opracowywanie działań regionalnych w Project Manager W2E Projekt W2E skupia się na potencjale udoskonalenia zrównoważonego zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "opracowywanie działań regionalnych w Project Manager W2E Projekt W2E skupia się na potencjale udoskonalenia zrównoważonego zarządzania"

Transkrypt

1 WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY Jego celem jest wymiana wiedzy i dobrej praktyki dotyczącej regionalnych polityk zrównoważonego zarządzania odpadami poprzez postrzeganie odpadów jako potencjalnego zasobu oraz zwiększanie odzysku energii z odpadów poprzez Ranko Simic opracowywanie działań regionalnych w Project Manager W2E każdym z regionów partnerów. Tel.: Mob.: Länsstyrelsen Östergötland Linköping Szwecja Projekt W2E skupia się na potencjale udoskonalenia zrównoważonego zarządzania odpadami w regionach Europy i produkowaniu energii z odpadów. Projekt obejmuje 8 partnerów z 7 różnych krajów UE (Szwecji, Zjednoczonego Królestwa, Włoch, Węgrzech, Polski, Republiki Słowackiej i Rumunii). Główne wyniki projektu będą obejmowały: Ÿopracowanie polityki, która może wspierać regiony w opracowywaniu bardziej zrównoważonych strategii zarządzania. Ÿ opracowanie 7 Planów Działania dotyczących zrównoważonego zarządzania odpadami, po jednym na każdy region; plany takie skupią się na redukcji odpadów wywożonych na wysypisko oraz potencjale odzyskiwania energii z takich odpadów.

2 WASTE to ENERGY OPIS I CELE PROJEKTU Wspólne działania w ramach projektu W celu osiągnięcia powyższej wizji, wykraczają poza poziom podstawowej działania w ramach projektu będą: sieci jako, że celem jest wykonywanie Ÿokreślać i korzystać z obecnych dobrych wspólnych działań w zakresie oceny i praktyk dotyczących odzyskiwania energii z metody porównawczej celem odpadów. opracowania europejskiej polityki dotyczącej odpadów i przyszłych Planów Działania. Odnośnie oceny, celem jest opracowanie wspólnej podstawy europejskiego modelu oznaczania cech ułatwiających wydajne pod względem kosztowym i energetycznym unieszkodliwianie oceniania cech odpadów w regionie oraz strukturę instytucji zajmujących się ARAEN Regionalna odpadami, prowadząc do oceny Agencja ds. Energii ARAEN zgodności regionu do udoskonalenia Abruzzo odzysku energii z odpadów. Information Manager W2E Ÿ stosować politykę celem wspierania rozwoju przyszłego Planu Działanie w odpadów. Projekt Ÿ opracowywać politykę dotyczącą korzysta z wiedzy i doświadczenia dotyczącego strategii odzyskiwania energii z odpadów poprzez Wizyty Studyjne pozwalające via Passolanciano, 75 każdym regionie. Ÿ rozpowszechniać narzędzie polityki oraz potencjał odzysku energii z opadów w innych regionach UE i poprzez sieci UE Pescara Tel.: Faks: na przyjrzenie się dobrych praktykom w działaniu i seminaria organizowane w celu dzielenia się doświadczeniami. Projekt będzie korzystał z wiedzy zdobytej podczas takich Wizyt Studyjnych pozwalających na opracowanie polityki celem udoskonalenia odzysku energii z odpadów, która to polityka będzie mogła być wykorzystywana przez jakikolwiek region UE. Projekt został zaprojektowany tak, aby miał wpływ na polityki regionalne dotyczące zrównoważonego zarządzania odpadami. Jasne jest, że przepisom prawa dotyczącym środowiska musi towarzyszyć wola polityczna oraz zrozumienie dobrej praktyki i potencjał redukcji odpadów i emisji dwutlenku węgla przy jednoczonym wspieraniu wzrostu gospodarczego

3 WASTE to ENERGY DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Projekt dzieli się na 3 Komponenty: CP 3 Wymiana doświadczeń dedykowanych CP 1 Zarządzanie i Koordynacja określeniu dobrych praktyk Komponent ten jest prowadzony przez Radę Administracyjną Hrabstwa Östergötland (Głównego Partnera). Ten komponent jest również prowadzony przez Radę Administracyjną Hrabstwa Östergötland (Głównego Partnera). Celami komponentu są: rozszerzenie Komponent koncentruje się na tym, aby wiedzy dotyczącej zrównoważonego zarządzania projekt był prowadzony płynnie, na czas oraz odpadami i rozwiązań dotyczących energii z na budżetowaniu i dostarczeniu wymaganej odpadów; udoskonalenie regionalnych/lokalnych jakości wyników. Kluczowe działania dotyczą polityk poprzez kształtowanie polityki opartej na harmonogramu spotkań partnerów co sześć dowodach i zwiększenie konkurencyjności. Partnerzy miesięcy, opracowania instrukcji/podręcznika określą dobre praktyki oraz będą czerpać z nich projektu dla wszystkich partnerów oraz wiedzę, stworzą przenoszalne narzędzie polityki i szczegółowych zastosują je do opracowania regionalnych Planów sześciomiesięcznych raportów od wszystkich opracowania Działań. Działania te będą skupiać się, w partnerów. szczególności, na potencjale każdego regionu w CP 2 Komunikacja i Rozpowszechnianie zwiększaniu produkcji zrównoważonej energii z Ten komponent jest prowadzony przez Region odpadów. Proces ten zostanie zrealizowany poprzez Abruzzo (Kierownik ds. Informacji - IM). Skupia się na skutecznej komunikacji w zakresie partnerstwa oraz wynikach projektu dla jednostek realizujących politykę w regionach partnerów, innych regionach UE, europejskich instytucjach i sieciach poprzez Ÿ zebranie partnerów na wstępnym seminarium/warsztatach celem zrozumienia przez partnerów potencjału produkcji odpadów oraz technik w każdym regionie. Ÿ.zaplanowanie 4 Wizyt Studyjnych w 4 regionach rozpowszechnianie działań i wyników partnerów, które stanowią szczególnie dobre projektu. Aby dotrzeć do adresatów, przykłady odzysku energii z odpadów, określenie i specjalistyczna wiedza w przedmiotowym dokumentację wizyt. zakresie będzie wykorzystywana w celu zapewnienia, że czynności są prowadzone z Ÿ.przełożenie dobrych praktyk na swoiste narzędzie profesjonalnym podejściem i przy koordynacji polityki, które może pomóc dowolnemu regionowi w ze strony IM projektu. zrozumieniu potencjału wytwarzania energii z Komponent będzie wykorzystywał wiele odpadów, począwszy od dalszych warsztatów narzędzi, w tym portal internetowy projektu, praktycznych. film dotyczący dobrej praktyki, raport w magazynie, regionalne seminaria, Ÿkzastosowanie narzędzia polityki w każdym regionie międzynarodowe warsztaty/konferencję oraz w celu opracowania Planów Działania tworzenie przenoszalnego narzędzia polityki, zainicjowanych przed trzecie warsztaty. informacji prasowej, broszury, biuletynu, utworzenie 1 sieci europejskiej ds. energii z Plany Działania stworzą konstrukcję do celów odpadów; rekomendacji do Komisji dalszego rozwoju Europejskiej

4 Östergötland County Administrative Board Rada Administracyjna Hrabstwa CAB Östergötland Rada jest agencją rządową, która reprezentuje Riksdag i Rząd w hrabstwie i służy najlepszym interesom mieszkańców. Do zadań Rady Administracyjnej Hrabstwa należy dopilnowanie, aby decyzje podjęte przez Rząd i Riksdag odniosły możliwie jak Länsstyrelsen Östergötland najlepsze skutki w przedmiotowym hrabstwie. Linköping, Szwecja W przypadkach poważnych kryzysów takich jak katastrofy naturalne i poważne wypadku, Rada Administracyjna Hrabstwa może M/S Diana on the Göta canal Tel.: koordynować działania ratunkowe Faks: Rada ma ważne obowiązki dotyczące wielu usług świadczonych przez władze lokalne, Ranko Simic sprawdzenia i monitorowania zgodności z przepisami prawa i wytycznymi Do obowiązków Rady należy zachowanie przyrody i ochrona środowiska, opieka społeczna, komunikacja, kontroli żywności, Östergöland commuter train rolnictwo, rybołówstwo, równouprawnienie, miejsca kulturalne, rozwój regionalny, zarządzenia kryzysowe w czasach pokoju oraz służby ratunkowe Celem naszej współpracy ponadnarodowej jest udoskonalenie rozwoju regionalnego w kilku obszarach. Wspieramy Östergötland poprzez ta współpracę celem zwiększenia zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, Water reflections in Norrköping ekologicznego i społecznego. Staramy się wdrożyć regionalne strategie i programy poprzez uczestnictwo w ponadnarodowych projektach UE. Östergötland rapefields

5 Cumbria County Council Rada Hrabstwa Cumbria Cumbria jest szczególnym miejscem z jej oszałamiającym krajobrazem i silnymi oraz zrównoważonymi społecznościami jest wspaniałym miejscem do życia i pracy. Cumbria jest drugim co do wielkości hrabstwem w Anglii, przy czym zamieszkuje je zaledwie 500,000 osób, z których ponad 50 % żyje w społecznościach Katie Hornby Polityka Europejska wiejskich, co rodzi zróżnicowane i jedyne w swoim rodzaju wyzwania. Cumbria posiada światowej klasy środowisko i krajobrazy, które stanowią The Courts, Carlisle, bezkonkurencyjne możliwości dla turystyki. Cumbria CA3 8NA Carlisle Turyści przyjeżdżają nie tylko dla pięknego (UK) krajobrazu, lecz również dla możliwości Tel.: spędzenia czasu w sposób aktywny i interesujący. Faks: Nuclear plant Sellafield Hrabstwo może się również poszczycić unikalnymi umiejętnościami w zakresie technologii nuklearnej; jest obszarem, w którym energia jest odzyskiwana w sposób dynamiczny, w którym występują zróżnicowane zasoby energii oraz jest siedzibą brytyjskiej Energy Coast. Hrabstwo dzieli się na sześć okręgów: Allerdale, Barrow, Carlisle, Copeland, Eden i South Lakeland. Do największych obszarów miejskich należy Barrow Ashness bridge na południowym zachodzie hrabstwa oraz Carlisle na północy hrabstwa. Zarządzanie odpadami komunalnymi odbywa się na dwóch poziomach - 6 Rad Okręgowych stanowią Organy ds. Zbierania Odpadów, a Rada Hrabstwa Cumbria jest Organem ds. Utylizacji Odpadów. Zbieranie i utylizacja odpadów zostały zintegrowane na poziomie Strategicznego Partnerstwa ds. Odpadów Hrabstwa Cumbria znanego jako Resource Cumbria. Rada Hrabstwa Cumbria ostatnio Cumbria Recycle Rangers podpisała 25-letni kontrakt z Shanks Waste Solutions na budowę dwóch Oczyszczalni Mechaniczno-Biologicznych o mocy 75kt w celu przetwarzania odpadów nie poddawanych recyklingowi na Stałe Paliwo Wtórne. Rada oczekuje przeniesienia wiedzy w ramach polityki wynikającej z projektu oraz posiada istotne doświadczenie w programie UE. Cumbria Sharks plant

6 ARAEN Abruzzo Regional Energy Agency Regionalna Agencja ds. Energii ARAEN Abruzzo Region ARAEN - Abruzzo posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu energią z odzysku. ARAEN jest stałym i funkcjonalnym organem Regionu Abruzzo ustanowionym w drodze Regionalnej Ustawy nr 6 z dnia 8 lutego 2005 roku, art. 64 i jest przykładem uwagi, jaką Region Abruzzo poświęca systemowi energii. Do jego ARAEN Regionalna wyznaczonych działań należy głównie Agencja ds. Energii zarządzanie popytem na energię poprzez Abruzzo wspieranie wydajności energetycznej, via Passolanciano 75 promowanie lepszego wykorzystania, lepsze Pescara (Włochy) zarządzanie lokalnymi i odnawialnymi zasobami oraz optymalizacja kosztów produkcji i wspieranie badań mających na celu Antonio Sorgi (Dyrektor) Aquila (regional capital) before earthquake - April 2009 wykorzystanie optymalnych warunków dostaw i zarządzanie regionalnymi funkcjami w sektorze energii. Region Abruzzo zastosował wiele narzędzie w celu promowania systemu energii odnawialnej, np. Regionalny plan dotyczący zastosowania energii odnawialnej do celów ochrony i dbałości o jakość powietrza. Podjęto działania mające na celu redukcję emisji CO2 w zakresie następujących źródeł zanieczyszczenia: przemysłu, rolnictwa, handlu i transportu. Na poziomie krajowym, do instrumentów wdrażanych przez region Abruzzo należy głównie program umów zawartych z Ministerstwem Seaside of Giulianova - Teramo province Środowiska i dotyczących energetycznej waloryzacji biomasy (w kwietniu 2004 roku), który to program będzie wdrażany przez 3 lata. Region Abruzzo wspiera nowoczesną politykę środowiskową uznając za podstawowy cel zachowanie i ochronę środowiska. Aby osiągnąć ten cel, Region Abruzzo Region opracuje działania, które zainteresują cały łańcuch zintegrowanego systemu zarządzania odpadami. Działania takie będą obejmowały redukcję produkcji odpadów, przewidywanie odzysku energii z odpadów resztkowych, których Tel.: , Faks: City of Rocca Calascio, L Aquila nie można odzyskać w żaden inny sposób; wspieranie działań takich jak komunikacja, edukacja i szkolenie dla obywateli i specjalistów z sektora.

7 South Great Plain Regional Development Agency Regionalna Agencja ds. Rozwoju Wielkiej Południowej Niziny Węgierskiej Regionalna Agencja ds. Rozwoju Wielkiej Południowej Niziny Węgierskiej została utworzona w 1997 roku i nadal pełni aktywną rolę w zarządzaniu projektami węgierskimi i europejskimi w różnych dziedzinach oraz brała Regionalna Agencja ds. Rozwoju Wielkiej Południowej Niziny udział w międzynarodowej współpracy (w ramach PHARE, Funduszy Strukturalnych, FP5, FP6 i FP7 oraz programów INTERREG, SEE i CE). Celem SGPRDA jest rozwijanie ludzkich i Węgierskiej ekonomicznych zasobów oraz stanu 6726 Szeged Hungary, środowiska na terenie Wielkiej Południowej Közép fasor 1-3. Niziny Węgierskiej. Tel: Zarządzenie odpadami i produkcja energii Faks: stanowią kluczowe kwestie w Programach Medieval castle of Gyula Operacyjnych na Węgrzech. Zarówno krajowe jak i regionalne polityki zajmują się tymże rozwojem. Na poziomie krajowym istnieje specjalny Program Operacyjny ds. Zsanett Pigniczki Energii i Środowiska, a na poziomie Kierownik ds. Projektu regionalnym istnieje Program Operacyjny Międzynarodowego Wielkiej Południowej Niziny Węgierskiej, który 6726 Szeged Hungary, Közép fasor 1-3. Tel. kom.: Tel: Biogas plant in Kecskemét at Pilze-Nagy Ltd. zajmuje się rekultywacją wysypisk. W Regionalnych Programach Operacyjnych zrównoważony rozwój środowiska również stanowi horyzontalne zagadnienie. SGPRDA jako prowadząca główną politykę Faks: regionalną i koordynująca wsparcie posiada bliskie relacje ze spółkami, klastrami i instytucjami badawczymi działającymi w wyżej wymienionym obszarze oraz może je wspierać wzmacniający, między innymi, sektor energii odnawialnej. Główna korzyść płynąca ze współpracy, czyli najlepsze praktyki zrównoważonego zarządzania odpadami skupiające się na odzysku energii, mogłyby zostać wbudowane w regionalne dokumenty i procedury dotyczące planowania Wind Farm Windmill in South Great Plain

8 Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo Kujawsko Pomorskie leży w północnej części środkowej Polski. Dzięki takiemu położeniu, możemy połączyć północnozachodnie i północno-wschodnie części kraju oraz regiony północnej i środkowej Polski. Dwa główne miasta regionu, tj. Bydgoszcz i Toruń, stanowią esencję najlepszych cech naszego Urząd Marszałkowski Regionu. Jest to szybko rozwijająca się nowa infrastruktura społeczna i ekonomiczna, historia Województwa KujawskoLandscape Pomorskiego wraz z niezwykłą kulturą i sztuką oraz patrzenie w Departament Polityki przyszłość z optymizmem. Toruń z jego gotyckimi Regionalnej zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Biuro Europejskiej Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jest jednym z Współpracy Terytorialnej najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Plac Teatralny 2, na świecie. Ważnym aktywem regionu jest jego Toruń (Polska) potencjał ludzki i intelektualny. W regionie znajduje się 31 szkół wyższych, w tym 3 Rafał Modrzewski, uniwersytety: Uniwersytet Technologiczno- tel Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będący największym ośrodkiem Landscape Dorota Olga Olszewska, akademickim w północnej Polsce. Do tel kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Faks: Województwa Kujawsko-Pomorskiego należą wszelkie aspekty rozwoju regionalnego takie jak szkolnictwo, infrastruktura, środowisko, inwestycje itd. Województwo Kujawsko Pomorskie jest dynamicznie rozwijającym się regionem z przeważającą rolą przemysłu żywnościowego, celulozy i papieru, chemicznego, elektromechanicznego i tworzyw sztucznych. Bydgoszcz Dzięki Źródłom wód mineralnych oraz złożom halitu i wapnia utworzono ośrodki sanatoryjnowypoczynkowe w Inowrocławiu i Ciechocinku. Toruń Landscape

9 SIEA Slovak Innovation and Energy Agency Słowacka Agencja ds. Innowacji i Energii SIEA Słowacka Agencja ds. Innowacji i Energii (SIEA) została utworzona w 1999 roku jako profesjonalna agencja kierowana przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej. Jest to ośrodek zajmujący się wydajnością SIEA SSłowacja Agencja energetyczną, innowacjami w zakresie energii ds. Innowacji i Energii oraz źródłami energii odnawialnej. Bajkalská 21, SIEA działa również jako agencja wdrożeniowa Bratislava (Republika Słowacka) w zakresie Funduszy Strukturalnych. SIEA jest Castle of Bratislava krajową agencją ds. energii i posiada dużą wiedzę na temat słowackiego rynku energii, jej uczestników, decydentów, spółek, Pavel Starinský (Dyrektor) profesjonalistów, stowarzyszeń oraz wszystkich Tel.: podmiotów związanych z obszarem energii i Faks: wydajnością energetyczną. Szczególny nacisk kładzie się na obszar szkoleń i seminariów informacyjnych przeznaczonych dla profesjonalistów z zakresu wydajności energetycznej oraz dla społeczeństwa. Sandberg Natural reserve of Devínska Kobyla Agencja ustanawia procedury zgodnie z jej strukturą instytucjonalną celem dotarcia do wszystkich związanych z energią udziałowców regionalnych i lokalnych (ministerstw, organizacji pozarządowych oraz wszelkich innych instytucji, jakie uznawane są za istotne przez partnerów) oraz inicjuje lokalny proces planowania uczestnictwa. Ministerstwa Gospodarki i Środowiska Republiki Słowackiej Wind Farm oraz ich wyspecjalizowane organizacje takie jak SIEA & SEA Słowacja Agencja ds. Środowiska, Main square of Bratislava koordynują swoje działania w zakresie zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju i wykorzystania zasobów (surowców i odpadów). SIEA współpracuje głównie w zakresie przygotowania ustaw, analiz, porad i informacji publicznych w zakresie energii produkowanej z odpadów i ciepła odpadowego. UFO Bridge

10 REA Regional Energy Agency Regionalna Agencja ds. Energii REA Regionalna Agencja ds. Energii (REA) zajmuje się wszystkim, co wiąże się z racjonalnym wykorzystaniem energii, oszczędzaniem energii i źródłami energii odnawialnej. Kładziemy duży nacisk na rozpowszechnienie kwestii związanych z energią wśród społeczeństwa. Nasze centrum doradcze jest otwarte dla społeczeństwa w REA Regionalna Agencja każdy dzień roboczy. Poprzez międzynarodowy ds. Energii (Republika projekt szkół, który obejmuje organizację Słowacka) edukacji środowiskowej i opracowanie audytów energetycznych, skupiamy się na szkołach. Partizánska 20, Landscape of Šaľa Šaľa Działalność REA skupia się na doradzaniu ludności, rządowi, biznesowi i szkolnictwu. REA Karol Mikloš (Prezes zapewnia również wytyczne mające na celu Stowarzyszenia) zapewnienie audytów energetycznych budynków i certyfikacji energetycznych Andrea Miklošová budynków. REA brała udział w kilku projektach (Kierownik Projektu) europejskich. W latach była członkiem Tel.: międzynarodowej organizacji ds. ochrony Tel. kom: klimatu - Climate Alliance Klimabündnis. 122 Jednym z głównym zadań agencji jest Faks: informowanie i zachęcanie do racjonalnego wykorzystywania energii, informowanie o River flowing Šaľa możliwościach zredukowania zużycia energii w gospodarstwach domowych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Misją REA nie jest zdobywanie pieniędzy, lecz uświadamianie obywateli i dostarczanie im bezpłatnych podstawowych porad w zakresie energii! River Šaľa Enterprise in Šaľa Church of St. Margaret Antioch in Šaľa

11 Dâmboviţa County Council Rada Prowincji Dâmboviţa Rada Prowincji Dâmboviţa, w której zamieszkuje 534,000 mieszkańców, jest organem regionalnym, który opracowuje polityki dotyczące odpadów na poziomie prowizji (regionalnym). W tym celu, Rada Prowincji Dâmboviţa współpracuje z okręgami miejskimi Prowincji (Targoviste i Moreni), pięcioma Consiliul Judetean miastami (Titu, Gaesti, Pucioasa, Fieni, Racari) Dâmboviţa oraz 82 gminami. Wszystkie wyżej wymienione podmioty Dan Nitescu, Ovidiu Tonea Piata Tricolorului 1 dobrowolnie Stowarzyszenie na stworzyły Rzecz Rozwoju Wewnątrzwspólnotowego, które może opracowywać strategię zintegrowanego zarządzania odpadami oraz zarządzać Targoviste działaniami (Rumunia) wyspecjalizowany departament. W tym roku Tel.: / Faks: Bucegi Mountains systemowymi poprzez Rada Prowincji Dâmboviţa kończy Projekt Zarządzania Odpadami, którego celem jest opracowanie infrastruktury zarządzania odpadami w gospodarstwach domowych oraz Targoviste - princely court zachowanie, ochrona i udoskonalenie jakości środowiska w Prowincji Dambovita. Projekt przyczyni się również do usprawnienia zaopatrzenia w wodę w Bukareszcie. Projekt Zarządzania Odpadami wspiera wysiłki na rzecz wdrożenia standardów europejskich w zakresie zbierania, sortowania, transportu, przenoszenia i utylizacji odpadów organicznych. Projekt obejmie ludność Prowincji Dâmboviţa.Projekt przedstawia selektywną zbiórkę odpadów z gospodarstwa domowego i ulic oraz przewożenie odpadów do celów selekcji, Bucegi Mountains - the Sphinx kompostowania i ostatecznej utylizacji w zielonych komórkach. Obecny Projekt Interreg bspierał wysiłki na rzecz rozwoju technik zrównoważonego zarządzania odpadami w Prowincji Dâmboviţa oraz przedstawi nowe pomysły i sposoby wypracowane na podstawie dobrych praktyk europejskich. Targoviste - Chindia Tower

12 WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wspólne zasady programów Interreg dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Współpraca transgraniczna Granice kraju województwo kujawsko-pomorskie nie ma możliwości uczestnictwa w tych programach

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków

InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków ALICJA BEŃKO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego InnoBridge usprawnienie transferu innowacji i wzmocnienie inteligentnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Koszyce (Słowacja) Wprowadzenie W styczniu 2009 roku w Koszycach został utworzony miejski wydział ds. energii.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r.

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r. EmpInno S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions Małgorzata Gałczyńska Lublin, 27 czerwca 2016 r. Informacje ogólne Oś priorytetowa 1: Potencjał dla Innowacji Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Katowice, 24 listopada 2015 r. Interreg Europa Środkowa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytorialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka programu 2. Priorytety i przykłady działań 3. Na

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ POMORSKIE DNI ENERGII Ludwik Szakiel Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE G M I N A J E L GMINA JELCZ-LASKOWICE Gmina Jelcz - Laskowice znajduje się na wschód od Wrocławia w powiecie oławskim, we wschodniej części

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Historie sukcesu w H2020 Projekt FOSTERREG oraz HISER

Historie sukcesu w H2020 Projekt FOSTERREG oraz HISER Rozwijamy innowacyjne technologie gromadzenia i analizy danych Z wielu źródeł informacji wybieramy te, które pozwolą zrozumieć zależności gwarantujące sukces naszych klientów Historie sukcesu w H2020 Projekt

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Warszawa, 28 października 2013r. Jan Mikołaj Dzięciołowski, DG REGIO 1. Wnioski

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata Załącznik do uchwały ZWM Nr 767/14 z dnia 10.07.2014 PROJEKT Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2014-2015 Kraków, dnia 10 lipca

Bardziej szczegółowo

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Główne problemy i możliwości sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Utworzenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii

Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii Krzysztof Kwatera, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Na podstawie wizyty studialnej dla trenerów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu poziom krajowy System rozwoju Polski: nowe dokumenty strategiczne KPZK+ DSRK+ +ŚSRK+ 9 strategii

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT określenie obszaru problemowego konieczność oderwania się od granic administracyjnych zasada opracowania Strategii ZIT - identyfikacja głównych problemów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej TWORZENIE PLANÓW ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH W POLSCE Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Zagrożenia klimatyczne w Polsce - wzrost

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła nowe zasady i przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przestrzenie Zieleni

Miejskie Przestrzenie Zieleni Miejskie Przestrzenie Zieleni Inteligentne zintegrowane modele zrównoważonego zarządzania miejskimi przestrzeniami zieleni dla zdrowszego i przyjaznego środowiska Agata Wesołowska Departament Polityki

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP)

Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) Wsparcie EKOINNOWACJI Danuta Dyrszka International Scientific Thematic Network for Environmental Technologies ENVITECH-Net N Co to znaczy ekoinnowacja?

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założenia perspektywy finansowej 2014-20202020 27 lutego 2014 r. Jedną z głównych zasad programowania 2014-2020 jest wymiar terytorialny. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Kluczowe zagadnienia Główne cele i założenia polityki badań naukowych i innowacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich Załącznik nr 6 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich przyjętego dnia 16.0.017 r. roku uchwałą nr 4/017 Zarządu Stowarzyszenia CIW KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalnymi Kryteriami

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Spotkanie informacyjne, Słupsk, 19 lutego 2015 r. Interreg Europa Środkowa Anna Deryło Emilia Simonowicz Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA Program Interreg Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo