Monitor sieci wbudowany w Windows

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor sieci wbudowany w Windows"

Transkrypt

1 Monitor sieci wbudowany w Windows Autorzy: Robert Milczarski Łukasz Stegliński Maciej Łaski Materiały zaczerpnięte ze strony: 1. Informacje ogólne: Administratorzy sieci używają wbudowanego Monitora sieci Microsoft Windows do przeglądania i wykrywania problemów związanych z siecią lokalną (LAN). Przykładowo, administrator sieci może korzystać z Monitora sieci do diagnozowania problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem, w wyniku których dwa lub więcej komputerów nie może się ze sobą komunikować. Można także skopiować dziennik aktywności sieci w formie pliku, a następnie przesłać plik do profesjonalnego analityka sieci lub organizacji wspierającej. Twórcy aplikacji sieciowych mogą używać Monitora sieci do monitorowania i debugowania aplikacji sieci w trakcie ich powstawania. Monitor sieci monitoruje strumień danych sieci, składający się z wszelkich informacji przesyłanych za pomocą sieci w dowolnym momencie. Przed rozpoczęciem transmisji informacje te są rozdzielane przez oprogramowanie sieci na mniejsze części, nazywane ramkami lub pakietami. Każda ramka składa się z: Adresu źródłowego komputera, który przesłał tą wiadomość. Adresu docelowego komputera, który otrzymał tą wiadomość. Nagłówków każdego protokołu używanego do przesłania tej ramki. Danych lub porcji wysyłanych informacji Proces, za pomocą którego Monitor sieci kopiuje ramki, określa się mianem przechwytywania. Monitora sieci używa się do przechwytywania całego ruchu lokalnego, Można również wybrać podzbiór ramek do przechwycenia lub spowodować wywołanie przechwytywania w odpowiedzi na zdarzenia w sieci. Przykładowo, można ustalić uruchomienie przez sieć pliku wykonywalnego po wykryciu przez Monitor sieci wystąpienia określonego zestawu warunków w sieci. Po przechwyceniu danych można je oglądać w Monitorze sieci za pomocą interfejsu użytkownika. Monitor sieci wykonuje większą część analizy danych tłumacząc przechwycone surowe dane na logiczną strukturę ich ramek. Z powodów bezpieczeństwa Monitor sieci Windows przechwytuje tylko te ramki, które są przesyłane z lub do komputera lokalnego, z ramkami emisji i multiemisji włącznie. Monitor sieci wyświetla także całkowitą statystykę segmentów sieci dla ramek emisji, ramek

2 multiemisji, wykorzystania sieci, całkowitej liczby bajtów otrzymywanych na sekundę oraz całkowitej ilości ramek otrzymywanych na sekundę. 2. Instalacja Monitora sieci Aby ustawić Monitor sieci, należy wykonać dwie czynności: a) Zainstalować sterownik Monitora sieci na dowolnym komputerze, z którego będą przechwytywane dane do analizy za pomocą Monitora sieci. b) Zainstalować narzędzia Monitora sieci na komputerze pracującym z Windows Server, na który będą zbierane dane. Instalacja sterownika nie oznacza automatycznej instalacji Monitora sieci. Aby zainstalować Monitor sieci, należy zainstalować Narzędzia Monitora sieci na komputerze pracującym w systemie Windows Server. Ad a) Aby zainstalować sterownik Monitora sieci: 1. Kliknij Start, wybierz Ustawienia, kliknij Panel Sterowania, a następnie dwukrotnie kliknij Połączenia sieciowe i telefoniczne. 2. W Połączeniach sieciowych i telefonicznych kliknij prawym przyciskiem Połączenie lokalne, a następnie kliknij Właściwości. 3. W oknie dialogowym Właściwości połączenia lokalnego, kliknij Zainstaluj. 4. W oknie dialogowym Wybieranie typu składnika sieci kliknij Protokół, następnie Dodaj. 5. W oknie dialogowym Wybieranie protokołu sieciowego wybierz Sterownik Monitora sieci, następnie kliknij OK. W przypadku pytania o dodatkowe pliki, należy włożyć dysk CD z Windows lub wpisać ścieżkę dostępu do plików w sieci. Ad b) Aby zainstalować Narzędzia Monitora sieci: 1. Kliknij Start, wybierz Ustawienia, kliknij Panel Sterowania, a następnie dwa razy kliknij Dodaj/Usuń Programy. 2. W oknie dialogowym Dodaj/Usuń Programy kliknij dwa razy Dodaj/Usuń Składniki Windows. 3. W oknie dialogowym Kreatora komponentów Windows wybierz Następny. 4. W Składnikach, naciśnij Narzędzia zarządzania i monitorowania, a następnie kliknij przycisk Szczegóły. 5. W Podskładnikach narzędzi zarządzania i monitorowania wybierz opcję Narzędzia Monitora sieci, a następnie kliknij OK. 6. Kliknij Następny, aby kontynuować instalację, potwierdź jej zakończenie naciśnięciem klawisza Zakończ i Zamknij, aby wyjść. Narzędzia Monitora sieci instalują Monitor sieci wraz ze sterownikiem Monitora sieci. Jeśli używany jest system Windows Server oraz instalowane są Narzędzia Monitora sieci, można pominąć procedurę poprzedzającą. Nie ma potrzeby dodatkowej instalacji sterownika Monitora sieci.

3 3. Uruchomienie Monitora sieci 1. Kliknij Start, wybierz Programy, a następnie wybierz Narzędzia administracyjne. 2. W Narzędziach administracyjnych, kliknij Monitor sieci. Informacje na temat pracy z interfejsem użytkownika Monitora sieci znajdują się w Pomocy Windows Server. 4. Przechwytywanie danych z ramek Po zainstalowaniu sterownika Monitora sieci na komputerze, z którego będą zbierane dane (dalej zwanym komputerem źródłowym) i zainstalowaniu Narzędzi Monitora sieci na komputerze, który będzie zbierał te dane (zwanym dalej komputerem docelowym), można rozpocząć proces przechwytywania danych. Ad ) Aby zbierać dane: 1. Otwórz Monitor sieci. 2. W menu Przechwytywanie kliknij Start i przycisk Przechwytuj na pasku narzędzi. W czasie, gdy ramki są zbierane z sieci, dane statystyczne dotyczące ramek są wyświetlane w oknie Przechwytywania Monitora sieci pokazanym na rysunku 1. Rysunek 1 Okno przechwytywania Monitora sieci

4 Monitor sieci wyświetla statystykę sesji z pierwszych 100 różnych sesji sieci, które wykryje. Okno Przechwytywania Monitora sieci zawiera elementy wymienione w tabeli 1. Tabela 1 Opis opcji wyświetlania Panelu przechwytywania Element Wykres Dane Statystyczne Sesji Dane Statystyczne Stacji Ogólne Dane Statystyczne Co wyświetla Graficzna prezentacja operacji przeprowadzanych w danym momencie w sieci. Dane statystyczne dotyczące sesji mającej miejsce w danym momencie w sieci. Dane statystyczne dotyczące sesji, w których uczestniczy komputer obsługujący Monitor sieci Podsumowanie danych statystycznych dotyczących aktywności sieci, od momentu rozpoczęcia procesu przechwytywania. Aby wyczyścić zapisane statystyki oraz obejrzeć informacje dotyczące stu następnych wykrytych aktywności sieci, należy kliknąć Wyczyść statystykę w menu Przechwytywanie. 5. Filtracja Aby zebrać tylko ramki pochodzące z określonych komputerów, należy podać adresy tych komputerów oraz skojarzyć adresy z ich nazwami w DNS lub w NetBIOS. Po stworzeniu tych skojarzeń można zachować nazwy w pliku adresowej bazy danych (.adr), który może zostać użyty do projektowania filtrów przechwytywania oraz do wyświetlania filtrów. Filtr przechwytywania pozwala na wyszczególnienie kryteriów włączenia lub wykluczenia z przechwytywania. Jeśli adres nie jest dostępny w adresowej bazie danych, należy spróbować przechwycić cały ruch, a następnie, po przejrzeniu zebranych danych, należy użyć polecenia Znajdź wszystkie nazwy z menu Wyświetlanie, aby zlokalizować adres. Przykładem takiego filtra jest para adresów używana do przechwytywania ramek z określonych komputerów w sieci. Para adresów składa się z: a) Adresów komputerów, pomiędzy którymi monitorowany będzie ruch. Należy zwrócić uwagę na fakt, że adresy można pobierać do komputera lub do routera, jednakże nie można wybierać kilku par adresów za pomocą operacji LUB. Trzeba wywołać kilka wystąpień Monitora sieci, aby pobierać dane do komputera lub do routera w tym samym czasie. b) Strzałek uściślających kierunek ruchu, który będzie monitorowany. c) Słowa kluczowego WŁĄCZ lub WYKLUCZ, wskazującego sposób, w jaki Monitor sieci powinien zareagować na ramkę spełniającą określone parametry filtra. Niezależnie od kolejności, w jakiej stwierdzenia pojawiają się w oknie dialogowym Filtra Przechwytywania, najpierw oceniane są stwierdzenia WYKLUCZ. W związku z tym, jeśli ramka spełnia kryteria wymienione w stwierdzeniu WYKLUCZ w filtrze zawierającym równoczesne stwierdzenie WYKLUCZ i WŁĄCZ, ramka ta jest odrzucona. Monitor sieci nie sprawdza tej ramki za pomocą stwierdzenia WŁĄCZ, aby przekonać się, czy spełnia ona także te kryteria. Rysunek 2 pokazuje okno dialogowe Filtr przechwytywania, dostępne w menu Przechwytywanie lub poprzez naciśnięcie F8 w oknie Przechwytywanie.

5 Rysunek 2 Okno dialogowe filtru przechwytywania Aby zaprojektować filtr przechwytywania, należy określić reguły decyzyjne w oknie dialogowym Filtr Przechwytywania. Poprzez uściślenie wzorca zgodności w filtrze przechwytywania istnieje możliwość: a) Ograniczenia przechwytywania do ramek zawierających określony wzorzec ASCII lub dane szesnastkowe. b) Określenia, ile bajtów wewnątrz ramki może zawierać wzorzec. Liczba ta zwana jest przesunięciem. Jeśli dany filtr opiera się na zgodności z wzorcem, należy określić, w jakim miejscu ramki występuje wzorzec (jaką liczbę bajtów od początku lub końca. Jeśli medium internetowe posiada zmienny rozmiar w protokole kontroli dostępu do mediów, jak to ma miejsce w przypadku sieci Ethernet lub systemu Token Ring, należy określić odliczanie od końca nagłówka topologii. Aby pobierać ramki wysłane przy użyciu konkretnego protokołu, należy określić protokół w linii SAP/ETYPE= filtra przechwytywania. Po podwójnym kliknięciu linii SAP/ETYPE= w oknie dialogowym pojawią się dostępne protokoły. Przykładowo, aby pobierać wyłącznie ramki IP, należy wykluczyć wszystkie protokoły, następnie włączyć IP ETYPE 0x800 oraz IP SAP 0x6. Domyślnie włączone są wszystkie protokoły, które obsługuje Monitor sieci. 6. Wyświetlanie zebranych danych W celu ułatwienia analizy danych Monitor sieci interpretuje surowe dane zebrane w trakcie przechwytywania i wyświetla je w oknie Podglądu ramki. Aby wyświetlić zebrane informacje w oknie Podglądu ramki, należy w menu Przechwytywanie kliknąć Zatrzymaj i wyświetl w trakcie, gdy trwa przechwytywanie. Przechwytywane dane można także wyświetlać poprzez otwarcie pliku z rozszerzeniem.cap. Rysunek 3 pokazuje kluczowe elementy okna Podglądu ramki.

6 Rysunek 3 Okno podglądu ramki Tabela 2 wymienia elementy Podglądu ramki. Element Streszczenie Szczegóły Hex Wyświetla Ogólne informacje na temat zebranych ramek w kolejności, w jakiej zostały przechwycone. Przetworzona zawartość danych ramki. Reprezentacja szesnastkowa i ASCII zebranych danych. Tabela 2 Panele Podglądu ramki Do ustalenia, które ramki mają być wyświetlane, można używać filtra wyświetlania. Podobnie jak w przypadku filtru przechwytywania, filtr wyświetlania działa jak zapytanie bazy danych, pozwalając na wyselekcjonowanie konkretnego typu informacji. Ponieważ filtr wyświetlania działa na już przechwyconych danych, nie ma on wpływu na zawartość bufora przechwytywania Monitora sieci. Ramkę można filtrować za pomocą: a) Źródła ramki lub adresu docelowego. b) Protokołów użytych do przesłania ramki. c) Właściwości i wartości, jakie zawiera ramka (właściwość jest to pole danych w obrębie nagłówka protokołu; właściwości protokołu razem wyznaczają przeznaczenie protokołu). Rysunek 4 przedstawia okno dialogowe Filtra wyświetlania, dostępne z menu Wyświetlanie lub poprzez wciśnięcie F8 w oknie Podglądu ramki.

7 Rysunek 9.5 Okno dialogowe Wyświetlanie filtra Aby zaprojektować filtr wyświetlania, należy określić reguły decyzyjne w oknie dialogowym Filtr wyświetlania. Informacje w oknie dialogowym Filtr wyświetlania pojawiają się w formie drzewa decyzyjnego, które stanowi reprezentację graficzną logiki filtra. W przypadku modyfikacji właściwości filtra wyświetlania, drzewo decyzyjne odzwierciedla zadaną logikę. W tabeli 3 wyszczególnione są różne typy elementów filtra, których można używać. Tabela 3 Opcje elementów filtra Element filtra Protokół Filtr adresów (domyślny to DOWOLNY< >DOWOLNY) Właściwość Opis Określa protokoły lub właściwości protokołów. Określa adresy komputerów, z których będą zbierane dane. Określa wystąpienia właściwości, które spełniają dane kryterium wyświetlania. Aby zachować określone reguły decyzyjne oraz dodać je do drzewa decyzji, należy kliknąć OK przed dodaniem kolejnej reguły decyzyjnej. Mimo że filtry przechwytywania są ograniczone do czterech wyrażeń określających adresy filtra, filtry wyświetlania nie mają takiego ograniczenia. Przy pracy z filtrami wyświetlania można także używać wyrażeń logicznych TAK, LUB oraz NIE. W trakcie wyświetlania zebranych danych wszystkie dostępne informacje dotyczące zebranej ramki pojawiają się w oknie Podglądu ramki. Aby wyświetlić jedynie ramki wysłane za pomocą określonego protokołu, należy zmienić wiersz Protokołu w oknie dialogowym Wyświetl Filtr. Właściwości protokołu to informacje określające cel protokołu. Ponieważ przeznaczenie protokołu może być różne, właściwości różnią się pomiędzy protokołami.

8 Załóżmy, przykładowo, iż przy użyciu protokołu SMB została przechwycona duża liczba ramek, ale wyświetlane mają być tylko ramki, w których protokół SMB został użyty do stworzenia katalogu na danym komputerze. W tym przypadku można wychwycić ramki, w których właściwość komendy SMB zawiera polecenie utwórz katalog. Podczas wyświetlania zebranych danych wszystkie adresy, z których zbierane były informacje, pojawiają się w oknie Podglądu ramki. Aby wyświetlić tylko ramki pochodzące z określonego komputera, należy zmienić wiersz DOWOLNY< >DOWOLNY w oknie dialogowym Filtr wyświetlania. 7. Zagadnienie wydajności Monitora sieci Monitor sieci tworzy dla bufora przechwytywania plik odwzorowywany w pamięci. W celu osiągnięcia najlepszych wyników należy upewnić się, że stworzony bufor przechwytywania jest odpowiednio pojemny, aby pomieścić wymagany ruch. Mimo, że nie można zmieniać rozmiaru ramek, można przechowywać tylko fragment ramki, zmniejszając tym samym ilość wykorzystanej przestrzeni bufora przechwytywania. Przykładowo, jeśli interesujące są wyłącznie dane zawarte w nagłówku ramki, należy ustawić rozmiar ramki (w bajtach) na rozmiar nagłówka ramki. Monitor sieci odrzuca wtedy dane ramki podczas przechowywania ramek w buforze przechwytywania.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika CommView Network Monitor and Analyzer for MS Windows Podręcznik użytkownika Copyright 1999-2003 TamoSoft, Inc. Tłumaczenie na język polski Krzysztof Satoła www.studioinfo.pl Wstęp O programie CommView

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Wersja. 07.07.25.16.12 język polski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 19, 2003 System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco Marek KWIATKOWSKI, Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul.

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo