Comparison of the strength of teeth restored by individual cast dowels and prefabricated fiberglass-reinforced composite posts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Comparison of the strength of teeth restored by individual cast dowels and prefabricated fiberglass-reinforced composite posts"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 2, Porównanie wytrzymałości zębów odbudowanych za pomocą indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych metalowych i standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknami szklanymi Comparison of the strength of teeth restored by individual cast dowels and prefabricated fiberglass-reinforced composite posts Beata Dejak Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. B. Dejak HASŁA INDEKSOWE: lane wkłady koronowo-korzeniowe, wkłady kompozytowe wzmacniane włóknem szklanym, wytrzymałość zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi, naprężenia kontaktowe wokół wkładów, metoda elementów skończonych KEY WORDS: cast dowels, glass fiber-reinforcedcomposite(frc)posts, strength of teeth restored with posts, contact stresses in adhesive interface around posts, finite element method Streszczenie Cel pracy. Celem pracy było porównanie wytrzymałości zębów odbudowanych wkładami lanymi i wkładami FRC oraz ocena zespolenia tych uzupełnień z zębiną. Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono FEA z wykorzystaniem elementów kontaktowych. Stworzono 3D trójwymiarowe modele zębów pierwszych siecznych szczęki A zęba nienaruszonego, B zęba odbudowanego FRC post oraz C zęba odbudowanego lanym wkładem NiCr. Każdy model poddano obciążeniu siłą 100N rozłożoną równomiernie pod guzkiem językowym, pod kątem 130. Do oceny wytężenia tkanek zębów, ceramiki i kompozytów zastosowano zmodyfikowane kryterium zniszczenia von Mises (mvm), dla włókna szklanego kryterium zniszczenia Tsai-Wu, a dla metalu kryterium Hubera-Misesa-Henckye go. Naprężenia zredukowane powstałe w modelach porównano z wytrzymałością poszczególnych materiałów na rozciąganie. Obliczono także naprężenia kontaktowe w połączeniu wkładów oraz koron ze strukturami zęba i porównano je z wytrzymałością połączenia na rozciąganie i ścinanie cementu kompozytowego do zębiny. Summary Aim of the study. To compare the strength of central incisors restored with cast dowels versus fiberglass reinforced composite posts and to analyse the bond strength of these appliances to dentin. Material and methods. The investigation was based on the finite element analysis with use of contact elements. Three 3-D models of central incisor were created: A intact tooth, B tooth with FRC post and C tooth restored with cast metal NiCr dowel. Each model was subjected to a force of 100 N applied under palatal cusp, angled 130, to the long axis of teeth. To evaluate the strength of tooth tissues, the following criteria were used: the modified von Mises failure criterion for ceramic and composites; the Tsai-Wu failure criterion for FRC and the Huber-Mises-Hencky failure criterion for cast alloy NiCr. The equivalent stresses occurring in the tested models were compared to the tensile strength of the materials. Contact stresses in the cement-tissue adhesive interface were calculated and compared to tensile and shear bond strength of the luting cement to dentin. Results. Maximal mvm stresses in dentin of the te- 112

2 Wkłady koronowo-korzeniowe Wyniki. Maksymalne naprężenia mvm w zębinie zębów odbudowanych FRC post były o 21%, a z wkładami lanymi Cr-Ni o 25% mniejsze w porównaniu z naprężeniami w nietkniętym zębie (14 MPa). Naprężenia mvm we wkładach metalowych były wielokrotnie wyższe niż w FRC post. Największe naprężenia mvm w cemencie wokół wkładów metalowych wyniosły 6,2 MPa, a wokół wkładu FRC 9,6 MPa. W koronie pełnoceramicznej opartej na metalowym rdzeniu maksymalne naprężenia mvm wyniosły 23 MPa, zaś na rdzeniu kompozytowym 30,7 MPa. Wnioski. Wkłady koronowo-korzeniowe wykonane z materiałów o wyższym module elastyczności od zębiny wzmacniają struktury zębów. Zęby odbudowane wkładami metalowymi powinny być bardziej odporne na złamania niż zęby z FRC. Podczas fizjologicznych obciążeń wkłady kk, niezależnie czy wykonane z metalu, czy FRC nie są narażone na uszkodzenie ani odcementowanie. Korony ceramiczne oparte na metalowych rdzeniach są potencjalnie bardziej odporne na zniszczenie i bardziej szczelne niż na rdzeniach kompozytowych. Wytrzymałość i trwałość odbudowy zęba wkładem zależy od materiału wkładu, jego długości, szerokości i długości ścian korzenia, dobrego zespolenia wkładu z tkankami, obecności struktury nadziąsłowej zęba objętej koroną oraz obciążenia zęba (7). Pomimo wielu badań MES nie udało się dotychczas określić jednoznacznie, jaki rodzaj zastosowanego wkładu koronowo-korzeniowego zapewni większą wytrzymałość odbudowywanym zębom. Według niektórych autorów, im większy moduł Younga ma materiał, z którego wykonano wkład, tym większe naprężenia koncentrują się w nim samym, a mniejsze naprężenia są przenoszone na zębinę, koronę i cement (8-11). Natomiast według innych badań, w zębach wokół wkładów FRC występują mniejsze i równomierniej rozłożone naprężenia niż w zębach z wkładami metalowymi (12-18). Laboratoryjne testy wytrzymałościowe także nie pozwoliły jednoznacznie rozstrzygnąć, jaki rodzaj wkładu jest lepszy. Według jednych badań zęby odbudowane wkładami FRC miały większą odporność na złamania w porównaniu z zębami z wkładami metalowymi (19, 20). Inne testy wykazały, że do złamania zębów z wkładami lanymi należy użyć większej statycznej siły niż do zniszczenia zębów odbudowanych wkładami FRC, choć w obu przyeth restored with FRC post were 21% lower and with cast dowel were 25% lower than in the intact tooth (14 MPa). The stresses in cast dowel were several-fold higher than in FRC post. Maximum mvm stresses in the resin cement around metal dowel reached 6.2 MPa, and around FRC post 9.6 MPa. In all ceramic crowns leaned on metal cores, the highest mvm stresses reached 23 MPa, and on the composite core 30.7 MPa. Conclusions. Posts made of materials with high moduli of elasticity reinforce the structure of teeth. The teeth with metal dowel should have higher fracture resistance than those with FRC post. Under physiological loadings, these posts in incisal teeth, irrespective of whether cast or FRC, are neither exposed to damage nor to debond. Ceramic crowns leaned on metal cores demonstrate higher strength and better adhesion than those on composite cores. Wstęp Wkładami koronowo-korzeniowymi odbudowuje się zęby wyleczone endodontycznie, których struktury naddziąsłowe zostały znacznie zniszczone, nie gwarantują dobrej retencji korony protetycznej i podczas żucia mogą ulec złamaniu w szyjce zęba (1). Najczęściej stosowane są indywidualne, lane wkłady koronowo-korzeniowe lub prefabrykowane, wykonane z kompozytu wzmacnianego włóknem szklanym (fibreglass-reiforced composite FRC). Wkłady indywidualne są odlewane ze stopów metali, które charakteryzują się wysokim modułem elastyczności (stopy złota 95GPa, stal chromowo- -niklowa 188GPa) (2, 3). Wkłady FRC mają właściwości anizotropowe (4). Moduł Younga wzdłuż długiej osi wkładu wynosi 39 GPa (zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien), natomiast w kierunku prostopadłym 9.5 GPa (4). Wkłady ze stopów złota mają 7-krotnie większą wytrzymałość na zginanie (1542MPa) w porównaniu z zębiną (213MPa) (5). Wkłady wzmacniane włóknami szklanymi mają mniejszą wytrzymałość na zginanie (879MPa) w porównaniu z metalowymi, chociaż nadal 4-krotnie większą od zębiny (5, 6). PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 2 113

3 B. Dejak padkach obciążenie przekracza przeciętną siłę żucia (21-25). Niszcząca siła wywołuje przeważnie uszkodzenie mniej wytrzymałej zębiny, nie wkładu, niezależnie od jego rodzaju. Złamania zębów z FRC z reguły występują w szyjce zęba, w przeciwieństwie do źle rokujących, wewnątrzkorzeniowych złamań zębów z wkładami indywidualnymi metalowymi (26-29). Stwierdzono doświadczalnie, że zęby zrekonstruowane FRC są bardziej odporne na zmęczenie (30-31). Natomiast długoczasowe kliniczne obserwacje nie wykazały statystycznych różnic w trwałości i ilości powikłań między odbudową zębów w oparciu o wkłady lane i FRC (32, 33). Celem pracy było porównanie wytrzymałości zębów odbudowanych wkładami lanymi i wkładami FRC oraz ocena zespolenia tych uzupełnień z zębiną. Materiał i metoda Tworzenie modeli zębów do obliczeń MES Skanerem laserowym Dental 3D Scanner D250 (3ShapeA/S, Kopenhaga, Dania) wykonano skany powierzchni zęba pierwszego siecznego lewego szczęki. Skany przetworzono za pomocą oprogramowania 3Shape Dental Designer CAD. Zbiory z rozszerzeniem PTS, zawierające współrzędne punktów na powierzchniach badanego zęba wprowadzono do programu metody elementów skończonych ANSYS 10 (ANSYS wersja 10, ANSYS Inc., Canonsburg, Pa, USA) (34). Wykonano także CT badanego zęba aparatem GXCB-500/i-CAT (Gendex Dental Systems, Des Plaines, IL, USA) Punkty na powierzchni zęba (uzyskane ze skanera) oraz punkty na granicy szkliwa, zębiny i miazgi (uzyskane z CT), w poziomych warstwach (co 1 mm) wprowadzono do preprocesora programu. Punkty te połączono krzywymi i na ich podstawie odtworzono pola przekrojów poprzecznych zęba. Połączenie pól przekrojów poprzecznych pozwoliło na utworzenie bryły modelu zęba siecznego przyśrodkowego, podzielonego na szkliwo, zębinę i miazgę. Wielkość i kształt zęba były zgodne z danymi z anatomicznego atlasu (35). Korona miała długość 10,5 mm, szerokość medialno dystalną 8,5 mm, a długość korzenia wynosiła 13mm. Wokół korzenia zęba zamodelowano ozębną o grubości 0.2 mm (model A) (ryc. 1a). Model zęba usytuowany był w układzie współrzędnych tak, że oś Z była równoległa do długiej osi zęba, oś X wskazywała mezjalną stronę, a oś Y skierowana była do przedsionkowej części zęba. Ząb opracowano pod koronę ceramiczną zgodnie z regułami (36). Nachylenie ścian osiowych wynosiło 10 o, brzeg sieczny skrócono o 2 mm, wzdłuż girlandy dziąsłowej wytworzono stopień typu rounded shoulder o szerokości 0,8 mm. Wykonano skan opracowanej korony zęba Dental 3D Scanner D250 (3ShapeA/S, Kopenhaga, Dania). Chmurę punktów wprowadzono do programu Ansys i na ich podstawie stworzono bryłę opracowanej korony zęba. Wygenerowano dodatkowo warstwę o grubości 0,1 mm, otaczającą opracowaną koronę, która imitowała cement. Bryłę tą dodano do modelu A. W preprocesorze programu Ansys stworzono walec o wymiarach 15 mm x 1,2 mm, zakończony ściętym stożkiem, otoczony warstwą 0,1 mm imitującą cement. Bryłę tą wprowadzono w kanał i komorę zęba, a następnie dodano do modelu zęba. Model zęba przecięto płaszczyzną prostopadłą do długiej osi, w odległości 2 mm od szyjki zęba. W ten sposób stworzono model zęba z standardowym wkładem FRC i koroną protetyczną (model B) (ryc. 1b). Na podobnej zasadzie wygenerowano walec o długości 10 mm i średnicy 1,2 mm, zakończony ściętym stożkiem. Wprowadzono go w kanał korzenia, wzdłuż osi zęba i dodano do modelu zęba. Bryłę korony zęba przecięto płaszczyzną prostopadłą do długiej osi, stanowiącą powierzchnię nośną wkładu. Wokół walca i powierzchni nośnej zamodelowano warstwę cementu o grubości 0,1 mm. Tak powstał model zęba z indywidualnym lanym wkładem koronowo-korzeniowym i koroną protetyczną (model C) (ryc. 1c). Dane materiałowe Założono, że indywidualny wkład koronowo-korzeniowy był wykonany ze stopu chromowo-niklowego, a standardowy z kompozytu wzmacnianego włóknami szklanymi. Korna była wykonana z ceramiki leucytowej Empress 1 (Ivoclar, Vivadent AG, Schaan, Lichtenstein). Oba wkłady były adhezyjnie, idealnie zespolone ze strukturami zęba cementem kompozytowym Variolink II (Ivoclar, Vivadent AG, Schaan, Lichtenstein). 114 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 2

4 Wkłady koronowo-korzeniowe Ryc. 1. Modele zębów siecznych przyśrodkowych szczęki; a nienaruszony ząb, b ząb z wkładem kompozytowym wzmacnianym włóknami szklanymi, c ząb z wkładem lanym metalowym NiCr. Wprowadzono wartości modułów elastyczności i współczynników Poissona dla szkliwa (37), zębiny (38, 39), ozębnej (40), stopu chromowo-niklowego (3), wkładu wzmacnianego włóknem szklanym (4), cementu kompozytowego (41), kompozytu rdzenia korony (42), ceramiki korony (43). Dane zestawiono w tabeli I. Założono, że materiały użyte w modelu były liniowe, elastyczne, homogenne, izotropowe (prócz wkładu FRC), ale miały różną wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Przyjęto wartości wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie dla szkliwa (11,5MPa, 384MPa) (2, 44), zębiny (105,5 MPa, 297MPa) (2, 45), stopu chromowo-niklowego (710MPa) (3), kompozytu wzmacnianego włóknem szklanym (73/1200MPa, 160/1000MPa) (46), kompozytu rdzenia korony (41MPa, 293 MPa) (47), ceramiki (48.8MPa, 162.9MPa) (48) oraz cementu kompozytowego (45.1MPa, 178MPa) (49). Podział modeli na elementy skończone W celu dokonania obliczeń każdy model zęba podzielono na 10-węzłowe strukturalne bryłowe elementy (Solid 187). W modelu nietkniętego zęba A użyto elementów złączonych w węzłach, w modelu B zęba ze standardowym wkładem kk elementów złączonych w węzłach, w modelu C zęba z indywidualnym wkładem kk elementów złączonych w węzłach. W połączeniu cementu z tkankami wokół wkładów i pod koronami zastosowano pary T a b e l a I. Mechaniczne właściwości materiałów użytych w badanych modelach Materiał Moduł elastyczności [GPa] Współczynnik Poisson Szkliwo 84,1 0,33 Zębina 18,6 0,31 Ozębna 0,05 0,45 Stop NiCr 188 0,33 Kompozyt wzmacniany włóknem szklanym Ez =37 Exy=9,5 νz=0,34 νxy=0,27 Ceramika leucytowa 65,0 0,19 Kompozyt rdzenia 14,1 0,24 Cement kompozytowy 8,3 0,35 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 2 115

5 B. Dejak związanych elementów kontaktowych Targe 170 i Conta 174. Utwierdzenia modeli i obciążenia Modele A, B, C utwierdzono w węzłach na zewnętrznej powierzchni ozębnej i poddano obciążeniu skośnemu, które symulowało siły, jakim podlegają zęby sieczne podczas zaciskania w zwarciu centralnym. Miały one wartość sumaryczną 100N (50) i były rozłożone równomiernie do węzłów leżących pod guzkiem językowym, w miejscu kontaktu z zębami przeciwstawnymi, pod kątem 130 o do długiej osi zęba (ryc. 2) (51). Obliczenia Ryc. 2. Model zęba siecznego poddany dziłaniu sił skośnych przyłożonych pod guzkiem językowym. Obliczono składowe naprężeń (naprężenia normalne, naprężenia styczne, główne) w 3 modelach podczas obciążenia skośnego. Symulacja kontaktowa przeprowadzona metodą elementów skończonych jest analizą nieliniową, dlatego wymaga, aby obciążenie było podzielone na kroki. Tkanki zębów, kompozyty i ceramika charakteryzują się różną wytrzymałością na rozciąganie i na ściskanie. Jednym z kryteriów używanych do oceny wytężenia takich materiałów w złożonych stanach naprężeń jest zmodyfikowane kryterium von Misesa (mvm) (52). Uwzględnia ono iloraz wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie (współczynnik k), który np. dla szkliwa wynosi 33,4, dla zębiny 2,8, dla ceramiki leucytowej 3,3, dla cementu kompozytowego 3,9. Dla stopu NiCr współczynnik k wynosi 1, dlatego kryterium przybiera formę kryterium Hubera-Misesa-Henckye go (HMH). Do oceny wytężenia włókna szklanego, które charakteryzuje się silnymi właściwościami anizotropowymi zastosowano kryterium Tsai-Wu, stosowane do kompozytów wzmacnianych włóknami (53). Według tych kryteriów materiał ulegnie zniszczeniu, gdy wartości naprężeń zredukowanych przekroczą wartość jego wytrzymałości na rozciąganie (52, 53). Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci map tych naprężeń w zębinie, szkliwie, wkładach kk, cemencie i koronie protetycznej modeli zębów siecznych. Maksymalne wartości naprężeń zredukowanych powstałe w materiałach modeli porównano między sobą i z wytrzymałością tych materiałów na rozciąganie. Obliczono także kontaktowe naprężenia ściskające, rozciągające i ścinające występujące w połączeniu cementu i tkankami wokół wkładów oraz pod koroną. Przedstawiono je graficznie w postaci map na powierzchniach kontaktów z tkankami. Maksymalne wartości kontaktowych naprężeń rozciągających porównano z wytrzymałością na rozciąganie TBS połączenia cementu kompozytowego Variolink II ze szkliwem i zębiną (54). Podobnie maksymalne wartości kontaktowych naprężeń ścinających porównano z wytrzymałością na ścinanie SBS połączenia cementu kompozytowego Variolink II z tkankami (55). Wyniki Wartości maksymalnych naprężeń mvm występujących w poszczególnych materiałach modeli podczas obciążenia skośnego zostały zaprezentowane w tabeli II, największych naprężeń kontaktowych w tabeli III. Obciążenie skośne nietkniętego zęba (model A) wywołało w szkliwie naprężenia mvm 21,6 MPa skoncentrowane pod guzkiem podniebiennym (tab. II). W zębinie naprężenia mvm 14 MPa powstały w ścianie podniebiennej korzenia (ryc. 3a). Zastosowanie wkładu FRC wywołało w zębinie naprężenia mvm 11 MPa (model B) (ryc. 3b). Odbudowa zęba metalowym wkładem koronowo- -korzeniowy (model C) spowodowała większą redukcję naprężeń mvm w zębinie odpowiednio 10,5 MPa (tab. II). 116 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 2

6 Wkłady koronowo-korzeniowe T a b e l a I I. Maksymalne wartości naprężeń zredukowanych w modelach badanych zębów siecznych przyśrodkowych szczęki z wkładami koronowo-korzeniowymi z różnych materiałów (MPa) Symbol modelu Model korona ceramiczna wkład Największe naprężenia mvm (MPa) kompozyt rdzenia zębina cement korony cement wkładu A ząb 21,6 (szkliwo) 14,0 B ząb z wkładem FRC 30,7 0,06 (wsp. Tsai-Wu) 14,54 11,0 13,8 9,6 C ząb z wkładem metalowym 23,0 67,9 10,5 12,6 6,2 T a b e l a I I I. Maksymalne wartości naprężeń kontaktowych w połączeniu cementu z zębiną wokół wkładów i pod koronami badanych zębów siecznych przyśrodkowych szczęki z wkładami koronowo-korzeniowymi z różnych materiałów (MPa) Symbol modelu B C Model ząb z wkładem FRC ząb z wkładem metalowym Największe naprężenia kontaktowe (MPa) pod koroną wokół wkładu rozciągające ścinające rozciągające ścinające 11,3 3,4 5,2 1,6 8,8 3,0 4,8 0,9 Ryc. 3. Rozkład naprężeń według zmodyfikowanego kryterium zniszczenia von Mises w: a) zębinie nienaruszonego zęba siecznego (Model A), b) zębinie zęba siecznego z wkładem FRC (Model B). PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 2 117

7 B. Dejak W ceramicznej koronie opartej na wkładzie FRC i kompozytowym rdzeniu (model B) naprężenia koncentrowały się w miejscach przyłożenia sił oraz brzegu dodziąsłowym uzupełnienia, osiągając maksymalną wartość 30,7 MPa (ryc. 4a) (tab. II). W cemencie kompozytowym łączącym koronę z rdzeniem, podczas obciążenia skośnego, maksymalne naprężenia mvm zlokalizowały się wokół dodziąsłowego, podniebiennego brzegu korony i wyniosły 13,8 MPa (ryc. 4b) (tab. II). W tym miejscu wystąpiły także maksymalne naprężenia rozciągające 11,3 MPa (tab. III). Wokół brzegu wargowego korony powstały największe naprężenia kontaktowe ścinające 3,4 MPa (tab. III). W wkładzie FRC współczynnik Tsai-Wu nie przekroczył 0,06 (ryc. 4c) (tab. II). W cemencie wokół tego wkładu naprężenia mvm osiągnęły 9,6 MPa (tab. II). Naprężenia kontaktowe rozciągające skoncentrowały się wokół granicy rdzenia i trzonu wkładu i wyniosły 5,2 MPa, a ścinające na granicy rdzenia i zębiny 1,6 MPa (tab. III). Rozkład naprężeń w zębie z lanym wkładem (model C) był podobny jak w zębie z wkładem FRC (model B), ale wartości uległy redukcji. Podczas obciążenia skośnego, w ceramicznej koronie maksymalne naprężenia mvm 23 MPa wystąpiły pod guzkiem podniebiennym (ryc. 5a) (tab. II). W cemencie pod koroną osiągnęły 12,6 MPa (tab. II). Wokół brzegu korony powstały również największe naprężenia rozciągające 3 MPa (tab. III). We wkładzie metalowym koncentracja maksymalnych naprężeń zredukowanych HMH o wartości 64,8 MPa wystąpiła w połączeniu części koronowej z korzeniową (ryc. 5b) (tab. II). Wokół trzonu wkładu metalowego w cemencie naprężenia mvm wyniosły 6,2 MPa (tab. II). Naprężenia kontaktowe rozciągające (4,8 MPa) i ścinające (0,9 MPa), koncentrowały się wokół powierzchni nośnej wkładu (ryc. 5c,d) (tab. III). Ryc. 4. Rozkład naprężeń w modelu zęba z wkładem FRC (Model B). a) Rozkład naprężeń mvm w ceramice leucytowej korony protetycznej. b) Rozkład naprężeń mvm w cemencie kompozytowym łączącym koroną ceramiczną z zębiną. c) Rozkład współczynnika Tsai-Wu we wkładzie FRC. 118 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 2

8 Wkłady koronowo-korzeniowe Ryc. 5. Rozkład naprężeń w modelu zęba z wkładem koronowo-korzeniowym lanym NiCr (Model C). a) Rozkład naprężeń mvm w ceramice leucytowej korony protetycznej. b) Rozkład naprężeń von Mises we wkładzie lanym. c) Rozkład naprężeń ściskających i rozciągających w adhezyjnym połączeniu cementu z zębiną wokół wkładu metalowego (ciemnogranatowy kolor wskazuje maksymalne naprężenia kontaktowe rozciągające). d) Rozkład naprężeń ścinających w adhezyjnym połączeniu cementu z zębiną wokół wkładu metalowego (czerwony kolor wskazuje maksymalne naprężenia kontaktowe ścinające). Dyskusja Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie wkładu FRC spowodowało redukcje naprężeń w zębinie o 21%, a wkładu lanego o 25% w porównaniu do naprężeń w nienaruszonym zębie (tab. II). Im materiał wkładu kk miał większy moduł elastyczności tym mniejsze naprężenia powstały w zębinie rekonstruowanych zębów. Jest to zgodne z badaniami FEA Asmunssen i wsp. (9), Pierrisnard i wsp. (8), Okamoto i wsp. (10) i Pegoretti i wsp. (11), z których wynika, że użycie wkładów koronowo-korzeniowych ze sztywnych materiałów powoduje zmniejszenie naprężeń w tkankach zęba, szczególnie w przyszyjkowej zębinie. Potwierdzają to wytrzymałościowe testy przeprowadzone przez Bonfante i wsp. (25) i Qing i wsp. (22), w których zniszczenie zębów z wkładami metalowymi wymagało użycia sił statystycznie znacząco większych niż do złamania zębów z wkładami FRC. Także inni autorzy wykazali, że lane wkłady zapewniają większą odporność na złamania zębom w porównaniu z wkładami standardowymi wzmacnianymi włóknami (21, 22, 24). Wartości naprężeń w samych wkładach zależały od modułu elastyczności materiałów, z jakich zo- PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 2 119

9 B. Dejak stały wykonane. We wkładzie metalowym miały one 10krotnie mniejsze wartości od wytrzymałości stopu NiCr na rozciąganie (3), a we wkładzie FRC od współczynnik Tsai-Wu osiągnął wartość 0,06 (współczynnik 1 wskazuje na zagrożenie materiału). Według kryteriów, w obu przypadkach naprężenia zredukowane były znacznie niższe od wytrzymałości tych materiałów. Jeżeli wkłady koronowo-korzeniowe są prawidłowo zacementowane i mają średnicę 1,2 mm, to w czasie fizjologicznych obciążeń nie istnieje niebezpieczeństwo ich uszkodzenia niezależnie od materiału, z jakiego zostały wykonane. Im sztywniejszy był wkład koronowo-korzeniowy tym niższe były naprężenia mvm w cemencie wokół niego (wokół metalowego o 35% mniejsze niż wokół FRC) oraz niższe naprężenia kontaktowe w połączeniu jego z tkankami. Naprężenia te nie przekroczyły TBS i SBS cementu Variolink II do zębiny korzenia (55). W ceramicznych koronach opartych na wkładach koronowo-korzeniowych maksymalne naprężenia mvm wystąpiły w miejscach przyłożenia sił (w brzegu siecznym i pod guzkami podniebiennymi zębów) oraz w przyszyjkowych brzegach uzupełnień. Nie przekroczyły one wytrzymałości ceramiki leucytowej na rozciąganie (48). W ceramice korony opartej na rdzeniu metalowym naprężenia były mniejsze o 25% niż w koronie na rdzeniu kompozytowym. Również w cemencie łączącym koronę protetyczną z metalowym rdzeniem powstały naprężenia mvm mniejsze o 9% niż z rdzeniem kompozytowym. Lokalnie naprężenia kontaktowe rozciągające w połączeniu brzegu korony z tkankami zęba w obu przypadkach, przekroczyły TBS cementu kompozytowego Variolink II do zębiny (54). Sytuacja ta sprzyja wystąpieniu nieszczelności wokół stopnia korony pełnoceramicznej. Im wyższy był moduł elastyczności rdzenia, tym mniejsze naprężenia mvm wystąpiły w koronie protetycznej, cemencie łączącym ją z tkankami zęba oraz mniejsze naprężenia kontaktowe w połączeniu korony z zębiną. Wyniki te są zgodne z doświadczalnymi badaniami in vitro przeprowadzonymi przez Forberger i Gothring (1), według których im sztywniejszy był rdzeń korony tym korona protetyczna wykazywała większą odporność na złamania i lepszą integrację brzeżną podczas termocyklicznych obciążeń. Podobne badania 3D FEA przeprowadzili Bosichian i wsp., Silva i wsp., Lanza i wsp., Okada i wsp., a 2D FEA Adanir i wsp., Albuquerque i wsp., Nakamura i wsp. (12-17). Wyciągnęli oni wnioski, że wkłady FRC generują w zębie podczas obciążeń mniejsze i bardziej homogennie rozłożone naprężenia niż wkłady metalowe. W badaniach tych nie analizowano naprężeń w poszczególnych materiałach, tylko w całych modelach. Do oceny wytężenia materiałów autorzy powyższych prac zastosowali kryterium Hubera-Misesa-Henckiego, które nie uwzględnia różnic w wytrzymałości tych materiałów na rozciąganie i ściskanie. W tej pracy dla tkanek zęba, ceramiki i kompozytów zastosowano zmodyfikowane kryterium von Misesa, a dla kompozytów wzmacnianych włóknami szklanymi kryterium Tsai-Wu. Kryteria te uwzględniające specyficzne właściwości materiałów, pozwoliły na ocenę ich wytężenia bliższą rzeczywistości. W poprzednich pracach nie badano także naprężeń kontaktowych w połączeniu wkładów z zębiną. W tej pracy, wokół uzupełnień na granicy cementu z tkankami zastosowano elementy kontaktowe w opcji bonded. Pozwoliło to obliczyć naprężenia kontaktowe rozciągające, ściskające i ścinające oraz zwizualizować ich rozkład na całej powierzchni połączenia cementu ze strukturami zębów wokół wkładów koronowo-korzeniowych i pod koronami ceramicznymi. Wnioski 1. W strukturach zębów odbudowanych metalowymi wkładami koronowo-korzeniowymi powstają mniejsze naprężenia mvm niż w zębach z wkładami FRC. Zęby odbudowane wkładami metalowymi powinny wykazywać większą odporność na złamania niż zęby z FRC. 2. Naprężenia zredukowane we wkładach metalowych oraz FRC były wielokrotnie niższe od wytrzymałości tych materiałów na rozciąganie. Podczas fizjologicznych obciążeń wkłady koronowokorzeniowe w zębach siecznych niezależnie czy wykonane z metalu, czy wzmacniane włóknami nie są narażone na uszkodzenie. 3. Zastosowanie sztywnego, metalowego rdzenia wywołuje mniejsze naprężenia w ceramice korony protetycznej, w cemencie łączącym ją z zębem oraz w połączeniu cementu z zębiną w porównaniu 120 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 2

10 Wkłady koronowo-korzeniowe do rdzenia kompozytowego. Korony ceramiczne oparte na metalowych rdzeniach są potencjalnie bardziej odporne na zniszczenie i bardziej szczelne niż na rdzeniach kompozytowych. Piśmiennictwo 1. Forberger N., Göhring T. N.: Influence of the type of post and core on in vitro marginal continuity, fracture resistance, and fracture mode of lithia disilicate-based all-ceramic crowns. J. Prosthet. Dent., 2008, 100, Powers J., Sakaguchi R.: Craig s restorative dental materials. 12th ed.,st. Louis, Mosby, p. 61, Morris H. F.: The mechanical properties of metal ceramic alloys as cast and after simulated porcelain firing. J Prosthet. Dent., 1989, 61, Silva N. R., Castro C. G., Santos-Filho P. C., Silva G. R., Campos R. E., Soares P. V., Soares C. J.: Influence of different post design and composition on stress distribution in maxillary central incisor, Finite element analysis. Indian J. Dent. Res., 2009, 20, Plotino G, Grande N. M., Bedini R., Pameijer CH., Somma F.: Flexural properties of endodontic posts and human root dentin. Dent. Mater., 2007, 23, Lassila L. V., Tanner J., Le Bell A. M., Narva K., Vallittu P. K.: Flexural properties of fiber reinforced root canal posts. Dent. Mater., 2004, Jan, 20, 1, Fernandes A. S., Shetty S., Coutinho I.: Factors determining post selection, a literature review. J. Prosthet. Dent., 2003, 90, Pierrisnard L., Bohin F., Renault P., Barquinsd M.: Corono-radicular reconstruction of pulpless teeth, A mechanical study using finite element analysis. J. Prosthet. Dent., 2002, 88, Asmussen E., Peutzfeldt A., Sahafi A.: Finite element analysis of stresses in endodontically treated, dowel-restored teeth. J. Prosthet. Dent., 2005, 94, Okamoto K, Ino T, Iwase N, Shimizu E, Suzuki M, Satoh G, Ohkawa S, Fujisawa M.: Threedimensional finite element analysis of stress distribution in composite resin cores with fiber posts of varying diameters. Dent. Mater. J., 2008,27, Pegoretti A., Fambri L., Zappini G., Bianchetti M.: Finite element analysis of a glass fibre reinforced composite endodontic post. Biomat., 2002, 23, Boschian Pest L., Guidotti S., Pietrabissa R., Gagliani M.: Stress distribution in a post-restored tooth using the three-dimensional finite element method. J. Oral Rehabil., 2006, 33, Lanza A., Aversa R., Rengo S., Apicella D., Apicella A.: 3D FEA of cemented steel, glass and carbon posts in a maxillary incisor. Dent. Mater., 2005, 21, Okada D., Miura H., Suzuki C., Komada W., Shin C., Yamamoto M., Masuoka D.: Stress distribution in roots restored with different types of post systems with composite resin. Dent. Mater. J., 2008, 27, Adanir N., Belli S.: Stress analysis of a maxillary central incisor restored with different posts. Eur. J. Dent., 2007, 1, Albuquerque Rde C., Polleto L. T., Fontana R. H., Cimini C. A.: Stress analysis of an upper central incisor restored with different posts. J. Oral Rehabil., 2003, 30, Nakamura T., Ohyama T., Waki T., Kinuta S., Wakabayashi K., Mutobe Y., Takano N., Yatani H.: Stress analysis of endodontically treated anterior teeth restored with different types of post material. Dent. Mater. J., 2006, 25, Maceri F., Martignoni M., Vairo G. J.: Mechanical behaviour of endodontic restorations with multiple prefabricated posts, a finite-element approach. Biomech., 2007, 40, Rosentritt M., Sikora M., Behr M., Handel G.: In vitro fracture resistance and marginal adaptation of metallic and tooth-coloured post systems. J. Oral Rehabil., 2004, 31, González-Lluch C., Rodríguez-Cervantes P. J., Sancho-Bru J. L., Pérez-González A., Barjau- Escribano A., Vergara-Monedero M., Forner- Navarro L.: Influence of material and diameter of pre-fabricated posts on maxillary central incisors restored with crown. J. Oral Rehabil., 2009, 36, Kivanç B. H., Alaçam T., Ulusoy O. I., Genç O., Görgül G.: Fracture resistance of thin-walled roots restored with different post systems. Int. Endod. J., 2009 Nov, 42, 11, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 2 121

11 B. Dejak 22. Qing H., Zhu Z., Chao Y., Zhang W.: In vitro evaluation of the fracture resistance of anterior endodontically treated teeth restored with glass fiber and zircon posts. J. Prosthet. Dent., 2007, 97, Martínez-Insua A., da Silva L., Rilo B., Santana U.: Comparison of the fracture resistances of pulpless teeth restored with a cast post and core or carbon- -fiber post with a composite core. J. Prosthet. Dent., 1998, 80, Marchi G. M., Mitsui F. H., Cavalcanti A. N.: Effect of remaining dentine structure and thermal-mechanical aging on the fracture resistance of bovine roots with different post and core systems. Int. Endod. J., 2008, 41, Bonfante G., Kaizer O. B., Pegoraro L. F., do Valle A. L.: Fracture strength of teeth with flared root canals restored with glass fibre posts. Int. Dent. J., 2007, 57, Hayashi M., Takahashi Y., Imazato S.: Fracture resistance of pulpless teeth restored with post-cores and crowns. Dent. Mater., 2006, 22, Cormier C. J., Burns D. R., Moon P.: In vitro comparison of the fracture resistance and failure mode of fiber, ceramic and conventional post systems at various stages of restoration. J. Prosthodont., 2001, 10, Newman M. P., Yaman P., Dennison J.: Fracture resistance of endodontically treated teeth restored with composite posts. J. Prosthet. Dent., 2003, 89, Fokkinga W. A., Kreulen C. M., Vallittu P. K.: A structured analysis of in vitro failure loads and failure modes of fiber, metal and ceramic post-and- -core systems. Int. J. Prosthodont., 2004, 17, Goto Y., Nicholls J. I., Phillips K. M., Junge T.: Fatigue resistance of endodontically treated teeth restored with three dowel-and-core systems. J. Prosthet. Dent., 2005, 93, Hu S., Osada T., Shimizu T., Warita K., Kawawa T.: Resistance to cyclic fatigue and fracture of structurally compromised root restored with different post and core restorations. Dent. Mater. J., 2005, 24, Bolla M., Muller-Bolla M., Borg C., Lupi-Pegurier L., Laplanche O., Leforestier E.: Root canal posts for the restoration of root filled teeth. Cochrane Database Syst. Rev., 2007, 24, 1, CD Jung R.: A comparision of composite post buidups and cast gold-and-core buildups for the restoration of nonvital teeth after 5 to 10 years. Int. J. Prosthodont., 2007, 20, Zienkiewicz O, Tylor R.: Finite element method. Volume1. The basis. 5 ed. Oxford, Butterworth- Heinemann, p Ash M., Nelson S.: Wheeler s dental anatomy, physiology and occlusion. 8 ed. Philadelphia, Saunders Co, 2003, p Shillingburg H., Hobo S., Whitsett L. D., Jacobi R., Bracket S.: Fundamentals of fixed prosthodontics. 3th ed. Qintessence, Chicago, 1997, p Habelitz S., Marshall S., Marshall G., Balooch M.: Mechanical properties of human dental enamel on the nanometre scale. Arch. Oral Biol., 2001, 46, Craig R., Peyton F.: Elastic and mechanical properties of human dentin. J. Dent. Res., 1958, 37, Kinney J., Marshall S., Marshall G.: The mechanical properties of human dentin. A critical review and re-evaluation of the dental literature. Crit. Rev. Oral Biol. Med., 2003, 14, Rees J., Jacopsen P.: Elastic modulus of the periodontal ligament. Biomaterials 1997, 18, Magne P., Perakis N., Belser U., Krejci I.: Stress distribution of inlay-anchored adhesive fixed partial dentures. A finite element analysis of influence of restorative materials and abutment preparation design. J. Prosthet. Dent., 2002, 87, Willems G., Lambrechts P., Braem M., Celis J. P., Vanherle G.: A classification of dental composites according to their morphological and mechanical characteristics. Dent. Mater., 1992, 8, Albakry M., Guazzato M., Swain M.: Biaxial flexural strength, elastic moduli, and x-ray diffraction characterization of three pressable all-ceramic materials. J. Prosthet. Dent., 2003, 89, Giannini M., Soares C., Carvalho R.: Ultimate tensile strength of tooth structures. Dent. Mat., 2004, 20, Sano H., Ciucchi B., Matthews W., Pashley D.: Tensile properties of mineralized and demineralized human and bovine dentin. J. Dent. Res., 1994, 73, Philips L.N.: Design with Advanced Composite Materials. New York. Springer-Verlag, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 2

12 Wkłady koronowo-korzeniowe 47. Eldiwany M., Powers J., George L.: Mechanical properties of direct and post-cured composites. Am J. Dent., 1993, 6, 5, Probster L., Geis-Gerstorfer J., Kirchner E., Kanjantra P.: In vitro evaluation of a glass ceramic restorative material. J. Oral Rehabil., 1997, 24, White S., Yu Z.: Compressive and diametral tensile strengths of current adhesive luting agents. J. Prosthet. Dent., 1993, 69, Fontijn-Tekamp F. A., Slagter A. P., Van der Bilt A., Van THol M. A., Witter D. J., Kalk W., Jansen J. A.: Biting and chewing overdentures, full dentures and natural dentitions. J. Dent. Res., 2000, 79, Kraus B., Jordan R., Abrams L.: Dental anatomy and occlusion. Baltimore, Williams & Wilkins Co, p De Groot R., Peters M., De Haan Y., Dop G., Plasschaert A.: Failure stress criteria for composite resin. J. Dent. Res., 1987, 66, Tsai S. W., Hahn H. T.: Introduction to composite materials. Westport, TechnomicPublishing Co, p , Hikita K., Van Meerbeek B., De Munck J., Ikeda T., Van Landuyt K., Maida T.: Bonding effectiveness of adhesive luting agents to enamel and dentin. Dent. Mater., 2007, 23, Abo-Hamar S., Hiller K., Jung H., Federlin M., Friedl K., Schmalz G.: Bond strength of a new universal self-adhesive resin luting cement to dentin and enamel. Clin. Oral Investig., 2005, 9, Zaakceptowano do druku: 28.I.2010 r. Adres autorów: Łódź, ul. Pomorska 251 Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2010, LX, 2 123

Porównanie wytrzymałości zębów przednich odbudowanych koronami kosmetycznymi z różnych materiałów*

Porównanie wytrzymałości zębów przednich odbudowanych koronami kosmetycznymi z różnych materiałów* PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 98-105 Porównanie wytrzymałości zębów przednich odbudowanych koronami kosmetycznymi z różnych materiałów* Strength comparison of anterior teeth restored with aesthetic

Bardziej szczegółowo

The literature-based comparison between the properties of teeth restored with individual and prefabricated glass fiber-reinforced composite posts

The literature-based comparison between the properties of teeth restored with individual and prefabricated glass fiber-reinforced composite posts PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 1, 37-43 Porównanie właściwości zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi lanymi i standardowymi kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi na podstawie piśmiennictwa

Bardziej szczegółowo

Comparison of stress levels related to cement elasticity in selected standard posts cemented in teeth models: Computer simulations

Comparison of stress levels related to cement elasticity in selected standard posts cemented in teeth models: Computer simulations PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 260-266 Porównanie poziomów naprężeń w wybranych wkładach standardowych osadzonych w modelach zębów w zależności od sprężystości zastosowanego cementu badania symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Porównanie wytrzymałości koron z różnych ceramik w zębach trzonowych podczas symulacji żucia

Porównanie wytrzymałości koron z różnych ceramik w zębach trzonowych podczas symulacji żucia PRACE oryginalne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 3, 371 379 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Beata Dejak Porównanie wytrzymałości koron z różnych ceramik w zębach

Bardziej szczegółowo

Analiza metodą elementów skończonych wytężenia i zespolenia z tkankami ceramicznych endokoron w zębach trzonowych

Analiza metodą elementów skończonych wytężenia i zespolenia z tkankami ceramicznych endokoron w zębach trzonowych PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 3, 151-161 Analiza metodą elementów skończonych wytężenia i zespolenia z tkankami ceramicznych endokoron w zębach trzonowych Finite element analysis of strength and adhesion

Bardziej szczegółowo

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb cement wkład

Bardziej szczegółowo

Mariusz Walczak *, Łukasz Różycki

Mariusz Walczak *, Łukasz Różycki Mariusz Walczak *, Łukasz Różycki ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W TWARDYCH TKANKACH ZĘBÓW NA PRZYKŁADZIE DOLNEGO SIEKACZA Z WYKORZYSTANIEM METODY MES Streszczenie. Do analizy stanu naprężeń i odkształceń w przypadku

Bardziej szczegółowo

Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 4, październik-grudzień 2011, s. 257-267

Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 4, październik-grudzień 2011, s. 257-267 Stomatologia estetyczna Tom, nr, październik-grudzień, s. -6 Wpływ materiału i długości wkładu koronowo-korzeniowego na leczone endodontycznie siekacze: badanie metodą elementów skończonych oraz badanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wytrzymałościowa układu ząb cement kompozytowy wkład koronowo-korzeniowy wzmacniany włóknem szklanym

Analiza wytrzymałościowa układu ząb cement kompozytowy wkład koronowo-korzeniowy wzmacniany włóknem szklanym PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 62 70 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Kamila Wróbel-Bednarz 1, A D, F, Marcin Basiaga 2, B, C, Witold Walke

Bardziej szczegółowo

Cechy mechaniczne układu ząb cement wkład koronowo-korzeniowy wykonany ze stopu Co-Cr metodą selektywnego spiekania laserowego

Cechy mechaniczne układu ząb cement wkład koronowo-korzeniowy wykonany ze stopu Co-Cr metodą selektywnego spiekania laserowego PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 5, 317-328 www.prot.stomat.net Cechy mechaniczne układu ząb cement wkład koronowo-korzeniowy wykonany ze stopu Co-Cr metodą selektywnego spiekania laserowego The mechanical

Bardziej szczegółowo

Ocena naprężeń w zębach trzonowych podczas trójwymiarowej symulacji żucia i zaciskania zębów

Ocena naprężeń w zębach trzonowych podczas trójwymiarowej symulacji żucia i zaciskania zębów PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 4, 260-268 Ocena naprężeń w zębach trzonowych podczas trójwymiarowej symulacji żucia i zaciskania zębów Assessment of stresses in molars during 3-D simulation of mastication

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza numeryczna i doświadczalna rozkładu odkształceń i naprężeń w koronie zęba przedtrzonowego

Wstępna analiza numeryczna i doświadczalna rozkładu odkształceń i naprężeń w koronie zęba przedtrzonowego Czas. Stomat., 2005, LVIII, 7 Wstępna analiza numeryczna i doświadczalna rozkładu odkształceń i naprężeń w koronie zęba przedtrzonowego Preliminary numerical and experimental analysis of stress and strain

Bardziej szczegółowo

Korona 22, czyli lekcja pokory

Korona 22, czyli lekcja pokory 6/2014 lek. dent. Hanna Sobota SOBOTA House of Dentistry, Poznań Korona 22, czyli lekcja pokory Crown of tooth 22 - a lesson of humility SŁOWA KLUCZOWE: dwukrzemian litu, korona pełnoceramiczna, korona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W WYBRANYCH LEJACH PROTEZOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W WYBRANYCH LEJACH PROTEZOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9/2015 19 Anna BRYNKUS, Sylwia ŁAGAN, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, Kraków ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych

Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 3, 227-232 Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych Examination of flexural strength of all ceramic

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ANALIZA STANU NAPRĘŻENIA PRZY OBCIĄŻENIACH ZGRYZOWYCH DLA PRZYPADKU ZGRYZU PRAWIDŁOWEGO I PROGNACYJNEGO

MODELOWANIE I ANALIZA STANU NAPRĘŻENIA PRZY OBCIĄŻENIACH ZGRYZOWYCH DLA PRZYPADKU ZGRYZU PRAWIDŁOWEGO I PROGNACYJNEGO MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 56, ISSN 1896-771X MODELOWANIE I ANALIZA STANU NAPRĘŻENIA PRZY OBCIĄŻENIACH ZGRYZOWYCH DLA PRZYPADKU ZGRYZU PRAWIDŁOWEGO I PROGNACYJNEGO Justyna Miodowska 1a, Magdalena Kromka-Szydek

Bardziej szczegółowo

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Methods of endodontically treated teeth reconstructions

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek 1. Streszczenie Nadrzędnym zadaniem protetyki stomatologicznej jest odtworzenie

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

Restoration of endodontically-treated teeth using post and core systems review of literature. Jacek Bednarski, Przemysław Kalman

Restoration of endodontically-treated teeth using post and core systems review of literature. Jacek Bednarski, Przemysław Kalman Czas. Stomatol., 2007, LX, 9, 585-592 2007 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym z użyciem standardowych wkładów koronowokorzeniowych i materiałów do

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Maciej BOLDYS OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI WZMOCNIEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Streszczenie. W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU 3 wskazania 1 materiał Podwójnie utwardzalny materiał ParaCore jest wzmacnianym włóknem szklanym, kompozytem, nieprzepuszczającym promieniowania

Bardziej szczegółowo

Odbudowa estetyczna poważnie

Odbudowa estetyczna poważnie Wkłady korzeniowe z materiału kompozytowego wzmacnianego włóknem szklanym Contributions root of a composite material reinforced with fiberglass Odbudowa estetyczna poważnie uszkodzonych zębów leczonych

Bardziej szczegółowo

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 279-283 Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I Cementing of porcelain restorations review of the literature. Part I Przemysław Szczyrek

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTĘŻENIA ZWOI GWINTU W POŁĄCZENIU ŚRUBA- NAKRĘTKA ANALYSIS OF THREAD COIL EFFORT IN THE SCREW NUT JOINT

ANALIZA WYTĘŻENIA ZWOI GWINTU W POŁĄCZENIU ŚRUBA- NAKRĘTKA ANALYSIS OF THREAD COIL EFFORT IN THE SCREW NUT JOINT ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Grzegorz GASIAK 1 ANALIZA WYTĘŻENIA ZWOI GWINTU W POŁĄCZENIU ŚRUBA- NAKRĘTKA Streszczenie. Przedmiotem artukułu jest optymalizacja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FAZ CHODU NA STAN NAPRĘŻENIA W MODELU STOPY PROTEZOWEJ

WPŁYW FAZ CHODU NA STAN NAPRĘŻENIA W MODELU STOPY PROTEZOWEJ Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9/2015 13 Konrad BOMANOWSKI, Sylwia ŁAGAN Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, Kraków WPŁYW FAZ CHODU

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2015, LXV, 6, 518-527 DOI: 10.5604/.1185908 Streszczenie Wstęp. Zęby leczone endodontycznie z utraconą w znacznej części strukturą koronową wymagają odbudowy tkanek naddziąsłowych poprzez

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA MODELOWANIE I SYMULACJA ZAGADNIEŃ BIOMEDYCZNYCH Symulacja naprężeń i przemieszczeń materiału w koronie implantu zęba podczas zgryzu Wykonali:

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ MOSTÓW PROTETYCZNYCH

WYTRZYMAŁOŚĆ MOSTÓW PROTETYCZNYCH Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 1/2007 203 Jacek GRALEWSKI, Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Politechnika Łódzka, Łódź Grzegorz BOGUSŁAWSKI, Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. O wkładach koronowych.

1. Wstęp. O wkładach koronowych. 1. Wstęp O wkładach koronowych. Wkłady koronowe są uznaną metodą rekonstrukcji utraconych twardych tkanek zęba (fot.1-3). Ich kształt oraz wielkość zależą od klasy ubytku (klasyfikacja według Blacka).W

Bardziej szczegółowo

Oporność na złamanie zębów wypełnionych Resilonem wstępne badania doświadczalne*

Oporność na złamanie zębów wypełnionych Resilonem wstępne badania doświadczalne* Czas. Stomatol., 2007, LX, 4, 222-230 2007 Polish Dental Association http://www.czas.stomat.net Oporność na złamanie zębów wypełnionych Resilonem wstępne badania doświadczalne* Fracture resistance of Resilon-filled

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender*

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender* PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 4, 301-306 www.prot.stomat.net Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 13 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 Teksty publikowane w Pracach Instytutu Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń

Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń 1. Podział obciążeń i odkształceń Oddziaływania na konstrukcję, w zależności od sposobu działania sił, mogą być statyczne lun dynamiczne. Obciążenia statyczne występują

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

17. 17. Modele materiałów

17. 17. Modele materiałów 7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STABILIZACJI PRZEDNIEJ NA BIOMECHANIKĘ ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA

WPŁYW STABILIZACJI PRZEDNIEJ NA BIOMECHANIKĘ ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 5/2011 Piotr ŚLIMAK, Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wojciech WOLAŃSKI, Katedra Biomechatroniki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Czym jest kompozyt. Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów.

Czym jest kompozyt. Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. Kompozyty Czym jest kompozyt Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. Historia W Mezopotamii i Babilonie już ok. 800

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ESTETYCZNYCH W ZĘBACH PRZEDNICH ZWIĄZANYCH Z METALOWYMI WKŁADAMI KORONOWO-KORZENIOWYMI. OPIS PRZYPADKU

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ESTETYCZNYCH W ZĘBACH PRZEDNICH ZWIĄZANYCH Z METALOWYMI WKŁADAMI KORONOWO-KORZENIOWYMI. OPIS PRZYPADKU ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 1, 84 89 MACIEJ ŻAROW, AGATA NIŻANKOWSKA-JĘDRZEJCZYK ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ESTETYCZNYCH W ZĘBACH PRZEDNICH

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM

Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM Smile aesthetics improvement in the area of upper front teeth using the CAD/CAM technology Autorzy_ Dariusz Fedczyna

Bardziej szczegółowo

Mosty ceramiczne na podbudowie z dwutlenku cyrkonu jako estetyczna alternatywa dla mostów metalowo-ceramicznych

Mosty ceramiczne na podbudowie z dwutlenku cyrkonu jako estetyczna alternatywa dla mostów metalowo-ceramicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 2, 133-137 Mosty ceramiczne na podbudowie z dwutlenku cyrkonu jako estetyczna alternatywa dla mostów metalowo-ceramicznych Zircon dioxide-based ceramic fixed partial dentures

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty kliniczne stosowania licówek porcelanowych

Wybrane aspekty kliniczne stosowania licówek porcelanowych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 463-468 Wybrane aspekty kliniczne stosowania licówek porcelanowych Selected aspects of porcelain laminate veneers applications Beata Śmielak Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL KOMPOZYT W ZALEśNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI METALOWEJ Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ANALIZA MES IMPLANTU STOMATOLOGICZNEGO POD ODBUDOWĘ UZĘBIENIA

MODELOWANIE I ANALIZA MES IMPLANTU STOMATOLOGICZNEGO POD ODBUDOWĘ UZĘBIENIA Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9/2015 67 Katarzyna KUTRZUBA, Magdalena KROMKA-SZYDEK, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, Kraków MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z!

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCoreZ LuxaPost LuxaBond Kompletny system do odbudowy zrębu zęba na wkładzie Od wielu lat LuxaCore jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Powstawanie abfrakcji w świetle analizy numerycznej stanu naprężeń okolicy szyjki zęba

Powstawanie abfrakcji w świetle analizy numerycznej stanu naprężeń okolicy szyjki zęba Czas. Stomat., 2005, LVIII, 9 Powstawanie abfrakcji w świetle analizy numerycznej stanu naprężeń okolicy szyjki zęba The development of abfraction lesions in the light of numerical analysis of the stress

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Analiza MES pojedynczej śruby oraz całego układu stabilizującego do osteosyntezy

Analiza MES pojedynczej śruby oraz całego układu stabilizującego do osteosyntezy POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA M O D E L O W A N I E I S Y M U L A C J A Z A G A D N I E Ń B I O M E D Y C Z N Y C H PROJEKT Analiza MES pojedynczej śruby

Bardziej szczegółowo

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba dr med. dent. Ludwig Hermeler, Rheine, Niemcy Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba Już w roku 1995 Ray i Trope na podstawie przeprowadzonego badania potwierdzili znaczenie dobrej odbudowy po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Porównanie energochłonności konstrukcji przekładkowych typu sandwicz z wypełnieniem oraz cienkościennych struktur falistych

Porównanie energochłonności konstrukcji przekładkowych typu sandwicz z wypełnieniem oraz cienkościennych struktur falistych BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 1, 2008 Porównanie energochłonności konstrukcji przekładkowych typu sandwicz z wypełnieniem oraz cienkościennych struktur falistych STANISŁAW OCHELSKI, PAWEŁ BOGUSZ Wojskowa

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE ZŁAMAŃ PODDZIĄSŁOWYCH ZĘBÓW JEDNOKORZENIOWYCH OPIS PRZYPADKU

LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE ZŁAMAŃ PODDZIĄSŁOWYCH ZĘBÓW JEDNOKORZENIOWYCH OPIS PRZYPADKU Pol. Ann. Med., 2009; 16(1): 103 113. PRACA KAZUISTYCZNA LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE ZŁAMAŃ PODDZIĄSŁOWYCH ZĘBÓW JEDNOKORZENIOWYCH OPIS PRZYPADKU ORTHODONTIC AND PROSTHODONTIC TREATMENT OF SUBGINGIVAL

Bardziej szczegółowo

Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba

Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 4, 277-284 Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba Measurement of the bond strength of luting materials used for porcelain

Bardziej szczegółowo

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, można zastosować Biodentine. Teraz można wykonać pełną odbudowę podczas jednej wizyty. Biodentine jest pierwszym bioaktywnym

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

Piotr Knytel, Beata Dejak. Wstęp

Piotr Knytel, Beata Dejak. Wstęp PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 4, 270-278 www.prot.stomat.net Metody oczyszczania powierzchni zębiny z resztek cementów tymczasowych i wpływ ich pozostałości na jakość połączenia z cementami kompozytowymi

Bardziej szczegółowo

Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku

Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 274-278 Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku The specificity of prosthetic

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza podbudowy wykonanej z cyrkonu i aluminy pod korony ceramiczne

Analiza porównawcza podbudowy wykonanej z cyrkonu i aluminy pod korony ceramiczne WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Jerzy Grabka Analiza porównawcza podbudowy wykonanej z cyrkonu i aluminy pod korony ceramiczne Promotor: prof. dr hab. inŝ. Janusz

Bardziej szczegółowo

Leczenie pacjenta z atrycją zębów. Opis przypadku

Leczenie pacjenta z atrycją zębów. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 5, 374-376 Leczenie pacjenta z atrycją zębów. Opis przypadku Treatment of patient with the atritio of teeth. Description of the case Przemysław Rosak 1,2, Jacek Kasperski

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ODBUDOWY ZĘBÓW BOCZNYCH PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM NA PODSTAWIE PRZYPADKU KLINICZNEGO

STRATEGIE ODBUDOWY ZĘBÓW BOCZNYCH PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM NA PODSTAWIE PRZYPADKU KLINICZNEGO ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 2, 53 58 MACIEJ ŻAROW, JOANNA STEINDER STRATEGIE ODBUDOWY ZĘBÓW BOCZNYCH PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM NA

Bardziej szczegółowo

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Rekonstrukcja wysokości zwarcia za pomocą licówek i koron pełnoceramicznych Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Tech. dent. Iwona Wilkowska, Łódź Z powodu znacznego starcia zębów doszło

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH CEL PRACY Celem pracy było

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka RelyX TM Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy Wyjątkowa siła wiązania i estetyka Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania.

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE MACIEJ ŻAROW

CURRICULUM VITAE MACIEJ ŻAROW CURRICULUM VITAE MACIEJ ŻAROW 2009 Dr n. med. Maciej Żarow Dane biograficzne: Urodzony 20 lutego 1970 roku w Zabrzu Wykształcenie: 1988.1995 Wydział Stomatologii, Uniwersytet Seemmelweisa w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

Badanie twardości i kruchości materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie stałych uzupełnień pełnoceramicznych

Badanie twardości i kruchości materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie stałych uzupełnień pełnoceramicznych PROT. STOM., 2005, LV, 5 Badanie twardości i kruchości materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie stałych uzupełnień pełnoceramicznych Examination of hardness and fracture toughtness indentation

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów)

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów) Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESU NISZCZENIA KOMPOZYTOWEGO OKUCIA MODELING OF DAMAGE PROCESS OF BOLTED COMPOSITE JOINT

MODELOWANIE PROCESU NISZCZENIA KOMPOZYTOWEGO OKUCIA MODELING OF DAMAGE PROCESS OF BOLTED COMPOSITE JOINT Marcin FIGAT Politechnika Warszawska Wydział MEiL E-mail: mfigat@meil.pw.edu.pl MODELOWANIE PROCESU NISZCZENIA KOMPOZYTOWEGO OKUCIA Streszczenie. W artykule przedstawiono numeryczne modelowanie procesu

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna pacjentki z podwójnymi zębami dwoistymi opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna pacjentki z podwójnymi zębami dwoistymi opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 6, 500-504 Rehabilitacja protetyczna pacjentki z podwójnymi zębami dwoistymi opis przypadku Prosthetic rehabilitation of the patient with two double teeth: A case report Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu ceramicznego IPS e-max w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych postępowanie kliniczne i laboratoryjne

Zastosowanie systemu ceramicznego IPS e-max w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych postępowanie kliniczne i laboratoryjne PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 3, 194-201 Zastosowanie systemu ceramicznego IPS w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych postępowanie kliniczne i laboratoryjne IPS ceramic system in performance

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski 1, mgr tech. dent. Milena Połczyńska 2 Ruchomy utrzymywacz przestrzeni wykonany z zastosowaniem żywicy acetalowej cz. I Usunięcie nawet pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

Ceramika uzasadnienie wyboru materiału

Ceramika uzasadnienie wyboru materiału Ceramika uzasadnienie wyboru materiału Autorzy_ Edward A. McLaren, Yair Y. Whiteman Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 1_Obraz przygotowanego zęba: Znaczne obnażenie zębiny na całej proponowanej długości. Co najmniej

Bardziej szczegółowo

Wkłady koronowo-korzeniowe a ostateczny wynik estetycznego leczenia protetycznego

Wkłady koronowo-korzeniowe a ostateczny wynik estetycznego leczenia protetycznego Wkłady koronowo-korzeniowe a ostateczny wynik estetycznego leczenia protetycznego Autor_ Maciej Mikołajczyk _Osiągnięcie maksymalnego efektu estetycznego w przypadku rozległego leczenia protetycznego jest

Bardziej szczegółowo

Współczesna koncepcja estetyki i okluzji

Współczesna koncepcja estetyki i okluzji Stomatologia praktyczna Współczesna koncepcja estetyki i okluzji Zastosowanie technik adhezyjnych z wykorzystaniem materiału złożonego Enamel plus HRi Function Adam Romaniuk Demonchaux Modern concept of

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy prefabrykowanych wkładów koronowo korzeniowych w praktyce stomatologicznej przegląd piśmiennictwa

Nowoczesne systemy prefabrykowanych wkładów koronowo korzeniowych w praktyce stomatologicznej przegląd piśmiennictwa PRACE POGLĄDOWE Dent. Med. Probl. 2009, 46, 4, 494 500 ISSN 1644 387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Stomatological Association JUSTYNA ŚPIKOWSKA SZOSTAK, TOMASZ DĄBROWA Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMYTA ELEMENTÓW UKŁADÓW BIOMECHANICZNYCH

ANALIZA ROZMYTA ELEMENTÓW UKŁADÓW BIOMECHANICZNYCH Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 1/2007 77 Antoni JOHN, Monika MIARKA, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ROZMYTA ELEMENTÓW UKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

2. MODELOWANIE SŁUPÓW

2. MODELOWANIE SŁUPÓW MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 32, s. 233-238, Gliwice 2006 ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE ALUMINIOWYCH SŁUPÓW DO ZAWIESZENIA SYGNALIZACJI ŚWIATEŁ DROGOWYCH JAROSŁAW KACZMARCZYK Katedra Mechaniki Stosowanej,

Bardziej szczegółowo

W Ł A Ś CIWOŚ CI MATERIAŁ U POROWATEGO W ZALEŻ NOŚ CI OD ZAWARTOŚ CI CZYNNIKA MODYFIKUJĄ CEGO

W Ł A Ś CIWOŚ CI MATERIAŁ U POROWATEGO W ZALEŻ NOŚ CI OD ZAWARTOŚ CI CZYNNIKA MODYFIKUJĄ CEGO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLV NR (157) 4 Lesł aw Kyzioł W Ł A Ś CIWOŚ CI MATERIAŁ U POROWATEGO W ZALEŻ NOŚ CI OD ZAWARTOŚ CI CZYNNIKA MODYFIKUJĄ CEGO STRESZCZENIE Przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych* PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 190-196 www.prot.stomat.net Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku

Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 6, 483-488 www.prot.stomat.net Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku Use of conical telescopic crowns in a

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mikrotomografii komputerowej w ocenie leczenia endodontycznego zębów filarowych badania doświadczalne

Zastosowanie mikrotomografii komputerowej w ocenie leczenia endodontycznego zębów filarowych badania doświadczalne PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 5, 329-334 www.prot.stomat.net Zastosowanie mikrotomografii komputerowej w ocenie leczenia endodontycznego zębów filarowych badania doświadczalne Apllication of microtomography

Bardziej szczegółowo

LuxaCoreZ. Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych.

LuxaCoreZ. Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych. LuxaCoreZ Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych. Bliżej natury: LuxaCore Z. W zakresie odbudowy zrębu, dużych wypełnień i cementowania wkładów korzeniowych LuxaCore Z należy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo