Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:"

Transkrypt

1 ul. Wrocławska 46, Strzelin centrala: (071) fax: (071) SZP V-T/Z/III/2015/o.2 Strzelin, Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Strzelinie. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: PAKIET 1 Poz Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z międzynarodową skalą i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru. 2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania powinny być pakowane na wprost /bez zawijania/ w opakowanie typu folia-papier z dodatkowym otworem, umożliwiającym ich zawieszenie na uniwersalnych wieszakach przy łóżkach (stanowiskach) pacjenta. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga dodatkowego otworu. Poz Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya powinny posiadać długość 40cm (+/- 1cm) dla mężczyzn i 24cm (+/- 1cm) dla kobiet - do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy przetargowej. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Poz. 21 PAKIET 2 Poz. 20 Poz Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na dreny Kehra o długości 500x160mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 1. Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na przyrząd do przetoczeń z możliwością pomiaru OCŻ ze skalą wykonaną z odpornego na złamania plastiku i dokładności pomiaru od +35 do -15cm H₂O oraz oznaczeniem na wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym logo lub nazwy producenta, co umożliwia identyfikację wyrobu - tak jak np. w tego typu przyrządach światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun/Niemcy/ lub innych równoważnych? ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje wskazanego typu. 1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wysokiej jakości, standardowe przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych lidera w produkcji tego typu przyrządów firmy Margomed /Polska/, posiadające standardowo ściętą, dwukanałową, ostrą igłę biorczą, z elastyczną komorą kroplową, o części przeźroczystej długości 5,5 cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - powszechnie i z powodzeniem używane w wielu jednostkach służby zdrowia. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Numer rachunku bankowego:deutsche Bank

2 Poz. 25 Poz Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny do wskazanego w siwz, precyzyjnego regulatora przepływu o nazwie handlowej Exadrop - światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ - umożliwiającego precyzyjną podaż zarówno leków o dużej jak i małej lepkości w zakresie od 0 do 250ml/h oraz standardowym przewodzie o dł. 55cm. 2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy powinny posiadać logo producenta lub nazwę własną zarówno na przyrządzie jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwia identyfikację wyrobu. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza logo producenta lub /i nazwę własną producenta na produkcie i wymaga na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. 1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na standardowe strzykawki cewnikowe 50/60ml bez niebieskiego łącznika, pakowane w inne, niż wskazane w siwz opakowania /do max. 100szt./, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. UWAGA! PAKIET 3 Poz Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby wszystkie igły posiadały cyt. końcówkę luer-lock i potraktowanie tego zapisu jako omyłkę oczywistą, a tym samym dopuszczenie do składania ofert na igły ze standardową końcówka luer. 1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. G24-26, oznacza wymóg zaoferowania w tej pozycji obu wymienionych rozmiarów /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy/ - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz. UWAGA! PAKIET 4 Poz Prosimy o odstąpienie od wymogu, cyt. we wszystkich pozycjach wymagane min. 4 paski (elementy) widoczne w rtg oraz dopuszczenie w poz. 3 - kaniul typu Neoflon firmy Becton-Dickinson - tak jak obecnie stosowanych - wykrywanej w całości w promieniach RTG oraz za pomocą USG - spełniających wszelkie pozostałe wymogi siwz - przy jednoczesnym zachowaniu opisanego wymogu 4 pasków RTG dla kaniul z poz ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w poz. 3 wykrywane w całości w promieniach rtg, w poz. 1-2 podtrzymuje wymóg 4 pasków elementów widocznych w rtg. 1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane ostrza powinny być w pełni zgodne z PN-EN Narzędzia chirurgiczne - skalpele z wymiennymi ostrzami. 2. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane ostrza powinny posiadać wygrawerowane na każdym ostrzu: nazwę producenta oraz rozmiar, w celu pełnej identyfikacji wyrobu medycznego także po wyjęciu z opakowania i użyciu, a związanym z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych (zgodnie z Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych). ODPOWIEDŹ: Ostrza powinny posiadać w/w podane oznaczenia. PAKIET 5 Poz Numer rachunku bankowego:deutsche Bank

3 1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, co może zapobiegać powikłaniom z tym związanym. PAKIET 6 Poz Prosimy o potwierdzenie, iż oferowany zestaw powinien zawierać w składzie min. trokar punkcyjny Ch10, cewnik Ch9x50cm z poliuretanu oraz skalpel, tak jak np. zestaw Peritofix światowego lidera wich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ lub inny równoważny. PAKIET 10 Poz Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu konieczność identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przed dłuższy okres - oferowane przyrządy do aspiracji płynów z butelek - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie, co zapewnia ich identyfikację przez cały okres wykonywania procedury medycznej, także po wypakowaniu z opakowania jednostkowego. PAKIET 14 Poz Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. ze znacznikiem głębokości oznacza wymóg zaoferowania rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym posiadających czytelne oznaczenie znaczników głębokości, z których ostatni czytnik znajdujący się powyżej mankietu uszczelniającego jest w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, umożliwiającego łatwą wizualną lokalizację rurki w stosunku do laryngoskopu, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych. 2. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne powinny posiadać odłączany, mleczny łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO ? Poz PAKIET 8 1. Prosimy o doprecyzowanie, czy zgodnie z zapisami załącznika I Dyrektywy 67/548/EWG oraz załącznika II Dyrektywy 2007/47/EC oferowane rurki ustno-gardłowe powinny być wykonane z materiałów pozbawionych szkodliwych dla zdrowia ftalanów (sklasyfikowanych jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne). 2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki Guedela powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru, różny dla różnych rozmiarów i zgodny z ISO, widoczny wzdłuż całej rurki, co zapewnia ich identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania, w każdych warunkach anatomicznoklinicznych. 3. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki powinny być sterylne, czy niesterylne? ODPOWIEDŹ: Rurki powinny być sterylne. Pozycja 1-2 Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie Numer rachunku bankowego:deutsche Bank

4 ilości stanowisk do doposażenia. System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). PAKIET 9 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu 9 pozycje 6, 7, 24 tworząc z nich osobny pakiet np. 9A? Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm, a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. PAKIET 16 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści igły do obliteracji żylaków przełyku o długości roboczej 2300 mm lub 1800 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Niewielka różnica w stosunku do parametru wymaganego przez Zamawiającego nie ma żadnego istotnego wpływu na właściwości użytkowe i jakościowe produktu. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści igły do obliteracji żylaków przełyku o długości roboczej 2300mm. PAKIET 12 Pozycja 8: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Produkt stanowi wyrób niebezpieczny w związku z czym wymaga specjalnego transportu. Podział pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców oraz zaoferowanie naboi przez dostawcę specjalizującego się w sprzedaży takich produktów. PAKIET 18 Pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 305 x 381 mm? PAKIET 3 Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 3 poz. 1 oraz 2, dopuści złożenie oferty z kaniulami z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu bocznego, z komorą zabezpieczoną standardowym koreczkiem luer lock, wyposażonymi w igłę z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczystą komorę kontrolną, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający paski kontrastujące w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO, rozmiary w wersji standardowej dla poz. 2 oraz bezpiecznej, z plastikowym zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią, dla poz. 1, dostępnymi w następujących rozmiarach : 22G - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min Numer rachunku bankowego:deutsche Bank

5 20G - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min 18G - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min 18G - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min 17G - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min 16G - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min 14G - dł. 45mm; przepływ 290 ml/min? PAKIET 12 pozycja 8: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Produkt stanowi wyrób niebezpieczny w związku z czym wymaga specjalnego transportu. Podział pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców oraz zaoferowanie naboi przez dostawcę specjalizującego się w sprzedaży takich produktów. PAKIET 18 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 305 x 381 mm? Pytania dotyczące SIWZ: Dotyczy pkt Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). Dotyczy pkt Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z ofertą Certyfikatów Zgodności lub Deklaracji Zgodności oraz dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wyłącznie oświadczenia Wykonawcy zgodnie z rozdz. VIII pkt 1 ppkt g) SIWZ. Dotyczy pkt. 1.6 W związku z tym, iż probówki systemu próżniowego zawierają odczynniki, których okres trwałości jest czasami krótszy niż 12 miesięcy (probówki z cytrynianem), wobec czego będzie niemożliwe spełnienie wymogu dostawy produktów z 12 miesięcznym terminem ważności, a ponadto umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia będą składane sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności dostarczanych produktów do 8 m-cy? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. Numer rachunku bankowego:deutsche Bank

6 Pytania dotyczące wzoru umowy: Dotyczy 4 ust. 1 Czy Zamawiający nie pomylił się podając termin dostawy 3 dni robocze, skoro termin dostawy stanowi jedno z kryterium wyboru oferty? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z w ciągu 3 dni roboczych ( ) na w ciągu dni roboczych ( )? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyrazi zgodę. Dotyczy 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tego sformułowania, iż Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. Netto Dotyczy 6 ust. 2 Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj. - dla reklamacji ilościowych realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania, - dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru. Dotyczy 7 ust. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości - do czwartego dnia (zwłoki) - 0,1 % wartości niedostarczonego w terminie towaru - natomiast po piątym dniu 0,2 % wartości niedostarczonego w terminie towaru, licząc za każdy następny dzień po piątym dniu,, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? Dotyczy 7 ust. 1e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy? Dotyczy 7 ust. 3 Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 15 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kapilar o poj 100ul? Numer rachunku bankowego:deutsche Bank

7 Pakiet nr 15 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści spakowanie kapilar w tubach po 250 szt. pakowanych dodatkowo w opakowaniu zbiorczym po 1000szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pakiet nr 15 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zatyczek do kapilar gumowych, które, oprócz tego że szczelnie zatykają końce kapilary, chronią kapilarę przed przypadkowym pęknięciem, np. podczas upadku kapilary na stół, podłogę? Pakiet nr 15 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści spakowanie końcówek po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pakiet nr 15 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści spakowanie korków po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuści. Pakiet nr 15 poz. 10 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań? Pakiet nr 15 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Czy Zamawiający wymaga probówek przeźroczystych (z polistyrenu) czy matowych (z polipropylenu)? ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści i wymaga przeźroczystych. Pakiet nr 15 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści szkiełka pakowane po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązują wszystkich Wykonawców, którzy pobrali od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Numer rachunku bankowego:deutsche Bank

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie ORYGINAŁ Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/59/06/2014 Warszawa, 06.06.2014 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/14SM/04/2014 na dostawy sprzętu medycznego Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I Poddębice, dn. 16.02.2012 r. Odpowiedzi na pytania I Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ PCZ-ZP- /2012 Dotyczy: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. PCZ-ZP-PN-05/2012

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, 2013-05-27 SSM.DZP.200.90.2013 Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi przez

Bardziej szczegółowo

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ILOŚĆ OP. PRODUKT ROZMIAR RODZAJ OP. PAKIET 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 ILOŚĆ OP. PRODUKT ROZMIAR RODZAJ OP. PAKIET 1 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., -86 Kraków, os. Złotej Jesieni Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. (0) 64-68-0, 09, fax (0) 64-68-7, 90 ZAŁĄCZNIK NR PRODUKT

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/06/2015-145 Wykonawcy wg rozdzielnika Data 01.04.2015 r. Dotyczy udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Dyrektora znak sprawy: ZP/220/35/12 Szczecin 10-08-2012 r. w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 20.11.2014r. Znak sprawy: ZP/77/101/2014/PN/77

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r.

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Odpowiedź: System, który posiada support producenta. Warszawa, dnia 16.01.2008 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo