ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1 PODSTAWA OPRACOWANIA 2 ZAŁOŻENIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ 3 OPIS TECHNICZNY 3.1 Lokalna sieć komputerowa 3.2 Okablowanie dodatkowe RS Instalacja nagłośnienia 100V 3.4 Przejścia kabli przez strefy pożarowe 3.5 Alternatywane rozwiązania CZĘŚĆ RYSUNKOWA NR RYS. DP_IT_0_AV_01 DP_IT_0_AV_02 TYTUŁ RYSUNKU Plan instalacji multimedialnych Instalacje multimedialne. Schematy logiczne.

2 3

3 4

4 5

5 6 Janusz Warzecha Chajczyny Zelów nr upr.: LOD/0249/POOE/04 dnia r. O Ś W I A D C Z E N I E Projektanta * / Osoby sprawdzającej * Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. Nr 1623 z późn. zm.) oświadczam, iż projekt budowlany: PROJEKT WYSTAWY STAŁEJ ORAZ ARANŻACJI I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ ŻYDOWSKIEGO DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W GLIWICACH PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH (nazwa projektu) MUZEUM W GLIWICACH ul. Dolnych Wałów 8A Gliwice (inwestor) ul. Księcia Poniatowskiego Gliwice (adres inwestycji) opracowany: r. (data opracowania projektu) został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz Prawem Budowlanym. Równocześnie oświadczam, że dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot zlecenia, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. (Projektant)

6 7 CZĘŚĆ OPISOWA 1 PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora - aktualne podkłady architektoniczne - projekty branżowe - obowiązujące Normy i Przepisy 2 ZAŁOŻENIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ Podstawowym elementem instalacji multimedialnej są komputery przemysłowe kontrolery. Mogą do nich być podłączone: monitory nakładki dotykowe na monitor głośniki aktywne słuchawki moduły wejść z przyciskami Kontrolery będą miały zainstalowane dedykowane aplikacje o odpowiedniej funkcjonalności w zależności od stanowiska i podłączonych urządzeń dodatkowych. Wszystkie stanowiska multimedialne oraz inne urządzenia takie jak: komputer sterujący ścianą wideo główny serwer sterujący projektor połączone są poprzez lokalną sieć komputerową. Nadrzędną jednostką monitorująca i sterującą pracą całej instalacji jest główny serwer sterujący. Obsługa muzeum i administratorzy mają możliwość sterowania, zarządzania i monitorowania urządzeń instalacji multimedialnej poprzez dedykowane aplikacje przy zachowaniu stosownych praw dostępu. Ogólna informacja o budynku Teren na którym jest planowana inwestycja zlokalizowany przy ul Księcia Poniatowskiego 14 w Gliwicach. 3 OPIS TECHNICZNY 3.1 Lokalna sieć komputerowa Lokalna sieć komputerowa posiada jeden wspólny punk dystrybucyjny zlokalizowany w centrali teletechnicznej. Zakończenia przewodów po stronie urządzeń multimedialnych należy wykonać w postaci gniazdek. Zakończenia przewodów po stronie centrali teletechnicznej wykonać na panelach w szafce teletechnicznej. 3.2 Okablowanie dodatkowe RS 232 Pod możliwość przyszłej rozbudowy i zwiększenia funkcjonalności instalacji multimedialnej przewidziano okablowanie RS232.

7 3.3 Instalacja nagłośnienia 100V 8 Do nagłośnienia sali edukacyjnej i wybranych pomieszczeń wystawowych zastosowano system nagłośnienia radiowęzłowego który bazuje na dwóch wzmacniaczach zlokalizowanych w sali edukacyjnej i centrali teletechnicznej. Szczegółowe opisy wykonawcze w odrębnym opracowaniu. SE DP_AV_SE_08 DP_AV_SE_01 DP_AV_SE_02 DP_AV_SE_03 DP_AV_SE_04 DP_AV_SE_05 DP_AV_SE_06 DP_AV_SE_07 SE_WZ_1 SE_ZGT_1 SALA EDUKACYJNA Ekran projekcyjny - elektrycznie rozwijany i zwijany - montowany do sufitu na linkach lub na uchwytach do ściany - sterowany poprzez włącznik SE_Wł_1 - opcjonalnie możliwość sterowania poprzez system centralny przy zastosowaniu odpowiedniego włącznika Projektor - montowany do sufitu na odpowiednim wysięgniku - możliwość sterowania i konfiguracji poprzez sieć komputerową i RS232 - źródła sygnały wideo podłączane poprzez zespół gniazd teletechnicznych SE_ZGT_1 lub bezpośrednio z szafki teletechnicznej SE_SzT_1 - do projektora należy doprowadzić zasilanie Głośniki - montowane do sufitu - równomierne nagłośnienie sali - szerokie pasmo przenoszenia odtwarzanie zarówno mowy jak i multimediów Wzmacniacz - zlokalizowany w szafce teletechnicznej - podłączenie źródeł dźwięku lokalnie lub poprzez zespół gniazd teletechnicznych SE_ZGT_1 - komunikacja poprzez RS232 i/lub LAN - sterowanie lokalnie lub poprzez system centralny Zespół gniazd teletechnicznych - podłączenie do projektora źródła wideo poprzez: HDMI, VGA, USB - podłączenie do systemu nagłośnienia źródeł audio: audio line - podłączenie do sieci komputerowej - gniazdo elektryczne 230V SG DP_AV_SG_01 DP_AV_SG_02 Wz_1 SALA GŁÓWNA Głośniki - montowane do sufitu - nagłośnienie wybranego obszaru ekspozycji Wzmacniacz

8 9 - dedykowany kanał do obsługi głośników DP_AV_SG_01, DP_AV_SG_02 - zlokalizowany w centrali teletechnicznej SR_Centrala_Teltech - komunikacja poprzez RS232 i/lub LAN - sterowanie lokalnie lub poprzez system centralny Kon_3 Kontroler - zlokalizowany w centrali teletechnicznej SR_Centrala_Teltech - dostarczanie treść audio odtwarzaną w głośnikach DP_AV_SG_01, DP_AV_SG_02 - komunikacja poprzez siec Ethernet - sterowanie poprzez system centralny SR DP_AV_SR_03 RECEPCJA Ścian wideo jeden wspólny komputer SR_Serwer obsługujący podłączone monitory funkcja niezależnego wyświetlania treści wideo na każdym z monitorów funkcja wyświetlania wspólnej treści na całej powierzchni monitorów komputer sterujący ścianą wideo zlokalizowany w centrali teletechnicznej SR_Centrala_Teltech DP_AV_SR_04 Głośnik montowany do sufitu nagłośnienie wybranego obszaru ekspozycji źródło sygnału audio odtwarzane poprzez SR_Serwer możliwość synchronizacji z treścią wideo odtwarzaną na ścianie wideo DP_AV_SR_03 sygnał audio wzmacniany przez wzmacniacz WZ_1 DP_AV_SR_01 Interaktywna aplikacja/prezentacja multimedialna DP_AV_SR_02 Interaktywna aplikacja/prezentacja multimedialna DP_AV_S6_CD_01 DP_AV_S6_CD_02 SALA 6 monitor w zabudowie w starego telewizora

9 10 treść: audio, wideo - film wyświetlany w pętli nagłośnienie poprzez słuchawki kontroler i zasilacz w obudowie telewizora DP_AV_S6_CD_03 treść: audio - opowiadania odtwarzane poprzez słuchawki DP_AV_S6_DE_01 treść: wideo, audio interaktywna prezentacja multimedialna nagłośnienie poprzez słuchawki DP_AV_S5_BC_01 SALA 5 treść: audio - opowiadania odtwarzane poprzez słuchawki DP_AV_S5_BC_02 treść: audio - opowiadania odtwarzane poprzez słuchawki DP_AV_S5_DE_02 treść: wideo, audio interaktywna prezentacja multimedialna nagłośnienie poprzez słuchawki ekran monitora instalowany pionowo DP_AV_S5_DE_01 treść: audio - opowiadania odtwarzane poprzez słuchawki

10 11 DP_AV_S5_EF_01 treść: audio - opowiadania odtwarzane poprzez słuchawki DP_AV_S5_EF_02 treść: audio - opowiadania odtwarzane poprzez słuchawki DP_AV_S4_AB_01 SALA 4 treść: wideo prezentacja multimedialna wyświetlana w pętli DP_AV_S4_AB_02 treść: audio - odtwarzane poprzez głośnik strefowy DP_AV_S4_CD_01 treść: wideo interaktywna aplikacja/prezentacja multimedialna DP_AV_S4_EF_01 treść: audio - wspomnienia odtwarzane poprzez słuchawki

11 12 DP_AV_S4_GH_01 treść: wideo, audio interaktywna prezentacja multimedialna film nakładka dotykowa lub dotykowy ekran monitora nagłośnienie poprzez słuchawki DP_AV_S3_AB_01 DP_AV_S3_AB_02 SALA 3 doprowadzić tylko kable pod ew. głośnik Głośnik montowany do sufitu nagłośnienie wybranego obszaru ekspozycji źródło dźwięku z lokalnego kontrolera S3_Kon_1 DP_AV_S3_B1_01 treść: wideo interaktywna aplikacja/prezentacja multimedialna DP_AV_S3_B1_02 treść: audio - odtwarzane poprzez słuchawki przycisk do rozpoczęcia odtwarzania DP_AV_S3_E1_01 DP_AV_S3_B3_03 treść: wideo interaktywna aplikacja/prezentacja multimedialna sterowanie i zarządzanie poprzez system treść: audio - odtwarzane poprzez głośnik kierunkowy DP_AV_S2_AB_01 SALA 2

12 13 DP_AV_S2_BC_01 DP_AV_S2_BC_02 Głośnik montowany do sufitu nagłośnienie wybranego obszaru ekspozycji źródło dźwięku kontroler Kon_1 treść: wideo interaktywna aplikacja/prezentacja multimedialna DP_AV_S2_DA_01 treść: wideo interaktywna aplikacja/prezentacja multimedialna treść: wideo interaktywna aplikacja/prezentacja multimedialna DP_AV_S1_DE_01 SALA 1 treść: wideo interaktywna prezentacja multimedialna 3.4 Przejścia kabli przez strefy pożarowe Przepusty kablowe kabli przechodzących przez granice stref pożarowych poszczególne kondygnacje i pomieszczenia - należy zabezpieczyć pożarowo stosując atestowane systemy zabezpieczeń o wytrzymałości pożarowej odpowiadającej odporności przegrody pożarowej (technologia Promat lub HILTI) zgodnie z paragrafem 234 warunków technicznych, w tym także przepusty gazoszczelne. 3.5 Alternatywne rozwiązania Alternatywy są możliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są mniej kosztowne i co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Projektów łącznie z rysunkami, obliczeniami

13 14 projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną technologią budowy i innymi istotnymi szczegółami. Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności lub odpowiadać Polskim Normom. W przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji. Możliwe jest zaproponowanie innych produktów równorzędnej jakości jednak w tym przypadku wszystkie niezbędne przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materiałowa musi zostać uzgodniona na piśmie z przedstawicielem Inwestora i z Zespołem Projektowym.... (Projektant)

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu...

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu... Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.ZAKRES OPRACOWANIA...3 3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU...3 4.OPIS SYSTEMU...4 4.1Opis zaprojektowanego systemu...4

Bardziej szczegółowo

w Warszawie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w Warszawie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI AUDIO WIZUALNYCH SAL KONFERENCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE BUDYNKU A MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji 1.2 Zakres robót 1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4 Wspólny Słownik Zamówień 2. Urządzenia i okablowanie 2.1 Urządzenia 2.2 Przewody i kable 2.3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną TRIAS AVI Sp. z o.o. INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia Spis treści 0. Uzgodnienia i zatwierdzenia... 3 1. Przedmiot opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 3. Zakres opracowania... 4 4. Podłączenie systemu automatyki urządzeń klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ INFORMATYCZNY WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK NOWEJ SIEDZIBY SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU 1 WERSJA OSTATECZNA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja multimedialna X Pawilonu - projekt techniczny SIWZ

Ekspozycja multimedialna X Pawilonu - projekt techniczny SIWZ Ekspozycja multimedialna X Pawilonu - projekt techniczny SIWZ Opracowanie przedstawia koncepcję specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą warunków technicznych sprzętu i oprogramowania dostarczanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ Wystawa Ewolucja Ziemi i życia ZINTEGROWANY SYSTEM MULTIMEDIALNY. Parametry urządzeń oraz technologia wykonania

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ Wystawa Ewolucja Ziemi i życia ZINTEGROWANY SYSTEM MULTIMEDIALNY. Parametry urządzeń oraz technologia wykonania Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ Wystawa Ewolucja Ziemi i życia ZINTEGROWANY SYSTEM MULTIMEDIALNY Parametry urządzeń oraz technologia wykonania ZAŁĄCZNIK A 1 Uwagi ogólne: Stanowiska multimedialne powinny

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo