Tabele szybkiego doboru termostatycznych zaworów rozprężnych. Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. automatyka dla chłodnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabele szybkiego doboru termostatycznych zaworów rozprężnych. Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. automatyka dla chłodnictwa"

Transkrypt

1 Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych automatyka dla chłodnictwa Tabele szybkiego doboru termostatycznych zaworów rozprężnych automatyka dla chłodnictwa

2

3 Tabele szybkiego doboru Spis treści: Czynnik chłodniczy Tabele szybkiego doboru Metoda obliczeniowa Termostatyczne i współczynniki zawory rozpr ne korekcyjne - Seria TMV Tabele szybkiego doboru Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. porozumienia. 4 1 Z WYMIENNYMI DYSZAMI Strona R22... Opis: 24 R134a... TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem 46 ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego R404A... czynnika do parownika w instalacjach z jednym 68 R407C... lub kilkoma obiegami ch odniczymi R410A... TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem R ci nienia dla zapewnienia optymalnego odparowania we wszystkich instalacjach. Wymagany w przypadku wielopunktowego wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy. Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika. o Mo liwo u ycia jednego zaworu dla kilku TMVX Metoda obliczeniowa i współczynniki rodzajów korekcyjne czynnika ch odniczego (tabela na str.2). Czynnik chłodniczy o Nape nienie czujnika zapewnia Strona szybk reakcj, dzi ki czemu mo liwa jest praca z ustawion minimaln warto ci przegrzewu. R22... o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na R134a... temperatur kapilary i elementu R404A... termostatycznego o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln R407C TMVXBL prac zaworu R Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych odszranianie gor cym gazem Zastosowanie: Regulowana warto przegrzewu Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane Przy cza skr cane: TMV, TMVX w ch odnictwie ogólnym do produkcji Nominalne seryjnej wydajności urz dze. chłodnicze Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL Znajduj zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub Wyj tkowa trwa o dzi ki wykonaniu g owicy i kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki, przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz Tabele maszyny nominalnej do produkcji wydajności lodu i lodów, chłodniczej sch adzacze... mleka, po czeniu tych elementów za pomoc sch adzacze cieczy, ch odnie samochodowe, komory spawania w gazie ochronnym ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. Zespó wymiennych dysz Czynniki: R134a, R401A, R12 R22, R407C, R407A R404A, R507, R402A, R407B, R502 Materia : Korpus Mosi dz El. termostatyczny Stal nierdzewna Przy cza lutowane: mied skr cane: mosi dz Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia KAT-TMV PL0H1900GE23R0106 Specyfikacja Zakres wydajno ci nominalnej 0.5 do 21.5 kw R22 wymiennych dysz) Zakres temp parowania patrz tab. na str. 2 Maks ci nienie pracy 29 bar Maks ci nienie próbne 32 bar Maksymalna temp zewn. 100 C Maksymalna temp 140 C czujnika Przegrzew statyczny oko o 3 K D ugo rurki kapilary 1.5 m rednica czujnika 3

4 R22 zpr ne - Seria TMV Z WYMIENNYMI DYSZAMI skraplania t c Rozm. dyszy Quick selection table Cooling capacity Q 0 (kw) Tabele szybkiego doboru for all Expansion Valve R22 series parowania t ± optymalnego wielopunktowego z wewn trznym wyrównaniem pojedynczego wtrysku ciek ego rownika w instalacjach z jednym iegami ch odniczymi. : z zewn trznym wyrównaniem zapewnienia we wszystkich instalacjach. przypadku iem rozdzielacza cieczy. mbi-adsorpcyjne czujnika. ycia jednego zaworu dla kilku nnika ch odniczego (tabela na czujnika zapewnia szybk ki czemu mo liwa jest praca z inimaln warto ci przegrzewu. czujnika nie jest wra liwe na kapilary i elementu nego. yka t umi ca powoduje stabiln la uk adów wykorzystuj cych or cym gazem arto przegrzewu ane: TMV, TMVX ane/lutowane: TMVBL, TMVXBL a o dzi ki wykonaniu 8 g owicy i oru ze stali nierdzewnej 10 oraz ch elementów za 11 pomoc zie ochronnym nych dysz a, R401A, R , R407C, R407A A, R507, R402A, R407B, 1.5 R do 21.5 kw R wymiennych dysz) nia patrz tab. na str bar e 32 bar wn. 100 C C Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. oko o Dla 3 innych K warunków należy zastosować program doboru Honeywell. y 1.5 m 4 Zastrzega Subject się to prawo change do without wprowadzania notice zmian EN2H-0306GE23 bez powiadomienia. R0707

5 Tabele szybkiego doboru skraplania t c Rozm. dyszy Quick selection table Cooling capacity Q 0 (kw) for all Expansion Valve series R22 R22 Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV parowania Z WYMIENNYMI DYSZAMI t ± Opis: lub kilkoma obiegami 5.18 ch odniczymi wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika TMVX str.2) ustawion minimaln warto ci przegrzewu termostatycznego TMVXBL prac zaworu odszranianie gor cym gazem Zastosowanie: Regulowana warto przegrzewu Termostatyczne 6 zawory rozpr ne serii TMV u ywane Przy cza skr cane: TMV, TMVX w ch odnictwie 7 ogólnym do produkcji seryjnej urz dze Znajduj zastosowanie 8 w urz dzeniach z jednym lub kilkoma 10 obiegami ch odniczymi, jak zamra arki, maszyny do 11 produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka, sch adzacze 0.3 cieczy, ch odnie samochodowe, komory spawania 0.36 w 0.32 gazie 0.28 ochronnym ch odnicze 0.5 i systemy klimatyzacyjne Zespó 0.64 wymiennych dysz Czynniki: 0.88 R134a, R401A, 0.59 R R22, 1.00 R407C, 0.87 R407A Materia : R404A, R507, R402A, R407B, R Korpus 2.5 Mosi dz Specyfikacja El. termostatyczny 3.0 Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 0.5 do 21.5 kw R Przy cza lutowane: mied nominalnej skr cane: mosi dz wymiennych dysz) Zakres temp parowania patrz tab. na str Maks ci nienie pracy 29 bar Maks ci nienie próbne bar Maksymalna temp zewn C Maksymalna temp C Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku czujnika ciśnienia w układzie. Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. Przegrzew statyczny oko o 3 K D ugo rurki kapilary 1.5 m Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika KAT-TMV PL0H1900GE23R0106 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego czynnika do parownika w instalacjach z jednym TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem ci nienia dla zapewnienia optymalnego odparowania we wszystkich instalacjach. Wymagany w przypadku wielopunktowego o Mo liwo u ycia jednego zaworu dla kilku rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na o Nape nienie czujnika zapewnia szybk reakcj, dzi ki czemu mo liwa jest praca z o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na temperatur kapilary i elementu o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL Wyj tkowa trwa o dzi ki wykonaniu g owicy i przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz po czeniu tych elementów za pomoc Zastrzega Subject to się change prawo without do wprowadzania notice EN2H-0306GE23 zmian bez powiadomienia. R

6 R134a zpr ne - Seria TMV Z WYMIENNYMI DYSZAMI skraplania t c Rozm. dyszy Quick selection table Cooling capacity Q 0 (kw) Tabele szybkiego doboru for all Expansion Valve R134a series parowania t ± optymalnego wielopunktowego z wewn trznym wyrównaniem pojedynczego wtrysku ciek ego rownika w instalacjach z jednym iegami ch odniczymi. : z zewn trznym wyrównaniem zapewnienia we wszystkich instalacjach. przypadku iem rozdzielacza cieczy. mbi-adsorpcyjne czujnika. ycia jednego zaworu dla kilku nnika ch odniczego (tabela na czujnika zapewnia szybk ki czemu mo liwa jest praca z inimaln warto ci przegrzewu. czujnika nie jest wra liwe na kapilary i elementu nego. yka t umi ca powoduje stabiln la uk adów wykorzystuj cych or cym gazem arto przegrzewu ane: TMV, TMVX ane/lutowane: TMVBL, TMVXBL a o dzi ki wykonaniu 8 g owicy i oru ze stali nierdzewnej 10 oraz ch elementów za 11 pomoc zie ochronnym nych dysz a, R401A, R , R407C, R407A A, R507, R402A, R407B, 1.5 R do 21.5 kw R wymiennych dysz) nia patrz tab. na str bar e 32 bar wn. 100 C C Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. oko o Dla 3 innych K warunków należy zastosować program doboru Honeywell. y 1.5 m 6 Zastrzega Subject się to prawo change do without wprowadzania notice zmian EN2H-0306GE23 bez powiadomienia. R0707

7 Tabele szybkiego doboru skraplania t c Rozm. dyszy Quick selection table Cooling capacity Q 0 (kw) for all Expansion Valve series R134a Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV parowania Z WYMIENNYMI DYSZAMI t ± Opis: lub kilkoma obiegami 3.03 ch odniczymi wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika TMVX str.2) ustawion minimaln warto ci przegrzewu termostatycznego TMVXBL prac zaworu odszranianie gor cym gazem Zastosowanie: Regulowana warto 8.73 przegrzewu 7.27 Termostatyczne 6 zawory rozpr ne serii TMV u ywane Przy cza skr cane: TMV, TMVX w ch odnictwie 7 ogólnym do produkcji seryjnej urz dze Znajduj zastosowanie 8 w urz dzeniach z jednym lub kilkoma 10 obiegami ch odniczymi, jak zamra arki, maszyny do 11 produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka, sch adzacze 0.3 cieczy, ch odnie samochodowe, komory spawania 0.20 w 0.17 gazie 0.15 ochronnym 0.12 ch odnicze 0.5 i systemy klimatyzacyjne Zespó 0.38 wymiennych dysz Czynniki: 0.53 R134a, R401A, 0.33 R R22, 0.56 R407C, 0.47 R407A Materia : R404A, R507, R402A, R407B, R Korpus 2.5 Mosi dz Specyfikacja El. termostatyczny 3.0 Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 0.5 do 21.5 kw R Przy cza lutowane: mied nominalnej skr cane: 6.53 mosi dz wymiennych 5.46 dysz) Zakres temp parowania patrz tab. na str Maks ci nienie pracy 29 bar Maks ci nienie próbne bar Maksymalna temp zewn C Maksymalna temp C Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku czujnika ciśnienia w układzie. Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. Przegrzew statyczny oko o 3 K D ugo rurki kapilary 1.5 m Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika KAT-TMV PL0H1900GE23R0106 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego czynnika do parownika w instalacjach z jednym TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem ci nienia dla zapewnienia optymalnego odparowania we wszystkich instalacjach. Wymagany w przypadku wielopunktowego o Mo liwo u ycia jednego zaworu dla kilku rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na o Nape nienie czujnika zapewnia szybk reakcj, dzi ki czemu mo liwa jest praca z o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na temperatur kapilary i elementu o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL Wyj tkowa trwa o dzi ki wykonaniu g owicy i przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz po czeniu tych elementów za pomoc Zastrzega Subject to się change prawo without do wprowadzania notice EN2H-0306GE23 zmian bez powiadomienia. R

8 R404A zpr ne - Seria TMV Z WYMIENNYMI DYSZAMI skraplania t c Rozm. dyszy Quick selection table Cooling capacity Q 0 (kw) Tabele szybkiego doboru for all Expansion Valve R404A series parowania t ± optymalnego wielopunktowego z wewn trznym wyrównaniem pojedynczego wtrysku ciek ego rownika w instalacjach z jednym iegami ch odniczymi. : z zewn trznym wyrównaniem zapewnienia we wszystkich instalacjach. przypadku iem rozdzielacza cieczy. mbi-adsorpcyjne czujnika. ycia jednego zaworu dla kilku nnika ch odniczego (tabela na czujnika zapewnia szybk ki czemu mo liwa jest praca z inimaln warto ci przegrzewu. czujnika nie jest wra liwe na kapilary i elementu nego. yka t umi ca powoduje stabiln la uk adów wykorzystuj cych or cym gazem arto przegrzewu ane: TMV, TMVX ane/lutowane: TMVBL, TMVXBL a o dzi ki wykonaniu 8 g owicy i oru ze stali nierdzewnej 10 oraz ch elementów za 11 pomoc zie ochronnym nych dysz a, R401A, R , R407C, R407A A, R507, R402A, R407B, 1.5 R do 21.5 kw R wymiennych dysz) nia patrz tab. na str bar e 32 bar wn. 100 C C Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. oko o Dla innych 3 K warunków należy zastosować program doboru Honeywell. y 1.5 m 8 Zastrzega Subject się to prawo change do without wprowadzania notice zmian EN2H-0306GE23 bez powiadomienia. R0707

9 Tabele szybkiego doboru skraplania t c Rozm. dyszy Quick selection table Cooling capacity Q 0 (kw) for all Expansion Valve series R404A Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV parowania Z WYMIENNYMI DYSZAMI t ± Opis: lub kilkoma obiegami 3.62 ch odniczymi wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika TMVX str.2) ustawion minimaln warto ci przegrzewu termostatycznego TMVXBL prac zaworu odszranianie gor cym gazem Zastosowanie: Regulowana warto przegrzewu Termostatyczne 6 zawory rozpr ne serii TMV u ywane Przy cza skr cane: TMV, TMVX w ch odnictwie 7 ogólnym do produkcji seryjnej urz dze Znajduj zastosowanie 8 w urz dzeniach z jednym lub kilkoma 10 obiegami ch odniczymi, jak zamra arki, maszyny do 11 produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka, sch adzacze 0.3 cieczy, ch odnie samochodowe, komory spawania 0.26 w 0.23 gazie 0.20 ochronnym ch odnicze 0.5 i systemy klimatyzacyjne Zespó 0.49 wymiennych dysz Czynniki: 0.70 R134a, R401A, 0.45 R R22, 0.77 R407C, 0.66 R407A Materia : R404A, R507, R402A, R407B, R Korpus 2.5 Mosi dz Specyfikacja El. termostatyczny 3.0 Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 0.5 do 21.5 kw R Przy cza lutowane: mied nominalnej skr cane: 9.90 mosi dz wymiennych dysz) Zakres temp parowania patrz tab. na str Maks ci nienie pracy 29 bar Maks ci nienie próbne bar Maksymalna temp zewn C Maksymalna temp C Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku czujnika ciśnienia w układzie. Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. Przegrzew statyczny oko o 3 K D ugo rurki kapilary 1.5 m Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika KAT-TMV PL0H1900GE23R0106 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego czynnika do parownika w instalacjach z jednym TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem ci nienia dla zapewnienia optymalnego odparowania we wszystkich instalacjach. Wymagany w przypadku wielopunktowego o Mo liwo u ycia jednego zaworu dla kilku rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na o Nape nienie czujnika zapewnia szybk reakcj, dzi ki czemu mo liwa jest praca z o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na temperatur kapilary i elementu o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL Wyj tkowa trwa o dzi ki wykonaniu g owicy i przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz po czeniu tych elementów za pomoc Zastrzega Subject to change się prawo without do wprowadzania notice EN2H-0306GE23 zmian bez powiadomienia. R

10 R407C zpr ne - Seria TMV Z WYMIENNYMI DYSZAMI skraplania t c Rozm. dyszy Quick selection table Cooling capacity Q 0 (kw) Tabele szybkiego doboru for all Expansion Valve R407C series parowania t ± optymalnego wielopunktowego z wewn trznym wyrównaniem pojedynczego wtrysku ciek ego rownika w instalacjach z jednym iegami ch odniczymi. : z zewn trznym wyrównaniem zapewnienia we wszystkich instalacjach. przypadku iem rozdzielacza cieczy. mbi-adsorpcyjne czujnika. ycia jednego zaworu dla kilku nnika ch odniczego (tabela na czujnika zapewnia szybk ki czemu mo liwa jest praca z inimaln warto ci przegrzewu. czujnika nie jest wra liwe na kapilary i elementu nego. yka t umi ca powoduje stabiln la uk adów wykorzystuj cych or cym gazem arto przegrzewu ane: TMV, TMVX ane/lutowane: TMVBL, TMVXBL a o dzi ki wykonaniu 8 g owicy i oru ze stali nierdzewnej 10 oraz ch elementów za 11 pomoc zie ochronnym nych dysz a, R401A, R , R407C, R407A A, R507, R402A, R407B, 1.5 R do 21.5 kw R wymiennych dysz) nia patrz tab. na str bar e 32 bar wn. 100 C C Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. oko o Dla innych 3 K warunków należy zastosować program doboru Honeywell. y 1.5 m 10 Zastrzega Subject się to prawo change do without wprowadzania notice zmian EN2H-0306GE23 bez powiadomienia. R0707

11 Tabele szybkiego doboru skraplania t c Rozm. dyszy Quick selection table Cooling capacity Q 0 (kw) for all Expansion Valve series R407C Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV parowania Z WYMIENNYMI DYSZAMI t ± Opis: lub kilkoma obiegami 5.09 ch odniczymi wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika TMVX str.2) ustawion minimaln warto ci przegrzewu termostatycznego TMVXBL prac zaworu odszranianie gor cym gazem Zastosowanie: Regulowana warto przegrzewu Termostatyczne 6 zawory rozpr ne serii TMV u ywane Przy cza skr cane: TMV, TMVX w ch odnictwie 7 ogólnym do produkcji seryjnej urz dze Znajduj zastosowanie 8 w urz dzeniach z jednym lub kilkoma 10 obiegami ch odniczymi, jak zamra arki, maszyny do 11 produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka, sch adzacze 0.3 cieczy, ch odnie samochodowe, komory spawania 0.34 w 0.30 gazie 0.27 ochronnym ch odnicze 0.5 i systemy klimatyzacyjne Zespó 0.65 wymiennych dysz Czynniki: 0.89 R134a, R401A, R R22, 1.01 R407C, R407A Materia : R404A, R507, R402A, R407B, R Korpus 2.5 Mosi dz Specyfikacja El. termostatyczny 3.0 Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 0.5 do 21.5 kw R Przy cza lutowane: mied nominalnej skr cane: mosi dz wymiennych dysz) Zakres temp parowania patrz tab. na str Maks ci nienie pracy 29 bar Maks ci nienie próbne bar Maksymalna temp zewn C Maksymalna temp C Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku czujnika ciśnienia w układzie. Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. Przegrzew statyczny oko o 3 K D ugo rurki kapilary 1.5 m Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika KAT-TMV PL0H1900GE23R0106 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego czynnika do parownika w instalacjach z jednym TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem ci nienia dla zapewnienia optymalnego odparowania we wszystkich instalacjach. Wymagany w przypadku wielopunktowego o Mo liwo u ycia jednego zaworu dla kilku rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na o Nape nienie czujnika zapewnia szybk reakcj, dzi ki czemu mo liwa jest praca z o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na temperatur kapilary i elementu o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL Wyj tkowa trwa o dzi ki wykonaniu g owicy i przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz po czeniu tych elementów za pomoc Zastrzega Subject to się change prawo without do wprowadzania notice EN2H-0306GE23 zmian bez powiadomienia. R

12 R410A zpr ne - Seria TMV Z WYMIENNYMI DYSZAMI skraplania t c Rozm. dyszy Quick selection table Cooling capacity Q 0 (kw) Tabele szybkiego doboru for all Expansion Valve R410A series parowania t ± optymalnego wielopunktowego z wewn trznym wyrównaniem pojedynczego wtrysku ciek ego rownika w instalacjach z jednym iegami ch odniczymi. : z zewn trznym wyrównaniem zapewnienia we wszystkich instalacjach. przypadku iem rozdzielacza cieczy. mbi-adsorpcyjne czujnika. ycia jednego zaworu dla kilku nnika ch odniczego (tabela na czujnika zapewnia szybk ki czemu mo liwa jest praca z inimaln warto ci przegrzewu. czujnika nie jest wra liwe na kapilary i elementu nego. yka t umi ca powoduje stabiln la uk adów wykorzystuj cych or cym gazem arto przegrzewu ane: TMV, TMVX ane/lutowane: TMVBL, TMVXBL a o dzi ki wykonaniu 8 g owicy i oru ze stali nierdzewnej 10 oraz ch elementów za 11 pomoc zie ochronnym nych dysz a, R401A, R , R407C, R407A A, R507, R402A, R407B, 1.5 R do 21.5 kw R wymiennych dysz) nia patrz tab. na str bar e 32 bar wn. 100 C C Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. oko o Dla innych 3 K warunków należy zastosować program doboru Honeywell. y 1.5 m 12 Zastrzega Subject się to prawo change do without wprowadzania notice zmian EN2H-0306GE23 bez powiadomienia. R0707

13 Tabele szybkiego doboru skraplania t c Rozm. dyszy Quick selection table Cooling capacity Q 0 (kw) for all Expansion Valve series R410A Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV parowania Z WYMIENNYMI DYSZAMI t ± Opis: lub kilkoma obiegami 6.87 ch odniczymi wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika TMVX str.2) ustawion minimaln warto ci przegrzewu termostatycznego TMVXBL prac zaworu odszranianie gor cym gazem Zastosowanie: Regulowana warto przegrzewu Termostatyczne 6 zawory rozpr ne serii TMV u ywane Przy cza skr cane: TMV, TMVX w ch odnictwie 7 ogólnym do produkcji seryjnej urz dze Znajduj zastosowanie 8 w urz dzeniach z jednym lub kilkoma 10 obiegami ch odniczymi, jak zamra arki, maszyny do 11 produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka, sch adzacze 0.3 cieczy, ch odnie 0.30 samochodowe, komory spawania 0.46 w 0.41 gazie 0.37 ochronnym ch odnicze 0.5 i systemy klimatyzacyjne Zespó 0.88 wymiennych dysz Czynniki: 1.20 R134a, R401A, 0.83 R R22, 1.39 R407C, 1.21 R407A Materia : R404A, R507, R402A, R407B, R Korpus 2.5 Mosi dz Specyfikacja El. termostatyczny 3.0 Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 0.5 do 21.5 kw R Przy cza lutowane: mied nominalnej skr cane: mosi dz wymiennych dysz) Zakres temp parowania patrz tab. na str Maks ci nienie pracy 29 bar Maks ci nienie próbne bar Maksymalna temp zewn C Maksymalna temp C Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku czujnika ciśnienia w układzie. Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. Przegrzew statyczny oko o 3 K D ugo rurki kapilary 1.5 m Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika KAT-TMV PL0H1900GE23R0106 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego czynnika do parownika w instalacjach z jednym TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem ci nienia dla zapewnienia optymalnego odparowania we wszystkich instalacjach. Wymagany w przypadku wielopunktowego o Mo liwo u ycia jednego zaworu dla kilku rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na o Nape nienie czujnika zapewnia szybk reakcj, dzi ki czemu mo liwa jest praca z o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na temperatur kapilary i elementu o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL Wyj tkowa trwa o dzi ki wykonaniu g owicy i przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz po czeniu tych elementów za pomoc Zastrzega Subject to się change prawo without do wprowadzania notice EN2H-0306GE23 zmian bez powiadomienia. R

14 R507 zpr ne - Seria TMV Z WYMIENNYMI DYSZAMI skraplania t c Rozm. dyszy Quick selection table Cooling capacity Q 0 (kw) Tabele szybkiego doboru for all Expansion Valve R507 series parowania t ± optymalnego wielopunktowego z wewn trznym wyrównaniem pojedynczego wtrysku ciek ego rownika w instalacjach z jednym iegami ch odniczymi. : z zewn trznym wyrównaniem zapewnienia we wszystkich instalacjach. przypadku iem rozdzielacza cieczy. mbi-adsorpcyjne czujnika. ycia jednego zaworu dla kilku nnika ch odniczego (tabela na czujnika zapewnia szybk ki czemu mo liwa jest praca z inimaln warto ci przegrzewu. czujnika nie jest wra liwe na kapilary i elementu nego. yka t umi ca powoduje stabiln la uk adów wykorzystuj cych or cym gazem arto przegrzewu ane: TMV, TMVX ane/lutowane: TMVBL, TMVXBL a o dzi ki wykonaniu 8 g owicy i oru ze stali nierdzewnej 10 oraz ch elementów za 11 pomoc zie ochronnym nych dysz a, R401A, R , R407C, R407A A, R507, R402A, R407B, 1.5 R do 21.5 kw R wymiennych dysz) nia patrz tab. na str bar e 32 bar wn. 100 C C Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku ciśnienia w układzie. oko o Dla 3 innych K warunków należy zastosować program doboru Honeywell. y 1.5 m Zastrzega Subject się to prawo change do without wprowadzania notice zmian EN2H-0306GE23 bez powiadomienia. R0707

15 Tabele szybkiego doboru skraplania t c Rozm. dyszy Quick selection table Cooling capacity Q 0 (kw) for all Expansion Valve series R507 R507 Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV parowania Z WYMIENNYMI DYSZAMI t ± Opis: lub kilkoma obiegami 3.69 ch odniczymi wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika TMVX str.2) ustawion minimaln warto ci przegrzewu termostatycznego TMVXBL prac zaworu odszranianie gor cym gazem Zastosowanie: Regulowana warto przegrzewu Termostatyczne 6 zawory rozpr ne serii TMV u ywane Przy cza skr cane: TMV, TMVX w ch odnictwie 7 ogólnym do produkcji seryjnej urz dze Znajduj zastosowanie 8 w urz dzeniach z jednym lub kilkoma 10 obiegami ch odniczymi, jak zamra arki, maszyny do 11 produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka, sch adzacze 0.3 cieczy, ch odnie samochodowe, komory spawania 0.26 w 0.23 gazie 0.20 ochronnym ch odnicze 0.5 i systemy klimatyzacyjne Zespó 0.49 wymiennych dysz Czynniki: 0.70 R134a, R401A, 0.46 R R22, 0.77 R407C, 0.66 R407A Materia : R404A, R507, R402A, R407B, R Korpus 2.5 Mosi dz Specyfikacja El. termostatyczny 3.0 Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 0.5 do 21.5 kw R Przy cza lutowane: mied nominalnej skr cane: 9.84 mosi dz wymiennych dysz) Zakres temp parowania patrz tab. na str Maks ci nienie pracy 29 bar Maks ci nienie próbne bar Maksymalna temp zewn C Maksymalna temp C Wydajności w oparciu o dochłodzenie ciekłego czynnika 1 K oraz 1.5 bar w spadku czujnika ciśnienia w układzie. Dla innych warunków należy zastosować program doboru Honeywell. Przegrzew statyczny oko o 3 K D ugo rurki kapilary 1.5 m Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika KAT-TMV PL0H1900GE23R0106 TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego czynnika do parownika w instalacjach z jednym TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem ci nienia dla zapewnienia optymalnego odparowania we wszystkich instalacjach. Wymagany w przypadku wielopunktowego o Mo liwo u ycia jednego zaworu dla kilku rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na o Nape nienie czujnika zapewnia szybk reakcj, dzi ki czemu mo liwa jest praca z o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na temperatur kapilary i elementu o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL Wyj tkowa trwa o dzi ki wykonaniu g owicy i przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz po czeniu tych elementów za pomoc Zastrzega Subject to się change prawo without do wprowadzania notice EN2H-0306GE23 zmian bez powiadomienia. R

16 Metoda obliczeniowa R22 i współczynniki korekcyjne zpr ne - Seria TMV Z WYMIENNYMI 1. Wydajność DYSZAMI chłodnicza Q 0 Dla wszystkich serii zaworów Metoda, pomnoŝona przez wsp. korekcyjnyf T (wpływ temperatury), obliczeniowa pomnoŝona przez wsp. korekcyjny f p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŝnym) określa Ŝądaną wydajność nominalną Q N (wartość podana w katalogu). Tabele szybkiego doboru R22 Q 0 x f T x f p = Q N rozmiar dyszy z wewn trznym 2. Współczynnik wyrównaniem korekcyjny f T pojedynczego wtrysku ciek ego rownika w instalacjach z jednym parowania t ciekłego o iegami ch odniczymi. czynnika : z zewn trznym wyrównaniem zapewnienia na wlocie do optymalnego we wszystkich zaworu instalacjach ± przypadku wielopunktowego iem rozdzielacza cieczy. mbi-adsorpcyjne + 60 czujnika ycia jednego zaworu dla kilku nnika ch odniczego (tabela na czujnika zapewnia szybk ki czemu mo liwa jest praca z inimaln warto ci + 40 przegrzewu czujnika nie jest wra liwe na kapilary i elementu nego yka t umi ca powoduje stabiln la uk adów + 20 wykorzystuj cych or cym gazem arto przegrzewu ane: TMV, TMVX ane/lutowane: + 5 TMVBL, TMVXBL a o dzi ki wykonaniu g owicy i ± oru ze stali nierdzewnej oraz ch elementów - 5 za pomoc zie ochronnym - 10 nych dysz a, R401A, R12, R407C, 3. R407A Współczynnik korygujący f p 4A, R507, R402A, R407B, R502 p jest aktualną róŝnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŝnego p (bar) f p do 21.5 kw R22 (niewielkie p (bar) stopniowanie 9.5 dyszy dla foptymalnej kontroli, p 0.85 zespó 0.83 wymiennych dysz) nia patrz tab. na str. 2 Dla wartości pośrednich naleŝy dokonać interpolacji 29 bar e 324. bar Wydajność nominalna Q N wartość wydajności podana w katalogu (t o = -10 C, t c = +25 C, t c2u = 1K) wn. 100 C 140 Wydajność C nominalna* y Rozmiar dyszy oko o *Wydajność 3 K nominalna (kw) 1.5 m 14 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 16 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

17 Tabele szybkiego doboru Metoda obliczeniowa Dla wszystkich serii i współczynniki korekcyjne R134a R22 zaworów Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 1. Z WYMIENNYMI DYSZAMI Metoda, pomnoŝona przez wsp. korekcyjnyf T (wpływ temperatury), obliczeniowa pomnoŝona przez wsp. korekcyjny f p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŝnym) określa Ŝądaną wydajność nominalną Q N (wartość podana w katalogu). Q 0 x f T x f = Q p N orifice rozmiar size dyszy Opis: 2. Współczynnik korekcyjny f T TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego Temperature Evaporating parowania temperature czynnika t of liquid ciekłego o do parownika w instalacjach z jednym refrigerant czynnika t o lub kilkoma obiegami ch odniczymi. TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem na wlocie at the do ci nienia dla zapewnienia optymalnego valve zaworu inlet ± odparowania we - 30 wszystkich instalacjach Wymagany w przypadku wielopunktowego wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika o Mo liwo u ycia jednego zaworu dla kilku TMVX rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na str.2) o Nape nienie czujnika zapewnia szybk reakcj, dzi ki czemu mo liwa jest praca z ustawion minimaln warto ci 3.09 przegrzewu o Nape nienie czujnika nie 2.92 jest wra liwe na temperatur kapilary i elementu termostatycznego o Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln 3.91 TMVXBL prac zaworu Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych odszranianie gor cym gazem Zastosowanie: Regulowana warto przegrzewu Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane Przy cza skr cane: TMV, TMVX w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze. Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL ± Znajduj 0 zastosowanie w urz dzeniach z jednym lub Wyj tkowa trwa o dzi ki wykonaniu g owicy 3.14 i kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki, przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka, po czeniu tych elementów za pomoc - sch adzacze 10 cieczy, ch odnie samochodowe, komory spawania w gazie ochronnym ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. Zespó wymiennych dysz Czynniki: R134a, R401A, R12 3. Współczynnik korygujący f p p jest aktualną róŝnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŝnego R22, R407C, R407A Materia : R404A, R507, R402A, R407B, R502 p (bar) Korpus Specyfikacja f p Mosi dz El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 0.5 do 21.5 kw R22 p (bar) Przy cza lutowane: mied nominalnej f p dla optymalnej kontroli, 0.56 zespó 0.55 skr cane: mosi dz wymiennych dysz) Zakres temp Dla parowania wartości pośrednich patrz naleŝy tab. na dokonać str. 2 interpolacji Maks ci nienie pracy 29 bar 4. Wydajność nominalna Q N wartość wydajności podana w Maks katalogu ci nienie (t o = -10 C, próbne t c = +25 C, 32 bar t c2u = 1K) Maksymalna temp zewn. 100 C Wydajność nominalna* Maksymalna temp C Rozmiar dyszy czujnika *Wydajność nominalna (kw) Przegrzew statyczny oko o 3 K D ugo rurki kapilary 1.5 m Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika KAT-TMV PL0H1900GE23R Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez porozumienia. 15

18 Metoda obliczeniowa R404A i współczynniki korekcyjne zpr ne - Seria TMV Z WYMIENNYMI 1. Wydajność DYSZAMI chłodnicza Q 0 Dla Dla wszystkich wszystkich serii serii zaworów zaworów Metoda, pomnoŝona przez wsp. korekcyjnyf T (wpływ temperatury), obliczeniowa pomnoŝona przez wsp. korekcyjny f p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŝnym) określa Ŝądaną wydajność nominalną Q N (wartość podana w katalogu). Tabele szybkiego doboru R404A R22 Q 0 x f T x f = Q p N orifice rozmiar size dyszy 2. Współczynnik korekcyjny f z wewn trznym wyrównaniem T pojedynczego wtrysku ciek ego rownika Temperature w instalacjach z jednym Evaporating parowania temperature t of liquid ciekłego o iegami ch odniczymi. refrigerant czynnika t o : z zewn trznym wyrównaniem na wlocie at the do zapewnienia optymalnego we wszystkich valve zaworu inlet instalacjach ± przypadku wielopunktowego iem rozdzielacza cieczy. mbi-adsorpcyjne + 60 czujnika ycia jednego zaworu dla kilku nnika ch odniczego (tabela na czujnika zapewnia szybk ki czemu mo liwa jest praca z inimaln warto ci + 40 przegrzewu czujnika nie + 35 jest wra liwe na kapilary i elementu nego yka t umi ca + 25 powoduje stabiln la uk adów wykorzystuj cych or cym gazem arto przegrzewu ane: TMV, TMVX ane/lutowane: + 5 TMVBL, TMVXBL a o dzi ki ± wykonaniu 0 g owicy i oru ze stali nierdzewnej oraz ch elementów - 5 za pomoc zie ochronnym nych dysz a, R401A, R12 3. Współczynnik korygujący f p p jest aktualną róŝnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŝnego, R407C, R407A 4A, R507, R402A, R407B, R502 p (bar) f p do 21.5 kw R22 (niewielkie p (bar) stopniowanie 9.5 dyszy dla f p optymalnej kontroli, zespó wymiennych dysz) nia patrz tab. na str. 2 Dla wartości pośrednich naleŝy dokonać interpolacji 29 bar e bar Wydajność nominalna Q N wartość wydajności podana w katalogu (t o = -10 C, t c = +25 C, t c2u = 1K) wn. 100 C 140 Wydajność C nominalna* Rozmiar dyszy oko o *Wydajność 3 K nominalna (kw) y 1.5 m 14 Zastrzega się prawo do wprowadzania 14 zmian bez powiadomienia 18 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. 16 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

19 Tabele szybkiego doboru Metoda obliczeniowa Dla Dla wszystkich wszystkich serii serii i współczynniki korekcyjne R407C R22 zaworów zaworów Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TMV 1. Z WYMIENNYMI DYSZAMI Metoda, pomnoŝona przez wsp. korekcyjnyf T (wpływ temperatury), obliczeniowa pomnoŝona przez wsp. korekcyjny f p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŝnym) określa Ŝądaną wydajność nominalną Q N (wartość podana w katalogu). Q 0 x f T x f = Q p N orifice rozmiar size dyszy Opis: 2. Współczynnik korekcyjny f T TMV/TMVBL: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia, dla pojedynczego wtrysku ciek ego Temperature Evaporating parowania temperature czynnika t of liquid ciekłego o do parownika w instalacjach z jednym refrigerant czynnika t o lub kilkoma obiegami ch odniczymi. TMVX/TMVXBL: z zewn trznym wyrównaniem na wlocie at the do ci nienia dla zapewnienia optymalnego valve zaworu inlet ± ± odparowania we wszystkich instalacjach Wymagany w przypadku wielopunktowego wtrysku z u yciem rozdzielacza cieczy Nape nienie kombi-adsorpcyjne czujnika o Mo liwo u ycia jednego zaworu dla kilku TMVX rodzajów czynnika ch odniczego (tabela na str.2) o Nape nienie czujnika zapewnia szybk reakcj, dzi ki czemu mo liwa jest praca z ustawion minimaln warto ci przegrzewu o Nape nienie czujnika nie jest wra liwe na temperatur kapilary i elementu termostatycznego o 1.16 Charakterystyka t umi ca powoduje stabiln TMVXBL prac zaworu Odpowiedni dla uk adów wykorzystuj cych odszranianie gor cym gazem Zastosowanie: Regulowana warto przegrzewu Termostatyczne zawory rozpr ne serii TMV u ywane Przy cza skr cane: TMV, TMVX w ch odnictwie ogólnym do produkcji seryjnej urz dze. Przy cza skr cane/lutowane: TMVBL, TMVXBL ± Znajduj 0 zastosowanie w urz dzeniach z jednym 0.82 lub Wyj tkowa trwa o dzi ki wykonaniu g owicy i kilkoma obiegami ch odniczymi, jak zamra arki, przepony zaworu ze stali nierdzewnej oraz maszyny do produkcji lodu i lodów, sch adzacze mleka, po czeniu tych elementów za pomoc - sch adzacze 10 cieczy, ch odnie samochodowe, komory spawania w 1.19 gazie ochronnym ch odnicze i systemy klimatyzacyjne. Zespó wymiennych dysz Czynniki: R134a, R401A, R12 3. Współczynnik korygujący f p p jest aktualną róŝnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŝnego R22, R407C, R407A Materia : R404A, R507, R402A, R407B, R502 p (bar) Korpus Specyfikacja f p Mosi dz El. termostatyczny Stal nierdzewna Zakres wydajno ci 0.5 do 21.5 kw R22 p (bar) Przy cza lutowane: mied nominalnej f p dla optymalnej kontroli, zespó skr cane: mosi dz wymiennych dysz) Zakres temp Dla parowania wartości pośrednich patrz naleŝy tab. na dokonać str. 2 interpolacji Maks ci nienie pracy 29 bar 4. Wydajność nominalna Q N wartość wydajności podana w Maks katalogu ci nienie (t o = -10 C, próbne t c = +25 C, 32 bar t c2u = 1K) Maksymalna temp zewn. 100 C Wydajność nominalna* Maksymalna temp C Rozmiar dyszy czujnika *Wydajność nominalna (kw) Przegrzew statyczny oko o 3 K D ugo rurki kapilary 1.5 m Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia rednica czujnika KAT-TMV PL0H1900GE23R Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez porozumienia. 17

20 Metoda Metoda obliczeniowa obliczeniowa R507 i współczynniki współczynniki korekcyjne korekcyjne zpr ne - Seria TMV Z WYMIENNYMI 1. Wydajność DYSZAMI chłodnicza Q 0 Dla Dla wszystkich wszystkich serii serii zaworów zaworów Metoda, pomnoŝona przez wsp. korekcyjnyf T (wpływ temperatury), obliczeniowa pomnoŝona przez wsp. korekcyjny f p (spadek ciśnienia w zaworze rozpręŝnym) określa Ŝądaną wydajność nominalną Q N (wartość podana w katalogu). Tabele szybkiego doboru R507 R22 Nominalne wydajności chłodnicze [kw] Q 0 x f T x f = Q p N orifice rozmiar size dyszy 2. Współczynnik korekcyjny f z wewn trznym wyrównaniem T pojedynczego wtrysku ciek ego rownika Temperature w instalacjach z jednym Evaporating parowania temperature t of liquid ciekłego o iegami ch odniczymi. refrigerant czynnika t o : z zewn trznym wyrównaniem na wlocie at the do zapewnienia optymalnego we wszystkich valve zaworu inlet instalacjach ± przypadku wielopunktowego iem rozdzielacza cieczy. mbi-adsorpcyjne + 60 czujnika ycia jednego zaworu dla kilku nnika ch odniczego (tabela na czujnika zapewnia szybk ki czemu mo liwa jest praca z inimaln warto ci + 40 przegrzewu czujnika nie + 35 jest wra liwe na kapilary i elementu nego yka t umi ca + 25 powoduje stabiln la uk adów wykorzystuj cych 3.99 or cym gazem arto przegrzewu ane: TMV, TMVX ane/lutowane: + 5 TMVBL, TMVXBL a o dzi ki ± wykonaniu 0 g owicy i oru ze stali nierdzewnej oraz ch elementów - 5 za pomoc zie ochronnym nych dysz a, R401A, R12 3. Współczynnik korygujący f p p jest aktualną róŝnicą ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem zaworu rozpręŝnego, R407C, R407A 4A, R507, R402A, R407B, R502 p (bar) f p do 21.5 kw R22 (niewielkie p (bar) stopniowanie 9.5 dyszy dla f p optymalnej kontroli, zespó wymiennych dysz) nia patrz tab. na str. 2 Dla wartości pośrednich naleŝy dokonać interpolacji 29 bar e bar Wydajność nominalna Q N wartość wydajności podana w katalogu (t o = -10 C, t c = +25 C, t c2u = 1K) wn. 100 C 140 Wydajność C nominalna* Rozmiar dyszy oko o *Wydajność 3 K nominalna (kw) y 1.5 m Nominalne wydajności 14 chłodnicze [kw] Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 20 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. 18 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Elektronicznie sterowane zawory rozprężne typu ETS 12,5 oraz 25 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION. Dokumentacja techniczna

Elektronicznie sterowane zawory rozprężne typu ETS 12,5 oraz 25 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION. Dokumentacja techniczna Elektronicznie sterowane zawory rozprężne typu ETS 12,5 oraz 25 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION Dokumentacja techniczna 2 DKRCC.PD.VD1.B1.49 / 520H2525 Danfoss A/S, (AC-BNM/mr), 01-2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

Innowacja i doswiadczenie. Ekonomiczna i ekologiczna. Szeroki zakres materia ów. Wycinarka laserowa PLATINO

Innowacja i doswiadczenie. Ekonomiczna i ekologiczna. Szeroki zakres materia ów. Wycinarka laserowa PLATINO Wydajnosc lasera Innowacja i doswiadczenie Ekonomiczna i ekologiczna Wycinarka laserowa PLATINO Fiber 2D to idealne po czenie innowacji i do wiadczenia. Produkt ten czy najwy szy poziom post pu i ekologiczn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Laser ubogich... Temat numeru RAPORT: Prototypowanie...Cięci. Cięcie plazmą przewodnik po technologii

Laser ubogich... Temat numeru RAPORT: Prototypowanie...Cięci. Cięcie plazmą przewodnik po technologii RAPORT: Prototypowanie...Cięci Cięcie plazmą przewodnik po technologii Laser ubogich... OPRACOWANIE: Marek Staszyński Plazma zwana czwartym stanem materii od lat fascynuje fizyków swymi zdumiewającymi

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRODUKTU

DOKUMENTACJA PRODUKTU Chłodzenie precyzyjne do zabezpieczenia systemów biznesowych o krytycznym znaczeniu Liebert HPW System chłodzenia węzłów zdalnego dostępu telekomunikacji mobilnej przeznaczony do montażu zewnętrznego Liebert

Bardziej szczegółowo

systemy wody lodowej klima-therm by clint

systemy wody lodowej klima-therm by clint systemy wody lodowej klima-therm by clint 2014 s lo ystem wod dowe systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT syste wo lodow systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT System z kompletną certyfikacją jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Metody Poprawy Efektywności Energetycznej - Dariusz Butrymowicz

Metody Poprawy Efektywności Energetycznej - Dariusz Butrymowicz Metody Poprawy Efektywności Energetycznej - Dariusz Butrymowicz METODY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADÓW SPRĘŻARKOWYCH PRACUJĄCYCH Z NATURALNYMI CZYNNIKAMI ROBOCZYMI Dariusz Butrymowicz*,**, Jarosław

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011 pompy ciepła POWIETRZE-WODA SERII Aquarea // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 2011 KAŻDY dom MA ZNACZENIE Ekologiczny styl życia według firmy Panasonic na całym świecie promujemy rozwiązania z praktycznie

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT Wydanie 8 A-5-8 Spis treści Strona 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 Tematyka Zweryfikowane i uzupełnione w stosunku do Wydania 7 Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych Wstęp Alternatywne

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Spis treści PROFIL FIRMY 4 PROGRESSO 8 FUTURO 26 ENERGIA 38 COMUNICARE 48 REFERENCJE 62 3 Profil firmy Nasza marka od zawsze była związana z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat Zaprojektuj idealny klimat Nowość! Monoblok 24 i 26 HP Ogrzewanie do -250C DVM S to system klimatyzacji 5. generacji charakteryzujący się wysoką efektywnością energetyczną w trybie chłodzenia oraz ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo