WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013"

Transkrypt

1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia ekonomiczna 8 I/0/3 Ochrona własności intelektualnej 10 I/0/4 Etyka gospodarcza i zawodowa 12 I/0/5 Wychowanie fizyczne 14 I/0/6 Język obcy 16 I/P/1 Mikroekonomia 21 I/P/2 Podstawy makroekonomii 23 I/P/3 Matematyka 25 I/P/4 Statystyka opisowa 26 I/P/5 Ekonometria 28 I/P/6 Podstawy prawa 30 I/P/7 Zarządzanie 32 I/P/8 Rachunkowość 34 I/P/9 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 36 I/K/1 Polityka gospodarcza 38 I/K/2 Polityka społeczna 40 I/K/3 Analiza ekonomiczna 42 I/K/4 Finanse publiczne i rynki finansowe 44 I/K/5 Ekonomia i integracja europejska 46 I/K/6 Gospodarka regionalna 48 I/S/PiB/1 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 50 I/S/PiB/2 Metody analizy i wyceny majątku przedsiębiorstwa 52 I/S/PiB/3 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 54 I/S/PiB/4 Konkurencyjność w biznesie 56 I/S/PiB/5 Strategie i metody finansowania biznesu 58 I/S/PiB/5 Finanse przedsiębiorstw 60 I/S/PiB/7 Przedsiębiorczość w biznesie 62 I/S/PiB/8 Postęp naukowo-techniczny i innowacje w biznesie 64 I/S/PiB/9 Systemy informatyczne e-biznesu 66 I/S/PiB/10 Eurobiznes i globalizacja gospodarki światowej 68 I/S/PiB/11 Podstawy logistyki 70 I/S/PiB/12 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa (konsultacje w języku obcym) 72 1

2 Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/S/LDG/1 Podstawy logistyki 74 I/S/LDG/2 Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania 76 w logistyce I/S/LDG/3 Zarządzanie transportem w logistyce 78 I/S/LDG/4 Zarządzanie zapasami i gospodarką magazynową 80 I/S/LDG/5 Eurologistyka 82 I/S/LDG/6 Informatyczne wspomaganie zarządzania logistycznego 84 I/S/LDG/7 Systemy informatyczne e-biznesu 86 I/S/LDG/8 Eurobiznes i globalizacja gospodarki światowej 88 I/S/LDG/9 Prawo i obsługa celno-podatkowa w międzynarodowym 90 obrocie gospodarczym I/S/LDG/10 Funkcjonowanie systemów logistycznych (konwersacje w języku obcym) 92 I/S/R/1 Rachunkowość finansowa 94 I/S/R/2 Księgowość komputerowa 96 I/S/R/3 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 98 I/S/R/4 Rachunkowość i audyt w sektorze publicznym 100 I/S/R/5 Rachunkowość bankowa 102 I/S/R/6 Rachunkowość zakładów ubezpieczeń 104 I/S/R/7 Rewizja finansowa i audyt wewnętrzny 106 w przedsiębiorstwie I/S/R/8 Finanse przedsiębiorstw 108 I/S/R/9 Sprawozdawczość finansowa podmiotów 110 gospodarczych I/S/R/10 Rachunkowość jednostek niekomercyjnych 112 I/S/R/11 Podstawy rachunkowości (konwersacje w języku obcym) 114 I/FB/1 Zarządzanie i ekonomika banku 116 I/FB/2 Podstawy finansów i bankowości 118 I/FB/3 Sprawozdawczość i rewizja finansowa oraz audyt 120 wewnętrzny w przedsiębiorstwie I/FB/4 Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości 122 I/FB/5 Rachunkowość zarządcza 124 I/FB/6 Finanse przedsiębiorstw 126 I/FB/7 Finanse ubezpieczeń 128 I/FB/8 Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 130 I/FB/9 Finanse samorządowe 131 I/FB/10 Systemy finansowe 133 I/S/R/11 Finansowa pomoc publiczna 135 I/S/R/12 Działalność finansowa i bankowa (konwersacje 137 w języku obcym) 2

3 Objaśnienia kodów: I studia pierwszego stopnia O przedmioty ogólne P przedmioty podstawowe K przedmioty kierunkowe S przedmioty specjalnościowe PiB specjalność Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie LDG specjalność Logistyka w działalności gospodarczej R specjalność Rachunkowość FB specjalność Finanse i bankowość Liczby oznaczają pozycję przedmiotu w planie studiów STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu II/O/1 Europejskie fundusze w polityce regionalnej 140 II/O/2 Demografia 142 II/O/3 Informatyczne wspomaganie procesów dydaktycznych 144 II/O/4 Wychowanie fizyczne 146 II/P/1 Wnioskowanie statystyczne 148 II/P/2 Ekonometria i prognozowanie procesów 150 ekonomicznych II/P/3 Ekonomia menedżerska 152 II/P/4 Makroekonomia 154 II/P/5 Prawo gospodarcze 156 II/P/6 Historia myśli ekonomicznej 158 II/K/1 Ekonomia matematyczna 160 II/K/2 Rynek kapitałowy i finansowy 162 II/K/3 Gospodarowanie kapitałem ludzkim 164 II/K/4 Ekonomia międzynarodowa 166 II/S/ZB/1 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (TQM Total 168 Quality Management) II/S/ZB/2 Kierowanie przedsiębiorstwem 170 II/S/ZB/3 Zarządzanie strategiczne 172 II/S/ZB/4 Zarządzanie projektami biznesowymi 174 II/S/ZB/5 Zarządzanie ryzykiem 176 II/S/ZL/1 Zintegrowane zarządzanie jakością w logistyce 178 II/S/ZL/2 Intermodalne systemy transportowe 180 II/S/ZL/3 Rynek usług logistycznych 182 II/S/ZL/4 Ryzyko w działalności logistycznej 184 II/S/ZL/5 Ekologistyka 186 II/S/R/1 Budżetowanie i controlling 188 3

4 Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu II/S/R/2 Rachunkowość podatkowa 190 II/S/R/3 Rachunkowość międzynarodowa 192 II/S/R/4 Zarządzanie ryzykiem 194 II/FB/1 Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem 196 II/FB/2 Rachunkowość instytucji finansowych 198 II/FB/3 Marketing usług finansowych 200 II/FB/4 Rachunkowość i audyt w sektorze publicznym 202 II/FB/5 Prawo bankowe 204 Objaśnienia kodów: I studia drugiego stopnia O przedmioty ogólne P przedmioty podstawowe K przedmioty kierunkowe S przedmioty specjalnościowe ZB specjalność Zarządzanie w biznesie ZL specjalność Zarządzanie logistyczne R specjalność Rachunkowość FB specjalność Finanse i bankowość Liczby oznaczają pozycję przedmiotu w planie studiów 4

5 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 5

6 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: II rok Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Kod przedmiotu: I/O/1 Typ przedmiotu: Ogólny Katedra: Ekonomii, Matematyki i Informatyki Obszar kształcenia: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin stacjonarne III niestacjonarne III Punkty ECTS: 2 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: zaliczenie na ocenę polski S1P_W06, S1P_U04, S1P_K02, S1P_K06 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student ma wiedzę o metodach i narzędziach (w tym technikach pozyskiwania i przetwarzania danych dla potrzeb planowania i zarządzania przedsiębiorstwem) pozwalających opisywać działanie podmiotów gospodarczych oraz procesy w nich i między nimi zachodzące. Student dysponuje pogłębioną wiedzę o możliwościach wykorzystania oprogramowania typu pakiet biurowy do automatyzacji i wspomagania pracy biurowej w podmiotach gospodarczych. Student rozpoznaje i charakteryzuje możliwości wykorzystania oprogramowania typu PROJEKT do planowania, harmonogramowania i zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi. Student zna i opisuje również możliwości wykorzystania systemów klasy ERP/CRM do wspomagania zarządzania podmiotami gospodarczymi. Umiejętności: Student jest wyposażony w praktyczne umiejętności wykorzystania oprogramowania typu PROJEKT. Stosuje oprogramowanie do analizy, prezentacji i prognozowania wybranych aspektów działania przedsiębiorstwa. Obsługuje i posługuje się oprogramowaniem klasy ERP II do wspomagania zarządzania wybranych aspektów działalności przedsiębiorstwa, wyszukuje w Internecie informacji w zakresie wdrażania i udoskonalania własnej przedsiębiorczości. Kompetencje społeczne i personalne: Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach i organizacjach realizujących cele gospodarcze. Jest również przygotowany do rozwijania informatycznego wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Samodzielnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności. Przedmioty rachunkowe, informatyczne wspomaganie zarządzania biznesowego, postęp naukowo-techniczny i innowacje w biznesie, systemy informatyczne e-biznesu. Organizacja stanowiska komputerowego w przedsiębiorstwie (dobór sprzętu i oprogramowania, organizacja lokalnego i sieciowego wykorzystywania komputera).oprogramowania typu PROJEKT. Nadzorowanie postępu realizacji projektu i zarządzanie nim z wykorzystaniem nowoczesnych metod i metodyk z zakresu zarządzania projektami. Praktyczne wykorzystanie programu typu PROJEKT w przykładowym projekcie biznesowym. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania systemów klasy ERP/CRM do wspomagania zarządzania wybranych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Praktyczne wykorzystywanie systemu klasy ERP II w wirtualnym przedsiębiorstwie. Zabezpieczenie danych i komputera przed niepowołanym dostępem i szkodliwym oprogramowaniem. Tworzenie grafiki informacyjnej. Prezentowanie graficzne i tekstowe wyników działania oraz kalkulacji i rozliczeń związanych z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego. 6

7 5. Literatura: 1. Chatfield C., Johnson T. 2007, Microsoft Project 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, Warszawa 2. Januszewski A. 2008, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 3. Januszewski A. 2008, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 4. Kopertowska M., Sikorski W. 2007, MS Project kurs podstawowy, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 5. Microsoft 2004, System MBS-Navision, Materiały szkoleniowe firmy Microsoft Business Solutions. 6. Połeć K. 2004, Zintegrowany system do zarządzania firmą Microsoft Business Solutions. Navision Attain. Materiały szkoleniowe (skrypt), Wydawnictwo Goldruk, Nowy Sącz Literatura uzupełniająca 1. Adamczewski P., Stefanowski J., 2007, Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, red. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bankowa, Warszawa 2. Łada M., Kozarkiewicz A. 2007, Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, Wydawnictwo C.H.BECK,Warszawa 3. Orzechowski R. 2008, Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Wydawnictwo SGH, Warszawa 4. Wilczewski S. 2007, MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarządzanie projektami, HELION, Gliwice 6. Formy i metody nauczania: Zajęcia prowadzone są metodą problemową każde zajęcia rozpoczynają się od wprowadzenia teoretycznego, po którym formułowane jest zadanie (problem) do rozwiązania. Po sformułowaniu zadania i warunków jego rozwiązania prowadzący zajęcia w trybie krok po kroku rozwiązuje postawione zadania z praktycznym wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. W dalszej części ćwiczeń studenci samodzielnie pod nadzorem prowadzącego zajęcia rozwiązują zadania związane z problematyką przerabianą na danych zajęciach. Formy nauczania: Zajęcia: grupowe, praca własna studenta. 7. Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń realizowane jest w formie sprawdzianów na ocenę, na zakończenie zajęć z głównych bloków tematycznych. Końcowa ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen ze sprawdzianów. 8. Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentów przewidziano temat: Projektowanie przedsięwzięcia biznesowego i zarządzanie nim przy wykorzystaniu programu Microsoft Project. Materiały do studiowania w/w tematu zamieszczone są na stronie internetowej Uczelni. Ewentualna konsultacja: prowadzący zajęcia. 9. Koordynator i prowadzący przedmiot dr inż. Jerzy Berdychowski; mgr inż. Dzięciołowski Waldemar; mgr inż. Kowiorski Tadeusz; mgr inż. Mrozik Roman; mgr inż. Rozmus Andrzej; mgr inż. Staszczyszyn Daniel. 7

8 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: I rok Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Kod przedmiotu: I/O/2 Typ przedmiotu: Ogólny Katedra: Ekonomii, Matematyki i Informatyki Obszar kształcenia: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin stacjonarne I niestacjonarne I Punkty ECTS: 3 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: 1P_W02, praca semestralna i polski S1P_W08, S1P_U01, S1P_U02, S1P_U04, S1P_U09, egzamin S1P_K04 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student wskazuje i opisuje powłokę ziemską oraz jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem gospodarczym i społecznym, wymienia i objaśnia powiązania pomiędzy zjawiskami gospodarczymi i politycznymi, a tendencjami demograficznymi, rozpoznaje przestrzenne i branżowe współzależności zachodzące w różnych sektorach gospodarki, wskazuje i objaśnia wpływ jaki działalność gospodarcza człowieka ma na środowisko przyrodnicze, oraz wpływ jaki wywiera środowisko na życie i działalność człowieka. Umiejętności: Student dokonuje analizy podstawowych trendów, prawidłowości i kierunków przemian zachodzących w gospodarce świata i Polski, nakreśla i ocenia zmiany w poziomie zagospodarowania poszczególnych regionów i krajów. Student formułuje i interpretuje problemy gospodarcze Polski na tle gospodarki europejskiej i gospodarki światowej w aspekcie zróżnicowań przestrzennych. Kompetencje społeczne i personalne: Student jest otwarty na wartości i różnice kulturowe występujące w innych społeczeństwach, jest uwrażliwiony na konsekwencje zmian w środowisku wywoływanych działalnością społeczeństw. Przedmiot koreluje z następującymi przedmiotami: mikroekonomia, makroekonomia, gospodarka regionalna, eurobiznes i globalizacja gospodarki światowej. Przedmiot geografii gospodarczej. Środowisko geograficzne a gospodarcza działalność społeczeństwa. Zróżnicowanie gospodarcze państw we współczesnym świecie. Zmiany w zakresie liczby, rozmieszczenia i struktury ludności. Migracje i ruch naturalny ludności. Ogólna charakterystyka przemysłu. Rozmieszczenie, wydobycie i wykorzystanie podstawowych surowców energetycznych. Ogólna charakterystyka niektórych przemysłów przetwórczych. Gospodarka rolno-żywnościowa i leśna. Transport. Turystyka. Handel międzynarodowy. Handel zagraniczny Polski. Tendencje integracyjne w gospodarce światowej. 5. Literatura: 1. Domański R. Geografia ekonomiczna: ujęcie dynamiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Pawlak Z. Geografia ekonomiczna dla biznesu, Poznań: Wyd. 3, INTER-INFORM, Filera I. (red.): Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Filera I. (red.): Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa Filera I. (red.): Geografia gospodarcza świata, Warszawa: Wyd. 2 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

9 Literatura uzupełniająca 1. Mirosława Czerny Globalizacja a rozwój: wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Sasinowski H. Geografia społeczno-ekonomiczna: transformacja struktury przestrzennej Polski na tle świata, - Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Otok S. Geografia polityczna, PWN, Warszawa Wieluński A. Geografia przemysłu, PWN, Warszawa Jędrzejczyk D. Podstawy geografii ludności, Dialog, Warszawa Formy i metody nauczania: Wykład konwencjonalny i problemowy z pokazem audiowizualnym, multimedialnym oraz z wykorzystaniem oraz map geograficznych. Formy nauczania: Zajęcia: Zajęcia: audytoryjne, praca własna studenta. 7. Metody oceny: Studenci samodzielnie przygotowują pracę semestralną na jeden z wybranych tematów z zakresu geografii ekonomicznej świata i Polski, która stanowi podstawę dopuszczenia do egzaminu. Weryfikacja całościowa przedmiotowych efektów kształcenia przebiega w drodze egzaminu końcowego z całości materiału. 8. Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentów przewidziano temat: 9. Koordynator i prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz 9

10 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: III rok Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Kod przedmiotu: I/O/3 Typ przedmiotu: Ogólny Katedra: Ekonomii, Matematyki i Informatyki Obszar kształcenia: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne V niestacjonarne V Punkty ECTS: 1 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_W10, zaliczenie na ocenę polski S1P_U05, S1P_U09, S1P_K Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student dysponuje podstawową wiedzą o obowiązujących regulacjach normatywnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. Wybiera i wskazuje sposoby korzystania z tekstów aktów prawnych oraz wzorów umów i dokumentów z zakresy prawa autorskiego i wynalazczego. Umiejętności: Student potrafi posługiwać się aktami normatywnymi z zakresu prawa autorskiego i wynalazczego oraz wykorzystuje je w pracy zawodowej. W stosunkach gospodarczych korzysta z dostępnych podstawowych wzorów umów i wykładni stosowanej przez właściwe organy w sprawach wynalazczości i prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Potrafi korzystać z przysługujących mu uprawnień jako wynalazcy/ twórcy oraz zna i posługuje się podstawowymi procedurami postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Kompetencje społeczne i personalne: Student ma świadomość uprawnień wynalazców, autorów i twórców oraz posiadaczy świadectw ochronnych. Postępuje zgodnie z przepisami prawa z zakresu prawa autorskiego i wynalazczego. Przedmiot koreluje z przedmiotem Podstawy prawa. Istota oraz podstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Ochrona prawna znaków towarowych, wzorów użytkowych i baz danych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Istota oraz ochrona normatywna praw autorskich i praw pokrewnych. Umowy dotyczące praw własności intelektualnej. 5. Literatura: 1. ustawa z r. Prawo własności przemysłowej 2. ustawa z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3. ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 4. ustawa z o ochronie danych osobowych Literatura uzupełniająca 1. K. Lewandowski (red. nauk.) Prawo autorskie a prawo konkurencji: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań: Wyższa Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu, J. Barta, R. Markiewicz Prawo autorskie, OFICYNA a Wolters Kluwer business, Warszawa, T. Szymanek Prawo własności przemysłowej, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszwa, Formy i metody nauczania: Ćwiczenia w formie podającej i konwersatoryjnej oparte na referowaniu zagadnień przez studentów (na podstawie aktów normatywnych i literatury), wsparte rozwiniętym konspektem (udostępnionym studentom w formie elektronicznej), z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego. Formy nauczania: Zajęcia: audytoryjne, praca własna studenta. 10

11 7. Metody oceny: Prowadzący ocenia aktywność studentów podczas ćwiczeń konwersatoryjnych oraz dokonuje oceny przygotowanych przez studentów referatów i opracowań wybranych zagadnień. Weryfikacja całościowa przedmiotowych efektów kształcenia przebiega w drodze zaliczenia końcowego na ocenę. 8. Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentów przewidziano temat: 9. Koordynator i prowadzący przedmiot: dr Stanisław Kołodziejczuk 11

12 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Etyka gospodarcza i zawodowa Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: III rok Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Kod przedmiotu: I/O/4 Typ przedmiotu: Ogólny Katedra: Ekonomii, Matematyki i Informatyki Obszar kształcenia: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne V niestacjonarne V Punkty ECTS: 1 Forma zaliczenia: praca Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_W05, semestralna i egzamin polski S1P_W07, S1P_U05, S1P_U08, S1P_K04 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student odtwarza podstawową wiedzą dotyczącą podstawowych teorii etyki i systemów wartości w różnych kręgach kulturowych, zna kodeks etyczne firm i zawodów oraz rozpoznaje i objaśnia normy etyczne w nich zawarte. Formułuje i opisuje podstawowe problemy związane z etyką zawodową i gospodarczą. Umiejętności: Student jest wyposażony w umiejętności formułowania i postępowania zgodnego z podstawowymi wartościami etycznymi na rynku wewnętrznym i międzynarodowym, posługuje się kodeksami etycznymi firm, potrafi dokonać prawidłowej oceny podstawowych zjawisk i zachowań występujących w biznesie w kategoriach prawidłowości i patologii. Kompetencje społeczne i personalne: Wrażliwość na naruszenia zasad etyki w sferze zawodowej i gospodarczej, aktywna postawa wobec problemów etycznych biznesu. Przedmiot koreluje z przedmiotami: makroekonomia, mikroekonomia, przedsiębiorczość w biznesie, konkurencyjność w biznesie, ochrona własności intelektualnej. Etyka jako dyscyplina filozoficzna. Podstawowe teorie etyczne. Etyka gospodarcza w systemach ekonomii rynku. Równość szans w biznesie. Plagiat i metody walki. Etyka w reklamie i mediach. Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu. Etyka poszczególnych zawodów i branż. 5. Literatura: 1. G. Myśliwiec Zarys etyki gospodarczej i zawodowej, Warszawa W. Gasparski Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja, Warszawa G. Sołtysiak Kodeksy etyczne w Polsce, Warszawa G. Myśliwiec Zarys etyki gospodarczej i zawodowej, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. J. Hołówka Etyka w działaniu, Warszawa G. Sołtysiak Plagiat. Zarys problemu, Warszawa Z. Bombera Obserwacje z kontekstem do etyki. Studium przypadku, Warszawa Formy i metody nauczania: Metoda asymilacji wiedzy wykład konwencjonalny z pokazem multimedialnym oraz wykład konwersatoryjny. Formy nauczania: Zajęcia: Zajęcia: audytoryjne, praca własna studenta. 7. Metody oceny: Student jest obowiązany przygotować pracę semestralną napisanej zgodnie z podanymi założeniami oraz rozwiązać test końcowy. 12

13 8. Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentów przewidziano temat: Społeczna odpowiedzialność biznesu. 9. Koordynator i prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Zdzisław Bombera, dr Grzegorz Sołtysiak. 13

14 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne (Kobiety) Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: I rok Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Kod przedmiotu: I/O/5 Typ przedmiotu: Ogólny Katedra: Ekonomii, Matematyki i Informatyki Obszar kształcenia: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne I- II niestacjonarne II Punkty ECTS: 2 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_W05, zaliczenie na ocenę polski S1P_K02 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Studentki dysponują wiedzą na temat nowoczesnych form ruchu fitness, wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka, budowy i funkcji mięśni: posturalnych, nóg, rąk Umiejętności: Studentki potrafią wykonywać wybrane kroki aerobikowe i taneczne oraz różne ćwiczeń. Dobierają ćwiczeń w fitness i aerobicu w zależności od własnej sprawności ćwiczących. Kompetencje społeczne i personalne: Studentki dbają o właściwy poziom swojej sprawności fizycznej niezbędnej do prowadzenia zdrowego stylu życia. Przedmiot koreluje z przedmiotami: makroekonomia, mikroekonomia, przedsiębiorczość w biznesie, konkurencyjność w biznesie, ochrona własności intelektualnej. Aktywność ruchowa naturalną potrzebą organizmu. Podstawowe wiedza z zakresu anatomii człowieka. Prawidłowa postawa ciała omówienie wad postawy. Podstawy racjonalnego żywienia. Ćwiczenia Hi-lo, Loimpact, Tbc Dance, (latino, hip-hop). Kształtowanie koordynacji i poczucia rytmu. Cooling (stretching, joga, pilaste) formy wyciszające, uspokajające, rozciągające. Podstawowe ćwiczenia i kroki taneczne. 5. Literatura: 1. Pod red.dr Doroty Pietrzyk Fitness nowoczesne formy gimnastyki, TKKF Anna Selby Pilates, Delta Jan Maarem Joga odchudzająca, KDT Warszawa Formy i metody nauczania: Ćwiczenia. Formy prowadzone z choreografią metoda połączeń, metoda fragmentaryczna. Joga, pilates, stretching metoda odtwórcza, wizualizacja. Formy nauczania: Zajęcia grupowe. 7. Metody oceny: Sprawdziany i testy. Zaliczenie. 8. Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentki przewidziano temat: Zapotrzebowanie energetyczne i dieta osób aktywnych fizycznie. 9. Koordynator i prowadzący przedmiot: mgr Robert Sałajczyk 14

15 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne (Mężczyźni) Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: I rok Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Kod przedmiotu: I/O/5 Typ przedmiotu: Ogólny Katedra: Ekonomii, Matematyki i Informatyki Obszar kształcenia: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne I- II niestacjonarne II Punkty ECTS: 2 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_W05, zaliczenie na ocenę polski S1P_K02 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Studenci charakteryzują i wyjaśniają podstawowe formy i metody ćwiczeń siłowych. Dobierają prawidłowe techniki ruchu. Formułują podstawowe zasad żywienia i diety oraz wychowania fizycznego jako dziedziny edukacji człowieka Umiejętności: Studenci wykorzystują w ćwiczeniach podstawowe technik kulturystyczne. Samodzielne kształtują swoją sylwetkę fizyczną i psychiczną. Kompetencje społeczne i personalne: Świadomość konieczności dbałości o kondycję fizyczną. Propagowanie zdrowego stylu życia. Przedmiot koreluje z przedmiotami: makroekonomia, mikroekonomia, przedsiębiorczość w biznesie, konkurencyjność w biznesie, ochrona własności intelektualnej. Aktywność ruchowa naturalną potrzebą organizmu. Podstawowe informacje z anatomii człowieka (układ mięśniowy, kostno-stawowy). Prawidłowa postawa ciała-omówienie wad postawy. Podstawy racjonalnego żywienia. Hi-lo- ćwiczenia o wysokiej intensywności. Lo-impact - ćwiczenia o średniej intensywności spalające tkankę tłuszczową. Tbc- ćwicz. siłowe z wykorzystaniem przyborów. Dance - aerobik (latino hip-hop) kształtowanie koordynacji i poczucia rytmu. Cooling (stretching joga pilaste) formy wyciszające, uspokajające, rozciągające. 5. Literatura: 1. Pod red.dr Doroty Pietrzyk Fitness nowoczesne formy gimnastyki, TKKF Anna Selby Pilates, Delta Mark Vella Anatomia w treningu siłowymi fitness. Muza Sven-a.Solveborn Stretching. Sport i Turystyka Formy i metody nauczania: Ćwiczenia. Ruchowe oraz Joga, pilates, stre-tching metoda odtwórcza, wizualizacja. Formy nauczania: Zajęcia grupowe 7. Metody oceny: Sprawdziany i testy. Zaliczenie. 8. Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentki przewidziano temat: Zapotrzebowanie energetyczne i dieta osób aktywnych fizycznie. 9. Koordynator i prowadzący przedmiot: mgr Robert Sałajczyk 15

16 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Język angielski/b2 Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: I - III r. Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Typ przedmiotu: Ogólny Jednostka: Studium Języków Obcych Obszar kształcenia: nauki społeczne Kod przedmiotu: I/O/6 Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne I - VI niestacjonarne I - VI Punkty ECTS: 5 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_U11, zaliczenie ćwiczeń i egzamin angielski / polski S1P_K06 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą ogólnego języka angielskiego oraz w wiedzę interi socjokulturową z zakresu anglojęzycznego obszaru językowego, a także języka specjalistycznego w obszarze ekonomii zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Umiejętności: Student jest wyposażony w umiejętności receptywne, produktywne, interakcyjne, mediacyjne. Kompetencje społeczne i personalne: Student jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności językowe dla potrzeb rozwoju własnej postawy przedsiębiorczej. Przedmiot koreluje z przedmiotami kierunkowymi i specjalnosciowymi w zakresie terminologii przedmiotowej. Życie zawodowe. Sprzedaż przez Internet. Firmy i zarządzanie. Biznes. Nowatorskie pomysły. Stres. Rozrywka. Kampanie marketingowe. Planowanie. Kierowanie ludźmi. Konflikt. Nowe rodzaje działalności. Przedsiębiorczość. Produkty. 5. Literatura: 1. D.Cotton, D. Falvey, New Market Leader NE Pre-Intermediate. Wyd. Longman, 2007 S. Kent 2. Neil Wood Business and Commerce Workshop. Wyd. Oxford, R. Murphy English Grammar in Use. Wyd. Cambridge, 2006 Literatura uzupełniająca 1. Bill Mascull Business Vocabulary in Use. Wyd.Cambridge, Stuart Redman English Vocabulary in Use for Intermediate Students. Wyd. Cambridge, A. Ashley Oxford Handbook of Commercial Corespondence. Wyd. Oxford, Formy i metody nauczania: Bezpośrednia, audiolingwalna, kognitywna, metoda reagowania całym ciałem, sugestopedia, podejście komunikacyjne, metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu i nauczania problemowego ćwiczenia zespołowe, grupowe, w parach, indywidualne. Formy nauczania: Zajęcia grupowe i konwersacje. 7. Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na lektoracie oraz ustnych prezentacji w czasie zajęć. Egzamin: ustny poprzedzony egzaminem pisemnym skonstruowanym zgodnie ze standardami ESOKJ (do egzaminu można przystąpić pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń). 16

17 8. Koordynator i prowadzący przedmiot: Koordynator: dr Olga Charkiewicz. Prowadzący przedmiot: mgr Grażyna Podgórska-Kierszko, mgr Hanna Banach, mgr Grażyna Piotrowska, mgr Katarzyna Siwik, mgr Ewa Perkowska, mgr Agnieszka Petlak, mgr Robert Prajsnar, mgr Maciej Siemiński. 17

18 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Język niemiecki/b2 Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: I - III r. Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Typ przedmiotu: Ogólny Jednostka: Studium Języków Obcych Obszar kształcenia: nauki społeczne Kod przedmiotu: I/O/6 Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne I - VI niestacjonarne I - VI Punkty ECTS: 5 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_U11, zaliczenie ćwiczeń i egzamin niemiecki / polski S1P_K06 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą ogólnego języka niemieckiego oraz w wiedzę interi socjokulturową, a także w zakresie języka specjalistycznego pozwalającą na aktywne uczestnictwo w gospodarczym życiu zawodowym, prowadzenia określonych operacji biznesowych, skuteczne uczestnictwo w negocjacjach oraz swobodne poruszanie się w obszarze niemieckiego rynku pracy, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Umiejętności: Student jest wyposażony w umiejętności receptywne, produktywne, interakcyjne, mediacyjne. Kompetencje społeczne i personalne: Student jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności językowe dla potrzeb rozwoju własnej postawy przedsiębiorczej. Przedmiot koreluje z przedmiotami kierunkowymi i specjalnosciowymi w zakresie terminologii przedmiotowej. Środki komunikacyjne w przedsiębiorstwie. Ubieganie się o pracę. Zasady niemieckiej korespondencji urzędowej. Oferta i pytanie ofertowe. Warunki płatności i dostaw. Zamówienia. Reklamacje. Bank i pieniądze. Konto i karty osobiste. Bankowość internetowa. Euro-waluta. Pieniądz i jego obsługa. Kredyty i doradztwo. 5. Literatura: 1. Funk, Kuhn, Demme Studio d A1 ;Cornelesen, Berlin, 2005 lub później. 2. Funk, Kuhn, Demme Studio d A2 ;Cornelesen, Berlin, 2005 lub później Ogólnodostępne materiały informacji gospodarczej. Prospekty niemieckich firm i koncernów przemysłowych, banków itp. 4. Jacek Rączkowski Geschäftskorrespondenz ; WSE Der Markt Wybór najciekawszych pozycji niemieckich periodyków o tematyce ekonomicznej i gospodarczej 6. Helena Baberadova Język niemiecki w ekonomii; Fachsprache Deutsch Finanzen, Kommunikation rund ums Geld. Lektorklett Literatura uzupełniająca Własne opracowania monotematyczne: piosenki, materiały z internetu, materiały szkoleniowe na egzamin certyfikacyjny TELC ZD, czasopisma. 2. Becker-Braunert-Schlenker Unternehmen Deutsch, Grundkurs Lehrbuch, Klett 2005r lub później. 3. R.M. Dallapiazza i inni Tangram 1,2 Kursbuch + Arbeitsbuch 4. 6 Dreyer Schmitt Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik 5. 7 Funk, Koenig Eurolingua 7. Braunert- Schlenker Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs Lehrbuch, Klett 2006r 2007r. 6. Formy i metody nauczania: Bezpośrednia, audiolingwalna, kognitywna, metoda reagowania całym ciałem, sugestopedia, podejście komunikacyjne, metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu i nauczania problemowego ćwiczenia zespołowe, grupowe, w parach, indywidualne. 18

19 Formy nauczania: Zajęcia grupowe i konwersacje. 7. Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na lektoracie i ocen za prezentacje tematyczne. Egzamin ustny poprzedzony pisemnym, ułożony zgodnie ze standardem ESOKJ. Warunek składania egzaminu - zaliczenie ćwiczeń. 8. Koordynator i prowadzący przedmiot: Koordynator: dr Olga Charkiewicz. Prowadzący przedmiot: mgr Szymon Morgiewicz. 19

20 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Język rosyjski/b2 Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: I - III r. Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Typ przedmiotu: Ogólny Jednostka: Studium Języków Obcych Obszar kształcenia: nauki społeczne Kod przedmiotu: I/O/6 Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne I - VI niestacjonarne I - VI Punkty ECTS: 5 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_U11, zaliczenie ćwiczeń i egzamin rosyjski / polski S1P_K06 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą ogólnego języka rosyjskiego oraz w wiedzę interi socjokulturową, a także języka specjalistycznego w obszarze ekonomii pozwalającą na aktywne uczestnictwo w gospodarczym życiu zawodowym, prowadzenia określonych operacji biznesowych, skutecznego uczestnictwa w negocjacjach oraz swobodnego poruszania się w obszarze niemieckiego rynku pracy, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Umiejętności: Student jest wyposażony w umiejętności receptywne, produktywne, interakcyjne, mediacyjne. Kompetencje społeczne i personalne: Student jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności językowe dla potrzeb rozwoju własnej postawy przedsiębiorczej. Przedmiot koreluje z przedmiotami kierunkowymi i specjalnosciowymi w zakresie terminologii przedmiotowej. Życie zawodowe. Sprzedaż przez Internet. Ekonomika Rosji i Polski. Reklama dźwignią handlu. Firmy i zarządzanie. Biznes. Nowatorskie pomysły. Delegacja służbowa. Międzynarodowe Reguły Handlu/Incoterms Rozrywka. Planowanie. Kierowanie ludźmi. 5. Literatura: 1. S. Chwatow, R. Hajczuk Ruskij jazyk w biznesie, WSziP, Warszawa L. Klobukowa, I. Michałkina i inni Język Rosyjski w sferze biznesu, Wyd. PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. A. Buczel Rosyjski w biznesie, wyd. Edgard, Warszawa T.A. Filimonowa Ruskij jazyk dla mieżdunarodnowo sotruniczestwa, Sankt-Petersburg Materiały z Internetu, i prowadzącego. 6. Formy i metody nauczania: Bezpośrednia, audiolingwalna, kognitywna, metoda reagowania całym ciałem, sugestopedia, podejście komunikacyjne, metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu i nauczania problemowego ćwiczenia zespołowe, grupowe, w parach, indywidualne. Formy nauczania: Zajęcia grupowe i konwersacje. 7. Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na lektoracie i ocen za prezentacje tematyczne. Egzamin ustny poprzedzony pisemnym, ułożony zgodnie ze standardem ESOKJ. Warunek składania egzaminu - zaliczenie ćwiczeń. 8. Koordynator i prowadzący przedmiot: dr Olga Charkiewicz. 20

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 06.1-WM-BHP-P-55.2_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych Kod Nazwa Powszechne rozumienie statystyki- umiejętność odczytywania wskaźników Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiED-EDF-W-S14_pNadGenMOT56 Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-Mi-W-S14_pNadGenKQISD Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Mikroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MiZ-W-S15_pNadGenL7L0G Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Witold Jakóbik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne MATEMATYKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Basis of economy Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Zaawansowana rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WX-AdP-PE-W-14_pNadGen6MJ6B Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja Profil

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa Przedmiot humanistyczny I Podstawy wiedzy o gospodarce dla inżynierów Humanistic subject I The basis knowledge about the economy Wersja Wydział

Bardziej szczegółowo