Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców"

Transkrypt

1 Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców obowiązuje od 5 stycznia 2015 roku Lp. Rodzaj czynności I. Obsługa rachunków bankowych 1 Otwarcie rachunku bankowego 1.1 Otwarcie bankowego rachunku dla przedsiębiorcy 2 Prowadzenie rachunku bankowego 2.1 Prowadzenie rachunku głównego w PLN 2.2 Średniomiesięczne saldo na rachunkach klienta, którego utrzymanie wymagane jest do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku głównego w PLN 35,00 zł 70,00 zł 200,00 zł nie dotyczy zł** zł** zł** zł** 2.3 Prowadzenie każdego kolejnego rachunku w PLN lub w pozostałych walutach 4,99 zł 5,00 zł 2.4 Prowadzenie Bankowego Rachunku Inwestycyjnego 2.5 Opłata za zmianę u na niższy 150,00 zł * rachunek dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub Spółek Cywilnych z dostępem za pośrednictwem systemu db easynet. ** Każda z wykupionych paczek operacji, o których mowa w punkcie II. 3.1 i 3.2 poniżej, podwyższa wymagane średniomiesięczne saldo na rachunkach bieżących klienta wymagane do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku głównego w PLN o zł. W przypadku niespełnienia przez klienta warunku utrzymania salda powiększonego o saldo wynikające z dodatkowych paczek operacji pobrane zostaną opłaty za prowadzenie rachunku głównego w PLN oraz za dodatkowe paczki operacji wybrane przez klienta. 3 Dodatkowe Paczki operacji do rachunków* Paczka operacji krajowych 30 szt. poleceń przelewów z rachunku firmowego do banku krajowego złożonych za pośrednictwem systemu db easynet / db powernet Paczka operacji europejskich 5 szt. poleceń przelewów europejskich wysyłanych złożonych za pośrednictwem systemu db easynet / db powernet nie dotyczy ** nie dotyczy ** * Opłata za paczki doliczana jest do opłaty za prowadzenie rachunku głównego pod warunkiem nie spełnienia przez klienta warunku opisanego w punkcie II. 2.2 powyżej (t.j. w przypadku niedochowania warunku utrzymania średniomiesięcznego salda w wysokości uwzględniającej kwoty doliczone do wymaganej wysokości salda z tytułu wykupienia paczek operacji); ** Klient ma możliwość wybrania nieograniczonej liczby paczek 3.1 oraz y ubezpieczeń 4.1 y ubezpieczeń dla Posiadaczy i Użytkowników karty Visa Business Electron: ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, bagażu podróżnego oraz opóźnienia lotu w trakcie podróży zagranicznych posiadaczy i Użytkowników kart wydanych przez Deutsche Bank Polska S.A. - ubezpieczenię środków pieniężnych wypłaconych z bankomatu, z terminalu POS lub w kasie Banku przy użyciu kart wydanych przez Deutsche Bank Polska S.A. - ubezpieczenie nieuprawnionych transakcji dokonanych przez osobę trzecią przy użyciu zagubionej lub skradzionej karty wydanej przez Deutsche Bank Polska S.A. - ubezpieczenie utraty w wyniku rozboju w podróży zagranicznej dokumentów lub karty wydanej przez Deutsche Bank Polska S.A. 4.2 Assistance dla posiadacza rachunku dbnet Biznes nie dotyczy 5 Bankowość internetowa db easynet 5.1 Aktywacja i korzystanie nie dotyczy nie dotyczy 5.2 Opłata za aktywację Karty TAN (przy aktywacji) 5.3 Opłata za korzystanie z Haseł SMS * Obowiązuje od dnia Bankowość internetowa db powernet 6.1 Korzystanie z systemu db powernet: (za każde Hasło SMS) * za każdego użytkownika 3,50 zł za każdą wydaną kartę autoryzacyjną 6.2 Wydanie czytnika 90,00 zł 80,00 zł 70,00 zł nie dotyczy 6.3 Zmiana karty wzorów podpisów elektronicznych 30,00 zł 6.4 Wydanie nowego identyfikatora lub hasła do logowania 6.5 Wydanie nowej karty autoryzacyjnej w miejsce zastrzeżonej 7 Wyciągi 7.1 Wyciągi papierowe dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, odbierane w Oddziale za każdy wyciąg 4,00 zł - dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, wysyłane naliczana pocztą w dniu - miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wydrukowani a wyciągu, odbierane w Oddziale pobierana - miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą 1

2 7.2 Wyciągi elektroniczne: - dzienne, generowane po każdej zmianie salda, dostępne za pośrednictwem db easynet nie dotyczy - miesięczne, generowane po zakończeniu miesiąca, dostępne za pośrednictwem db easynet dzienne, dostępne za pośrednictwem db powernet nie dotyczy miesięczne, dostępne za pośrednictwem db powernet 7.3 Wyciągi podwójne (papierowe i elektroniczne) dzienne, drukowane po każdej zmianie salda odbierane w Oddziale i dostępne za pośrednictwem db easynet - dzienne, drukowane po każdej zmianie salda, wysyłane pocztą i dostępne za pośrednictwem db easynet - miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, odbierane w Oddziale i dostępne za pośrednictwem db easynet - miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą i dostępne za pośrednictwem db easynet - dzienne, odbierane w Oddziale i dostępne za pośrednictwem db powernet - dzienne, wysyłane pocztą i dostępne za pośrednictwem db powernet - miesięczne, odbierane w Oddziale i dostępne za pośrednictwem db powernet - miesięczne, drukowane po zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą i dostępne za pośrednictwem db powernet za każdy wyciąg naliczana w dniu wydrukowania wyciągu, pobierana za każdy wyciąg naliczana w dniu wydrukowania wyciągu, pobierana nie dotyczy 4,00 zł 7.4 Sporządzenie odpisu wyciągu za każdy odpis 4,00 zł nie dotyczy Lp. Rodzaj czynności 2 dbnet Biznes db S db M db L db XL II. Krajowe operacje rozliczeniowe 1 Operacje czekowe 1.1 Wydanie książeczki czekowej za 10 czeków 1.2 Potwierdzenie czeku za każdy czek 1.3 Przyjęcie do inkasa czeku wystawionego w złotych 25,00 zł 1.4 Przyjęcie zastrzeżenia czeku (-ów) od zastrzeżenia 40,00 zł 2 Polecenie przelewu Liczba darmowych przelewów z rachunku głównego do banku krajowego w 2.1 PLN w systemie ELIXIR złożonych za pośrednictwem systemu db easynet nie dotyczy 30 szt. 60 szt. 90 szt. 120 szt. lub db powernet 2.2 Przelewy między rachunkami w DB Polska S.A. za przelew 2.3 Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego w systemie ELIXIR: ,00 zł złożonego za pośrednictwem systemu db easynet 1,50 zł 1,00 zł nie dotyczy za przelew złożonego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 1,50 zł 1,00 zł 0,80 zł ,00 zł 4,00 zł nie dotyczy 2.4 Realizacja polecenia przelewu podatku lub przelewu do ZUS: ,00 zł złożonego za pośrednictwem systemu db easynet nie dotyczy za przelew złożonego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy ,00 zł 4,00 zł nie dotyczy 2.5 Dyspozycja przelewu z przyszłą datą realizacji: ,00 zł złożonego za pośrednictwem systemu db easynet 1,50 zł 1,00 zł nie dotyczy za przelew złożonego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 1,50 zł 1,00 zł 0,80 zł ,00 zł 4,00 zł nie dotyczy 2.6 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET (wszystkie kanały dostępu): dla kwot od 1 mln zł dla kwot poniżej 1 mln zł 40,00 zł Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym 2.7 5,00 zł (w Oddziale), pobierana dodatkowo do opłaty za przelew* za przelew Realizacja polecenia przelewu na zlecenie organu 2.8 5,00 zł egzekucyjnego lub innej uprawnionej instytucji 2.9 Realizacja polecenia przelewu związanego z dyspozycją wypowiedzenia umowy/rachunku bankowego** 5,00 zł * nie dotyczy przelewów w ramach DB Polska S.A. ** opłata nie jest pobierana w przypadku gdy saldo likwidowanego rachunku jest mniejsze niż. 3 Zlecenia stałe i jednorazowe 3.1 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o stałej kwocie w Oddziale, Internecie i Teleserwisie od zlecenia Lp. Rodzaj czynności 3.2 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie: dbnet Biznes db S db M db L db XL złożonego za pośrednictwem systemu db easynet nie dotyczy od zlecenia złożonego za pośrednictwem systemu db powernet nie dotyczy 3.3 Odwołanie zlecenia 3.4 Realizacja zlecenia stałego lub jednorazowego w PLN: złożonego w Oddziale* 6,00 zł złożonego za pośrednictwem systemu db easynet od każdej nie dotyczy realizacji złożonego za pośrednictwem systemu db powernet zlecenia nie dotyczy 1,00 zł

3 ,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 3.5 Złożenie w Oddziale przelewu z odroczoną datą płatności bez wprowadzania dyspozycji do systemu** * nie pobiera się opłaty za realizację zlecenia stałego w obrębie DB Polska S.A. ** opłata dodatkowa do opłaty za przelew. 4 Polecenia zapłaty 4.1 Czynności bankowe dotyczące rachunku dłużnika Obciążenie rachunku dłużnika kwotą wynikającą z otrzymanego przez Bank polecenia zapłaty i przekazanie środków pieniężnych do banku wierzyciela Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zapłaty z banku wierzyciela z powodu braku środków na rachunku dłużnika Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zapłaty z banku wierzyciela z powodów innych niż wymienione w pkt Przyjęcie od dłużnika pojedynczego odwołania polecenia zapłaty, jeżeli zostało złożone w terminie: - 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej - 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego w przypadku pozostałych dłużników 4.2 Czynności bankowe dotyczące rachunku wierzyciela za każdą odmowę za każde odwołanie Złożenie przez wierzyciela polecenia zapłaty za każde złożone polecenie zapłaty nie dotyczy 1,50 zł Realizacja przez Bank odwołania polecenia zapłaty założonego przez dłużnika 5 Usługa db-collect 5.1 Realizacja płatności w ramach uslugi db-collect Lp. Rodzaj czynności/usługi III. Rachunek db Oszczędna Firma 1 Otwarcie oraz prowadzenie rachunku 1.1 Otwarcie rachunku 1.2 Prowadzenie rachunku 1.3 Zamknięcie rachunku 2. Wpłaty na rachunek za każde odwołanie za każda płatność, naliczana 3,00 zł 3,00 zł ustalana indywidualnie Wpłata gotówkowa (wpłata wyłącznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są realizowane) 2.2 Uznanie z rachunków prowadzonych w DB Polska S.A. 2.3 Uznanie z rachunków zewnętrznych 3 Wypłaty z rachunku (wypłata gotówki wyłącznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wypłaty gotówkowe nie są realizowane) Opłata 3.1 Wypłata gotówkowa od transakcji Lp. Rodzaj czynności/usługi 4 Polecenie przelewu 4.1 Prowizja za realizację przelewu w obrębie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A * 4.2 Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego 4.3 Realizacja polecenia przelewu do ZUS i US 4.4 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET Opłata - dla kwot od 1 mln zł - dla kwot poniżej 1 mln zł 40,00 zł 4.5 Dyspozycja przelewu z przyszłą datą realizacji 4.6 Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale), pobierana dodatkowo do opłaty za przelew** 4.7 Realizacja polecenia przelewu na zlecenie organu egzekucyjnego lub innej uprawnionej instytucji 4.8 Realizacja polecenia przelewu związanego z dyspozycją wypowiedzenia umowy/rachunku bankowego*** * pierwszy przelew w miesiącu w obrębie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A. jest realizowany bez opłat, każdy następny, zgodnie z powyższą opłatą ** nie dotyczy przelewów w ramach DB Polska S.A. *** opłata nie jest pobierana w przypadku gdy saldo likwidowanego rachunku jest mniejsze niż. 3

4 5 Zlecenia stałe i jednorazowe 5.1 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o stałej kwocie w Oddziale, Internecie i Teleserwisie od każdego zlecenia 5.2 Ustanowienie lub modyfikacja zlecenia o zmiennej kwocie od każdego zlecenia 5.3 Odwołanie zlecenia stałego 5.4 Realizacja zlecenia stałego * od zlecenia 5.5 Złożenie w Oddziale przelewu z odroczoną datą płatności** * nie pobiera się opłaty za realizację zlecenia stałego w obrębie DB Polska S.A. ** opłata dodatkowa do opłaty za przelew 6 Polecenie zapłaty 6.1 Obciążenie rachunku dłużnika kwotą wynikającą z otrzymanego przez Bank polecenia zapłaty i przekazanie środków pieniężnych do banku wierzyciela: 6.2 Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zapłaty z banku wierzyciela z powodu braku środków na rachunku dłużnika 6.3 Przyjęcie od dłużnika pojedynczego odwołania polecenia zapłaty, jeżeli zostało złożone w terminie: - 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego - w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej - 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego w przypadku pozostałych dłużników od polecenia zapłaty Usługi nieuwzględnione w części dotyczącej Rachunku db Oszczędna Firma i możliwe do zrealizowania przez Bank realizowane są na zasadach określonych w pozostałych częściach Tabeli Prowizji i Opłat Lp. Rodzaj czynności IV. Operacje gotówkowe 1 Wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku Na rachunki osób fizycznych prowadzone w DB Polska S.A. 1.1 (wpłata w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są realizowane) 1.2 Na rachunki przedsiębiorców prowadzone w DB Polska S.A. (wpłata w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są realizowane) 0,40% min. 6,00 zł 0,30% min. 4,50 zł Na rachunek przedsiębiorcy prowadzony w DB Polska 1.3 S.A. w formie pakietów zamkniętych (wpłata w PLN, USD, 0,30% min. 60,00 zł EUR w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są realizowane) Wystawienie protokołu wystąpienia różnic kasowych 1.4 (ilościowych/jakościowych) we wpłacie zamkniętej w oddziale od protokołu 1.5 W monetach w ilości powyżej 50 sztuk Uwaga: opłata dodatkowa do pkt ,60% min. 2 Wpłaty gotówkowe w PLN w pakietach zamkniętych z dostarczaniem ich przez Klienta do liczarni 2.1 Na rachunek przedsiębiorcy: w trybie standardowym 0,10% min. 5,00 zł w trybie awaryjnym 0,15% min. 5,00 zł 2.2 W monetach w ilości powyżej 50 sztuk* min. 2.3 Wystawienie protokołu wystąpienia różnic kasowych (ilościowych/jakościowych) we wpłacie zamkniętej w liczarni od protokołu * opłata dodatkowa do pkt Wpłaty gotówkowe w USD, EUR w pakietach zamkniętych z dostarczaniem ich przez Klienta do liczarni 3.1 Na rachunek przedsiębiorcy: w trybie standardowym 0,25% min. 5,00 zł Wystawienie protokołu wystąpienia różnic kasowych 3.2 (ilościowych/jakościowych) we wpłacie zamkniętej od protokołu w liczarni 4 Wypłata z rachunku (wypłata w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wypłaty gotówkowe nie są realizowane) w Oddziale 4.1 Wypłata z rachunku bankowego 0,40% min. 6,00 zł Awaryjna wypłata gotówki w kwocie powyżej ustalonego dla danego Oddziału limitu wypłaty gotówkowej podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu (wypłata z wszystkich typów rachunków) Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówki, podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu (wypłata z wszystkich typów rachunków) dodatkowa opłata liczona od nadwyżki powyżej kwoty limitu wypłaty gotówkowej ustalonego dla danego Oddziału 0,30% min. 4,50 zł 0,50% od awizowanej kwoty* 0,50% min. 3,00 zł min. 3,00 zł * wypłaty przewyższające w danym dniu jednorazowy limit wypłaty w oddziale dla jednego klienta wymagają uprzedniego zgłoszenia w jednostce Banku, w której ma nastąpić wypłata co najmniej na dwa dni robocze przed terminem wypłaty 5 Wypłaty gotówkowe w PLN w pakietach zamkniętych z dostarczeniem ich do liczarni Klienta 5.1 Wypłata gotówki w PLN w pakietach zamkniętych dostarczanych z liczarni do Klienta 5.2 W monetach w ilości powyżej 50 sztuk Uwaga: opłata dodatkowa do pkt ,40% min. 150,00 zł min. min. 3,00 zł min. 3,00 zł 4

5 V. Karty płatnicze 1 Karta VISA Business Electron EMV (mikroprocesor) 1.1 Wydanie karty* 1.2 Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej z uwzględnieniem postanowień pkt Wznowienie karty na kolejny okres 1.4 Obsługa karty od karty pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca po dokonaniu aktywacji 3,50 zł** 3,50 zł 1.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 1.6 Wypłata gotówki: w bankomatach DB Polska S.A. oraz w sieci EURONET - w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków w Polsce - w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków za granicą Zastrzeżenie karty (nie dotyczy zgubienia lub kradzieży 1.7 wówczas bezpłatnie) Zmiana na wniosek Klienta dziennego limitu transakcji 1.8 bezgotówkowych oraz / lub gotówkowych w Oddziale Wydanie karty w trybie ekspresowym (doręcznie kurierem na adres korespondencyjny Klienta) 1.9 Uwaga: dotyczy sytuacji, w której klient wnioskuje o przesłanie karty w trybie pilnym Nadanie lub zmiana kodu PIN w IVR: pierwsze nadanie kodu PIN zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza) zmiana kodu PIN w IVR (każda kolejna) od transakcji od czynności od karty od czynności 2,50 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 2,00% min. 6,00 zł 1,50% min. 4,00 zł 2,00% min. 6,00 zł 30,00 zł 5,00 zł 30,00 zł 1,00% min. 3,00 zł * karta Visa Business Electron nie jest wydawana do rachunku db Oszczędna Firma/db Firma z Przyszłością ** w przypadku wykonania przy użyciu karty VISA Business Electron min. jednej transakcji finansowej w ciągu miesiąca kalendarzowego, opłata za kartę nie jest pobierana; do 30 listopada 2012 roku opłata za kartę nie jest pobierana dla pakietu dbnet Biznes 2 Karta MasterCard Business Silver 2.1 Wydanie karty 95,00 zł 80,00 zł Wydanie nowej karty w miejsce karty zgłoszonej jako ,00 zł zniszczona, skradziona lub zagubiona od karty 2.3 Opłata roczna za kartę 95,00 zł 80,00 zł 2.4 Wznowienie karty na kolejny okres 2.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 1,00 % 0,50 % 0,00 % 2.6 Wypłata gotówki w bankomacie od transakcji 3,50% min. 2.7 Zmiana na wniosek Klienta miesięcznego limitu wydatków 5,00 zł 2.8 Awaryjna wypłata gotówki za granicą 95 USD 2.9 Wydanie karty zastępczej za granicą 148 USD Opłata za przesłanie karty w trybie ekspresowym (kurierem) 2.10 Uwaga: dotyczy sytuacji, w której Klient wnioskuje 30,00 zł o przesłanie karty w trybie pilnym 2.11 Przekroczenie limitu na karcie 2.12 Wysłanie monitu 2.13 Nadanie kodu PIN w IVR 2.14 Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza w okresie ważności karty) 2.15 Zmiana kodu PIN w IVR (kolejne) 5,00 zł 2.16 Miesięczny wyciąg z karty (zbiorczy i szczegółowe) 2.17 ubezpieczeń do karty 3 Karta MasterCard Business Gold 3.1 Wydanie karty 250,00 zł 180,00 zł Wydanie nowej karty w miejsce karty zgłoszonej jako ,00 zł zniszczona, skradziona lub zagubiona od karty 3.3 Opłata roczna za kartę 250,00 zł 180,00 zł 3.4 Wznowienie karty na kolejny okres 3.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 1,00 % 0,50 % 0,00 % 3.6 Wypłata gotówki w bankomacie od transakcji 3,50% min. 3.7 Zmiana na wniosek Klienta miesięcznego limitu wydatków 5,00 zł 3.8 Awaryjna wypłata gotówki za granicą 95 USD 3.9 Wydanie karty zastępczej za granicą 148 USD Opłata za przesłanie karty w trybie ekspresowym (kurierem) 3.10 Uwaga: dotyczy sytuacji, w której Klient wnioskuje 30,00 zł o przesłanie karty w trybie pilnym 3.11 Przekroczenie limitu na karcie 3.12 Wysłanie monitu 3.13 Nadanie kodu PIN w IVR 3.14 Zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza w okresie ważności karty) 3.15 Zmiana kodu PIN w IVR (kolejne) 5,00 zł 3.16 Miesięczny wyciąg z karty (zbiorczy i szczegółowe) 3.17 ubezpieczeń do karty 5

6 VI. Rozliczenia w obrocie dewizowym 1 Przelewy wychodzące 1.1 Przelewy wysyłane, kierowane poza obszar EOG złożone w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Teleserwisu 1.2 Przelewy wysyłane, kierowane poza obszar EOG złożone za pośrednictwem systemu db easynet lub db powernet Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie jednego z tych krajów złożone w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Teleserwisu Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie jednego z tych krajów złożone za pośrednictwem systemu db easynet lub db powernet 1.5 Przelewy europejskie wysyłane 1) Prowizja za koszty innych banków - dotyczy zleceń 1.6 z pkt.1.1 lub Dodatkowa opłata za realizację zleceń z pkt. 1.1.,1.2., lub 1.4. z zerową datą waluty w walucie EUR lub USD 3) Realizacja w trybie pilnym Uwaga: opłata dodatkowa 1.8 do zleceń 1.1.,1.2.,1.3. lub 1.4. składanych w formie papierowej za realizację zlecenia w dniu przyjęcia. Anulowanie niezrealizowanego przelewu zagranicznego 1.9 na wniosek zleceniodawcy 2 Przelewy przychodzące 2.1 Przelewy otrzymane spoza obszaru EOG 4) od zlecenia min. 30,00 zł max. 250,00 zł min. 30,00 zł max. 250,00 zł 0,30% min.50,00 zł max.250,00 zł 0,15% min. 30,00 zł max. 187,50 zł 0,30% min.50,00 zł max.250,00 zł 0,15% min. 30,00 zł max. 187,50 zł 5,00 zł 2) 65,00 zł 50,00 zł 0,10% min. 30,00 zł max. 125,00 zł 0,10% min. 30,00 zł max. 125,00 zł Przelewy otrzymane z obszaru EOG w walucie jednego 2.2 z tych krajów od zlecenia 2.3 Przelewy europejskie otrzymane 5) 1) Przelew europejski jest dostępny wyłącznie w systemie db easynet i db powernet. 2) pierwszy przelew w miesiącu gratis dla pakietu dbnet Biznes. 3) Środki będą dostępne dla banku odbiorcy w dniu realizacji zlecenia. Uwaga: a) w informacjach dodatkowych lub szczegółach zlecenia należy umieścić informację zerowa data waluty b) zlecenie musi być złożone przed godziną c) jeżeli warunki z pkt. a) lub b) lub a) i b) łącznie nie zostaną spełnione to zlecenie zostanie zrealizowane z jednodniową datą waluty bez pobierania dodatkowej prowizji. 4) EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein. 5) Przelew w walucie EUR otrzymany od banku będącego uczestnikiem systemu SEPA. Lp. Rodzaj czynności/usługi 3 Czeki bankierskie Wystawienie czeku czeku 1,50% min. 50,00zł max 250,00zł 3.2 Wysłanie czeku na adres beneficjenta za przesyłkę 50,00 zł 4 Inkaso czeków 4.1 Inkaso czeków z wystawienia zagranicznego 5 Inne czynności związane z usługami wymienionymi w pkt. 1, 2, 3 wykonywanymi na indywidualne zlecenie Klienta czeku plus koszty banków zagranicznych, jeśli nie zostały pobrane przez bank zagraniczny Opłata 1,00% min.35,00 zł max 250,00 zł 5.1 Anulowanie polecenia wypłaty lub zmiana instrukcji do polecenia wypłaty 50,00 zł plus koszty banków zagranicznych 5.2 Wykonanie dyspozycji reklamacyjnej, w tym poszukiwanie płatności w bankach zagranicznych 60,00 zł plus koszty banków zagranicznych 5.3 Wysłanie na zlecenie klienta innego komunikatu SWIFT 50,00 zł 5.4 Wydanie kopii komunikatu SWIFT zrealizowanego wychodzącego zlecenia zagranicznego od wydanej kopii komunikatu SWIFT 6 Inkaso dokumentowe importowe 6.1 Wydanie dokumentów handlowych i/lub finansowych w zamian za płatność, za akcept traty lub weksel własny 6.2 Wydanie dokumentów bez zapłaty 150,00 zł 6.3 Przekazanie praw z dokumentów inkasa adresowanych na Bank, drogą cesji lub indosu 200,00 zł min. 250,00 zł max. 600,00 zł 6.4 Zmiana warunków inkasa 100,00 zł 6.5 Przekazanie bankowi podawcy częściowych kwot inkasowych 100,00 zł Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub 6.6 dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) 7 Inkaso dokumentowe eksportowe 7.1 Przyjęcie zlecenia inkasa eksportowego za każdą czynność 80,00 zł min. 250,00 zł max. 600,00 zł 7.2 Zwrot dokumentów 150,00 zł 7.3 Oddanie weksla do protestu na rachunek podawcy inkasa 300,00 zł + opłaty notarialne+ koszt tłumaczenia 7.4 Anulowanie zlecenia inkasowego/zmiana zlecenia inkasowego 100,00 zł 7.5 Przesłanie dokumentów pocztą kurierską 250,00 zł 7.6 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) 8 Akredytywa dokumentowa importowa za każdą czynność 8.1 Preawiz otwarcia akredytywy 100 zł 8.2 Otwarcie akredytywy Uwaga: płatne z góry za każdy rozpoczęty kwartał ważności akredytywy Akredytywa zabezpieczona środkami Klienta (z góry) 0,15% min. 300,00 zł Akredytywa zabezpieczona w inny uzgodniony z Bankiem sposób min. 300,00 zł 8.3 Zmiana warunków akredytywy Uwaga: w przypadku równoczesnych zmian kilku warunków akredytywy opłaty nie kumulują się, pobiera się jedną, od zmiany o najwyższej opłacie 80,00 zł 6

7 Przedłużenie terminu ważności akredytywy Uwaga: płatne z góry za każdy dodatkowy, rozpoczęty kwartał ważności akredytywy Podwyższenie kwoty akredytywy Uwaga: płatne z góry za każdy rozpoczęty kwartał ważności akredytywy, licząc od daty podwyższenia podwyższenia jak za otwarcie akredytywy jak za otwarcie akredytywy Inne zmiany warunków akredytywy 200,00 zł 8.4 Podjęcie i sprawdzenie dokumentów min. 300,00 zł 8.5 Przekazanie praw z dokumentów adresowanych na Bank, drogą cesji lub indosu 200,00 zł 8.6 Odroczenie płatności Uwaga: pobierane z góry za każdy rozpoczęty miesiąc, licząc od daty wydania dokumentów płatnikowi, płatne w dniu wydania dokumentów 0,10% min. 250,00 zł 8.7 Anulowanie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy 100,00 zł 8.8 Sporządzenie wzoru akredytywy 100,00 zł 8.9 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) za każdą czynność 9 Akredytywa dokumentowa eksportowa 9.1 Awizacja akredytywy eksportowej 0,10% min. 250,00 zł 9.2 Potwierdzenie akredytywy zgodnie z indywidualnymi warunkami 9.3 Badanie i wysyłka dokumentów w ramach akredytywy min. 300,00 zł 9.4 Odroczenie terminu płatności w ramach akredytywy niepotwierdzonej 0,10% min. 250,00 zł 9.5 Odroczenie terminu płatności w ramach akredytywy potwierdzonej zgodnie z indywidualnymi warunkami 9.6 Podwyższenie kwoty akredytywy/przedłużenie terminu ważności dotyczy akredytywy potwierdzonej zgodnie z indywidualnymi warunkami 9.7 Przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta. Uwaga: Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, o ile nie ustalono inaczej min. 300,00 zł 9.8 Awizacja zmiany warunków (innych niż wymienione w pkt. 9.6) akredytywy potwierdzonej lub niepotwierdzonej 9.9 Anulowanie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy 100,00 zł 80,00 zł 200,00 zł 9.10 Przesłanie dokumentów pocztą kurierską 250,00 zł 9.11 Wstępne sprawdzenie dokumentów 9.12 Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia) za każdy pełny komplet dokumentów za każdą czynność 300,00 zł 80,00 zł XI. Pozostałe prowizje i opłaty 1 Związane z obsługą rachunku 1.2 Udzielanie informacji o stanie salda na rachunku poprzez Internet i Teleserwis Przyjęcie dyspozycji blokady środków celem zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonych przez 1.3 DB Polska S.A. 1.4 Przyjęcie dyspozycji blokady środków na określone cele, inne niż w pkt. 1.3 min. 20zł Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym związanych z zabezpieczeniem 1.5 należności Banku (udzielenie kredytu pożyczki) Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, związana z celem innym niż 1.6 wymieniony w pkt Aktualizacja karty wzorów podpisów 1.8 Potwierdzenie dokonania transakcji 1.9 Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym Uwaga: za każde rozpoczęte 20 pozycji 25,00 zł + 50,00% za poprzedni rok 1.10 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub stanu rachunku + 5,00 zł za każdy dodatkowy rachunek 1.11 Sporządzenie opinii bankowej min. 50,00 zł 1.12 Wydanie potwierdzenia zgodności podpisu z wzorem na karcie wzorów podpisów Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 1.14 Udzielenie pisemnej informacji o stanie zadłużenia, stanie rachunku bankowego, itp. Na wniosek organów uprawnionych przez ustawę a) w przypadku udzielenia informacji wymagającej sprawdzenia ewidencji księgowej w jednej jednostce organizacyjnej DB Polska S.A. b) w przypadku udzielenia informacji dotyczącej sprawdzenia ewidencji księgowej w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej DB Polska S.A. razy liczba jednostek na zasadzie wzajemności, c) w przypadku udzielenia informacji na zlecenie innych banków min. 20zł Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu oraz ich części ,50% min.10 zł (opłaty pobierane są z rachunku) 1.16 Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od chwili otwarcia na wniosek Klienta 2 Inne 2.1 Przyjęcie zlecenia zastrzeżenia rachunku, dokumentu tożsamości, itp. 40,00 zł Sporządzenie i przesłanie wezwania do zapłaty lub upomnień (np. z tytułu braku spłat 2.2 zadłużenia, powstania salda debetowego, itp.) Sporządzenie / wydanie potwierdzenia o stanie zobowiązań lub należności Klienta wobec DB Polska S.A. 2.3 od rachunku Na potrzeby firm audytorskich lub biegłych rewidentów upoważnionych przez Klienta +50,00% za lata ubiegłe 2.4 Wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych. za każdy rok min. 2.5 Przedstawienie weksla do inkasa ustalana indywidualnie 2.6 Realizacja płatności z tytułu inkasa weksla od płatności 50,00 zł 2.7 Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia weksla ustalana indywidualnie min. 1000,00 zł 2.8 Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości (wysokość opłaty ustalana indywidualnie) 3 Usługi nieuwzględnione w niniejszej tabeli, a możliwe do zrealizowania przez Bank wysokość opłat i prowizji ustala Dyrektor placówki w porozumieniu z Departamentem Sprzedaży Sieci Oddziałów lub Dyrektorem Departamentu Centrum Finansowego dla Firm 7

8 Rodzaj czynności/usługi Kanał Oddział Dyspozycje wprowadzone Dyspozycje Teleserwis db easynet db powernet do systemu bankowego papierowe w Oddziale w dniu przyjęcia XII. Godziny graniczne przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu roboczym Przelewy krajowe w PLN Przelew zwykły (ELIXIR) 15:00 15:00 15:00 15:00 Przelewy SORBNET realizacja 15:30 15:30 15:30 15:30 Przelewy ZUS i podatku następnego dnia 18:00 18:00 18:00 roboczego w godzinach pracy Oddziału Przelewy między rachunkami w DB Polska S.A. 19:00 19:00 19:00 Przelewy w obrocie dewizowym Przelew wysłany poza EOG 1) realizacja 13:00 13:00 następnego dnia 13:00 13:00 Przelew wysłany do EOG w walucie jednego z krajów EOG 1) roboczego 14:00 14:00 Przelew europejski wysłany 2) niedostępne niedostępne niedostępne 15:00 15:00 1) EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein 2) Przelew w walucie EUR wysyłany do banku będącego uczestnikiem systemu SEPA dostępny wyłącznie w systemie db easynet i db powernet 8

9 Informacja o ustawowym systemie gwarantowania środków 1. Uczestnictwo Banku w ustawowym systemie gwarantowania i zasada jego funkcjonowania Deutsche Bank Polska S.A. jest objęty obowiązkowym systemem gwa- rantowania środków. Celem obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych jest zapewnienie deponentom wypłaty środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. Niedostępność środków oznacza sytuację, w której środki gwarantowane są należne, lecz nie mogą być wypłacone od dnia zawieszenia działalności banku (dzień niedostępności środków). 2. Zakres przedmiotowy ochrony przysługującej ze strony systemu (środki gwarantowane) 2.1. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi, powiększone o należne odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665), o ile stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku - do wysokości określonej ustawą, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz środków, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem zawieszenia działalności banku. Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową - do dnia spełnienia warunku gwarancji) równowartości w złotych euro - w 100%. Kwota wskazana w zdaniu poprzedzającym określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Wysokość maksymalnej kwoty gwarantowanej może ulec zmianie. Aktualna wysokość tej kwoty dostępna jest na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Dzień spełnienia warunku gwarancji oznacza dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku. 3. Zakres podmiotowy ochrony przysługującej ze strony systemu (deponent) 3.1. Deponentem, który może być uprawniony do otrzymania sumy gwarancyjnej, jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, szkolna kasa oszczędnościowa, pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa - będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania, potwierdzoną wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna przed dniem niedostępności środków. W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób - w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie - w częściach równych. W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej - deponentem jest ta spółka Za deponenta nie będzie uznany: a) Skarb Państwa, b) bank krajowy, bank zagraniczny oraz instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, c) podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), d) podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), e) podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202, z późn. zm.), f) podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), g) podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., nr 159, poz. 1667, z późn. zm.), h) jednostka organizacyjna, która zgodnie z treścią art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694, z późn. zm.), nie jest uprawniona do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego, i) akcjonariusz banku posiadający w dniu zawieszenia działalności banku pakiet co najmniej 5% akcji, a także osoba, która w stosunku do niego jest podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu art. 3 pkt 16 i 17 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, j) członek zarządu i rady nadzorczej banku oraz osoba pełniąca w tym banku funkcje dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu, jak również dyrektor i zastępca dyrektora oddziału tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zawieszenia działalności banku lub spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji. 4. Informacja o braku ochrony gwarancyjnej wierzytelności Ochrona gwarancyjna nie obejmuje przypadków, gdy: a) wierzytelność, powstająca w związku z wykonywaniem czynności bankowych, nie będzie chroniona przez ustawowy system gwarantowania, w szczególności jeżeli osoby korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z usług banku nie mogą być uznane za deponenta w rozumieniu niniejszej ustawy, b) w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, bank wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne. 5. Informacja o istnieniu ochrony gwarancyjnej wierzytelności wobec Banku powstających w związku z wykonywaniem niniejszej czynności Biorąc pod uwagę zakres ochrony gwarancyjnej przyznanej przez ustawę z dnia 14 grudnia 1994r. (tj. Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 711 z późn. zm.) o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wierzytelności powstające wobec Banku w związku z wykonywaniem niniejszej czynności są chronione przez ustawowy system gwarantowania do wysokości określonej w art. 2 pkt 2 oraz art. 23 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (informacja wskazana w punkcie 2 powyżej), chyba że w stosunku do tych środków orzeczono albo zostanie orzeczone prawomocnym wyrokiem, iż pochodzą z przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego. 9

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 01 sierpnia 2014 roku Tryb pobierania prowizji/ Cześć I.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 13 marca 2014 roku Cześć I. Obsługa rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A.

Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. DLA PRZEDSIÊBIORCÓW zwana dalej Tabel¹ prowizji i op³at - dla przedsiêbiorców obowi¹zuje od 24 października

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 3 czerwca 2013 r. 1 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (WYCIĄG) Spis treści Postanowienia ogólne 2 Część i. Standardowa oferta depozytowa 4 Część ii. Pakiety i rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 13 z dnia 10.10.2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 1 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Katowice, 1 stycznia 2012 r. Strona 1 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 01.03.2013 r. 1. Niniejsza Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych, zwana

Bardziej szczegółowo

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/B/205 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 24.03.205 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Brańsk, 205 r. Spis treści DZIAŁ. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1. Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster Obowiązuje od 23.01.2012 I. Pakiety usług bankowych Rodzaj czynności / usługi Stawka prowizji lub opłaty Częstotliwość naliczania opłat A. Pakiet ProAktiv: 60,00 PLN 1. Otwarcie rachunku bieżącego bez

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 CENNIK USŁUG dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw stanowiący również dokument określany w obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Warszawa, 01 lipca 2015 r. 1 Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo