PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ"

Transkrypt

1 ŻAKOWICE: r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W ROGOWIE ROGÓW, UL. AKADEMICKA 20 WŁAŚCICIEL: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WARSZAWA, UL. NOWOURSYNOWSKA 166 LOKALIZACJA: G.R. PUCZNIEW, PUCZNIEW, GM. LUTOMIERSK, POW. PABIANICE NR EWID. GR189/2 i 189/3, OBRĘB PUCZNIEW Stosownie do przepisu art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003r poz z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany wymiany pokrycia dachu dla budynku magazynowo - garażowego i hydroforni w miejscowości Puczniew G.R. PUCZNIEW gm. LUTOMIERSK, dz. Nr ewid. 189/2 i 189/3 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami państwowymi i zasadami wiedzy technicznej. BRANŻA BUDOWLANA PROJEKTANT: EDWARD BORUSIEWICZ UPR. KONST. - BUD. Nr 14/88/WŁ BRANŻA ELEKTRYCZNA PROJEKTANT: KAZIMIERZ KWIECIEŃ UPR. Nr GP.IV.7342 /199/ r r. Strona 1

2 Zawartość: ZAŁĄCZNIKI (wpisy i uprawnienia projektantów) I. CZĘŚĆ OPISOWA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ str.1-11 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA str.12,13 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. RYSUNKI FOTOGRAFICZNE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO WRAZ Z HYDROFORNIĄ str INWENTARYZACJA 2. RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100 str RZUT KONSTRUKCJI DACHU skala 1:100 str RZUT DACHU skala 1:100 str PRZEKRÓJ A-A skala 1:100 str.25 WYMIANA POKRYCIA DACHU 6. RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100 str RZUT KONSTRUKCJI DACHU skala 1:100 str RZUT DACHU skala 1:100 str PRZEKRÓJ A-A skala 1:100 str INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU skala 1:100 str.30 Strona 2

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna wraz z projektem wymiany pokrycia dachowego budynku magazynowo - garażowego i hydroforni, z uwzględnieniem oceny stanu technicznego elementów składowych konstrukcji dachu w kontekście wymiany istniejącego pokrycia dachu z dotychczasowych falistych płyt azbestowo cementowych, tzw. eternitu na nowoprojektowane w postaci blachy trapezowej dla części magazynowo garażowej budynku oraz wymiany istniejącego pokrycia w postaci papy dachowej, smołowanej na nowoprojektowaną izolację dachową w postaci papy termozgrzewalnej dla części hydroforni. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1. Zlecenie Inwestora: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W ROGOWIE ROGÓW, UL. AKADEMICKA Wizja lokalna i pomiary z natury 2.3.Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 2.4. Uzgodnienia robocze z Inwestorem 3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Ze względu na brak pierwotnej dokumentacji projektowej, analizę i ocenę stanu technicznego dokonano na postawie wykonanych pomiarów, inwentaryzacji i wizji lokalnej. Przedmiotowe obiekty zlokalizowane są na terenie G.R. PUCZNIEW w miejscowości Puczniew gm. Lutomiersk, pow. Pabianicki. Obiekty zostały wzniesiony około 1979 r. Budynek jest fragmentem zabudowy tworzącej zespół budynków magazynowo garażowych z wyodrębnionym z bryły pomieszczeniem hydroforni. Budynek magazynowo- garażowy jak i przyległa hydrofornia wybudowane są na rzucie prostokąta. Wspólnie tworzą jeden budynek, ale bez możliwości bezpośredniej komunikacji pomiędzy nimi. Budynek zarówno w części magazynowo garażowej jak i hydroforni jest budynkiem jednokondygnacyjnym, parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej. Brak wyodrębnionych wewnątrz części garażowej pomieszczeń, stanowi jedną dużą halę magazynowo - garażową. Część hydroforni jest osobnym pomieszczeniem. Poziom posadzki części garażowej jest około 10cm powyżej istniejącego utwardzenia zewnętrznego, posadzka w hydroforni wykonana jest o około 60-70cm poniżej posadzki hali garażowej i istniejącego terenu. Część magazynowa przekryta jest dwuspadowym dachem o kącie pochylenia około 16% (ok.9 o ), jako pokrycie zastosowano płyty faliste azbestowo cementowe, tzw. eternit. Konstrukcje nośną dachu w części magazynowo- garażowej stanowią kratownice stalowe oparte na ścianach Strona 3

4 zewnętrznych i wewnętrznych podciągach żelbetowych, biegnących wzdłuż dłuższego boku budynku. Do wnętrza garaży prowadzą trzy sztuki bram suwanych o konstrukcji stalowej, o wymiarach około (szer. x wys.) 426x415cm. Dodatkowo w ścianach zewnętrznych wykonano sześć sztuki stałych, nieotwieralnych okien o wymiarach około (szer. x wys.) 142x83cm. Nad bramami wjazdowymi wykonano liniowe zadaszenie w postaci daszków wspornikowych o wysięgu około 120cm o konstrukcji stalowej i pokryciu w postaci płyt falistych azbestowo cementowych. W garażach brak instalacji C.O., cieplej i zimnej wody użytkowej, brak kanalizacji ściekowej. Budynek posiada wewnętrzną instalacje elektryczną oświetleniową. W hydroforni instalacja wodociągowa i elektryczna. Dach hydroforni wykonano w postaci płyty żelbetowej grubości około 10cm, wykończonej papą dachową smołowaną. Teren przyległy utwardzony z nawierzchnią betonową ułożoną z płyt prefabrykowanych, ażurowych typu JOMB. 4. OPIS ANALIZY I OCENY STANU TECHNICZNEGO 4.1. Ławy fundamentowe, betonowe stan techniczny dobry Ściany fundamentowe, betonowe stan techniczny dobry Ściany zewnętrzne budynku murowane grubości 42, 67, 83 i 101 cm pomiar na wysokości 1,0m. w zależności od lokalizacji ściany zostały wykonane jako poszerzone przy podstawie do wartości podanych wyżej, a od różnych wysokości węższe poprzez redukcję przekroju muru symetrycznie lub jednostronnie (szczegóły w dokumentacji rysunkowej). Wykonane częściowo z cegły ceramicznej pełnej, a częściowo pustaków żużlobetonowych. Brak ścian wewnętrznych i działowych. Ściany otynkowane obustronnie tykiem cementowo wapiennym. Tynk wykończony poprzez malowane, kolor biały. Stan techniczny: Ze względu na zły stan techniczny pokrycia dachowego, liczne nieszczelności, następuje regularne (po każdych opadach atmosferycznych) zawilgocenie ścian (fot. 5.). Stan ten potęguje dodatkowo nieszczelna, niesprawna i o zbyt małych przekrojach instalacja odwadniająca połacie dachowe (fot.1). Dla tak nawodnionych ścian przejście temperatury przez zero i zmianę stanu wody w ciało stale wraz z powiększeniem objętości powoduję liczne mikropęknięcia i w konsekwencji zniszczenie materiału z jakiego wykonana jest ściana. W rejonie większości nieszczelności pokrycia, najczęściej bezpośrednio przy okapie dachu nastąpiło zniszczenie w pierwszej kolejności tynku, a następnie fragmentarycznie ścian. Stan ten można zaobserwować zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej (fot. 2.). W wyniku tych samych destrukcyjnych działań wody nastąpiły wszystkie uszkodzenia w rejonie koszy zlewowych instalacji odwodnienia dachu (fot. 3.) oraz w rejonie bram wjazdowych od budynku (fot. 4.). Strona 4

5 Na pozostałych fragmentach ścian brak widocznych rys i spękań mających charakter i przyczynę wynikającą z przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowalności pochodzących od obciążeń z innych elementów budynku a przenoszonych przez ściany. Znaczne przekroje ścian wskazują na duże zapasy nośności i bezpieczeństwa konstrukcji murowych. Ogólny stan techniczny jest dobry, jednak lokalnie należy wykonać pilne naprawy ścian przed okresem zimowym. Ze względu na uszkodzony dach i system orynnowania, należy w trybie pilny zabezpieczyć ściany przed dalszym destrukcyjnym działaniem spływającej po płaszczyźnie ścian wody Słupy, podciągi - W budynku wykonano dwa układy podciągów każdy w przekroju około (szer. x wys.) 42x80cm i podparty na ścianach zewnętrznych i dwóch słupach żelbetowych o wymiarach 42x32cm, tworząc belkę trójprzęsłową. Elementy żelbetowe, nie tynkowane, malowane na kolor biały. Brak widocznych rys i spękań. Brak widocznych rys i spękań mających charakter i przyczynę wynikającą z przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowalności pochodzących od obciążeń z innych elementów budynku a przenoszonych przez przedmiotowe belki. Stan techniczny: dobry Dach Budynek magazynowo - garażowy Dwuspadowy dach, kryty płytami falistymi azbestowo cementowymi, tzw. eternit. Ściany po krótkich bokach wyprowadzone ponad dach w postaci ogniomurów i zakończone obróbką blacharską. Nad bramami wjazdowymi (łącznie 3 sztuki) wykonano zadaszenie w postaci daszków wspornikowych (po obu dłuższych bokach budynku), o wysięgu około 120 cm, krytego także płytami falistymi azbestowo cementowymi. Konstrukcje dachu stanowią stalowe dźwigary kratownicowe oparte na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych podciągach żelbetowych. Dźwigary kratowe w rozstawie co około 3,0 m. Pas dolny jest poziomy wykonany z rury okrągłej, pas górny dwuspadowy, wykonany z zestawu dwóch kątowników, krzyżulce profil zamknięty - rura okrągłą. Prostopadle do dźwigarów kratowych, mocowane poprzez spawanie, do górnego pasa są łaty w postaci kątownika o wymiarach L50x3mm. Do tego kształtownika montowane łącznika mi śrubowymi co ok. 50cm są łaty drewniane o przekroju 5x5cm. Na tak przygotowany ruszt zamontowano deski o grubości 2,5cm i szerokościach od około 12cm do 25cm, w rozstawie co 30-40cm. Całość przykryto płytami falistymi azbestowo cementowymi. Główna połać dachu wykonana jest ze spadkiem około 16%, zaś daszki nad bramami wjazdowymi ze spadkiem w kierunku rynny około 5%. Konstrukcję daszków nad bramami stanowi stelaż stalowy wykonany ze kształtowników walcowanych L30x2,5mm, do którego przyspawane są łaty stalowe L30x2,5mm z wypełnieniem w postaci drewnianych łat o przekroju 5x5cm i rozstawie co ok. 50cm. Do łat Strona 5

6 przymocowane jest pokrycie dachowe w postaci płyt falistych azbestowo cementowych, tzw. eternit DO DEMONTAŻU. Stan techniczny: Brak widocznych śladów potwierdzających przekroczenie stanów granicznych nośności i użytkowalności, brak rys i pęknięć wytężeniowych konstrukcji nośnej dachu. Powłoka antykorozyjna konstrukcji stalowej dachu jest w złym stanie technicznym, widoczne ślady korozji powierzchniowej stan techniczny ze względu na stan powłoki antykorozyjnej. Stan techniczny-dostateczny. Nie stwierdzono nieliniowości oraz mechanicznych uderzeń w jakichkolwiek z elementów składowych dźwigarów kratownicowych. Miejsca oparcia dźwigarów w dobrym stanie technicznym, należy pilnie wykonać zabezpieczenia antykorozyjne całej konstrukcji stalowej. Istniejące pokrycie dachu płyty faliste azbestowo cementowe (tzw. eternit) ze względu na stan techniczny liczne nieszczelności i obowiązujące przepisy należy pilnie wymienić. Obróbki blacharskie dachu są niekompletne, brak ciągłości powłok antykorozyjnych z licznymi miejscami korozji, aż do perforacji blachy włącznie. Widoczne są lokalne mechaniczne odkształcenia i zagięcia co powoduje ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Stan techniczny: obróbek jest zły, należy wymienić. Istniejąca instalacja odprowadzenia wody deszczowej z budynku - rynny, kosze zlewowe i rury spustowe stalowe, malowane. Instalacja nieszczelna, niekompletna i niesprawna. Wody opadowe nie są odprowadzane wykonaną instalacją poza budynek, tylko spływają po płaszczyźnie ścian elewacyjnych. Stan techniczny zły, konieczna pilna naprawa Budynek hydroforni Jednospadowy, stropodach wykonany w postaci płyty żelbetowej o grubości około 10cm, kryty papą dachową, smołowaną. Zamontowano orynnowanie i jedną centralną rurę spustową fi 150 zakończoną kolanem. Stan techniczny: Istniejące obróbki blacharskie dachu, brak ciągłości powłok antykorozyjnych z licznymi miejscami korozji aż do perforacji blachy. Widoczne są lokalne mechaniczne odkształcenia i zagięcia co powoduje ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Stan techniczny zły, należy wymienić Ślusarka drzwiowa wrota stalowe, dwuskrzydłowe, przesuwne. Widoczne liczne ślady korozji punktowej na blachach stanowiących opierzenie oraz na ramach wrót. Stan techniczny: dostateczny, konieczne wykonanie nowych powłok antykorozyjnych. 4.7.Ślusarka okienna naświetla okienne stałe, ościeżnica stalowa, częściowo zbite szklenia. Stan techniczny: dostateczny Instalacja odgromowa istniejąca, nie sprawna i niekompletna, brak ciągłości zwodów pionowych i poziomych. Istniejące uziemienie wraz z otokiem potwierdzone wpisem do książki obiektu stan techniczny dobry. Stan techniczny: dostateczny. 4.9.Instalacja elektryczna istniejąca stanie technicznym: dobrym Instalacja sanitarna istniejąca - brak. Strona 6

7 4.11.Wentylacja Budynek magazynowo - garażowy - istniejąca realizowana poprzez szczeliny wokół bram, brak kominów, kanałów i pionów wentylacyjnych, zarówno wywiewnych i nawiewnych Budynek hydroforni wentylacja istniejąca w postaci wywietrznika w stropodachu o wymiarach 60x50cm stan techniczny dostateczny. 5. WNIOSKI I ZALECENIA Stan techniczny budynków można zakwalifikować jako dobry. Należy wykonać następujące prace: 5.1. Demontaż i utylizacja pokrycia z płyt falistych azbestowo-cementowych z zachowaniem szczególnej ostrożności. Do wykonania przez specjalistyczną firmę mającą do tego typu prac stosowne pozwolenia i odpowiednio przeszkolony personel. Wraz z potwierdzeniem właściwej dla środowiska i zgodnej z przepisami prawa utylizacji, potwierdzonej właściwymi dokumentami, m.in. kartami przekazania odpadu do jednostek dokonujących utylizacji tego typu odpadów Demontaż i utylizacja pokrycia z papy smołowanej Demontaż i utylizacja obróbek dachowych, rynien, koszy zlewowych i rur spustowych Demontaż i utylizacja daszków konstrukcji stalowej nad bramami. 5.5.Demontaż i utylizacja łat drewnianych i desek z poszycia pod płytami falistymi azbestowocementowymi Demontaż istniejących ogniomurów do wysokości istniejących łat stalowych L50x3 konstrukcji dachu Po wykonaniu powyższych prac należy sprawdzić całą konstrukcję stalową dachu pod względem korozji i innych uszkodzeń, które mogą ujawnić się i być widoczne po demontażu istniejącego pokrycia dachowego, a w momencie inwentaryzacji były niewidoczne. W przypadku stwierdzenia takich wad, należy skontaktować się z projektantem, celem ustalenia dalszych działań. Po demontażu pokrycia i poszycia dachu należy koniecznie sprawdzić stan miejsc, w których dźwigary kratowe opierają się na podporach. W przypadku skruszonych podlewek lub ich fragmentarycznym braku, należy wykonać podlewki cementowe materiałem wysokowytrzymałym o niskim skurczu, np. Cersit CX W przypadku istniejących łat stalowych wykonanych z kątownika L50x3mm należy wykonać otwory pod śruby M8 w rozstawie co 100cm, symetrycznie w każdym przęśle. Łatę drewnianą mocować za pomocą śruby S1 z łbem grzybkowym z podsadzeniem 8x120mm, M8 co 100cm. W przypadku łączenia łat drewnianych na długości należy wykonać połączenie zakładkowe w odległości około 1/3 rozpiętości przęsła łaty od podpory w postaci dźwigara kratowego, tj. około 100cm. W połączeniu zakładkowym użyć łączników w postaci gwoździ stalowych, łącznie 8 sztuk (2,1x50mm) bitych po 4 sztuki z obu stron z wzajemnym przesunięciem. Strona 7

8 5.9. Celem przedłużenia połaci dachowej poza obrys ścian podłużnych zaprojektowano nową konstrukcję wspornikową wykonaną z kątownika L50x5mm. Elementy stalowe wspornika łączyć między sobą metoda spawaną spoiną pachwinową obwodową grubości a=2,5mm. Zaprojektowano łaty stalowe z kątownika L50x5mm oraz łaty drewniane o wymiarach 5x10cm. Łatę drewnianą mocować do kątownika za pomocą śruby S1 z łbem grzybkowym z podsadzeniem 8x120mm, M8 co 100cm. Lokalizacje śrub S1 rozmierzyć z uwzględnieniem modułów blachy trapezowej. W przypadku kolizji z doliną blachy trapezowej, dopuszcza się przesunięcie śrub S1 w lewo lub prawo pod wyżynę blachy. Na elementy konstrukcji drewnianej przyjęto drewno klasy K-27, wilgotność <15%. Wszystkie nowe elementy drewniane należy co najmniej dwukrotnie zaimpregnować przed docelowym montażem preparatami solnymi i grzybobójczymi lub zgodnie z wytycznymi producenta środka ochronnego Całą konstrukcje stalową dachu budynku magazynowo -garażowego należy oczyścić z korozji i przygotować powierzchnie stalowe przed malowaniem do stopnia St 3 wg PN-ISO Przyjęto kategorie korozyjności C2 wg PN-EN ISO Całą konstrukcje stalową zabezpieczyć antykorozyjnie na miejscu zestawem malarskim farb zapewniającym spełnienie wymagań kategorii C2. Farby stosować zgodnie z instrukcja producenta umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzać czy wyroby posiadają atesty oraz termin użycia. W czasie robót antykorozyjnych przestrzegać przepisów BHP przy malowaniu na wysokości Jako pokrycie dachu głównego zaprojektowano blachę trapezową układaną negatywem TR 50/260. Blacha stalowa gr. 0,75mm, dwustronnie ocynkowana ( >275g/m 2 ) i powlekana powłoką poliestrową, matową. Kolor brązowy na zewnątrz, od wewnątrz standard producenta. Blachę trapezową zamontować do zaimpregnowanych i wypoziomowanych łat drewnianych. Blachę trapezową mocować za pomocą łączników systemowych z uszczelką w kolorze blachy. Ilość i rozstaw łączników w strefach brzegowych, tj.2-4m od krawędzi zabudowy min. 8 sztuk/m2 w każdą dolinę, zaś w strefa środkowych 5 sztuk/m2 w każdą dolinę lub wg wytycznych producenta blachy. Łączniki blach do łat z podkładką z EPDM co najmniej WFD 4,8/14mm L=35mm. Zakłady podłużne i poprzeczne między kolejnymi arkuszami blach wg wytycznych producenta blachy. Przed montażem blachy trapezowej ułożyć polipropylenową membranę wstępnego krycia, paroprzepuszczalną (>150g/m2, ok.3000g/m2/24h) z zakładami co najmniej 15cm, klejonymi taśmą dwustronnie klejącą. Zakłady zgodnie ze spadkiem dachu Jako pokrycie dachu hydroforni zaprojektowano ułożenie w dwóch warstwach papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej w systemie Extradach Top 5,2 szybki profil SBS, o gramaturze osnowy 200g/m2 lub równoważnej Wykonać i zamontować kompletne obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej (poliester mat) grubości 0,65mm, w kolorze brązowym. W szczególności : pasma obróbki podrynnowej dachu głównego i hydroforni; pasma obróbki nadrynnowej dachu głównego i hydroforni; pasma obróbki dachu hydroforni ze ścianą budynku magazynowo garażowego. Obróbki pasów pod pokryciem i podrynnowych wykonać na płycie OSB 3 gr.22mm, na uprzednio wyrównanym podłożu i z zastosowaniem izolacji przeciwwilgociowej w postaci pasma papy Strona 8

9 termozgrzewalnej gr. 4,4mm np. Icopal Junior Top 4,4 szybki profil SBS lub równoważnej w styku płyty OSB i podstawy. Dodatkowo należy wykonać wszelkie obróbki parapetowe ślusarki okiennej i wystający zewnętrznych gzymsów ściennych Istniejący system odwadniania wód deszczowych jest uszkodzony i niekompletny. Dodatkowo negatywne odziaływanie na konstrukcję budynku wód deszczowych, potęguje niewłaściwy sposób montażu istniejącego orynnowania. To wada jest przyczyną obecnego stanu technicznego budynku. Należy istniejący układ rur spustowych, koszy zlewowych i rynien zdemontować. Powierzchnię po demontażu rynien uzupełnić wieńcem o wymiarach (szer. x wys.) 20 x 20 cm, zbrojąc stalą żebrowaną 34GS 4φ12mm, strzemiona ze stali St3S φ6mm co 20cm. Wieniec należy wykonać z betonu klasy C20/25 XC1 wg PN-EN 206-1:2003. Minimalna grubość otuliny a=2,5mm. Na to miejsce zamontować kompletny system odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni dachu poza obrys budynku wykonanym z elementów wysokoudarowego, twardego PCV, stabilizowanego UV o parametrach użytkowych: Dla budynku magazynowo - garażowego rynny dachowe półokrągłe szerokości 183mm rury spustowe okrągłe średnicy 125mm 4 sztuki przypadające na każdą połać dachu Dla budynku hydroforni r ynny dachowe półokrągłe szerokości 110mm rury spustowe okrągłe średnicy 80mm Po wykonaniu prac pokryciowych dachu i wykonaniu obróbek blacharskich - ściany szczytowe (po demontażu ogniomurów) należy uzupełnić cegłą lub bloczkiem. Wyprawę tynkarską wykonać jako tynk cementowo wapienny, w jakości wykonania jak istniejący Stolarkę okienną i drzwiową poddać bieżącej konserwacji poprzez drobne naprawy, oczyszczenie, odnowienie powłok malarskich i ponowne zabezpieczenie antykorozyjne w kolorze grafitowym. Dolny fragment bram stalowych ze względu na znaczące korozje i perforacje blachy stalowej należy wymienić na wysokości 0,5m od dolnej krawędzi. Wymienić uszkodzone szklenia Wykonać instalację ochrony odgromowej wg następujących wytycznych: Instalację projektuje się z drutu ocynkowanego DFΦ8mm 2 układanego na kalenicy dachu na wspornikach z zejściem wzdłuż krawędzi połaci dachu do zwodów pionowych w narożnikach budynku Przewody odprowadzające wykonać z drutu ocynkowanego DFΦ8mm 2 od krawędzi dachu do zacisku pobierczego. Zacisk pobierczy instalować na wysokości 1,4m od poziomu terenu. Całość zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem malarskim. Strona 9

10 Przewody uziemiające wykonać z płaskownika ocynkowanego FP 25x4mm układając na ścianie budynku na wspornikach. Całość przyłączyć do istniejącego uziomu otokowego. Odporność uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie powinna przekraczać 30 Ω. Przewody odprowadzające i uziemiające wykonać na wspornikach Istniejącą wentylację w postaci wywietrznika w stropodachu w budynku hydroforni zdemontować, a w jego miejscu wykonać nowy wentylator dachowy średnicy DN250mm w kolorze pokrycia dachu Istniejącą wywiewkę kanalizacji sanitarnej w stropodachu w budynku hydroforni zlikwidować Ze względu na stałe zawilgocenie należy pilnie wykonać naprawy ścian murowanych i tynków przedmiotowego budynku. W pierwszej kolejności należy zlokalizować wszelkie wady tynków w postaci odspojenia od warstwy muru. Wszystkie tzw. głuche miejsca należy odkuć i usunąć aż do strefy gdzie tynk wykazuje przyczepność do podłoża. Wszelkie miejsca gdzie tynk już odpadł i odsłonił ścianę murowaną należy wykonać naprawę poprzez uzupełnienie zaprawy murarskiej, obmurowanie luźnych elementów takich jak cegły czy bloczki, a w ostateczności na wymianę pojedynczych elementów. Naprawę ścian uznaje się za skuteczną jeśli zostaną usunięte wszelkie luźne elementy murów i zastąpione nowymi, a odsłonięte i wymienione fragmenty staną się jednolicie zespolone z istniejącymi murami. Wykonując ewentualne wymiany bloczków lub cegieł należy pamiętać o poprawnym wmurowaniu nowych elementów zachowując zasady wiązań murarskich. Nowe elementy wbudowywane w istniejący mur ramach prac naprawczych należy dobra możliwie jednolicie z cegłami i bloczkami z jakich wykonano istniejące ściany. Nowe wyprawy tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne należy wykonać jako tynki cementowo wapienne, w jakości wykonania jak istniejące. Po okresie dojrzewania nowo otynkowane miejsca należy zabezpieczyć powierzchniowo przed zbytnim chłonięciem wody poprzez malowanie farbami fasadowymi. Kolor jasno szary na zewnątrz oraz 2-krotne malowanie mlekiem wapiennym całej powierzchni wewnątrz magazynu. Strona 10

11 6. UWAGI KOŃCOWE 6.1. Demontaż i utylizacja pokrycia eternitowego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Do wykonania przez specjalistyczną firmę mającą do tego typu prac stosowne pozwolenia i odpowiednio przeszkolony personel Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy powinny stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych (m.in. ogrodzenia terenu oraz wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; urządzenia składowisk materiałów rozbiórkowych) Roboty na wysokościach. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą balustrady składającej się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości Roboty demontażowe Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego Prowadzenie robót demontażowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Powyżej przytoczono niektóre przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Nie zwalnia to wykonawcy od stosowania pozostałych przepisów bhp. Kierownik robót budowlanych musi opracować Projekt i instrukcję bezpiecznego wykonywania robót w technologii demontażu istniejącego pokrycia z wymianą na nowe pokrycie z zachowaniem wszystkich, obowiązujących zasad oraz przepisów bhp. Strona 11

12 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. WYKAZ BUDYNKÓW Przedmiotem informacji BIOZ jest wymiana pokrycia dachu oraz innych drobnych prac remontowych dla budynku magazynowo garażowym i hydroforni zlokalizowanej w miejscowości PUCZNIEW G.R. PUCZNIEW, NR EWID GR. 189/2 i 189/3, OBRĘB PUCZNIEW 2. ZAKRES ROBÓT Zakres robót objętych informacją dotyczy: - robót, przy których wykonywaniu występuje możliwość upadku z wysokości ponad 3,0m, - montażu i demontażu rusztowań. 3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 3.1 Roboty, przy których wykonywaniu występuje możliwość upadku z wysokości ponad 3,0m : a) możliwość upadku pracownika z rusztowania lub z elementu budynku - podczas prac na rusztowaniach i elementach budynku, b) możliwość upadku narzędzi, materiałów budowlanych - podczas prac na rusztowaniach i elementach budynku, c) możliwość porażenia pracowników piorunem - podczas prac w trakcie burzy, d) możliwość uszkodzenia rusztowań w trakcie prowadzonych prac przez czynniki naturalne - podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 3.2 Montaż i demontaż rusztowań a) możliwość upadku rusztowania lub jego elementów składowych - podczas prac montażowych, b) możliwość upadku pracowników wykonujących montaż i demontaż rusztowań, c) możliwość porażenia prądem w przypadku wykonywania prac montaż i demontażu rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, d) możliwość upadku poszczególnych elementów rusztowania w trakcie jego montażu i demontażu przy występowaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 4. WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 4.1 Roboty, przy których wykonywaniu występuje możliwość upadku z wysokości ponad 3,0m Pracownicy pracujący na wysokości powinni być poinstruowani przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną o grożącym im niebezpieczeństwie oraz zagrożeniu, które mogą stworzyć w stosunku do osób trzecich, środkach ochrony indywidualnej, powinni przejść szkolenie BHP oraz posiadać aktualne badania kwalifikujące ich do wykonywania prac na wysokości. 4.2 Montaż i demontaż rusztowań Osoby wykonujące montaż i demontaż rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia. Strona 12

13 5. WSKAZANIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM Należy stosować się do przepisów zawartych w: - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania talach wyrobów z dnia 2 kwietnia 1998 roku ze szczególnym uwzględnieniem: 5.1 Roboty, przy których wykonywaniu występuje możliwość upadku z wysokości ponad 3,0 m a) Rusztowania powinny być zaopatrzone w balustradę składającą się z deski krawężnikowej wysokości 15cm oraz poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m (w przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się wysokość 1,0m); przestrzeń między deską a poręczą powinna być wypełniona w sposób zabezpieczający przed upadkiem. b) Rusztowania powinny być zabezpieczone od zewnątrz siatkami ochronnymi i bezpieczeństwa. Wokół rusztowań powinna być wyznaczona strefa niebezpieczna - ogrodzona i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Wielkość strefy powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku. c) Zabrania się prowadzenia prac na rusztowaniach podczas wyładowań atmosferycznych a elementy metalowe powinno być uziemione i posiadać instalację piorunoochronną. d) Rusztowania powinny, być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu w zakresie określonym w instrukcji producenta. 5.2 Montaż i demontaż rusztowań a) Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. b) Przed rozpoczęciem prac w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych napięcie w nich powinno być wyłączone. Opracował: Strona 13

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: Kopia uprawnień projektanta Oświadczenie projektanta Opis techniczny Zdjęcia stanu istniejącego CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 1. SYTUACJA skala 1:500 2. RZUT PODDASZA 1:100 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania Ofert Specyfikacja przedmiotu zamówienia I.A. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1. Przedmiot opracowania Remont hali produkcyjno-magazynowej na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo