Smart grid po amerykańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Smart grid po amerykańsku"

Transkrypt

1 Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki Smart grid po amerykańsku Od redakcji MAREK SAMOTYJ dyrektor techniczny w EPRI Stany Zjednoczone przymierzają się do wprowadzenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Zdążono już stworzyć specjalne ramy prawne i technologiczne, powołać instytucję koordynującą, a władze federalne wraz z sektorem przedsiębiorstw przygotowały ogromne środki finansowe. Póki co skala, koszt i ryzyko przedsięwzięcia okazują się jednak czynnikami hamującymi wdrażanie technologii. Czy potencjalny zysk spowoduje przełamanie tych barier? Funkcjonowanie smart grid będzie w dużej mierze oparte na działalności systemów telekomunikacyjnych i informatycznych. Dla przedsiębiorstw z tych branż wykreuje to nowy obszar do walki o niezwykle atrakcyjną grupę klientów, jakimi są odbiorcy energii elektrycznej. Czy koncerny energetyczne będą w stanie oprzeć się konkurencji ze strony firm teleinformatycznych? Leszek Szmidtke: W Stanach Zjednoczonych koncerny energetyczne przegrywają walkę o klienta m.in. z Google. Czego firmy tego pokroju szukają w energetyce? Marek Samotyj: Poszukują one klientów. Obok Google do tych firm zaliczyć można m.in. Microsoft czy Cisco Systems. Oferują one wiele usług, szybko adaptują się do nowych rynków i odczytują rodzące się potrzeby odbiorców. Rozglądając się za poszerzeniem grona klientów uznały, że największą, spójną i w dodatku kupującą tylko jeden produkt grupą są odbiorcy energii elektrycznej. Nie ma na świecie porównywalnego produktu kupowanego na taką skalę, 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Jedyny problem dotyczył dotarcia do odbiorców informacje o nich są zazdrośnie strzeżone przez przedsiębiorstwa energetyczne. Dlatego też firmy teleinformatyczne zaczęły kupować energię na wolnym rynku i oferować ją klientom po konkurencyjnych cenach. Oczywiście, na tym nie koniec Google czy Cisco Systems żyją bowiem z tego, że z danych rynkowych potrafią wyciągnąć informacje, przeanalizować je i na tej podstawie zmodyfikować lub przygotować zupełnie nowe produkty. strona 1/6

2 Firmy teleinformatyczne oferują wiele usług, szybko adaptują się do nowych rynków i odczytują rodzące się potrzeby odbiorców. Rozglądając się za poszerzeniem grona klientów uznały, że największą, spójną i w dodatku kupującą tylko jeden produkt grupą są odbiorcy energii elektrycznej. Nie ma na świecie porównywalnego produktu kupowanego na taką skalę, 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Trudno uwierzyć, że wielkie energetyczne koncerny nie potrafią odczytać potrzeb klientów. Mają klientów, mają wielkie rozbudowane narzędzia, mają dane, a jednak nie potrafią zrobić z tego użytku. Dlatego nie wygrają na tym polu z koncernami teleinformatycznymi, które do perfekcji opanowały odczytywanie istniejących, a nawet kreowanie nowych potrzeb klientów. Inteligentne sieci, przymierzane obecnie do wprowadzenia na szeroką skalę w USA, mogą być doskonałym polem działań dla przedsiębiorstw z tej branży. Firmy teleinformatyczne już się zorientowały, że działalność smart grid będzie w znacznej mierze związana z telekomunikacją i informatyką. Koncernów tych nie będzie interesował stricte energetyczny aspekt inteligentnych sieci ich wpływ na bezpieczeństwo energetyki czy jakość energii. Smart grid będzie dla nich możliwością zbudowania nowych produktów przynoszących zysk, jak np. narzędzi zarządzania siecią, systemów koordynujących. Można się więc spodziewać, że firmy teleinformatyczne będą wymuszały rozwój infrastruktury, aby poszerzyć rynek dla swoich produktów i rozwinąć swoją działalność. Z kolei koncerny energetyczne, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw z branży ICT, nie są tak biegłe, jeśli chodzi o komunikację i informatyczne zarządzanie siecią. W momencie wprowadzenia smart grid, będą więc one miały do wyboru współpracę z firmami teleinformatycznymi bądź zdywersyfikowanie swojej działalności poprzez tworzenie nowych segmentów odpowiadających za kontakt z klientem i systemy informatyczne. Prawdopodobnie większość amerykańskich firm handlujących energią zdecyduje się na próbę samodzielnego wykorzystania możliwości, jakie stworzą inteligentne sieci. Koncerny energetyczne mają klientów, mają wielkie rozbudowane narzędzia, mają dane, a jednak nie potrafią zrobić z tego użytku. Dlatego nie wygrają strona 2/6

3 na tym polu z koncernami teleinformatycznymi, które do perfekcji opanowały odczytywanie istniejących, a nawet kreowanie nowych potrzeb klientów. Jaki wpływ na gospodarkę będą miały inteligentne sieci? Czy są już widoczne efekty? Smart grid są dziś na początku długiej drogi. Przykładowo, obecnie w Stanach Zjednoczonych jedynym wprowadzonym na szerszą skalę elementem tej technologii są tzw. inteligentne liczniki, zapewniające wyłącznie sprawniejszy niż przed laty odczyt i szybsze zlokalizowanie ewentualnej awarii. Wypracowane są już także bardziej zaawansowane koncepcje wykorzystania smart grid np. w smart home, w smart bulding, w smart factory. Mogłyby być one zastosowane również w bardziej złożonych projektach, np. w systemie sprawnego zarządzania miastem smart city (m.in. jak w przypadku bardzo udanej próby w Maladze). Jednakże aby inteligentne sieci mogły być wykorzystane w tych koncepcjach, konieczna jest instalacja sieci telekomunikacyjnych pozwalajacych na dwukierunkowy przesył danych. Ze względu na skalę i koszty wdrożenia smart grid, wiele będzie zależało od decyzji politycznych. Trzy lata temu prezydent Barack Obama został przekonany do potrzeby zaangażowania w inteligentne sieci. Obiecał, że z budżetu federalnego wyasygnuje 3 4 mld $, o ile przemysł elektroenergetyczny dołoży co najmniej drugie tyle. Firmy dały ponad 4 mld $, dzięki czemu w koordynującym działania National Institute of Standard and Technology (NIST) znalazło się prawie 8 mld $. Ponad 500 firm związanych z energetyką zgłosiło akces i prowadzi różnego rodzaju działania zmierzające do wprowadzenia inteligentnych sieci. Podkreślam jeszcze raz wolę polityczną, a także znaczenie miejsca, gdzie trafiły te pieniądze. NIST jest instytucją podlegającą Departamentowi Handlu i zajmuje się tworzeniem wspólnych standardów w różnych dziedzinach, co dla globalnych produktów i usług ma ogromne znaczenie. O tym, że wciąż jesteśmy na początku drogi świadczy też fakt, że w Stanach Zjednoczonych dopiero trzy uniwersytety kształcą inżynierów z myślą o inteligentnych sieciach. Jak dotychczas skala, koszt i ryzyko przedsięwzięcia są czynnikami, które hamują jego rozwój. Ostatecznie o tempie rozwoju smart grid zadecyduje potencjalny zysk. Im większa będzie jego skala, tym szybciej dotychczasowe bariery zostaną przełamane. Wspominał Pan o zaangażowaniu prezydenta Obamy i administracji federalnej. Również poszczególne stany kładą duży nacisk na energetykę rozproszoną, która potrzebuje inteligentnych sieci. Jak wygląda koordynacja? W USA instytucje odpowiedzialne za standaryzację przygotowały ramy prawne i technologiczne, w których teraz będą poruszały się firmy. Wcześniej prowadzono konsultacje zarówno wśród producentów, np. ABB, GE, Siemens, jak i naukowców. Zbieranie opinii trwało ponad dwa lata. Dopiero wtedy dokonano wyboru. Jeżeli myślimy przyszłościowo o energetycznym systemie samodiagnozującym oraz samooptymalizującym, należy przygotować odpowiedni grunt, strona 3/6

4 określając standardy. Powierzenie NIST roli koordynatora było krokiem w tym kierunku. Jeżeli mówimy o scentralizowanym systemie kontroli zarządzania energią elektryczną a przecież smart grid w dużym stopniu na tym polega to potrzebujemy wspólnej płaszczyzny. Jednolite standardy są korzystne dla firm działających na tym rynku, gdyż pomimo większej konkurencji, znacznie poszerzają one krąg odbiorców. Zainteresowanie smart grid ma charakter globalny. Tym samym dla firm produkujących urządzenia lub świadczących usługi niemalże cały świat staje otworem. Olbrzymie możliwości rozwoju zyskują zarówno wielkie koncerny (np. General Electric, ABB, Siemens), jak i niewielkie przedsiębiorstwa. W USA instytucje odpowiedzialne za standaryzację przygotowały ramy prawne i technologiczne, w których teraz będą poruszały się firmy. Wcześniej prowadzono konsultacje zarówno wśród producentów, np. ABB, GE, Siemens, jak i naukowców. Zbieranie opinii trwało ponad rok. Dopiero wtedy dokonano wyboru. Jeżeli myślimy przyszłościowo o energetycznym systemie samodiagnozującym oraz samooptymalizującym, należy przygotować odpowiedni grunt, określając standardy. Polska i inne kraje UE będą tworzyły wspólny standard czy też każde państwo, pomimo deklaracji o jednolitym unijnym rynku, pójdzie swoją drogą? W Europie jest IEC (International Electrotechnical Commission), będąca organizacją tworzącą światowe standardy. Korzysta z amerykańskiego dorobku, ale większość światowych producentów trzyma się rozwiązań wypracowanych przez IEC. Przykładowo, opracowano już telekomunikacyjny standard dla stacji elektroenergetycznych, który był pierwszym znaczącym krokiem w kierunku inteligentnych sieci. Na polskim gruncie potrzeba natomiast jednego ośrodka, który będzie koordynował różne działania związane z wdrażaniem inteligentnych sieci. Sytuacja, w której każdy z pięciu polskich koncernów elektroenergetycznych (czterech dystrybucyjnych i jednego przesyłowego) będzie prowadził badania, testy i zakupy na własną rękę, jest błędem. Nie chodzi nawet o pieniądze, które również trzeba na początek wyłożyć, jak to miało miejsce w USA, lecz o zgromadzenie zainteresowanych pod jednym dachem. Wtedy możliwe będzie rozpoczęcie prac zmierzających do stworzenia jednolitej inteligentnej sieci, spełniającej cztery kluczowe warunki, czyli odpowiednią jakość wytwarzanej energii oraz efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność systemu dostaw. Jeżeli nie będzie centralnego miejsca, w którym strona 4/6

5 można wypracować strategię rozwoju smart grid dla Polski, to szybko znajdziemy się za plecami większości krajów. Taki komitet powinien gromadzić nie tylko przedstawicieli największych firm energetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych, ale także ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę, infrastrukturę oraz przedstawicieli świata nauki. Ciało to powinno posiadać duże kompetencje, które pozwolą np. szybko adaptować najlepsze światowe rozwiązania smart grid. Niestety, infrastruktura energetyczna w Polsce jest bezdomna, przez co mocno obawiam się o rozwój inteligentnych sieci w naszym kraju. Na polskim gruncie potrzeba jednego ośrodka, który będzie koordynował różne działania związane z wdrażaniem inteligentnych sieci. Sytuacja, w której każdy z pięciu polskich koncernów elektroenergetycznych będzie prowadził badania, testy i zakupy na własną rękę, jest błędem. Nie chodzi nawet o pieniądze, które również trzeba wyłożyć na początek, jak to miało miejsce w USA, lecz o zgromadzenie zainteresowanych pod jednym dachem. Wtedy możliwe będzie rozpoczęcie prac zmierzających do stworzenia jednolitej inteligentnej sieci, spełniającej cztery kluczowe warunki, czyli odpowiednią jakość wytwarzanej energii oraz bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność systemu dostaw. O autorze MAREK SAMOTYJ dyrektor techniczny w EPRI Marek Samotyj jest dyrektorem technicznym w amerykańskim Instytucie Badawczo- -Rozwojowym Energetyki (Electric Power Research Institute). Z EPRI związany od 1985 roku. Przedtem pełnił funkcję asystenta badawczego Forum Modelowania Energii na Uniwersytecie strona 5/6

6 Stanforda. Absolwent kierunków związanych z inżynierią elektryczną i ekonomiczną na Politechnice Śląskiej oraz na Uniwersytecie Stanforda. Laureat nagrody EPRI Chauncey w latach 2002 i W 2000 roku za całokształt działalności uhonorowany nagrodą John Mungenast International Power Quality, ufundowaną przez gazety Power Quality Magazine oraz The Financial Times. Redaktor naczelny tygodnika NOT Przegląd Techniczny Innowacje w latach strona 6/6

Trzeba magazynować energię

Trzeba magazynować energię Trzeba magazynować energię Dr Arshad Mansoor jest wiceprezydentem ds. dostaw i wykorzystania energii w Instytucie Badania Energii Elektrycznej (Electric Power Research Institute EPRI). Kieruje badaniami

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3

W numerze: e-pomorze. Młodzi o Pomorzu. Okno na świat. Analizy i porównania. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 W numerze: Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 e-pomorze Edwin Bendyk ICT wojna globalnych trendów 6 Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary Informatyzacja kierunek dla Polski 10 Dr inż. Olaf Gajl Bariery

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Na styku nauki i biznesu 14

dzisiaj Na styku nauki i biznesu 14 dzisiaj 2 15 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Na styku nauki i biznesu 14 Dobrowolny certyfikat dla większego bezpieczeństwa 9 Ekstremalne warunki prosto z konwertera 24 Zdalny serwis, czyli diagnoza

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

OZE: Czy system jest gotowy?

OZE: Czy system jest gotowy? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki OZE: Czy system jest gotowy? Od redakcji Rafał Czyżewski prezes Zarządu Energa Operator S.A. Grupa Energa jako

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

CREOTECH Sp. z o.o. 1.2. Źródła sukcesu i innowacji - technologia

CREOTECH Sp. z o.o. 1.2. Źródła sukcesu i innowacji - technologia CREOTECH Sp. z o.o. Firma Creotech Sp. z o.o. z Warszawy to mikroprzedsiębiorstwo zarządzane przez trzech partnerów, którego działalność oparta jest o wiedzę i badania naukowe. Misją firmy jest tworzenie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 Energetyka a gospodarka niskoemisyjna, czyli co zrobić, żeby się opłacało RAPORT 1 Spis treści Spis treści... 2 WSTĘP... 5 Nowa Rada ds.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo

Energetyka oczami banków

Energetyka oczami banków Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki Energetyka oczami banków Od redakcji SŁAWOMIR ŻYGOWSKI prezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A. Potrzeby finansowe

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyka w Polsce

Teleinformatyka w Polsce ekonomia24.pl Czwartek N1 Teleinformatyka w Polsce LTE rozkręci mobilny dostęp INTERNET Przewagę nad konkurencją mają w tym nowym segmencie rynku spółki z grupy Zygmunta Solorza-Żaka ŁUKASZ DEC W sierpniu

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo