Pobieranie i zwracanie licencji CAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pobieranie i zwracanie licencji CAL"

Transkrypt

1 zintegrowane środowisko tłumaczenia Pobieranie i zwracanie licencji CAL Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Language Solutions Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Spis treści Spis treści Pobieranie licencji CAL w memoq Ponowne pobieranie licencji CAL Wyświetlanie licencji CAL Projektowe licencje CAL memoqweb i CAL... 8 zintegrowane środowisko tłumaczenia memoq Strona 2 z 8

3 1 Pobieranie licencji CAL w memoq Skrót CAL oznacza Concurrent Access Licensing. W niektórych przypadkach nie jest możliwe zastosowanie licencji ELM (Enterprise License Management). Przykładem mogą być problemy z aktywacją serwera memoq i aktualizacją poświadczenia ELM spowodowane przez zaporę. Zamiast korzystać z licencji typu ELM tłumacz lub jego firma bądź usługodawca mogą zdecydować się na korzystanie z licencji CAL. Jeżeli współpracujemy z firmą, która wydała nam licencję CAL, możemy pobrać taką licencję za pomocą Kreatora aktywacji programu memoq. W niniejszym dokumencie opisano, jak to zrobić. memoq pobiera licencję CAL po uruchomieniu aplikacji i zwraca ją podczas zamykania programu użytkownik nie musi wykonywać w tym celu żadnych czynności. memoq na komputerze lokalnym może też pobrać licencję CAL tylko do pracy przy projektach serwerowych pochodzących z danego serwera memoq lub samodzielnego serwera CAL. Uwaga: Firmy świadczące usługi językowe mogą korzystać z puli licencji (CAL lub ELM) za pomocą lokalego serwera licencji bez konieczności uruchamiania pełnego serwera memoq. Uwaga: Firmy świadczące usługi językowe, które korzystają z serwerów memoq i licencji CAL, mogą nadać priorytet grupie użytkowników, na przykład po to, aby upewnić się, że klient będzie zawsze mógł skorzystać z memoqwebtrans, aby zweryfikować tłumaczenia. Licencja CAL jest ważna tylko przez określony czas. Wydająca ją firma zwykle ustala datę ważności tak, aby licencja wygasła na przykład po wykonaniu tłumaczenia. Zanim będziemy mogli pobrać licencję CAL od wydającej ją firmy, musimy zainstalować program memoq i uzyskać numer seryjny. Instrukcja dotycząca instalacji i aktywacji programu memoq jest dostępna na stronie internetowej firmy Kilgray. Ważne: Jeżeli nie mamy numeru seryjnego, memoq wygeneruje licencję typu AUTO. Może się tak zdarzyć, jeżeli zleceniodawca dysponuje serwerem memoq z pulą licencji CAL, a tłumacz nie ma licencji memoq; memoq działa wtedy w trybie 4Free. Agencja tłumaczeniowa może przyznać nam licencję na uczestnictwo w danym projekcie. Inny scenariusz zakłada, że pracujemy dla agencji w sieci lokalnej. Posiada ona wiele komputerów oraz pulę pięciu licencji dla kierowników projektu, które są wykorzystywane w losowym porządku na 15 komputerach, na których zainstalowano memoq. W tym przypadku wykorzystywany jest numer seryjny samodzielnego serwera CAL, nie zaś numery lokalnie zainstalowanych aplikacji memoq. Aby skonfigurować licencję CAL, potrzebujemy od jej wystawcy następujących danych: 1. nazwy serwera memoq, na którym udostępniono licencję; 2. nazwy użytkownika i hasła do zalogowania na serwerze memoq. Gdy otrzymamy te dane, możemy pobrać licencję CAL poprzez wykonanie następujących czynności: zintegrowane środowisko tłumaczenia memoq Strona 3 z 8

4 1. Instalujemy program memoq i uzyskujemy numer seryjny. W Instrukcji dotyczącej instalacji i aktywacji programu memoq, która jest dostępna na stronie internetowej firmy Kilgray, opisano, jak to zrobić. 2. Uruchamiamy program memoq (jeżeli nie jest jeszcze włączony). Jeżeli nie ma żadnych ważnych licencji, Kreator aktywacji uruchomi się automatycznie. Jeżeli kreator nie uruchomi się, należy przejść do menu Pomoc i wybrać Kreator aktywacji. 3. Na pierwszym ekranie klikamy Dalej, jeżeli mamy już numer seryjny. 4. Wybieramy opcję CAL (I wish to configure CAL) [Chcę skonfigurować CAL] i klikamy Dalej. Uwaga: Jeżeli pracujemy dla organizacji, a aplikacja memoq na naszym komputerze została zainstalowana wewnątrz lokalnej sieci chronionej przez zaporę, nie będziemy mogli połączyć się z Internetem. Nie będzie również możliwe zamówienie numeru seryjnego. W takim przypadku wybieramy opcję I wish to use CAL through the Internal network [Chcę używać licencji CAL poprzez sieć wewnętrzną]. Klikamy przycisk Dalej. Na następnej karcie pojawi się konfiguracja CAL. Klikamy przycisk Configure [Konfiguruj]: Pole serwera CAL stanie się aktywne. Wprowadzamy dane serwera CAL, a następnie klikamy przycisk Testuj, aby sprawdzić serwer CAL. Po udanej próbie klikamy przycisk Dalej. zintegrowane środowisko tłumaczenia memoq Strona 4 z 8

5 Uwaga: memoq może wygenerować tymczasowy numer seryjny w celu przeprowadzenia weryfikacji serwera CAL. Tymczasowy numer seryjny zaczyna się od członu AUTO. 5. Na następnym ekranie zostaniemy poproszeni o podanie nazwy serwera, nazwy użytkownika i hasła. Wpisujemy dane w polach Adres URL serwera, Nazwa użytkownika oraz Hasło i klikamy Sprawdź logowanie. Pojawi się okno dialogowe Sprawdź logowanie na serwer. Jeżeli podaliśmy poprawną nazwę serwera, nazwę użytkownika i właściwe hasło, w oknie dialogowym pojawi się zielony komunikat SUKCES. Klikamy OK, a następnie Dalej. Rozwiązywanie problemów: Jeżeli w oknie dialogowym zostanie wyświetlony czerwony komunikat NIEPOWODZENIE, oznacza to, że program memoq nie mógł zalogować się na serwerze, nie mógł skomunikować się z serwerem CAL, serwer CAL nie istnieje lub serwer CAL/memoQ nie ma ważnego poświadczenia CAL. Klikamy przycisk OK, a następnie sprawdzamy i poprawiamy dane w kreatorze. Po skorygowaniu wprowadzonych danych należy ponownie kliknąć przycisk Sprawdź logowanie. 6. Kreator aktywacji nawiąże połączenie z serwerem CAL (jeśli jest to serwer samodzielny) lub z serwerem memoq firmy, zaloguje się za pomocą nazwy użytkownika i hasła, a następnie automatycznie pobierze licencje, które zostały nam udostępnione na tym serwerze. Poinformuje nas również o powodzeniu operacji. Jeżeli proces się powiedzie, memoq natychmiast zacznie korzystać z licencji CAL ze skonfigurowanego serwera. Wyświetlone zostaną następujące informacje: adres serwera CAL, nazwa użytkownika (w przypadku połączenia z serwerem memoq zobaczymy naszą nazwę użytkownika zapisaną na serwerze, w przypadku samodzielnego serwera CAL nie będzie takiej informacji); nasz typ licencji: translator pro, project manager lub brak (typ licencji nie jest wyświetlany, jeśli aktualnie nie jest wykorzystywana żadna licencja np. gdy nie ma połączenia z serwerem licencji CAL, nie powiodło się logowanie do serwera CAL, nie ma dostępnych licencji lub gdy serwer nie ma ważnego poświadczenia CAL). zintegrowane środowisko tłumaczenia memoq Strona 5 z 8

6 Ważne: Aplikacja memoq często wykonuje polecenie ping dla serwera CAL, aby odnowić licencję. Oznacza to, że potrzebujemy stałego połączenia z Internetem. 2 Ponowne pobieranie licencji CAL Jeżeli lokalna aplikacja memoq straci licencję CAL z powodu awarii sieci lub jeżeli nie uda nam się pobrać licencji, możemy powrócić do okna dialogowego aktywacja memoq. Próbujemy jeszcze raz pobrać licencję CAL poprzez wykonanie następujących czynności: 1. Uruchamiamy memoq. 2. W menu Pomoc wybieramy Aktywację (ale nie Kreatora aktywacji). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Aktywacja programu memoq. Okno to zawiera listę naszych wszystkich licencji. Nie każda z nich jest jednak licencją CAL. Wybieramy opcję Request licenses now [Zamów teraz licencje]. 3. Klikamy przycisk Change [Zmień], aby wprowadzić inny serwer CAL. Wpisujemy inny serwer CAL, a następnie klikamy opcję Testuj. Bieżąca licencja CAL zostanie zwrócona na stary serwer, a nowa licencja zostanie pobrana z nowego serwera. Uwaga: Jeżeli pobieranie nowej licencji CAL się nie powiedzie, memoq sprawdzi, czy nowa konfiguracja uniemożliwia pobranie licencji CAL, stare dane dotyczące licencji CAL zostaną zachowane i będzie można kontynuować edycję nazwy serwera CAL. Uwaga: Jeżeli naciśniemy przycisk clear [wyczyść], program poprosi nas o weryfikację. Wszystkie dane konfiguracyjne CAL zostaną usunięte. Jeżeli korzystamy obecnie z licencji, zostanie ona zwrócona na stary serwer. 3 Wyświetlanie licencji CAL W memoq można korzystać tylko z jednej licencji CAL. Licencja ta nie jest wyświetlana razem z pozostałymi licencjami, a okno dialogowe Aktywacja programu memoq wygląda następująco: zintegrowane środowisko tłumaczenia memoq Strona 6 z 8

7 4 Projektowe licencje CAL Jeżeli nie skonfigurowaliśmy na stałe serwera CAL oraz nie mamy w memoq stałej licencji lub licencji ELM w wersji wyższej niż 4free, dostępne są następujące opcje: Pobieranie projektu serwerowego: 1. Na pulpicie nawigacyjnym klikamy polecenie Pobierz projekt serwerowy, a następnie w oknie dialogowym wprowadzamy adres URL serwera i klikamy Wybierz. memoq skomunikuje się z serwerem. Jeżeli serwer korzysta z licencji ELM, pojawi się Kreator aktywacji. Jeżeli serwer korzysta z licencji CAL, memoq pobierze listę projektów, mimo że wciąż działa w trybie 4Free. 2. Gdy wybierzemy projekt do pobrania, memoq skomunikuje się z serwerem, aby pobrać licencję CAL dla tego konkretnego projektu. 3. Jeżeli zostanie nam przydzielona projektowa licencja CAL, memoq przechodzi do sprawdzania projektu. Jeżeli nie zostanie nam przydzielona licencja, pojawi się powiadomienie. Okno pobierania projektu pozostanie otwarte. Otwieranie kopii lokalnej pobranego projektu serwerowego: 1. Otwieramy istniejącą kopię lokalną z listy projektów znajdującej się na pulpicie nawigacyjnym. 2. memoq komunikuje się z serwerem, aby uzyskać projektową licencję CAL. Jeżeli licencja zostanie nam przydzielona, memoq otworzy projekt. zintegrowane środowisko tłumaczenia memoq Strona 7 z 8

8 Jeżeli nie zostanie nam przydzielona licencja, memoq wyświetli powiadomienie na temat przyczyny. Uwaga: Po zamknięciu lokalnej kopii projektu lub programu memoq projektowa licencja CAL zostaje zwrócona na serwer. Uwaga: Jeżeli korzystamy z memoq w wersji translator pro lub project manager ze stałą (np. zakupioną) licencją, memoq nigdy nie będzie żądać licencji projektowej CAL. 5 memoqweb i CAL memoqweb to narzędzie firmy Kilgray do tłumaczenia i zarządzania terminologią za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli korzystamy z licencji ELM, serwer memoq automatycznie pobiera licencję w wersji translator pro, gdy logujemy się do memoqweb. Licencja jest zwracana podczas wylogowania się z memoqweb. Gdy memoqweb łączy się serwerem memoq korzystającym z licencji CAL, licencja jest pobierana z puli licencji CAL w wersji translator pro. Jeżeli współpracujemy z usługodawcą korzystającym z memoqweb lub jesteśmy usługodawcą korzystającym z memoqweb, możemy dać swoim klientom dostęp priorytetowy. W oknie Zarządzanie serwerem przechodzimy do kategorii Group management [Zarządzanie grupami]. Znajduje się w niej nowa grupa: memoqwebtrans priority [Priorytety w memoqwebtrans]. Możemy dodać do niej użytkowników. Jeżeli użytkownik będzie chciał otworzyć dokument w memoqwebtrans, serwer memoq skontroluje w tle, czy jest dostępna wolna licencja w wersji translator pro. Jeżeli licencja nie będzie dostępna, serwer memoq sprawdzi, czy użytkownik jest członkiem grupy memoqwebtrans priority. Jeżeli użytkownik jest członkiem tej grupy, serwer memoq wybierze losowo niepriorytetową licencję translator pro i o ile będzie ona dostępna odbierze ją dotychczasowemu użytkownikowi i przydzieli nowemu użytkownikowi memoqweb. zintegrowane środowisko tłumaczenia memoq Strona 8 z 8

Praca z pakietami w memoq i tłumaczenie pakietów zlecenia memoq w innych narzędziach

Praca z pakietami w memoq i tłumaczenie pakietów zlecenia memoq w innych narzędziach zintegrowane środowisko tłumaczenia Praca z pakietami w memoq i tłumaczenie pakietów zlecenia memoq w innych narzędziach 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie:

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio!

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio! Halo.interia.pl Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe Halo. Mówi się... tanio! zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 1 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Internetowa obsługa rachunku

Internetowa obsługa rachunku Internetowa obsługa rachunku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu (Instrukcja Użytkownika) http://www.bs-andrespol.pl https://online.bs-andrespol.pl SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych IBM SPSS Statistics Wersja 22 Przewodnik administratora licencji wielokrotnych Spis treści Przewodnik administratora....... 1 Zanim rozpoczniesz............. 1 Tworzenie kopii zapasowych oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika serwera USB

Instrukcja użytkownika serwera USB Instrukcja użytkownika serwera USB Copyright 2010-1 - Informacja dotycząca praw autorskich Copyright 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłączenie odpowiedzialności Incorporated nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo