Cennik Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik 2009. Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych"

Transkrypt

1 Cennik 2009 Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

2 Nasi pracownicy bardzo chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące cen, dostępności towaru oraz warunków realizacji zamówień. Prosimy o kontakt: Poniedziałek czwartek Piątek telefon fax Kierownik Działu Chłodnictwa Iwona Bocar Dział Obsługi Klienta Urszula Osuch Cennik obowiązuje od Z dniem publikacji niniejszego cennika, wcześniejsze cenniki tracą swoją ważność. Podane ceny są cenami netto, sugerowanymi dla klienta końcowego, nie zawierającymi podatku VAT. Ceny są kalkulowane w oparciu o fromułę EXW (ceny nie zawierają kosztów transportu). Honeywell zastrzega sobie prawo zmian cen oraz produktów bez wcześniejszego powiadomienia 2 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

3 Our Online Service On Na the stronie internet you can find detailed są publikowane information wszystkie about informacje the cool-ning temat components automatyki of dla Honeywell. instalacji chłodni- czych i klimatyzacyjnych Products link Produkty - tu Technical umieszczone information, są dane techniczne, data sheets, tabele mounting doborów guidelines oraz certyfikaty w wersji and certificates to download do pobrania Selection link Programy doboru Software - zawiera Selection bezpłatny software program Valve doboru Tool automatyki to download chłodniczej and for do free pobrania usage Contacts link Kontakty - nasi Request specjaliści of additional odpowiedzą infor na - wszelkie zapytania mation, world-wide oraz udzielą contacts dodatkowych informacji Please note: Do you prefer to have that information on CD? Then Na płycie please CD order jest your dostępny personal copy by sending program an doboru to automatyki (do not forget to mention chłodniczej. your address): Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. 3

4 Cennik 2009 Spis tre ci Opis Strona Spis produktów 6 Automatyczne zawory rozpr ne AEL, AEL z obej ciem 11 AMV, AMVX 12 Termostatyczne zawory rozpr ne Zawory z wymienn dysz TMV (TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL) 13 TMVL (TMVL, TMVLX) 15 (B, L) 17 (B, L) do instalacji g bokiego mro enia (R508B, R23, ISC89, R410A) 18 Zawory z wbudowan dysz TLK 20 TLE TLE do instalacji g bokiego mro enia (R508A, R508B, R23, ISC89, R410A) 24 TLEX TLEX dla czynników R407C i R410A 29 TLEX dla instalacji g bokiego mro enia (R508A, R508B, R23, ISC89, R410A) 30 TLESX TLEX TLEX Zawory obej ciowe gor cych par CVC, HLE 34 HLEX HLEX Zawory wtryskowe NMVL 35 NMX 36 Zawory elektromagnetyczne M (MA, MD, MS) zastosowanie dla AC i DC Rodzina Cz ci M (MA, MD, MS) kompletne zawory dla 230 V AC Zawory zwrotne RV 39 Wzierniki SBI, SBIA, SLI 39 Filtry osuszacze FF 39 T umiki drga SA 41 Elektroniczne komponenty reguluj ce PCR 42 PTI Zastrzega si prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia 4 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

5 Cennik 2009 Spis tre ci Opis Strona Akcesoria 43 Tabele wydajno ci ch odniczej dla zaworów rozpr nych 46 Ogólne warunki dostaw 48 Formularze zapyta ofertowych Formularz doboru zaworu rozpr nego 50 Formularz doboru zaworu elektromagnetycznego 51 Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 5 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. 5

6 Spis produktów Seria Opis Str. AEL Automatyczny zawór rozpr ny regulowane ci nienie parowania, przy cza lutowane, wewn trzne wyrównanie ci nienia, wbudowana dysza, opcjonalnie dost pny bypass Czynniki ch odnicze: wszystkie HFC, HCFC 11 AMV Automatyczny zawór rozpr ny regulowane ci nienie parowania, przy cza skr cane, wewn trzne wyrównanie ci nienia, wymienna dysza Czynniki ch odnicze: wszystkie HFC, HCFC 12 AMVX Automatyczny zawór rozpr ny regulowane ci nienie parowania, przy cza skr cane, zewn trzne wyrównanie ci nienia, wymienna dysza Czynniki ch odnicze: wszystkie HFC, HCFC 12 TMV Termostatyczny zawór rozpr ny wewn trzne wyrównanie ci nienia, kombi-adsorpcyjne nape nienie czujnika, regulowany stopie przegrzewu, przy cza skr cane, wymienna dysza 13 Czynniki ch odnicze: R12, R22, R134a, R401A, R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R422D, R502, R507A, inne na zamówienie TMVX TMVBL Termostatyczny zawór rozpr ny zewn trzne wyrównanie ci nienia, kombi-adsorpcyjne nape nienie czujnika, regulowany stopie przegrzewu, przy cza skr cane, wymienna dysza Czynniki ch odnicze: R12, R22, R134a, R401A, R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R422D, R502, R507A, inne na zamówienie Termostatyczny zawór rozpr ny wewn trzne wyrównanie ci nienia, kombi-adsorpcyjne nape nienie czujnika, regulowany stopie przegrzewu, wlot: przy cze skr cane, wylot: przy cze lutowane, wymienna dysza Czynniki ch odnicze: R12, R22, R134a, R401A, R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R422D, R502, R507A, inne na zamówienie TMVXBL TMVL Termostatyczny zawór rozpr ny zewn trzne wyrównanie ci nienia, kombi-adsorpcyjne nape nienie czujnika, regulowany stopie przegrzewu, wlot: przy cze skr cane, wylot: przy cze lutowane, wymienna dysza Czynniki ch odnicze: R12, R22, R134a, R401A, R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R422D, R502, R507A, inne na zamówienie Termostatyczny zawór rozpr ny rodzina cz ci, element termostatyczny z wewn trznym (VLS) lub zewn trznym (VLSX) wyrównaniem ci nienia, kombi-adsorpcyjne nape nienie czujnika, regulowany stopie przegrzewu, wymienna dysza Czynniki ch odnicze: R12, R22, R124, R134a, R227, R401A, R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R422D, R502, R507A, inne na zamówienie Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 6 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

7 Spis produktów Seria Opis Str. VLS - D VLSX - D VLS - W Baza termostatycznego zaworu rozpr nego TMVL wewn trzne wyrównanie ci nienia, przy cza lutowane, wersja przelotowa Baza termostatycznego zaworu rozpr nego TMVL zewn trzne wyrównanie ci nienia, przy cza lutowane, wersja przelotowa Baza termostatycznego zaworu rozpr nego TMVL wewn trzne wyrównanie ci nienia, przy cza lutowane, wersja k towa VLSX - W Baza termostatycznego zaworu rozpr nego TMVL zewn trzne wyrównanie ci nienia, przy cza lutowane, wersja k towa 15 VD LA Wymienna dysza termostatycznego zaworu rozpr nego TMV i TMVL dla zaworów rozpr nych serii TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL i TMVL, dysza od 0.3 do 4.75, odpowiadaj ca kw wydajno ci ch odniczej dla R22 Adapter przy cza lutowanego dla termostatycznego zaworu rozpr nego TMV dla wlotu z przy czem lutowanym zaworów rozpr nych serii TMV, TMVX, TMVBL, TMVXBL Termostatyczny zawór rozpr ny rodzina cz ci, element termostatyczny mo e by czony z ró nymi rodzajami przy czy i dyszy, MOP lub ciek e nape nienie czujnika, ciep a przepona, zewn trzne wyrównanie ci nienia wewn trz zaworu, regulowany stopie przegrzewu, równowa cy otwór przelotowy, wymienna dysza Czynniki ch odnicze: R22, R23, R124, R134a, R227, R236fa, R401A, R402A, R404A, R407C, R410A, R422D, R507A, R508B, ISC89, inne na zamówienie XLS Baza termostatycznego zaworu rozpr nego przy cza lutowane, wersja k towa lub przelotowa 18 XBS Baza termostatycznego zaworu rozpr nego przy cza gwintowane, wersja przelotowa 18 XD Wymienna dysza termostatycznego zaworu rozpr nego dla zaworów rozpr nych serii, dysza od 4.5 do 10, odpowiadaj ca kw wydajno ci ch odniczej dla R22 19 TLK TLE Termostatyczny zawór rozpr ny wewn trzne wyrównanie ci nienia, MOP (ograniczenie ci nienia pracy), ciep a przepona, sta y stopie przegrzewu, przy cza lutowane, wbudowana dysza w rozmiarach od 0.3 do 2.0, Odpowiadaj ca kw wydajno ci ch odniczej R22, bypass opcjonalnie Czynniki ch odnicze: R22, R134a, R404A, R407C, R507A, inne na zamówienie Termostatyczny zawór rozpr ny wewn trzne wyrównanie ci nienia, kombi-adsorpcyjne nape nienie czujnika, MOP (ograniczenie ci nienia pracy) dla instalacji g boko mro cych, ciep a przepona, regulowany stopie przegrzania, przy cza lutowane, wbudowana dysza w rozmiarach od 0.5 do 3.0, odpowiadaj ca kw wydajno ci ch odniczej dla R22 Czynniki ch odnicze: R22, R23, R134a, R401A, R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R410A, R502, R507A, R508A, R508B, ISC89, inne na zamówienie Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 7 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. 7

8 Spis produktów Seria Opis Str. TLEX Termostatyczny zawór rozpr ny zewn trzne wyrównanie ci nienia, kombi-adsorpcyjne nape nienie czujnika, MOP (ograniczenie ci nienia pracy) dla instalacji g boko mro cych, ciep a przepona, regulowany stopie przegrzewu, przy cza lutowane, wbudowana dysza w rozmiarach 0.5 do 4.5, odpowiadaj ca kw wydajno ci ch odniczej dla R TBEX D TBEX W Czynniki ch odnicze: R22, R23, R134a, R401A, R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R410A, R502, R507A, R508A, R508B, ISC89, inne na zamówienie Termostatyczny zawór rozpr ny na zamówienie, zewn trzne wyrównanie ci nienia, kombi-adsorpcyjne nape nienie czujnika lub MOP, ciep a przepona, konstrukcja przelotowa lub k towa, regulowany stopie przegrzewu w konstrukcji przelotowej, przy cza gwintowane, wbudowana dysza w rozmiarach 0.5 do 4.5, odpowiadaj ca kw wydajno ci ch odniczej dla R22 - TOEX D TOEX W Czynniki ch odnicze: R22, R134a, R404A, inne na zamówienie Termostatyczny zawór rozpr ny na zamówienie, zewn trzne wyrównanie ci nienia, kombi-adsorpcyjne nape nienie czujnika lub MOP, ciep a przepona, konstrukcja przelotowa lub k towa, regulowany stopie przegrzewu w konstrukcji przelotowej, przy cza o- ring, wbudowana dysza w rozmiarach 0.5 do 4.5, odpowiadaj ca kw wydajno ci ch odniczej R22 - Czynniki ch odnicze: R22, R134a, inne na zamówienie TLESX Termostatyczny zawór rozpr ny zewn trzne wyrównanie ci nienia, MOP, ciep a przepona, regulowany stopie przegrzewu, pojedynczy otwór przelotowy, przy cza lutowane, wbudowana dysza w rozmiarach 4.75 do 6, odpowiadaj ca kw wydajno ci ch odniczej R22 31 TLEX TLEX 8-11 Czynniki ch odnicze: R22, R134a, R404A, R407C, inne na zamówienie Termostatyczny zawór rozpr ny zewn trzne wyrównanie ci nienia, MOP, ciep a przepona, regulowany stopie przegrzewu, równowa cy otwór przelotowy, przy cza lutowane, wbudowana dysza w rozmiarach 4.75 to 11, odpowiadaj ca kw wydajno ci ch odniczej R22 32 CVC Czynniki ch odnicze: R22, R134a, R404A, R407C, inne na zamówienie Zawór obej ciowy gor cych par Regulator przep ywu, wewn trzne wyrównanie ci nienia, ograniczenie ci nienia na ssaniu od 1 6 bar, przy cza lutowane, wbudowana dysza, rozmiar 4, odpowiadaj ca 1 kw przep ywaj cemu przez obej cie dla R134a 34 HLE Czynniki ch odnicze: wszystkie HFKW, HFCKW Zawór obej ciowy gor cych par Regulator przep ywu, przep ywu wewn trzne wyrównanie ci nienia, ograniczenie ci nienia na ssaniu 1 9 bar, przy cza lutowane, wbudowana dysza, rozmiar 4.5S odpowiadaj ca 1.5 kw przep ywaj cego przez obej cie dla R134a 34 Czynniki ch odnicze: wszystkie HFKW, HFCKW Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 8 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

9 Spis produktów Seria Opis Str. HLEX HLEX 8-11 Zawór obej ciowy gor cych par regulator przep ywu, zewn trzne wyrównanie ci nienia, ograniczenie ci nienia na ssaniu 1-9 bar, równowa cy otwór przelotowy, przy cza lutowane, wbudowana dysza, rozmiar , odpowiadaj ca kw przep ywaj cego przez obej cie R134a 34 NMVL Czynniki ch odnicze: wszystkie HFKW, HFCKW Zawór wtryskowy zawór kontroluj cy ci nienie na ssaniu, rodzina cz ci, korpus zaworu mo e by czony do bazy przy czeniowej z wewn trznym (VLS) lub zewn trznym (VLSX) wyrównaniem ci nienia, cieczowe nape nienie czujnika, regulowany stopie przegrzewu, wymienna dysza 35 NMX MA Czynniki ch odnicze: R22, R134a, R404A, R407C, R507A, inne na zamówienie Zawór wtryskowy zawór kontroluj cy ci nienie na ssaniu, rodzina cz ci, korpus zaworu mo e by czony z ró nymi rodzajami przy czy i dyszy, nape nienie cieczowe czujnika, ciep a przepona, zewn trzne wyrównanie ci nienia w elemencie termostatycznym, regulowany stopie przegrzewu, kompensacja wysokiego ci nienia (równowa cy otwór przelotowy), wymienna dysza Czynniki ch odnicze: R22, R134a, R404A, R407C, R507A, inne na zamówienie Zawór elektromagnetyczny zamkni ty w stanie bezpr dowym, sterowany bezpo rednio, konstrukcja k towa, przy cza lutowane, warto kv = 0.17 m 3 /h, MD Czynniki ch odnicze: wszystkie HFKW, HFCKW Zawór elektromagnetyczny zamkni ty w stanie bezpr dowym, sterowany bezpo rednio, konstrukcja przelotowa, przy cza lutowane lub gwintowane, warto kv = m 3 /h, kompletny zawór z cewk 230V dla pr du zmiennego, oraz jako element bez cewki 37 MS Czynniki ch odnicze: wszystkie HFKW, HFCKW Zawór elektromagnetyczny zamkni ty w stanie bezpr dowym, impulsowy, konstrukcja przelotowa, przy cza lutowane lub gwintowane, warto kv = m 3 /h, kompletny zawór z cewk 230V dla pr du zmiennego, oraz jako element bez cewki 37 MC Czynniki ch odnicze: wszystkie HFKW, HFCKW Cewka do zaworów elektromagnetycznych MA, MD, MS cz zamienna zaworu elektromagnetycznego 37 Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 9 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. 9

10 Spis produktów Seria Opis Str. RV Zawór zwrotny obudowa z mosi dzu, po czenia lutowane pokryte miedzi, instalacja w przewodzie cieczowym, oraz gazu po stronie ss cej I t ocznej 39 SBI Czynniki ch odnicze: wszystkie HFKW, HFCKW Wziernik ze wska nikiem wilgoci, oba przy cza skr cane 39 SBIA Czynniki ch odnicze: wszystkie HFKW, HFCKW Wziernik ze wska nikiem wilgoci, oba przy cza skr cane wewn trzne / zewn trzne 39 SLI Czynniki ch odnicze: wszystkie HFKW, HFCKW Wziernik ze wska nikiem wilgoci, oba przy cza lutowane 39 FF Czynniki ch odnicze: wszystkie HFKW, HFCKW Filtr osuszacz do instalacji w przewodzie cieczowym, przy cza lutowane lub skr cane, rozmiar osuszacza 030 do SA PCR Czynniki ch odnicze: wszystkie HFKW, HFCKW T umik drga spawany laserowo, w yk ze stali nierdzewnej, miedziane zako czenia, odporne na zamarzanie, odpowiednie do pionowej instalacji Termostat elektroniczny, sterownik komory ch odniczej sterownik temperatury w komorze ch odniczej do monta u w obudowie na zatrzaski lub na szynie DIN PTI Elektroniczny wy wietlacz temperatury wy wietlacz temperatury do monta u w obudowie na zatrzaski Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 10 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

11 Automatyczny zawór rozpr ny Seria AEL z wbudowan dysz i wewn trznym wyrównaniem ci nienia - regulowane ci nienie parowania Aut Ser z wb - reg Typ Przy cza Nr produktu Zakres regulacji ci nienia parowania Wlot x Wylot Ilo szt w opak PLN/ szt. Typ Automatyczny zawór rozpr ny bez obej cia AEL 0.5 AEL 1.0 AEL 2.0 AEL 3.0 AEL x 10 mm ODF 1/4" x 3/8" ODF 6 x 10 mm ODF 1/4" x 3/8" ODF 6 x 10 mm ODF 1/4" x 3/8" ODF 6 x 10 mm ODF 1/4" x 3/8" ODF 6 x 10 mm ODF 1/4" x 3/8" ODF AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL bar 1 163, bar 1 163, bar 1 163, bar 1 163, bar 1 176,40 AEL 5 3/8" x 5/8" ODF AEL bar 1 243,00 AEL 6 10 x 16 mm ODF AEL bar 1 243,00 3/8" x 5/8" ODF AEL Autom AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL Automatyczny zawór rozpr ny z obej ciem AEL x 10 mm ODF 1/4" x 3/8" ODF AEL x 10 mm ODF 1/4" x 3/8" ODF AEL x 10 mm ODF 1/4" x 3/8" ODF AEL x 10 mm ODF 1/4" x 3/8" ODF AEL x 10 mm ODF 1/4" x 3/8" ODF Ustawienia fabryczne 2.2 bar abs. Tabele wydajno ci na stronie 46. AEL-B2200 AEL-B2210 AEL-B2201 AEL-B2211 AEL-B2202 AEL-B2212 AEL-B2203 AEL-B2213 AEL-B2204 AEL-B bar 1 215, bar 1 215, bar 1 215, bar 1 215, bar 1 228,24 Autom AEL AEL AEL AEL AEL Ustaw Tabel i prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 11 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Zastrzega si prawo do wprowadza 11

12 PLN/ szt. Automatyczny zawór rozpr ny Seria AMV z wymienn dysz - regulowane ci nienie parowania ±0.5 bar od warto ci nastawy Typ Przy cza Nr produktu Zakres Ilo PLN/ Regulacji szt. szt. Wlot x Wylot Ci nienia w parowania op 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 Automatyczny zawór rozpr ny z wewn trznym wyrównaniem ci nienia AMV 5/8" x 3/4" UNF AMV bar 1 149,04 AMV 5/8" x 3/4" UNF AMV bar 1 149,04 AMV 5/8" x 3/4" UNF AMV bar 1 149,04 AMV 5/8" x 3/4" UNF AMV bar 1 149,04 AMV 5/8" x 3/4" UNF AMV bar 1 149,04 Automatyczny zawór rozpr ny z zewn trznym wyrównaniem ci nienia AMVX 5/8" x 3/4" x 7/16" UNF AMVX bar 1 232,20 AMVX 5/8" x 3/4" x 7/16" UNF AMVX bar 1 232,20 AMVX 5/8" x 3/4" x 7/16" UNF AMVX bar 1 232,20 AMVX 5/8" x 3/4" x 7/16" UNF AMVX bar 1 232,20 AMVX 5/8" x 3/4" x 7/16" UNF AMVX bar 1 232,20 Wymienne dysze na stronie16. Tabele wydajno ci ch odniczej na stronie 46. dzania zmian bez powiadomienia 12 Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiad 12 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

13 Termostatyczny zawór rozpr ny Seria TMV z wymienn dysz, nape nienie kombi-adsorpcyjne dostosowane do pracy z ró nymi czynnikami ch odniczymi, regulowany stopie przegrzewu Typ Przy cza Nr produktu szt PLN/ R134a R22, R407C R404A, R507A R404A, R507A w opak. Wlot x Wylot R401A R407A, R422D R402A, R407B R402A, R407B op x Wyrównanie cie n. R12 R502 R502 Korpus zaworu bez dyszy Nape nienie kombi-adsorpcyjne bez MOP Zakres temp parowania +15/-30 C +15/-45 C ±0/-50 C +15/-30 C TMV TMVX TMVBL TMVXBL 5/8"x3/4"UNF 5/8"x3/4"x7/16"UNF 5/8"UNFx12mm ODF 5/8"UNFx1/2" ODF 5/8"UNFx12x6mm ODF 5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF Nape nienie adsorpcyjne bez MOP TMV TMV TMV TMV ,60 TMV-00005U TMV-00001U TMV-00008U TMV-00012U ,00 TMV-00005M TMV-00001M TMV-00008M TMV-00012M ,40 TMVX TMVX TMVX TMVX ,08 TMVX-00105U TMVX-00101U TMVX-00108U TMVX-00112U ,00 TMVX-00101M TMVX-00108M ,92 TMVBL TMVBL TMVBL TMVBL ,20 TMVBL-00108M ,80 TMVBL TMVBL TMVBL TMVBL ,20 TMVBL-00201M TMVBL-00208M ,80 TMVXBL TMVXBL TMVXBL TMVXBL ,92 TMVXBL-00101U TMVXBL-00108U ,56 TMVXBL TMVXBL TMVXBL TMVXBL ,92 R407C TMVXBL-00201U TMVXBL-00208U ,56 TMVXBL-00201M TMVXBL-00208M ,08 R410A Zakres temp parowania +15/-30 C +15/-20 C TMV 5/8"x3/4"UNF TMV ,60 TMVX 5/8"x3/4"x7/16"UNF TMVX ,08 TMVBL TMVXBL 5/8"UNFx12mm ODF 5/8"UNFx1/2" ODF 5/8"UNFx12x6mm ODF TMVBL TMVBL ,20 TMVXBL TMVXBL ,92 TMVXBL-00116M ,08 5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF TMVXBL TMVXBL ,92 Nape nienie kombi-adsorpcyjne z MOP dla +15 C R134a, R401A R22, R407C R407A, R422D Zakres temp parowania +5/-30 C +5/-45 C R404A, R507A, R402A, R407B R404A, R507A, R402A, R407B TMV 5/8"x3/4"UNF TMV TMV ,60 TMVX 5/8"x3/4"x7/16"UNF TMVX TMVX ,08 TMVBL TMVXBL 5/8"UNFx12mm ODF 5/8"UNFx1/2" ODF 5/8"UNFx12x6mm ODF TMVX-00107M , 92 TMVBL TMVBL TMVXBL TMVBL TMVBL TMVXBL , ,92 5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF TMVXBL TMVXBL Wymienne dysze na stronie 16. Adapter do przy cza lutowanego montowanego na wlocie zaworu na stronie 16. Minimalna ilo zamówienia 1 opakowanie (Opak.) Zawór z nape nieniem kombi-adsorpcyjnym: ustawienia fabryczne i zakres temp parowania dla czynników ch odniczych wyszczególnionych t ustym drukiem; regulacja przegrzewu dla pozosta ych czynników ch. Term Ser z wy ró ny Typ Korpu Nape n Zakres TMV TMVX TMVBL TMVXB Nape n Zakres TMV TMVX TMVBL TMVXB Nape n Zakres TMV TMVX TMVBL TMVXB Wymie Adapte Minima Zawór ch odn i prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 13 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Zastrzega si prawo do wprowadza 13

14 Termostatyczny zawór rozpr ny Seria TMV z wymienn dysz, nape nienie adsorpcyjne, regulowany stopie przegrzewu PLN/ pak. 156,60 235,08 160,20 241,92 Type Przy cza Nr produktu szt PLN/ R134a R22 R404A, R507A R404A, R507A w opak. Wlot x Wylot R401A R407C R402A, R407B R402A, R407B op x wyrównanie ci n. R12 R407A, R422D R502 R502 Korpus zaworu bez dyszy Nape nienie kombi-adsorpcyjne z MOP dla ±0 C Zakres temp parowania -10/-30 C -10/-45 C -10/-50 C TMV 5/8"x3/4"UNF TMV TMV TMV ,60 TMVX 5/8"x3/4"x7/16"UNF TMVX TMVX TMVX ,08 TMVBL TMVXBL 5/8"UNFx12mm ODF 5/8"UNFx1/2" ODF 5/8"UNFx12x6mm ODF 5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF TMVBL TMVBL TMVXBL TMVXBL TMVBL TMVBL TMVXBL TMVXBL TMVBL TMVBL TMVXBL TMVXBL , ,92 156,60 235,08 160,20 241,92 Nape nienie kombi-adsorpcyjne z MOP dla -10 C Zakres temp parowania -20/-50 C TMV 5/8"x3/4"UNF TMV ,60 TMVX 5/8"x3/4"x7/16"UNF TMVX ,08 TMVBL 5/8"UNFx12mm ODF TMVBL ,20 5/8"UNFx1/2" ODF TMVBL TMVXBL 5/8"UNFx12x6mm ODF 5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF TMVXBL TMVXBL ,92 156,60 73, ,08 18, ,20 241,92 Nape nienie kombi-adsorpcyjne z MOP dla -18 C Zakres temp parowania -27/-45 C -27/-50 C TMV 5/8"x3/4"UNF TMV TMV ,60 TMV-00009M , 40 TMVX 5/8"x3/4"x7/16"UNF TMVX TMVX ,08 TMVX-00109M , 92 TMVBL 5/8"UNFx12mm ODF TMVBL TMVBL ,20 5/8"UNFx1/2" ODF TMVBL TMVBL TMVXBL 5/8"UNFx12x6mm ODF 5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF TMVXBL TMVXBL TMVXBL TMVXBL ,92 278,28 ów ch odniczych Nape nienie cieczowe dla instalacji zawieraj cej Economizer / EVI R407C Zakres temp parowania +30/-30 C TMVXBL 5/8"UNFx12x6mm ODF TMVXBL ,28 5/8"UNFx1/2"x1/4" ODF TMVXBL Wymienne dysze na stronie 16. Adapter do przy cza lutowanego montowanego na wlocie zaworu na stronie 16. Minimalna ilo zamówienia 1 opakowanie (opak.) Zawór z nape nieniem kombi-adsorpcyjnym: ustawienia fabryczne I zakres temp parowania dla czynników ch odniczych wyszczególnionych t ustym drukiem; regulacja przegrzewu dla pozosta ych czynników ch. ania zmian bez powiadomienia 14 Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadom 14 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

15 Termostatyczny zawór rozpr ny Seria TMVL Przy cza lutowane, wymienna dysza, nape nienie kombi-adsorpcyjne dostosowane do pracy z ró nymi czynnikami ch odniczymi, regulowany przegrzew Type Nr produktu szt PLN/ R134a R22 R404A, R507A R404A, R507A R407C w opak. R401A R407C R402A, R407B R402A, R407B op R12 R407A R502 R502 R422D El. termostatyczny bez dyszy i przy czy, dla wewn trznego i zewn trznego wyrównania ci nienia Nape nienie kombi-adsorpcyjne bez MOP Zakr temp par +15/-30 C +15/-45 C ±0/-50 C +15/-30 C +15/-30 C TMVL(X) TMVL TMVL TMVL TMVL TMVL ,92 TMVL-00105M TMVL-00116M ,08 Nape nienie kombi-adsorpcyjne z MOP dla +15 C Zakr temp par +5/-30 C +5/-45 C TMVL(X) TMVL TMVL ,92 Nape nienie kombi-adsorpcyjne z MOP dla ±0 C Zakr temp par -10/-30 C -10/-45 C -10/-50 C TMVL(X) TMVL TMVL TMVL ,92 Nape nienie kombi-adsorpcyjne z MOP dla -10 C Zakr temp par -20/-50 C TMVL(X) TMVL ,92 Nape nienie kombi-adsorpcyjne z MOP dla -18 C Zakr temp par -27/-45 C -27/-50 C TMVL(X) TMVL TMVL ,92 Nape nienie kombi-adsorpcyjne bez MOP R410A R124 R227 Zakr temp par +15/-20 C +20/-30 C +20/-30 C TMVL(X) TMVL ,96 TMVL TMVL ,80 Wymienne dysze na stronie 16. Zawór z nape nieniem kombi-adsorpcyjnym: ustawienia fabryczne I zakres temp parowania dla czynników ch odniczych wyszczególnionych t ustym drukiem; regulacja przegrzewu dla pozosta ych czynników ch. Type Przy cza Nr produktu Nr produktu szt PLN/ Wlot x Wylot Wyrównanie Konstrukcja Konstrukcja w szt. ci nienia kontowa przelotowa op Ter Ser Przy dos prze Type El. te Nape Zakr t TMVL Nape Zakr t TMV Nape Zakr t TMV Nape Zakr t TMV Nape Zakr t TMV Nape Zakr t TMV Wym Zawó ch od Type Baza przy czeniowa dla serii TMVL(X) VLS 6 x 10 mm ODF - TMVLS ,84 VLS 1/4" x 3/8" ODF - TMVLS ,84 VLS 10 x 12 mm ODF - TMVLS TMVLS ,84 VLS 3/8" x 1/2" ODF - TMVLS TMVLS ,84 VLS 12 x 16 mm ODF - TMVLS TMVLS ,84 VLS 1/2" x 5/8" ODF - TMVLS TMVLS ,84 Baza VLS VLS VLS VLS VLS VLS VLSX 6 x 10 mm ODF 6 mm ODF TMVLSX ,96 VLSX 1/4" x 3/8" ODF 1/4" ODF TMVLSX ,96 VLSX 10 x 12 mm ODF 6 mm ODF TMVLSX TMVLSX ,96 VLSX 3/8" x 1/2" ODF 1/4" ODF TMVLSX TMVLSX ,96 VLSX 12 x 16 mm ODF 6 mm ODF TMVLSX TMVLSX ,96 VLSX 1/2" x 5/8" ODF 1/4" ODF TMVLSX TMVLSX ,96 i prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 15 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. VLS VLS VLS VLS VLS VLS Zastrzega si prawo do wprowadz 15

16 tosowane do pracy z Termostatyczny zawór rozpr ny Seria TMV / TMVL Przy cza lutowane, wymienna dysza, nape nienie kombi-adsorpcyjne dostosowane do pra ró nymi czynnikami ch odniczymi, regulowany stopie przegrzewu PLN/ szt. Typ Nr produktu Ilo PLN/ szt. szt. w opak 51,48 51,48 51,48 51,48 51,48 51,48 51,48 51,48 51,48 51,48 51,48 Wymienne dysze dla TMV(X),TMV(X)BL oraz TMVL(X) VD 0.3 TMVD ,48 VD 0.5 TMVD ,48 VD 0.7 TMVD ,48 VD 1.0 TMVD ,48 VD 1.5 TMVD ,48 VD 2.0 TMVD ,48 VD 2.5 TMVD ,48 VD 3.0 TMVD ,48 VD 3.5 TMVD ,48 VD 4.5 TMVD ,48 VD 4.75 TMVD ,48 Minimalna ilo zamówienia: 1 opakowanie Nominalna wydajno ch odnicza [kw] 507A o 1 K; Rozmiar dyszy R22 R134a R401A R404A R407C R422D R507A Nominalna wydajno dla parametrów t 0 = +4 C, t c = +38 C oraz doch odzeniu ciek ego czynnika o 1 K; pozosta e tabele wydajno ci podane na stronie 46. PLN/ szt. Typ Wewn trzna przy cze Nr produktu Ilo PLN/ rednica Zaworu szt. szt. przy czy w opak 47,52 47,52 47,52 47,52 Adapter do przy cza lutowanego termostatycznego zaworu rozpr nego serii TMV LA 6 mm 6 mm ODF 5/8" UNF ZE ,52 LA 1/4" 1/4" ODF 5/8" UNF ZE ,52 LA 10 mm 10 mm ODF 5/8" UNF ZE ,52 LA 3/8" 3/8" ODF 5/8" UNF ZE ,52 wadzania zmian bez powiadomienia 16 Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiad 16 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

17 Termostatyczny zawór rozpr ny Seria z wymienn dysz i regulowanym stopniem przegrzewu - rodzina cz ci - Typ Nr produktu Czynnik ch odniczy Zakres temperatur Ilo PLN/ parowania szt. szt. w opak Element termostatyczny bez dyszy i przy czy Nape nienie gazowe z MOP dla +25 C R134a +25/-40 C 1 377,28 Nape nienie gazowe z MOP dla +20 C R134a +20/-40 C 1 377,28 Nape nienie gazowe z MOP dla +15 C R22 +15/-45 C 1 377, R134a +15/-40 C 1 377, R407C +15/-30 C 1 377, R410A +15/-50 C 1 377, R422D +15/-45 C 1 377,28 Nape nienie gazowe z MOP dla +10 C R22 +10/-45 C 1 377, R134a +10/-40 C 1 377, R401A +10/-40 C 1 377, R404A +10/-50 C 1 377, R407C +10/-30 C 1 377, R507A +10/-50 C 1 377,28 Nape nienie gazowe z MOP dla ±0 C R22 ±0/-45 C 1 377, R134a ±0/-40 C 1 377, R404A ±0/-50 C 1 377, R407C ±0/-30 C 1 377, R507A ±0/-50 C 1 377,28 Nape nienie gazowe z MOP dla -10 C R22-10/-45 C 1 377, R404A -10/-50 C 1 377, R410A -10/-50 C 1 377,28 Nape nienie gazowe z MOP dla -15 C R410A -15/-50 C 1 377,28 Nape nienie gazowe z MOP dla -18 C R22-18/-45 C 1 377, R404A -18/-50 C 1 377, R422D -18/-45 C 1 377, R507A -18/-50 C 1 377,28 Nape nienie gazowe z MOP dla -20 C R410A -20/-50 C 1 377,28 Nape nienie gazowe z MOP dla -30 C R404A -30/-50 C 1 377,28 Term Seri z wym - rodz Typ Elemen Nape n Nape n Nape n Nape n Nape n Nape n Nape n Nape n Nape n Nape n i prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 17 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Zastrzega si prawo do wprowadzan 17

18 Termostatyczny zawór rozpr ny Seria dla instalacji g bokiego mro enia z wymienn dysz i regulowanym stopniem przegrzewu - rodzina cz ci - PLN/ szt. 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 Typ Nr produktu Czynnik ch odniczy Zakres temperatur Ilo PLN/ parowania szt. szt. w opak Element termostatyczny bez dyszy i przy czy Nape nienie gazowe z MOP dla -40 C ISCEON 89-40/-70 C 1 481, R23-40/-80 C 1 481, R410A -40/-70 C 1 481,68 Nape nienie gazowe z MOP dla -55 C R23-55/-80 C 1 481, R508B -55/-100 C 1 481,68 Termostatyczny zawór rozpr ny Seria z wymienn dysz i regulowanym stopniem przegrzewu - rodzina cz ci - PLN/ szt. 7,28 5,52 7,28 5,52 5,52 7,28 7,28 Typ Nr produktu Czynnik ch odniczy Zakres temperatur Ilo PLN/ parowania szt. szt. w opak Element termostatyczny bez dyszy i przy czy Nape nienie cieczowe R22 +30/-45 C 1 377, R /-10 C 1 425, R134a +20/-40 C 1 377, R /-10 C 1 425, R236fa +30/-10 C 1 425, R404A +10/-50 C 1 377, * R407C +30/-30 C 1 377,28 * mo na stosowa w instalacjach z Ekonomizerem / EVI PLN/ szt. Typ Przy cza Nr produktu Nr produktu Ilo PLN/ Konstrukcja Konstrukcja szt. szt. Wlot x Wylot k towa przelotowa w opak 7,72 7,72 7,72 Przy cza lutowane dla serii XLS x mm ODF LS LS ,72 XLS 1/2"+5/8" x 5/8"+7/8" ODF LS LS ,72 Przy cza skr cane dla serii XBS z filtrem 7/8 x 7/8 UNF BS ,72 zania zmian bez powiadomienia 18 Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiad 18 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

19 Termostatyczny zawór rozpr ny Seria z wymienn dysz i regulowanym stopniem przegrzewu - rodzina cz ci - Typ Nr produktu Ilo PLN/ szt. szt. w opak Termo Seria z wymie - rodzin Typ Wymienna dysza serii XD 4.5 D ,72 XD 4.75 D ,72 XD 5 D ,72 XD 6 D ,72 XD 7 D ,72 XD 8 D ,72 XD 10 D ,72 Wymienna dysza serii R410A (tylko dla MOP +15 C do MOP -20 C) XD 4.5 HP D ,72 XD 4.75 HP D ,72 XD 5 HP D ,72 XD 6 HP D ,72 XD 7 HP D ,72 XD 8 HP D ,72 XD 10 HP D ,72 Nominalna wydajno ch odnicza [kw] Czynnik ch odniczy Rozm. dyszy R22 R134a R401A R404A R407C R410A R422D R507A Nominalna wydajno dla parametrów t0 = +4 C, tc = +38 C oraz doch odzeniu ciek ego czynnika o 1 K; pozosta e tabele wydajno ci podane na stronie 46. Wymienn XD 4.5 XD 4.75 XD 5 XD 6 XD 7 XD 8 XD 10 Wymienn XD 4.5 H XD 4.75 XD 5 HP XD 6 HP XD 7 HP XD 8 HP XD 10 HP Nominaln Rozm. d Nominaln pozosta e i prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 19 Zastrzega si prawo do wprowadzania z Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. 19

20 Termostatyczny zawór rozpr ny Seria TLK ze sta dysz i wewn trznym wyrównaniem ci nienia - sta y stopie przegrzewu Typ Rozm. Przy cza Nr produktu Ilo PLN/ dyszy szt. szt. Wlot x Wylot R134a R22 R404A w Inne czynniki na zamówienie opak Nape nienie gazowe z MOP dla +20 C Zakres temp parowania +20/-40 C TLK x 10 mm ODF TLK ,28 TLK-00089M ,72 TLK x 10 mm ODF TLK ,28 TLK-00009M ,72 TLK x 10 mm ODF TLK ,28 TLK-00036M ,72 10 x 12 mm ODF TLK ,28 TLK-00054M ,72 TLK x 12 mm ODF TLK ,28 TLK-00052M ,72 1/4 x 1/2 ODF TLK ,28 Nape nienie gazowe z MOP dla +15 C Zakres temp parowania +15/-40 C +15/-45 C TLK x 10 mm ODF 1/4" x 3/8" ODF TLK TLK TLK TLK ,28 6 x 12 mm ODF TLK ,40 TLK x 10 mm ODF TLK TLK ,28 1/4" x 3/8" ODF TLK TLK TLK x 10 mm ODF TLK TLK ,28 1/4" x 3/8" ODF TLK TLK TLK x 10 mm ODF TLK TLK ,28 1/4" x 3/8" ODF TLK TLK x 12 mm ODF TLK ,40 TLK-00137M ,60 TLK x 10 mm ODF TLK TLK ,28 1/4" x 3/8" ODF TLK TLK TLK x 12 mm ODF 3/8 x 1/2 ODF TLK TLK ,28 Nape nienie gazowe z MOP dla +10 C Zakres temp parowania +10/-40 C +10/-45 C +10/-50 C TLK x 10 mm ODF TLK TLK TLK ,28 1/4" x 3/8" ODF TLK TLK TLK TLK x 10 mm ODF TLK TLK TLK ,28 1/4" x 3/8" ODF TLK TLK TLK TLK x 10 mm ODF TLK TLK TLK ,28 TLK-00092M ,72 1/4" x 3/8" ODF TLK TLK TLK ,28 TLK x 10 mm ODF TLK TLK TLK ,28 TLK-00012M ,72 1/4" x 3/8" ODF TLK TLK TLK ,28 TLK 1,5 6 x 10 mm ODF TLK TLK TLK ,28 TLK-00039M ,72 1/4" x 3/8" ODF TLK TLK TLK ,28 Wersje specjalne i bypass na zamówienie; dodatkowa op ata 39,60 PLN/szt.; tabele wydajno ci na str Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 20 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

N :....../.../20... 9954-0766 G

N :....../.../20... 9954-0766 G N :....../.../0... 994-0 G 4 PUISSANCE TENSION kw/ Q 40 C /OUTPUT VOLTAGE 4H (l) W (BT) (V) 0 400 TC VM 0 / GV 0 900 / 00 9. A 0, - VM / GV 0 00/00 9. A,0 0/40 VM 00/ GV 00 00 /00 9. A, 4 V VM 0/GV 0/CONCEPT

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo