WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013"

Transkrypt

1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia ekonomiczna 8 I/0/3 Ochrona własności intelektualnej 10 I/0/4 Etyka gospodarcza i zawodowa 12 I/0/5 Wychowanie fizyczne 14 I/0/6 Język obcy 16 I/P/1 Mikroekonomia 21 I/P/2 Podstawy makroekonomii 23 I/P/3 Matematyka 25 I/P/4 Statystyka opisowa 26 I/P/5 Ekonometria 28 I/P/6 Podstawy prawa 30 I/P/7 Zarządzanie 32 I/P/8 Rachunkowość 34 I/P/9 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 36 I/K/1 Polityka gospodarcza 38 I/K/2 Polityka społeczna 40 I/K/3 Analiza ekonomiczna 42 I/K/4 Finanse publiczne i rynki finansowe 44 I/K/5 Ekonomia i integracja europejska 46 I/K/6 Gospodarka regionalna 48 I/S/PiB/1 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 50 I/S/PiB/2 Metody analizy i wyceny majątku przedsiębiorstwa 52 I/S/PiB/3 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 54 I/S/PiB/4 Konkurencyjność w biznesie 56 I/S/PiB/5 Strategie i metody finansowania biznesu 58 I/S/PiB/5 Finanse przedsiębiorstw 60 I/S/PiB/7 Przedsiębiorczość w biznesie 62 I/S/PiB/8 Postęp naukowo-techniczny i innowacje w biznesie 64 I/S/PiB/9 Systemy informatyczne e-biznesu 66 I/S/PiB/10 Eurobiznes i globalizacja gospodarki światowej 68 I/S/PiB/11 Podstawy logistyki 70 I/S/PiB/12 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa (konsultacje w języku obcym) 72 1

2 Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/S/LDG/1 Podstawy logistyki 74 I/S/LDG/2 Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania 76 w logistyce I/S/LDG/3 Zarządzanie transportem w logistyce 78 I/S/LDG/4 Zarządzanie zapasami i gospodarką magazynową 80 I/S/LDG/5 Eurologistyka 82 I/S/LDG/6 Informatyczne wspomaganie zarządzania logistycznego 84 I/S/LDG/7 Systemy informatyczne e-biznesu 86 I/S/LDG/8 Eurobiznes i globalizacja gospodarki światowej 88 I/S/LDG/9 Prawo i obsługa celno-podatkowa w międzynarodowym 90 obrocie gospodarczym I/S/LDG/10 Funkcjonowanie systemów logistycznych (konwersacje w języku obcym) 92 I/S/R/1 Rachunkowość finansowa 94 I/S/R/2 Księgowość komputerowa 96 I/S/R/3 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 98 I/S/R/4 Rachunkowość i audyt w sektorze publicznym 100 I/S/R/5 Rachunkowość bankowa 102 I/S/R/6 Rachunkowość zakładów ubezpieczeń 104 I/S/R/7 Rewizja finansowa i audyt wewnętrzny 106 w przedsiębiorstwie I/S/R/8 Finanse przedsiębiorstw 108 I/S/R/9 Sprawozdawczość finansowa podmiotów 110 gospodarczych I/S/R/10 Rachunkowość jednostek niekomercyjnych 112 I/S/R/11 Podstawy rachunkowości (konwersacje w języku obcym) 114 I/FB/1 Zarządzanie i ekonomika banku 116 I/FB/2 Podstawy finansów i bankowości 118 I/FB/3 Sprawozdawczość i rewizja finansowa oraz audyt 120 wewnętrzny w przedsiębiorstwie I/FB/4 Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości 122 I/FB/5 Rachunkowość zarządcza 124 I/FB/6 Finanse przedsiębiorstw 126 I/FB/7 Finanse ubezpieczeń 128 I/FB/8 Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 130 I/FB/9 Finanse samorządowe 131 I/FB/10 Systemy finansowe 133 I/S/R/11 Finansowa pomoc publiczna 135 I/S/R/12 Działalność finansowa i bankowa (konwersacje 137 w języku obcym) 2

3 Objaśnienia kodów: I studia pierwszego stopnia O przedmioty ogólne P przedmioty podstawowe K przedmioty kierunkowe S przedmioty specjalnościowe PiB specjalność Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie LDG specjalność Logistyka w działalności gospodarczej R specjalność Rachunkowość FB specjalność Finanse i bankowość Liczby oznaczają pozycję przedmiotu w planie studiów STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu II/O/1 Europejskie fundusze w polityce regionalnej 140 II/O/2 Demografia 142 II/O/3 Informatyczne wspomaganie procesów dydaktycznych 144 II/O/4 Wychowanie fizyczne 146 II/P/1 Wnioskowanie statystyczne 148 II/P/2 Ekonometria i prognozowanie procesów 150 ekonomicznych II/P/3 Ekonomia menedżerska 152 II/P/4 Makroekonomia 154 II/P/5 Prawo gospodarcze 156 II/P/6 Historia myśli ekonomicznej 158 II/K/1 Ekonomia matematyczna 160 II/K/2 Rynek kapitałowy i finansowy 162 II/K/3 Gospodarowanie kapitałem ludzkim 164 II/K/4 Ekonomia międzynarodowa 166 II/S/ZB/1 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (TQM Total 168 Quality Management) II/S/ZB/2 Kierowanie przedsiębiorstwem 170 II/S/ZB/3 Zarządzanie strategiczne 172 II/S/ZB/4 Zarządzanie projektami biznesowymi 174 II/S/ZB/5 Zarządzanie ryzykiem 176 II/S/ZL/1 Zintegrowane zarządzanie jakością w logistyce 178 II/S/ZL/2 Intermodalne systemy transportowe 180 II/S/ZL/3 Rynek usług logistycznych 182 II/S/ZL/4 Ryzyko w działalności logistycznej 184 II/S/ZL/5 Ekologistyka 186 II/S/R/1 Budżetowanie i controlling 188 3

4 Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu II/S/R/2 Rachunkowość podatkowa 190 II/S/R/3 Rachunkowość międzynarodowa 192 II/S/R/4 Zarządzanie ryzykiem 194 II/FB/1 Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem 196 II/FB/2 Rachunkowość instytucji finansowych 198 II/FB/3 Marketing usług finansowych 200 II/FB/4 Rachunkowość i audyt w sektorze publicznym 202 II/FB/5 Prawo bankowe 204 Objaśnienia kodów: I studia drugiego stopnia O przedmioty ogólne P przedmioty podstawowe K przedmioty kierunkowe S przedmioty specjalnościowe ZB specjalność Zarządzanie w biznesie ZL specjalność Zarządzanie logistyczne R specjalność Rachunkowość FB specjalność Finanse i bankowość Liczby oznaczają pozycję przedmiotu w planie studiów 4

5 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 5

6 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: II rok Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Kod przedmiotu: I/O/1 Typ przedmiotu: Ogólny Katedra: Ekonomii, Matematyki i Informatyki Obszar kształcenia: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin stacjonarne III niestacjonarne III Punkty ECTS: 2 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: zaliczenie na ocenę polski S1P_W06, S1P_U04, S1P_K02, S1P_K06 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student ma wiedzę o metodach i narzędziach (w tym technikach pozyskiwania i przetwarzania danych dla potrzeb planowania i zarządzania przedsiębiorstwem) pozwalających opisywać działanie podmiotów gospodarczych oraz procesy w nich i między nimi zachodzące. Student dysponuje pogłębioną wiedzę o możliwościach wykorzystania oprogramowania typu pakiet biurowy do automatyzacji i wspomagania pracy biurowej w podmiotach gospodarczych. Student rozpoznaje i charakteryzuje możliwości wykorzystania oprogramowania typu PROJEKT do planowania, harmonogramowania i zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi. Student zna i opisuje również możliwości wykorzystania systemów klasy ERP/CRM do wspomagania zarządzania podmiotami gospodarczymi. Umiejętności: Student jest wyposażony w praktyczne umiejętności wykorzystania oprogramowania typu PROJEKT. Stosuje oprogramowanie do analizy, prezentacji i prognozowania wybranych aspektów działania przedsiębiorstwa. Obsługuje i posługuje się oprogramowaniem klasy ERP II do wspomagania zarządzania wybranych aspektów działalności przedsiębiorstwa, wyszukuje w Internecie informacji w zakresie wdrażania i udoskonalania własnej przedsiębiorczości. Kompetencje społeczne i personalne: Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach i organizacjach realizujących cele gospodarcze. Jest również przygotowany do rozwijania informatycznego wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Samodzielnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności. Przedmioty rachunkowe, informatyczne wspomaganie zarządzania biznesowego, postęp naukowo-techniczny i innowacje w biznesie, systemy informatyczne e-biznesu. Organizacja stanowiska komputerowego w przedsiębiorstwie (dobór sprzętu i oprogramowania, organizacja lokalnego i sieciowego wykorzystywania komputera).oprogramowania typu PROJEKT. Nadzorowanie postępu realizacji projektu i zarządzanie nim z wykorzystaniem nowoczesnych metod i metodyk z zakresu zarządzania projektami. Praktyczne wykorzystanie programu typu PROJEKT w przykładowym projekcie biznesowym. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania systemów klasy ERP/CRM do wspomagania zarządzania wybranych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Praktyczne wykorzystywanie systemu klasy ERP II w wirtualnym przedsiębiorstwie. Zabezpieczenie danych i komputera przed niepowołanym dostępem i szkodliwym oprogramowaniem. Tworzenie grafiki informacyjnej. Prezentowanie graficzne i tekstowe wyników działania oraz kalkulacji i rozliczeń związanych z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego. 6

7 5. Literatura: 1. Chatfield C., Johnson T. 2007, Microsoft Project 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, Warszawa 2. Januszewski A. 2008, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 3. Januszewski A. 2008, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 4. Kopertowska M., Sikorski W. 2007, MS Project kurs podstawowy, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 5. Microsoft 2004, System MBS-Navision, Materiały szkoleniowe firmy Microsoft Business Solutions. 6. Połeć K. 2004, Zintegrowany system do zarządzania firmą Microsoft Business Solutions. Navision Attain. Materiały szkoleniowe (skrypt), Wydawnictwo Goldruk, Nowy Sącz Literatura uzupełniająca 1. Adamczewski P., Stefanowski J., 2007, Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, red. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bankowa, Warszawa 2. Łada M., Kozarkiewicz A. 2007, Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, Wydawnictwo C.H.BECK,Warszawa 3. Orzechowski R. 2008, Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Wydawnictwo SGH, Warszawa 4. Wilczewski S. 2007, MS Project 2007 i MS Project Server Efektywne zarządzanie projektami, HELION, Gliwice 6. Formy i metody nauczania: Zajęcia prowadzone są metodą problemową każde zajęcia rozpoczynają się od wprowadzenia teoretycznego, po którym formułowane jest zadanie (problem) do rozwiązania. Po sformułowaniu zadania i warunków jego rozwiązania prowadzący zajęcia w trybie krok po kroku rozwiązuje postawione zadania z praktycznym wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. W dalszej części ćwiczeń studenci samodzielnie pod nadzorem prowadzącego zajęcia rozwiązują zadania związane z problematyką przerabianą na danych zajęciach. Formy nauczania: Zajęcia: grupowe, praca własna studenta. 7. Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń realizowane jest w formie sprawdzianów na ocenę, na zakończenie zajęć z głównych bloków tematycznych. Końcowa ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen ze sprawdzianów. 8. Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentów przewidziano temat: Projektowanie przedsięwzięcia biznesowego i zarządzanie nim przy wykorzystaniu programu Microsoft Project. Materiały do studiowania w/w tematu zamieszczone są na stronie internetowej Uczelni. Ewentualna konsultacja: prowadzący zajęcia. 9. Koordynator i prowadzący przedmiot dr inż. Jerzy Berdychowski; mgr inż. Dzięciołowski Waldemar; mgr inż. Kowiorski Tadeusz; mgr inż. Mrozik Roman; mgr inż. Rozmus Andrzej; mgr inż. Staszczyszyn Daniel. 7

8 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: I rok Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Kod przedmiotu: I/O/2 Typ przedmiotu: Ogólny Katedra: Ekonomii, Matematyki i Informatyki Obszar kształcenia: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin stacjonarne I niestacjonarne I Punkty ECTS: 3 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: 1P_W02, praca semestralna i polski S1P_W08, S1P_U01, S1P_U02, S1P_U04, S1P_U09, egzamin S1P_K04 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student wskazuje i opisuje powłokę ziemską oraz jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem gospodarczym i społecznym, wymienia i objaśnia powiązania pomiędzy zjawiskami gospodarczymi i politycznymi, a tendencjami demograficznymi, rozpoznaje przestrzenne i branżowe współzależności zachodzące w różnych sektorach gospodarki, wskazuje i objaśnia wpływ jaki działalność gospodarcza człowieka ma na środowisko przyrodnicze, oraz wpływ jaki wywiera środowisko na życie i działalność człowieka. Umiejętności: Student dokonuje analizy podstawowych trendów, prawidłowości i kierunków przemian zachodzących w gospodarce świata i Polski, nakreśla i ocenia zmiany w poziomie zagospodarowania poszczególnych regionów i krajów. Student formułuje i interpretuje problemy gospodarcze Polski na tle gospodarki europejskiej i gospodarki światowej w aspekcie zróżnicowań przestrzennych. Kompetencje społeczne i personalne: Student jest otwarty na wartości i różnice kulturowe występujące w innych społeczeństwach, jest uwrażliwiony na konsekwencje zmian w środowisku wywoływanych działalnością społeczeństw. Przedmiot koreluje z następującymi przedmiotami: mikroekonomia, makroekonomia, gospodarka regionalna, eurobiznes i globalizacja gospodarki światowej. Przedmiot geografii gospodarczej. Środowisko geograficzne a gospodarcza działalność społeczeństwa. Zróżnicowanie gospodarcze państw we współczesnym świecie. Zmiany w zakresie liczby, rozmieszczenia i struktury ludności. Migracje i ruch naturalny ludności. Ogólna charakterystyka przemysłu. Rozmieszczenie, wydobycie i wykorzystanie podstawowych surowców energetycznych. Ogólna charakterystyka niektórych przemysłów przetwórczych. Gospodarka rolno-żywnościowa i leśna. Transport. Turystyka. Handel międzynarodowy. Handel zagraniczny Polski. Tendencje integracyjne w gospodarce światowej. 5. Literatura: 1. Domański R. Geografia ekonomiczna: ujęcie dynamiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Pawlak Z. Geografia ekonomiczna dla biznesu, Poznań: Wyd. 3, INTER-INFORM, Filera I. (red.): Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Filera I. (red.): Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa Filera I. (red.): Geografia gospodarcza świata, Warszawa: Wyd. 2 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

9 Literatura uzupełniająca 1. Mirosława Czerny Globalizacja a rozwój: wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Sasinowski H. Geografia społeczno-ekonomiczna: transformacja struktury przestrzennej Polski na tle świata, - Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Otok S. Geografia polityczna, PWN, Warszawa Wieluński A. Geografia przemysłu, PWN, Warszawa Jędrzejczyk D. Podstawy geografii ludności, Dialog, Warszawa Formy i metody nauczania: Wykład konwencjonalny i problemowy z pokazem audiowizualnym, multimedialnym oraz z wykorzystaniem oraz map geograficznych. Formy nauczania: Zajęcia: Zajęcia: audytoryjne, praca własna studenta. 7. Metody oceny: Studenci samodzielnie przygotowują pracę semestralną na jeden z wybranych tematów z zakresu geografii ekonomicznej świata i Polski, która stanowi podstawę dopuszczenia do egzaminu. Weryfikacja całościowa przedmiotowych efektów kształcenia przebiega w drodze egzaminu końcowego z całości materiału. 8. Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentów przewidziano temat: 9. Koordynator i prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz 9

10 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: III rok Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Kod przedmiotu: I/O/3 Typ przedmiotu: Ogólny Katedra: Ekonomii, Matematyki i Informatyki Obszar kształcenia: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne V niestacjonarne V Punkty ECTS: 1 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_W10, zaliczenie na ocenę polski S1P_U05, S1P_U09, S1P_K Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student dysponuje podstawową wiedzą o obowiązujących regulacjach normatywnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. Wybiera i wskazuje sposoby korzystania z tekstów aktów prawnych oraz wzorów umów i dokumentów z zakresy prawa autorskiego i wynalazczego. Umiejętności: Student potrafi posługiwać się aktami normatywnymi z zakresu prawa autorskiego i wynalazczego oraz wykorzystuje je w pracy zawodowej. W stosunkach gospodarczych korzysta z dostępnych podstawowych wzorów umów i wykładni stosowanej przez właściwe organy w sprawach wynalazczości i prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Potrafi korzystać z przysługujących mu uprawnień jako wynalazcy/ twórcy oraz zna i posługuje się podstawowymi procedurami postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Kompetencje społeczne i personalne: Student ma świadomość uprawnień wynalazców, autorów i twórców oraz posiadaczy świadectw ochronnych. Postępuje zgodnie z przepisami prawa z zakresu prawa autorskiego i wynalazczego. Przedmiot koreluje z przedmiotem Podstawy prawa. Istota oraz podstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Ochrona prawna znaków towarowych, wzorów użytkowych i baz danych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Istota oraz ochrona normatywna praw autorskich i praw pokrewnych. Umowy dotyczące praw własności intelektualnej. 5. Literatura: 1. ustawa z r. Prawo własności przemysłowej 2. ustawa z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3. ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 4. ustawa z o ochronie danych osobowych Literatura uzupełniająca 1. K. Lewandowski (red. nauk.) Prawo autorskie a prawo konkurencji: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań: Wyższa Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu, J. Barta, R. Markiewicz Prawo autorskie, OFICYNA a Wolters Kluwer business, Warszawa, T. Szymanek Prawo własności przemysłowej, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszwa, Formy i metody nauczania: Ćwiczenia w formie podającej i konwersatoryjnej oparte na referowaniu zagadnień przez studentów (na podstawie aktów normatywnych i literatury), wsparte rozwiniętym konspektem (udostępnionym studentom w formie elektronicznej), z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego. Formy nauczania: Zajęcia: audytoryjne, praca własna studenta. 10

11 7. Metody oceny: Prowadzący ocenia aktywność studentów podczas ćwiczeń konwersatoryjnych oraz dokonuje oceny przygotowanych przez studentów referatów i opracowań wybranych zagadnień. Weryfikacja całościowa przedmiotowych efektów kształcenia przebiega w drodze zaliczenia końcowego na ocenę. 8. Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentów przewidziano temat: 9. Koordynator i prowadzący przedmiot: dr Stanisław Kołodziejczuk 11

12 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Etyka gospodarcza i zawodowa Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: III rok Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Kod przedmiotu: I/O/4 Typ przedmiotu: Ogólny Katedra: Ekonomii, Matematyki i Informatyki Obszar kształcenia: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne V niestacjonarne V Punkty ECTS: 1 Forma zaliczenia: praca Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_W05, semestralna i egzamin polski S1P_W07, S1P_U05, S1P_U08, S1P_K04 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student odtwarza podstawową wiedzą dotyczącą podstawowych teorii etyki i systemów wartości w różnych kręgach kulturowych, zna kodeks etyczne firm i zawodów oraz rozpoznaje i objaśnia normy etyczne w nich zawarte. Formułuje i opisuje podstawowe problemy związane z etyką zawodową i gospodarczą. Umiejętności: Student jest wyposażony w umiejętności formułowania i postępowania zgodnego z podstawowymi wartościami etycznymi na rynku wewnętrznym i międzynarodowym, posługuje się kodeksami etycznymi firm, potrafi dokonać prawidłowej oceny podstawowych zjawisk i zachowań występujących w biznesie w kategoriach prawidłowości i patologii. Kompetencje społeczne i personalne: Wrażliwość na naruszenia zasad etyki w sferze zawodowej i gospodarczej, aktywna postawa wobec problemów etycznych biznesu. Przedmiot koreluje z przedmiotami: makroekonomia, mikroekonomia, przedsiębiorczość w biznesie, konkurencyjność w biznesie, ochrona własności intelektualnej. Etyka jako dyscyplina filozoficzna. Podstawowe teorie etyczne. Etyka gospodarcza w systemach ekonomii rynku. Równość szans w biznesie. Plagiat i metody walki. Etyka w reklamie i mediach. Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu. Etyka poszczególnych zawodów i branż. 5. Literatura: 1. G. Myśliwiec Zarys etyki gospodarczej i zawodowej, Warszawa W. Gasparski Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja, Warszawa G. Sołtysiak Kodeksy etyczne w Polsce, Warszawa G. Myśliwiec Zarys etyki gospodarczej i zawodowej, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. J. Hołówka Etyka w działaniu, Warszawa G. Sołtysiak Plagiat. Zarys problemu, Warszawa Z. Bombera Obserwacje z kontekstem do etyki. Studium przypadku, Warszawa Formy i metody nauczania: Metoda asymilacji wiedzy wykład konwencjonalny z pokazem multimedialnym oraz wykład konwersatoryjny. Formy nauczania: Zajęcia: Zajęcia: audytoryjne, praca własna studenta. 7. Metody oceny: Student jest obowiązany przygotować pracę semestralną napisanej zgodnie z podanymi założeniami oraz rozwiązać test końcowy. 12

13 8. Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentów przewidziano temat: Społeczna odpowiedzialność biznesu. 9. Koordynator i prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Zdzisław Bombera, dr Grzegorz Sołtysiak. 13

14 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne (Kobiety) Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: I rok Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Kod przedmiotu: I/O/5 Typ przedmiotu: Ogólny Katedra: Ekonomii, Matematyki i Informatyki Obszar kształcenia: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne I- II niestacjonarne II Punkty ECTS: 2 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_W05, zaliczenie na ocenę polski S1P_K02 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Studentki dysponują wiedzą na temat nowoczesnych form ruchu fitness, wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka, budowy i funkcji mięśni: posturalnych, nóg, rąk Umiejętności: Studentki potrafią wykonywać wybrane kroki aerobikowe i taneczne oraz różne ćwiczeń. Dobierają ćwiczeń w fitness i aerobicu w zależności od własnej sprawności ćwiczących. Kompetencje społeczne i personalne: Studentki dbają o właściwy poziom swojej sprawności fizycznej niezbędnej do prowadzenia zdrowego stylu życia. Przedmiot koreluje z przedmiotami: makroekonomia, mikroekonomia, przedsiębiorczość w biznesie, konkurencyjność w biznesie, ochrona własności intelektualnej. Aktywność ruchowa naturalną potrzebą organizmu. Podstawowe wiedza z zakresu anatomii człowieka. Prawidłowa postawa ciała omówienie wad postawy. Podstawy racjonalnego żywienia. Ćwiczenia Hi-lo, Loimpact, Tbc Dance, (latino, hip-hop). Kształtowanie koordynacji i poczucia rytmu. Cooling (stretching, joga, pilaste) formy wyciszające, uspokajające, rozciągające. Podstawowe ćwiczenia i kroki taneczne. 5. Literatura: 1. Pod red.dr Doroty Pietrzyk Fitness nowoczesne formy gimnastyki, TKKF Anna Selby Pilates, Delta Jan Maarem Joga odchudzająca, KDT Warszawa Formy i metody nauczania: Ćwiczenia. Formy prowadzone z choreografią metoda połączeń, metoda fragmentaryczna. Joga, pilates, stretching metoda odtwórcza, wizualizacja. Formy nauczania: Zajęcia grupowe. 7. Metody oceny: Sprawdziany i testy. Zaliczenie. 8. Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentki przewidziano temat: Zapotrzebowanie energetyczne i dieta osób aktywnych fizycznie. 9. Koordynator i prowadzący przedmiot: mgr Robert Sałajczyk 14

15 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne (Mężczyźni) Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: I rok Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Kod przedmiotu: I/O/5 Typ przedmiotu: Ogólny Katedra: Ekonomii, Matematyki i Informatyki Obszar kształcenia: nauki społeczne Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne I- II niestacjonarne II Punkty ECTS: 2 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_W05, zaliczenie na ocenę polski S1P_K02 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Studenci charakteryzują i wyjaśniają podstawowe formy i metody ćwiczeń siłowych. Dobierają prawidłowe techniki ruchu. Formułują podstawowe zasad żywienia i diety oraz wychowania fizycznego jako dziedziny edukacji człowieka Umiejętności: Studenci wykorzystują w ćwiczeniach podstawowe technik kulturystyczne. Samodzielne kształtują swoją sylwetkę fizyczną i psychiczną. Kompetencje społeczne i personalne: Świadomość konieczności dbałości o kondycję fizyczną. Propagowanie zdrowego stylu życia. Przedmiot koreluje z przedmiotami: makroekonomia, mikroekonomia, przedsiębiorczość w biznesie, konkurencyjność w biznesie, ochrona własności intelektualnej. Aktywność ruchowa naturalną potrzebą organizmu. Podstawowe informacje z anatomii człowieka (układ mięśniowy, kostno-stawowy). Prawidłowa postawa ciała-omówienie wad postawy. Podstawy racjonalnego żywienia. Hi-lo- ćwiczenia o wysokiej intensywności. Lo-impact - ćwiczenia o średniej intensywności spalające tkankę tłuszczową. Tbc- ćwicz. siłowe z wykorzystaniem przyborów. Dance - aerobik (latino hip-hop) kształtowanie koordynacji i poczucia rytmu. Cooling (stretching joga pilaste) formy wyciszające, uspokajające, rozciągające. 5. Literatura: 1. Pod red.dr Doroty Pietrzyk Fitness nowoczesne formy gimnastyki, TKKF Anna Selby Pilates, Delta Mark Vella Anatomia w treningu siłowymi fitness. Muza Sven-a.Solveborn Stretching. Sport i Turystyka Formy i metody nauczania: Ćwiczenia. Ruchowe oraz Joga, pilates, stre-tching metoda odtwórcza, wizualizacja. Formy nauczania: Zajęcia grupowe 7. Metody oceny: Sprawdziany i testy. Zaliczenie. 8. Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentki przewidziano temat: Zapotrzebowanie energetyczne i dieta osób aktywnych fizycznie. 9. Koordynator i prowadzący przedmiot: mgr Robert Sałajczyk 15

16 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Język angielski/b2 Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: I - III r. Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Typ przedmiotu: Ogólny Jednostka: Studium Języków Obcych Obszar kształcenia: nauki społeczne Kod przedmiotu: I/O/6 Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne I - VI niestacjonarne I - VI Punkty ECTS: 5 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_U11, zaliczenie ćwiczeń i egzamin angielski / polski S1P_K06 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą ogólnego języka angielskiego oraz w wiedzę interi socjokulturową z zakresu anglojęzycznego obszaru językowego, a także języka specjalistycznego w obszarze ekonomii zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Umiejętności: Student jest wyposażony w umiejętności receptywne, produktywne, interakcyjne, mediacyjne. Kompetencje społeczne i personalne: Student jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności językowe dla potrzeb rozwoju własnej postawy przedsiębiorczej. Przedmiot koreluje z przedmiotami kierunkowymi i specjalnosciowymi w zakresie terminologii przedmiotowej. Życie zawodowe. Sprzedaż przez Internet. Firmy i zarządzanie. Biznes. Nowatorskie pomysły. Stres. Rozrywka. Kampanie marketingowe. Planowanie. Kierowanie ludźmi. Konflikt. Nowe rodzaje działalności. Przedsiębiorczość. Produkty. 5. Literatura: 1. D.Cotton, D. Falvey, New Market Leader NE Pre-Intermediate. Wyd. Longman, 2007 S. Kent 2. Neil Wood Business and Commerce Workshop. Wyd. Oxford, R. Murphy English Grammar in Use. Wyd. Cambridge, 2006 Literatura uzupełniająca 1. Bill Mascull Business Vocabulary in Use. Wyd.Cambridge, Stuart Redman English Vocabulary in Use for Intermediate Students. Wyd. Cambridge, A. Ashley Oxford Handbook of Commercial Corespondence. Wyd. Oxford, Formy i metody nauczania: Bezpośrednia, audiolingwalna, kognitywna, metoda reagowania całym ciałem, sugestopedia, podejście komunikacyjne, metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu i nauczania problemowego ćwiczenia zespołowe, grupowe, w parach, indywidualne. Formy nauczania: Zajęcia grupowe i konwersacje. 7. Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na lektoracie oraz ustnych prezentacji w czasie zajęć. Egzamin: ustny poprzedzony egzaminem pisemnym skonstruowanym zgodnie ze standardami ESOKJ (do egzaminu można przystąpić pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń). 16

17 8. Koordynator i prowadzący przedmiot: Koordynator: dr Olga Charkiewicz. Prowadzący przedmiot: mgr Grażyna Podgórska-Kierszko, mgr Hanna Banach, mgr Grażyna Piotrowska, mgr Katarzyna Siwik, mgr Ewa Perkowska, mgr Agnieszka Petlak, mgr Robert Prajsnar, mgr Maciej Siemiński. 17

18 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Język niemiecki/b2 Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: I - III r. Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Typ przedmiotu: Ogólny Jednostka: Studium Języków Obcych Obszar kształcenia: nauki społeczne Kod przedmiotu: I/O/6 Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne I - VI niestacjonarne I - VI Punkty ECTS: 5 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_U11, zaliczenie ćwiczeń i egzamin niemiecki / polski S1P_K06 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą ogólnego języka niemieckiego oraz w wiedzę interi socjokulturową, a także w zakresie języka specjalistycznego pozwalającą na aktywne uczestnictwo w gospodarczym życiu zawodowym, prowadzenia określonych operacji biznesowych, skuteczne uczestnictwo w negocjacjach oraz swobodne poruszanie się w obszarze niemieckiego rynku pracy, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Umiejętności: Student jest wyposażony w umiejętności receptywne, produktywne, interakcyjne, mediacyjne. Kompetencje społeczne i personalne: Student jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności językowe dla potrzeb rozwoju własnej postawy przedsiębiorczej. Przedmiot koreluje z przedmiotami kierunkowymi i specjalnosciowymi w zakresie terminologii przedmiotowej. Środki komunikacyjne w przedsiębiorstwie. Ubieganie się o pracę. Zasady niemieckiej korespondencji urzędowej. Oferta i pytanie ofertowe. Warunki płatności i dostaw. Zamówienia. Reklamacje. Bank i pieniądze. Konto i karty osobiste. Bankowość internetowa. Euro-waluta. Pieniądz i jego obsługa. Kredyty i doradztwo. 5. Literatura: 1. Funk, Kuhn, Demme Studio d A1 ;Cornelesen, Berlin, 2005 lub później. 2. Funk, Kuhn, Demme Studio d A2 ;Cornelesen, Berlin, 2005 lub później Ogólnodostępne materiały informacji gospodarczej. Prospekty niemieckich firm i koncernów przemysłowych, banków itp. 4. Jacek Rączkowski Geschäftskorrespondenz ; WSE Der Markt Wybór najciekawszych pozycji niemieckich periodyków o tematyce ekonomicznej i gospodarczej 6. Helena Baberadova Język niemiecki w ekonomii; Fachsprache Deutsch Finanzen, Kommunikation rund ums Geld. Lektorklett Literatura uzupełniająca Własne opracowania monotematyczne: piosenki, materiały z internetu, materiały szkoleniowe na egzamin certyfikacyjny TELC ZD, czasopisma. 2. Becker-Braunert-Schlenker Unternehmen Deutsch, Grundkurs Lehrbuch, Klett 2005r lub później. 3. R.M. Dallapiazza i inni Tangram 1,2 Kursbuch + Arbeitsbuch 4. 6 Dreyer Schmitt Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik 5. 7 Funk, Koenig Eurolingua 7. Braunert- Schlenker Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs Lehrbuch, Klett 2006r 2007r. 6. Formy i metody nauczania: Bezpośrednia, audiolingwalna, kognitywna, metoda reagowania całym ciałem, sugestopedia, podejście komunikacyjne, metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu i nauczania problemowego ćwiczenia zespołowe, grupowe, w parach, indywidualne. 18

19 Formy nauczania: Zajęcia grupowe i konwersacje. 7. Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na lektoracie i ocen za prezentacje tematyczne. Egzamin ustny poprzedzony pisemnym, ułożony zgodnie ze standardem ESOKJ. Warunek składania egzaminu - zaliczenie ćwiczeń. 8. Koordynator i prowadzący przedmiot: Koordynator: dr Olga Charkiewicz. Prowadzący przedmiot: mgr Szymon Morgiewicz. 19

20 1. Informacja ogólna Nazwa przedmiotu: Język rosyjski/b2 Poziom przedmiotu: I stopnia Rok i rodzaj studiów: I - III r. Stacjonarne, niestacjonarne Specjalność: Wszystkie Karta opisu przedmiotu Typ przedmiotu: Ogólny Jednostka: Studium Języków Obcych Obszar kształcenia: nauki społeczne Kod przedmiotu: I/O/6 Rodzaj studiów Semestr Liczba godzin: stacjonarne I - VI niestacjonarne I - VI Punkty ECTS: 5 Forma zaliczenia: Język wykładowy: Obszarowe efekty kształcenia: S1P_U11, zaliczenie ćwiczeń i egzamin rosyjski / polski S1P_K06 2. Efekty kształcenia Wiedza na temat: Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą ogólnego języka rosyjskiego oraz w wiedzę interi socjokulturową, a także języka specjalistycznego w obszarze ekonomii pozwalającą na aktywne uczestnictwo w gospodarczym życiu zawodowym, prowadzenia określonych operacji biznesowych, skutecznego uczestnictwa w negocjacjach oraz swobodnego poruszania się w obszarze niemieckiego rynku pracy, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Umiejętności: Student jest wyposażony w umiejętności receptywne, produktywne, interakcyjne, mediacyjne. Kompetencje społeczne i personalne: Student jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności językowe dla potrzeb rozwoju własnej postawy przedsiębiorczej. Przedmiot koreluje z przedmiotami kierunkowymi i specjalnosciowymi w zakresie terminologii przedmiotowej. Życie zawodowe. Sprzedaż przez Internet. Ekonomika Rosji i Polski. Reklama dźwignią handlu. Firmy i zarządzanie. Biznes. Nowatorskie pomysły. Delegacja służbowa. Międzynarodowe Reguły Handlu/Incoterms Rozrywka. Planowanie. Kierowanie ludźmi. 5. Literatura: 1. S. Chwatow, R. Hajczuk Ruskij jazyk w biznesie, WSziP, Warszawa L. Klobukowa, I. Michałkina i inni Język Rosyjski w sferze biznesu, Wyd. PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. A. Buczel Rosyjski w biznesie, wyd. Edgard, Warszawa T.A. Filimonowa Ruskij jazyk dla mieżdunarodnowo sotruniczestwa, Sankt-Petersburg Materiały z Internetu, i prowadzącego. 6. Formy i metody nauczania: Bezpośrednia, audiolingwalna, kognitywna, metoda reagowania całym ciałem, sugestopedia, podejście komunikacyjne, metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu i nauczania problemowego ćwiczenia zespołowe, grupowe, w parach, indywidualne. Formy nauczania: Zajęcia grupowe i konwersacje. 7. Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na lektoracie i ocen za prezentacje tematyczne. Egzamin ustny poprzedzony pisemnym, ułożony zgodnie ze standardem ESOKJ. Warunek składania egzaminu - zaliczenie ćwiczeń. 8. Koordynator i prowadzący przedmiot: dr Olga Charkiewicz. 20

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo