AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE 202 Wdrożenie nowych i udoskonalenie obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji Akademii Morskiej w Gdyni. Opracowanie: Magdalena Bergańska Biuro Promocji Akademia Morska w Gdyni Gdynia, 202

2 Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA BADANIA Podmiot badania Metoda przeprowadzenia badania Struktura podmiotu badania WYNIKI BADANIA... 5 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I WYKRESÓW

3 WSTĘP Badania marketingowe są niezbędnym elementem planowania kampanii reklamowych. Pomagają określić preferencje rynku docelowego, środki przekazu reklamowego, a co najważniejsze stanowią podstawę do stworzenia skutecznego planu marketingowego. Akademia Morska w Gdyni, by wyprzedzić inne uczelnie wyższe, nie tylko z województwa pomorskiego, ale i z całej Polski, powinna oferować kierunki i specjalności, które odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Atrakcyjna oferta edukacyjna, jak również profesjonalna kadra dydaktyczna, czy nowoczesne wyposażenie, to jednakże tylko połowa sukcesu. Niezbędnym elementem jest skuteczna reklama, dzięki której Uczelnia może poinformować potencjalnych studentów o swojej ofercie, a w konsekwencji wzbudzić w nich zainteresowanie studiami. W dzisiejszych czasach to informacja, sposób jej przekazywania, komunikowanie się za pomocą odpowiednich mediów z otoczeniem, stanowi w głównej mierze o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Aby taką przewagę uzyskać Akademia Morska w Gdyni powinna między innymi stosować skoordynowane działania marketingowego zaplanowane w oparciu o wyniki uzyskane z ilościowego badania marketingowe. Ilościowe badania marketingowe przeprowadzane wśród kandydatów składających dokumenty w Komisjach Rekrutacyjnych Wydziału Elektrycznego, Mechanicznego, Nawigacyjnego oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa powinny zostać na stałe wpisane w harmonogram prac Uczelni. Dane uzyskane przy pomocy przeprowadzonego w 202 roku ilościowego badania marketingowego, które prezentuje niniejszy raport mają za zadanie pomóc we wdrożeniu nowych i udoskonaleniu obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji, reklamy Akademii Morskiej w Gdyni. Życzę przyjemnej lektury, 3

4 CHARAKTERYSTYKA BADANIA. Podmiot badania Podmiotem badania marketingowego, którego wyniki prezentuje niniejszy raport są kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w roku 202, którzy dobrani zostali do badania metodą doboru celowego..2 Metoda przeprowadzenia badania Każdy kandydat składający dokumenty w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa proszony był po złożeniu dokumentów o wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety i wrzucenie go do urny (Załącznik ). Ilość kwestionariuszy ankiety pozostawionych w Biurach Rekrutacji: 00 szt. Kryteria doboru jednostek do próby: Kandydat składający dokumenty na studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Termin przeprowadzenia badania: od 20 czerwca 202 roku do 23 lipca 20 rok (I tura rekrutacji w Akademii Morskiej w Gdyni)..3 Struktura podmiotu badania Strukturę podmiotu badania prezentuje Tabela. Tabela Struktura podmiotu badania L.p. Wydział Liczba odpowiedzi (osoba) Liczba odpowiedzi (proc.). Elektryczny 50 32% 2. Mechaniczny 90 9% 3. Nawigacyjny 99 2% 4. Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 26 28% Razem: % ilościowego badania marketingowego. Dobór celowy, to dobór jednostek badanych w taki sposób, aby spełniały określone warunki/kryteria ustalone przez badacza. 4

5 Źródło Najliczniejszą grupę osób uczestniczących w badaniu stanowili kandydaci składający dokumenty w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Na słowa uznania w szczególności zasłużyła Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego, która z wielką starannością i uwagą dbała o to, aby każdy z maturzystów składający dokumenty na Wydział Elektryczny wypełnił kwestionariusz ankiety pozostawiony przez Biuro Promocji AMG. 2 WYNIKI BADANIA W poniższej część raportu z ilościowego badania marketingowego przedstawione zostały dane uzyskane przy pomocy kwestionariusza ankiety, który rozdawany był wśród kandydatów składających dokumenty na studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Kwestionariusz ankiety miał na celu pozyskanie od maturzystów informacji odnośnie: źródeł z których dowiedzieli się o AM, czynników decydujących o wyborze uczelni, najczęściej słuchanych stacji radiowych, czytanych gazet, odwiedzanych portali internetowych. Zebrane informacje pomogą w sporządzeniu planu marketingowego. Pierwsze pytanie zamieszczone w kwestionariuszu ankiety brzmiało: Skąd uzyskał(a) Pan/ Pani informacje o AM w Gdyni? Poszczególne możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez respondentów prezentuje Wykres. Wykres Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni w 202 roku znajomi Internet rodzina dzień otwarty uczelni informator uczelni targi edukacyjne ulotki reklamowe spotakanie z przedstawicielami AM inne źródło reklama w prasie reklama w radiu ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 5

6 Źródło Głównym źródłem informacji o Akademii Morskiej w Gdyni są znajomi(32 proc. osób poddanych badaniu). Również w 20 roku (Wykres 2) znajomi, w tym także rodzina stanowili główne źródło informacji o AMG. Uczelnia powinna, zatem dbać o swój wizerunek w oczach obecnych studentów. Mowa tu o szanowaniu i respektowaniu przez wykładowców oraz pracowników administracyjnych praw studentów oraz o dążeniu do stworzenia im warunków sprzyjających rozwojowi intelektualnemu. Wspomniany rozwój intelektualny możliwy jest między innymi dzięki zapewnieniu studentom dostępu do nowoczesnych laboratoriów, sali wykładowych oraz biblioteki i czytelni uczelnianej. Studenci powinni być szanowani, gdyż uczelnia wyższa, Akademia Morska w Gdyni istnieje dla nich i dzięki nim. Wykres 2 Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni porównanie roku 20 i 202 Internet rodzina/znajomi dzień otwarty uczelni informator uczelni targi edukacyjne ulotki reklamowe przedstawiciele AMG inne źródło reklama w prasie reklama w radiu rok 20 rok ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W 20 roku próba wyniosła 77 osób, a w 202 roku 465 osób. Kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Gdyni zdobywali także informacje o Uczelni w Internecie(29 proc. respondentów), od rodziny (6 proc. respondentów) i podczas dnia otwartego Uczelni (6 proc. respondentów). Również w 20 roku (Wykres 2) głównymi źródłami informacji o AMG był Internet oraz rodzina i znajomi. Gimnazjaliści, maturzyści, a więc potencjalni studenci Akademii Morskiej w Gdyni spędzają dużo czasu dzieląc się przeżyciami ze swoimi rówieśnikami na Facebooku. Facebook to obecnie największy w Polsce serwis społecznościowy, który swoim zasięgiem obejmuje blisko 65 proc. wszystkich internautów. Na Facebooku obecni są przedstawiciele wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Większość użytkowników 6

7 Facebooka stanowią osoby w wieku 5 35 lat, a więc osoby do których przede wszystkim adresowana jest oferta edukacyjna Akademii Morskiej w Gdyni. Swój fanpage posiada już Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Powinny zostać również uruchomione profile Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrycznego, gdyż jest to doskonałe miejsce do darmowej reklamy wydziału. Ludzie młodzi najczęściej z tego serwisu społecznościowego czerpią wszelkie informacje, w tym także informacje o uczelniach wyższych. Warto również, aby wydziały posiadały konto w serwisie YouTube, który umożliwia darmowe zamieszczanie filmów. Ponadto coraz modniejszy wśród młodzieży staje się Twitter. Akademia Morska w Gdyni chcąc skutecznie docierać do maturzystów powinna korzystać z nowoczesnych form komunikacji i śledzić na bieżąco zachodzące w nich zamiany. Najrzadszym źródłem pozyskiwania informacji o Akademii Morskiej w Gdyni zarówno w roku 20, jak 202 była reklama prasowa oraz reklama radiowa. W roku 202 reklamę prasową oraz reklamę radiową wskazało 6 respondentów spośród 465 uczestniczących w badaniu. Tak mała liczba wskazań reklamy prasowej oraz reklamy radiowej, jako źródła informacji o uczelni wynika z faktu, iż Akademia Morska w Gdyni stosunkowo sporadycznie korzysta z tych form reklamy. Reklama prasowa w postaci reklamy graficznej oraz reklama radiowa w postaci spotu radiowego ze względu na swoją treść i formę może być jedynie dodatkowym źródłem informacji o uczelnianych wydarzeniach tj. dni otwarte, Bałtycki Festiwal Nauki, rekrutacja. Skuteczną formą reklamy prasowej są artykuły sponsorowane, natomiast w przypadku reklamy radiowej wszelkie audycje z wystąpieniami studentów oraz kadry dydaktycznej. Wśród innych źródeł informacji o AMG respondenci w 202 roku wskazywali szkolne zajęcia z fizyki oraz olimpiadę Euroelektra, która corocznie organizowana jest przez Wydział Elektryczny. Maturzyści w kwestionariuszu ankiety pytani byli również o czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przedstawiono na Wykres 3. 7

8 Czynnik Czynnik Wykres 3 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni w 202 roku interesujące specjalności możliwości pracy po studiach polecenie uczelni przez innych tradycja uczelni reklama AMG tradycje rodzinne ERASMUS lokalizacja możliwość noszenia mundurów wykwalifikowana kadra inny czynnik ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni są: interesujące specjalności, możliwości pracy po studiach oraz polecenie Uczelni przez innych. Wykres 4 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni porównanie roku 20 i 202 interesujące specjalności możliwości pracy po studiach polecenie uczelni przez innych tradycja uczelni reklama AMG tradycje rodzinne ERASMUS lokalizacja możliwość noszenia mundurów wykwalifikowana kadra inny czynnik ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W 20 roku próba wyniosła 77 osób, a w 202 roku 465 osób rok 20 rok 8

9 Róźnica W 20 roku (Wykres 4) prócz ciekawej oferty edukacyjnej, perspektyw pracy po skończeniu studiów, rekomendacji uczelni, maturzyści wskazywali również lokalizację, jako jeden z głównych czynników decydujących o wyborze AMG. Natomiast w 202 roku lokalizacja, wykwalifikowana kadra oraz możliwość noszenia mundurów w mniejszy sposób zadecydowały o wyborze AMG. W 202 roku wzrosła rola reklamy. Reklamę AMG wskazało 47 respondentów(6 proc.) podczas, gdy w 20 roku reklamę wskazało 29 maturzystów(3 proc.), czyli aż połowa mniej. Sytuacja ta może wynikać z faktu, iż w 202 roku działania marketingowe, reklamowe AMG były szersze, zaplanowane i lepiej skoordynowane, niż w roku 20. Wśród innych czynników decydujących o wyborze AMG maturzyści w 202 roku wskazywali zarobki po skończeniu studiów. Akademia Morska w Gdyni powinna, zatem corocznie wzbogacać ofertę specjalności na poszczególnych wydziałach, tak aby odpowiadała ona aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. W kampaniach reklamowych należy podkreślać możliwości znalezienia pracy po studiach, prezentować ścieżki kariery, a więc walory istotne i przesądzające o wyborze uczelni. Częstym zjawiskiem podczas targów edukacyjnych jest mylenie Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Morskiej. Pytanie trzecie kwestionariusza ankiety, które brzmiało: Czym różni się Akademia Morska w Gdyni od Akademii Marynarki Wojennej?, ma na celu zdiagnozowanie, czy maturzyści znają, bądź dostrzegają różnice pomiędzy dwoma gdyńskimi uczelniami wyższymi. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przedstawiono na Wykres 5. Wykres 5 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej kierunkami i specjalnościami 290 miejscem pracy po ukończeniu studiów 2 zarobkami w trakcie i po studiach 75 tylko nazwą niczym się nie różni inna różnica ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 9

10 Czynnik Z powyższego wykresu wynika, iż maturzyści zamierzający podjąć studia w Akademii Morskiej w Gdyni doskonale rozróżniają oby dwie uczelnie wyższe. Jedynie 2 proc. osób nie dostrzega żadnych różnic, a 3 proc. osób stwierdziło, iż uczelnie różnią się jedynie nazwą. Warto zwrócić uwagę, iż dla maturzystów główną różnicą pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej są kierunki i specjalności oferowane przez uczelnie oraz miejsce pracy po skończeniu studiów. Podobnie sytuacja kształtowała się w roku 20(Wykres 6). Wykres 6 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej porównanie roku 20 i 202 kierunki i specjalności miejsce pracy po skończeniu studiów zarobki w trakcie i po studiach nazwa uczelni niczym się nie różnią inne różnice ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W 20 roku próba wyniosła 77 osób, a w 202 roku 465 osób. Wśród innych różnic w 202 roku maturzyści wymieniali: poziom nauczania, dobre imię, uczelnię wojskową i cywilną. Z powyższych danych wynika, że osoby składające dokumenty na Akademię Morską w Gdyni są na tyle zaznajomione z uczelnią, iż potrafią wskazać czynniki wyróżniające ją od Akademii Marynarki Wojennej. Wśród młodzieży, jak i wśród maturzystów istnieje przekonanie, że w Akademii Morskiej w Gdyni jest wyższy poziom nauczania, niż w Akademii Marynarki Wojennej, a więc Akademia Morska w Gdyni jest uczelnią bardziej prestiżową, elitarną. Podczas spotkań z maturzystami osoby reprezentujące AMG powinny zawsze wskazywać na istotne różnice pomiędzy tymi dwoma uczelniami. 202 rok 20 rok 0

11 Stacja radiowa Stacja radiowa W pytaniu czwartym kwestionariusza ankiety respondenci wskazywali najczęściej słuchane przez nich stacje radiowe ( Wykres 7). Wykres 7 Najczęściej słuchane stacje radiowe w 202 roku Radio Eska 59 Radio RMF MAXXX 53 Radio RMF FM 3 Radio Zet 57 Radio Gdańsk 27 nie słucham radia 7 Trójka Polskie Radio 8 Radio Kaszebe inne, jakie? 3 ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Najczęściej słuchanymi przez przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni stacjami radiowymi są: Radio Eska (29 proc. respondentów), Radio RMF MAXXX (26 proc. respondentów), Radio RMF FM (24 proc. respondentów). Dla porównania w 20 roku również te dwie stacje radiowe cieszyły się największą popularnością. Wykres 8 Najczęściej słuchane stacje radiowe porównanie roku 20 i 202 Radio Eska Radio RMF MAXXX Radio RMF FM Radio Zet Radio Gdańsk nie słucham radia Trójka Polskie Radio Radio Kaszebe inne, jakie? rok 20 rok

12 Nazwa portalu internetowego ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W 20 roku próba wyniosła 77 osób, a w 202 roku 465 osób. Wśród innych stacji radiowych wskazanych przez przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni w 202 roku wyróżnia się Eskę Rock. Internet, a mianowicie serwisy informacyjne, portale społecznościowe są w dzisiejszych czasach miejscem, w którym maturzyści głównie poszukują interesujących ich informacji. Dlatego też w pytaniu piątym kwestionariusza ankiety przyszli studenci Akademii Morskiej w Gdyni zapytani zostali o najczęściej odwiedzane przez nich portale społecznościowe. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań prezentuje Wykres 9. Wykres 9 Najczęściej odwiedzane przez maturzystów portale internetowe w 202 roku facebook.com 299 wp.pl 205 trójmiasto.pl 50 MMMojeMiasto.pl 9 inne, jakie? 0 ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Najczęściej odwiedzanym przez maturzystów portalem internetowym jest Facebook. Portal ten wskazało 44 proc. respondentów. Facebook jest aktualnie modnym wśród młodzieży medium społecznościowym. Użytkownicy Facebooka logują się na swoim profilu nawet kilka razy dziennie. Śledzą bieżące informacje oraz wydarzenia. Akademia Morska w Gdyni posiada swój fanpage za pomocą, którego może aktualnie dotrzeć z informacją do osób. Profil umożliwia m.in.: zamieszczenie opisu instytucji, zdjęć, kalendarium wydarzeń. Stanowi darmową reklamę dla Uczelni, a także ułatwia komunikacje z obecnymi, jak i przyszłymi studentami. Prócz Akademii Morskiej w Gdyni swój profil na Facebooku posiada również Wydział Nawigacyjnym oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Brakuje jedynie Wydziału Elektrycznego oraz Mechanicznego. Wydziału te powinny rozważyć przyłączenie się do Facebooka. 2

13 Środek reklamowy Na drugim miejscu znalazła się Wirtualna Polska (30 proc. respondentów). Często odwiedzaną stroną internetową jest również Trójmiasto.pl (22 proc. respondentów). W serwisie internetowym Trójmiasto.pl Akademia Morska w Gdyni również posiada swój profil, na którym umieszcza informacje o uczelnianych wydarzeniach. Serwis Trójmiasto.pl, prócz codziennych wiadomości z Trójmiasta, prezentuje również ofertę edukacyjną szkół podstawowych, gimnazjów, uczelni wyższych, w zakładce Nauka. Akademia Morska w Gdyni, jako uczelnia posiada prezentacje w serwisie. Ponadto prezentację taką również posiadają Wydział Nawigacyjny, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Wydział Elektryczny. Wydział Mechaniczny powinien rozważyć zakup prezentacji w serwisie Trójmiasto.pl, która z pewnością umożliwi dotarcie z ofertą edukacyjną wydziału do szerszego grona odbiorców. Wśród innych portali internetowych maturzyści wskazywali: onet.pl, gazeta.pl i Youtube. Na szczególną uwagę zasługuje Youtube. Jest to serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne umieszczanie i oglądanie filmów. W serwisie, każdy z wydziałów Uczelni mógłby zamieszczać filmy dotyczące swojej działalności, jak i filmy z praktyk studenckich na statkach szkolnych. Akademia Morska w Gdyni, jako uczelnia posiada swoje konto w serwisie Youtube. W ramach uczelnianego konta prezentowany jest film reklamowy AMG. Maturzyści zamierzający podjąć studia w Akademii Morskiej w Gdyni w kwestionariuszu ankiety zapytani zostali również o środki reklamowe za pomocą, których, ich zdaniem powinna reklamować się uczelnia wyższa. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez maturzystów prezentuje Wykres 0. Wykres 0 Środki reklamowe za pomocą których powinna reklamować się uczelnia wyższa reklama w serwisach dla maturzystów organizacja dni otwartych drzwi uczestnictwo w targach edukacyjnych prezentacje w szkołach średnich reklama w radiu reklama w środkach transportu reklama w prasie billboard inne, jakie? ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 3

14 Upominek reklamowy W opinii maturzystów uczelnia wyższa powinna głównie reklamować się w serwisach dla maturzystów (22 proc. respondentów), organizując dni otwartych drzwi (4 proc. respondentów) oraz uczestnicząc w targach edukacyjnych (3 proc. respondentów). Dość często maturzyści wskazywali również prezentacje w szkołach średnich. Osoby biorące udział w badaniu w głównej mierze, jako skuteczną formę reklamy wskazywały bezpośredni kontakt przedstawicieli uczelni z maturzystami. Działaniami uzupełniającymi reklamę uczelni powinna być: reklama w radiu, środkach transportu, reklama w prasie lub billboard. Jako inny środek reklamowy maturzyści wskazali Facebook, gdyż serwis ten umożliwia reklamowanie instytucji przy stosunkowo niewielkich kosztach, a stworzenie fanpage jest całkowicie darmowe. Podczas targów edukacyjnych, czy też prezentacji w szkołach ponadgimnazjalnych przyszli studenci otrzymują od uczelni wyższych upominki, gadżety reklamowe, toteż w ostatnim pytaniu kwestionariusza ankiety poproszono maturzystów o wskazanie najbardziej pożądanych przez nich upominków reklamowych. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez maturzystów prezentuje Wykres. Wykres Upominki reklamowe, które powinna posiadać uczelnia wyższa długopisy 255 notatniki 78 smycze 40 antystresory 06 przypinki na agrafkę (odznaki) 7 inne,jakie? 7 ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Uczelnia wyższa zdaniem maturzystów powinna przede wszystkim wśród rozdawanych gadżetów reklamowych posiadać długopisy (33 proc. respondentów) i notatniki (23 proc. respondentów). Dużym zainteresowaniem cieszą się również smycze (8 proc. respondentów) oraz antysresory (4 proc. respondentów). 4

15 Województwo Gadżety reklamowe są niezwykle ważnym elementem reklamy. Rozdane podczas konferencji, targów, czy wizyt w szkołach ponadgimnazjalnych utrwalają w świadomości markę instytucji. Do prawidłowego zaplanowania działań marketingowych potrzebna jest również informacja o obszarach, rejonach, województwach w których produkt, a w przypadku Akademii Morskiej w Gdyni jest nim szeroko rozumiana oferta edukacyjna, cieszy się zainteresowaniem. Dlatego też poniżej prezentujemy województwa z których pochodzą przyszli studenci AMG. Wykres 2 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni pomorskie warmińsko - mazurskie kujawsko - pomorskie mazowieckie zachodnio - pomorskie lubelskie podlaskie dolnośląskie łódzkie wielkopolskie śląskie podkarpackie lubuskie małopolskie opolskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni to Najwięcej osób rejestrujących się w systemie elektronicznej rekrutacji, a więc najwięcej przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni pochodzi z województwa pomorskiego (58 proc.), a więc z województwa w którym zlokalizowana i dobrze znana jest Uczelnia. Spora grupa potencjalnych studentów Akademii Morskiej w Gdyni pochodzi również z województwa warmińsko mazurskiego (5 proc.), kujawsko pomorskiego (6 proc.), mazowieckiego (5 proc.), zachodnio pomorskiego (3 proc.). Najmniejsze zainteresowanie Uczelnią jest wśród maturzystów pochodzących z województwa śląskiego, podkarpackiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Podobnie sytuacja kształtowała się również w roku 20. 5

16 Rysunek Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. Warto również przeanalizować, jak kształtowała się liczba osób zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni w odniesieniu do poszczególnych wydziałów. 6

17 Województwo Wykres 3 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Elektryczny pomorskie warmińsko - mazurskie mazowieckie kujawsko - pomorskie podlaskie łódzkie lubelskie zachodnio - pomorskie podkarpackie dolnośląskie wielkopolskie lubuskie małopolskie świętokrzyskie śląskie opolskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni to 47. Przyszli studenci Wydziału Elektrycznego (Wykres 3) głównie pochodzą z województwa pomorskiego (64 proc,), warmińsko mazurskiego (3 proc.), mazowieckiego (7 proc.) i kujawsko pomorskiego (3 proc.). Najmniejsze zainteresowanie Wydziałem Elektrycznym jest w województwie podkarpackim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i opolskim. Również studenci Wydziału Mechanicznego (Wykres 4) podobnie, jak studenci Wydziału Elektrycznego głównie pochodzą z województwa pomorskiego (56 proc.), warmińsko mazurskiego (5 proc.), mazowieckiego ( 5 proc.) i kujawsko pomorskiego (5 proc.). Najmniejsze zainteresowanie ofertą edukacyjną Wydziału Mechanicznego jest wśród maturzystów z województwa podkarpackiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego, opolskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. 7

18 Województwo Województwo Wykres 4 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Mechaniczny pomorskie warmińsko - mazurskie mazowieckie kujawsko - pomorskie lubelskie zachodnio - pomorskie podlaskie dolnośląskie podkarpackie wielkopolskie łódzkie śląskie lubuskie opolskie małopolskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni.*Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni to 440. Wykres 5 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Nawigacyjny pomorskie warmińsko - mazurskie mazowieckie kujawsko - pomorskie lubelskie zachodnio - pomorskie podlaskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie śląskie lubuskie małopolskie podkarpackie opolskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni to

19 Województwo Województwo pomorskie, warmińsko mazurskie, mazowieckie, kujawsko pomorskie to główne województwa z których pochodzą studenci Wydziału Nawigacyjnego (Wykres 5). Najmniejsze zainteresowanie wydziałem jest w województwie lubuskim, małopolskim, podkarpackim, opolskim i świętokrzyskim. Na uwagę zasługuje, jednakże fakt, iż Wydział Nawigacyjny jest najbardziej zróżnicowanym wydziałem Akademii Morskiej w Gdyni. Wykres 6 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa pomorskie 035 warmińsko - mazurskie kujawsko - pomorskie mazowieckie zachodnio - pomorskie podlaskie lubelskie dolnośląskie łódzkie śląskie wielkopolskie opolskie podkarpackie małopolskie 4 3 świętokrzyskie lubuskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni to 554. Studenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni (Wykres 6) pochodzą głównie z województwa pomorskiego (67 proc.), warmińsko mazurskiego (5 proc.), kujawsko pomorskiego ( 6 proc.) i mazowieckiego ( 3 proc.). Najmniejsze zainteresowanie wydziałem jest w województwie wielkopolskim, opolskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i lubuskim. 9

20 Reasumując wyniki badania marketingowego przedstawione w niniejszym raporcie:. najczęstsze źródła informacji o Uczelni to rodzina, znajomi i Internet, 2. czynnikami decydującymi o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni są: interesujące specjalności, możliwości pracy po studiach, polecenie uczelni przez innych, 3. maturzyści dostrzegają różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej, 4. reklama radiowa powinna być zamieszczana w Radiu Eska, Radiu RMF FM, Radiu RMF MAXXX, 5. najczęściej odwiedzane przez maturzystów portale internetowe to: Facebook, WP, Trójmiasto, 6. zdaniem maturzystów Akademia Morska w Gdyni powinna reklamować się za pomocą: reklamy w serwisach dla maturzystów, organizacji dni otwartych, uczestnictwa w targach edukacyjnych, 7. upominki reklamowe, gadżety reklamowe, które maturzyści chcieliby otrzymywać to: długopisy, notatniki, smycze, 8. największe zainteresowanie ofertą edukacyjną Akademii Morskiej w Gdyni jest w województwach: pomorskie, warmińsko mazurskie, kujawsko pomorskie, mazowieckie. 20

21 Załącznik Kwestionariusz ankiety Szanowni Państwo Badanie jest anonimowe. Obok wybranych odpowiedzi proszę wstawić znak X. Jeżeli instrukcja nie mówi inaczej to możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. P. Skąd uzyskał(a) Pan/Pani informacje o AM w Gdyni? P4. Jakiej stacji radiowej najczęściej Pan/Pani słucha?. Internet 2. znajomi 3. rodzina 4. targi edukacyjne 5. spotkanie z przedstawicielami AM w szkole ponadgimnazjalnej 6. dzień otwarty uczelni 7. ulotki reklamowe 8. informator uczelni 9. reklama w radiu 0 reklama w prasie. inne, jakie?... P2. Który z czynników zadecydował o wyborze przez Pana/Panią Akademii Morskiej w Gdyni?. interesujące specjalności 2. tradycja uczelni 3. reklama Akademii Morskiej w Gdyni 4. polecenie uczelni przez innych 5. możliwość znalezienia pracy po zakończeniu studiów 6. wykwalifikowana kadra 7. lokalizacja 9. możliwość noszenia mundurów 0. możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne. tradycje rodzinne 2. inne, jakie?... P3. Czym Pana/Pani zdaniem różni się Akademia Morska w Gdyni od Akademii Marynarki Wojennej?. tylko nazwą 2. zarobkami w trakcie i po studiach 3. kierunkami i specjalnościami 4. miejscem pracy po skończeniu studiów 5. niczym się nie różni 6. inne, jakie?.... Radio Gdańsk 2. Radio RMF MAXXX 3. Radio Eska 4. Trójka Polskie Radio 5. Radio Kaszebe 6. Radio RMF FM 7. Radio Zet 8. nie słucham radia 8. inne, jakie?... P5. Jakie portale internetowe najczęściej Pan/Pani odwiedza?. trójmiasto.pl 2. wp.pl 3. facebook.pl 4. mmmojemiasto.pl 5. inne, jakie? P6. Za pomocą jakich środków reklamowych Pana/Pani zdaniem powinna reklamować się uczelnia?. Billboardy 2. reklama w środkach transportu 3. reklama w portalach internetowych dla maturzystów 4. reklama w prasie 5. reklama w radiu 6. uczestnictwo w targach edukacyjnych 7. prezentacje dokonywane przez przedstawicieli uczelni w szkołach średnich 8. organizacja dni otwartych drzwi 9. inne, jakie?... P7. Jakie upominki reklamowe powinna Pana/Pani zdaniem rozdawać uczelnia wyższa?. długopisy 2. notatniki 3. smycze 4. przypinki na agrafkę (odznaki) 5. antystresory 6. inne, jakie?... 2

AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE

AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE 213 Wdrożenie nowych i udoskonalenie obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji Akademii Morskiej w Gdyni. Opracowanie: Biuro Promocji

Bardziej szczegółowo

ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE

ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE 2014 Wdrożenie nowych i udoskonalenie obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji Akademii Morskiej w Gdyni. Opracowanie: Biuro Promocji Akademia Morska

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

AKADEMIA MORSKA W GDYNI AKADEMIA MORSKA W GDYNI Magdalena Bergańska Biuro Promocji Akademia Morska w Gdyni Raport z badania marketingowego na temat: Wdrożenia nowych i udoskonalenia obecnie stosowanych działań marketingowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 SPRAWOZDANIE ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 1) Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie jest uzyskanie opinii potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr letni 1 1. Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 1 Spis treści Spis treści 2 O badaniu 3 Podsumowanie wyników badania 5 Profil edukacyjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy.

Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy. Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy. Andrzej Wawrzonek Piotr Kutyła Mikołaj Madaliński vel. Madyński Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin 2012 1 Spis treści 1. Metodologia... 3 1.1.Cel

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY UDZIAŁ W RYNKU I WIELKOŚĆ AUDYTORIUM PROGRAMÓW RADIOWYCH W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM STYCZEŃ-MARZEC 2010 na podstawie danych SMG/KRC Millward

Bardziej szczegółowo

nr albumu Spec. Zniżki NAZWISKO PANIEŃSKIE:

nr albumu Spec. Zniżki NAZWISKO PANIEŃSKIE: nr albumu K S Ś R Spec. Zniżki NAZWISKO PANIEŃSKIE: . Nazwisko i Imię. Nr albumu Ślubuję uroczyście, Ŝe jako student WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. 16 kwietnia - 12 maja 2014

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. 16 kwietnia - 12 maja 2014 EUROWYBORY Analiza medialności lokomotyw wyborczych 16 kwietnia - 12 maja 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 W 2015 roku Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych przeprowadziło dwie rekrutacje: na studia I stopnia lub jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

POMELO DO CELO. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej. Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004

POMELO DO CELO. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej. Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004 POMELO DO CELO Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004 1 Spis treści SPIS TREśCI... 2 WSTęP... 4 Cele badania... 4 Metodologia badania... 4 Opis kampanii

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ OFERTA DLA WYSTAWCÓW 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ IDEA IDEA Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie:

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie: 1 Od redakcji serwisu Drodzy Państwo, niniejszy raport zawiera zweryfikowane dane dotyczące ofert sprzedaży mieszkań wprowadzonych i zaktualizowanych w II kwartale 2013 roku w serwisie Dom.Gratka.pl. Baza

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Blisko 2 000 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015

01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015 01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015 Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic. Celem projektu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876 Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com OFERTA Czym jest Facebook.com? Facebook.com to darmowy serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA Przygotowujemy się do pracy na Zachodzie Na początku stycznia dotarły do nas informacje o dużym wzroście bezrobocia w Polsce. Z drugiej jednak strony coraz więcej

Bardziej szczegółowo

JM Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl

JM Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl JM Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji, 35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14, tel. 17-867-04-80, 17-867-04-81 PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE NA:

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić Państwu propozycję współpracy z Samorządem Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Samorząd Studentów zrzesza kilkuset aktywnych działaczy, tworząc

Bardziej szczegółowo

Targi pracy skuteczne narzędzie budujące wizerunek pracodawcy

Targi pracy skuteczne narzędzie budujące wizerunek pracodawcy Targi pracy skuteczne narzędzie budujące wizerunek pracodawcy Raport maj 2015 Targi Praca.pl kierowane były zarówno do studentów i osób bez większego doświadczenia zawodowego, jak i do profesjonalistów.

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Ponad 2 500 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

Unikalna społeczność

Unikalna społeczność - Prezentacja portalu - PARTNER Innowacyjne funkcje - łączymy w pełni z Facebook i Youtube Rozbudowana wyszukiwarka języków Codzienne aktualizacje: artykuły, testy i porady Bardzo wysokie pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

JM Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

JM Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej JM Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14, tel. 17 867 04 80, 17-867 04 81 PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE NA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarne JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11 L.dz. 2033/11 Biała Podlaska 17.06.2011r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania na przeprowadzenie 150 wywiadów z przedsiębiorcami na terenie całej Polski w ramach badań jakościowych zamawianych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

kampania marketingowa

kampania marketingowa kampania marketingowa Zastanawiasz się co firmie przyniesie kampania marketingowa zorganizowana przez Grupę Medialną? Dotarcie do osób z branży MLM, która cały czas szkoli się i potrzebuje nieustannej

Bardziej szczegółowo

Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce

Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce 2014 Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce Od 2011 roku Urząd Statystyczny w Krakowie i Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie publikują analizy dotyczące tendencji i kierunków

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

24% ZASIĘG WYDAWNICZY. Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA. mutacji terenowych. Docieramy do: mieszkańców regionu CHOJNICE GRUDZIĄDZ BYDGOSZCZ TORUŃ ŻNIN LIPNO

24% ZASIĘG WYDAWNICZY. Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA. mutacji terenowych. Docieramy do: mieszkańców regionu CHOJNICE GRUDZIĄDZ BYDGOSZCZ TORUŃ ŻNIN LIPNO CHOJNICE 10 GRUDZIĄDZ Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA 6 mutacji terenowych BYDGOSZCZ TORUŃ Docieramy do: 24% ŻNIN mieszkańców regionu LIPNO INOWROCŁAW WŁOCŁAWEK Badanie: Polskie Badanie Czytelnictwa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

W badaniu wzięło udział prawie tyle samo kobiet jak i mężczyzn. Procentowa różnica jest niewielka, na poziomie około 2%.

W badaniu wzięło udział prawie tyle samo kobiet jak i mężczyzn. Procentowa różnica jest niewielka, na poziomie około 2%. Raport z pierwszego (ex-ante) badania przeprowadzonego w momencie rozpoczęcia kampanii informacyjno - edukacyjnej,,żuławy. Edukacja powodziowa, przy użyciu kwestionariuszy badania CATI Poznań, 30.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Raport z działań agencji Personal PR związanych z organizacją spotkania networkingowego w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER w dniu 12.03.2012 Agencja Personal PR w ramach organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Departament Programowy Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku ANALIZA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu e-akademia Przyszłości. Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji uczestników projektu e-akademia Przyszłości. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji uczestników projektu e-akademia Przyszłości Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe kryteria i tryb przeprowadzania naboru szkół, nauczycieli i uczniów do projektu e-akademia

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na Emisję spotów radiowych kampanii Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2013 odsetek osób słuchających radia Dane o wskaźnikach słuchalności

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Szkolnictwo zawodowe a szanse na rynku pracy

Raport miesiąca Szkolnictwo zawodowe a szanse na rynku pracy Raport miesiąca Szkolnictwo zawodowe a szanse na rynku pracy Czy szkoła zawodowa to w dzisiejszych czasach dobry wybór? W okresie spadku prestiżu studiów wyższych badamy opinie Polaków odnośnie szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portalu internetowego mieszkańców Konstancina- Jeziorny. Oferta na 2015 rok uwzględnia atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Data utworzenia: luty 2011 Liczba stron: 8 Rodzaj dokumentu: dokument zewnętrzny Adres:, Al. Stanów Zjednoczonych 26/143, 03-964 Warszawa Strona:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH O PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE

BAZA DANYCH O PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE BAZA DANYCH O PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE Baza danych o placówkach z oddziałami integracyjnymi prowadzona jest w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra

Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portali internetowych mieszkańców: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra.

Bardziej szczegółowo

RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ. Kalkulacja cenowa I II III IV

RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ. Kalkulacja cenowa I II III IV RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ (po zmianach) Nazwa i adres Wykonawcy/ów Kalkulacja cenowa Część nr I Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w prasie centralnej Przedmiot zamówienia Nazwa medium I II

Bardziej szczegółowo

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu kompleksową ofertę związaną ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Oferta obejmuje wszystkie nośniki Głosu Dziennika Pomorza największej i najchętniej

Bardziej szczegółowo

Materiały i pomoce dydaktyczne wydane przez wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne

Materiały i pomoce dydaktyczne wydane przez wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne Materiały i pomoce dydaktyczne wydane przez wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne L.p Województwo Pomoce dydaktyczne Ilość/sztuki. Dolnośląskie Materiały edukacyjne do programu Nie pal przy mnie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE UCZNIA KOMPONENT PROGRAMU BEZPIECZNA+

BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE UCZNIA KOMPONENT PROGRAMU BEZPIECZNA+ BEZPECZEŃSTWO CYFROWE UCZNA KOMPONENT PROGRAMU BEZPECZNA+ ogólnopolski projekt realizowany we współpracy ze szkołami od grudnia 2015 do grudnia 2018 r. - 3 edycje ogłaszane corocznie obejmie 2200 szkół

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty.

Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty. Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty. Do wyboru jest: Konferencja branżowa dla profesjonalistów Wyzwania HR. Zaproszenie dla 2 osób* o wartości 500 zł netto. Spotkajmy się w Twoim regionie:

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego Mistrzowie CHEMII rekrutacja na rok szkolny 2012/2013

Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego Mistrzowie CHEMII rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 Biuro w Warszawie: ul. Gordona Bennetta 2, 02159 Warszawa tel.: 22 584 69 35; fax: 22 584 69 36 email: fundacja@orlen.pl www.orlendarserca.pl Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego Mistrzowie

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Program Młodzi w Łodzi

Program Młodzi w Łodzi REGULAMIN DLA FUNDATORÓW STAŻY W PROJEKCIE PRAKTYKUJ W ŁODZI STAŻE WAKACYJNE 2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne zwany dalej Projektem organizowany jest w ramach programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER ANALIZA PRZYGOTOWANA PRZEZ FINEART COMMUNICATIONS WPROWADZENIE... 3 ZA POŚREDNICTWEM JAKICH ŹRÓDEŁ ZAMIERZASZ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SZUKAĆ PRACY?... 4 Wykres 1:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy 1 1. Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY WOBEC MEDIÓW - UJĘCIE REGIONALNE BS/15/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY WOBEC MEDIÓW - UJĘCIE REGIONALNE BS/15/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2001 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 2: Proszę o dokładną definicję przedstawiciela władzy lokalnej. Czy może to być np. policjant?

PYTANIE 2: Proszę o dokładną definicję przedstawiciela władzy lokalnej. Czy może to być np. policjant? Szanowni Państwo, przesyłam pytania/prośby o wyjaśnienia/doprecyzowanie dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO Na przeprowadzenie badań terenowych (studium przypadku) w ramach III fazy monitoringu przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą

Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą Jak się zaprezentować przed potencjalnym pracodawcą, aby zdobyć wymarzoną pracę? Na co należy zwrócić uwagę, aby nie zostać zdyskwalifikowanym

Bardziej szczegółowo

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia: SZKOLENIE CENTRALNE PN. PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ REALIZOWANE W RAMACH PLANU SZKOLEŃ CENTRALNYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ NA 2014 R. Zapraszamy do udziału w szkoleniu centralnym pn.

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Wyścig o ESK 2016 7 do 30 września WARSZAWA, październik 2010

Wyścig o ESK 2016 7 do 30 września WARSZAWA, październik 2010 Wyścig o ESK 016 Analiza aktywności miast kandydatów w mediach na podstawie publikacji z prasy, radio i telewizji z okresu od 7 do 30 września 010 roku WARSZAWA, październik 010 Spis treści 1. W MEDIACH

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Reklama w serwisie informacyjnym Lubartow24.pl Formy i cennik reklamy

Reklama w serwisie informacyjnym Lubartow24.pl Formy i cennik reklamy Reklama w serwisie informacyjnym Lubartow24.pl Formy i cennik reklamy Mamedia Mariusz Puła Wydawca Serwisu Lubartów24 tel. 503 550 196 Nip: 714-190-69-76 Regon: 060436417 www.mamedia.eu Mail: biuro@mamedia.eu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo