Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne"

Transkrypt

1 Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Ryszard Michalski Michał Woźniak Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku 1

2 Agata Michałek-Budzicz Ryszard Michalski Michał Woźniak Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Poznań 2013 Projekt Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości (kontynuacja) realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Demokracja w działaniu. ISBN

3 Autorzy: Agata Michałek-Budzicz rozdział III, IV, V Ryszard Michalski rozdział II Michał Woźniak rozdział I Agata Michałek-Budzicz Od 1996 roku niezależna ekspertka i konsultantka w dziedzinie zamówień publicznych w tym w Ambasadzie Szwajcarii w Programie SECO. Poprzednio: zastępczyni dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; kierowniczka Wydziału Zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie; kierowniczka Działu Zamówień Publicznych w Akademii Rolniczej w Krakowie; naczelniczka Wydziału Zamówień Publicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych O/Kraków. Od 2007 roku wykładowczyni w dziedzinie zamówień publicznych m.in. w Szkole Głównej Handlowej. Autorka programów szkoleniowych, w tym m.in.: Zakup systemów informatycznych i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w trybach ustawy Pzp, Dobre praktyki i unikanie ryzyk w umowach w sektorze IT realizowanych w trybach ustawy Pzp, Zagrożenia dla realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka związane z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Ryszard Michalski Od 2011 roku pracuje w Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania głównie przy Projekcie Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe, przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, którego jest współtwórcą i w ramach którego analizuje przetargi na rozwiązania informatyczne w instytucjach publicznych. Współautor trzech publikacji nt. stanów rynku zamówień publicznych w Polsce w 2011 roku i 2012 roku. Michał Woźniak Prezes Zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Aktywista zajmujący się prawami człowieka w erze cyfrowej, orędownik wolnego oprogramowania, rzecznik prywatności i anonimowości on-line; ekspert wolontariusz Fundacji Panoptykon; współorganizator hakatonów społecznych SocHack; członek założyciel Warszawskiego Hackerspace a, członek grupy Telecomix. Poprzednio kierownik techniczny Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA na Politechnice Warszawskiej oraz student Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawca Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania ul. Staszica 25/8, Poznań tel.: , , faks: WWW: Spis fotografii str. 1 Colin Nixon Circuit Board 13 (http://www.sxc.hu) str. 5 Carlos Paes Cards 1 (http://www.sxc.hu) str. 7 lucianotb s micro worlds (http://www.sxc.hu) str. 13 Pawel Kryj electronics (http://www.sxc.hu) str. 17 Carlos Paes Cards 2 (http://www.sxc.hu) str. 20 Raven3k s close up keyboard (http://www.sxc.hu) str. 23 mike gieson hardware 16 (http://www.sxc.hu) str. 25 Petr Kratochvila Circuit board (http://www.sxc.hu) str. 42 ilker techno (http://www.sxc.hu) Poznań 2013, Z zastrzeżeniem stanu prawnego na dzień roku. Projekt Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości (kontynuacja) realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Demokracja w działaniu.

4 Spis treści: I. Wprowadzenie. I.1. Założenia metodyczne. II. Analiza statystyczna. II.1. Liczba i wartość przetargów. II.2. Finansowanie ze środków unijnych. II.3. Tryby postępowań. II.4. Aukcje elektroniczne. II.5. Czas trwania postępowań. II.6. Kryterium oceny ofert. II.7. Przedmiot postępowań. II.8. Wskazanie nazw producentów i produktów, równoważność. III. Główne obszary ryzyka przy zamawianiu oprogramowania, systemów informatycznych oraz sprzętu IT. III.1. Typowe błędy i nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych na zakup oprogramowania/systemów informatycznych i sprzętu IT. IV. Działania Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania na rzecz prawidłowego przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w I półroczu 2013 roku. V. Przykłady dobrych praktyk w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiających

5 Część I. Wprowadzenie Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu mającego na celu kontrolę zamówień publicznych na oprogramowanie ale pozwoliliśmy sobie uwzględnić w niej również przetargi na sprzęt komputerowy. Działania projektowe polegały na systematycznym monitorowaniu zamówień publicznych na rozwiązania IT i podejmowani interwencji w przypadkach przetargów ogłoszonych z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych. Z założenia podjęte działania mają przyczynić się do wzrostu przejrzystości procesów decyzyjnych związanych z zamówieniami publicznymi na narzędzia IT, a pośrednio także do podnoszenia jakości funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. W ramach projektu monitoringowi podległy przetargi ogłaszane przez administrację publiczną (lub: instytucje publiczne), rozumianą tu szeroko jako wszelkie podmioty służebności publicznej realizujące zadania publiczne, operujące w przestrzeni organizacyjnej trójpodziału władz. Administrację publiczną w niniejszej publikacji umownie podzielono na: 1. centralną instytucje publiczne mające ze względu na zasięg oddziaływania bądź podległość charakter ponadlokalny (w ich skład wchodzą instytucje rządowych organów naczelnych, centralnych i terenowych, w tym zespolonych i niezespolonych); oraz 2. lokalną instytucje publiczne mające ze względu na zasięg oddziaływania bądź podległość charakter lokalny (w ich skład wchodzi administracja samorządowa wszystkich szczebli). Działania administracji (z łac. administratio posługa, służba, wspomaganie) realizowane winny być przede wszystkim w interesie społecznym. Są one wszak finansowane ze Skarbu Państwa zasilanego przez wszystkich podatników, stąd przedstawiciele administracji publicznej wydając każdego publicznego grosza powinni czynić to racjonalnie I zasadnie. Ewentualne konsekwencje finansowe ich błędnych decyzji ponosić będą 5

6 bowiem wszyscy. Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych miała wprawdzie przynajmniej częściowo odpowiedzialność za decyzje przenieść na urzędników je podejmujących, jednak w praktyce są to nadal przepisy martwe. Do zadań administracji publicznej należy zatem racjonalne i optymalne zarządzanie Skarbem Państwa. Jednak jak w każdej działalności, i tu zdarzają się błędy. Częściowo wynikają one z efektu rozproszenia odpowiedzialności urzędniczej, oraz z mającej przecież miejsce również w administracji publicznej gry politycznej. Z tych powodów działalność administracji jest obwarowana wieloma ograniczeniami, przede wszystkim zaś obowiązuje w niej zasada odwrotna do co nie jest zabronione, jest dozwolone administracja publiczna ma prawo wykonywać tylko takie działania i tylko w taki sposób, jak zostało to explicite przewidziane w odpowiednich przepisach. Ważnym elementem regulującym działania administracji publicznej jest ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), określająca zasady, na jakich administracja może wydatkować określone kwoty publicznych pieniędzy -co ma wszak bezpośredni wpływ na wielkość budżetu kraju. Ma ona na celu minimalizować nadużycia i liczbę nieoptymalnych (finansowo, funkcjonalnie) zamówień. Jednakże ze względu na stopień skomplikowania samych regulacji Pzp, liczbę ogłaszanych zamówień publicznych w skali kraju oraz specyficzny dla rynku IT stopień skomplikowania samej materii, tylko niewielka część przetargów jest kontrolowana odnośnie zgodności z Pzp. Niestety, liczba przetargów ogłoszonych w sposób niezgodny z Pzp jest wciąż wysoka, stąd potrzeba realizacji projektu i oddania w Państwa ręce niniejszego raportu. Biorąc pod uwagę, jak dużą część rynku ICT w Polsce stanowią zamówienia publiczne, monitoring poprawnego stosowania Pzp w przetargach których przedmiotem są narzędzia IT nabiera dodatkowej wagi. Z jednej strony możliwe są potencjalnie znaczące oszczędności wwydatkach na informatyzację administracji publicznej, z drugiej aktywizacja rodzimego, wciąż rozwijającego się rynku rozwiązań IT miast ich importu z krajów o dobrze już ukształtowanym rynku informatycznym. Prowadzona kontrola przetargów pozwola również zminimalizować ryzyko wystąpienia u zamawiających zjawiska vendor lock-in- przywiązania klienta do jednego dostawcy za pomocą środków czysto technicznych (np. niekompatybilne formaty plików, brak specyfikacji protokołów, oprogramowanie nie serwisowalne przez żaden inny podmiot). Jest to zjawisko niebezpieczne zarówno z punktu widzenia czysto ekonomicznego, jak i zagrożenie ciągłości pracy urzędu czy instytucji. Odpowiedzią na wyżej wymienione problemy jest korzystanie z rozwiązań opartych o wolne i otwarte oprogramowanie.dostępność kodu źródłowego i prawo jego modyfikacji pozwala zneutralizować zagrożenie zjawiskiem vendor lock-in (ponieważ zawsze znaleźć można innego wykonawcę do kontynuowania prac). Biorąc pod uwagę zarówno krótko- jak i długoterminowe koszty wdrożenia, wolne oprogramowanie jest zdecydowanie tańsze. Oparcie się na gotowych i sprawdzonych wolnych rozwiązaniach pozwala skrócić czas i koszty tworzenia narzędzia przystosowanego dokładnie do potrzeb danego urzędu czy instytucji. Korzystanie z oprogramowania, które każdy może modyfikować pozwala lokalnym firmom informatycznym bez kompleksów konkurować z firmami zachodnimi. Z tych i innych powodów autorzy niniejszego raportu uważają, że wolne oprogramowanie powinno być wręcz preferowane w ramach przetargów publicznych nie narusza to zasady konkurencyjności (każdy może oferować rozwiązania oparte na wolnym oprogramowaniu), a pomaga zminimalizować koszty, jednocześnie podnosząc autonomię informatyczną urzędu czy instytucji. Jest też spójne z jedną z zasad otwartego rządu (ang. open government) jeżeli coś finansowane jest z publicznych pieniędzy, powinno być publicznie dostępne. Wolne oprogramowanie nie stawia tu barier licencyjnych. Wysokie wydatki na modernizację infrastruktury informatycznej i nowoczesne narzędzia 6

7 IT, ponoszone przez administracje publiczną, mogą cieszyć czy jednak są one ponoszone w sposób racjonalny? Wciąż niewiele zamówień poprzedzonych jest analizą TCO (ang. total cost of ownership, całkowity koszt wdrożenia i utrzymywania systemu informatycznego przez cały okres jego funkcjonowania) Niniejszy Raport podsumowuje kolejny etap badania prowadzonego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania i systematycznego monitoringu zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w Polsce. Obejmuje on okres od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku. Dokonano w nim analizy przetargów pod kątem opisu i konstrukcji, wskazano ile z monitorowanych przetargów ogłoszono z naruszeniem przepisów prawa. Wymieniono również najczęstsze przyczyny nieprawidłowości. Na potrzeby publikacji skontrolowano łącznie 100 postępowań przetargowych na narzędzia informatyczne ogłaszanych przez podmioty podlegające Pzp. Dla zrównoważenia przykładów przetargów nieprawidłowych w Raporcie ujęto również kilka przetargów mogących być określonymi jako wzorcowe. Oddając niniejszy Raport w Państwa ręce mamy nadzieję, że pomoże on uniknąć najczęstszych błędów przy ogłaszaniu zamówień na narzędzia IT, przekładając się na większą racjonalność dysponowania środkami publicznymi, przejrzystość ich wydawania oraz wspomagając zachowanie zasad uczciwej konkurencji. 7

8 Część II. Analiza statystyczna Wartość ogłaszanych przetargów w mln zł 2207, ,5 II.1. Liczba i wartość przetargów Do sporządzenia niniejszego Raportu wybrano łącznie 100 największych przetargów ogłoszonych w Polsce w pierwszym półroczu 2013 roku. Z całej puli analizowanych zamówień publicznych 77 przypadało na te ogłoszone przez instytucje centralne o zasięgu ogólnopolskim, 13 na instytucje centralne o zasięgu wojewódzkim a 10 na instytucje lokalne. Zasięg instytucji ogłaszających przetargi Legenda ogólnopolskie wojewódzkie lokalne W porównaniu do danych z drugiego półrocza 2012 roku, udział zamówień ogłaszanych przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim nieznacznie zmalał (z 80 do 77), wzrosła za to liczba przetargów ogłaszanych przez instytucje o zasięgu wojewódzkim (z 11 do 13) oraz tych ogłaszanych przez instytucje lokalne (wzrost z 9 do 10) Legenda ogólnopolskie wojewódzkie lokalne Wartość wszystkich przetargów wyniosła rekordowe mln złotych (i jest to blisko o mln zł więcej niż w II półroczu 2012 r.!). Ta gigantyczna różnica jest w dużej mierze pokłosiem ogromnych zamówień publicznych jakich dokonał w analizowanym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z tej puli zdecydowanie największą wartość miały przetargi ogłaszane przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim (80 przetargów o wartości ok ,5 mln zł), kolejne były te zamieszczane przez instytucje o zasięgu wojewódzkim (13 przetargów o wartości ok. 216,5 mln zł) oraz ogłaszane przez instytucje lokalne (9 przetargów o wartości ok. 68 mln zł). W I półroczu 2013 roku średnia kwota na jaką były rozpisywane zamówienia równała się blisko 25 mln złotych, i w porównaniu z II półroczem 2012 roku była wyższa aż o 11 mln zł. W przetargach ogłaszanych przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim średnia wartość przetargów była najwyższa i wynosiła blisko 28,7 mln zł (w II półroczu 2012 roku 12,9 mln zł). Średnia wartość zamówień ogła- 100 Porównanie lokalizacji ogłaszanych przetargów Legenda II półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. 0 ogólnopolskie wojewódzkie lokalne 8

9 Porównanie wartości ogłaszanych przetargów w mln zł Legenda II półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r szanych przez instytucje o zasięgu wojewódzkim wyniosła blisko 16,7 mln zł (w II półroczu 2012 roku 24,7 mln zł), a najniższą średnią kwotę osiągały przetargi ogłaszane przez instytucje o zasięgu lokalnym niecałe 6,8 mln zł (wobec 11,2 mln w II półroczu 2012 roku). Tak wyraźny wzrost średniej wartości przetargów ogłaszanych przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim wynika przede wszystkim z gigantycznych przetargów jakie w I półroczu 2013 roku. zostały ogłoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podobnie jak w drugiej połowie 2012 roku, tak i w pierwszej połowie roku 2013, widać ogromną dysproporcję pomiędzy największymi a najmniejszymi zamówieniami ujętymi w raporcie. Pod względem wartości cenowej pierwsze trzy pozycje wśród najdroższych postępowań przetargowych przypadły Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Przetargiem o największej wartości jest w zestawieniu zamówienie na Usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego jego wartość oszacowano na astronomiczne 773,5 mln zł. Drugim pod względem wartości zamówieniem było zawarcie przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umowy ramowej na Modyfikację i rozbudowę oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego w ZUS o szacowanej wartości 360 mln zł. Trzecim największym z zamówień jest w zestawieniu przetarg ogłoszony przez ZUS na Rozbudowę i wdrożenie nowych funkcjonalności oraz utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowę Centralnego Rejestru Klientów Zakładu (CRKZ). Jego wartość oszacowano na ponad 138 mln zł. Warto zauważyć, że wśród dziesięciu zamówień publicznych o największej wartości aż sześć zostało ogłoszonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przetarg zamykający całe zestawienie 10 największych przetargów z pierwszego półrocza 2013 r. osiągnął wartość niecałych 2,3 mln zł. Zdecydowanie największą wartość osiągają przetargi ogłaszane przez instytucje o zasięgu ogólnopolskim (8 na 10 największych). Związane jest to przede wszystkim z tym, iż Średnia wartość ogłaszanych przetargów w mln zł 30 28, ,7 10 6,8 0 ogólnopolskie wojewódzkie lokalne 9

10 Zestawienie 10 największych przetargów: Poz. Nazwa instytucji: Zasięg: Przedmiot zamówienia: Szacowana kwota zamówienia: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ogólnopolski Usługa wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego 773,50 mln zł 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ogólnopolski Zawarcie umowy ramowej na modyfikację i rozbudowę oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 360,00 mln zł 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ogólnopolski Rozbudowa i wdrożenie nowych funkcjonalności oraz utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowa Centralnego Rejestru Klientów Zakładu (CRKZ). 138,26 mln zł 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogólnopolski Modyfikacja i utrzymanie w eksploatacji Aplikacji SIA oraz Platformy SIA 91,44 mln zł 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ogólnopolski Opracowanie, wykonanie i wdrożenie rozwiązania dla Centrali Zakładu oraz jego jednostek terenowych zintegrowanej hurtowni danych, która stanowiła będzie również źródło danych dla systemu aktuarialnego. 82,87 mln zł 6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego CENTRALA Ogólnopolski Usługi rozwoju systemu Workflow, oraz jego utrzymanie a także związane z nim usługi integracyjne. 66,30 mln zł 7. Województwo Dolnośląskie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wojewódzki Opracowanie, wykonanie i wdrożenie bazy wiedzy o Dolnym Śląsku oraz związanej infrastruktury sprzętowo-programowej dla potrzeb projektu pn. Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-dolnyslask, pełnienie funkcji Operatora platformy wraz z promocją projektu oraz przeprowadzeniem działań marketingowych wpisanych w strategię rynkową platformy. 65,93 mln zł 8. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Wojewódzki Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie 44,20 mln zł 9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ogólnopolski Modernizacja infrastruktury techniczno systemowej dla systemu EWD, USZCZELKA oraz projektu centralizacji serwerów Unix w Centrali ZUS. 39,85 mln zł 10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ogólnopolski Rozwój Platformy Usług Elektronicznych. 38,67 mln zł 10

11 Zestawienie 10 największych przetargów w mln zł Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Urzàd Marsza kowski Województwa Podlaskiego Urzàd Marsza kowski Województwa DolnoÊlàskiego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych 38,67 39,85 44,2 65,93 66,3 82,87 91,44 138,26 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych 360 Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych 773, dysponują one największymi budżetami i najliczniejszą kadrą, co ma swoje odzwierciedlenie w konieczności wyposażenia ich w niezbędny sprzęt IT i odpowiednie oprogramowanie. Często większe wartości zamówień w instytucjach o zasięgu centralnym związane są również z tym, iż poza typowym wyposażaniem stanowisk urzędniczych, sporą część przetargów stanowią zlecenia wykonania lub modyfikacji różnego rodzaju dedykowanych aplikacji i systemów informatycznych, które w przypadku instytucji ogólnopolskich wiążą się często z koniecznością zintegrowania dużej liczby użytkowników, zlokalizowanych w całym kraju a niekiedy również poza nim (tu doskonałym przykładem są ujęte w zestawieniu postępowania ogłoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Ponadto ze względu na specyfikę danych instytucji oraz szczególne rodzaje działań jakie wykonują, wymagają one tworzenia programów wąsko wyspecjalizowanych. Dla potencjalnych wykonawców wiąże się to z koniecznością pisania aplikacji czy budowania systemów od nowa, gdyż najczęściej na rynku nie funkcjonują podobne rozwiązania. Niekiedy też zamawiane systemy informatyczne muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa, co również czyni takie usługi bardziej skomplikowanymi. Wszystkie te aspekty wpływają na relatywnie większą cenę jaką proponują wykonawcy. II.2. Finansowanie ze środków unijnych Spośród 100 analizowanych przetargów aż 44 zostały w całości bądź w części sfinansowanych ze środków unijnych (jest to o jedno postępowanie mniej niż w drugim półroczu 2012 r.). Wartość zamówień publicznych, które były objęte wsparciem funduszy strukturalnych, wyniosła łącznie ponad 467 mln zł i spadła w stosunku do roku ubiegłego aż o 53%. Łącznie wartość postępowań wspieranych środkami unijnymi stanowi blisko 21,2% spośród wszystkich 100 analizowanych przetargów. Te dane nie są tak optymistycznie jak w poprzednio analizowanym półroczu wtedy blisko 2/3 prztargów ujętych w zestawieniu było w całości bądź w części finansowanych ze środków europejskich, jednak mimo tego można zauważyć, że fundusze europejskie mają duży udział w rozwoju informatyzacji instytucji Żródła finansowania przedmiotów zamówienia 44 Legenda przetargi sfinansowane ze Êrodków unijnych przetargi sfinansowane ze Êrodków w asnych 56 11

12 Wartość przetargów finansowanych ze środków unijnych Legenda wartość przetargów ogółem wartość przetargów finansowanych ze źródeł unijnych publicznych. Z pewnością wielu z dofinansowanych projektów nie udało by się zrealizować, gdyby właśnie nie to wsparcie. Warto zauważyć, że 100% z ujętych w zestawieniu przetargów o zasięgu lokalnym i wojewódzkim zostało wspartych środkami unijnymi. W przypadku przetargów ogłoszonych przez instytucje ogólnopolskie ten odsetek wynosi już tylko 27,3%. Jak widać instytucje niższego szczebla (lokalne czy wojewódzkie), częściej niż ogólnopolskie korzystają z dobrodziejstw unijnej kasy, są bowiem gwarantem tworzenia rozwiązań bliższych obywatelom i przeznaczonych dla konkretnej społeczności co jest priorytetem w Funduszach UE. Przedstawione dane świadczą o tym, że lokalni i terenowi przedstawiciele administracji publicznej nabyli doświadczenie i umiejętności, niezbędne do sporządzania wniosków aplikacyjnych oraz są wyspecjalizowani w ubieganiu się o fundusze z konkretnych Programów Operacyjnych. W wielu miastach i województwach powstały nawet specjalne biura sporządzające wnioski na zamówienie konkretnych wydziałów w urzędach. II.3. Tryby postępowań Widoczny jest również wysoki poziom postępowań przetargowych ogłoszonych w trybie ograniczonym. Zastosowano go przy 12 postępowaniach, podczas gdy w poprzednim półroczu jedynie w 5. Z przedstawionych danych wynika, iż w I półroczu 2013 roku, podobnie jak pół roku wcześniej, zamawiający w zdecydowanej większości przetargów stosują tryby nieograniczone a więc konkurencyjne, teoretycznie umożliwiając w ten sposób udział w postępowaniach niemal każdemu zainteresowanemu. Jednak nadal w ogłoszeniach często spotykane są wybiegi niejako ograniczające udział wszystkim potencjalnym wykonawcom. O ile stosowanie wadium jest w wielu przypadkach uzasadnione (przykładowo jako element zabezpieczający przed ewentualnym wycofaniem się wykonawcy ze złożonej oferty) i przy tym ustawowo regulowane (wysokość wadium musi być ustalona w przedziale 0,5-3,0% szacowanej wartości zamówienia wedle badań przeprowadzonych przez FWiOO wadium stanowi średnio 1,81% wartości badanych zamówień), o tyle częste stosowanie dodatkowych warunków uczestnictwa już niekoniecznie. Wśród najczęstszych można tu Wśród wszystkich 100 przeanalizowanych przetargów w pierwszej połowie 2013 roku zamawiający skorzystali z różnych trybów postępowań. W zdecydowanej większości (76 przypadków) wybrali oni opcję przetargu nieograniczonego (tzw. tryb otwarty). Jest to poziom porównywalny do wcześniej analizowanego półrocza, gdzie wśród analizowanych przetargów 80 było ogłoszonych w trybie otwartym. Nadal niepokojącym zjawiskiem jest znaczny udział najbardziej zamkniętych trybów, tj. negocjacji bez ogłoszeń ex ante wśród 100 największych przetargów w pierwszej połowie 2013 r. było ich 12 (w poprzednim półroczu 14). Tryby postępowań w procentach 76 Legenda nieograniczona (otwarta) negocjacyjna bez uprzedniego ogłaszania ograniczona

13 wymienić m.in. wymóg wykazania się przez wykonawców doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień w określonym czasie i konkretnej kwocie, zatrudnianiem na etat opisanych pod względem kompetencji pracowników, legitymowaniem się obrotem rocznym w określonej kwocie czy dysponowania przyznanym limitem kredytowym od banku w konkretnej wysokości. Często zamawiający wymagają również certyfikacji konkretnych rozwiązań informatycznych czy oprogramowania, ale tylko u wskazanych podmiotów, co często uniemożliwia bądź ogranicza możliwości złożenia oferty. Wśród zamawiających, można nadal zaobserwować niską świadomość odnośnie tego, że tworzenie takich warunków do przetargu dla wielu potencjalnych wykonawców jest sytuacją zaporową, i mimo chęci przystąpienia do postępowania przetargowego, niestety nie są w stanie spełnić wszystkich wymaganych kryteriów. Warto zauważyć, iż w wielu ogłoszeniach takie obostrzenia są normą, co czyni z nich przetargi jedynie pozornie otwarte i konkurencyjne, jednocześnie sprawiając w ten sposób wrażenie chęci wykluczenia części potencjalnych wykonawców i faworyzowania innych. Niestety w dużej mierze ten problem wykluczenia dotyczy wykonawców, którzy mogliby zaoferować rozwiązania oparte na wolnym i otwartym oprogramowaniu. Spośród wszystkich postępowań, w 24 zamawiający skorzystali z trybów z góry zakładających ograniczenia. Z założenia takie formy ogłaszania postępowań mają umożliwić zamawiającym dobór uczestników postępowania lub nawet po prostu mają charakter oznajmujący o wyborze konkretnego podmiotu, z którym toczone są rozmowy. W przypadku trybów ograniczonej konkurencji, co prawda, publikowane są ogłoszenia o przetargach, jednak potencjalni uczestnicy mogą jedynie składać wnioski o dopuszczenie do udziału. Pomimo, że zgodnie z upzp, w rzeczonych postępowaniach ogłaszający ma obowiązek określenia konkretnych kryteriów kwalifikacji jakie mają spełniać wykonawcy (muszą one być zgodne z przedmiotem zamówienia, odpowiadać realiom rynkowym, tak aby dobór ubiegających się o zlecenie był logiczny i wiarygodny), to i tak pozostawia to zamawiającym dużą swobodę w dobieraniu podmiotów ubiegających się o dane zlecenie. Z kolei w przypadkach, w których zamawiający skorzystali z trybu zamkniętego i zamieścili ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante, informują już o zamiarze podpisania umowy z danym wykonawcą. Jest to rodzaj zamówienia, który zakłada negocjacje z wybranym podmiotem bez uprzedniego ogłoszenia. Na tym etapie inni wykonawcy, którzy nie uczestniczyli w postępowaniu mogą zakwestionować dobór takiej formy prowadzenia postępowania i zwrócić się z wnioskiem o jego unieważnienie i jednoczesne rozpisanie nowego, stworzonego już w trybie konkurencyjnym. Forma zamówień z wolnej ręki jest najbardziej kontrowersyjna, gdyż praktycznie wyklucza udział w postępowaniu innych wykonawców, niż ten wskazany przez samego zamawiającego. Stosowanie ogłoszeń o dobrowolnej przejrzystości ex ante jest domeną dużych zamawiających wszystkie 12 zostało ogłoszonych przez instytucje centralne, jak np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komendę Główną Policji czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Co istotne, ogłoszenia ex ante dotyczą praktycznie tylko postępowań na rozbudowę bądź utrzymanie stworzonych w poprzednich latach systemów informatycznych. Jest to po części efekt nieprzemyślanej polityki zamówień na narzędzia IT w instytucjach publicznych i nienależytego zabezpieczania interesu publicznego, m.in. poprzez brak zagwarantowanie sobie dostępu do kodów źródłowych zamawianych programów, tym samym możliwości nieskrępowanego doboru wykonawców, którzy w przyszłości mogliby rozbudowywać 13

14 bądź zapewniać asystę techniczną dla posiadanych przez instytucje publiczne, rozwiązań informatycznych. Niestety, w wielu przetargach ogłaszanych w przeszłości, zamawiający nie zabezpieczyli tej ważnej kwestii i teraz poprzez te zaniedbania zmuszeni są do podpisywania wielomilionowych (często zawyżonych) umów z wolnej ręki, aby zapewnić funkcjonowanie czy rozbudowę posiadanej infrastruktury. To zjawisko, uzależnienia od konkretnego wykonawcy (tzw. vendor lock-in), jest jednym z najważniejszych problemów jakie obecnie występują w postępowaniach na narzędzia informatyczne ogłaszanych w Polsce. Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, zdecydowana większość postępowań ogłaszanych jest w najbardziej konkurencyjnym, tzw. otwartym trybie. Dane z niniejszego raportu pokrywają się w tym przypadku z analizą przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) na temat funkcjonowania całego systemu zamówień publicznych w 2012 roku. W przygotowanym sprawozdaniu stwierdzono, że rozpisywanie przetargów, w formie nieograniczonej, jest już najczęściej praktykowane ze wszystkich postępowaniach ogłaszanych przez instytucje publiczne. W samym 2012 roku nastąpił wyraźny wzrost odsetka ogłoszeń, w których zastosowano tryb przetargu nieograniczonego, do poziomu ponad 84% i w tym zakresie można zaobserwować wyraźny progres. Dość wspomnieć, że jeszcze w 2007 roku niecałe 64% ogłaszanych w Polsce postępowań miało charakter otwarty. Co ważne, zaobserwować można także wyraźny spadek decydowania się na tryb zamówień z wolnej ręki, do poziomu nieco ponad 12% w roku 2012, wobec ponad 28% w roku Udział trybów ograniczonych przez lata praktycznie się nie zmienia i oscyluje wokół 1% wszystkich ogłoszeń. Porównując dane opublikowane przez UZP, odnoszących się do całego systemu zamówień publicznych w Polsce wobec prezentowanych w niniejszym raporcie, a będących analizą przetargów ogłaszanych w dziedzinie IT, można zauważyć spore podobieństwa. Szczególnie jest to zauważalne przy podaniu odsetka postępowań w trybie nieograniczonym, co zdecydowanie jest najważniejszym wskaźnikiem, gdyż pokazuje poziom transparentności w prezentowaniu ogłoszeń przetargowych. Na niewielkie odchylenia (szczególnie w przypadku badania trybów ograniczonych i tych z tzw. wolnej ręki) wpływ może mieć przede wszystkim fakt, iż w badaniach UZP ujmowane są wszystkie ogłoszenia, a więc zarówno te, rozpisywane na roboty budowlane, dostawy jak i usługi, a także to, że w badaniu UZP pod uwagę brane były wszystkie przetargi, bez względu na kwotę, a w niniejszym raporcie 100 największych zamówień. Duża zbieżność danych pomiędzy raportem FWIOO a sprawozdaniem UZP, pozwala zgodzić się z tezą w nim umieszczoną, iż w całej Polsce znacząco rozszerzono obszar zamówień publicznych, w których przedsiębiorcom zapewniono niedyskryminacyjny dostęp do postępowań, a system stał się bardziej przejrzysty, co zmniejszyło ryzyko nieefektywnego wydatkowania środków publicznych. II.4. Aukcje elektroniczne W 7 spośród badanych postępowań zamawiający postanowili, że o wyborze wykonawcy decydować będzie aukcja elektroniczna. Taki sposób wyboru najkorzystniejszej oferty został określony w art. 91a-91c upzp. Sposób doboru wykonawcy zamawiający definiuje w ogłoszeniu o zamówieniu, podając również kryteria techniczne, jakie należy spełnić, aby móc bezproblemowo uczestniczyć w postępowaniu (tj. zalogować się do systemu aukcyjnego). Proces uczestnictwa w tak prowadzonym przetargu, odbywa się zazwyczaj wedle schematu, w którym zamawiający, drogą elektroniczną, zapraszają do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Następnie przekazywana jest bezpłatna instrukcja obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło do niego. Poprzez system przeprowadzana jest aukcja a zwycięzcą jest wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę. Aukcje elektroniczne są jedną z opcji, które z pewnością wpływają na zwiększenie transparentności postępowań przetargowych, gwarantują bowiem dobór najtańszych ofert. Wśród instytucji, które zastosowały takie rozwiązanie można wymienić m.in.: Komendę Główną Policji, Inspektorat Uzbrojenia czy Miasto Poznań. Jak wynika z danych UZP z roku 2012, rozstrzyganie przetargów z zastosowaniem aukcji elektronicznej jest coraz bardziej popularną metodą wyłaniania wykonawców. Prowadzone analizy wskazują także, że taki tryb wyboru zwycięzców postępowań przetargowych przyczynia się do znacznych oszczędności w stosunku do ofert składanych pisemnie. 14

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce 1/5 Poznań, 25.04.2013 r. Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa 1/5 Poznań, 13.05.2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok 1/6 Poznań, 11.12.2012 r. Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa 1/5 Poznań, 31.07.2012 r. OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 10.09.2012 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 1/5 Poznań, 11.09.2012 r. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa 1/5 Poznań, 03.04.2013 r. Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ]

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] 1/5 Poznań, 16 kwietnia 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU

Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU 1/5 Poznań, 4 marca 2011 r. Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU Działając w imieniu Fundacji Wolnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17 1/5 Poznań, 28 lipca 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/6 Poznań, 17 maja 2011 r. Województwo Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego [dalej: Zamawiający ] ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 9 maja 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych [dalej: Zamawiający ] Do wiadomości: P. Michał Kosior ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA

JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA AGATA MICHAŁEK-BUDZICZ ul. Staszica 25/8, 60-524 Poznań, tel.: +48.

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA:

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA: Toruń, dnia 16 stycznia 2013 r. Dr Paweł Nowicki Katedra Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Grupa Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 30 marca 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa Olsztyn fax (089)

Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa Olsztyn fax (089) 1/5 Poznań, 10 czerwca 2010 Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa 1 10-413 Olsztyn fax (089) 539 70 16 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OFERT

KRYTERIA OCENY OFERT KRYTERIA OCENY OFERT REGULACJE UNIJNE DYREKTYWA KLASYCZNA 2004/18/WE Preambuła motyw 46 i 47 Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości,

Bardziej szczegółowo

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych Katowice 4.11.2015 roku Umowa o dofinansowanie projektu 15 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień 1. Beneficjent,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów

Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów Projekt "Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne" jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstei i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 30 marca 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ]

Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ] 1/5 Poznań, 16 kwietnia 2010 r. Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ] INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku

biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku biblioteczka zamówień publicznych Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Agata Smerd NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM procedura krok po kroku Autor: Agata Smerd autorka licznych publikacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2014/S 219-387407

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2014/S 219-387407 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387407-2014:text:pl:html Polska-Sokołów Podlaski: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe

Bardziej szczegółowo

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Ministerstwo Finansów Departament Finansów Resortu [dalej: Zamawiający ] ul. Świętokrzyska 12, pok. 408 00-916 Warszawa faks 022 694 52 68; e-mail: wzp@mofnet.gov.pl 1/5 Poznań, 8 kwietnia 2010 r. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Rafał Brzychcy Ryszard Michalski Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych

INFO NOWE PZP. System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych INFO NOWE PZP System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych INFO NOWE PZP to program wsparcia Uczestników szkoleń organizowanych przez ogólnopolską firmę szkoleniową EKSPERT Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. SIWZ a usługi PR Zlecanie usług PR w sektorze publicznym odbywa się w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego postępowania na każdym etapie procedury

CEL SZKOLENIA: uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego postępowania na każdym etapie procedury NAZWA SZKOLENIA: Przygotowanie zamówień publicznych na zakup systemów teleinformatycznych w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego także typu open source. CEL SZKOLENIA: uzyskanie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Terminale komputerowe 2015/S 037-062692. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Terminale komputerowe 2015/S 037-062692. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62692-2015:text:pl:html Polska-Jastrzębie-Zdrój: Terminale komputerowe 2015/S 037-062692 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SEMESTR I 82godzin (10 dni) Lp Temat 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych A. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

I Dzień 4 listopada 2013 r.

I Dzień 4 listopada 2013 r. I Dzień 4 listopada 2013 r. Przekrojowe omówienie zasad udzielania zamówień publicznych oraz podstawowych pojęć związanych z organizacją zamówień publicznych w jednostce, przygotowaniem postępowania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY RAPORT KOŃCOWY z realizacji umowy nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 z dnia 22.08.2013 r. na udzielenie wsparcia doradczego beneficjentom projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 270918-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Szczecin [dalej: Zamawiający ] Plac Armii Krajowej Szczecin

Urząd Miasta Szczecin [dalej: Zamawiający ] Plac Armii Krajowej Szczecin 1/5 Poznań, 30 sierpnia 2011 r. Urząd Miasta Szczecin [dalej: Zamawiający ] Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1. Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych należy brać pod uwagę, z jednej

Bardziej szczegółowo

PN/2015/08/12. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

PN/2015/08/12. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Wrocław: Dostawa i montaż systemu oświetlenia wraz z oprawami oświetleniowymi do Muzeum Architektury we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 209234-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 21 kwietnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie [dalej: Zamawiający ] ul. Narutowicza 73 20-019 Lublin INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2016/S Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2016/S Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:238716-2016:text:pl:html -Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2016/S 132-238716 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.katowice.kwp.policja.gov.pl Katowice: ZP-2380-108-37/2015 Zakup i dostawa odzieży roboczej i

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie [dalej: Zamawiający ] Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie [dalej: Zamawiający ] Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa 1/5 Poznań, 24 marca 2011 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie [dalej: Zamawiający ] Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa WNIOSEK O WYJAŚNIENIE I SYGNALIZACJA W ZAKRESIE OGŁOSZONEGO PRZETARGU Działając

Bardziej szczegółowo

Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 087-157751. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 087-157751. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157751-2015:text:pl:html Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 087-157751 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości

Bardziej szczegółowo

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych Bartosz Mikołajczak Ul. Ciechocińska 59 60-473 Poznań Poznań, 31.08.2005 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifispan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifispan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifispan.waw.pl Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych w trakcie audytu operacji. Katowice, 06.02.2014 r.

Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych w trakcie audytu operacji. Katowice, 06.02.2014 r. Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych w trakcie audytu operacji Katowice, 06.02.2014 r. Podstawa ustalania wartości wydatków niekwalifikowanych w przypadku pzp Podstawą dla ustalania przez Instytucję

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy nadany przez zamawiającego: 30/dost./2008 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2015/S 031-052478. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2015/S 031-052478. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52478-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2015/S 031-052478 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zamówienia publiczne Omówienie zakresu błędów odnotowanych w odniesieniu do Zamówień Publicznych w ramach działań

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Wykonanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa 1/6 Poznań, 24 maja 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości [dalej: Zamawiający ] ul. Kazimierza Kordylewskiego 11 31-542 Kraków fax (012) 376 91 00

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości [dalej: Zamawiający ] ul. Kazimierza Kordylewskiego 11 31-542 Kraków fax (012) 376 91 00 1/5 Poznań, 10.09.2010 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości [dalej: Zamawiający ] ul. Kazimierza Kordylewskiego 11 31-542 Kraków fax (012) 376 91 00 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293567-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23082-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, racjonalnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306919-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców Załącznik nr 6 Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców I. Zasady ogólne 1. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: a. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). 1/5 Poznań, 20 maja 2010 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej [dalej: Zamawiający ] ul. Rakowiecka 37A 02-521 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2015/S 032-054453. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2015/S 032-054453. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54453-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2015/S 032-054453 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

99 32 00/370/IN- 838/2011 Warszawa, dnia 21.10.2011 r.

99 32 00/370/IN- 838/2011 Warszawa, dnia 21.10.2011 r. 99 32 00/370/IN- 838/2011 Warszawa, dnia 21.10.2011 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali opublikowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych Szkolenie: "Błędy zamówień publicznych doświadczenia praktyczne w projektach POIiŚ". 7 października 2010 r., godz. 9-15.30, SALA NR 1 Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 175-318072. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 175-318072. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:318072-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 175-318072 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Ossa, 6 grudnia 2014 r. Marek Kowalski Grzegorz Baczewski Zamówienia publiczne Zmiany po uchwaleniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86405-2010:text:pl:html PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csioz.gov.pl Warszawa: Zestawienie i uruchomienie usługi dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. I. Definicje: 1. Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zamówienia publiczne

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zamówienia publiczne Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Zamówienia publiczne Warunki udziału w postępowaniu Warunki muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu

STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Andrzej Zalewski Rekomendacje UZP na zestawy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Dr inż. Andrzej Zalewski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów dotacyjnych

Rozliczanie projektów dotacyjnych Rozliczanie projektów dotacyjnych Koszty projektu Dotacja Wkład własny (min. 5% kosztów kwalifikowalnych projektu) Koszty kwalifikowalne: wydatki poniesione w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa mebli wraz z montażem w nowej siedzibie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/34( KNZ/16/15 )/15/GK Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Określenie postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

postępowania: DOA-IV.272.54.2015 Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA

postępowania: DOA-IV.272.54.2015 Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.pl Opole: Opracowanie koncepcji i realizacja przedsięwzięcia pn.

Bardziej szczegółowo