nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4"

Transkrypt

1 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I PROGRAM 5 UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE : ZESTAWIENIE 6 POWIERZCHNI, KUBATURA, WYSOKOŚC, DŁUGOŚĆ 6. FORMA ARCHITEKTONICZNA ADAPTOWANEGO OBIEKTU ORAZ 6 SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 6 BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 8. KOMUNIKACJA PIONOWA 7 9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA HIGIENY I ŚRODOWISKA 8 NATURALNEGO 11. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA 8 WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO Konstrukcja budynku 8 Izolacje 8 Przegrody budowlane 9 Elewacje 13 Dach 14 Kominy 14 Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe 14 Parapety 14 Okna 14 Okna RTG 15 1

2 Okna i drzwi zewnętrzne systemowe 15 Ściany osłonowe 16 Drzwi wewnętrzne 17 Drzwi systemowe stalowe (Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia) 18 Ślusarka aluminiowa wewnętrzna 18 Ścianki o odporności ogniowej 19 Transport i składowanie profili aluminiowych 20 Wykonanie robót (dot. profili aluminiowych) 21 Dobór profili 23 Ochrona środowiska 23 Przepisy związane 24 Wykończenie wnętrza budynku 25 Ściany działowe 25 Ściany przesuwne 25 Okładziny stalowe ścian 26 Ściany 27 Malowanie i powłoki zabezpieczające 27 Sufity podwieszane 27 Sufit laminarny 28 Posadzki 29 Odbojnice i odbojoporęcze 30 Balustrady wewnętrzne 31 Wyposażenie wnętrz 31 Toalety NPS 31 Informacja wizualna 32 Grzejniki 32 Wentylacja grawitacyjna 32 Obudowa szachtów instalacyjnych 32 Bramy opuszczane (roletki ppoż) 2

3 Osłony radiologiczne ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 33 BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO Instalacje sanitarne 33 Wentylacja i klimatyzacja 33 Instalacje grzewcze 33 Wentylacja grawitacyjna WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 33 Ogólne dane o obiekcie. 33 Wymagania odległości od obiektów sąsiadujących i granic działek 33 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 34 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 34 Kategoria zagrożenia ludzi 34 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 34 Podział obiektu na strefy pożarowe 34 Klasa odporności pożarowej obiektu oraz odporność ogniowa elementów 35 budowlanych Warunki ewakuacji 36 Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych 37 Urządzenia przeciwpożarowe 38 Wyposażenie w gaśnice 38 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 39 Drogi pożarowe 39 Inne Załączniki 41 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKT BUDOWLANY OPIS A/01 RZUT PRZYZIEMIA 1:100 A/01a RZUT PRZYZIEMIA 1:50 A/01b RZUT PRZYZIEMIA 1:50 A/02 RZUT PARTERU 1:100 3

4 A/02a RZUT PARTERU 1:50 A/02b RZUT PARTERU 1:50 A/03 RZUT I PIĘTRA 1:100 A/03a RZUT I PIĘTRA 1:50 A/03b RZUT I PIĘTRA 1:50 A/04 RZUT II PIĘTRA 1:100 A/04a RZUT II PIĘTRA 1:50 A/04b RZUT II PIĘTRA 1:50 A/05 RZUT III PIĘTRA 1:100 A/05a RZUT III PIĘTRA 1:50 A/05b RZUT III PIĘTRA 1:50 A/06 RZUT DACHU 1:100 A/07 PRZEKRÓJ A-A 1:100 A/08 PRZEKRÓJ B-B 1:100 A/09 ELEWACJA 1 1:100 A/10 ELEWACJA 2 1:100 A/11 ELEWACJA 3 1:100 A/12 ELEWACJA 4 1:100 A/12a ELEWACJA 5,6,7 1:100 A/13 RZUT SUFITÓW PRZYZIEMIE 1:100 A/13a RZUT SUFITÓW PARTER 1:100 A/14 RZUT SUFITÓW I PIĘTRO 1:100 A/15 RZUT SUFITÓW II PIĘTRO 1:100 A/16 RZUT SUFITÓW III PIĘTRO 1:100 A/17 RZUT POSADZEK PRZYZIEMIE 1:100 A/18 RZUT POSADZEK PARTER 1:100 A/19 RZUT POSADZEK I PIĘTRO 1:100 A/20 RZUT POSADZEK II PIĘTRO 1:100 A/21 RZUT POSADZEK III PIĘTRO 1:100 A/23 ZESTAWIENIE STOLARKI DZWIOWEJ 1:50 A/24a ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 A/24b ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 A/24c ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 A/24d ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 A/24e ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 A/25 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ 1:50 A/25a ZESTAWIENIE DRZWI SYSTEMOWYCH STALOWYCH 1:50 A/26 ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZESTAWIENIE ZBIORCZE 1:100 A/27 ZESTAWIENIE BALUSTRAD BUD. NOWOPROJEKTOWANY 1:50 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI : Przedmiotem inwestycji jest Rewitalizacja kompleksu obiektów dawnego szpitala wojskowego przy ulicy Warszawskiej w Olsztynie. Po modernizacji i rozbudowie o nowy budynek szpitalny w terenie powstanie Kampus Wydziału Nauk Medycznych UWM. W zmodernizowanych budynkach historycznych oraz nowym obiekcie umieszczone zostaną wszystkie oddziały szpitalne oraz baza naukowa do szkolenia personelu służb medycznych. 4

5 Projektowany nowy budynek szpitalny jest pięciokondygnacyjny (cztery kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna) o konstrukcji monolitycznej, słupowo- ryglowej. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2. wizje lokalne 3. konsultacje techniczne 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 6. Ustawa Prawo Budowlane. 7. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Zespół zabudowy szpitala leży w południowej części miasta w sąsiedztwie Starego Miasta. Teren jest ogrodzony i wydzielony. Obejmuje działki 95,101 i 126 w obrębie 61. Powierzchnia terenu w granicach opracowania 3,3470 hektara. Kompleks budynków został zrealizowany 100 lat temu, od początku pełnił funkcję szpitala. Teren opracowania dostępny jest z istniejącego wjazdu i wyjazdu z ulicy Warszawskiej oraz ul. Na Skarpie. Do projektu wykorzystano Dokumentację geotechniczną, opracowaną na zlecenie Inwestora przez dr inż. Andrzeja Bartoszewicza w czerwcu 2009 roku Nowo projektowany budynek znajduje się w południowo-zachodniej części działki wzdłuż ulicy Na Skarpie w miejscu obecnie istniejących budynków nr 14 i 33 przewidzianych do rozbiórki. 4. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO W Nowym budynku szpitalnym na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano: - piwnica: Zakład diagnostyki obrazowej, centralna sterylizatornia oraz pomieszczenia techniczne i szatnie centralne personelu, - parter: izba przyjęć szpitala oraz 20-łóżkowy oddział neurologiczny, - 1 piętro: oddział chirurgii na 28 łóżek oraz Pracownia Endoskopowa, - 2 piętro: czterosalowy blok operacyjny i pododdział chirurgii szczękowej na 10 łóżek, - 3 piętro: oddział intensywnej opieki medycznej o 6 stanowiskach, pododdział laryngologii o 16 łóżkach oraz sale seminaryjne. 5

6 W kompleksie przewiduje się zatrudnienie ok. 200 osób personelu praca dwuzmianowa. Ilość łóżek w szpitalu w zakresie opracowania 110. Uwaga: szczegółowe zastawienie pomieszczeń w tabelach zestawieniowych na kondygnacjach poszczególnych rysunków projektu budowlanego 5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURA, WYSOKOŚĆ, DŁUGOŚĆ Powierzchnia zabudowy budynku: 1410,12 m2 Powierzchnia użytkowa: 6 161,18 m2 - piwnica 1225,52 m2 - parter 1212,78 m2-1 piętro 1216,53 m2-2 piętro 1296,26 m2-3 piętro 1210,53 m2 liczba kondygnacji : 4 nadziemne+1 podziemna szerokość budynku: 17,34m Kubatura brutto : ,53m3 Wysokość budynku; 19,42m, średniowysoki 6. FORMA ARCHITEKTONICZNA NOWEGO BUDYNKU SZPITALNEGO ORAZ SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY Otaczająca zabudowa charakteryzuje się występowaniem budynków o różnej wysokości, o dachach płaskich i stromych o niewielkim kącie nachylenia. Zaprojektowano budynek pięciokondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja podziemna), o konstrukcji konstrukcji murowo-żelbetowej. Konstrukcję budynku stanowią układy ramowe, wypełnione ścianą murowaną. Konstrukcję stropów i stropodachu stanowią stropy filigran grubość 26 cm. Projektowane elewacje nawiązują do istniejącej zabudowy, dach płaski, stolarka okienna i drzwiowa drewniana i aluminiowa. Budynek będzie wyposażony w instalacje elektryczne, teletechniczne, wod-kan, gazowe, cieplne i gazów medycznych. 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO Budynek zostanie wyposażony w instalacje: - elektroenergetyczną, - telefoniczną, - komputerową, - oświetlenia - oświetlenia ewakuacyjnego, - wodno-kanalizacyjną, - centralnego ogrzewania, - wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (oraz klimatyzacji w zakresie uzgodnionym 6

7 z Inwestorem), - gazów medycznych. 8. KOMUNIKACJA PIONOWA Dźwigi W ramach projektu przewidziano 3 dźwigi łóżkowe (dwa w centralnej części budynku oraz jeden w klatce schodowej łączącej nowy budynek szpitalny z modernizowanym obsługujący również budynek modernizowany), dostosowane do przewozu osób na wózkach i posiadające kabiny o wysokim standardzie wykończenia; ściany kabin ze stali nierdzewnej ; podłoga wyłożona wykładziną PCV; sufit ze stali nierdzewnej ; dodatkowo poręcz, lustro. Każdy z trzech dźwigów obsługuje wszystkie kondygnacje (pięcioprzystankowe) i wyposażony jest na kondygnacjach parteru, I, II i III piętra w drzwi o odporności EI 30, natomiast w piwnicy o odporności EI60. Jako referencyjne zastosowano windy firmy np. firmy Prolift, lub inne, równorzędne o parametrach jak podano poniżej: - dźwig typu szpitalnego elektryczny, bezreduktorowy, bez maszynowni - udźwig 1600kg - kabina 140x240cm (szer. x gł.); - drzwi min 120x200cm (szer. x wys.);drzwi do kabin w piwnicy EI60 - wysokość nadszybia 390 cm, głębokość podszybia 150 cm - prędkość podnoszenia v=1m/s - poziom spodu płyty nadszybia: +17,69 m Szyby dźwigów łóżkowych wyposażyć w klapy oddymiające wg zestawienia klap oddymiających w części rysunkowej projektu. Projekt przewiduje także 2 dźwigi towarowe, obsługujące wszystkie kondygnacje. Na poziomie piwnicy windy towarowe zamknąć roletkami ppoż o odporności EI 60. Jako referencyjne zastosowano windy firmy np. firmy Prolift, lub inne, równorzędne o parametrach jak podano poniżej: - dźwig towarowy mały, udźwig 300kg - prędkość podnoszenia v=0,3 m/s - kabina: nieprzelotowa, wymiary kabiny': 800 x 800 x 800 mm (szer x gł x wys) - drzwi szybowe: gilotynowe, próg drzwi: na wysokości 800 mm - maszynownia: górna w szybie - minimalne otwory w stropie niezbędne do wstawienia konstrukcji nośnej szybu 1120 x 980 (szer x gł) - minimalna wysokość nadszybia 2800mm (liczone od posadzki ostatniej kondygnacji na którym zatrzymuje się dźwig) - podszybie: 0 - wykonanie: ze stali nierdzewnej - UWAGA: dźwig dostarczony z samonośną konstrukcją szybu bez obudowy (obudowę wykonuje budowa).. 7

8 Nie dotyczy. 9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 10. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA HIGIENY I ŚRODOWISKA NATURALNEGO Typowe dla obiektów użyteczności publicznej. Planowana inwestycja nie spowoduje uciążliwości dla środowiska naturalnego. 11. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH A) Wejście bezpośrednio z poziomu terenu B) Windy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych NPS C) Sanitariaty NPS (na każdej kondygnacji) 12. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO Konstrukcja budynku W projektowanych otworach drzwiowych i okiennych zastosować po dwa nadproża prefabrykowane L19 o długości o 30cm większej niż szerokość otworu. Szczegółowe opracowanie i opis konstrukcji znajduje się w części : Konstrukcja budynku. Izolacje` przeciwwilgociowe systemowe np. Deitermann izolacja pozioma i pionowa projektowanych ław fundamentowych i ścian fundamentowych np. PLASTIKOL UDM 2 S izolacja pozioma posadzek na gruncie specjalistyczna papa do izolacji fundamentów np. Fundament Szybki Profil SBS na gruncie Sinplast Primer Grunt SBS izolacja dachu płaskiego papa podkładowa do mocowania mechanicznego np. FireSmart Duo-Baza + papa wierzchniego krycia np. Fire Smart Duo Top izolacje termiczne i akustyczne ściany zewnętrzne: styropian EPS 70 grubości 15 cm ściany cokołowe:styropian ekstrudowany grubości 13 cm ściany fundamentowe:styropian ekstrudowany grubości 10 cm posadzki na gruncie: styropian EPS 100 grubości 10 cm stropy między kondygnacyjne: styropian EPS 100 grubości 4 cm stropodach wełna mineralna grubości 25 cm np. MONROCK PRO +warstwa spadkowa z wełny mineralnej ciętej w klin do mocowania mechanicznego np. DACHROCK SP, DACHROCK KSP paroizolacja folia paroizolacyjna 8

9 Przegrody budowlane P1 WARSTWY KONSTRUKCJI POSADZKI NA GRUNCIE z warstwą wykończeniową z wykł. PCV Wykładzina PCV gr. 2mm ( na kleju do wykładzin) Masa samopoziomująca ~ 0,5cm Posadzka betonowa zbrojona siatką stalową 10x10x0,4cm (zatarta na ostro) 6,0cm Folia ochronna poślizgowa folia PE 0,2mm Izolacja termiczna styropian EPS ,0cm Izolacja przeciwwodna wywinięta na ściany na wysokość 15,0cm : specjalistyczna papa do izolacji fundamentów np. Fundament Szybki Profil SBS na gruncie Siplast Primer Grunt SBS Podbeton B10 15,0cm Podsypka piaskowa ubijana warstwowo 30,0cm Grunt rodzimy P1' WARSTWY KONSTRUKCJI POSADZKI NA GRUNCIE z warstwą wykończeniową z płytek ceramicznych Warstwa wykończeniowa np. płytki ceramiczne na kleju 2,0cm Dla pomieszczeń sanitarnych elastyczna powłoka uszczelniająca np. Sopro Posadzka betonowa zbrojona siatką stalową 10x10x0,4cm (zatarta na ostro) 6,0cm Folia ochronna poślizgowa folia PE 0,2mm Izolacja termiczna styropian EPS ,0cm Izolacja przeciwwodna wywinięta na ściany na wysokość 15,0cm : specjalistyczna papa do izolacji fundamentów np. Fundament Szybki Profil SBS na gruncie Siplast Primer Grunt SBS Podbeton B10 15,0cm Podsypka piaskowa ubijana warstwowo 30,0cm Grunt rodzimy P1" WARSTWY KONSTRUKCJI WZMOCNIONEJ POSADZKI NA GRUNCIE Warstwa wykończeniowa wg zestawienia posadzek Posadzka betonowa 20 cm zbrojona siatką górą i dołem z prętów średnicy 6 o oczkach 20/20cm (siatki odsunięte od krawędzi górnej i dolnej o 5cm) Folia ochronna poślizgowa folia PE 0,2mm Izolacja termiczna styropian ekstrudowany gr. 6,0cm Izolacja przeciwwodna wywinięta na ściany na wysokość 15,0cm : specjalistyczna papa do izolacji fundamentów np. Fundament Szybki Profil SBS na gruncie Siplast Primer Grunt SBS Podbeton B10 15,0cm Podsypka piaskowa ubijana warstwowo do Is=1,00 warstwami wys. 30,0cm (min. 3 warstwy) Grunt rodzimy P2 WARSTWY KONSTRUKCJI STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO REI 60 9

10 z warstwą wykończeniową z wykł. PCV Wykładzina PCV gr. 2mm ( na kleju do wykładzin) Masa samopoziomująca ~ 0,5cm Posadzka betonowa zbrojona siatką stalową 10x10x0,4cm (zatarta na ostro) 6,0cm Folia ochronna poślizgowa folia PE 0,2mm Izolacja termiczna styropian EPS 100 4,0cm Folia PE 0,2mm Strop typu filigran 26,0cm Sufit podwieszany P2' WARSTWY KONSTRUKCJI STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO REI 60 z warstwą wykończeniową z płytek ceramicznych Warstwa wykończeniowa np. płytki ceramiczne na kleju 2,0cm Dla pomieszczeń sanitarnych elastyczna powłoka uszczelniająca np. Sopro Posadzka betonowa zbrojona siatką stalową 10x10x0,4cm (zatarta na ostro) 6,0cm Folia ochronna poślizgowa folia PE 0,2mm Izolacja termiczna styropian EPS 100 4,0cm Folia PE 0,2mm Strop typu filigran 26,0cm Sufit podwieszany P3 WARSTWY KONSTRUKCJI STROPODACHU KONSTRUKCJA R 30, PRZEKRYCIE RE 30 Papa wierzchniego krycia np. FireSmart Duo-Top Papa podkładowa do mocowania mechanicznego np. FireSmart Duo-Baza, Łączniki mechaniczne 3,5 łącznika na 1m2 Warstwa spadkowa z wełna mineralna cięta w klin np. Płyty DACHROCK SP, DACHROCK KSP Wełna mineralna np. MONROCK PRO gr. 25,0cm Folia paroizolacyjna np.rockwool 0,015cm Strop typu filigran 26,0cm Sufit podwieszony P4 WARSTWY KONSTRUKCJI STROPODACHU LEKKIEGO /wykusz/ KONSTRUKCJAR 30, PRZEKRYCIE RE 30 Papa wierzchniego krycia np. FireSmart Duo-Top Papa podkładowa do mocowania mechanicznego np. FireSmart Duo-Baza, Łączniki mechaniczne 3,5 łącznika na 1m2 Warstwa spadkowa z wełna mineralna cięta w klin np. Płyty DACHROCK SP, DACHROCK KSP Wełna mineralna np. MONROCK PRO gr. 25,0cm Folia paroizolacyjna np. ROCKWOOL 0,015cm Blacha trapezowa z wypełnieniem z bloczków trapezowych T

11 Konstrukcja stalowa zabezpieczona farbą pęczniejącą np. FLAME STAL do odporności R 60 Sufit podwieszony P5 WARSTWY KONSTRUKCJI STROPODACHU SZYBU WINDY W KLATCE SCHODOWEJ KONSTRUKCJAR 30, PRZEKRYCIE RE 30 Papa wierzchniego krycia np. FireSmart Duo-Top Łączniki mechaniczne 3,5 łącznika na 1m2 Papa podkładowa do mocowania mechanicznego np. FireSmart Duo-Baza Styropian ekstrudowany gr. 10,0cm na zaprawie klejowej oraz mocowany mechanicznie kołkami Folia paroizolacyjna np. ROCKWOOL 0,015cm Zacierka z ukształtowanym spadkiem 6,0cm Płyta żelbetowa gr. wg projektu konstrukcji Tynk maszynowy gipsowy 1,5cm P6 WARSTWY KONSTRUKCJI STROPU WYKUSZA /posadzka obejścia bloku operacyjnego na II piętrze/ REI 60 Wykładzina PCV gr. 2mm ( na kleju do wykładzin) Masa samopoziomująca ~ 0,5cm Posadzka betonowa zbrojona siatką stalową 10x10x0,4cm (zatarta na ostro) 6,0cm Folia ochronna poślizgowa folia PE 0,2mm Izolacja termiczna styropian EPS 100 4,0cm Folia PE 0,2mm Strop typu filigran 26,0cm Termoizolacja: styropian ekstrudowany gr. 10,0cm na zaprawie klejowej np. Sto-Baukleber oraz mocowany mechanicznie kołkami Zbrojenie: mineralna zaprawa zbrojąca na bazie białego cementu wzmocniona mikrowłóknami np. StoLevell Uni + siatka z włókna szklanego np. Sto-Glasfasergewebe Tynk silikonowy cienkowarstwowynp. Sto Lotusan Putz na powłoce pośredniej w systemie StoTherm Vario, kolrystyka wg rysunku elewacji, gr. 1,5cm S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA /tynk wg oznaczeń na rys. elewacji/ EI 60 Tynk silikonowy cienkowarstwowy np. Sto Lotusan Putz na powłoce pośredniej w systemie StoTherm Vario wg wytycznych producenta, kolorystyka wg rysunku elewacji, gr. 1,5cm Zbrojenie: mineralna zaprawa zbrojąca na bazie białego cementu wzmocniona mikrowłóknami np. StoLevell Uni + siatka z włókna szklanego np. Sto-Glasfasergewebe Termoizolacja: styropian EPS 70 gr. 15,0cm na zaprawie klejowej np. Sto- Baukleber oraz mocowany mechanicznie kołkami 11

12 Bloczki z gazobetonu gr. 24,0cm na zaprawie klejowej klasy wg projektu konstrukcji Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy 1,5cm S1' ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA /okładzina ceramiczna wg oznaczeń na rys. elewacji / EI 60 Płytki klinkierowe gr. 6,5mm np. CERRAD ROT w systemie StoTherm Ceramic S wg wytycznych producenta: spoinowane zaprawą StoColl FM-K lub StoColl FM-S, na mineralnej zaprawie klejowej np. StoColl KM, typ wg rysunku elewacji, Zbrojenie: mineralna zaprawa zbrojąca na bazie białego cementu wzmocniona mikrowłóknami np. StoLevell Uni + siatka z włókna szklanego np. Sto-Glasfasergewebe Termoizolacja: styropian eksturdowany 8,0cm na zaprawie klejowej np. Sto- Baukleber oraz mocowany mechanicznie kołkami Bloczki z gazobetonu gr. 24,0cm na zaprawie klejowej klasy wg projektu konstrukcji Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy 1,5cm S2 ŚCIANA COKOŁOWA PROJEKTOWANA EI 60 Płytki klinkierowe gr. 6,5mm np. CERRAD ROT w systemie StoTherm Ceramic S wg wytycznych producenta: spoinowane zaprawą StoColl FM-K lub StoColl FM-S, na mineralnej zaprawie klejowej np. StoColl KM Zbrojenie: żywiczna zaprawa zbrojąca + siatka z włókna szklanego np. Sto- Glasfasergewebe Termoizolacja: styropian ekstrudowany gr. 13,0cm na zaprawie klejowej np. StoFlexyl oraz mocowany mechanicznie kołkami Izolacja przeciwwodna pionowa np. PLASTIKOL UDM 2 S Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24,0cm - klasy wg projektu konstrukcji Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy 1,5cm S3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA PROJEKTOWANA R 120 EI 60 Folia PE Termoizolacja: styropian ekstrudowany gr. 10,0cm klejony na np. PLASTIKOL UDM 2 S Izolacja przeciwwodna pionowa np. PLASTIKOL UDM 2 S Ściana żelbetowa 30,0cm - klasy wg projektu konstrukcji Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy 1,5cm S4 ŚCIANA ATTYKOWA PROJEKTOWANAEI 60 Tynk silikonowy cienkowarstwowy np. Sto Lotusan Putz na powłoce pośredniej w systemie StoTherm Vario, kolorystyka wg rysunku elewacji, gr. 1,5cm Zbrojenie: mineralna zaprawa zbrojąca na bazie białego cementu wzmocniona mikrowłóknami np. StoLevell Uni + siatka z włókna szklanego np. Sto-Glasfasergewebe 12

13 Termoizolacja: styropian EPS 70 gr. 15,0cm na zaprawie klejowej np. Sto- Baukleber oraz mocowany mechanicznie kołkami Bloczki z gazobetonu gr. 24,0cm na zaprawie klejowej klasy wg projektu konstrukcji Folia paroizolacyjna np.rockwool 0,015cm wywinięta na ścianę na wysokość 30,0cm Termoizolacja: styropian EPS 70 gr. 10,0cm na zaprawie klejowej np. Sto- Baukleber oraz mocowany mechanicznie kołkami 2xpapa np. Papa wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top + FireSmart Duo- Baza S5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA EI 30-24,0cm Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy gr. 1,5cm Bloczki z gazobetonu gr. 24,0cm na zaprawie klejowej klasy wg projektu konstrukcji Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy gr. 1,5cm S5' ŚCIANA WEWNĘTRZNA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120 Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy gr. 1,5cm Bloczki z gazobetonu 24,0cm - klasy wg projektu konstrukcji Dylatacja 3,0cm styropian EPS 70 Bloczki z gazobetonu gr. 24,0cm na zaprawie klejowej klasy wg projektu konstrukcji Tynk wewnętrzny maszynowy gipsowy gr. 1,5cm S6 ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANAEI 30-12,0cm Podwójne poszycie z płyt RIGIPS (lub podobne) 12,5mm szpachlowane dwukrotnie Konstrukcja z profili 75mm z przekładkami akustycznymi, wypełnienie: min. 5,0cm wełny mineralnej półtwardej o odporności EI 30 Podwójne poszycie z płyt RIGIPS (lub podobne) 12,5mm szpachlowane dwukrotnie Elewacje Elewacje budynku wykonane ze styropianu pokrytego tynkiem cienkowarstwowym, systemowym np. STO-ISPO. Dla całej izolacji przyjęto warstwę izolacji termicznej 15cm. Miejscowo ze względów estetycznych przyjęto warstwę płyty z polistyrenu ekstrudowanego grubości 10cm. W pasie cokołowym przyjęto płyty z polistyrenu ekstrudowanego grubości 13cm. Elewację zaprojektowano w dwóch kolorach (opisanych w części rysunkowej). Okna rozdzielone są filarkiem z okładziną z płytek klinkierowych. Przestrzenie międzyokienne wraz z łukami nadokiennymi wykończone płytkami klinkierowymi. Ostatnia kondygnacja, klatki schodowe, strefa wejścia głównego, wiata dla karetek, balkon na II piętrze oraz łącznik do budynku Bunkra Cyberknife i rezonansu magnetycznego przeszklone systemową ścianą osłonową- wg zestawienia fasad. Elewacje budynków modernizowanych nie podlegają przebudowie. Nad nowymi wejściami przewidziano zadaszenia w formie przeszkleń na 13

14 podkonstrukcji stalowej z odciągami mocowanymi do ścian budynku. KOLORYSTYKA ELEWACJI (wg rysunków elewacji): Tynk mineralny kolor NCS S0505-Y20R Tynk mineralny kolor NCS S3050-Y70R ceglasty Cokół płytki klinkierowe grubość 6,5 cm np. CERRAD seria ROTT Przestrzenie międzyokienne i wypełnienie łuków - płytki klinkierowe CERRAD seria ROTT Parapety zewnętrzne płytki parapetowe CERRAD seria ROTT Dach Zaprojektowano dachy płaskie kryte papą. Wejście na dach możliwe jest z ostatniej kondygnacji za pomocą drabiny oraz wyłazu dachowego. Wszelkie akcesoria dachowe systemowe. Nad ostatnią kondygnacją budynku w klatkach schodowych oraz szybach dźwigów łóżkowych zaprojektowano klapy dymowo- wentylacyjne osadzone w połaci dachu (wg zestawienia klap oddymiających w części rysunkowej projektu). Na dachu umiejscowiono urządzenia techniczne do wentylacji. Na rzucie dachu zaznaczono pasy wzmocnionego pokrycia. Kominy Kominy murowane z bloczków wapienno- piaskowe gr. 12cm, klasy 15, na zaprawie cementowo wapiennej (klasa wg projektu konstrukcji), powyżej połaci dachu z cegły klinkierowej w kolorze czerwonym. Przewody kominowe wentylacyjne murowane z zastosowaniem pustaków wentylacyjnych ceramicznych 19x19cm. Wyloty przewodów dymowych należy wykonywać wg następujących zasad: - przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12, niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeża budynku przy dachach wgłębionych(wg normy PN-89/B pt. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze). Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe Obróbki blacharskie dachu należy wykonać z blachy tytanowo cynkowej. Rynny i rury spustowe zaprojektowano jako systemowe PVC. Parapety Parapety wewnętrzne należy wykonać jako gładkie i łatwo zmywalne z konglomeratu kamiennego w kolorze białym, wystającego 3cm poza lico ściany i wnękę okienną. Parapety zewnętrzne wykonane z płytek parapetowych np. CERRAD seria ROTT Okna Obiekt wyposażony zostanie w okna z drewna klejonego w kolorze białym oraz fasady aluminiowo szklane i stalowo szklane. Okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane np. firmy Aerco (dot. wyłącznie okien oznakowanych w zestawieniach literą n. 14

15 Stolarka opisana na rzutach jako przeciwpożarowa powinna posiadać atesty potwierdzające wymaganą odporność przeciwpożarową. W zestawach przeszkleń na korytarzach należy stosować szkło bezpieczne klasy min. P4. Szczegółowe informacje patrz zestawienia okien. UWAGA!!! Ze względu na wymaganą dużą precyzję, wszystkie zamówenia należy realizować dopiero po sporządzeniu obmiaru rzeczywistych wielkości otworów na budowie. Zestawienie dołączone do projektu należy traktować przede wszystkim jako materiał pomocniczy do wstępnego oszacowania kosztów. Okna RTG Pracownię tomografu komputerowego oraz pracownię RTG w piwnicy budynku nowoprojektowanego wyposażono w okna obserwacyjne ochronne. Jako referencyjny przyjęto system Beta antix, lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: Okno ochronne RTG składa się ze szkła ołowianego oraz z ramy ANTI-X z aluminium lakierowanego proszkowo, z wkładką ołowiową o odpowiedniej grubości(zgodnie z opracowanym obliczeniem osłon stałych przed promieniowaniem X). Wnęka okienna wykończona jest płytą laminowaną w kolorze białym. Ściany wokół otworu montażowego powinny być wykończone na gotowo. Należy dokładne dobrać położenie i format okna, tak aby przeszklenie zapewniało maksimum widzialności. W przypadku prefabrykowanych kabin sterowniczych należy podać nie tylko format i umiejscowienie okna, lecz także wysokość podstawa - szkło - podłoga, uwzględniając fakt, że operator będzie pracował na stojąco i na siedząco. Okna i drzwi zewnętrzne Drzwi wejściowe do budynku zaprojektowano jako aluminiowe, przeszklone, wykonane z profili ciepłych. Drzwi w korytarzach zaprojektowano jako aluminiowe, przeszklone. Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM62, lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN :2004, b) kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł składają się z dwóch części aluminiowych połączonych przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN T.2. Nośność połączenia przy ścinaniu i rozciąganiu w temperaturach: +15 C (± 3 C), +20 C (± 3 C), +70 C (± 3 C) powinna być nie mniejsza niż: - 24 N/mm - przy ścinaniu, - 12 N/mm - przy rozciąganiu, Przestrzeń między przekładkami termicznymi wypełniają wkładki styropianowe. c) głębokość profili futrynowych 62 mm, a skrzydeł 72 mm, 15

16 d) współczynniki przenikania ciepła ramy i skrzydła nie wyższe niż 2,1 W/m 2 K, e) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych min: - Rw = 35 db dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych), - Rw = 30 db dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi, f) infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 12207, g) szczelność na przenikanie wody w klasie E1050, wg PN-EN 12208, h) odkształcenia w klasie C4, wg PN-EN 12210, i) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), j) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, k) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: - grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, - twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, - odporność na odrywanie od podłoża stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, - odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, - odporność na działanie cieczy stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23 C i 40 C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4, 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4,1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO : lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10-letniej gwarancji na niezmienność koloru, l) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła nie było większe niż 8 mm, m) szklenie: wg zestawienia ślusarki, n) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, o) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN :2003, p) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego Ściany osłonowe Jako referencyjny przyjęto system fasadowy YAWAL FA50, lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN :2004, 16

17 b) szerokość profili słupowych i ryglowych 50 mm - zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej, c) odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa (lub 2900 Pa), wg PN-EN 13116:2002, d) współczynnik przenikania ciepła U r dla ramy oszklenia stałego nie wyższe niż 2,14 W/m 2 K, e) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych min: - R w = 35 db dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych), - Rw = 30 db dla okien ze szczelinami infiltracyjnymi, f) infiltracja powietrza w klasie A4 (lub AE dla 1200 Pa), wg PN-EN 12152:2002, g) szczelność na przenikanie wody w klasie R7 (lub RE dla 1200 Pa), wg PN- EN 12154:2002, h) klasyfikacja ogniowa - jako nierozprzestrzeniająca ognia (NRO), i) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), j) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, k) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: - grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, - twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, - odporność na odrywanie od podłoża stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, - odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, - odporność na działanie cieczy stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23 C i 40 C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H 2 SO 4, 5% CH 3 COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H 2 SO 4, 1% NH 4 OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO : lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, l) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła nie było większe niż 8 mm, m) szklenie: wg zestawienia ślusarki, n) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, o) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN :2003, p) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. Drzwi wewnętrzne : 17

18 a) Drzwi płytowe- pełne płytowe okleina CPL, wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, np. firmy Porta,wyposażenie dodatkowe i kolor patrz zestawienia stolarki. b) Drzwi płytowe ppoż- płytowe okleina CPL np. firmy Porta o odporności ogniowej (wg zestawienia stolarki drzwiowej) wyposażone w samozamykacze; okleina CPLwyposażenie dodatkowe i kolor- patrz zestawienia stolarki, c) Drzwi stalowe techniczne- np. firmy Mercor, typ mcr ALPE,wyposażenie dodatkowe i kolor- patrz zestawienia stolarki, d) Drzwi stalowe ppoż- np. firmy Mercor, typ mcr ALPE EI30, EI60( wg zestawienia stolarki i rzutów budynku); wyposażone w samozamykacze, wyposażenie dodatkowe i kolor- patrz zestawienia stolarki, Drzwi pomieszczenia składowania odpadów zaprojektowano jako stalowe, techniczne, skrzydło płaskie. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. Kolor z palety RAL (RAL 7047). Drzwi pomieszczenia składowania odpadów zaprojektowano jako stalowe, techniczne, skrzydło płaskie. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. Kolor patrz zestawienie drzwi. Stolarka opisana na rzutach jako przeciwpożarowa powinna posiadać atesty potwierdzające wymaganą odporność przeciwpożarową. Zestawienie stolarki oraz szczegółowa specyfikacja typów drzwi zawarta w części rysunkowej w formie tabeli. Drzwi stalowe: BLOK OPERACYJNY, CENTRALNA STERYLIZATORNIA Jako referencyjny przyjęto system ALVO GASTROMETAL lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: drzwi wykonane ze stali nierdzewnej w gat. 0H18N9 (AISI 304) o grubości 1.5 mm lakierowana na kolor z palety barw RAL wg zestawienia drzwi systemowych stalowych (RAL 7035) skrzydło płaskie, typu sandwicz z dwóch blach, przestrzeń między nimi wypełniona płytą OSB lub tzw. plastrem miodu przyklejonym do blach, w miejscach montowania zawiasów i zamków wstawione są elementy wzmacniające ościeżnice wykonane ze stali nierdzewnej, zintegrowane z systemem paneli okucia wykonane ze stali nierdzewnej, zawiasy wzmocnione, klamki uniemożliwiające zahaczenie fartucha automatyka do drzwi przesuwnych i rozwieranych dostarczana przez renomowanych producentów (drzwi wg zestawienia drzwi systemowych) uruchamianie odbywa się przy pomocy listwy naściennej, przycisków łokciowych bądź przycisków zbliżeniowych drzwi wyposażyć w okrągłe przeszklenia (drzwi wg zestawienia drzwi systemowych) Ślusarka aluminiowa wewnętrzna Jako referencyjny przyjęto system YAWAL PBI 50N lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN

19 2:2004, b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł drzwiowych 50 mm, c) izolacyjność akustyczna min. R w = 22 db dla szyby pojedynczej, d) infiltracja powietrza w klasie 2, wg PN-EN 1227:2001, e) trwałość mechaniczna w klasie 5 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości działania po wykonaniu cykli otwierania i zamykania, f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: - grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, - twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, - odporność na odrywanie od podłoża stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, - odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, - odporność na działanie cieczy stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23 C i 40 C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4, 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4,1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO : lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profila aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości, j) szklenie: wg zestawienia ślusarki, k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN :2003, m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. Ścianki o odporności ogniowej Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60 oraz EI 30 jako nieizolowane termicznie. Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM75EI lub inny równorzędny o parametrach jak podano poniżej: a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN :2004, b) kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł składają się z dwóch części 19

20 aluminiowych połączonych przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN T.2. Nośność połączenia przy ścinaniu i rozciąganiu w temperaturach: +15 C (± 3 C), +20 C (± 3 C), +70 C (± 3 C) powinna być nie mniejsza niż: - 24 N/mm - przy ścinaniu, - 12 N/mm - przy rozciąganiu, Wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. c) głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 75 mm, d) izolacyjność akustyczna dla drzwi z szybą pojedynczą min Rw = 35 db, e) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), f) kolor profili oraz okuć wg zestawienia ślusarki, g) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: - grubość nie mniej niż 60µm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, - twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej, - odporność na odrywanie od podłoża stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999, - odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001, - odporność na działanie cieczy stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23 C i 40 C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4, 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4,1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO : lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10-letniej gwarancji na niezmienność koloru, TRANSPORT I SKŁADOWANIE PROFILI ALUMINIOWYCH Składowanie Profile aluminiowe winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest składować je na poziomych półkach wyłożonych drewnem i gumą w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny być oddzielone przekładkami z miękkiego drewna lub materiału o podobnych właściwościach. Punkty podparcia powinny być tak rozmieszczone, aby profile nie ulegały odkształceniom. Transport Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny być zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na długości. Należy zabezpieczyć naroża, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione. Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię 20

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna i drzwiowa Spis treści 1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.1.1 Zakres stosowania Specyfikacji.... 2 1.1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane drzwi rozwierane SYNTESIS LINE drzwi rozwierane Syntesis Line drzwi rozwierane to rozwiązanie, które umożliwia zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. W zależności od upodobań,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14.

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Dział nr 1. Konstrukcje murowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW "Chatka war. C"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Chatka war. C 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 4,59 Stopy fundamentowe B-20 1,28 Ściany fundamentowe 24,92 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 466,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) KARTA KATALOGOWA DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) Informacje Techniczne Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Delta wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Blacha łączona jest bez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Gargamel z garażem

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Gargamel z garażem 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 12,49 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 62,80 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 174,36 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" cl. wersja A

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY cl. wersja A 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 7,21 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 39,14 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  Dom z widokiem 3 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 20,40 Stopy fundamentowe B-20 3,93 Ściany fundamentowe 62,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 168,75 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ partner ATLANTA ALUMINIUM Spółka z o.o. Wygoda 7 64-320 Buk tel: (61) 89 46 501, fax (61) 89 46 502 e mail: produkcja@atlanta.com.pl Internet: www. a t l a n t a. c o m.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE THERMO NOWOŚĆ THE 225 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 227 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 228 231 Wykonanie i program dostawczy 232 226 Krótka charakterystyka Opis Pustaki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku 8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku Podstawą wykonania prac termomodernizacyjnych jest audyt energetyczny budynku dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii opracowany w lipcu 2015 r. przez

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 5 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 5 1 1 Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe na ścianę o

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Domu Benedykt III

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Domu Benedykt III 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 Ławy fundamentowe B-20 21,60 Stopy fundamentowe B-20 2,80 Ściany fundamentowe 83,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Rezydencja parkowa 4 - budynek gospodarczy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Rezydencja parkowa 4 - budynek gospodarczy 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 10,42 Stopy fundamentowe B-20 2,90 Ściany fundamentowe 31,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 590,92 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips najłatwiejszy i najszybszy w montażu system zabudowy wnętrz RIGISTIL System mocowania płyt g-k Rigips Zabudowa poddasza RIGISTIL to opatentowany przez Rigips system ryflowanych profili metalowych i wieszaków

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 SPIS ZAWARTOŚCI: STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 A. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 1. Wstęp 11 2.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" z garażem wer.a

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY z garażem wer.a 1 L.p. MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,53 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 54,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-2 1,44 Stopy fundamentowe B-2 2,98 Ściany fundamentowe 55,3 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 34,11 bloczki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Afrodyta"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Afrodyta 1 1 Ławy fundamentowe B-20 11,57 Stopy fundamentowe B-20 3,03 Ściany fundamentowe 67,68 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 265,62 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka 1 m2 m3 szt 1 Ławy fundamentowe B-20 18,93 Stopy fundamentowe B-20 1,20 Ściany fundamentowe 65,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 215,50 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 24,90 24 5 976,00 zł Stopy fundamentowe B-20 4,00 24 96 Ściany fundamentowe 118,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 2,70 zł bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 34,76 Stopy fundamentowe B-20 3,06 Ściany fundamentowe 119,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 2 232,78

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Domu Chatka drewniana

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Domu Chatka drewniana 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 24 zł zł Stopy fundamentowe B-20 0,48 24 zł 115,20 zł Ściany fundamentowe 36,10 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2,70 zł zł bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa Szarejka www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

Projektowana rozbudowa i nadbudowa połączona funkcjonalnie

Projektowana rozbudowa i nadbudowa połączona funkcjonalnie BUDYNEK Nr 4 OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY-ROZBUDOWY POMIESZCZEN PODDASZA budynku Nr 4 na mieszkania aktywizujące Dane ogólne Projektowana rozbudowa polega na dobudowaniu pomieszczeń pracowni

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV 45421114-6 ŚLUSARKA DRZWIOWA ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2

I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 7 drzwi stalowe typu mcr ALPE - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 2 OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi (klapy) przeciwpożarowe typu mcr ALPE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Sosenka 5 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 8,03 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 38,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 714,34 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambasador III

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambasador III 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,56 Stopy fundamentowe B-2,48 Ściany fundamentowe 8 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 496,00 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Francik ( strop drewniany )

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Francik ( strop drewniany ) 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 5,05 Stopy fundamentowe B-20 0,62 Ściany fundamentowe 3 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 561,00 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

MB-23P Opis techniczny

MB-23P Opis techniczny MB-23P MB-23P Opis techniczny 3.6. ZNAKI GRAFICZNE STOSOWANE W KATALOGU N o Numer N Norma Uwagi Obróbka Powierzchnia całkowita [dm 2 /mb] Elementy współpracujące Powierzchnia dekoracyjna [dm 2 /mb] Kąt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com Standard Wykończenia ul. Bronowicka 19/LU17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Ogrodzenie od strony wschodniej profile stalowe malowane, linki stalowe pod pnącza zielone na całej długości ogrodzenia od strony południowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zosia

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zosia 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 6,80 Stopy fundamentowe B-20 0,60 Ściany fundamentowe 32,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 607,75 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Stan surowy zamknięty cena: 109 900 zł netto (8% vat) 1/14 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, wg projektu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea 3 1 1 Ławy fundamentowe B-20 17,29 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 59,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 112,65 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo