Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców"

Transkrypt

1 Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców obowiązuje od 5 stycznia 2015 roku Lp. Rodzaj czynności I. Obsługa rachunków bankowych 1 Otwarcie rachunku bankowego 1.1 Otwarcie bankowego rachunku dla przedsiębiorcy 2 Prowadzenie rachunku bankowego 2.1 Prowadzenie rachunku głównego w PLN 2.2 Średniomiesięczne saldo na rachunkach klienta, którego utrzymanie wymagane jest do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku głównego w PLN 35,00 zł 70,00 zł 200,00 zł nie dotyczy zł** zł** zł** zł** 2.3 Prowadzenie każdego kolejnego rachunku w PLN lub w pozostałych walutach 4,99 zł 5,00 zł 2.4 Prowadzenie Bankowego Rachunku Inwestycyjnego 2.5 Opłata za zmianę u na niższy 150,00 zł * rachunek dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub Spółek Cywilnych z dostępem za pośrednictwem systemu db easynet. ** Każda z wykupionych paczek operacji, o których mowa w punkcie II. 3.1 i 3.2 poniżej, podwyższa wymagane średniomiesięczne saldo na rachunkach bieżących klienta wymagane do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku głównego w PLN o zł. W przypadku niespełnienia przez klienta warunku utrzymania salda powiększonego o saldo wynikające z dodatkowych paczek operacji pobrane zostaną opłaty za prowadzenie rachunku głównego w PLN oraz za dodatkowe paczki operacji wybrane przez klienta. 3 Dodatkowe Paczki operacji do rachunków* Paczka operacji krajowych 30 szt. poleceń przelewów z rachunku firmowego do banku krajowego złożonych za pośrednictwem systemu db easynet / db powernet Paczka operacji europejskich 5 szt. poleceń przelewów europejskich wysyłanych złożonych za pośrednictwem systemu db easynet / db powernet nie dotyczy ** nie dotyczy ** * Opłata za paczki doliczana jest do opłaty za prowadzenie rachunku głównego pod warunkiem nie spełnienia przez klienta warunku opisanego w punkcie II. 2.2 powyżej (t.j. w przypadku niedochowania warunku utrzymania średniomiesięcznego salda w wysokości uwzględniającej kwoty doliczone do wymaganej wysokości salda z tytułu wykupienia paczek operacji); ** Klient ma możliwość wybrania nieograniczonej liczby paczek 3.1 oraz y ubezpieczeń 4.1 y ubezpieczeń dla Posiadaczy i Użytkowników karty Visa Business Electron: ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, bagażu podróżnego oraz opóźnienia lotu w trakcie podróży zagranicznych posiadaczy i Użytkowników kart wydanych przez Deutsche Bank Polska S.A. - ubezpieczenię środków pieniężnych wypłaconych z bankomatu, z terminalu POS lub w kasie Banku przy użyciu kart wydanych przez Deutsche Bank Polska S.A. - ubezpieczenie nieuprawnionych transakcji dokonanych przez osobę trzecią przy użyciu zagubionej lub skradzionej karty wydanej przez Deutsche Bank Polska S.A. - ubezpieczenie utraty w wyniku rozboju w podróży zagranicznej dokumentów lub karty wydanej przez Deutsche Bank Polska S.A. 4.2 Assistance dla posiadacza rachunku dbnet Biznes nie dotyczy 5 Bankowość internetowa db easynet 5.1 Aktywacja i korzystanie nie dotyczy nie dotyczy 5.2 Opłata za aktywację Karty TAN (przy aktywacji) 5.3 Opłata za korzystanie z Haseł SMS * Obowiązuje od dnia Bankowość internetowa db powernet 6.1 Korzystanie z systemu db powernet: (za każde Hasło SMS) * za każdego użytkownika 3,50 zł za każdą wydaną kartę autoryzacyjną 6.2 Wydanie czytnika 90,00 zł 80,00 zł 70,00 zł nie dotyczy 6.3 Zmiana karty wzorów podpisów elektronicznych 30,00 zł 6.4 Wydanie nowego identyfikatora lub hasła do logowania 6.5 Wydanie nowej karty autoryzacyjnej w miejsce zastrzeżonej 7 Wyciągi 7.1 Wyciągi papierowe dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, odbierane w Oddziale za każdy wyciąg 4,00 zł - dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, wysyłane naliczana pocztą w dniu - miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wydrukowani a wyciągu, odbierane w Oddziale pobierana - miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą 1

