opracowywanie działań regionalnych w Project Manager W2E Projekt W2E skupia się na potencjale udoskonalenia zrównoważonego zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "opracowywanie działań regionalnych w Project Manager W2E Projekt W2E skupia się na potencjale udoskonalenia zrównoważonego zarządzania"

Transkrypt

1 WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY Jego celem jest wymiana wiedzy i dobrej praktyki dotyczącej regionalnych polityk zrównoważonego zarządzania odpadami poprzez postrzeganie odpadów jako potencjalnego zasobu oraz zwiększanie odzysku energii z odpadów poprzez Ranko Simic opracowywanie działań regionalnych w Project Manager W2E każdym z regionów partnerów. Tel.: Mob.: Länsstyrelsen Östergötland Linköping Szwecja Projekt W2E skupia się na potencjale udoskonalenia zrównoważonego zarządzania odpadami w regionach Europy i produkowaniu energii z odpadów. Projekt obejmuje 8 partnerów z 7 różnych krajów UE (Szwecji, Zjednoczonego Królestwa, Włoch, Węgrzech, Polski, Republiki Słowackiej i Rumunii). Główne wyniki projektu będą obejmowały: Ÿopracowanie polityki, która może wspierać regiony w opracowywaniu bardziej zrównoważonych strategii zarządzania. Ÿ opracowanie 7 Planów Działania dotyczących zrównoważonego zarządzania odpadami, po jednym na każdy region; plany takie skupią się na redukcji odpadów wywożonych na wysypisko oraz potencjale odzyskiwania energii z takich odpadów.

2 WASTE to ENERGY OPIS I CELE PROJEKTU Wspólne działania w ramach projektu W celu osiągnięcia powyższej wizji, wykraczają poza poziom podstawowej działania w ramach projektu będą: sieci jako, że celem jest wykonywanie Ÿokreślać i korzystać z obecnych dobrych wspólnych działań w zakresie oceny i praktyk dotyczących odzyskiwania energii z metody porównawczej celem odpadów. opracowania europejskiej polityki dotyczącej odpadów i przyszłych Planów Działania. Odnośnie oceny, celem jest opracowanie wspólnej podstawy europejskiego modelu oznaczania cech ułatwiających wydajne pod względem kosztowym i energetycznym unieszkodliwianie oceniania cech odpadów w regionie oraz strukturę instytucji zajmujących się ARAEN Regionalna odpadami, prowadząc do oceny Agencja ds. Energii ARAEN zgodności regionu do udoskonalenia Abruzzo odzysku energii z odpadów. Information Manager W2E Ÿ stosować politykę celem wspierania rozwoju przyszłego Planu Działanie w odpadów. Projekt Ÿ opracowywać politykę dotyczącą korzysta z wiedzy i doświadczenia dotyczącego strategii odzyskiwania energii z odpadów poprzez Wizyty Studyjne pozwalające via Passolanciano, 75 każdym regionie. Ÿ rozpowszechniać narzędzie polityki oraz potencjał odzysku energii z opadów w innych regionach UE i poprzez sieci UE Pescara Tel.: Faks: na przyjrzenie się dobrych praktykom w działaniu i seminaria organizowane w celu dzielenia się doświadczeniami. Projekt będzie korzystał z wiedzy zdobytej podczas takich Wizyt Studyjnych pozwalających na opracowanie polityki celem udoskonalenia odzysku energii z odpadów, która to polityka będzie mogła być wykorzystywana przez jakikolwiek region UE. Projekt został zaprojektowany tak, aby miał wpływ na polityki regionalne dotyczące zrównoważonego zarządzania odpadami. Jasne jest, że przepisom prawa dotyczącym środowiska musi towarzyszyć wola polityczna oraz zrozumienie dobrej praktyki i potencjał redukcji odpadów i emisji dwutlenku węgla przy jednoczonym wspieraniu wzrostu gospodarczego

3 WASTE to ENERGY DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Projekt dzieli się na 3 Komponenty: CP 3 Wymiana doświadczeń dedykowanych CP 1 Zarządzanie i Koordynacja określeniu dobrych praktyk Komponent ten jest prowadzony przez Radę Administracyjną Hrabstwa Östergötland (Głównego Partnera). Ten komponent jest również prowadzony przez Radę Administracyjną Hrabstwa Östergötland (Głównego Partnera). Celami komponentu są: rozszerzenie Komponent koncentruje się na tym, aby wiedzy dotyczącej zrównoważonego zarządzania projekt był prowadzony płynnie, na czas oraz odpadami i rozwiązań dotyczących energii z na budżetowaniu i dostarczeniu wymaganej odpadów; udoskonalenie regionalnych/lokalnych jakości wyników. Kluczowe działania dotyczą polityk poprzez kształtowanie polityki opartej na harmonogramu spotkań partnerów co sześć dowodach i zwiększenie konkurencyjności. Partnerzy miesięcy, opracowania instrukcji/podręcznika określą dobre praktyki oraz będą czerpać z nich projektu dla wszystkich partnerów oraz wiedzę, stworzą przenoszalne narzędzie polityki i szczegółowych zastosują je do opracowania regionalnych Planów sześciomiesięcznych raportów od wszystkich opracowania Działań. Działania te będą skupiać się, w partnerów. szczególności, na potencjale każdego regionu w CP 2 Komunikacja i Rozpowszechnianie zwiększaniu produkcji zrównoważonej energii z Ten komponent jest prowadzony przez Region odpadów. Proces ten zostanie zrealizowany poprzez Abruzzo (Kierownik ds. Informacji - IM). Skupia się na skutecznej komunikacji w zakresie partnerstwa oraz wynikach projektu dla jednostek realizujących politykę w regionach partnerów, innych regionach UE, europejskich instytucjach i sieciach poprzez Ÿ zebranie partnerów na wstępnym seminarium/warsztatach celem zrozumienia przez partnerów potencjału produkcji odpadów oraz technik w każdym regionie. Ÿ.zaplanowanie 4 Wizyt Studyjnych w 4 regionach rozpowszechnianie działań i wyników partnerów, które stanowią szczególnie dobre projektu. Aby dotrzeć do adresatów, przykłady odzysku energii z odpadów, określenie i specjalistyczna wiedza w przedmiotowym dokumentację wizyt. zakresie będzie wykorzystywana w celu zapewnienia, że czynności są prowadzone z Ÿ.przełożenie dobrych praktyk na swoiste narzędzie profesjonalnym podejściem i przy koordynacji polityki, które może pomóc dowolnemu regionowi w ze strony IM projektu. zrozumieniu potencjału wytwarzania energii z Komponent będzie wykorzystywał wiele odpadów, począwszy od dalszych warsztatów narzędzi, w tym portal internetowy projektu, praktycznych. film dotyczący dobrej praktyki, raport w magazynie, regionalne seminaria, Ÿkzastosowanie narzędzia polityki w każdym regionie międzynarodowe warsztaty/konferencję oraz w celu opracowania Planów Działania tworzenie przenoszalnego narzędzia polityki, zainicjowanych przed trzecie warsztaty. informacji prasowej, broszury, biuletynu, utworzenie 1 sieci europejskiej ds. energii z Plany Działania stworzą konstrukcję do celów odpadów; rekomendacji do Komisji dalszego rozwoju Europejskiej

4 Östergötland County Administrative Board Rada Administracyjna Hrabstwa CAB Östergötland Rada jest agencją rządową, która reprezentuje Riksdag i Rząd w hrabstwie i służy najlepszym interesom mieszkańców. Do zadań Rady Administracyjnej Hrabstwa należy dopilnowanie, aby decyzje podjęte przez Rząd i Riksdag odniosły możliwie jak Länsstyrelsen Östergötland najlepsze skutki w przedmiotowym hrabstwie. Linköping, Szwecja W przypadkach poważnych kryzysów takich jak katastrofy naturalne i poważne wypadku, Rada Administracyjna Hrabstwa może M/S Diana on the Göta canal Tel.: koordynować działania ratunkowe Faks: Rada ma ważne obowiązki dotyczące wielu usług świadczonych przez władze lokalne, Ranko Simic sprawdzenia i monitorowania zgodności z przepisami prawa i wytycznymi Do obowiązków Rady należy zachowanie przyrody i ochrona środowiska, opieka społeczna, komunikacja, kontroli żywności, Östergöland commuter train rolnictwo, rybołówstwo, równouprawnienie, miejsca kulturalne, rozwój regionalny, zarządzenia kryzysowe w czasach pokoju oraz służby ratunkowe Celem naszej współpracy ponadnarodowej jest udoskonalenie rozwoju regionalnego w kilku obszarach. Wspieramy Östergötland poprzez ta współpracę celem zwiększenia zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, Water reflections in Norrköping ekologicznego i społecznego. Staramy się wdrożyć regionalne strategie i programy poprzez uczestnictwo w ponadnarodowych projektach UE. Östergötland rapefields

5 Cumbria County Council Rada Hrabstwa Cumbria Cumbria jest szczególnym miejscem z jej oszałamiającym krajobrazem i silnymi oraz zrównoważonymi społecznościami jest wspaniałym miejscem do życia i pracy. Cumbria jest drugim co do wielkości hrabstwem w Anglii, przy czym zamieszkuje je zaledwie 500,000 osób, z których ponad 50 % żyje w społecznościach Katie Hornby Polityka Europejska wiejskich, co rodzi zróżnicowane i jedyne w swoim rodzaju wyzwania. Cumbria posiada światowej klasy środowisko i krajobrazy, które stanowią The Courts, Carlisle, bezkonkurencyjne możliwości dla turystyki. Cumbria CA3 8NA Carlisle Turyści przyjeżdżają nie tylko dla pięknego (UK) krajobrazu, lecz również dla możliwości Tel.: spędzenia czasu w sposób aktywny i interesujący. Faks: Nuclear plant Sellafield Hrabstwo może się również poszczycić unikalnymi umiejętnościami w zakresie technologii nuklearnej; jest obszarem, w którym energia jest odzyskiwana w sposób dynamiczny, w którym występują zróżnicowane zasoby energii oraz jest siedzibą brytyjskiej Energy Coast. Hrabstwo dzieli się na sześć okręgów: Allerdale, Barrow, Carlisle, Copeland, Eden i South Lakeland. Do największych obszarów miejskich należy Barrow Ashness bridge na południowym zachodzie hrabstwa oraz Carlisle na północy hrabstwa. Zarządzanie odpadami komunalnymi odbywa się na dwóch poziomach - 6 Rad Okręgowych stanowią Organy ds. Zbierania Odpadów, a Rada Hrabstwa Cumbria jest Organem ds. Utylizacji Odpadów. Zbieranie i utylizacja odpadów zostały zintegrowane na poziomie Strategicznego Partnerstwa ds. Odpadów Hrabstwa Cumbria znanego jako Resource Cumbria. Rada Hrabstwa Cumbria ostatnio Cumbria Recycle Rangers podpisała 25-letni kontrakt z Shanks Waste Solutions na budowę dwóch Oczyszczalni Mechaniczno-Biologicznych o mocy 75kt w celu przetwarzania odpadów nie poddawanych recyklingowi na Stałe Paliwo Wtórne. Rada oczekuje przeniesienia wiedzy w ramach polityki wynikającej z projektu oraz posiada istotne doświadczenie w programie UE. Cumbria Sharks plant

6 ARAEN Abruzzo Regional Energy Agency Regionalna Agencja ds. Energii ARAEN Abruzzo Region ARAEN - Abruzzo posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu energią z odzysku. ARAEN jest stałym i funkcjonalnym organem Regionu Abruzzo ustanowionym w drodze Regionalnej Ustawy nr 6 z dnia 8 lutego 2005 roku, art. 64 i jest przykładem uwagi, jaką Region Abruzzo poświęca systemowi energii. Do jego ARAEN Regionalna wyznaczonych działań należy głównie Agencja ds. Energii zarządzanie popytem na energię poprzez Abruzzo wspieranie wydajności energetycznej, via Passolanciano 75 promowanie lepszego wykorzystania, lepsze Pescara (Włochy) zarządzanie lokalnymi i odnawialnymi zasobami oraz optymalizacja kosztów produkcji i wspieranie badań mających na celu Antonio Sorgi (Dyrektor) Aquila (regional capital) before earthquake - April 2009 wykorzystanie optymalnych warunków dostaw i zarządzanie regionalnymi funkcjami w sektorze energii. Region Abruzzo zastosował wiele narzędzie w celu promowania systemu energii odnawialnej, np. Regionalny plan dotyczący zastosowania energii odnawialnej do celów ochrony i dbałości o jakość powietrza. Podjęto działania mające na celu redukcję emisji CO2 w zakresie następujących źródeł zanieczyszczenia: przemysłu, rolnictwa, handlu i transportu. Na poziomie krajowym, do instrumentów wdrażanych przez region Abruzzo należy głównie program umów zawartych z Ministerstwem Seaside of Giulianova - Teramo province Środowiska i dotyczących energetycznej waloryzacji biomasy (w kwietniu 2004 roku), który to program będzie wdrażany przez 3 lata. Region Abruzzo wspiera nowoczesną politykę środowiskową uznając za podstawowy cel zachowanie i ochronę środowiska. Aby osiągnąć ten cel, Region Abruzzo Region opracuje działania, które zainteresują cały łańcuch zintegrowanego systemu zarządzania odpadami. Działania takie będą obejmowały redukcję produkcji odpadów, przewidywanie odzysku energii z odpadów resztkowych, których Tel.: , Faks: City of Rocca Calascio, L Aquila nie można odzyskać w żaden inny sposób; wspieranie działań takich jak komunikacja, edukacja i szkolenie dla obywateli i specjalistów z sektora.

7 South Great Plain Regional Development Agency Regionalna Agencja ds. Rozwoju Wielkiej Południowej Niziny Węgierskiej Regionalna Agencja ds. Rozwoju Wielkiej Południowej Niziny Węgierskiej została utworzona w 1997 roku i nadal pełni aktywną rolę w zarządzaniu projektami węgierskimi i europejskimi w różnych dziedzinach oraz brała Regionalna Agencja ds. Rozwoju Wielkiej Południowej Niziny udział w międzynarodowej współpracy (w ramach PHARE, Funduszy Strukturalnych, FP5, FP6 i FP7 oraz programów INTERREG, SEE i CE). Celem SGPRDA jest rozwijanie ludzkich i Węgierskiej ekonomicznych zasobów oraz stanu 6726 Szeged Hungary, środowiska na terenie Wielkiej Południowej Közép fasor 1-3. Niziny Węgierskiej. Tel: Zarządzenie odpadami i produkcja energii Faks: stanowią kluczowe kwestie w Programach Medieval castle of Gyula Operacyjnych na Węgrzech. Zarówno krajowe jak i regionalne polityki zajmują się tymże rozwojem. Na poziomie krajowym istnieje specjalny Program Operacyjny ds. Zsanett Pigniczki Energii i Środowiska, a na poziomie Kierownik ds. Projektu regionalnym istnieje Program Operacyjny Międzynarodowego Wielkiej Południowej Niziny Węgierskiej, który 6726 Szeged Hungary, Közép fasor 1-3. Tel. kom.: Tel: Biogas plant in Kecskemét at Pilze-Nagy Ltd. zajmuje się rekultywacją wysypisk. W Regionalnych Programach Operacyjnych zrównoważony rozwój środowiska również stanowi horyzontalne zagadnienie. SGPRDA jako prowadząca główną politykę Faks: regionalną i koordynująca wsparcie posiada bliskie relacje ze spółkami, klastrami i instytucjami badawczymi działającymi w wyżej wymienionym obszarze oraz może je wspierać wzmacniający, między innymi, sektor energii odnawialnej. Główna korzyść płynąca ze współpracy, czyli najlepsze praktyki zrównoważonego zarządzania odpadami skupiające się na odzysku energii, mogłyby zostać wbudowane w regionalne dokumenty i procedury dotyczące planowania Wind Farm Windmill in South Great Plain

8 Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo Kujawsko Pomorskie leży w północnej części środkowej Polski. Dzięki takiemu położeniu, możemy połączyć północnozachodnie i północno-wschodnie części kraju oraz regiony północnej i środkowej Polski. Dwa główne miasta regionu, tj. Bydgoszcz i Toruń, stanowią esencję najlepszych cech naszego Urząd Marszałkowski Regionu. Jest to szybko rozwijająca się nowa infrastruktura społeczna i ekonomiczna, historia Województwa KujawskoLandscape Pomorskiego wraz z niezwykłą kulturą i sztuką oraz patrzenie w Departament Polityki przyszłość z optymizmem. Toruń z jego gotyckimi Regionalnej zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Biuro Europejskiej Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jest jednym z Współpracy Terytorialnej najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Plac Teatralny 2, na świecie. Ważnym aktywem regionu jest jego Toruń (Polska) potencjał ludzki i intelektualny. W regionie znajduje się 31 szkół wyższych, w tym 3 Rafał Modrzewski, uniwersytety: Uniwersytet Technologiczno- tel Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będący największym ośrodkiem Landscape Dorota Olga Olszewska, akademickim w północnej Polsce. Do tel kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Faks: Województwa Kujawsko-Pomorskiego należą wszelkie aspekty rozwoju regionalnego takie jak szkolnictwo, infrastruktura, środowisko, inwestycje itd. Województwo Kujawsko Pomorskie jest dynamicznie rozwijającym się regionem z przeważającą rolą przemysłu żywnościowego, celulozy i papieru, chemicznego, elektromechanicznego i tworzyw sztucznych. Bydgoszcz Dzięki Źródłom wód mineralnych oraz złożom halitu i wapnia utworzono ośrodki sanatoryjnowypoczynkowe w Inowrocławiu i Ciechocinku. Toruń Landscape

9 SIEA Slovak Innovation and Energy Agency Słowacka Agencja ds. Innowacji i Energii SIEA Słowacka Agencja ds. Innowacji i Energii (SIEA) została utworzona w 1999 roku jako profesjonalna agencja kierowana przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej. Jest to ośrodek zajmujący się wydajnością SIEA SSłowacja Agencja energetyczną, innowacjami w zakresie energii ds. Innowacji i Energii oraz źródłami energii odnawialnej. Bajkalská 21, SIEA działa również jako agencja wdrożeniowa Bratislava (Republika Słowacka) w zakresie Funduszy Strukturalnych. SIEA jest Castle of Bratislava krajową agencją ds. energii i posiada dużą wiedzę na temat słowackiego rynku energii, jej uczestników, decydentów, spółek, Pavel Starinský (Dyrektor) profesjonalistów, stowarzyszeń oraz wszystkich Tel.: podmiotów związanych z obszarem energii i Faks: wydajnością energetyczną. Szczególny nacisk kładzie się na obszar szkoleń i seminariów informacyjnych przeznaczonych dla profesjonalistów z zakresu wydajności energetycznej oraz dla społeczeństwa. Sandberg Natural reserve of Devínska Kobyla Agencja ustanawia procedury zgodnie z jej strukturą instytucjonalną celem dotarcia do wszystkich związanych z energią udziałowców regionalnych i lokalnych (ministerstw, organizacji pozarządowych oraz wszelkich innych instytucji, jakie uznawane są za istotne przez partnerów) oraz inicjuje lokalny proces planowania uczestnictwa. Ministerstwa Gospodarki i Środowiska Republiki Słowackiej Wind Farm oraz ich wyspecjalizowane organizacje takie jak SIEA & SEA Słowacja Agencja ds. Środowiska, Main square of Bratislava koordynują swoje działania w zakresie zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju i wykorzystania zasobów (surowców i odpadów). SIEA współpracuje głównie w zakresie przygotowania ustaw, analiz, porad i informacji publicznych w zakresie energii produkowanej z odpadów i ciepła odpadowego. UFO Bridge

10 REA Regional Energy Agency Regionalna Agencja ds. Energii REA Regionalna Agencja ds. Energii (REA) zajmuje się wszystkim, co wiąże się z racjonalnym wykorzystaniem energii, oszczędzaniem energii i źródłami energii odnawialnej. Kładziemy duży nacisk na rozpowszechnienie kwestii związanych z energią wśród społeczeństwa. Nasze centrum doradcze jest otwarte dla społeczeństwa w REA Regionalna Agencja każdy dzień roboczy. Poprzez międzynarodowy ds. Energii (Republika projekt szkół, który obejmuje organizację Słowacka) edukacji środowiskowej i opracowanie audytów energetycznych, skupiamy się na szkołach. Partizánska 20, Landscape of Šaľa Šaľa Działalność REA skupia się na doradzaniu ludności, rządowi, biznesowi i szkolnictwu. REA Karol Mikloš (Prezes zapewnia również wytyczne mające na celu Stowarzyszenia) zapewnienie audytów energetycznych budynków i certyfikacji energetycznych Andrea Miklošová budynków. REA brała udział w kilku projektach (Kierownik Projektu) europejskich. W latach była członkiem Tel.: międzynarodowej organizacji ds. ochrony Tel. kom: klimatu - Climate Alliance Klimabündnis. 122 Jednym z głównym zadań agencji jest Faks: informowanie i zachęcanie do racjonalnego wykorzystywania energii, informowanie o River flowing Šaľa możliwościach zredukowania zużycia energii w gospodarstwach domowych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Misją REA nie jest zdobywanie pieniędzy, lecz uświadamianie obywateli i dostarczanie im bezpłatnych podstawowych porad w zakresie energii! River Šaľa Enterprise in Šaľa Church of St. Margaret Antioch in Šaľa

11 Dâmboviţa County Council Rada Prowincji Dâmboviţa Rada Prowincji Dâmboviţa, w której zamieszkuje 534,000 mieszkańców, jest organem regionalnym, który opracowuje polityki dotyczące odpadów na poziomie prowizji (regionalnym). W tym celu, Rada Prowincji Dâmboviţa współpracuje z okręgami miejskimi Prowincji (Targoviste i Moreni), pięcioma Consiliul Judetean miastami (Titu, Gaesti, Pucioasa, Fieni, Racari) Dâmboviţa oraz 82 gminami. Wszystkie wyżej wymienione podmioty Dan Nitescu, Ovidiu Tonea Piata Tricolorului 1 dobrowolnie Stowarzyszenie na stworzyły Rzecz Rozwoju Wewnątrzwspólnotowego, które może opracowywać strategię zintegrowanego zarządzania odpadami oraz zarządzać Targoviste działaniami (Rumunia) wyspecjalizowany departament. W tym roku Tel.: / Faks: Bucegi Mountains systemowymi poprzez Rada Prowincji Dâmboviţa kończy Projekt Zarządzania Odpadami, którego celem jest opracowanie infrastruktury zarządzania odpadami w gospodarstwach domowych oraz Targoviste - princely court zachowanie, ochrona i udoskonalenie jakości środowiska w Prowincji Dambovita. Projekt przyczyni się również do usprawnienia zaopatrzenia w wodę w Bukareszcie. Projekt Zarządzania Odpadami wspiera wysiłki na rzecz wdrożenia standardów europejskich w zakresie zbierania, sortowania, transportu, przenoszenia i utylizacji odpadów organicznych. Projekt obejmie ludność Prowincji Dâmboviţa.Projekt przedstawia selektywną zbiórkę odpadów z gospodarstwa domowego i ulic oraz przewożenie odpadów do celów selekcji, Bucegi Mountains - the Sphinx kompostowania i ostatecznej utylizacji w zielonych komórkach. Obecny Projekt Interreg bspierał wysiłki na rzecz rozwoju technik zrównoważonego zarządzania odpadami w Prowincji Dâmboviţa oraz przedstawi nowe pomysły i sposoby wypracowane na podstawie dobrych praktyk europejskich. Targoviste - Chindia Tower

12 WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Współpraca transgraniczna Granice kraju województwo kujawsko-pomorskie nie ma możliwości uczestnictwa w tych programach

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków

InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków ALICJA BEŃKO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego InnoBridge usprawnienie transferu innowacji i wzmocnienie inteligentnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Katowice, 24 listopada 2015 r. Interreg Europa Środkowa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytorialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka programu 2. Priorytety i przykłady działań 3. Na

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE G M I N A J E L GMINA JELCZ-LASKOWICE Gmina Jelcz - Laskowice znajduje się na wschód od Wrocławia w powiecie oławskim, we wschodniej części

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Koszyce (Słowacja) Wprowadzenie W styczniu 2009 roku w Koszycach został utworzony miejski wydział ds. energii.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu poziom krajowy System rozwoju Polski: nowe dokumenty strategiczne KPZK+ DSRK+ +ŚSRK+ 9 strategii

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ POMORSKIE DNI ENERGII Ludwik Szakiel Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Główne problemy i możliwości sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP)

Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) Wsparcie EKOINNOWACJI Danuta Dyrszka International Scientific Thematic Network for Environmental Technologies ENVITECH-Net N Co to znaczy ekoinnowacja?

Bardziej szczegółowo

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Warszawa, 28 października 2013r. Jan Mikołaj Dzięciołowski, DG REGIO 1. Wnioski

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii

Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii Krzysztof Kwatera, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Na podstawie wizyty studialnej dla trenerów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła nowe zasady i przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER,

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Utworzenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Spójność funduszy a spójność terytorialna koordynacja polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Spójność funduszy a spójność terytorialna koordynacja polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Spójność funduszy a spójność terytorialna koordynacja polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Kluczowe obszary aktywności: Energetyka zrównoważona środowiskowo Transport niskoemisyjny Inteligentne tekstylia Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta. Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy

Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta. Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy Wyzwania Warszawy związane z polityką klimatyczną Dostosowanie gospodarki do zaostrzających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie. Mikael Backman Magdalena Rogulska

Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie. Mikael Backman Magdalena Rogulska Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie Mikael Backman Magdalena Rogulska Główne obszary działania Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki * 2 Rodzaje działań Szwedzko-Polskiej Platformy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pytania oceniające do Działania Wdrażanie LSR (1)

Pytania oceniające do Działania Wdrażanie LSR (1) Ocena Osi Leader Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowała Wspólne Ramy Monitorowania i Oceny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z art. 80 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zarządzanie planem gospodarki odpadami Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest ustalenie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE

STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE STARZEĆ SIĘ GODNIE W EUROPIE RÓŻNORODNE WIZJE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH Projekt współpracy ponadnarodowej Geneza Rosnąca długość życia Wzrastający % osób starszych w Europie Wg prognoz w 2025 roku w Europie

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Polityka

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

Holenderska Rada Gospodarki Odpadami: rola i zadania Ferd Schelleman

Holenderska Rada Gospodarki Odpadami: rola i zadania Ferd Schelleman Holenderska Rada Gospodarki Odpadami: rola i zadania Ferd Schelleman Warszawa 14 marca 2005 Rada Gospodarki Odpadami (1) Założona w 1990 oparta na współpracy trzech szczebli administracji Rada (kształtowanie

Bardziej szczegółowo

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ W MIASTACH I GMINACH NOWE NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo