INWESTYCJE NA BIEŻĄCO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE NA BIEŻĄCO"

Transkrypt

1 ROK XXII NR 9 (225) LISTOPAD 2013 ISSN CENA 3.00 zł

2

3 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA INWESTYCJE NA BIEŻĄCO 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Całkowita wartość projektu wniosła ,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to ,00 zł. BUDOWA PLACU ZABAW W WYTRZYSZCZCE r. odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw w Wytrzyszczce. Na BUDOWA PLACU ZABAW W DOMOSŁAWICACH Dzieci z Domosławic oraz okolicznych miejscowości już we wrześniu mogły się bawić na nowo otwartym ogólnodostępnym placu zabaw. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania realizację projektu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna pozyskało pieniądze z Unii Europejskiej na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Całkowita wartość projektu wyniosła ,27 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to ,00 zł. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIASKI DRUŻKÓW Trwają prace, polegające na zagospodarowaniu terenu publicznego przy czas czchowa 3

4 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA budynku pełniącym funkcje socjalno komunalne i usług kulturalnych w Piaskach Drużkowie. W ramach prac wybudowane będą nowe, pełnowymiarowe miejsca postojowe, ogrodzenie zostanie wyremontowane, przesunięte w głąb działki oraz zostanie wybudowana nowa brama wjazdowa i furtka. Zmodernizowana będzie również nawierzchnia istniejących chodników. Ponadto zamontowane zostaną ławki ogrodowe, kosze na śmieci i tablica informacyjna. Teren zostanie obsiany trawą i obsadzony krzewami średniowysokimi i niskimi. Całkowita wartość projektu wynosi: ,03 zł, z tego wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata wynosi ,00 zł. Inf. Ref. Inwestycji UM, fot. Jarosław Gurgul 4 nalizacji sanitarnej PCV fi mm o długości około 2600 mb. Wartość robót po przetargu wynosi 547 tys. złotych. Na zadanie to pozyskano preferencyjną, częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości około 450 tys. złotych. Roboty winny zakończyć się do końca maja 2014 r. Kontynuowane są roboty przy Zespole Szkół w Jurkowie. Po zakończeniu kompleksowej termomodernizacji obiektu przystąpiono do remontu nawierzchni chodników i placu przy budynku. Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni wraz z korytowaniem, wywozem gruzu i wykonanie w ich miejsce nowych podbudów, obrzeży, krawężników i nawierzchni z kostki brukowej w ilości 750 m2. Zostanie też nasadzona nowa zieleń, zamontowa- czas czchowa INWESTYCJE NA TERENIE JURKOWA W listopadzie zakończono remonty nawierzchni na drogach gminnych Jurków Równia oraz ul. Machulec w Czchowie. W ramach robót remontowych wykonano nakładkę z mieszanki mineralno- bitumicznej na drodze Jurków Równia o długości 470 mb oraz na ulicy Machulec o długości 220 mb. Wartość wykonanych robót wynosi 123 tys. zł. Trwają roboty kanalizacyjne w miejscowości Jurków przysiółek Szotówka. Wykonywana jest sieć kany stojak na rowery oraz tablica informacyjna. Roboty winny zakończyć się w miesiącu grudniu br. Wartość robót wynosi 117 tys. złotych. POWSTANIE WIELOFUNKCYJNYCH PLACÓW O CHARAKTERZE REGIONALNYM W TYMOWEJ I JURKOWIE Inwestycje będą współfinansowane ze środków unijnych (PROW). Niżej przedstawiamy projekty wielofunkcyjnych placów publicznych na terenie Tymowej w centrum wsi obok remizy OSP, oraz w Jurkowie za Zespołem Szkół. BUDOWLANY WIELOFUNK- CYJNY PLAC PUBLICZNY W TY- MOWEJ. Projektowany zakres prac obejmował będzie: budowę dwóch altan turystycznych o wymiarach 4 x 6 m z podłogą drewnianą oraz posadzką betonową, budowę skweru zieleni o powierzchni 30 m2, utwardzenie placu z wydzieleniem miejsc postojowych o łącznej liczbie 8 stanowisk, montaż ławek, koszy i lamp parkowych solarnych, montaż tablicy informacyjnej z kwietnikiem,

5 INWESTYCJE NA BIEŻĄCO budowę chodników i utwardzeń pod stojako-stoły wystawowe przenośne (wiaty wystawiennicze) oraz stojak na rowery, budowę ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtką oraz urządzenie terenów zieleni. Zjazd na plac bezpośrednio z drogi wojewódzkiej. REMIZA OSP OPS czas czchowa 5

6 INWESTYCJE KULTURA NA BIEŻĄCO BUDOWLANY WIELOFUNKCYJNY PLAC PUBLICZNY W JURKOWIE W ramach zadania projektuje się budowę wielofunkcyjnego placu publicznego, którego głównymi elementami będą dwie altany turystyczne (z podłogą drewnianą oraz posadzką betonową o wymiarach 4 x 6 m, dwa skwery zieleni o powierzchni ok. 30 m2 każdy, ławki, kosze i lampy parkowe. Dodatkowo projektuje się utwardzenie placu w celu wykonania miejsc postojowych o łącznej liczbie 12 stanowisk, montażu dwóch stojaków na rowery i wykonania chodników. Przy wjeździe z drogi gminnej zostanie zamontowana tablica informacyjna z kwietnikiem. Zespół szkół w Jurkowie 6 czas czchowa

7 INWESTYCJE NA BIEŻĄCO BUDOWA PLACU TARGOWEGO W CZCHOWIE (obok obecnie istniejącego). Posiadamy pełną dokumentację terenu komunalnego, który został kilka lat temu zakupiony od GS. Otrzymaliśmy właśnie promesę na inwestycję z Urzędu Marszałkowskiego, Nowy Rynek zostanie oddany do użytku pod koniec roku budżetowego. Niżej projekt nowego placu targowego w Czchowie. czas czchowa 7

8 ZŁOTA. ZABEZPIECZENIE DROGI POWIATOWEJ Pomimo skromnych środków finansowych Zarząd Powiatu stara się reagować na zgłaszane problemy w zakresie podległej mu infrastruktury drogowej. Ostatnia interwencja dotyczyła drogi powiatowej łączącej Biskupice Melsztyńskie ze Złotą. Co roku w okresie zimy i wiosny zniszczeniu ulegał odcinek drogi od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania przy SOSW w Złotej. Po interwencjach podjęto działania zabezpieczające - usunięto nadmiar ziemi z poboczy co umożliwi odprowadzanie wody gromadzącej się dotychczas na drodze. To doraźne działanie ma zapobiec dalszej degradacji drogi. Liczymy, że w przyszłym roku uda się wykonać generalny remont tego odcinka drogi powiatowej komentuje Jarosław Gurgul radny powiatowy. INWESTYCJE NA BIEŻĄCO pozwoli na zabezpieczenie informatyczne wszystkich baz danych użytkowanych w jednostce. Działaniem równoległym jest organizacja szkoleń, w tym tych z zakresu IT. Przeprowadzone szkolenie dostosowano do poziomu umiejętności pracowników, dzięki temu mieli oni okazję nabyć wiedzę użyteczną w codziennej pracy. Warto zaznaczyć, że w ramach projektu pięciu pracowników urzędu zostało skierowanych na studia podyplomowe. Wybór kierunków (gospodarka i administracja publiczna, audyt wewnętrzny, mediacje) dokonany został w oparciu o zgłaszane zainteresowanie pracowników oraz zdiagnozowane potrzeby. Jarosław Gurgul Sekretarz Gminy Czchów PROJEKT CAF - SZANSA NA ZMIANY NA LEPSZE Gmina Czchów w partnerstwie z gminą Iwkowa, Borzęcin, Dębno oraz ze Starostwem Powiatowym w Brzesku przy współpracy z firmą ErgoHestia z Wrocławia od ponad pół roku realizują projekt pn. CAF- podstawa doskonalenia Małopolskich JST. W gminie Czchów, w kolejnym okresie wdrażania projektu dokonano zakupu oprogramowania komputerowego, służącego usprawnieniu pracy urzędu. Tylko dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu możliwe jest wydatkowanie kilkunastu tysięcy złotych na informatyzację np. ewidencji mienia komunalnego Gminy Czchów czy ewidencji środków trwałych. Bardzo dużą wartością dodaną projektu był zakup nowego serwera dla UM w Czchowie. Pozyskane urządzenie ORGANIZACJA PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH U KLIENTA CHRZCINY, KOMUNIE, PRZYJĘCIA RODZINNE, PIECZENIE CIAST I TORTÓW Agnieszka Szkaradek, ul. Sądecka 169, Czchów, tel UWAGA ZIMA!!! W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie (telefonicznie lub osobiście) swoich spostrzeżeń do tutejszego Ośrodka, dotyczących potrzeb ludzi ubogich, chorych, zagrożonych bezdomnością, samotnych, starszych, niezaradnych oraz rodzin wielodzietnych. Dzięki Państwa współpracy z Naszym Ośrodkiem łatwiej będzie znaleźć wszystkie osoby, które faktycznie potrzebują Naszej pomocy, szczególnie w trudnym okresie jesienno-zimowym. Jednocześnie informuję, iż w tutejszym Ośrodku oraz na Naszej stronie internetowej można znaleźć aktualną bazę teleadresową placówek, prowadzących wsparcie dla osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa małopolskiego. p.o. Kierownik MOPSiŚR Sobczyk Katarzyna 8 czas czchowa

9 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH GMINY CZCHÓW 1) Utrzymanie zimowe w 1 kolejności - Wykonawca musi rozpoczynać roboty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi i śliskości pośniegowej w momencie pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, wystąpienie śliskości na jezdni itp.) nie później niż 2 godziny po wystąpieniu w/w okoliczności lecz nie wcześniej niż po ustabilizowaniu się opadu, bez konieczności kontaktu telefonicznego z pracownikiem Zamawiającego lub Sołtysem wsi. W przypadku zapowiadanych długotrwałych opadów śniegu powyższego zapisu dotyczącego rozpoczęcia prac po ustabilizowaniu opadu się nie stosuje. 2) Utrzymanie zimowe w 2 kolejności - Wykonawca musi rozpoczynać roboty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi i śliskości pośniegowej niezwłocznie po wykonaniu prac na drogach gminnych zaliczonych do pierwszej kolejności utrzymania zimowego lecz nie później niż 12 godzin od momentu pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opadu śniegu, wystąpienie śliskości na jezdni itp.) oraz po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego lub z Sołtysem. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca prowadził będzie jedynie roboty związane z odśnieżaniem dróg gminnych zaliczonych do 2 kolejności zimowego utrzymania, bez zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej. Powyższe dotyczy dróg, na których zalega warstwa śniegu utrudniająca w dużym stopniu ruch samochodów bądź pieszych. 3) Utrzymanie zimowe w 3 kolejności - Wykonawca musi rozpoczynać roboty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi i śliskości pośniegowej wyłącznie po zgłoszeniu przez pracownika Zamawiającego lub Sołtysa zakresu robót, oraz wskazaniu dróg, na których one maja być przeprowadzone. II. Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Czchów 1) Drogi gminne i wewnętrzne zaliczone do 1 kolejności zimowego utrzymania: Opis stanu utrzymania jezdni: jezdnia odśnieżona na szerokości decydującej o możliwości ruchu, jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego wysypane pryzmy z żużla wielkopiecowego do samodzielnego zwalczania śliskości Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni (po ustaniu opadów śniegu): śnieg luźny - do 8 godzin, śnieg zajeżdżony - występuje, języki śnieżne - występuje, zaspy - występują do 8 godzin, opuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin, 2) Drogi gminne i wewnętrzne zaliczone do 2 kolejności zimowego utrzymania: Opis stanu utrzymania jezdni: jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie i usuwania gołoledzi Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni (po ustaniu opadów śniegu) śnieg luźny - występuje, śnieg zajeżdżony - występuje, nabój śnieżny- występuje, zaspy - występują do 12 godzin, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godzin, wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu. wysypane pryzmy z żużla wielkopiecowego do samodzielnego zwalczania śliskości 3) Drogi gminne i wewnętrzne zaliczone do 3 kolejności zimowego utrzymania: Opis stanu utrzymania jezdni: jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie, Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni (po ustaniu opadów śniegu) śnieg luźny - występuje, śnieg zajeżdżony - występuje, nabój śnieżny- występuje, zaspy - występują do 24 godzin, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin, wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu. 4) Zasady prowadzenia odśnieżania interwencyjnego na drogach gminnych, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego, lub Sołtysem. W przypadku braku możliwości odśnieżenia drogi gminnej za pomocą pługu zamontowanego na ciągniku rolniczym, należy użyć ciężkiego sprzętu takiego jak ładowarki, spycharki itp. i usunąć zaspy śnieżne bądź inne przeszkody w taki sposób aby udrożnić zablokowany odcinek drogi umożliwiając swobodny przejazd dla samochodów. W zależności od kolejności odśnieżania zaspy śnieżne bądź inne przeszkody muszą być usunięte dla dróg w 1 kolejności zimowego utrzymania do 8 godzin, dla dróg w 2 kolejności zimowego utrzymania do 12 godzin, natomiast dla dróg w 3 kolejności zimowego utrzymania do 24 czas czchowa 9

10 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA godzin od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, a w razie braku możliwości kontaktu od momentu zaistnienia nie przejezdności na drodze gminnej spowodowanej opadami śniegu lub jego nawiewaniem z pól. Oprócz dróg wykazanych w załączniku Zamawiający może również zgłaszać inne drogi nie ujęte w wykazie celem przeprowadzenia na nich akcji zimowego utrzymania, a Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia tych robót. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do Zarządzającego, związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej umowy będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W przypadku katastrofalnych opadów śniegu czasy przywrócenia przejezdności na poszczególnych drogach mogą ulec wydłużeniu. 5) Środki użyte do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach: Środki chemiczne: - sól (NaCl) PN-86/ /02, Materiały uszorstniające: - piasek PN-87/ , - żużel wielkopiecowy PN-88/B-23004, Mieszanka piaskowo - solna powinna w swej masie zawierać co najmniej 40 % zawartości w/w środków chemicznych, używanych do zwalczania śliskości zimowej. Lp. Nazwa miejscowości 1 Będzieszyna 2 Biskupice Melsztyńskie 3 Czchów Drogi odśnieżane w I kolejności Zaogrodzie Biskupice - Dąbrowa Ul. Tymowska Ul. Pęcherska Góra Ul. Górna Ul. Granice Ul. Targowa Ul. Armii Krajowej Ul. Cmentarna Ul. Machulec Ul. Zapotocze Górne 4 Domosławice Domosławice - Faliszewice 5 Jurków 6 Piaski Drużków 7 Tymowa 8 Tworkowa 9 Wytrzyszczka 10 Złota Jurków Równia Szotówka Kamieniec Od Plebani na Góry Piaski Zapora Harcówka - Habalina Trąbki Od szkoły do Rzezawy Czchów Tymowa Tymowa Zadebrze Do Lasu Tymowskiego Granice Tymowskie Rożnówka Łacnowa Salamonówka Kozieniec Zawrocie Potoki - Zamek Złota Nowa Wieś koło Gałkowej Nagorze Niedzwiedza Nadole Koczwara Złota Wielka Góra Drogi odśnieżane w II kolejności Folwarczyska Bryniak Będzieszyna Trawniki Do Sołtysa Do Zelka Do Pawłowskiego Zeliny rów melioracyjny Biskupice Winnice Od drogi Głównej do Piecha Łącznik droga nr 980 Złota Ul. Stanisława Bulandy Ul. Franciszka Kądzieli Ul. Dworska Ul. Gawędówka Ul. Franciszka Koleboka Ul. Kulówka Ul. Kwaśniówka Ul. Nad Potokiem Ul. Ogrodowa Ul. Partyzantów Ul. Podkącie Ul. Słoneczna Ul. Spacerowa Ul. Św. Świerada Ul. Wałowa Ul. Wypoczynkowa Ul. Zapotocze Do Myszki Koło Chrzana do Kolaka Pod Ramianem Kościół - Las Kościół Faliszewice Do Kuny Antoszówka Zaogrody Łazy Pod Wsią Jurków Łacnowa Jurków Góra Koło Bloków Jurków Baca Do Betoniarni Las Trąbki (dolna) Las Trąbki (górna) Na Góry Na Głowaczkę koło Harcówki Przez Pańskie Pola Rakowszczyzna Do Osieckiego Przez Olszaniówkę Dworska Do Paska Koło Watroby Do Urbańczyka Gacówka Zeliny Tworkowskie Od Rożnówki do Adamika Pleśniówka Gnylówka Na Sikornik Żurek Kurzydło Pachota Las Las Iwkowa Folwark Do Musiałów Do Maliszów Nagorze Niedźwiedza koło Sapały Graniczna Faliszewice Od Figury do Franczyka Kolo Piecha Droga do cmentarza Złota Biesiadki Do Koczwary Nowa Wieś koło Sapały Drogi odśnieżane w III kolejności Ul. Garncarska Ul. Leśna Ul. Św. Anny Ul. Kolonia Domosławice - Dunajec Zabrzański Czuba Do Kierczaka Do Gałka Marka Przez Las Do Sułkowskiego Koło Heroda Do dudka Wąsówka Pańska Droga do cmentarza wraz z parkingiem Koło Przedszkola Do Rożkowicza Za Potokiem Maciasiówka Za Klarowicza Koło Stefańskiej 10 czas czchowa

11 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2013/2014 NA TERENIE GMINY CZCHÓW Urząd Miejski w Czchowie - P. Ryszard Strzelec tel. 14/ Wykaz telefonów do sołtysów oraz osób które odśnieżają drogi w poszczególnych miejscowościach Gminy Czchów: Lp Miejscowość Sołtys Wykonawca 1 Biskupice Melsztyńskie 2 Domosławice 3 Jurków Kuboń Bogumiła Tel Myszka Wacław , kom Gurgul Marek Usługi Sprzętowo Rolne Edward Dzięciołowski Biskupice Melsztyńskie 65, Czchów, Tel.: Usługi Sprzętowo Rolne Edward Dzięciołowski Biskupice Melsztyńskie 65, Czchów, Tel.: Usługi Sprzętowo Rolne Edward Dzięciołowski Biskupice Melsztyńskie 65, Czchów, Tel.: Tworkowa Włodarczyk Henryk Firma Remontowa Budowlana TADO MIX Tadeusz Krzyżak Siemiechów 384, Tel.: Tymowa 6 Złota 7 Piaski Drużków 8 Wytrzyszczka 9 Będzieszyna 10 Czchów Chojecki Zbigniew Kornaś Jerzy Gałek Jerzy Rozciecha Andrzej Dziedzic Tadeusz Kotas Dominik Firma Remontowa Budowlana TADO MIX Tadeusz Krzyżak Siemiechów 384, Tel.: TYGRYSEK - Seweryn Musiał, Żerków 85, Gnojnik, Tel.: Firma Remontowa Budowlana TADO MIX Tadeusz Krzyżak Siemiechów 384, Tel.: Firma Remontowa Budowlana TADO MIX Tadeusz Krzyżak Siemiechów 384, Tel.: Firma Remontowa Budowlana TADO MIX Tadeusz Krzyżak Siemiechów 384, Tel.: EUROGIEŁDA Czchów Jurków sp. z o. o. Jurków 304, Czchów, Tel.: SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE BRZESKIM Z informacji przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku wynika, że bezrobocie w powiecie brzeskim na koniec III kwartału 2013 roku wynosi 12,7% przy średniej krajowej 13%, średniej wojewódzkiej 11%. Łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 4590 osób w tym min. Gmina Brzesko (1137), Miasto Brzesko (968), Gmina Dębno (641), Gmina Borzęcin (479), Miasto i Gmina Czchów (423).Analiza Przekazanych danych statystycznych pokazuje kilka bardzo niekorzystnych trendów. Kobiety stanowią 57% ogólnej liczy bezrobotnych, podobny poziom odsetek wśród bezrobotnych stanowią osoby młode ( do 34 roku życia). Trudności ze znalezieniem pracy mają osoby słabo wykształcone ( gimnazjum, szkoła zawodowa- 50 % ogólnej liczby.trudna sytuację osób młodych pogarsza fakt, że prawie 38% osób bezrobotnych to osoby z niewielkim lub żadnym doświadczeniem zawodowym. Jak na tym tle wygląda sytuacja w Gminie Czchów? 423 osoby bezrobotne z terenu gminy Czchów stanowią 9% ogólnej liczby osób bezrobotnych w Powiecie Brzeskim. Na poziomie gminy zauważamy te same negatywne zjawiska co w skali powiatu: - 40 % bezrobotnych to osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub zawodowym, - 68% to osoby do 34 roku życia, - 45% to osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy próbuje przeciwdziałać Urząd Pracy, który organizuje prace interwencyjne (77), staże (287), udziela wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej (103) oraz doposaża stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych (49). Działania te to jednak tylko doraźna forma wsparcia nie rozwiązująca problemów całej grupy bezrobotnych. Rozwiązaniem sytuacji mogą być tylko zmiany w systemie kosztów pracy, zasad funkcjonowania instytucji działających, naszych bezrobotnych, a przede wszystkim ożywienie gospodarcze. UM w Czchowie czas czchowa 11

12 Z DZIAŁAŃ OSP 31.października 2013 r. teren gm.czchów - poszukiwania zaginionej osoby. Szczegóły zdarzenia w dziale oprac. przez Policję w Czchowie. Fot. OSP Czchów, OSP Tymowa 15 listopada 2013 r.- Piaski Drużków - pożar stodoły Info. i fot. OSP Czchów 12 czas czchowa

13 Z ŻYCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KRONIKA KULTURA JEDNOSTEK POLICYJNA OSP KRADZIEŻE W nocy z 5 na 6 października w Kątach doszło do włamania do sklepu spożywczo przemysłowego. Nieznani dotąd sprawcy po uprzednim wyłamaniu drzwi wejściowych, z wnętrza placówki skradli papierosy oraz różnego rodzaju artykuły kosmetyczne o łącznej wartości 4000 zł. W nocy z 8 na 9 października w Zawadzie Uszewskiej miało miejsce kolejne włamanie do placówki handlowej. Także w tym przypadku przestępcy po wyważeniu drzwi wejściowych ze sklepu zabrali papierosy o wartości około 5000 zł. W nocy z 29 na 30 października w Biskupicach Melsztyńskich złodzieje z niezamkniętego garażu oraz budynku gospodarczego dokonali kradzieży radia samochodowego oraz sprzętu elektrotechnicznego (kosy spalinowe i myjka ciśnieniowa). Wartość strat właściciel oszacował na kwotę około 1150 zł. GŁOŚNY WYPADEK Blisko 30 brzeskich policjantów udzielało pomocy osobom, które ucierpiały w wypadku drogowym, do którego doszło 27 października br. ok. godz w miejscowości Gnojnik. Do późnych godzin nocnych funkcjonariusze pracowali na miejscu zdarzenia. W jadącego z Krynicy w kierunku Brzeska mercedesa sprintera uderzył wyjeżdżający z drogi podporządkowanej volkswagen golf. W wyniku uderzenia kierujący mercedesem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z drugim busem. Siła uderzenia była tak duża, że mercedes wypadł z drogi, po czym w przydrożnym rowie dachował. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratownicze, które udzielały pomocy osobom poszkodowanym. Niestety dwie kobiety w wieku 49 i 51 lat poniosły śmierć na miejscu. Kolejna ofiara (56-letni mężczyzna) w stanie ciężkim, która miała być przetransportowana wezwanym na miejsce helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zmarła w trakcie udzielania pomocy medycznej. Pozostałe osoby ranne zostały niezwłocznie przewiezione do okolicznych szpitali. Większość poszkodowanych to pasażerowie mercedesa sprintera. Wracali z wycieczki z Krynicy. Droga w miejscu wypadku była kilka godzin zablokowana. Policjanci do późnych godzin nocnych zabezpieczali miejsce zdarzenia i wyjaśniali okoliczności tej tragedii. Funkcjonariusze z udziałem Prokuratora wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Przyczyny wypadku są przedmiotem prowadzonego postępowania. POD DZIAŁANIEM ALKOHOLU 1 października w Tymowej policjanci zatrzymali rowerzystę, będącego pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny 2,33 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 27 października w Tymowej policjanci w wyniku kontroli stanu trzeźwości kierowców u 49-letniego kierującego samochodem marki Volvo stwierdzili stan po użyciu alkoholu (2,1 promila alkoholu). Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. 28 października w Jurkowie policjanci zatrzymali do kontroli kierującego samochodem VW Golf. W wyniku badania okazało się, że 41-letni kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości (miał prawie 3 promila alkoholu w organizmie). Kierującemu zatrzymano prawo jazdy. ZAPOBIEGANIE SKUTKOM NI- SKICH TEMPERATUR W OKRESIE ZIMOWYM Okres jesienno-zimowy to czas, gdy występują już znaczne spadki temperatur. Złe warunki pogodowe, mróz i towarzyszące mu opady śniegu stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. Wzorem lab ubiegłych czchowscy policjanci wspólnie z innymi służbami realizują działania, dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych i bezradnych. Dlatego też apelują do wszystkich mieszkańców o informowanie policji o każdej zauważonej osobie, leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, w altanach ogrodowych, a także o osobach starszych, samotnie mieszkających, które mogłyby być narażone na wyziębienie. Nie bądźmy obojętni, pomóżmy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać pod numerem telefonu pogotowia policyjnego 997, 112 lub do najbliższej jednostki policji. Policjanci przypominają, że już odnotowano w Polsce przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyną było wychłodzenie organizmu. NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ Policja zwraca uwagę na większą aktywność oszustów i złodziei na terenie powiatu brzeskiego. Niestety ofiarami padają często osoby starsze i samotnie zamieszkujące. Sprawcy działają w sposób dobrze znany policji, oferują usługi lub coś do sprzedaży. Często po przekroczeniu progu mieszkania lub domu wykorzystują ludzką nieuwagę i roztargnienie. Nierzadko wówczas pokrzywdzeni tracą całe swoje oszczędności. Policjanci apelują, aby zachować daleko posuniętą ostrożność, zanim do swojego domu wpuścimy osoby nieznajome. Postarajmy się w obecności nieznajomych nie pokazywać miejsc, gdzie przetrzymujemy gotówkę. Pamiętajmy o zabezpieczeniu naszych domostw i zamknijmy drzwi, nawet wtedy, gdy na chwilę wychodzimy z domu. Nierzadko zdarza się, że klucze pozostawiamy pod wycieraczką czy doniczką, a to tylko ułatwia przestępcom dostęp do naszych mieszkań i domów. Takie działania zapobiegawcze mogą nas ustrzec przed utratą dorobku życia. Uczulmy naszych bliskich, a w szczególności osoby starsze i samotnie zamieszkujące, aby byli ostrożni w kontaktach z obcymi. Jeśli mamy wątpliwości co do uczciwości odwiedzających, skontaktujmy się z policją. POSZUKIWANIA ZAGINIONEJ KOBIETY W TWORKOWEJ 1 listopada ok. godziny dyżurny policji w Brzesku został powiadomiony o zaginięciu starszej kobiety w wieku 73 lat, mieszkanki Tworkowej. Z informacji uzyskanych od rodziny zaginionej wynikało, że nie wróciła do domu po wizycie na cmentarzu. Natychmiast po uzyskaniu zgłoszenia do Tworkowej udali się policjanci, którzy w tym czasie pełnili służbę oraz wezwani w trybie alarmowym, mający czas wolny od służby. W sumie w działaniach uczestniczyło 17 funkcjonariuszy brzeskiej komendy oraz druhowie OSP. Dokonano przeszukania terenu kompleksów leśnych, pól oraz dróg w rejonie, gdzie ostatni raz widziana była zaginiona kobieta. W działaniach uczestniczył również przewodnik wraz policyjnym psem służbowym. Poszukiwania w tym dniu ze względu na panujący zmrok, uniemożliwiający ich kontynuowanie, zakończono około godziny czas czchowa 13

14 KRONIKA POLICYJNA W dniu następnym akcję poszukiwawczą rozpoczęto w godzinach rannych, w której brało udział 14 policjantów, zarówno służb mundurowanych, jak i operacyjnych brzeskiej jednostki oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, OSP z Tworkowej, Tymowej i Jurkowa. Nawiązano również kontakt z proboszczami parafii, by w ramach odprawianych nabożeństw przekazali komunikat o zaginionej kobiecie. W trakcie poszukiwań uzyskano informację, że poszukiwana kobieta była widziana w godzinach wieczornych poprzedniego dnia w Jurkowie i zdecydowano o skierowaniu wszystkich sił do tej miejscowości. Dokonano penetracji wszystkich dróg oraz rozpoczęto przeszukanie terenu leśnego północnej części Jurkowa. Ok. godz druhowie OSP w Jurkowie przekazali wiadomość, że w zaroślach w rejonie przekaźnika telefonii komórkowej odnaleźli zaginioną kobietę. Była w dobrej kondycji fizycznej, bez objawów wyziębienia organizmu. Niemniej jednak na miejsce została zadysponowana karetka Pogotowia Ratunkowego, która zabrała kobietę do szpitala, celem wykonania niezbędnych badań. Zakończona pozytywnym efektem akcja poszukiwawcza potwierdziła kolejny raz skuteczną i wzorową współpracę policjantów i strażaków OSP w ramach prowadzonych wspólnych działań oraz ich pełne zaangażowanie i poświęcenie. Oprac. dla redakcji Czasu Czchowa Komendant KP w Czchowie podinsp. Piotr Wójciak - kompleksowe leczenie stomatologiczne - zdjęcia, radiowizjografia zębów - wybielanie, piaskowanie, skaling - protezy krótkie terminy Kontrakt z NFZ 14 czas czchowa

15 KULTURA KREATYWNOŚĆ 60+ CZYLI O FINALE PROJEKTU Z UDZIAŁEM GWIAZD Było za MIESZANIE W GMINIE w sobotę 16 listopada 2013 r. Od rana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie uczniowie Technikum Żywieniowego mogli gotować pod fachowym okiem samego Roberta Makłowicza, a zaraz w godzinach popołudniowych rozpoczęły się dalsze części zaplanowanego na podsumowanie projektu aktywizacji społecznej osób Festynu Aktywności Lokalnej zamie- SZANIE W GMINIE. Swoistą dekorację sali stanowiła twórczość lokalnych artystów, którą można było oglądać w trakcie wydarzenia. Kolejny gość, jaki tego dnia odwiedził gminę Czchów to znany i ceniony aktor Edward Linde Lubaszenko, który nie tylko zaprezentował każdego z twórców i Jego prace, ale również gratulował talentu i pasji. Po nagrodzeniu najzdolniejszych młodych kucharzy przez Roberta Makłowicza, na scenę wkroczyła przebojowa grupa bohaterów projektu z gminy Czchów. Z dużą klasą i dystansem wobec siebie samych Panowie i Panie (18 uczestników projektu, współpracujących ze sobą przez pół roku w grupie inicjatywnej) pokazali, jak w twórczy sposób można się bawić tak na scenie aktorstwem, jak i później wspaniałą spontanicznością, humorem i tańcem. Stworzyli fantastyczny team, który sprawdził się podczas tak realizacji projektu, jak i samego finału, budząc podziw i ogólne zainteresowanie. Ten team jeszcze na pewno nie raz pokaże, na co go stać, jeśli tak kreatywnie będzie działać w gminie Czchów, w przyszłości poszerzając swoje szeregi i zarażając energią i kreatywnością innych. Robert Makłowicz wraz z grupą prowadzących z Teatru Nowego oraz Sekretarzem gminy Jarosławem Gurgulem na scenie degustowali i oceniali potrawy oraz trunki, jakie zgłosili do konkursu kulinarnego nasi mieszkańcy. Okazało się, co potwierdził Robert Makłowicz, doświadczony nie tylko kucharz, ale i degustator kuchni całego niemal świata, że mamy u siebie prawdziwe talenty kulinarne, prawdziwą mistrzynią kuchni okazała się, nagradzana w kilku kategoriach równocześnie - Zofia Wojakiewicz. Ze szczególnym uznaniem Mistrz wypowiadał się o pierogach z orzechami, że równie wspaniałych jeszcze nigdy nie jadł oraz o torcie z fasoli. A my Panią Zofię mamy tu, w Czchowie. Również nie jedną nagrodę wygrała w tym konkursie Teresa Dobranowska z Czchowa, jak się wydaje talent i pasja są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Renia zrobiła, jak się dowiedzieliśmy genialny dżem z dyni i wyjątkowo wyklarowany sok jabłkowy, jak widać, zrobienie idealnego w smaku, zdrowego soku, to równie trudna sztuka, jak nalewki, czy innego trunku. A jeśli o trunkach cytrynówka Antoniego Skwarło z Czchowa spotkała się z dużym uznaniem Roberta Makłowicza. Na scenie pojawiły się również gospodynie ze Złotej, Czchowa i Tymowej każdy wyróżniony czuł się przy znanym Robercie Makłowiczu gwiazdą, bo i tak każdego/każdą z nich Mistrz docenił. To był wyjątkowo gwiazdorski wieczór. Ale nie zabrakło i degustacji dla wszystkich, co było wyjątkowo przyjemnym akcentem programu, a na pewno wprawiającym w jeszcze lepszy nastrój dalszego świętowania. Były również nagrody dla wolontariuszy, gimnazjalistów, biorących udział w konkursach, ogłaszanych przez organizatorów, tu sam Burmistrz podziękował i pogratulował wygranym. Były kwiaty i słowa podsumowań, podziękowania i uznania. Aż na scenę wyszli zawodowi aktorzy i rozpoczął się spektakl Teatru Nowego Moskwa Pietuszki, prezentowany wcześniej w ramach Festiwalu Piosenki Rosyjskiej, a w Czchowie pokazany przy okazji zamieszania W GMINIE. Na pewno była to okazja zetknięcia z prawdziwą sztuką, jednak kultura innego kraju, szczególnie Rosji, nie zawsze spotyka się z akceptacją, a szczególnie ze zrozumieniem z naszej strony, ale znakomita większość doceniła sztukę i aktorstwo, szczególnie, że na koniec na scenie pokazał się sam Edward Linde- Lubaszenko, znany i ceniony krakowski aktor dużego formatu. Na pewno grupa 60 + bawiła się przy skocznych czas czchowa 15

16 rosyjskich pieśniach i piosenkach znakomicie, traktując tę część wydarzenia jako swoisty performans. I o to chodzi. ZaMIESZANIE W GMINIE zakończyła zabawa taneczna, na której przygrywała kapela z Biskupic Melsztyńskich. Ale żeby zrozumieć to wydarzenie, jego znaczenie pod wieloma względami oraz korzyści, jakie osiągamy dzięki takim ludzkim projektom, warto poznać kontekst, o który zapytaliśmy organizatorów: Danę Bień (kurator projektu) i Tomasza Kireńczuka (dyrektora programowego Teatru Nowego w Krakowie). red. Red. Przez pół roku z wybraną grupą seniorów 60 + z terenu gminy Czchów Teatr Nowy (koordynatorzy) realizował projekt aktywizujący tę grupę wiekową do działania w swojej społeczności, do kreatywności i wykorzystania swojego nadal dużego potencjału twórczego. Proszę o kilka słów o projekcie i jaka okazała się grupa 60 + z gminy Czchów? 16 KULTURA - Projekt, dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Pracy w tym roku realizujemy już po raz trzeci; to co w nim jest najważniejsze, to właśnie przekonanie o tym, że w grupie osób 60+ drzemie mnóstwo fantastycznego potencjału, energii, doskonałych pomysłów na różnego rodzaju akcje i działania, ale jednocześnie jest to grupa, w której można zauważyć wiele negatywnych tendencji, związanych z polityką państwa wobec osób starszych. No bo, jak ktoś ma się angażować społecznie, dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami, jeżeli wszędzie dookoła słyszy, że osoby starsze są ciężarem, że nikt się nimi nie interesuje, etc. Nasz projekt to próba odwrócenia tej sytuacji, pokazania w działaniu możliwości, jakie osoby 60+ mogą dać swojemu środowisku, poprzez prezentację tworzonych przez nie propozycji działań społecznych. W poprzednich latach w tamach projektu powstał m.in. Park Integracji Międzypokoleniowej, a w tym roku Gmina z Czchowa tworzy Naszą chatę - rodzaj centrum, integrującego osoby starsze z Gminy Czchów. Red. Co sprawiało największą trudność w pracy z ludźmi w tym wieku, którzy już nie biorą czynnego udziału w życiu społecznym? - W projekcie zawsze najtrudniejszy jest początek, przekonanie ludzi do tego, żeby wyszli z domu, porzucili swoje utarte schematy działania i spróbowali czegoś nowego. Dlatego rekrutacja trwa bardzo długo, bo zależy nam na tym, aby do projektu przyłączyły się osoby rzeczywiście zmotywowane, a zatem takie, które mają poczucie, że jest jakiś obszar ich aktywności, który wymaga zmiany, ulepszenia, poprawy. W projekcie najpierw pracujemy na szkoleniach wyjazdowych, uczymy się lepszej komunikacji, rozwiązywania problemów, trenujemy umiejętności liderskie, motywację, etc. Wymyślamy też wtedy projekt, który potem realizować będziemy lokalnie. Te wyjazdy są trochę magiczne, bo kilka dni spędzamy w grupie dwudziestu osób, pracujemy metodami aktywnymi, co oznacza, że bierzemy udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, symulacjach, grach, często opowiadając o sobie i dzieląc się bardzo prywatnymi historiami i doświadczeniami. To buduje silną więź oraz atmosferę zaufania. Jeden z kierowców, którzy przywożą nasze grupy na szkolenia zapytał nas kiedyś: Co wy tutaj robicie, jadąc do Was wszyscy milczeli, a przy powrocie to był najbardziej rozśpiewany i wesoły autobus, jakim kiedykolwiek jechałem? To jest siła zaufania i dobrych relacji między ludźmi. Dlatego kiedy kończymy szkolenia i zaczynamy prace lokalne, to znaczy pracujemy np. w Czchowie czas czchowa nad realizacją programu zamiesza- NIE W GMINIE. Festyn Aktywności Lokalnej trudno jest się przestawić z pracy szkoleniowej na zwykłą pracę nad realizacją pomysłu, która wymaga dużego zaangażowania czasowego. Tutaj się pojawiają realne problemy, realne przeszkody, często zniechęcenie lub niewiara, czy wszystko się uda. Jak widać było w Czchowie, wszystko się jednak udaje. Kto z Państwa 16 listopada był na Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie ten mógł zobaczyć, jaki ogrom pracy wykonali nasi beneficjenci. Od rana trwały tam warsztaty kulinarne z Robertem Makłowiczem, których uczestnicy mierzyli się z trudnymi zadaniami, wyznaczonymi przez Mistrza: przygotowaniem (bez podania przepisów i składników) zupy ziemniaczanej, paprykarza drobiowego i musu czekoladowego. Zresztą efekty tych eksperymentów można było spróbować już na Festynie. Impreza zaczęła się od pokazu kabaretu W naszej chacie diabeł pali, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu. Prace nad pokazem trwały miesiąc, a nasi aktorzy dostali już zaproszenia do kolejnych pokazów. Ważnym elementem finału było otwarcie, z udziałem Edwarda Linde-Lubaszenko Wystawy Artystów Gminy Czchów, którzy w ciekawej aranżacji przestrzennej pokazywali swoje niezwykle ciekawe prace obejmujące malarstwo, rzeźbę czy sztukę ludową. Chyba najbardziej widowiskowym elementem imprezy był konkurs na oficjalne danie Czchowa, w trzech kategoriach: na słodko, na słono i na dobry wieczór, w którym jury pod przewodnictwem

17 Roberta Makłowicza oceniało dania i nalewki przygotowane przez mieszkańców Czchowa. Do dzisiaj pamiętamy smak pierogów z orzechami Zosi Wojakiewicz czy cytrynowej nalewki Antoniego Skwarło. A wszystkie te działania zostały opracowane i przygotowane przez mieszkańców Gminy Czchów. Red. Co udało się osiągnąć dzięki projektowi? Efekty projektu są zawsze widoczne na dwóch poziomach: na poziomie grupy, i na poziomie indywidualnym. Osiągnięcia grupowe mieliście Państwo już okazję zobaczyć w trakcie Festynu Aktywności Lokalnej zamieszanie W GMINIE: cały festyn, kabaret w wykonaniu uczestników projektu, wystawa, czy konkursy kulinarne to były rzeczy, które wymyślili i zrobili nasi beneficjenci a Wasi sąsiedzi i przyjaciele. Niebawem będziecie też Państwo mieli okazję korzystać z Klubu Nasza Chata, który chce być takim miejscem tworzonym przez mieszkańców dla mieszkańców. Dla nas bardzo ważne są jednak również zmiany indywidualne, te które obserwujemy w trakcie szkoleń, kiedy KULTURA widzimy, że ktoś kto np. był całe życie nieśmiały, nagle zdobywa się na odwagę bycia liderem, albo ktoś, kto nie mógł się odnaleźć w życiu po utracie współmałżonka, znów czerpie radość z bycia z innymi. To są rzeczy drobne, bardzo zniuansowane, ale tak naprawdę to one decydują o sensie naszej pracy. Red. Proszę o kilka słów na temat osób, z którymi mieli Państwo okazję pracować w ramach projektu - Klubu Seniora 60 + z gminy Czchów i ich finałowego występu. - Przede wszystkim raz jeszcze przy okazji tej rozmowy chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować tej wspaniałej 18-tce z Gminy Czchów za to, że obdarzyły nas zaufaniem i wzięły udział w projekcie. Ten projekt to nie tylko zabawa, rozwój indywidualny ale też ciężka, angażująca praca. Za to, że byliście z nami i pracowaliście z nami, raz jeszcze serdecznie Wam dziękujemy. Jeśli zaś o uczestników chodzi to trzeba przede wszystkim powiedzieć, że są w niej osoby bardzo otwarte i nastawione na współpracę, a także odważne, kreatywne i bezkompromisowe w pozytywnym sensie, tzn. osoby które potrafią zawalczyć o to, co dla nich ważne. Patrząc na ich pracę nad kabaretem z wielkim uznaniem widziałem, jak bardzo byli w to zaangażowani, jak bardzo im zależało na tym, aby się udało. Myślę, że w tych cechach drzemie ogromny potencjał i dlatego mocno wierzę, że zamieszanie W GMINIE to nie było ostatnie wydarzenie, na którym mieliście Państwo okazję ich zobaczyć i że nie raz jeszcze coś fajnego w Czchowie zamieszają, bo mają ku temu wszystkie niezbędne umiejętności. Przy okazji chcielibyśmy podziękować Gminie Czchów, w tym w sposób szczególny Panu Burmistrzowi Markowi Chudobie i Sekretarzowi Jarosławowi Gurgulowi, a także nieocenionej Eli Ogieli i wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za pomoc i wsparcie, którego udzielili nam i naszym beneficjentom przy realizacji projektu 60+ Nowy Wiek Kultury w Gminie Czchów. Red. Dziękuję za rozmowę. Opracowała Joanna Dębiec Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Operacyjny im św. Elżbiety zaprasza pacjentki do nowej lokalizacji w Roztoce (gm. Zakliczyn) Szpital św. Elżbiety został zaprojektowany by zapewnić poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Położony w cichej okolicy z dala od zgiełku miasta i idealnie wkomponowany w otoczenie zieleni, jest gwarancją spokoju. Ergonomiczny budynek, jego wyposażenie, przestronne wnętrza, zapewnią naszym pacjentkom dyskrecję i intymność. Do Państwa dyspozycji oddajemy wygodne pokoje jedno- i dwuosobowe z łazienką. Wykwalifi kowany, doświadczony personel medyczny oraz nowy, nowoczesny sprzęt medyczny zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Oferujemy kompleksowe i bezpłatne świadczenia ginekologiczno-położnicze w ramach kontraktu z NFZ w tym: Specjalistyczna poradnia ginekologiczno-położnicza w Roztoce i Ciężkowicach Ambulatoryjna opieka ginekologiczna i położnicza Porody rodzinne Bezpłatne znieczulenie porodu Porody w wodzie Opieka nad noworodkiem Zabiegi diagnostyczne Zabiegi i operacje ginekologiczne Zabiegi i operacje laparoskopowe Zabiegi i operacje histeroskopowe Hospitalizacje Diagnostyka RTG Pełen zakres badań USG Leczenie nietrzymania moczu Patologia ciąży diagnostyka i obserwacja Krioterapia Profi laktyka raka szyjki macicy Diagnostyka i leczenie niepłodności tel. (14) czas czchowa 17

18 KULTURA FLETNIA PANA - KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYCH 10 listopada br. o godz w kościele parafialnym w Czchowie odbył się koncert pieśni patriotyczno-religijnych w wykonaniu chóru Fletnia Pana z Włodawy pod dyrekcją Pawła Łobacza. Było to pierwsze z wydarzeń, zorganizowanych z okazji zbliżającego się Święta Odzyskania Niepodległości. Zaproszony chór powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od roku 1993 działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego również w tym mieście. Założycielem i pierwszym dyrygentem był organista Marian Szczerbetka. Parafialny chór mieszany tworzą entuzjaści wielogłosowej mu- 13 listopada br. odbył się w kinie Baszta w Czchowie wspaniały recital fortepianowy. Jako gwiazda wieczoru wystąpiła wybitna argentyńska pianistka Martha Noguera. Wszyscy, którzy wybrali się tego wieczora na koncert, mogli usłyszeć najpiękniejsze utwory Mozarta, Beethovena, Chopina i Ginastery. To była okazja na spędzenie wyjątkowego, kulturalnego wieczoru, gra gwiazdy wieczoru wprawiła wszystkich słuchaczy w zachwyt. Prawdziwa wirtuozeria. Cieszy fakt, że mieszkańcy gminy Czchów mają możliwość korzystania z takich ofert kulturalnych i poznawania wspaniałych artystów światowych scen muzycznych właśnie w Czchowie. Partnerami wydarzenia były: Miasto i gmina Czchów, MOKSiR oraz Zespół Szkół i Przedszkola w Domosławicach, organizatorem - Stowarzyszenie Artystyczne PianoClassic. Red. zyki sakralnej. Na uwagę zasługuje fakt, że członkami zespołu są również młodzi ludzie. Koncert poprzedziło krótkie wpro- MARTHA NOGUERA - RECITAL W CZCHOWIE wadzenie i przedstawienie utworów przez jednego z chórzystów, dzięki czemu odbiór dla słuchaczy był bardziej zrozumiały. Występ został przyjęty entuzjastycznie i zakończył się owacjami na stojąco. Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował za przybycie oraz wspaniałe doznania dla ucha. Przedstawiciele chóru na ręce księdza proboszcza złożyli słodki podarunek w postaci sękacza, którym ks. proboszcz dzielił wszystkich uczestników koncertu. Partnerem Koncertu był Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie. Justyna Wojakiewicz foto Justyna Wojakiewicz 18 czas czchowa

19 KULTURA ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W CZCHOWIE Święto Odzyskania Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe, związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów - niepodległości. W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku, kiedy to, 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę i ustanawiając Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych, obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych - nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty. W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji Ojczyzny. Tak też jest co roku w Czchowie. 11 listopada 2013 r. obchody 95. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęliśmy mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą celebrował proboszcz parafii Czchów ks. Robert Biernat. Po mszy św. udaliśmy się na cmentarz, na którym spoczywają żołnierze, polegli podczas I wojny światowej. Tam oddaliśmy im hołd. Harcerze trzymali wartę, sztandary pochyliły się nad mogiłami żołnierzy, władze samorządowe złożyły kwiaty i wszyscy w ciszy wysłuchaliśmy pieśni żołnierskiej Legiony w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej ze Złotej. Kolejnym punktem uroczystości była akademia w sali Kina Baszta w Czchowie. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych oraz odśpiewaniu hymnu narodowego, powitania wszystkich przybyłych gości dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Rabiasz. Podziękował wszystkim za przybycie podkreślając, że ich obecność świadczy o głębokim patriotyzmie, złożył w imieniu władz samorządowych serdeczne życzenia oraz przekazał pozdrowienia wszystkim mieszkańcom gminy z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podziękowania padły również pod adresem ks. Proboszcza za wymowną homilię oraz orkiestry strażackiej ze Złotej za uświetnienie uroczystości. Wolność wpływa na tworzenie i rozwój Małych Ojczyzn usłyszeliśmy na zakończenie. Po części oficjalnej, nastał czas na artystyczne występy. Jako pierwszy wystąpi Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach pod dyrekcją Aleksandry Boskovic-Różak. Chór wykonał utwory: Deszcz, jesienny deszcz; O mój rozmarynie; Przybyli ułani. Następnie wystąpiły wokalistki z klasy wokalno-aktorskiej Muzycznej Szkoły I Stopnia w Domosławicach - Aleksandra Fyda oraz Adriana Łach. W kolejnej części uczniowie ZSiP w Domosławicach przedstawili montaż słownomuzyczny pt.: I wolności nadszedł czas. Spektakl ten, był ważną lekcją historii. Na zakończenie wystąpił Chór Kameralny z Jurkowa pod dyrygenturą Aleksandry Boskovic Różak. Chór wykonał pieśni żołnierskie : Łączko, łączko; Czerwone maki; Pierwsza kadrowa. Wystąpił w składzie: dyrygent Aleksandra Boskovic-Różak, chórzyści: Dorota Antosz, Renata Musiał, Natalia Musiał, Edyta Kwiek, Danuta Wiśniewska, Zuzanna Musiał, Agnieszka Kozdrój, Joanna Dębiec, Mateusz Musiał, Mariusz Kwiek, Tadeusz Płachta, Antoni Musiał, Marcin Musiał, Włodzimierz Świerczek, Jan Kantek, Jan Nastałek, Tadeusz Hajduk. Gminne obchody 95. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zakończyły się około 13-tej, ale każdy, kto brał w nich udział, wracał do domu nucąc raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Narodowym Święcie Niepodległości! Fotoreportaż na kolorowej wkładce w środku nru oraz na stronie internetowej przyp.red. Elżbieta Ogiela PODZIĘKOWANIA 11 listopada 1918 roku nastąpiło Odrodzenie Niepodległego Państwa Polskiego. Dla Nas, Polaków, jest to bardzo ważna data to Dzień Odzyskania Niepodległości. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom Gminnych Obchodów 95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości za udział w uroczystościach. Szczególne wyrazy wdzięczności składam na ręce: druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, druhów Związku Harcerstwa Polskiego, przedstawicieli Szkół, którzy przybyli na uroczystość wraz z Pocztami Sztandarowymi. Serdecznie podziękowania składam druhom Strażackiej Orkiestry Dętej ze Złotej oraz członkom Chóru Kameralnego z Jurkowa - za uświetnienie uroczystości. Dziękuję uczniom Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach oraz uczniom Szkoły Muzycznej I Stopnia w Domasławicach za przygotowanie i przedstawienie części artystycznej. Podziękowania składam Dyrektorowi Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach Kazimierzowi Wojnickiemu, Wicedyrektorowi Beacie Migas, Wicedyrektorowi Markowi Perc, pedagogom: Wiesławie Pajor, Marii Rosiek, Beacie Rabiasz-Górskiej, Aleksandrze Boskovic-Różak, Pawłowi Harańczykowi - za przygotowanie akademii patriotycznej. Dziękuję właścicielowi Firmy &Usługi Przewozowe; Krzysztofowi Olchawie za przewóz dzieci i młodzieży, biorącej udział w akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Elżbieta Ogiela Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie czas czchowa 19

20 KULTURA DZIADKOWIE Z WNUKAMI INTEGRACJA W KUCHNI 24 października 2013 r. w Domu Strażaka w Jurkowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie na Śliwkowym Szlaku Społeczeństwo od kuchni integracja pokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku. Forma warsztatów kulinarnych, w których biorą udział dwa pokolenia dziadkowie i wnuki, jest wzbogacona opowieściami jak to dawniej bywało, a także niepowtarzalną, ciepłą atmosferą. Młode pokolenie chłonne wiedzy, z zaciekawieniem wsłuchuje się w opowieści, a przede wszystkim patrzy na swoich dziadków z dumą, bo przecież dziadkowie i babcie są dla nich wzorem godnym naśladowania. Na warsztatach powstają różne potrawy. Przygotowując je zwracamy uwagę nie tylko na ich wyjątkowy smak, ale również na korzyści zdrowotne. Podczas czwartkowego spotkania zajęliśmy się wyrabianiem ciasta na uszka, przygotowywaniem farszów oraz przyrządzaniem barszczu na naturalnym zakwasie. Ukiszenia barszczu podjęła się pani Maria Kraj ze Złotej, która na tydzień przed spotkaniem zajęła się jego przygotowaniem. Finałem warsztatów był znakomity barszcz czerwony z uszkami z mięsem i grzybami. Projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). E. Ogiela NOWY PLAC ZABAW W WYTRZYSZCZCE 22 października przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wytrzyszczce odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego placu zabaw. Dzięki pięknej pogodzie uroczystość mogła się odbyć na świeżym powietrzu. W imprezie uczestniczyli nauczyciele, uczniowie, licznie przybyli rodzice, a także specjalnie zaproszeni goście. Oficjalnego otwarcia dokonali: Burmistrz Czchowa Marek Chudoba, sekretarz Jarosław Gurgul oraz sołtysi wsi: 20 Andrzej Rozciecha oraz Tadeusz Dziedzic. Symbolicznego poświęcenia dokonał ks. Tomasz Święch. Z okazji otwarcia uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wytrzyszczce zaprezentowali krótką część artystyczną, a najmłodsi uczniowie podziękowali władzom gminy za wsparcie przedsięwzięcia budowy placu zabaw. Na zakończenie budowy rodzice uczniów zorganizowali wspólnego grilla. czas czchowa Plac zabaw jest ogólnodostępny dla społeczności lokalnej. Mogą z niego korzystać dzieci z całej gminy. Pamiętajmy jednak, aby korzystać z niego z głową, zachowując wszystkie przepisy bezpieczeństwa. Pragnąc otworzyć się na potrzeby społeczności lokalnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wytrzyszczce organizowane są: fitness, kółko języka angielskiego, warsztaty dla rodziców ze specyficznymi trudnościami w nauce, kafejka internetowa. Inf. i fot. PSP Wytrzyszczka

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC 11 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A Tel/fax 089 764 20 02 http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki www.zdpdabrowa.pl e-mail: zdpdabrowa@wp.pl NIP 743-16-46-963

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011. Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo

POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011. Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011 Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Dróg Powiatowych Bydgoszcz 2010 Standard Opis stanu utrzymania

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE

GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Nr. z dnia.. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania dróg wraz ze standardami zimowego utrzymania na terenie gminy Łączna, Skarżysko Kościelne oraz miasta

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 PLAN OPERACYJNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 DLA SIECI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIELECKIEGO Zawiera: 1. Część opisową, 2. Wykaz dróg objętych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 INWESTYCJE W ZAKRESIE REMONTÓW WIEJSKICH DOMÓW KULTURY 1. Wiejski Dom Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich. Inwestycja dotyczyła głównie remontu wnętrza Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/115/2012 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/115/2012 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/115/2012 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Wykaz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów Załącznik nr 1 z dnia... Wykaz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów Nr drogi odcinek km długośd 382 Dzierżoniów 27+200-31+700 4,500 383 Dzierżoniów 26+800-29+300

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności

Rozpoczęcie działalności Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych Centrum Usług Środowiskowych model trójsektorowej spółdzielni Aleksandra Pęcherzewska Rozpoczęcie działalności 2 października 2012 r. została zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP 921-16-58-422, REGON 950371637 e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy projektu uczestniczą w spotkaniu z mistrzem Polski w szachach.

Uczestnicy projektu uczestniczą w spotkaniu z mistrzem Polski w szachach. 13.03.2012 We wtorek pojechaliśmy do Krakowa. Tam odbyło się spotkanie z kilkakrotnym mistrzem Polski i świata w szachach - czternastoletnim Jankiem Dudą. Janek opowiadał nam, jak wygląda jego życie, mieliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

X Przystanek PaT w Warszawie

X Przystanek PaT w Warszawie Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13410,x-przystanek-pat-w-warszawie.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 04:24 Strona znajduje się w archiwum. Poniedziałek, 22 czerwca 2015 X Przystanek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie. Sala sportowa jest w pełni wyposażonym obiektem, łącznie z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich.

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich. EDUKACJA NA WESOŁO Dobra zabawa połączona z edukacją na rzecz bezpieczeństwa to główny cel, jaki przyświecał organizatorom Dnia Otwartego Centrum Szkolenia Policji. Spontanicznie przekazywane opinie na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Minister Mariusz Błaszczak do funkcjonariuszy służb: Zdali Państwo egzamin

Minister Mariusz Błaszczak do funkcjonariuszy służb: Zdali Państwo egzamin Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15071,minister-mariusz-blaszczak-do-funkcjonariuszy-sluzb-zdali-panstwo-egzamin. html Wygenerowano: Wtorek, 27

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY BYCZYNA

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY BYCZYNA DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY BYCZYNA PARTNERZY Gmina Byczyna Powiat Kluczborski Spółdzielnie Socjalna UHP w Byczynie Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY START W ODNOWIE WSI RADOSZOWY

NAJLEPSZY START W ODNOWIE WSI RADOSZOWY NAJLEPSZY START W ODNOWIE WSI RADOSZOWY Pawłowiczki, lipiec 2007 r. Radoszowy to mała wieś licząca około 200 mieszkańców, otaczają ją lasy i pola. Większa część mieszkańców wyjechała za granicę w poszukiwaniu

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI ON ONA Polonista, Nauczyciel, Instruktor teatralny, Mieszczuch z urodzenia Architekt, Marketingowiec, Mieszczuch z wyboru Połączyła ich miłość do koni i artystyczne aspiracje

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287254-2015:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ! Bezpiecznie to wiedzieć i znać

BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ! Bezpiecznie to wiedzieć i znać Bezpiecznie to wiedzieć i znać jest programem edukacyjnoprofilaktycznym skierowanym dla klas I III. Został opracowany przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu we współpracy

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015. Luty 2015

Styczeń 2015. Luty 2015 PLAN PRACY NA ROK 2015 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2015 04.01. Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Gospel Przebudzenie 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia

Bardziej szczegółowo

BROSZURA DLA RODZICÓW

BROSZURA DLA RODZICÓW BROSZURA DLA RODZICÓW Jesień Szumiał las, śpiewał las, gubił złote liście, świeciło się jasne słonko chłodno a złociście... Rano mgła w pole szła, wiatr ją rwał i ziębił; opadały ciężkie grona kalin i

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI Standardy zimowego utrzymania dróg Powiatowych i gminnych na terenie gminy Zima - 2014/2015 URZĄD MIASTA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI Tel 68 329 09 62 (wew. 136)

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Strona1 Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe Projekty uznanych

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II

Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach imienia Jana Pawła II Planowany przebieg: 1. Spotkanie przed kościołem, uformowanie szyku, 2.Uroczysta Msza Święta z poświęceniem

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE NR 2/2013 Zaproszenie W tym roku podjęliśmy kolejną próbę spotkań połączonych ze wspólnym śpiewaniem. A okazja ku temu jest doskonała. Zbliżają się święta

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych /ZUD/ w sezonie zimowym 2010/2011

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych /ZUD/ w sezonie zimowym 2010/2011 Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych /ZUD/ w sezonie zimowym 2010/2011 Informacja zawiera: 1) wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w IV standardzie ZUD, 2) wykaz dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę

Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 20:00 Strona znajduje się w archiwum. Sobota, 25 lipca 2015 Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę Z narażeniem życia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Walory krajoznawczo - turystyczne Gminy Żarnów

Walory krajoznawczo - turystyczne Gminy Żarnów 3 Walory krajoznawczo - turystyczne Gminy Żarnów Na prośbę Naszych Czytelników publikujemy w NICOLAUSIE mapę Gminy Żarnów, na której w atrakcyjny graficznie (choć częściowo uproszczony) sposób zostały

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szef MSWiA zainaugurował Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

Szef MSWiA zainaugurował Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14304,szef-mswia-zainaugurowal-program-razem-bezpieczniej-im-wladyslaw a-stasiaka.html Wygenerowano: Sobota, 20 sierpnia 2016, 10:41 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu

Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu W roku szkolnym 2014/2015 klasy I a, I b i I c realizowały program Klubu Bezpiecznego Puchatka,

Bardziej szczegółowo

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie Prezentacja podsumowująca projekt Zagrożenie dla uczniów Gimnazjum w Birczy ze względu na brak ograniczenia prędkości na ulicy Jana Pawła II znajdującej się przy samej szkole. Opracował: EFGMORS 1 Spis

Bardziej szczegółowo

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W każdej społeczności istnieją różne mniej lub bardziej poważne problemy społeczne. Również mieszkańcy Starego Sącza borykają się na

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

Rocznica grupy PaT w Malborku

Rocznica grupy PaT w Malborku Rocznica grupy PaT w Malborku Teatr Podaj dalej świętował swoje pierwsze urodziny W Malborku wszystko zaczęło się castingiem 13 czerwca 2012 r. Grupę stworzyły ekspert PaT pani Karolina Bakalarz oraz lider

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MIASTA I GMINY RADŁÓW

INWESTYCJE MIASTA I GMINY RADŁÓW INWESTYCJE MIASTA I GMINY RADŁÓW 2012 W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego programem PROW na lata 2007-2013 (Małe Projekty) zrealizowano zadania: BUDOWA PLACU ZABAW W RADŁOWIE

Bardziej szczegółowo

Trasa św. Franciszka z Asyżu.

Trasa św. Franciszka z Asyżu. Trasa św. Franciszka z Asyżu. JASŁO GÓRA LIWOCZ - JASŁO Całkowita długość to 41 km z sumą podejść 658 m. Zasady poruszania się w czasie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej: - w czasie EDK poruszamy się w milczeniu

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE DĘBE WIELKIE

RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE DĘBE WIELKIE RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE DĘBE WIELKIE Dzień 11 listopada to dla kaŝdego Polaka data szczególna. W tym dniu kaŝdego roku obchodzimy rocznicę odzyskanie wolności przez Naród Polski.

Bardziej szczegółowo

Projekt socjalny AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR

Projekt socjalny AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR Projekt socjalny AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR w okresie od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.11.2015 r. realizował projekt socjalny AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR. Do współpracy w realizacji projektu zaproszono

Bardziej szczegółowo