GMINA MYSZKÓW Myszków, ul. Kościuszki 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA MYSZKÓW 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26"

Transkrypt

1 GMINA MYSZKÓW Myszków, ul. Kościuszki 26 tel+48/34/ ; fax:+48/34/313-s e-niail: NIP REGON 15139S497 ^ Sprawa nr ZP Myszków, dnia r. Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazvv'ą Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Myszków (bez jednostek organizacyjnych gminy Myszków)". TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI W nawiązaniu do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 st> cznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawców do SIWZ i udziela stosownych wyjaśnień: Pytanie 1: Bardzo proszę o udzielenie dodatkowych informacji dot. Kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Myszków (bez jednostek organizacyjnych gminy Myszków). Ubezpieczenia majątkowe - suma ubezpieczenia szyb, - limit na przepięcia, - wartości przy przedmiotach ubezpieczenia podanych przy ryzyku ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych? (wartość odtworzeniowa, wartość rzeczywista, wartość księgowa brutto, wartość księgowa netto) - wartości przy przedmiotach ubezpieczenia podanych przy ryzyku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk? (wartość odtworzeniowa, wartość rzeczywista, wartość księgowa brutto, wartość księgowa netto) - suma gwarancyjna przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (delikt / kontrakt), - szkodowość za ostatnie 3 lata z ubezpieczeń majątkowych. - szkodowość za ostatnie 3 lata z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (jest podana tylko z dróg gminnych za niepełne 2 lata). Ubezpieczenia komunikacyjne - suma ubezpieczenia przy NNW komunikacyjnym, - suma ubezpieczenia przy pojazdach przeznaczonych do ubezpieczenia i\.utocasco, - szkodowość za ostatnie 3 lata z OC komunikacyjnego, - szkodowość za ostatnie 3 lata z Autocasco. - szkodowość za ostatnie 3 lata z NNW komunikacyjnego. 1

2 Ubezpieczenia majątkowe: - suma ubezpieczeń przedmiotów szklanych, w tym szyb zł - limit na przepięcia zł - wartości przy przedmiotach ubezpieczenia podanych przy ryzyl<u ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych są wartościami księgowymi brutto, - wartości przy przedmiotach ubezpieczenia podanych przy ryzyku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk są wartościami księgowymi brutto, - suma gwarancyjna przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cy>vilnej (segment V) zl, w tym drogi zl, - szkodowość za ostatnie 3 lata z ubezpieczeń majątkowych: -2010r.-0zl r.-l 533,32 zł r.-ozł r. (za trzy kwartały) - O zł, - szkodowość za ostatnie 3 lata z ubezpieczeń odpowiedzialności cy>vilnej, były tylko na drogach. Wykaz szkodowości na drogach gminnych za 2010 r r. oraz za trzy kwartały 2013r. Lp. Rok szkody na drogach Kwota w zł wypłaty franszyzy przez u bezpieczaj ącego(lj rząd) Kwota w zł wypłaty przez Ubezpieczyciela (PZU) Razem wyplata odszkodowania ,65 35 '24, , , , , , , , (za trzy kwartały) , , ,29 W związku ze szkodowością na drogach gminnych udział Gminy wynosi: - w 2010r. -26,46% - w 2011 r. -17,41% - w 2012 r. -46,75% - w 2013 r. (za trzy kwartały) - 36,17%. Ubezpieczenia komunikacyjne - suma ubezpieczenia przy NNW komunikacyjnym: zł przy jednym pojeździe, - suma ubezpieczenia przy pojazdach przeznaczonych do ubezpieczenia Autocasco: zł, 2

3 - szkodowość za ostanie 3 lata z OC, Autocasco, NNW: -2010r Ir.-O -2012r r.(za trzy kwartały) - 0. Pytanie 2: W części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej (segment 5) proszę o wskazanie sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Pytanie 3: W części dotyczącej ubezpieczenia przedmiotów szklanych do stłuczenia (segment 3) proszę o wskazanie sumy ubezpieczenia szyb. Pytanie 4: W części dotyczącej ubezpieczenia pojazdów mechanicznych stanowiących własność Gminy Myszków (segment 6) proszę o wskazanie sumy ubezpieczenia NNW (punkt 2.2) oraz o podanie wartości pojazdów przedstawionych w TABELI zestawienie pojazdów" (str. 22 SIWZ) Suma ubezpieczenia NNW: zł dla każdego samochodu. Wartości pojazdów przedstawia się następująco: - Skoda Octayia: zł, - Dacia Duster: zł, -Ford Fiesta Van: zl - Mercedes Benz Sprinter: zł - Skoda Fabia: przeznaczona do przekazania w roku 2013 r., - Przyczepka Neptun Sorelpol: zł, - Przyczepa ciężarowa STIM do agregatu prądotwórczego GPW45JZ: zł - Przyczepa ciężarowa STIM do agregatu prądotwórczego GPW60DZ: zł. Pytanie 5: W części dotyczącej ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (segment 1) proszę o wskazanie według jakiej wartości ma nastąpić ubezpieczenie poszczególnych składników wskazanych w TABELI Przedmiot Ubezpieczenia'" (Pierwsza tabela na str. 18 SIWZ). 3

4 Ubezpieczenie poszczególnych składników wskazanych w tabeli Przedmiot ubezpieczenia" ma nastąpić według wartości księgowej brutto. Pytanie 6: Odnośnie załącznika 3" proszę o wyraźne wskazanie, które tabełe odnoi^zą się do: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń (segment ł) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (segment 4) oraz czy jakieś z przedstawionych tabel odnoszą się ubezpieczenia mienia od kradzieży (segment 2). Załącznik nr 3 dotyczy sprzętu elektronicznego. Obok ogólnego ubezpieczenia tego sprzętu od wszystkich zdarzeń losowych Zamawiający dodatkowo chce ubezpieczyć ten sprzęt od ryzyk powodujących szkody materialne określone w segmencie IV. Pytanie 7: W części dotyczącej ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (segment 4) proszę o wskazanie według jakiej wartości ma nastąpić ubezpieczi^nie poszczególnych składników wskazanych w Tabeli (str. 19 SIWZ). Pytanie 8: W części dotyczącej ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (segment 4) czy istnieje możliwość przedstawienia wykazu sprzętu (głównie pod kątem roku produkcji) odnoszącego się do poszczególnych pozycji z TABELI (str. 19 SIWZ) Nie posiadamy szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego z datą produkcji. Należy założyć, że wszędzie w tabelach tam, gdzie brak daty produkcji rok nabycia jest jednocześnie datą produkcji. Pytanie 9: Odnośnie załącznika 2" proszę o sprecyzowanie sformułowanie Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć wszystkie klauzule wynikające z ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela.

5 Każdy z ubezpieczycieli posiada ogólne warunki ubezpieczenia. Zamawiający chce tylko aby każdy z nich dawał gwarancję, że oprócz klauzul obligatoryjnych, których żąda, spełniał także postanowienia wynikające z OWU. Pytanie 10: Prosimy o wprowadzenie limitu w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na udokumentowane koszty poszukiwania miejsca powstania awarii (strona 17 SIWZ) na poziomie np.: ,00 PIN. Zamawiający nie widzi zasadności wprowadzania takiego limitu. Pytanie 11: Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia/limitu na koszty naprawy zabezpieczeń w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Suma ubezpieczenia na koszty naprawy zabezpieczeń w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: zł. Pytanie 12; Prosimy o podanie ogólnej wartości środków pieniężnych wszystkich transportów przewidzianych w okresie ubezpieczenia. Ogólna wartość środków pieniężnych wszystkich transportów przewidzianych w okresie ubezpieczenia: zł. Pytanie 13: Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu przedm otów szklanych od stłuczenia, proponujemy np.: PLN. Pytaniel4: Prosimy o podanie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, proponujemy np.: ,00 PLN. 5

6 Pytanie 15: Prosimy o modyfikację treści rozszerzenia odpowiedzialności o szkody w związku z zarządzaniem drogami publicznymi, gminnymi i proponujemy jego treść: 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 2. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za: 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi, 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez row\' odwadniające w przyjiadku wystąpienia deszczu nawalnego. 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdćw i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiąc>ch zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego. za który ubei.pieczony ponosi odpowiedzialność, 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2. w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości. 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów jirawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. Akceptujemy propozycje zapisów Wykonawcy o rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w związku z zarządzaniem drogami publicznymi, gminnymi. Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji SIWZ. Pytanie 16: Prosimy o zwiększenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami do 1.000,00 PLN. 6

7 Żądanie jest nieuzasadnione. Pytanie 17: Prosimy o podanie szicodowości z wszystkich ostatnich trzech lat rodzajów ubezpieczeń za okres minimum Pytanie 18: Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający miał na myśłi w stwierdzeniu: Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć wszystkie inne klauzule wynikające z ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela" - załącznik nr 2 do SIWZ Patrz odpowiedź na pytanie 9. Pytanie 19; Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu ISTMW komunikacyjnym dla poszczególnych pojazdów Pytanie 20: Prosimy o podanie poszczególnych sum ubezpieczenia w ubezpieczeniu Auto Casco (wartości) dla pojazdów będących w posiadaniu Gminy Myszków. Patrz odpowiedź na pytanie 4. Pytanie 21; Czy zakres ubezpieczenia komunikacyjnego dla każdego pojazdu jest tad sam tj. OC + Auto Casco + NNW Zakres ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów; - Skoda Octayia: OC+AutoCasco+NNW - Dacia Duster: OC+Autocasco+NNW - Ford Fiesta Van: OC+AutoCascso+NNW - Mercedes Benz Sprinter:OC+AutoCasco+NNW - Skoda Fabia; przeznaczona do przekazania w roku 2013r., - Przyczepka Neptun Sorelpol: OC+AutoCasco - Przyczepa ciężarowa STIM do agregatu prądotwórczego GPW45JZ: OC 7

8 - Przyczepa ciężarowa STIM do agregatu prądotwórczego GPW60DZ: OC. Pytanie 22: Prosimy o podanie DMC (dopuszczalna masa całkowita) dla pojtizdów: SMY 7A99, SMY9U55 Dopuszczalna masa całkowita: SMY 7A99: 1950 kg, SMY9U55: 1750 kg. Pytanie 23: Prosimy o poinformowanie kto jest pełnomocnikiem zamawiającego, o którym mowa w 5.1 Umowy o wykonanie usługi - załącznik nr II. Pełnomocnik w przypadku opisanym w umow ie, to osoba wyznaczon a tylko do kontaktu z ramienia Zamawiającego, po zawarciu umowy ubezpieczenia. Pytanie 24: Prosimy o modyfikację treści 5.1 Umowy o wykonanie usługi gdzie proponujemy treść: Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie później niż 3 dni roboczycłi od zgłoszenia szkody do uzgodnienia z Zamawiającym dogodnego dla obu stron terminu oględzin/wstępnej likwidacji. Termin oględzin/wstępnej likwidacji szkody powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody lub w innych terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować pisemnie (mailowo) pełnomocnika Zamawiającego o terminie oględzin/wstępnej likwidacji. W przypadku gdy oględziny/wstępna likwidacja szkody nie odbędą się w uzgodnionym terminie, może on przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich przypadkach wysokość szkody będzie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących dokumentów: - dokument potwierdzający prawo własności, np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu z ewidencji środków trwałych, - dokument potwierdzający wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiar szkody. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści 5 ust.l umowy. Termin 7 dni jest wystarczającym terminem aby służby Ubezpieczyciela dokonały oględzin i wstępnej likwidacji szkody. Pytanie 25: W związku z przygotowywaniem oferty ubezpieczenia na przetarg v/ymieniony w tytule wiadomości proszę uprzejmie o przekazanie następujących informacji: 8

9 1. Przebiegu pojazdów wyszczególnionych w specyfikacji 2. Zaświadczenia o szkodowości pojazdów i budynków 1. Przebieg pojazdów: - Skoda Octayia: km - Dacia Duster: km - Ford Fiesta Van: km - Mercedes Benz Sprinter: km - Skoda Fabia: przeznaczona do przekazania w roku 2013r. 2. Pytanie 26: Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów zamieszczonego w SIWZ o następujące informacje: suma ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia Auto Casco. Patrz odpowiedź na pytanie 1 i 4. Pytanie 27: Czy wskazane do ubezpieczenia lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy wskazać lokalizacje oraz pcdać wartość strat. W Myszkowie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne, które zostały wyznaczone przez Dyrektora RZGW w Poznaniu jako przyległe do koryta rzeki Warty (od koryta rzeki Warty). Wykonawca może zapoznać się z lokalizacją terenów zagrożonych powodzią w dokumentach planistycznych takich jak: - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, - II edycja. Nr Uchwały Rady Miasta w Myszkowie XXXV/298/13/ z dnia 30 października 2013 r. (ii%vtt.iirbanistyka.miastonnszki)w.pi lub BIP Gminy Myszliów) - w obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa. Pytanie 28: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi - proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż zl. Biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytanie 2 Zamawiający nie widzi uzasadnienia do wprowadzenia takiej franszyzy. 9

10 Pytanie 29: Prosimy o uzupełnienie danycłi dotyczącycłi nierucłiomości, w następującym zal^resie: powierzcłinia użytlcowa, czy obielct jest użytlcowany, rodzaj stosowanycłi zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwlcradzieżowych w poszczególnych nieruchomościach. opis stanu technicznego budynku (konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa). informacja o przeprowadzonych remontach, modernizacjach ze wskazaniem kiedy zostały przeprowadzone Powierzchnia użytkowa: - budynku Urzędu Miasta: budynku gospodarczego Urzędu Miasta: budynku przy ul. Spacerowej 8: 162,13 m" - budynku gospodarczego na ul. Spacerowej: 29,52 m^. Budynek Urzędu Miasta i budynek gospodarczego Urzędu Miasta są obiektami użytkowanymi, budynek mieszkalny i gospodarczy przy ul. Spacerowej 8 - obiekt nieużytkowany, W budynkach stosowane są zwykle zabezpieczenia przed kradzieżą, pożarem itp. Stan budynków jest dobry. W budynku Urzędu Miasta został przeprowadzony w 2009 r. remont. Budynek ocieplono, wymieniono wszystkie okna. Budynek nie posiada instalacji gazowej. Pytanie 30: Według jakiej wartości zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie od ognia i innych zdarzeń losowych (wartość księgowa brutto, rzeczywista, nowa)? Prosim\ wskazać w odniesieniu do każdej z grup mienia. Do ubezpieczenia mienia i innych zdarzeń losowych została zgłoszona wartość księgowa brutto. Pytanie 31: Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości? Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle. 10

11 Pytanie 32: Prosimy o wyłączenie z zalcresu ryzyl<:a Icradzieży zwyl^łej mienia w postaci gotówlci i innycłi wałorów pieniężnycłi Zamawiający nie wyraża zgody na takie wyłączenia Pytanie 33; Prosimy o potwierdzenie, że w przypadłcu braliu w SIWZ definicji w odniesieniu do poszczególnych ryzyk. Zamawiający dopuszcza detmicje wynikające z OWU danego Wykonawcy. Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku w SIWZ definicji w odniesieniu do poszczególnych ryzyk. Zamawiający dopuszcza definicje wynikające z OWU danego Wykonawcy. Pytanie 34: Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia dla przedmiotów szklanych od stłuczenia. Proponujemy zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia łub inny akceptowalny przez Zamawiającego. Pytanie 35: Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający nie zgłasza mostów, tuneli, wiaduktów itp. Ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych powinny zostać objęte wszystkie przedmioty ubezpieczenia ujęte w SIWZ, w tym również mosty. Pytanie 36: Prosimy o wskazanie podstawowej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Patrz odpowiedź na pytanie 2. Pytanie 37: Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w klauzulach obligatoryjnych limity dotyczące rozszerzeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, stanowią podlimit podstawowej sumy gwarancyjnej. 11

12 Tak potwierdzamy, że wskazane w klauzulach obligatoryjnych limity dotyczące rozszerzeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, stano\i ią podlimit podstawowej sumy gwarancyjnej. Pytanie 38: Prosimy o potwierdzenie, że zal<:res odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie jest szerszy niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Proszę działać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 39: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, ani związanych z zarządzaniem tymi jedriostkami. W tytule ogłoszenia o przetargu brzmi zapis Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Myszków (bez jednostek organizacyjnych gminy Myszków). Gmina Myszków nie prowadzi jednostek służby zdrowia. Pytanie 40: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje szkód, które mogą być naprawione w ramach gwarancji lub rękojmi. Naprawianie ukrytych wad fizycznych robót budowlanych oraz produktów dostaw nie jest objęte przedmiotem ubezpieczenia. Natomiast polisa ubezpieczeniowa winna obejmować szkody powstałe do czasu usunięcia wad. Pytanie 41: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód polegających na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, w t>m kar umownych. Kary umowne i pieniężne nie są objęte polisą ubezpieczeniową. Pytanie 42: Czy Zamawiający posiada wysypisko śmieci?.leśli tak, prosimy o wyłączenie go z zakresu odpowiedzialności. 12 f

13 Zamawiający nie posiada wysypiska śmieci. Pytanie 43: Czy do zadań Zamawiającego należy zarządzanie/administrowanie wysypiskiem śmieci? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający nie zarządza/administruje wysypiskiem śmieci. Pytanie 44: W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej. Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej. Pytanie 45: Prosimy o wykreślenie z SIWZ następującego zapisu zamieszczonego w załączniku nr 2 do SIWZ. tj. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć wszystkie inne klauzule wynikające z ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela". Patrz odpowiedź na pytanie 9. Pytanie 46: Prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego wynikającej z zapisu zamieszczonego w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć wszystkie inne klauzule wynikające z ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela". Patrz odpowiedź na pytanie 9. Pytanie 47: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające, bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela 13

14 to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do załcresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Potwierdzeniem jest zapis 9 ust. 1 wzoru umowy. Pytanie 48: Czy Zamawiający posiada, administruje łub zarządza sortowniami śmieci, zalcładem recyl^lingu lub spalarnią śmieci?.leśli tak, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni. Zamawiający nie posiada, nie administruje, nie zrządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci. Pytanie 49: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w pirzeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. Potwierdzamy, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Pytanie 50: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów?rawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Potwierdzamy, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym, przeglądom wynikającym, z przepisów prawa, co potw ierdzane jest każdorazowo pisemnymi protokołami. Pytanie 51: Jak często dokonywane są inspekcje stanu technicznego dróg? Raz w miesiącu. Nie jest prowadzona księga objazdów. 14

15 Pytanie 52: Prosimy o podanie szlcodowośei za okres ostatnicli 36 miesięcy w odniesieniu do poszczególnycli ubezpieczeń objętych zamówieniem (począwsz) od listopada 2010 roku). Prosimy o uwzględnienie następujących informacji: wysokość i liczba wypłaconych odszkodowań w poszczególn} ch ubezpieczeniach wysokość i liczba założonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone w poszczególnych ubezpieczeniach przyczyna szkody Pytanie 53: Jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu zminimalizowania ryzylca wystąpienia szkód w poszczególnych ubezpieczeniach. Między innymi: zawarto umowę z firmą ochroniarską na ochronę budynków przed włamaniem i kradzieżą, ogłoszono przetarg na przebudowę sieci energetycznej wewnątrz budynku Urzędu Miasta w którego zakres wchodzi taliże montaż czujek dymu, sukcesywnie są remontowane lub odtwarzane nawierzchnie dróg gminnych. Pytanie 54: W związku z podaną informacją nt. szkodowości na drogach gminnych, prosimy o wyjaśnienie znaczącego wzrostu wypłaconych odszkodowań w zakre^sie OC dróg w roku 2013 (w porównaniu do roku 2012). Między innymi: wzrost liczby zgłoszeń szkód (coraz większa świadomość mieszkańców, że mogą uzyskać odszkodowanie nawet za drobną szkodę), wzrost liczby samochodów. Pytanie 55; W jakiej wysokości i jakiego rodzaju franszyzy były dotychczas stosowane w zakresie ubezpieczenia OC dróg. W zakresie ubezpieczenia OC dróg dotychczas były stosowane następujące franszyzy redukcyjne za każde zdarzenie; r ,00 zł, 15

16 r ,00 zł, r.-700,00 zł, r ,00 zł. Pytanie 56: Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC dróg udziału własnego w wysolcości 5% nie mniej niż 1000 zł w Icażdej szkodzie lub w innej, akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości. Brałi uzasadnienia tałiiego żądania. Pytanie 57: Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert - proponujemy Prośba została uwzględniona. Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych doliona niezbędnych zmian w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu Sporządzili: Agnieszka Irzwikowska Andrzej tlagno na podstawie odpowiedzi przygotowanych przez: Grzegorza Urbana i Mariannę Olczy k 16

ZMIANA TREŚCI SIWZ. 1. W rozdziale 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert' - zmienia się treść ust.l i ust. 3 w następujący sposób:

ZMIANA TREŚCI SIWZ. 1. W rozdziale 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert' - zmienia się treść ust.l i ust. 3 w następujący sposób: GMINA MYSZKÓW 42-300 Myszków, ul. Kościuszki.16 tel.+48/34/313-26-82; fax:+48/34/31 3-50-29 www.miastoniyszkow.pl, e-mail: urzadiśpmiai tomys.:kow.pl NIP 577-19-52-646 REGON 151398497 Sprawa nr ZP 271.42.2013

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZP KN WYKONAWCY

ZP KN WYKONAWCY URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 10.03.2017 r. ZP.271.1.12.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Sierpc, 13.07.2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 20.01.2017 r. ZP.271.1.1.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/1/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

GMINA I MI ASTO LWÓ WEK ŚL ĄSKI

GMINA I MI ASTO LWÓ WEK ŚL ĄSKI GMINA I MI ASTO LWÓ WEK ŚL ĄSKI A l. W o j s k a P o ls k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś lą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e ma i l: u r z a d @ l w o w e k s la s k

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE Strona 1 z 6 Wrocław, 19.06.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Krosno Odrzańskie wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 5 F178 01 Wrocław, 18.10.2010 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Lwóweckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA. Wyjaśnienie Nr 4

GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA. Wyjaśnienie Nr 4 GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA RG.271.PROG.4.4.2015 Roźwienica 05.11.2015r. Wyjaśnienie Nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 30 października 2015r w sprawie zamówienia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ

ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Gmina Ciechanów Ul. Fabryczna 8 06 400 Ciechanów Regon: 130378002 Ciechanów, dnia 10.06.2015 r. Do wszystkich wykonawców ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Dotyczy: odpowiedź na zapytania wykonawców

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Brzeźnio, dnia 15 października 2012r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeźnio wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Ostrowite, 13.08.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

BG INFORMACJA DLA OFERENTÓW

BG INFORMACJA DLA OFERENTÓW Sobolew, dnia 02.12.2014 r. BG.271.17.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Bliżyn, dnia r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Bliżyn, dnia r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Bliżyn, dnia 16.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12 Zakopane, dnia 26.09.2012 r. znak postępowania: ZP/28/12 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 09.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2258

Do Wykonawców. Wrocław, 09.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2258 Do Wykonawców Wrocław, 09.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2258 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry Poznań, dnia 28 luty 2014 r. Sprawa nr: ZP.271.04.2013 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry Zamawiający Gmina Pyzdry, działając

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie pojazdów MZK sp.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl RIZPiFZ.271.14.2016 Celestynów dn. 08 kwietnia 2016 r. Wyjaśnienia treści SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 24/22/01/2013/N/Krosno Odrzańskie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 24/22/01/2013/N/Krosno Odrzańskie Strona 1 z 6 Wrocław, 04.02.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Krosno Odrzańskie wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo