WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS"

Transkrypt

1 WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS

2 1 Jesteśmy specjalistami

3 Jesteśmy specjalistami w pozyskiwaniu bezzwrotnych i preferencyjnych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł publicznych. Efekty naszej pracy pokazują liczby. Do połowy 2007 roku zrealizowaliśmy ponad 150 zadań konsultacyjnych, których łączna wartość przekracza 2,3 mld PLN. Naszym celem jest pozyskiwanie kapitału na finansowanie planów inwestycyjnych, które pozwolą podmiotom rozwijać się sprawniej i szybciej. 2

4 Cadbury Wedel Sp. z o.o. rekomenduje ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. jako kompetentnego i profesjonalnego partnera współpracy, świadczącego usługi na najwyższym poziomie. Andrzej Pałasz, Członek Zarządu Cadbury Polska Sp. z o.o. Marek Konecki, Kierownik Projektu Cadbury Wedel Sp. z o.o. 3

5 Zakres świadczonych usług I. Pozyskiwanie dotacji na: zakup lub przejęcie przedsiębiorstwa założenie nowego przedsiębiorstwa modernizację zakładu produkcyjnego budowę nowego zakładu produkcyjnego zakup lub modernizację maszyn i urządzeń inwestycje w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii inwestycje jednostek samorządowych szkolenia II. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w szczególności: opracowanie pełnej dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla oferentów zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych oraz wymogami Unii Europejskiej przygotowanie Specyfikacji Technicznej zamówienia przygotowanie ogłoszeń do Urzędu Zamówień Publicznych oraz dla mediów lokalnych uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej aż do momentu podpisania umowy z Oferentem III. Przygotowywanie dokumentacji dla inwestycji zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Przygotowanie dokumentacji obejmuje skompletowanie dokumentów prawnych i finansowych, w tym biznes planu, niezbędnych do przedstawienia kompletnej oferty. Dokumentacja jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Rokowań w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. IV. Opracowywanie analiz branżowych Opracowywanie i przygotowywanie analiz obejmuje badanie danej branży lub poszczególnych sektorów, przy uwzględnieniu kierunków rozwoju, a także koniunktury i globalnej sytuacji ekonomicznej. Analiza ma na celu pomoc w procesie podejmowania decyzji strategicznych oraz pokazanie trendów i szans rozwoju danej branży. V. Opracowywanie strategii długofalowego wykorzystywania dotacji jako formy finansowania inwestycji Przygotowanie strategii długofalowego wykorzystywania dotacji oparte jest na starannej analizie planów inwestycyjnych podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, przy uwzględnieniu środków pochodzących z dotacji jako kapitału inwestycyjnego. Opracowanie stanowi kompendium informacji dla kadry zarządzającej niezbędnych w procesie podejmowania strategicznych decyzji. 4

6 Polskie Linie Lotnicze LOT SA Według innych W obliczu otwartego nieba po wejściu Polski do Unii Europejskiej PLL LOT SA stanęły przed koniecznością podniesienia konkurencyjności usług. W tym celu Zarząd zaplanował szkolenia dla pracowników na wszystkich szczeblach. Problem polegał na konieczności jednoczesnego przeszkolenia dużej liczby osób, co przekraczało możliwości jednej firmy szkoleniowej. PROGRES Sp. z o.o. Przedmiotem dotychczasowej działalności PROGRES Sp. z o.o., należącego do młodych ludzi, był handel stalą. Przedsiębiorstwo zaplanowało rozszerzenie działalności o produkcję szkła. Przedmiotem inwestycji miał być zakup jednej maszyny. Gmina Żarów Gmina Żarów zaplanowała budowę hali sportowej dla młodzieży oraz mieszkańców. W budżecie zabrakło pieniędzy na ten cel. M-Plus Sp. z o.o. M-Plus Sp. z o.o. planował uruchomienie elektrociepłowni wykorzystującej biomasę jako odnawialne źródło energii. Udziałowcy osoby fizyczne dysponowali minimalnym kapitałem zakładowym. Brak finansowania uniemożliwiał ubieganie się o dotację. 5

7 Polskie Linie Lotnicze LOT SA Według ABBEYS Aby skutecznie sfinansować szkolenia dla 2-tysięcznej załogi PLL LOT SA, ABBEYS zaproponował utworzenie konsorcjum. W jego skład weszły cztery firmy szkoleniowe wyłonione w drodze konkursu. Jednocześnie zadbaliśmy o zgodność programu szkoleń z Europejską Strategią Zatrudnienia. Zakres szkoleń dotyczył rozwoju kompetencji menadżerskich, umiejętności sprzedażowych, komunikacji oraz obsługi klienta. Wartość dofinansowania: PLN PROGRES Sp. z o.o. Podczas spotkania z właścicielami poznaliśmy długoterminowe plany inwestycyjne budowy huty szkła. Inwestycja była odkładana do czasu zgromadzenia odpowiednich środków finansowych. Doradziliśmy ubieganie się już dziś o dofinansowanie nie tylko zakupu pojedynczej maszyny, ale budowy całego zakładu. Pozyskana dotacja gwarantowała znacznie szybszy rozwój PROGRES Sp. z o.o. Wartość dofinansowania: PLN Gmina Żarów Mocną stroną przedsięwzięcia wychwyconą przez ABBEYS była lokalizacja w województwie dolnośląskim. Umożliwiło to wykorzystanie środków przeznaczonych na inwestycje samorządowe zlokalizowane na polskoniemieckim pograniczu. Dzięki doradztwu ABBEYS hala sportowa stała się centrum rozwoju społecznogospodarczego. Nastąpiło zacieśnienie polsko-niemieckich stosunków dobrosąsiedzkich, wzajemne poznanie kultur, języka oraz historii obu regionów, a także promocja zdrowego stylu życia. Wartość dofinansowania: PLN M-Plus Sp. z o.o. Rozwiązaniem problemu stała się zmiana struktury udziałów spółki. Ważną kwestią było też przedstawienie inwestycji jako realizującej założenia europejskiej polityki energetycznej. Mocni finansowo oraz doświadczeni udziałowcy osoby prawne stanowili gwarancję płynnej realizacji inwestycji. Wartość dofinansowania: PLN 6

8 Według innych Delta-Bis S.J. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo Delta-Bis S.J. planowało zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji granulatu. Inwestycja nie wiązała się ze wzrostem zatrudnienia, co znacznie zmniejszało szanse na pozyskanie dotacji. Junget Sp. z o.o. Junget Sp. z o.o. to producent maszyn dla przemysłu drzewnego i budowlanego. Duże zapotrzebowanie na te produkty wpłynęło na decyzję o budowie nowego zakładu. Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. postanowił wybudować własny zakład produkcji kosmetyków. Przedsiębiorstwo nie planowało zakupu nowoczesnych maszyn. Szanse na pozyskanie dotacji były niewielkie, ponieważ Unia Europejska promuje innowacyjność. Qumak-Sekom SA Zarząd Qumak-Sekom SA, spółki działającej w branży IT, zaplanował szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz pracowników. Brak pełnej wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych istniejących w przedsiębiorstwie uniemożliwiał ubieganie się o dotację. 7

9 Według ABBEYS Delta-Bis S.J. Zaproponowaliśmy wykorzystanie środków przeznaczonych wyłącznie dla najnowszych technologii w skali światowej. Jednocześnie zamiast zakupu doradziliśmy opracowanie własnej, innowacyjnej technologii produkcji. Stało się to możliwe przy współpracy z Politechniką Częstochowską. Pozytywne doświadczenia skłoniły Delta-Bis S.J. do ubiegania się o dofinansowanie kolejnych inwestycji. Wartość dofinansowania: PLN Junget Sp. z o.o. Postanowiliśmy wykorzystać mocną stronę inwestycji: lokalizację w parku przemysłowym. Położyliśmy na to szczególny nacisk, ponieważ Unia Europejska wspiera rozwiązania skupiające przemysł w jednym miejscu. W efekcie Junget Sp. z o.o. pozyskał dotację i wybudował nowoczesny zakład produkcyjny. Wartość dofinansowania: PLN Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. Przekonaliśmy klienta, że nowoczesność jest niezbędna przy ubieganiu się o dotację. Doradziliśmy nawiązanie współpracy z jednostką naukową, która pomogła w doborze najnowszych maszyn i urządzeń do produkcji kosmetyków. Elastyczne podejście Zarządu do propozycji zmian zaowocowało środkami na realizację inwestycji. Wartość dofinansowania: PLN Qumak-Sekom SA Uczestnicy szkoleń zostali wybrani w dwuetapowym procesie rekrutacyjnym. Szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych spółki określiła wymagany poziom kompetencji pracowników. Takie działania pozwoliły na przygotowanie szytych na miarę programów szkoleń. W trakcie realizacji projektu szkoleniowego spółka z sukcesem zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w sierpniu 2006 roku. Wartość dofinansowania: PLN 8

10 Wysokie kompetencje, zaangażowanie oraz profesjonalizm ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. jest naszym głównym doradcą w zakresie pozyskania źródeł finansowania inwestycji ze środków publicznych oraz z bezzwrotnych środków Unii Europejskiej. Tomasz Pieniążek, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA ( ) jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani dużym wkładem wniesionym w dokumentację aplikacyjną naszej nowej spółki produkcyjnej Cabinplant Sp. z o.o., zlokalizowanej w Kątach Wrocławskich. Rezultat okazał się być wielce satysfakcjonujący. Ralf Astrup, Dyrektor Zarządzający Cabinplant Sp. z o.o. GMM Polska Sp. z o.o. poleca ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. jako profesjonalnego i kompetentnego doradcę w zakresie pozyskiwania bezzwrotnego finansowania inwestycji, przedstawiającego skuteczne rozwiązania oraz dbającego o wizerunek klienta. Janusz Kacprzak, Dyrektor GMM Polska Sp. z o.o. Wysoko cenimy kompetencje i fachowość ABBEYS. Uważamy, że nasza współpraca przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstw obsługiwanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Marko Walde, Zastępca Dyrektora Generalnego Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Marcin Kaiser, Menedżer Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa 9

11 Polskie Linie Lotnicze LOT SA rekomendują ABBEYS EDF Sp. z o.o., jako profesjonalnego i godnego polecenia partnera wyróżniającego się najwyższą jakością usług oraz stosowaniem się do zasad etyki na polu doradztwa finansowego. Andrzej Wysocki, Członek Zarządu PLL LOT SA 10

12 ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Stratos Office Center, ul. Ks. I. J. Skorupki 5, V p., PL Warszawa tel fax

13 OTHER WAY ABBEYS WAY

14 1 We are experts

15 We are experts in acquiring non-refundable and preferential financial support from the budget of the European Union and other public sources. Results of our efforts are reflected with figures. By the middle of 2007 we have had carried out over 150 consulting projects with a total value exceeding PLN 2.3 billion. Our objective is to acquire funds designated for financing investment projects, which will enable more effective and rapid development of enterprises. 2

16 Cadbury Wedel Sp. z o.o. recommends ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. as a competent and professional cooperation partner providing services of the highest level. Andrzej Pałasz, Member of the Executive Board Cadbury Polska Sp. z o.o. Marek Konecki, Project Manager Cadbury Wedel Sp. z o.o. 3

17 Scope of services I. Acquiring subsidies for: purchase or acquisition of an enterprise foundation of a new enterprise modernization of a production facility construction of a new production facility purchase or modernization of machines and equipment investments in terms of environmental protection, including renewable energy sources investments of self-government entities trainings II. Preparing tender documentation, in particular: drafting full tender documentation for bidders, including Specification of Essential Terms of the Contract (SETC) with appendices conforming with the Act on public procurement and requirements of the European Union drafting Technical Specification of an order preparing notices for the Public Procurement Office (UZP) and local media participation in the works of Tender Commission until the moment of signing a contract with the Bidder III. Preparing documentation for investments located in a Special Economic Zone Preparing documentation includes collecting all legal and financial documents, including business plans, which are essential for submitting a complete offer. Documentation conforms with Specification of Essential Terms of Negotiations in relation to obtaining a permit for running business activity in the Special Economic Zone. IV. Drafting sector analyses Drafting and preparing analyses includes analysis of a given sector, including indication of development directions, as well as describing trends and global economic situation. Analyses aim at assisting in terms of taking strategic decisions and indicating trends and development opportunities of a particular sector. V. Drafting long-term strategies in terms of using subsidies as a form of financing investments Drafting long-term strategies of using subsidies is based on diligent analysis of investment plans of an entity applying for subsidies, while funds from subsidies are regarded as investment capital. The report is a compendium of information for executives, essential in the process of taking strategic decisions. 4

18 Polskie Linie Lotnicze LOT SA Other way Following Poland s accession to the European Union and facing stipulations of the open skies treaty, PLL LOT SA was obliged to boost competitiveness of its services. To carry out this plan the Management board planned trainings of all employees. The main problem was related to the necessity of training a large number of persons at the same time, which surpassed the capabilities of a single training company. PROGRES Sp. z o.o. Scope of hitherto activities of PROGRES Sp. z o.o., an enterprise owned by young persons, encompassed trading with steel. The company planned to supplement its activities with production of glass. The investment project included purchasing one machine. Żarów commune Żarów planned to construct a sports center for students and local residents. Budget of the commune was short of funds for this purpose. M-Plus Sp. z o.o. M-Plus Sp. z o.o. planned to construct a combined heating and power plant using biomass as a renewable source of energy. Shareholders individuals had a small amount of capital at their disposal. Lack of financing did not allow the company to apply for subsidies. 5

19 Polskie Linie Lotnicze LOT SA ABBEYS way To effectively finance the training of 2,000 persons from the staff of PLL LOT SA, ABBEYS proposed to set up a consortium. It was comprised of four training companies appointed via a contest. At the same time we ensured the conformity of the training program with the European Employment Strategy. Scope of the training was related to developing managerial competencies of company s employees, their selling skills, communication and customer service abilities. Value of the subsidy: PLN 4,139,488 PROGRES Sp. z o.o. During a meeting with the owners, we were familiarized with ambitious, long-term investment plan construction of a glassworks. The investment was postponed until sufficient funds were collected. We advised applying for subsidies not only for purchasing a single machine, but funds for constructing the whole plant. The gained subsidy guaranteed much faster development of PROGRES Sp. z o.o. Value of the subsidy: PLN 4,920,987 Żarów commune An advantage of the undertaking noticed by ABBEYS was its location: in the voivodship of Lower Silesia. This enabled using financial means designated for investments of local governments at the Polish-German border. Thanks to consulting services of ABBEYS the sports center became the center of socio-economic development. Polish-German neighbor relations were tightened, local societies learnt more about culture, language and history of both regions, as well as healthy life was promoted. Value of the subsidy: PLN 3,750,000 M-Plus Sp. z o.o. The problem was solved by changing the shareholder structure in the company. Financially strong and experienced shareholders legal entities guaranteed smooth execution of the investment. Another important issue was to present the investment as a project fulfilling foundations of the European energy policy. Value of the subsidy: PLN 6,612,281 6

20 Other way Delta-Bis S.J. Dynamically developing enterprise Delta-Bis S.J. planned purchasing modern machines and equipment for producing granulate. The investment was not related to increasing employment, which ruled out the possibility of applying for subsidies. Junget Sp. z o.o. Junget Sp. z o.o. is a producer of machines for woodworking and construction industries. Strong demand for these products influenced decision of the Management Board to construct a new plant. Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. decided to construct its own cosmetics production facility. The enterprise did not plan to purchase modern equipment. Odds of receiving subsidies were very low, as the European Union promotes innovativeness. Qumak-Sekom SA The board of directors of Qumak-Sekom SA, a company operating in the IT sector, planned to train managerial staff and employees. Lack of full awareness of training needs in the enterprise did not allow the company to apply for subsidies. 7

21 ABBEYS way Delta-Bis S.J. We proposed using funds designated solely for technologies, which would be the most modern on an international scale. At the same time instead of purchasing machines we advised to come up with a proprietary, innovative technology of production. This was possible due to cooperation with the Technical University of Częstochowa. Positive results encouraged Delta-Bis S.J. to apply for subsidies for the further investments. Value of the subsidy: PLN 6,748,000 Junget Sp. z o.o. We decided to make use of an advantage of the investment: location in the industrial park zone. We put particular stress on this issue, as the European Union supports ventures grouping industry at one place. As a result Junget Sp. z o.o. acquired subsidy and constructed a modern production facility. Value of the subsidy: PLN 1,980,717 Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. We convinced the client that modernity is essential while applying for subsidies. We advised the client to establish cooperation with an R&D unit, which helped to shortlist the most modern machines and equipment for producing cosmetics. Flexible approach of the Management Board to proposed changes resulted with success in applying for funds for the execution of the investment. Value of the subsidy: PLN 2,746,250 Qumak-Sekom SA Participants of the training were chosen in a two-stage recruitment process. Detailed analysis of training needs of the company defined the required scope of competences of employees. These efforts allowed preparing tailor-made training programs. During the implementation of the training project the company successfully debuted on the Warsaw Stock Exchange in August Value of the subsidy: PLN 764,206 8

22 The high competences, commitment and professionalism ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. is our main advisor in the area of acquiring investment financing from public sources and non-returnable funds of the European Union. Tomasz Pieniążek, Member of the Executive Board, Financial Director Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA ( ) we are very pleased with the big effort put into our application for grant, for our new Polish manufacturing company Cabinplant Sp. z o.o., situated in Kąty Wrocławskie. The outcome of this application has been very satisfactory. Ralf Astrup, Managing Director Cabinplant Sp. z o.o. GMM Polska Sp. z o.o. recommends ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. as a professional and competent advisor in the area of acquiring non-returnable investment financing, introducing effective solutions and taking care of the client s image. Janusz Kacprzak, Director GMM Polska Sp. z o.o. We rate highly the competences and professionalism of ABBEYS. We believe that our cooperation contributes to the success of the companies serviced by the Polish-German Industrial and Commercial Chamber. Marko Walde, Vice director-general Polish-German Industrial and Commercial Chamber Marcin Kaiser, Manager Polish-German Industrial and Commercial Chamber 9

23 Polish Airlines PLL LOT SA recommend ABBEYS EDF Sp. z o.o., as a professional and outstanding partner with the highest quality of services and applying ethical rules of conduct in the field of financial advisory services. Andrzej Wysocki, Member of the Executive Board PLL LOT SA 10

24 ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Stratos Office Center, ul. Ks. I. J. Skorupki 5, V p., PL Warszawa tel fax

25 DER ANDERE WEG ABBEYS WEG

26 1 Wir sind Spezialisten

27 Wir spezialisieren uns in der Beschaffung von nicht rückzahlbaren und vergünstigten Fördermitteln aus dem Budget der Europäischen Union und aus den öffentlichen Quellen. Die Ergebnisse unserer Arbeit sind in den Zahlen bestätigt. Bis zur Mitte des Jahres 2007 haben wir über 150 Consultingaufgaben realisiert, deren Gesamtwert 2,3 Mld. PLN übersteigt. Unser Ziel ist es, das Kapital für die Finanzierung von Investitionsplänen zu gewinnen, dank denen die Unternehmen sich dynamischer und schneller entwickeln können. 2

28 Cadbury Wedel Sp. z o.o. empfehlt ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. als einen kompetenten und professionellen Zusammenarbeitspartner, der Dienstleistungen von höchstes Niveau bietet. Andrzej Pałasz, Vorstandsmitglied Cadbury Polska Sp. z o.o. Marek Konecki, Projektmanager Cadbury Wedel Sp. z o.o. 3

29 Dienstleistungsangebot I. Beschaffung von Zuschüssen für: Erwerb oder Übernahme eines Unternehmens Gründung eines neuen Unternehmens Modernisierung eines Produktionsbetriebs Bau eines neuen Produktionsbetriebs Erwerb bzw. Modernisierung von Maschinen und Anlagen Investitionen im Bereich des Umweltschutzes, darunter im Bereich der erneuerbaren Energiequellen Investitionen der Verwaltungseinheiten Schulungen II. Vorbereitung der Ausschreibungsdokumentation, insbesondere: Erarbeitung einer vollständigen Ausschreibungsdokumentation, darunter der Spezifikation der Wesentlichen Bestellungsbedingungen einschl. der Anlagen für die Anbieter gemäß dem Gesetz über öffentliche Ausschreibungen und den Anforderungen der Europäischen Union Vorbereitung der Technischen Spezifikation der Bestellung Vorbereitung der Anzeigen für das Amt für Öffentliche Ausschreibungen und in den lokalen Medien Teilnahme an den Arbeiten des Ausschreibungsausschusses bis zur Unterzeichung des Vertrags mit dem Anbieter III. Vorbereitung der Dokumentation für die in der Sonderwirtschaftszone lokalisierten Investitionen Die Vorbereitung der Dokumentation umfasst die Vervollständigung der rechtlichen und finanziellen Dokumenten, darunter des Businessplans, die zum Vorlegen eines vollständigen Angebots unentbehrlich sind. Die Dokumentation stimmt mit der Spezifikation der Wesentlichen Verhandlungsbedingungen zur Erlangung von Genehmigungen für die Führung einer Wirtschaftstätigkeit auf dem Gebiet einer Sonderwirtschaftszone überein. IV. Erarbeitung von Branchenanalysen Die Erarbeitung und Vorbereitung von Analysen umfasst die Untersuchung der jeweiligen Branche bzw. der einzelnen Sektoren, unter der Berücksichtigung von den Entwicklungsrichtungen, sowie der Konjunktur und der globalen Wirtschaftslage. Die Analyse hat zum Ziel, den Prozess des Treffens von den strategischen Entscheidungen zu unterstützen sowie die Entwicklungstrends und -chancen der jeweiligen Branche aufzuzeigen. V. Erarbeitung einer Strategie der langfristigen Verwendung von Zuschüssen als einer Form der Investitionsfinanzierung Die Vorbereitung der Strategie einer langfristigen Verwendung von Zuschüssen basiert auf einer detaillierten Analyse von Investitionsplänen des die Förderung beantragenden Subjekts, unter der Berücksichtigung der Mittel, deren der Zuschuss als ein Investitionskapital zugrunde liegt. Das Dokument bildet ein Kompendium von Informationen für das Management, die beim Treffen von strategischen Entscheidungen unentbehrlich sind. 4

30 Polskie Linie Lotnicze LOT SA Der andere Weg Nach dem EU-Beitritt Polens und angesichts des offenen Himmels stand die Fluggesellschaft PLL LOT SA vor der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Dienstleistungen zu steigern. Um dies zu erreichen, hat der Vorstand die Schulungen für die Mitarbeiter aller Ebenen geplant. Das Problem lag im Bedarf, gleichzeitig eine große Menge von Personen zu schulen, was die Möglichkeiten einer Schulungsfirma überstieg. PROGRES Sp. z o.o. Der Gegenstand der bisherigen Tätigkeit von dem Unternehmen PROGRES Sp. z o.o., das jungen Leuten gehört, war der Stahlvertrieb. Die Gesellschaft plante die Erweiterung ihrer Tätigkeit um die Glasherstellung. Der Gegenstand der Investition sollte die Beschaffung einer Maschine sein. Gemeinde Żarów Die Gemeinde Żarów hat den Bau einer Sporthalle für die Schüler und Einwohner geplant. Im Gemeindebudget mangelte an Geld für diesen Zweck. M-Plus Sp. z o.o. Die Firma M-Plus Sp. z o.o. hat die Inbetriebnahme eines Wärmekraftwerks geplant, der die Biomasse als eine erneuerbare Energiequelle verwendet. Die Gesellschafter natürliche Personen haben über ein minimales Kapital verfügt. Aufgrund der fehlenden Finanzierung war die Beantragung der Bezuschussung nicht möglich. 5

31 Polskie Linie Lotnicze LOT SA ABBEYS Weg Zur erfolgreichen Finanzierung der Schulungen für eine 2 Tausend Personen zählende Belegschaft der PLL LOT SA hat ABBEYS die Bildung eines Konsortiums vorgeschlagen. Es setzte sich aus vier Schulungsfirmen zusammen, die im Wege eines Wettbewerbs ausgewählt wurden. Gleichzeitig sorgten wir für die Übereinstimmung des Schulungsprogramms mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie. Der Umfang der Schulungen betraf die Entwicklung von Managementkompetenzen der Mitarbeiter der Gesellschaft, ihrer Verkaufsfertigkeiten, Kommunikation und Kundenbetreuung. Zuschusswert: PLN PROGRES Sp. z o.o. Im Meeting mit den Eigentümern haben wir die anspruchsvollen, langfristigen Investitionspläne bzgl. Bau einer Glashütte kennengelernt. Die Investition wurde jedoch verschoben, bis die notwendigen Finanzmittel gesammelt werden. Wir haben beraten, schon heute die Bezuschussung zum Erwerb von nicht nur einer einzelnen Maschine, sondern zum Bau des gesamten Betriebs zu beantragen. Der erschaffene Zuschuss garantierte wesentlich schnellere Entwicklung der Firma PROGRES Sp. z o.o. Gemeinde Żarów Zuschusswert: PLN Die Stärke des Vorhabens, die von ABBEYS bemerkt wurde, war seine Lage in der Woiwodschaft Niederschlesien. Dies ermöglichte die Verwendung der Mittel, die für die an der deutsch-polnischen Grenze lokalisierten Verwaltungsinvestitionen bestimmt waren. Dank der Beratung von ABBEYS wurde die Sporthalle zum Mittelpunkt der Sozial- und Wirtschaftsentwicklung. Es erfolgte auch die Vertiefung der deutsch-polnischen gutnachbarlichen Beziehungen, das gegenseitige Kennenlernen der Kulturen, der Sprache und der Geschichte beider Regionen sowie auch die Förderung eines gesunden Lebensstils. Zuschusswert: PLN M-Plus Sp. z o.o. Als Problemlösung erwies sich die Änderung der Anteilsstruktur in der Gesellschaft. Die finanziell starken und erfahrenen Gesellschafter juristische Personen sicherten eine reibungslose Realisierung der Investition. Eine wichtige Frage war es auch die Darstellung der Investition als solcher, die die Annahmen der europäischen Energiepolitik realisiert. Zuschusswert: PLN 6

32 Der andere Weg Delta-Bis S.J. Das sich dynamisch entwickelnde Unternehmen Delta-Bis S.J. hat eine Beschaffung von modernen Maschinen und Anlagen zur Herstellung vom Granulat geplant. Diese Investition war nicht mit der Erhöhung der Beschäftigung verbunden, was die Beschaffung von Förderung ausschloss. Junget Sp. z o.o. Junget Sp. z o.o. ist ein Hersteller von Maschinen für die Holz- und Bauindustrie. Ein großer Bedarf für diese Produkte beeinflusste die Entscheidung des Vorstands über den Bau eines neuen Produktionsbetriebs. Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. Die Firma Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. beschloss, einen eigenen Betrieb der Kosmetikherstellung zu errichten. Das Unternehmen plante die Beschaffung von modernen Maschinen nicht. Die Chancen für die Beschaffung eines Zuschusses waren gering, weil die Europäische Union die Innovation fördert. Qumak-Sekom SA Der Vorstand der IT-Branche agierende Gesellschaft Qumak-Sekom SA hat die Schulungen für das Management und Mitarbeiter geplant. Die vollständige Erkenntnis der im Unternehmen bestehenden Schulungsbedürfnisse war nicht vorhanden, deshalb war die Beantragung einer Bezuschussung nicht möglich. 7

33 ABBEYS Weg Delta-Bis S.J. Wir haben die Verwendung von den Mitteln vorgeschlagen, die ausschließlich für die weltweit modernsten Technologien bestimmt sind. Gleichzeitig haben wir beraten, anstelle des Erwerbs von Maschinen eine eigene innovative Herstellungstechnologie zu erarbeiten. Dies wurde möglich dank der Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule in Częstochowa. Die positiven Erfahrungen neigten die Firma Delta-Bis S.J. zur Beantragung der Zuschüsse für weitere Investitionen. Zuschusswert: PLN Junget Sp. z o.o. Wir haben beschlossen, die Stärke der Investition, d.h. ihre Lokalisierung im Industriepark, zu nutzen. Wir haben darauf einen besonderen Nachdruck gelegt, weil die Europäische Union die Lösungen unterstützt, in den die Industrie in einem Gebiet konzentriert ist. Dank dem hat die Firma Junget Sp. z o.o. einen Zuschuss bekommen und einen modernen Produktionsbetrieb errichtet. Zuschusswert: PLN Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. Wir haben den Kunden überzeugt, dass die Fortschrittlichkeit bei der Beantragung einer Förderung unentbehrlich ist. Wir haben ihm beraten, die Zusammenarbeit mit einer wissenschaftlichen Institution aufzunehmen, die bei der Wahl von neuesten Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Kosmetika geholfen hat. Eine flexible Herangehensweise des Vorstands an die Änderungsvorschläge hat in Mitteln für die Realisierung der Investition resultiert. Zuschusswert: PLN Qumak-Sekom SA Die Schulungsteilnehmer wurden in einem zweistufigen Rekrutierungsverfahren ausgewählt. Eine detaillierte Analyse der Schulungsbedürfnisse der Gesellschaft hat das erforderte Niveau der Mitarbeiterkompetenzen festgelegt. Diese Handlungen ermöglichten die Vorbereitung von zugeschnittenen Schulungsprogrammen. Im Laufe der Durchführung des Schulungsprojektes wurde die Gesellschaft erfolgreich an die Wertpapierbörse in Warschau im August 2006 eingeführt. Zuschusswert: PLN 8

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association

International Project Management Association International Project Management Association Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2 Opracowane na podstawie IPMA Competence Baseline Version 2.0b Stowarzyszenie Project Management Polska National

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011 biuletyn0_0 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 0-66 Warszawa tel. +48 3 76 5 / fax +48 3 76 6 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja/ Editors:

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE

Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE Raport końcowy Opole 19.12.2012 Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni The Competitive

Konkurencyjni The Competitive Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo