WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS"

Transkrypt

1 WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS

2 1 Jesteśmy specjalistami

3 Jesteśmy specjalistami w pozyskiwaniu bezzwrotnych i preferencyjnych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł publicznych. Efekty naszej pracy pokazują liczby. Do połowy 2007 roku zrealizowaliśmy ponad 150 zadań konsultacyjnych, których łączna wartość przekracza 2,3 mld PLN. Naszym celem jest pozyskiwanie kapitału na finansowanie planów inwestycyjnych, które pozwolą podmiotom rozwijać się sprawniej i szybciej. 2

4 Cadbury Wedel Sp. z o.o. rekomenduje ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. jako kompetentnego i profesjonalnego partnera współpracy, świadczącego usługi na najwyższym poziomie. Andrzej Pałasz, Członek Zarządu Cadbury Polska Sp. z o.o. Marek Konecki, Kierownik Projektu Cadbury Wedel Sp. z o.o. 3

5 Zakres świadczonych usług I. Pozyskiwanie dotacji na: zakup lub przejęcie przedsiębiorstwa założenie nowego przedsiębiorstwa modernizację zakładu produkcyjnego budowę nowego zakładu produkcyjnego zakup lub modernizację maszyn i urządzeń inwestycje w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii inwestycje jednostek samorządowych szkolenia II. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w szczególności: opracowanie pełnej dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla oferentów zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych oraz wymogami Unii Europejskiej przygotowanie Specyfikacji Technicznej zamówienia przygotowanie ogłoszeń do Urzędu Zamówień Publicznych oraz dla mediów lokalnych uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej aż do momentu podpisania umowy z Oferentem III. Przygotowywanie dokumentacji dla inwestycji zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Przygotowanie dokumentacji obejmuje skompletowanie dokumentów prawnych i finansowych, w tym biznes planu, niezbędnych do przedstawienia kompletnej oferty. Dokumentacja jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Rokowań w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. IV. Opracowywanie analiz branżowych Opracowywanie i przygotowywanie analiz obejmuje badanie danej branży lub poszczególnych sektorów, przy uwzględnieniu kierunków rozwoju, a także koniunktury i globalnej sytuacji ekonomicznej. Analiza ma na celu pomoc w procesie podejmowania decyzji strategicznych oraz pokazanie trendów i szans rozwoju danej branży. V. Opracowywanie strategii długofalowego wykorzystywania dotacji jako formy finansowania inwestycji Przygotowanie strategii długofalowego wykorzystywania dotacji oparte jest na starannej analizie planów inwestycyjnych podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, przy uwzględnieniu środków pochodzących z dotacji jako kapitału inwestycyjnego. Opracowanie stanowi kompendium informacji dla kadry zarządzającej niezbędnych w procesie podejmowania strategicznych decyzji. 4

6 Polskie Linie Lotnicze LOT SA Według innych W obliczu otwartego nieba po wejściu Polski do Unii Europejskiej PLL LOT SA stanęły przed koniecznością podniesienia konkurencyjności usług. W tym celu Zarząd zaplanował szkolenia dla pracowników na wszystkich szczeblach. Problem polegał na konieczności jednoczesnego przeszkolenia dużej liczby osób, co przekraczało możliwości jednej firmy szkoleniowej. PROGRES Sp. z o.o. Przedmiotem dotychczasowej działalności PROGRES Sp. z o.o., należącego do młodych ludzi, był handel stalą. Przedsiębiorstwo zaplanowało rozszerzenie działalności o produkcję szkła. Przedmiotem inwestycji miał być zakup jednej maszyny. Gmina Żarów Gmina Żarów zaplanowała budowę hali sportowej dla młodzieży oraz mieszkańców. W budżecie zabrakło pieniędzy na ten cel. M-Plus Sp. z o.o. M-Plus Sp. z o.o. planował uruchomienie elektrociepłowni wykorzystującej biomasę jako odnawialne źródło energii. Udziałowcy osoby fizyczne dysponowali minimalnym kapitałem zakładowym. Brak finansowania uniemożliwiał ubieganie się o dotację. 5

7 Polskie Linie Lotnicze LOT SA Według ABBEYS Aby skutecznie sfinansować szkolenia dla 2-tysięcznej załogi PLL LOT SA, ABBEYS zaproponował utworzenie konsorcjum. W jego skład weszły cztery firmy szkoleniowe wyłonione w drodze konkursu. Jednocześnie zadbaliśmy o zgodność programu szkoleń z Europejską Strategią Zatrudnienia. Zakres szkoleń dotyczył rozwoju kompetencji menadżerskich, umiejętności sprzedażowych, komunikacji oraz obsługi klienta. Wartość dofinansowania: PLN PROGRES Sp. z o.o. Podczas spotkania z właścicielami poznaliśmy długoterminowe plany inwestycyjne budowy huty szkła. Inwestycja była odkładana do czasu zgromadzenia odpowiednich środków finansowych. Doradziliśmy ubieganie się już dziś o dofinansowanie nie tylko zakupu pojedynczej maszyny, ale budowy całego zakładu. Pozyskana dotacja gwarantowała znacznie szybszy rozwój PROGRES Sp. z o.o. Wartość dofinansowania: PLN Gmina Żarów Mocną stroną przedsięwzięcia wychwyconą przez ABBEYS była lokalizacja w województwie dolnośląskim. Umożliwiło to wykorzystanie środków przeznaczonych na inwestycje samorządowe zlokalizowane na polskoniemieckim pograniczu. Dzięki doradztwu ABBEYS hala sportowa stała się centrum rozwoju społecznogospodarczego. Nastąpiło zacieśnienie polsko-niemieckich stosunków dobrosąsiedzkich, wzajemne poznanie kultur, języka oraz historii obu regionów, a także promocja zdrowego stylu życia. Wartość dofinansowania: PLN M-Plus Sp. z o.o. Rozwiązaniem problemu stała się zmiana struktury udziałów spółki. Ważną kwestią było też przedstawienie inwestycji jako realizującej założenia europejskiej polityki energetycznej. Mocni finansowo oraz doświadczeni udziałowcy osoby prawne stanowili gwarancję płynnej realizacji inwestycji. Wartość dofinansowania: PLN 6

8 Według innych Delta-Bis S.J. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo Delta-Bis S.J. planowało zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji granulatu. Inwestycja nie wiązała się ze wzrostem zatrudnienia, co znacznie zmniejszało szanse na pozyskanie dotacji. Junget Sp. z o.o. Junget Sp. z o.o. to producent maszyn dla przemysłu drzewnego i budowlanego. Duże zapotrzebowanie na te produkty wpłynęło na decyzję o budowie nowego zakładu. Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. postanowił wybudować własny zakład produkcji kosmetyków. Przedsiębiorstwo nie planowało zakupu nowoczesnych maszyn. Szanse na pozyskanie dotacji były niewielkie, ponieważ Unia Europejska promuje innowacyjność. Qumak-Sekom SA Zarząd Qumak-Sekom SA, spółki działającej w branży IT, zaplanował szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz pracowników. Brak pełnej wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych istniejących w przedsiębiorstwie uniemożliwiał ubieganie się o dotację. 7

9 Według ABBEYS Delta-Bis S.J. Zaproponowaliśmy wykorzystanie środków przeznaczonych wyłącznie dla najnowszych technologii w skali światowej. Jednocześnie zamiast zakupu doradziliśmy opracowanie własnej, innowacyjnej technologii produkcji. Stało się to możliwe przy współpracy z Politechniką Częstochowską. Pozytywne doświadczenia skłoniły Delta-Bis S.J. do ubiegania się o dofinansowanie kolejnych inwestycji. Wartość dofinansowania: PLN Junget Sp. z o.o. Postanowiliśmy wykorzystać mocną stronę inwestycji: lokalizację w parku przemysłowym. Położyliśmy na to szczególny nacisk, ponieważ Unia Europejska wspiera rozwiązania skupiające przemysł w jednym miejscu. W efekcie Junget Sp. z o.o. pozyskał dotację i wybudował nowoczesny zakład produkcyjny. Wartość dofinansowania: PLN Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. Przekonaliśmy klienta, że nowoczesność jest niezbędna przy ubieganiu się o dotację. Doradziliśmy nawiązanie współpracy z jednostką naukową, która pomogła w doborze najnowszych maszyn i urządzeń do produkcji kosmetyków. Elastyczne podejście Zarządu do propozycji zmian zaowocowało środkami na realizację inwestycji. Wartość dofinansowania: PLN Qumak-Sekom SA Uczestnicy szkoleń zostali wybrani w dwuetapowym procesie rekrutacyjnym. Szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych spółki określiła wymagany poziom kompetencji pracowników. Takie działania pozwoliły na przygotowanie szytych na miarę programów szkoleń. W trakcie realizacji projektu szkoleniowego spółka z sukcesem zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w sierpniu 2006 roku. Wartość dofinansowania: PLN 8

10 Wysokie kompetencje, zaangażowanie oraz profesjonalizm ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. jest naszym głównym doradcą w zakresie pozyskania źródeł finansowania inwestycji ze środków publicznych oraz z bezzwrotnych środków Unii Europejskiej. Tomasz Pieniążek, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA ( ) jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani dużym wkładem wniesionym w dokumentację aplikacyjną naszej nowej spółki produkcyjnej Cabinplant Sp. z o.o., zlokalizowanej w Kątach Wrocławskich. Rezultat okazał się być wielce satysfakcjonujący. Ralf Astrup, Dyrektor Zarządzający Cabinplant Sp. z o.o. GMM Polska Sp. z o.o. poleca ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. jako profesjonalnego i kompetentnego doradcę w zakresie pozyskiwania bezzwrotnego finansowania inwestycji, przedstawiającego skuteczne rozwiązania oraz dbającego o wizerunek klienta. Janusz Kacprzak, Dyrektor GMM Polska Sp. z o.o. Wysoko cenimy kompetencje i fachowość ABBEYS. Uważamy, że nasza współpraca przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstw obsługiwanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Marko Walde, Zastępca Dyrektora Generalnego Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Marcin Kaiser, Menedżer Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa 9

11 Polskie Linie Lotnicze LOT SA rekomendują ABBEYS EDF Sp. z o.o., jako profesjonalnego i godnego polecenia partnera wyróżniającego się najwyższą jakością usług oraz stosowaniem się do zasad etyki na polu doradztwa finansowego. Andrzej Wysocki, Członek Zarządu PLL LOT SA 10

12 ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Stratos Office Center, ul. Ks. I. J. Skorupki 5, V p., PL Warszawa tel fax

13 OTHER WAY ABBEYS WAY

14 1 We are experts

15 We are experts in acquiring non-refundable and preferential financial support from the budget of the European Union and other public sources. Results of our efforts are reflected with figures. By the middle of 2007 we have had carried out over 150 consulting projects with a total value exceeding PLN 2.3 billion. Our objective is to acquire funds designated for financing investment projects, which will enable more effective and rapid development of enterprises. 2

16 Cadbury Wedel Sp. z o.o. recommends ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. as a competent and professional cooperation partner providing services of the highest level. Andrzej Pałasz, Member of the Executive Board Cadbury Polska Sp. z o.o. Marek Konecki, Project Manager Cadbury Wedel Sp. z o.o. 3

17 Scope of services I. Acquiring subsidies for: purchase or acquisition of an enterprise foundation of a new enterprise modernization of a production facility construction of a new production facility purchase or modernization of machines and equipment investments in terms of environmental protection, including renewable energy sources investments of self-government entities trainings II. Preparing tender documentation, in particular: drafting full tender documentation for bidders, including Specification of Essential Terms of the Contract (SETC) with appendices conforming with the Act on public procurement and requirements of the European Union drafting Technical Specification of an order preparing notices for the Public Procurement Office (UZP) and local media participation in the works of Tender Commission until the moment of signing a contract with the Bidder III. Preparing documentation for investments located in a Special Economic Zone Preparing documentation includes collecting all legal and financial documents, including business plans, which are essential for submitting a complete offer. Documentation conforms with Specification of Essential Terms of Negotiations in relation to obtaining a permit for running business activity in the Special Economic Zone. IV. Drafting sector analyses Drafting and preparing analyses includes analysis of a given sector, including indication of development directions, as well as describing trends and global economic situation. Analyses aim at assisting in terms of taking strategic decisions and indicating trends and development opportunities of a particular sector. V. Drafting long-term strategies in terms of using subsidies as a form of financing investments Drafting long-term strategies of using subsidies is based on diligent analysis of investment plans of an entity applying for subsidies, while funds from subsidies are regarded as investment capital. The report is a compendium of information for executives, essential in the process of taking strategic decisions. 4

18 Polskie Linie Lotnicze LOT SA Other way Following Poland s accession to the European Union and facing stipulations of the open skies treaty, PLL LOT SA was obliged to boost competitiveness of its services. To carry out this plan the Management board planned trainings of all employees. The main problem was related to the necessity of training a large number of persons at the same time, which surpassed the capabilities of a single training company. PROGRES Sp. z o.o. Scope of hitherto activities of PROGRES Sp. z o.o., an enterprise owned by young persons, encompassed trading with steel. The company planned to supplement its activities with production of glass. The investment project included purchasing one machine. Żarów commune Żarów planned to construct a sports center for students and local residents. Budget of the commune was short of funds for this purpose. M-Plus Sp. z o.o. M-Plus Sp. z o.o. planned to construct a combined heating and power plant using biomass as a renewable source of energy. Shareholders individuals had a small amount of capital at their disposal. Lack of financing did not allow the company to apply for subsidies. 5

19 Polskie Linie Lotnicze LOT SA ABBEYS way To effectively finance the training of 2,000 persons from the staff of PLL LOT SA, ABBEYS proposed to set up a consortium. It was comprised of four training companies appointed via a contest. At the same time we ensured the conformity of the training program with the European Employment Strategy. Scope of the training was related to developing managerial competencies of company s employees, their selling skills, communication and customer service abilities. Value of the subsidy: PLN 4,139,488 PROGRES Sp. z o.o. During a meeting with the owners, we were familiarized with ambitious, long-term investment plan construction of a glassworks. The investment was postponed until sufficient funds were collected. We advised applying for subsidies not only for purchasing a single machine, but funds for constructing the whole plant. The gained subsidy guaranteed much faster development of PROGRES Sp. z o.o. Value of the subsidy: PLN 4,920,987 Żarów commune An advantage of the undertaking noticed by ABBEYS was its location: in the voivodship of Lower Silesia. This enabled using financial means designated for investments of local governments at the Polish-German border. Thanks to consulting services of ABBEYS the sports center became the center of socio-economic development. Polish-German neighbor relations were tightened, local societies learnt more about culture, language and history of both regions, as well as healthy life was promoted. Value of the subsidy: PLN 3,750,000 M-Plus Sp. z o.o. The problem was solved by changing the shareholder structure in the company. Financially strong and experienced shareholders legal entities guaranteed smooth execution of the investment. Another important issue was to present the investment as a project fulfilling foundations of the European energy policy. Value of the subsidy: PLN 6,612,281 6

20 Other way Delta-Bis S.J. Dynamically developing enterprise Delta-Bis S.J. planned purchasing modern machines and equipment for producing granulate. The investment was not related to increasing employment, which ruled out the possibility of applying for subsidies. Junget Sp. z o.o. Junget Sp. z o.o. is a producer of machines for woodworking and construction industries. Strong demand for these products influenced decision of the Management Board to construct a new plant. Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. decided to construct its own cosmetics production facility. The enterprise did not plan to purchase modern equipment. Odds of receiving subsidies were very low, as the European Union promotes innovativeness. Qumak-Sekom SA The board of directors of Qumak-Sekom SA, a company operating in the IT sector, planned to train managerial staff and employees. Lack of full awareness of training needs in the enterprise did not allow the company to apply for subsidies. 7

21 ABBEYS way Delta-Bis S.J. We proposed using funds designated solely for technologies, which would be the most modern on an international scale. At the same time instead of purchasing machines we advised to come up with a proprietary, innovative technology of production. This was possible due to cooperation with the Technical University of Częstochowa. Positive results encouraged Delta-Bis S.J. to apply for subsidies for the further investments. Value of the subsidy: PLN 6,748,000 Junget Sp. z o.o. We decided to make use of an advantage of the investment: location in the industrial park zone. We put particular stress on this issue, as the European Union supports ventures grouping industry at one place. As a result Junget Sp. z o.o. acquired subsidy and constructed a modern production facility. Value of the subsidy: PLN 1,980,717 Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. We convinced the client that modernity is essential while applying for subsidies. We advised the client to establish cooperation with an R&D unit, which helped to shortlist the most modern machines and equipment for producing cosmetics. Flexible approach of the Management Board to proposed changes resulted with success in applying for funds for the execution of the investment. Value of the subsidy: PLN 2,746,250 Qumak-Sekom SA Participants of the training were chosen in a two-stage recruitment process. Detailed analysis of training needs of the company defined the required scope of competences of employees. These efforts allowed preparing tailor-made training programs. During the implementation of the training project the company successfully debuted on the Warsaw Stock Exchange in August Value of the subsidy: PLN 764,206 8

22 The high competences, commitment and professionalism ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. is our main advisor in the area of acquiring investment financing from public sources and non-returnable funds of the European Union. Tomasz Pieniążek, Member of the Executive Board, Financial Director Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA ( ) we are very pleased with the big effort put into our application for grant, for our new Polish manufacturing company Cabinplant Sp. z o.o., situated in Kąty Wrocławskie. The outcome of this application has been very satisfactory. Ralf Astrup, Managing Director Cabinplant Sp. z o.o. GMM Polska Sp. z o.o. recommends ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. as a professional and competent advisor in the area of acquiring non-returnable investment financing, introducing effective solutions and taking care of the client s image. Janusz Kacprzak, Director GMM Polska Sp. z o.o. We rate highly the competences and professionalism of ABBEYS. We believe that our cooperation contributes to the success of the companies serviced by the Polish-German Industrial and Commercial Chamber. Marko Walde, Vice director-general Polish-German Industrial and Commercial Chamber Marcin Kaiser, Manager Polish-German Industrial and Commercial Chamber 9

23 Polish Airlines PLL LOT SA recommend ABBEYS EDF Sp. z o.o., as a professional and outstanding partner with the highest quality of services and applying ethical rules of conduct in the field of financial advisory services. Andrzej Wysocki, Member of the Executive Board PLL LOT SA 10

24 ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Stratos Office Center, ul. Ks. I. J. Skorupki 5, V p., PL Warszawa tel fax

25 DER ANDERE WEG ABBEYS WEG

26 1 Wir sind Spezialisten

27 Wir spezialisieren uns in der Beschaffung von nicht rückzahlbaren und vergünstigten Fördermitteln aus dem Budget der Europäischen Union und aus den öffentlichen Quellen. Die Ergebnisse unserer Arbeit sind in den Zahlen bestätigt. Bis zur Mitte des Jahres 2007 haben wir über 150 Consultingaufgaben realisiert, deren Gesamtwert 2,3 Mld. PLN übersteigt. Unser Ziel ist es, das Kapital für die Finanzierung von Investitionsplänen zu gewinnen, dank denen die Unternehmen sich dynamischer und schneller entwickeln können. 2

28 Cadbury Wedel Sp. z o.o. empfehlt ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. als einen kompetenten und professionellen Zusammenarbeitspartner, der Dienstleistungen von höchstes Niveau bietet. Andrzej Pałasz, Vorstandsmitglied Cadbury Polska Sp. z o.o. Marek Konecki, Projektmanager Cadbury Wedel Sp. z o.o. 3

29 Dienstleistungsangebot I. Beschaffung von Zuschüssen für: Erwerb oder Übernahme eines Unternehmens Gründung eines neuen Unternehmens Modernisierung eines Produktionsbetriebs Bau eines neuen Produktionsbetriebs Erwerb bzw. Modernisierung von Maschinen und Anlagen Investitionen im Bereich des Umweltschutzes, darunter im Bereich der erneuerbaren Energiequellen Investitionen der Verwaltungseinheiten Schulungen II. Vorbereitung der Ausschreibungsdokumentation, insbesondere: Erarbeitung einer vollständigen Ausschreibungsdokumentation, darunter der Spezifikation der Wesentlichen Bestellungsbedingungen einschl. der Anlagen für die Anbieter gemäß dem Gesetz über öffentliche Ausschreibungen und den Anforderungen der Europäischen Union Vorbereitung der Technischen Spezifikation der Bestellung Vorbereitung der Anzeigen für das Amt für Öffentliche Ausschreibungen und in den lokalen Medien Teilnahme an den Arbeiten des Ausschreibungsausschusses bis zur Unterzeichung des Vertrags mit dem Anbieter III. Vorbereitung der Dokumentation für die in der Sonderwirtschaftszone lokalisierten Investitionen Die Vorbereitung der Dokumentation umfasst die Vervollständigung der rechtlichen und finanziellen Dokumenten, darunter des Businessplans, die zum Vorlegen eines vollständigen Angebots unentbehrlich sind. Die Dokumentation stimmt mit der Spezifikation der Wesentlichen Verhandlungsbedingungen zur Erlangung von Genehmigungen für die Führung einer Wirtschaftstätigkeit auf dem Gebiet einer Sonderwirtschaftszone überein. IV. Erarbeitung von Branchenanalysen Die Erarbeitung und Vorbereitung von Analysen umfasst die Untersuchung der jeweiligen Branche bzw. der einzelnen Sektoren, unter der Berücksichtigung von den Entwicklungsrichtungen, sowie der Konjunktur und der globalen Wirtschaftslage. Die Analyse hat zum Ziel, den Prozess des Treffens von den strategischen Entscheidungen zu unterstützen sowie die Entwicklungstrends und -chancen der jeweiligen Branche aufzuzeigen. V. Erarbeitung einer Strategie der langfristigen Verwendung von Zuschüssen als einer Form der Investitionsfinanzierung Die Vorbereitung der Strategie einer langfristigen Verwendung von Zuschüssen basiert auf einer detaillierten Analyse von Investitionsplänen des die Förderung beantragenden Subjekts, unter der Berücksichtigung der Mittel, deren der Zuschuss als ein Investitionskapital zugrunde liegt. Das Dokument bildet ein Kompendium von Informationen für das Management, die beim Treffen von strategischen Entscheidungen unentbehrlich sind. 4

30 Polskie Linie Lotnicze LOT SA Der andere Weg Nach dem EU-Beitritt Polens und angesichts des offenen Himmels stand die Fluggesellschaft PLL LOT SA vor der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Dienstleistungen zu steigern. Um dies zu erreichen, hat der Vorstand die Schulungen für die Mitarbeiter aller Ebenen geplant. Das Problem lag im Bedarf, gleichzeitig eine große Menge von Personen zu schulen, was die Möglichkeiten einer Schulungsfirma überstieg. PROGRES Sp. z o.o. Der Gegenstand der bisherigen Tätigkeit von dem Unternehmen PROGRES Sp. z o.o., das jungen Leuten gehört, war der Stahlvertrieb. Die Gesellschaft plante die Erweiterung ihrer Tätigkeit um die Glasherstellung. Der Gegenstand der Investition sollte die Beschaffung einer Maschine sein. Gemeinde Żarów Die Gemeinde Żarów hat den Bau einer Sporthalle für die Schüler und Einwohner geplant. Im Gemeindebudget mangelte an Geld für diesen Zweck. M-Plus Sp. z o.o. Die Firma M-Plus Sp. z o.o. hat die Inbetriebnahme eines Wärmekraftwerks geplant, der die Biomasse als eine erneuerbare Energiequelle verwendet. Die Gesellschafter natürliche Personen haben über ein minimales Kapital verfügt. Aufgrund der fehlenden Finanzierung war die Beantragung der Bezuschussung nicht möglich. 5

31 Polskie Linie Lotnicze LOT SA ABBEYS Weg Zur erfolgreichen Finanzierung der Schulungen für eine 2 Tausend Personen zählende Belegschaft der PLL LOT SA hat ABBEYS die Bildung eines Konsortiums vorgeschlagen. Es setzte sich aus vier Schulungsfirmen zusammen, die im Wege eines Wettbewerbs ausgewählt wurden. Gleichzeitig sorgten wir für die Übereinstimmung des Schulungsprogramms mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie. Der Umfang der Schulungen betraf die Entwicklung von Managementkompetenzen der Mitarbeiter der Gesellschaft, ihrer Verkaufsfertigkeiten, Kommunikation und Kundenbetreuung. Zuschusswert: PLN PROGRES Sp. z o.o. Im Meeting mit den Eigentümern haben wir die anspruchsvollen, langfristigen Investitionspläne bzgl. Bau einer Glashütte kennengelernt. Die Investition wurde jedoch verschoben, bis die notwendigen Finanzmittel gesammelt werden. Wir haben beraten, schon heute die Bezuschussung zum Erwerb von nicht nur einer einzelnen Maschine, sondern zum Bau des gesamten Betriebs zu beantragen. Der erschaffene Zuschuss garantierte wesentlich schnellere Entwicklung der Firma PROGRES Sp. z o.o. Gemeinde Żarów Zuschusswert: PLN Die Stärke des Vorhabens, die von ABBEYS bemerkt wurde, war seine Lage in der Woiwodschaft Niederschlesien. Dies ermöglichte die Verwendung der Mittel, die für die an der deutsch-polnischen Grenze lokalisierten Verwaltungsinvestitionen bestimmt waren. Dank der Beratung von ABBEYS wurde die Sporthalle zum Mittelpunkt der Sozial- und Wirtschaftsentwicklung. Es erfolgte auch die Vertiefung der deutsch-polnischen gutnachbarlichen Beziehungen, das gegenseitige Kennenlernen der Kulturen, der Sprache und der Geschichte beider Regionen sowie auch die Förderung eines gesunden Lebensstils. Zuschusswert: PLN M-Plus Sp. z o.o. Als Problemlösung erwies sich die Änderung der Anteilsstruktur in der Gesellschaft. Die finanziell starken und erfahrenen Gesellschafter juristische Personen sicherten eine reibungslose Realisierung der Investition. Eine wichtige Frage war es auch die Darstellung der Investition als solcher, die die Annahmen der europäischen Energiepolitik realisiert. Zuschusswert: PLN 6

32 Der andere Weg Delta-Bis S.J. Das sich dynamisch entwickelnde Unternehmen Delta-Bis S.J. hat eine Beschaffung von modernen Maschinen und Anlagen zur Herstellung vom Granulat geplant. Diese Investition war nicht mit der Erhöhung der Beschäftigung verbunden, was die Beschaffung von Förderung ausschloss. Junget Sp. z o.o. Junget Sp. z o.o. ist ein Hersteller von Maschinen für die Holz- und Bauindustrie. Ein großer Bedarf für diese Produkte beeinflusste die Entscheidung des Vorstands über den Bau eines neuen Produktionsbetriebs. Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. Die Firma Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. beschloss, einen eigenen Betrieb der Kosmetikherstellung zu errichten. Das Unternehmen plante die Beschaffung von modernen Maschinen nicht. Die Chancen für die Beschaffung eines Zuschusses waren gering, weil die Europäische Union die Innovation fördert. Qumak-Sekom SA Der Vorstand der IT-Branche agierende Gesellschaft Qumak-Sekom SA hat die Schulungen für das Management und Mitarbeiter geplant. Die vollständige Erkenntnis der im Unternehmen bestehenden Schulungsbedürfnisse war nicht vorhanden, deshalb war die Beantragung einer Bezuschussung nicht möglich. 7

33 ABBEYS Weg Delta-Bis S.J. Wir haben die Verwendung von den Mitteln vorgeschlagen, die ausschließlich für die weltweit modernsten Technologien bestimmt sind. Gleichzeitig haben wir beraten, anstelle des Erwerbs von Maschinen eine eigene innovative Herstellungstechnologie zu erarbeiten. Dies wurde möglich dank der Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule in Częstochowa. Die positiven Erfahrungen neigten die Firma Delta-Bis S.J. zur Beantragung der Zuschüsse für weitere Investitionen. Zuschusswert: PLN Junget Sp. z o.o. Wir haben beschlossen, die Stärke der Investition, d.h. ihre Lokalisierung im Industriepark, zu nutzen. Wir haben darauf einen besonderen Nachdruck gelegt, weil die Europäische Union die Lösungen unterstützt, in den die Industrie in einem Gebiet konzentriert ist. Dank dem hat die Firma Junget Sp. z o.o. einen Zuschuss bekommen und einen modernen Produktionsbetrieb errichtet. Zuschusswert: PLN Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. Wir haben den Kunden überzeugt, dass die Fortschrittlichkeit bei der Beantragung einer Förderung unentbehrlich ist. Wir haben ihm beraten, die Zusammenarbeit mit einer wissenschaftlichen Institution aufzunehmen, die bei der Wahl von neuesten Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Kosmetika geholfen hat. Eine flexible Herangehensweise des Vorstands an die Änderungsvorschläge hat in Mitteln für die Realisierung der Investition resultiert. Zuschusswert: PLN Qumak-Sekom SA Die Schulungsteilnehmer wurden in einem zweistufigen Rekrutierungsverfahren ausgewählt. Eine detaillierte Analyse der Schulungsbedürfnisse der Gesellschaft hat das erforderte Niveau der Mitarbeiterkompetenzen festgelegt. Diese Handlungen ermöglichten die Vorbereitung von zugeschnittenen Schulungsprogrammen. Im Laufe der Durchführung des Schulungsprojektes wurde die Gesellschaft erfolgreich an die Wertpapierbörse in Warschau im August 2006 eingeführt. Zuschusswert: PLN 8

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014

WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Projekt PRACTPLANT (nr projektu 0855.01.J2.2.280813.1.10) jest dofinansowany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CERTYFIKAT ISO 9001:2008 DEKRA Certification GmbH niniejszym potwierdza, Ŝe przedsiębiorstwo Ul. Budowlanych 54, PL / 45-124 Opole Obsługa księgowa ul. Budowlanych 54 PL 45-124 Opole - ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert.

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert. 1 Firma STALMET aus Strzelce Opolskie ist bereit, die Zusammenarbeit mit Firmen aus Deutschland als ihr Subunternehmer oder Hersteller ihrer Produkte aus Stahl, aufzunehmen. Wir sind an der Ausnutzung

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warszaw University of Technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Technical training services

Technical training services Technical training services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37865839.aspx Ekstern anbuds ID 276579-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Kowary, 19-20.05.2011 Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska Niederschlesisch-Sächsische

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego.

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Projektbezeichnung: Neue Zeiten Neue Gefahren gemeinsame Herausforderungen.

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.v. Kurfürstendamm 125 A D - 10711 Berlin

Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.v. Kurfürstendamm 125 A D - 10711 Berlin Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.v. Kurfürstendamm 125 A D - 10711 Berlin Tel.: 030-463 52 34; Fax: 030-463 84 16 E-Mail: info@dgaw.de www.dgaw.de The DGAW e.v. is a registered non-profit association

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu O nas / Über uns Firma założona w 1991 w Duisburgu, od roku 2001 we Frankfurt nad Odrą. Jesteśmy zespołem międzynarodowych doradców, trenerów i moderatorów

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Informacje ogólne - Allgemeine Informationen - General information Jesteśmy producentem szerokiej gamy kształtowników giętych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności własnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech i w Polsce. aspekty podatkowe, pułapki

Zakładanie działalności własnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech i w Polsce. aspekty podatkowe, pułapki Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Zakładanie działalności własnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech i w Polsce aspekty podatkowe, pułapki Jolanta

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A FD 300 Einbau-Anleitung Installation Instructions Instrukcja Montażu E1 Bauteile Components Części =Pilotventil Pilot valve Zawór pilotowy =3-Wege-Umschaltventil 3-Way manual selector Zawór przełączający

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Zdefiniowane potrzeby: Definierte Bedürfnisse: Koniecznośd promocji wymiany turystycznej między województwem lubuskim a Berlinem

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Partnership for success. the case of the common approach of City of Łódź and Polish Railways to development of the city center

Partnership for success. the case of the common approach of City of Łódź and Polish Railways to development of the city center Partnership for success the case of the common approach of City of Łódź and Polish Railways to development of the city center Background: Challenges faced and managed by the City of Łódź Analysis and evaluation

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY HISTORIA PLACÓWKI Geschichte der Schule 1 grudnia 1945 roku

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo