Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu gdzie 13 kierunków kształcenia: ochroniarz, administracja, spedytor, informatyka, fryzjerstwo, kosmetyka, kucharz, florystyka, budownictwo, drogownictwo, bhp, reklama, turystyka i hotelarstwo były kierunkami bezpłatnymi. Informacja o tym widniała na ulotkach reklamowych i miała treść: Dotyczy bezpłatnych kierunków, szczegóły w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej. Informacja nie stanowi oferty handlowej. Prezes UOKiK zważył w niniejszej sprawie, co następuje: AD. I Stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przesłankami stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są: Ad.1 1) działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, 2) noszące znamiona bezprawności, 3) godzące w zbiorowe interesy konsumentów. Art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod pojęciem przedsiębiorcy rozumie przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zmianami ). Art. 2 tej ustawy zawiera definicję działalności gospodarczej - jako zarobkowej działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej, usługowej oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów naturalnych, a także działalności zawodowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 tej ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przepisy tej ustawy wskazują również na konieczność uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku, gdy działalność taką podejmuje osoba fizyczna. Piotr Wasak jest przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublina i prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor. Działalność ta 9

10 obejmuje, jak wykazało postępowanie dowodowe różne formy, a jedną z nich jest prowadzenie Policealnej Szkoły dla Dorosłych, która została wpisana do specjalnego rejestru tego typu szkół prowadzonego przez Prezydenta Miasta Lublina. Ta forma działalności prowadzona jest przez przedsiębiorcę Piotra Wasak w czterech miastach województwa lubelskiego- Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Stąd Prezes UOKiK uznał, że spełniona została pierwsza przesłanka niezbędna do stwierdzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Ad. 2 Druga z przesłanek jest spełniona, gdy oceniane zachowanie jest bezprawne. Bezprawność tradycyjnie ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Pojęcie porządek prawny obejmuje nakazy i zakazy wynikające z normy prawnej, a także nakazy i zakazy wynikające z norm moralnych i obyczajowych określanych jako zasady współżycia społecznego. Bezprawność jest czynnikiem obiektywnym, niezależnym od występowania szkody czy zamiaru podmiotu dopuszczającego się działań bezprawnych. Przepis art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że za praktykę naruszająca zbiorowe interesy konsumentów uważa się bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji. Zakwestionowane przez Prezesa UOKiK i potwierdzone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego działania Piotra Wasaka dotyczące stosowania w okresie od 04 stycznia 2008 r. do dnia 05 maja 2009 r. reklamy dotyczącej zasad korzystania z usług Policealnej Szkoły dla Dorosłych KURSOR w czterech miastach województwa lubelskiego stanowiły reklamę wprowadzającą w błąd. Działalność gospodarcza powinna być prowadzona w sposób uczciwy i nie może naruszać interesów konsumentów. Nakaz wykonywania działalności gospodarczej z poszanowaniem słusznych interesów konsumentów stanowi nową klauzulę generalną i zakłada obowiązek wykonywania przez przedsiębiorców tej działalności uczciwie i lojalnie - Komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Cezary Kosikowski, Lex Polonica art. 17. Obowiązek informowania partnera o istotnych (z jego punktu widzenia) okolicznościach dotyczących kontraktu, jego przedmiotu i treści, a także powinność czynienia tego w sposób prawdziwy, rzeczowy i kompletny - jest cechą generalną prawa umów i wypływa z obowiązku lojalnego kontraktowania. Kontrahentem konsumenta jest zawsze zawodowiec, profesjonalista. Od znawcy, profesjonalisty wymaga się więcej aniżeli od laika. Znawca musi być kompetentny tzn. reprezentować odpowiedni poziom wiedzy, aby mógł udzielać informacji, 10

11 udzielając jej musi zachować się odpowiednio starannie, tak aby poziom informacji udzielonej odpowiadał tej wiedzy, odniesionej do konkretnej sytuacji. Źródłem informacji, jakie uzyskuje konsument o towarze, usłudze są wszelkie informacje w tym także informacje reklamowe stanowiące ofertę skierowaną do konsumentów w celu zachęcenia ich do skorzystania z usług przedsiębiorcy, który taką akcję reklamową podejmuje. Nieuczciwa lub nierzetelna reklama oznacza zachowanie prowadzące do wywołania błędu u konsumenta, a więc fałszywego odzwierciedlenia rzeczywistości w świadomości osoby, do której jest skierowana, jak również może zostać osiągnięta przez przemilczenie, zaniechanie poinformowania o faktycznym stanie rzeczy. Z wprowadzeniem w błąd przez reklamę mamy do czynienia wówczas, gdy powstałe na podstawie reklamy wyobrażenia nie są zgodne ze stanem faktycznym. Z reklamą taką mamy do czynienia w przypadku takiego ukształtowania znaku towarowego lub jego części, przerobienia sloganu, zewnętrznej formy produktu, czy zamieszczenia na nim informacji, które mogą wywołać mylne wyobrażenie, co do faktycznych zasad prowadzonych usług, sprzedaży, czy cech produktu. Zgodnie z orzecznictwem nie wymaga się, aby konsumentowi przyrzekać specjalną korzyść z tytułu reklamowanego towaru, czy usługi. Wystarczy, gdy wierzy on, że reklamowany towar, usługę można nabyć korzystniej od innego towaru P. Białołęcki, H. Tuchołka Nieuczciwa lub zakazana reklama, C.H. Beck Warszawa 2002 r. Decydujące znaczenie przy reklamie mają wyobrażenia adresatów reklamy a nie życzenia, czy przeświadczenia reklamodawcy, co do treści jej przekazu. Pod uwagę brane jest rozumienie reklamy przez jej adresatów przyjmując ich poziom adekwatny do treści zawartych w reklamie i kręgu odbiorców. Kryterium uznania reklamy za nieuczciwą i wprowadzającą w błąd stanowi wrażenie, jakie wywiera ona na przeciętnym odbiorcy, do którego jest skierowana. W niniejszy postępowaniu administracyjnym ustalono, że Piotr Wasak prowadził akcje reklamujące swoje usługi w zakresie możliwości kształcenia w Szkole Policealnej dla Dorosłych (Studium) w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Reklama oferująca usługi tych Szkół prowadzona była w różnych formach: spoty radiowe, ulotki, banery, reklamy w lokalnych środkach komunikacji miejskiej, rozgłośniach radiowych, przy pomocy roweru reklamowego, plakatów. Oferta zawierała w sobie informacje zachęcające do podjęcia bezpłatnej nauki na kilkunastu kierunkach zawodowych. Informacją, która była podkreślana i która dominuje w tych reklamach to informacja dotycząca braku opłat za naukę U nas czesne to kompletne 0%, szkoła za free, Kursor - bezpłatna szkoła. Z treści tych informacji należy wnioskować, że przedsiębiorca oferuje kształcenie bezpłatne, nie ponosi się kosztów czesnego (jest to podstawowa opłata obowiązująca konsumenta w szkołach, gdzie nauka podlega opłacie). Informacja takiej treści zamieszczona w reklamach gazetowych, na ulotkach reklamowych, plakatach, banerach, rowerze reklamowym obok, której wymienione 11

12 są kierunki, jakie oferują Policealne Szkoły dla Dorosłych KURSOR w czterech miastach województwa lubelskiego wskazywały jednoznacznie na możliwość podjęcia nauki na tych kierunkach bez jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez kształcącego się konsumenta. Na takie rozumienie reklam wskazują określenia (czesne kompletne zero, bezpłatna szkoła, szkoła za free- potocznie rozumiane jako wolne od opłat). Tymczasem ustalone przez Piotra Wasaka zasady nauki na kierunkach prowadzonych we wszystkich Szkołach Policealnych dla Dorosłych KURSOR znacznie odbiegały od zasad zawartych w reklamach. Po pierwsze wszystkie reklamy wskazywały na takie same zasady dotyczące braku opłat na wszystkich oferowanych kierunkach w poszczególnych miastach (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość), gdzie działały Policealne Szkoły dla Dorosłych KURSOR. Tymczasem, gdy konsument po zapoznaniu się treścią reklam rozpowszechnianych na jego terenie udawał się do Szkoły otrzymywał zupełnie inne informacje o zasadach nauki na poszczególnych kierunkach. Okazywało się, że tylko niewielka ilość kierunków (dwa, trzy) są bezpłatne, natomiast na większości kierunków obowiązuje opłata bądź to z zastosowaniem promocji obejmującej semestr, 1 czy 2 miesiące nie płacenia czesnego, bądź kierunek jest pełnopłatny i nie podlega żadnym promocjom. Po drugie zasady stosowania promocji jedno czy dwu miesięcznych na poszczególnych kierunkach i kierunki objęte barkiem opłaty były różne w poszczególnych miastach, gdzie działa przedsiębiorca. Tym samym stosowane reklamy nie dość, że były niezgodne z faktycznie stosowanymi zasadami korzystania z usług przedsiębiorcy to dodatkowo ich jednolita treść nie była zgodna ze zróżnicowaną ofertą stosowaną przez Piotra Wasaka w praktyce, w poszczególnych miastach, w zależności od zainteresowania potencjalnych konsumentów, ale również, jak wskazał przedsiębiorca od zachowań jego konkurentów na tym rynku. Wobec powyższego należy uznać, że podawanie konsumentom przez Piotra Wasaka w stosowanych przez niego w różnych formach reklamowych w okresie od 4 stycznia 2008r. do 5 maja 2009 r. informacji wskazujących na możliwość bezpłatnej nauki w Policealnej Szkole dla Dorosłych KURSOR działającej w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu na wszystkich kierunkach zawodowych oferowanych w tych Szkołach, gdy w rzeczywistości nauka bezpłatna oferowana była tylko na znikomej ilości kierunków (na większości stosowano czasowe promocje w postaci 1 lub 2 miesiąca zwolnienia z opłaty czesnego) była reklamą, która wprowadzała konsumentów w błąd, co do warunków korzystania z usług tego przedsiębiorcy. Nie można się w tym miejscu zgodzić z twierdzeniami pełnomocnika przedsiębiorcy, że reklamy zawierały tylko ogólne informacje o możliwości bezpłatnego kształcenia, a konsument w Szkole dostawał pełną i rzetelną informację o zasadach nauki. Treść reklam (zarówno radiowych, jak i papierowych) stosowanych przez Piotra Wasaka nie pozostawia wątpliwości, co do oferowania bezpłatnego kształcenia niezależnie od kierunku zawodowego, który konsument wybierze. Podawanie z naciskiem i kilkukrotnie informacji- 12

13 czesne kompletne zero, Kursor - bezpłatna szkoła, szkoła za free, wymienienie obok tych informacji wszystkich kierunków kształcenia zawodowego dostępnych w tych Szkołach odebrane musi być przez konsumentów, jako zapewnienie bezpłatnego kształcenia. Tak zresztą zostało to odebrane przez konsumentów, którzy po konfrontacji treści reklam z faktycznymi zasadami nauki przekazanymi im przez Szkołę zainteresowali Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zamościu, a ten po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego złożył do Prezesa UOKiK Delegatura w Lublinie Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez przedsiębiorcę Piotra Wasaka reklamy wprowadzającej w błąd odnośnie warunków nauki w Policealnej Szkole dla Dorosłych KURSOR w Zamościu. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma za zadanie chronić rzetelność obrotu gospodarczego, a w szczególności interesy przedsiębiorców i konsumentów. Za czyn nieuczciwej konkurencji uznane zostały praktyki polegające miedzy innymi na reklamie sprzecznej z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, reklamie wprowadzającej w błąd. Reklama wprowadzająca konsumenta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzje co do nabycia towaru, usługi jest czynem nieuczciwej konkurencji spenalizowanym w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, w tym zachowanie się konsumenta. Błąd zawarty w reklamie powinien być na tyle istotny, aby miał wpływ na decyzję klienta, co do zakupu towaru lub usługi. Decydującym miernikiem w tej kwestii jest nie subiektywna ocena twórcy reklamy, ale obiektywny odbiór reklamy przez konsumentów. Pomimo, że przepis ten nie wymienia ceny, jako elementu reklamy, uznając, że zawiera on klauzulę generalną, przyjmuje się, że cena a także informacja o sposobie jej wyliczenia może być elementem reklamy. Stąd podawanie przez przedsiębiorcę w reklamie informacji o braku odpłatności za naukę w jego Szkołach sprawia, iż konsumenci błędnie uznają te informacje jako konkurencyjne wobec ofert innych przedsiębiorców. Stąd działania te naruszają interesy konsumentów, co wypełnia dyspozycję czynu nieuczciwej konkurencji, jako zagrażającego lub naruszającego interes klienta - P. Białecki, H. Tucholka, Nieuczciwa lub zakazana reklama. Nowe regulacje ustawowe. Teksty aktów prawnych. Wzory umów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s.16. Art. 24 ust. 2 pkt 3 uznaje za bezprawne działanie stanowiące praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów stosowanie czynu nieuczciwej konkurencji. Jak wskazano wyżej czynem nieuczciwej konkurencji jest stosowanie reklamy wprowadzającej w błąd. Zatem uznać należy, że stosowana przez przedsiębiorcę Piotra Wasak reklama zawierająca w swej treści informacje wprowadzające konsumentów w błąd, co do warunków oferowanych przez Policealne Szkoły dla Dorosłych w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu stanowiły 13

14 bezprawne działanie będąc czynem nieuczciwej konkurencji, a tym samym praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o produkcie (w szeroko rozumianym znaczeniu są to również usługi oferowane przez przedsiębiorcę, który działa w branży usługowej), jeśli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął stanowi praktykę rynkową wprowadzającą w błąd art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy której inaczej by nie podjął. Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Stosowana przez przedsiębiorcę Piotra Wasaka reklama o treściach wskazanych wyżej, jak wykazało postępowanie dowodowe wprowadzała konsumentów w błąd informując o bezpłatnej nauce na wszystkich kierunkach w placówkach Szkoły. W praktyce jednak nauka nie była bezpłatna na wszystkich kierunkach, w większości stosowano okresowe promocje, a bezpłatne były tylko nieliczne kierunki i to różne w poszczególnych oddziałach Szkoły. W niniejszej sprawie zarzucane i udowodnione w decyzji działania Piotra Wasaka polegające na stosowaniu reklamy wprowadzającej w błąd stanowią także nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa wyżej. Tym samym takie działanie jest bezprawne, gdyż zgodnie z art. 3 ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Bezprawność tego działania wypełnia przesłanki z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o okik i stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W tym stanie rzeczy uznano, że została spełniona druga przesłanka warunkująca stwierdzenie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Ad. 3 Art. 1 ust. 1 ustawy o okik stanowi, że: ( ), ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowania w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Zapis o powyższej treści wyłącza zatem możliwość podejmowania działań przez Prezesa UOKiK w celu ochrony indywidualnego interesu przedsiębiorcy lub konsumenta. Publicznoprawny charakter ustawy o okik powoduje, że jej celem jest ochrona konkurencji i konsumentów w interesie publicznym. Prezes UOKiK podejmuje działania, gdy w wyniku pewnych ogólnych zjawisk zagrożona jest sama instytucja konkurencji lub interesy konsumentów, gdy skutkiem określonych, sprzecznych z przepisami ustawy działań dotknięty 14

15 jest szerszy krąg uczestników rynku (wyrok SN z dnia 05 czerwca 2008 r. III SK 40/07 i wyroki SA z dnia r. XV Amr 8/90, z dnia r. XVII Amr 67/93). We wskazanym wyżej wyroku Sąd Najwyższy: podzielił w pełni dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą naruszenie interesu publicznoprawnego ma miejsce nie tylko wówczas, gdy skutkami działań sprzecznych w przepisami obu ustaw (ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów) dotknięty został szerszy krąg uczestników rynku ale także, gdy działania te wywołały na rynku inne niekorzystne zjawiska. Zatem, jak argumentuje SN pojecie interesu publicznego należy interpretować przez pryzmat aksjologii ustawodawstwa antymonopolowego, a określenie w interesie publicznym to ochrona konkurencji (konsumentów) podejmowana w interesie państwa, niezależnie od działań jednostek i niezależnie od ich interesów. Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie definiują pojęcia zbiorowego interesu konsumentów. Z takim interesem będziemy mieli do czynienia, gdy działania przedsiębiorcy dotyczą zbiorowości i mogą dotknąć każdego potencjalnego klienta tego przedsiębiorcy, czyli gdy są powszechne. W niniejszej sprawie mamy do czynienia z treściami reklamowymi, które były rozpowszechniane w wielu formach począwszy od wykorzystania środków masowego przekazu i komunikacji miejskich, ulotek reklamowych, plakatów, banerów, roweru reklamowego poruszającego się po ulicach miast, stąd zasadne jest twierdzenie, że treści reklam stosowanych przez Piotra Wasaka skierowane były do z góry nieokreślonego kręgu odbiorców konsumentów, którzy zetknęli się z tymi reklamami, a część z nich uznała ich treści na tyle atrakcyjną aby udać się do Szkoły w celu zgłoszenia swojej kandydatury do bezpłatnej nauki na wybranym kierunku zawodowym. W związku z tym spełniona została trzecia przesłanka warunkująca stwierdzenie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Artykuł 27 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że ; - ust. 1 nie wydaje się decyzji, o której mowa w art. 26 jeżeli przedsiębiorca zaprzestał stosowania praktyki, o której mowa w art. 24, - ust. 2 w przypadku określonym w ust. 1 Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszająca zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzająca zaniechanie jej stosowania. W niniejszym postępowaniu dowodowym ustalono, że reklamy radiowe zlecone przez Piotra Wasaka od 4 stycznia 2008 r., a informujące o bezpłatnym kształceniu w Policealnej Szkole dla Dorosłych w Lublinie nadawane były do 5 maja 2009 r. Akcje reklamowe prowadzone były w tym okresie w poszczególnych miastach w różnych formach i zamykały się różnymi datami. W części miast akcje ulotkowe prowadzone były na początku 2009 r. już z informacjami prawidłowymi o zasadach nauki na poszczególnych kierunkach. Jednak Prezes UOKiK uznał, że skoro do 5 maja 2009 r. nadawane były reklamy radiowe Radio Eska w Lublinie, o treści sugerującej bezpłatną naukę w Szkole w Lublinie, stąd stwierdzenie 15

16 zaniechania stosowanej przez Piotra Wasaka praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zamyka się datą ostatniej emisji zakwestionowanej reklamy. Stąd następny dzień 6 maja 2009 r. statuuje data stwierdzenia zaniechania. Stąd stwierdzono, jak pkt I sentencji niniejszej decyzji. AD. II. W punkcie II sentencji Prezes Urzędu nałożył na przedsiębiorcę Piotra Wasaka karę pieniężną z tytułu naruszenia zakazu o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i ust 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I sentencji w wysokości: 6 928,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem zł), płatną do budżetu Państwa. Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu ma kompetencje do ukarania przedsiębiorcy poprzez nałożenie na niego kary pieniężnej w wysokości 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeśli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie zawiera zamkniętego katalogu przesłanek, od których uzależniona jest wysokość kar nakładanych na przedsiębiorców. Artykuł 111 ustawy stanowi, iż przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, należy w szczególności uwzględnić okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy. W roku 2008 r. przedsiębiorca Piotr Wasak osiągnął przychód ogółem z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości: xxxx zł, w tym z działalności (szkolnictwo), której dotyczy stwierdzona praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów w wysokości: xxxx zł. Maksymalna wysokość kary, jaka mogłaby być nałożona na przedsiębiorcę to: xxxxx zł. Fakt nałożenia kary podkreślać ma naganność zachowania podmiotu, który dopuścił się stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a tym samym naruszył ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Kara pieniężna nakładana przez Prezesa Urzędu pełni funkcję represyjną, prewencyjną oraz edukacyjną. Funkcja represyjna ma stanowić dolegliwość dla przedsiębiorcy łamiącego prawo oraz ma na celu przymuszenie go do powstrzymania się od podobnych działań. Funkcja prewencyjna oraz edukacyjna mają na celu powstrzymanie przedsiębiorcy stosującego praktykę oraz innych przedsiębiorców przed stosowaniem w przyszłości tego typu praktyk w obrocie z konsumentami. W niniejszej sprawie za naruszenie zakazu określonego w pkt I sentencji niniejszej decyzji Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorcę Piotra Wasaka karę pieniężną w wysokości 6 928,00 zł, co stanowi xx% przychodu osiągniętego w 2008 roku. 16

17 Podstawą obliczenia wysokości kary jest przychód przedsiębiorcy osiągnięty w roku poprzedzającym rok nałożenia kary tj. kwota xxxxxx zł. Należy przyjąć, iż naruszenie nastąpiło na etapie przedkontraktowym. Istotą tego etapu jest zachowanie przedsiębiorcy wobec konsumenta wyrażającego zamiar zawarcia kontraktu, polegające na naruszeniu przepisów prawa wpływające na treść kontraktu. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której konsument zapoznając się z treścią reklam stosowanych przez przedsiębiorcę w okresie od 4 stycznia 2008 r. do 5 maja 2009 r., a dotyczących warunków nauki w Policealnym Studium dla Dorosłych w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu odnosił wrażenie, że nauka w tych Szkołach jest bezpłatna bez względu na kierunek zawodowy, jaki wybierze dla siebie. Z kolei działanie przedsiębiorcy to stosowanie praktyki polegającej na stosowaniu reklamy wprowadzającej w błąd, co do faktycznych zasad korzystania z oferty w niej przedstawionej, co stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa tj. jest czynem nieuczciwej konkurencji i stanowi niedozwoloną praktykę rynkową. Konsument zainteresowany dalszym kształceniem na wybranym przez siebie kierunku zawodowym stykał się poprzez treści zakwestionowanych reklam z informacjami, które w praktyce nie obowiązywały w takim zakresie, jak podano w reklamach, a więc konsument był wprowadzany w błąd na etapie podjęcia decyzji, czy zwiąże się kontraktem z przedsiębiorcą. Odsetek określony w ramach etapu przedkontraktowego w celu dalszego obliczania kary to 0,20% przychodu przedsiębiorcy. Kwota uzyskana w wyniku przeprowadzonych obliczeń stanowi tzw. kwotę bazową, która wynosi xxxx zł. Ze względu na fakt, że przychód z działalności (szkolnictwo), której dotyczy stwierdzenie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wynosi: xxxxz ł., co stanowi ok. xx% w całym przychodzie tego przedsiębiorcy, postanowiono obniżyć kwotę bazową wyliczoną w oparciu o cały przychód o 30% tj. do kwoty xxxxx zł. W niniejszej sprawie nie stwierdzono okoliczności łagodzących i obciążających. W związku z powyższym tak wyliczona kar stanowi 6 928,00 zł, co stanowi xx% przychodu ogółem tego przedsiębiorcy. Zdaniem Prezesa Urzędu, tak określona kara spełni zarówno rolę represyjną jako sankcja i dolegliwość za naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak i prewencyjną, zapobiegającą ponownemu ich naruszeniu. Nie bez znaczenia jest też jej walor wychowawczy, w tym wymiar ogólny, odstraszający dla innych przedsiębiorców działających w branży przed podobnym naruszaniem słusznych interesów konsumentów. Biorąc od uwagę powyższe kara pieniężna nałożona na przedsiębiorcę Piotra Wasaka jest adekwatna do okresu, stopnia oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stwierdzonych pkt I sentencji decyzji. 17

18 Zgodnie z treścią art. 112 ust. 3 ustawy o okik określoną wyżej karę pieniężną należy wpłacić, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji, na konto Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: NBP O/O Warszawa Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art Kpc od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie. Otrzymuje: 1.Ilona Orzechowska radca prawny, pełnomocnik Piotra Wasaka Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie Kancelaria Radcy Prawnego Ul. Świętokrzyska 19/ Lublin, 2.Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Narutowicza Lublin 18

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO/61-30( )/08/TD Łódź, dnia 7

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź, P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO/61-82/04/AS Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. p o s t a n a w i a

D E C Y Z J A. p o s t a n a w i a Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 20 stycznia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.162.2.2013 ( ) D E C Y

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG - 2/2013

DECYZJA NR RBG - 2/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Katowicach 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43 tel. 32 256 46 96, 32 255 26 47, 32 255 44 04 fax 32 256 37 64 E-mail: katowice@uokik.gov.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (0 42) 636 36 89, fax (0 42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-07/09/MD Łódź, dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 18 grudnia 2014r. RKT-61-41/13/SB DECYZJA Nr RKT-44/2014 Stosownie do art. 33 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE L.dz. RKR-61-16/06/JL- 5 /07 Kraków, dn. 23 stycznia 2007 r. DECYZJA nr RKR - 3 /2007 Na podstawie art. 23c w związku z art. 23a ust.

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 19/2012

DECYZJA RLU Nr 19/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl Lublin,

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 03.09.2015 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 03.09.2015 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 03.09.2015 r. DNA.8523.31.2015 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RBG - 21/2009

DECYZJA RBG - 21/2009 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, Fax (052) 345-56-17, E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

Decyzja RLU Nr 22/ 2014

Decyzja RLU Nr 22/ 2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU 61 8/14/EW

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-430-1( )/14/AM Łódź, dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -22/2014

DECYZJA NR RBG -22/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 10 września 2014

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-62(10)/12/AB Łódź, dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz I.505.17.2014.AWO Pan Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W dniu 14 stycznia 2013 r. wystąpiłam

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 16/2013

DECYZJA RLU Nr 16/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl za p.o.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-19( )/11/TD Łódź, dnia 4 listopada

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKR 17/2011

DECYZJA Nr RKR 17/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98, E-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-61-8/11/MS- /2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-33/14/DJ Warszawa, 2015 r. DECYZJA nr RWA 08/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

RLU-61-192/04/JS Lublin, dnia 14 marca 2005 r.

RLU-61-192/04/JS Lublin, dnia 14 marca 2005 r. PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI Delegatura w Lublinie 20-079 Lublin, ul. Dolna 3-go Maja 5 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE L.dz. RKR-61-1/06/KCH- 7 /06 Kraków, dn. 18 kwietnia 2006 r. DECYZJA nr RKR - 16 /2006 Na podstawie art. 23e ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 25 tel.(071) 323 63 80, fax (071) 323 63 98 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30.

Bardziej szczegółowo

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu?

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Zmiana przepisów dotyczących spamu W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK Warszawa, luty 2008 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. ZAKRES PODMIOTOWY BADANIA...

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-31/08/AJ Warszawa, dn. 31 grudnia 2008 r. DECYZJA DDK Nr 37 /2008 I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-21/08/MSK Warszawa, dn. 22 września 2008 r. DECYZJA Nr RWA - 33/2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-7/11/AŻ Warszawa, dn. 3 grudnia 2012 r. DECYZJA Nr RWA-35/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-1/08/AZ Warszawa, dn. 31 stycznia 2008 r. DECYZJA Nr RWA - 2/2008 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca 2011 r. DECYZJA Nr RŁO 5/2011

RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca 2011 r. DECYZJA Nr RŁO 5/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU 61-23/11/JS

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 31.05.2016 r. ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4 oraz art. 129b ust. 1 i 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 03.06.2016 r. DNA.8521.29.2016 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ustawa

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, ( ) r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, ( ) r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, ( ) r. DNA.8523.53.2015 D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art. 108 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 19.05.2016 r. DNA.8523.10.2016 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4 oraz art. 129b

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DDK- 61- /07/JK Warszawa, dn. lutego 2007 r. POSTANOWIENIE I. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE L.dz. RKR-430-2/06/JL- /06 Kraków, dn. 13 grudnia 2006 r. DECYZJA nr RKR - 49 /2006 Na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RBG 34/2014

DECYZJA Nr RBG 34/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. (52) 345-56-44, Fax (52) 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 listopada

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RWR 28/2007 UZASADNIENIE

DECYZJA RWR 28/2007 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-12/07/KS

Bardziej szczegółowo

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki

Świętokrzyski Wojewódzki Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach WIF-KI-WSN.8523.32.2014 Kielce, dn. 15 grudnia 2014r. DECYZJA Na podstawie art. 94a oraz art. 129b ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Olsztyn, dnia 22 maja 2015 r. KŻ.8361.28.2015.GM Patryk Korona prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PATRYK PAWEŁ KORONA ABC bis ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Pani. Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Pani. Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-682618-V/ll/KM RPO-687268-V/l 1/KM 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Małgorzata Tomkiel

Bardziej szczegółowo

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 126 Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 Akty prawne (inne niż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów): Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów uwzględnia interesy konsumentów w rozumieniu art. 4 pkt 12 u.o.k.k. (podczas gdy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2009 r. DKK2-430/1/09/LK

Warszawa, dnia 18 czerwca 2009 r. DKK2-430/1/09/LK PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-430/1/09/LK Warszawa, dnia 18 czerwca 2009 r. DECYZJA nr DKK - 37 /09 I. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

RŁO-61-7(16)/13/AB Łódź, dnia 15 października 2013 r. DECYZJA Nr RŁO 44/2013

RŁO-61-7(16)/13/AB Łódź, dnia 15 października 2013 r. DECYZJA Nr RŁO 44/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-7(16)/13/AB Łódź, dnia 15 października

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-8/13/JKa Warszawa, dn. 7 listopada 2013 r. DECYZJA Nr RWA-19/2013 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.172.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica 36 62-800

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RBG 27/ 2012

DECYZJA Nr RBG 27/ 2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (52) 345-56-44, fax (52) 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RWR 4/2012

DECYZJA nr RWR 4/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-42/11/JM/

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RBG -35/2012

DECYZJA nr RBG -35/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-8/2004/MP Warszawa, dn. 29 grudnia 2004 r. DECYZJA Nr RWA - 38/2004 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 13/2015. postanawia

DECYZJA NR 13/2015. postanawia PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRRiT-067/2015-decyzja nr 13/2015 Warszawa, 29 września 2015 r. TELEWIZJA POLSKA S.A. ul. J.P. Woronicza 17 00-999 Warszawa DECYZJA NR 13/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-27/13/PP-19/15 Kraków, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA NR RKR - 2/2015 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom?

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Przepisy służące ochronie konsumentów 1/ Konstytucja RP Art.76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH RKT 61 08/13/BP Katowice, dnia 24 czerwca 2013 r. DECYZJA Nr RKT - 14/2013 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH RKT 61 07/15/BP DECYZJA Nr RKT 17/2015 Katowice, 17 grudnia 2015 r. I. Stosownie do art. 33 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-10 /09/JKa DECYZJA Nr RWA-35/2009 Warszawa, dn. 30 października 2009 r. I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Lekarz medycyny nie może godzić się na wykorzystywanie swojego nazwiska i tytułu przy wykonywaniu przez spółkę cywilną, której jest wspólnikiem, działalności

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH RKT 61 30 /12/AD Katowice, dnia 14 grudnia 2012 r. DECYZJA Nr RKT - 42/2012 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta Gazeta Prawna 29/2008z dnia 08.12.2008 (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach Zmiana umowy bez poinformowania klienta UMOWA O DOSTARCZANIE INTERNETU Umowa o świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 2 stycznia 2012 r. DOLiS/DEC-820/10 dot. DOLiS-440-820/10/OS/I D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 Łódź, dnia 7 marca 2014 roku... Decyzja nr 05/01/I/2014 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

RKR-430-2/15/BR- 5 /2015 Kraków, dnia 19 sierpnia 2015 r. DECYZJA nr RKR - 7/2015

RKR-430-2/15/BR- 5 /2015 Kraków, dnia 19 sierpnia 2015 r. DECYZJA nr RKR - 7/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5 31-011 Kraków tel./fax 12 421-75-79, 421-74-98 e-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-430-2/15/BR- 5 /2015 Kraków,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. r. DOLiS/DEC-103/13 dot.dolis-[.] DECYZJA Na podstawie art. 104 1, art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-27/13/PP-15/13 Kraków, dnia 30 grudnia 2013 r. DECYZJA CZĘŚCIOWA NR RKR - 50/2013 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-44/12/DJ Warszawa, 4 grudnia 2013 r. DECYZJA nr RWA - 23/2013 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika

Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika Warszawa, 24 marca 2015r. Konferencja Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego - wczoraj,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 18/2013

DECYZJA nr RPZ 18/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań tel. 618 521 517, 618 527 750, fax: 618 518 644 e-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/18/12/MW Poznań,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RŁO 10/2015

DECYZJA Nr RŁO 10/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-3(12)/15/AB Łódź, dnia 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-6/13/PM Warszawa, dn. 30 grudnia 2013 r. DECYZJA NR DDK - 9/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKR - 52/2013

DECYZJA Nr RKR - 52/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-44/12/AGW- /13 Kraków, dnia 30 grudnia 2013 r. DECYZJA Nr RKR - 52/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-25/11/MLM Gdańsk, dnia 13 grudnia 2011r. DECYZJA NR RGD.27/2011 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (0 42) 636 36 89, fax (0 42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-12/09/AK Łódź, dnia 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH RKT-61-07/09/SB Katowice, 08.09.2009r. DECYZJA Nr RKT-24/2009 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/25/03/DL Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 3/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Borkowski. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Borkowski. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1497/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Jaśkiewicz Arbitrzy: Piotr Borkowski Krzysztof Rozenbajger Protokolant

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. WIF-WR-I.8523.44.2014

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. WIF-WR-I.8523.44.2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.44.2014 Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt: D/LE.ŻG.8361.22.2012 ZPO Poznań, dnia grudnia 2012 r. TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-11/11/ZK

Bardziej szczegółowo

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 10, tel. (89) 527-27-65, fax. (89) 527-42-51 Olsztyn, dnia 10 lipca 2015 r. KŻ.8361.799.2014.MT

Bardziej szczegółowo