Ekonomiczna ocena przedsięwzięć informatycznych. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczna ocena przedsięwzięć informatycznych. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański"

Transkrypt

1 Ekonomiczna ocena przedsięwzięć informatycznych Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański

2 Plan wykładu 1. Paradoks produktywności 2. Rola informatyki we wspomaganiu zarządzania 3. Ekonomiczna typologia przedsięwzięć informatycznych 5. Kryteria sukcesu przedsięwzięcia informatycznego 6. Czynniki sukcesu projektu informatycznego Czasopisma, zajmujące się tematyką oceny przedsięwzięć informatycznych i wpływu informatyki na efektywność zarządzania organizacjami:: Information & Management (Science Direct Elsevier), Communications of the ACM (EBSCO), MIS Quarterly (EBSCO), Journal of Information Systems (EBSCO), Electronic Journal of Information Systems Evaluation - Journal of Enterprise Information Management (EMERALD)

3 Bibliografia Cypryjański J. (2007) Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Dudycz H, Dyczkowski M. (2006) Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław Lech P. (2007) Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych, WUG, Gdańsk, on-line pod adresem:

4 Paradoks produktywności Nie udowodniono dodatniej korelacji pomiędzy wysokością inwestycji w IT i produktywnością przedsiębiorstw "Komputery widać wszędzie, tylko nie w statystykach produktywności : Robert Solow, laureat Nagrody Nobla Erik Brynjolfsson: mieszane wyniki, dotyczące wpływu inwestycji IT na produktywność pojedynczych przedsiębiorstw, dodatni wpływ inwestycji w IT na wartość dla klienta (consumer surplus) Hitt & Brynjolfsson, MISQ, June 1996 Stratopoulos&Dehig (Information & Management, 2000/38): succesful users of IT outperform less successful users

5 Pytania i problemy 1. Badanie zagadnienia paradoksu produktywności na polskim rynku 2. Jakie czynniki powodują wzrost efektywności przedsiębiorstwa w wyniku inwestycji w IT?: a) innowacyjne zastosowanie IT, b) powiązanie inwestycji w IT ze strategią przedsiębiorstwa, c) reorganizacja procesów gospodarczych? 3. Jakie są powody podejmowania inwestycji w IT oraz jakich efektów przedsiębiorstwa oczekują od tych inwestycji (a jakie efekty uzyskują)?

6 Rola IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem Automatyzowanie Informowanie Zastępowanie człowieka przy wykonywaniu powtarzalnych czynności, np. naliczanie listy płac, rozliczanie kosztów, generowanie sprawozdań Udostępnianie informacji, niemożliwych do uzyskania bez IT, np.: informacje on-line o stanie rozrachunków z kontrahentem (szybkość uzyskania informacji) informacje o możliwościach cross-sellingu (wolumen danych i powiązania) zagregowana informacja o stanie finansów (szybkość uzyskania, rozproszenie) wiedza o możliwych rozwiązaniach problemu (struktura, rozproszenie)

7 Rola IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem Transformowanie Organizowanie Prestiż Zmiana sposobu realizacji procesów gospodarczych, np.: centralizacja funkcji pomocniczych (centrum finansowo księgowe), zmiana kanałów dystrybucji (internet), oferowanie nowych produktów (bankowość internetowa), usprawnienie procesu logistycznego (optymalizacja trans dostaw i informacja on-line o statusie dostawy) Podział i koordynacja pracy, porządkowanie działań dzięki informacji, np.: zarządzanie przez cele dzięki kartom wyników, organizacja i przydzielanie pracy dzięki narzędziom workflow, zrównoleglenie działań dzięki narzędziom pracy grupowej

8 Pytania i problemy 1. Jak rolę IT w zarządzaniu postrzegają polskie przedsiębiorstwa? 1. Metoda oceny korzyści, wynikających z poszczególnych zastosowań IT: a) Automatyzacja redukcja kosztów, b) Informacja wartość oczekiwana informacji (EVI) c) Transformacja -?? d) Organizacja -?? 2. Ocena wpływu poszczególnych zastosowań IT na możliwość osiągania dodatnich efektów ekonomicznych

9 Typologia przedsięwzięć IT kryterium ekonomiczne Ze względu na powód podejmowania przedsięwzięcia informatycznego, można je podzielić na: obligatoryjne - podejmowane z przyczyn, takich jak: wymóg prawny np. system Płatnik wymóg branżowy funkcjonowanie w danej branży jest możliwe jedynie dzięki systemowi informatycznemu np. system rezerwacji biletów lotniczych wymóg konkurencji standard danej branży wyklucza istnienie w niej bez danego systemu np. systemy ERP wymóg klientów standard obsługi klientów w danej branży wymaga posiadania danego systemu np. bankowość elektroniczna bariery rozwoju niemożność zarządzania organizacją bez wsparcia informatyki ze względu na np. jej szybki wzrost operacyjne podejmowane w celu usprawnienia procesów operacyjnych przedsiębiorstwa usprawnienie procesów back-office np. poprzez wdrożenie systemu wspierającego rachunkowość lub HR, usprawnienie procesów, umożliwiające redukcję kosztów

10 Typologia przedsięwzięć IT kryterium ekonomiczne cd strategiczne podejmowane w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i ściśle związane ze strategicznymi celami organizacji infrastrukturalne podejmowane w celu odnowienia bądź ulepszenia infrastruktury informatycznej Korzyści? Wpływ na efektywność? Strategiczne -> TAK Operacyjne -> TAK Obligatoryjne -> NIE Infrastrukturalne -> NIE IT jako narzędzie, umożliwiające zmiany organizacyjne, osiąganie przewagi konkurencyjnej IT element niezbędnej infrastruktury

11 Pytania i problemy 1. Jakie są powody podejmowania przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwach? Lech P., Is it really so strategic? Motivational factors for investing in Enterprise Systems A Survey, w: International Journal of Enterprise Information Systems, Vol. 7, Issue 4, October-December 2011, s , 2. Jaka jest korelacja powodu podjęcia projektu z oczekiwanymi i rzeczywistymi efektami ekonomicznymi?

12 Distribution of the most important motivational factor Motivational factor Position To replace the inefficient IT infrastructure with a new one the current infrastructure did not enable carrying out of current 1 business processes To increase operating efficiency by business processes redesign 2 To provide better information to management 2 To increase operating efficiency by business processes automation 3 To obtain a competitive advantage 4 To reduce cost of IT management 5 To meet customer expectations 6 Other to integrate the systems of a holding 6 To keep up with competitors 7 Motivational factor Aver Posi age tion rank To increase operating efficiency by business processes automation 4,04 1 To increase operating efficiency by business processes redesign 3,93 2 To provide better information to management 3,93 2 To replace the inefficient IT infrastructure with a new one - the current infrastructure did not enable carrying out of current 3,79 3 business processes To obtain a competitive advantage 3,61 4 To meet customer expectations 3,18 5 To keep up with competitors 2,86 6 To reduce cost of IT management 2,75 7 Other to integrate the systems of a holding 0,32 8

13 Kryteria sukcesu projektu informatycznego 1) Sukces projektowy Zakres Ustalona jakość Standish Chaos Report Failure Success Challenged Budżet/zasoby Harmonogram 2) Sukces produktowy Osiągnięcie użytecznej funkcjonalności 3) Sukces biznesowy Osiągnięcie celów gospodarczych Eveleens J., Verhoef C. (2010) The Rise and Fall of the Chaos Report Figures, IEEE Software, January/February, pp Jørgensen M., & Moløkken K. (2006), How Large Are Software Cost Overruns? A Review of the 1994 Chaos Report, Information and Software Technology, 48(8), pp Nelson R. (2005) Project Retrospectives: Evaluating Project Success, Failure, and Everything in Between, MIS Quarterly Executive, 4(3), pp

14 Czynniki porażki projektu Project mistake (Nelson 2007) Project failure factor Standish Chaos reports failure factors (Kappelman, McKeeman and Zhang 2006) 1 Poor estimation and/or scheduling Insufficient planning 2 Insufficient risk management Ineffective schedule planning and/or management Lack of reliable estimates 3 Insufficient project sponsorship Lack of top management support Lack of executive management support 4 Poor requirements determination Lack of documented requirements and/or success Lack of firm basic requirements criteria 5 Lack of user involvement Weak commitment of project team Lack of user involvement 6 No change control process (change management) 7 Weak personnel and/or team issues Team members lack requisite knowledge and/or Lack of skilled resources skills 8 Weak personnel and/or team issues Weak project manager Lack of project manager expertise 9 Weak personnel and/or team issues Subject matter experts are overscheduled 10 Contractor failure Kappelman L., McKeeman R., Zhang L. (2006), Early Warning Signs of IT Project Failure: the Dominant Dozen, Information Systems Management, 23 (4), pp Nelson R. (2007) IT Project Management: Infamous Failures, Classic Mistakes, and Best Practices, MISQ Executive, 6(2), June 2007, pp

15 Pytania i problemy 1. Jak skutecznie zarządzać projektami informatycznymi w różnych organizacjach (kulturowo, branżowo, geograficznie?) 2. Jak sukces projektu postrzegają różni jego udziałowcy? 3. Jak uzyskać kompromis pomiędzy oczekiwaniami różnych udziałowców?

ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH W MODELACH BUDOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. PODSUMOWANIE BADAŃ Z LAT 2011-2012

ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH W MODELACH BUDOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. PODSUMOWANIE BADAŃ Z LAT 2011-2012 INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 ISSN 1507-3858 Bartosz Wachnik Politechnika Warszawska e-mail: bartek@wachnik.eu ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH W MODELACH BUDOWANIA WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu klasy ERP

Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu klasy ERP Zeszyty Naukowe nr 814 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Katedra Informatyki Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu klasy ERP Streszczenie. Głównym celem niniejszego opracowania jest dogłębne zrozumienie

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA I KOORDYNACJA JAKO DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI SIECIOWEJ NA PRZYKŁADZIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

INTEGRACJA I KOORDYNACJA JAKO DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI SIECIOWEJ NA PRZYKŁADZIE ŁAŃCUCHA DOSTAW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 76 Nr kol. 1923 Agata MESJASZ-LECH Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania agata.mesjasz@poczta.fm INTEGRACJA I KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sferze usług. Innovation in services

Innowacyjność w sferze usług. Innovation in services A R T Y K U Ł Y PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2011, 83, 4, s. 435 452 Innowacyjność w sferze usług Innovation in services JOANNA DOMINIAK Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 49 60

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 49 60 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 49 60 Ludosław Drelichowski ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROZWIĄZANIA BPM

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROZWIĄZANIA BPM OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROZWIĄZANIA BPM Łukasz OSUSZEK Streszczenie: Artykuł prezentuje nowatorskie podejście do sposobu oceniania przedsięwzięć informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem popularnych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNOLOGII INTERNETOWYCH NA

WPŁYW TECHNOLOGII INTERNETOWYCH NA PIOTR ZABOREK WPŁYW TECHNOLOGII INTERNETOWYCH NA EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH KONSPEKT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PISANEJ POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. MARIANNY STRZYŻEWSKIEJ W KATEDRZE MARKETINGU

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych

Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Agnieszka M. Wiśniewska, Katarzyna Liczmańska Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Streszczenie: Model łańcucha wartości jest opracowaną przez M.E. Portera koncepcją

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne modele współpracy w outsourcingu usług księgowych i doradztwa podatkowego a wartość informacyjna ksiąg rachunkowych

Nowoczesne modele współpracy w outsourcingu usług księgowych i doradztwa podatkowego a wartość informacyjna ksiąg rachunkowych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 818 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 68 (2014) s. 45 53 Nowoczesne modele współpracy w outsourcingu usług księgowych i doradztwa podatkowego a wartość

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie narzędzi Business Intelligence zintegrowanymi systemami ERP, APS i MES

Wspomaganie narzędzi Business Intelligence zintegrowanymi systemami ERP, APS i MES Wspomaganie narzędzi Business Intelligence zintegrowanymi systemami ERP, APS i MES Katarzyna Grobler-Dębska, Jarosław Gracel AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, WEAIiE, Katedra Automatyki Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Edyta Abramek, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Henryk Sroka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Informatyczne systemy wsparcia biznesu kluczowe korzyści z zastosowań systemów klasy BPMS

Informatyczne systemy wsparcia biznesu kluczowe korzyści z zastosowań systemów klasy BPMS Elżbieta Zamiar * Ewa Szpakowska ** Informatyczne systemy wsparcia biznesu kluczowe korzyści z zastosowań systemów klasy BPMS Wstęp Umiejętność ciągłego dopasowywania prowadzonego biznesu do zmieniających

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW * Tomasz Dudek

NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW * Tomasz Dudek Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZANIE STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI. KONCEPCJE, UWARUNKOWANIA I MOŻLIWE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 1

ZWIĘKSZANIE STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI. KONCEPCJE, UWARUNKOWANIA I MOŻLIWE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 1 Seweryn Spałek Politechnika Śląska ZWIĘKSZANIE STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI. KONCEPCJE, UWARUNKOWANIA I MOŻLIWE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 1 Streszczenie: Badacze stale poszukują sposobów

Bardziej szczegółowo

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI ****

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI **** STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, T. 2 Henryk Krawczyk *, Krystyna Dziubich **, Beata Krawczyk-Bryłka *** Politechnika Gdańska CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I

Bardziej szczegółowo

2014, nr 4 (56) M. Szelągowski, Konsekwencje dynamic BPM, e-mentor 2014, nr 4 (56), s. 61 68, http://dx.doi.org/10.15219/em56.1126.

2014, nr 4 (56) M. Szelągowski, Konsekwencje dynamic BPM, e-mentor 2014, nr 4 (56), s. 61 68, http://dx.doi.org/10.15219/em56.1126. 2014, nr 4 (56) M. Szelągowski, Konsekwencje dynamic BPM, e-mentor 2014, nr 4 (56), s. 61 68, http://dx.doi.org/10.15219/em56.1126. Konsekwencje dynamic BPM Marek Szelągowski Staroświecki Business Process

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej Michał Bukowski Opiekun naukowy: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski Warszawa, czerwiec 2008-1 z 47 - Spis treści Wstęp wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji dr inż. Andrzej Parafian Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji Streszczenie Organizacje decydują się na podejście projektowe w zarządzaniu wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody zarządzania projektami

Wybrane metody zarządzania projektami Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wybrane metody zarządzania projektami Krzysztof Kozłowicz Senior Manager, KPMG

Bardziej szczegółowo