nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4"

Transkrypt

1 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I PROGRAM 5 UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE : ZESTAWIENIE 6 POWIERZCHNI, KUBATURA, WYSOKOŚC, DŁUGOŚĆ 6. FORMA ARCHITEKTONICZNA ADAPTOWANEGO OBIEKTU ORAZ 6 SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 6 BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 8. KOMUNIKACJA PIONOWA 7 9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA HIGIENY I ŚRODOWISKA 8 NATURALNEGO 11. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA 8 WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO Konstrukcja budynku 8 Izolacje 8 Przegrody budowlane 9 Elewacje 13 Dach 14 Kominy 14 Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe 14 Parapety 14 Okna 14 Okna RTG 15 1

2 Okna i drzwi zewnętrzne systemowe 15 Ściany osłonowe 16 Drzwi wewnętrzne 17 Drzwi systemowe stalowe (Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia) 18 Ślusarka aluminiowa wewnętrzna 18 Ścianki o odporności ogniowej 19 Transport i składowanie profili aluminiowych 20 Wykonanie robót (dot. profili aluminiowych) 21 Dobór profili 23 Ochrona środowiska 23 Przepisy związane 24 Wykończenie wnętrza budynku 25 Ściany działowe 25 Ściany przesuwne 25 Okładziny stalowe ścian 26 Ściany 27 Malowanie i powłoki zabezpieczające 27 Sufity podwieszane 27 Sufit laminarny 28 Posadzki 29 Odbojnice i odbojoporęcze 30 Balustrady wewnętrzne 31 Wyposażenie wnętrz 31 Toalety NPS 31 Informacja wizualna 32 Grzejniki 32 Wentylacja grawitacyjna 32 Obudowa szachtów instalacyjnych 32 Bramy opuszczane (roletki ppoż) 2

3 Osłony radiologiczne ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 33 BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO Instalacje sanitarne 33 Wentylacja i klimatyzacja 33 Instalacje grzewcze 33 Wentylacja grawitacyjna WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 33 Ogólne dane o obiekcie. 33 Wymagania odległości od obiektów sąsiadujących i granic działek 33 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 34 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 34 Kategoria zagrożenia ludzi 34 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 34 Podział obiektu na strefy pożarowe 34 Klasa odporności pożarowej obiektu oraz odporność ogniowa elementów 35 budowlanych Warunki ewakuacji 36 Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych 37 Urządzenia przeciwpożarowe 38 Wyposażenie w gaśnice 38 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 39 Drogi pożarowe 39 Inne Załączniki 41 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKT BUDOWLANY OPIS A/01 RZUT PRZYZIEMIA 1:100 A/01a RZUT PRZYZIEMIA 1:50 A/01b RZUT PRZYZIEMIA 1:50 A/02 RZUT PARTERU 1:100 3

4 A/02a RZUT PARTERU 1:50 A/02b RZUT PARTERU 1:50 A/03 RZUT I PIĘTRA 1:100 A/03a RZUT I PIĘTRA 1:50 A/03b RZUT I PIĘTRA 1:50 A/04 RZUT II PIĘTRA 1:100 A/04a RZUT II PIĘTRA 1:50 A/04b RZUT II PIĘTRA 1:50 A/05 RZUT III PIĘTRA 1:100 A/05a RZUT III PIĘTRA 1:50 A/05b RZUT III PIĘTRA 1:50 A/06 RZUT DACHU 1:100 A/07 PRZEKRÓJ A-A 1:100 A/08 PRZEKRÓJ B-B 1:100 A/09 ELEWACJA 1 1:100 A/10 ELEWACJA 2 1:100 A/11 ELEWACJA 3 1:100 A/12 ELEWACJA 4 1:100 A/12a ELEWACJA 5,6,7 1:100 A/13 RZUT SUFITÓW PRZYZIEMIE 1:100 A/13a RZUT SUFITÓW PARTER 1:100 A/14 RZUT SUFITÓW I PIĘTRO 1:100 A/15 RZUT SUFITÓW II PIĘTRO 1:100 A/16 RZUT SUFITÓW III PIĘTRO 1:100 A/17 RZUT POSADZEK PRZYZIEMIE 1:100 A/18 RZUT POSADZEK PARTER 1:100 A/19 RZUT POSADZEK I PIĘTRO 1:100 A/20 RZUT POSADZEK II PIĘTRO 1:100 A/21 RZUT POSADZEK III PIĘTRO 1:100 A/23 ZESTAWIENIE STOLARKI DZWIOWEJ 1:50 A/24a ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 A/24b ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 A/24c ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 A/24d ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 A/24e ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 A/25 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ 1:50 A/25a ZESTAWIENIE DRZWI SYSTEMOWYCH STALOWYCH 1:50 A/26 ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZESTAWIENIE ZBIORCZE 1:100 A/27 ZESTAWIENIE BALUSTRAD BUD. NOWOPROJEKTOWANY 1:50 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI : Przedmiotem inwestycji jest Rewitalizacja kompleksu obiektów dawnego szpitala wojskowego przy ulicy Warszawskiej w Olsztynie. Po modernizacji i rozbudowie o nowy budynek szpitalny w terenie powstanie Kampus Wydziału Nauk Medycznych UWM. W zmodernizowanych budynkach historycznych oraz nowym obiekcie umieszczone zostaną wszystkie oddziały szpitalne oraz baza naukowa do szkolenia personelu służb medycznych. 4

5 Projektowany nowy budynek szpitalny jest pięciokondygnacyjny (cztery kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna) o konstrukcji monolitycznej, słupowo- ryglowej. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2. wizje lokalne 3. konsultacje techniczne 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 6. Ustawa Prawo Budowlane. 7. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Zespół zabudowy szpitala leży w południowej części miasta w sąsiedztwie Starego Miasta. Teren jest ogrodzony i wydzielony. Obejmuje działki 95,101 i 126 w obrębie 61. Powierzchnia terenu w granicach opracowania 3,3470 hektara. Kompleks budynków został zrealizowany 100 lat temu, od początku pełnił funkcję szpitala. Teren opracowania dostępny jest z istniejącego wjazdu i wyjazdu z ulicy Warszawskiej oraz ul. Na Skarpie. Do projektu wykorzystano Dokumentację geotechniczną, opracowaną na zlecenie Inwestora przez dr inż. Andrzeja Bartoszewicza w czerwcu 2009 roku Nowo projektowany budynek znajduje się w południowo-zachodniej części działki wzdłuż ulicy Na Skarpie w miejscu obecnie istniejących budynków nr 14 i 33 przewidzianych do rozbiórki. 4. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO W Nowym budynku szpitalnym na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano: - piwnica: Zakład diagnostyki obrazowej, centralna sterylizatornia oraz pomieszczenia techniczne i szatnie centralne personelu, - parter: izba przyjęć szpitala oraz 20-łóżkowy oddział neurologiczny, - 1 piętro: oddział chirurgii na 28 łóżek oraz Pracownia Endoskopowa, - 2 piętro: czterosalowy blok operacyjny i pododdział chirurgii szczękowej na 10 łóżek, - 3 piętro: oddział intensywnej opieki medycznej o 6 stanowiskach, pododdział laryngologii o 16 łóżkach oraz sale seminaryjne. 5

6 W kompleksie przewiduje się zatrudnienie ok. 200 osób personelu praca dwuzmianowa. Ilość łóżek w szpitalu w zakresie opracowania 110. Uwaga: szczegółowe zastawienie pomieszczeń w tabelach zestawieniowych na kondygnacjach poszczególnych rysunków projektu budowlanego 5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURA, WYSOKOŚĆ, DŁUGOŚĆ Powierzchnia zabudowy budynku: 1410,12 m2 Powierzchnia użytkowa: 6 161,18 m2 - piwnica 1225,52 m2 - parter 1212,78 m2-1 piętro 1216,53 m2-2 piętro 1296,26 m2-3 piętro 1210,53 m2 liczba kondygnacji : 4 nadziemne+1 podziemna szerokość budynku: 17,34m Kubatura brutto : ,53m3 Wysokość budynku; 19,42m, średniowysoki 6. FORMA ARCHITEKTONICZNA NOWEGO BUDYNKU SZPITALNEGO ORAZ SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY Otaczająca zabudowa charakteryzuje się występowaniem budynków o różnej wysokości, o dachach płaskich i stromych o niewielkim kącie nachylenia. Zaprojektowano budynek pięciokondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja podziemna), o konstrukcji konstrukcji murowo-żelbetowej. Konstrukcję budynku stanowią układy ramowe, wypełnione ścianą murowaną. Konstrukcję stropów i stropodachu stanowią stropy filigran grubość 26 cm. Projektowane elewacje nawiązują do istniejącej zabudowy, dach płaski, stolarka okienna i drzwiowa drewniana i aluminiowa. Budynek będzie wyposażony w instalacje elektryczne, teletechniczne, wod-kan, gazowe, cieplne i gazów medycznych. 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO Budynek zostanie wyposażony w instalacje: - elektroenergetyczną, - telefoniczną, - komputerową, - oświetlenia - oświetlenia ewakuacyjnego, - wodno-kanalizacyjną, - centralnego ogrzewania, - wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (oraz klimatyzacji w zakresie uzgodnionym 6

7 z Inwestorem), - gazów medycznych. 8. KOMUNIKACJA PIONOWA Dźwigi W ramach projektu przewidziano 3 dźwigi łóżkowe (dwa w centralnej części budynku oraz jeden w klatce schodowej łączącej nowy budynek szpitalny z modernizowanym obsługujący również budynek modernizowany), dostosowane do przewozu osób na wózkach i posiadające kabiny o wysokim standardzie wykończenia; ściany kabin ze stali nierdzewnej ; podłoga wyłożona wykładziną PCV; sufit ze stali nierdzewnej ; dodatkowo poręcz, lustro. Każdy z trzech dźwigów obsługuje wszystkie kondygnacje (pięcioprzystankowe) i wyposażony jest na kondygnacjach parteru, I, II i III piętra w drzwi o odporności EI 30, natomiast w piwnicy o odporności EI60. Jako referencyjne zastosowano windy firmy np. firmy Prolift, lub inne, równorzędne o parametrach jak podano poniżej: - dźwig typu szpitalnego elektryczny, bezreduktorowy, bez maszynowni - udźwig 1600kg - kabina 140x240cm (szer. x gł.); - drzwi min 120x200cm (szer. x wys.);drzwi do kabin w piwnicy EI60 - wysokość nadszybia 390 cm, głębokość podszybia 150 cm - prędkość podnoszenia v=1m/s - poziom spodu płyty nadszybia: +17,69 m Szyby dźwigów łóżkowych wyposażyć w klapy oddymiające wg zestawienia klap oddymiających w części rysunkowej projektu. Projekt przewiduje także 2 dźwigi towarowe, obsługujące wszystkie kondygnacje. Na poziomie piwnicy windy towarowe zamknąć roletkami ppoż o odporności EI 60. Jako referencyjne zastosowano windy firmy np. firmy Prolift, lub inne, równorzędne o parametrach jak podano poniżej: - dźwig towarowy mały, udźwig 300kg - prędkość podnoszenia v=0,3 m/s - kabina: nieprzelotowa, wymiary kabiny': 800 x 800 x 800 mm (szer x gł x wys) - drzwi szybowe: gilotynowe, próg drzwi: na wysokości 800 mm - maszynownia: górna w szybie - minimalne otwory w stropie niezbędne do wstawienia konstrukcji nośnej szybu 1120 x 980 (szer x gł) - minimalna wysokość nadszybia 2800mm (liczone od posadzki ostatniej kondygnacji na którym zatrzymuje się dźwig) - podszybie: 0 - wykonanie: ze stali nierdzewnej - UWAGA: dźwig dostarczony z samonośną konstrukcją szybu bez obudowy (obudowę wykonuje budowa).. 7

8 Nie dotyczy. 9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 10. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA HIGIENY I ŚRODOWISKA NATURALNEGO Typowe dla obiektów użyteczności publicznej. Planowana inwestycja nie spowoduje uciążliwości dla środowiska naturalnego. 11. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH A) Wejście bezpośrednio z poziomu terenu B) Windy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych NPS C) Sanitariaty NPS (na każdej kondygnacji) 12. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO Konstrukcja budynku W projektowanych otworach drzwiowych i okiennych zastosować po dwa nadproża prefabrykowane L19 o długości o 30cm większej niż szerokość otworu. Szczegółowe opracowanie i opis konstrukcji znajduje się w części : Konstrukcja budynku. Izolacje` przeciwwilgociowe systemowe np. Deitermann izolacja pozioma i pionowa projektowanych ław fundamentowych i ścian fundamentowych np. PLASTIKOL UDM 2 S izolacja pozioma posadzek na gruncie specjalistyczna papa do izolacji fundamentów np. Fundament Szybki Profil SBS na gruncie Sinplast Primer Grunt SBS izolacja dachu płaskiego papa podkładowa do mocowania mechanicznego np. FireSmart Duo-Baza + papa wierzchniego krycia np. Fire Smart Duo Top izolacje termiczne i akustyczne ściany zewnętrzne: styropian EPS 70 grubości 15 cm ściany cokołowe:styropian ekstrudowany grubości 13 cm ściany fundamentowe:styropian ekstrudowany grubości 10 cm posadzki na gruncie: styropian EPS 100 grubości 10 cm stropy między kondygnacyjne: styropian EPS 100 grubości 4 cm stropodach wełna mineralna grubości 25 cm np. MONROCK PRO +warstwa spadkowa z wełny mineralnej ciętej w klin do mocowania mechanicznego np. DACHROCK SP, DACHROCK KSP paroizolacja folia paroizolacyjna 8

9 Przegrody budowlane P1 WARSTWY KONSTRUKCJI POSADZKI NA GRUNCIE z warstwą wykończeniową z wykł. PCV Wykładzina PCV gr. 2mm ( na kleju do wykładzin) Masa samopoziomująca ~ 0,5cm Posadzka betonowa zbrojona siatką stalową 10x10x0,4cm (zatarta na ostro) 6,0cm Folia ochronna poślizgowa folia PE 0,2mm Izolacja termiczna styropian EPS ,0cm Izolacja przeciwwodna wywinięta na ściany na wysokość 15,0cm : specjalistyczna papa do izolacji fundamentów np. Fundament Szybki Profil SBS na gruncie Siplast Primer Grunt SBS Podbeton B10 15,0cm Podsypka piaskowa ubijana warstwowo 30,0cm Grunt rodzimy P1' WARSTWY KONSTRUKCJI POSADZKI NA GRUNCIE z warstwą wykończeniową z płytek ceramicznych Warstwa wykończeniowa np. płytki ceramiczne na kleju 2,0cm Dla pomieszczeń sanitarnych elastyczna powłoka uszczelniająca np. Sopro Posadzka betonowa zbrojona siatką stalową 10x10x0,4cm (zatarta na ostro) 6,0cm Folia ochronna poślizgowa folia PE 0,2mm Izolacja termiczna styropian EPS ,0cm Izolacja przeciwwodna wywinięta na ściany na wysokość 15,0cm : specjalistyczna papa do izolacji fundamentów np. Fundament Szybki Profil SBS na gruncie Siplast Primer Grunt SBS Podbeton B10 15,0cm Podsypka piaskowa ubijana warstwowo 30,0cm Grunt rodzimy P1" WARSTWY KONSTRUKCJI WZMOCNIONEJ POSADZKI NA GRUNCIE Warstwa wykończeniowa wg zestawienia posadzek Posadzka betonowa 20 cm zbrojona siatką górą i dołem z prętów średnicy 6 o oczkach 20/20cm (siatki odsunięte od krawędzi górnej i dolnej o 5cm) Folia ochronna poślizgowa folia PE 0,2mm Izolacja termiczna styropian ekstrudowany gr. 6,0cm Izolacja przeciwwodna wywinięta na ściany na wysokość 15,0cm : specjalistyczna papa do izolacji fundamentów np. Fundament Szybki Profil SBS na gruncie Siplast Primer Grunt SBS Podbeton B10 15,0cm Podsypka piaskowa ubijana warstwowo do Is=1,00 warstwami wys. 30,0cm (min. 3 warstwy) Grunt rodzimy P2 WARSTWY KONSTRUKCJI STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO REI 60 9

10 z warstwą wykończeniową z wykł. PCV Wykładzina PCV gr. 2mm ( na kleju do wykładzin) Masa samopoziomująca ~ 0,5cm Posadzka betonowa zbrojona siatką stalową 10x10x0,4cm (zatarta na ostro) 6,0cm Folia ochronna poślizgowa folia PE 0,2mm Izolacja termiczna styropian EPS 100 4,0cm Folia PE 0,2mm Strop typu filigran 26,0cm Sufit podwieszany P2' WARSTWY KONSTRUKCJI STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO REI 60 z warstwą wykończeniową z płytek ceramicznych Warstwa wykończeniowa np. płytki ceramiczne na kleju 2,0cm Dla pomieszczeń sanitarnych elastyczna powłoka uszczelniająca np. Sopro Posadzka betonowa zbrojona siatką stalową 10x10x0,4cm (zatarta na ostro) 6,0cm Folia ochronna poślizgowa folia PE 0,2mm Izolacja termiczna styropian EPS 100 4,0cm Folia PE 0,2mm Strop typu filigran 26,0cm Sufit podwieszany P3 WARSTWY KONSTRUKCJI STROPODACHU KONSTRUKCJA R 30, PRZEKRYCIE RE 30 Papa wierzchniego krycia np. FireSmart Duo-Top Papa podkładowa do mocowania mechanicznego np. FireSmart Duo-Baza, Łączniki mechaniczne 3,5 łącznika na 1m2 Warstwa spadkowa z wełna mineralna cięta w klin np. Płyty DACHROCK SP, DACHROCK KSP Wełna mineralna np. MONROCK PRO gr. 25,0cm Folia paroizolacyjna np.rockwool 0,015cm Strop typu filigran 26,0cm Sufit podwieszony P4 WARSTWY KONSTRUKCJI STROPODACHU LEKKIEGO /wykusz/ KONSTRUKCJAR 30, PRZEKRYCIE RE 30 Papa wierzchniego krycia np. FireSmart Duo-Top Papa podkładowa do mocowania mechanicznego np. FireSmart Duo-Baza, Łączniki mechaniczne 3,5 łącznika na 1m2 Warstwa spadkowa z wełna mineralna cięta w klin np. Płyty DACHROCK SP, DACHROCK KSP Wełna mineralna np. MONROCK PRO gr. 25,0cm Folia paroizolacyjna np. ROCKWOOL 0,015cm Blacha trapezowa z wypełnieniem z bloczków trapezowych T

11 Konstrukcja stalowa zabezpieczona farbą pęczniejącą np. FLAME STAL do odporności R 60 Sufit podwieszony P5 WARSTWY KONSTRUKCJI STROPODACHU SZYBU WINDY W KLATCE SCHODOWEJ KONSTRUKCJAR 30, PRZEKRYCIE RE 30 Papa wierzchniego krycia np. FireSmart Duo-Top Łączniki mechaniczne 3,5 łącznika na 1m2 Papa podkładowa do mocowania mechanicznego np. FireSmart Duo-Baza Styropian ekstrudowany gr. 10,0cm na zaprawie klejowej oraz mocowany mechanicznie kołkami Folia paroizolacyjna np. ROCKWOOL 0,015cm Zacierka z ukształtowanym spadkiem 6,0cm Płyta żelbetowa gr. wg projektu konstrukcji Tynk maszynowy gipsowy 1,5cm P6 WARSTWY KONSTRUKCJI STROPU WYKUSZA /posadzka obejścia bloku operacyjnego na II piętrze/ REI 60 Wykładzina PCV gr. 2mm ( na kleju do wykładzin) Masa samopoziomująca ~ 0,5cm Posadzka betonowa zbrojona siatką stalową 10x10x0,4cm (zatarta na ostro) 6,0cm Folia ochronna poślizgowa folia PE 0,2mm Izolacja termiczna styropian EPS 100 4,0cm Folia PE 0,2mm Strop typu filigran 26,0cm Termoizolacja: styropian ekstrudowany gr. 10,0cm na zaprawie klejowej np. Sto-Baukleber oraz mocowany mechanicznie kołkami Zbrojenie: mineralna zaprawa zbrojąca na bazie białego cementu wzmocniona mikrowłóknami np. StoLevell Uni + siatka z włókna szklanego np. Sto-Glasfasergewebe Tynk silikonowy cienkowarstwowynp. Sto Lotusan Putz na powłoce pośredniej w systemie StoTherm Vario, kolrystyka wg rysunku elewacji, gr. 1,5cm S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA /tynk wg oznaczeń na rys. elewacji/ EI 60 Tynk silikonowy cienkowarstwowy np. Sto Lotusan Putz na powłoce pośredniej w systemie StoTherm Vario wg wytycznych producenta, kolorystyka wg rysunku elewacji, gr. 1,5cm Zbrojenie: mineralna zaprawa zbrojąca na bazie białego cementu wzmocniona mikrowłóknami np. StoLevell Uni + siatka z włókna szklanego np. Sto-Glasfasergewebe Termoizolacja: styropian EPS 70 gr. 15,0cm na zaprawie klejowej np. Sto- Baukleber oraz mocowany mechanicznie kołkami 11

12 Bloczki z gazobetonu gr. 24,0cm na zaprawie klejowej klasy wg projektu konstrukcji Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy 1,5cm S1' ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA /okładzina ceramiczna wg oznaczeń na rys. elewacji / EI 60 Płytki klinkierowe gr. 6,5mm np. CERRAD ROT w systemie StoTherm Ceramic S wg wytycznych producenta: spoinowane zaprawą StoColl FM-K lub StoColl FM-S, na mineralnej zaprawie klejowej np. StoColl KM, typ wg rysunku elewacji, Zbrojenie: mineralna zaprawa zbrojąca na bazie białego cementu wzmocniona mikrowłóknami np. StoLevell Uni + siatka z włókna szklanego np. Sto-Glasfasergewebe Termoizolacja: styropian eksturdowany 8,0cm na zaprawie klejowej np. Sto- Baukleber oraz mocowany mechanicznie kołkami Bloczki z gazobetonu gr. 24,0cm na zaprawie klejowej klasy wg projektu konstrukcji Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy 1,5cm S2 ŚCIANA COKOŁOWA PROJEKTOWANA EI 60 Płytki klinkierowe gr. 6,5mm np. CERRAD ROT w systemie StoTherm Ceramic S wg wytycznych producenta: spoinowane zaprawą StoColl FM-K lub StoColl FM-S, na mineralnej zaprawie klejowej np. StoColl KM Zbrojenie: żywiczna zaprawa zbrojąca + siatka z włókna szklanego np. Sto- Glasfasergewebe Termoizolacja: styropian ekstrudowany gr. 13,0cm na zaprawie klejowej np. StoFlexyl oraz mocowany mechanicznie kołkami Izolacja przeciwwodna pionowa np. PLASTIKOL UDM 2 S Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24,0cm - klasy wg projektu konstrukcji Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy 1,5cm S3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA PROJEKTOWANA R 120 EI 60 Folia PE Termoizolacja: styropian ekstrudowany gr. 10,0cm klejony na np. PLASTIKOL UDM 2 S Izolacja przeciwwodna pionowa np. PLASTIKOL UDM 2 S Ściana żelbetowa 30,0cm - klasy wg projektu konstrukcji Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy 1,5cm S4 ŚCIANA ATTYKOWA PROJEKTOWANAEI 60 Tynk silikonowy cienkowarstwowy np. Sto Lotusan Putz na powłoce pośredniej w systemie StoTherm Vario, kolorystyka wg rysunku elewacji, gr. 1,5cm Zbrojenie: mineralna zaprawa zbrojąca na bazie białego cementu wzmocniona mikrowłóknami np. StoLevell Uni + siatka z włókna szklanego np. Sto-Glasfasergewebe 12

13 Termoizolacja: styropian EPS 70 gr. 15,0cm na zaprawie klejowej np. Sto- Baukleber oraz mocowany mechanicznie kołkami Bloczki z gazobetonu gr. 24,0cm na zaprawie klejowej klasy wg projektu konstrukcji Folia paroizolacyjna np.rockwool 0,015cm wywinięta na ścianę na wysokość 30,0cm Termoizolacja: styropian EPS 70 gr. 10,0cm na zaprawie klejowej np. Sto- Baukleber oraz mocowany mechanicznie kołkami 2xpapa np. Papa wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top + FireSmart Duo- Baza S5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA EI 30-24,0cm Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy gr. 1,5cm Bloczki z gazobetonu gr. 24,0cm na zaprawie klejowej klasy wg projektu konstrukcji Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy gr. 1,5cm S5' ŚCIANA WEWNĘTRZNA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120 Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy gr. 1,5cm Bloczki z gazobetonu 24,0cm - klasy wg projektu konstrukcji Dylatacja 3,0cm styropian EPS 70 Bloczki z gazobetonu gr. 24,0cm na zaprawie klejowej klasy wg projektu konstrukcji Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy gr. 1,5cm S6 ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANAEI 30-12,0cm Podwójne poszycie z płyt RIGIPS (lub podobne) 12,5mm szpachlowane dwukrotnie Konstrukcja z profili 75mm z przekładkami akustycznymi, wypełnienie: min. 5,0cm wełny mineralnej półtwardej o odporności EI 30 Podwójne poszycie z płyt RIGIPS (lub podobne) 12,5mm szpachlowane dwukrotnie Elewacje Elewacje budynku wykonane ze styropianu pokrytego tynkiem cienkowarstwowym, systemowym np. STO-ISPO. Dla całej izolacji przyjęto warstwę izolacji termicznej 15cm. Miejscowo ze względów estetycznych przyjęto warstwę płyty z polistyrenu ekstrudowanego grubości 10cm. W pasie cokołowym przyjęto płyty z polistyrenu ekstrudowanego grubości 13cm. Elewację zaprojektowano w dwóch kolorach (opisanych w części rysunkowej). Okna rozdzielone są filarkiem z okładziną z płytek klinkierowych. Przestrzenie międzyokienne wraz z łukami nadokiennymi wykończone płytkami klinkierowymi. Ostatnia kondygnacja, klatki schodowe, strefa wejścia głównego, wiata dla karetek, balkon na II piętrze oraz łącznik do budynku Bunkra Cyberknife i rezonansu magnetycznego przeszklone systemową ścianą osłonową- wg zestawienia fasad. Elewacje budynków modernizowanych nie podlegają przebudowie. Nad nowymi wejściami przewidziano zadaszenia w formie przeszkleń na 13

14 podkonstrukcji stalowej z odciągami mocowanymi do ścian budynku. KOLORYSTYKA ELEWACJI (wg rysunków elewacji): Tynk mineralny kolor NCS S0505-Y20R Tynk mineralny kolor NCS S3050-Y70R ceglasty Cokół płytki klinkierowe grubość 6,5 cm np. CERRAD seria ROTT Przestrzenie międzyokienne i wypełnienie łuków - płytki klinkierowe CERRAD seria ROTT Parapety zewnętrzne płytki parapetowe CERRAD seria ROTT Dach Zaprojektowano dachy płaskie kryte papą. Wejście na dach możliwe jest z ostatniej kondygnacji za pomocą drabiny oraz wyłazu dachowego. Wszelkie akcesoria dachowe systemowe. Nad ostatnią kondygnacją budynku w klatkach schodowych oraz szybach dźwigów łóżkowych zaprojektowano klapy dymowo- wentylacyjne osadzone w połaci dachu (wg zestawienia klap oddymiających w części rysunkowej projektu). Na dachu umiejscowiono urządzenia techniczne do wentylacji. Na rzucie dachu zaznaczono pasy wzmocnionego pokrycia. Kominy Kominy murowane z bloczków wapienno- piaskowe gr. 12cm, klasy 15, na zaprawie cementowo wapiennej (klasa wg projektu konstrukcji), powyżej połaci dachu z cegły klinkierowej w kolorze czerwonym. Przewody kominowe wentylacyjne murowane z zastosowaniem pustaków wentylacyjnych ceramicznych 19x19cm. Wyloty przewodów dymowych należy wykonywać wg następujących zasad: - przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12, niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeża budynku przy dachach wgłębionych(wg normy PN-89/B pt. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze). Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe Obróbki blacharskie dachu należy wykonać z blachy tytanowo cynkowej. Rynny i rury spustowe zaprojektowano jako systemowe PVC. Parapety Parapety wewnętrzne należy wykonać jako gładkie i łatwo zmywalne z konglomeratu kamiennego w kolorze białym, wystającego 3cm poza lico ściany i wnękę okienną. Parapety zewnętrzne wykonane z płytek parapetowych np. CERRAD seria ROTT Okna Obiekt wyposażony zostanie w okna z drewna klejonego w kolorze białym oraz fasady aluminiowo szklane i stalowo szklane. Okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane np. firmy Aerco (dot. wyłącznie okien oznakowanych w zestawieniach literą n. 14

15 Stolarka opisana na rzutach jako przeciwpożarowa powinna posiadać atesty potwierdzające wymaganą odporność przeciwpożarową. W zestawach przeszkleń na korytarzach należy stosować szkło bezpieczne klasy min. P4. Szczegółowe informacje patrz zestawienia okien. UWAGA!!! Ze względu na wymaganą dużą precyzję, wszystkie zamówenia należy realizować dopiero po sporządzeniu obmiaru rzeczywistych wielkości otworów na budowie. Zestawienie dołączone do projektu należy traktować przede wszystkim jako materiał pomocniczy do wstępnego oszacowania kosztów. Okna RTG Pracownię tomografu komputerowego oraz pracownię RTG w piwnicy budynku nowoprojektowanego wyposażono w okna obserwacyjne ochronne. Jako referencyjny przyjęto system Beta antix, lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: Okno ochronne RTG składa się ze szkła ołowianego oraz z ramy ANTI-X z aluminium lakierowanego proszkowo, z wkładką ołowiową o odpowiedniej grubości(zgodnie z opracowanym obliczeniem osłon stałych przed promieniowaniem X). Wnęka okienna wykończona jest płytą laminowaną w kolorze białym. Ściany wokół otworu montażowego powinny być wykończone na gotowo. Należy dokładne dobrać położenie i format okna, tak aby przeszklenie zapewniało maksimum widzialności. W przypadku prefabrykowanych kabin sterowniczych należy podać nie tylko format i umiejscowienie okna, lecz także wysokość podstawa - szkło - podłoga, uwzględniając fakt, że operator będzie pracował na stojąco i na siedząco. Okna i drzwi zewnętrzne Drzwi wejściowe do budynku zaprojektowano jako aluminiowe, przeszklone, wykonane z profili ciepłych. Drzwi w korytarzach zaprojektowano jako aluminiowe, przeszklone. Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM62, lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN :2004, b) kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł składają się z dwóch części aluminiowych połączonych przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN T.2. Nośność połączenia przy ścinaniu i rozciąganiu w temperaturach: +15 C (± 3 C), +20 C (± 3 C), +70 C (± 3 C) powinna być nie mniejsza niż: - 24 N/mm - przy ścinaniu, - 12 N/mm - przy rozciąganiu, Przestrzeń między przekładkami termicznymi wypełniają wkładki styropianowe. c) głębokość profili futrynowych 62 mm, a skrzydeł 72 mm, 15

16 d) współczynniki przenikania ciepła ramy i skrzydła nie wyższe niż 2,1 W/m 2 K, e) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych min: - Rw = 35 db dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych), - Rw = 30 db dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi, f) infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 12207, g) szczelność na przenikanie wody w klasie E1050, wg PN-EN 12208, h) odkształcenia w klasie C4, wg PN-EN 12210, i) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), j) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, k) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: - grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, - twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, - odporność na odrywanie od podłoża stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, - odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, - odporność na działanie cieczy stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23 C i 40 C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4, 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4,1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO : lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10-letniej gwarancji na niezmienność koloru, l) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła nie było większe niż 8 mm, m) szklenie: wg zestawienia ślusarki, n) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, o) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN :2003, p) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego Ściany osłonowe Jako referencyjny przyjęto system fasadowy YAWAL FA50, lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN :2004, 16

17 b) szerokość profili słupowych i ryglowych 50 mm - zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej, c) odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa (lub 2900 Pa), wg PN-EN 13116:2002, d) współczynnik przenikania ciepła U r dla ramy oszklenia stałego nie wyższe niż 2,14 W/m 2 K, e) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych min: - R w = 35 db dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych), - Rw = 30 db dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi, f) infiltracja powietrza w klasie A4 (lub AE dla 1200 Pa), wg PN-EN 12152:2002, g) szczelność na przenikanie wody w klasie R7 (lub RE dla 1200 Pa), wg PN- EN 12154:2002, h) klasyfikacja ogniowa - jako nierozprzestrzeniająca ognia (NRO), i) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), j) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, k) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: - grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, - twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, - odporność na odrywanie od podłoża stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, - odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, - odporność na działanie cieczy stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23 C i 40 C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H 2 SO 4, 5% CH 3 COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H 2 SO 4, 1% NH 4 OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO : lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, l) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła nie było większe niż 8 mm, m) szklenie: wg zestawienia ślusarki, n) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, o) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN :2003, p) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. Drzwi wewnętrzne : 17

18 a) Drzwi płytowe- pełne płytowe okleina CPL, wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, np. firmy Porta,wyposażenie dodatkowe i kolor patrz zestawienia stolarki. b) Drzwi płytowe ppoż- płytowe okleina CPL np. firmy Porta o odporności ogniowej (wg zestawienia stolarki drzwiowej) wyposażone w samozamykacze; okleina CPLwyposażenie dodatkowe i kolor- patrz zestawienia stolarki, c) Drzwi stalowe techniczne- np. firmy Mercor, typ mcr ALPE,wyposażenie dodatkowe i kolor- patrz zestawienia stolarki, d) Drzwi stalowe ppoż- np. firmy Mercor, typ mcr ALPE EI30, EI60( wg zestawienia stolarki i rzutów budynku); wyposażone w samozamykacze, wyposażenie dodatkowe i kolor- patrz zestawienia stolarki, Drzwi pomieszczenia składowania odpadów zaprojektowano jako stalowe, techniczne, skrzydło płaskie. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. Kolor z palety RAL (RAL 7047). Drzwi pomieszczenia składowania odpadów zaprojektowano jako stalowe, techniczne, skrzydło płaskie. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. Kolor patrz zestawienie drzwi. Stolarka opisana na rzutach jako przeciwpożarowa powinna posiadać atesty potwierdzające wymaganą odporność przeciwpożarową. Zestawienie stolarki oraz szczegółowa specyfikacja typów drzwi zawarta w części rysunkowej w formie tabeli. Drzwi stalowe: BLOK OPERACYJNY, CENTRALNA STERYLIZATORNIA Jako referencyjny przyjęto system ALVO GASTROMETAL lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: drzwi wykonane ze stali nierdzewnej w gat. 0H18N9 (AISI 304) o grubości 1.5 mm lakierowana na kolor z palety barw RAL wg zestawienia drzwi systemowych stalowych (RAL 7035) skrzydło płaskie, typu sandwicz z dwóch blach, przestrzeń między nimi wypełniona płytą OSB lub tzw. plastrem miodu przyklejonym do blach, w miejscach montowania zawiasów i zamków wstawione są elementy wzmacniające ościeżnice wykonane ze stali nierdzewnej, zintegrowane z systemem paneli okucia wykonane ze stali nierdzewnej, zawiasy wzmocnione, klamki uniemożliwiające zahaczenie fartucha automatyka do drzwi przesuwnych i rozwieranych dostarczana przez renomowanych producentów (drzwi wg zestawienia drzwi systemowych) uruchamianie odbywa się przy pomocy listwy naściennej, przycisków łokciowych bądź przycisków zbliżeniowych drzwi wyposażyć w okrągłe przeszklenia (drzwi wg zestawienia drzwi systemowych) Ślusarka aluminiowa wewnętrzna Jako referencyjny przyjęto system YAWAL PBI 50N lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN

19 2:2004, b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł drzwiowych 50 mm, c) izolacyjność akustyczna min. R w = 22 db dla szyby pojedynczej, d) infiltracja powietrza w klasie 2, wg PN-EN 1227:2001, e) trwałość mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości działania po wykonaniu cykli otwierania i zamykania, f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: - grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, - twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, - odporność na odrywanie od podłoża stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, - odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, - odporność na działanie cieczy stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23 C i 40 C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4, 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4,1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO : lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości, j) szklenie: wg zestawienia ślusarki, k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN :2003, m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. Ścianki o odporności ogniowej Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60 oraz EI 30 jako nieizolowane termicznie. Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM75EI lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN :2004, b) kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł składają się z dwóch części 19

20 aluminiowych połączonych przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN T.2. Nośność połączenia przy ścinaniu i rozciąganiu w temperaturach: +15 C (± 3 C), +20 C (± 3 C), +70 C (± 3 C) powinna być nie mniejsza niż: - 24 N/mm - przy ścinaniu, - 12 N/mm - przy rozciąganiu, Wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. c) głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 75 mm, d) izolacyjność akustyczna dla drzwi z szybą pojedynczą min Rw = 35 db, e) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), f) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, g) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: - grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, - twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, - odporność na odrywanie od podłoża stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, - odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, - odporność na działanie cieczy stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23 C i 40 C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4, 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4,1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO : lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10-letniej gwarancji na niezmienność koloru, TRANSPORT I SKŁADOWANIE PROFILI ALUMINIOWYCH Składowanie Profile aluminiowe winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest składować je na poziomych półkach wyłożonych drewnem i gumą w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny być oddzielone przekładkami z miękkiego drewna lub materiału o podobnych właściwościach. Punkty podparcia powinny być tak rozmieszczone, aby profile nie ulegały odkształceniom. Transport Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny być zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na długości. Należy zabezpieczyć naroża, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione. Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię 20

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI Część 1 Architektura SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 2. Przeznaczenie, program użytkowy, charakterystyczne parametry techniczne... 4 3. Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo