WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY"

Transkrypt

1 Wrzesień 2014 (186) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU: WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY 15. jubileusz obchodził w tym roku Wiślaczek Country, impreza przyciągająca od wielu lat fanów tej muzyki do Wisły. Tradycyjnie już nasze miasto opanowali kowboje i motocykliści, nie zabrakło także dobrych koncertów. Więcej o imprezie czytaj na stronie 9. fot. Łukasz Bielski REKLAMA OGŁOSZENIA Zmarła Elżbieta Jakubczak Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 28 sierpnia br. zmarła Pani Elżbieta Jakubczak, dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach. W imieniu Władz Samorządowych Miasta Wisła składamy Rodzinie i Bliskim, oraz całej społeczności szkolnej wyrazy głębokiego współczucia. Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisła Lidia Forias Z ca Burmistrza Miasta Wisła Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisła Sylwester Foltyn Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Wiśle

2 Z humorem o unijnych projektach fot. Mirosław Podżorski Śląska Sobota w Wiśle 30 sierpnia w wiślańskim amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbyła się Śląska Sobota. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Grupa Piłkarek z Knurowa, Kabaretowa Grupa Biesiadna KGB oraz Mirek Szołtysek z zespołem Wesołe Trio. Podczas koncertów nie zabrakło dodatkowych atrakcji przygotowanych przez pracowników Wiślańskiego Centrum Kultury. Barbara Niemczyk REKLAMA OGŁOSZENIA Czy można mówić o unijnych projektach z humorem? Można. Przekonali się o tym widzowie kabaretonu Z humorem pod unijnym nadzorem, który odbył się 29 sierpnia w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny. Organizatorami imprezy byli TVP Katowice i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, przy współudziale Urzędu Miejskiego w Wiśle. Dobrą dawkę humoru, poprzedzoną ciekawą prezentacją inwestycji zrealizowanych w Wiśle z funduszy unijnych, zapewnili Kabaret NOC, Marcin Zbigniew Wojciech, Kabaret Jurki oraz Kabaret RAK. W rolę gospodarza wieczoru wcielił się Krzysztof Respondek. Widowisko w wiślańskim amfiteatrze rejestrowały telewizyjne kamery, a relację z imprezy Z humorem pod unijnym nadzorem będzie można zobaczyć we wrześniu na antenie Telewizji Katowice. fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, Wisła, tel. (33) , e mail: Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy. Skład i druk: Eurodruk offset Sp. z o.o., Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, tel. (33) , e mail: Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25 tego dnia każdego miesiąca! 2 echo WISŁY

3 Wrzesień 2014 Z prac Rady Miasta Wisła 12 sierpnia odbyła się sesja Rady Miasta Wisła. Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie: zmiany budżet Miasta Wisła na rok 2014 (12 głosów za jednogłośnie), zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła (jednogłośnie), przyjęcia środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura na lata , będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacji projektu pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wisła (jednogłośnie), zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na remont ul. 11 Listopada (jednogłośnie), zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego wykonania przez Gminę Wisła remontu drogi powiatowej na terenie miasta Wisła (jednogłośnie), wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu (11 za i 1 wstrzymujący się ), sprawienia pogrzebu przez Gminę Wisła (jednogłośnie), zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych (jednogłośnie), zmiany uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (jednogłośnie), zmiany uchwały Rady Miasta Wisły z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie). Podczas sesji udzielono również odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku Białej na uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Wisła. Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisła Projekt budżetu Miasta Wisły na rok 2015 Burmistrz Miasta Wisła informuje, iż przystępuje do opracowywania projektu budżetu Miasta Wisła na rok Kontynuując realizowaną od wielu lat zasadę partycypacji społeczeństwa w przygotowaniu projektu budżetu, zapraszam wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego miasta do składania wniosków z propozycjami zadań przewidzianych do realizacji w roku 2015 i ewentualnej ich kontynuacji w latach kolejnych. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać do dnia 21 września br., przy czym złożenie wniosku nie gwarantuje automatycznego uwzględnienia zadania w projekcie budżetu. Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisła ZGŁOŚ KANDYDATURĘ DO LAURU SREBRNA CIESZYNIANKA Do 15 września można składać wnioski kandydatury do Lauru Ziemi Cieszyńskiej Srebrna Cieszynianka w roku W związku z tym zachęcamy wszystkie działające na terenie gminy Wisła stowarzyszenia, organizacje i instytucje do zgłaszania kandydatur do tegorocznego lauru. Pisemne wnioski prosimy składać w sekretariacie Burmistrza Miasta Wisła (Urząd Miejski, pl. Hoffa 3) do dnia 15 września br. Centrum Informacji Turystycznej Wisła najlepsze w powiecie cieszyńskim Centrum Informacji Turystycznej w Wiśle zajęło wysokie 14. miejsce w rankingu Informacji Turystycznych w województwie śląskim. To najlepszy wynik w powiecie cieszyńskim! Diagnoza poziomu jakości świadczonych usług PIT województwa śląskiego z wykorzystaniem koncepcji badawczej Mystery Shopping (ukryty klient) została przeprowadzona przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Głównym celem badań była ocena jakości usług świadczonych przez punkty IT w województwie śląskim, sprawdzenie zgodności realizacji usług z założonymi normami i zasadami oraz wytycznymi dotyczącymi kategoryzacji punktów IT stworzonymi przez Polską Organizację Turystyczną. Podczas badań przez tzw. tajemniczych klientów kontrolowano obsługę bezpośrednią, telefoniczną i mailową. Sprawdzano kulturę obsługi turystów, prezencję pracowników PIT, znajomość języków obcych, oznaczenie Punktu Informacji Turystycznej i materiały promocyjne. Badanie przeprowadzono w 69 punktach na terenie województwa śląskiego. Na ostateczny wynik składała się suma punktów uzyskana podczas trzech audytów bezpośredniego, mailowego i telefonicznego. Centrum Informacji Turystycznej Wisła otrzymało 89 na 100% możliwych do uzyskania punktów. Dodajmy, że w miesiącu lipcu CIT przy pl. Hoffa 3 odwiedziło ponad 2600, a w sierpniu prawie 3000 turystów. Obowiązek przekazywania sprawozdań statystycznych Urząd Statystyczny w Rzeszowie, jako koordynator ogólnopolskiego badania statystycznego turystycznych obiektów noclegowych, przypomina o obowiązku bieżącej aktualizacji wykazu obiektów świadczących usługi noclegowe w formie elektronicznej poprzez system Ewidencja Obiektów Turystycznych (EOT). Stałym miesięcznym badaniem KT 1 objęte są obiekty posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych, natomiast obiekty dysponujące maksymalnie 9 miejscami noclegowymi badane są metodą reprezentacyjną raz w roku na formularzu KT 2. Badania te nie są skomplikowane merytorycznie, nie zawierają danych finansowych i wrażliwych (wymagają jedynie informacji o liczbie osób korzystających z obiektu i liczbie udzielonych noclegów). Dane są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań zbiorczych. Urząd Statystyczny w Rzeszowie Spotkania Anonimowych Alkoholików Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 wejście od strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet Al Anon. Zapraszamy! echo WISŁY 3

4 STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE Przekazuję informacje, które powinny zainteresować każdego, komu nie jest obojętne zdrowie i życie. Zwiększająca się produkcja dóbr konsumpcyjnych oraz postęp techniczny sprawiają, że powstają coraz większe ilości odpadów, co staje się poważnym problemem gospodarczym i środowiskowym. Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych! Ludzie nie zdają sobie sprawy, że spalanie odpadów w piecach CO stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Najczęściej spalaniu ulegają odpady takie jak: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne plastik, folia; metal puszki po napojach, stare umeblowanie, odpady z płyt meblowych, resztki rur, okładzin meblowych, folii, gąbek tapicerskich, itp.). Najgorsze skutki przynosi spalanie tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek foliowych, gumy, starych szmat i butów oraz zużytych pampersów. Według danych z raportu Komisji Europejskiej, wynika, że co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. W Unii Europejskiej co dziesiąta osoba umierająca z powodu zanieczyszczonego powietrza pochodzi właśnie z naszego kraju!!! Podczas spalania w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne zwane dioksynami. Dioksyny to toksyczne związki chemiczne obce żywym organizmom, dostające się do środowiska naturalnego wskutek działalności produkcyjnej człowieka lub z odpadami, także gazami powstającymi podczas spalania. Zawierają: pył (suchy), związki oznaczone jako węgiel całkowity, tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężki zaliczane do I grupy (kadm, rtęć, tytan), II grupy (arsen, kobalt, nikiel, selen), III grupy (ołów, chrom). Działanie tego cichego zabójcy polega na uszkadzaniu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa. Najsilniejszy szkodliwy wpływ dioksyn obserwuje się w systemie rozrodczym ludzi i zwierząt, a także w systemie wydzielania wewnętrznego, który reguluje gospodarkę hormonalną. Wpływa też na system immunologiczny odpowiedzialny za stopień odporności organizmu na czynniki chorobotwórcze. Dioksyny stanowią zagrożenie rakotwórcze. Na dokładkę z kominów wylatują dwutlenek siarki, cyjanowodór i chlorowodór. Oddziaływanie zanieczyszczeń (SO 2 ) u ludzi powoduje trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego efektem jest zanik blaszek liściowych. Związki powstające podczas spalania plastiku w piecach centralnego ogrzewania opadają na pola uprawne oraz wody śródlądowe, przedostają się do sieci wodnej. Są zatem obecne w glebie naszych przydomowych ogródków, gdzie uprawiamy warzywa na potrzeby rodziny i znajomych. Powstające siarczany i kwas siarkowy prowadzą do opadów kwaśnych deszczy. Stopniowo kumulując się w glebie, powodują jej zakwaszenie i zasolenie, zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi, a w konsekwencji utratę zdrowia, czasem życia. Związki azotu z kolei podrażniają i uszkadzają płuca. Są przyczyną chorób takich jak bardzo ciężkie zapalenie płuc czy bronchit. Z kolei tlenek węgla jest trujący zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Utrudnia transport tlenu, oddziałuje na centralny układ nerwowy. Ponadto pył powstający podczas spalania odpadów odkłada się w glebie powodując zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska. Beata Miś Komendant Straży Miejskiej w Wiśle POROZMAWIAJĄ O STRATEGII 16 września serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i mieszkańców Wisły na spotkanie z dr hab. Mirosławem Miką oraz przedstawicielami firmy Delta Partner, które będzie poświęcone zagadnieniom związanym z rozwojem turystyki w Wiśle i Beskidach. Dr hab. Mirosław Mika od wielu lat bada ruch turystyczny w Beskidach i temu tematowi będzie poświęcone jego wystąpienie. Z kolei przedstawiciele Delta Partner opowiedzą o opracowywanej w oparciu o działanie Beskidzkiej 5 Strategii rozwoju miasta Wisły do 2020 roku. Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle o godz. 16:00. Wakacyjne remonty w szkołach Wakacje dobiegły do końca. W większości zakończyły się już remonty i inwestycje realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wisła. Najważniejsze prace przeprowadzone w czasie tegorocznych wakacji to: 1) w Zespole Szkół nr 1 w Wiśle (Centrum): montaż klimatyzacji w salach na 3 piętrze zł, roboty malarskie zł; 2) w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Wiśle (Głębce): adaptacja pomieszczeń na parterze zmiana sposobu użytkowania dla I klasy ,38 zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zł, montaż okapu w kuchni ,03 zł, na realizację czeka jeszcze zadanie: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Wiśle w ramach programu Radosna szkoła ,30 zł; 3) w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Wiśle (Malinka): remont kuchni i zaplecza ,60 zł, adaptacja pomieszczenia w budynku Przedszkola Integracyjnego na łazienki dla dzieci ,50 zł; 4) w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Wiśle (Czarne): remont chodnika przed szkołą (dojście do szkoły) zł; 5) w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle (Jawornik): remont dachu wymiana pokrycia dachowego i zniszczonych krokwi ,85 zł, naprawa rynien zł. Sylwester Foltyn Dyrektor MZEAS Zmiana zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Od 1 września 2014 roku obowiązuje zróżnicowanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wisła, w zależności od liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości, która nie stanowi zabudowy wielorodzinnej. W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż dwie osoby niepełnoletnie, ustala się stawkę opłaty za trzecią i kolejne osoby niepełnoletnie w wysokości 1 zł miesięcznie za każdą z tych osób (Uchwała Nr XXXIX/621/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/605/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/321/2012 z 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty). W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia korekty deklaracji w Urzędzie Miejskim w Wiśle, pokój Nr 102. Korekty deklaracji powinna dokonać osoba, która składała pierwszą deklarację w ramach prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego. UZUPEŁNIENIE INFORMACJI W sierpniowym numerze miesięcznika Echo Wisły w artykule Wisła sportem stoi zamieszczona została informacja dotycząca inwestycji sportowej, jaka jest: Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum. Wśród wymienionych instytucji, które przyczyniają się do realizacji wspomnianej inwestycji pominięta została Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle. To właśnie na terenie o pow m², udostępnionym przez Parafię, realizowana jest zasadnicza część inwestycji. Teren został udostępniony - nie sprzedany - na okres 25 lat na podstawie uchwały Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle dnia 06 lutego 2011 r. a zatwierdzonej przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Parafia udostępniła teren niekomercyjnie, zastrzegając również jego niekomercyjne użytkowanie, a jedynie na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży. Informacja dotycząca zakupu działki przez Miasto Wisła dotyczy działki, której właścicielem były Polskie Koleje Państwowe. Jedną z działek należących do PKP Miasto Wisła dzierżawi. 4 echo WISŁY

5 JAK DRUŻYNA DOBRZE GRA, TO TRENERA SIĘ NIE ZMIENIA Rozmowa z Janem Poloczkiem, burmistrzem Wisły Panie Burmistrzu, bieżąca kadencja zbliża się szybkimi krokami do końca. Trzeba przyznać, że ten czas upłynął bardzo szybko. Rzeczywiście, jeszcze niedawno brałem udział w kampanii wyborczej i starałem się o fotel burmistrza, a już zaraz będą kolejne wybory. Okres czterech lat kadencji jest bardzo krótki. W innych krajach, na przykład w Niemczech, trwają one dłużej i jest to moim zdaniem lepsze rozwiązanie, gdyż można wtedy wiele rzeczy zaplanować i zrealizować do końca. W polskim samorządzie nie zawsze się to udaje, ze względu na brak tego czasu. Koniec kadencji nie oznacza jednak wcale, że Pańskie gazdowanie w Wiśle musi się skończyć. Już kilka miesięcy temu deklarował Pan, że będzie starał się o reelekcję. Rozumiem, że tą decyzję Pan podtrzymuje? Już w lutym publicznie powiedziałem, że zamierzam kandydować i tej decyzji nie zmieniam. Uważam, że nie ma co chować głowy w piasek i czekać do samego końca, aż ruszy kampania, tylko jasno deklarować swoje zamierzenia. Moim zdaniem wiele spraw udało się zrealizować, co zresztą widać, i to skłania mnie do tego, by nadal kierować gospodarką Wisły. Uważam, że jest ona prowadzona na bardzo dobrym poziomie i miasto jest bardzo dobrze przygotowane do sięgania po środki europejskie, przez co ma możliwość dalszego rozwoju. Jakbyśmy mieli podsumować minione cztery lata, to jaki to był czas dla Wisły? Co udało się osiągnąć? Najbardziej przyjemnymi, a zarazem obrazującymi rozwój naszego miasta są opinie ludzi, którzy do Wisły przyjeżdżają. Rozmawiam z turystami i oni mówią, że Wisła jest coraz piękniejsza. To świadczy o tym, że nie stoimy w miejscu. Kadencyjność polega między innymi na tym, że wszyscy musimy kontynuować to, co zapoczątkowali poprzednicy, i w tej kadencji też kontynuowaliśmy inwestycje, które przejęliśmy w spadku po poprzedniej ekipie rządzącej miastem. Cieszę się, że nie zmarnowaliśmy tego, tylko dokończyliśmy dzieła. Ponadto wiele rzeczy udało się zrobić dodatkowo, jak drogi czy modernizacje szkół. Chcę podkreślić, że ilość funduszy pozyskiwanych między innymi z Unii Europejskiej świadczą o tym, że samorząd wiślański potrafi sięgać po środki zewnętrzne. Wśród miejscowości do 15 tysięcy mieszkańców znajdujemy się na wysokich miejscach w rankingach, dotyczących pozyskiwania pieniędzy z UE, ale umiemy także zdobywać środki z innych źródeł, choćby z Urzędu Marszałkowskiego czy Ministerstwa Sportu na budowę skoczni narciarskich w centrum. Zadłużenie miasta też jest na bardzo przyzwoitym poziomie i to pozwala myśleć o kolejnych inwestycjach z programów unijnych w następnych latach, a co za tym idzie nadal rozwijać Wisłę. Cieszę się także, że przekonałem radnych do tego, by miasto wyemitowało obligacje komunalne. To jest dobry instrument, który podkreślę nie ma służyć do zadłużania miasta, tylko pozwoli w większym stopniu na pozyskiwanie środków europejskich. Jestem zadowolony z tego, co osiągnęliśmy w mijającej kadencji i jestem również optymistą, bo przed miastem są dobre perspektywy rozwoju. Jak Pan już wspomniał nie zarzucił Pan pomysłów zapoczątkowanych w poprzedniej kadencji i kontynuował niektóre projekty, które pozostawił poprzednik. To wszystko w myśl zasady, że bez pewnej ciągłości samorząd funkcjonować nie może. Efektem tego jest, że mamy ukończony kolejny etap rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej w mieście, jest pięknie zrewitalizowany park, powstało też wiele nowych obiektów sportowo rekreacyjnych. To wszystko było możliwe właśnie dzięki tej ciągłości, o której Pan Redaktor mówi. Uważam, że jak na możliwości budżetowe Wisły udało się zrobić naprawdę dużo. Pewnych rzeczy, jak wymieniona już kanalizacja, nie widać, ale są też widoczne inwestycje nowe elewacje szkół po termomodernizacji w Czarnym, Malince i Jaworniku, nowe place zabaw przy szkołach, czy nowa elewacja budynku przedszkola w Malince, itp. Staramy się inwestować nie tylko w centrum i będę chciał ten kierunek kontynuować. Przykładowo przymierzamy się do budowy wielofunkcyjnych boisk w Malince i Czarnym. Projekty już są. Wiadomo, że centrum zawsze będzie głównym miejscem spotkań i pobytu turystów, ale chcę, by Wisła rozwijała się równomiernie, czyli w taki sposób, by nasze doliny również były przyjazne dla mieszkańców i przyciągały turystów. Przykładem na to mogą być inwestycje drogowe. Te były modernizowane w ostatnich latach bardzo intensywnie, szczególnie w dolinach. Wierzę, że mieszkańcy Wisły to po prostu widzą. Jak rozpoczynałem pierwszą kadencję w 1998 roku, zapoczątkowałem politykę wykładania górskich dróg płytami. Wtedy tych dróg było do zrobienia co niemiara. Teraz widać już światełko w tunelu i jest tylko kwestią czasu, gdy na wszystkich wiślańskich drogach w górach te płyty będą zamontowane. W tej kadencji wyłożyliśmy kilka tysięcy płyt i ten proces trzeba kończyć, a najlepiej jak najszybciej dokończyć. Jakość remontów też się poprawiła, bo modernizujemy drogi w nowej technologii i między płytami kładziemy asfalt, co zwiększa ich stabilność, trwałość i komfort jazdy. Ważnym aspektem działania samorządu jest także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Co w tej kwestii jest robione? Zakupiliśmy dwa nowe wozy strażackie, co zwiększyło skuteczność działania naszych jednostek OSP. Ponadto stale współpracujemy z GOPR, przez co w mieście organizowane są pokazy i szkolenia, mające na celu uświadomienie turystom, jak bezpiecznie poruszać się w górach. Współpracujemy także z policją, dołożyliśmy pewną kwotę na zakup samochodu dla naszego komisariatu, a ponadto coraz skuteczniej działa Straż Miejska, która stosuje zasadę, by więcej pouczać, niż karać mandatami To wszystko są działania, które poprawiają poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców i naszych gości. Panie Burmistrzu, a jesteśmy przygotowani do podnoszenia jakości obsługi petentów w urzędzie, m.in. poprzez wdrażanie nowych technologii multimedialnych? Myślę, że poziom obsługi klientów urzędu jest dobry, ale oczywiście idziemy z duchem czasu i podobnie jak cały świat my też zmierzamy w kierunku, by niektóre sprawy można było załatwiać za pośrednictwem Internetu. Realizujemy projekty unijne, które sprawiają, że turyści i mieszkańcy mogą korzystać z tej nowoczesnej formy kontaktu z urzędem. Nie trzeba już przychodzić do magistratu, tylko załatwić sprawę siedząc przy domowym komputerze. Aktualnie kończymy wdrażanie projektu Wiślański e Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e usług dostępnych dla społeczeństwa. Trzeba co prawda petentów przyzwyczajać do tego systemu, bo niewiele osób z niego jeszcze korzysta, ale to będzie tak, jak z bankami. Kiedyś chodziliśmy do kasy z gotówką a teraz większość ludzi załatwia przelewy czy płatności prze Internet i ta forma działania urzędu wiślańskiego jest i będzie rozwijana. W samorządzie tak to bywa, że nie wszystko zawsze uda się zrobić. Jedną z takich spraw, która spędza sen z powiek wiślanom i turystom jest brak basenu w Wiśle. Czy w tej kwestii coś idzie do przodu? To nie jest tak, że Wisła nie ma basenu, tylko ten basen, zresztą nie z naszej winy, jest zamknięty. Ludzie kojarzą baseny z miastem, ale niestety samorząd nie jest właścicielem tych gruntów i nie może tam inwestować. REKLAMA OGŁOSZENIA echo WISŁY 5 fot. Łukasz Bielski

6 OSP Wisła Centrum zwycięża w plebiscycie Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Wisły Centrum została zwycięzcą plebiscytu na Najlepszą jednostkę OSP w powiecie cieszyńskim organizowanym przez Dziennik Zachodni. Wiślanie otrzymali aż 7096 głosów wyprzedzając tym samym OSP Istebna Centrum i OSP Istebna Zaolzie, które otrzymały odpowiednio 5449 i 4670 głosów internautów. Głosować można było na prawie 70 jednostek z terenu całego powiatu cieszyńskiego. Nagrodą dla wiślańskiej OSP z Centrum będzie fotoreportaż w piątkowym tygodniku Cieszyn, czyli dodatku do Dziennika Zachodniego, duże pamiątkowe zdjęcie zwycięzców oraz dyplom. Druhom z OSP Centrum serdecznie gratulujemy. Druhowie wiślańskich jednostek OSP dziękują wszystkim za udział w plebiscycie i głosowanie! To jest najgorsze, że mamy związane ręce, ale moja cierpliwość się skończyła i miasto wystąpiło o przejęcie terenów kąpieliska od PZSN Start, który ma te nieruchomości w wieczystym użytkowaniu. Po tym ruchu zaczęło się dziać coś dobrego, bo jak mnie poinformował prezes Startu Łukasz Szeliga pojawiło się dwóch inwestorów, którzy chcą w te baseny zainwestować pieniądze. We wrześniu ma się odbyć spotkanie tychże inwestorów z kierownictwem Startu, w którym zamierzam uczestniczyć. Jeżeli rozmowy nie przyniosą efektu będę robił wszystko, by to wieczyste użytkowanie wygasić. To byłby zły scenariusz, gdyż taka procedura trwałaby latami. Najlepiej byłoby, gdyby Start zrzekł się tych terenów dobrowolnie i oddał je miastu. Byłaby to najszybsza droga do tego, by miasto mogło inwestować w baseny. Jeżeli gmina stanie się właścicielem tych nieruchomości, zapewniam, że baseny nie będą długo czekały na otwarcie. Tam trzeba włożyć dość sporo pieniędzy, a tych trzeba będzie poszukać albo w partnerstwie publiczno prywatnym, albo w budżecie gminy. Środki te mogłyby pochodzić właśnie ze wspomnianych już wcześniej obligacji. Oczywiście staralibyśmy się pozyskać środki na ten cel również z funduszy europejskich. Obecnie otwarcie basenów w Wiśle uważam za absolutny priorytet. Owszem, w hotelach i innych obiektach są baseny, ale nam brakuje ogólnodostępnego kąpieliska na świeżym powietrzu, gdzie mieszkańcy i turyści spędzaliby czas. Oczywiście dodam, że musi to być basen z atrakcjami i podgrzewaną do odpowiedniej temperatury wodą. Przy tej okazji chcę zapytać o kolejną sprawę, która niestety się przeciąga, czyli kwestia przejęcia przez miasto dworca kolejowego w centrum Wisły. I jeżeli już pozostajemy przy temacie komunikacji, jak długo jeszcze dworzec autobusowy będzie wyglądał tak, a nie inaczej? Musimy przejąć dworzec kolejowy z przyległymi terenami, bo wtedy będziemy mogli rozwijać układ komunikacyjny w centrum Wisły. Odpowiednie dokumenty są już w ministerstwie a w ostatnim tygodniu sierpnia zapadła decyzja o tym, że miasto już wkrótce stanie się właścicielem tych nieruchomości. Po negocjacjach gmina wyłoży za dworzec z budynkami i przyległymi terenami pół miliona złotych. To cena, którą udało mi się wynegocjować z PKP i uważam, że jest ona bardzo korzystna. Szkoda, że moim poprzednikom nie udało się tego samego zrobić z dworcem autobusowym, bo wtedy miasto mogłoby efektywniej planować infrastrukturę komunikacyjną i parkingową. Obecnie jednak firma, która wykupiła nieruchomość jest w trakcie załatwiania formalności i myślę, że jak wszystkie sprawy zostaną w tej kwestii uporządkowane ta inwestycja ruszy. Czego jeszcze nie udało się zrobić, a co Pan planował obejmując stanowisko Burmistrza Miasta przed czterema laty? Jak analizuję to, co planowałem w swoim programie, dochodzę do wniosku, że większość planów udało się zrealizować. Natomiast porażką jest, że nie udało się na tyle zmobilizować Startu do tego, by baseny wyremontowano i je uruchomiono. Przypomnę, że w pierwszym roku obecnej kadencji wyprosiłem w Sanepidzie, że warunkowo dopuszczą obiekt do użytku, jednak brak inwestycji ze strony zarządcy kąpieliska spowodował, że obiekt w końcu zamknięto i do dziś jest nieczynny. Podsyłałem do Startu potencjalnych inwestorów, ale niestety nie mogli oni znaleźć z władzami ośrodka porozumienia. Teraz trzeba zrobić wszystko, by te baseny jak najszybciej uruchomić. Jakie ma Pan plany na kolejną kadencję, bo pewnie to interesuje mieszkańców w tej chwili najbardziej? Jeszcze nie czas i miejsce, by o tym mówić. Wraz z kandydatami na radnych, którzy wystartują z listy mojego komitetu wyborczego, będę chciał dotrzeć do mieszkańców i przekazać im informacje na temat kierunków dalszego rozwoju miasta. Niektóre z tych spraw już zostały zapisane w tej kadencji do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła. Myślę, że będziemy mieli ciekawe propozycje nowych inwestycji, ale również pewne rzeczy będą po prostu kontynuowane. Nie mamy zakończonej kwestii kanalizacji, nie są wyremontowane jeszcze wszystkie drogi, jest do rozwiązania kwestia oświetlenia miasta, więc krótko mówiąc jest jeszcze sporo do zrobienia. Ja nie muszę naszym mieszkańcom wiele obiecywać, tylko będę się starał przekonać wiślan do tego, by postawili na moje doświadczenie i skuteczność działania. Teraz, gdy jest ostatni okres pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i miasto jest dobrze do tego przygotowane, trzeba się zastanowić, czy jest to dobry czas na zmiany. Używając języka sportowego jak drużyna dobrze gra, to trenera się nie zmienia, a myślę, że grupa ludzi pracujących w Urzędzie Miejskim i dla tego miasta stanowi dobrze funkcjonujący mechanizm. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał: Łukasz Bielski Wicepremier Piechociński w Wiśle 31 lipca niespodziewaną, aczkolwiek bardzo miłą wizytę w Urzędzie Miejskim w Wiśle złożył wicepremier Janusz Piechociński. Szef PSL i minister gospodarki, wraz z małżonką, spotkał się z burmistrzem Wisły Janem Poloczkiem i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Ponadto wicepremier zasiadł na widowni amfiteatru, by podziwiać występy zespołów w ramach 51. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. REKLAMA OGŁOSZENIA KURSY JĘZYKOWE KOREPETYCJE ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, ROSYJSKI, POLSKI, MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA zajęcia grupowe i indywidualne, dzieci i dorośli Wisła, 1 Maja 29a tel: , Ustroń, Sportowa 7C, tel e mail: fot. Łukasz Bielski 6 echo WISŁY

7 WISŁA SIĘ PROMUJE W sierpniu kolejne działania promocyjne miasta Wisła skierowane były na popularyzację wytyczonych w górach tras rowerowych MTB, w ramach projektu MTB BESKIDY, czyli rowerem przez Europę utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego etap 3. Temu tematowi poświęcone były publikacje materiałów, m.in. w Dzienniku Zachodnim, katowickim dodatku Gazety Wyborczej i portalu OX.PL, oraz emisje audycji radiowych w Radiu Eska. Media gościły także w Wiśle. 14 sierpnia TVP Katowice realizowała materiał o wspomnianych wyżej trasach rowerowych oraz o miejscach przyjaznych rowerzystom. Tego samego dnia na wiślańskim rynku stanął samochód z mobilnym studiem Radia CCM. Z Wisły były emitowane wejścia na żywo na antenie rozgłośni, podczas których zaproszeni goście promowali walory turystyczne miasta i najbliższe wydarzenia, a wszystko to w ramach programu Tour de Beskidy. Nadal kontynuowana jest stała współpraca z mediami, m.in. z portalem OX.PL czy Radiem Eska na podstawie zawartych umów. Z kolei raz w tygodniu dziennikarze redakcji regionalnych i ogólnopolskich są informowani o zbliżających się wydarzeniach w Wiśle. RAJD BEZ BARIER Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze O/Mysłowice, zaprasza 20 września 2014 roku do Wisły na ogólnowojewódzką imprezę turystyczno rekreacyjną dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych izolacją społeczną V Śląski Rajd Turystyczny BEZ BARIER. Współorganizatorem imprezy jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Sosnowiec. W 2013 roku w rajdzie wzięło udział 575 uczestników. Jak co roku celem imprezy jest udostępnienie i uświadomienie osobom niepełnosprawnym i osobom zagrożonym izolacją społeczną możliwości uprawiania krajoznawstwa i turystyki aktywnej. Równie ważna jest integracja tych środowisk oraz wymiana informacji i doświadczeń związanych z prawidłową organizacją turystyki i krajoznawstwa między organizacjami programowo zajmującymi się beneficjentami ww. imprezy. V Śląski Rajd Turystyczny BEZ BARIER odbędzie się 20 września 2014 r. na trasach Beskidu Śląskiego. Meta rajdu będzie znajdowała się w centrum Wisły, w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny. Spotkanie na mecie zaplanowano na godz. 13:30. Program części turystycznej zapewnia bliski kontakt z przyrodą i obiektami dziedzictwa kulturowego, z kolei spotkanie na mecie pozwoli zintegrować się organizacjom, ale także uświadomi uczestnikom, że nie są osamotnieni, że mają swoje prawa, ale i ogromne możliwości. Na mecie będą serwowane posiłki dla uczestników oraz odbędą się imprezy integracyjne i artystyczne. W trakcie imprezy odbędzie się również robocze spotkanie Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. Patronat nad rajdem objęli wicepremier i senator RP Elżbieta Bieńkowska, marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła, prezesa Śląskiej Organizacji Turystycznej Mariusz Kleszczewski i burmistrz Wisły Jan Poloczek. Patronat medialny nad imprezą objęli Dziennik Zachodni i TV Silesia. WIŚLAŃSKA AKADEMIA AKTYWNYCH Stowarzyszenie Wiślańska Akademia Aktywnych rozpoczęło działalność! Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 50+, lubiących aktywnie i interesująco spędzać czas. Punkt informacyjny oraz zapisy od dnia 1 września 2014 w Galerii Kufa Jama tel.: 33/ Irena Cieślar Integracja Nowej Osady i Gościejowa Ponad 40 osób z Nowej Osady i Gościejowa aktywnie spędziło wspólny czas w minione wakacje. Podobnie jak przed rokiem, podczas wycieczki na Trzy Kopce Wiślańskie, Zarząd Osiedla wraz z miejscowymi przedsiębiorcami zadbali o atrakcje dla uczestników tegorocznej wyprawy górskiej. Zostali oni dowiezieni ciuchcią w okolice Stacji Narciarskiej Soszów a następnie wjechali wyciągiem na górę. Dla wielu wycieczkowiczów podróż koleją linową była pierwszą od czasu modernizacji stacji. Spacer beskidzkim szlakiem rozpoczęto od zdobycia szczytu Soszowa. Następnie wszyscy udali się w stronę Małego Stożka. Wędrówka była przyjemna tym bardziej, gdy okazało się, że aura sprzyjała grupie. Ulewa i burza, które w dniu wycieczki przeszły przez Wisłę, ominęły ich trasę. Po wypoczynku przy schronisku PTTK na Stożku, zejściu do doliny Łabajowa, ciuchcią wszyscy wrócili do Nowej Osady. Na koniec wycieczki na uczestników czekał poczęstunek z grilla i dalsza integracja na terenie Stacji Narciarskiej Nowa Osada. Wszyscy rozochoceni wspólnie spędzonym czasem planują kolejną wyprawę na beskidzkie szlaki. Jan Koczwara Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 7 Nowa Osada UWAGA! STYPENDIA! Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Wiśle informuje, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 upływa w dniu 15 września br. Wszelkie informacje dotyczące stypendiów szkolnych można uzyskać w Miejskim Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Wiśle pod numerem telefonu (33) lub pisząc na adres e mail: Sylwester Foltyn dyrektor MZEAS WYPRAWKA SZKOLNA 2014 Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Wiśle informuje, że termin do składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników WYPRAWKI SZKOLNEJ 2014 upływa w dniu 23 września 2014 r. Wszelkie informacje dotyczące wyprawki szkolnej można uzyskać w sekretariatach szkół lub w Miejskim Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Wiśle pod numerem telefonu (33) Sylwester Foltyn dyrektor MZEAS REKLAMA OGŁOSZENIA AZBEST dofinansowanie do demontażu i utylizacji, DEKARSTWO 10 lat gwarancji!, rynny, kominy, OCIEPLENIA montaż okien i drzwi BUDOWA domów, remonty, wylewki, wod kan, co, ZABUDOWA poddaszy STUDNIA abisyńska wykonanie , 33/ echo WISŁY 7

8 Warsztaty fotograficzne nie przegap! To, że zdjęcia są nierozłączną częścią reklamy naszych obiektów i jak żaden tekst potrafią zachęcić potencjalnych gości do skorzystania z naszych usług, tłumaczyć nikomu nie trzeba. Jak je robić, co pokazać, aby były faktycznie magnesem i działały na naszą korzyść, nie jest łatwym zadaniem. Często z powodu braku wiedzy zlecamy taką pracę firmom, płacąc za nią niemałe pieniądze. Posiadając jednak nawet mniej profesjonalny sprzęt, ale odpowiednie umiejętności moglibyśmy taką pracę wykonać sami, ograniczając tym samym wydatki. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, Wiślańska Organizacja Turystyczna zaprasza na darmowe warsztaty fotograficzne, które odbędą się 7 i 8 października w Wiśle. Prowadzone one będą przez znanego i cenionego fotografa Adama Brzozę, współpracującego na stałe min. z National Geographic oraz Tatrzańskim Parkiem Narodowym, laureatem prestiżowych nagród, tj. Grand Press Photo, pasjonatem gór i przyrody, artystą. Szkolenie będzie zorganizowane ze środków pozyskanych w ramach programu Działaj Lokalnie VII Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Dokładne informacje o projekcie można znaleźć na stronach internetowych: oraz www. wisla.pl. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt mailowy Nie zwlekajcie liczba miejsc jest ograniczona! Wisła za Połowę odliczamy i zapraszamy! Kolejna edycja imprezy Wisła za Połowę zbliża się wielkimi krokami. Trwają przygotowania wokół imprez towarzyszących, do akcji dołączają się kolejni przedsiębiorcy, a goście już rezerwują miejsca na ten szczególnych weekend. W dniach września, wg przyjętej zasady, przedsiębiorcy wiślańscy, którym nie jest obca taka forma promocji, udzielą rabatu w wysokości 50% na swoje usługi lub towary, aby podziękować turystom za miniony sezon letni, a także zachęcić ich do skorzystania z oferty następnym razem, np. w sezonie zimowym. Wszystkich, którzy jeszcze się wahają, zapewniamy, że warto się dołączyć, akcja bowiem procentuje na przyszłość w postaci wdzięcznych gości, a jak wiemy zadowolony klient to najlepsza reklama. Zapraszamy do włączenia się deklaracje czekają na Wasze podpisy w siedzibie WOT (Centrum Informacji Turystycznej w Domu Zdrojowym). (WOT) KRONIKA POLICYJNA Ruszyła strona rowery.wisla.pl Ruszyła strona internetowa rowery.wisla.pl. Pod podanym adresem rowerzyści znajdą przydatne informacje na temat pobytu w Wiśle. Strona powstała dzięki realizacji projektu MTB BESKIDY, czyli rowerem przez Europę utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego etap 3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego (EFRR) i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński Tešinske Slesko w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Pod adresem rowery. wisla.pl znajdują się szczegóły projektu, opisy tras rowerowych, wytyczonych w jego ramach, a także informacja na temat Rowerowej Karty Rabatowej, honorowanej przez Miejsca Przyjazne Rowerzystom, czyli obiekty noclegowe i wyciągi narciarskie, które posiadaczom karty oferują rabat w wysokości 10% na swoje usługi. Zapraszamy do odwiedzenia strony! 8 echo WISŁY 24 lipca na ul. Malinka zatrzymano kierującego VW Transporter T4 mieszkańca Wisły. Jechał on na podwójnym gazie i podczas badania alkomat pokazał mu 0,7 promila. 29 lipca w trakcie wykonywania czynności służbowych mieszkaniec miejscowości Żarki dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariusza Straży Miejskiej. Incydent miał miejsce na placu Hoffa. 1 sierpnia na ul. Wypoczynkowej policjanci zatrzymali do kontroli jadącego motorem Kawasaki mieszkańca Wisły. Okazało się, że ma on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 2 sierpnia włamano się do hurtowni przy ul. 1 Maja. Łupem złodziei padły m.in. piec gazowy, elementy instalacji, baterie łazienkowe i inne sprzęty o łącznej wartości ok złotych. W wyniku postępowania Policja zatrzymała sprawców kradzieży i odzyskała część mienia. Kolejni nietrzeźwi kierowcy zostali zatrzymani 2 sierpnia. Na ul. Wyzwolenia wpadł mieszkaniec Wisły, który prowadził Opla Fronterę mając ok. 2 promile alkoholu w organizmie, a na ul. Siglany mieszkaniec Bielska Białej kierował Fiatem Palio pod wpływem 0,6 promila. W okresie od 10 do 15 sierpnia dokonano włamania do pomieszczenia gospodarczego przy ul. Ochorowicza. Z wnętrza budynku skradziono kosę spalinową i inne przedmioty o łącznej wartości 750 złotych na szkodę mieszkańca Bielska Białej. Złodzieja zatrzymano a sprzęty odzyskano. 21 sierpnia włamano się do budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej. Złodzieje ukradli biżuterię o wartości ok złotych na szkodę mieszkańca naszego miasta. 23 sierpnia na ul. Bukowej zastopowano VW Transportera T4, którym kierował nietrzeźwy wiślanin. Miał ok. 0,8 promila w wydychanym powietrzu. Apelujemy, by zwracać uwagę na osoby kręcące się w ciągu dnia wokół budynków mieszkalnych i zgłaszać ten fakt Policji, gdyż w ostatnim okresie doszło do kilku włamań. We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim opracował Łukasz Bielski

9 Zabawa w rytmie country 23 sierpnia rozpoczął się XV Wiślaczek Country, czyli dwudniowa zabawa z tym gatunkiem muzyki. W Wiśle zaroiło się od kowbojskich kapeluszy, motocykli i zespołów grających bluesa i country. Wiślaczek Country tradycyjnie rozpoczął się od przemarszu korowodu. Przez centrum Wisły do Amfiteatru im. Stanisława Hadyny przemaszerowali kowboje i kowbojki, a było bardzo głośno, gdyż towarzyszyło im kilkaset motocykli i innych kultowych pojazdów. W amfiteatrze otwarcia imprezy dokonał szeryf Wisły Jan Poloczek, któremu na scenie towarzyszył prowadzący imprezę Tomasz Szwed i dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury Maria Bujok. Był również tort, gdyż tegoroczny Wiślaczek Country obchodzi jubileusz 15 lecia. W części artystycznej wystąpili: zespół taneczny Crock 14 z Czech, Jan Manson Band, Tomasz Szwed Trio, Power Grass, Lonstar, amerykanin Barry P. Foley oraz Alabama i Dorota Krawczyk. Muzyce towarzyszył tradycyjnie taniec, ledwo z głośników popłynęły pierwsze takty, a zaraz pod sceną pojawili się pląsający do rytmu fani country. Zabawa trwała do późnego wieczora a zakończył ją Western Bal w restauracji Dom Zdrojowy. Dzień później, 24 sierpnia, odbyły się warsztaty śpiewu i tańca country a następnie, podczas koncertu Niedziela z Honky Tons Brothers na scenie wiślańskiego amfiteatru wystąpili: Fayerwerk, Wheels of Steel i Alicja Boncol. Mimo kiepskiej pogody wszyscy doskonale się bawili. fot. Łukasz Bielski REKLAMA OGŁOSZENIA fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski echo WISŁY 9

10 fot. Karina Mastalerz-Kolasińska fot. Agnieszka Szarzec Wyzumbowali dogoterapię i hipoterapię Akcja charytatywna dla dzieci pod hasłem Wyzumbujmy dogoterapię i hipoterapię, która odbyła się 16 sierpnia na wiślańskim rynku, połączona była z biciem rekordu w ilości osób tańczących zumbę na Pl. Hoffa. Dochód z całej imprezy przeznaczony został na cykliczne zajęcia z dogoterapii i hipoterapii dla dzieci z Wisły, Cieszyna i okolic. Zumbowanie zgromadziło sporą grupę ludzi, których nie przegonił nawet deszcz. Podczas imprezy odbyły się również pokaz psów ratowników GOPR oraz psów z fundacji Forgetmenot, której przedstawiciele opowiadali o szkoleniu czworonogów. Taniec zumby prowadzili licencjonowani instruktorzy, a organizatorem całej akcji był DW Beskidy oraz Zespół Placówek Szkolno Wychowaczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, przy udziale Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM Wisła. Agnieszka Szarzec 9 sierpnia w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbyła się kolejna edycja koncertów Lato z Filharmonią. Przed licznie zebraną publicznością wystąpili zespół Todo Art Trio oraz Agencja Artystyczna Impresja. Imprezę prowadziła Marlena Fizek, a jej organizatorem było Wiślańskie Centrum Kultury. Zespół Todo Art Trio w składzie: Grażyna Jursza (flet), Dariusz Jursza (klarnet), Dawid Smykowski (fagot) oraz soliści Joanna Wojnowska (sopran) i Mieczysław Błaszczyk (baryton) wystąpili w koncercie pt. W starym kinie, przygotowanym specjalnie z okazji 20 lecia działalności artystycznej 10 echo WISŁY LATO Z FILHARMONIĄ zespołu. Świat muzyki poważnej przybliżył publiczności Mieczysław Błaszczyk. W kolejnej części koncertu widzowie mieli okazję wysłuchać opowieści muzycznej o ikonie francuskiej piosenki Edith Piaf z repertuaru La vie on rose. Utwory znanej artystki wykonali Wiktoria Węgrzyn, Andrzej Lichosyt, Joanna Błażej Łukasik (pianino) i Artur Łukasik (kontrabas). Przedstawiony repertuar został przygotowany w hołdzie Edith Piaf na pamiątkę 50. rocznicy śmierci artystki, przypadającą w październiku 2014 roku. Barbara Niemczyk fot. Agnieszka Szarzec fot. Agnieszka Szarzec fot. Karina Mastalerz-Kolasińska

11 fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski STARA SZKOŁA W ENKLAWIE 26 lipca przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle otwarto budynek dawnej szkoły. Na jego wyposażeniu znajdują się odnowione ławki szkolne, meble i tablica, jest także ekspozycja starych dokumentów. Dawna szkoła jest częścią Enklawy Budownictwa Drewnianego. Budynek szkoły mógł powstać dzięki realizacji międzynarodowego projektu Żywe lekcje tradycji zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko czeskim, dofinansowanego ze środków europejskich. Partnerami w projekcie jest Powiat Cieszyński oraz Polski Związek Kulturalno Oświatowy w Mostach. W ramach tego projektu chacie u Niedźwiedzia przywrócono funkcję dawnej szkoły w beskidzkiej wsi, natomiast w budynku PZKO w Mostach przebudowano salę widowiskową. Pozostała część projektu to niezwykle ciekawe, bezpłatne imprezy, które odbywały się na przemian w Wiśle i w Mostach koło Jabłonkowa w lipcu i sierpniu. Kolejne wydarzenia w Muzeum Beskidzkim odbędą się 13 września, 27 grudnia i 3 stycznia. Podczas otwarcia budynku szkoły za biurkiem nauczyciela zasiadł starosta cieszyński Jerzy Nogowczyk, który nie ukrywa, że nowy element Enklawy będzie przyciągał turystów. Ten projekt wpisuje się w pewne konsekwentne działania, zmierzające do uatrakcyjnienia tego popularnego miejsca, jakim jest Muzeum Beskidzkie. Mamy teraz w pełni funkcjonalną Enklawę Budownictwa Drewnianego, umożliwiającą prezentowanie tego, jak żyło się wcześniej, a także, jak wcześniej uczono nasze dzieci. To atrakcyjny produkt turystyczny. Cieszę się, że chata u Niedźwiedzia nadal będzie żyć, podobnie jak całe Muzeum Beskidzkie w Wiśle mówił podczas otwarcia starosta. Jerzy Nogowczyk dziękował również Gminie Wisła, którą na uroczystości otwarcia reprezentowała wiceburmistrz Lidia Forias, za zaadaptowanie piwnicy w Domu Zdrojowym na potrzeby Galerii u Niedźwiedzia. Z kolei osobom, które przyczyniły się do powstania szkoły, władzom powiatu i wykonawcom dziękowała Małgorzata Kiereś, kierownik Muzeum Beskidzkiego. Podziękowania kierowała m.in. do Józefa Michałka, Piotra Kohuta, Jacka Michałka, Mai Kowalskiej i Piotra Szarca. Czerwoną wstęgę symbolicznie przecięli starosta Jerzy Nogowczyk i prezes PZKO w Mostach Andrzej Niedoba. W dniu otwarcia budynku starej szkoły oraz w trakcie Żywych Lekcji Tradycji w lipcu i sierpniu, w Enklawie Budownictwa Drewnianego można było nauczyć się pisać gęsim piórem, haftować, degustować regionalne potrawy, zobaczyć przy pracy kowala, posłuchać regionalnej muzyki oraz bardzo ciekawych prelekcji. Dni Pakosławia w Wiśle W dniach sierpnia Wisła gościła władze oraz zespoły z zaprzyjaźnionej gminy Pakosław (powiat rawicki). W pierwszym dniu imprezy odbył się uroczysty koncert w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny z udziałem zespołów z Pakosławia i Zespołu Regionalnego Wisła. Na samym początku można było wysłuchać koncertu międzynarodowego chóru Intenational Youth Camp oraz zobaczyć popis tańca nowoczesnego młodzieży biorącej udział w II edycji letnich warsztatów tańca prowadzonych przez instruktorkę Agnieszkę Plutę. Imprezę Dni Pakosławia w Wiśle otworzył burmistrz Wisły Jan Poloczek wraz z wójtem Gminy Pakosław Kazimierzem Chudym. W koncercie uczestniczyli m.in.: starosta Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk oraz starosta Powiatu Rawickiego Zygmunt Wolny. Przedstawiony program był urozmaicony. Tańce w stylu western, hip hop, dancehall wykonały dzieci z zespołu Paka, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pakosławiu. Koncert muzyki poważnej dała Orkiestra Dęta ze Rzgowa. Tradycyjne pieśni regionalne zaprezentowała młodzieżowa kapela dudziarska Wiesieloki, zespół Katarzynki oraz zespół Wisła. Na zakończenie burmistrz Wisły wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz upominki związane z naszym miastem. Niespodziankę dla wójta Kazimierza Chudego przygotowali Barbara i Jan Kędzior, wręczając mu wiślański bruclik z kapeluszem i palicą. Przy tej okazji przybliżyli również wszystkim widzom historię przyjaźni Wisły i Pakosławia, m.in. na przykładzie kontaktów grupy śpiewaczej Grónie z gminą leżącą w powiecie rawickim. W drugim dniu wydarzenia na wiślańskim rynku odbył się koncert Orkiestry Dętej ze Rzgowa oraz wystąpiły dzieci z zespołu Paka. Następnie zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić najważniejsze zabytki Wisły a dzieci skorzystały z dodatkowej atrakcji, ufundowanej przez Park Linowy Przygoda Park. Wiślańskie Centrum Kultury serdecznie dziękuje Andrzejowi Wąsowiczowi, dyrektorowi skoczni im. Adama Małysza oraz Januszowi Tyszkowskiemu z Parku Linowego Przygoda Park za zasponsorowanie dodatkowych atrakcji dla gości z Pakosławia. Barbara Niemczyk echo WISŁY 11 fot. Barbara Niemczyk fot. Barbara Niemczyk

12 Uroczyste otwarcie Alei Podań i Legend w Parku Kopczyńskiego W ostatni dzień Tygodnia Kultury Beskidzkiej, tj. 3 sierpnia, oficjalne otwarto Aleję Podań i Legend Śląska Cieszyńskiego. Była to uroczystość zwieńczająca projekt Aleja Podań i Legend, który zrealizowany został dzięki funduszom zebranym na platformie Polak Potrafi. W uroczystości wzięli udział organizatorzy, rzeźbiarze oraz sponsorzy poszczególnych rzeźb, tworzących Aleję Podań i Legend. Osoby wyróżnione za swoje zaangażowanie w projekcie otrzymały dyplomy i ręcznie wykonane podziękowania, które wręczył im osobiście burmistrz Jan Poloczek. Po pierwszej części uczestnicy wydarzenia przenieśli się do parku, by oficjalnie przeciąć wstęgę i otworzyć nowopowstałą aleję. Dzięki projektowi Aleja Podań i Legend oraz filmowi promocyjnemu, który zobaczyło ponad 400 osób na platformie Polak Potrafi, udało się zachęcić sponsorów do podarowania środków na organizację pleneru rzeźbiarskiego w Ogrodach Sztuki Grzegorza Michałka Janosik Art. To właśni dzięki ofiarności darczyńców powstało 8 rzeźb, które stworzyły Aleję Podań i Legend w Parku Kopczyńskiego. Rzeźby są artystycznym przestawieniem postaci z lokalnych legend i podań. Wśród nich można znaleźć m.in. Imko Wisełkę, Utopca, Południcę czy Złotogłowca. Materiał na plener rzeźbiarski ofia- fot. Bartłomiej Kukucz rowali Emilia i Tadeusz Byrtek z Willi Księżówka. W plenerze rzeźbiarskim wzięło udział 6 rzeźbiarzy z terenów Śląska Cieszyńskiego i Czech. Powstałe prace zostały na stałe zainstalowane w parku i można je oglądać codziennie, do czego wszystkich zapraszamy. Serdecznie dziękujemy fundatorom rzeźb: Rodzinie Teofili Bibik, Barbarze i Kajetanowi Guz z Techniserv IT, Alinie i Krzysztofowi Pinkosz ze Szkółki Agrestu Kolczatka z Chybia, Michałowi Cieślarowi z MC Automatics oraz państwu Byrtek Willa Księżówka. Dziękujemy również Andrzejowi Bujokowi za zaangażowanie w proces instalacji rzeźb w parku i pomoc w koordynacji projektu. W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim wspierającym nasz projekt. Łącznie wzięło w nim udział 28 osób. To dzięki hojności darczyńców projekt uzyskał kwotę ponad 15 tys. złotych. Była to suma większa niż początkowo planowana, przez co udało się postawić dodatkowe trzy rzeźby. Cieszymy się, że dzięki naszym sponsorom byliśmy w stanie osiągnąć wyznaczony cel i zachęcić tyle osób do wspólnego działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego oraz upiększania miejskiego krajobrazu Wisły. Dorota Jamrozińska 12 echo WISŁY

13 DZIECI Z OSTOJIĆEVA W WIŚLE W dniach sierpnia w Wiśle przebywała na obozie kulturalno naukowym 16 osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami z Ostojićeva. Goście z Serbii aktywnie i przyjemnie spędzili czas w Beskidach, a przy okazji mieli okazję spotkać się z burmistrzem Wisły, miejskimi radnymi oraz delegacją z gminy Pakosław. Głównym organizatorem pobytu członków Stowarzyszenia Kulturalno Artystycznego KUD Wisła było Towarzystwo Miłośników Wisły. Idea wizyty gości z Ostojićeva zrodziła się w ubiegłym roku, podczas spotkania grupy wiślan i ks. Waldemara Szajthauera z władzami gminy Čoka i konsulem generalnym RP w Belgradzie Grzegorzem Opalińskim, do którego doszło w Serbii. Do organizacji obozu włączyli się Gmina Wisła, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, firma Wispol, parafie ewangelickie z Wisły Jawornika, Centrum i Malinki, Dom Kultury Gminy Čoka oraz liczne grono darczyńców i wolontariuszy. Podczas pobytu w Beskidach dzieci z Ostojićeva przede wszystkim uczyły się języka polskiego na specjalnie w tym celu zorganizowanych lekcjach, oraz w czasie spotkań, wycieczek, warsztatów artystycznych i kulinarnych. Dzieci z Serbii spotkały się z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle (klasa 3A prowadzona przez Anitę Binek), podczas którego otrzymały podręczniki. Goście mieli też możliwość zwiedzenia Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich. Grupa z Ostojićeva brała udział w licznych warsztatach kulinarnych, które odbywały się w Starej Karczmie, Cieślarówce, Radni dla młodzieży z Ostojićeva Z inicjatywy trzech radnych zorganizowano spotkanie dzieci i młodzieży z serbskiego Ostojićeva. Przy grillu zlokalizowanym na terenie Stacji Narciarskiej Nowa Osada młodzież miała okazję posmakować specjałów kuchni regionalnej. Odbyła także przejażdżkę wyciągiem krzesełkowym, co umożliwiło im spojrzenie z góry na miejsca, które wcześniej zdobywali pieszo (Stożek, Kobylą czy Kozińce). Młodzież ze swojej strony przygotowała krótki program artystyczny w języku polskim. Burmistrz Wisły Jan Poloczek wraz z zastępcą Lidią Forias przywitali młodych gości dziękując za wzruszający występ. Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania i życzliwość właścicielom Stacji Narciarskiej Nowa Osada. Dziękujemy również innym radnym, którzy wsparli finansowo wydarzenie i uczestniczyli w tym niecodziennym spotkaniu. Barbara Koczwara, Joanna Nogowczyk, Janusz Podżorski Domu Gościnnym Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Jaworniku, Ranczu Cieńków oraz u Anieli Cieślar w Wiśle Czarnym. Przyrządzano na nich wiślańskie potrawy, m.in. placki z blachy, żebroczkę i inne. Dzieci z Serbii zrewanżowały się piekąc tradycyjny Burek (ciasto z twarogu na słono). W programie wizyty nie mogło zabraknąć zwiedzania najważniejszych atrakcji Wisły (Rezydencja Prezydenta RP, Muzeum Beskidzkie, Galeria Grzegorza Michałka, Park Kopczyńskiego, Zapora na Jeziorze Czerniańskim, Dolina Białej Wisełki). Pod kierunkiem Elżbiety Szajtauer i Marii Czyż dzieci aktywnie uczyły się wiślańskich tańców, a także pieśni regionalnych, podczas spotkania z zespołem młodzieżowym prowadzonym przez Tadeusza Heczkę. Z kolei na wycieczce do Cieszyna poznały uroki powiatu cieszyńskiego. Dla gości zorganizowano także wyprawy w góry (Stożek, Kyrkawicę, Cieślara, Cieńków, Czupel). Dzięki uprzejmości i hojności darczyńców Serbowie podróżowali po wiślańskich dolinach, korzystali z kolejek linowych Stożek, Cieńków i Nowa Osada, zwiedzali skocznię i galerię trofeów Adama Małysza, próbowali wypieków i lodów, a także skorzystały z basenów kąpielowych w Hotelu Stok, Ośrodku Start i Pływalni Delfin. Otrzymały też upominki, materiały promocyjne, sprzęt sportowy i słodycze. Dzieci w wieku 8 14 lat, które odwiedziły Wisłę są członkami Stowarzyszenia Kulturalno Artystycznego KUD Wisła, skupiającego potomków wiślan w gminie Čoka, głównie z Ostojićeva. Prowadzą je Renata Pilch i Ema Krzok. Dzieci mają zajęcia językowe, występują z repertuarem polskim na licznych akademiach, festiwalach i świętach gminnych. 10 maja uświetniały uroczystość spotkania delegacji Senatu RP z Polonią w Belgradzie. Towarzystwo Miłośników Wisły pragnie podziękować wszystkim osobom, instytucjom i wolontariuszom, które włączyły się finansowo i organizacyjne w to przedsięwzięcie, zwłaszcza wielkiej rodzinie Cieślarów. Grażyna Pruska Prezes TMW, Radna Miasta Wisła fot. Grażyna Pruska REKLAMA OGŁOSZENIA echo WISŁY 13

14 Wieści z biblioteki Biblioteka poleca Diane Chamberlain, Dobry ojciec, Wydawnictwo Prószyński i S ka, Warszawa Diane Chamberlain, wielokrotnie nagradzana amerykańska pisarka, w swoich książkach podejmuje się tematów trudnych i ważnych, nierzadko porusza istotne problemy społeczno obyczajowe. Bohaterem jej najnowszej powieści jest Travis Brown, 23 letni samotny ojciec 4 letniej Belli. Dziewczynka jest źródłem wszelkich radości młodego mężczyzny, który dla córki zrobiłby absolutnie wszystko. Los jednak nie sprzyja Travisowi. W pożarze traci dom i matkę, która była dla niego oparciem. W tym samym czasie pojawiają się też problemy z pracą. Zamiast zostać budowlańcem, Travis ma wziąć udział w przestępstwie. Młody mężczyzna podejmuje ryzyko, aby wykarmić i utrzymać córkę. Co sprawia, że człowiek jest dobrym rodzicem? Co oznacza pojęcie dobry rodzic? Chamberlain w swoich książkach uczy czytelnika, że nigdy nie należy oceniać drugiego człowieka, dopóki nie poznamy jego całej opowieści. Ciekawa i bogata pod względem emocjonalnym lektura. Polecamy! Martha Gellhorn, Podróże z nim i samotnie. Pięć piekieł na ziemi, Wydawnictwo Zysk i S ka, Poznań Książka Podróże z nim i samotnie jest zbiorem zapisków z podróży odbytych przez autorkę, uznaną reporterkę, korespondentkę wojenną oraz trzecią żonę Ernesta Hemingwaya, w połowie poprzedniego stulecia. Reportaże skupiają się na pięciu wyprawach do Chin, Afryki, Izraela, Rosji oraz na Karaiby. Gellhorn nie postrzega tych miejsc jako atrakcji turystycznych czy też enklaw przemijających wartości. Wręcz przeciwnie. Jak sugeruje podtytuł, traktuje je jako pięć piekieł na ziemi i nie boi się wyrażać tego na różne sposoby. To książka, w której nie znajdziemy kwiecistych opisów krajobrazów, zachwytów na lokalnym jedzeniem i pochwał dla gościnności mieszkańców. Oferuje nam surowe spojrzenie na szarą rzeczywistość i czasami brutalną prawdę o przygodach pełnych grozy i niebezpieczeństw. Warto przeczytać. Ian Serraillier, Srebrny miecz, Wydawnictwo Zyski i S ka, Poznań Brytyjski pisarz i poeta w bezpośredni sposób oddaje atmosferę wojennych zawirowań, w których dziecięcy bohaterowie: Ruth, Edek i Frania zmuszeni są walczyć o przetrwanie. Poszukiwanie rodziców staje się celem trzymającym młodych zuchów przy życiu. Fascynująca przyjaźń z napotkanym po drodze Jankiem dodaje im wiary w lepsze jutro, a skarb jaki ma chłopak, staje się ich wspólnym talizmanem. Daj wciągnąć się w przygodę mówiącą o wartości rodziny, przyjaźni i odwagi. Polecam gorąco! Oprac. MBP w Wiśle Udana akcja Wzorem minionych lat podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej miała miejsce organizowana przez czytelników wiślańskiej biblioteki akcja Promocja książki używanej. Nasz namiot jak zawsze stał na pl. Hoffa i cieszył się sporym zainteresowaniem. Przez dziewięć dni wolontariusze zachęcali do kupna książek, które bibliotece zostały przekazane przez niezawodnych czytelników. Wśród oferowanych do sprzedaży tytułów największą popularnością cieszyły się książki sensacyjne, obyczajowe i kryminały. Wiele osób zainteresowanych było wydawnictwami dla dzieci, których w ofercie nie było jednak zbyt dużo. Efektem przeprowadzonej akcji jest pozyskana kwota 1755 złotych, która została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Łącznie księgozbiór wzbogacił się o 75 pozycji (30 dla dzieci i 45 dla dorosłych). Serdeczne podziękowania za zaangażowanie w akcję kierujemy do wszystkich naszych darczyńców oraz do wolontariuszy, którzy przepracowali bezpłatnie 104 godziny. Dzięki nim biblioteka zyskała dodatkowe środki na zakup poszukiwanych przez czytelników nowości wydawniczych. Dziękujemy!!! Daria Rozner Archiwista historię ci opowie Archiwistyka, czy w tym może być coś ciekawego? Okazuje się, że tak i w interesujący sposób przekonała nas o tym Pani Doktor Hanna Krajewska, założycielka Polskiego Towarzystwa Archiwalnego oraz dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Podczas wirtualnego spotkania z cyklu Spotkania z pasjami w wiślańskiej bibliotece Pani Hanna opowiadała o swojej pasji upowszechniania wiedzy historycznej. Swoje wypowiedzi wzbogacała ciekawostkami z dziejów Polski i świata. Pośród kilku przyczyn zainteresowania i popularyzowania archiwistyki, dziedziny zajmującej się selekcją, gromadzeniem i przechowywaniem różnorakich dokumentów, pani Doktor podała istotną przyczynę: nawet jeśli wydaje nam się, że coś w naszym życiu jest błahe i nieważne, to właśnie historia pokazuje, że dane wydarzenie jednak było ważne i to czasem do tego stopnia, że zmieniło dzieje wielu osób. Taki argument poparła kilkoma prawdziwymi historiami z życia. Bohaterka przybliżyła także pracę archiwistów oraz opowiedziała jak ważne to zajęcie, ze względu na fakt, iż w dzisiejszych czasach produkowana jest gigantyczna liczba dokumentów, a tylko nieliczne mogą zostać zarchiwizowane na dłuższy czas. Takiej odpowiedzialnej selekcji dokumentów dokonują właśnie archiwiści. Pozwala ona na zachowanie w pamięci ludzkiej wielu faktów, a to dzięki historykom, którzy zaglądają do archiwów po wielu, wielu latach. Na koniec Pani Hanna zachęcała do tego, by każdy uczestnik spotkania mógł stać się archiwistą przez proste gromadzenie i opisywanie zdjęć z domowej galerii, dla zachowania pełni informacji dla przyszłych pokoleń. Prócz archiwizowania domowych dokumentów wspomniała, że wielkie znacznie ma tworzenie lokalnych archiwów o zasięgu miasta czy regionu, w którym się mieszka. Zachęcamy zatem nie tylko do domowej pracy archiwalnej, ale także do udziału w kolejnych spotkaniach w wiślańskiej bibliotece już 28 sierpnia, 18 września, 2 października i następnych. Sebastian Polok Sieciakowe spotkanie w bibliotece Nową propozycją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle dla dzieci był piknik edukacyjny Sieciaki na wakacjach skierowany dla odbiorców w wieku 6 12 lat, który zorganizowano 28 sierpnia. Podczas zajęć dzieci w formie zabawy poznały 4 sztandarowe zasady bezpiecznego surfowania w sieci i dowiedziały się m.in. jak chronić swoją prywatność czy uniknąć internetowych zagrożeń. Na uczestników zabawy czekały: kreskówki, kolorowanki, quizy, rebusy i gry edukacyjne. Młodym internautom najbardziej spodobała się grupowa rywalizacja przy grze planszowej, podczas której losowane były pytania sprawdzające ze zdobytej wcześniej wiedzy. Została również poruszona tematyka bezpieczeństwa dzieci na drodze i dzięki uprzejmości Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle pracownicy biblioteki mogli podarować uczestnikom odblaski i długopisy. Dzieci poczęstowały się ciasteczkami i sokiem, a na podsumowanie spotkania wręczono im pamiątkowe dyplomy. Akcja Sieciaki na wakacjach organizowana jest przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Dziecko w Sieci. Zachęcamy do odwiedzenia serwisu internetowego który poświęcony jest tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Monika Śliwka fot. MBP w Wiśle 14 echo WISŁY

15 Sukces biblioteki na rzecz szkół W tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej uruchomiło nowy program dotacyjny pod nazwą Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). Termin składania wniosków był niezwykle krótki i wymagał ścisłej współpracy z dyrektorami szkół i nauczycielami bibliotekarzami. Nabór trwał do 13 czerwca, a w sierpniu ogłoszono jego wyniki. Na liście 416 bibliotek, które otrzymały dotację znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle. Program MKiDN zakłada dofinansowanie zakupów książek dla dzieci i młodzieży, na które zapotrzebowanie zgłaszają biblioteki szkolne. Pozyskane nowości będą własnością biblioteki publicznej, ale zostaną udostępnione dzieciom i młodzieży na cały rok szkolny 2014/2015 za pośrednictwem bibliotek szkolnych (w formie depozytu). Wiślańska biblioteka pozyskała pięciu partnerów, podpisała porozumienia z dyrektorami szkół i złożyła wniosek wraz z przygotowaną we współpracy z bibliotekarzami szkolnymi listą proponowanych do zakupu nowości. Wniosek i porozumienia ze szkołami zawierają koncepcję współpracy biblioteki publicznej z partnerskimi WYSTAWY: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz , w środy w godz , w poniedziałek nieczynne, tel.: 33/ Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego. Wystawa czasowa: Wystawa prac malarskich Krystyny Kocybik. Galeria U Niedźwiedzia, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz , tel.: 33/ Wystawa stała prac Grupy Twórców Wiślanie. Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.: 33/ Ekspozycja stała: wystawa Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego. Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz , tel.: 33/ Wisła pod wodą wystawa fotograficzna poświęcona powodziom w Wiśle, oraz Cieszyńskie Glinioki prace ceramiczne. Dom Zdrojowy czekoladowa figura Adama Małysza. Galeria U Dziadka, ul. 1 Maja 47, czynna w godz Wystawy: wystawa malarstwa Moniki Ślósarczyk. Galeria Zapiecek u Jędrysa, ul. Konopnickiej 25, czynna codziennie, tel.: 33/ Ekspozycja stała. Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa Agawa ), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/ Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy. Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW Zimowit ), czynne w godz , tel.: 33/ Ekspozycja stała. Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48a, czynna od wtorku do niedzieli w godz , tel.: Ekspozycja stała. Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w godz oraz w niedziele w godz Ekspozycja stała. Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/ , lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 33/ Ekspozycja stała. Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/ , czynna codziennie. Ekspozycja stała wystawa eksponatów japońskich. Kufa Jama, ul. 1 Maja 29, tel. 33/ , czynna codziennie. Wystawa: Prace malarskie Zofii Kufy (do 30 września). Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/ , czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświęcona spadochroniarstwu ekspozycja stała. bibliotekami szkolnymi z określeniem pięciu obszarów wspólnych działań, w szczególności w zakresie wykorzystania zakupionych nowości oraz ich promocji wśród dzieci i młodzieży. Zespół Oceniający wnioski powołany przez Dyrektora Biblioteki Narodowej przyznał wiślańskiej bibliotece 97,44 punktów na 100 możliwych. Również kwota pozyskanej dotacji należy do najwyższych i wynosi 12 tys. złotych (większe dotacje zależne od wysokości wkładu własnego otrzymały biblioteki z dużych miast powiatowych i wojewódzkich). Oprócz zakupu nowości biblioteka zaplanowała cały szereg działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Od września do grudnia 2014 roku we współpracy ze szkołami biblioteka zorganizuje dwa konkursy: czytelniczy i literacko plastyczny, lekcje biblioteczne i spotkania z autorami lub ilustratorami książek. Przygotowane zostaną również materiały promujące zakupioną, nową literaturę dla dzieci i młodzieży wśród młodych odbiorców i ich rodziców. Dzięki tym działaniom nawiązana zostanie także bardziej ścisła współpraca z nauczycielami bibliotekarzami wszystkich wiślańskich placówek oświatowych. Nowe książki zakupione w ramach programu trafią do szkół już na początku września. Nowy program jest elementem polityki bibliotecznej MKiDN realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata Pozyskanie z niego dotacji cieszy tym bardziej, że z terenu powiatu cieszyńskiego wystartowały w nim tylko trzy biblioteki, z których dwie otrzymały dofinansowanie. Biblioteka w Wiśle otrzyma najwyższą dotację, dzięki czemu będzie mogła wesprzeć wiślańskie biblioteki szkolne. Renata Czyż Dyrektor MBP KELNERZY NA START Ruszyły zapisy do udziału w VI Biegu Kelnerów, który odbędzie się 28 września w Wiśle o godz. 12:00. Ponad 70 lat temu w 1938 roku w naszym mieście odbyły się I Zawody Zręcznościowe Pracowników Gastronomicznych. Z całego kraju zjechało w Beskidy ponad 100 kelnerów. Biegli na dystansie 3 km z tacą z butelką oraz dwiema szklankami wypełnionymi wodą. Za każde wylane 3 dm3 wody były 2 punkty karne. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i ściągnęła tłumy widzów na całej trasie biegu. W 2009 roku imprezę reaktywowano. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Wisły Imko Wisełka. W tym roku w ramach wydarzenia odbędzie się bieg główny w centrum miasta na dystansie 2 km truchtem z tacą, na której będą umieszczone naczynia, w tym szklanki napełnione wodą. Następnie wśród najlepszych kelnerów i kelnerek odbędą się zawody zręcznościowe. Na zwycięzcę VI Biegu Kelnerów czekają atrakcyjne nagrody. W rywalizacji kelnerów mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni, którzy są: uczniami lub absolwentami szkół gastronomicznych oraz pracownikami restauracji i hoteli (jako osoby prywatne lub jako ich reprezentanci lub reprezentanci miast). Osoby biorące udział w biegu muszą posiadać odpowiedni strój (panie białe bluzki i spódnice, panowie koszula, muszka, kamizelka lub marynarka, czarne spodnie, chustę kelnerską), posiadać ubezpieczenie NW, a stan zdrowia musi pozwalać na udział w Biegu Kelnerów. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom tace kelnerskie oraz dodatkowe wyposażenie. Zapisy są przyjmowane poprzez e mail: lub telefonicznie pod numerem: W ciągu całego dnia imprezy organizatorzy planują liczne konkursy, pokazy i atrakcje dla widzów. Paweł Brągiel echo WISŁY 15

16 PARA PREZYDENCKA DZIĘKUJE WCK W związku ze zorganizowanym w czerwcu br. Piknikiem Rodzinnym Mama, Tata i Ja, Wiślańskie Centrum Kultury otrzymało oficjalne podziękowanie od pary prezydenckiej Anny i Bronisława Komorowskich, za włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin. Sport PIOTR ŻYŁA W CZOŁÓWCE Trwa sezon FIS Grand Prix w skokach narciarskich. Po udanej inauguracji w Wiśle nadal dobrą formę prezentuje Piotr Żyła. 9 sierpnia skoczek wiślańskiego klubu zajął 2. miejsce w konkursie FIS Grand Prix w szwajcarskim Einsiedeln i po dwóch konkursach założył żółty plastron lidera klasyfikacji generalnej cyklu. Zawody, podobnie jak w Wiśle, zostały przeprowadzone w formule, w której do ogólnego wyniku liczą się trzy skoki (punkty uzyskane w skoku kwalifikacyjnym oraz dwóch seriach konkursowych). Piotr Żyła skakał bardzo daleko i za skoki na odległość 113, 113,5 i 115,5 m uzyskał notę 406,5 pkt. Polaka pokonał tylko Austriak Gregor Schlierenzauer (412,5 pkt. 118,0 i 112,5 i 115,5 m). 15 sierpnia skoczkowie rywalizowali o punkty FIS Grand Prix we francuskim Courchevel. Bardzo liczyliśmy na kolejny dobry występ Piotra Żyły, jednak skoczek KS Wisła oddał nieudaną próbę w pierwszej serii konkursu i ostatecznie zajął 27. lokatę (211,4 pkt. 129,0 i 16 echo WISŁY MŁODZIEŻ TAŃCZYŁA W dniach sierpnia w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny zorganizowano bezpłatne warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży. Chętnych podzielono na dwie grupy dzieci w wieku 4 7 lat oraz dzieci i młodzież w wieku 8 15 lat. Warsztaty prowadziła Agnieszka Pluta. PARADOWALI KOLONIŚCI W sierpniu odbyły się trzy Parady Kolonistów. 6 sierpnia, w III Paradzie Kolonistów, wzięła udział grupa młodzieży z Gdańska Cielęcinki. Grupa zaprezentowała piosenki kolonijne, okrzyki oraz kilka tańców, a wśród nich belgijkę. Następnie kolonia uczestniczyła w warsztatach tańca prowadzonych przez instruktora Mateusza Pawłowskiego. Kolejna, IV Parada Kolonistów odbyła się 13 sierpnia, a ostatnie tego lata spotkanie kolonistów miało miejsce 20 sierpnia. W V Paradzie Kolonistów uczestniczyła m.in grupa z Rudy Śląskiej, a warsztaty taneczne dla dzieci poprowadziła instruktorka tańca Agnieszka Pluta. Jak zwykle podczas wszystkich parad towarzyszył dzieciom Wiślaczek. 116,0 m), nie awansując do serii finałowej. Wygrał Norweg Andreas Stjernen (375,5 pkt. 131,5 i 132,5 i 126,0 m). Następnym przystankiem w kalendarzu FIS Grand Prix była japońska Hakuba, gdzie zawody rozegrano 23 i 24 sierpnia. Co prawda polska kadra pojechała do Japonii bez Piotra Żyły, ale KS Wisła reprezentował Aleksander Zniszczoł. W pierwszym konkursie nasz skoczek zajął 33. miejsce (109,6 pkt. 119,0 m), a wygrał Norweg Phillip Sjoeen (277,5 pkt. 125,0 i 131,0 m). W drugim dniu zmagań Olek był 23. (199,0 pkt. 111,5 i 114,5 m), a ponownie triumfował Phillip Sjoeen (263,5 pkt. 129,0 i 134,5 m). Zawody w Hakubie rozegrano tradycyjnym systemem, czyli w dwóch seriach. Klasyfikacja FIS Grand Prix (pod pięciu zawodach): 1 Phillip Sjoeen Norwegia 293 pkt. 2 Jernej Damjan Słowenia 198 pkt. 2 Daniel Andre Tande Norwegia 198 pkt. 4 Andreas Stjernen Norwegia 168 pkt. 4 Peter Prevc Słowenia 168 pkt. 6 Piotr Żyła Polska 160 pkt Aleksander Zniszczoł Polska 8 pkt. Kolejne zawody rozegrane zostaną 20 września w Ałmatach. fot. Marlena Fizek fot. Barbara Niemczyk

17 Cene Prevc i Piotr Żyła wygrywają Puchar Kontynentalny w Wiśle W dniach 1 2 sierpnia na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle rozegrano Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich. Bohaterami konkursu byli Polacy i Słoweńcy, którzy obsadzali czołowe miejsca na podium. W pierwszym dniu zmagań bezkonkurencyjny był Cene Prevc ze Słowenii. Przypomnijmy, że tydzień wcześniej jego starszy brat Peter Prevc wygrał konkurs indywidualny FIS Grand Prix Wisła Drugie miejsce zajął Piotr Żyła a trzecie Miran Zupancic. Tuż za najlepszą trójką uplasowało się trzech naszych reprezentantów: Jakub Wolny, Dawid Kubacki oraz Jan Ziobro. Po raz kolejny na tej skoczni wywalczyłem drugie miejsce, z czego bardzo się cieszę, bo to znaczy, że moja forma jest stabilna. Mimo, że były to zawody Pucharu Kontynentalnego i poziom był troszkę niższy, to o każde miejsce trzeba było walczyć, a te moje dzisiejsze skoki nie były perfekcyjne, dlatego bardzo się cieszę z tej pozycji powiedział po zawodach Piotr Żyła. 25. miejsce zajął drugi zawodnik z Wisły Aleksander Zniszczoł. kończyłem na drugim miejscu, ale dzisiaj się udało wreszcie stanąć na najwyższym stopniu podium, także bardzo się z tego cieszę mówił zadowolony Piotr Żyła. Cieszy mnie zarówno wynik, jak i skoki. Ten pierwszy konkursowy nie był do końca taki, jak ten próbny i ten drugi, ale mimo tego nie był jakiś strasznie zły i jestem z niego w sumie też zadowolony stwierdził triumfator konkursu. Drugi z reprezentantów wiślańskiego klubu, Aleksander Zniszczoł został sklasyfikowany na 34. pozycji. Wyniki: 1 Cene Prevc Słowenia 278,0 pkt. 132,0 i 125,5 m 2 Piotr Żyła Polska 269,3 pkt. 125,0 i 127,0 m 3 Miran Zupancic Słowenia 261,6 pkt. 126,0 i 123,5 m 4 Jakub Wolny Polska 257,5 pkt. 121,5 i 127,0 m 5 Dawid Kubacki Polska 256,9 pkt. 125,0 i 123,5 m 6 Jan Ziobro Polska 255,8 pkt. 117,0 i 129,0 m Aleksander Zniszczoł Polska 230,6 pkt. 117,5 i 118,0 m W drugim dniu zawodów wygrał Piotr Żyła, nokautując rywali. Drugi był Słoweniec Mitja Meznar, który stracił do zawodnika KS Wisła ponad 15 punktów. Skład podium uzupełnił Jan Ziobro. Fajnie jest wygrywać, w dodatku u siebie w Wiśle. Dawno nie wygrałem zawodów, ostatnimi czasy konkursy Wyniki: 1 Piotr Żyła Polska 249,5 pkt. 128,0 i 128,0 m 2 Mitja Meznar Słowenia 234,1 pkt. 121,5 i 123,5 m 3 Jan Ziobro Polska 233,2 pkt. 121,5 i 120,5 m 4 Jakub Wolny Polska 232,9 pkt. 127,0 i 125,5 m 5 Krzysztof Biegun Polska 231,8 pkt. 128,0 i 119,5 m 6 Dawid Kubacki Polska 228,1 pkt. 123,0 i 121,5 m Aleksander Zniszczoł Polska 86,1 pkt. 112,5 m fot. Alicja Kosman/PZN Opracował: Mariusz Hombek KĄCIK SZACHOWY To końcówka pionkowa (opis znajduje sie obok) To gra środkowa, należy kontynuować grę wyszukując najlepsze ruchy, aby białe dały mata. echo WISŁY 17

18 SPORTOWY KALEJDOSKOP 26 lipca, trzeci raz w historii zawodów FIS Grand Prix w Wiśle, odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Sportach Przygodowych. W tym roku w rozgrywkach na Kubalonce wzięło udział 24 przedstawicieli mediów. Zwycięstwo odniosła drużyna Dzikich Kotów w składzie: Katarzyna Koczwara (szefowa Biura Prasowego), Kuba Skowron (sportowebeskidy.pl), Fabian Malik (Biuro Zawodów) oraz Katarzyna Iskierka (skokinarciarskie.pl). Paweł Cieślar z Wisły wraz z Łukaszem Taterką z Radlina zajęli miejsca 5 6. w X turnieju eliminacyjnym mężczyzn XII edycji Regionalnych Mistrzostw Miast Śląska w siatkówce plażowej, który został rozegrany 27 lipca w Żorach. Tydzień później, 2 sierpnia, w XI i ostatnim turnieju RMMŚ rozgrywanym w Wodzisławiu Śląskim duet Cieślar/Taterka zajęli miejsca sierpnia na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie odbyły się I Mistrzostwa Cieszyna w Armwrestlingu. Paweł Gomola z Wisły wygrał zmagania mężczyzn w kategorii +85 kg. 3 sierpnia w Szczyrku odbył się V Bieg o Złote Kierpce. Trasę o długości 6300 metrów spod kompleksu skoczni w Skalitem na szczyt Skrzycznego najszybciej spośród wiślan pokonał Dawid Gomola (czas 0:48.53,5), który zajął 25. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 6. w grupie M 16. W dniach 9 10 sierpnia w niemieckim Hinterzarten rozegrano zawody FIS Cup w skokach narciarskich. Dwukrotnie na 13. pozycji zawody kończył Łukasz Podżorski z KS Wisła. Wygrywali Niemiec Danny Queck i Słoweniec Ziga Mandl. Siedem dwuosobowych zespołów wzięło udział w IV Mistrzostwach Drwali Beskidzkich, które odbyły się 9 sierpnia w Brennej. Po rozegraniu sześciu konkurencji (montaż piły i okrzesywanie drewna, cięcie kłody na dokładność, przerzynka na czas, cięcie piłą ręczną na czas, cięcie stojącego wałka oraz rąbanie siekierą wałka) triumfowali Zbigniew Stebel i Janusz Szarzec z Wisły. Reprezentant Francji Johathan Learoyd wygrał zawody FIS Youth Cup w skokach narciarskich, które rozegrano 9 sierpnia w niemieckim Hinterzarten. Na 13. pozycji został sklasyfikowany zawodnik KS Wisła Tomasz Pilch. 10 sierpnia w Brennej rozegrano II Bieg o Breńskie Kierpce. Jakub Glajcar z Wisły w kategorii M2 stanął na najniższym stopniu podium, natomiast w klasyfikacji generalej biegu był 6. Zwyciężył Dawid Malina z Rybnika. 10 sierpnia w Częstochowie rozegrano turniej finałowy mężczyzn XII edycji Regionalnych Mistrzostw Miast Śląska w siatkówce plażowej. 3. miejsce w turnieju zajął duet cieszyńsko wiślański Jakub Wanat/Paweł Cieślar. Katarczyk Nasser Al Attihah wygrał rajd Hungarian Baja, siódmą rundę Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych, który odbył się w dniach sierpnia na trasach wokół węgierskiego Veszpremu. Pecha miał Adam Małysz, który dachował na trzecim odcinku specjalnym i nie mógł kontynuować jazdy. W momencie kraksy kierowca z Wisły plasował się na 3. pozycji. Słoweniec Cene Prevc wygrał oba konkursy Letniego Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich w fińskim Kuopio, które rozegrano 16 i 17 sierpnia. Jedyny zawodnik KS Wisła w stawce Aleksander Zniszczoł, w pierwszym konkursie był 41., natomiast w drugim poszło mu już znacznie lepiej i wywalczył 5. miejsce. Po sześciu konkursach w klasyfikacji generalnej PK prowadzi Cene Prevc (Słowenia) 482 pkt. Piotr Żyła z dorobkiem 180 pkt. jest na 6. miejscu, a Olek Zniszczoł z 69 pkt. zajmuje 19. lokatę. Zawodniczki KS Wisła stawały na podium Konkursu Skoków Narciarskich o Puchar Wójta Gminy Wilkowice w skokach narciarskich, który rozegrano 16 sierpnia w Bystrej. W rywalizacji dziewcząt 2. była Dominika Zawada, a 3. Paulina Cieślar. W rywalizacji chłopców najlepiej z reprezentantów KS Wisła wypadli Mateusz Podgórski (8. miejsce w grupie Junior E1) oraz Tymoteusz Cienciała (4. miejsce w grupie Junior E2). Jakub Glajcar z Wisły wygrał sierpniowe zawody z cyklu Bieg Dzika, które odbyły się 17 sierpnia w Katowicach. Nasz biegacz drugiego na mecie Michała Kwiecińskiego wyprzedził aż o dwie minuty. 23 sierpnia rywalizację w FIS Grand Prix rozpoczęli dwuboiści. W niemieckim Oberwiesenthal Paweł Słowiok z Wisły oraz Szczepan Kupczak z Juszczyny zajęli 12. miejsce w sprincie drużynowym pierwszej konkurencji FIS Grand Prix w kombinacji norweskiej. Najlepsi okazali się reprezentanci gospodarzy: Eric Frenzel i Johannes Rydzek. Dzień później, 24 sierpnia, zawody indywidualne wygrał Niemiec Johannes Rydzek, natomiast Paweł Słowiok został sklasyfikowany na 37. pozycji. Anna Sojka wygrała rywalizację kobiet podczas Otwartych Mistrzostw Małopolski Gravity Cup w downhillu, które odbyły się 24 sierpnia w Kasinie Wielkiej. Janusz Pilch z Wisły zajął 30. miejsce w III Biegu na Tyniok, który odbył się 24 sierpnia w Koniakowie. W kategorii lat był sierpnia w norweskim Lillehammer odbyły się Mistrzostwa Świata Master w MTB. Wysokie, 6. miejsce wywalczył w nich wiślanin Rafał Nogowczyk. Wygrał Włoch Ivan Degasperi, a rywalizowano na dystansie 21 km. Paweł Słowiok zajął 29. miejsce w zawodach FIS Grand Prix w kombinacji norweskiej, które rozegrano 27 sierpnia w austriackim Villach. Do zwycięzcy Johannesa Rydzeka z Niemiec nasz dwuboista stracił 2 minuty. Z kolei 29 sierpnia w zawodach FIS Grand Prix w Oberstdorfie nasz zawodnik był 32., tracąc do zwycięzcy Johannesa Rydzeka ponad 2,5 minuty. 29 sierpnia w Wiśle rozegrano Puchar Prezesa PZN w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. W rywalizacji dwuboistów wygrał Adam Cieślar, a 2. był Mateusz Wantulok (obaj KS Wisła). Konkurs skoków wygrał Jakub Kot, natomiast najlepszy z wiślan Artur Kukuła zajął 4. lokatę. Adam Małysz, jadący z pilotem Rafałem Martonem zajął 2. miejsce w Rajdzie Baja Poland, ósmej rundzie Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych, który odbył się w dniach sierpnia na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim i przygranicznych bezdrożach gminy Dobra. Wygrał Krzysztof Hołowczyc. W dniach sierpnia w miejscowości Frenštát pod Radhoštěm odbyły się zawody Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Łukasz Podżorski z KS Wisła zająl w rywalizacji 30. i 37. miejsce. Wygrywali Austriak Markus Schffner i Słoweniec Jure Sinkovec. Paulina Cieślar (KS Wisła) zajęła 6. miejsce w konkursie indywidualnym dziewcząt z rocznika 2002, rozegranym 30 sierpnia w ramach FIS Schüler Grand Prix, czyli nieoficjalnych Mistrzostw Świata Dzieci w Garmisch Partenkirchen. Zwyciężyła reprezentantka Czech, Štěpánka Ptáčková. Letnia Spartakiada Dolin 2014 Letnia Spartakiada Dolin w tym roku odbędzie się 11 października. Impreza sportowo rekreacyjno integracyjna organizowana jest w ramach realizowanego projektu pn. Aktywizacja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Wisła, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle. W tym roku współorganizatorami imprezy będą także: Zarządy Osiedli Obłaziec, Jawornik, Centrum, Czarne i Malinka. Wszystkie konkurencje przeprowadzone będą w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków oraz na obiektach sportowych w centrum miasta. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w poszczególnych konkurencjach oraz do kibicowania swoim drużynom. MOPS 18 echo WISŁY

19 Rywalizacja na wiślańskim piachu 16 sierpnia rozegrano V Wiślański Turniej Siatkówki Plażowej Mixtów. Do rywalizacji zgłosiło się dwanaście par mieszanych, jednak na starcie pojawiło się osiem: Kebabożercy, Targas, Gold Volley, Nie ważne, Kępka/Motloch, Nie rób bydła, Płomyki i Eitan. Turniej rozgrywano systemem brazylijskim (dwie porażki eliminowały z gry) a mecze toczono do 21 punktów. Sędzią zawodów był Marcin Kotowicz. Po kilkunastu ciekawych i stojących na wysokim poziomie pojedynkach do półfinałów awansowały cztery duety. W pierwszym zespół Gold Volley pokonał 21:9 ekipę Nie rób bydła. W drugim półfinale duet Nie ważne wygrał 21:17 z obrońcami tytułu sprzed roku drużyną Eitan. W meczu o trzecie miejsce Eitan ograł 21:17 Nie rób bydła, natomiast w finale Gold Volley pokonał Nie ważne także 21:17. Najlepsze trzy drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez firmę Viking oraz Urząd Miasta Wisła. Organizatorem turnieju byłreferat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM Wisła. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok! Kolejność w turnieju: 1. Gold Volley (Izabela i Sebastian Marczyńscy Jastrzębie), 2. Nie ważne (Agnieszka Mitręga Goleszów i Paweł Cieślar Wisła), 3. Eitan (Joanna i Krzysztof Franek Zebrzydowice), 4. Nie rób bydła (Sandra Kubacka Bytom i Piotr Gagla Zabrze). fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski PIŁKARZE ZAINAUGUROWALI SEZON 2 sierpnia piłkarze KS Wisła zainaugurowali ligowy sezon. Pierwszym mecze o stawkę był wyjazdowy pojedynek z Morcinkiem Kaczyce w ramach I rundy Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Skoczów. Nasza ekipa rozgromiła spadkowicza z okręgówki 7:1 i awansowała do kolejnej rundy. Bramki dla wiślańskiej drużyny zdobywali: Dariusz Rucki (2), Albert Kohut (2), Paweł Leśniewicz, ponownie Dariusz Rucki i Michał Pietraczyk. Ligowe boje wiślanie rozpoczęli 9 sierpnia. Była to udana inauguracja, gdyż nasz zespół pokonał Cukrownika Chybie 3:0 po bramkach Dariusza Ruckiego (2) i Pawła Leśniewicza. Kolejnym skalpem podopiecznych Tomasza Wuwera była wygrana nad beniaminkiem okręgówki Czarnymi Jaworze. 16 sierpnia na Jonidle wiślanie wysoko pokonali rywali 4:0. Bohaterami spotkania zostali Wojciech Małyjurek (3 gole) i Dariusz Rucki (1 gol i 3 asysty). Wynik tego pojedynku był jednak znacznie lepszy od gry, jaką zaprezentowali wiślanie. Zwycięzców się nie sądzi, ale... Nie tak powinien wyglądać ten mecz. Z punktów i wyniku się cieszymy, ale z gry na pewno nie. Będę wymagał od swoich podopiecznych lepszej postawy w kolejnych spotkaniach podsumował występ swojego zespołu trener Tomasz Wuwer. Kolejnym meczem był rozegrany 23 sierpnia wyjazdowy pojedynek z Piastem Cieszyn. W tym spotkaniu nasza drużyna pokazała swoją siłę i rozgromiła rywali aż 10:2! 6 bramek zdobył Michał Pietraczyk a po 1 dorzucili Kamil Kotrys, Dariusz Rucki, Paweł Leśniewicz i Dariusz Juroszek. Niewiele mniej goli zespół Tomasza Wuwera zaaplikował 30 sierpnia Świtowi Cięcina. Wygraną na Jonidle 7:0 zapewnili Wojciech Małyjurek (3), Michał Pietraczyk, Paweł Leśniewicz, Mariusz Pilch i Dariusz Rucki. Po czterech sierpniowych kolejkach okręgówki drużyna KS Wisła otwierała ligowa tabelę z kompletem 12 punktów i bilansem bramek 24:2. Swoje rozgrywki rozpoczęli także juniorzy i trampkarze. W III lidze wojewódzkiej juniorów nasza młodzież w pierwszej kolejce, 23 sierpnia, pokonała na wyjeździe 6:0 Cukrownika Chybie (Grzegorz Cieślar 3, Krystian Gajdzica, Mirosław Wałach, Jakub Waleczek), a w drugiej kolejce uległa GKS owi Radziechowy Wieprz 1:6 (Krystian Gajdzica). Z kolei w IV lidze wojewódzkiej trampkarzy nasi najmłodsi adepci futbolu zanotowali dwie porażki 3:6 z Cukrownikiem Chybie (Jakub Niemczyk 2, Maciej Pilch) oraz 2:3 z GKS Radziechowy Wieprz (Jakub Niemczyk 2). echo WISŁY 19

20 rys. Anna Pasierbek ROZMAITOŚCI Z NATURĄ NA TY KALENDARIUM IMPREZ 13 września (sobota) Dożynki Powiatowe i Święto Miodu w Wiśle Pl. B. Hoffa i Amfiteatr im. Stanisława Hadyny (korowód dożynkowy z ul. Konopnickiej o godz. 13:30) 20 września (sobota) Zjazd Wisełków Wiata przy Nadleśnictwie Wisła (początek o godz. 14:00) 20 września (sobota) V Śląski Rajd Turystyczny Bez barier Amfiteatr im. Stanisława Hadyny (meta rajdu o godz. 13:30) 20 i 27 września (sobota) Przystanek Śniadanie w Wiśle Park Kopczyńskiego (godz. 9:00) września (piątek niedziela) Akcja Wisła za połowę 27 września (sobota) Letnia Spartakiada Dolin tereny sportowe w Wiśle 28 września (niedziela) Bieg Kelnerów Pl. B. Hoffa (start o godz. 12:00) 28 września (niedziela) 45. Rajd Zagłębiaków Amfiteatr im. Stanisława Hadyny (meta rajdu o godz. 12:00) 4 października (sobota) Piknik Spadochroniarski Skocznia im. Adama Małysza (początek o godz. 15:00) 4 października (sobota) Puchar Polski w Dogtrekkingu Pl. B. Hoffa Więcej imprez i szczegóły na Zebrały się Hana z Marenó Nale Marena, cóżeś je tako bioło po gębie? Je ci źle? Ani sie nie pytej! Dyć łod tydnia dóma wszycy karwęczó, tacy biydni. Tak nas przeganio, że wychodek sie nie zawiyro. Młodzi po wczasach wrócili tacy radzi, a tu za trzi dni po jedne lygali, że hruza! A kany byli? Nie prziwiyźli choć tego ebola? Ty nie rządz ani! Przeca z Chorwacyje do Afryki kierysi kąsek je. Tóż co sie stało? Na laksyrke nejlepszo je bałuszanka. Nic nie pumogo, a wszycko przez Rosyje! Co?! Takeście sie rozjedli na te wojne z Ukrainó? Ale kaj! Słyszołeś ło te, że mómy jeść jabłka na złość Putinowi? Nó toć, ale co z tego? Nó, to łu nos cosi tych jabłóni starych je, łóni my cosi łóbiyrali, ale co spadło, to zustowało, żoden tego nie zbiyroł. A latoś, jak mój łusłyszoł, że nie chcó łod nas kupować, to sie tak rozjod, że kozoł wszycko wyzbiyrać i zgniłe czy ni, wól nie wól, muszemy pozjodać! Cóż tak? Na coby ni mieli radości, że łu nos sie cosi marnuje. Nó i tak my jedli. Na swaczene, na łobiod bryje, pote zas surowe, za te kołócz i co już jeny. A pieczek mómy na pięć roków! I z tego sie wszycy rozchorowali? Na toć isto, bo kieryż bydzie zdrowy, jak pięć kilo jabłek na dzień zeżere? Ty, ale dyć przeca ty ze ziemie trza było niechać, a nie jeść! Żoden ło nich nie wiedzioł! To ty nic nie wiysz! Przeca wszycko wyszpiegujó. Dyć łuni ty satelity posyłajó nad nas i wszyciutko dozdrzó, kożdó nejmieńszó rzecz, to jabłka nie uwidzó?! A tak, jak nic nie leży, to je dowód, że ten zakoz sie jim nie podarził! Skoz dlo tych, co czytali: Jak kiery se myśli. że prowie łunego łobrządzómy, to mu sie tak jeny zdo, bo to nasze bałuszeni je łod początku do kóńca tak naschwol, scyganióne, a nie nałozajst.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Załącznik nr 1 Dział Paragraf Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Źródło dochodu Zmiany planu Dochody bieżące Dochody majątkowe Z tytułu dotacji Z tytułu dotacji i środków, na i środków,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI ON ONA Polonista, Nauczyciel, Instruktor teatralny, Mieszczuch z urodzenia Architekt, Marketingowiec, Mieszczuch z wyboru Połączyła ich miłość do koni i artystyczne aspiracje

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA GRUDZIEŃ 2009 27 30 Koncert Kolęd Kościół Ewangelicko Augsburski Wisła Centrum Parafia Ewangelicko Augsburska Wisła Centrum 29 Bieg

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU 1 Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmieć będzie: Turystyka i woda, ochrona naszej wspólnej przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Piec to nie jest kosz na śmieci!

Piec to nie jest kosz na śmieci! Piec to nie jest kosz na śmieci! Zaczęły się jesienne chłody, przed nami zima. Dymiące kominy świadczą o tym, że sezon grzewczy już się rozpoczął. Niektórzy oszczędni właściciele domów ogrzewają mieszkania

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna NOWE SZKOLNE BOISKA I ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA JUŻ OTWARTE! MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Lekcje w-f mogą być przyjemnością. W Szkołach Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nowe Prawo to czysta Gmina

Nowe Prawo to czysta Gmina Nowe Prawo to czysta Gmina Dlaczego zmieniono ustawę? Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich

Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich Początek roku, to zwykle okres podsumowania ubiegłego roku. Poniżej przedstawiamy ciekawe inicjatywy, które miały miejsce w 2013 roku w Referacie

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim 1. Podstawowe informacje* a) Tytuł projektu: Poprzez sztukę do własnej kultury b) Pomysłodawca/y:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1. Adres gminy Województwo Lubelskie Miejscowość Łaziska Ulica - Nr domu 76 Nr lokalu - Kod pocztowy 24-335 PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2. Osoba do

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego REGULAMIN

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego REGULAMIN Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego REGULAMIN Centralny Spływ Kajakowy PTTK 44 Zlot Przodowników Turystyki Kajakowej

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI

ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI Załącznik do Uchwały nr 37/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2009 ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI art. 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami plebiscytu pt.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy PRZEGLĄD POGODNYCH FORM ARTYSTYCZNYCH ( PPFA ) Wińsko, 05.12.2015r.

Regulamin imprezy PRZEGLĄD POGODNYCH FORM ARTYSTYCZNYCH ( PPFA ) Wińsko, 05.12.2015r. Regulamin imprezy PRZEGLĄD POGODNYCH FORM ARTYSTYCZNYCH ( PPFA ) Wińsko, 05.12.2015r. Cele Przeglądu Pogodnych Form Artystycznych : 1. Popularyzacja sztuki kabaretowej wśród mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg

Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg W dniach 02.10.-04.10. br. w powiecie hajnowskim gościła czteroosobowa delegacja reprezentująca Dzielnicę Berlin Lichtenberg,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin 3 edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong

Regulamin 3 edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong Regulamin 3 edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong 1 Organizator Festiwalu 1. Organizatorem Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong zwanego dalej Festiwalem jest Województwo Śląskie Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo Rajdu: Paweł Czarnecki - komandor Małgorzata Gosik z-ca komandora Jadwiga Nowakowska- kierownik finansowy.

Kierownictwo Rajdu: Paweł Czarnecki - komandor Małgorzata Gosik z-ca komandora Jadwiga Nowakowska- kierownik finansowy. Oddział PTTK,,Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa na XXXIII Zlot do Środka Polski, który odbędzie się 19 maja 2012r. Na uczestników Zlotu czekają

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA pod hasłem: Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 2007-2013 Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój PIWNICZNA ZDRÓJ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO W ŁOMNICY- ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- TURYSTYCZNĄ ETAP

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego.

zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego. Emisja niska zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego. Umownie przyjmuje się wszystkie kominy o wysokości do 40

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej KOWARY 2013 pod honorowym patronatem burmistrza Kowar Pana Mirosława Góreckiego

VIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej KOWARY 2013 pod honorowym patronatem burmistrza Kowar Pana Mirosława Góreckiego Oddział PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na imprezę VIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej KOWARY 2013 pod honorowym

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Obchody 10 lat w UE wydarzenia w Ełku w dniach: 5 11 maja 2014 r.

Obchody 10 lat w UE wydarzenia w Ełku w dniach: 5 11 maja 2014 r. Stan: 11 kwietnia 2014 r. Obchody 10 lat w UE wydarzenia w w dniach: 5 11 maja 2014 r. L.p. Termin i godzina Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia Organizator Miejsce Wstęp/ bilety cena 1. 5 9 maja godz. 8:00

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY WEEKEND W GÓRACH NA 3 KOŁOWCACH

AKTYWNY WEEKEND W GÓRACH NA 3 KOŁOWCACH AKTYWNY WEEKEND W GÓRACH NA 3 KOŁOWCACH Termin - 3 dni 27-07 do-29-07-2012r. Firma DobraIntegracja.pl wraz z portalem www.gorami.pl zaprasza na 3 dniowy aktywny weekend w Sudetach. Polecamy imprezę wszystkim,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa

Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa Projekt pn. Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa złożony w dniu 13.09.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz

Bardziej szczegółowo

ENGLISH SUMMER CAMP 2015

ENGLISH SUMMER CAMP 2015 ENGLISH SUMMER CAMP 2015 Szanowni Państwo! Właśnie rozpoczynamy organizację obozu English Summer Camp 2015. Chcielibyśmy zaprosić Państwa współpracy i prosić o wsparcie materialne naszych działań. Niestety

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007.

18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007. Dobre granie 2007 18 i 19 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Mońkach w ramach IV Chrześcijańskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się impreza ph. Dobre granie 2007. IV edycja Chrześcijańskiego Festynu Muzycznego

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0012.2.1.5.2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu 10.05.2011 r.

PROTOKÓŁ NR 0012.2.1.5.2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu 10.05.2011 r. PROTOKÓŁ NR 0012.2.1.5.2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu 10.05.2011 r. Obecni: Według listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. Porządek

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie na rowerze

Bezpiecznie na rowerze Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/8486,bezpiecznie-na-rowerze.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 18:22 Strona znajduje się w archiwum. Środa, 26 maja 2010 Bezpiecznie na rowerze

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 9 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 9 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.12.2010 rok

Warszawa, 13.12.2010 rok Seminarium podsumowujące stan wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warszawa, 13.12.2010 rok ENERGETYKA SŁONECZNA

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo