Polska-Jaworzno: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2015/S Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Jaworzno: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2015/S 109-198857. Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe."

Transkrypt

1 1/25 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Jaworzno: w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2015/S Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe Dyrektywa 2004/17/WE Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie: nie Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert: tak Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe TAURON Wydobycie S.A. ul. Grunwaldzka 37 Osoba do kontaktów: Iwona Zubel Jaworzno POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia Remont hydrauliki siłowej do obudów zmech. oraz do innych urządzeń dołowych dla Zakładów Górniczych. Remont hydrauliki siłowej do obudów zmech. oraz do innych urządzeń dołowych dla Zakładów Górniczych. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: /25

2 2/25 Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN transportowe taborem samochodowym dla Zakładów Górniczych. transportowe taborem samochodowym dla Zakładów Górniczych rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Obsługa przetoku wagonów przy załadunkach w ZG Janina. Obsługa przetoku wagonów przy załadunkach w ZG Janina /25

3 3/25 rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Czyszczenie i konserwacja osadnika Szyjki w ZG Janina. Czyszczenie i konserwacja osadnika Szyjki w ZG Janina rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wykonanie robót w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych "Biały Brzeg" w ZG Sobieski. Wykonanie robót w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych "Biały Brzeg" w ZG Sobieski. 3/25

4 4/ rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych. Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty przekładni do przenośników taśmowych odstawy pomocniczej dla potrzeb ZG. Remonty przekładni do przenośników taśmowych odstawy pomocniczej dla potrzeb ZG. 4/25

5 5/ rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty przekładni do przenośników taśmowych odstawy pomocniczej dla potrzeb ZG. Remonty przekładni do przenośników taśmowych odstawy pomocniczej dla potrzeb ZG rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty przekładni do przenośników zgrzebłowych pomocniczych dla potrzeb ZG. Remonty przekładni do przenośników zgrzebłowych pomocniczych dla potrzeb ZG. 5/25

6 6/ rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty przekładni do przenośników zgrzebłowych pomocniczych dla potrzeb ZG. Remonty przekładni do przenośników zgrzebłowych pomocniczych dla potrzeb ZG rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla potrzeb ZG TWD S.A. 6/25

7 7/25 w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla potrzeb ZG TWD S.A rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla potrzeb ZG TWD S.A. w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla potrzeb ZG TWD S.A rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 7/25

8 8/25 Remonty hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. Remonty hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. Remonty hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 8/25

9 9/25 Remonty i gumowanie bębnów napędowych i nienapędowych przenośników i podajników taśmowych dla potrzeb ZG. Remonty i gumowanie bębnów napędowych i nienapędowych przenośników i podajników taśmowych dla potrzeb ZG. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty i gumowanie bębnów napędowych i nienapędowych przenośników i podajników taśmowych dla potrzeb ZG. Remonty i gumowanie bębnów napędowych i nienapędowych przenośników i podajników taśmowych dla potrzeb ZG. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: /25

10 10/25 Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty podzespołów przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla potrzeb ZG. Remonty podzespołów przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla potrzeb ZG. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty podzespołów przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla potrzeb ZG. Remonty podzespołów przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla potrzeb ZG. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: /25

11 11/25 Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty pomp cieczowych typu OS, ZW, WPS, dla potrzeb ZG. Remonty pomp cieczowych typu OS, ZW, WPS, dla potrzeb ZG rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty pomp cieczowych typu OS, ZW, WPS, dla potrzeb ZG. Remonty pomp cieczowych typu OS, ZW, WPS, dla potrzeb ZG rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: /25

12 12/25 Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty przekładni do przenośników taśmowych odstawy głównej dla potrzeb ZG. Remonty przekładni do przenośników taśmowych odstawy głównej dla potrzeb ZG. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty przekładni do przenośników taśmowych odstawy głównej dla potrzeb ZG. Remonty przekładni do przenośników taśmowych odstawy głównej dla potrzeb ZG. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: /25

13 13/25 Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty przekładni do przenośników zgrzebłowych ścianowych dla potrzeb zakładów górniczych. Remonty przekładni do przenośników zgrzebłowych ścianowych dla potrzeb zakładów górniczych. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty przekładni do przenośników zgrzebłowych ścianowych dla potrzeb zakładów górniczych. Remonty przekładni do przenośników zgrzebłowych ścianowych dla potrzeb zakładów górniczych. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: /25

14 14/25 Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty urządzeń zasilających wieloodpływowych oraz zespołów rozrusznikowych dla potrzeb ZG TAURON Wydobycie S.A. Remonty urządzeń zasilających wieloodpływowych oraz zespołów rozrusznikowych dla potrzeb ZG TAURON Wydobycie S.A rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i obsługi serwisowej nie objętych gwarancją kombajnów chodnikowych eksploatowanych przez ZG Sobieski TAURON Wydobycie S.A. Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i obsługi serwisowej nie objętych gwarancją kombajnów chodnikowych eksploatowanych przez ZG Sobieski TAURON Wydobycie S.A. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: /25

15 15/25 Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i obsługi serwisowej nie objętych gwarancją wysokowydajnych kombajnów chodnikowych eksploatowanych przez ZG Sobieski. Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i obsługi serwisowej nie objętych gwarancją wysokowydajnych kombajnów chodnikowych eksploatowanych przez ZG Sobieski. rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie likwidacji ściany nr 349 oraz zbrojenia ść nr 350 w Zakładzie Górniczym Sobieski. Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie likwidacji ściany nr 349 oraz zbrojenia ść nr 350 w Zakładzie Górniczym Sobieski. 15/25

16 16/ rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie likwidacji ściany nr 544 oraz zbrojenia ść nr 545 w Zakładzie Górniczym Sobieski. Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie likwidacji ściany nr 544 oraz zbrojenia ść nr 545 w Zakładzie Górniczym Sobieski rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie likwidacji ściany nr 545 oraz zbrojenia w Zakładzie Górniczym Sobieski. 16/25

17 17/25 Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie likwidacji ściany nr 545 oraz zbrojenia w Zakładzie Górniczym Sobieski rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Transport odpadów pogórniczych ZG Janina (na zwałowiska własne). Transport odpadów pogórniczych ZG Janina (na zwałowiska własne) , Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Wykonywanie usługi transportu kolejowego węgla z ZG TWD do wybranych Elektrowni, Elektrociepłowni i innych odbiorców. 17/25

18 18/25 Wykonywanie usługi transportu kolejowego węgla z ZG TWD do wybranych Elektrowni, Elektrociepłowni i innych odbiorców rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie obsługi maszyn, urządzeń odstawy urobku w oddziałach górniczych w ZG Sobieski w Jaworznie. Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie obsługi maszyn, urządzeń odstawy urobku w oddziałach górniczych w ZG Sobieski w Jaworznie rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 18/25

19 19/25 gospodarcze (utrzym. placów i dróg, czystości biór i obsługa łaźni). gospodarcze (utrzym. placów i dróg, czystości biór i obsługa łaźni) , , rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń branży mechanicznej. w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń branży mechanicznej rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 19/25

20 20/25 w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń branży mechanicznej. w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń branży mechanicznej rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Obsługa informatycznych systemów autorstwa Centrum Informatyki Sp. z o.o. eksploatowanych w TWD S.A., Obsługa informatycznych systemów autorstwa Centrum Informatyki Sp. z o.o. eksploatowanych w TED S.A. (ISKP,RCP),Obsługa informatyczna na zasadzie outsoursingu syst. informatycznych systemów dziedzinowych, eksploatowanych w TWD S.A. (FKX,GMX,STX,NAVI). Obsługa informatycznych systemów autorstwa Centrum Informatyki Sp. z o.o. eksploatowanych w TWD S.A., Obsługa informatycznych systemów autorstwa Centrum Informatyki Sp. z o.o. eksploatowanych w TED S.A. (ISKP,RCP),Obsługa informatyczna na zasadzie outsoursingu syst. informatycznych systemów dziedzinowych, eksploatowanych w TWD S.A. (FKX,GMX,STX,NAVI) rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: /25

21 21/25 Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Czyszczenie i konserwacja osadnika Biały Brzeg ZG Sobieski. Czyszczenie i konserwacja osadnika Biały Brzeg ZG Sobieski rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Czyszczenie i konserwacja osadnika Szyjki. Czyszczenie i konserwacja osadnika Szyjki /25

22 22/25 rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Odbiór i zagospodarowanie odpadów technologicznych ZG Sobieski i Janina. Odbiór i zagospodarowanie odpadów technologicznych ZG Sobieski i Janina Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Remonty urządzeń zasilających wieloodpływowych oraz zespołów rozrusznikowych dla potrzeb ZG TAURON Wydobycie S.A. Remonty urządzeń zasilających wieloodpływowych oraz zespołów rozrusznikowych dla potrzeb ZG TAURON Wydobycie S.A /25

23 23/25 rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: Rozpoczęcie: Zakończenie: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.2) VI.3) VI.4) Szacunkowa całkowita wartość zamówienia (zamówień) na usługi lub dostawy Data wysłania niniejszego ogłoszenia: Dodatek Okresowe ogłoszenie informacyjne będące zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie lub mające na celu skrócenie terminu składania ofert Sekcja II: Przedmiot zamówienia Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.2.1) II.2.2) Plan zamówień publicznych na 2016 rok USŁUGI. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Kategoria usług: nr 1: konserwacyjne i naprawcze Główne miejsce świadczenia usług: ZG Janina Libiąż, województwo małopolskie ZG Sobieski Jaworzno, województwo śląskie. Kod NUTS PL2,PL22,PL216 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Części Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Informacje o opcjach 23/25

24 24/25 II.2.3) Informacje o wznowieniach Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym I Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) I III.2.1) III.2.2) III.2.3) III.2.4) I III.3.1) III.3.2) Wymagane wadia i gwarancje: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Zdolność ekonomiczna i finansowa Kwalifikacje techniczne Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) Rodzaj procedury Otwarty Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Informacje na temat aukcji elektronicznej Informacje administracyjne Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin wyrażenia zainteresowania udziałem: Termin składania wniosków dotyczących zaproszenia do składania ofert lub do negocjacji: Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia VI.2) VI.3) VI.3.1) Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Tel.: /25

25 25/25 VI.3.2) VI.3.3) Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: /25

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334222-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29183-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 217-354210

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 217-354210 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354210-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 217-354210 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106704-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15963-2014:text:pl:html

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15963-2014:text:pl:html 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15963-2014:text:pl:html Polska-Jaworzno: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi hotelarskie 2013/S 169-293568. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi hotelarskie 2013/S 169-293568. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293568-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi hotelarskie 2013/S 169-293568 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2013/S 094-160392. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2013/S 094-160392. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:160392-2013:text:pl:html PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2013/S 094-160392 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406294-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235642-2013:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2015/S 095-172595. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2015/S 095-172595. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172595-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2015/S 095-172595 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Usługi hotelarskie 2013/S 080-134912. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Usługi hotelarskie 2013/S 080-134912. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134912-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Usługi hotelarskie 2013/S 080-134912 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92920-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920

Bardziej szczegółowo

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370192-2013:text:pl:html Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo