PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika

2 Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu. BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do aktualizowania tej publikacji i dokonywania zmian w jej treści bez konieczności powiadamiania o tym jakichkolwiek osób. Prawa autorskie Copyright 2013 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na jakikolwiek język lub język programowania tej publikacji, w każdej formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi, lub innymi jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy BenQ Corporation.

3 Spis tresci 3 Wyłączenie odpowiedzialności... 2 Prawa autorskie... 2 Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa... 5 Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 7 Uwagi dotyczące wyświetlacza LCD monitora... 7 Zasady bezpieczeństwa dotyczące pilota... 8 Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii... 8 Uwagi dotyczące przenoszenia monitora... 9 BenQ ecofacts Zawartość opakowania Opcjonalne akcesoria Instalacja monitora Montaż monitora Elementy monitora i ich funkcje Tylny panel Złącza wejściowe/wyjściowe Pilot zdalnego sterowania Przy użyciu pilota Podłączanie Podłączanie przewodów sygnałowych audio/wideo.. 20 Podłączanie zasilania Podstawowa obsługa Włączanie i wyłączanie monitora Blokowanie/odblokowywanie przycisków Przełączanie źródeł sygnału Regulacja poziomu głośności Połączenie sieciowe Podłączanie do sieci LAN Obsługa monitora Menu ekranowe (OSD) Schemat menu ekranowego Operacje w obrębie menu ekranowego Menu Picture (Obraz)... 31

4 4 Menu Sound (Dźwięk) Menu Screen (Ekran) Menu Setting (Ustawienie) Informacje o urządzeniu Specyfikacje Wymiary Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych.. 46 Obsługiwane kombinacje sygnałów wejściowych w trybie PAP Rozwiązywanie problemów... 49

5 Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa 5 Równoboczny trójkąt ostrzegawczy ze znakiem błyskawicy zakończonej strzałką przestrzega przed nieizolowanym niebezpiecznym napięciem wewnątrz urządzenia, które może być wystarczająco silne, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Trójkąt równoboczny z wykrzyknikiem to symbol wskazujący, że dokumentacja dołączona do urządzenia zawiera ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji (serwisowania). TO URZĄDZENIE WYMAGA UZIEMIENIA W celu zapewnienia bezpieczeństwa działania trójbolcową wtyczkę wolno podłączać tylko do standardowego gniazda trójbolcowego ze sprawnym uziemieniem za pośrednictwem normalnej instalacji budynku. Przedłużacze używane wraz z tym urządzeniem muszą być trzyżyłowe i prawidłowo podłączone, aby zapewnione było połączenie z uziemieniem. Niewłaściwie podłączone przedłużacze są częstą przyczyną śmiertelnych wypadków. Prawidłowe działanie urządzenia nie oznacza, że gniazdo zasilania jest uziemione ani że instalacja jest całkowicie bezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa, w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie skutecznego uziemienia gniazda zasilania należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Należy zapewnić łatwość użycia wtyczki przewodu zasilającego. Gniazdo zasilania powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od instalacji zasilającej, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda. Nie należy umieszczać monitora na nierównej, nachylonej lub niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek), ponieważ mogłoby to spowodować upadek i uszkodzenie monitora lub innych przedmiotów. Nie należy ustawiać monitora w pobliżu wody, na przykład w salonie spa lub przy basenie, ani w pozycji, która naraziłaby wyświetlacz na ochlapywanie lub opryskiwanie, na przykład przy otwartym oknie, przez które może dostawać się woda. Nie należy montować monitora w zamkniętej przestrzeni bez odpowiedniej wentylacji i obiegu powietrza, np. w zamkniętej szafce. Wokół monitora należy pozostawić odpowiednią ilość miejsca, aby umożliwić rozpraszanie ciepła z wnętrza urządzenia. Nie wolno zasłaniać żadnych otworów ani wywietrzników monitora. Przegrzanie może skutkować rozmaitymi zagrożeniami i porażeniem prądem elektrycznym. Monitor powinien być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Nieprawidłowa instalacja monitora może doprowadzić do obrażeń ciała i szkód na osobach, a także uszkodzenia samego monitora. Aby zapewnić najlepsze warunki robocze, należy regularnie sprawdzać instalację i poddawać monitor okresowej konserwacji.

6 6 Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa Do montażu monitora należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych lub zalecanych przez producenta. W przypadku użycia niewłaściwych akcesoriów monitor może spaść, doprowadzając do poważnych obrażeń ciała. Należy się upewnić, że powierzchnia montażowa oraz punkty mocowań są wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymały ciężar monitora. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokryw. Wewnątrz nie ma żadnych części do samodzielnego serwisowania. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym technikom serwisowym. Aby zapobiec obrażeniom ciała, przed rozpoczęciem użytkowania należy przymocować monitor lub zamontować nogi.

7 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 7 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1. Przeczytaj te instrukcje. 2. Zachowaj te instrukcje. 3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. 4. Przestrzegaj wszystkich instrukcji. 5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody. 6. Czyść tylko przy użyciu suchej szmatki. 7. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta. 8. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wloty ciepłego powietrza, piece i inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło. 9. Nie usuwaj zabezpieczeń z wtyczki polaryzowanej lub wtyczki z uziemieniem. Wtyczka polaryzowana ma dwa płaskie bolce, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa płaskie bolce i trzeci bolec uziemiający. Szerszy lub trzeci bolec stanowi zabezpieczenie. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazda, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda. 10. Zabezpiecz przewód zasilania tak, aby nie był przydeptywany ani ściskany. Szczególną uwagę zwróć na wtyczki, rozgałęźniki i miejsce, w którym przewód wychodzi z urządzenia. 11. Używaj wyłącznie przystawek/akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. 12. Używaj wyłącznie wózków, nóg, statywów, uchwytów i stolików zatwierdzonych przez producenta lub sprzedawanych wraz z urządzeniem. W przypadku używania wózka zachowaj ostrożność podczas przemieszczania go wraz z urządzeniem, aby uniknąć obrażeń spowodowanych jego wywróceniem. 13. W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas odłącz je od zasilania. 14. Wszystkie prace serwisowe zlecaj wykwalifikowanym technikom serwisowym. W przypadku uszkodzenia urządzenia w jakikolwiek sposób, np. w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania płynu lub dostania się przedmiotów do urządzenia, wystawiania urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowości w działaniu lub upadku urządzenia, należy oddać urządzenie do serwisu. Uwagi dotyczące wyświetlacza LCD monitora Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) tego monitora ma bardzo cienką szybę zabezpieczającą, podatną na zarysowania i pęknięcia na skutek uderzania lub nacisku. Nadmierne naciskanie lub ekstremalne temperatury mogą także spowodować uszkodzenie ciekłych kryształów. Podczas obsługi należy zachować ostrożność. Czas reakcji i jasność wyświetlacza LCD mogą się różnić w zależności od temperatury otoczenia. Należy unikać narażania monitora na bezpośrednie światło słoneczne oraz umieszczania w miejscach, w których na ekran LCD mogłoby być skierowane światło słoneczne lub światło punktowe, ponieważ wytwarzane wówczas ciepło może doprowadzić do uszkodzenia ekranu i zewnętrznej obudowy monitora. Ponadto jasne światło niepotrzebnie utrudnia oglądanie obrazu na ekranie.

8 8 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Ekran LCD składa się z pojedynczych pikseli tworzących obraz i jest produkowany zgodnie ze specyfikacją projektową. 99,9% tych pikseli działa prawidłowo, ale 0,01% z nich może się na stałe świecić (na czerwono, niebiesko lub zielono) lub być na stałe zgaszone. Jest to ograniczenie techniczne technologii LCD i nie oznacza wady. Monitory LCD, podobnie jak plazmowe (PDP) i konwencjonalne monitory CRT (kineskopowe), są podatne na wypalenie ekranu lub utrwalenie obrazu, czyli pozostające na ekranie linie i cienie, których nie można usunąć. Aby zapobiec takim uszkodzeniom ekranu, należy unikać wyświetlania nieruchomych obrazów (takich jak menu ekranowe, logo stacji TV, stałe/nieaktywne teksty lub ikony) przez okres dłuższy niż dwie godziny. Od czasu do czasu należy zmieniać współczynnik proporcji obrazu. Gdy tylko jest to możliwe, należy wypełniać obrazem cały ekran, eliminując czarne pasy. Należy unikać wydłużonego wyświetlania obrazów o współczynniku proporcji 4:3, w przeciwnym razie na ekranie mogą pozostawać widoczne znaki wypalenia w postaci dwóch pionowych linii. Uwaga: W niektórych sytuacjach na wewnętrznej stronie szyby może skroplić się para. Jest to naturalne zjawisko, które nie wpływa negatywnie na pracę monitora. Skroplona para zwykle znika po około 2 godzinach normalnego użytkowania. Zasady bezpieczeństwa dotyczące pilota Nie należy umieszczać pilota w miejscach, w których panuje wysoka temperatura lub wilgotność, i należy unikać zbliżania go do ognia. Nie należy upuszczać pilota. Nie należy wystawiać pilota na kontakt z wodą lub wilgocią. Może to doprowadzić do usterki. Pomiędzy pilotem a czujnikiem sygnałów z pilota na urządzeniu nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Jeśli pilot ma nie być używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii Używanie baterii niewłaściwego typu może doprowadzić do wycieku substancji chemicznej lub wybuchu. Należy przestrzegać następujących zasad: Baterie należy zawsze wkładać tak, aby końcówki dodatnia i ujemna były skierowane we właściwą stronę, zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii. Różne typy baterii mają różne parametry. Nie należy mieszać różnych typów. Nie należy mieszać starych i nowych baterii. Mieszanie starych i nowych baterii może skrócić ich żywotność lub spowodować wyciek chemikaliów ze starych baterii. Gdy baterie nie działają, należy je jak najszybciej wymienić. Chemikalia wyciekające z baterii mogą powodować podrażnienia skóry. Jeśli z baterii sączy się jakakolwiek substancja, należy ją natychmiast wytrzeć suchą szmatką i możliwie jak najszybciej wymienić baterie. W zależnościskróceniu. od warunków przechowywania żywotność baterii dostarczonych wraz z urządzeniem może ulec. Należy je wymienić w ciągu 3 miesięcy lub możliwie jak najszybciej od momentu pierwszego użycia. Mogą istnieć lokalne ograniczenia dotyczące utylizacji lub recyklingu baterii. Należy się zapoznać z lokalnymi przepisami prawa lub skonsultować z firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów.

9 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 9 Uwagi dotyczące przenoszenia monitora Monitor ma ograniczoną wytrzymałość mechaniczną. Aby uniknąć usterek działania monitora wynikłych z defektów linii, odkształcenia przedniej ramki, zadrapań/pęknięć szyby monitora, przepuszczania światła itd., należy się z nim delikatnie obchodzić. Monitor musi być zawsze przenoszony przez dwie (2) dorosłe osoby. Podczas przenoszenia monitora należy zawsze trzymać go za cztery (4) uchwyty. W przypadku zamiaru położenia monitora przednią częścią w dół: - Przygotować płaską i równą powierzchnię o rozmiarze większym od monitora i rozłożyć na niej gruby ochronny arkusz. (Rys. 1) - Delikatnie opuścić monitor poziomo. W przypadku zamiaru obrócenia monitora do góry: - Podnieść monitor poziomo za cztery (4) uchwyty. Nie podnosić go chwytając za narożnik. (Rys. 2) - Należy uważać, aby nie porysować żadnej części podczas obracania w górę. (Rys. 3) - Ustawić monitor pionowo, upewniając się, że jego ciężar został rozłożony równomiernie na powierzchni. (Rys. 4) (Rys. 1) (Rys. 2) Powierzchnia podtrzymująca (Rys. 3) (Rys. 4) Sprawdź etykietkę wstrząsową na zewnątrz opakowania produktu. Wskaźnik wstrząsów na etykiecie będzie czerwony, jeśli monitor/opakowanie były nieprawidłowo transportowane.

10 10 Ważne instrukcje bezpieczeństwa BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

11 Zawartość opakowania 11 Zawartość opakowania Otwórz opakowanie i sprawdź jego zawartość. W razie braku lub uszkodzenia jakiegoś elementu skontaktuj się niezwłocznie z miejscem zakupu urządzenia. Monitor LCD Przewód zasilania Przewód D-Sub (15-stykowy) Pilot zdalnego sterowania Baterie AAA Instrukcja szybkiego uruchomienia Przewody IR Typ przewodu zasilającego może się różnić od pokazanego na ilustracji, w zależności od regionu zakupu. Przed wyrzuceniem opakowania sprawdź, czy nie zostały w nim żadne akcesoria. Pozbywaj się materiałów, z których zrobione jest opakowanie w sposób rozsądny. Karton możesz przeznaczyć na makulaturę. Można zatrzymać opakowanie (jeśli to możliwe) i wykorzystać je później, gdy zajdzie konieczność przewozu monitora. Nie pozostawiaj plastikowych worków w zasięgu małych dzieci lub niemowląt. Opcjonalne akcesoria Oprócz elementów standardowego zestawu osobno dostępne są również następujące akcesoria opcjonalne: Stojak monitora Zestaw do dopasowywania krawędzi

12 12 Instalacja monitora Instalacja monitora Montaż monitora Monitor można przymocować do powierzchni pionowej za pomocą odpowiedniego uchwytu ściennego lub ustawić na powierzchni poziomej, na opcjonalnych nogach. Podczas montażu należy przestrzegać następujących zasad: W montażu monitora powinny uczestniczyć co najmniej dwie osoby dorosłe. Próba zamontowania monitora przez jedną osobę może być niebezpieczna i doprowadzić do obrażeń ciała. Zaleca się zlecenie montażu wykwalifikowanym technikom. Niewłaściwy montaż może spowodować spadnięcie monitora lub nieprawidłowe działanie. Montaż monitora na ścianie 1. Umieść czysty, suchy i niestrzępiący się materiał na płaskiej, poziomej i wolnej powierzchni. Materiał musi być większy niż ekran monitora. 2. Delikatnie połóż monitor na materiale ekranem LCD w dół. 3. Jeśli do monitora przymocowane są nogi, zdemontuj je. 4. Zlokalizuj otwory na śruby do montażu ściennego na tylnej części monitora, jak pokazano na ilustracji. 400mm (15.75 ) *Typ śrub: M6 400mm (15.75 ) 5. Przymocuj uchwyt montażowy do monitora, a następnie zamocuj monitor na ścianie zgodnie z instrukcjami dołączonymi do uchwytu. Śruba powinna być o co najmniej 10 mm dłuższa niż grubość uchwytu montażowego. Pamiętaj o odpowiednim dokręceniu i zabezpieczeniu wszystkich śrub. (Zalecany moment dokręcenia: N cm). Elementy montażowe powinny być na tyle wytrzymałe, aby uniosły ciężar monitora. Monitor LCD 10 mm (0,39") Grubość uchwytu naściennego

13 Instalacja monitora 13 Aby zapewnić prawidłową wentylację, należy zachować co najmniej 10 mm wolnego miejsca pomiędzy tylną pokrywą monitora a ścianą. W sprawie montażu naściennego zalecamy konsultację z wykwalifikowanym technikiem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż niewykonany przez wykwalifikowanego technika. 10mm (0.39") Gniazdo AC IN/OUT w przypadku obracania monitora powinno znajdować się na łącznikach. Montaż opcjonalnego stojaka monitora 1. Umieść czysty, suchy i niestrzępiący się materiał na płaskiej, poziomej i wolnej powierzchni. Materiał musi być większy niż ekran monitora. 2. Delikatnie połóż monitor na materiale ekranem LCD w dół. 3. Umieść nogi na monitorze w sposób pokazany na ilustracji. 4. Przymocuj nogi do monitora przy użyciu śrub i odpowiedniego śrubokrętu. Typ śrub: M4 Długość śrub: 10 mm Moment obrotowy: 10

14 14 Elementy monitora i ich funkcje Elementy monitora i ich funkcje Tylny panel Nr Nazwa Opis Czujnik sygnałów z pilota / czujnik oświetlenia otoczenia / wskaźnik zasilania ENTER/VIDEO SOURCE MENU Odbiera sygnały z pilota. Gdy włączona jest funkcja czujnika oświetlenia otoczenia, wykrywa warunki oświetlenia wokół monitora i automatycznie dostosowuje jasność ekranu. Wskazuje stan pracy monitora: - Świeci zielonym światłem, gdy monitor jest włączony. - Świeci czerwonym światłem, gdy monitor jest wyłączony. - Świeci czerwonym światłem, gdy monitor znajduje się w trybie Power Save (Oszczędzanie energii) High (Wysoka). - Miga czerwonym światłem, gdy monitor jest w trybie Power Save (Oszczędzanie energii) Low (Niska). - Nie świeci się, gdy zasilanie jest wyłączone. Wybór źródła sygnału wideo. Potwierdzenie wyboru lub wejście do podmenu w trybie menu ekranowego. Otwarcie lub zamknięcie menu ekranowego.,, /-, /+ Przewijanie ustawień i opcji w menu ekranowym. /-, /+: Klawisze skrótu do regulacji głośności audio. Przycisk zasilania Służy do włączania i wyłączania monitora.

15 Elementy monitora i ich funkcje 15 6 Wskaźnik zasilania Wskazuje stan zasilania monitora: - Świeci zielonym światłem, gdy monitor jest włączony. - Świeci czerwonym światłem, gdy monitor jest wyłączony. - Świeci czerwonym światłem, gdy monitor znajduje się w trybie Power Save (Oszczędzanie energii) High (Wysoka). - Miga czerwonym światłem, gdy monitor jest w trybie Power Save (Oszczędzanie energii) Low (Niska). - Nie świeci się, gdy zasilanie jest wyłączone.

16 RS-232C-OUT RS-232C-IN 16 Elementy monitora i ich funkcje Złącza wejściowe/wyjściowe Nr Nazwa Opis RJ-45 RS232C IN/OUT DISPLAY PORT DVI-OUT DVI-IN HDMI-1/HDMI-2 VIDEO IN (YPbPr) VIDEO IN (S-VIDEO) AV OUT AV IN VGA OUT VGA IN Służy do podłączania do gniazda RJ-45 na module Ethernet lub routerze. Do sterowania zewnętrznego i pracy wieloekranowej. RS232C IN: odbiór sygnałów sterowania z komputera lub innego monitora. RS232C OUT: wyjście sygnałów sterowania z gniazda RS232C IN do innego monitora. Służy do podłączenia urządzenia kompatybilnego ze standardem DisplayPort. Wyjście sygnałów DVI z gniazda DVI-IN do innego monitora. Odbiór sygnałów DVI z zewnętrznego urządzenia (np. komputera). Odbiór sygnałów HDMI z zewnętrznego urządzenia (np. odtwarzacza płyt Blu-ray). Odbiór komponentowych sygnałów wideo (YPbPr) z urządzenia zewnętrznego (np. odtwarzacza DVD, telewizora HD lub laserowego odtwarzacza płyt). Odbiór sygnałów S-Video z zewnętrznego urządzenia (np. magnetowidu lub odtwarzacza DVD). Wyjście kompozytowych sygnałów wideo ze źródła AV IN do innego monitora. Odbiór kompozytowych sygnałów wideo z zewnętrznego urządzenia (np. magnetowidu lub odtwarzacza DVD). Wyjście analogowych sygnałów RGB ze źródła VGA IN do innego monitora. Odbiór analogowych sygnałów RGB z zewnętrznego urządzenia (np. komputera).

17 Elementy monitora i ich funkcje AUDIO IN (AUDIO1) AUDIO IN (AUDIO2) AUDIO OUT (R/L) IR-IN/IR-OUT SPEAKERS (R/L) AC SWITCH ON/OFF AC IN AC OUT Odbiór sygnałów audio z zewnętrznego urządzenia (np. komputera). Odbiór sygnałów audio z zewnętrznego urządzenia (np. magnetowidu lub odtwarzacza DVD). Wyjście sygnałów audio do zewnętrznego urządzenia. IR-IN: Do podłączenia urządzenia poszerzającego zasięg pilota na podczerwień w celu poprawy reakcji na sygnały z pilota. IR-OUT: Wyjście sygnału IR ze źródła IR-IN do innego monitora. Wyjście sygnałów audio do zewnętrznych głośników. Włącza i wyłącza główne zasilanie. Służy do podłączenia do gniazda sieciowego za pośrednictwem załączonego przewodu zasilania. Przekazuje zasilanie sieciowe z gniazda AC IN do innego monitora.

18 18 Elementy monitora i ich funkcje Pilot zdalnego sterowania ON/OFF Służy do włączania i wyłączania monitora. 2 INPUT Wybór źródła wejścia. 3 EXIT Powrót do poprzedniego menu lub zamknięcie menu ekranowego ENTER Potwierdzenie wyboru lub zapisanie zmian. 6 INFO Wyświetlenie bieżącego źródła sygnału i rozdzielczości. 7 Przyciski numeryczne (1-9) /Przyciski urządzenia źródłowego Pełni funkcję przycisków numerycznych, gdy menu OSD jest włączone. Pełni funkcję przycisków urządzenia zewnętrznego, gdy menu OSD jest wyłączone. Funkcje SDI oraz MULTI-MEDIA nie są w przypadku tego monitora dostępne. 8 MENU Otwarcie lub zamknięcie menu ekranowego. 9 Przycisk numeryczny (0)/MUTE Pełni funkcję przycisku numerycznego, gdy menu OSD jest włączone. Włączenie lub wyłączenie funkcji wyciszenia. 10 / Przewijanie ustawień i opcji w menu ekranowym. 11 Przyciski MULTI-MEDIA Funkcje te nie są w przypadku tego monitora dostępne. 4 / VOL- / / VOL+ Przewijanie ustawień i opcji w menu ekranowym. Zmniejszanie/Zwiększanie głośności.

19 Przy użyciu pilota Wkładanie baterii do pilota Elementy monitora i ich funkcje Otwórz pokrywę komory baterii na pilocie. 2. Włóż załączone baterie tak, aby dodatnie i ujemne końcówki odpowiadały oznaczeniom (+) i (-) w komorze baterii. Baterie są dołączone do zestawu dla wygody użytkownika, aby możliwe było natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania urządzenia. Należy je wymienić przy najbliższej okazji. 3. Załóż pokrywę komory baterii. Wskazówki dotyczące korzystania z pilota Podczas naciskania przycisków należy kierować przedni koniec pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów z pilota, znajdujący się na monitorze. Nie należy dopuszczać do zamoczenia pilota ani umieszczać go w wilgotnych miejscach (takich jak łazienka). Jeśli w okienko czujnika sygnałów z pilota na monitorze skierowane jest bezpośrednie światło słoneczne lub inne silne światło, pilot może nie działać prawidłowo. W takiej sytuacji należy zmienić źródło światła, zmienić kąt monitora lub używać pilota z bliższej odległości do okienka czujnika. Maks. 10 m (32,8 stopy)

20 RS-232C-OUT RS-232C-IN 20 Podłączanie Podłączanie Podłączanie przewodów sygnałowych audio/wideo Podczas podłączania przewodów należy przestrzegać następujących zasad: Wyłącz wszystkie urządzenia. Zapoznaj się z gniazdami audio/wideo na monitorze i urządzeniach, które zamierzasz podłączyć. Pamiętaj, że nieprawidłowe podłączenie przewodów może negatywnie wpłynąć na jakość obrazu. Przy odłączaniu przewodu od gniazda nie ciągnij za sam przewód. Zawsze chwytaj i ciągnij za wtyczkę. Sprawdź, czy wszystkie przewody są włożone do końca i dobrze osadzone. Podłączanie wejścia VGA 1. Podłącz przewód D-Sub (15-stykowy) do gniazda VGA IN monitora i gniazda wyjściowego VGA komputera. 2. Podłącz odpowiedni przewód audio do gniazda wyjściowego audio komputera i gniazda AUDIO IN (AUDIO1) monitora. 3. Aby wyświetlić obraz z tego źródła, naciśnij przycisk VGA na pilocie. Przewód D-Sub (15-stykowy) Przewód audio Komputer Przewód audio nie jest załączony w zestawie i należy go zakupić osobno.

21 RS-232C-OUT RS-232C-IN Podłączanie 21 Podłączanie wejścia cyfrowego 1. Podłącz przewód DVI-D do gniazda DVI-IN monitora i gniazda wyjściowego DVI-D komputera. Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo wyjściowe DisplayPort/HDMI, podłącz gniazdo wyjściowe DisplayPort/HDMI do DISPLAY PORT/HDMI-1/HDMI-2 gniazda wejściowego monitora przy użyciu przewodu DisplayPort/HDMI lub przewodu przekształcającego sygnał DVI-D na HDMI. 2. Jeśli istnieje taka potrzeba, podłącz odpowiedni przewód audio do gniazda wyjściowego audio komputera i gniazda AUDIO IN (AUDIO1) monitora. 3. Aby wyświetlić obraz wideo z tego źródła, naciśnij przycisk DVI lub DP/ HDMI-1/HDMI-2 na pilocie. Przewód DisplayPort Przewód HDMI Przewód DVI-D Przewód audio Komputer Przewody te nie są załączone w zestawie i należy je zakupić osobno.

22 RS-232C-OUT RS-232C-IN 22 Podłączanie Podłączanie komponentowego wejścia wideo YPbPr 1. Podłącz komponentowy przewód wideo do gniazd VIDEO IN (YPbPr) monitora i komponentowych gniazd wyjściowych urządzenia A/V (np. magnetowidu lub odtwarzacza DVD). 2. Podłącz odpowiedni przewód audio do gniazda wyjściowego audio odtwarzacza DVD i gniazd AUDIO IN (AUDIO2) monitora. 3. Aby wyświetlić obraz wideo z tego źródła, naciśnij przycisk YPbPr na pilocie. Komponentowy przewód wideo Przewód audio Odtwarzacz DVD/magnetowid Przewody te nie są załączone w zestawie i należy je zakupić osobno.

23 RS-232C-OUT RS-232C-IN Podłączanie 23 Podłączanie wejść AV i S-Video 1. Podłącz odpowiedni przewód wideo do gniazda VIDEO IN (S-VIDEO) lub AV IN monitora i gniazda wyjściowego urządzenia A/V (np. magnetowidu). 2. Podłącz odpowiedni przewód audio do gniazd wyjściowych audio magnetowidu i gniazd AUDIO IN monitora. 3. Aby wyświetlić obraz wideo z tego źródła, naciśnij przycisk AV na pilocie w celu przełączenia na sygnał AV lub naciśnij kilkukrotnie przycisk INPUT w celu przełączenia na sygnał S-Video. Kabel S-Video Przewód AV Przewód audio Odtwarzacz DVD/magnetowid Przewody te nie są załączone w zestawie i należy je zakupić osobno.

24 RS-232C-OUT RS-232C-IN 24 Podłączanie Podłączanie zewnętrznych głośników Wzmacniacz wbudowany w monitor umożliwia emitowanie sygnałów audio za pośrednictwem zewnętrznych głośników. Podłącz zewnętrzne głośniki do gniazd SPEAKERS (R/L) monitora. Zewnętrzne głośniki Głośność można regulować za pomocą pilota lub panelu sterowania na monitorze.

25 RS-232C-OUT RS-232C-IN RS-232C-OUT RS-232C-IN Podłączanie 25 Podłączanie kilku monitorów Istnieje możliwość szeregowego podłączenia kilku monitorów do komputera. Liczba monitorów możliwa do podłączenia zależy od rozdzielczości używanego sygnału wejściowego. Dodatkowy monitor Przewód RS-232C Przewód DVI Przewód AV Przewód D-Sub (15- stykowy) Przewód IR Pierwszy monitor Takie zastosowanie połączenia szeregowego RS-232C wymaga komputera wyposażonego w gniazdo RS-232C. W przypadku użycia połączenia szeregowego postaraj się nie używać urządzenia źródłowego HDCP.

26 26 Podłączanie Podłączanie zasilania 1. Podłącz jeden koniec przewodu zasilania do gniazda AC IN monitora, a drugi do odpowiedniego gniazda będącego źródłem zasilania (jeśli gniazdo jest wyposażone w przełącznik, ustaw go w pozycji włączonej). 2. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć główne zasilanie. 2 1 Przewód zasilania załączony w zestawie nadaje się tylko do zasilania prądem zmiennym o napięciu V. Pokazany przewód zasilania i gniazdo mogą różnić się od stosowanych w danym regionie. Należy używać wyłącznie przewodu zasilania odpowiedniego dla danego regionu. Nigdy nie należy używać uszkodzonego lub przetartego przewodu zasilania ani zmieniać typu wtyczki przewodu zasilającego. W przypadku stosowania przedłużaczy lub wielogniazdowych listew zasilających należy uważać na łączne obciążenie. Ten monitor nie ma części do samodzielnego serwisowania przez użytkownika. Nigdy nie należy odkręcać ani zdejmować żadnych pokryw. Wewnątrz monitora są miejsca pod niebezpiecznym napięciem. Przed przemieszczeniem monitora należy wyłączyć jego zasilanie i odłączyć przewód zasilania.

27 Podstawowa obsługa 27 Podstawowa obsługa Włączanie i wyłączanie monitora Aby włączyć lub wyłączyć monitor, naciśnij przycisk zasilania na panelu sterowania monitora lub na pilocie. W trybie oczekiwania monitor też pobiera prąd. Aby całkowicie odłączyć zasilanie, ustaw przełącznik zasilania w pozycji off lub odłącz przewód zasilania od gniazda sieciowego. Monitor obsługuje funkcję DPM Power Management zatwierdzoną przez stowarzyszenie VESA. Jest to funkcja oszczędzania energii, automatycznie zmniejszająca pobór mocy przez monitor po zaprogramowanym okresie bezczynności klawiatury i myszy. Blokowanie/odblokowywanie przycisków Istnieje możliwość zablokowania/odblokowania panelu sterowania w celu zapobieżenia niepożądanej lub przypadkowej obsłudze. Przyciski panelu sterowania Aby zablokować/odblokować przyciski panelu sterowania, równocześnie naciśnij i przytrzymaj /- i /+ przez 5 sekund. Po zablokowaniu przyciski panelu sterowania nie będą działały aż do ich odblokowania. Funkcje pilota Aby zablokować/odblokować funkcje pilota, naciśnij i przytrzymaj MENU i /- przez 5 sekund. Po zablokowaniu monitor nie będzie reagował na sygnały z pilota aż do momentu odblokowania tej funkcji. Przełączanie źródeł sygnału Naciśnij przycisk INPUT lub przyciski do wybierania sygnału na pilocie lub przycisk INPUT na panelu sterowania, aby wybrać źródło sygnału. Regulacja poziomu głośności Aby wyregulować głośność, użyj przycisków /- lub /+ na panelu sterowania lub VOL+/VOL- na pilocie.

28 28 Połączenie sieciowe Połączenie sieciowe Podłączanie do sieci LAN Aby skonfigurować monitor w celu podłączenia do lokalnej sieci LAN: 1. Podłącz przewód RJ45 do odpowiedniego gniazda monitora oraz przełącznika lub routera sieci LAN. 2. Otwórz menu ekranowe Setting (Ustawienie) > Control Setting (Ustawienie sterowania). Wybierz opcję LAN. 3. Otwórz kolejne menu ekranowe Setting (Ustawienie) > Network Settings (Ustawienia sieciowe). Jeśli pracujesz w środowisku DHCP, wybierz opcję DHCP > Execute (Wykonaj) i naciśnij ENTER. Następnie zostaną wyświetlone ustawienia IP Address (Adres IP), Subnet mask (Maska podsieci), Default gateway (Brama domyślna), Primary DNS (Podstawowy serwer DNS) i Secondary DNS (Pomocniczy serwer DNS). Jeśli nie pracujesz w środowisku DHCP, wybierz opcjęmanual (Ręcznie) > Execute (Wykonaj) i naciśnij ENTER. Skontaktuj się z administratorem IT, aby uzyskać informacje na temat ustawień IP Address (Adres IP), Subnet mask (Maska podsieci), Default gateway (Brama domyślna), Primary DNS (Podstawowy serwer DNS) i Secondary DNS (Pomocniczy serwer DNS), a następnie wprowadź je w odpowiednich polach. 4. Aby zapisać ustawienia i powrócić do poprzedniego menu, zaznacz opcję Execute (Wykonaj) i naciśnij ENTER na pilocie. Obsługa monitora Po ustawieniu prawidłowego adresu IP monitora, gdy jest on włączony lub znajduje się w trybie oczekiwania, można go obsługiwać z dowolnego komputera znajdującego się w tej samej lokalnej sieci LAN. Gdy aktywna jest obsługa przez sieć LAN, nie można obsługiwać monitora za pośrednictwem złącza RS-232C. Zaleca się używanie przeglądarki Internet Explorer, wersji 7.0 lub nowszej. 1. Wprowadź adres IP monitora na pasku adresu przeglądarki i naciśnij klawisz Enter. 2. Zostanie wyświetlona strona ustawień. Information (Informacja): Pokazuje informacje na temat monitora. Służy tylko do celów informacyjnych. Nie ma elementów, które można ustawić. Picture & Sound (Obraz i dźwięk): Zawiera opcje regulacji obrazu i dźwięku. Screen (Ekran): Zawiera opcje związane z regulacją monitora. Setting (Ustawienie): Zawiera opcje zaawansowanych ustawień monitora. Mail Report (Raport poczty): Zawiera opcje konfiguracji kont poczty elektronicznej pozwalające na otrzymywanie raportów o stanie i o błędach wysyłanych z monitora. Network (Sieć): Zawiera opcje ręcznego ustawiania adresu IP monitora lub uzyskiwania adresu IP z serwera DHCP. Zawiera opcje ustawiania lub zmiany nazwy użytkownika i hasła, umożliwiające zabezpieczenie sytemu sterowania siecią. Aby móc włączać monitor ze strony internetowej, menu Setting (Ustawienie) > Control Setting (Ustawienie sterowania) musi być ustawione na LAN.

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0 Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika

FP92W 19 Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2009 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03 Instrukcja obsługi PE40C PE46C PE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

MultiSync E223W. Podręcznik użytkownika

MultiSync E223W. Podręcznik użytkownika MultiSync E223W Podręcznik użytkownika Indeks Uwagi dotyczące zasilania monitora...polski-1 Ostrzeżenie, Ważne...Polski-2 Informacje o rejestracji...polski-3 Zalecenia dotyczące użytkowania...polski-4

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNC-B5368(P) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. W celu uzyskania pełniejszej obsługi odwiedź naszą witrynę. www.samsungsecurity.com Zgodność

Bardziej szczegółowo

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika Seria PB278Q Monitor LCD Podręcznik użytkownika Spis treści Uwagi...iii Informacje związane z bezpieczeństwem...iv Dbanie i czyszczenie...v 1.1 Witamy!...1-1 1.2 Zawartość opakowania...1-1 1.3 Montaż podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E

Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E Nr modelu TX-L32EM6E Instrukcja obsługi Telewizor LCD Bardziej szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi na płycie CD-ROM. Do wyświetlenia instrukcji obsługi z płyty CD-ROM wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika WAŻNE: Dla własnego bezpieczeństwa, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa aby uzyskać ważne informacje dotyczące użytkowania

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.

Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne. w HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. To urządzenie

Bardziej szczegółowo