Znak sprawy ZST/1/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy ZST/1/2013"

Transkrypt

1 zasad obciążają Wykonawcę. Roboty w zakresie rozbiórek należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, i poniższymi wytycznymi: Rozbiórkę elementów instalacji odgromowej, o ile zajdzie konieczność jej zdemontowania, prowadzić ostrożnie, do ponownego montażu wstępnie zakwalifikowano przewody poziome i pionowe, złącza po ocenie przydatności do dalszej eksploatacji. Po demontażu elementy te należy zabezpieczyć na terenie zaplecza budowy. Do demontażu użytkowego zakwalifikowano wywietrzaki dachowe w ilości 8 szt., które po przeprowadzeniu konserwacji (malowania) Wykonawca zamontuje ponownie po wykonaniu wymiany poszycia dachu. Elementy blacharskie takie jak obróbki attyk, pasy nadrynnowe będą podlegać demontażowi nieużytkowemu, to samo dotyczy rynien i rur spustowych, oraz część pokrycia papowego, które Wykonawca po zdemontowaniu przekaże do utylizacji bądź unieszkodliwienia. Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę i muszą być skalkulowane w ofercie. Przychód z tytułu przekazania do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy pomniejszając koszty unieszkodliwiania Miejscowa wymiana poszycia i pokrycia dachu W ramach opisywanej roboty należy wymienić poszycie dachu (dwa pola zlokalizowane na połaci B1). Dach budynku przedszkola wykonany jest jako jednospadowy o nachyleniu ok 5-6%. Konstrukcję stanowią drewniane wiązary kratowe w rozstawie ok 111 cm, co drugi wiązar wykonano jako podwójny. Pas dolny i górny wiązarów wykonano z bali drewnianych o wymiarach 73/73 mm. Poszycie, mocowane do pasa górnego wykonano ze sklejki grubości 18 mm. Dach pokryto papą w technologii tradycyjnej czteroma warstwami (w miejscu lokalnych napraw pięcioma). Połączenie arkuszy sklejki zlokalizowano na wiązarach podwójnych, co przedstawia schematycznie niżej zamieszczony rysunek. W związku z ugięciem konstrukcji, arkusze sklejki uległy trwałemu odkształceniu. Konstrukcję naprawiano i wzmacniano w 2008 r. prace wykonywano z dostępem od dołu (po zdemontowaniu podsufitki) dlatego istniejące ugięcia wiązarów należy traktować jako trwałe. Wymianę poszycia należy prowadzić etapami, proponuje się wymieniać sklejkę pasami od kalenicy do okapu, tak aby istniała możliwość zabezpieczenia obiektu na czas przerw w pracy. W części okapowej należy zamontować większe arkusze sklejki, przedłużając okap o ok. 12,5 cm. W wyniku docieplenia budynku doszło do skrócenia okapu, co jest przyczyną problemów z prawidłowym odprowadzaniem wody opadowej. Wymianę rozpocząć od usunięcia powłok papowych. Następnie demontować arkusze sklejki wraz z podstawami wywietrzaków i samymi wywietrzakami. Sprawdzić stan pasa górnego wiązarów. Przed przystąpieniem do montażu nowej sklejki należy na wiązarze pojedynczym wykonać nadbitkę z impregnowanych desek iglastych grubości 32 mm x 150 mm, mocując ją do boku pasa górnego. Celem wykonywanej nadbitki ma być niwelacja ugięcia wiązarów pojedynczych. Deski oraz powierzchnie poziome pasa górnego zaimpregnować. Impregnację wykonać środkiem owado i grzybobójczym oraz ognioochronnym, należy stosować materiały o parametrach nie gorszych niż środki typu Fobos M-4. Roztwór nanosić na powierzchnię drewna za pomocą pędzla lub wałka. Zabieg powtórzyć, kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy. Do wykonania poszycia stosować sklejkę z drewna bukowego, wodoodporną o parametrach nie gorszych niż: Klasa jakości I wg PN-EN Wytrzymałość na zginanie wzdłuż włókien MPa w poprzek włókien MPa gęstość kg/m3 ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 10 z 22

2 wilgotność 5-12% Sklejkę mocować do wiązarów wkrętami z łbem stożkowym o średnicy d = 5 mm i długości mm Wkręty wpuszczać w wywiercone otwory o średnicy 3 mm i długości 50 mm. Stosować wkręty stalowe konstrukcyjne z powłoką ochronną cynkową chromianowane (pasywacja żółta). Sklejkę łączyć z wiązarami podwójnymi oraz pojedynczymi, rozstaw wkrętów max co 150 mm. Po wymianie poszycia należy przystąpić do wykonania pokrycia dachu. W miejscach wymiany sklejki przewidziano zastosowanie pokrycia dwuwarstwowego z zastosowaniem pap odpornych na działanie ognia zewnętrznego, klasa reakcji na ogień wg PN-EN ISO , PN-EN :2004 E, odpornymi na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1). Papę podkładową na osnowie z włókniny poliestrowej grubość min 2 mm mocować mechanicznie do poszycia z zastosowaniem podkładek dociskowych punktowych lub w formie listwy. Papę mocować wzdłuż zakładu podłużnego i poprzecznych. Papę układać pasami równolegle do okapu. Zakłady zgrzać z zastosowaniem bezpłomieniowej wytwornicy gorącego powietrza lub spalin. Nie dopuszcza się zgrzewania zakładów z zastosowaniem typowych palników gazowych. Warstwę podkładową mocować na podłożu ze sklejki dochodząc stykiem do dwóch dolnych warstw papy istniejącej. Styk uszczelnić masą bitumiczno-kauczukową spełniająca wymagania NRO np. FireSmart Renowator, lub inny produktem o nie gorszych parametrach technicznych. Na tak przygotowane podłoże ułożyć papę wierzchniego krycia. Stosować papę na osnowie z welonu z włókien szklanych o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2 i grubości nie mniejszej niż 4 mm. Papę układać równolegle do okapu z przesunięciem o połowę szerokości pasa w stosunku do papy podkładowej. Stosować papę termozgrzewalną, papę układać przy pomocy bezpłomieniowej wytwornicy gorącego powietrza lub spalin. Nie dopuszcza się układania papy z zastosowaniem typowych palników gazowych. Połączenie ze starymi warstwami wykonać w ten sposób aby papa zachodziła na dwie dolne warstwy papy na co najmniej 15 cm i przylegała do dwóch warstw górnych. Miejsce styku uszczelnić masą bitumiczno-kauczukową spełniająca wymagania NRO np. FireSmart Renowator Schemat połączenia warstw starej i nowej papy. Montaż prowadzić zgodnie z instrukcją producenta danego systemu. Do mocowania materiałów i akcesoriów dachowych stosować śruby, gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta tych materiałów. Wykonawca do składanej oferty załączy opis proponowanego sposobu wykonania robót pokrywczych na dachu przedszkola z uwzględnieniem wymaganego okresu gwarancji min. 15 lat Naprawa części przyokapowej Wymiana części przyokapowej będzie wykonywana na całej długości okapu połaci B3 i na odcinku ok 8,9 mb. okapu połaci B1, Zakres prac obejmuje wymianę odcinków rynny, rur spustowych oraz obróbki okapu. Prace należy rozpocząć od usunięcia dwóch wierzchnich warstw papy na szerokości ok. 1, 25m, licząc od krawędzi okapu a następnie dwóch warstw papy podkładowej o szerokości ok 0,85m, licząc od krawędzi okapu. Istniejącą rynnę wraz z pasem nadrynnowym zdemontować. Naciąć i zdemontować pas sklejki o szerokości 0,5 m licząc od krawędzi okapu, następnie zaimpregnować zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt odsłonięte elementy wiązarów dachowych. Odtworzyć część przyokapową stosując sklejkę bukową wodoodporną gr 18 mm przy czym szerokość sklejki powinna wynosić 62,5 cm, to znaczy przedłużać połać dachu o około 12.5 cm. Wykonawca przedłużając krawędź okapu uwzględni montaż nowej rynny przed attyką wykonaną z blachy trapezowej, w razie konieczności zmieni podany powyżej wymiar przedłużenia krawędzi okapu. Powstałą po demontażu rynny wolną przestrzeń pomiędzy okapem a istniejącą izolacją termiczną wypełnić pianą budowlaną niskoprężną. Na przygotowanym poszyciu dachu zamontować pas pod-rynnowy, przyjęto długość obróbki ok 35 cm, co ma zapewnić skuteczną ochronę elewacji przed wodą przelewającą się przez rynnę. Dolna krawędź pasa pod-rynnowego powinna być odsunięta od elewacji na ok. 3 cm. Pas pod-rynnowy wykonać z blachy ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 11 z 22

3 stalowej ocynkowanej grubości 0,55 0,65mm. Na zamontowany pas pod-rynnowy ułożyć papę podkładową NRO o parametrach podanych w pkt grubości ok 2 mm (pas o szerokości ok 1,00m), połączenie z istniejącą papą podkładową wykonać na styk. Miejsce styku pap pokryć pasem o szerokości 20 cm z masy bitumiczno-kauczukowej jak w pkt Zamocować do okapu uchwyty rynnowe, oraz nowe rynny. Wszystkie połączenia rynien wykonać jako lutowane, nie dopuszcza się łączenia rynien na kleje dekarskie lub nity. Nity można stosować wyłącznie pomocniczo dla ustabilizowania elementów przed lutowaniem. Rynny wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,60 mm. Po zamontowaniu i wyprofilowaniu odpowiednich spadków rynny zamontować pas nadrynnowy tak, aby wchodził w światło rynny na minimum 1/3 głębokości. Pas nadrynnowy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,65-0,75 mm, zakończenie, w celu usztywnienia zagiąć w kształcie litery V, szerokość obróbki w rozwinięciu ok 35 cm. Elementy pasa nadrynnowego łączyć ze sobą poprzez lutowanie. Całość pokryć papą wierzchniego krycia NRO min 4,0 mm grubości, jak w pkt , szerokość pokrycia powinna wynosić ok 1,4m. Połączenie z istniejącą papą wierzchniego krycia wykonać na styk. Miejsce styku pap pokryć pasem o szerokości 20 cm z masy bitumiczno-kauczukowej jak w pkt Poniżej schemat wykonania naprawy pasa przyokapowego. Ze względu na istniejące ugięcie poszycia dachu, na styku nowo montowanej sklejki oraz sklejki istniejącej mogą pojawić się różnice poziomów wynikające z tego ugięcia, tj. obniżenie powierzchni istniejącej sklejki względem sklejki nowo montowanej. Na podstawie obserwacji stanu ugięć istniejącego poszycia zakłada się, że największa różnica poziomów występować będzie w okolicy wiązara pojedynczego. W celu niwelacji tych różnic zaleca się wklejenie klinów z papy wierzchniego krycia w kształcie trójkątów o zmiennej szerokości podstawy 2-3 warstwy. Położenie wierzchołków trójkątów powinno przebiegać w osi wiązara pojedynczego. Trójkąty z papy należy wkleić przed ułożeniem pasów nowej papy NRO przebiegających równolegle do krawędzi okapu. Poniżej schemat prawdopodobnego ukształtowania arkuszy sklejki po wymianie i proponowany sposób rozwiązania problemu z zastosowaniem klinów z papy. ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 12 z 22

4 istniejące poszycie OBSZAR POKRYTY NOWĄ PAPĄ nowa sklejka nowa sklejka Wykonanie konstrukcji nośnych pod wywietrzaki dachowe W związku z wymianą poszycia dachu konieczna będzie wymiana konstrukcji nośnych pod wywietrzaki dachowe. Konstrukcje wykonać z drewna iglastego, nasyconego środkiem owadogrzybobójczym i ogniochronnym, w formie czworoboku o wymiarach dostosowanych do wymiarów podstawy dachowej ok. 60 x 60 cm w narożnikach w celu usztywnienia wstawić bale z drewna iglastego nasyconego 50 x 50 mm. Górę czworoboku stężyć deskami lub paskami sklejki. Stężenie wykonać w miejscach mocowania podstaw do konstrukcji ramy wsporczej. Spód ramy wyprofilować zgodnie z nachyleniem połaci dachowej, tak aby podstawa była zamontowana poziomo, a oś rury wywiewnej pokrywała się z osią pionową. Konstrukcję wsporczą mocować do połaci dachu za pośrednictwem łączników stalowych kątowych oraz wkrętów do drewna. Po zamocowaniu wykonać obróbkę blacharska na całym obwodzie konstrukcji wsporczej. Do wykonania obróbki wykorzystać blachę stalowa ocynkowaną o grubości 0,60 0,75 mm i szerokości 25 cm. Blachę mocować wkrętami samowiercącymi z uszczelka z EPDM do konstrukcji wsporczej oraz do poszycia dachu Rynny, rury spustowe oraz pozostałe obróbki blacharskie W ramach robót opisanych niniejszą ST będą wykonywane następujące prace: montaż rynien i rur spustowych, montaż obróbek blacharskich okapu montaż obróbek konstrukcji wsporczych kominków wentylacyjnych montaż obróbki pasa górnego i pasa szczytowego na połaci B1 wykonanie koryta odpływowego na styku połaci B1 i B2 oraz w połaci B2 Wszystkie elementy należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Grubość ścianki rynien i rur spustowych określa się na minimum 0,6 mm., pozostałe obróbki z blachy grubości 0,6 0,75 mm. Rynny dachowe (półokrągłe 150 mm), rury spustowe (okrągłe 120 mm) z blachy stalowej ocynkowanej, kompletne z niezbędnymi kształtkami i elementami wykończeniowymi mocować do okapu i ścian budynku za pomocą łączników systemowych wg. rozwiązań producenta systemu z uwzględnieniem konstrukcji okapu oraz ograniczeń wynikających z rozmieszczenia attyki. Rynny mocować za pomocą uchwytów systemowych do poszycia dachu lub ściany budynku, w rozstawie nie większym niż 0,6 m, ponadto uchwyty stosować w miejscach łączenia rynien. Łączenie odcinków rynien wykonać na zakład 20 cm nitowany i lutowany, wykonany w kierunku zgodnym ze spływem wody. Końce rynien wykończyć lutowanymi denkami lub zastosować gotowe elementy kończące. Spadki wykonać zgodnie z istniejącymi, pochylenie w kierunku odpływu nie powinno być mniejsze niż 0,5% Rynny po zamontowaniu powinny być pochylone od budynku tak, aby w razie wystąpienia ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 13 z 22

5 nadmiaru wody, przelewała się ona na zewnątrz od budynku. Po zamocowaniu i ustawieniu rynien wykonać pas nadrynnowy mocowany do poszycia dachu za pomocą wkrętów do drewna ocynkowanych. Rury spustowe mocować do elewacji za pośrednictwem uchwytów systemowych w rozstawie określonym przez dostawcę systemu, ale nie większym niż 2,5 m. Połączenia rur spustowych wykonać na zakład długości 20 cm. lutowany na całej długości. W celu zwiększenia pewności oparcia rur spustowych nad uchwytami należy stosować obrączki z blachy szerokości mm przylutowane na obwodzie rury. Rozmieszczenie rur spustowych wykonać zgodnie z istniejącymi. Obróbkę konstrukcji wsporczych wywietrzaków dachowych opisano w pkt Obróbki pasa górnego i pasa szczytowego (ich wymiana) będzie prowadzona w związku z wymianą części poszycia dachu na połaci B1. Szerokość obróbki w rozwinięciu powinna wynosić 60 cm. Obróbkę wywinąć na zewnątrz, a końcówkę w celu usztywnienia zagiąć w kształcie litery V. Część obróbki wywinięta na ścianę budynku powinna być od niej oddalona na co najmniej 3 cm. Elementy obróbki powinny być łączone ze sobą na rąbek leżący podwójny łub poprzez lutowanie arkuszy ułożonych na zakład co najmniej 10-cio centymetrowy. Nowa obróbkę łączyć z istniejącą poprzez lutowanie. Nie dopuszcza się łączenia obróbek na kleje dekarskie. Mocowanie obróbki do poszycia dachu, wiązarów wykonać za pośrednictwem wkrętów samowiercących z uszczelka z EPDM lub wkrętów do drewna stalowych ocynkowanych i pasywowanych, w tym przypadku należy wykonać uszczelnienie poprzez nalutowanie kapsli z blachy stalowej ocynkowanej. Blacharkę mocować na ułożonej papie podkładowej, a przed ułożeniem papy nawierzchniowej, jak na rysunku poniżej. W połaci dachu B2 oraz pomiędzy połaciami B2 i B1 znajduje się koryto odpływowe wykonane z papy termozgrzewalnej ułożonej na warstwie wełny mineralnej. W miejscu istniejącego koryta należy wykonać koryto z blachy stalowej ocynkowanej i pokryć je papą wierzchniego krycia NRO. Celem wykonanych prac ma być odtworzenie i poprawa pierwotnego wyprofilowania istniejącego koryta oraz usztywnienie go w celu zapobieżenia niszczeniu spadków. W pierwszej kolejności należy zdemontować wierzchnią warstwę papy z koryta oraz przylegających połaci na szerokości w rozwinięciu ok 2,7 m. Sprawdzić stan spadków podłużnych koryta i ewentualnie skorygować poprzez miejscowe usunięcie części izolacji termicznej. Zdemontować istniejący wpust dachowy ogrzewany w sposób umożliwiający ponowny montaż. W trakcie wykonywania prac związanych z wykonaniem koryta należy wyciąć płaskowniki stanowiące podporę zdemontowanej attyki, połać B2 i część połaci B1, Płaskowniki należy odciąć możliwie nisko, ze względu na późniejsze pokrycie ich nowo układaną papą. Płaskowniki wycinać przy pomocy narzędzi nie powodujących iskrzenia. Koryto z blachy wykonać w sposób zapewniający utrzymanie prawidłowych spadków nawet pod naciskiem przemieszczjącej się po nim dorosłej osoby. Arkusze blachy łączyć na rąbek leżący podwójny z zagięciem w kierunku zgodnym z kierunkiem spływu wody lub poprzez ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 14 z 22

6 nitowanie i lutowanie. Nie dopuszcza się klejenia arkuszy na klej dekarski. Koryto wykonać w kształcie litery U z obustronnym wywinięciem na sąsiadujące połacie. Szerokość wywinięcia powinna wynosić ok cm. Elementy wywinięte mocować do połaci drewnianych wkrętami do drewna z uszczelka z EPDM lub bez uszczelki, w tym przypadku nalutować kapsle z blachy stalowej ocynkowanej, do połaci wykonanej z blachy trapezowej w warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej za pomocą systemowych łączników przeznaczonych do tego typu pokryć. Opis konstrukcji dachu części dobudowanej znajduje się w dokumentacji technicznej pn. Dobudowa do istniejącego przedszkola nr 11 przy ul. Przyjani1 w Policach Sali zabaw wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, która znajduje się w posiadaniu inwestora. Koryto należy zakończyć wywinięciem na ścianę szczytową do pełnej wysokości. W ścianie tej znajduje się odpływ do zbiorniczka umieszczonego po jej zewnętrznej stronie, wykonany z rury z PCV. Element ten należy wymienić na rurę wykonaną ze stali ocynkowanej i starannie zlutować z elementami koryta odpływowego. Mocując koryto do połaci dachowej elementy przylegające do tych połaci, przed przytwierdzeniem do nich, pokryć klejem dekarskim do stosowania na zimno w takiej ilości aby po dociśnięciu nastąpił wypływ nadmiaru kleju. Po obsadzeniu i zamocowaniu koryta zainstalować wpust dachowy pochodzący z demontażu, w razie konieczności wpust wymienić na nowy. Odtworzyć powłokę z papy wierzchniego krycia stosując papę NRO o parametrach opisanych w pkt , papę układać również wewnątrz koryta. W razie wątpliwości co do sposobu wykonania prac ewentualnie ujawnienia innego niż opisany w niniejszej specyfikacji sposobu wykonania istniejącego koryta należy skontaktować się z Inspektorem Nadzoru w celu ustalenia alternatywnego sposobu wykonania prac Naprawa spadków na styku połaci na poszczególnych segmentach budynku Korekty spadków należy dokonać na styku połaci B2 i B1 oraz B3 i B1. W celu wykonania korekty na styku połaci B2 i B1 należy demontować płytę OSB lub sklejkę nabitą na ścianę pawilonu B2 i połać dachu B1 wraz z papą i obróbka blacharską. Wykonać ruszt z bali drewnianych 50 x 63 mm. Pierwszy odcinek zamocować do połaci dachu w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od krawędzi ściany pawilonu B2, pozostałe 3 o długości wynikowej wynikającej z kąta pod jakim będzie układane poszycie ze sklejki. Elementy wsporcze wykonać z uwzględnieniem warunków zastanych po demontażu istniejącej płyty drewnopochodnej. Stosować bale z drewna iglastego impregnowanego zgodnie z opisem zawartym w pkt Rozstaw elementów usztywniających wykonać jako zgodny z rozstawem wiązarów połaci B1, oznacza to, że od piątego wiązara poszycie montowane będzie bezpośrednio do ściany i połaci dachu. Poszycie wykonać ze sklejki bukowej wodoodpornej gr. 18 mm takiej jak stosowana na poszycie dachu zasadniczego. Poszycie pokryć papą podkładową NRO, o parametrach opisanych w pkt 5.5.3, mocując mechanicznie do podłoża. Wykonać obróbkę blacharską szczytu, w sposób opisany w pkt Powstałą pomiędzy nowym poszyciem a ociepleniem istniejącej ściany szczelinę wypełnić pianą montażową niskoprężną, po związaniu obrobić klejem do izolacji termicznej z siatką z włókna szklanego odpornego na alkalia i otynkować tynkiem cienkowarstwowym o fakturze co najmniej zbliżonej do istniejącej. Ułożyć wierzchnią warstwę papy NRO, profilując powstałą w wyniku prowadzonych prac rynnę. Do profilowania rynny stosować szpachlę przeznaczona do połaci dachowych, na bazie bitumu modyfikowaną SBS. Celem wykonywanych prac ma być uzyskanie spadku połaci w kierunku odpływu zawierającego się w przedziale 1,0 0,5%. Poniżej zamieszczono schematyczny rzut połaci z naniesionym istniejącym i nowym przebiegiem poszycia uzupełniającego. ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 15 z 22

7 W celu wykonania korekty spływu na styku połaci B3 i B1 należy rozebrać istniejące poszycie dodatkowe wraz z pokryciem na odcinku 3 4 metry, zgodnie ze schematem zamieszczonym poniżej B3 B1 istniejący przebieg poszycia skorygowany przebieg poszycia Ponadto należy rozebrać pokrycie papowe pozostałej części poszycia dodatkowego. W celu usztywnienia wykonać konstrukcję z materiałów i w sposób analogiczny jak opisany powyżej dla styku połaci B2 i B1 (drewno iglaste nasycone w formie bali). Rozebrać należy również wypełnienie między poszyciem dodatkowym a połacią zasadniczą B1. W razie konieczności uzupełnić pokrycie dachowe połaci B1 przed montażem poszycia dodatkowego. Poszycie dodatkowe wykonać ze sklejki wodoodpornej bukowej grubości 18 mm. Na całym poszyciu wykonać powłokę papową dwuwarstwową z zastosowaniem papy NRO analogicznie jak dla pozostałych miejsc, w których wymieniano poszycie. Celem prac jest uzyskanie spadku w obu kierunkach (do oznaczonych schematycznie rur spustowych) zawierającego się w przedziale 1,0 0,5%. Ewentualne nierówności połaci zasadniczej niwelować przy zastosowaniu szpachli przeznaczonej do połaci dachowych, na bazie bitumu modyfikowanej SBS. Uzupełnić pas górny połaci B3 schodząc elementami blacharskimi na połać B1. Pas górny połączyć w sposób szczelny z obróbką okapu połaci B1 (pas nadrynnowy). Blacharkę układać pomiędzy warstwą papy podkładowej a papą nawierzchniową. W razie wątpliwości co do sposobu wykonania prac, ewentualnie ujawnienia innego niż opisany w niniejszej specyfikacji sposobu wykonania istniejącej połaci dodatkowej, należy skontaktować się z Inspektorem Nadzoru w celu ustalenia alternatywnego sposobu wykonania prac naprawy miejscowe, konserwacja i impregnacja połaci dachu W zakresie prac przewidzianych do wykonania w ramach opisywanego zadania ujęto wykonanie napraw miejscowych w formie łat na połaci dachu B3. Do naprawy przyjęto ok 10% powierzchni dachu, czyli ok. 37 m2. Łaty o kształcie dostosowanym do występujących uszkodzeń należy wykonać z papy NRO przeznaczonej do wykonywania układów jednowarstwowych. odpornej na działanie ognia zewnętrznego, ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 16 z 22

8 klasa reakcji na ogień wg PN-EN ISO , PN-EN :2004 E, odpornej na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1). Stosować papę z wypełnieniem bitumicznym modyfikowanym SBS, termozgrzewalną z osnowa wykonaną z włókniny poliestrowo-szklanej o gramaturze min. 220 g/m2 i grubości minimum 4 mm. Papę układać z zastosowaniem bezpłomieniowej wytwornicy gorącego powietrza lub spalin. Nie dopuszcza się zgrzewania zakładów z zastosowaniem typowych palników gazowych. Zakresem renowacji powłoki papowej objęto, powierzchnię wszystkich połaci dachu, za wyjątkiem powierzchni na których wymieniano poszycie ze sklejki, co oznacza że renowację należy wykonać również na ułożonych łatach z papy na połaci B3. Renowację (zabezpieczenie powłokowe) rozpocząć od starannego oczyszczenia połaci dachu poddawanej renowacji. Oczyszczoną powierzchnie zagruntować stosując emulsję bitumiczna modyfikowaną SBS. Do wykonania zabezpieczenia powłokowego stosować dyspersyjną masę asfaltowo-kauczukową zgodną z PN-B-24000:1997, przeznaczoną do stosowania na dachach płaskich, gwarantującą podniesienie bezpieczeństwa pożarowego, tj. uzyskania przez pokrycie klasyfikacji nierozprzestrzeniające ognia, np. FireSmart Renowator firmy Icopal Zduńska Wola lub inny o porównywalnych właściwościach. Prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta produktu. Powłoką należy również pokryć starannie miejsce styku papy z elementami obróbek blacharskich oraz papowych wszystkich elementów pionowych wyniesionych ponad połać dachu. Impregnację połaci dachu, w zakresie: powłok papowych nowych oraz poddanych renowacji, obróbek papowych, obróbek blacharskich wykonać z zastosowaniem lakieru bitumicznego z dodatkiem płynnego aluminium np. Silver Primer Szybki Lakier SBS, lub innym o porównywalnych właściwościach. Impregnację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. Malowaniu lakierem poddać również wszystkie elementy metalowe wystające ponad połać dachu takie jak: rury wywiewne, wywietrzaki dachowe wraz z podstawami uchwyty (stojaki) instalacji odgromowej. Istniejące elementy ze stali, oraz blachy stalowej ocynkowanej, oczyścić przed malowaniem miękką szczotką drucianą a następnie zagruntować stosując do tego celu emulsje bitumiczną modyfikowana SBS Instalacja odgromowa W ramach wykonywanych robót nie będzie zachodziła konieczność demontażu zasadniczej części instalacji odgromowej. Przewiduje się odłączenie 8 szt. wywietrzaków dachowych od instalacji na czas wymiany poszycia dachu wraz podstawami pod wywietrzaki oraz ponowne ich podłączenie po zakończeniu w/w prac. Ponadto przewiduje się przełożenie dwóch zwodów poziomych z likwidowanych wsporników zdemontowanej attyki (przy połaci B2 i B1). Proponuje się zastosowanie uchwytów jak niżej, zlokalizowanych na trasie prowadzenia zwodu. Uchwyt betonowy na papie. Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich. Mocowany do podłoża poprzez klejenie. Uchwyt tworzywo/beton/papa. Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich. Można stosować drut o średnicy 6-8 mm. Mocowany do podłoża poprzez klejenie. Po wykonaniu rynien i rur spustowych należy nowe rynny połączyć z istniejącą instalacją odgromową (6 punktów, 3 na połaci B1 oraz trzy na połaci B3. Połączenia wykonać z użyciem złącz krzyżowych włączenie do istniejącej instalacji odgromowej, oraz złącz rynnowych. Po wykonaniu wyżej opisanych prac wykonać pomiary oporności odcinków na których prace były wykonywane. Do odbioru przedstawić protokół z wykonanych pomiarów Roboty wykończeniowe i towarzyszące ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 17 z 22

9 W ramach robót wykończeniowych wykonywane będą: Naprawy elewacji w miejscach korekty przebiegu połaci dodatkowych oraz ubytku przy rynnie na połaci B1, Roboty towarzyszące to: Wykonanie ogrodzenia zaplecza robót o powierzchni niezbędnej do prawidłowego wykonania prac. Przewiduje się że wykonawca wykona zaplecze po stronie wschodniej pawilonu B3, róg narożnika pawilonu B1. Z uwagi na możliwą obecność dzieci na terenie przedszkola korzystających z infrastruktury placu zabaw, Wykonawca wykona ogrodzenie stanowiące skuteczną barierę dla ich dostępu na teren robót. Demontaż i ponowny montaż wysięgników oświetlenia terenowego mocowanych do ścian budynku. Ustawianie i przestawianie podestów roboczych lub rusztowań. Elementy metalowe rusztowań można połączyć z istniejącym uziomem budynku w celu realizacji ochrony odgromowej. Układanie elementów zabezpieczających istniejące nawierzchnie i powierzchnie przed zabrudzeniem, z zastosowaniem folii osłonowych lub innych materiałów skutecznie zabezpieczających elementy nawierzchni i ścian. W przypadku stwierdzenia trwałych przebarwień kostki, płytek klinkierowych lub innych elementów, elementy te zostaną zdyskwalifikowane, a Wykonawca zobowiązany do ich wymiany. UWAGA! Użyte w niniejszej specyfikacji oraz kosztorysie nakładów rzeczowych nazwy handlowe wyrobów, nie zobowiązują Wykonawcy do stosowania tych konkretnych materiałów, stanowią one punkt odniesienia co do wymogów technicznych stawianych materiałom przeznaczonym do zastosowania przy realizacji opisanych w niniejszej specyfikacji prac. Wykonawca obowiązany jest do stosowania wyrobów o parametrach technicznych nie gorszych niż wymienione w obu dokumentach. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 6.2 Pobieranie próbek Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający Raporty z badań Wykonawca przekaże niezwłocznie Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem ich oceny. Wyniki badań od momentu ich sporządzenia stają się częścią dokumentacji robót i są załączane do dziennika robót Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 18 z 22

10 kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST oraz Norm i Aprobat Technicznych, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją projektową i ST oraz dokumentami odniesienia. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę Dokumentacja budowy Dziennik robót. Dziennik robót jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do oddania przedmiotu robót do użytkowania. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika robót spoczywa na Kierowniku robót. Zapisy w dzienniku robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony kontraktu. Każdy zapis w dzienniku robót będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz sprawowanej funkcji. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika robót należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy terenu robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, - daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru, - dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robót Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska Pozostałe dokumenty robót Do pozostałych dokumentów zalicza się również: a) zgłoszenie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, b) protokoły przekazania terenu robót, c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, f) korespondencję pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczącą prowadzonych robót Przechowywanie dokumentacji robót ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 19 z 22

11 Dokumentacja robót będzie przechowywana przez Wykonawcę na terenie przedszkola w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Miejsce to strony kontraktu uzgodnią w protokole przekazania terenu robót. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wglądu na życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 7.1. Zasady rozliczeń Podstawą rozliczenia robót budowlanych będzie wykonanie robót zgodnie ze, Specyfikacją Techniczną, Przedmiarem i postanowieniami umowy o realizację robót. Szczegółowe zasady rozliczania robót określono w SIWZ oraz pozostałych dokumentach przetargowych. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w Przedmiarze, ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. UWAGA! Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu zgodnie ze złożoną ofertą. 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów Występują następujące rodzaje odbiorów: a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, b) odbiór częściowy, etapowy c) odbiór ostateczny - końcowy, d) odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny. 8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 8.3 Odbiór częściowy, etapowy Odbiór częściowy, etapowy, traktuje się jako odbiór wstępny. Polega on na wstępnej ocenie, przez Inspektora nadzoru i Wykonawcę, rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości określonych w ST i innych dokumentach umowy. Gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór częściowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru bez zbędnej zwłoki, po dokonani wpisu w Dzienniku Robót, ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 20 z 22

12 stwierdzającego zakończenie prac danego etapu. W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających oraz ustali ewentualny zakres robót poprawkowych. Z odbioru wstępnego sporządza się protokół zawierający wyniki badań jakości oraz ustalenia dodatkowe stron (wykaz robót poprawkowych, ustalenia odnośnie realizacji prac wykończeniowych). Odbiorom częściowym mogą podlegać roboty wykonane w całości w poszczególnych częściach budynku (np. poszczególne połacie dachu), lub roboty danego asortymentu wykonane dla całego zakresu (np. najpierw remont dachu polegający na częściowej wymianie poszycia i pokrycia a wymiana instalacji odwodnienia, konserwacja pokrycia itp.) 8.4 Odbiór końcowy Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej, z uwzględnieniem postanowień odpowiednich norm technicznych, na podstawie: - przedłożonych dokumentów, - wyników badań i pomiarów, - oceny wizualnej, - oceny zgodności wykonania robót z dokumentacją robót i ST. W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów wstępnych - etapowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W razie stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych prac w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: - dziennik robót, - protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, - protokoły odbiorów częściowych, - dokumenty określone w punkcie 2.3 ST dla wbudowanych materiałów, - wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, - protokoły z pomiarów instalacji odgromowej, - dokumenty określone w punkcie ST dotyczące zagospodarowania odpadów, - instrukcje eksploatacji. 8.5 Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych po odbiorze końcowym. Odbiór ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH Z uwagi na przyjęcie wynagrodzenia w formie ryczałtu, koszt robót tymczasowych i towarzyszących Wykonawca ujmie w cenie zaoferowanej Zamawiającemu. Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Ustawy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1409) ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 21 z 22

13 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 178 poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U r. poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U r. poz. 21) Rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz. U r. poz późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 169 poz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania(dz.u z późniejszymi zmianami) Pozostałe: Normy Techniczne powołane w ST oraz Normy i Aprobaty Techniczne nie powołane wprost, a obowiązujące dla robót opisanych w niniejszej ST, aktualne na 60 dni przed dniem ogłoszenia przetargu. Opracował: Robert Chandrykowski Zatwierdził: Przemysław Okołotowicz ST Remont i konserwacja pokrycia dachu - budynek Przedszkola nr 11 w Policach Strona 22 z 22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO NR 36 STACJA TRAFO NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ PRZY UL. RYDYGIERA NR 8 W WARSZAWIE Specyfikację

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW I REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-TURYSTYCZNO- HOTELARSKICH ŁÓDŹ, UL. DREWNOWSKA 171 Cz. I Remont pokrycia dachowego budynków

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWY I KONSREWACJI POKYCIA DACHOWEGO Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH KRYCIE DACHU PAPĄ MOGAPLAN PYE PV250 S5 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem Przedmiar robót Data: 2009-11-14 Budowa: Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH Kod CPV 45261210-9 Inwestor: Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach ul. Wojska Polskiego 7 24-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wyspiańskiego 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 0.07.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 0.07. ST-0.07 Obróbki blacharskie 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 0.07. OBRÓBKI BLACHARSKIE ST-0.07 Obróbki blacharskie 2 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1 Przedmiot SST...3 1.2. Zakres robót objętych STT...3 1.3. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Remont dachu budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, oś. Szkolne 37 wymiana pokrycia i instalacji odgromowej, docieplenie stropodachu.

Remont dachu budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, oś. Szkolne 37 wymiana pokrycia i instalacji odgromowej, docieplenie stropodachu. Załącznik C do SIWZ WOA/271-12/11 roboty budowlane 2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: Remont dachu budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, oś. Szkolne 37 wymiana

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000)

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) 46 Spis treści 1. WSTĘP... 48 2. MATERIAŁY... 48 3. SPRZĘT... 50 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 0518-04 (16.30*4.50)*2 146.700 146.700 2 KNR-W 4-01 Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy prace remontowe dekarskie Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... 2007 roku pomiędzy: Zespołem..., z siedzibą przy ul...., 88-200 Radziejów reprezentowanym przez Dyrektora Pana przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY - ZADASZENIA - I ETAP

Kosztorys ofertowy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY - ZADASZENIA - I ETAP Kosztorys ofertowy Budowa: 63-233 Jaraczewo, dz. nr 659/2 Nazwa i kod CPV: 45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo Jednostka

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł opracowania Inwestor : Zabezpieczenie dachu hali sportowej przed opadami atmosferycznymi. : Klub Sportowy Społem 91-425 Łódź, ul. Północna

Bardziej szczegółowo

REMONT DACHU STRAZNICY W DOPIEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA LUTY 2007

REMONT DACHU STRAZNICY W DOPIEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA LUTY 2007 2.2. POKRYCIA DACHOWE POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 1.Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Kosztorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Hali Sportowej przy iceum Ogólnokształcącym w Sierpcu ADRES INWESTYCJI : ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc INWESTOR : Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych

Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych INWESTOR: Powiat Mielecki 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2B ADRES INWESTYCJI: Dom Pomocy Społecznej ul. ks. Kardynała

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADÓW RZECZOWYCH

KOSZTORYS NAKŁADÓW RZECZOWYCH RoCh Robert Chandrykowski 72-009 Police ul. Piaskowa 99a/2 tel. 691-353-653 KOSZTORYS NAKŁADÓW RZECZOWYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261910-6 Naprawa dachów 45261320-3 Kładzenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 51 149 Wrocław, ul. Koszarowa 70 telefon/fax 71 325-06-71, Bank Pocztowy 61 1320 1999 2292 8892 2000 0002 NIP 896-000-36-97, Regon 930641779 www.smkarlowice.pl, e-mail : smkarlowice@o2.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE ST 13.0. Pokrycie dachowe 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE ST 13.0. Pokrycie dachowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, dz. nr 982/1. KOD

Bardziej szczegółowo

Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie ul. Grochowa 21

Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie ul. Grochowa 21 nr sprawy: SSM.213/9/2012-P Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ST-A.05 Pokrycia dachowe, obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne oraz rynny i rury spustowe Spis treści

ST-A.05 Pokrycia dachowe, obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne oraz rynny i rury spustowe Spis treści ST-A.05 Pokrycia dachowe, obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne oraz rynny i rury spustowe Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2 1.3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE).

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE). Przedmiar robót Data:2010-08-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Ocieplenie dachu, roboty dekarsko-blacharskie, instalacja odgromowa

Ocieplenie dachu, roboty dekarsko-blacharskie, instalacja odgromowa 1 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor :Gmina Pępowo 63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN"

DZIAŁ TECHNICZNY SSM CZYN DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN" Załącznik nr 7 kosztorys nakładczy Bogusława X 6 Waluta:złoty Identyfikator kosztorysu: Strona południowa - remont pasa podrynnowego Kosztorysowanie FORTE 14.00 Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH, WYPRAWY TYNKARSKIEJ I CZAPEK KOMINÓW, ŁAW KOMINIARSKICH, WYŁAZÓW, ORAZ WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe 1.1.1. Rynna koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 1.1.2. Rura spustowa

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU WROCŁAW UL. HERCENA 11 PRZEDMIAR ROBÓT

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU WROCŁAW UL. HERCENA 11 PRZEDMIAR ROBÓT IZBA CELNA WE WROCŁAWIU WROCŁAW UL. HERCENA 11 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4000000-7 Roboty budowlane 4100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania SST... 3 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr 2222/ /2010

UMOWA ZLECENIA Nr 2222/ /2010 UMOWA ZLECENIA Nr 2222/ /2010 zawarta w dniu...w siedzibie Urzędu Gminy Sławno pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanego dalej w umowie Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ KOD 45261214

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ KOD 45261214 Załącznik nr 8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ KOD 45261214 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE KOD 45231320 INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV : - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych -45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne -45312311-0

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU

Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU Biuro Obsługi Budownictwa Andrzej Giszczyński 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8 tel: 600430367, 65 5738407 Przedmiar REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU Data: 2013-12-17 Budowa: GRANULATEM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Świdno Budynek O.S.P. Świdno gm.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób:

KOMUNIKAT. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób: Rawa Mazowiecka, dn. 16.02.2007 r. KOMUNIKAT Dotyczy: Przetargu na wykonanie,,teroizolacji dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz dachu budynku Dou Nauczyciela w Starej Wojskiej 1. Zawiadaiay,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV 45421114-6 ŚLUSARKA DRZWIOWA ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Modernizacja dachów budynków pawilonów handlowych na Targowisku Miejskim przy ul. Wały Chrobrego w Głogowie Wstęp Specyfikacja Techniczna Warunki ogólne wykonania robót odnoszą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE kod CPV 45410000-4 Spis treści: 1. Wstęp....str. 2 2. Materiały...str. 2 3. Sprzęt....str. 3 4. Transport... str. 3 5. Wykonanie robót..str. 3 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST DACH CERAMICZNY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST DACH CERAMICZNY ST 05.00 Dach ceramiczny 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06.00 DACH CERAMICZNY ST 05.00 Dach ceramiczny 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług Numer: ZP/AP/159/2011 Data publikacji: 16.03.2011 Kategoria: dachy

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług Numer: ZP/AP/159/2011 Data publikacji: 16.03.2011 Kategoria: dachy Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług Numer: ZP/AP/159/2011 Data publikacji: 16.03.2011 Kategoria: dachy Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Zapytanie oferowe Numer:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Egz. nr 1 DLA INWESTORA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Prac remontowych związanych z wymianą pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcji więźby dachowej i elementami wykończeniowymi

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera I etap

Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera I etap Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera I etap SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST- 02.04 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych i obróbek blacharskich

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200

SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200 Aluminiowe Profilowane Listwy Dociskowe SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200 ICOPAL S.A. Lipiec 2014 Opracował : GGŁ, BGA 22/9/2011 Powerpoint Template Page 1 22/9/2011 Powerpoint Template

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa zamówienia Wymiana pokrycia na budynku PSP w Luboszycach, ul. Szkolna 4

a) Nazwa zamówienia Wymiana pokrycia na budynku PSP w Luboszycach, ul. Szkolna 4 1). Część ogólna; a) Nazwa zamówienia Wymiana pokrycia na budynku PSP w Luboszycach, ul. Szkolna 4 b) Przedmiot i zakres robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SADKOWICACH Sadkowice, rok.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SADKOWICACH Sadkowice, rok. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SADKOWICACH Sadkowice, 29.03.2010 rok. I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Dyrektor Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-08. POKRYCIA DACHOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-08. POKRYCIA DACHOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-08. POKRYCIA DACHOWE KOD 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkół Nr 3 im. 750 - lecia Jarocina, 63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 168 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek szkolny Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia publicznego: Remont dachu papowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowa 13-14, Sienkiewicza 1, Średnia 22, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.6 WKLEJENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.6 WKLEJENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.6 WKLEJENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych Wykonanie pokryć dachowych 45260000 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-17 REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-17 REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH Remont budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-17 "Roboty ciesielskie i stolarskie. (CPV:45432114-6 ) REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH Dla zadania:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 04 Pokrycia dachowe papowe i bitumiczne. Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 przy ul. Młyńskiej w Rypinie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 04 Pokrycia dachowe papowe i bitumiczne. Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 przy ul. Młyńskiej w Rypinie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 04 Pokrycia dachowe papowe i bitumiczne KOD CPV: 45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 przy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Remont dachu Urzędu Gminy w Bartoszycach Plac Zwycięstwa 2

Specyfikacja Techniczna. Remont dachu Urzędu Gminy w Bartoszycach Plac Zwycięstwa 2 Specyfikacja Techniczna Remont dachu Urzędu Gminy w Bartoszycach Plac Zwycięstwa 2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Część ogólna. a) Nazwa zamówienia Remont dachu na budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa, Broniewskiego 2-4-6, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOMINÓW ORAZ POŁACI DACHOWYCH WE WSZYSTKICH SPZOZ ADRES INWESTYCJI : 60-480 POZNAŃ UL.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z 18.05.2004 r Dz.U. Nr 130 Poz. 1389. mgr inż. Zbigniew Bocheński. Słupsk kwiecień 2009 r

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z 18.05.2004 r Dz.U. Nr 130 Poz. 1389. mgr inż. Zbigniew Bocheński. Słupsk kwiecień 2009 r Przedmiar robót Obiekt REMONT POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ "GRYFIA" Kod CPV 45261910-6 Budowa HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA "GRYFIA" 76-200 SŁUPSK UL.SZCZECIŃSKA 99 Inwestor SŁUPSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy Remont konstrukcji dachu nad segmentem I klatki schodowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PAP ZGRZEWALNYCH WERNER JANIKOWO

INSTRUKCJA MONTAŻU PAP ZGRZEWALNYCH WERNER JANIKOWO INSTRUKCJA MONTAŻU PAP ZGRZEWALNYCH WERNER JANIKOWO ZASADY OGÓLNE Papy zgrzewalne WERNER JANIKOWO są znakomitym materiałem przeznaczonym do renowacji starych i wykonywania nowych pokryć dachowych. Wykonując

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY BARTOSZYCE ADRES: 11-200 RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2 dz. nr 59/10 INWESTOR: Urząd Gminy Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce Autor

Bardziej szczegółowo

ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia I. Część ogólna 1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo