AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE 202 Wdrożenie nowych i udoskonalenie obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji Akademii Morskiej w Gdyni. Opracowanie: Magdalena Bergańska Biuro Promocji Akademia Morska w Gdyni Gdynia, 202

2 Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA BADANIA Podmiot badania Metoda przeprowadzenia badania Struktura podmiotu badania WYNIKI BADANIA... 5 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I WYKRESÓW

3 WSTĘP Badania marketingowe są niezbędnym elementem planowania kampanii reklamowych. Pomagają określić preferencje rynku docelowego, środki przekazu reklamowego, a co najważniejsze stanowią podstawę do stworzenia skutecznego planu marketingowego. Akademia Morska w Gdyni, by wyprzedzić inne uczelnie wyższe, nie tylko z województwa pomorskiego, ale i z całej Polski, powinna oferować kierunki i specjalności, które odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Atrakcyjna oferta edukacyjna, jak również profesjonalna kadra dydaktyczna, czy nowoczesne wyposażenie, to jednakże tylko połowa sukcesu. Niezbędnym elementem jest skuteczna reklama, dzięki której Uczelnia może poinformować potencjalnych studentów o swojej ofercie, a w konsekwencji wzbudzić w nich zainteresowanie studiami. W dzisiejszych czasach to informacja, sposób jej przekazywania, komunikowanie się za pomocą odpowiednich mediów z otoczeniem, stanowi w głównej mierze o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Aby taką przewagę uzyskać Akademia Morska w Gdyni powinna między innymi stosować skoordynowane działania marketingowego zaplanowane w oparciu o wyniki uzyskane z ilościowego badania marketingowe. Ilościowe badania marketingowe przeprowadzane wśród kandydatów składających dokumenty w Komisjach Rekrutacyjnych Wydziału Elektrycznego, Mechanicznego, Nawigacyjnego oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa powinny zostać na stałe wpisane w harmonogram prac Uczelni. Dane uzyskane przy pomocy przeprowadzonego w 202 roku ilościowego badania marketingowego, które prezentuje niniejszy raport mają za zadanie pomóc we wdrożeniu nowych i udoskonaleniu obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji, reklamy Akademii Morskiej w Gdyni. Życzę przyjemnej lektury, 3

4 CHARAKTERYSTYKA BADANIA. Podmiot badania Podmiotem badania marketingowego, którego wyniki prezentuje niniejszy raport są kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w roku 202, którzy dobrani zostali do badania metodą doboru celowego..2 Metoda przeprowadzenia badania Każdy kandydat składający dokumenty w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa proszony był po złożeniu dokumentów o wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety i wrzucenie go do urny (Załącznik ). Ilość kwestionariuszy ankiety pozostawionych w Biurach Rekrutacji: 00 szt. Kryteria doboru jednostek do próby: Kandydat składający dokumenty na studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Termin przeprowadzenia badania: od 20 czerwca 202 roku do 23 lipca 20 rok (I tura rekrutacji w Akademii Morskiej w Gdyni)..3 Struktura podmiotu badania Strukturę podmiotu badania prezentuje Tabela. Tabela Struktura podmiotu badania L.p. Wydział Liczba odpowiedzi (osoba) Liczba odpowiedzi (proc.). Elektryczny 50 32% 2. Mechaniczny 90 9% 3. Nawigacyjny 99 2% 4. Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 26 28% Razem: % ilościowego badania marketingowego. Dobór celowy, to dobór jednostek badanych w taki sposób, aby spełniały określone warunki/kryteria ustalone przez badacza. 4

5 Źródło Najliczniejszą grupę osób uczestniczących w badaniu stanowili kandydaci składający dokumenty w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Na słowa uznania w szczególności zasłużyła Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego, która z wielką starannością i uwagą dbała o to, aby każdy z maturzystów składający dokumenty na Wydział Elektryczny wypełnił kwestionariusz ankiety pozostawiony przez Biuro Promocji AMG. 2 WYNIKI BADANIA W poniższej część raportu z ilościowego badania marketingowego przedstawione zostały dane uzyskane przy pomocy kwestionariusza ankiety, który rozdawany był wśród kandydatów składających dokumenty na studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Kwestionariusz ankiety miał na celu pozyskanie od maturzystów informacji odnośnie: źródeł z których dowiedzieli się o AM, czynników decydujących o wyborze uczelni, najczęściej słuchanych stacji radiowych, czytanych gazet, odwiedzanych portali internetowych. Zebrane informacje pomogą w sporządzeniu planu marketingowego. Pierwsze pytanie zamieszczone w kwestionariuszu ankiety brzmiało: Skąd uzyskał(a) Pan/ Pani informacje o AM w Gdyni? Poszczególne możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez respondentów prezentuje Wykres. Wykres Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni w 202 roku znajomi Internet rodzina dzień otwarty uczelni informator uczelni targi edukacyjne ulotki reklamowe spotakanie z przedstawicielami AM inne źródło reklama w prasie reklama w radiu ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 5

6 Źródło Głównym źródłem informacji o Akademii Morskiej w Gdyni są znajomi(32 proc. osób poddanych badaniu). Również w 20 roku (Wykres 2) znajomi, w tym także rodzina stanowili główne źródło informacji o AMG. Uczelnia powinna, zatem dbać o swój wizerunek w oczach obecnych studentów. Mowa tu o szanowaniu i respektowaniu przez wykładowców oraz pracowników administracyjnych praw studentów oraz o dążeniu do stworzenia im warunków sprzyjających rozwojowi intelektualnemu. Wspomniany rozwój intelektualny możliwy jest między innymi dzięki zapewnieniu studentom dostępu do nowoczesnych laboratoriów, sali wykładowych oraz biblioteki i czytelni uczelnianej. Studenci powinni być szanowani, gdyż uczelnia wyższa, Akademia Morska w Gdyni istnieje dla nich i dzięki nim. Wykres 2 Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni porównanie roku 20 i 202 Internet rodzina/znajomi dzień otwarty uczelni informator uczelni targi edukacyjne ulotki reklamowe przedstawiciele AMG inne źródło reklama w prasie reklama w radiu rok 20 rok ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W 20 roku próba wyniosła 77 osób, a w 202 roku 465 osób. Kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Gdyni zdobywali także informacje o Uczelni w Internecie(29 proc. respondentów), od rodziny (6 proc. respondentów) i podczas dnia otwartego Uczelni (6 proc. respondentów). Również w 20 roku (Wykres 2) głównymi źródłami informacji o AMG był Internet oraz rodzina i znajomi. Gimnazjaliści, maturzyści, a więc potencjalni studenci Akademii Morskiej w Gdyni spędzają dużo czasu dzieląc się przeżyciami ze swoimi rówieśnikami na Facebooku. Facebook to obecnie największy w Polsce serwis społecznościowy, który swoim zasięgiem obejmuje blisko 65 proc. wszystkich internautów. Na Facebooku obecni są przedstawiciele wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Większość użytkowników 6

7 Facebooka stanowią osoby w wieku 5 35 lat, a więc osoby do których przede wszystkim adresowana jest oferta edukacyjna Akademii Morskiej w Gdyni. Swój fanpage posiada już Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Powinny zostać również uruchomione profile Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrycznego, gdyż jest to doskonałe miejsce do darmowej reklamy wydziału. Ludzie młodzi najczęściej z tego serwisu społecznościowego czerpią wszelkie informacje, w tym także informacje o uczelniach wyższych. Warto również, aby wydziały posiadały konto w serwisie YouTube, który umożliwia darmowe zamieszczanie filmów. Ponadto coraz modniejszy wśród młodzieży staje się Twitter. Akademia Morska w Gdyni chcąc skutecznie docierać do maturzystów powinna korzystać z nowoczesnych form komunikacji i śledzić na bieżąco zachodzące w nich zamiany. Najrzadszym źródłem pozyskiwania informacji o Akademii Morskiej w Gdyni zarówno w roku 20, jak 202 była reklama prasowa oraz reklama radiowa. W roku 202 reklamę prasową oraz reklamę radiową wskazało 6 respondentów spośród 465 uczestniczących w badaniu. Tak mała liczba wskazań reklamy prasowej oraz reklamy radiowej, jako źródła informacji o uczelni wynika z faktu, iż Akademia Morska w Gdyni stosunkowo sporadycznie korzysta z tych form reklamy. Reklama prasowa w postaci reklamy graficznej oraz reklama radiowa w postaci spotu radiowego ze względu na swoją treść i formę może być jedynie dodatkowym źródłem informacji o uczelnianych wydarzeniach tj. dni otwarte, Bałtycki Festiwal Nauki, rekrutacja. Skuteczną formą reklamy prasowej są artykuły sponsorowane, natomiast w przypadku reklamy radiowej wszelkie audycje z wystąpieniami studentów oraz kadry dydaktycznej. Wśród innych źródeł informacji o AMG respondenci w 202 roku wskazywali szkolne zajęcia z fizyki oraz olimpiadę Euroelektra, która corocznie organizowana jest przez Wydział Elektryczny. Maturzyści w kwestionariuszu ankiety pytani byli również o czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przedstawiono na Wykres 3. 7

8 Czynnik Czynnik Wykres 3 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni w 202 roku interesujące specjalności możliwości pracy po studiach polecenie uczelni przez innych tradycja uczelni reklama AMG tradycje rodzinne ERASMUS lokalizacja możliwość noszenia mundurów wykwalifikowana kadra inny czynnik ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni są: interesujące specjalności, możliwości pracy po studiach oraz polecenie Uczelni przez innych. Wykres 4 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni porównanie roku 20 i 202 interesujące specjalności możliwości pracy po studiach polecenie uczelni przez innych tradycja uczelni reklama AMG tradycje rodzinne ERASMUS lokalizacja możliwość noszenia mundurów wykwalifikowana kadra inny czynnik ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W 20 roku próba wyniosła 77 osób, a w 202 roku 465 osób rok 20 rok 8

9 Róźnica W 20 roku (Wykres 4) prócz ciekawej oferty edukacyjnej, perspektyw pracy po skończeniu studiów, rekomendacji uczelni, maturzyści wskazywali również lokalizację, jako jeden z głównych czynników decydujących o wyborze AMG. Natomiast w 202 roku lokalizacja, wykwalifikowana kadra oraz możliwość noszenia mundurów w mniejszy sposób zadecydowały o wyborze AMG. W 202 roku wzrosła rola reklamy. Reklamę AMG wskazało 47 respondentów(6 proc.) podczas, gdy w 20 roku reklamę wskazało 29 maturzystów(3 proc.), czyli aż połowa mniej. Sytuacja ta może wynikać z faktu, iż w 202 roku działania marketingowe, reklamowe AMG były szersze, zaplanowane i lepiej skoordynowane, niż w roku 20. Wśród innych czynników decydujących o wyborze AMG maturzyści w 202 roku wskazywali zarobki po skończeniu studiów. Akademia Morska w Gdyni powinna, zatem corocznie wzbogacać ofertę specjalności na poszczególnych wydziałach, tak aby odpowiadała ona aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. W kampaniach reklamowych należy podkreślać możliwości znalezienia pracy po studiach, prezentować ścieżki kariery, a więc walory istotne i przesądzające o wyborze uczelni. Częstym zjawiskiem podczas targów edukacyjnych jest mylenie Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Morskiej. Pytanie trzecie kwestionariusza ankiety, które brzmiało: Czym różni się Akademia Morska w Gdyni od Akademii Marynarki Wojennej?, ma na celu zdiagnozowanie, czy maturzyści znają, bądź dostrzegają różnice pomiędzy dwoma gdyńskimi uczelniami wyższymi. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przedstawiono na Wykres 5. Wykres 5 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej kierunkami i specjalnościami 290 miejscem pracy po ukończeniu studiów 2 zarobkami w trakcie i po studiach 75 tylko nazwą niczym się nie różni inna różnica ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 9

10 Czynnik Z powyższego wykresu wynika, iż maturzyści zamierzający podjąć studia w Akademii Morskiej w Gdyni doskonale rozróżniają oby dwie uczelnie wyższe. Jedynie 2 proc. osób nie dostrzega żadnych różnic, a 3 proc. osób stwierdziło, iż uczelnie różnią się jedynie nazwą. Warto zwrócić uwagę, iż dla maturzystów główną różnicą pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej są kierunki i specjalności oferowane przez uczelnie oraz miejsce pracy po skończeniu studiów. Podobnie sytuacja kształtowała się w roku 20(Wykres 6). Wykres 6 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej porównanie roku 20 i 202 kierunki i specjalności miejsce pracy po skończeniu studiów zarobki w trakcie i po studiach nazwa uczelni niczym się nie różnią inne różnice ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W 20 roku próba wyniosła 77 osób, a w 202 roku 465 osób. Wśród innych różnic w 202 roku maturzyści wymieniali: poziom nauczania, dobre imię, uczelnię wojskową i cywilną. Z powyższych danych wynika, że osoby składające dokumenty na Akademię Morską w Gdyni są na tyle zaznajomione z uczelnią, iż potrafią wskazać czynniki wyróżniające ją od Akademii Marynarki Wojennej. Wśród młodzieży, jak i wśród maturzystów istnieje przekonanie, że w Akademii Morskiej w Gdyni jest wyższy poziom nauczania, niż w Akademii Marynarki Wojennej, a więc Akademia Morska w Gdyni jest uczelnią bardziej prestiżową, elitarną. Podczas spotkań z maturzystami osoby reprezentujące AMG powinny zawsze wskazywać na istotne różnice pomiędzy tymi dwoma uczelniami. 202 rok 20 rok 0

11 Stacja radiowa Stacja radiowa W pytaniu czwartym kwestionariusza ankiety respondenci wskazywali najczęściej słuchane przez nich stacje radiowe ( Wykres 7). Wykres 7 Najczęściej słuchane stacje radiowe w 202 roku Radio Eska 59 Radio RMF MAXXX 53 Radio RMF FM 3 Radio Zet 57 Radio Gdańsk 27 nie słucham radia 7 Trójka Polskie Radio 8 Radio Kaszebe inne, jakie? 3 ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Najczęściej słuchanymi przez przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni stacjami radiowymi są: Radio Eska (29 proc. respondentów), Radio RMF MAXXX (26 proc. respondentów), Radio RMF FM (24 proc. respondentów). Dla porównania w 20 roku również te dwie stacje radiowe cieszyły się największą popularnością. Wykres 8 Najczęściej słuchane stacje radiowe porównanie roku 20 i 202 Radio Eska Radio RMF MAXXX Radio RMF FM Radio Zet Radio Gdańsk nie słucham radia Trójka Polskie Radio Radio Kaszebe inne, jakie? rok 20 rok

12 Nazwa portalu internetowego ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W 20 roku próba wyniosła 77 osób, a w 202 roku 465 osób. Wśród innych stacji radiowych wskazanych przez przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni w 202 roku wyróżnia się Eskę Rock. Internet, a mianowicie serwisy informacyjne, portale społecznościowe są w dzisiejszych czasach miejscem, w którym maturzyści głównie poszukują interesujących ich informacji. Dlatego też w pytaniu piątym kwestionariusza ankiety przyszli studenci Akademii Morskiej w Gdyni zapytani zostali o najczęściej odwiedzane przez nich portale społecznościowe. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań prezentuje Wykres 9. Wykres 9 Najczęściej odwiedzane przez maturzystów portale internetowe w 202 roku facebook.com 299 wp.pl 205 trójmiasto.pl 50 MMMojeMiasto.pl 9 inne, jakie? 0 ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Najczęściej odwiedzanym przez maturzystów portalem internetowym jest Facebook. Portal ten wskazało 44 proc. respondentów. Facebook jest aktualnie modnym wśród młodzieży medium społecznościowym. Użytkownicy Facebooka logują się na swoim profilu nawet kilka razy dziennie. Śledzą bieżące informacje oraz wydarzenia. Akademia Morska w Gdyni posiada swój fanpage za pomocą, którego może aktualnie dotrzeć z informacją do osób. Profil umożliwia m.in.: zamieszczenie opisu instytucji, zdjęć, kalendarium wydarzeń. Stanowi darmową reklamę dla Uczelni, a także ułatwia komunikacje z obecnymi, jak i przyszłymi studentami. Prócz Akademii Morskiej w Gdyni swój profil na Facebooku posiada również Wydział Nawigacyjnym oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Brakuje jedynie Wydziału Elektrycznego oraz Mechanicznego. Wydziału te powinny rozważyć przyłączenie się do Facebooka. 2

13 Środek reklamowy Na drugim miejscu znalazła się Wirtualna Polska (30 proc. respondentów). Często odwiedzaną stroną internetową jest również Trójmiasto.pl (22 proc. respondentów). W serwisie internetowym Trójmiasto.pl Akademia Morska w Gdyni również posiada swój profil, na którym umieszcza informacje o uczelnianych wydarzeniach. Serwis Trójmiasto.pl, prócz codziennych wiadomości z Trójmiasta, prezentuje również ofertę edukacyjną szkół podstawowych, gimnazjów, uczelni wyższych, w zakładce Nauka. Akademia Morska w Gdyni, jako uczelnia posiada prezentacje w serwisie. Ponadto prezentację taką również posiadają Wydział Nawigacyjny, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Wydział Elektryczny. Wydział Mechaniczny powinien rozważyć zakup prezentacji w serwisie Trójmiasto.pl, która z pewnością umożliwi dotarcie z ofertą edukacyjną wydziału do szerszego grona odbiorców. Wśród innych portali internetowych maturzyści wskazywali: onet.pl, gazeta.pl i Youtube. Na szczególną uwagę zasługuje Youtube. Jest to serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne umieszczanie i oglądanie filmów. W serwisie, każdy z wydziałów Uczelni mógłby zamieszczać filmy dotyczące swojej działalności, jak i filmy z praktyk studenckich na statkach szkolnych. Akademia Morska w Gdyni, jako uczelnia posiada swoje konto w serwisie Youtube. W ramach uczelnianego konta prezentowany jest film reklamowy AMG. Maturzyści zamierzający podjąć studia w Akademii Morskiej w Gdyni w kwestionariuszu ankiety zapytani zostali również o środki reklamowe za pomocą, których, ich zdaniem powinna reklamować się uczelnia wyższa. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez maturzystów prezentuje Wykres 0. Wykres 0 Środki reklamowe za pomocą których powinna reklamować się uczelnia wyższa reklama w serwisach dla maturzystów organizacja dni otwartych drzwi uczestnictwo w targach edukacyjnych prezentacje w szkołach średnich reklama w radiu reklama w środkach transportu reklama w prasie billboard inne, jakie? ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 3

14 Upominek reklamowy W opinii maturzystów uczelnia wyższa powinna głównie reklamować się w serwisach dla maturzystów (22 proc. respondentów), organizując dni otwartych drzwi (4 proc. respondentów) oraz uczestnicząc w targach edukacyjnych (3 proc. respondentów). Dość często maturzyści wskazywali również prezentacje w szkołach średnich. Osoby biorące udział w badaniu w głównej mierze, jako skuteczną formę reklamy wskazywały bezpośredni kontakt przedstawicieli uczelni z maturzystami. Działaniami uzupełniającymi reklamę uczelni powinna być: reklama w radiu, środkach transportu, reklama w prasie lub billboard. Jako inny środek reklamowy maturzyści wskazali Facebook, gdyż serwis ten umożliwia reklamowanie instytucji przy stosunkowo niewielkich kosztach, a stworzenie fanpage jest całkowicie darmowe. Podczas targów edukacyjnych, czy też prezentacji w szkołach ponadgimnazjalnych przyszli studenci otrzymują od uczelni wyższych upominki, gadżety reklamowe, toteż w ostatnim pytaniu kwestionariusza ankiety poproszono maturzystów o wskazanie najbardziej pożądanych przez nich upominków reklamowych. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez maturzystów prezentuje Wykres. Wykres Upominki reklamowe, które powinna posiadać uczelnia wyższa długopisy 255 notatniki 78 smycze 40 antystresory 06 przypinki na agrafkę (odznaki) 7 inne,jakie? 7 ilościowego badania marketingowego. *Uwaga: Osoby biorące udział w ilościowym badaniu marketingowym mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Uczelnia wyższa zdaniem maturzystów powinna przede wszystkim wśród rozdawanych gadżetów reklamowych posiadać długopisy (33 proc. respondentów) i notatniki (23 proc. respondentów). Dużym zainteresowaniem cieszą się również smycze (8 proc. respondentów) oraz antysresory (4 proc. respondentów). 4

15 Województwo Gadżety reklamowe są niezwykle ważnym elementem reklamy. Rozdane podczas konferencji, targów, czy wizyt w szkołach ponadgimnazjalnych utrwalają w świadomości markę instytucji. Do prawidłowego zaplanowania działań marketingowych potrzebna jest również informacja o obszarach, rejonach, województwach w których produkt, a w przypadku Akademii Morskiej w Gdyni jest nim szeroko rozumiana oferta edukacyjna, cieszy się zainteresowaniem. Dlatego też poniżej prezentujemy województwa z których pochodzą przyszli studenci AMG. Wykres 2 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni pomorskie warmińsko - mazurskie kujawsko - pomorskie mazowieckie zachodnio - pomorskie lubelskie podlaskie dolnośląskie łódzkie wielkopolskie śląskie podkarpackie lubuskie małopolskie opolskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni to Najwięcej osób rejestrujących się w systemie elektronicznej rekrutacji, a więc najwięcej przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni pochodzi z województwa pomorskiego (58 proc.), a więc z województwa w którym zlokalizowana i dobrze znana jest Uczelnia. Spora grupa potencjalnych studentów Akademii Morskiej w Gdyni pochodzi również z województwa warmińsko mazurskiego (5 proc.), kujawsko pomorskiego (6 proc.), mazowieckiego (5 proc.), zachodnio pomorskiego (3 proc.). Najmniejsze zainteresowanie Uczelnią jest wśród maturzystów pochodzących z województwa śląskiego, podkarpackiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Podobnie sytuacja kształtowała się również w roku 20. 5

16 Rysunek Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. Warto również przeanalizować, jak kształtowała się liczba osób zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni w odniesieniu do poszczególnych wydziałów. 6

17 Województwo Wykres 3 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Elektryczny pomorskie warmińsko - mazurskie mazowieckie kujawsko - pomorskie podlaskie łódzkie lubelskie zachodnio - pomorskie podkarpackie dolnośląskie wielkopolskie lubuskie małopolskie świętokrzyskie śląskie opolskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni to 47. Przyszli studenci Wydziału Elektrycznego (Wykres 3) głównie pochodzą z województwa pomorskiego (64 proc,), warmińsko mazurskiego (3 proc.), mazowieckiego (7 proc.) i kujawsko pomorskiego (3 proc.). Najmniejsze zainteresowanie Wydziałem Elektrycznym jest w województwie podkarpackim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i opolskim. Również studenci Wydziału Mechanicznego (Wykres 4) podobnie, jak studenci Wydziału Elektrycznego głównie pochodzą z województwa pomorskiego (56 proc.), warmińsko mazurskiego (5 proc.), mazowieckiego ( 5 proc.) i kujawsko pomorskiego (5 proc.). Najmniejsze zainteresowanie ofertą edukacyjną Wydziału Mechanicznego jest wśród maturzystów z województwa podkarpackiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego, opolskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. 7

18 Województwo Województwo Wykres 4 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Mechaniczny pomorskie warmińsko - mazurskie mazowieckie kujawsko - pomorskie lubelskie zachodnio - pomorskie podlaskie dolnośląskie podkarpackie wielkopolskie łódzkie śląskie lubuskie opolskie małopolskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni.*Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni to 440. Wykres 5 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Nawigacyjny pomorskie warmińsko - mazurskie mazowieckie kujawsko - pomorskie lubelskie zachodnio - pomorskie podlaskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie śląskie lubuskie małopolskie podkarpackie opolskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni to

19 Województwo Województwo pomorskie, warmińsko mazurskie, mazowieckie, kujawsko pomorskie to główne województwa z których pochodzą studenci Wydziału Nawigacyjnego (Wykres 5). Najmniejsze zainteresowanie wydziałem jest w województwie lubuskim, małopolskim, podkarpackim, opolskim i świętokrzyskim. Na uwagę zasługuje, jednakże fakt, iż Wydział Nawigacyjny jest najbardziej zróżnicowanym wydziałem Akademii Morskiej w Gdyni. Wykres 6 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa pomorskie 035 warmińsko - mazurskie kujawsko - pomorskie mazowieckie zachodnio - pomorskie podlaskie lubelskie dolnośląskie łódzkie śląskie wielkopolskie opolskie podkarpackie małopolskie 4 3 świętokrzyskie lubuskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni to 554. Studenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni (Wykres 6) pochodzą głównie z województwa pomorskiego (67 proc.), warmińsko mazurskiego (5 proc.), kujawsko pomorskiego ( 6 proc.) i mazowieckiego ( 3 proc.). Najmniejsze zainteresowanie wydziałem jest w województwie wielkopolskim, opolskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i lubuskim. 9

20 Reasumując wyniki badania marketingowego przedstawione w niniejszym raporcie:. najczęstsze źródła informacji o Uczelni to rodzina, znajomi i Internet, 2. czynnikami decydującymi o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni są: interesujące specjalności, możliwości pracy po studiach, polecenie uczelni przez innych, 3. maturzyści dostrzegają różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej, 4. reklama radiowa powinna być zamieszczana w Radiu Eska, Radiu RMF FM, Radiu RMF MAXXX, 5. najczęściej odwiedzane przez maturzystów portale internetowe to: Facebook, WP, Trójmiasto, 6. zdaniem maturzystów Akademia Morska w Gdyni powinna reklamować się za pomocą: reklamy w serwisach dla maturzystów, organizacji dni otwartych, uczestnictwa w targach edukacyjnych, 7. upominki reklamowe, gadżety reklamowe, które maturzyści chcieliby otrzymywać to: długopisy, notatniki, smycze, 8. największe zainteresowanie ofertą edukacyjną Akademii Morskiej w Gdyni jest w województwach: pomorskie, warmińsko mazurskie, kujawsko pomorskie, mazowieckie. 20

21 Załącznik Kwestionariusz ankiety Szanowni Państwo Badanie jest anonimowe. Obok wybranych odpowiedzi proszę wstawić znak X. Jeżeli instrukcja nie mówi inaczej to możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. P. Skąd uzyskał(a) Pan/Pani informacje o AM w Gdyni? P4. Jakiej stacji radiowej najczęściej Pan/Pani słucha?. Internet 2. znajomi 3. rodzina 4. targi edukacyjne 5. spotkanie z przedstawicielami AM w szkole ponadgimnazjalnej 6. dzień otwarty uczelni 7. ulotki reklamowe 8. informator uczelni 9. reklama w radiu 0 reklama w prasie. inne, jakie?... P2. Który z czynników zadecydował o wyborze przez Pana/Panią Akademii Morskiej w Gdyni?. interesujące specjalności 2. tradycja uczelni 3. reklama Akademii Morskiej w Gdyni 4. polecenie uczelni przez innych 5. możliwość znalezienia pracy po zakończeniu studiów 6. wykwalifikowana kadra 7. lokalizacja 9. możliwość noszenia mundurów 0. możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne. tradycje rodzinne 2. inne, jakie?... P3. Czym Pana/Pani zdaniem różni się Akademia Morska w Gdyni od Akademii Marynarki Wojennej?. tylko nazwą 2. zarobkami w trakcie i po studiach 3. kierunkami i specjalnościami 4. miejscem pracy po skończeniu studiów 5. niczym się nie różni 6. inne, jakie?.... Radio Gdańsk 2. Radio RMF MAXXX 3. Radio Eska 4. Trójka Polskie Radio 5. Radio Kaszebe 6. Radio RMF FM 7. Radio Zet 8. nie słucham radia 8. inne, jakie?... P5. Jakie portale internetowe najczęściej Pan/Pani odwiedza?. trójmiasto.pl 2. wp.pl 3. facebook.pl 4. mmmojemiasto.pl 5. inne, jakie? P6. Za pomocą jakich środków reklamowych Pana/Pani zdaniem powinna reklamować się uczelnia?. Billboardy 2. reklama w środkach transportu 3. reklama w portalach internetowych dla maturzystów 4. reklama w prasie 5. reklama w radiu 6. uczestnictwo w targach edukacyjnych 7. prezentacje dokonywane przez przedstawicieli uczelni w szkołach średnich 8. organizacja dni otwartych drzwi 9. inne, jakie?... P7. Jakie upominki reklamowe powinna Pana/Pani zdaniem rozdawać uczelnia wyższa?. długopisy 2. notatniki 3. smycze 4. przypinki na agrafkę (odznaki) 5. antystresory 6. inne, jakie?... 2

AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE

AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE 213 Wdrożenie nowych i udoskonalenie obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji Akademii Morskiej w Gdyni. Opracowanie: Biuro Promocji

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek obiektów konferencyjnych

Raport Rynek obiektów konferencyjnych temat numeru Partner wydania: Rynek obiektów konferencyjnych w Polsce 2014 raport. Część I Tekst: salebiznesowe.pl // Rodzimy rynek konferencyjny przeszedł w ostatnich latach ogromną przemianę. Bardzo

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

Kampanie wizerunkowe jako element employer brandingu

Kampanie wizerunkowe jako element employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Kampanie wizerunkowe jako element employer brandingu Sonia Róża Stach Abstrakt

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało:

Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało: BADANIE EWALUACYJNE EX-ANTE W ZAKRESIE OCENY MOŻLIWOŚCI DOBORU OPTYMALNYCH NARZĘDZI MOTYWUJĄCYCH KANDYDATÓW NA STUDIA DO WYBORU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH, MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH (ZE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I ICH WPŁYW NA BUDOWANIE WIZERUNKU ATRAKCYJNEGO PRACODAWCY

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I ICH WPŁYW NA BUDOWANIE WIZERUNKU ATRAKCYJNEGO PRACODAWCY STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 9 (270) Monika Kampioni-Zawadka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa monika.kampioni@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH Marcin Drabek, Marta Klimowicz SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH Warszawa - Wrocław, kwiecień 2013 Marcin Drabek, Marta

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o.

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. 1 Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Autorzy opracowania Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. Zespół badawczy: Prof. dr hab. Rafal Drozdowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE POLSKICH UCZELNI

STRONY INTERNETOWE POLSKICH UCZELNI STRONY INTERNETOWE POLSKICH UCZELNI Marta MADEJCZYK, Ewa PRAŁAT-KUBISZEWSKA Streszczenie: W pracy poruszono temat stron internetowych szkół wyższych, które powinny być wizytówką uczelni i źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

JAKI JEST WIZERUNEK POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH? KAMPANIE PROMOCYJNE UCZELNI

JAKI JEST WIZERUNEK POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH? KAMPANIE PROMOCYJNE UCZELNI JAKI JEST WIZERUNEK POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH? KAMPANIE PROMOCYJNE UCZELNI Aneta Pawłowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Streszczenie Konkurencja pomiędzy szkołami wyższymi w zakresie oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych

Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych 127 128 Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych dr Marcin Gębarowski Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Wprowadzenie Zbliżający

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Wstęp W 2010 roku Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) rozpoczęło realizację

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations

WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations 0 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Fundraising w działalności organizacji pozarządowych RAPORT Z BADANIA WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie, 2009 autor: prof. nadzw. WSP dr

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju RZECZNIK PRAW ABSOLWENTA Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju Warszawa, kwiecień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Biura karier w dokumentach strategicznych...

Bardziej szczegółowo

Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 7- Raport z badania ilościowego (OMNIBUS oraz CATI) dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, 8.5.9 r. Wnioski

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług

Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, marzec 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Wnioski... 5 2. Rekomendacje... 11 3.

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations gminy Mielec. Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji

Strategia Public Relations gminy Mielec. Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji Strategia Public Relations gminy Mielec Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina Wrocław, 9 czerwca 2008 r. WSTĘP Niezwykle intensywny, rozwój miast i regionów powoduje,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 2(15) 2013

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 2(15) 2013 NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 2(15) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Świrska-Korłub Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz

Bardziej szczegółowo