2 7.2 Wyciągi elektroniczne: - dzienne, generowane po każdej zmianie salda, dostępne za pośrednictwem db easynet nie dotyczy - miesięczne, generowane po zakończeniu miesiąca, dostępne za pośrednictwem db easynet dzienne, dostępne za pośrednictwem db powernet nie dotyczy miesięczne, dostępne za pośrednictwem db powernet 7.3 Wyciągi podwójne (papierowe i elektroniczne) dzienne, drukowane po każdej zmianie salda odbierane w Oddziale i dostępne za pośrednictwem db easynet - dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, wysyłane pocztą i dostępne za pośrednictwem db easynet - miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, odbierane w Oddziale i dostępne za pośrednictwem db easynet - miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą i dostępne za pośrednictwem db easynet - dzienne, odbierane w Oddziale i dostępne za pośrednictwem db powernet - dzienne, wysyłane pocztą i dostępne za pośrednictwem db powernet - miesięczne, odbierane w Oddziale i dostępne za pośrednictwem db powernet - miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą i dostępne za pośrednictwem db powernet za każdy wyciąg naliczana w dniu wydrukowania wyciągu, pobierana za każdy wyciąg naliczana w dniu wydrukowania wyciągu, pobierana nie dotyczy 4,00 zł 7.4 Sporządzenie odpisu wyciągu za każdy odpis 4,00 zł nie dotyczy Lp. Rodzaj czynności 2 dbnet Biznes db S db M db L db XL II. Krajowe operacje rozliczeniowe 1 Operacje czekowe 1.1 Wydanie książeczki czekowej za 10 czeków 1.2 Potwierdzenie czeku za każdy czek 1.3 Przyjęcie do inkasa czeku wystawionego w złotych 25,00 zł 1.4 Przyjęcie zastrzeżenia czeku (-ów) od zastrzeżenia 40,00 zł 2 Polecenie przelewu Liczba darmowych przelewów z rachunku głównego do banku krajowego w 2.1 PLN w systemie ELIXIR złożonych za pośrednictwem systemu db easynet nie dotyczy 30 szt. 60 szt. 90 szt. 120 szt. lub db powernet 2.2 Przelewy między rachunkami w DB Polska S.A. za przelew 2.3 Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego w systemie ELIXIR: ,00 zł złożonego za pośrednictwem systemu db easynet 1,50 zł 1,00 zł nie dotyczy za przelew złożonego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 1,50 zł 1,00 zł 0,80 zł ,00 zł 4,00 zł nie dotyczy 2.4 Realizacja polecenia przelewu podatku lub przelewu do ZUS: ,00 zł złożonego za pośrednictwem systemu db easynet nie dotyczy za przelew złożonego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy ,00 zł 4,00 zł nie dotyczy 2.5 Dyspozycja przelewu z przyszłą datą realizacji: ,00 zł złożonego za pośrednictwem systemu db easynet 1,50 zł 1,00 zł nie dotyczy za przelew złożonego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 1,50 zł 1,00 zł 0,80 zł ,00 zł 4,00 zł nie dotyczy 2.6 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET (wszystkie kanały dostępu): dla kwot od 1 mln zł dla kwot poniżej 1 mln zł 40,00 zł Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym 2.7 5,00 zł (w Oddziale), pobierana dodatkowo do opłaty za przelew* za przelew Realizacja polecenia przelewu na zlecenie organu 2.8 5,00 zł egzekucyjnego lub innej uprawnionej instytucji 2.9 Realizacja polecenia przelewu związanego z dyspozycją wypowiedzenia umowy/rachunku bankowego** 5,00 zł * nie dotyczy przelewów w ramach DB Polska S.A. ** opłata nie jest pobierana w przypadku gdy saldo likwidowanego rachunku jest mniejsze niż. 3 Zlecenia stałe i jednorazowe 3.1 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o stałej kwocie w Oddziale, Internecie i Teleserwisie od zlecenia Lp. Rodzaj czynności 3.2 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie: dbnet Biznes db S db M db L db XL złożonego za pośrednictwem systemu db easynet nie dotyczy od zlecenia złożonego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 3.3 Odwołanie zlecenia 3.4 Realizacja zlecenia stałego lub jednorazowego w PLN: złożonego w Oddziale* 6,00 zł złożonego za pośrednictwem systemu db easynet od każdej nie dotyczy realizacji złożonego za pośrednictwem systemu db powernet zlecenia nie dotyczy 1,00 zł

3 ,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 3.5 Złożenie w Oddziale przelewu z odroczoną datą płatności bez wprowadzania dyspozycji do systemu** * nie pobiera się opłaty za realizację zlecenia stałego w obrębie DB Polska S.A. ** opłata dodatkowa do opłaty za przelew. 4 Polecenia zapłaty 4.1 Czynności bankowe dotyczące rachunku dłużnika Obciążenie rachunku dłużnika kwotą wynikającą z otrzymanego przez Bank polecenia zapłaty i przekazanie środków pieniężnych do banku wierzyciela Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zapłaty z banku wierzyciela z powodu braku środków na rachunku dłużnika Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zapłaty z banku wierzyciela z powodów innych niż wymienione w pkt Przyjęcie od dłużnika pojedynczego odwołania polecenia zapłaty, jeżeli zostało złożone w terminie: - 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej - 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego w przypadku pozostałych dłużników 4.2 Czynności bankowe dotyczące rachunku wierzyciela za każdą odmowę za każde odwołanie Złożenie przez wierzyciela polecenia zapłaty za każde złożone polecenie zapłaty nie dotyczy 1,50 zł Realizacja przez Bank odwołania polecenia zapłaty założonego przez dłużnika 5 Usługa db-collect 5.1 Realizacja płatności w ramach uslugi db-collect Lp. Rodzaj czynności/usługi III. Rachunek db Oszczędna Firma 1 Otwarcie oraz prowadzenie rachunku 1.1 Otwarcie rachunku 1.2 Prowadzenie rachunku 1.3 Zamknięcie rachunku 2. Wpłaty na rachunek za każde odwołanie za każda płatność, naliczana 3,00 zł 3,00 zł ustalana indywidualnie Wpłata gotówkowa (wpłata wyłącznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są realizowane) 2.2 Uznanie z rachunków prowadzonych w DB Polska S.A. 2.3 Uznanie z rachunków zewnętrznych 3 Wypłaty z rachunku (wypłata gotówki wyłącznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wypłaty gotówkowe nie są realizowane) Opłata 3.1 Wypłata gotówkowa od transakcji Lp. Rodzaj czynności/usługi 4 Polecenie przelewu 4.1 Prowizja za realizację przelewu w obrębie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A * 4.2 Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego 4.3 Realizacja polecenia przelewu do ZUS i US 4.4 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET Opłata - dla kwot od 1 mln zł - dla kwot poniżej 1 mln zł 40,00 zł 4.5 Dyspozycja przelewu z przyszłą datą realizacji 4.6 Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale), pobierana dodatkowo do opłaty za przelew** 4.7 Realizacja polecenia przelewu na zlecenie organu egzekucyjnego lub innej uprawnionej instytucji 4.8 Realizacja polecenia przelewu związanego z dyspozycją wypowiedzenia umowy/rachunku bankowego*** * pierwszy przelew w miesiącu w obrębie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A. jest realizowany bez opłat, każdy następny, zgodnie z powyższą opłatą ** nie dotyczy przelewów w ramach DB Polska S.A. *** opłata nie jest pobierana w przypadku gdy saldo likwidowanego rachunku jest mniejsze niż. 3

4 5 Zlecenia stałe i jednorazowe 5.1 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o stałej kwocie w Oddziale, Internecie i Teleserwisie od każdego zlecenia 5.2 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie od każdego zlecenia 5.3 Odwołanie zlecenia stałego 5.4 Realizacja zlecenia stałego * od zlecenia 5.5 Złożenie w Oddziale przelewu z odroczoną datą płatności** * nie pobiera się opłaty za realizację zlecenia stałego w obrębie DB Polska S.A. ** opłata dodatkowa do opłaty za przelew 6 Polecenie zapłaty 6.1 Obciążenie rachunku dłużnika kwotą wynikającą z otrzymanego przez Bank polecenia zapłaty i przekazanie środków pieniężnych do banku wierzyciela: 6.2 Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zapłaty z banku wierzyciela z powodu braku środków na rachunku dłużnika 6.3 Przyjęcie od dłużnika pojedynczego odwołania polecenia zapłaty, jeżeli zostało złożone w terminie: - 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego - w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej - 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego w przypadku pozostałych dłużników od polecenia zapłaty Usługi nieuwzględnione w części dotyczącej Rachunku db Oszczędna Firma i możliwe do zrealizowania przez Bank realizowane są na zasadach określonych w pozostałych częściach Tabeli Prowizji i Opłat Lp. Rodzaj czynności IV. Operacje gotówkowe 1 Wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku Na rachunki osób fizycznych prowadzone w DB Polska S.A. 1.1 (wpłata w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są realizowane) 1.2 Na rachunki przedsiębiorców prowadzone w DB Polska S.A. (wpłata w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są realizowane) 0,40% min. 6,00 zł 0,30% min. 4,50 zł Na rachunek przedsiębiorcy prowadzony w DB Polska 1.3 S.A. w formie pakietów zamkniętych (wpłata w PLN, USD, 0,30% min. 60,00 zł EUR w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są realizowane) Wystawienie protokołu wystąpienia różnic kasowych 1.4 (ilościowych/jakościowych) we wpłacie zamkniętej w oddziale od protokołu 1.5 W monetach w ilości powyżej 50 sztuk Uwaga: opłata dodatkowa do pkt ,60% min. 2 Wpłaty gotówkowe w PLN w pakietach zamkniętych z dostarczaniem ich przez Klienta do liczarni 2.1 Na rachunek przedsiębiorcy: w trybie standardowym 0,10% min. 5,00 zł w trybie awaryjnym 0,15% min. 5,00 zł 2.2 W monetach w ilości powyżej 50 sztuk* min. 2.3 Wystawienie protokołu wystąpienia różnic kasowych (ilościowych/jakościowych) we wpłacie zamkniętej w liczarni od protokołu * opłata dodatkowa do pkt Wpłaty gotówkowe w USD, EUR w pakietach zamkniętych z dostarczaniem ich przez Klienta do liczarni 3.1 Na rachunek przedsiębiorcy: w trybie standardowym 0,25% min. 5,00 zł Wystawienie protokołu wystąpienia różnic kasowych 3.2 (ilościowych/jakościowych) we wpłacie zamkniętej od protokołu w liczarni 4 Wypłata z rachunku (wypłata w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wypłaty gotówkowe nie są realizowane) w Oddziale 4.1 Wypłata z rachunku bankowego 0,40% min. 6,00 zł Awaryjna wypłata gotówki w kwocie powyżej ustalonego dla danego Oddziału limitu wypłaty gotówkowej podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu (wypłata z wszystkich typów rachunków) Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówki, podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu (wypłata z wszystkich typów rachunków) dodatkowa opłata liczona od nadwyżki powyżej kwoty limitu wypłaty gotówkowej ustalonego dla danego Oddziału 0,30% min. 4,50 zł 0,50% od awizowanej kwoty* 0,50% min. 3,00 zł min. 3,00 zł * wypłaty przewyższające w danym dniu jednorazowy limit wypłaty w oddziale dla jednego klienta wymagają uprzedniego zgłoszenia w jednostce Banku, w której ma nastąpić wypłata co najmniej na dwa dni robocze przed terminem wypłaty 5 Wypłaty gotówkowe w PLN w pakietach zamkniętych z dostarczeniem ich do liczarni Klienta 5.1 Wypłata gotówki w PLN w pakietach zamkniętych dostarczanych z liczarni do Klienta 5.2 W monetach w ilości powyżej 50 sztuk Uwaga: opłata dodatkowa do pkt ,40% min. 150,00 zł min. min. 3,00 zł min. 3,00 zł 4

5 V. Karty płatnicze 1 Karta VISA Business Electron EMV (mikroprocesor) 1.1 Wydanie karty* 1.2 Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej z uwzględnieniem postanowień pkt Wznowienie karty na kolejny okres 1.4 Obsługa karty od karty pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca po dokonaniu aktywacji 3,50 zł** 3,50 zł 1.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 1.6 Wypłata gotówki: w bankomatach DB Polska S.A. oraz w sieci EURONET - w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków w Polsce - w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków za granicą Zastrzeżenie karty (nie dotyczy zgubienia lub kradzieży 1.7 wówczas bezpłatnie) Zmiana na wniosek Klienta dziennego limitu transakcji 1.8 bezgotówkowych oraz / lub gotówkowych w Oddziale Wydanie karty w trybie ekspresowym (doręcznie kurierem na adres korespondencyjny Klienta) 1.9 Uwaga: dotyczy sytuacji, w której klient wnioskuje o przesłanie karty w trybie pilnym Nadanie lub zmiana kodu PIN w IVR: pierwsze nadanie kodu PIN zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza) zmiana kodu PIN w IVR (każda kolejna) od transakcji od czynności od karty od czynności 2,50 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 2,00% min. 6,00 zł 1,50% min. 4,00 zł 2,00% min. 6,00 zł 30,00 zł 5,00 zł 30,00 zł 1,00% min. 3,00 zł * karta Visa Business Electron nie jest wydawana do rachunku db Oszczędna Firma/db Firma z Przyszłością ** w przypadku wykonania przy użyciu karty VISA Business Electron min. jednej transakcji finansowej w ciągu miesiąca kalendarzowego, opłata za kartę nie jest pobierana; do 30 listopada 2012 roku opłata za kartę nie jest pobierana dla pakietu dbnet Biznes 2 Karta MasterCard Business Silver 2.1 Wydanie karty 95,00 zł 80,00 zł Wydanie nowej karty w miejsce karty zgłoszonej jako ,00 zł zniszczona, skradziona lub zagubiona od karty 2.3 Opłata roczna za kartę 95,00 zł 80,00 zł 2.4 Wznowienie karty na kolejny okres 2.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 1,00 % 0,50 % 0,00 % 2.6 Wypłata gotówki w bankomacie od transakcji 3,50% min. 2.7 Zmiana na wniosek Klienta miesięcznego limitu wydatków 5,00 zł 2.8 Awaryjna wypłata gotówki za granicą 95 USD 2.9 Wydanie karty zastępczej za granicą 148 USD Opłata za przesłanie karty w trybie ekspresowym (kurierem) 2.10 Uwaga: dotyczy sytuacji, w której Klient wnioskuje 30,00 zł o przesłanie karty w trybie pilnym 2.11 Przekroczenie limitu na karcie 2.12 Wysłanie monitu 2.13 Nadanie kodu PIN w IVR 2.14 Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza w okresie ważności karty) 2.15 Zmiana kodu PIN w IVR (kolejne) 5,00 zł 2.16 Miesięczny wyciąg z karty (zbiorczy i szczegółowe) 2.17 ubezpieczeń do karty 3 Karta MasterCard Business Gold 3.1 Wydanie karty 250,00 zł 180,00 zł Wydanie nowej karty w miejsce karty zgłoszonej jako ,00 zł zniszczona, skradziona lub zagubiona od karty 3.3 Opłata roczna za kartę 250,00 zł 180,00 zł 3.4 Wznowienie karty na kolejny okres 3.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 1,00 % 0,50 % 0,00 % 3.6 Wypłata gotówki w bankomacie od transakcji 3,50% min. 3.7 Zmiana na wniosek Klienta miesięcznego limitu wydatków 5,00 zł 3.8 Awaryjna wypłata gotówki za granicą 95 USD 3.9 Wydanie karty zastępczej za granicą 148 USD Opłata za przesłanie karty w trybie ekspresowym (kurierem) 3.10 Uwaga: dotyczy sytuacji, w której Klient wnioskuje 30,00 zł o przesłanie karty w trybie pilnym 3.11 Przekroczenie limitu na karcie 3.12 Wysłanie monitu 3.13 Nadanie kodu PIN w IVR 3.14 Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza w okresie ważności karty) 3.15 Zmiana kodu PIN w IVR (kolejne) 5,00 zł 3.16 Miesięczny wyciąg z karty (zbiorczy i szczegółowe) 3.17 ubezpieczeń do karty 5

6 VI. Rozliczenia w obrocie dewizowym 1 Przelewy wychodzące 1.1 Przelewy wysyłane, kierowane poza obszar EOG złożone w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Teleserwisu 1.2 Przelewy wysyłane, kierowane poza obszar EOG złożone za pośrednictwem systemu db easynet lub db powernet Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie jednego z tych krajów złożone w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Teleserwisu Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie jednego z tych krajów złożone za pośrednictwem systemu db easynet lub db powernet 1.5 Przelewy europejskie wysyłane 1) Prowizja za koszty innych banków - dotyczy zleceń 1.6 z pkt.1.1 lub Dodatkowa opłata za realizację zleceń z pkt. 1.1.,1.2., lub 1.4. z zerową datą waluty w walucie EUR lub USD 3) Realizacja w trybie pilnym Uwaga: opłata dodatkowa 1.8 do zleceń 1.1.,1.2.,1.3. lub 1.4. składanych w formie papierowej za realizację zlecenia w dniu przyjęcia. Anulowanie niezrealizowanego przelewu zagranicznego 1.9 na wniosek zleceniodawcy 2 Przelewy przychodzące 2.1 Przelewy otrzymane spoza obszaru EOG 4) od zlecenia min. 30,00 zł max. 250,00 zł min. 30,00 zł max. 250,00 zł 0,30% min.50,00 zł max.250,00 zł 0,15% min. 30,00 zł max. 187,50 zł 0,30% min.50,00 zł max.250,00 zł 0,15% min. 30,00 zł max. 187,50 zł 5,00 zł 2) 65,00 zł 50,00 zł 0,10% min. 30,00 zł max. 125,00 zł 0,10% min. 30,00 zł max. 125,00 zł Przelewy otrzymane z obszaru EOG w walucie jednego 2.2 z tych krajów od zlecenia 2.3 Przelewy europejskie otrzymane 5) 1) Przelew europejski jest dostępny wyłącznie w systemie db easynet i db powernet. 2) pierwszy przelew w miesiącu gratis dla pakietu dbnet Biznes. 3) Środki będą dostępne dla banku odbiorcy w dniu realizacji zlecenia. Uwaga: a) w informacjach dodatkowych lub szczegółach zlecenia należy umieścić informację zerowa data waluty b) zlecenie musi być złożone przed godziną c) jeżeli warunki z pkt. a) lub b) lub a) i b) łącznie nie zostaną spełnione to zlecenie zostanie zrealizowane z jednodniową datą waluty bez pobierania dodatkowej prowizji. 4) EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein. 5) Przelew w walucie EUR otrzymany od banku będącego uczestnikiem systemu SEPA. Lp. Rodzaj czynności/usługi 3 Czeki bankierskie Wystawienie czeku czeku 1,50% min. 50,00zł max 250,00zł 3.2 Wysłanie czeku na adres beneficjenta za przesyłkę 50,00 zł 4 Inkaso czeków 4.1 Inkaso czeków z wystawienia zagranicznego 5 Inne czynności związane z usługami wymienionymi w pkt. 1, 2, 3 wykonywanymi na indywidualne zlecenie Klienta czeku plus koszty banków zagranicznych, jeśli nie zostały pobrane przez bank zagraniczny Opłata 1,00% min.35,00 zł max 250,00 zł 5.1 Anulowanie polecenia wypłaty lub zmiana instrukcji do polecenia wypłaty 50,00 zł plus koszty banków zagranicznych 5.2 Wykonanie dyspozycji reklamacyjnej, w tym poszukiwanie płatności w bankach zagranicznych 60,00 zł plus koszty banków zagranicznych 5.3 Wysłanie na zlecenie klienta innego komunikatu SWIFT 50,00 zł 5.4 Wydanie kopii komunikatu SWIFT zrealizowanego wychodzącego zlecenia zagranicznego od wydanej kopii komunikatu SWIFT 6 Inkaso dokumentowe importowe 6.1 Wydanie dokumentów handlowych i/lub finansowych w zamian za płatność, za akcept traty lub weksel własny 6.2 Wydanie dokumentów bez zapłaty 150,00 zł 6.3 Przekazanie praw z dokumentów inkasa adresowanych na Bank, drogą cesji lub indosu 200,00 zł min. 250,00 zł max. 600,00 zł 6.4 Zmiana warunków inkasa 100,00 zł 6.5 Przekazanie bankowi podawcy częściowych kwot inkasowych 100,00 zł Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub 6.6 dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) 7 Inkaso dokumentowe eksportowe 7.1 Przyjęcie zlecenia inkasa eksportowego za każdą czynność 80,00 zł min. 250,00 zł max. 600,00 zł 7.2 Zwrot dokumentów 150,00 zł 7.3 Oddanie weksla do protestu na rachunek podawcy inkasa 300,00 zł + opłaty notarialne+ koszt tłumaczenia 7.4 Anulowanie zlecenia inkasowego/zmiana zlecenia inkasowego 100,00 zł 7.5 Przesłanie dokumentów pocztą kurierską 250,00 zł 7.6 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) 8 Akredytywa dokumentowa importowa za każdą czynność 8.1 Preawiz otwarcia akredytywy 100 zł 8.2 Otwarcie akredytywy Uwaga: płatne z góry za każdy rozpoczęty kwartał ważności akredytywy Akredytywa zabezpieczona środkami Klienta (z góry) 0,15% min. 300,00 zł Akredytywa zabezpieczona w inny uzgodniony z Bankiem sposób min. 300,00 zł 8.3 Zmiana warunków akredytywy Uwaga: w przypadku równoczesnych zmian kilku warunków akredytywy opłaty nie kumulują się, pobiera się jedną, od zmiany o najwyższej opłacie 80,00 zł 6

7 Przedłużenie terminu ważności akredytywy Uwaga: płatne z góry za każdy dodatkowy, rozpoczęty kwartał ważności akredytywy Podwyższenie kwoty akredytywy Uwaga: płatne z góry za każdy rozpoczęty kwartał ważności akredytywy, licząc od daty podwyższenia podwyższenia jak za otwarcie akredytywy jak za otwarcie akredytywy Inne zmiany warunków akredytywy 200,00 zł 8.4 Podjęcie i sprawdzenie dokumentów min. 300,00 zł 8.5 Przekazanie praw z dokumentów adresowanych na Bank, drogą cesji lub indosu 200,00 zł 8.6 Odroczenie płatności Uwaga: pobierane z góry za każdy rozpoczęty miesiąc, licząc od daty wydania dokumentów płatnikowi, płatne w dniu wydania dokumentów 0,10% min. 250,00 zł 8.7 Anulowanie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy 100,00 zł 8.8 Sporządzenie wzoru akredytywy 100,00 zł 8.9 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) za każdą czynność 9 Akredytywa dokumentowa eksportowa 9.1 Awizacja akredytywy eksportowej 0,10% min. 250,00 zł 9.2 Potwierdzenie akredytywy zgodnie z indywidualnymi warunkami 9.3 Badanie i wysyłka dokumentów w ramach akredytywy min. 300,00 zł 9.4 Odroczenie terminu płatności w ramach akredytywy niepotwierdzonej 0,10% min. 250,00 zł 9.5 Odroczenie terminu płatności w ramach akredytywy potwierdzonej zgodnie z indywidualnymi warunkami 9.6 Podwyższenie kwoty akredytywy/przedłużenie terminu ważności dotyczy akredytywy potwierdzonej zgodnie z indywidualnymi warunkami 9.7 Przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta. Uwaga: Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, o ile nie ustalono inaczej min. 300,00 zł 9.8 Awizacja zmiany warunków (innych niż wymienione w pkt. 9.6) akredytywy potwierdzonej lub niepotwierdzonej 9.9 Anulowanie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy 100,00 zł 80,00 zł 200,00 zł 9.10 Przesłanie dokumentów pocztą kurierską 250,00 zł 9.11 Wstępne sprawdzenie dokumentów 9.12 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) za każdy pełny komplet dokumentów za każdą czynność 300,00 zł 80,00 zł XI. Pozostałe prowizje i opłaty 1 Związane z obsługą rachunku 1.2 Udzielanie informacji o stanie salda na rachunku poprzez Internet i Teleserwis Przyjęcie dyspozycji blokady środków celem zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonych przez 1.3 DB Polska S.A. 1.4 Przyjęcie dyspozycji blokady środków na określone cele, inne niż w pkt. 1.3 min. 20zł Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym związanych z zabezpieczeniem 1.5 należności Banku (udzielenie kredytu pożyczki) Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, związana z celem innym niż 1.6 wymieniony w pkt Aktualizacja karty wzorów podpisów 1.8 Potwierdzenie dokonania transakcji 1.9 Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym Uwaga: za każde rozpoczęte 20 pozycji 25,00 zł + 50,00% za poprzedni rok 1.10 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub stanu rachunku + 5,00 zł za każdy dodatkowy rachunek 1.11 Sporządzenie opinii bankowej min. 50,00 zł 1.12 Wydanie potwierdzenia zgodności podpisu z wzorem na karcie wzorów podpisów Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 1.14 Udzielenie pisemnej informacji o stanie zadłużenia, stanie rachunku bankowego, itp. Na wniosek organów uprawnionych przez ustawę a) w przypadku udzielenia informacji wymagającej sprawdzenia ewidencji księgowej w jednej jednostce organizacyjnej DB Polska S.A. b) w przypadku udzielenia informacji dotyczącej sprawdzenia ewidencji księgowej w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej DB Polska S.A. razy liczba jednostek na zasadzie wzajemności, c) w przypadku udzielenia informacji na zlecenie innych banków min. 20zł Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu oraz ich części ,50% min.10 zł (opłaty pobierane są z rachunku) 1.16 Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od chwili otwarcia na wniosek Klienta 2 Inne 2.1 Przyjęcie zlecenia zastrzeżenia rachunku, dokumentu tożsamości, itp. 40,00 zł Sporządzenie i przesłanie wezwania do zapłaty lub upomnień (np. z tytułu braku spłat 2.2 zadłużenia, powstania salda debetowego, itp.) Sporządzenie / wydanie potwierdzenia o stanie zobowiązań lub należności Klienta wobec DB Polska S.A. 2.3 od rachunku Na potrzeby firm audytorskich lub biegłych rewidentów upoważnionych przez Klienta +50,00% za lata ubiegłe 2.4 Wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych. za każdy rok min. 2.5 Przedstawienie weksla do inkasa ustalana indywidualnie 2.6 Realizacja płatności z tytułu inkasa weksla od płatności 50,00 zł 2.7 Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia weksla ustalana indywidualnie min. 1000,00 zł 2.8 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości (wysokość opłaty ustalana indywidualnie) 3 Usługi nieuwzględnione w niniejszej tabeli, a możliwe do zrealizowania przez Bank wysokość opłat i prowizji ustala Dyrektor placówki w porozumieniu z Departamentem Sprzedaży Sieci Oddziałów lub Dyrektorem Departamentu Centrum Finansowego dla Firm 7

8 Rodzaj czynności/usługi Kanał Oddział Dyspozycje wprowadzone Dyspozycje Teleserwis db easynet db powernet do systemu bankowego papierowe w Oddziale w dniu przyjęcia XII. Godziny graniczne przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu roboczym Przelewy krajowe w PLN Przelew zwykły (ELIXIR) 15:00 15:00 15:00 15:00 Przelewy SORBNET realizacja 15:30 15:30 15:30 15:30 Przelewy ZUS i podatku następnego dnia 18:00 18:00 18:00 roboczego w godzinach pracy Oddziału Przelewy między rachunkami w DB Polska S.A. 19:00 19:00 19:00 Przelewy w obrocie dewizowym Przelew wysłany poza EOG 1) realizacja 13:00 13:00 następnego dnia 13:00 13:00 Przelew wysłany do EOG w walucie jednego z krajów EOG 1) roboczego 14:00 14:00 Przelew europejski wysłany 2) niedostępne niedostępne niedostępne 15:00 15:00 1) EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein 2) Przelew w walucie EUR wysyłany do banku będącego uczestnikiem systemu SEPA dostępny wyłącznie w systemie db easynet i db powernet 8

9 Informacja o ustawowym systemie gwarantowania środków 1. Uczestnictwo Banku w ustawowym systemie gwarantowania i zasada jego funkcjonowania Deutsche Bank Polska S.A. jest objęty obowiązkowym systemem gwa- rantowania środków. Celem obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych jest zapewnienie deponentom wypłaty środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. Niedostępność środków oznacza sytuację, w której środki gwarantowane są należne, lecz nie mogą być wypłacone od dnia zawieszenia działalności banku (dzień niedostępności środków). 2. Zakres przedmiotowy ochrony przysługującej ze strony systemu (środki gwarantowane) 2.1. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi, powiększone o należne odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665), o ile stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku - do wysokości określonej ustawą, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz środków, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem zawieszenia działalności banku. Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową - do dnia spełnienia warunku gwarancji) równowartości w złotych euro - w 100%. Kwota wskazana w zdaniu poprzedzającym określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Wysokość maksymalnej kwoty gwarantowanej może ulec zmianie. Aktualna wysokość tej kwoty dostępna jest na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Dzień spełnienia warunku gwarancji oznacza dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku. 3. Zakres podmiotowy ochrony przysługującej ze strony systemu (deponent) 3.1. Deponentem, który może być uprawniony do otrzymania sumy gwarancyjnej, jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, szkolna kasa oszczędnościowa, pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa - będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania, potwierdzoną wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna przed dniem niedostępności środków. W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób - w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie - w częściach równych. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej - deponentem jest ta spółka Za deponenta nie będzie uznany: a) Skarb Państwa, b) bank krajowy, bank zagraniczny oraz instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, c) podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), d) podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), e) podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202, z późn. zm.), f) podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), g) podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., nr 159, poz. 1667, z późn. zm.), h) jednostka organizacyjna, która zgodnie z treścią art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694, z późn. zm.), nie jest uprawniona do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego, i) akcjonariusz banku posiadający w dniu zawieszenia działalności banku pakiet co najmniej 5% akcji, a także osoba, która w stosunku do niego jest podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu art. 3 pkt 16 i 17 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, j) członek zarządu i rady nadzorczej banku oraz osoba pełniąca w tym banku funkcje dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu, jak również dyrektor i zastępca dyrektora oddziału tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zawieszenia działalności banku lub spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji. 4. Informacja o braku ochrony gwarancyjnej wierzytelności Ochrona gwarancyjna nie obejmuje przypadków, gdy: a) wierzytelność, powstająca w związku z wykonywaniem czynności bankowych, nie będzie chroniona przez ustawowy system gwarantowania, w szczególności jeżeli osoby korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z usług banku nie mogą być uznane za deponenta w rozumieniu niniejszej ustawy, b) w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, bank wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne. 5. Informacja o istnieniu ochrony gwarancyjnej wierzytelności wobec Banku powstających w związku z wykonywaniem niniejszej czynności Biorąc pod uwagę zakres ochrony gwarancyjnej przyznanej przez ustawę z dnia 14 grudnia 1994r. (tj. Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 711 z późn. zm.) o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wierzytelności powstające wobec Banku w związku z wykonywaniem niniejszej czynności są chronione przez ustawowy system gwarantowania do wysokości określonej w art. 2 pkt 2 oraz art. 23 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (informacja wskazana w punkcie 2 powyżej), chyba że w stosunku do tych środków orzeczono albo zostanie orzeczone prawomocnym wyrokiem, iż pochodzą z przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego. 9

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców obowiązuje od 18 stycznia 2016 roku Część I. Obsługa rachunków bankowych prowizji/opłaty dbnet Biznes* db S db M db L db XL 1 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 18 września 2013 roku Lp. Cześć I. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 13 marca 2014 roku Cześć I. Obsługa rachunku

Bardziej szczegółowo

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 01 sierpnia 2014 roku Tryb pobierania prowizji/ Cześć I.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 27 kwietnia 2016 roku Część I. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr 2 do uchwały 354/2012 zm uchwała nr 254/2015 Tekst jednolity na dzień 20.04.2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej

Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej (poprzednio Taryfa prowizji i opłat dla przedsiębiorstw) obowiązuje od 8 sierpnia 2016 r. (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach, będących

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znoszące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0 Obowiązuje od 3 stycznia 213 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku Część: I Rachunki bankowe b) Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych dla podmiotów detalicznych: Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe PLUS Rachunek

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

KTÓRZY. Kasę Oszczędności Bank. Otwarcie rachunku. w ramach Kont Inteligo. warunkach. Opłaty dla konta konta ze ze średnim.

KTÓRZY. Kasę Oszczędności Bank. Otwarcie rachunku. w ramach Kont Inteligo. warunkach. Opłaty dla konta konta ze ze średnim. Obowiązuje od 3 stycznia 2013 r. TARYFAA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLAA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych k/toip/01/2014 1 PREMIUM Pakiet Depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 0 zł 0 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku braku regularnych wpływów opłata miesięczna 1) 8 zł 16 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych dla kont Inteligo (indywidualnych i wspólnych) ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade Otwarcie rachunku bankowego Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw ważny od 20 czerwca 2012 Rachunek Biznes Trade 1 bieżącego w 2 bieżącego w walucie obcej dla rezydentów bieżącego w

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo