opracowywanie działań regionalnych w Project Manager W2E Projekt W2E skupia się na potencjale udoskonalenia zrównoważonego zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "opracowywanie działań regionalnych w Project Manager W2E Projekt W2E skupia się na potencjale udoskonalenia zrównoważonego zarządzania"

Transkrypt

1 WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY Jego celem jest wymiana wiedzy i dobrej praktyki dotyczącej regionalnych polityk zrównoważonego zarządzania odpadami poprzez postrzeganie odpadów jako potencjalnego zasobu oraz zwiększanie odzysku energii z odpadów poprzez Ranko Simic opracowywanie działań regionalnych w Project Manager W2E każdym z regionów partnerów. Tel.: Mob.: Länsstyrelsen Östergötland Linköping Szwecja Projekt W2E skupia się na potencjale udoskonalenia zrównoważonego zarządzania odpadami w regionach Europy i produkowaniu energii z odpadów. Projekt obejmuje 8 partnerów z 7 różnych krajów UE (Szwecji, Zjednoczonego Królestwa, Włoch, Węgrzech, Polski, Republiki Słowackiej i Rumunii). Główne wyniki projektu będą obejmowały: Ÿopracowanie polityki, która może wspierać regiony w opracowywaniu bardziej zrównoważonych strategii zarządzania. Ÿ opracowanie 7 Planów Działania dotyczących zrównoważonego zarządzania odpadami, po jednym na każdy region; plany takie skupią się na redukcji odpadów wywożonych na wysypisko oraz potencjale odzyskiwania energii z takich odpadów.

2 WASTE to ENERGY OPIS I CELE PROJEKTU Wspólne działania w ramach projektu W celu osiągnięcia powyższej wizji, wykraczają poza poziom podstawowej działania w ramach projektu będą: sieci jako, że celem jest wykonywanie Ÿokreślać i korzystać z obecnych dobrych wspólnych działań w zakresie oceny i praktyk dotyczących odzyskiwania energii z metody porównawczej celem odpadów. opracowania europejskiej polityki dotyczącej odpadów i przyszłych Planów Działania. Odnośnie oceny, celem jest opracowanie wspólnej podstawy europejskiego modelu oznaczania cech ułatwiających wydajne pod względem kosztowym i energetycznym unieszkodliwianie oceniania cech odpadów w regionie oraz strukturę instytucji zajmujących się ARAEN Regionalna odpadami, prowadząc do oceny Agencja ds. Energii ARAEN zgodności regionu do udoskonalenia Abruzzo odzysku energii z odpadów. Information Manager W2E Ÿ stosować politykę celem wspierania rozwoju przyszłego Planu Działanie w odpadów. Projekt Ÿ opracowywać politykę dotyczącą korzysta z wiedzy i doświadczenia dotyczącego strategii odzyskiwania energii z odpadów poprzez Wizyty Studyjne pozwalające via Passolanciano, 75 każdym regionie. Ÿ rozpowszechniać narzędzie polityki oraz potencjał odzysku energii z opadów w innych regionach UE i poprzez sieci UE Pescara Tel.: Faks: na przyjrzenie się dobrych praktykom w działaniu i seminaria organizowane w celu dzielenia się doświadczeniami. Projekt będzie korzystał z wiedzy zdobytej podczas takich Wizyt Studyjnych pozwalających na opracowanie polityki celem udoskonalenia odzysku energii z odpadów, która to polityka będzie mogła być wykorzystywana przez jakikolwiek region UE. Projekt został zaprojektowany tak, aby miał wpływ na polityki regionalne dotyczące zrównoważonego zarządzania odpadami. Jasne jest, że przepisom prawa dotyczącym środowiska musi towarzyszyć wola polityczna oraz zrozumienie dobrej praktyki i potencjał redukcji odpadów i emisji dwutlenku węgla przy jednoczonym wspieraniu wzrostu gospodarczego

3 WASTE to ENERGY DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Projekt dzieli się na 3 Komponenty: CP 3 Wymiana doświadczeń dedykowanych CP 1 Zarządzanie i Koordynacja określeniu dobrych praktyk Komponent ten jest prowadzony przez Radę Administracyjną Hrabstwa Östergötland (Głównego Partnera). Ten komponent jest również prowadzony przez Radę Administracyjną Hrabstwa Östergötland (Głównego Partnera). Celami komponentu są: rozszerzenie Komponent koncentruje się na tym, aby wiedzy dotyczącej zrównoważonego zarządzania projekt był prowadzony płynnie, na czas oraz odpadami i rozwiązań dotyczących energii z na budżetowaniu i dostarczeniu wymaganej odpadów; udoskonalenie regionalnych/lokalnych jakości wyników. Kluczowe działania dotyczą polityk poprzez kształtowanie polityki opartej na harmonogramu spotkań partnerów co sześć dowodach i zwiększenie konkurencyjności. Partnerzy miesięcy, opracowania instrukcji/podręcznika określą dobre praktyki oraz będą czerpać z nich projektu dla wszystkich partnerów oraz wiedzę, stworzą przenoszalne narzędzie polityki i szczegółowych zastosują je do opracowania regionalnych Planów sześciomiesięcznych raportów od wszystkich opracowania Działań. Działania te będą skupiać się, w partnerów. szczególności, na potencjale każdego regionu w CP 2 Komunikacja i Rozpowszechnianie zwiększaniu produkcji zrównoważonej energii z Ten komponent jest prowadzony przez Region odpadów. Proces ten zostanie zrealizowany poprzez Abruzzo (Kierownik ds. Informacji - IM). Skupia się na skutecznej komunikacji w zakresie partnerstwa oraz wynikach projektu dla jednostek realizujących politykę w regionach partnerów, innych regionach UE, europejskich instytucjach i sieciach poprzez Ÿ zebranie partnerów na wstępnym seminarium/warsztatach celem zrozumienia przez partnerów potencjału produkcji odpadów oraz technik w każdym regionie. Ÿ.zaplanowanie 4 Wizyt Studyjnych w 4 regionach rozpowszechnianie działań i wyników partnerów, które stanowią szczególnie dobre projektu. Aby dotrzeć do adresatów, przykłady odzysku energii z odpadów, określenie i specjalistyczna wiedza w przedmiotowym dokumentację wizyt. zakresie będzie wykorzystywana w celu zapewnienia, że czynności są prowadzone z Ÿ.przełożenie dobrych praktyk na swoiste narzędzie profesjonalnym podejściem i przy koordynacji polityki, które może pomóc dowolnemu regionowi w ze strony IM projektu. zrozumieniu potencjału wytwarzania energii z Komponent będzie wykorzystywał wiele odpadów, począwszy od dalszych warsztatów narzędzi, w tym portal internetowy projektu, praktycznych. film dotyczący dobrej praktyki, raport w magazynie, regionalne seminaria, Ÿkzastosowanie narzędzia polityki w każdym regionie międzynarodowe warsztaty/konferencję oraz w celu opracowania Planów Działania tworzenie przenoszalnego narzędzia polityki, zainicjowanych przed trzecie warsztaty. informacji prasowej, broszury, biuletynu, utworzenie 1 sieci europejskiej ds. energii z Plany Działania stworzą konstrukcję do celów odpadów; rekomendacji do Komisji dalszego rozwoju Europejskiej

4 Östergötland County Administrative Board Rada Administracyjna Hrabstwa CAB Östergötland Rada jest agencją rządową, która reprezentuje Riksdag i Rząd w hrabstwie i służy najlepszym interesom mieszkańców. Do zadań Rady Administracyjnej Hrabstwa należy dopilnowanie, aby decyzje podjęte przez Rząd i Riksdag odniosły możliwie jak Länsstyrelsen Östergötland najlepsze skutki w przedmiotowym hrabstwie. Linköping, Szwecja W przypadkach poważnych kryzysów takich jak katastrofy naturalne i poważne wypadku, Rada Administracyjna Hrabstwa może M/S Diana on the Göta canal Tel.: koordynować działania ratunkowe Faks: Rada ma ważne obowiązki dotyczące wielu usług świadczonych przez władze lokalne, Ranko Simic sprawdzenia i monitorowania zgodności z przepisami prawa i wytycznymi Do obowiązków Rady należy zachowanie przyrody i ochrona środowiska, opieka społeczna, komunikacja, kontroli żywności, Östergöland commuter train rolnictwo, rybołówstwo, równouprawnienie, miejsca kulturalne, rozwój regionalny, zarządzenia kryzysowe w czasach pokoju oraz służby ratunkowe Celem naszej współpracy ponadnarodowej jest udoskonalenie rozwoju regionalnego w kilku obszarach. Wspieramy Östergötland poprzez ta współpracę celem zwiększenia zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, Water reflections in Norrköping ekologicznego i społecznego. Staramy się wdrożyć regionalne strategie i programy poprzez uczestnictwo w ponadnarodowych projektach UE. Östergötland rapefields

5 Cumbria County Council Rada Hrabstwa Cumbria Cumbria jest szczególnym miejscem z jej oszałamiającym krajobrazem i silnymi oraz zrównoważonymi społecznościami jest wspaniałym miejscem do życia i pracy. Cumbria jest drugim co do wielkości hrabstwem w Anglii, przy czym zamieszkuje je zaledwie 500,000 osób, z których ponad 50 % żyje w społecznościach Katie Hornby Polityka Europejska wiejskich, co rodzi zróżnicowane i jedyne w swoim rodzaju wyzwania. Cumbria posiada światowej klasy środowisko i krajobrazy, które stanowią The Courts, Carlisle, bezkonkurencyjne możliwości dla turystyki. Cumbria CA3 8NA Carlisle Turyści przyjeżdżają nie tylko dla pięknego (UK) krajobrazu, lecz również dla możliwości Tel.: spędzenia czasu w sposób aktywny i interesujący. Faks: Nuclear plant Sellafield Hrabstwo może się również poszczycić unikalnymi umiejętnościami w zakresie technologii nuklearnej; jest obszarem, w którym energia jest odzyskiwana w sposób dynamiczny, w którym występują zróżnicowane zasoby energii oraz jest siedzibą brytyjskiej Energy Coast. Hrabstwo dzieli się na sześć okręgów: Allerdale, Barrow, Carlisle, Copeland, Eden i South Lakeland. Do największych obszarów miejskich należy Barrow Ashness bridge na południowym zachodzie hrabstwa oraz Carlisle na północy hrabstwa. Zarządzanie odpadami komunalnymi odbywa się na dwóch poziomach - 6 Rad Okręgowych stanowią Organy ds. Zbierania Odpadów, a Rada Hrabstwa Cumbria jest Organem ds. Utylizacji Odpadów. Zbieranie i utylizacja odpadów zostały zintegrowane na poziomie Strategicznego Partnerstwa ds. Odpadów Hrabstwa Cumbria znanego jako Resource Cumbria. Rada Hrabstwa Cumbria ostatnio Cumbria Recycle Rangers podpisała 25-letni kontrakt z Shanks Waste Solutions na budowę dwóch Oczyszczalni Mechaniczno-Biologicznych o mocy 75kt w celu przetwarzania odpadów nie poddawanych recyklingowi na Stałe Paliwo Wtórne. Rada oczekuje przeniesienia wiedzy w ramach polityki wynikającej z projektu oraz posiada istotne doświadczenie w programie UE. Cumbria Sharks plant

6 ARAEN Abruzzo Regional Energy Agency Regionalna Agencja ds. Energii ARAEN Abruzzo Region ARAEN - Abruzzo posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu energią z odzysku. ARAEN jest stałym i funkcjonalnym organem Regionu Abruzzo ustanowionym w drodze Regionalnej Ustawy nr 6 z dnia 8 lutego 2005 roku, art. 64 i jest przykładem uwagi, jaką Region Abruzzo poświęca systemowi energii. Do jego ARAEN Regionalna wyznaczonych działań należy głównie Agencja ds. Energii zarządzanie popytem na energię poprzez Abruzzo wspieranie wydajności energetycznej, via Passolanciano 75 promowanie lepszego wykorzystania, lepsze Pescara (Włochy) zarządzanie lokalnymi i odnawialnymi zasobami oraz optymalizacja kosztów produkcji i wspieranie badań mających na celu Antonio Sorgi (Dyrektor) Aquila (regional capital) before earthquake - April 2009 wykorzystanie optymalnych warunków dostaw i zarządzanie regionalnymi funkcjami w sektorze energii. Region Abruzzo zastosował wiele narzędzie w celu promowania systemu energii odnawialnej, np. Regionalny plan dotyczący zastosowania energii odnawialnej do celów ochrony i dbałości o jakość powietrza. Podjęto działania mające na celu redukcję emisji CO2 w zakresie następujących źródeł zanieczyszczenia: przemysłu, rolnictwa, handlu i transportu. Na poziomie krajowym, do instrumentów wdrażanych przez region Abruzzo należy głównie program umów zawartych z Ministerstwem Seaside of Giulianova - Teramo province Środowiska i dotyczących energetycznej waloryzacji biomasy (w kwietniu 2004 roku), który to program będzie wdrażany przez 3 lata. Region Abruzzo wspiera nowoczesną politykę środowiskową uznając za podstawowy cel zachowanie i ochronę środowiska. Aby osiągnąć ten cel, Region Abruzzo Region opracuje działania, które zainteresują cały łańcuch zintegrowanego systemu zarządzania odpadami. Działania takie będą obejmowały redukcję produkcji odpadów, przewidywanie odzysku energii z odpadów resztkowych, których Tel.: , Faks: City of Rocca Calascio, L Aquila nie można odzyskać w żaden inny sposób; wspieranie działań takich jak komunikacja, edukacja i szkolenie dla obywateli i specjalistów z sektora.

7 South Great Plain Regional Development Agency Regionalna Agencja ds. Rozwoju Wielkiej Południowej Niziny Węgierskiej Regionalna Agencja ds. Rozwoju Wielkiej Południowej Niziny Węgierskiej została utworzona w 1997 roku i nadal pełni aktywną rolę w zarządzaniu projektami węgierskimi i europejskimi w różnych dziedzinach oraz brała Regionalna Agencja ds. Rozwoju Wielkiej Południowej Niziny udział w międzynarodowej współpracy (w ramach PHARE, Funduszy Strukturalnych, FP5, FP6 i FP7 oraz programów INTERREG, SEE i CE). Celem SGPRDA jest rozwijanie ludzkich i Węgierskiej ekonomicznych zasobów oraz stanu 6726 Szeged Hungary, środowiska na terenie Wielkiej Południowej Közép fasor 1-3. Niziny Węgierskiej. Tel: Zarządzenie odpadami i produkcja energii Faks: stanowią kluczowe kwestie w Programach Medieval castle of Gyula Operacyjnych na Węgrzech. Zarówno krajowe jak i regionalne polityki zajmują się tymże rozwojem. Na poziomie krajowym istnieje specjalny Program Operacyjny ds. Zsanett Pigniczki Energii i Środowiska, a na poziomie Kierownik ds. Projektu regionalnym istnieje Program Operacyjny Międzynarodowego Wielkiej Południowej Niziny Węgierskiej, który 6726 Szeged Hungary, Közép fasor 1-3. Tel. kom.: Tel: Biogas plant in Kecskemét at Pilze-Nagy Ltd. zajmuje się rekultywacją wysypisk. W Regionalnych Programach Operacyjnych zrównoważony rozwój środowiska również stanowi horyzontalne zagadnienie. SGPRDA jako prowadząca główną politykę Faks: regionalną i koordynująca wsparcie posiada bliskie relacje ze spółkami, klastrami i instytucjami badawczymi działającymi w wyżej wymienionym obszarze oraz może je wspierać wzmacniający, między innymi, sektor energii odnawialnej. Główna korzyść płynąca ze współpracy, czyli najlepsze praktyki zrównoważonego zarządzania odpadami skupiające się na odzysku energii, mogłyby zostać wbudowane w regionalne dokumenty i procedury dotyczące planowania Wind Farm Windmill in South Great Plain

8 Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo Kujawsko Pomorskie leży w północnej części środkowej Polski. Dzięki takiemu położeniu, możemy połączyć północnozachodnie i północno-wschodnie części kraju oraz regiony północnej i środkowej Polski. Dwa główne miasta regionu, tj. Bydgoszcz i Toruń, stanowią esencję najlepszych cech naszego Urząd Marszałkowski Regionu. Jest to szybko rozwijająca się nowa infrastruktura społeczna i ekonomiczna, historia Województwa KujawskoLandscape Pomorskiego wraz z niezwykłą kulturą i sztuką oraz patrzenie w Departament Polityki przyszłość z optymizmem. Toruń z jego gotyckimi Regionalnej zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Biuro Europejskiej Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jest jednym z Współpracy Terytorialnej najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Plac Teatralny 2, na świecie. Ważnym aktywem regionu jest jego Toruń (Polska) potencjał ludzki i intelektualny. W regionie znajduje się 31 szkół wyższych, w tym 3 Rafał Modrzewski, uniwersytety: Uniwersytet Technologiczno- tel Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będący największym ośrodkiem Landscape Dorota Olga Olszewska, akademickim w północnej Polsce. Do tel kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Faks: Województwa Kujawsko-Pomorskiego należą wszelkie aspekty rozwoju regionalnego takie jak szkolnictwo, infrastruktura, środowisko, inwestycje itd. Województwo Kujawsko Pomorskie jest dynamicznie rozwijającym się regionem z przeważającą rolą przemysłu żywnościowego, celulozy i papieru, chemicznego, elektromechanicznego i tworzyw sztucznych. Bydgoszcz Dzięki Źródłom wód mineralnych oraz złożom halitu i wapnia utworzono ośrodki sanatoryjnowypoczynkowe w Inowrocławiu i Ciechocinku. Toruń Landscape

9 SIEA Slovak Innovation and Energy Agency Słowacka Agencja ds. Innowacji i Energii SIEA Słowacka Agencja ds. Innowacji i Energii (SIEA) została utworzona w 1999 roku jako profesjonalna agencja kierowana przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej. Jest to ośrodek zajmujący się wydajnością SIEA SSłowacja Agencja energetyczną, innowacjami w zakresie energii ds. Innowacji i Energii oraz źródłami energii odnawialnej. Bajkalská 21, SIEA działa również jako agencja wdrożeniowa Bratislava (Republika Słowacka) w zakresie Funduszy Strukturalnych. SIEA jest Castle of Bratislava krajową agencją ds. energii i posiada dużą wiedzę na temat słowackiego rynku energii, jej uczestników, decydentów, spółek, Pavel Starinský (Dyrektor) profesjonalistów, stowarzyszeń oraz wszystkich Tel.: podmiotów związanych z obszarem energii i Faks: wydajnością energetyczną. Szczególny nacisk kładzie się na obszar szkoleń i seminariów informacyjnych przeznaczonych dla profesjonalistów z zakresu wydajności energetycznej oraz dla społeczeństwa. Sandberg Natural reserve of Devínska Kobyla Agencja ustanawia procedury zgodnie z jej strukturą instytucjonalną celem dotarcia do wszystkich związanych z energią udziałowców regionalnych i lokalnych (ministerstw, organizacji pozarządowych oraz wszelkich innych instytucji, jakie uznawane są za istotne przez partnerów) oraz inicjuje lokalny proces planowania uczestnictwa. Ministerstwa Gospodarki i Środowiska Republiki Słowackiej Wind Farm oraz ich wyspecjalizowane organizacje takie jak SIEA & SEA Słowacja Agencja ds. Środowiska, Main square of Bratislava koordynują swoje działania w zakresie zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju i wykorzystania zasobów (surowców i odpadów). SIEA współpracuje głównie w zakresie przygotowania ustaw, analiz, porad i informacji publicznych w zakresie energii produkowanej z odpadów i ciepła odpadowego. UFO Bridge

10 REA Regional Energy Agency Regionalna Agencja ds. Energii REA Regionalna Agencja ds. Energii (REA) zajmuje się wszystkim, co wiąże się z racjonalnym wykorzystaniem energii, oszczędzaniem energii i źródłami energii odnawialnej. Kładziemy duży nacisk na rozpowszechnienie kwestii związanych z energią wśród społeczeństwa. Nasze centrum doradcze jest otwarte dla społeczeństwa w REA Regionalna Agencja każdy dzień roboczy. Poprzez międzynarodowy ds. Energii (Republika projekt szkół, który obejmuje organizację Słowacka) edukacji środowiskowej i opracowanie audytów energetycznych, skupiamy się na szkołach. Partizánska 20, Landscape of Šaľa Šaľa Działalność REA skupia się na doradzaniu ludności, rządowi, biznesowi i szkolnictwu. REA Karol Mikloš (Prezes zapewnia również wytyczne mające na celu Stowarzyszenia) zapewnienie audytów energetycznych budynków i certyfikacji energetycznych Andrea Miklošová budynków. REA brała udział w kilku projektach (Kierownik Projektu) europejskich. W latach była członkiem Tel.: międzynarodowej organizacji ds. ochrony Tel. kom: klimatu - Climate Alliance Klimabündnis. 122 Jednym z głównym zadań agencji jest Faks: informowanie i zachęcanie do racjonalnego wykorzystywania energii, informowanie o River flowing Šaľa możliwościach zredukowania zużycia energii w gospodarstwach domowych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Misją REA nie jest zdobywanie pieniędzy, lecz uświadamianie obywateli i dostarczanie im bezpłatnych podstawowych porad w zakresie energii! River Šaľa Enterprise in Šaľa Church of St. Margaret Antioch in Šaľa

11 Dâmboviţa County Council Rada Prowincji Dâmboviţa Rada Prowincji Dâmboviţa, w której zamieszkuje 534,000 mieszkańców, jest organem regionalnym, który opracowuje polityki dotyczące odpadów na poziomie prowizji (regionalnym). W tym celu, Rada Prowincji Dâmboviţa współpracuje z okręgami miejskimi Prowincji (Targoviste i Moreni), pięcioma Consiliul Judetean miastami (Titu, Gaesti, Pucioasa, Fieni, Racari) Dâmboviţa oraz 82 gminami. Wszystkie wyżej wymienione podmioty Dan Nitescu, Ovidiu Tonea Piata Tricolorului 1 dobrowolnie Stowarzyszenie na stworzyły Rzecz Rozwoju Wewnątrzwspólnotowego, które może opracowywać strategię zintegrowanego zarządzania odpadami oraz zarządzać Targoviste działaniami (Rumunia) wyspecjalizowany departament. W tym roku Tel.: / Faks: Bucegi Mountains systemowymi poprzez Rada Prowincji Dâmboviţa kończy Projekt Zarządzania Odpadami, którego celem jest opracowanie infrastruktury zarządzania odpadami w gospodarstwach domowych oraz Targoviste - princely court zachowanie, ochrona i udoskonalenie jakości środowiska w Prowincji Dambovita. Projekt przyczyni się również do usprawnienia zaopatrzenia w wodę w Bukareszcie. Projekt Zarządzania Odpadami wspiera wysiłki na rzecz wdrożenia standardów europejskich w zakresie zbierania, sortowania, transportu, przenoszenia i utylizacji odpadów organicznych. Projekt obejmie ludność Prowincji Dâmboviţa.Projekt przedstawia selektywną zbiórkę odpadów z gospodarstwa domowego i ulic oraz przewożenie odpadów do celów selekcji, Bucegi Mountains - the Sphinx kompostowania i ostatecznej utylizacji w zielonych komórkach. Obecny Projekt Interreg bspierał wysiłki na rzecz rozwoju technik zrównoważonego zarządzania odpadami w Prowincji Dâmboviţa oraz przedstawi nowe pomysły i sposoby wypracowane na podstawie dobrych praktyk europejskich. Targoviste - Chindia Tower

12 WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Sześć powodów, dla których warto wdrażać system zarządzania zrównoważonym rozwojem Sześć przykładów europejskich

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY

UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej Unią, oraz KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KATALOG LIDERÓW INNOWACJI

KATALOG LIDERÓW INNOWACJI KATALOG LIDERÓW INNOWACJI SPIS TREŚCI 04-05 SŁOWEM WSTĘPU 06-07 OPIS PROJEKTU 08-15 PARTNERZY PROJEKTU Partner 01 Partner 05 CNA Stowarzyszenie Regionu Emilia-Romagna Partner 02 Partner 06 Emilia-Romagna

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo