Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne"

Transkrypt

1 Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Ryszard Michalski Michał Woźniak Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku 1

2 Agata Michałek-Budzicz Ryszard Michalski Michał Woźniak Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Poznań 2013 Projekt Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości (kontynuacja) realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Demokracja w działaniu. ISBN

3 Autorzy: Agata Michałek-Budzicz rozdział III, IV, V Ryszard Michalski rozdział II Michał Woźniak rozdział I Agata Michałek-Budzicz Od 1996 roku niezależna ekspertka i konsultantka w dziedzinie zamówień publicznych w tym w Ambasadzie Szwajcarii w Programie SECO. Poprzednio: zastępczyni dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; kierowniczka Wydziału Zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie; kierowniczka Działu Zamówień Publicznych w Akademii Rolniczej w Krakowie; naczelniczka Wydziału Zamówień Publicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych O/Kraków. Od 2007 roku wykładowczyni w dziedzinie zamówień publicznych m.in. w Szkole Głównej Handlowej. Autorka programów szkoleniowych, w tym m.in.: Zakup systemów informatycznych i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w trybach ustawy Pzp, Dobre praktyki i unikanie ryzyk w umowach w sektorze IT realizowanych w trybach ustawy Pzp, Zagrożenia dla realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka związane z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Ryszard Michalski Od 2011 roku pracuje w Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania głównie przy Projekcie Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe, przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, którego jest współtwórcą i w ramach którego analizuje przetargi na rozwiązania informatyczne w instytucjach publicznych. Współautor trzech publikacji nt. stanów rynku zamówień publicznych w Polsce w 2011 roku i 2012 roku. Michał Woźniak Prezes Zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Aktywista zajmujący się prawami człowieka w erze cyfrowej, orędownik wolnego oprogramowania, rzecznik prywatności i anonimowości on-line; ekspert wolontariusz Fundacji Panoptykon; współorganizator hakatonów społecznych SocHack; członek założyciel Warszawskiego Hackerspace a, członek grupy Telecomix. Poprzednio kierownik techniczny Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA na Politechnice Warszawskiej oraz student Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawca Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania ul. Staszica 25/8, Poznań tel.: , , faks: WWW: Spis fotografii str. 1 Colin Nixon Circuit Board 13 (http://www.sxc.hu) str. 5 Carlos Paes Cards 1 (http://www.sxc.hu) str. 7 lucianotb s micro worlds (http://www.sxc.hu) str. 13 Pawel Kryj electronics (http://www.sxc.hu) str. 17 Carlos Paes Cards 2 (http://www.sxc.hu) str. 20 Raven3k s close up keyboard (http://www.sxc.hu) str. 23 mike gieson hardware 16 (http://www.sxc.hu) str. 25 Petr Kratochvila Circuit board (http://www.sxc.hu) str. 42 ilker techno (http://www.sxc.hu) Poznań 2013, Z zastrzeżeniem stanu prawnego na dzień roku. Projekt Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości (kontynuacja) realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Demokracja w działaniu.

4 Spis treści: I. Wprowadzenie. I.1. Założenia metodyczne. II. Analiza statystyczna. II.1. Liczba i wartość przetargów. II.2. Finansowanie ze środków unijnych. II.3. Tryby postępowań. II.4. Aukcje elektroniczne. II.5. Czas trwania postępowań. II.6. Kryterium oceny ofert. II.7. Przedmiot postępowań. II.8. Wskazanie nazw producentów i produktów, równoważność. III. Główne obszary ryzyka przy zamawianiu oprogramowania, systemów informatycznych oraz sprzętu IT. III.1. Typowe błędy i nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych na zakup oprogramowania/systemów informatycznych i sprzętu IT. IV. Działania Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania na rzecz prawidłowego przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w I półroczu 2013 roku. V. Przykłady dobrych praktyk w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiających

5 Część I. Wprowadzenie Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu mającego na celu kontrolę zamówień publicznych na oprogramowanie ale pozwoliliśmy sobie uwzględnić w niej również przetargi na sprzęt komputerowy. Działania projektowe polegały na systematycznym monitorowaniu zamówień publicznych na rozwiązania IT i podejmowani interwencji w przypadkach przetargów ogłoszonych z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych. Z założenia podjęte działania mają przyczynić się do wzrostu przejrzystości procesów decyzyjnych związanych z zamówieniami publicznymi na narzędzia IT, a pośrednio także do podnoszenia jakości funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. W ramach projektu monitoringowi podległy przetargi ogłaszane przez administrację publiczną (lub: instytucje publiczne), rozumianą tu szeroko jako wszelkie podmioty służebności publicznej realizujące zadania publiczne, operujące w przestrzeni organizacyjnej trójpodziału władz. Administrację publiczną w niniejszej publikacji umownie podzielono na: 1. centralną instytucje publiczne mające ze względu na zasięg oddziaływania bądź podległość charakter ponadlokalny (w ich skład wchodzą instytucje rządowych organów naczelnych, centralnych i terenowych, w tym zespolonych i niezespolonych); oraz 2. lokalną instytucje publiczne mające ze względu na zasięg oddziaływania bądź podległość charakter lokalny (w ich skład wchodzi administracja samorządowa wszystkich szczebli). Działania administracji (z łac. administratio posługa, służba, wspomaganie) realizowane winny być przede wszystkim w interesie społecznym. Są one wszak finansowane ze Skarbu Państwa zasilanego przez wszystkich podatników, stąd przedstawiciele administracji publicznej wydając każdego publicznego grosza powinni czynić to racjonalnie I zasadnie. Ewentualne konsekwencje finansowe ich błędnych decyzji ponosić będą 5

6 bowiem wszyscy. Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych miała wprawdzie przynajmniej częściowo odpowiedzialność za decyzje przenieść na urzędników je podejmujących, jednak w praktyce są to nadal przepisy martwe. Do zadań administracji publicznej należy zatem racjonalne i optymalne zarządzanie Skarbem Państwa. Jednak jak w każdej działalności, i tu zdarzają się błędy. Częściowo wynikają one z efektu rozproszenia odpowiedzialności urzędniczej, oraz z mającej przecież miejsce również w administracji publicznej gry politycznej. Z tych powodów działalność administracji jest obwarowana wieloma ograniczeniami, przede wszystkim zaś obowiązuje w niej zasada odwrotna do co nie jest zabronione, jest dozwolone administracja publiczna ma prawo wykonywać tylko takie działania i tylko w taki sposób, jak zostało to explicite przewidziane w odpowiednich przepisach. Ważnym elementem regulującym działania administracji publicznej jest ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), określająca zasady, na jakich administracja może wydatkować określone kwoty publicznych pieniędzy -co ma wszak bezpośredni wpływ na wielkość budżetu kraju. Ma ona na celu minimalizować nadużycia i liczbę nieoptymalnych (finansowo, funkcjonalnie) zamówień. Jednakże ze względu na stopień skomplikowania samych regulacji Pzp, liczbę ogłaszanych zamówień publicznych w skali kraju oraz specyficzny dla rynku IT stopień skomplikowania samej materii, tylko niewielka część przetargów jest kontrolowana odnośnie zgodności z Pzp. Niestety, liczba przetargów ogłoszonych w sposób niezgodny z Pzp jest wciąż wysoka, stąd potrzeba realizacji projektu i oddania w Państwa ręce niniejszego raportu. Biorąc pod uwagę, jak dużą część rynku ICT w Polsce stanowią zamówienia publiczne, monitoring poprawnego stosowania Pzp w przetargach których przedmiotem są narzędzia IT nabiera dodatkowej wagi. Z jednej strony możliwe są potencjalnie znaczące oszczędności wwydatkach na informatyzację administracji publicznej, z drugiej aktywizacja rodzimego, wciąż rozwijającego się rynku rozwiązań IT miast ich importu z krajów o dobrze już ukształtowanym rynku informatycznym. Prowadzona kontrola przetargów pozwola również zminimalizować ryzyko wystąpienia u zamawiających zjawiska vendor lock-in- przywiązania klienta do jednego dostawcy za pomocą środków czysto technicznych (np. niekompatybilne formaty plików, brak specyfikacji protokołów, oprogramowanie nie serwisowalne przez żaden inny podmiot). Jest to zjawisko niebezpieczne zarówno z punktu widzenia czysto ekonomicznego, jak i zagrożenie ciągłości pracy urzędu czy instytucji. Odpowiedzią na wyżej wymienione problemy jest korzystanie z rozwiązań opartych o wolne i otwarte oprogramowanie.dostępność kodu źródłowego i prawo jego modyfikacji pozwala zneutralizować zagrożenie zjawiskiem vendor lock-in (ponieważ zawsze znaleźć można innego wykonawcę do kontynuowania prac). Biorąc pod uwagę zarówno krótko- jak i długoterminowe koszty wdrożenia, wolne oprogramowanie jest zdecydowanie tańsze. Oparcie się na gotowych i sprawdzonych wolnych rozwiązaniach pozwala skrócić czas i koszty tworzenia narzędzia przystosowanego dokładnie do potrzeb danego urzędu czy instytucji. Korzystanie z oprogramowania, które każdy może modyfikować pozwala lokalnym firmom informatycznym bez kompleksów konkurować z firmami zachodnimi. Z tych i innych powodów autorzy niniejszego raportu uważają, że wolne oprogramowanie powinno być wręcz preferowane w ramach przetargów publicznych nie narusza to zasady konkurencyjności (każdy może oferować rozwiązania oparte na wolnym oprogramowaniu), a pomaga zminimalizować koszty, jednocześnie podnosząc autonomię informatyczną urzędu czy instytucji. Jest też spójne z jedną z zasad otwartego rządu (ang. open government) jeżeli coś finansowane jest z publicznych pieniędzy, powinno być publicznie dostępne. Wolne oprogramowanie nie stawia tu barier licencyjnych. Wysokie wydatki na modernizację infrastruktury informatycznej i nowoczesne narzędzia 6

7 IT, ponoszone przez administracje publiczną, mogą cieszyć czy jednak są one ponoszone w sposób racjonalny? Wciąż niewiele zamówień poprzedzonych jest analizą TCO (ang. total cost of ownership, całkowity koszt wdrożenia i utrzymywania systemu informatycznego przez cały okres jego funkcjonowania) Niniejszy Raport podsumowuje kolejny etap badania prowadzonego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania i systematycznego monitoringu zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w Polsce. Obejmuje on okres od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku. Dokonano w nim analizy przetargów pod kątem opisu i konstrukcji, wskazano ile z monitorowanych przetargów ogłoszono z naruszeniem przepisów prawa. Wymieniono również najczęstsze przyczyny nieprawidłowości. Na potrzeby publikacji skontrolowano łącznie 100 postępowań przetargowych na narzędzia informatyczne ogłaszanych przez podmioty podlegające Pzp. Dla zrównoważenia przykładów przetargów nieprawidłowych w Raporcie ujęto również kilka przetargów mogących być określonymi jako wzorcowe. Oddając niniejszy Raport w Państwa ręce mamy nadzieję, że pomoże on uniknąć najczęstszych błędów przy ogłaszaniu zamówień na narzędzia IT, przekładając się na większą racjonalność dysponowania środkami publicznymi, przejrzystość ich wydawania oraz wspomagając zachowanie zasad uczciwej konkurencji. 7

8 Część II. Analiza statystyczna Wartość ogłaszanych przetargów w mln zł 2207, ,5 II.1. Liczba i wartość przetargów Do sporządzenia niniejszego Raportu wybrano łącznie 100 największych przetargów ogłoszonych w Polsce w pierwszym półroczu 2013 roku. Z całej puli analizowanych zamówień publicznych 77 przypadało na te ogłoszone przez instytucje centralne o zasięgu ogólnopolskim, 13 na instytucje centralne o zasięgu wojewódzkim a 10 na instytucje lokalne. Zasięg instytucji ogłaszających przetargi Legenda ogólnopolskie wojewódzkie lokalne W porównaniu do danych z drugiego półrocza 2012 roku, udział zamówień ogłaszanych przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim nieznacznie zmalał (z 80 do 77), wzrosła za to liczba przetargów ogłaszanych przez instytucje o zasięgu wojewódzkim (z 11 do 13) oraz tych ogłaszanych przez instytucje lokalne (wzrost z 9 do 10) Legenda ogólnopolskie wojewódzkie lokalne Wartość wszystkich przetargów wyniosła rekordowe mln złotych (i jest to blisko o mln zł więcej niż w II półroczu 2012 r.!). Ta gigantyczna różnica jest w dużej mierze pokłosiem ogromnych zamówień publicznych jakich dokonał w analizowanym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z tej puli zdecydowanie największą wartość miały przetargi ogłaszane przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim (80 przetargów o wartości ok ,5 mln zł), kolejne były te zamieszczane przez instytucje o zasięgu wojewódzkim (13 przetargów o wartości ok. 216,5 mln zł) oraz ogłaszane przez instytucje lokalne (9 przetargów o wartości ok. 68 mln zł). W I półroczu 2013 roku średnia kwota na jaką były rozpisywane zamówienia równała się blisko 25 mln złotych, i w porównaniu z II półroczem 2012 roku była wyższa aż o 11 mln zł. W przetargach ogłaszanych przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim średnia wartość przetargów była najwyższa i wynosiła blisko 28,7 mln zł (w II półroczu 2012 roku 12,9 mln zł). Średnia wartość zamówień ogła- 100 Porównanie lokalizacji ogłaszanych przetargów Legenda II półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. 0 ogólnopolskie wojewódzkie lokalne 8

9 Porównanie wartości ogłaszanych przetargów w mln zł Legenda II półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r szanych przez instytucje o zasięgu wojewódzkim wyniosła blisko 16,7 mln zł (w II półroczu 2012 roku 24,7 mln zł), a najniższą średnią kwotę osiągały przetargi ogłaszane przez instytucje o zasięgu lokalnym niecałe 6,8 mln zł (wobec 11,2 mln w II półroczu 2012 roku). Tak wyraźny wzrost średniej wartości przetargów ogłaszanych przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim wynika przede wszystkim z gigantycznych przetargów jakie w I półroczu 2013 roku. zostały ogłoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podobnie jak w drugiej połowie 2012 roku, tak i w pierwszej połowie roku 2013, widać ogromną dysproporcję pomiędzy największymi a najmniejszymi zamówieniami ujętymi w raporcie. Pod względem wartości cenowej pierwsze trzy pozycje wśród najdroższych postępowań przetargowych przypadły Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Przetargiem o największej wartości jest w zestawieniu zamówienie na Usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego jego wartość oszacowano na astronomiczne 773,5 mln zł. Drugim pod względem wartości zamówieniem było zawarcie przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umowy ramowej na Modyfikację i rozbudowę oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego w ZUS o szacowanej wartości 360 mln zł. Trzecim największym z zamówień jest w zestawieniu przetarg ogłoszony przez ZUS na Rozbudowę i wdrożenie nowych funkcjonalności oraz utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowę Centralnego Rejestru Klientów Zakładu (CRKZ). Jego wartość oszacowano na ponad 138 mln zł. Warto zauważyć, że wśród dziesięciu zamówień publicznych o największej wartości aż sześć zostało ogłoszonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przetarg zamykający całe zestawienie 10 największych przetargów z pierwszego półrocza 2013 r. osiągnął wartość niecałych 2,3 mln zł. Zdecydowanie największą wartość osiągają przetargi ogłaszane przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim (8 na 10 największych). Związane jest to przede wszystkim z tym, iż Średnia wartość ogłaszanych przetargów w mln zł 30 28, ,7 10 6,8 0 ogólnopolskie wojewódzkie lokalne 9

10 Zestawienie 10 największych przetargów: Poz. Nazwa instytucji: Zasięg: Przedmiot zamówienia: Szacowana kwota zamówienia: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ogólnopolski Usługa wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego 773,50 mln zł 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ogólnopolski Zawarcie umowy ramowej na modyfikację i rozbudowę oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 360,00 mln zł 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ogólnopolski Rozbudowa i wdrożenie nowych funkcjonalności oraz utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowa Centralnego Rejestru Klientów Zakładu (CRKZ). 138,26 mln zł 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogólnopolski Modyfikacja i utrzymanie w eksploatacji Aplikacji SIA oraz Platformy SIA 91,44 mln zł 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ogólnopolski Opracowanie, wykonanie i wdrożenie rozwiązania dla Centrali Zakładu oraz jego jednostek terenowych zintegrowanej hurtowni danych, która stanowiła będzie również źródło danych dla systemu aktuarialnego. 82,87 mln zł 6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego CENTRALA Ogólnopolski Usługi rozwoju systemu Workflow, oraz jego utrzymanie a także związane z nim usługi integracyjne. 66,30 mln zł 7. Województwo Dolnośląskie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wojewódzki Opracowanie, wykonanie i wdrożenie bazy wiedzy o Dolnym Śląsku oraz związanej infrastruktury sprzętowo-programowej dla potrzeb projektu pn. Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-dolnyslask, pełnienie funkcji Operatora platformy wraz z promocją projektu oraz przeprowadzeniem działań marketingowych wpisanych w strategię rynkową platformy. 65,93 mln zł 8. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Wojewódzki Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie 44,20 mln zł 9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ogólnopolski Modernizacja infrastruktury techniczno systemowej dla systemu EWD, USZCZELKA oraz projektu centralizacji serwerów Unix w Centrali ZUS. 39,85 mln zł 10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ogólnopolski Rozwój Platformy Usług Elektronicznych. 38,67 mln zł 10

11 Zestawienie 10 największych przetargów w mln zł Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Urzàd Marsza kowski Województwa Podlaskiego Urzàd Marsza kowski Województwa DolnoÊlàskiego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych 38,67 39,85 44,2 65,93 66,3 82,87 91,44 138,26 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych 360 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych 773, dysponują one największymi budżetami i najliczniejszą kadrą, co ma swoje odzwierciedlenie w konieczności wyposażenia ich w niezbędny sprzęt IT i odpowiednie oprogramowanie. Często większe wartości zamówień w instytucjach o zasięgu centralnym związane są również z tym, iż poza typowym wyposażaniem stanowisk urzędniczych, sporą część przetargów stanowią zlecenia wykonania lub modyfikacji różnego rodzaju dedykowanych aplikacji i systemów informatycznych, które w przypadku instytucji ogólnopolskich wiążą się często z koniecznością zintegrowania dużej liczby użytkowników, zlokalizowanych w całym kraju a niekiedy również poza nim (tu doskonałym przykładem są ujęte w zestawieniu postępowania ogłoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Ponadto ze względu na specyfikę danych instytucji oraz szczególne rodzaje działań jakie wykonują, wymagają one tworzenia programów wąsko wyspecjalizowanych. Dla potencjalnych wykonawców wiąże się to z koniecznością pisania aplikacji czy budowania systemów od nowa, gdyż najczęściej na rynku nie funkcjonują podobne rozwiązania. Niekiedy też zamawiane systemy informatyczne muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa, co również czyni takie usługi bardziej skomplikowanymi. Wszystkie te aspekty wpływają na relatywnie większą cenę jaką proponują wykonawcy. II.2. Finansowanie ze środków unijnych Spośród 100 analizowanych przetargów aż 44 zostały w całości bądź w części sfinansowanych ze środków unijnych (jest to o jedno postępowanie mniej niż w drugim półroczu 2012 r.). Wartość zamówień publicznych, które były objęte wsparciem funduszy strukturalnych, wyniosła łącznie ponad 467 mln zł i spadła w stosunku do roku ubiegłego aż o 53%. Łącznie wartość postępowań wspieranych środkami unijnymi stanowi blisko 21,2% spośród wszystkich 100 analizowanych przetargów. Te dane nie są tak optymistycznie jak w poprzednio analizowanym półroczu wtedy blisko 2/3 prztargów ujętych w zestawieniu było w całości bądź w części finansowanych ze środków europejskich, jednak mimo tego można zauważyć, że fundusze europejskie mają duży udział w rozwoju informatyzacji instytucji Żródła finansowania przedmiotów zamówienia 44 Legenda przetargi sfinansowane ze Êrodków unijnych przetargi sfinansowane ze Êrodków w asnych 56 11

12 Wartość przetargów finansowanych ze środków unijnych Legenda wartość przetargów ogółem wartość przetargów finansowanych ze źródeł unijnych publicznych. Z pewnością wielu z dofinansowanych projektów nie udało by się zrealizować, gdyby właśnie nie to wsparcie. Warto zauważyć, że 100% z ujętych w zestawieniu przetargów o zasięgu lokalnym i wojewódzkim zostało wspartych środkami unijnymi. W przypadku przetargów ogłoszonych przez instytucje ogólnopolskie ten odsetek wynosi już tylko 27,3%. Jak widać instytucje niższego szczebla (lokalne czy wojewódzkie), częściej niż ogólnopolskie korzystają z dobrodziejstw unijnej kasy, są bowiem gwarantem tworzenia rozwiązań bliższych obywatelom i przeznaczonych dla konkretnej społeczności co jest priorytetem w Funduszach UE. Przedstawione dane świadczą o tym, że lokalni i terenowi przedstawiciele administracji publicznej nabyli doświadczenie i umiejętności, niezbędne do sporządzania wniosków aplikacyjnych oraz są wyspecjalizowani w ubieganiu się o fundusze z konkretnych Programów Operacyjnych. W wielu miastach i województwach powstały nawet specjalne biura sporządzające wnioski na zamówienie konkretnych wydziałów w urzędach. II.3. Tryby postępowań Widoczny jest również wysoki poziom postępowań przetargowych ogłoszonych w trybie ograniczonym. Zastosowano go przy 12 postępowaniach, podczas gdy w poprzednim półroczu jedynie w 5. Z przedstawionych danych wynika, iż w I półroczu 2013 roku, podobnie jak pół roku wcześniej, zamawiający w zdecydowanej większości przetargów stosują tryby nieograniczone a więc konkurencyjne, teoretycznie umożliwiając w ten sposób udział w postępowaniach niemal każdemu zainteresowanemu. Jednak nadal w ogłoszeniach często spotykane są wybiegi niejako ograniczające udział wszystkim potencjalnym wykonawcom. O ile stosowanie wadium jest w wielu przypadkach uzasadnione (przykładowo jako element zabezpieczający przed ewentualnym wycofaniem się wykonawcy ze złożonej oferty) i przy tym ustawowo regulowane (wysokość wadium musi być ustalona w przedziale 0,5-3,0% szacowanej wartości zamówienia wedle badań przeprowadzonych przez FWiOO wadium stanowi średnio 1,81% wartości badanych zamówień), o tyle częste stosowanie dodatkowych warunków uczestnictwa już niekoniecznie. Wśród najczęstszych można tu Wśród wszystkich 100 przeanalizowanych przetargów w pierwszej połowie 2013 roku zamawiający skorzystali z różnych trybów postępowań. W zdecydowanej większości (76 przypadków) wybrali oni opcję przetargu nieograniczonego (tzw. tryb otwarty). Jest to poziom porównywalny do wcześniej analizowanego półrocza, gdzie wśród analizowanych przetargów 80 było ogłoszonych w trybie otwartym. Nadal niepokojącym zjawiskiem jest znaczny udział najbardziej zamkniętych trybów, tj. negocjacji bez ogłoszeń ex ante wśród 100 największych przetargów w pierwszej połowie 2013 r. było ich 12 (w poprzednim półroczu 14). Tryby postępowań w procentach 76 Legenda nieograniczona (otwarta) negocjacyjna bez uprzedniego ogłaszania ograniczona

13 wymienić m.in. wymóg wykazania się przez wykonawców doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień w określonym czasie i konkretnej kwocie, zatrudnianiem na etat opisanych pod względem kompetencji pracowników, legitymowaniem się obrotem rocznym w określonej kwocie czy dysponowania przyznanym limitem kredytowym od banku w konkretnej wysokości. Często zamawiający wymagają również certyfikacji konkretnych rozwiązań informatycznych czy oprogramowania, ale tylko u wskazanych podmiotów, co często uniemożliwia bądź ogranicza możliwości złożenia oferty. Wśród zamawiających, można nadal zaobserwować niską świadomość odnośnie tego, że tworzenie takich warunków do przetargu dla wielu potencjalnych wykonawców jest sytuacją zaporową, i mimo chęci przystąpienia do postępowania przetargowego, niestety nie są w stanie spełnić wszystkich wymaganych kryteriów. Warto zauważyć, iż w wielu ogłoszeniach takie obostrzenia są normą, co czyni z nich przetargi jedynie pozornie otwarte i konkurencyjne, jednocześnie sprawiając w ten sposób wrażenie chęci wykluczenia części potencjalnych wykonawców i faworyzowania innych. Niestety w dużej mierze ten problem wykluczenia dotyczy wykonawców, którzy mogliby zaoferować rozwiązania oparte na wolnym i otwartym oprogramowaniu. Spośród wszystkich postępowań, w 24 zamawiający skorzystali z trybów z góry zakładających ograniczenia. Z założenia takie formy ogłaszania postępowań mają umożliwić zamawiającym dobór uczestników postępowania lub nawet po prostu mają charakter oznajmujący o wyborze konkretnego podmiotu, z którym toczone są rozmowy. W przypadku trybów ograniczonej konkurencji, co prawda, publikowane są ogłoszenia o przetargach, jednak potencjalni uczestnicy mogą jedynie składać wnioski o dopuszczenie do udziału. Pomimo, że zgodnie z upzp, w rzeczonych postępowaniach ogłaszający ma obowiązek określenia konkretnych kryteriów kwalifikacji jakie mają spełniać wykonawcy (muszą one być zgodne z przedmiotem zamówienia, odpowiadać realiom rynkowym, tak aby dobór ubiegających się o zlecenie był logiczny i wiarygodny), to i tak pozostawia to zamawiającym dużą swobodę w dobieraniu podmiotów ubiegających się o dane zlecenie. Z kolei w przypadkach, w których zamawiający skorzystali z trybu zamkniętego i zamieścili ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante, informują już o zamiarze podpisania umowy z danym wykonawcą. Jest to rodzaj zamówienia, który zakłada negocjacje z wybranym podmiotem bez uprzedniego ogłoszenia. Na tym etapie inni wykonawcy, którzy nie uczestniczyli w postępowaniu mogą zakwestionować dobór takiej formy prowadzenia postępowania i zwrócić się z wnioskiem o jego unieważnienie i jednoczesne rozpisanie nowego, stworzonego już w trybie konkurencyjnym. Forma zamówień z wolnej ręki jest najbardziej kontrowersyjna, gdyż praktycznie wyklucza udział w postępowaniu innych wykonawców, niż ten wskazany przez samego zamawiającego. Stosowanie ogłoszeń o dobrowolnej przejrzystości ex ante jest domeną dużych zamawiających wszystkie 12 zostało ogłoszonych przez instytucje centralne, jak np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komendę Główną Policji czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Co istotne, ogłoszenia ex ante dotyczą praktycznie tylko postępowań na rozbudowę bądź utrzymanie stworzonych w poprzednich latach systemów informatycznych. Jest to po części efekt nieprzemyślanej polityki zamówień na narzędzia IT w instytucjach publicznych i nienależytego zabezpieczania interesu publicznego, m.in. poprzez brak zagwarantowanie sobie dostępu do kodów źródłowych zamawianych programów, tym samym możliwości nieskrępowanego doboru wykonawców, którzy w przyszłości mogliby rozbudowywać 13

14 bądź zapewniać asystę techniczną dla posiadanych przez instytucje publiczne, rozwiązań informatycznych. Niestety, w wielu przetargach ogłaszanych w przeszłości, zamawiający nie zabezpieczyli tej ważnej kwestii i teraz poprzez te zaniedbania zmuszeni są do podpisywania wielomilionowych (często zawyżonych) umów z wolnej ręki, aby zapewnić funkcjonowanie czy rozbudowę posiadanej infrastruktury. To zjawisko, uzależnienia od konkretnego wykonawcy (tzw. vendor lock-in), jest jednym z najważniejszych problemów jakie obecnie występują w postępowaniach na narzędzia informatyczne ogłaszanych w Polsce. Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, zdecydowana większość postępowań ogłaszanych jest w najbardziej konkurencyjnym, tzw. otwartym trybie. Dane z niniejszego raportu pokrywają się w tym przypadku z analizą przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) na temat funkcjonowania całego systemu zamówień publicznych w 2012 roku. W przygotowanym sprawozdaniu stwierdzono, że rozpisywanie przetargów, w formie nieograniczonej, jest już najczęściej praktykowane ze wszystkich postępowaniach ogłaszanych przez instytucje publiczne. W samym 2012 roku nastąpił wyraźny wzrost odsetka ogłoszeń, w których zastosowano tryb przetargu nieograniczonego, do poziomu ponad 84% i w tym zakresie można zaobserwować wyraźny progres. Dość wspomnieć, że jeszcze w 2007 roku niecałe 64% ogłaszanych w Polsce postępowań miało charakter otwarty. Co ważne, zaobserwować można także wyraźny spadek decydowania się na tryb zamówień z wolnej ręki, do poziomu nieco ponad 12% w roku 2012, wobec ponad 28% w roku Udział trybów ograniczonych przez lata praktycznie się nie zmienia i oscyluje wokół 1% wszystkich ogłoszeń. Porównując dane opublikowane przez UZP, odnoszących się do całego systemu zamówień publicznych w Polsce wobec prezentowanych w niniejszym raporcie, a będących analizą przetargów ogłaszanych w dziedzinie IT, można zauważyć spore podobieństwa. Szczególnie jest to zauważalne przy podaniu odsetka postępowań w trybie nieograniczonym, co zdecydowanie jest najważniejszym wskaźnikiem, gdyż pokazuje poziom transparentności w prezentowaniu ogłoszeń przetargowych. Na niewielkie odchylenia (szczególnie w przypadku badania trybów ograniczonych i tych z tzw. wolnej ręki) wpływ może mieć przede wszystkim fakt, iż w badaniach UZP ujmowane są wszystkie ogłoszenia, a więc zarówno te, rozpisywane na roboty budowlane, dostawy jak i usługi, a także to, że w badaniu UZP pod uwagę brane były wszystkie przetargi, bez względu na kwotę, a w niniejszym raporcie 100 największych zamówień. Duża zbieżność danych pomiędzy raportem FWIOO a sprawozdaniem UZP, pozwala zgodzić się z tezą w nim umieszczoną, iż w całej Polsce znacząco rozszerzono obszar zamówień publicznych, w których przedsiębiorcom zapewniono niedyskryminacyjny dostęp do postępowań, a system stał się bardziej przejrzysty, co zmniejszyło ryzyko nieefektywnego wydatkowania środków publicznych. II.4. Aukcje elektroniczne W 7 spośród badanych postępowań zamawiający postanowili, że o wyborze wykonawcy decydować będzie aukcja elektroniczna. Taki sposób wyboru najkorzystniejszej oferty został określony w art. 91a-91c upzp. Sposób doboru wykonawcy zamawiający definiuje w ogłoszeniu o zamówieniu, podając również kryteria techniczne, jakie należy spełnić, aby móc bezproblemowo uczestniczyć w postępowaniu (tj. zalogować się do systemu aukcyjnego). Proces uczestnictwa w tak prowadzonym przetargu, odbywa się zazwyczaj wedle schematu, w którym zamawiający, drogą elektroniczną, zapraszają do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Następnie przekazywana jest bezpłatna instrukcja obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło do niego. Poprzez system przeprowadzana jest aukcja a zwycięzcą jest wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę. Aukcje elektroniczne są jedną z opcji, które z pewnością wpływają na zwiększenie transparentności postępowań przetargowych, gwarantują bowiem dobór najtańszych ofert. Wśród instytucji, które zastosowały takie rozwiązanie można wymienić m.in.: Komendę Główną Policji, Inspektorat Uzbrojenia czy Miasto Poznań. Jak wynika z danych UZP z roku 2012, rozstrzyganie przetargów z zastosowaniem aukcji elektronicznej jest coraz bardziej popularną metodą wyłaniania wykonawców. Prowadzone analizy wskazują także, że taki tryb wyboru zwycięzców postępowań przetargowych przyczynia się do znacznych oszczędności w stosunku do ofert składanych pisemnie. 14

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Rafał Malujda Ryszard Michalski Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne

Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych 2011 Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych REKOMENDACJE Prezesa UZP Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Szanowni Państwo,

Wstęp. Szanowni Państwo, Wstęp Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu poradnik poświęcony podstawowym zasadom sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ lub Specyfikacja ), stanowiącej kluczowy dokument

Bardziej szczegółowo

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT 3 (75) Marzec 2005 SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AUKCJE ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ANALIZA KONKURENCJI CZYLI KTO CZYHA

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne na oprogramowanie

Zamówienia publiczne na oprogramowanie Tomasz Barbaszewski Zamówienia publiczne na oprogramowanie Aspekty technologiczne i finansowe FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA POZNAŃ 2010 Publikacja wydana przy wsparciu udzielonym przez Islandię,

Bardziej szczegółowo

Część II. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Część II. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Nowe podejście do zamówień publicznych zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne Część II Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. styczeń marzec 2015 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. styczeń marzec 2015 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH styczeń marzec 2015 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Spis treści Czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?...5 Zrównoważone zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r. WYROK z dnia 23 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo