Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim"

Transkrypt

1 / Wydane _ Trec ŁODZ eartek S serpna 989 rku Rk LXV PL SSN 008TTOT deń 80 (997) Nr ndeksu 3600ł brad Sejmu e sł a Cesła Kscak na kt6sejm płał premera Zstał nm re łsał 37 psł6 prtec był 73 a strymał sę d łsu 0 psłó D statnej ch ne był am cy uda sę apbec kryys r;abnetemu Kandydatura C Kscaka była tarce kntestana pre pycję a te trudn był predeć jak będą łsać cłnke kubó pseskch płącnych kacj! kubem PZPR który jeunnacne p edał sę a kandydatem łsnym pre preydenta Preydent Na pcątku jednak treba był amknąć knkretną decyją burą debatę tcącą sę ppredne!o dna kół nbsku ps Ry Cuker jak meter sarda Buaja (OKP) sprae płana nadycajnej kmsj sejmej która cenłaby dała pryjął ne premera Wcraj preydent Pskej Recypsptej Luej Wjcech Jaruesk pryjął Cesłaa Ks caka któremu łżył ratuacje ąku płanem pre Sejm na stansk preesa Rady Mnstró Cesła Kscak łfrm>ał preydenta kerunkach frmana ne rądu ntencją jak najsersej repreentacj nm pdstaych sł tycnych na se kraju Ny premer łżył craj ł yty m n M F Rakskemu M Kakec A Stemachskemu W ąku płanem pre Sejm na stansk preesa Rady Mnstró Cesła Kscak try ma depese (ratuacvna d Rady fnstró ZSRR Kjó Zaaene Górna cęść fasady pcty łó nej Kje aała sę śrdę dnach scytu Pd ałam ruó uęen ta ude pdała Atenca Reutera nś! ustępujące rądu Mecysła dące daek pa cenę e dałaśc musają Kub Psesk PZPR ycfana pparca da jnej płane msj nadz ke ps Andrej Kern rokp) ystąpł krytycną cena trkej debaty Była t peana yped dał systkm a >rakty7ne ncym W knsekencj skaaśmy rąd jesce pred nasą decyją na ednne ysłuchane dystany pre p0ycję Z prykrścą kusj która była absutne nepsterdamy że prebe dyskusj trebna Gr nam że aadamy jej charakter kmat a także re Pskę Te sa psła caa ba akcje na rece yażne y nardła kaskam (DALSZY CĄG N A STR 3) ped cłnkó rądu ych ZA PRZED KURTYNĄ a F Rakske P tarcu brad autr te nsku sfrmułał pracany je kube prjekt uchały Sejmu tej spra\vysłannka) e P cym n6 sę acęł Na dy reał sę uek njs sę rażene akby były móncę sedł ps Maran Orerpcęce da strn; ca ue je>d na ajmający chsk (PZPR) który łżył ś \Vejcrajsych bact apyta Grv "" LJp; ) c;uf!tp r" adcene se kubu Kub (D \LSZV C \G A STR!) saę łam chdące na pedał yrał dę na pbrnsłaa Geremka sanse płane kmsj nadycajnej a stana ekęj ka c j Cy cs był t synał ż nranemy aby cena ustępujące rądu była se pd tym ędem J W! bektyna Synał kubu menł? pełn Wsytk pstaje ne stał jednak łaśce dcy jak byt)" tpar T > apaur dane sefa OKP m łj >tan;< też jakby kcmentar cra j sych kuuarych reeacj któ rych był b?haterem x\n We tret póny{!h ecrnych bradjay ku by praem seske kac j Najp er a ptem każdy shna Jak u ; n ł nam jeden ssdch p )só na ch sptkan u dcstp sc samen u pre d n qcenu \eksandr Bentksken u j 0 món łasu>n 0 cktórvc!j se 990 dne ustaą ku u be c?espmcy da Psk Zameramy spra m\enu nejsej k nsu tac j starcyć Psce sr kukurydy Wcraj e psjć tym masła aeżnśc d psadanych pre nas mżśc Zakła prede svstk m!uw(?" pryna damy że stay te będą meć był Sejmu c najmnej dn ę pred rpcecem ;brn< charakter darny <n;a n jed p!pechu W Prdukty te będą sptzedaane Psce a uyskane ten sp b na 85 apedan pnsób śrdk staną ykrystane ne sntkan e kubu ZSL Psta OKP którv p?du rdarc a rju rncta pske Predsęęce t pmże ła śród rn kó me pncv <eś dć pły refrmy cen rynk c cyć na ch p>parce Autrem tych rynanych strych espr7eć dase ysłk łsan u nre<" kanddture jó jest cły prjektant saukerunku J!OSpdarcej ptycnej ;en C Kscaka adła aryt dyjsk Yahya A Bhr Zap r<cnberaacj sterda śad metyka Chć n esbn ne były tał je Pa yżu pdcas pkakuuare kme nar e że stat n ó [ckcj jes nnmc h preydenta USA!89 9! (Od specjane yłane żynśc a statn deń pred padkupn tym skepe łasca męsa edn aż 360 k apene esce dłu nas Wcrajsa staa ak nas ne puśc Pneaż jednak ne pnfrmała ker Mara Stępeń samym rażenam cłek ży była nacne mnejsa nż teje każdy nas ceśne cy musny będe pójść późruej (DALSZY CĄG NA STR!) skepu męsne rbć akupy Na c m cyć c który rb t craj? Ośadcene D skepu męsne pry u Dą brske 9 ran starc 5 k męsa (karcek bruch łpat ka spnder) 0 k smacu 5 k? słnny a łudnu 800 OOramych pusek knser Kejka była tak duża że ne meścła sę ść bsernvm netru P trech dnach które upłynęły bar napętej nerej at bm Bały Dm pubkał msfere p mese ednach śadcene preydenta Busha stał smnełe Ne dążn ż którym preydent sterda tvk spredać smacu Mże da Stany Zjedncne udea nar pskemu prces demkratyacj datkej pmcy Gt jesteśmy sterda ś adcene starcyć Psce rku fnansym 990 pmcy ży nścej yskśc 50 msę nó aró W ramach tej pmcy ec bę sę cęśc fasady na jprapb de na ykracać pa te ramy nej prycynły sę uene des starcymy 8 tysęcy tn nady!ek żynścych rku fnane cne rażene nym cenam M te że yżką G preydenta Busha O d łkvej pm cy U A da P sk pcty W prekaanym ne dennk materae fm9yrn Wrema" pkaan ak setk pracnkó m!hcjantó rypadkvch re chdnó pradv atce ratunką usłują<! tr! sób u ęnych d t?ruam Rannych żn spta D traed sł p łudnu kedy aró n pcta ak hska stacja metra były ypełnne udżm który ys pracy D sunęca apeż pmże cała dyskanu ppk Hnsa Z kmunkatu pubkane tuacja prsyła s;ę" tn abt że by dasych akładnkó Watykane ynka papeż Jan Paeł dpadając na prśbę preydenta Stanó Busha Gere a Zjedncych yrał tść pmcy dyskanu cała ppłk arm ameryprkańskej Wama Hn& ane najprapbnej pesane Lbane pre cłn kó prrańske urupanda śrdę Znó śne Dś mamy cartek 3 serpna Słń<e e ł d 459 ajde aś 0ł Wj rske Tatrach Rk 989 prejdje krnk W BRYTANA Z bay amerykańskch sł petrnych GreenTatr jak adający pd ę ham Cmmn rpęt ycfyane raket Jdrych dne a dem anma pych Zmy radeckamerykańskm układem kdacj raket jądrych śre ra e ne był sna kaała se dne kr6tse asęu Będą ne pretransprtane bay n ełaskaa at pa ra dru prystane Arna tam nscne N aładunek rakt na samt ns pady śneu bm d 9 transprty Gaaxy na Kasprym temperatura ycaf Reuter teeft nsła mnur jeden sypały kruna Zakpanem py" śneu W Pdtatru antan tyk sedem stpn W krese d cerca bvł aede kka dn prade tetne pdy W eu bektach hteych casych łą C7n> rf"reane Utrymuje sę napęce ą ku ne yjaśnym sam kejnych dóch akładnkó któprżą d rych rekucją nedałku ekstre mstycme ranacje sytó bańskch D Lbanu udał sę specjany ysłan nk ONZ ceu ynecjana unena adadnkó ra amr3!e 7naeena cała pre terrry>stó ppłk H<nsa amerykańska na MChć fta ru Sród7emnym stała pstaprees ŁBR SA Janusa łuck na stan pta 4 akrę pedał nam że persy etap tó płyne kerrku Lbanu dałanśc spók t prdukcja fcjane kła amerykańsk!e prójakby płsk materałó buanych pyłó bują ycsać dymncych nasych eektrce USA ameray!nterenać m płn fabryce mó pry u tarne prec\v terrrystm Lej ra sfnansane m Lbane NemmeJ PentaQn PŻYnaje!e arma raża kestę nterencj mtarnej dyby ay(dalszy CĄG NA SR!) Gabet" da buncta śrska pyłó pstane (NF WŁ) Zespó Eektrcepł n Łódk Bank Rju KBO Wschód" predsębbrst Prefabet" PTSB Transbud" Urąd Masta Łd dały p 0 mn6 pdpsały craj akt ntarany Gu! uucł na kana Wtrąc spółkę GAZBET" Nedłu de rpcne sę emsja kejnych ŁKS yrał e Sąskem e akcj Chyba art kupć pneaż pre desęć at kaptał Wrcłau nny będe d pdatku chd e (Sceóły na str!) TAAAK SUJ\f ędkar Zachdnnemeck tych dnach pry apre Thuesfed Dnej Saksn suma bryma dłuśc 9; cm a 49 k W krnce ędkarskej RFN jest t dru te rdaju ka krałny dach te ju Trech ud pre półtrej bry dny samtał sę mem nm ycąnęt r na łł perchnę Maska pśmertna Stana jest jednym eu ekspnató na tartej bm \V Mske ystae Chrusc tamte 0 ał" Wee pkaanych tu ekspnat6 ndy ne był ustępananych pubcne a tąd CAF TASS teeft PLANTACJA MAKU OPDMOWEGO NA TERENm SZPTALA Nrer pantaej maku pume Jak na rnę su 00 rśn kt6rych upraa jest abrnna pre ustay kraju rsł na terene kół sptaa którym ecy sę narkman6 Jak pnfrmała prasa jesptaa peęrnarek dna Gastad" erała kka mak6 by bó s6j pk6j Ne edała jednak jake rśny pajej kdanka dły jej k epej nająca btankę rpnała nebepecne rśny WY krystyane prdukcj herny eała pcję której funkcjnaruse sterd e na terene prysptanym naj aa sę pantacja maku pu me najęksa jaką kedykek naen Nre starsa peęrnarka AnneLse Berenhem śadcyła den nkarm że pacjenc ne m maku dyż ałyć pantacj nad6r nad nm jest ść ścsły Mm t jak ustałła pcja ktś pa pum Dtychcas ne ustan jednak kt t był pr MO Katastrfa samtu jske bm mejscsc Lece (j rske) mał mejsce tracny ypadek tncy W ynku derena em ą jske samtu drute typj Lm6" śmerć na mejscu pnósł je pt put pchr Jacek Bever W ynku ypadku brażeń nła ttakże ba cyna która cna stała trską peką meueła ródycmą UsZktenu budynku m esneż knstmkcja kane m nny bchdą Auust Lda Kamea Nkdem dnu dsejsym preujc da ł d nastę p jącą pt\!h t Eactmurene pcażnc duże Opady descu emp maks deń kł 7 st Watr umar k any p6łncnachdn Cśnene d 9 ynsł 9848 hpa (7387 mm) a tem> 54 st 909 Ur S P<tak peta Pskana ypadku 6et94 Zm J Cnrad (K na decynka nała ppareń psar rensk) stj)a na perchn k j 98 Zm J Grsksk 0 prc cała O6ny stan decka jest danem ekary bry eektrnk radeektryk ne araża życu cł Sama rpac ne ab a eka na ydaje tyk j je łasne ręee Tatusu cy ne mbyś my pć sbe na kupn ramfnu? Precd całe mje tychcase yce spędłem teerem

2 Śąsk P knferencj 4 Psk sprae ŁKS (00) Ne tak dabeł (OBSŁUGA strasny WŁASNA) 0 PRUSK (47 mn) LESZCZYŃSK (57 mn) Z ZOBER (6 mn) ŚLĄSK Matysek Tęsrsk Jarsk Prusk Góra Tar dyrs Mandejec Mstur (d 7 mn Drącksk) G (66 mn Trjak) Chałaśkek Scha LKS Wźnak Bendksk Wencesk Gajesk Różyck Psk Lescyńsk Orc (d 46 mn Tracyk) Wescyck (d 57 mn Stefańsk) Grad Zber Żółta kartka Różyck (łks) Wdó 6000 Ne tak dabeł strasny Na śmeej skutecnej ppsując sę rcłaską pubcnścą nauurację jesennej rundy ŁKS pred ne ąkł sę cemstra Psk ma nakmtym skgks Katce Pbne był ym kntratakam W 56 mcraj e Wrcłau Rec r nuce Zber rał trech brń umała że trener L Jeersk có Sąska prekaując płkę na je płkare me craj y pe karne Bramkar Sąska ne jątk rasne mny Pre ne łał jej sęnąó Lescyńsk uderenem ł których fachcó ŁKS skaya skutecnym bramk ny óry na łek tabe" jak skerał dą pustej na rae yrya t całkem W seść mnut ptem padła de cydnjąca ycęste ŁKS nełym styu Oby tak daej Perse try kadranse mec; na bramka Zacęł sę d skna pdana Bendkske rcłaskm stadne tcyły sę e pd nakem mał cekaej ry Grda Ten mając ju nema cy Oba espły rały strżne m stą sytuację!!treecką pdał płkę mentam ręc bjaźe Już nadbeaące Zbera persej mnuce ppsał <ę sku Płkare Sąska chcąc menć tecną nterencja bramkar łks n ekrystny da sebe brót spra Wźnak yrał bem pjedy y atak0a pasją acęt nek sam na sam eksdea śca Ae prypmnał t race kem Chałaśkecem Ptóry aene łą mur Ne dały t nó 4 mnuee den też e!amnu próby f(ry pcv tycnej sytuacj Tęsrskm nej Sask rbł t tak jak cvn nasvch persłdane ra mcnną c!efen eksść syą a jedyne próba akcj ych \csłó Taką t mamy acepnych rający prde Z ę ber Drua pła spatkana bardej Na akńcene jesce jedna aprypadła ustu rcłaskm p0d6rka łódkm kbcm Chć acęł sę mść płkarske fatane da ŁKS Gajek tak Jak psaśmy rraea ybrał nefrtune ypradał płke sę były sepkcjner W Łaarek spd łasnej bramk e skcył Za nm me udać se daj a nej Prusk nc ne mał dncy GKS Katce Wja pedena tym mmence Kanas Ostatecne a Łaarkem "ndży ten statn Wźnak \NDRZEJ S?;YMASKJ "fprn ednak łdane W("e * Wde Ruch 03 (0) Ach ten Guc" 0 WARZYCHA (9 mn) 0 WARZYCHA (5 mn) 03 SZEWCZYK (60 mn) WDZEW Kretek Weór Lapńsk Pdsadł Csek Mchec Suc Myśńsk Auustsk (d 58 mn Paeec) Bayer Wraa (d mn Chdaksk) RUCH Kłdejcyk Frnaak Waescyk ChrTesk Waner Nak Gesr Łukask (d 8 mn Bnc) Secyk (d 68 mn Msór) Bąk Warycha Żółta kartka Łapńsk (Wde) Sedał M Lstkec (Wa) Wdó 8086 Te nkt racej ne spdea ;une ue mżna naeźć żad ych stó uspraedena ch sę A już apene nkt sympa ue stanął ałk pec tykó Wdea który prebe ustr Psk c sę dayjakś ubesk prysnc" cc nr u craj będe sę apene śru udaną nauj uracje LQej 0<;n pre uu>e dłue nce kna deskm stadne A tu ta t cum a persym rędze p ka padka tak bamaż! arm Wdea Ha sę decóż darają sę nepena vacy Ruchu T był ać y(chć ne jest t nkmu młe ; źne d persle utterenfa uk Ae żeby aż ak sę bac? WYNK n KOLEJK EKS est t ręc nerumałe TKA KLASY Sąsk ŁKS Ach ten Guc" dycha (00) GKS Mtr 0 (0) tce łódke espłu Wpra WDZEW RUCH 03 (0) e t najepsy ajdnk tej Górnk Lea (0) Sta "h pskej Lde Kró _ Załębe J ( )_ Lech >trecó" trymał qc asys Ompa co) \\sta c vjyśńske3 a jak achczałębe S Z () Jaea ptreba Vysskemu s na Zasa 0 (00) < pmcą nn kedy K Waryca był mał cny >re pertabela sy kadrans mecu Aę ptem 50 5 jak stał płkę t jnź był aruch 4 4 Ożene deskej bramk Załębe L 4 4 tachnał em już 9 mnuce 3 ŁKS 3 3 kńcył sę na strachu 4 Jaena 3 3 Tye że t>opuarny Guc" ne 5 Załębe S 3 eynał 0 mnut p per6 GKS sej próbe rał decnną łat 7 Lea ścą Weóra Wde stracł Mtr Ompa łuamkę Nestety ne persą ne Zasa slaną Lasy na e byca 0 3 łtyc butó" ne marnał t Sta 3 Wsła j ptórne pdana Secyka 3 nó da Ruhu Trece 3 Górnk 3 Lech był Secyk bsłużny p m 3 strsku pre Warychę 3 Sask 05 6 WDZEW stał sę Ruch prócł Chra trema punktam abejuż najbardej tym który cą raąc e sbą chyba systke nayke casem naet neprytn; deje dałacy deskch że ne rc na uśmech tsu) t n ch drużyna ma sanse na yacene tercnym sene matake a prede systkm ta rec kmprmtuąrvm styu na espłu eksprte" Aż strach pmyśeć c będe ne kmuetne ręc km>rmtarj sh craj na deskm sta deę prv Laenkskej Warsae B patrąc na t c preentał Wde craj trudn cyć na akekek sanse Smutne t ae Na spartakaych arenach Ke prade WEStA W WRÓBEL eccyny psta już tyk ensśc Ostrcu Sętkrykm akńcy ryaarję medae XV OSM płkare dn W satum dnu turneju Anana yrała ua Bytpm 47 Arkna e St Na tre Kryłatskje pucas nem Gró ą 5 a KSZO Ostrec Leą \Va 49 Mstrk ty karskch mstrst ZSRR padł rekrd śata etn A Krcenk tu hvła Ahna a jej adn!< R!FP P(SAK tytuł kró sąnął na dystanse km e stara trecó" ( bramk turne tu atrymane cas t0576 mn Ppredn rekrd naeżał \Ustra Gratuujęmy! jcyka M Vnncmby 083 mm Odbył sę sane Pucharu Eurpy tense stłym Mstr Psk knbet Włóknar Łóft Reran też craj druą ko persej Tunde sptka sę e ejkę sptkań mstrst!t sajcarskm espłem TTC Ver! Wynk Garda Wa sta au (na yjede) a prypadku St W 0 Smberk Shrka 0 ycęsta meny sę u sebe GKS Jastr Załębe Wb 0 Atus Judenbur SparkassP (AU rt Jec Lecha Gd O Stt stra) Jn Sta S 0 Fes<>va Sta Duży sukces mstrstach R 0 Pń s HJtnk H t hp\jcnych \VS dnósł W WKKW Bałtvk tp Górnk Wb Zb Janusesk Busłac któ Odra W MPdź Pn ry był łty meda Na cee Odra Wdsła 4 pkt) W Warne na mtędynar nr7ed >nnq a Staa Re ym turneju satkarek Warneń ÓW rnn 3 kt () ske at" rpcęła sę faa fnała Pk rające mejsca 58 p\rnały Akademka Warna 30 W druef ser sptkań rue n trecej pradący tabe!łersk Bruta yra e Staą Kntn 0 nne vnk Pca T Garda B \Vsła P Lecha T Stm Włóknar Pab 00 Wry s Włóknar A 0 AN NA NA MEDAL! W SKRÓLJE a Bruta na cee (WW) DZENNK todzk nr 80 (997) EXPRESS LOTEK SUPER LOTEK 3; Jak JUZ nfrmaśmy e trek dtbył>a sę Brukse knferencja 4 państ pranących espaeć efrmy Psce na Węrech CO daej? apytał krespndent PAP d}ektra <msj EWG Pab Benavdesa który st na CLee stabu krdynu ące tę a\jcję D perse reśna ucestrucy sptkana pryśą kmsj EWG psemne nfrmacje łas nych dustrnnych prramach fspółpracy) Pską Wtłram ra pr;edstaą se kncepcje spónych dałań Chd 7łas ca następujące spy pmc ynścą da Psk &Psób ykrystana prjektanych rekmpensat nestycje bu krajach ch chrną jnt ventures skene kadr (ŁasZa sfere usłu) datke mśc da pske ęerske eksprtu Ustan że kejne spkane udbęde sę na tym samym "7CZebu e reśnu paźdernku Zstaną ócas predyskutnane m n keste aprsend róneż nnych krajó Wpónej akcj ra łana knferencj na scebu mn<rteranym Pny ka P Benavdes ptnfqmał że parafane umvy Pska EWG handjju spółpracy spdarcej dbęde skej łsane ne ptverdł tak daek dąych nsk JaJk spekuan na anę stanska nektórych psłó spd naku ene stka mół płynąć te trky ncydent Sejme Pubcne trybuny brażn ZSLske cepremera Oesaka Pseł Antn Furtak OKP arucł mu kamst Ne mnej dej kr rbła pubkacja Gaece Wyb>rnej" predsta aąca że psłe ZSL chcą alcjać kację OKP utryć nm rąd Za t naasem móąc nacehny psma Adam Mchak musał preprasać na kubym sptkanu prere tuż p ybre premera Kscaka Był n bure pd presją naał s ę bem także pseł Furtak Z je pdu preceż Brnsła Geremek musał preprsć menu kubu brażne cepremera a c trymał restą rmke braa całej sa Gen Ksre;ak który spóźnł sę nec na crajse psedene sedł na ne jak yke panany spkjny a je tar ne yrażała żadnych emcj T byt także ócas dy B Geremek menu OKP stan"m sterdł że kub będe ł 0 sał prec nemu Generał słuchał kamenną tarą pdnesną łą Wyrafnane ptyka prumena ne d fakt że łrsy rkładają sę rmace b sam en take purramu rmnym stpnu sę prycynł Gdy pdnsły sę ręce case łsana sys cy dennkare ży prasej ruc sę prdu by bacyć kt jak łsuje Tym raem cłnkó kttbu PZPR b ą)waa tej prae dys cypna cym decyan kube ceśnej nacną ęksścą łsó Ae tu bec dmenne stanska kku psłó PZPR spdea;n sę vjątkó t se spradł Byem prec te3 kandydature case pseden a kubu pdtrymałem t rś ujanł nam pseł PZPR Kaske N e ne chdł jakeś b a a n3 bec yb;có b była mja bsta decyja Ne ba am sę knsekencj chć pstąpłem bre kubym udnenm Gdy jesteśmy pry kubych tajemncach t craj ZPR a amknętym dr;;am speran sę na temat nadyca}nej kmsj ceny ustępujące rądu Wcraj jak dać be caktych udneń kub PZPR pparł tę ncjatyę OKP Na kube brady prybył naet bec;ny ceśnej na spónym pseden kuhó kacj M! Raksk ścąnęty rąej ecncy W sprae kmsj Qe bjąan jednak psłó dys<ypną mm śadcena łżne pre M Orechske że kub jest prec pstanu kmsj Za jej utrenem take eej strny sa pdns sę kka rąk Ae najażnejsy jest dś premer ny rąd By ten statn apytać prere łne bean ne premera który tera jut uśmecb!ęty dprężny dberał necne ratuacje B be ędu na kube bary syscy dś myśą chyba 0 jednym na e skutecny bąde rąd skr upadła kncepcja ekej kajcj Cy jednak chćby krjnych rmarach ne ma na s;ans? Próbaśmy ybadać nane brych kntaktó pycją JJeksan<ra Kaśne\Ske W tej ch sans takrch ne <ę dpedał ł bej nad tym b rąd ełke kacj byłby najskuteczejsy a take nam pqtreba Stan jake sśmy demkracj padamentarnej jest jak n narne reck a cekujemy że będe n mał umysł absenta bre ucen ptycnej Mus nastąpć jrę an e p bu!strnach tnende frm spółdałana pmmu Redaktr depeso\vs Węer W eu predsębrstach Warsae PdMnstró k utrymują s ę nada napęca strajmsja spólnty są anteresa ke spa;e najcęcej żą ne jak najaybs"m ejścem u danam płacymd bądź też nemy życe pł>anem k aenem tychcasej msj mesanej Aktu parafa mał efektynej Tanacj pracy na knają łón neejatry Już dru d;eń tra strajk kubu strn P Benavdes AndrZej nacyjny Zakłade Kmunkacj Oe<!hsk dyrektr departamen Mejskej Bałe P<askej Na tu Mn!sterste Współpracy trasy!)e yjechały 4 autbusy Gspdarcej Zarancą Kercy maają sę pdyżk sę 8 serpna kreśł że Rada Kmunkat GUS mesecne Precętne Głóny ( Urąd Statystycny n sfere prduk mateanej 9983 ł był yżse 5398 ł cy Precętne ynardeme 78 prc ktćr;m ma art ust 3 ptt Precętne mesęcne yna ustav dna 3 stycna 989 rdene spdarce uspłec r kstatanu śrdkó na y nnej persym półtcu 989 nardena sferre budżete rku którym ma parara(du nr 4 p 4) ynsł fe 5 rprądena Rady Mnpółrcu 989 r sfere budżet stró dna 5 cerca 989 r pdyżsena śadceń ej ł był Yse p spr a e rónanu półrcem!?88 r emerytanrentych d dna pca 989 r (DU nr 38 p ł cy 35 prc a G8) ynsł S778 ł rsł prónanu precętnym mesęcnym ynardenem spdarce uspłecmcnej 938 r ktę 4337 ł cy 84 prc Ddatk pdaje sę że pda e!mej kacj Głóny pr rónaqu półrcem 988 r bem t bra;k casu na t spkj był yżse 558 ł cy 99 ne jreane pry tak snym prc cśnenu spdarcym spłec Pdane yżej dane staną punym bkame Dennku Urę Trudn nam był też ne aadnąć ym Pskej Recypsptej Lumnstra jak sbśce pryjął ej Mntr Psk" ybór premea vusca ż spekuacjach kół te san ska pjaał sę je nask Aru pre mment ne brałem sjej kandydatury pażw DRUGM DNU yty deea ne chć take spe;kuacje pry cj Wjska Pske USA prensą m saty5fakce pedał dncący deeacj cemnster jednak naet dennkare a brny en brn Antn Jasńsk rancn który specjaa e taryste ambasara PRL USA Jana Knasta stał pryjęty takch reeacach ded < pre mnstra brny USA Rchar sy sę że mam 34 ata pryna da Cheneya a> że t łasca na arunk Geu Jasńsk ręcył mnstr pske a ma Gdy aś chd brny USA aprsene \menu łżena asadnce pytane dotyc y mnstra Obrny PRL yty Psce bru premera mm prekna fcjanej WSZCZĘTY ZOSTAŁ spór b0ry nu je cechy sbe a ra ąkcó mnstrem transprjaką derał pry krąłym st tu żeu łącnśc Dmaają ę e" predestynują chyba naj n asadnce) mhny systemu epredsę bardej by był sefem rmdu rn knmcnfnanse nej( krąłe stłu" dy brst trących Pska Pctę Teeraf ; Teefn" Chd stwo nemżv jest dś rąd e rente svstemu który umthłby kej kacj vspdarane fundusy na r ÓJ predsębrsta ra kstat EWA LUKASEWCZ fmujg KURTYNĄ dr (DOKOCZENE ZE STR ) dy kedy bąyały kartk W casach reamentacj spredaan tym skepe kł t ę k męsa WcraJ predcraj kenc stanc prtesta preck jakmk?ek <M!rancenm spreday ykrykując że maą już ść deena łasca dy ceny są tak yske Ne brakał ken tó który kupa cat synk p 8 tys płac łącne rachunk kce kł 30 tys d Wcrajse apatrene stjs k a męsne Made" (nu rse nż krese kartkym) t 390 k ędn 340 k męsa które spredaan dóch t rutach Już d 0 pedał nam ker Mady" Marek łłe udeł pmcy Wcraj kcach Majka Kamńsk skńcył sę persy nch acęła sę ustaać kejka cekująca na rpcęce d H spredaży męsa ę dn drum ruce O d 7 był już p systkm Zstała tyk mrżna batka na którą mał kt refektal SkeJJ p;y u!\>hratńskej 93 prad t kacką spredaż męsa ędn tu jak nas pnbna ker Danea Jakubska cjrsjse stay dbeałv d tych spred kku jesce dn 50 k męsa (łpatka schab bruch) 0 k synk 0 k krakskej ystarcył na mnej ęcej dnę Ne był dać żeby kenc specjane <J>6ranca sę akupach chętnych na całe synk był spr W dasym cąu ne brakuje róneż chętnych na cuker który d trku kstuje 500 ł Kupć est bar trudn Jeś sę już pjaa t nka!ak meter W Made" spredan craj p krame tnę cukru cąu dny skepe pry u Maratńskej 500 k cukru resł sę e trek pre de dny (jm) mne Grabca j ptr kskm życe naen ł k 7etne;t Syestra T meskańca s Pese m Grabca W tku cynnśc mcyjnych u W ynku ałtnej pd stan że 3 pca d ncy trku a śrdę uneru Kamcnku sł ypadku chmna stah na keja łóna dre Kerca duże fa \VładystkCbbarsk trasprta Daeke ta derył sę rrystą Są mastraa Wschdu n najper że Obj djecha Jak pnfrman nadmrskej mejsca ypadku P ujanenu nadycajnej kmsj ds atk łk chłpca ustan że fatem żyołem ynku katastrfanej 5p kerał (był t samchód pd kraju edłu nepełnyc jca) 0etn Syester P mes danych nęł 5 sób W ynku tręsena em kanec Majka Sredne które naedł e trek scnup atrymanu pre mcję ke ną cęść nnej śmerć pn rca prynał sę że 3 pca s 59 sób sł ypadku dre P Pcja japaska pdała 8rtrącny rerysta ppre Ytłu dę ż ynku pd su cną predną sybę padł nłęc em rejne Tk śere 9 sób a a anęły śrdka samchdu Prejechał tak pnsł stał rannych nm k 5 km p cym ycą sób \V Dhace pdan że yn!u nął samchdu pstał pd Banadesu yłanej descam mnsunym; śmerć p życe ne udeając pmcy Kerca stał atrymany a nsł 3 sób Opr M C resce tymcrlasym (płm) KATASTROFY pyłó pstane (DOKONCZE"E ZE STR ) dernacj ysłutne ju! Prefabetu" który aspdaruje dpady EC Głónym ceem Gabetu" jest buane eke predsębrsta rejcme ECV które pyłó dymrucych prdukać będe materały buane Dęk temu skń CZ sę chyba resce kłpty łódkch eektrcepłn które d MAREK OSZEWSK at ne maj\ «de yrucać płó p Na ap6ka ajmać sę też Wdrażanem ncesnych techn[ knstrukcj Dęk kntraktm arancnym panuje sę m n PfOdukcję t betnó kmórkych Ocyśce spółka śadcyć będe także usłu bubęde ane WM Redaktetr łeehnnv staek dnych która na całaby łsene upadłvśc fnansej akładu Uruchmn astępcą kmunkację k<rystająa autbusó PKS transprtem ud pracy ajęły sę natmast autbusy akłae Jak pnfnnał dyrektr naceny Predsębrsta Kmunkacyjne Tarne Zbne żmuda p dudnej prere d rana bm e systkkh mejscścach j tarnske kercy prystąpl pracy Wynardene ch stał rónane e średn!ą ynardene ZA PRZED (DOKOqcENE ZE STR ) Żądana pace pdem strajkó państ!mają bm beł kńca trydny strajk 07sba>ej ał Predsębrsta Gspdark Kmunanej Opate (j tarnbre&ke) Spełnn żądana pła ce prtestujących pdyżsając średn 0 OOO ł mesęcną pensję na sbę pry datychcasych średnch arbkach ynsących 55 tys ł Wydatkane na ten ce śrck fnanse pu mejskej jedy pdrżą yskść tychcasych USłu yknyanych pre służby te predsę br sta a sprątane masta yó śmec rpro>wadane au bepree Od tydna tra strajk enckch pracnkó Predsębrsta Transprte Handu WeWętr nej który pduje pażne trudnśc staą taró ła sca skepó sżycych Prtestująy maają sę prede systkm nacnych pdyżek Pac a także usamdenena en!cke akładu które dyrekcja aduje sę Zebnej Góre D rntestu prystąpł także jeenórsk akład PTHW trąc enckm spóny kmtet sttajky ane śrdkó na ynaruuen a PRZYWODCA ZSRR \chatł Grbac pryjął śrdę Mske predncące OPZZ Afreda Mca Wymenn pądy na temat dałanśc ąkó aych arunkach prebuy Ząku Radeckm dny EOcjastycnej Psce TEMATEM OBRAD śre] esj Rady Najyżsej ZSRR "Ył m n prjekt ustay trybe rąy ana brych spró pracn?ch cy nacej móąc strajw ZSRR strajkt ne są usade akaane jednak uetay strajkach tychcas n!e był Jej prjekt becny preduje tre ne kmsj pjednacych ; arbtrażu prac) JAK PODAJE PRASA nduecka łade słynne kurrtu carnmrske Sc stały musne amknęca kku pa ąku dużym stpnem ch anecyscena Pasek pkryty stał eu mejscach mautem który ybył sę e brnka na ąde spły nął mra Pamę berają specjane statk MLON RUP skradn nae żącej rądu pakstańske ytórn paperó artścych prdukujące banknty Jak pnfrma predstacee ystarcył ż pracncy pcj ytórn dda fę na kkj mnut d masyny drukuskj by pack nych bankntó amtenne stały na ykły paper Opr M C W Natrf Ld EfektyWść dałana part jej aktynśc deej pły jej systkch n na cdenru życe a araem tarce na serk da dają nam sansę pyskana pparca spłeceństa T dące ątk yped Em Kabuak Wytórn Fmó Ośatych pdcas sptkana bm Łd aktyu PZPR jeódrta sekretarem KC PZPR Włdmerem Natrfem Naąując becnej sytuacj kraju X Penum KC PZPR Włdmer Natrf pedał sę a aktyną ymaną pądó które ne mą jednak pradć pdałó part Drskaem mus być dążene tych samych ceó rst ROK\ W4PDaG 005 W Andreje na u Gajce 04 nn rerysta ptrą dącą Jedną Jannę P at S9 Kbeta nała ptłuceń Sadke te ypadku prsen sa WRD WUSW Łd U Zermske 88 te Pry beu uc GdansKa Maja Jan N at 39 Wbe neuażne na jednę ptrącnv stał prdem nysy Pesy nał ła!ana n ónych ptłu cen 345 W Re na skryta nu uc Grdka Pna netret y Bdan M at 37 sedł nteuatne na jednę de ptr\cny stał pre mtcyk Mętcyna na uraó ły strsnłęca móu Prebya sptau s Na skrytłu uc WJ Pske Chyantem netrety kerca fata 6p Grer S ptrącł na prejścu da Pesych Jó eta at 6 Pskanemu pmcy udeł pte 90 Pry beu uc Pręda nana Marca kerca mercedesa sał derene fatem Złp Straty sacan na 600 tys ł (k) cł JERZY KUMA

3 u s;<> \\ane róneż kntynuane snędnśc Mnsterste Obrny Narej Mnsterste Spra "!"!a;j"; tokp) W Y a<! CLZtWeme ąku s v ut u; en"rn pu; 0rect0ske ;;anuc kttj PZPK że J sę p łana ;msj ndj yca Jnej ( ła ttr rvey sę 0<rqk ae b sę; JeeJ sę me b kntynuał pset t ppryjmy ten nsek spó!e Na t ps Orechsk repkał że crajsa dyskusja me bya e>bektyną krytyką ae óry ydanym yrkem na ract Rak<>>ke Kejny nyeat _ya ps Rysau h\au UKP) htry aprpoał hcene s bem ły rąe ma4 róne prycsk a rąd ęst bepśredn amteresany ynkem łosoana Na t cłnke rądu acę puscać łay Zatryma sę dy ps Orechsk aprtestał prec brażanju rądu Sejm prystąpł resce ł sana Płan Kmsję Nadycajną łam 06 psłó Prec łsał 69 a >\Strymał sę d łsu u psłó _tedy mżna już by pystą me następne punktu pradku denne rpatrena nsku preydenta sprae pła na premern \arsałek Kakec p0nf<>rmał że trymał d Preydenta psm nskem płane na t st&owsk Cesvs łaa Grnmek Kscaka arysał ramu stępną kncepcję pr prysłe rądu Pdkreśł n ż najażnejse becne prbemy spdarce tej sytuacj je kandydatura e ędu na tychcasą dałanść mże byó penym askcenem Stąd też praęne stryć arunk dałana da najepsych kraju specjastó dedne spdark pada sę a peł ną tartścą janścą pcynan rądu ra płanem WSJ?Ónej nadycajnej senacksejmej kmsj kntr je dałanśc spdarcej Cesła Kscak pnfrmał róneż ż amera peryć stansk cepremera reneus Sekue W dasej cęśc se ystąpe na Cesła Kscak sterdając ż predcesne byłby preentane całścej j pramu prysłe rądu ró cł uaę na nektóre kuce keste Sterdł esta pą sunęć rażnych najbżsych kku mesącach t prede systkm ratane rynku łas ca żynśc strymane frntu nestycyjne eryfkane płacanśe eksprtu ra knane scędnśc budetycb ra pstrymanem nadmerne ypłyu penąda Precdałać treba fe trudnścm ynkają cym fay urynk>wena spd3k Zdanem Cesłaa Kscaka utrymać naeży funkcj peł nmcnka rądu ds urynkcrta aby ładó cdete nednśc nsne pr< htate łasca kbety eteranó pracy Cesła Kscak unał a ejm ma unersane mdeu scjamu że nkt ne psada mnpu na prad Spraa Zdsłaa Najdera t predmt nterpeacj ps B Geremka Za0ene yrk śmerc ydane C!Zase stanu jenne sterda pseł prynsą ujmę pskemu ymar spraedśc Pseł apytał menu OKP c rąd PRL ucyn! tych cas tej sprae!ub jake krk amera pdjąć Z upażne na premera na nterpeację dpedał kernk Mnstersta Spraedśc pdsekretar stanu Wjcech Tmcyk Wyrdk na Z Najdera jest pramcny mże stać menny yłącne ynku rej nadycanej Reję taką nósł by Wj r! a J 5 E Muycny nn stp c 40 L maanej skryn 05 Muyy nn stp c H 40 Muycne nterme 300 Wad 305 Sers nfrmacyjny (Ł) 30 Pmc sąsedka aud Bdana Surta (Ł) 30 XXV MędynarOy Festa MuyR ranej Kameranej Kamenu Pmrskm rep 4 00 Muyka mł dych aud 550 Pamętnk spmnena! rena Sska Wspmnena Usty" dc 500 Abum pery 530 Nśc krajej fe>nraf GOO Kmpakta kekcja A Ne Fame" Zesp Smy Red pr Renata Fce 7 Aktuanśc dna (Ł) 7< Deła stye epk 85 Jhn Huttn uerrott Street 9" dc 85 Rekama 830 Wakacyjny Kub Stere 930 Wecór fharmn 0 \\ ad 5 Wecrne refeksje 0 We cór terackmuycny r;; R a fał Wjacek Które ne był" 00 Słuchajmy raem aprasa Jery Jp 300 Władysła Tereck Drabna Jakuba" dc 30 N e narana rade 400 Głsy nstrumenty nastrje 050 tnatura tctacka 055 Wad PROGRAM Kmunkaty 59 synał ca05 Maayn kraju e ś a ta" 30 Rad Arte 3 Muyka nsprana fk>rem 45 Rncy kadrans 300 Kmunkaty 305 Rad kercó 330 Ba <;ant da systkch Pac Dmn na nych ptytach (V) 405 Maayn Muycny Rytm" 605 Muyka aktuanśc 700 Gady ste aud Kt tak Z bska daeka pękne ra Warsaske Smyck pd dyrekcją Marka Seena 80S Rady Kub ennkó Refrmy 80 5ncert dna 900 Maayn kraju t e śata 95 Cha muyk 930 Rad decm Pży cascy pmscen" dc 0 07 Na marnese vdareń 00 Odped na sty 0H> Kncert vceń 040 W kku taktach kku sł ach 045 Bhum Hraba ObsJu etaem aneske króa" fraq 00 Kmunkaty 05 Krnka spr ta 30 Turnej rkestr radych 05 a różnych nstrumentach 5 Prfesre ch ucnprogram U e 300 Dennk ecrny nfrmacje p<>rtne 330 Jae ran!_e Andrej Jarseske tnacj Trójk 300 Barry Płnc pet Jan Strądała Fantn Perkussta" dc 30 Ptórka rryk H00 Lat " PROGRAM harmn Najęks mstre barku 500 Sers Trójk 505 Mędy 00 ase p jedenastej J0 Taanką a Arhatem radecka sce57 hejnał W dnu 30 pca 089 róku mar mja najukchańsa f najepsa Matka Cfek eke bre serca S t JADWGA P PRZEZYŁA CZESŁAWE 9 LAT Preb dbęde sę na Cmentaru Kmuuanr " Dach pątek ( serpna br d Prążen ;tnutk tekr ta be C0!KA ZĘt WNUCZKA JĘŻE\ 8RATOW SZ\\ \ GROWE ra POZOSTAŁA R>OZCA Prsmy neskładane knencj \ t serpu a H89 r ku at 8 marła epśredn p Vybre na preesa Rady MnLró premer Cesła Kscak apytany pre dennkary PAP t cy preduje kłpty utrenem ne rądu cy stnee jesce sansa że będe t rąd "Y c kej kacj dpeda Trudn m jednnacme pedeć cy naptj tam nejake trudnośc frmanu ne rądu Chcałbym aby był t rąd ekej kacj ucynę systk by był t łaśne tak rąd Zaeży t jednak ne tyk de m ne nasych keó kaej ae d systkch nasych partneró asadających Sejme Jak pan pryjął sój ybór tak purastycnym Sejme jak ten Preydent Wjcech Jaruesk prepradł bar< serke knsutacje nasym sjusnkam udźm ekch autrytetach nasym kraju tym także pa B Z łębkm żaem aadamamy że marł nas cnk Zakładu >netetycne LódżMast«> dłuetn pra Róneż CZESŁAW KUŻMN Zmarły cnacny by! Srebrnym 40eca PRL HnrOą Odnaką n Kryżem Zasłu Medaem Łd mnymt dnacenam JANAKOWSKA d![0cr5ka DYRET<CJA KZ PZPR PRACOWNCZA ra ZWĄZK ZAWODOWE RADA KOLEDZY KOLEŻANK Preb dbęde sę dna 4 serpna br (<pątek) d 330 na cmentaru katckm Francrska u Rska 55/58 cvm aadama p0rątna smutku RODZNA t< Gama e s Rupca" (6) Juna" era prd buł arske 000 OT Grupe dennkary która t case prery bradach Sejmu ne premera Cesła Kscak becał że tera bę de sę cęścej sptykał predstaceam śrdkó masej prekau Byłem tycncas p<>ecat uażany a mcące mnstta Ae mnstet spra enętrych natury recy pnen móć mał Natmast ak premer naet dybym ne chcał będę musjł cęścej sptyka ć sę dennkaram cyła (PAP) 00 Ostatne sptkane" krymnany prd NRD fm Prram rna Patr "skv maayn uubkystycnv Teeexp!ess Kumb e" () Zena Baśka" ser a TP Gcące ne Be ram< D;ranc Cypsek syn rbónka Rumcajsa Tera tydnk spdarcy Dennk Głs teefne" fm krymnany prd cechsł ackej Krnk PAT Pea Tak był Spea Rk Srsa D echa dna PROGRAM U R t brad e ransmjsj& stu PRL Wamśc (Ł) Strachv na achy" sera anmav prd an Maayn 0" _ J Fuksec śat rśn" ( 6) Carne OChdee" sera pryrdncy rd CSRS Stud aprt ek tens Ekspres reprteró francuskłsk ej W ddu 3 >Ca SBS r ku marł nae Tatuł najuk«hańsy $ t Syn Mą P JAN PETRZAK Urcystśc prebe dbędą 6ę cłn 4 serpna br (pątpk) d 30 na Cmentauu Kmunanym D>łJ RODZNA vpk nfrmuje że d dna 4 serpna 989 r Od dny 350 dna 8 serpna 99 r d 3 ąku rbtam trym na a WŁOKNARZY Od u A STRUGA u OBR STALJNGRADU cęścej mane ueną trasy następujących n tramajych 4 Dąbr"y skrtant a Wóknry nta be; tmun natępne ucam J{pernka " d pęt u K«>per Kar!\\Ską )archer\pske Wdea Skryżana a ckec a Kś cusk be man następne uram a K!\cusk Z ehną Obr Stanradu a Wórnary daej aśc 5 Z 5 ą trasą Hu<kej skryżana u Zermke Kpernk\ be man następne ucam Kpernka Gdańską Ob S tanradu a Włóknary daej łaścą trasą Zmany bąują bu kerunkach jav Za ycfane tramaje a Włóknary uruchmna stane autbusa kmąunka<ja astępca Autbusy kmunkcj astępe7" kurscać będą na trase a Włókna[y Maja u Zeną Obr Stanradu _a Włóknary (aw!ca pry a Mckeca) atrymyac sę będą na yskśc prystankó ttamajych Preprasamy pasażeró a utrudnena pdróżanu amśc rertym Urcyst<c preba dbęde sę dnu 3 setpna br (czwar tek) «>d H30 kś<ła pry u Fanej Wyrar łębke spółcuca Rdne skaają łżył Wjcech Jaruesk Frmując ny rąd prócę do rmó kernctem pycj będę ch rąc namaał te aby es skład rądu etdej kacj Trąc rąd będq sę starał sukcesyne preentać kandydató łaścym kmsjm sejmym apjnana Jeże kandydat uyska pytyną pnę kmsj będę prytyał predstaene Sejm Jeże natmast kmsja będe mała sttne astreżena jeś druc prpcnaną pree mne kanydaturę ne będę sę uperał bec asadnvch astreżeń będę sukał na stępne kandydata Tak dłu0 pók brę tak skład rądu który byłby 7aakceptanh pre Sejm a spraę najażnejs n dś uażam kestę yżyena na rdu apełnene pustych półek skepych W tym kerunku pśęcę cały sój ysłek jak sef ne rądu Persa rma jaką ameram prepradć bę de mnstrem cncta ab urędującym cemnstrem te resrtu Uażam bem że tej ch jest t bar ażne bar sttne aadnee me ja sbśce repradee rmó anm pdjąłem te decyję Sptkałem sę psła m kku kubó pseskch prepradłem cąu statnkh dóch dn!omy e systkm predncącym kubó które asadają Sejme Chcałem sę bem rentać cy będą ) na mne łsać a jeś tak t() jak jest rn<)żść utrena rądu ekej kacj O <>stat ne ch ne byłem peny cy stanę ybrany Ne edałem jake mą być ynk łsana \ łem e HELENA Pdtrymuję prp>ycję którą ceśnej łżyłem którą ró fcma!njć j UZMAN AT RA!S _ LN;;T R " ;;W;;OC na stask premera f AM AJ WY H da 35 Kmentar dna ŻBNSKA Kscaka da PAP sbę 30 Panrama dna 45 Kn<> studvjne Dójk Kbeta cernych bu tach" fm fab prd S P pre rut p Kacyka a nej6dny pradą narażający resrt na uz stem marsałka Sejmu utratę spłecne aufana Wnystąpł mnster spra e sek aś sprae p<>łana pre nętrnyeh prsąc sknene Sejm nadycajnej kmsj śed ps Tadeusa Kacyka (OKP) ce sterdł mera by predstał MSW ub prkura yemnana knstytucyjnych tr eneranemu 7nane mu ranó dpedanych a ład kcnśc uasadnłjące skarże prądek państe ne sejmej trybuny funkcjt śadcene rpętał burę narusy MO Służby Bepeceń Zabrał łs kkunastu psłó sta knane d prade Nektóry prypmna że Sejm na stanu jenje ck 00 mr ma pra kntrać nne raderst ptycnych Pseł śad na państa tym MSW prdkucył że MSW na najepej k raturę cnśc tych cynó cym aprpnał płane śedcej kwcemnster Pudys adekarmsj nadycajnej Sejmu tej ał kńcu spółdałane resrsprae umżene e stę tu e systkm kmsjam sej tść udeana pu systkch kume!tó Za mym ape!a? spłeceństa nfr systkch nfrmacj które macje <> nanych rypadkach re róc sę kmsja admnstracj presyjnej nednej praem spra enętrnych Ps Jan RdałaJnśc ranó bepeceń kta (OKP) unał tę dekaracje a sta MO neaaającą Węksścą łsó Sejm pstapdsekretar stanu MSW en nł ułc Nadycajną Kbry_ Zbne Pudys unał a msję Sedcą rąd ekej kacj 4 50 DmatC r Deta cu d 900 {n Te efer Vasc Ucynę systk aby był t na muycna 540 Psłuchać art 645 Zaprasamy Trójk 900 saa Syrenką 930 Złte ata bssa 650 n\y 950 An<re Brnk sucha bała pra" dc 000 Stud 75 Nara 045 Sptkane Jarsłaem AbramemNeerym c nfrma 4 dny 0 mlnut" cje sprte 5 Bues ceoraj ]85 dś 45 Sptkane Jarsłaem AbramemNeerym c Opera tydna Rchard Waner 900 Trstan da" 35 Mnatura petycka 350 Jan Wkhers Rachatłukum" dc Mędy dnem 90 a snem 930 PROGRAM V Wad 05 Dm ś at U 55 Festa Chóró Chłpęcych Pnań Wjenne sy Pakó!300 Ppłudne młodych 60 Cn 3 certare nacy kncertać 79 u Zapsane pamęc My anłe _ 35 beśc" 740 W upych ry!mach 747 Rad Arte 750 Wdnkrą 305 Naare necesse est" aud 80 Z płytą pre śat Enya 830 Ję k francusk ekcja 8 LB45 Cha muyk! 850 Stud eksper 9 OO t6v Dś pytane dś dpo ed" 930 Wad 935 L<!ktury Córk Stefana Grdeńska 800 urdł e> nebesk µtak" H Ka merastyka jaa Teddy Włsn 000 Opne 00 te!; kmpytrskej Jere Matuskeca Trmp" aud 040 Z narań Henryka Abera 050 Daertyp rdnny 0 Abum płyty 930 Wecór muyk myś e hektara" 30 Spea Lesek Dłus 37 Jutr prrame 330 Wad Rażana Muyka pred 000 póncą 00 TLEWZJA PROGRAM Najyżse A 600 WAWRZYŃSKA d MUSEROWCZ a p Sądu es SN Wypedź Cesłaa c _ CZWARTEK 3 SERPNA su kej d """ _ brad ał WSZ)Stkch urupań rentacj ptycnych który pracałby de ;sał preck łsnej arantą kncepcję panu rat kandydature ana spdark Tę arumentację rnął ps Kejna cęść sejme ystą Marek Jurek (OKP) Odn<>sru; rapena kandydata na premera Ce żene mół że nmnacja >łaa Kscaka tycyła je którą dsaj trymaśmy precy j tych eementó dafana ff krąłe stłu" Stanprysłe rądu którr mają a sk premera trymał ptyk sę; bcny na najbżse ata repreentujący arón partę któza najażnejse unał sąnęce ra kretesem prerała ybry samystarcanśc żynścej jak ustępujący rąd Da cy pry stsanu raejaanycb frm try dn temu pnfrman nas nterencjnmu państe że Bur Ptycne arekmenoałana charaktere stratccał Kmtet Centranemu kannym pdkreśł Cesła Kscat dydaturę na premera a sekrekęśa udnna pry krą tar KC PZPR aretmenał ją łym ste" frmua buy ne Kub Pseskemu PZPR!Oładn eknmcne cparc na u staje pytane cy napradę purame rónupranenu jde te że uchały jedsystkch frm łasnśc ra u nej tyk part pótycnej tej spłecnenu łasnśc państej pry rądącej będą spełnay rppre akcjnarat pracncy e aeceń da preyde!ta państa? Stymuatrem farem rju Chd tu preedens ustrjy spdark pnu być rnct\\ Premaa następne s>0darka ŻYWOśca menu sych kub ps ps Całkstałt ptyk rądu mus Ae>sauder Bentksk (ZSL) być pdpradkany Z\\acanu Andrej Bnduesk (SD Obynfłj użdrenu penąda daj pede s ę a r<dem Xaeży rź yć Qspuark e t ka Skr je d na k jest burkratycnej pat nen t ds n emhe _ t eba >frmcj cężałśc n admnstra ac rąd m tue]sej kacjl O bycyjnyh daj apede też że nacąca W kcej c;śc se rstą cęść cłnkó ch _kubó ppre pena Cesła Kscak sterdł kandydaturę C Kscaka ż nebędne jest kutuane pr P_s Bentksk r5y rócesó demkratyacj tym nt ne praę ysąpena _Jedne n ydane ustay <> partach p ps! OKP try brał ce;tycnych knane man Premera usępu;ące_ rą_du Karae karnym cynym pd mera Oesaka pubhcme aruprądkane sąej kntr de CaJąc u _kłamst OcekuJmy cyj admnstracyjnych utre POWeda s Bent_ksk_ ne rady prramej rada te ; t pmeme ane uhhcej Psce ptrea nc tyk me q_łane W _ed p0se demkracj ae takźe dyscypny kt6re; yła?cy Antm cuca dpedanśc Furta (OKPJ _ sadcv! e ne W menu Kubu Pseske;<> był Je_ amatn raeme PZPR ps Orechsk śadcył ceprmera Jeś Jednak cd że kub pada sę nemenne ertum s;ray pdrymuję sa płanem rądu ekej k 7 sta0sk dał Z prep;acjj Nestety jak tychcas ma smarn ramach prachunk teraacja tej de kaała sę ne u; tryru ąem ystąpł mża W arunkach cra buj pn; meruu OKP e prenej rjające ę nasym &cący B ereme kraju puramu pstępującej desen prystapł kncu ł mkratyacj n y remer mus p svama nad andydarą na P_resadać nśc kncyacyjn e ae mera \ymk Patsmy _y_ej także ykayać stancść N ; brny remer pdęk; knsekencje \ dałanu Kub ł perz";e mu as;cytnej PZPR <>dea pre\nane prey mtsj ZPWnł ; ucyn WSZ(denta że kryter m t\tnt d pa stk c e_ mcy ;>Y aufa;a { te m)(dy ye aesc Zapeda e n br Cesła sca k dał że predsta prram daokp będe łsac prec k łana ra skład Radv Mnstró kandydature pa n_a!7sa Kts7 cą;u najbżsych dócb tydcaka _n a stansk rcmera n apedał pas Geremc aw tatnm punkce prądku bst_rct sę P_ry Y" e ne \y rad Sejm ysłuchał dped na mka faktu e est t sef e nterpeacje apytana pseske srtu spra enqtrnych an_ Ta cęść psedena trała ee pbudej;; _nernany h WystępuJe d Ot nektóre spray my rck tej kanvd?ture Na pytane ps Edmunda Krapedał date e adte r sske (OKP) spred kkunastu sady persnane " ramach tych dn tycące statnej narady cas<ych uk!a pttyc_nyc Dradce Kmtetu Ptycne krenych pre m_np? JedneJ paststrn Układu Warsaskepa_rtu me mą r_ąac prbe Bukaresce dpadał mm kaju W spsb _dp"e nster brny naroctej en ardany cucm reamu es m FJrąn Sck Ne by tesmy stane stryc rąd c_a Bukare 7ce 4dnych rób nerenema nare Tak _rąd ma cj enętrne spray Psk v byłby sansą <a kran T ła an jakekek nne pań sme tłumaey dace OKP bę sta Pry0łan asadę że ne Głs abrał C Kscak który s 534kE craj łsene ZATRUDNĘ maary Ptrkska 66;5 HELOSA spredam 44 5 E E MAŁŻEŃSTWO psukuje m!eskadś na bkach a ata Płatne _OGŁOSZENE óry E Bałuty SZWACZK atrudnmy Zer Chełmy PRZYJMĘ syda treb sp44f6 E darcych ykaf<kaną spresactkę na teksas Łódź Dem SKARPECARK D3VUS dam 347 kratycna 8 4!0 ff 3380 E SPRZEDAM / bźnaka" budy SZWACZK (d!an rn kurtk) atrudnę E k spdarcy pełne ubrjeme teefn Juanó Ofertv FS> 50 spedam E 337 Bur Ołseń Senkeca 3/ 5 SPRZEDAŻ JUStak Afa" Tkacyk E MONTAŻ baer Mchaak Obr 4470 E staanradu 33 m Anana" atfudn\ 337 E ZAKŁADY młdeż S!kJmą pyżej 3 rstolarzy trud spóka Warunk płace bar bre ku życa studentó d0 prac se nych krese akacj Te 84 m E en Q6 d447 RRZYCZEPĘ baaą 6 vn spredam S E AUSTN m!m metr 934 spreposzukuję d ta d am 90 c atrakcyjfej deży s E 3354 E VDEOODTW ARZACZ spredam KUPĘ Pmpę c da butw! E ta Jednpa0dne DYWA X3 s predam Skrńca E 4435 E SE?uT stane surym ()łk MALARZA pmmka atrudnę ca Sptaa Mat P!k (6) 4430 E spreda Lsty 446t Bur Oł sen Ptrkska 96 f p (n y) spredam E FAT 3 (9\ spre d?tn L man csk e 76 n L Z!ęb0km żaem aadatna H84 my te serpjja J989 r nar "" eku at S p cężkej chszarr AHKĘ nóż p<nay rbuobe najuk«bańsy Mąż Tatus ra d esa spredam Sack Brat ł Zęć atrudnę E S P SPÓLKA Barn" atrudn betnany muray bacharydeka CZESŁAW ry kerwtjkó rbót E KUŹMN ZATRUDNĘ 5ac7Jk mą być anstns ZE ŁódźM!ast rencstk ma E Msa dbęde sę kśce e ś Jóefa RUdZe Pabhc PRACOWNKÓW na pełny ub pół kej dna 3 serpna br (cnretatu pretórsta pchttek) d U30 p crym na ku atrudnę La!a 4 stąp ypr«>adene ak ua 3386 E mejscy cmentr SZWACZKĘ raj;; tp sbę ŻONA SYN >tost!ta ra 0DZKA pryucena atrudnę 84!f7 Psmy nh)skh<an!e kn03433 E enej CEMENT 3 t pne kupę E t DZENNK ŁÓDZK nr 80 (997)!

4 PREMERY FLMOWE J u Orej jak syscy ed! jest mejscem neknencjnane preentana stuk żyych sptkań tradycją teraźnejsścą masta starań sechstrnną preentację je kutury Antn Sram persy dyrektr mueum (pracujące d 975 r) je espół sybk prekna nas że Ld mżna treba art Jednym pmysłó był stree aer preentującej nakmte ptace śata kutury stuk ydące sę Łd Dś pm ysł ten pran NajcęśceJ t dużą ą mó sę tym jak nechętn kuture jest Łódź jak chęt ne puscają tórcy t mast Ocyśce starca arumentó dnźym ręźar atunkym by teę te ptrdć ae ne brakue rycy róneż dy chce sę jej atymrasem jak t yke bya ne jest an tak źe an tak bre NP ameram jednak prerałar kejnp du da p terdpna któreś nch ae chcę >atrvma ;ę nad prykładem dałań aśadcających ncjatye Pdnej dntana ch "rervć życe Jak syscy bre pamętają był cas dy n e bar scycśmy sę tym że urdł sę śatej słay pansta Artur Rubnsten (886 r) Pre ee at fakt ten uprcye prypmnał t!k Henryk Cyż óras sef nasej fharmn suerując że mstr pnen stać patrnem łódkch symfnkó resce 984 r tak s!e stał Jak t yke bya per p śmerc Rubnsten trymał tabcę na mu którym sę urdł pry u Ptrkskej na prst ae ZMP a fharmna je mę Na pen nbtuje n nasych muykó a na śece epej brm F m A Rubnstena nż tyk Fharmna Łódka Sceón ptymśc cy że ten ascytny patrnat ncym bry durh pmże yjść nasemu espł kłptó kaych ae tu akurat najbardej sachetne mę ne jest strun4e nce skórać Kńca prbemó machem ba reanej dped na pytajfe c daej FL cąe ne ma Ae tym mżna neskńcnść be skutku da kutury masta renu Wróćm> ęc Rubnstena Faę anteresana mstrem nakmce a nae systk sybk dyskntał Mueum Hstr Masta Łd Pacóka pry Bżena Petrascyk cedyrektrka mueum prypmna nardny Gaer Muvcnej m A Rubnstena psukafa kntaktu mstrem a P je śmerc rd L ną starana pamątk Mó tym jak treba był budć sentymenty p r knać żnę Rubnstena że Łd będe perse śere mejsce upamętn ające ję tórce życe W reutace < mueum trafł pne da tysące ekspnató tym nuty je dręcnvm uaam 0 nterpretacj a także dnaeen a dypmy drba sbste fżank ksue frak safrk Gaera chce bem preentać systk c aśadca życu artysty Jednym e sceóne ażnych ekspnató jes<t de ręk są też łte płyty ra sedem ersj jęykych je pamętnkó Prypmnjmy że ketnu 984 r case nadana mena fharm była Ł żna mstra jesce bardej anteresała sę ncjatyą mueum a także że bya tu cęst je córka Ea Treba pdkreść że becne eu a kątkach ś!tata r6żne łnstytucje padły na pbny pmysł mn pamątk pmna sę [rae ra bteka Knresu USA tym bardej ę treba sę spe sy W Łd cekuje sę kejnych ekspnató Ddajmy że paryskm mes kanu pafsty je pkój stał acha ny tak jakm puścł Bbfskm ydarenem będe kataabum "O psku anesku) który prytał mueum a ydrukują Łódke Zakłady Grafcne Z eką starannścą stał ułżne kaendarum życa a pdjęt także rmne trudną pracę ustaena dyskraf Wydanct będe ustrane 00 djęcam predstaającym artystę je bskch ae także mn hę dą nm ftkpe stó d Ccteau Pcassa Są prramy pakaty yps stu uja który pse 3etnm neyke utaentanym decku Tak t mueum ya) neykłą a której preentane będą także na ystaach rasych nne pstace życa muycne Łd erę RENATA SAS tyńsk p 3 rudna 98 r rrya sę śród dałacy Sdarnc" Głóną pstaeą jest żearka dbyająca samtny rejs tkła śata która aduje sę pradenu stanu jenne Grają Krystyna Janda Tad;"a JankskaCeśak Janus Gajs Jan Enert Maran Opana Krystyna Janda Jan Enert fme Stan enętrny" KONSUL" t kny debut Mrsłaa Brka (naradam je fmy kumentane Absent" Smród") Reżyser sę a krnk sąych spray hchstapera Cesłaa $!y Łący ątk krymnane abarając je kmed bseracjam spłecnym W łónej r Ptr Frncesk rają także Mara Pakuns Krystf Zaesk Henryk Bsta Pcą którym pracuje młda kenerka jest symbem besensne premjana jej życa Saryynę której eystuje kbeta samtne ychująca synka pdkreśaa jesce pnure bary jakch użya reż B fasyn radeckm fme POCĄG POSPESZNY" W Sf atach 9404 tcy sę akcja buł3jske brau Z Chaskja BEZ ZADRASNĘCA" Głóną pstacą jest bedny chłpak który ykrystując sją słę fycną staje nanym apaśnkem Sukcesy ne prynsą mu jednak scęśca acyna sę pasm ntry santażu akńce sółpracą pcją W atach pstanskch na KW 50 tys OOO ł 5 K Kłs Spe cesara" MON 30 tys 780 ł Węrech tcy $ ę akcja fmu KSĘGARNL\ PRZY KSĘGARNA PRZY UL WOJSKA POLSKEGO 36 /38 KSĘGARNA WOJSKOWA PRZY UL TUWMA 34 W Bartsesk Dn a eącej stcy" Afa 60 tys 800 UL KMPK NARUTOWCZA /0 Lsta katyńska jeńcy bó Kesk Osastó Stare besk" Gryf" (Lndyn) Omnpress PTH 50 tys 000 ł ; W Scheenber Wspmnena KA W BO tys 00 3 \ Capska Eurpa rdne" Res Pubca 50 tys 500 ł 4 J Mtrna G Sncyna Słnk kesnky pskr syjsk rsyjskpsk" Russkj Jayk 330 ł 5 M Ns Prydy Neu małka je pryacół" Radua 500 ł DłęaMstc Złta Maska" t KA W 50 tys ł 00 ł L Dehtn Nat" KAW R Bratny Jeże żyjes" A Drżdżyńsk Ppu cy OO tys 400 ł nne padana WL 30 tys mądrśc żyskch" Stuka 3 J A Mchener Centenna" 40 ł Pska 70 tys 95 ł KW 50 tys 3500 N Kaantaks Grek Zr 4 C Madajcyk Dramat ka3 Deprtacje premescena ba" KW 50 tys 600 ł udnśc pskej łąb ZSRR 3 J askec Słaa " chała" PW 30 tys 550 ł W mnnym mesącu na śce ksęarskch htó naał sę nfrmatr brafcny Kt jest km Psce" 4 H Auderska 4 f Thrad Ptas śc Stuece ch Jak najma nterpress" jeseną ydany stane supement nec" KW 00 tys 570 ruró" WL 70 tys 0 ł ne Będe n aerał kł 500 bramó m n ucestnkó! Deprtacje premescena 5 B Wundshanner Ftrabrad krąłe stłu" ra sób pełnących nacące funkcje udnśc pskej łąb ZSRR fa da systkch" WAF 70 tys refrmanych nstytucjach ranach państych n psta " PWN 80 tys 600 ł 700 ł łych ranacjach ;J CYPERLNG KSĘGĄRNA reń tuż Prytane aerh a tera dy rujnacj ybya sę kejne pmesc a cąe remntane mueum ma na dną prestreń ąże sę praca m nad mędyna rym sptkanem które panane jest dnach 0 ketna 990 r Wócas stane tarta stała ystaa będą kncerty yknanu Krystfa Jabłńske aureata Knk r su Chpnske 35 ra knkursu m Rubnstena dbyające sę raeu Wystąp też łódke tr nsące je mę (A Wesłska S Frej A Ksteck) a także łódcy fharmncy D Łd jede rdna Rubnstena prapbn e cała córka dec ra pryjacee nacy muyk eu krajó Ne ykucne że rem Lndynu case te sptkana pstane Łd Taryst m A Rubnsten Zapanan pnaot sesję pśęcną pskej panstyce Zr C cytamy najchętnej? Jake ksążk najsybcej n kają półek k<>ęarskcb Odpedą na te pytan jest nasa sta ksęarske} prebjó T sę cyta!" Zamescamy ją każdy >ersv cartek mesąca dając aktuane ntana kku łódkch ksęarn Premera sta fmó nde jest tym mesącu (nó) mpnująca Zanę d nśc pskch STAN WEWNĘTRZNY" reż Krystfa Thóreske (scenarus napsał spóne Jackem Jancarskm) ne jest łaśce nścą be>m fm ceka na rpsechnane d seścu at Akcja sęa da PEGAZ" Kncert Łaenkach Jak Ju nfrmaśmy e systke tne sbaty d 9 dbyają sę v aenkacb kncerty składające sę na rnranany pre Łódke Taryst "uycne cyk Muyka Starym Kastre" Chó stce łaenck kastr spe cjanr stary n! jest pchd bem kńca uber eku t jednak ce śnejsą epkę repreentuje sama śąty na buana na pcątku XV stue ca styu barkym W nej łaśne yknyana jest muyka Pnram sptkań bejmuje tórcść rónych kresó Zdne pryjętym a tnem naj;nej!kspnane są ut ry rane jednak brmpne króa ntrumentó" łący sę też cęst nnym dźękam mn e ;peem Tak by pdras ntatnp sceóne nteresu jące erru ramaeh które y tą j! nakmtyrh artystó spa fd nanych jednak kanym memanm ceśnejsych yt nasym meśce Spranstka ZOFA KLANOWCZ rachłdan już 987 rku kedy t bea>eaeyjne yęyb rana nym róneż pre ŁTM U Oónpskm Knkurse m K Symanske Od tamte easu ucestneyła mędynar ycb maanach kanych Karvych Varach ra Hertenbsch uyskując yske nardy Obecne jest sstką War saskej Opery Kameranej yeła W taenkach aśpeała are ratryjn \anfcatu" Bacha a następne deł Martskch Vesperae s ennes de cfessre" Wekej Msy cm Msy Krnacyjnej" Myśę że arón stya pełna petymu nterpretacja jak dna pdkreśena urda łsu Zf Kanc (pełne <>łdycy sceóne Anus De" statnej ymennych kmpycj) dały cne prybyłym słu chacm ee satysfakcj Wart by neatpe pprsć tę śpeackę spół udał reaacj którejś pananych na najbżsy kres pre nasych fharmnkó kantat cy ratró Pry manuałach ranych łącąc fun akmpanatra ssty asadł JULAN GEMBALSK Dcent AM Kat cach aureat naród na knkursach mpracj frtepanej Gdańsku ra mpracj ranej Wemare pamętany jest pre łódkch młśnkó muyk ranej nedane rectau pdcas jesenne festau urądane pre fharmnę Grę artysty cechuje techncna perfekcja p na ybraźną krystycną Ujnvny sę te ary m n Waracjach Seełncka Preudum fude Buxtehude Preudum chrałym Bacha 3 fuach Abrechtsberera Na sbne sła unana asłużyły błyskte dradające ybtny mysł knstrukcyjny mpracje Gembaske na kane pstanej re kmpytra tyk ónym ary se Bachskej Fu cmał (BMV 56Z) jak kku temató aprpnanych trakce kncertu pre słuchacy Ta cęśó ppsu ma starcyć specjanych emcj JANUSZ JANYST keję cae nemała rupa młś nkó k!ła całej Psk spęda da ty?d;e kacj Ks?ame NaJner pre tydeń na kursach fmych da nauc;vre skół średnch dustnnvch semna rach da ucnó tudentó młdeży nraruace ra d7ała cy DKF ntem na festau W dnach 7 bm trać bedą festae łaśne XVU KcsańskP Stk<na Fm Młd fm" nreen tu a ce rbek mndvch tóró ra7 fł mv mde7v P() ra ersy knkursu (!ón e> próc f mó fabuarnvch kraó scastvcnyrh eda także tytuv achdne T t ak Jantary" 89" ubeać se beda fmv Bułar Cechha< Ju 0sł NRD 4 DZENNK ŁÓDZH nr 80 (997) Rumun Secj Węer Wch ZSRR cyśce Psk Nasa knematrafę będe rereentał OSTATN DZWONEK" reż Madaeny Łaarke r Akcja rrya sę sną 988 r Za rnsene utek chł a k dańske ceum staje reeanv rn>n esnv skv małym mastecku Tam pmaa rumeć kem jak knyać śame< ybru spsbu na życe Knkurs apada sę nteresuąc ae na rae ranatry drżą nepkju bem ee kp fmych utknęł na Okę cu trudn je ybyć tnskych maaynó W Ksane dbyać sę będą ne tyk knkursy ae także preentacja młde kna ęerske a ramach mprey Turyn Ksane" staną nredstane fmy które były unane na tamtejsym festau yspecjaanym preentacj sąnęć młde kna Będą też fmy reaane pa państym mecenatem a Fmteka Nara prytała pka Debuty debuty" predstaający tytuy którym starta ecy m n F Fen J L Gdard M Frman S Speber Ocyśce mżna sę spdeać że temperaturę mprev będą jak ase pdn<>sły dyskusje r; cyku Scerść a scerść" Prueaż eu łdan apęda ybreżu ksańskm chcę achęcć ch yty tam akacje na tejsym Dmu Kutury ra kne Adra" de cdenne już d 9 ran późnej ncy mżna ądać fmy krótt średn pełnmetraże pnać tórcó który per chdą na fmwv rynek ch knana ra pądy a także pne ucestnkó sptkań pradych fanó k na (rs Scena fmu Knsu" Z KedKvatsa KRZYK KRZYK" (peść pd tym samym tytułem cekała na ydane 0 Jat) Rbtnk który kcha kbetę uaeżnną d santażujące ją kchanka funkcjnarusa służby bepeceństa pdejmuje akę sje scęśce Fm unany stał a sceóne strąsający bra puścny at pęćd()esątych Bar yskq cenn rę rające tu Jere Tre ra ęerskej aktrk Mar Vara PODEJRZANEGO" reż P Yatesa predstaałam już knmanm rubryce Prst kna" Prypmnę 4ęc tyk że młda akatka (ra ją Cher) ystępując sprae krymnanej mus łębk nknąć śedt arażające ręc jej życu karere Kejny fm prd USA który już pjał sę knach t CZAROWNCE Z EASTWCK" reż G Mera Try samtne pane nużne życem małym mastec7%u pryłuja sebe dabła (ra Jack Nchsn) ae je mc preraża Fts fmu Żab kró" P Ludach ktaeh" ( fme tym napsę sbtę) na ekrane nó pja sę Nastassa Knsk Tym raem fme J Deraya CHORA Z MLOSC" (prd francuska) Bhaterką nteresują sę daj mężcyźn Wybór któreś nch t jednak ne systk bem decyna aduje &ę sej śmtenej chrbe dm jesce że pmysł te fmu łł Andrej Żułask n pcątk amerał rea0 ać N Knsk partnerują Jean Huues Arade \fche Pcc Da najmłdsych dó prenacna jest bajka (prd NRD) ŻAB KROL" (reż W Beck) ra rumuńska parda pry6d neśmertenych bhat eró peśc A Dumasa ZADZWAPĄCE PRZYGODY MUSZKETER0W" (reż V Antnescu) Ten fm abanych rysunkach da[ach był sbe unane także rsły ch dó prat (rs) N

5 ZŁOM! _C KAŻDĄ ;!!"" NEWSADOWEGO stsunku dd tychcas tsaaych ce ce t4j " ; d 989 Ob 9 Dstay aqne UACJA KOLEJOW A HERBY STARE bctjua łasna buaną kupę Te 4305 DZAŁKĘ rekreacyjną kcach Łd najchę tnej nad dą kupę spredam SMULSKO ff _ t f ; _ A OBRĄCZK _ spredam yske ja kśc ma t ęrały m SPRZEDA t Eektr!"a prtu te k sas kres tr y8d 3349 d sk t baełnany ełna """ 40"" ra dat k masy6 ny krae cke dze SPRZEDA M sedes au rę 4St40 arske Wrcła te k SPRZEDA M pk6kę STOM>\TOLOGCZNE Durkpf" stan deałertła dament e ny Te!4804 (9 5) 480 y kup<; unkce spre BOJLER eektrvcn daży u Ptrks ka spredam _ 35 04/0 Skep OSP4300 darsta me ATRAKCYJNĄ uknę 4895! PóSREDN CTWO PRśubna (Temena ) MA handu spręsprle<am Te ter aud nym SPRZEDA M hebarkę Pa s pdarsta dtymebance śka 6 d mebam pjaram Wsp 6nej 4860 «mechanc nym 5 53 SPRZEDA M maynę ;>O$REDNCTWO br cn04 ce neruchmśctrun dear>hą "" meskan am łasnś 4357 «cvm (6tnp sk MALARSK Pdnśnk rasę fert) ra sam pneumayc my 9> chdam użyanym dam 5 ferty spsyan e m pretat" a także usłu DZANNĘ dresą bu prekt e ką buspredam Mdvnk Psechn a Asnca Ptrks ka encja Handa Od45 ( )t"kske) dał Łd u Ptr(68) kska 89 te BRANSOLETĘ ke 876k spre<am Lstv Bur Ołsen SPRZĘT RTV spdarptrks ka 96 st me samch<>dy tde Kupn SPRZEDA M teefn bespredaż Pśrednct pre y asę 5807 Kesk 60 km Te PRALKĘ autmatycną AJSZYBCEJ spredas DANA" ub nną Najtanej kups tee pbnych abarytach ry macnet dy ddecya ne kupe taraee ;pdars t 568 cdennt me pśredn OD ct 575 Gambt" SPRZEDA! VDEOFL MOWAN E ftaparat y Cann Ntkn Pentax Mnta bektyy teey vdekame ry arnana Pśredmct" AGENCJA Kntakt" kups s predas systk także autę \UTOMAT hafcarsk 0 łc spredam (ub całą hafcarnę) Oferty 4459 Bur Ołseń Ptrks ka H JJ "/?! 5!!5 ATRAPĘ skdy 05L 0987) kupę Te !997 SPRZEDA M fata 6 p Weżę md 8GST 4() 360 SPRZEDAV tary VW arbus remntu PO WYpatdku 6p (0) prynaną karser tan sprledam Te 4746 d SPRZEDA M karserę trabanta użyany reał r SPRZEDA M samchód; mada 66 ub frd serra 3CLD Te Ss SPRZEDA M mercedesa 00D (973) tan bry masyny afan a skła m"ysta6 Cęstcha u Barana 5 m TASMY OPAKOWANOWE ZHU BURO MASZ 5 5 Masyny sance bure S 0 URZĄDZENAOKLEJANA TAŚMAM S 0 S\LEPOWE KASY WAG ELEKTRONCZNE dearske pstałe AMENĘ M4 bk u da mn ejse ł307!tt pted&m BT m Zapenamy sers materały ekspatacyjne ZATRUDNĘ n a masynę nabyte u nas sprętu san ec7jką 5" prstych prac ub pryucę Pryby se sk e ma ebranża p 9 SZWACZK ub pr y u 43044? cen a atrudnę 8tarPRZY JMĘ bee rb ące a Gór a Hetmańs ka 9a na drutach MŁODY enercny ne WYTWÓR NA baer aeżny psukuje ceatrudn pr acnkó SZWACZK atrudnę GNEKOL OGA Żerm HOLOWA NE 4393 kae neążące Ró Zachdna buk Nsna ske 7 Wmed" 860 Rakus ajęca ub prtyjme (pry Rudkej) ecrem netype ecene Kra PRZEPRO WADZK k6 4 skrytka pctukern KA atudnę MURARZY pmcnkó MEDCUS Zespó Le55404 fad>msk a 54 Adam" kary Specjastó Wó atrud n ę cańska 55 te PRANE dyanó 395 pekary SPÓŁKA ykna prace ZATRUDNĘ d 4348 Antcak ra e ksped entkę ZATRUDNĘ ecne akrese CO bsłua 3773k 448 c t ryskarek pryuce ne d kanaacy jnym USŁUG na verck S4697 entyacj prace pmcnc e Lsty becka Kupę du4098 Bur Ołseń GŁÓWN EGO k!ęe t t łókę łańcusk ą Ptrks ka 96 MURARZ Y atrudnę śusary spa acy tćq 8709 żermskp 77 /5 pra ck6 de> y MURARZY pmcnkó 4303(; 498S t aram a sa tk p repry jmę 40 0 runuame NY srpy j AGNCJA Dmatr " cąan a drutu tapa39383 ZAKŁAD ś u sa rs k rdena ayknam m eskan kae ne trenca pra em PARKEC ARZY atrudn pracnk a na Matuse sk 3333 ru ch vms teery jady d rc ę e merypełnym nepełnym eta(80) tru dn ę manet dy Pta ś usara remn t ece Łaencka PRALK a utmatyc ne średnct Te 3483 pryjm e półk Watka 4950 Par naprab EGLE r bące na dru404 OPTMA L " u Teresy MURARZY pmcnkó a Kałużny JWAGA! tach a trudnę 364 Tuż kr6tce 07 atrudnę G8 usłue krjene tka nn dann_ a także POTRZEB NE sby be RUBN Eektrn nazatrudn E praa Brc syce! RAZY tydnu serk ybr vkre rbą ce na drutach setró vercke m jó mde nanych pek unka decka / te 4806 Prybyse ske 480 prjektant ó ptrebna T e Bądź UPERWY CSZANE 4888 apersy Te bepecan e dr A Jurek _ datke harmnjk e fff!f ;f/f; {H żauje uscena ne WY CSZANE dr amk bkady 8665!7 apnk Pacrk sk Predsębrst Zaran cne " "" 878 Bdursk _ AWW A" W Oejncak USG serca brucha cą ży Pr6by ysłke ANTENY 3395 PapJchsk ZATRUDN 400 EKG re ktskpa kar ddy seksu n ŻALUZJE mntaż Fpd serpna 989 rku cak 5995 n specjaśc DAMED n uruchm nym akłade pry 437 (9) Juansk a 0 u Chełmskej Zeru KNESKO PY reene POSADAM budynek racja Lubartn stjący 50 m Ada4308 SZW ACZ K c 4990 mó Ny Skrsk ULTRASO NOGRAF CZNE TELENAP RAWA e Zera kc ra pbskch BeOcekuję prpycj ba dana rąd6 traany denc d ennych amy bru4788 POSADA J M dałkę snej nerek rucłu DEKODER Y PAL nstaspręt prdukcj ół k r k e sutkó taroferujem y bar yske ynar_ uję Stańcak fabrykat6 buacycy ra ysk ka433 ny ch Lstv Bur fkane badana ne TELEPOG Złsena sbste ub teefn cn e OTOWE Sb Ołseń Ptrks ka k cne cąży płdu ; akłade pry u Zamjsk ej 9 cak yknują ekare spe Łd te NOWO t arty skep cjaśc Łódź Nart a psukuje prdute d 96 DEKODER Y PAL nsta337k uję nż Sukask centó kurtek ce c Sun 568 pach Wam<>Sć Starach ce Marsa7h9HHH///HLm"h?"/h?"H/h?"/h?"Lm"U POGOTOW E ekary spe DEKODER Y PAL Sakaska 0/6 Te 857 cjast6 EKG 573 td" PO 9 4)5 Kasec Bsys tem" 4305 WEDEN USA 473 ONTAŻ baer SARTOU R" u Teresy ŁabędJk PELĘGNARSTWO EKG 4493 ł 3954 HAMBUR G try dn te 5655 Oeksec 5548 baer 3804 ONTAŻ DM SAR "Jmar" 3333 TOUR" GNEKOL OG cdenne 4343 JS9 Kścusk taluzje akładam WEEKEND Y autkar e Kubase c Skrypek Bern Zarh MURARZ Y + 3 DM Sartur" Senke ca M ŻALUZJE precs nec0 /09 TYNKAR ZY ne yskej jakśc te (7) betermn a arandojrzew ALNĘ pm CESL MONTAZYŚTOW eecja 5694 Bechtd r6 pecam nż M ment6 żebetych """ 36483/493 trs Jacyce 33 VDEOML"C Vdef05850 Ożaró Ma te PRACOW NKÓW neyka fk mane Pryatne Fran Warsaa Pte anyeh prac buan ych ra ksk 438 Lekary Specjast ó 495 k WYPOŻYC ZALNA ma HALSZK A" żary POKTER OW da dec tnetdó 7489 skrytka kjary małwn&k żeństa kraje a rsłych rancne 55 rk ałżena 959 SLEKTRO NSTALAT OR CTNEWAŻNAM pecąt 7QUH H//H// //////U//H /HhH h?"d cdenn e S STWO Matusak kę Spedytrłaac nr 435 PTHW Łódź" a MUM PU d 3980 ł3356 U s Sp6łka Ł6dź ZA TRUDN WYDZE RW tere O59Z DZAŁKĘ ubrjną /cene numerat ry TELEFON Cestcha H r elsty 4677 Bur Ołseń Pt rkska 96 KUPĘ dałkę bua ną ub m k! cach Łd Dne; Lutmers k 70 p ZEMĘ L6dź kce kupę Lsty 4676 Bur Otseń Ptrkska 96 URZĄDZENA METKUJĄCE MURARZ A katfka cj& na kry stnych arunkac h atrudn fr 40 HERBY 4! DUŻĄ d ałkę pd msł kupę 0 50 prc u n e st ycyjnej ZAPRASZ AMY 4954 f t ł G<ereskq PMEX" Ld u Sętjańska nr M spreda ertark fre arkę bramą (krdynatka) rd ZSRR Perchna rbca st>łu 600 x 600 mm Warunk spreda ży udnen a Teefn CUKfRNĘ spredam Lsty 406 BUTO Oł seń Ptrks ka 96 OVERLOC K my spredam Kusk SPRZEDA pan CU kerncy kmpetnym ypsażenem prdukcy}n handy m Żyrard6 Lukmbur f{ NEPTUNA nt! spredam SPRZEDA M _ pec ęey Bartek" ttuchnę ęłą kjec drenany dłu kżuch Lsty 408 BJur Ołseń Ptrks ka te 83 3 Ofe ruje tutu Włókenncta Łódź u Breńska /3 te k 5 ZGŁOSZEŃ sta W NA ADRES " PRZEDSBDRSTWO PRZEROBU ZtOMU METAL PRZEDSĘBORSTWO móen a dae spra pracn cych n sty pcacł"m Cm mer ce /e Łódż u Prędanana te SKUP SPRZEDAŻ KOMS BJ OCZ EKU JEM Y uorkska łł!! ZŁOM skupu jemy pa ny ch padyżsanyc a 60 / c;enac h!! )> płacy Warunk pracy FLA ŁODZ /hw"jw/"//hhw" U"//H/ //hw"/h ;m LOŚĆ ZŁOM_(f STALOWEGO średne) 989 ROKU /3 mstra tkacke (ykstałcene yżse ub ZATRUDN ZAK UP NA PRZESTRZEN WŁÓKJENNCTWA Ł6dź u Breńska M ETAL NSTY TUT PRZEDSĘBORSTWO ZŁOMU ])RDGOCBHNYM SUROWCEMt PRZE ROBU Herba ch 7YDUD7DTAV/7MWH"DHHUF ba ra apece Ł6dź Lutmer ka 4/ p 8 85 ł d3 0Zrk6 PRdam Te 78 Kutn łoso r; >sukuję mesjkana 3() >POŁKA Prram ene Masyn" P<>SZUkud na terene Ld% 3pkje OtkaLu teefnem 554 łott MURARZ Y atrudnę 865 p 8 S + te S + + hhhhdhhh}h Spółdena Remeśnca WYTWÓRCZOSć RÓŻNA" Łd u Jara ca 3 ZATRUDN Kmrnk Sądu Rejne Zeru Re pdaje pubcme j amśc że dna 4 reśna 989 rku d 0 Sąde Rejny m Zeru dbęde sę cytacja /4 cęśc neruchmacł tnej Głne pry u Garbarsk ej 8 naeżącej Władysłaa CaJk am td pry u B Żeeńske m 54 psadający urnt kęę e cystą PBN Zeru a nr k 746 dałka N 00 Neruchmść naeżąca /4 cęśc dłużnka Władysłaa Ca)d składająca sę dałk p 35 m k na której majduje sę jednpę try m meskan y saca na stała na ktę 4388 ł Cena yłana termne cytacj ustana stała na k ł Prystępujący pretaru mają bąek knać płaty rękjm yskśc /0 sumy saca na Akta spray eekucy jnej mżna ądać cąu tydn pred cytacją Sąde Rejny m Zeru Neruchmść mżna ądać krese trech dnł pred cytacją 68t KUPĘ krke SPRZEDA M artbura p (987) Budsyńska 9 LZS apredam p ł377 p KUPĘ M ub M3 najnfo RMA TYKA MASZYNY saneck e chętnej Aeksandr 6 prędę płę spaną Knstanty nó Tefó spredam Lstv Bur O!<>Warunk pracy ( ecrem) seń Ptrksk aa p POSZUKUJĘ samde móena sedbe spółbetonarkę kabe ; OD4m!eskaa p den te sła predam p WYNAJMĘ skep Lsty 5073k 4377 Bur Ołseń WYHD h9"hwd 7D7DD 7HhW/ HH/U/ A DZEWARSKĄ 5" apre Ptrks ka 6 p dam 697 PROSTE syce chaupn4348 P c pryjm MAGNETO WD Panasnc 4387 p >redam 364 MURARZY pmcnk6 SPÓŁKA P atrudnę STĘBNÓWKĘ Pfaff" p P Z Atusy" spredam SZWACZK na ykak E C B p pryjmę Aeksandr 6 S CĄGACZ baełnan y 3Deca PRL 8 FARBO WANE STYLONU spredam P p ZATRUDNĘ sack te (07) \Vrcła SPRZEDA re ały buteksas Kupę nóż po"(" fety skepe Brey Csepe" Oppma4074 ńska 89 (ecrem ) na t769 p ł79 P OBWESZ CZENE płacy t 4389 ZATRUDNĘ syta abaek Te P ZATRUDNĘ mecnanka samch e p 8 4"377 P MSTRZA buane emeryta atrudne P PRZYJMĘ stary Aeksarudr6 Lódk 438 p LECĘ pracę na \CZ8r kę p USLUG hydrauc ne Cyżesk P KALANDR OWANE dann Fnarua 34 Ocarek P \NTENY nstauję 843H Benek P UKADA NE ber Dbryńsk Te «P DZENNK ŁÓDZK nr 80 (%997) 5

6 Pra jady da necerpych Wcasy a kółkem Mesane" skły jady? Cenny dur RFN dn cukrykd Prpycje PZMt pcątek najbżsym nfrmacja bra mera róneż pdjąć &pópracę Aparaturę urądena me case PZMt ne pryatnym sbam psarający dycne artśc 50 tys marek amera pdyżsyć płat a kur m (bądź amerającym być) achdnnemeckch prekaa sy na pra a!zdy Tera a kafkacje nstruktra na\jk ja na rece cepreydenta Łd rrść rsa spmnane płaty dy łasne samchdy P dpjanusa Urbanaka predsta <ążyły uż rsnąć krese ednm prytanu auta (chcee Nemecke Starysc mędy pdyżką cen pa a d łóne amntane na Chrych na Cukrycę amrżenem cen óe datkych edałó hamuca ddał Breme N a cee de byce kafkacj kercya spręła p strne asażera) ude eacj st dr Kurt Beyeren matra kstuje becne 5 tys c mby skć praktycne Cenny dar stał prekaany ł kursantó" cęść te0retycn p Starysenu Chrych na Cu Z mtryacją jest u nas jednak staając PZMt Jeś ferkrycę Łd tak jak akhem spżyce ta PZMt będe ystarcając ne maeje mm W7Jrstu cen p atrakcyjna fnans chętnych ne Deeacja RFN dedła bne ne maeje cba kupa p0nn abraknąć łasca że także Spta m Krcaka nych samchdó chętnych łekcje pradena samochd de prekaafa < a ddału rbena praa ady mżna ptraktać jak ajęce chrurcne aparat nark N ae mamy kankułę pry datke y (Z Ch) s kercv te pjecha na urpy W śrdkach skena (ab) PZMt rbł se ęc trche uu c stara sansę da necerpych Kt decyduje sę sybk mże amast chdć na 3mesęcny kurs rbć pra jady cąu mesąca ja k ekstern 8 <n treba c Prada tak yjeźdć" (take są W ujne" cyśce pr ża" Młdy Frankensten" Tar>repsy mnsterane) ae teakaeyjny Tanyst jemncy bdyn carnym bur" mżna reye;nać całk0ce ram bąd cęśc) Ośrdk pry u Kutury Fmej Fmteka Na j ce" Gtma Dn" Da dec Guera" Wsystke cach Tuma P<>precne µnć ra prpo!ują serpnm es Pdróże są stane preskć tak terny fmy kmede pry prjekcje ujnu" kne DKM spsób najbżsym case 400 e sensacyjne Tytuły persej u Nart 7 a sceółe npły mes!ąea t Dłue ł frmacje pd te sób P kku atach prery PZMt de knó" Jeden prec (rs) systkm" Syn hrabe Mnte nnaa też spółk AmaChrst" Zrr" Kn Kn" turem" ranane casó <> Gam" ATsen Lupn cnfra tącnych e skenem p"z\słyc h ra dsneysk kercó ty<ne turnusy Arsen Lp;n" Jumb" mają dbyać sę ce u!y reśna Scece pnć P 5 s;erpna Karmayny kmfrtych anmkach prat" E Dra Wcehraba W najbżsym ca<;e Pft a de BraeJcne" Tajemnce ParyNa cyżby także Zmana dekracj mana cen? Ft A WACH Jesce dmrażanu" W clped na nasą ntatkę Cy upa dmaża ceny!" try maśmy!ż sa; d prmdsę brsta Arp auescne DL serpn;) Którym y hśntn m vłkę reprsn!t entó becan 7r Dękuje rnv Nat! at nna ymenna p>pedn fra Ork;ke Pred>ębrst Knunane cue "e P)kf"tV\vd?Ona użytym pte nas sfrmułnanam n frmujenv C7\"tamy m m ctajwed P <cnv au cł staa ;stv ad vżnt ;>re nas d 8 cerca hr jednak e ędu na brak mżłś< u prttdena cbrr" tayrh u słu ch r<c! d ;qóca ceca stn m;v puty ( ) Jeże ktś tu tsta nahrany" t tvk my Bt)\dpm d 5 Pr c nhcmy > t"f"y! cene 40 prc yż«a <>c!8 pond 40 prc \VZr0a r<nuf7 ta ncdyżsana a cen bar bre Ae jeś pred;;ębrst państe cy na płecne unane a t że ne dns cen chć rprądtene RM ;prae amrżen" cen płac pcu askcył yst kch który ;e ędu na nteres ;pł>cny ne areaa natychmast na nacne pdyżk cen nrane kńcu ce ca" est t neprumene Prełaśne chdł t aby as askcyć! <;próbujce ra a eaać" na ce nż pdyżką na pdyżkę mże tedy cekace sę spłecne unana eż W M u ( ) Fakt cercu cen d ev npds brst mał a m ndy ne ra<;łua; na utnane płfcz m a ne na kntv!;ę dae e vrdsęh; rt bnavatn sę d J?rt na!a+ TJ e c;kajac na aece"!a f7by Skrbne rócł enad! k c>ntm Ktnunkat Sadke ypadu dre dnu 90789r kł d 950 na ut Brneske Ld którym mtcyksta ptrącł ne see prsen są łsene sę Wjskej Prkuratury Garnnej Łd d 94 yjatkem sbót nede (te 3t54) Ne en numer W naąanm crajse tmunkatu UMŁ płanu punk tó nfrmacyjnych ku pradenem mechanmó cynkych spdarce żynśco ej spesymv nfrmacją że p dany craj teefn Wydah atrudnena Spra Scjanycn UMŁ (prberny daa snych jest nynny Zanteresan maa teefnać pd numer 30 4 Treba eryć że Bó ch pd sjq pekę b na pen ne! re rt<błf"m? Upadek PKS dua mesące pred d jadem n te byt już betó na mesca eerane pcq u reacj Waraa JEena Góra Naeżał dec;ać sę ęc na PKS ae p bet też treba buł stać pół dna kejce Wcraj dne sódmej Dua Fabrneu mał djec>hać autbu daek beżny Seraa Pdróż n> spdea sę ukshse ansa rkadanym ><?denam Na prótn O sódmej pdjechał óf;ary brudn_t ms cm atsan Lre r sę śrdka sada! qde v padł b mesca ne butu numerane C któr me> b etu "" mejscóką b y heradn Kerca ne nteremał pneaż ajętu by sprvala nem betó D bók bu krk Kerca p! jesce śrdka nrupę mdych turustó rmnum haa5a m pn;eaż ne by uż mej sca baażnk< Wresce d 75 cał ten ek" djechał udając sę na kkuset Na kmetrą >\\ONMOW ALKOHOLCY te da ud prbemem khvm (pne dałek atek 70) MtOUZEZOWY EEFON AU FANA nr cynny d pnedałku pątku Od & ELEFON DLA RODZCÓW nr cynny rt pne dałku pątku f?od 3Dtt Ratunke Ptnt MO Strat Pżarna!nfrmar ja ęużby dra!nfrmacja keja nfrmacja PKO nf mar > teef ntcna rnfrm r> PKS rec Centrany nfrmarj kuuratna P"t nd rąe pnte eneretyc7ne Łód PMnr 74 >53 ptte dźe «( u S Pbnych synató maym ybre cheba meśmy craj ęce m n e skepó pru t Wł B ytmskej 8 Ja racra 4 Mże ne żu eźć? W każdym rae jeśt yądać urynkna rencyjnść arón tak ma nku pr handu t dukcj ak jlż acynamy maryć pvrce centrane dencta kartek WM 7600 erąt WŁÓKENNCTW A (Ptrkska 8) d 07 SZTUK (WęckSke 36) d 9 \ASTA ZGERZA (Dąbrske 0 ) d 05 WYSTAWY GALERA BAŁUCKA (Stary Rynek ) Ry Rae (USA) rafka GALERA SZTUK BWA (Wó cańska 3) Małe frmy raf k E(d 8 GALERA SZTUK (park Senkeca) rafka rysunek REDAKCJA KARUZEL" (Senkeca 3/5) d 04 Ga era precąu" Pstałe OGROD BOTANCZNY d 00 (kasa 9) PALMARNA cynna próc pnedałkó Od 7 KNA MUZEA ARCHEOLOGCZNE ENOGRAFCZNE(p Wnśc 4) d 07 fdoza RADOGOSZCZ (Zerska 47) d 96 OOZAł RUCHU MJODZ!EZOWEGO!Gdańska 07)!!Od 95 ZOO cynne d d 9 8 (kasa d 7) necynne 4404 ystay necynne 955 TEATRY 9) TELEFON ZAUFAN!\ n 0 Ph;e c! dn ne d pracy caa be t! SCHRONSKO da Q POGOTOWE MESZKANOWE sp6dece kmunane sde Wde ł 8 J 7ł H330 U 9 Ł6dt PnłudnP PO?<>tnłP ade!_ 5 99 Na sedu RascZachód tarty jest tyk jeden pa n Wcra ran pada nam ctenk byt tan tyk jeden atunek cheba kurat ten na ;drżsy p 50 ł Na uutane kenta d! acea ne tn knktlrencj chebe ekspedentka dpedała że p bn nmch atunkó n!e płaca sę pec P pmde mu rkrjenu bchenka kent sterdł że cheb jest źe ypecny ncym ne różn sę d nanych mu ceś nej tańsych atunkó pecy a trasę relefon ZAUFANA da ko!et cąża prbemą cynny dnt psedne d # nr TEUFONY?t PKS Beknkurencyjny bchenek fjt ął WM felefon ORENTACJ PO RADN<TWA ZAWOOOWEGO cynny d pmedaku d płatku d 59 WAŻNE Westerny krne de sens ac Je "PU t TURYSTYK (Wrcea d 5 HSTOR MASTA ŁODZ (Oraa 5) d 04 PRZEDWOSNE Cbra" d at 5 d 6 Cerna rącka" USA d at 8 d 8 0 BAŁTYK Pdejrany" USA d at 5 d ; Fm cytaną są dałą Skana pułapka" De Hard" d WANOWO Ramb" USA d at 5 d 530 W mę pry Jaźn" franc d at 8 ra datek Cy mżna unknąć ADS" d 730 Fm cąu te mesąca na pe n ne rśne apenn nas dyrekcj CPN Ld e jednak stay pa mamy tej ch apenne t rej jest ejam Lux" Super są stępne ae tyk uem Seekt" starcany jest tyk stacj psadajacych dpedne brnk Kłpty ejem peają na tym e nańska spódena Mędychód" ne ma pakań Nestety tradycyjne brakuje ejó prekładnych których d>stay aspkajają e 0 prc ptreb W \k C Stara beda Jak t stara? N! Słany ec" ma kntakty Dedał sę że tu pred nesenem reamentacj łdanm starcan skepó pastych spół decych kł stu tn męsa ędn denne We trek 50 tn craj necałe 70 Gdy stay jdą stu bądą kejk jake już namy Na scęśce słmany ec" ma apasy dóce jesce kartk pc;vej W machu Urędu Masta Ł d k petentó prycąa k a tabca predstaająca nśe technk drżne te nstytucj Są tu take cuda jak teefny (ctery rdaje!) kserkpark a naet kmputery Za cara Mkłaja były ty k cydh ńcy ae petenr ałatan by sprane łjs3eń Z DC/ Dennkar te kuje pracy" psu Dennkar ta;kmj kafkajam prase party5nej tbyły stny skatb c nnejsyr rek)mendujemy Trybune Lu du" Głs Rbtncemu" Nym Drm" Nad ejś 3 em supersamu Mada" pry u Patrkaske d dłużse casn s tab!c akauaca nrvtne hnł Phżu Wkół aż r s d spredacó csnku!cyprku kató Nnejsym akaujemy kernctu \fady" ataya dyż t ne ma sensu Chyba e chd dekract> c fma"e Wf; 0) 0 kc kf>mf>t Tye że djca tq\ają dut a cj M słychać? du{j Zabójca skerany na bserację psychatrycną W ncy na 3 maja Pabancach ybuchła sprecka Pmdy Wesłaem Ł Aeksandrą M Ży n knkubnace spóne też racy s ę akhem Ne persy t ypadek te rdaju ąkach że chd nch takch frm rpraana sę" e sba które kcą sę mercą jede e stren Tak był tym raem Wesła Ł użył jak arumentu sprecce n d kresła uderał ną są pryjacó!kę be parnęc pmaacytaną st ą Mnraker" ser James Bnd aent 007 USA d at d 0 POLESE C ubą tyrysy" pa d at 8 d 6 8 WŁÓKNARZ Lude kty" USA Od at 8 d ; Fm cytaną stą daą Rybka ana Wandą cyu jak Odyskać łup" an Od at 8 ed 0 WOLNOSC Prac" tunfranc d at d 6 Jak t sę rb Chca" USA d at 8 d 85 ZACHĘTA Weka pryda psa Benje" USA b d 730 Dabeł" p d at 8 d 930 TATRYLETNE StUka k0chana" pt d at 8 d W rae nepdy seans dbę de sę kne Tatry" ŁDK Uceknery" franc d at d 7 STYLOWY C ubą tyrysy" pa Od at 8 d 7 9 TATRY MAŁESTUOYJNJ Dm pry CarU Street" USA d at 5 d 8 TATRY Netykan" USA d at 8 d DKM Syn hrabe Mnte Chrst" USA d OKA Prót na emę" USA Od at d SWT Eektrncny mrderca" (USA) Od at 5 d SWT WDEO Carny tupan" (franc) d 6 Kbju deła" (USA) d 8 ZŁOTA JESER Trpce" NRDmn d at U d _u Zabrakł paperu na kreassm Zan! premvsł Jek eść mnnna ncse systkm papern km? funan kre tee;rv ęc s n dj nbskn Żr tera n;entrebn m uż P krje" Perspektyy" Panramy" )Jbre chacaż że chcą jes;ce eyta(! prasę cdenna chć bec nej ne a hr yknują sje >!Jan jąc sbe jesce kpanen Cęż ke uray ły katk persej spały n kbety S ceóła anaa ydarena achana spracy prana śed;;te pre Prkuraturę Rejną Paba ncach była pdstaą pdjęca decyj ske Wesłaa Ł ranu na bserację psychatrycną spaa WyPkó ne naeży cekać eeśnej nż a 34 mesące Wócas spnrąny stane akt skarżena na A (t) GDYNA Kn nn stp d d 06; Prac" tunefranc d at ra fmy krótkmetraże HALKA Labrynt" b d an MJODA GWARDA Wrujący seks" (Drty dancnj?) USA Od at 5 Od MUZA nterksms" USA d at J d 6 85 MAJA Uceknery" franc d at d 8 8 POKOJ Złta panna" ces b d 6; Akt emsty" USA d at 8 d 8 ROMA Frant!c" USA d at 5 d Bske sptkana esłym dabłem" pl b d 5 5 STOK Zadające prydy musketeró" rum b d 6 Cmman" USA Od at 5 d 8 WYPOZYCZALNE KASET WDEO Ptrkska 76 Narutca 0 (kn Bałtyk") cynne d d 7 DYŻURY Chru ra uraa Kn!{a WAM (Zermske 3) Neurchrura Spta rt Barcke (Kpc\ske ) Okustyka Spta m Skł vt!>kecure (Zer Paręce ska 35) Chrura decęca Spta m Bernacke (Pabance Kareska 68) Laryna decęca Spta m Krcaka (Arm Cernej 5) Chrura scęk tara Spta m Barcke <Kpcńske ) Larvnn!ł" Spa! m Pra (Wócaska 95) T<s_vk<>u a ntvt u Medycyn Praev CTerev 8 Wenera PryctH>cna Der matrna (Zakatna 44) Teefncny Punkt cnrrmacyjny tycąc y chrby ADS cynny d d S 7 teefn 386 Ambuatra rane pmcy nterna da rsłych u Senke<7 te B < " 3 bnet h" d J APTEK Mckeca 0 Skłaa 6/n Ncarnana 5 Feńske 7 Lutmerska 46 Maratńska 7 b Pabance Wyspańske Aeksandró Kścusk 4 Knstantynó Saa JO Głn Łcka 68 Zer Dąbrskłe0 t OZOrkó Arm rernej Gt SZPTAL Aar!! r;e ; ee ęvny! caa nhe te 4 4_4 _ abnet pedatr (UL Arm Cerne 5 "ynn >d rł f 7; dn >ne r arv vn nv "a tnbe te 74 4 _ 4 _ abnet stmatcny u Zap)kej! cvnny r E(Oct 9 rtn nnt> d pracv nre Cała r>he 4 9 abnet kustycny ut apskej cvnny 00 nct 7 d! ; dn ne d pracy cynny cała bę " "<!_ /f"f ""T ""!!_! ;!! _!4$; "* DOJ&JBaf 4!Nł*ZL!tbf9Ct&!!&DJ!ftJLM M) _fej!jfe!_! OL4N!K t!>uzkr deak Rhtacej Spbłddełu Wydancej PrasaKsążkaRch" Wydaca t6dke Wydanct Prase t6dź u SekeCa 3/5 Druk Prase ZakJady Grafcne Łd Redauje keum Redakrja kd 90 3 Łódź u Senkeca!J Adres pcty Dt!" L6dt skr pr>d 89 TeefnJ> centraa 3 93 f acy stkm dałam) Redaktr naceny Henryk Waenda astpcy redaktra nacenet ; sekretar dpdtany ł ekret!r Spray masta 3ł 4 O spłnn eknmcne ; ftreprter ; kutura ł śata 36 ło; sprt 3 O!5 ha łącn śc r cyf kam 3 9! 63 ntcrenre Teefn Usłuy spray terene; 8!305 frękpłs6 ne am6ycb redakcja ne raca) Redakcja ncna 74 7 O ; Osłsena nekr Bur Rekam Ołseń ł6dź u Ptrkska 96 t!l u Senkeca 3/5 te 359 (a treść es redakcja n" nrłrn"rła) Warunk prenumeraty pdaa ddały PUPK RS\V PrasaKsąłkaRuch" ra dpedne Drt4dY pcte DZENNK ŁÓDZK nr 80 (997) D3

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

a.\ * j.j :r*"j'** *'J : - : j'..s )",J r.]t--j"{ a '*:']{}'! *! c, r*!.l/! / 9 r.e\j 'r, 'w w.!r_. a j""...r. /-..j*){.: 'r {-' fr'-1 :.s {j*...j "'''**'s ^.'''*!' 1" ;"-u.-{)'*: ]j'l-. L,\ r,^?- {-5

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

MGR MAGDALENA WIATR WADAS

MGR MAGDALENA WIATR WADAS S SZ ZO OR RT TY Y S SP PII S S T TR RE EŚ ŚC CII r r ll n c c m m rc rc y yk k: cł e k: pn B e l fe r Ag n e sk te ż tj c e, S e h r ch...4 r r ll n c c m m rc rc y yk k: cł e k: B e l fe r kl e j n y

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

Niemili nie będą mili

Niemili nie będą mili Ł Ł ś % X - Ś f ś ś ą ą ś ą - ą - ś f ć f ą - ś - f ą - ść ą ś ć ć ś ś ś - : ą f ą ą ą ć ą ą ą f - f - ą - - ą ą ź - ą - ś ą ą ą ś ą ą ś ć ś - ć ść ś ą - ą ą - ą ą ć - f ą f - ą ź ą ć - ą f ą ś - ś ą :

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu.

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu. Laboratorum z Podstaw Konstrukcj aszyn - - Ćw.. Wyznaczane wartośc średnego współczynnka tarca sprawnośc śrub złącznych oraz uzyskanego przez ne zacsku da okreśonego momentu.. Podstawowe wadomośc pojęca.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2010 r. Druk nr 843

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2010 r. Druk nr 843 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warsaa, dna 31 marca 2010 r Druk nr 843 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Mchalak Pan Bgdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sanny Pane Marsałku,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZAWIADOMIENIE dna 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotycy: pretargu neogranconego na organoane ypocynku letnego na terene kraju dla dec be abepecena socjalnego ojeódta łódkego. Na podstae

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Sp.... Pgm Sp.... Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Sp.... Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue Łty e e żeu Elstycy T

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NAUCZYCIEL: Marzena Hada ROK SZKOLNY: 2015/2016 KLASA: III

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NAUCZYCIEL: Marzena Hada ROK SZKOLNY: 2015/2016 KLASA: III PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NAUCZYCIEL: Marzena Hada ROK SZKOLNY: 2015/2016 KLASA: III Tematyka/ prblematyk a zajęć Wymagana edukacyjne Pdstawwe (P) Pnadpdstaw we (PP) Śrdk

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Program Narzędziownia

Program Narzędziownia Pjekte Wże Glce Pgm Pjekte Wże Glce Pgm Pgm mgyy służy eecj lścej tścej: Mgyó epytych Opyą Mtełó Śkó tłych Wybó e scególym ugleem y, ypżyc pyel sptu jeg użytkkm. Pjekte Wże Glce Pgm Zlety pgmu: Psty bsłue

Bardziej szczegółowo

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego Kaaryna Śledewska, erene handlu wewnąrgałęowego erene handlu wewnąrgałęowego Problemy merenem ele eoreycnych sposobów merena (handel wewnąrgałęowy cyl nra-ndusry rade było proponowanych w leraure predmou.

Bardziej szczegółowo

ż ń ęą ą ąą ą ą ń ą ż ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ę ę ę ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń o o o o o o o ż ń ęą ą ą ą ź ś ść ż ś ść ń ę ą ą ę ą ą ż ń ęą

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

4. Romaji - jest to zapis alfabetem łacińskim.

4. Romaji - jest to zapis alfabetem łacińskim. Pismo japońskie wywodzi się z pisma chińskiego i jest jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów pism. Chińskie znaki (słowo kanji znaczy "znaki cesarstwa Han") oparte są na piśmie obrazkowym, gdzie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

RADA M1JSKA. Konstancin-Jezlorna. z dnia 11 czerwca 2014 r.

RADA M1JSKA. Konstancin-Jezlorna. z dnia 11 czerwca 2014 r. Knstancn-Jerna uchala c następuje: sprae many Welletnej Prgny Fnansej Gmny Knstancn-Jerna na lata 204-990r. samrąde gmnnym (teks jednlty D. U. 20r., p. 594 późn. m.) 2), Rada Mejska 209 Na pdstae art.

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielokryterialne

Programowanie wielokryterialne Prgramwane welkryteralne. Pdstawwe defncje znaczena. Matematyczny mdel sytuacj decyzyjnej Załóżmy, że decydent dknując wybru decyzj dpuszczalnej x = [ x,..., xn ] D keruje sę szeregem kryterów f,..., f.

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

1\Vydani~ l łroda, st~~z~a. 1986 roku Zł (11932) Rok XLil/XLJIJ. DZIEDIK Challenuer" eksplodował PL ISSN 0208-7707. Nr indeksu 36004. - z"i.

1\Vydani~ l łroda, st~~z~a. 1986 roku Zł (11932) Rok XLil/XLJIJ. DZIEDIK Challenuer eksplodował PL ISSN 0208-7707. Nr indeksu 36004. - zi. \Vydan rda sta 986 rku Z (932) PL N 02087707 Nr ndeksu 36004 KATATROFA V DZJACH LOTÓ KOMCZNYCH DZDK Chaenuer ekspda :;!:;;:;!;;: uad A Z abnetu mnstra premysu Chemcneg nadsed d PAP st następującej NAJKZA

Bardziej szczegółowo

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU Rysunek 1 przedstawa schemat knematyczny napędu jednej os urządzena. Fp Fw mc l Sp Serwoslnk Rys. 1. Schemat knematyczny serwonapędu: przełożene przekładn pasowej, S p skok śruby

Bardziej szczegółowo

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic. Przykład 1- Sprawdzenie nośności ścian budynku biurowego Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo