PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ"

Transkrypt

1 ŻAKOWICE: r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W ROGOWIE ROGÓW, UL. AKADEMICKA 20 WŁAŚCICIEL: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WARSZAWA, UL. NOWOURSYNOWSKA 166 LOKALIZACJA: G.R. PUCZNIEW, PUCZNIEW, GM. LUTOMIERSK, POW. PABIANICE NR EWID. GR189/2 i 189/3, OBRĘB PUCZNIEW Stosownie do przepisu art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003r poz z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany wymiany pokrycia dachu dla budynku magazynowo - garażowego i hydroforni w miejscowości Puczniew G.R. PUCZNIEW gm. LUTOMIERSK, dz. Nr ewid. 189/2 i 189/3 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami państwowymi i zasadami wiedzy technicznej. BRANŻA BUDOWLANA PROJEKTANT: EDWARD BORUSIEWICZ UPR. KONST. - BUD. Nr 14/88/WŁ BRANŻA ELEKTRYCZNA PROJEKTANT: KAZIMIERZ KWIECIEŃ UPR. Nr GP.IV.7342 /199/ r r. Strona 1

2 Zawartość: ZAŁĄCZNIKI (wpisy i uprawnienia projektantów) I. CZĘŚĆ OPISOWA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ str.1-11 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA str.12,13 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. RYSUNKI FOTOGRAFICZNE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO WRAZ Z HYDROFORNIĄ str INWENTARYZACJA 2. RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100 str RZUT KONSTRUKCJI DACHU skala 1:100 str RZUT DACHU skala 1:100 str PRZEKRÓJ A-A skala 1:100 str.25 WYMIANA POKRYCIA DACHU 6. RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100 str RZUT KONSTRUKCJI DACHU skala 1:100 str RZUT DACHU skala 1:100 str PRZEKRÓJ A-A skala 1:100 str INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU skala 1:100 str.30 Strona 2

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna wraz z projektem wymiany pokrycia dachowego budynku magazynowo - garażowego i hydroforni, z uwzględnieniem oceny stanu technicznego elementów składowych konstrukcji dachu w kontekście wymiany istniejącego pokrycia dachu z dotychczasowych falistych płyt azbestowo cementowych, tzw. eternitu na nowoprojektowane w postaci blachy trapezowej dla części magazynowo garażowej budynku oraz wymiany istniejącego pokrycia w postaci papy dachowej, smołowanej na nowoprojektowaną izolację dachową w postaci papy termozgrzewalnej dla części hydroforni. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1. Zlecenie Inwestora: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W ROGOWIE ROGÓW, UL. AKADEMICKA Wizja lokalna i pomiary z natury 2.3.Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 2.4. Uzgodnienia robocze z Inwestorem 3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Ze względu na brak pierwotnej dokumentacji projektowej, analizę i ocenę stanu technicznego dokonano na postawie wykonanych pomiarów, inwentaryzacji i wizji lokalnej. Przedmiotowe obiekty zlokalizowane są na terenie G.R. PUCZNIEW w miejscowości Puczniew gm. Lutomiersk, pow. Pabianicki. Obiekty zostały wzniesiony około 1979 r. Budynek jest fragmentem zabudowy tworzącej zespół budynków magazynowo garażowych z wyodrębnionym z bryły pomieszczeniem hydroforni. Budynek magazynowo- garażowy jak i przyległa hydrofornia wybudowane są na rzucie prostokąta. Wspólnie tworzą jeden budynek, ale bez możliwości bezpośredniej komunikacji pomiędzy nimi. Budynek zarówno w części magazynowo garażowej jak i hydroforni jest budynkiem jednokondygnacyjnym, parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej. Brak wyodrębnionych wewnątrz części garażowej pomieszczeń, stanowi jedną dużą halę magazynowo - garażową. Część hydroforni jest osobnym pomieszczeniem. Poziom posadzki części garażowej jest około 10cm powyżej istniejącego utwardzenia zewnętrznego, posadzka w hydroforni wykonana jest o około 60-70cm poniżej posadzki hali garażowej i istniejącego terenu. Część magazynowa przekryta jest dwuspadowym dachem o kącie pochylenia około 16% (ok.9 o ), jako pokrycie zastosowano płyty faliste azbestowo cementowe, tzw. eternit. Konstrukcje nośną dachu w części magazynowo- garażowej stanowią kratownice stalowe oparte na ścianach Strona 3

4 zewnętrznych i wewnętrznych podciągach żelbetowych, biegnących wzdłuż dłuższego boku budynku. Do wnętrza garaży prowadzą trzy sztuki bram suwanych o konstrukcji stalowej, o wymiarach około (szer. x wys.) 426x415cm. Dodatkowo w ścianach zewnętrznych wykonano sześć sztuki stałych, nieotwieralnych okien o wymiarach około (szer. x wys.) 142x83cm. Nad bramami wjazdowymi wykonano liniowe zadaszenie w postaci daszków wspornikowych o wysięgu około 120cm o konstrukcji stalowej i pokryciu w postaci płyt falistych azbestowo cementowych. W garażach brak instalacji C.O., cieplej i zimnej wody użytkowej, brak kanalizacji ściekowej. Budynek posiada wewnętrzną instalacje elektryczną oświetleniową. W hydroforni instalacja wodociągowa i elektryczna. Dach hydroforni wykonano w postaci płyty żelbetowej grubości około 10cm, wykończonej papą dachową smołowaną. Teren przyległy utwardzony z nawierzchnią betonową ułożoną z płyt prefabrykowanych, ażurowych typu JOMB. 4. OPIS ANALIZY I OCENY STANU TECHNICZNEGO 4.1. Ławy fundamentowe, betonowe stan techniczny dobry Ściany fundamentowe, betonowe stan techniczny dobry Ściany zewnętrzne budynku murowane grubości 42, 67, 83 i 101 cm pomiar na wysokości 1,0m. w zależności od lokalizacji ściany zostały wykonane jako poszerzone przy podstawie do wartości podanych wyżej, a od różnych wysokości węższe poprzez redukcję przekroju muru symetrycznie lub jednostronnie (szczegóły w dokumentacji rysunkowej). Wykonane częściowo z cegły ceramicznej pełnej, a częściowo pustaków żużlobetonowych. Brak ścian wewnętrznych i działowych. Ściany otynkowane obustronnie tykiem cementowo wapiennym. Tynk wykończony poprzez malowane, kolor biały. Stan techniczny: Ze względu na zły stan techniczny pokrycia dachowego, liczne nieszczelności, następuje regularne (po każdych opadach atmosferycznych) zawilgocenie ścian (fot. 5.). Stan ten potęguje dodatkowo nieszczelna, niesprawna i o zbyt małych przekrojach instalacja odwadniająca połacie dachowe (fot.1). Dla tak nawodnionych ścian przejście temperatury przez zero i zmianę stanu wody w ciało stale wraz z powiększeniem objętości powoduję liczne mikropęknięcia i w konsekwencji zniszczenie materiału z jakiego wykonana jest ściana. W rejonie większości nieszczelności pokrycia, najczęściej bezpośrednio przy okapie dachu nastąpiło zniszczenie w pierwszej kolejności tynku, a następnie fragmentarycznie ścian. Stan ten można zaobserwować zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej (fot. 2.). W wyniku tych samych destrukcyjnych działań wody nastąpiły wszystkie uszkodzenia w rejonie koszy zlewowych instalacji odwodnienia dachu (fot. 3.) oraz w rejonie bram wjazdowych od budynku (fot. 4.). Strona 4

5 Na pozostałych fragmentach ścian brak widocznych rys i spękań mających charakter i przyczynę wynikającą z przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowalności pochodzących od obciążeń z innych elementów budynku a przenoszonych przez ściany. Znaczne przekroje ścian wskazują na duże zapasy nośności i bezpieczeństwa konstrukcji murowych. Ogólny stan techniczny jest dobry, jednak lokalnie należy wykonać pilne naprawy ścian przed okresem zimowym. Ze względu na uszkodzony dach i system orynnowania, należy w trybie pilny zabezpieczyć ściany przed dalszym destrukcyjnym działaniem spływającej po płaszczyźnie ścian wody Słupy, podciągi - W budynku wykonano dwa układy podciągów każdy w przekroju około (szer. x wys.) 42x80cm i podparty na ścianach zewnętrznych i dwóch słupach żelbetowych o wymiarach 42x32cm, tworząc belkę trójprzęsłową. Elementy żelbetowe, nie tynkowane, malowane na kolor biały. Brak widocznych rys i spękań. Brak widocznych rys i spękań mających charakter i przyczynę wynikającą z przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowalności pochodzących od obciążeń z innych elementów budynku a przenoszonych przez przedmiotowe belki. Stan techniczny: dobry Dach Budynek magazynowo - garażowy Dwuspadowy dach, kryty płytami falistymi azbestowo cementowymi, tzw. eternit. Ściany po krótkich bokach wyprowadzone ponad dach w postaci ogniomurów i zakończone obróbką blacharską. Nad bramami wjazdowymi (łącznie 3 sztuki) wykonano zadaszenie w postaci daszków wspornikowych (po obu dłuższych bokach budynku), o wysięgu około 120 cm, krytego także płytami falistymi azbestowo cementowymi. Konstrukcje dachu stanowią stalowe dźwigary kratownicowe oparte na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych podciągach żelbetowych. Dźwigary kratowe w rozstawie co około 3,0 m. Pas dolny jest poziomy wykonany z rury okrągłej, pas górny dwuspadowy, wykonany z zestawu dwóch kątowników, krzyżulce profil zamknięty - rura okrągłą. Prostopadle do dźwigarów kratowych, mocowane poprzez spawanie, do górnego pasa są łaty w postaci kątownika o wymiarach L50x3mm. Do tego kształtownika montowane łącznika mi śrubowymi co ok. 50cm są łaty drewniane o przekroju 5x5cm. Na tak przygotowany ruszt zamontowano deski o grubości 2,5cm i szerokościach od około 12cm do 25cm, w rozstawie co 30-40cm. Całość przykryto płytami falistymi azbestowo cementowymi. Główna połać dachu wykonana jest ze spadkiem około 16%, zaś daszki nad bramami wjazdowymi ze spadkiem w kierunku rynny około 5%. Konstrukcję daszków nad bramami stanowi stelaż stalowy wykonany ze kształtowników walcowanych L30x2,5mm, do którego przyspawane są łaty stalowe L30x2,5mm z wypełnieniem w postaci drewnianych łat o przekroju 5x5cm i rozstawie co ok. 50cm. Do łat Strona 5

6 przymocowane jest pokrycie dachowe w postaci płyt falistych azbestowo cementowych, tzw. eternit DO DEMONTAŻU. Stan techniczny: Brak widocznych śladów potwierdzających przekroczenie stanów granicznych nośności i użytkowalności, brak rys i pęknięć wytężeniowych konstrukcji nośnej dachu. Powłoka antykorozyjna konstrukcji stalowej dachu jest w złym stanie technicznym, widoczne ślady korozji powierzchniowej stan techniczny ze względu na stan powłoki antykorozyjnej. Stan techniczny-dostateczny. Nie stwierdzono nieliniowości oraz mechanicznych uderzeń w jakichkolwiek z elementów składowych dźwigarów kratownicowych. Miejsca oparcia dźwigarów w dobrym stanie technicznym, należy pilnie wykonać zabezpieczenia antykorozyjne całej konstrukcji stalowej. Istniejące pokrycie dachu płyty faliste azbestowo cementowe (tzw. eternit) ze względu na stan techniczny liczne nieszczelności i obowiązujące przepisy należy pilnie wymienić. Obróbki blacharskie dachu są niekompletne, brak ciągłości powłok antykorozyjnych z licznymi miejscami korozji, aż do perforacji blachy włącznie. Widoczne są lokalne mechaniczne odkształcenia i zagięcia co powoduje ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Stan techniczny: obróbek jest zły, należy wymienić. Istniejąca instalacja odprowadzenia wody deszczowej z budynku - rynny, kosze zlewowe i rury spustowe stalowe, malowane. Instalacja nieszczelna, niekompletna i niesprawna. Wody opadowe nie są odprowadzane wykonaną instalacją poza budynek, tylko spływają po płaszczyźnie ścian elewacyjnych. Stan techniczny zły, konieczna pilna naprawa Budynek hydroforni Jednospadowy, stropodach wykonany w postaci płyty żelbetowej o grubości około 10cm, kryty papą dachową, smołowaną. Zamontowano orynnowanie i jedną centralną rurę spustową fi 150 zakończoną kolanem. Stan techniczny: Istniejące obróbki blacharskie dachu, brak ciągłości powłok antykorozyjnych z licznymi miejscami korozji aż do perforacji blachy. Widoczne są lokalne mechaniczne odkształcenia i zagięcia co powoduje ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Stan techniczny zły, należy wymienić Ślusarka drzwiowa wrota stalowe, dwuskrzydłowe, przesuwne. Widoczne liczne ślady korozji punktowej na blachach stanowiących opierzenie oraz na ramach wrót. Stan techniczny: dostateczny, konieczne wykonanie nowych powłok antykorozyjnych. 4.7.Ślusarka okienna naświetla okienne stałe, ościeżnica stalowa, częściowo zbite szklenia. Stan techniczny: dostateczny Instalacja odgromowa istniejąca, nie sprawna i niekompletna, brak ciągłości zwodów pionowych i poziomych. Istniejące uziemienie wraz z otokiem potwierdzone wpisem do książki obiektu stan techniczny dobry. Stan techniczny: dostateczny. 4.9.Instalacja elektryczna istniejąca stanie technicznym: dobrym Instalacja sanitarna istniejąca - brak. Strona 6

7 4.11.Wentylacja Budynek magazynowo - garażowy - istniejąca realizowana poprzez szczeliny wokół bram, brak kominów, kanałów i pionów wentylacyjnych, zarówno wywiewnych i nawiewnych Budynek hydroforni wentylacja istniejąca w postaci wywietrznika w stropodachu o wymiarach 60x50cm stan techniczny dostateczny. 5. WNIOSKI I ZALECENIA Stan techniczny budynków można zakwalifikować jako dobry. Należy wykonać następujące prace: 5.1. Demontaż i utylizacja pokrycia z płyt falistych azbestowo-cementowych z zachowaniem szczególnej ostrożności. Do wykonania przez specjalistyczną firmę mającą do tego typu prac stosowne pozwolenia i odpowiednio przeszkolony personel. Wraz z potwierdzeniem właściwej dla środowiska i zgodnej z przepisami prawa utylizacji, potwierdzonej właściwymi dokumentami, m.in. kartami przekazania odpadu do jednostek dokonujących utylizacji tego typu odpadów Demontaż i utylizacja pokrycia z papy smołowanej Demontaż i utylizacja obróbek dachowych, rynien, koszy zlewowych i rur spustowych Demontaż i utylizacja daszków konstrukcji stalowej nad bramami. 5.5.Demontaż i utylizacja łat drewnianych i desek z poszycia pod płytami falistymi azbestowocementowymi Demontaż istniejących ogniomurów do wysokości istniejących łat stalowych L50x3 konstrukcji dachu Po wykonaniu powyższych prac należy sprawdzić całą konstrukcję stalową dachu pod względem korozji i innych uszkodzeń, które mogą ujawnić się i być widoczne po demontażu istniejącego pokrycia dachowego, a w momencie inwentaryzacji były niewidoczne. W przypadku stwierdzenia takich wad, należy skontaktować się z projektantem, celem ustalenia dalszych działań. Po demontażu pokrycia i poszycia dachu należy koniecznie sprawdzić stan miejsc, w których dźwigary kratowe opierają się na podporach. W przypadku skruszonych podlewek lub ich fragmentarycznym braku, należy wykonać podlewki cementowe materiałem wysokowytrzymałym o niskim skurczu, np. Cersit CX W przypadku istniejących łat stalowych wykonanych z kątownika L50x3mm należy wykonać otwory pod śruby M8 w rozstawie co 100cm, symetrycznie w każdym przęśle. Łatę drewnianą mocować za pomocą śruby S1 z łbem grzybkowym z podsadzeniem 8x120mm, M8 co 100cm. W przypadku łączenia łat drewnianych na długości należy wykonać połączenie zakładkowe w odległości około 1/3 rozpiętości przęsła łaty od podpory w postaci dźwigara kratowego, tj. około 100cm. W połączeniu zakładkowym użyć łączników w postaci gwoździ stalowych, łącznie 8 sztuk (2,1x50mm) bitych po 4 sztuki z obu stron z wzajemnym przesunięciem. Strona 7

8 5.9. Celem przedłużenia połaci dachowej poza obrys ścian podłużnych zaprojektowano nową konstrukcję wspornikową wykonaną z kątownika L50x5mm. Elementy stalowe wspornika łączyć między sobą metoda spawaną spoiną pachwinową obwodową grubości a=2,5mm. Zaprojektowano łaty stalowe z kątownika L50x5mm oraz łaty drewniane o wymiarach 5x10cm. Łatę drewnianą mocować do kątownika za pomocą śruby S1 z łbem grzybkowym z podsadzeniem 8x120mm, M8 co 100cm. Lokalizacje śrub S1 rozmierzyć z uwzględnieniem modułów blachy trapezowej. W przypadku kolizji z doliną blachy trapezowej, dopuszcza się przesunięcie śrub S1 w lewo lub prawo pod wyżynę blachy. Na elementy konstrukcji drewnianej przyjęto drewno klasy K-27, wilgotność <15%. Wszystkie nowe elementy drewniane należy co najmniej dwukrotnie zaimpregnować przed docelowym montażem preparatami solnymi i grzybobójczymi lub zgodnie z wytycznymi producenta środka ochronnego Całą konstrukcje stalową dachu budynku magazynowo -garażowego należy oczyścić z korozji i przygotować powierzchnie stalowe przed malowaniem do stopnia St 3 wg PN-ISO Przyjęto kategorie korozyjności C2 wg PN-EN ISO Całą konstrukcje stalową zabezpieczyć antykorozyjnie na miejscu zestawem malarskim farb zapewniającym spełnienie wymagań kategorii C2. Farby stosować zgodnie z instrukcja producenta umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzać czy wyroby posiadają atesty oraz termin użycia. W czasie robót antykorozyjnych przestrzegać przepisów BHP przy malowaniu na wysokości Jako pokrycie dachu głównego zaprojektowano blachę trapezową układaną negatywem TR 50/260. Blacha stalowa gr. 0,75mm, dwustronnie ocynkowana ( >275g/m 2 ) i powlekana powłoką poliestrową, matową. Kolor brązowy na zewnątrz, od wewnątrz standard producenta. Blachę trapezową zamontować do zaimpregnowanych i wypoziomowanych łat drewnianych. Blachę trapezową mocować za pomocą łączników systemowych z uszczelką w kolorze blachy. Ilość i rozstaw łączników w strefach brzegowych, tj.2-4m od krawędzi zabudowy min. 8 sztuk/m2 w każdą dolinę, zaś w strefa środkowych 5 sztuk/m2 w każdą dolinę lub wg wytycznych producenta blachy. Łączniki blach do łat z podkładką z EPDM co najmniej WFD 4,8/14mm L=35mm. Zakłady podłużne i poprzeczne między kolejnymi arkuszami blach wg wytycznych producenta blachy. Przed montażem blachy trapezowej ułożyć polipropylenową membranę wstępnego krycia, paroprzepuszczalną (>150g/m2, ok.3000g/m2/24h) z zakładami co najmniej 15cm, klejonymi taśmą dwustronnie klejącą. Zakłady zgodnie ze spadkiem dachu Jako pokrycie dachu hydroforni zaprojektowano ułożenie w dwóch warstwach papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej w systemie Extradach Top 5,2 szybki profil SBS, o gramaturze osnowy 200g/m2 lub równoważnej Wykonać i zamontować kompletne obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej (poliester mat) grubości 0,65mm, w kolorze brązowym. W szczególności : pasma obróbki podrynnowej dachu głównego i hydroforni; pasma obróbki nadrynnowej dachu głównego i hydroforni; pasma obróbki dachu hydroforni ze ścianą budynku magazynowo garażowego. Obróbki pasów pod pokryciem i podrynnowych wykonać na płycie OSB 3 gr.22mm, na uprzednio wyrównanym podłożu i z zastosowaniem izolacji przeciwwilgociowej w postaci pasma papy Strona 8

9 termozgrzewalnej gr. 4,4mm np. Icopal Junior Top 4,4 szybki profil SBS lub równoważnej w styku płyty OSB i podstawy. Dodatkowo należy wykonać wszelkie obróbki parapetowe ślusarki okiennej i wystający zewnętrznych gzymsów ściennych Istniejący system odwadniania wód deszczowych jest uszkodzony i niekompletny. Dodatkowo negatywne odziaływanie na konstrukcję budynku wód deszczowych, potęguje niewłaściwy sposób montażu istniejącego orynnowania. To wada jest przyczyną obecnego stanu technicznego budynku. Należy istniejący układ rur spustowych, koszy zlewowych i rynien zdemontować. Powierzchnię po demontażu rynien uzupełnić wieńcem o wymiarach (szer. x wys.) 20 x 20 cm, zbrojąc stalą żebrowaną 34GS 4φ12mm, strzemiona ze stali St3S φ6mm co 20cm. Wieniec należy wykonać z betonu klasy C20/25 XC1 wg PN-EN 206-1:2003. Minimalna grubość otuliny a=2,5mm. Na to miejsce zamontować kompletny system odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni dachu poza obrys budynku wykonanym z elementów wysokoudarowego, twardego PCV, stabilizowanego UV o parametrach użytkowych: Dla budynku magazynowo - garażowego rynny dachowe półokrągłe szerokości 183mm rury spustowe okrągłe średnicy 125mm 4 sztuki przypadające na każdą połać dachu Dla budynku hydroforni r ynny dachowe półokrągłe szerokości 110mm rury spustowe okrągłe średnicy 80mm Po wykonaniu prac pokryciowych dachu i wykonaniu obróbek blacharskich - ściany szczytowe (po demontażu ogniomurów) należy uzupełnić cegłą lub bloczkiem. Wyprawę tynkarską wykonać jako tynk cementowo wapienny, w jakości wykonania jak istniejący Stolarkę okienną i drzwiową poddać bieżącej konserwacji poprzez drobne naprawy, oczyszczenie, odnowienie powłok malarskich i ponowne zabezpieczenie antykorozyjne w kolorze grafitowym. Dolny fragment bram stalowych ze względu na znaczące korozje i perforacje blachy stalowej należy wymienić na wysokości 0,5m od dolnej krawędzi. Wymienić uszkodzone szklenia Wykonać instalację ochrony odgromowej wg następujących wytycznych: Instalację projektuje się z drutu ocynkowanego DFΦ8mm 2 układanego na kalenicy dachu na wspornikach z zejściem wzdłuż krawędzi połaci dachu do zwodów pionowych w narożnikach budynku Przewody odprowadzające wykonać z drutu ocynkowanego DFΦ8mm 2 od krawędzi dachu do zacisku pobierczego. Zacisk pobierczy instalować na wysokości 1,4m od poziomu terenu. Całość zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem malarskim. Strona 9

10 Przewody uziemiające wykonać z płaskownika ocynkowanego FP 25x4mm układając na ścianie budynku na wspornikach. Całość przyłączyć do istniejącego uziomu otokowego. Odporność uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie powinna przekraczać 30 Ω. Przewody odprowadzające i uziemiające wykonać na wspornikach Istniejącą wentylację w postaci wywietrznika w stropodachu w budynku hydroforni zdemontować, a w jego miejscu wykonać nowy wentylator dachowy średnicy DN250mm w kolorze pokrycia dachu Istniejącą wywiewkę kanalizacji sanitarnej w stropodachu w budynku hydroforni zlikwidować Ze względu na stałe zawilgocenie należy pilnie wykonać naprawy ścian murowanych i tynków przedmiotowego budynku. W pierwszej kolejności należy zlokalizować wszelkie wady tynków w postaci odspojenia od warstwy muru. Wszystkie tzw. głuche miejsca należy odkuć i usunąć aż do strefy gdzie tynk wykazuje przyczepność do podłoża. Wszelkie miejsca gdzie tynk już odpadł i odsłonił ścianę murowaną należy wykonać naprawę poprzez uzupełnienie zaprawy murarskiej, obmurowanie luźnych elementów takich jak cegły czy bloczki, a w ostateczności na wymianę pojedynczych elementów. Naprawę ścian uznaje się za skuteczną jeśli zostaną usunięte wszelkie luźne elementy murów i zastąpione nowymi, a odsłonięte i wymienione fragmenty staną się jednolicie zespolone z istniejącymi murami. Wykonując ewentualne wymiany bloczków lub cegieł należy pamiętać o poprawnym wmurowaniu nowych elementów zachowując zasady wiązań murarskich. Nowe elementy wbudowywane w istniejący mur ramach prac naprawczych należy dobra możliwie jednolicie z cegłami i bloczkami z jakich wykonano istniejące ściany. Nowe wyprawy tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne należy wykonać jako tynki cementowo wapienne, w jakości wykonania jak istniejące. Po okresie dojrzewania nowo otynkowane miejsca należy zabezpieczyć powierzchniowo przed zbytnim chłonięciem wody poprzez malowanie farbami fasadowymi. Kolor jasno szary na zewnątrz oraz 2-krotne malowanie mlekiem wapiennym całej powierzchni wewnątrz magazynu. Strona 10

11 6. UWAGI KOŃCOWE 6.1. Demontaż i utylizacja pokrycia eternitowego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Do wykonania przez specjalistyczną firmę mającą do tego typu prac stosowne pozwolenia i odpowiednio przeszkolony personel Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy powinny stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych (m.in. ogrodzenia terenu oraz wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; urządzenia składowisk materiałów rozbiórkowych) Roboty na wysokościach. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą balustrady składającej się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości Roboty demontażowe Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego Prowadzenie robót demontażowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Powyżej przytoczono niektóre przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Nie zwalnia to wykonawcy od stosowania pozostałych przepisów bhp. Kierownik robót budowlanych musi opracować Projekt i instrukcję bezpiecznego wykonywania robót w technologii demontażu istniejącego pokrycia z wymianą na nowe pokrycie z zachowaniem wszystkich, obowiązujących zasad oraz przepisów bhp. Strona 11

12 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. WYKAZ BUDYNKÓW Przedmiotem informacji BIOZ jest wymiana pokrycia dachu oraz innych drobnych prac remontowych dla budynku magazynowo garażowym i hydroforni zlokalizowanej w miejscowości PUCZNIEW G.R. PUCZNIEW, NR EWID GR. 189/2 i 189/3, OBRĘB PUCZNIEW 2. ZAKRES ROBÓT Zakres robót objętych informacją dotyczy: - robót, przy których wykonywaniu występuje możliwość upadku z wysokości ponad 3,0m, - montażu i demontażu rusztowań. 3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 3.1 Roboty, przy których wykonywaniu występuje możliwość upadku z wysokości ponad 3,0m : a) możliwość upadku pracownika z rusztowania lub z elementu budynku - podczas prac na rusztowaniach i elementach budynku, b) możliwość upadku narzędzi, materiałów budowlanych - podczas prac na rusztowaniach i elementach budynku, c) możliwość porażenia pracowników piorunem - podczas prac w trakcie burzy, d) możliwość uszkodzenia rusztowań w trakcie prowadzonych prac przez czynniki naturalne - podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 3.2 Montaż i demontaż rusztowań a) możliwość upadku rusztowania lub jego elementów składowych - podczas prac montażowych, b) możliwość upadku pracowników wykonujących montaż i demontaż rusztowań, c) możliwość porażenia prądem w przypadku wykonywania prac montaż i demontażu rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, d) możliwość upadku poszczególnych elementów rusztowania w trakcie jego montażu i demontażu przy występowaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 4. WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 4.1 Roboty, przy których wykonywaniu występuje możliwość upadku z wysokości ponad 3,0m Pracownicy pracujący na wysokości powinni być poinstruowani przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną o grożącym im niebezpieczeństwie oraz zagrożeniu, które mogą stworzyć w stosunku do osób trzecich, środkach ochrony indywidualnej, powinni przejść szkolenie BHP oraz posiadać aktualne badania kwalifikujące ich do wykonywania prac na wysokości. 4.2 Montaż i demontaż rusztowań Osoby wykonujące montaż i demontaż rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia. Strona 12

13 5. WSKAZANIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM Należy stosować się do przepisów zawartych w: - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania talach wyrobów z dnia 2 kwietnia 1998 roku ze szczególnym uwzględnieniem: 5.1 Roboty, przy których wykonywaniu występuje możliwość upadku z wysokości ponad 3,0 m a) Rusztowania powinny być zaopatrzone w balustradę składającą się z deski krawężnikowej wysokości 15cm oraz poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m (w przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się wysokość 1,0m); przestrzeń między deską a poręczą powinna być wypełniona w sposób zabezpieczający przed upadkiem. b) Rusztowania powinny być zabezpieczone od zewnątrz siatkami ochronnymi i bezpieczeństwa. Wokół rusztowań powinna być wyznaczona strefa niebezpieczna - ogrodzona i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Wielkość strefy powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku. c) Zabrania się prowadzenia prac na rusztowaniach podczas wyładowań atmosferycznych a elementy metalowe powinno być uziemione i posiadać instalację piorunoochronną. d) Rusztowania powinny, być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu w zakresie określonym w instrukcji producenta. 5.2 Montaż i demontaż rusztowań a) Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. b) Przed rozpoczęciem prac w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych napięcie w nich powinno być wyłączone. Opracował: Strona 13

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 1 B.A. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA OBIEKT : Rozbiórka części wiaty magazynowej i remont części pozostałej

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY WYKAZ WOLNYCH GARAŻY Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem BOK ŚRÓDMIEŚCIE ul. 1 Maja 35 1. 1 Maja 15 18,75 Garaż Wolny od 03.11.2008r. 2. Nowy Świat 5c 32,60 Garaż Wolny

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE LEMAZ T.Ważna M.Bednarz 37-600 Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej 89 tel./fax (0-16) 632-10-76

BIURO INŻYNIERSKIE LEMAZ T.Ważna M.Bednarz 37-600 Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej 89 tel./fax (0-16) 632-10-76 BIURO INŻYNIERSKIE LEMAZ T.Ważna M.Bednarz 37-600 Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej 89 tel./fax (0-16) 632-10-76 PROJEKT BUDOWLANY DZIAŁKA O NR EWID. 1658/1 Egz Nr... NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Budynek gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO WARSZTATU LOTNICZEGO PRZY UL. WIEJSKIEJ W LIGOCIE DOLNEJ GM. STRZELCE OPOLSKIE dz. nr 55/35

DOKUMENTACJA ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO WARSZTATU LOTNICZEGO PRZY UL. WIEJSKIEJ W LIGOCIE DOLNEJ GM. STRZELCE OPOLSKIE dz. nr 55/35 A.F.PROJEKT Adam Fidyka 44-100 GLIWICE ul. Dolnych Wałów 26/6 tel. (32) 305-16-49 tel. kom. 0 604-842-926 DOKUMENTACJA ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO WARSZTATU LOTNICZEGO PRZY UL. WIEJSKIEJ W LIGOCIE DOLNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY Opracowanie uzupełniające do Projektu budowlanego boiska szkolnego przy Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ul. W. Stwosza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW NA TERENIE ZAKŁADU MARMUR SP. Z O.O. W SŁAWNIOWICACH

WSTĘPNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW NA TERENIE ZAKŁADU MARMUR SP. Z O.O. W SŁAWNIOWICACH WSTĘPNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW NA TERENIE ZAKŁADU MARMUR SP. Z O.O. W SŁAWNIOWICACH Pokrycie dachu na budynku kotłowni, odpylacza cyklonowego, wieży ciśnień i zbiornika silosowego na opał. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM DLA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCEJ PRZY UL. FILARECKIEJ 5 W POZNANIU.

PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM DLA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCEJ PRZY UL. FILARECKIEJ 5 W POZNANIU. PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM DLA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCEJ PRZY UL. FILARECKIEJ 5 W POZNANIU. INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Filarecka 5 ADRES INWESTYCJI: Poznań, ul. Filarecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH, WYPRAWY TYNKARSKIEJ I CZAPEK KOMINÓW, ŁAW KOMINIARSKICH, WYŁAZÓW, ORAZ WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOMINÓW ORAZ POŁACI DACHOWYCH WE WSZYSTKICH SPZOZ ADRES INWESTYCJI : 60-480 POZNAŃ UL.

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OCENY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU TECHNICZNEGO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU STRAŻNICY OSP W MAKOWISKACH

OPIS TECHNICZNY OCENY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU TECHNICZNEGO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU STRAŻNICY OSP W MAKOWISKACH OPIS TECHNICZNY OCENY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU TECHNICZNEGO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU STRAŻNICY OSP W MAKOWISKACH 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1.1. Zlecenie Inwestora; 1.2. Wizja lokalna, pomiary z

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. OPINIA WUAiOZ.III.4125.789.1.2015.EN.223303 Z DNIA 30.09.2015 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

SPIS TREŚCI. OPINIA WUAiOZ.III.4125.789.1.2015.EN.223303 Z DNIA 30.09.2015 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA SPIS TREŚCI 1 DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE OPINIA WUAiOZ.III.4125.789.1.2015.EN.223303 Z DNIA 30.09.2015 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 2 OPIS TECHNICZNY 2.1 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Przebudowa dachu pod montaż instalacji kolektorów słonecznych

Projekt Budowlany Przebudowa dachu pod montaż instalacji kolektorów słonecznych RODZAJ OPRACOWANIA Projekt Budowlany Przebudowa dachu pod montaż instalacji kolektorów słonecznych ZAKRES OPRACOWANIA Instalacja odgromowa OBIEKT Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu ADRES OBIEKTU 27-600

Bardziej szczegółowo

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska tel. /62/78 26 400, fax. /62/78 26 410 www.lzd-siemianice.home.pl, lzd-siemianice@home.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wyspiańskiego 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI.

OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: GMINA MIASTA ŚWINOUJŚCIE 72-600 ŚWINOUJŚCIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 OBIEKT: ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH ADRES BUDOWY: 72-600 ŚWINOUJŚCIE UL. PADEREWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego Przedmiar robót budynku głównego Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. ul. Nowaczyńskiego 1 Kosztorys opracowany przez: inż. Andrzej Koziński,... Zuzia10 (C) Datacomp 1994-01(lic. 7707) strona nr: Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY - ZADASZENIA - I ETAP

Kosztorys ofertowy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY - ZADASZENIA - I ETAP Kosztorys ofertowy Budowa: 63-233 Jaraczewo, dz. nr 659/2 Nazwa i kod CPV: 45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo Jednostka

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y (zgłoszenie nr I z dnia r.)

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y (zgłoszenie nr I z dnia r.) P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y (zgłoszenie nr I.6740.5.105.2014 z dnia 02.09.2014 r.) Obiekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej Obiekt: Mdzewko dz. nr ewid 113, gm. Strzegowo Inwestor: Gmina Strzegowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Kosztorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adres: ul. Nowa Murowana Gośliona. Kod CPV 1: Miaso i Gmina Murowana Gośłina Adres: ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Adres: ul. Nowa Murowana Gośliona. Kod CPV 1: Miaso i Gmina Murowana Gośłina Adres: ul. PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku przy ul. Nowa 8 w Murowanej Goślinie Budynek ul. Nowa 8 Wykonanie prac remontowych Adres:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM OBIEKT: INWESTOR: ADRES INWESTORA: ADRES

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT DACHU WRAZ Z REMONTEM KOMINÓW WENTYLACYJNYCH I DOCIEPLENIEM STROPÓW W BUDYNKU STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY

Przedmiar robót REMONT DACHU WRAZ Z REMONTEM KOMINÓW WENTYLACYJNYCH I DOCIEPLENIEM STROPÓW W BUDYNKU STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY Przedmiar robót DOCIEPLENIEM STROPÓW W BUDYNKU Data: 2015-03-02 Budowa: Obiekt: DOM ZDROJOWY U. NOWOTARSKIEGO 2, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ Zamawiający: UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW, 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU Nazwa zadania: OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW I REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-TURYSTYCZNO- HOTELARSKICH ŁÓDŹ, UL. DREWNOWSKA 171 Cz. I Remont pokrycia dachowego budynków

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa WIelkopolska

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa WIelkopolska PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa WIelkopolska Budowa: Remont i wymiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Bieganowie. Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo