ZASADA LOKALNA EPWA-1 PROCEDURY DLA OPERACJI W PORZE NOCY ORAZ DLA LOTÓW AD HOC NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADA LOKALNA EPWA-1 PROCEDURY DLA OPERACJI W PORZE NOCY ORAZ DLA LOTÓW AD HOC NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 ZASADA LOKALNA EPWA-1 PROCEDURY DLA OPERACJI W PORZE NOCY ORAZ DLA LOTÓW AD HOC NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (POZA GODZINAMI PRACY KOORDYNATORA ROZKŁADÓW LOTÓW) I. Wprowadzenie. 1. Niniejszy dokument określa procedury alokacji slotów na Lotnisku Chopina w Warszawie dla operacji w porze nocy oraz dla lotów ad hoc - poza godzinami pracy Koordynatora Rozkładów Lotów, zwanego dalej Koordynatorem. 2. Wprowadzenie niniejszych procedur ma zapewnić efektywne zarządzanie i pełne wykorzystanie dostępnych limitów środowiskowych przepustowości Lotniska Chopina w Warszawie przez wszystkich użytkowników lotniska, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami. Dokument ten został stworzony, aby zapewnić neutralny, niedyskryminujący i przejrzysty sposób przydzielania slotów w godzinach restrykcji nocnych oraz dla operacji ad hoc poza godzinami pracy Koordynatora. Dodatkowym jego celem jest zapobieganie przeciążeniom ruchu lotniczego i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Lotniska Chopina w Warszawie. 3. Airport Coordination Limited (ACL), powołany na Koordynatora przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, jest odpowiedzialny za przyznawanie wszystkich slotów dla operacji na Lotnisku Chopina w Warszawie. 4. Każdy przewoźnik chcący wykonać operację lotniczą do lub z Lotniska Chopina w Warszawie ma obowiązek uprzedniego uzyskania slotu od Airport Coordination Ltd. (ACL), zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady (EWG) Nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 roku w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, z późniejszymi zmianami, zwanym dalej Rozporządzeniem 95/ Poza godzinami pracy ACL, Biuro Operacyjne Zarządzającego Lotniskiem Chopina w Warszawie (patrz Załącznik 1: Dane kontaktowe) będzie pośredniczyło w procesie uzyskania slotu poprzez wprowadzenie go do Online Coordination System (OCS) dla przewoźników nie posiadających dostępu do OCS - wyłącznie w przypadku wniosków o przyznanie nowych slotów dla operacji ad hoc bądź w przypadku nagłych zmian do rozkładów lotów na daną dobę zgodnie z procedurą Out Of Hours (patrz punkt VII). Wszelkie pozostałe wnioski muszą być zgłaszane do ACL w godzinach pracy Koordynatora.

2 II. Definicje. Do celów niniejszego dokumentu, poniższe zwroty mają następujące definicje: a) ACL Airport Coordination Limited - Koordynator Rozkładów Lotów, zwany dalej Koordynatorem. b) Biuro Operacyjne Biuro Operacyjne Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, działające jako pośrednik w procesie uzyskania slotu poprzez wprowadzenie go do system OCS dla przewoźników nie posiadających dostępu do OCS, w zakresie wniosków o przyznanie / zmianę slotów ad hoc poza godzinami pracy Koordynatora. c) Lot ad hoc operacja lotnicza niewchodząca w skład serii slotów. d) Lotnictwo GA - General Aviation wszystkie loty z wyłączeniem lotów przewoźników lotniczych, lotów państwowych, humanitarnych, testowych i przebazowujących. e) Lądowanie awaryjne każde lądowanie statku powietrznego w wyniku nieprzewidzianej i nagłej sytuacji kryzysowej. f) Lot krytyczny czasowo lot przebazowujący wykonany, w celu wznowienia zaplanowanych komercyjnych lotów pasażerskich, zakłóconych ze względu na nieprzewidziane i nagłe okoliczności pogodowe lub techniczne. g) Lot państwowy (lot STATE) lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej. h) Lot HEAD lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu, a także lot wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej równorzędne stanowisko. i) Lot HOSP lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne. j) Lot SAR lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczoratowniczą. k) Lot HUM lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej. l) Lot GARDA lot statku powietrznego wykonującego zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy. m) Seria slotów przynajmniej pięć slotów przyznanych w sposób umożliwiający regularne wykonywanie operacji lotniczych w tym samym czasie i tego samego dnia tygodnia w danym sezonie rozkładowym, bądź, jeżeli nie jest to możliwe w zbliżonym czasie. n) Slot pozwolenie wydane operatorowi lotniczemu przez Koordynatora na wykorzystanie wszelkich zasobów infrastruktury lotniska, niezbędnych do wykonania operacji lotniczej startu lub lądowania w lotnisku koordynowanym w danym dniu i czasie. o) SSIM - Standard Schedules Information Manual, dokument IATA, definiujący w Rozdziale 6 format depeszy SCR, służącej do wnioskowania o przyznanie lub zmianę slotów. 2

3 p) System OCS Online Coordination System. III. Przydzielanie slotów w porze nocy. 1. Środowiskowe ograniczenia dotyczące wykonywania operacji lotniczych w porze nocy, tj. w godzinach od 22:00 do 06:00 czasu lokalnego mają na celu dotrzymanie uwarunkowań wynikających z ustanowienia Obszaru Ograniczonego Użytkowania. 2. Limit Quota Count dostępny do dystrybucji slotów w każdym sezonie rozkładowym IATA jest deklarowany przez Zarządzającego Lotniskiem Chopina w Warszawie jako parametr koordynacyjny. 3. Początkowy (pierwotny) przydział slotów nocnych w każdym sezonie rozkładowym IATA odbywa się według zasad i terminów określonych w Rozporządzeniu 95/93 oraz zgodnie z wytycznymi IATA zawartymi w Worldwide Slot Guidelines. 4. Pozostały limit slotów dostępny danej nocy w ramach parametru koordynacyjnego jest rozdzielany zgodnie z zapotrzebowaniem według kolejności zgłoszeń. 5. Służący do zarządzania operacjami w porze nocy Quota Count System jest szczegółowo opisany na stronie internetowej Lotniska Chopina w Warszawie, pod adresem: IV. Loty specjalne. 1. Procesem koordynacji rozkładów lotów nie są objęte, zgodnie z Rozporządzeniem 95/93, operacje statków powietrznych wykonujących: Loty państwowe (STATE, HEAD, GARDA), Lądowania awaryjne, Loty humanitarne (HUM, HOSP, SAR). 2. Operatorzy statków powietrznych lotnictwa państwowego oraz lotów humanitarnych zobowiązani są do uprzedniego zgłoszenia tych operacji Koordynatorowi. Lądowania awaryjne należy zgłosić do ACL możliwie najszybciej po ich wykonaniu - w celach monitoringu. 3. Mimo że loty opisane w punkcie IV-1 nie podlegają procesowi koordynacji, to obciążają one ogólny limit środowiskowy operacji nocnych. 3

4 V. Tolerancja opóźnionych operacji lotniczych. 1. Loty komercyjne (pasażerskie i towarowe) oraz loty przebazowujące, stanowiące serię slotów, mogą operować bez występowania o nowy slot, w przypadku opóźnień tego samego dnia z powodów operacyjnych. Opóźnienia po godzinie 06:00 czasu lokalnego następnego dnia wymagają wystąpienia o przyznanie nowego slota przed wykonaniem operacji. 2. Loty niekomercyjne ad hoc (np. przebazowujące, szkoleniowe, lotnictwa GA) muszą uzyskać nowy slot w przypadku opóźnień dłuższych niż 2 godziny. 3. Limit środowiskowy dla operacji w porze nocy (22:00-06:00 czasu lokalnego) odnosi się do czasów na drodze startowej. Czasy przyznawane w slotach są czasami on/off block. Uwzględniając standardowy czas kołowania, sloty przydzielone w następujących godzinach uważane są za sloty nocne: Sezon Rozkładowy LATO: Przyloty: od 20:00 do 04:15 UTC włącznie; Odloty: od 19:45 do 03:50 UTC włącznie. Sezon Rozkładowy ZIMA: Przyloty: od 21:00 do 05:15 UTC włącznie; Odloty: od 20:45 do 04:50 UTC włącznie. 4. Loty opóźnione z pory dnia na porę nocy z przyczyn operacyjnych wymagają pisemnego zgłoszenia do Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniska Chopina w Warszawie (patrz Załącznik 1: Dane kontaktowe), przy użyciu formularza Night Slot Form, dołączonego do niniejszej procedury. Przyczynę opóźnienia przewoźnik winien podać w polu Remarks formularza. 5. Pisemne zgłoszenie operacji opóźnionych z pory dnia na porę nocy jest obowiązkiem przedstawiciela danego przewoźnika lotniczego (Station Manager lub inny autoryzowany lokalny przedstawiciel) lub Agenta Obsługi Naziemnej. W przypadku operatorów lotnictwa GA pisemnego zgłoszenia dokonuje Agent Obsługi Naziemnej. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność otrzymania potwierdzenia zgłoszenia przed wykonaniem operacji leży po stronie danego przewoźnika lub operatora lotnictwa GA. 6. Wszelkie opóźnienia operacji oraz odstępstwa od przyznanych slotów są monitorowane przez Koordynatora zgodnie z Rozporządzeniem 95/93. 4

5 VI. Loty krytyczne czasowo. 1. Do lotów krytycznych - czasowo zalicza się następujące operacje: a) Przylot przebazowujący przewoźnika lotniczego w celu wykonania zaplanowanego wylotu z Lotniska Chopina w Warszawie. b) Wylot przebazowujący przewoźnika bazującego na Lotnisku Chopina w Warszawie w celu wykonania operacji komercyjnej przekierowanej do innego portu lotniczego. c) Powrót przebazowujący z portu lotniczego, do którego została przekierowana operacja przewoźnika bazującego na Lotnisku Chopina w Warszawie, w celu kontynuacji zaplanowanych operacji komercyjnych. 2. Nie dopuszcza się w powyższej klasyfikacji następujących przypadków: a) Wylot przebazowujący w celu wznowienia operacji innego przewoźnika przekierowanego do innego portu lotniczego. b) Przylot przebazowujący w celu zastąpienia statku powietrznego przeznaczonego na zaplanowany przegląd techniczny, z uwzględnieniem sytuacji przedłużonego przeglądu technicznego. c) Każdy zaplanowany lot przebazowujący. 3. Loty krytyczne czasowo nie są wyłączone z procesu koordynacji i wymagają uprzedniej alokacji slotu zgodnie z zasadami określonych w Rozporządzeniu 95/93. Poza godzinami pracy Koordynatora, zgłoszenia należy kierować do Dyżurnego Operacyjnego Portu (patrz Załącznik 1: Dane kontaktowe), przy użyciu formularza Night Slot Form, dołączonego do niniejszej procedury. 4. Pisemne zgłoszenie operacji w ramach kategorii lotu krytycznego czasowo jest obowiązkiem przedstawiciela danego przewoźnika lotniczego (Station Manager lub inny autoryzowany lokalny przedstawiciel) lub Agenta Obsługi Naziemnej. Odpowiedzialność otrzymania potwierdzenia zgłoszenia przed wykonaniem operacji leży po stronie danego przewoźnika lotniczego. 5. Wszystkie loty krytyczne czasowo są monitorowane zgodnie z Rozporządzeniem 95/93. 5

6 VII. Sloty dla operacji ad hoc - procedura Out of Hours. 1. Wnioski należy składać z możliwie jak największym wyprzedzeniem oraz powinny być one ograniczone do minimum. 2. Przewoźnicy z dostępem do Online Coordination System (OCS) są zobowiązani występować o przyznanie/ zmianę slotów za pośrednictwem tej aplikacji. Przewoźnicy nie posiadający dostępu do OCS wszystkie wnioski z prośbą o przyznanie/ zmianę slotów muszą składać w formie pisemnej (w formacie depesz SCR IATA SSIM Rozdział 6) na odpowiedni kontakt (patrz Załącznik 1: Dane kontaktowe). 3. Operatorzy lotnictwa GA muszą składać wnioski o przyznanie/ zmianę slota poprzez Agenta Obsługi Naziemnej. 4. Z wyjątkiem operatorów bazujących na Lotnisku Chopina w Warszawie, wszystkie wnioski powinny zawierać korespondujący slot dla przylotu i wylotu, w formacie turnaround. 6

7 Załącznik 1: Dane kontaktowe. Airport Coordination Limited (zgłoszenia slotowe w formacie SCR) (ogólne zapytania) (adres pomocy ze strony ACL) Tel.: Fax: SITA: LONACXH Strona Internetowa: (dostępność slotów) (informacje ogólne) Godziny Pracy: poniedziałek- piątek (z wyłączeniem dni wolnych od pracy w UK) Zima: UTC, Lato: UTC Link do alternatywnego dostępu do OCS (w przypadku awarii systemu głównego): https://acl-ocs.co.uk/default.aspx Biuro Operacyjne Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie Tel.: Do składania wniosków o przyznanie / zmianę slota poza godzinami pracy ACL dla operacji ad hoc tego samego lub następnego dnia okresu Out of Hours (np. w weekendy; w tym dla lotów na poniedziałek do godziny rozpoczęcia pracy przez Koordynatora). Dyżurny Operacyjny Portu Tel.: / Fax: Do składania wniosków zgłaszających loty opóźnione z przyczyn operacyjnych z pory dnia na porę nocy oraz operacji kwalifikujących się do kategorii lotów krytycznych-czasowo, a także dla statków powietrznych kodu referencyjnego F. Agenci Obsługi Naziemnej Baltic Ground Services Excel Handling Ltd LS Airport Services - Tel.: Welcome Airport Services- Tel.: Do składania wniosków o przyznanie / zmianę slota przez operatorów lotnictwa GA. 7

8 URGENT REQUEST WARSAW F. CHOPIN AIRPORT SLOT DELAY INTO THE NIGHT FROM: TO/FROM: AERODROME DUTY MANAGER FAX: FAX NO: TEL: / TEL NO: COPY TO: AIRPORT COORDINATION LTD FAX: ALL TIMES UTC TEL: ARRIVAL DEPARTURE REMARKS AERODROME DM USE ONLY Flight Number A/C Registration Date Slot Time Actioned by: Name: Date: Delayed Time (est.) Replied to Operator: Yes/No Aircraft Type Copied to WAW Ops: Yes/No No of Seats Enter 0 if no pax Copied to ACL: Yes/No Origin / Dest. Service Type Previous Slot 8

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE

KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ LOTNICZĄ ROZPORZĄDZENIE NR 1107/2006 Międzynarodowy Port Lotniczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1993 r. (poz. 415) Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym MIĘDZYNARODOWE NORMY i ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA oraz PROCEDURY SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ (PANS) ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy. Informacje dla pracodawców i pracowników

Ustawa o czasie pracy. Informacje dla pracodawców i pracowników Ustawa o czasie pracy Informacje dla pracodawców i pracowników Ustawa o czasie pracy Praca zawsze wiąże się z pewnym wysiłkiem, zarówno umysłowym, jak i fizycznym. Z tego względu pracownicy nie mogą pracować

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo