INWESTYCJE NA BIEŻĄCO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE NA BIEŻĄCO"

Transkrypt

1 ROK XXII NR 9 (225) LISTOPAD 2013 ISSN CENA 3.00 zł

2

3 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA INWESTYCJE NA BIEŻĄCO 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Całkowita wartość projektu wniosła ,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to ,00 zł. BUDOWA PLACU ZABAW W WYTRZYSZCZCE r. odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw w Wytrzyszczce. Na BUDOWA PLACU ZABAW W DOMOSŁAWICACH Dzieci z Domosławic oraz okolicznych miejscowości już we wrześniu mogły się bawić na nowo otwartym ogólnodostępnym placu zabaw. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania realizację projektu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna pozyskało pieniądze z Unii Europejskiej na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Całkowita wartość projektu wyniosła ,27 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to ,00 zł. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIASKI DRUŻKÓW Trwają prace, polegające na zagospodarowaniu terenu publicznego przy czas czchowa 3

4 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA budynku pełniącym funkcje socjalno komunalne i usług kulturalnych w Piaskach Drużkowie. W ramach prac wybudowane będą nowe, pełnowymiarowe miejsca postojowe, ogrodzenie zostanie wyremontowane, przesunięte w głąb działki oraz zostanie wybudowana nowa brama wjazdowa i furtka. Zmodernizowana będzie również nawierzchnia istniejących chodników. Ponadto zamontowane zostaną ławki ogrodowe, kosze na śmieci i tablica informacyjna. Teren zostanie obsiany trawą i obsadzony krzewami średniowysokimi i niskimi. Całkowita wartość projektu wynosi: ,03 zł, z tego wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata wynosi ,00 zł. Inf. Ref. Inwestycji UM, fot. Jarosław Gurgul 4 nalizacji sanitarnej PCV fi mm o długości około 2600 mb. Wartość robót po przetargu wynosi 547 tys. złotych. Na zadanie to pozyskano preferencyjną, częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości około 450 tys. złotych. Roboty winny zakończyć się do końca maja 2014 r. Kontynuowane są roboty przy Zespole Szkół w Jurkowie. Po zakończeniu kompleksowej termomodernizacji obiektu przystąpiono do remontu nawierzchni chodników i placu przy budynku. Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni wraz z korytowaniem, wywozem gruzu i wykonanie w ich miejsce nowych podbudów, obrzeży, krawężników i nawierzchni z kostki brukowej w ilości 750 m2. Zostanie też nasadzona nowa zieleń, zamontowa- czas czchowa INWESTYCJE NA TERENIE JURKOWA W listopadzie zakończono remonty nawierzchni na drogach gminnych Jurków Równia oraz ul. Machulec w Czchowie. W ramach robót remontowych wykonano nakładkę z mieszanki mineralno- bitumicznej na drodze Jurków Równia o długości 470 mb oraz na ulicy Machulec o długości 220 mb. Wartość wykonanych robót wynosi 123 tys. zł. Trwają roboty kanalizacyjne w miejscowości Jurków przysiółek Szotówka. Wykonywana jest sieć kany stojak na rowery oraz tablica informacyjna. Roboty winny zakończyć się w miesiącu grudniu br. Wartość robót wynosi 117 tys. złotych. POWSTANIE WIELOFUNKCYJNYCH PLACÓW O CHARAKTERZE REGIONALNYM W TYMOWEJ I JURKOWIE Inwestycje będą współfinansowane ze środków unijnych (PROW). Niżej przedstawiamy projekty wielofunkcyjnych placów publicznych na terenie Tymowej w centrum wsi obok remizy OSP, oraz w Jurkowie za Zespołem Szkół. BUDOWLANY WIELOFUNK- CYJNY PLAC PUBLICZNY W TY- MOWEJ. Projektowany zakres prac obejmował będzie: budowę dwóch altan turystycznych o wymiarach 4 x 6 m z podłogą drewnianą oraz posadzką betonową, budowę skweru zieleni o powierzchni 30 m2, utwardzenie placu z wydzieleniem miejsc postojowych o łącznej liczbie 8 stanowisk, montaż ławek, koszy i lamp parkowych solarnych, montaż tablicy informacyjnej z kwietnikiem,

5 INWESTYCJE NA BIEŻĄCO budowę chodników i utwardzeń pod stojako-stoły wystawowe przenośne (wiaty wystawiennicze) oraz stojak na rowery, budowę ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtką oraz urządzenie terenów zieleni. Zjazd na plac bezpośrednio z drogi wojewódzkiej. REMIZA OSP OPS czas czchowa 5

6 INWESTYCJE KULTURA NA BIEŻĄCO BUDOWLANY WIELOFUNKCYJNY PLAC PUBLICZNY W JURKOWIE W ramach zadania projektuje się budowę wielofunkcyjnego placu publicznego, którego głównymi elementami będą dwie altany turystyczne (z podłogą drewnianą oraz posadzką betonową o wymiarach 4 x 6 m, dwa skwery zieleni o powierzchni ok. 30 m2 każdy, ławki, kosze i lampy parkowe. Dodatkowo projektuje się utwardzenie placu w celu wykonania miejsc postojowych o łącznej liczbie 12 stanowisk, montażu dwóch stojaków na rowery i wykonania chodników. Przy wjeździe z drogi gminnej zostanie zamontowana tablica informacyjna z kwietnikiem. Zespół szkół w Jurkowie 6 czas czchowa

7 INWESTYCJE NA BIEŻĄCO BUDOWA PLACU TARGOWEGO W CZCHOWIE (obok obecnie istniejącego). Posiadamy pełną dokumentację terenu komunalnego, który został kilka lat temu zakupiony od GS. Otrzymaliśmy właśnie promesę na inwestycję z Urzędu Marszałkowskiego, Nowy Rynek zostanie oddany do użytku pod koniec roku budżetowego. Niżej projekt nowego placu targowego w Czchowie. czas czchowa 7

8 ZŁOTA. ZABEZPIECZENIE DROGI POWIATOWEJ Pomimo skromnych środków finansowych Zarząd Powiatu stara się reagować na zgłaszane problemy w zakresie podległej mu infrastruktury drogowej. Ostatnia interwencja dotyczyła drogi powiatowej łączącej Biskupice Melsztyńskie ze Złotą. Co roku w okresie zimy i wiosny zniszczeniu ulegał odcinek drogi od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania przy SOSW w Złotej. Po interwencjach podjęto działania zabezpieczające - usunięto nadmiar ziemi z poboczy co umożliwi odprowadzanie wody gromadzącej się dotychczas na drodze. To doraźne działanie ma zapobiec dalszej degradacji drogi. Liczymy, że w przyszłym roku uda się wykonać generalny remont tego odcinka drogi powiatowej komentuje Jarosław Gurgul radny powiatowy. INWESTYCJE NA BIEŻĄCO pozwoli na zabezpieczenie informatyczne wszystkich baz danych użytkowanych w jednostce. Działaniem równoległym jest organizacja szkoleń, w tym tych z zakresu IT. Przeprowadzone szkolenie dostosowano do poziomu umiejętności pracowników, dzięki temu mieli oni okazję nabyć wiedzę użyteczną w codziennej pracy. Warto zaznaczyć, że w ramach projektu pięciu pracowników urzędu zostało skierowanych na studia podyplomowe. Wybór kierunków (gospodarka i administracja publiczna, audyt wewnętrzny, mediacje) dokonany został w oparciu o zgłaszane zainteresowanie pracowników oraz zdiagnozowane potrzeby. Jarosław Gurgul Sekretarz Gminy Czchów PROJEKT CAF - SZANSA NA ZMIANY NA LEPSZE Gmina Czchów w partnerstwie z gminą Iwkowa, Borzęcin, Dębno oraz ze Starostwem Powiatowym w Brzesku przy współpracy z firmą ErgoHestia z Wrocławia od ponad pół roku realizują projekt pn. CAF- podstawa doskonalenia Małopolskich JST. W gminie Czchów, w kolejnym okresie wdrażania projektu dokonano zakupu oprogramowania komputerowego, służącego usprawnieniu pracy urzędu. Tylko dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu możliwe jest wydatkowanie kilkunastu tysięcy złotych na informatyzację np. ewidencji mienia komunalnego Gminy Czchów czy ewidencji środków trwałych. Bardzo dużą wartością dodaną projektu był zakup nowego serwera dla UM w Czchowie. Pozyskane urządzenie ORGANIZACJA PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH U KLIENTA CHRZCINY, KOMUNIE, PRZYJĘCIA RODZINNE, PIECZENIE CIAST I TORTÓW Agnieszka Szkaradek, ul. Sądecka 169, Czchów, tel UWAGA ZIMA!!! W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie (telefonicznie lub osobiście) swoich spostrzeżeń do tutejszego Ośrodka, dotyczących potrzeb ludzi ubogich, chorych, zagrożonych bezdomnością, samotnych, starszych, niezaradnych oraz rodzin wielodzietnych. Dzięki Państwa współpracy z Naszym Ośrodkiem łatwiej będzie znaleźć wszystkie osoby, które faktycznie potrzebują Naszej pomocy, szczególnie w trudnym okresie jesienno-zimowym. Jednocześnie informuję, iż w tutejszym Ośrodku oraz na Naszej stronie internetowej można znaleźć aktualną bazę teleadresową placówek, prowadzących wsparcie dla osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa małopolskiego. p.o. Kierownik MOPSiŚR Sobczyk Katarzyna 8 czas czchowa

9 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH GMINY CZCHÓW 1) Utrzymanie zimowe w 1 kolejności - Wykonawca musi rozpoczynać roboty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi i śliskości pośniegowej w momencie pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, wystąpienie śliskości na jezdni itp.) nie później niż 2 godziny po wystąpieniu w/w okoliczności lecz nie wcześniej niż po ustabilizowaniu się opadu, bez konieczności kontaktu telefonicznego z pracownikiem Zamawiającego lub Sołtysem wsi. W przypadku zapowiadanych długotrwałych opadów śniegu powyższego zapisu dotyczącego rozpoczęcia prac po ustabilizowaniu opadu się nie stosuje. 2) Utrzymanie zimowe w 2 kolejności - Wykonawca musi rozpoczynać roboty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi i śliskości pośniegowej niezwłocznie po wykonaniu prac na drogach gminnych zaliczonych do pierwszej kolejności utrzymania zimowego lecz nie później niż 12 godzin od momentu pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opadu śniegu, wystąpienie śliskości na jezdni itp.) oraz po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego lub z Sołtysem. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca prowadził będzie jedynie roboty związane z odśnieżaniem dróg gminnych zaliczonych do 2 kolejności zimowego utrzymania, bez zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej. Powyższe dotyczy dróg, na których zalega warstwa śniegu utrudniająca w dużym stopniu ruch samochodów bądź pieszych. 3) Utrzymanie zimowe w 3 kolejności - Wykonawca musi rozpoczynać roboty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi i śliskości pośniegowej wyłącznie po zgłoszeniu przez pracownika Zamawiającego lub Sołtysa zakresu robót, oraz wskazaniu dróg, na których one maja być przeprowadzone. II. Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Czchów 1) Drogi gminne i wewnętrzne zaliczone do 1 kolejności zimowego utrzymania: Opis stanu utrzymania jezdni: jezdnia odśnieżona na szerokości decydującej o możliwości ruchu, jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego wysypane pryzmy z żużla wielkopiecowego do samodzielnego zwalczania śliskości Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni (po ustaniu opadów śniegu): śnieg luźny - do 8 godzin, śnieg zajeżdżony - występuje, języki śnieżne - występuje, zaspy - występują do 8 godzin, opuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin, 2) Drogi gminne i wewnętrzne zaliczone do 2 kolejności zimowego utrzymania: Opis stanu utrzymania jezdni: jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie i usuwania gołoledzi Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni (po ustaniu opadów śniegu) śnieg luźny - występuje, śnieg zajeżdżony - występuje, nabój śnieżny- występuje, zaspy - występują do 12 godzin, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godzin, wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu. wysypane pryzmy z żużla wielkopiecowego do samodzielnego zwalczania śliskości 3) Drogi gminne i wewnętrzne zaliczone do 3 kolejności zimowego utrzymania: Opis stanu utrzymania jezdni: jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie, Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni (po ustaniu opadów śniegu) śnieg luźny - występuje, śnieg zajeżdżony - występuje, nabój śnieżny- występuje, zaspy - występują do 24 godzin, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin, wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu. 4) Zasady prowadzenia odśnieżania interwencyjnego na drogach gminnych, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego, lub Sołtysem. W przypadku braku możliwości odśnieżenia drogi gminnej za pomocą pługu zamontowanego na ciągniku rolniczym, należy użyć ciężkiego sprzętu takiego jak ładowarki, spycharki itp. i usunąć zaspy śnieżne bądź inne przeszkody w taki sposób aby udrożnić zablokowany odcinek drogi umożliwiając swobodny przejazd dla samochodów. W zależności od kolejności odśnieżania zaspy śnieżne bądź inne przeszkody muszą być usunięte dla dróg w 1 kolejności zimowego utrzymania do 8 godzin, dla dróg w 2 kolejności zimowego utrzymania do 12 godzin, natomiast dla dróg w 3 kolejności zimowego utrzymania do 24 czas czchowa 9

10 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA godzin od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, a w razie braku możliwości kontaktu od momentu zaistnienia nie przejezdności na drodze gminnej spowodowanej opadami śniegu lub jego nawiewaniem z pól. Oprócz dróg wykazanych w załączniku Zamawiający może również zgłaszać inne drogi nie ujęte w wykazie celem przeprowadzenia na nich akcji zimowego utrzymania, a Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia tych robót. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do Zarządzającego, związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej umowy będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W przypadku katastrofalnych opadów śniegu czasy przywrócenia przejezdności na poszczególnych drogach mogą ulec wydłużeniu. 5) Środki użyte do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach: Środki chemiczne: - sól (NaCl) PN-86/ /02, Materiały uszorstniające: - piasek PN-87/ , - żużel wielkopiecowy PN-88/B-23004, Mieszanka piaskowo - solna powinna w swej masie zawierać co najmniej 40 % zawartości w/w środków chemicznych, używanych do zwalczania śliskości zimowej. Lp. Nazwa miejscowości 1 Będzieszyna 2 Biskupice Melsztyńskie 3 Czchów Drogi odśnieżane w I kolejności Zaogrodzie Biskupice - Dąbrowa Ul. Tymowska Ul. Pęcherska Góra Ul. Górna Ul. Granice Ul. Targowa Ul. Armii Krajowej Ul. Cmentarna Ul. Machulec Ul. Zapotocze Górne 4 Domosławice Domosławice - Faliszewice 5 Jurków 6 Piaski Drużków 7 Tymowa 8 Tworkowa 9 Wytrzyszczka 10 Złota Jurków Równia Szotówka Kamieniec Od Plebani na Góry Piaski Zapora Harcówka - Habalina Trąbki Od szkoły do Rzezawy Czchów Tymowa Tymowa Zadebrze Do Lasu Tymowskiego Granice Tymowskie Rożnówka Łacnowa Salamonówka Kozieniec Zawrocie Potoki - Zamek Złota Nowa Wieś koło Gałkowej Nagorze Niedzwiedza Nadole Koczwara Złota Wielka Góra Drogi odśnieżane w II kolejności Folwarczyska Bryniak Będzieszyna Trawniki Do Sołtysa Do Zelka Do Pawłowskiego Zeliny rów melioracyjny Biskupice Winnice Od drogi Głównej do Piecha Łącznik droga nr 980 Złota Ul. Stanisława Bulandy Ul. Franciszka Kądzieli Ul. Dworska Ul. Gawędówka Ul. Franciszka Koleboka Ul. Kulówka Ul. Kwaśniówka Ul. Nad Potokiem Ul. Ogrodowa Ul. Partyzantów Ul. Podkącie Ul. Słoneczna Ul. Spacerowa Ul. Św. Świerada Ul. Wałowa Ul. Wypoczynkowa Ul. Zapotocze Do Myszki Koło Chrzana do Kolaka Pod Ramianem Kościół - Las Kościół Faliszewice Do Kuny Antoszówka Zaogrody Łazy Pod Wsią Jurków Łacnowa Jurków Góra Koło Bloków Jurków Baca Do Betoniarni Las Trąbki (dolna) Las Trąbki (górna) Na Góry Na Głowaczkę koło Harcówki Przez Pańskie Pola Rakowszczyzna Do Osieckiego Przez Olszaniówkę Dworska Do Paska Koło Watroby Do Urbańczyka Gacówka Zeliny Tworkowskie Od Rożnówki do Adamika Pleśniówka Gnylówka Na Sikornik Żurek Kurzydło Pachota Las Las Iwkowa Folwark Do Musiałów Do Maliszów Nagorze Niedźwiedza koło Sapały Graniczna Faliszewice Od Figury do Franczyka Kolo Piecha Droga do cmentarza Złota Biesiadki Do Koczwary Nowa Wieś koło Sapały Drogi odśnieżane w III kolejności Ul. Garncarska Ul. Leśna Ul. Św. Anny Ul. Kolonia Domosławice - Dunajec Zabrzański Czuba Do Kierczaka Do Gałka Marka Przez Las Do Sułkowskiego Koło Heroda Do dudka Wąsówka Pańska Droga do cmentarza wraz z parkingiem Koło Przedszkola Do Rożkowicza Za Potokiem Maciasiówka Za Klarowicza Koło Stefańskiej 10 czas czchowa

11 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2013/2014 NA TERENIE GMINY CZCHÓW Urząd Miejski w Czchowie - P. Ryszard Strzelec tel. 14/ Wykaz telefonów do sołtysów oraz osób które odśnieżają drogi w poszczególnych miejscowościach Gminy Czchów: Lp Miejscowość Sołtys Wykonawca 1 Biskupice Melsztyńskie 2 Domosławice 3 Jurków Kuboń Bogumiła Tel Myszka Wacław , kom Gurgul Marek Usługi Sprzętowo Rolne Edward Dzięciołowski Biskupice Melsztyńskie 65, Czchów, Tel.: Usługi Sprzętowo Rolne Edward Dzięciołowski Biskupice Melsztyńskie 65, Czchów, Tel.: Usługi Sprzętowo Rolne Edward Dzięciołowski Biskupice Melsztyńskie 65, Czchów, Tel.: Tworkowa Włodarczyk Henryk Firma Remontowa Budowlana TADO MIX Tadeusz Krzyżak Siemiechów 384, Tel.: Tymowa 6 Złota 7 Piaski Drużków 8 Wytrzyszczka 9 Będzieszyna 10 Czchów Chojecki Zbigniew Kornaś Jerzy Gałek Jerzy Rozciecha Andrzej Dziedzic Tadeusz Kotas Dominik Firma Remontowa Budowlana TADO MIX Tadeusz Krzyżak Siemiechów 384, Tel.: TYGRYSEK - Seweryn Musiał, Żerków 85, Gnojnik, Tel.: Firma Remontowa Budowlana TADO MIX Tadeusz Krzyżak Siemiechów 384, Tel.: Firma Remontowa Budowlana TADO MIX Tadeusz Krzyżak Siemiechów 384, Tel.: Firma Remontowa Budowlana TADO MIX Tadeusz Krzyżak Siemiechów 384, Tel.: EUROGIEŁDA Czchów Jurków sp. z o. o. Jurków 304, Czchów, Tel.: SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE BRZESKIM Z informacji przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku wynika, że bezrobocie w powiecie brzeskim na koniec III kwartału 2013 roku wynosi 12,7% przy średniej krajowej 13%, średniej wojewódzkiej 11%. Łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 4590 osób w tym min. Gmina Brzesko (1137), Miasto Brzesko (968), Gmina Dębno (641), Gmina Borzęcin (479), Miasto i Gmina Czchów (423).Analiza Przekazanych danych statystycznych pokazuje kilka bardzo niekorzystnych trendów. Kobiety stanowią 57% ogólnej liczy bezrobotnych, podobny poziom odsetek wśród bezrobotnych stanowią osoby młode ( do 34 roku życia). Trudności ze znalezieniem pracy mają osoby słabo wykształcone ( gimnazjum, szkoła zawodowa- 50 % ogólnej liczby.trudna sytuację osób młodych pogarsza fakt, że prawie 38% osób bezrobotnych to osoby z niewielkim lub żadnym doświadczeniem zawodowym. Jak na tym tle wygląda sytuacja w Gminie Czchów? 423 osoby bezrobotne z terenu gminy Czchów stanowią 9% ogólnej liczby osób bezrobotnych w Powiecie Brzeskim. Na poziomie gminy zauważamy te same negatywne zjawiska co w skali powiatu: - 40 % bezrobotnych to osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub zawodowym, - 68% to osoby do 34 roku życia, - 45% to osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy próbuje przeciwdziałać Urząd Pracy, który organizuje prace interwencyjne (77), staże (287), udziela wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej (103) oraz doposaża stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych (49). Działania te to jednak tylko doraźna forma wsparcia nie rozwiązująca problemów całej grupy bezrobotnych. Rozwiązaniem sytuacji mogą być tylko zmiany w systemie kosztów pracy, zasad funkcjonowania instytucji działających, naszych bezrobotnych, a przede wszystkim ożywienie gospodarcze. UM w Czchowie czas czchowa 11

12 Z DZIAŁAŃ OSP 31.października 2013 r. teren gm.czchów - poszukiwania zaginionej osoby. Szczegóły zdarzenia w dziale oprac. przez Policję w Czchowie. Fot. OSP Czchów, OSP Tymowa 15 listopada 2013 r.- Piaski Drużków - pożar stodoły Info. i fot. OSP Czchów 12 czas czchowa

13 Z ŻYCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KRONIKA KULTURA JEDNOSTEK POLICYJNA OSP KRADZIEŻE W nocy z 5 na 6 października w Kątach doszło do włamania do sklepu spożywczo przemysłowego. Nieznani dotąd sprawcy po uprzednim wyłamaniu drzwi wejściowych, z wnętrza placówki skradli papierosy oraz różnego rodzaju artykuły kosmetyczne o łącznej wartości 4000 zł. W nocy z 8 na 9 października w Zawadzie Uszewskiej miało miejsce kolejne włamanie do placówki handlowej. Także w tym przypadku przestępcy po wyważeniu drzwi wejściowych ze sklepu zabrali papierosy o wartości około 5000 zł. W nocy z 29 na 30 października w Biskupicach Melsztyńskich złodzieje z niezamkniętego garażu oraz budynku gospodarczego dokonali kradzieży radia samochodowego oraz sprzętu elektrotechnicznego (kosy spalinowe i myjka ciśnieniowa). Wartość strat właściciel oszacował na kwotę około 1150 zł. GŁOŚNY WYPADEK Blisko 30 brzeskich policjantów udzielało pomocy osobom, które ucierpiały w wypadku drogowym, do którego doszło 27 października br. ok. godz w miejscowości Gnojnik. Do późnych godzin nocnych funkcjonariusze pracowali na miejscu zdarzenia. W jadącego z Krynicy w kierunku Brzeska mercedesa sprintera uderzył wyjeżdżający z drogi podporządkowanej volkswagen golf. W wyniku uderzenia kierujący mercedesem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z drugim busem. Siła uderzenia była tak duża, że mercedes wypadł z drogi, po czym w przydrożnym rowie dachował. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratownicze, które udzielały pomocy osobom poszkodowanym. Niestety dwie kobiety w wieku 49 i 51 lat poniosły śmierć na miejscu. Kolejna ofiara (56-letni mężczyzna) w stanie ciężkim, która miała być przetransportowana wezwanym na miejsce helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zmarła w trakcie udzielania pomocy medycznej. Pozostałe osoby ranne zostały niezwłocznie przewiezione do okolicznych szpitali. Większość poszkodowanych to pasażerowie mercedesa sprintera. Wracali z wycieczki z Krynicy. Droga w miejscu wypadku była kilka godzin zablokowana. Policjanci do późnych godzin nocnych zabezpieczali miejsce zdarzenia i wyjaśniali okoliczności tej tragedii. Funkcjonariusze z udziałem Prokuratora wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Przyczyny wypadku są przedmiotem prowadzonego postępowania. POD DZIAŁANIEM ALKOHOLU 1 października w Tymowej policjanci zatrzymali rowerzystę, będącego pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny 2,33 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 27 października w Tymowej policjanci w wyniku kontroli stanu trzeźwości kierowców u 49-letniego kierującego samochodem marki Volvo stwierdzili stan po użyciu alkoholu (2,1 promila alkoholu). Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. 28 października w Jurkowie policjanci zatrzymali do kontroli kierującego samochodem VW Golf. W wyniku badania okazało się, że 41-letni kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości (miał prawie 3 promila alkoholu w organizmie). Kierującemu zatrzymano prawo jazdy. ZAPOBIEGANIE SKUTKOM NI- SKICH TEMPERATUR W OKRESIE ZIMOWYM Okres jesienno-zimowy to czas, gdy występują już znaczne spadki temperatur. Złe warunki pogodowe, mróz i towarzyszące mu opady śniegu stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. Wzorem lab ubiegłych czchowscy policjanci wspólnie z innymi służbami realizują działania, dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych i bezradnych. Dlatego też apelują do wszystkich mieszkańców o informowanie policji o każdej zauważonej osobie, leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, w altanach ogrodowych, a także o osobach starszych, samotnie mieszkających, które mogłyby być narażone na wyziębienie. Nie bądźmy obojętni, pomóżmy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać pod numerem telefonu pogotowia policyjnego 997, 112 lub do najbliższej jednostki policji. Policjanci przypominają, że już odnotowano w Polsce przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyną było wychłodzenie organizmu. NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ Policja zwraca uwagę na większą aktywność oszustów i złodziei na terenie powiatu brzeskiego. Niestety ofiarami padają często osoby starsze i samotnie zamieszkujące. Sprawcy działają w sposób dobrze znany policji, oferują usługi lub coś do sprzedaży. Często po przekroczeniu progu mieszkania lub domu wykorzystują ludzką nieuwagę i roztargnienie. Nierzadko wówczas pokrzywdzeni tracą całe swoje oszczędności. Policjanci apelują, aby zachować daleko posuniętą ostrożność, zanim do swojego domu wpuścimy osoby nieznajome. Postarajmy się w obecności nieznajomych nie pokazywać miejsc, gdzie przetrzymujemy gotówkę. Pamiętajmy o zabezpieczeniu naszych domostw i zamknijmy drzwi, nawet wtedy, gdy na chwilę wychodzimy z domu. Nierzadko zdarza się, że klucze pozostawiamy pod wycieraczką czy doniczką, a to tylko ułatwia przestępcom dostęp do naszych mieszkań i domów. Takie działania zapobiegawcze mogą nas ustrzec przed utratą dorobku życia. Uczulmy naszych bliskich, a w szczególności osoby starsze i samotnie zamieszkujące, aby byli ostrożni w kontaktach z obcymi. Jeśli mamy wątpliwości co do uczciwości odwiedzających, skontaktujmy się z policją. POSZUKIWANIA ZAGINIONEJ KOBIETY W TWORKOWEJ 1 listopada ok. godziny dyżurny policji w Brzesku został powiadomiony o zaginięciu starszej kobiety w wieku 73 lat, mieszkanki Tworkowej. Z informacji uzyskanych od rodziny zaginionej wynikało, że nie wróciła do domu po wizycie na cmentarzu. Natychmiast po uzyskaniu zgłoszenia do Tworkowej udali się policjanci, którzy w tym czasie pełnili służbę oraz wezwani w trybie alarmowym, mający czas wolny od służby. W sumie w działaniach uczestniczyło 17 funkcjonariuszy brzeskiej komendy oraz druhowie OSP. Dokonano przeszukania terenu kompleksów leśnych, pól oraz dróg w rejonie, gdzie ostatni raz widziana była zaginiona kobieta. W działaniach uczestniczył również przewodnik wraz policyjnym psem służbowym. Poszukiwania w tym dniu ze względu na panujący zmrok, uniemożliwiający ich kontynuowanie, zakończono około godziny czas czchowa 13

14 KRONIKA POLICYJNA W dniu następnym akcję poszukiwawczą rozpoczęto w godzinach rannych, w której brało udział 14 policjantów, zarówno służb mundurowanych, jak i operacyjnych brzeskiej jednostki oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, OSP z Tworkowej, Tymowej i Jurkowa. Nawiązano również kontakt z proboszczami parafii, by w ramach odprawianych nabożeństw przekazali komunikat o zaginionej kobiecie. W trakcie poszukiwań uzyskano informację, że poszukiwana kobieta była widziana w godzinach wieczornych poprzedniego dnia w Jurkowie i zdecydowano o skierowaniu wszystkich sił do tej miejscowości. Dokonano penetracji wszystkich dróg oraz rozpoczęto przeszukanie terenu leśnego północnej części Jurkowa. Ok. godz druhowie OSP w Jurkowie przekazali wiadomość, że w zaroślach w rejonie przekaźnika telefonii komórkowej odnaleźli zaginioną kobietę. Była w dobrej kondycji fizycznej, bez objawów wyziębienia organizmu. Niemniej jednak na miejsce została zadysponowana karetka Pogotowia Ratunkowego, która zabrała kobietę do szpitala, celem wykonania niezbędnych badań. Zakończona pozytywnym efektem akcja poszukiwawcza potwierdziła kolejny raz skuteczną i wzorową współpracę policjantów i strażaków OSP w ramach prowadzonych wspólnych działań oraz ich pełne zaangażowanie i poświęcenie. Oprac. dla redakcji Czasu Czchowa Komendant KP w Czchowie podinsp. Piotr Wójciak - kompleksowe leczenie stomatologiczne - zdjęcia, radiowizjografia zębów - wybielanie, piaskowanie, skaling - protezy krótkie terminy Kontrakt z NFZ 14 czas czchowa

15 KULTURA KREATYWNOŚĆ 60+ CZYLI O FINALE PROJEKTU Z UDZIAŁEM GWIAZD Było za MIESZANIE W GMINIE w sobotę 16 listopada 2013 r. Od rana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie uczniowie Technikum Żywieniowego mogli gotować pod fachowym okiem samego Roberta Makłowicza, a zaraz w godzinach popołudniowych rozpoczęły się dalsze części zaplanowanego na podsumowanie projektu aktywizacji społecznej osób Festynu Aktywności Lokalnej zamie- SZANIE W GMINIE. Swoistą dekorację sali stanowiła twórczość lokalnych artystów, którą można było oglądać w trakcie wydarzenia. Kolejny gość, jaki tego dnia odwiedził gminę Czchów to znany i ceniony aktor Edward Linde Lubaszenko, który nie tylko zaprezentował każdego z twórców i Jego prace, ale również gratulował talentu i pasji. Po nagrodzeniu najzdolniejszych młodych kucharzy przez Roberta Makłowicza, na scenę wkroczyła przebojowa grupa bohaterów projektu z gminy Czchów. Z dużą klasą i dystansem wobec siebie samych Panowie i Panie (18 uczestników projektu, współpracujących ze sobą przez pół roku w grupie inicjatywnej) pokazali, jak w twórczy sposób można się bawić tak na scenie aktorstwem, jak i później wspaniałą spontanicznością, humorem i tańcem. Stworzyli fantastyczny team, który sprawdził się podczas tak realizacji projektu, jak i samego finału, budząc podziw i ogólne zainteresowanie. Ten team jeszcze na pewno nie raz pokaże, na co go stać, jeśli tak kreatywnie będzie działać w gminie Czchów, w przyszłości poszerzając swoje szeregi i zarażając energią i kreatywnością innych. Robert Makłowicz wraz z grupą prowadzących z Teatru Nowego oraz Sekretarzem gminy Jarosławem Gurgulem na scenie degustowali i oceniali potrawy oraz trunki, jakie zgłosili do konkursu kulinarnego nasi mieszkańcy. Okazało się, co potwierdził Robert Makłowicz, doświadczony nie tylko kucharz, ale i degustator kuchni całego niemal świata, że mamy u siebie prawdziwe talenty kulinarne, prawdziwą mistrzynią kuchni okazała się, nagradzana w kilku kategoriach równocześnie - Zofia Wojakiewicz. Ze szczególnym uznaniem Mistrz wypowiadał się o pierogach z orzechami, że równie wspaniałych jeszcze nigdy nie jadł oraz o torcie z fasoli. A my Panią Zofię mamy tu, w Czchowie. Również nie jedną nagrodę wygrała w tym konkursie Teresa Dobranowska z Czchowa, jak się wydaje talent i pasja są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Renia zrobiła, jak się dowiedzieliśmy genialny dżem z dyni i wyjątkowo wyklarowany sok jabłkowy, jak widać, zrobienie idealnego w smaku, zdrowego soku, to równie trudna sztuka, jak nalewki, czy innego trunku. A jeśli o trunkach cytrynówka Antoniego Skwarło z Czchowa spotkała się z dużym uznaniem Roberta Makłowicza. Na scenie pojawiły się również gospodynie ze Złotej, Czchowa i Tymowej każdy wyróżniony czuł się przy znanym Robercie Makłowiczu gwiazdą, bo i tak każdego/każdą z nich Mistrz docenił. To był wyjątkowo gwiazdorski wieczór. Ale nie zabrakło i degustacji dla wszystkich, co było wyjątkowo przyjemnym akcentem programu, a na pewno wprawiającym w jeszcze lepszy nastrój dalszego świętowania. Były również nagrody dla wolontariuszy, gimnazjalistów, biorących udział w konkursach, ogłaszanych przez organizatorów, tu sam Burmistrz podziękował i pogratulował wygranym. Były kwiaty i słowa podsumowań, podziękowania i uznania. Aż na scenę wyszli zawodowi aktorzy i rozpoczął się spektakl Teatru Nowego Moskwa Pietuszki, prezentowany wcześniej w ramach Festiwalu Piosenki Rosyjskiej, a w Czchowie pokazany przy okazji zamieszania W GMINIE. Na pewno była to okazja zetknięcia z prawdziwą sztuką, jednak kultura innego kraju, szczególnie Rosji, nie zawsze spotyka się z akceptacją, a szczególnie ze zrozumieniem z naszej strony, ale znakomita większość doceniła sztukę i aktorstwo, szczególnie, że na koniec na scenie pokazał się sam Edward Linde- Lubaszenko, znany i ceniony krakowski aktor dużego formatu. Na pewno grupa 60 + bawiła się przy skocznych czas czchowa 15

16 rosyjskich pieśniach i piosenkach znakomicie, traktując tę część wydarzenia jako swoisty performans. I o to chodzi. ZaMIESZANIE W GMINIE zakończyła zabawa taneczna, na której przygrywała kapela z Biskupic Melsztyńskich. Ale żeby zrozumieć to wydarzenie, jego znaczenie pod wieloma względami oraz korzyści, jakie osiągamy dzięki takim ludzkim projektom, warto poznać kontekst, o który zapytaliśmy organizatorów: Danę Bień (kurator projektu) i Tomasza Kireńczuka (dyrektora programowego Teatru Nowego w Krakowie). red. Red. Przez pół roku z wybraną grupą seniorów 60 + z terenu gminy Czchów Teatr Nowy (koordynatorzy) realizował projekt aktywizujący tę grupę wiekową do działania w swojej społeczności, do kreatywności i wykorzystania swojego nadal dużego potencjału twórczego. Proszę o kilka słów o projekcie i jaka okazała się grupa 60 + z gminy Czchów? 16 KULTURA - Projekt, dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Pracy w tym roku realizujemy już po raz trzeci; to co w nim jest najważniejsze, to właśnie przekonanie o tym, że w grupie osób 60+ drzemie mnóstwo fantastycznego potencjału, energii, doskonałych pomysłów na różnego rodzaju akcje i działania, ale jednocześnie jest to grupa, w której można zauważyć wiele negatywnych tendencji, związanych z polityką państwa wobec osób starszych. No bo, jak ktoś ma się angażować społecznie, dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami, jeżeli wszędzie dookoła słyszy, że osoby starsze są ciężarem, że nikt się nimi nie interesuje, etc. Nasz projekt to próba odwrócenia tej sytuacji, pokazania w działaniu możliwości, jakie osoby 60+ mogą dać swojemu środowisku, poprzez prezentację tworzonych przez nie propozycji działań społecznych. W poprzednich latach w tamach projektu powstał m.in. Park Integracji Międzypokoleniowej, a w tym roku Gmina z Czchowa tworzy Naszą chatę - rodzaj centrum, integrującego osoby starsze z Gminy Czchów. Red. Co sprawiało największą trudność w pracy z ludźmi w tym wieku, którzy już nie biorą czynnego udziału w życiu społecznym? - W projekcie zawsze najtrudniejszy jest początek, przekonanie ludzi do tego, żeby wyszli z domu, porzucili swoje utarte schematy działania i spróbowali czegoś nowego. Dlatego rekrutacja trwa bardzo długo, bo zależy nam na tym, aby do projektu przyłączyły się osoby rzeczywiście zmotywowane, a zatem takie, które mają poczucie, że jest jakiś obszar ich aktywności, który wymaga zmiany, ulepszenia, poprawy. W projekcie najpierw pracujemy na szkoleniach wyjazdowych, uczymy się lepszej komunikacji, rozwiązywania problemów, trenujemy umiejętności liderskie, motywację, etc. Wymyślamy też wtedy projekt, który potem realizować będziemy lokalnie. Te wyjazdy są trochę magiczne, bo kilka dni spędzamy w grupie dwudziestu osób, pracujemy metodami aktywnymi, co oznacza, że bierzemy udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, symulacjach, grach, często opowiadając o sobie i dzieląc się bardzo prywatnymi historiami i doświadczeniami. To buduje silną więź oraz atmosferę zaufania. Jeden z kierowców, którzy przywożą nasze grupy na szkolenia zapytał nas kiedyś: Co wy tutaj robicie, jadąc do Was wszyscy milczeli, a przy powrocie to był najbardziej rozśpiewany i wesoły autobus, jakim kiedykolwiek jechałem? To jest siła zaufania i dobrych relacji między ludźmi. Dlatego kiedy kończymy szkolenia i zaczynamy prace lokalne, to znaczy pracujemy np. w Czchowie czas czchowa nad realizacją programu zamiesza- NIE W GMINIE. Festyn Aktywności Lokalnej trudno jest się przestawić z pracy szkoleniowej na zwykłą pracę nad realizacją pomysłu, która wymaga dużego zaangażowania czasowego. Tutaj się pojawiają realne problemy, realne przeszkody, często zniechęcenie lub niewiara, czy wszystko się uda. Jak widać było w Czchowie, wszystko się jednak udaje. Kto z Państwa 16 listopada był na Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie ten mógł zobaczyć, jaki ogrom pracy wykonali nasi beneficjenci. Od rana trwały tam warsztaty kulinarne z Robertem Makłowiczem, których uczestnicy mierzyli się z trudnymi zadaniami, wyznaczonymi przez Mistrza: przygotowaniem (bez podania przepisów i składników) zupy ziemniaczanej, paprykarza drobiowego i musu czekoladowego. Zresztą efekty tych eksperymentów można było spróbować już na Festynie. Impreza zaczęła się od pokazu kabaretu W naszej chacie diabeł pali, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu. Prace nad pokazem trwały miesiąc, a nasi aktorzy dostali już zaproszenia do kolejnych pokazów. Ważnym elementem finału było otwarcie, z udziałem Edwarda Linde-Lubaszenko Wystawy Artystów Gminy Czchów, którzy w ciekawej aranżacji przestrzennej pokazywali swoje niezwykle ciekawe prace obejmujące malarstwo, rzeźbę czy sztukę ludową. Chyba najbardziej widowiskowym elementem imprezy był konkurs na oficjalne danie Czchowa, w trzech kategoriach: na słodko, na słono i na dobry wieczór, w którym jury pod przewodnictwem

17 Roberta Makłowicza oceniało dania i nalewki przygotowane przez mieszkańców Czchowa. Do dzisiaj pamiętamy smak pierogów z orzechami Zosi Wojakiewicz czy cytrynowej nalewki Antoniego Skwarło. A wszystkie te działania zostały opracowane i przygotowane przez mieszkańców Gminy Czchów. Red. Co udało się osiągnąć dzięki projektowi? Efekty projektu są zawsze widoczne na dwóch poziomach: na poziomie grupy, i na poziomie indywidualnym. Osiągnięcia grupowe mieliście Państwo już okazję zobaczyć w trakcie Festynu Aktywności Lokalnej zamieszanie W GMINIE: cały festyn, kabaret w wykonaniu uczestników projektu, wystawa, czy konkursy kulinarne to były rzeczy, które wymyślili i zrobili nasi beneficjenci a Wasi sąsiedzi i przyjaciele. Niebawem będziecie też Państwo mieli okazję korzystać z Klubu Nasza Chata, który chce być takim miejscem tworzonym przez mieszkańców dla mieszkańców. Dla nas bardzo ważne są jednak również zmiany indywidualne, te które obserwujemy w trakcie szkoleń, kiedy KULTURA widzimy, że ktoś kto np. był całe życie nieśmiały, nagle zdobywa się na odwagę bycia liderem, albo ktoś, kto nie mógł się odnaleźć w życiu po utracie współmałżonka, znów czerpie radość z bycia z innymi. To są rzeczy drobne, bardzo zniuansowane, ale tak naprawdę to one decydują o sensie naszej pracy. Red. Proszę o kilka słów na temat osób, z którymi mieli Państwo okazję pracować w ramach projektu - Klubu Seniora 60 + z gminy Czchów i ich finałowego występu. - Przede wszystkim raz jeszcze przy okazji tej rozmowy chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować tej wspaniałej 18-tce z Gminy Czchów za to, że obdarzyły nas zaufaniem i wzięły udział w projekcie. Ten projekt to nie tylko zabawa, rozwój indywidualny ale też ciężka, angażująca praca. Za to, że byliście z nami i pracowaliście z nami, raz jeszcze serdecznie Wam dziękujemy. Jeśli zaś o uczestników chodzi to trzeba przede wszystkim powiedzieć, że są w niej osoby bardzo otwarte i nastawione na współpracę, a także odważne, kreatywne i bezkompromisowe w pozytywnym sensie, tzn. osoby które potrafią zawalczyć o to, co dla nich ważne. Patrząc na ich pracę nad kabaretem z wielkim uznaniem widziałem, jak bardzo byli w to zaangażowani, jak bardzo im zależało na tym, aby się udało. Myślę, że w tych cechach drzemie ogromny potencjał i dlatego mocno wierzę, że zamieszanie W GMINIE to nie było ostatnie wydarzenie, na którym mieliście Państwo okazję ich zobaczyć i że nie raz jeszcze coś fajnego w Czchowie zamieszają, bo mają ku temu wszystkie niezbędne umiejętności. Przy okazji chcielibyśmy podziękować Gminie Czchów, w tym w sposób szczególny Panu Burmistrzowi Markowi Chudobie i Sekretarzowi Jarosławowi Gurgulowi, a także nieocenionej Eli Ogieli i wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za pomoc i wsparcie, którego udzielili nam i naszym beneficjentom przy realizacji projektu 60+ Nowy Wiek Kultury w Gminie Czchów. Red. Dziękuję za rozmowę. Opracowała Joanna Dębiec Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Operacyjny im św. Elżbiety zaprasza pacjentki do nowej lokalizacji w Roztoce (gm. Zakliczyn) Szpital św. Elżbiety został zaprojektowany by zapewnić poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Położony w cichej okolicy z dala od zgiełku miasta i idealnie wkomponowany w otoczenie zieleni, jest gwarancją spokoju. Ergonomiczny budynek, jego wyposażenie, przestronne wnętrza, zapewnią naszym pacjentkom dyskrecję i intymność. Do Państwa dyspozycji oddajemy wygodne pokoje jedno- i dwuosobowe z łazienką. Wykwalifi kowany, doświadczony personel medyczny oraz nowy, nowoczesny sprzęt medyczny zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Oferujemy kompleksowe i bezpłatne świadczenia ginekologiczno-położnicze w ramach kontraktu z NFZ w tym: Specjalistyczna poradnia ginekologiczno-położnicza w Roztoce i Ciężkowicach Ambulatoryjna opieka ginekologiczna i położnicza Porody rodzinne Bezpłatne znieczulenie porodu Porody w wodzie Opieka nad noworodkiem Zabiegi diagnostyczne Zabiegi i operacje ginekologiczne Zabiegi i operacje laparoskopowe Zabiegi i operacje histeroskopowe Hospitalizacje Diagnostyka RTG Pełen zakres badań USG Leczenie nietrzymania moczu Patologia ciąży diagnostyka i obserwacja Krioterapia Profi laktyka raka szyjki macicy Diagnostyka i leczenie niepłodności tel. (14) czas czchowa 17

18 KULTURA FLETNIA PANA - KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYCH 10 listopada br. o godz w kościele parafialnym w Czchowie odbył się koncert pieśni patriotyczno-religijnych w wykonaniu chóru Fletnia Pana z Włodawy pod dyrekcją Pawła Łobacza. Było to pierwsze z wydarzeń, zorganizowanych z okazji zbliżającego się Święta Odzyskania Niepodległości. Zaproszony chór powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od roku 1993 działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego również w tym mieście. Założycielem i pierwszym dyrygentem był organista Marian Szczerbetka. Parafialny chór mieszany tworzą entuzjaści wielogłosowej mu- 13 listopada br. odbył się w kinie Baszta w Czchowie wspaniały recital fortepianowy. Jako gwiazda wieczoru wystąpiła wybitna argentyńska pianistka Martha Noguera. Wszyscy, którzy wybrali się tego wieczora na koncert, mogli usłyszeć najpiękniejsze utwory Mozarta, Beethovena, Chopina i Ginastery. To była okazja na spędzenie wyjątkowego, kulturalnego wieczoru, gra gwiazdy wieczoru wprawiła wszystkich słuchaczy w zachwyt. Prawdziwa wirtuozeria. Cieszy fakt, że mieszkańcy gminy Czchów mają możliwość korzystania z takich ofert kulturalnych i poznawania wspaniałych artystów światowych scen muzycznych właśnie w Czchowie. Partnerami wydarzenia były: Miasto i gmina Czchów, MOKSiR oraz Zespół Szkół i Przedszkola w Domosławicach, organizatorem - Stowarzyszenie Artystyczne PianoClassic. Red. zyki sakralnej. Na uwagę zasługuje fakt, że członkami zespołu są również młodzi ludzie. Koncert poprzedziło krótkie wpro- MARTHA NOGUERA - RECITAL W CZCHOWIE wadzenie i przedstawienie utworów przez jednego z chórzystów, dzięki czemu odbiór dla słuchaczy był bardziej zrozumiały. Występ został przyjęty entuzjastycznie i zakończył się owacjami na stojąco. Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował za przybycie oraz wspaniałe doznania dla ucha. Przedstawiciele chóru na ręce księdza proboszcza złożyli słodki podarunek w postaci sękacza, którym ks. proboszcz dzielił wszystkich uczestników koncertu. Partnerem Koncertu był Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie. Justyna Wojakiewicz foto Justyna Wojakiewicz 18 czas czchowa

19 KULTURA ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W CZCHOWIE Święto Odzyskania Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe, związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów - niepodległości. W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku, kiedy to, 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę i ustanawiając Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych, obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych - nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty. W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji Ojczyzny. Tak też jest co roku w Czchowie. 11 listopada 2013 r. obchody 95. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęliśmy mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą celebrował proboszcz parafii Czchów ks. Robert Biernat. Po mszy św. udaliśmy się na cmentarz, na którym spoczywają żołnierze, polegli podczas I wojny światowej. Tam oddaliśmy im hołd. Harcerze trzymali wartę, sztandary pochyliły się nad mogiłami żołnierzy, władze samorządowe złożyły kwiaty i wszyscy w ciszy wysłuchaliśmy pieśni żołnierskiej Legiony w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej ze Złotej. Kolejnym punktem uroczystości była akademia w sali Kina Baszta w Czchowie. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych oraz odśpiewaniu hymnu narodowego, powitania wszystkich przybyłych gości dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Rabiasz. Podziękował wszystkim za przybycie podkreślając, że ich obecność świadczy o głębokim patriotyzmie, złożył w imieniu władz samorządowych serdeczne życzenia oraz przekazał pozdrowienia wszystkim mieszkańcom gminy z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podziękowania padły również pod adresem ks. Proboszcza za wymowną homilię oraz orkiestry strażackiej ze Złotej za uświetnienie uroczystości. Wolność wpływa na tworzenie i rozwój Małych Ojczyzn usłyszeliśmy na zakończenie. Po części oficjalnej, nastał czas na artystyczne występy. Jako pierwszy wystąpi Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach pod dyrekcją Aleksandry Boskovic-Różak. Chór wykonał utwory: Deszcz, jesienny deszcz; O mój rozmarynie; Przybyli ułani. Następnie wystąpiły wokalistki z klasy wokalno-aktorskiej Muzycznej Szkoły I Stopnia w Domosławicach - Aleksandra Fyda oraz Adriana Łach. W kolejnej części uczniowie ZSiP w Domosławicach przedstawili montaż słownomuzyczny pt.: I wolności nadszedł czas. Spektakl ten, był ważną lekcją historii. Na zakończenie wystąpił Chór Kameralny z Jurkowa pod dyrygenturą Aleksandry Boskovic Różak. Chór wykonał pieśni żołnierskie : Łączko, łączko; Czerwone maki; Pierwsza kadrowa. Wystąpił w składzie: dyrygent Aleksandra Boskovic-Różak, chórzyści: Dorota Antosz, Renata Musiał, Natalia Musiał, Edyta Kwiek, Danuta Wiśniewska, Zuzanna Musiał, Agnieszka Kozdrój, Joanna Dębiec, Mateusz Musiał, Mariusz Kwiek, Tadeusz Płachta, Antoni Musiał, Marcin Musiał, Włodzimierz Świerczek, Jan Kantek, Jan Nastałek, Tadeusz Hajduk. Gminne obchody 95. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zakończyły się około 13-tej, ale każdy, kto brał w nich udział, wracał do domu nucąc raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Narodowym Święcie Niepodległości! Fotoreportaż na kolorowej wkładce w środku nru oraz na stronie internetowej przyp.red. Elżbieta Ogiela PODZIĘKOWANIA 11 listopada 1918 roku nastąpiło Odrodzenie Niepodległego Państwa Polskiego. Dla Nas, Polaków, jest to bardzo ważna data to Dzień Odzyskania Niepodległości. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom Gminnych Obchodów 95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości za udział w uroczystościach. Szczególne wyrazy wdzięczności składam na ręce: druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, druhów Związku Harcerstwa Polskiego, przedstawicieli Szkół, którzy przybyli na uroczystość wraz z Pocztami Sztandarowymi. Serdecznie podziękowania składam druhom Strażackiej Orkiestry Dętej ze Złotej oraz członkom Chóru Kameralnego z Jurkowa - za uświetnienie uroczystości. Dziękuję uczniom Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach oraz uczniom Szkoły Muzycznej I Stopnia w Domasławicach za przygotowanie i przedstawienie części artystycznej. Podziękowania składam Dyrektorowi Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach Kazimierzowi Wojnickiemu, Wicedyrektorowi Beacie Migas, Wicedyrektorowi Markowi Perc, pedagogom: Wiesławie Pajor, Marii Rosiek, Beacie Rabiasz-Górskiej, Aleksandrze Boskovic-Różak, Pawłowi Harańczykowi - za przygotowanie akademii patriotycznej. Dziękuję właścicielowi Firmy &Usługi Przewozowe; Krzysztofowi Olchawie za przewóz dzieci i młodzieży, biorącej udział w akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Elżbieta Ogiela Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie czas czchowa 19

20 KULTURA DZIADKOWIE Z WNUKAMI INTEGRACJA W KUCHNI 24 października 2013 r. w Domu Strażaka w Jurkowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie na Śliwkowym Szlaku Społeczeństwo od kuchni integracja pokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku. Forma warsztatów kulinarnych, w których biorą udział dwa pokolenia dziadkowie i wnuki, jest wzbogacona opowieściami jak to dawniej bywało, a także niepowtarzalną, ciepłą atmosferą. Młode pokolenie chłonne wiedzy, z zaciekawieniem wsłuchuje się w opowieści, a przede wszystkim patrzy na swoich dziadków z dumą, bo przecież dziadkowie i babcie są dla nich wzorem godnym naśladowania. Na warsztatach powstają różne potrawy. Przygotowując je zwracamy uwagę nie tylko na ich wyjątkowy smak, ale również na korzyści zdrowotne. Podczas czwartkowego spotkania zajęliśmy się wyrabianiem ciasta na uszka, przygotowywaniem farszów oraz przyrządzaniem barszczu na naturalnym zakwasie. Ukiszenia barszczu podjęła się pani Maria Kraj ze Złotej, która na tydzień przed spotkaniem zajęła się jego przygotowaniem. Finałem warsztatów był znakomity barszcz czerwony z uszkami z mięsem i grzybami. Projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). E. Ogiela NOWY PLAC ZABAW W WYTRZYSZCZCE 22 października przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wytrzyszczce odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego placu zabaw. Dzięki pięknej pogodzie uroczystość mogła się odbyć na świeżym powietrzu. W imprezie uczestniczyli nauczyciele, uczniowie, licznie przybyli rodzice, a także specjalnie zaproszeni goście. Oficjalnego otwarcia dokonali: Burmistrz Czchowa Marek Chudoba, sekretarz Jarosław Gurgul oraz sołtysi wsi: 20 Andrzej Rozciecha oraz Tadeusz Dziedzic. Symbolicznego poświęcenia dokonał ks. Tomasz Święch. Z okazji otwarcia uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wytrzyszczce zaprezentowali krótką część artystyczną, a najmłodsi uczniowie podziękowali władzom gminy za wsparcie przedsięwzięcia budowy placu zabaw. Na zakończenie budowy rodzice uczniów zorganizowali wspólnego grilla. czas czchowa Plac zabaw jest ogólnodostępny dla społeczności lokalnej. Mogą z niego korzystać dzieci z całej gminy. Pamiętajmy jednak, aby korzystać z niego z głową, zachowując wszystkie przepisy bezpieczeństwa. Pragnąc otworzyć się na potrzeby społeczności lokalnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wytrzyszczce organizowane są: fitness, kółko języka angielskiego, warsztaty dla rodziców ze specyficznymi trudnościami w nauce, kafejka internetowa. Inf. i fot. PSP Wytrzyszczka

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej ROK XXI NR 7 (215) LISTOPAD 2012 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł W numerze... SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie oraz cała społeczność wsi Tworkowa składa na ręce Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

TRADYCJA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH czas czchowa 1 2 czas czchowa Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składam Czytelnikom Czasu Czchowa mieszkańcom Gminy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Cheerleaderki z Jadownik - s. 15. CATL regionalia brzeskie - s. 28 Saga rodu hrabiów Sumińskich - s. 34

Cheerleaderki z Jadownik - s. 15. CATL regionalia brzeskie - s. 28 Saga rodu hrabiów Sumińskich - s. 34 Nr 4 (228) Rok XXI MAJ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Cheerleaderki z Jadownik - s. 15 CATL regionalia brzeskie - s. 28 Saga rodu hrabiów Sumińskich - s. 34 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY maj 2012 maj

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Co to jest rewitalizacja Kęt

Co to jest rewitalizacja Kęt Ważne informacje przed listopadowym świętem www.info.kety.pl NR NR 611 (199) (204) maj listopad 2008 2008 cena 2,00 zł cena 2,00 zł Nr indeksu 363928 Nr indeksu 363928 ISSN ISSN 1425-6975 1425-6975 Co

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Wrzesień 7 (202) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Nasza młodzież

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku szkolnego w Gwoźdźcu

Inauguracja roku szkolnego w Gwoźdźcu R E K L A M A Nr 9 (209) Wrzesień 2013 Cena: 1,90 zł (w tym 8%VAT) ISSN 1231-4641 www.zakliczyninfo.pl Inauguracja roku szkolnego w Gwoźdźcu FOT. MAREK NIEMIEC Żółw przed sarną i zającem. Priorytetem edukacja

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

20-lat samorządu - dodatek specjalny. Nr indeksu 363928 ISSN 1425-6975. www.info.kety.pl. Wielka woda wielki strach. s. 4-7

20-lat samorządu - dodatek specjalny. Nr indeksu 363928 ISSN 1425-6975. www.info.kety.pl. Wielka woda wielki strach. s. 4-7 20-lat samorządu - dodatek specjalny NR 10 06 (215) (223) październik czerwiec 2010 2009 www.info.kety.pl cena 2,50 3,00 zł Nr indeksu 363928 ISSN 1425-6975 Wielka woda wielki strach s. 4-7 info kęty REKLAMA

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

TRAGICZNY WYPADEK KOŁO KALISZA

TRAGICZNY WYPADEK KOŁO KALISZA SZYMANOWICE GMINA DOBRZYCA OKRADLI PLEBANIĘ s. 4 s. 16 Mamy wiele PLANów NAUCZYCIELE BOJĄ SIĘ O PENSJE s. 8 CZERMIN Zmniejszą gminę? ogłoszenie s. 9 Nr 46 (741) 18 listopada 2011 issn 1429-1975 Nr indexu

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

Dożynki wiejskie 2008

Dożynki wiejskie 2008 Dożynki Wiejskie Dożynki wiejskie 2008 Wszystkie zboża pokoszone, złocą się ścierniska. Ustępuje zielone lato przed rudą jesienią, to znak że dożynki czas zacząć. Głębowice To jedne z pierwszych dożynek

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy reprezentant

Prawdziwy reprezentant Nr 2(194) I 23 stycznia 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Prawdziwy reprezentant Zdążyć przed ptakami Pierwszym etapem prac przy

Bardziej szczegółowo