Interfejsy i multimedia w technice Wykład. Grafika. Opracował dr inż. Dariusz Trawicki Gdańsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interfejsy i multimedia w technice Wykład. Grafika. Opracował dr inż. Dariusz Trawicki Gdańsk 12.04.2011"

Transkrypt

1 Interfejsy i multimedia w technice Wykład Grafika Opracował dr inż. Dariusz Trawicki Gdańsk

2 Grafika jest ważnym elementem przekazu multimedialnego, dzięki której multimedia zyskują na atrakcyjności. W procesach poznawczych obraz jest jednym z podstawowych sposobów reprezentacji świata, wyprzedzającym, np. reprezentację werbalną. 2

3 Wzrok i właściwości widzenia Zmysł wzroku ze względu na ilość przekazywanych informacji jest najważniejszym zmysłem człowieka. Szacuje się, że około 90 procent informacji o otaczającym świecie uzyskiwane jest za pomocą wzroku. Narządem wzroku jest oko, którego zadaniem jest przetworzenie światła (bodźca świetlnego), pochodzącego z otoczenia i wnikającego do wnętrza oka, na sygnały elektryczne, które następnie są przesyłane przez nerwy wzrokowe do ośrodków wzroku w korze mózgowej i interpretowane w postaci wrażeń wzrokowych. 3

4 Wzrok i właściwości widzenia Budowa i działanie oka Rys Oko człowieka (źródło: przekrój oka prawego widziany z góry(źródło: 4

5 Wzrok i właściwości widzenia Światło dochodzące do oka przechodzi przez rogówkę, następnie przezźrenicę. Rogówka (soczewka stała) oraz druga soczewka (o zmiennej ogniskowej), dostosowują wzrok do odległości. Ostatecznie promienie światła padają na siatkówkę, zawierającą wrażliwe naświatło receptory. Obraz na siatkówkę oka pada do góry nogami i dopiero w mózgu następuje jego odwrócenie. W siatkówce znajdują się dwa typy receptorów: pręciki i czopki. Pręciki odpowiadają za czarno-białe widzenie przy słabym oświetleniu (widzenie zmierzchowe), które pozwala postrzegać jedynie kontury i kształty. Szczegółowe widzenie barwne, w warunkach dobrego oświetlenia umożliwiają czopki. Oko ludzkie zawiera trzy rodzaje czopków: typu L reagują głównie na światło czerwone (fale długie, ok. 700 nm); typu M na światło zielone (faleśredie, ok. 530 nm); typu S naświatło niebieskie (fale krótkie, ok. 420 nm). Impulsy elektryczne generowane pod wpływem światła w receptorach są wysyłane, za pośrednictwem nerwu wzrokowego do mózgu. 5

6 Wzrok i właściwości widzenia Światło widzialne Światło widzialne ta część promieniowania elektromagnetycznego, na którą reaguje siatkówka oka człowieka w procesie widzenia. Dla człowieka promieniowanie to zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal nm (co najmniej), dla zwierząt zakres ten bywa inny lecz o zbliżonych wartościach. Każda częstotliwość fali z zakresu światła widocznego, odpowiada innej barwie. Najkrótsza długość fali widzianej przez człowieka wynosi ok. 400nm (~ Hz) i odpowiada barwie fioletowej, a najdłuższą falą, widoczną przez człowieka, jest czerwień, której odpowiada fala o długości ok. 700nm (częstotliwość ~ Hz). Kolory spektrum barw zmieniają się od fioletu, poprzez barwę niebieską, zieloną, żółtą, pomarańczową, aż do czerwieni. 6

7 Wzrok i właściwości widzenia Rys Spektrum elektromagnetyczne. Oddzielnie pokazany jest zakres promieniowania widzialnego (źródło: 7

8 Wzrok i właściwości widzenia Właściwości ludzkiego wzroku są wykorzystywane, np. do przedstawienia informacji trójwymiarowej na płaskim, dwuwymiarowym ekranie w taki sposób, aby stworzyć optyczne wrażenie głębi (trójwymiarowości). Rys Wpływ nakładania się obiektów na wrażenia wzrokowe 8

9 Wzrok i właściwości widzenia Wrażenie głębi w obrazie można uzyskać np. poprzez zmianę wielkości obiektów względem siebie... Rys Uzyskanie głębi w obrazie 9

10 Wzrok i właściwości widzenia lub zastosowanie perspektywy. Rys Uzyskanie głębi w obrazie 10

11 Wzrok i właściwości widzenia Właściwości ludzkiego wzroku są również przyczyną powstawania tzw. złudzeń optycznych. Rys Przykładowe złudzenia optyczne (źródło:

12 Modele barw Każda barwę można otrzymać za pomocą trzech barw podstawowych, tzn. takich, że żadnej z nich nie można uzyskać poprzez zmieszanie dwóch pozostałych. Zmieszanie barw podstawowych w odpowiednich proporcjach pozwala na uzyskanie każdej innej, zwanej barwą pochodną. 12

13 Modele barw Koło barw - graficzny model poglądowy służący do objaśniania zasad mieszania się i powstawania barw, mający postać koła, w którym wokół jego środka zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara wrysowano widmo ciągłe światła białego w ten sposób, że barwa fioletowa (najkrótsze promieniowanie widzialne) płynnie przechodzi w barwę czerwoną (najdłuższe promieniowanie widzialne) a więc widmo zostaje połączone w zamknięty cykl zmian barw (źródło: Rys Koło barw (źródło: 13

14 Modele barw Należy zwrócić uwagę, iż pojęcie koloru podstawowego zależy od tego, czy mamy do czynienia ze światłem emitowanym, czy też odbitym. Jeśli zachodzi mieszanie światła emitowanego, wówczas zachodzi zjawisko mieszania addytywnego (synteza addytywna). W takim przypadku trzy podstawowe kolory to: czerwony, niebieski i zielony. Jeśli natomiast zachodzi mieszanie kolorów światła odbitego, wówczas występuje zjawisko mieszania substraktywnego (synteza subtraktywna), stosowanego podczas mieszania farb w druku czy malarstwie. W takim przypadku kolory podstawowe to niebiesko-zielony, purpurowy i żółty. Zjawisko to wykorzystuje się m.in. do druku na białym papierze. Farba drukarska, pokrywając papier, tworzy filtr, a nie pochłonięte długości fal świetlnych docierają do oka, wywołując wrażenia określonej barwy. 14

15 Modele barw Rys Synteza addytywna (źródło: Rys Synteza subtraktywna (źródło: 15

16 Modele barw Barwa w grafice komputerowej zapisywana jest przy użyciu różnych modeli barw, np. CIE, RGB, CMY, YIQ, HSV. Szczególnie popularne są modele: RGB, CMY(K), HSV. 16

17 Modele barw Modele barw model RGB RGB jest modelem wynikającym z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej (mieszanie addytywne). Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R red (czerwonej), G green (zielonej) i B blue (niebieskiej), z których model ten się składa. RGB jest podstawowym modelem wykorzystywanym interpretowania barw na urządzeniach wyświetlających obraz, np. monitorach, telewizorach oraz na urządzeniach analizujących obraz, np. skanerach i cyfrowych aparatach fotograficznych. 17

18 Wzrok i właściwości widzenia Sześcian kolorów Rys Model RGB (źródło: ) 18

19 Modele barw Rys Model RGB (źródło: 19

20 Modele barw Model CMY(K) (ang. Cyan Magenta Yellow Black) stosowany jest dla światła odbitego i ukierunkowany jest na sprzęt drukujący: drukarki, maszyny drukarskie. Zasadniczy model CMY jest najczęściej rozszerzany o barwę czarną. W tym modelu zmieszanie trzech kolorów podstawowych, tj. niebiesko-zielonego, purpurowego i żółtego, w maksymalnych ilościach daje w wyniku czerń, zaś biel jest uzyskiwana, gdy żadna z barw podstawowych nie zostanie użyta. Wrażenie barwy uzyskuje się dzięki światłu odbitemu od zadrukowanego podłoża. Pigment farb/atramentów pochłania określone długości fali, a odbija pozostałe (synteza subtraktywna). W praktyce jednak czerń otrzymywana jest z zasobnika farby czarnej. 20

21 Modele barw Rys Model CMYK (źródło: 21

22 Modele barw Model HSV (ang. Hue Saturation Value) model opisu przestrzeni barw zaproponowany w 1978 roku przez Alveya Raya Smitha. Model HSV nawiązuje do sposobu, w jakim widzi ludzki narząd wzroku, gdzie wszystkie barwy postrzegane są jako światło pochodzące z oświetlenia. Według tego modelu wszelkie barwy wywodzą się ze światła białego, gdzie część widma zostaje wchłonięta a część odbita od oświetlanych przedmiotów. Symbole w nazwie modelu to pierwsze litery nazw angielskich dla składowych opisu barwy: H barwa światła (ang. Hue) wyrażona kątem na kole barw przyjmująca wartości od 0 do 360. Model jest rozpatrywany jako stożek, którego podstawą jest koło barw. 22

23 Modele barw Rys Model CMYK (źródło: Wymiary stożka opisuje składowa S nasycenie koloru (ang. Saturation) jako promień podstawy oraz składowa V (ang. Value) równoważna nazwie B moc światła białego (ang. Brightness) jako wysokość stożka. Przyporządkowanie częstotliwości fal świetlnych na kole barw w modelu HSV: centrum barwy czerwonej odpowiada kąt 0 lub 360. Centrum barwy zielonej odpowiada kąt 120. Centrum barwy niebieskiej odpowiada kąt 240. Pozostałe barwy pośrednie dla składowej Hue są odpowiednio rozłożone pomiędzy kolorami czerwonym, zielonym i niebieskim. 23

24 Modele barw Rys Modele barw w programie Gimp 24

25 Zalecenia dotyczące stosowania kolorów w grafice komputerowej (na przykładzie stron internetowych): należy używać pojedynczego koloru dla całego projektu, ale stosować różne jego odcienie,aby utrzymać jednolitość, wybrać dwa kolory, które są powiązane ale nie podobne, stworzyć projekt strony wykorzystując kolory kontrastujące ze sobą, na przykład mieszając ciepłe i zimne odcienie, połączyć kolor bliski białemu z drugim ciemnym, używać białego tła z czarnym tekstem dla zapewnienia czytelności, źle dobrane kolory mogą znacznie pogorszyć wizerunek strony, ograniczyć liczbę kolorów, aby zmniejszyć wizualny bałagan, używać kolorów, które są odpowiednie do treści zawartych na stronie, korzystać z kolorów znajdujących się na głównych zdjęciach i grafikach umieszczonych na stronie, aby poprawić wrażenie harmonii, unikać cierpkich, przesyconych kolorów, zmniejszyć ich nasycenie, aby zbliżyć je do braw naturalnych. (na podstawie: 25

26 Podstawowe rodzaje obrazów Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje obrazów multimedialnych: obraz statyczny (nieruchomy) jest stały w czasie, obraz dynamiczny (ruchomy) zmienia się w trakcie jego trwania. Ze względu na formę zapisu obrazy zdzielimy na: obraz analogowy, obraz cyfrowy. 26

27 Podstawowe rodzaje obrazów Najważniejsze zalety zapisu cyfrowego: 1. teoretycznie nieskończona liczba możliwych do wykonania kopii, 2. wysoka trwałości wykonanych kopii, 3. brak różnic w jakości obrazu w przypadku stosowania nośników pochodzących od różnych producentów, 4. możliwość stosowania bardzo dokładnych (złożonych) filtrów cyfrowych (stosunkowo niski koszt), 5. w stosunkowo prosty sposób można zastosować automatyczną korekcję błędów. 27

28 Grafika komputerowa Grafika komputerowa jest działem informatyki zajmującym się wykorzystaniem komputerów do generowania, przetwarzania i prezentacji obrazów oraz wizualizacji danych. Przykładowe zastosowania kartografia, wizualizacja danych pomiarowych (np. w formie wykresów dwu- i trójwymiarowych), wizualizacja symulacji komputerowych, diagnostyka medyczna, kreślenie i projektowanie wspomagane komputerowo (CAD), przygotowanie publikacji, efekty specjalne w filmach, gry komputerowe. (źródło: 28

29 Grafika komputerowa Grafika rastrowa (grafika bitmapowa) - reprezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym (źródło: Głównym parametrem w przypadku grafiki rastrowej jest wielkość bitmapy, czyli liczba pikseli, podawana na ogół jako wymiary prostokąta. 29

30 Grafika komputerowa Rys Przykład grafiki rastrowej (źródło: 30

31 Grafika komputerowa Grafika wektorowa (obiektowa) grafika komputerowa, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym. (źródło: Cechą grafiki wektorowej jest to, że zapamiętywane są charakterystyczne dla danych figur parametry, np. dla odcinka współrzędne punktów końcowych, dla okręgu środek i promień. Zaletą wynikającą z takiego podejścia jest skalowalność. Tak zapisane obrazy można zwiększać i zmniejszać bez straty jakości. 31

32 Grafika komputerowa Rys Porównanie jakości obrazków wektorowych i rastrowych podczas skalowania (źródło: 32

33 Grafika komputerowa Grafika komputerową dzielimy również na: grafikę dwuwymiarową (płaską, 2D) wykorzystywana głównie w tych zastosowaniach, w których pierwotnie używano tradycyjnych technologii drukowania oraz rysowania - m.in. typografii, kartografii, kreślarstwie, reklamie, filmie animowanym (źródło: grafikę trójwymiarową (przestrzenną, 3D) obiekty są umieszczone w przestrzeni trójwymiarowej i celem programu komputerowego jest przede wszystkim przedstawienie trójwymiarowegoświata na dwuwymiarowym obrazie. 33

34 Grafika komputerowa Rys Grafika 3D (źródło: 34

35 Grafika komputerowa Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych można podzielić ze względu na rodzaj przechowywanej/zapisywanej grafiki i są to: formaty przechowujące grafikę rastrową, formaty przechowujące grafikę wektorową. Formaty plików przechowujących grafikę rastrową można podzielić w zależności od zastosowanej metody kompresji i wyróżniamy formaty: nie stosujące kompresji, stosujące kompresję bezstratną, stosujące kompresję stratną. 35

36 Grafika komputerowa Najpopularniejszymi formatami grafiki wektorowej są: SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny, oparty na języku XML, format dwuwymiarowej grafiki wektorowej (statycznej i animowanej), promowany jako standard grafiki wektorowej (ze względu na jego możliwości integracji z innymi językami, np. z XHTML), opracowany (1999r.) w ramach organizacji W3C z myślą o zastosowaniu na stronach WWW, jawny tzn. nieobwarowany licencjami i patentami. Format jest obsługiwany przez przeglądarki: Amaya, Mozilla Firefox, od wersji 1.5, Konqueror, Opera, począwszy od wersji 8 beta 3 i Safari od wersji 3. Przeglądarki internetowe, które nie obsługują SVG np. Microsoft Internet Explorer, wymagają doinstalowania odpowiednich wtyczek. Przykładem programu służącego do tworzenia grafiki w formacie SVG jest rozpowszechniany na licencji GNU GPL Inkscape. 36

37 Grafika komputerowa > formaty grafiki wektorowej CDR format programu Corel Draw (opatentowany przez firmę Corel Corporation). SWF zamknięty format grafiki wektorowej, stworzony dla programu Flash przez Adobe (dawniej Macromedia). Pliki SWF mogą zawierać animacje lub aplety o różnym stopniu interaktywności i funkcjonalności. Format umożliwia dodawanie do prezentacji dźwięków, filmów i obiektów pozwalających na interakcję z odbiorcą końcowym pliku. SWF jest obecnie dominującym formatem animacji wektorowych w sieci, przewyższając popularnością otwarty standard W3C SVG (na podstawie: 37

38 Grafika komputerowa > formaty grafiki wektorowej EPS (ang. Encapsulated PostScript) format plików, będący podzbiorem języka PostScript, służący do przechowywania pojedynczych stron grafiki wektorowej w postaci umożliwiającej osadzanie ich w innych dokumentach. Przez wiele lat format EPS był jedynym uniwersalnym formatem zapisu plików z grafiką wektorową (źródło: 38

39 Grafika komputerowa Formaty grafiki rastrowej dzieli się na: 1. formaty bez kompresji, np. : XCF (ang. experimental Computing Facility) - wewnętrzny format zapisu plików graficznych programu GIMP. Zachowuje wszystkie zaznaczenia, warstwy, kanały i ścieżki, jakie zostały użyte. Nie spłaszcza obrazu (tak jak ma to miejsce przy zapisaniu grafiki do formatu, np. JPG czy GIF). PSD (Photoshop Document) natywny format programu Photoshop. BMP popularny (mimo stosunkowo dużych rozmiarów) format plików z grafiką bitmapową. Wykorzystywany powszechnie w systemach z rodziny Windows. Nie obwarowany patentami. Obsługuje tylko tryb RGB. 39

40 Grafika komputerowa > formaty grafiki rastrowej 2. formaty używające kompresji bezstratnej, np. : PNG (ang. Portable Network Graphics) popularny, nie obwarowany patentami format grafiki (szczególnie internetowej). Obsługuje stopniowaną (8-bitowa) przezroczystość (tzw. kanał alfa) oraz 24- bitową głębię kolorów. Pojawił się w 1995 roku jako następca GIF (problemy roszczeń patentowych). Format PNG zalecany jest przez konsorcjum W3C jako preferowany format grafiki dla WWW. GIF (ang. Graphics Interchange Format) popularny (WWW) format grafiki (opracowany w 1987 r.), może przechowywać wiele obrazków w jednym pliku, tworząc z nich animację. W formacie GIF piksel zapisywany jest z dostępnej palety 256 kolorów (8-bitowa głębia kolorów), co przy zapisie obrazu z 24-bitową głębią wymaga tzw. kwantyzacji kolorów (przybliżania/zastępowania możliwie bliskimi kolorami z dostępnych 256). 40

41 Grafika komputerowa > formaty grafiki rastrowej 2. formaty używające kompresji bezstratnej (c.d.): TIFF (ang. Tagged Image File Format) format grafiki pozwalający na zapisywanie obrazów stworzonych w trybie kreskowym, skali szarości oraz w wielu trybach koloru i wielu głębiach bitowych koloru. Przechowuje ścieżki i kanały alfa, profile koloru, komentarze tekstowe. Używany jest obecnie jako jeden z podstawowych formatów w branży DTP (ang. Desktop Publishing komputerowe przygotowanie do druku). 41

42 Grafika komputerowa Kanał alfa (ang. alpha channel) w grafice komputerowej jest kanałem, który definiuje przezroczyste obszary grafiki. Jest on zapisywany dodatkowo wewnątrz grafiki razem z trzema wartościami barw składowych RGB. Wartość zerowa oznacza całkowitą przezroczystość, zaś maksymalna - pełne zabarwienie. W systemach 32-bitowych kanał alfa ma postać liczby 8-bitowej, trzy pozostałe kanały również 8-bitowe przeznaczone są na informacje o poziomie nasycenia kolorów RGB. Utworzony w ten sposób format RGBA (RGB+Alfa) pozwala precyzyjnie określić stopień przeźroczystości oraz udział poszczególnych kolorów składowych. Przykładem popularnego formatu graficznego obsługującego przezroczystość alfa jest format PNG (źródło: 42

43 Grafika komputerowa > formaty grafiki rastrowej 3. formaty używające kompresji stratnej, np.: JPEG (ang. Joint Photographic Experts Group) najpopularniejszy format plików graficznych z kompresją stratną, używany na stronach WWW, jak i w aparatach cyfrowych. Przeznaczony głównie do przetwarzania obrazów naturalnych (pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali. Zapisuje obrazy z 24- bitową głębią kolorów. Format umożliwia dobór stopnia kompresji. Zastosowane algorytmy kompresji stratnej uwzględniają właściwości ludzkiego wzroku i usuwają słabiej widoczne części/szczegóły obrazu. 43

44 Rys Format JPEG stopnie kompresji JPEG, od lewej: pełna jakość (Q = 100), przeciętna jakość (Q = 50), średnia jakość (Q = 25), Niska jakość (Q = 10), Najniższa jakość (Q = 1) (źródło: ) 44

45 Grafika komputerowa Rys Format JPEG przed (z lewej) i po kompresji JPEG (źródło: ) 45

46 Grafika komputerowa > formaty grafiki rastrowej 3. formaty używające kompresji stratnej, (c.d.) : JPEG 2000 opracowany jako uzupełnienie formaty JPEG, a w zasadzie technik kompresji wykorzystywanych w JPEG. Pozwala tworzyć pliki bardziej skompresowane, lepszej jakości. Umożliwia definiowanie ROI (ang. Region of Interest - obszaru zainteresowania), co pozwala na określenie najważniejszych obszarów obrazu, w których powinna być zachowana wysoka jakość. Wadą algorytmu JPEG 2000 jest duża złożoność obliczeniowa. DjVu format stworzony do przechowywania zeskanowanych dokumentów (m.in. książek) w formie elektronicznej. 46

47 Grafika komputerowa Wizualizacja danych Wizualizacja jest interdyscyplinarną dziedziną zajmującą się mechanizmami tworzenia graficznej prezentacji dla dowolnych odbiorców z wykorzystaniem różnych środków technicznych i mechanizmami, które umożliwiają właściwą interpretację tychże obrazów przez człowieka (źródło: Wizualizacja naukowa koncentruje się na zastosowaniu grafiki komputerowej do tworzenia obrazów (schematów, histogramów, wykresów liniowych, kołowych, powierzchniowych itp.), które służą pomocą w zrozumieniu złożonych, nieraz ogromnych zbiorów danych numerycznych, będących wynikami obliczeń lub pomiarów. 47

48 Grafika komputerowa Przykłady zastosowań grafiki komputerowej do wizualizacji danych: wykresy w biznesie, pomagają wyjaśniać złożone zjawiska przez co, np. umożliwiają podejmowanie decyzji, wizualizacja naukowa, kartografia, projektowanie inżynierskie (CAD), internet (WWW), medycyna, przemysł rozrywkowy, symulatory i systemy rzeczywistości wirtualnej. 48

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Środowisko pracy grafików dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Formaty

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia plików graficznych do publkacji internetowych- Kasia Ząbek kl. 2dT

Rozszerzenia plików graficznych do publkacji internetowych- Kasia Ząbek kl. 2dT Rozszerzenia plików graficznych do publkacji internetowych- Kasia Ząbek kl. 2dT Plik graficzny o formacie ".tiff" TIFF (ang. Tagged Image File Format)- komputerowy format plików graficznych służy on do

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ

INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ Przygotowała mgr Joanna Guździoł e-mail: jguzdziol@wszop.edu.pl WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH 1. Pojęcie grafiki komputerowej Grafika komputerowa

Bardziej szczegółowo

Grafika na stronie www

Grafika na stronie www Grafika na stronie www Grafika wektorowa (obiektowa) To grafika której obraz jest tworzony z obiektów podstawowych najczęściej lini, figur geomtrycznych obrazy są całkowicie skalowalne Popularne programy

Bardziej szczegółowo

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz MODELE KOLORÓW O czym mowa? Modele kolorów,, zwane inaczej systemami zapisu kolorów,, są różnorodnymi sposobami definiowania kolorów oglądanych na ekranie, na monitorze lub na wydruku. Model RGB nazwa

Bardziej szczegółowo

Pojęcie Barwy. Grafika Komputerowa modele kolorów. Terminologia BARWY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ. Marek Pudełko

Pojęcie Barwy. Grafika Komputerowa modele kolorów. Terminologia BARWY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ. Marek Pudełko Grafika Komputerowa modele kolorów Marek Pudełko Pojęcie Barwy Barwa to wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu człowieka i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA

GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA KOMPUTEROWA GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA (raster graphic) grafika bitmapowa: prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce

Bardziej szczegółowo

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych grafika rastowa grafika wektorowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa służy do zapisywania zdjęć i realistycznych obrazów Jakość obrazka rastrowego jest określana przez całkowitą

Bardziej szczegółowo

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa 1 LEKCJA Definicja grafiki Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania i przetwarzania obrazów (statycznych i dynamicznych) oraz wizualizacją danych. Główne działy grafiki

Bardziej szczegółowo

Kurs grafiki komputerowej Lekcja 2. Barwa i kolor

Kurs grafiki komputerowej Lekcja 2. Barwa i kolor Barwa i kolor Barwa to zjawisko, które zachodzi w trójkącie: źródło światła, przedmiot i obserwator. Zjawisko barwy jest wrażeniem powstałym u obserwatora, wywołanym przez odpowiednie długości fal świetlnych,

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński

Grafika komputerowa. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Grafika komputerowa mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Spis treści Grafika komputerowa Grafika wektorowa Grafika rastrowa Format graficzny, piksel, raster Rozdzielczość, głębia koloru Barwa Modele barw Kompresja

Bardziej szczegółowo

FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH Różnice między nimi. Ich wady i zalety. Marta Łukasik Plan prezentacji Formaty plików graficznych Grafika wektorowa Grafika rastrowa GIF PNG JPG SAV FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie z rodzajami grafiki. Zapoznanie z formatami grafiki. Rozmiar oraz rozdzielczość obrazka.

Zapoznanie z rodzajami grafiki. Zapoznanie z formatami grafiki. Rozmiar oraz rozdzielczość obrazka. Zapoznanie z rodzajami grafiki. Zapoznanie z formatami grafiki. Rozmiar oraz rozdzielczość obrazka. Grafika komputerowa dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa i wektorowa

Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Jakie są różnice między grafiką rastrową a wektorową? Podaj przykłady programów do pracy z grafiką rastrową/wektorową? Czym są RGB, CMYK? Gdzie używamy modelu barw RGB/CMYK?

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA RASTROWA WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Oprogramowanie Na rynku istnieje wiele programów do tworzenia i przetwarzania grafiki rastrowej.

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Dla DSI II

Grafika komputerowa. Dla DSI II Grafika komputerowa Dla DSI II Rodzaje grafiki Tradycyjny podział grafiki oznacza wyróżnienie jej dwóch rodzajów: grafiki rastrowej oraz wektorowej. Różnica pomiędzy nimi polega na innej interpretacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 1 AiR III

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 1 AiR III 1 Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu z przedmiotu Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów i Sygnałów. Jest on udostępniony pod warunkiem wykorzystania wyłącznie do własnych, prywatnych potrzeb i może

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa - wprowadzenie. Grafika Komputerowa

Grafika Komputerowa - wprowadzenie. Grafika Komputerowa Grafika Komputerowa - wprowadzenie Marek Pudełko Grafika Grafika jeden z podstawowych działów sztuk plastycznych (obok malarstwa i rzeźby). Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze

Bardziej szczegółowo

Kryterium technika tworzenia Grafika wektorowa Grafika rastrowa

Kryterium technika tworzenia Grafika wektorowa Grafika rastrowa Grafika komputerowa Grafika komputerowa Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania obrazów oraz wizualizacją rzeczywistych danych. Jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji grafika rastrowa a grafika wektorowa -13- P SiO 2 Grafika rastrowa - obraz zapisany w tej postaci stanowi układ barwnych

Bardziej szczegółowo

Elementy grafiki komputerowej

Elementy grafiki komputerowej Formaty plików w grafice komputerowej Formaty plików w grafice komputerowej formaty dla grafiki rastrowej zapis bez kompresji: BMP, RAW zapis z kompresją bezstratną: PCX, GIF, PNG, TIFF zapis z kompresją

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji i

Grafika komputerowa dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji i Grafika komputerowa dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji i rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania systemu Linux

Podstawy użytkowania systemu Linux Podstawy użytkowania systemu Linux Grafika Instytut Fizyki Teoretycznej UWr 2 września 2005 Plan kursu 1 Pierwsze kroki 2 Graficzne środowiska pracy 3 Wyjście na świat 4 Linux w biurze 5 Grafika 6 Multimedia/Rozrywka

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego Photoshop Podstawy budowy obrazu komputerowego Wykład 1 Autor: Elżbieta Fedko O czym dzisiaj będziemy mówić? Co to jest grafika komputerowa? Budowa obrazu w grafice wektorowej i rastrowej. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Oko posiada pręciki (100 mln) dla detekcji składowych luminancji i 3 rodzaje czopków (9 mln) do detekcji koloru Żółty

Grafika komputerowa. Oko posiada pręciki (100 mln) dla detekcji składowych luminancji i 3 rodzaje czopków (9 mln) do detekcji koloru Żółty Grafika komputerowa Opracowali: dr inż. Piotr Suchomski dr inż. Piotr Odya Oko posiada pręciki (100 mln) dla detekcji składowych luminancji i 3 rodzaje czopków (9 mln) do detekcji koloru Czerwony czopek

Bardziej szczegółowo

Obróbka grafiki cyfrowej

Obróbka grafiki cyfrowej Obróbka grafiki cyfrowej 1 ROZDZIELCZOŚĆ (ang. resolution) - oznacza ilość malutkich punktów, które tworzą widzialny znak w druku bądź na ekranie monitora Typowe rozdzielczości monitorów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej ~ 1 ~ Cała prawda o plikach grafiki rastrowej Grafika rastrowa to rodzaj grafiki zapisywanej na dysku w postaci bitmapy, czyli zbioru pikseli. W edytorach grafiki rastrowej możliwa jest edycja na poziomie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW opracował: dr inż. Jerzy Januszewicz 1 Grafika komputerowa dział

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA. mgr inż. Adrian Zapała

GRAFIKA KOMPUTEROWA. mgr inż. Adrian Zapała GRAFIKA KOMPUTEROWA GRAFIKA KOMPUTEROWA Dział informatyki zajmujący się cyfrowym przetwarzaniem obrazów przy wykorzystaniu algorytmów komputerowych. 2 GRAFIKA KOMPUTEROWA Rastrowa i wektorowa, 2D i 3D,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Po co obrabiamy zdjęcia Poprawa jasności, kontrastu, kolorów itp. Zdjęcie wykonano w niesprzyjających warunkach (złe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA RASTROWA WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Grafika rastrowa i wektorowa W grafice dwuwymiarowej wyróżnia się dwa rodzaje obrazów: rastrowe,

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów wykład 1. Adam Wojciechowski

Przetwarzanie obrazów wykład 1. Adam Wojciechowski Przetwarzanie obrazów wykład 1 Adam Wojciechowski Teoria światła i barwy Światło Spektrum światła białego: 400nm 700nm fiolet - niebieski - cyan - zielony - żółty - pomarańczowy - czerwony Światło białe

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 11. Kolor. fiolet, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony

WYKŁAD 11. Kolor. fiolet, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony WYKŁAD 11 Modelowanie koloru Kolor Światło widzialne fiolet, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony ~400nm ~700nm Rozróżnialność barw (przeciętna): 150 czystych barw Wrażenie koloru-trzy

Bardziej szczegółowo

Grafika. Formaty zapisu obrazu cyfrowego

Grafika. Formaty zapisu obrazu cyfrowego Grafika Formaty zapisu obrazu cyfrowego Od formatu pliku graficznego zależy objętość/wielkość pliku jakość obrazu przystosowanie do późniejszej edycji obrazu i zmiany jego rozmiarów. Zapis obrazu rastrowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE Barwa Barwą nazywamy rodzaj określonego ilościowo i jakościowo (długość fali, energia) promieniowania świetlnego. Głównym i podstawowym źródłem doznań barwnych jest

Bardziej szczegółowo

Temat: Podział grafiki komputerowej

Temat: Podział grafiki komputerowej Temat: Podział grafiki komputerowej 1. Grafika komputerowa - wywodzi się z informatyki, ma na celu wizualizację obiektów przy pomocy komputera. Polega to m.in. na tym, aby przedstawić martwą materię w

Bardziej szczegółowo

Formaty plików. graficznych, dźwiękowych, wideo

Formaty plików. graficznych, dźwiękowych, wideo Formaty plików graficznych, dźwiękowych, wideo Spis treści: Wstęp: Co to jest format? Rodzaje formatów graficznych Właściwości formatów graficznych Porównanie formatów między sobą Formaty plików dźwiękowych

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. XI

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. XI Pracownia komputerowa Dariusz Wardecki, wyk. XI Grafika rastrowa Grafika rastrowa Standardowe i wektorowa formaty plików i wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa

Bardziej szczegółowo

Anna Barwaniec Justyna Rejek

Anna Barwaniec Justyna Rejek CMYK Anna Barwaniec Justyna Rejek Wstęp, czyli czym jest tryb koloru? Tryb koloru wyznacza metodę wyświetlania i drukowania kolorów danego obrazu pozwala zmieniać paletę barw zastosowaną do tworzenia danego

Bardziej szczegółowo

Warstwa Rysunek bitmapowy Rysunek wektorowy

Warstwa Rysunek bitmapowy Rysunek wektorowy Warstwa - powierzchnia robocza w programie graficznym. Jest obszarem roboczym o określonych rozmiarach, położeniu i stopniu przeźroczystości. Warstwę należy traktować jako przeźroczystą folię na której

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa (bitmapa)-

Grafika rastrowa (bitmapa)- Grafika komputerowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa (bitmapa)- sposób zapisu obrazów w postaci prostokątnej tablicy wartości, opisujących kolory poszczególnych punktów obrazu (prostokątów składowych).

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład II Reprezentacja danych w technice cyfrowej 1 III. Reprezentacja danych w komputerze Rodzaje danych w technice cyfrowej 010010101010 001010111010

Bardziej szczegółowo

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych Stworzony obraz, czy to w grafice wektorowej czy to w rastrowej, można i należy zapisać w pliku. Istnieje wiele różnych formatów plików, które mogą być wykorzystane do tego celu.

Bardziej szczegółowo

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego Grafika wektorowa W grafice wektorowej zapis obrazu oparty jest na formułach matematycznych - jest to obraz, którego poszczególne elementy

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja obrazów. dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki

Reprezentacja obrazów. dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki Reprezentacja obrazów dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki Plan wykładu Grafika rastrowa Grafika wektorowa Skalowanie obrazu Kompresja danych Popularne formaty plików graficznych

Bardziej szczegółowo

Chemia Procesu Widzenia

Chemia Procesu Widzenia Chemia Procesu Widzenia barwy H.P. Janecki Miłe spotkanie...wykład 11 Spis treści Światło Powstawanie wrażenia barwy Barwa Modele barw 1. Model barw HSV 2. Model barw RGB 3. Sprzętowa reprezentacja barwy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadzenie do percepcji wizualnej i modeli barw

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadzenie do percepcji wizualnej i modeli barw Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadzenie do percepcji i modeli barw Aleksander Denisiuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. Słoneczna 54 denisjuk@matman.uwm.edu.pl 1 / 38 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Z życia grafika-webmastera

Z życia grafika-webmastera Z życia grafika-webmastera Czasy, kiedy jedynym wymaganiem co do pracy grafika, była wyłącznie jego bujna inwencja twórcza, już dawno minęły. Grafik-webmaster, pracujący czy to jako freelancer, czy jako

Bardziej szczegółowo

Kompresja danych i formaty plików graficznych

Kompresja danych i formaty plików graficznych Kompresja danych i formaty plików graficznych Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław maj 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Archiwizacja dokumentów i danych maj 2007 1 / 21 Kompresja i dekompresja W znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego. Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf.

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego. Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf. Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf. Grafika wektorowa W grafice wektorowej zapis obrazu oparty jest na formułach matematycznych

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Grafika komputerowa Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Informatyki i Łączności December 12, 2016 1 Wprowadzenie 2 Optyka 3 Geometria 4 Grafika rastrowa i wektorowa 5 Kompresja danych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia

1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia 1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia Logo czyli graficzna forma przedstawienia symbolu i nazwy firmy. Terminu logo uŝywamy dla całego znaku, składającego się z sygnetu (symbolu graficznego) i logotypu (tekstowego

Bardziej szczegółowo

Sposoby cyfrowego zapisywania obrazów

Sposoby cyfrowego zapisywania obrazów Sposoby cyfrowego zapisywania obrazów Dwa typy grafiki komputerowej Dziewięddziesiąt pięd procent wszystkich obrazów, które fotografowie i artyści drukują cyfrowo, to obrazy binarne. Obraz przekształcony

Bardziej szczegółowo

Tajemnice koloru, część 1

Tajemnice koloru, część 1 Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Tajemnice koloru, część 1 Jak działa pryzmat? Dlaczego kolory na monitorze są inne niż atramenty w drukarce? Możemy na to odpowiedzieć, uświadamiając sobie, że kolory

Bardziej szczegółowo

Obraz w informatyce. Grafika komputerowa. Przetwarzanie obrazów. Rozpoznawanie obrazów. Zastosowanie grafiki komputerowej

Obraz w informatyce. Grafika komputerowa. Przetwarzanie obrazów. Rozpoznawanie obrazów. Zastosowanie grafiki komputerowej Obraz w informatyce Obrazem zajmują się trzy dziedziny informatyki: Grafika komputerowa Przetwarzanie obrazów Rozpoznawanie obrazów Grafika komputerowa podstawowe pojęcia i zastosowania Klasa III Grafika

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia i specyfikacja przyjmowanych przez nas plików.

Rozszerzenia i specyfikacja przyjmowanych przez nas plików. S P E C Y F I K A C J A Rozszerzenia i specyfikacja przyjmowanych przez nas plików. Prace przesłane do druku powinny być rozseparowane każdy layout powinien być osobnym plikiem, a nie elementem wielostronnicowego

Bardziej szczegółowo

Percepcja obrazu Podstawy grafiki komputerowej

Percepcja obrazu Podstawy grafiki komputerowej Percepcja obrazu Podstawy grafiki komputerowej Światło widzialne wycinek szerokiego widma fal elektromagnetycznych 1 Narząd wzroku Narząd wzroku jest wysoko zorganizowanym analizatorem zmysłowym, którego

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 3 Podstawy optyki i barwy. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 3 Podstawy optyki i barwy. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA RASTROWA WYKŁAD 3 Podstawy optyki i barwy Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Światło widzialne Przez światło widzialne rozumie się zakres falelektromagnetycnych od długościach od ok.

Bardziej szczegółowo

Kompresja Stratna i Bezstratna Przegląd Najważniejszych Formatów Graficznych

Kompresja Stratna i Bezstratna Przegląd Najważniejszych Formatów Graficznych Kompresja Stratna i Bezstratna Przegląd Najważniejszych Formatów Graficznych Idea Kompresji Kompresja danych - polega na zmianie sposobu zapisu informacji w taki sposób, aby zmniejszyć redundancję czyli

Bardziej szczegółowo

Multimedia i grafika komputerowa

Multimedia i grafika komputerowa Część pierwsza Grafika komputerowa wprowadzenie Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów nie zastąpi

Bardziej szczegółowo

Kolor w grafice komputerowej. Światło i barwa

Kolor w grafice komputerowej. Światło i barwa Kolor w grafice komputerowej Światło i barwa Światło Spektrum światła białego: 400nm 700nm fiolet - niebieski - cyan - zielony - żółty - pomarańczowy - czerwony Światło białe składa się ze wszystkich długości

Bardziej szczegółowo

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych Stworzony obraz, czy to w grafice wektorowej czy to w rastrowej, można i należy zapisać w pliku. Istnieje wiele różnych formatów plików, które mogą być wykorzystane do tego celu.

Bardziej szczegółowo

A3 (29,7 42,0) A4 (21,0 29,7) A5 (14,8 20,1) A6 (10,5 14,8) tylko monitor

A3 (29,7 42,0) A4 (21,0 29,7) A5 (14,8 20,1) A6 (10,5 14,8) tylko monitor O rozdzielczości i przeznaczeniu zdjęć słów kilka Często po wykonaniu zdjęć zastanawiamy się nad tym, w jakiej postaci będziemy je przechowywać i prezentować. Czy ograniczymy się tylko do przeglądania

Bardziej szczegółowo

Teoria koloru Co to jest?

Teoria koloru Co to jest? Teoria koloru Teoria koloru Co to jest? Dział wiedzy zajmujący się powstawaniem u człowieka wrażeń barwnych oraz teoretycznymi i praktycznymi aspektami czynników zewnętrznych biorących udział w procesie

Bardziej szczegółowo

1. Reprezentacja obrazu w komputerze

1. Reprezentacja obrazu w komputerze 1. Reprezentacja obrazu w komputerze Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. zna podstawowe rodzaje plików graficznych, potrafi podać ich krótki opis oraz ich zastosowanie, 2. umie obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne

Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne Wykorzystane materiały: R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wyd. FPT, Kraków, 1997 A. Przelaskowski, Techniki Multimedialne,

Bardziej szczegółowo

Jaki kolor widzisz? Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw dopełniających. Zastosowanie/Słowa kluczowe

Jaki kolor widzisz? Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw dopełniających. Zastosowanie/Słowa kluczowe 1 Jaki kolor widzisz? Abstrakt Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw Zastosowanie/Słowa kluczowe wzrok, zmysły, barwy, czopki, pręciki, barwy dopełniające, światło

Bardziej szczegółowo

Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium)

Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium) GIMP Grafika rastrowa Zjazd 1 Prowadzący: mgr Agnieszka Paradzińska 17 listopad 2013 Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium) Przed przystąpieniem do omawiania cyfrowego przetwarzania obrazów niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Formaty plików graficznych

GRAFIKA. Formaty plików graficznych GRAFIKA Formaty plików graficznych Pliki graficzne Ilustracje mogą być pamiętane jako pliki graficzne o różnych formatach. Można wyróżnić formaty, służące do pamiętania bitmap, akceptowane przez większość

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa Wybrane definicje. Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie apw@up.krakow.

Grafika Komputerowa Wybrane definicje. Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie apw@up.krakow. Grafika Komputerowa Wybrane definicje Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie apw@up.krakow.pl Spis pojęć Grafika komputerowa Grafika wektorowa Grafika rastrowa

Bardziej szczegółowo

Kolorowy świat Obraz analogowy tonalność Obraz cyfrowy Pojęcia: głębia bitowa bpp bits per pixels RGB Rozdzielczość ppi pixels per inch Bitmapa

Kolorowy świat Obraz analogowy tonalność Obraz cyfrowy Pojęcia: głębia bitowa bpp bits per pixels RGB Rozdzielczość ppi pixels per inch Bitmapa Kolorowy świat Obraz analogowy Cecha charakterystyczną jest tonalność czyli występowanie tego samego kolorów rożnych nasyceniach i jasnościach. Tonalność odwzorowują punkty rastrowe, które mogą mieć rożną

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013 1.1. Logotyp wersja podstawowa Logotyp jest głównym elementem tożsamosci wizualnej. Logotyp to forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Modele i przestrzenie koloru

Modele i przestrzenie koloru Modele i przestrzenie koloru Pantone - międzynarodowy standard identyfikacji kolorów do celów przemysłowych (w tym poligraficznych) opracowany i aktualizowany przez amerykańską firmę Pantone Inc. System

Bardziej szczegółowo

nich ma swój własny niezaleŝny od innego kolor. Matrycę takich punktów nazywamy mapą bitową lub rastrem.

nich ma swój własny niezaleŝny od innego kolor. Matrycę takich punktów nazywamy mapą bitową lub rastrem. Podstawowe pojęcia Grafika Komputerowa Zajęcia 12-1313 Reprezentacja obrazu w komputerze Reprezentacja obrazu w komputerze jest bezpośrednio związana ze sposobem działania urządzeń wyjściowych a dokładniej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Wykład V

Podstawy Informatyki Wykład V Nie wytaczaj armaty by zabić komara Podstawy Informatyki Wykład V Grafika rastrowa Paint Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Wprowadzenie - grafika rastrowa Grafika komputerowa tworzenie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Temat: Przekształcanie fotografii cyfrowej w grafikę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po soczewkach

Przewodnik po soczewkach Przewodnik po soczewkach 1. Wchodzimy w program Corel Draw 11 następnie klikamy Plik /Nowy => Nowy Rysunek. Następnie wchodzi w Okno/Okno dokowane /Teczka podręczna/ Przeglądaj/i wybieramy plik w którym

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. IX

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. IX Pracownia komputerowa Dariusz Wardecki, wyk. IX Powtórzenie Ile bajtów zawiera tekst (ASCII)? Pracownia komputerowa!! jest najciekawsza! Kod ASCII Reprezentacje znaków Strony kodowe Standardy ISO-8859

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O GRAFICE KOMPUTEROWEJ

KILKA SŁÓW O GRAFICE KOMPUTEROWEJ KILKA SŁÓW O GRAFICE KOMPUTEROWEJ Paweł Kędzierski Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Streszczenie Każdy pasjonat poświęca wiele uwagi zachodzącym zmianom, ale nie każdy zdaje

Bardziej szczegółowo

Marcin Wilczewski Politechnika Gdańska, 2013/14

Marcin Wilczewski Politechnika Gdańska, 2013/14 Algorytmy graficzne Marcin Wilczewski Politechnika Gdańska, 213/14 1 Zagadnienia, wykład, laboratorium Wykład: Światło i barwa. Modele barw. Charakterystyki obrazu. Reprezentacja i opis. Kwantyzacja skalarna

Bardziej szczegółowo

Rodzaje plików. Podstawowe definicje.

Rodzaje plików. Podstawowe definicje. Rodzaje plików. Podstawowe definicje. Mariusz Tokarski Zagadnienia Zarządzanie plikami w systemie Windows Definicja pliku Opcje folderów Programy domyślne Współdzielenie plików przez programy Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania grafiki komputerowej

Zastosowania grafiki komputerowej dr inż. Piotr Suchomski dr inż. Piotr Odya Zastosowania grafiki komputerowej Interfejsy użytkownika; Graficzna prezentacja danych; Kartografia; Obrazy medyczne; Kreślenie i projektowanie wspomagane komputerowo

Bardziej szczegółowo

Kompresja bezstratna

Kompresja bezstratna Dawid Twardowski Wrocław, dnia 27 marca 2009 Kompresja bezstratna 1. Kompresja bezstratna plików graficznych Nieskompresowany plik graficzny TIFF poddajemy bezstratnej na trzech różnych programach: GIMP

Bardziej szczegółowo

Fotometria i kolorymetria

Fotometria i kolorymetria 12. (współrzędne i składowe trójchromatyczne promieniowania monochromatycznego; układ bodźców fizycznych RGB; krzywa barw widmowych; układ barw CIE 1931 (XYZ); alychne; układy CMY i CMYK). http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr?: Podstawy grafiki komputerowej Jak widzi człowiek?

Ćwiczenie nr?: Podstawy grafiki komputerowej Jak widzi człowiek? Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Ćwiczenie nr?: Podstawy grafiki komputerowej Jak widzi człowiek? Zanim zobaczymy obraz, przechodzi on przez wiele różnych części oka, a następnie nerwami

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7 Dzień dobry BARWA ŚWIATŁA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki Co to jest światło? Światło to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania na teście teoretycznym

Przykładowe pytania na teście teoretycznym Przykładowe pytania na teście teoretycznym Przedmiot: Informatyka I Rok akademicki: 2014/2015 Semestr : zimowy Studia: I / Z W grafice wektorowej obraz reprezentowany jest: przez piksele przez obiekty

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Grafiki Komputerowej Przekształcenia na modelach barw

Laboratorium Grafiki Komputerowej Przekształcenia na modelach barw Laboratorium rafiki Komputerowej Przekształcenia na modelach barw mgr inż. Piotr Stera Politechnika Śląska liwice 2004 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi modelami barw stosowanymi

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Akcelerator 3D Potok graficzny

Plan wykładu. Akcelerator 3D Potok graficzny Plan wykładu Akcelerator 3D Potok graficzny Akcelerator 3D W 1996 r. opracowana została specjalna karta rozszerzeń o nazwie marketingowej Voodoo, którą z racji wspomagania procesu generowania grafiki 3D

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Grupa IZ06TC01, Zespół 3 PRZETWARZANIE OBRAZÓW Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 5 Temat: Modelowanie koloru, kompresja obrazów,

Bardziej szczegółowo

Zmysły. Wzrok 250 000 000. Węch 40 000 000. Dotyk 2 500 000. Smak 1 000 000. Słuch 25 000. Równowaga?

Zmysły. Wzrok 250 000 000. Węch 40 000 000. Dotyk 2 500 000. Smak 1 000 000. Słuch 25 000. Równowaga? Zmysły Rodzaj zmysłu Liczba receptorów Wzrok 250 000 000 Węch 40 000 000 Dotyk 2 500 000 Smak 1 000 000 Słuch 25 000 Równowaga? Fale elektromagnetyczne Wzrok Informacje kształt zbliżony do podstawowych

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania skanera

Budowa i zasada działania skanera Budowa i zasada działania skanera Skaner Skaner urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej).

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Adam Wojciechowski

Grafika komputerowa. Adam Wojciechowski Grafika komputerowa Adam Wojciechowski Grafika komputerowa Grafika komputerowa podstawowe pojęcia i zastosowania Grafika komputerowa - definicja Grafika komputerowa -dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki komputerowej

Podstawy grafiki komputerowej Podstawy grafiki komputerowej Krzysztof Gracki K.Gracki@ii.pw.edu.pl tel. (22) 6605031 Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej 2 Sprawy organizacyjne Krzysztof Gracki k.gracki@ii.pw.edu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa Wykład 11 Barwa czy kolor?

Grafika komputerowa Wykład 11 Barwa czy kolor? Grafika komputerowa Wykład 11 czy kolor? Instytut Informatyki i Automatyki Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 2 0 0 9 Spis treści Spis treści 1 2 3 Mieszanie addytywne barw

Bardziej szczegółowo