PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, Koziegłowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy"

Transkrypt

1 Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka Popów , Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, Koziegłowy Lokalizacja obiektu: Siedlec Duży, ul. Jana Pawła II 34 Temat: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym wraz z kolorystyką elewacji. Część Architektoniczna Projektował: Sprawdził: Opracował: mgr inż. arch. Witold Dominik Nr ewid. 65 mgr inż. Piotr Kaczmarczyk UAN-VIII/83861/20/89 mgr inż. Bartosz Szyller Część Konstrukcyjna Projektował: mgr inż. Jędrzej Zdziechowski SWK/0034/POOK/05 Data opracowania: Czerwiec 2008 r. Miejsce opracowania: Dąbrówka

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A) CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OPIS OGÓLNY BUDYNKU ORAZ OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 4. OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DLA PRZEGRÓD W STANIE ISTNIEJĄCYM ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 56 CM ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 42 CM STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM STROP SALI GIMNASTYCZNEJ ŚCIANA DZIAŁOWA MIESZKANIA NA PODDASZU STROP NAD MIESZKANIEM NA PODDASZU STROPODACH WIATROŁAPU. 5. PRZYJĘTE METODY DOCIEPLEŃ WRAZ Z OBLICZENIEM WSPÓŁCZYNNIKA U PO DOCIEPLENIU ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 56 CM ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 42 CM STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM STROP SALI GIMNASTYCZNEJ ŚCIANA DZIAŁOWA MIESZKANIA NA PODDASZU STROP NAD MIESZKANIEM NA PODDASZU STROPODACH WIATROŁAPU. 6. UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCIEPLENIA DOCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRA DOCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM ORAZ STROPU NAD MIESZKANIEM PODDASZA DOCIEPLENIE STROPODACHU WIATROŁAPU MONTAŻ IZOLACJI STROPU SALI DIMNASTYCZNEJ GRANULATEM WEŁNY MINERALNEJ. 7. MATERIAŁY. 8. PRZYJĘTY ZESTAW KOLORÓW. II. ZAŁĄCZNIKI 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 2. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 3. KSERO UPRAWNIEŃ 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. PLAN SYTUACYJNY 1: ELEWACJA WSCHODNIA - TERMORENOWACJA 1: ELEWACJA POŁUDNIOWA - TERMORENOWACJA 1: ELEWACJA ZACHODNIA- TERMORENOWACJA 1: ELEWACJA PÓŁNOCNA - TERMORENOWACJA 1: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZEWIOWEJ 1: ELEWACJA WSCHODNIA KOLORYSTYKA 1: ELEWACJA POŁUDNIOWA KOLORYSTYKA 1:100

3 9. ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 1: ELEWACJA PÓŁNOCNA KOLORYSTYKA 1: RYSUNKI ROZWIĄZAŃ SZCZEGÓŁÓW ARCHITEKTONICZNYCH 11.1 UŁOŻENIE PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ NAROŻE 11.2 ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY IZOLACJI TERMICZNEJ (100x50 CM) POWIERZCHNIA FASADY 11.3 ROZWIĄZANIEOCIEPLENIA ŚCIANY Z COFNIĘTYM COKOŁEM 11.4 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA OŚCIEŻA OKIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM SIATKI 11.5 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA POD OKNEM 11.6 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W NAROŻNIKU WEWNĘTRZNYM 11.7 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W NAROŻNIKU ZEWNĘTRZNYM 11.8 ROZWIĄZANIE DYLATACJI W NAROŻNIKU WEWNĘTRZNYM B) CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI. 5. OCENA STANU TECHNICZNEGO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU. 6. OCENA STANU TECHNICZNEGO SCHODÓW I SŁUPA PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO BUDYNKU WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ELEMENTÓW NOŚNYCH DACHU, STROPU I SCHODÓW. 7. WZMOCNIENIE I NAPRAWA KONSTRUKCJI NOŚNEJ DACHU I SCHODÓW. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA K1 ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU 1:50 K2 KONSTRUKCJA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH 1:50

4 A) CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

5 I CZĘŚĆ OPISOWA

6 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora Uzgodnienia z inwestorem Wizja lokalna na obiekcie Inwentaryzacja obiektu przeprowadzona w dniu r. Obowiązujące normy i przepisy. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie zawiera projekt termomodernizacji i kolorystyki elewacji oraz wymiany stolarki okiennej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Siedlec Duży. 3. OPIS OGÓLNY BUDYNKU ORAZ OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. Istniejący budynek szkoły podstawowej został oddany do użytku w roku Budynek szkoły wykonany jest w technologii tradycyjnej o złożonej bryle, składającej się z dwukondygnacyjnej części z salami dydaktycznymi, parterowej sali gimnastycznej oraz z trójkondygnacyjnej części mieszkalnej domu nauczyciela z poddaszem częściowo użytkowym. Dane charakterystyczne : Liczba kondygnacji budynku szkoły podstawowej 3 Powierzchnia użytkowa: m 2 Kubatura: m 3 Opis stanu istniejącego: Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono: - fragmenty odpadającego tynku; - obróbka blacharska częściowo skorodowana; - stolarka okienna drewniana, nieszczelna z wypaczonymi ramiakami w złym stanie technicznym przeznaczona do wymiany; - schody wejścia głównego w złym stanie technicznym; - częściowy brak chodnika okapowego wokół budynku. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ściany budynku szkoły podstawowej gr. 56 cm i 42 cm wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej obustronnie otynkowane. ŚCIANY WEWNĘTRZNE z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej obustronnie otynkowane. STROPY gęstożebrowy strop typu Akermana. TYNKI tynki cementowo wapienne rodz. III.

7 DACH konstrukcji drewnianej kryty papą termozgrzewalna na deskowaniu pełnym. STOLARKA OKIENNA część stolarki okiennej wymieniona na okna z profli PCV pozostała stolarka drewniana nieszczelna z wypaczonymi ramiakami w złym stanie technicznym przewidziana do wymiany. STOLARKA DRZWIOWA Drzwi wejściowe drewniane w złym stanie technicznym. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna, instalacja c.o. zasilana z własnej kotłowni gazowej, instalacja elektryczna oświetleniowa i siłowa oraz instalacja teletechniczna. Wentylacja całego budynku realizowana jest poprzez system wentylacji naturalnej. W części mieszkalnej na poddaszu nie stwierdzono kratek wentylacyjnych. OBRÓBKI BLACHARSKIE rynny i rury spustowe stalowe częściowo wymienione na PCV w kolorze brązowym, parapety okienne częściowo wymienione z blachy powlekanej w kolorze brązowym 4. OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA STANU ISTNIEJĄCEGO. 4.1.ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 56 CM Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U - warunki średniowilgotne, - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego t i >16 o C Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk cementowo wapienny. 0, Mur z cegły ceramicznej pełnej. 0, Tynk cementowo wapienny. 0, Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: Dla ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi wymagany przez normę współczynnik przenikania ciepła wynosi U max = 0,55 W/(m 2 K). Ściany zewnętrzne w stanie istniejącym nie spełniają wymagania obowiązującej normy cieplnej, ponieważ U=1.118 W/(m 2 K)

8 4.2. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 42 CM Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U - warunki średniowilgotne, - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego t i >16 o C Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk cementowo wapienny. 0, Mur z cegły ceramicznej pełnej. 0, Tynk cementowo wapienny. 0, Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: Dla ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi wymagany przez normę współczynnik przenikania ciepła wynosi U max = 0,55 W/(m 2 K). Ściany zewnętrzne w stanie istniejącym nie spełniają wymagania obowiązującej normy cieplnej, ponieważ U= W/(m 2 K) 4.3.STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U - warunki średniowilgotne, - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego t i >16 o C Typ przegrody: Strop pod nieorzewanym poddaszem, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk cementowo wapienny. 0, Strop Akermana o gr. 22 cm Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: Dla stropów nad nieogrzewanymi piwnicami wymagany przez normę współczynnik przenikania ciepła wynosi U max = 0,30 W/(m 2 K). Strop w stanie istniejącym nie spełnia wymagania obowiązującej normy cieplnej, ponieważ U = W/(m 2 K)

9 4.4.STROP SALI GIMNASTYCZNEJ Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U - warunki średniowilgotne, - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego t i >16 o C Typ przegrody: Strop pod nieorzewanym poddaszem, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk cementowo wapienny. 0, Strop Akermana o gr. 22 cm Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: Dla stropów nad nieogrzewanymi piwnicami wymagany przez normę współczynnik przenikania ciepła wynosi U max = 0,30 W/(m 2 K). Strop w stanie istniejącym nie spełnia wymagania obowiązującej normy cieplnej, ponieważ U = W/(m 2 K) 4.5.ŚCIANA DZIAŁOWA MIESZKANIA NA PODDASZU. Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U - warunki średniowilgotne, - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego t i >16 o C Typ przegrody: Ściana wewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk cementowo wapienny. 0, Mur z cegły ceramicznej pełnej. 0, Tynk cementowo wapienny. 0, Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: 2.210

10 4.6. STROP NAD MIESZKANIEM NA PODDASZU. Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U - warunki średniowilgotne, - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego t i >16 o C Typ przegrody: Ściana wewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk wapienny. 0, Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0, Warstwa powietrzna niewentylowana 0, Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0, Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: Dla stropów nad nieogrzewanymi piwnicami wymagany przez normę współczynnik przenikania ciepła wynosi U max = 0,30 W/(m 2 K). Strop w stanie istniejącym nie spełnia wymagania obowiązującej normy cieplnej, ponieważ U = W/(m 2 K) 4.7.STROPODACH WIATROŁAPU Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U - warunki średniowilgotne, - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego t i >16 o C Typ przegrody: Ściana wewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk cementowo wapienny. 0, Żelbet. 0, Podkład z betonu chudego. 0, Papa asfaltowa. 0, Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: Dla stropodachów wymagany przez normę współczynnik przenikania ciepła wynosi U max = 0,30 W/(m 2 K). Strop w stanie istniejącym nie spełnia wymagania obowiązującej normy cieplnej, ponieważ U = W/(m 2 K)

11 5. PRZYJĘTE METODY DOCIEPLEŃ WRAZ Z OBLICZENIEM WSPÓŁCZYNNIKA U PO DOCIEPLENIU. 5.1.ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 56 CM Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk cementowo wapienny. 0, Mur z cegły ceramicznej pełnej. 0, Tynk cementowo wapienny. 0, Styropian ułożony szczelnie. 0, Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 42 CM Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk cementowo wapienny. 0, Mur z cegły ceramicznej pełnej. 0, Tynk cementowo wapienny. 0, Styropian ułożony szczelnie. 0, Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: Do docieplenia ścian zewnętrznych przyjęto metodę lekką mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznej powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożona z następujących warstw. - Izolacja termiczna ze styropianu o obniżonym współczynniku przewodności ciepła gr.12 cm przyklejana za pomocą masy klejącej i łączników - Siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu. - Zewnętrzna warstwa elewacyjna tynk akrylowy. Jako projektowaną technologię ocieplenia przyjęto ATLAS jednakże zastępczo na ocieplenie mogą być użyte ogólnie stosowane na rynku pokrewne technologie: DRYVIT, BAUMIT, TERRANOVA,BOLIX

12 5.3.STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM Typ przegrody: Strop pod nieorzewanym poddaszem, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk cementowo wapienny. 0, Strop Akermana o gr. 22 cm Płyty z wełny min. ułożone szczelnie Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: Projektuje się ocieplenie stropu metodą układania wełny mineralnej luzem gr. 15 cm na stropie. 5.4.STROP SALI GIMNASTYCZNEJ Typ przegrody: Strop pod nieorzewanym poddaszem, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk cementowo wapienny. 0, Strop Akermana o gr. 22 cm Wełna mineralna granulowana Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: Projektuje się ocieplenie stropu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej luzem gr.15 cm. 5.5.ŚCIANA DZIAŁOWA MIESZKANIA NA PODDASZU. Typ przegrody: Ściana wewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk cementowo wapienny. 0, Mur z cegły ceramicznej pełnej. 0, Tynk cementowo wapienny. 0, Styropian ułożony szczelnie Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: 2.210

13 Do docieplenia ścian działowych poddasza przyjęto metodę lekką mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznej powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożona z następujących warstw. - Izolacja termiczna ze styropianu o obniżonym współczynniku przewodności ciepła gr.10 cm przyklejana za pomocą masy klejącej i łączników - Siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu. Jako projektowaną technologię ocieplenia przyjęto ATLAS jednakże zastępczo na ocieplenie mogą być użyte ogólnie stosowane na rynku pokrewne technologie: DRYVIT, BAUMIT, TERRANOVA,BOLIX 5.6.STROP NAD MIESZKANIEM NA PODDASZU. Typ przegrody: Ściana wewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk wapienny. 0, Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0, Warstwa powietrzna niewentylowana 0, Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0, Płyty z wełny min. ułożone szczelnie Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: Projektuje się ocieplenie stropu metodą układania wełny mineralnej luzem gr. 15 cm na stropie. 5.7.STROPODACH WIATROŁAPU Typ przegrody: Ściana wewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych Nr Materiał d [m] λ [W/mK] Ro [Kg/m 3 ] R [m 2 K/W] 1 Tynk cementowo wapienny. 0, Żelbet. 0, Podkład z betonu chudego. 0, Papa asfaltowa. 0, Styropian ułożony szczelnie Papa asfaltowa Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: Współczynnik przenikania ciepła (W/m 2 K) U: Jako warstwę docieplenia stropodachu projektuje się płyty STYROPAPY gr 15 cm.

14 Uwagi ogólne: W ramach termorenowacji budynku należy wymienić starą drewnianą stolarkę okienną i drzwiową. Projektuje się okna z profili PCV w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła równym U=1,7 W/(m 2 K). Wszystkie okna muszą być wyposażone w okucia z opcją rozszczelnienia (mikrowentylacji), która umożliwi infiltrację powietrza do wnętrza budynku. Drzwi zewnętrzne projektuje się z profili PCV w kolorze brązowym o współczynniku przenikania ciepła równym U=2,6 W/(m 2 K). Zestawienie wartości współczynnika przenikani ciepła dla przegród zewnętrznych Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne W/(m 2 K) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1. Ściana zewnętrzna z wapienia gr. 56 cm 1,118 0, Ściana zewnętrzna z wapienia gr. 42 cm 1,404 0, Strop pod nieogrzewanym poddaszem 2,091 0, Strop sali gimnastycznej 2,091 0, Ściana działowa mieszkania na poddaszu 2,210 0, Strop nad mieszkaniem na poddaszu 1,441 0, Stropodach wiatrołapu 3,090 0, Stolarka okienna , Stolarka drzwiowa , UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCIEPLENIA 6.1.DOCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Prace przygotowawcze Montaż nowej stolarki okiennej PCV w kolorze białym oraz drzwiowej z profili PCV w kolorze brązowym. Remont schodów wejścia głównego wraz z słupem zadaszenia wg. części konstrukcyjnej opracowania. Ocieplenie ścian zewnętrznych przyjęto metodą lekką mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw: 1. płyt styropianowych przyklejonych za pomocą masy klejącej stanowiącego izolację termiczną płyty gr. 12 cm. 2. siatki z włókna szklanego przyklejonego do styropianu; 3. zewnętrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem wód; Zbić odpadający tynk, powierzchnię wyrównać. Starannie oczyścić powierzchnię ścian z farby i kurzu poprzez zmycie wodą przy użyciu szczotek i spłukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatków chemicznych, Demontaż obróbek blacharskich i parapetów okiennych oraz rynien i rur spustowych; Demontaż krat okiennych. Dokładne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie równości podłoża łatami aluminiowymi i ew. wyrównanie przez przyklejenie cienkiego styropianu; Klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm. Na nabrzeżu każdego elementu styropianu - pas masy klejącej szer. 3-4cm, na pozostałej powierzchni 6 placków średnicy 8

15 cm oraz dodatkowe mocowanie trzema kołkami. Płyty kleić na styk, ewentualne szczeliny uzupełniać paskami styropianu bądź pianką montażową. Klejenie wykonać podczas suchej pogody - opady i wilgoć zmniejszają przyczepność masy klejącej. Do klejenia siatki na styropianie użyć tej samej masy klejącej, co do klejenia styropianu do podłoża. Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zakłady pasów siatki powinny wynosić min. 5 cm. Masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą gr. ok. 2 mm i natychmiast przyklejać siatkę z włókna szklanego, wciskając ją w masę packą stalową. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść druga warstwę masy klejącej gr. ok. 1 mm, aż do całkowitego przykrycia siatki. Po upływie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej płaszczyzny papierem ściernym i ewentualne nałożenie wyrównującej warstwy z masy klejącej gr. ok. 1 mm. Dla trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na krawędziach ocieplanych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułożonej na styropianie z pasami siatki wpuszczonymi pod styropian. Na miejsca narażone na uszkodzenie należy nałożyć narożniki z kątownika aluminiowego perforowanego - pod włóknem szklanym. W ramach termorenowacji należy na całym budynku zespołu szkół wykonać tynki barwione ATLAS wg. uzgodnionej kolorystyki Po wykonaniu ocieplenia elewacji należy zamontować nowe obróbki blacharskie: o Obróbka blacharska dachowa blacha powlekana w kolorze brązowym o Rynny i rury spustowe stalowe w kolorze brązowym Elementy stalowe po uprzednim oczyszczeniu z rdzy należy pomalować farbą chlorokauczukową w kolorze brązowym. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. Alternatywnie proponuje się jeden z niżej wymienionych systemów: BAUMIT, STO, DRYVIT, CERESIT, TERRANOVA, BOLIX, itp DOCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM ORAZ STROPU NAD MIESZKANIEM PODDASZA. Dokładne oczyszczenie powierzchni stropu z kurzu i innych zanieczyszczeń; Ułożenie luzem płyt wełny mineralnej na stropie; 6.3. DOCIEPLENIE STROPODACHU WIATROŁAPU Powierzchnia podłoża powinna tworzyć równą płaszczyznę. Demontaż lub wyrównanie istniejących warstwy papy. Przed mocowaniem płyt do podłoża należy podłoże zamieść i oczyścić Zagruntowanie odpowiednią masą asfaltową np. asfaltową emulsją anionową w celu odtłyszczenia podłoża z pyłu i kurzu dla zwiękrzenia przyczepności. Mocowanie płyt do podłoża dokonuje się za pomocą klejów objętych normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie przykrawędziowej płyty powinny być dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie większej ilości kleju. Normy zużycia kleju i sposób użycia podaje jego producent. Wykonać wierzchnią warstwę hydroizolacyjną z papy termozgrzewalnej na osnowie z tkanin polietsrowych na bazie asfaltów modyfikowanych SBS lub APP

16 6.4 MONTAŻ IZOLACJI STROPU SALI DIMNASTYCZNEJ GRANULATEM WEŁNY MINERALNEJ. W pierwszym etapie należy usunąć starą izolację oraz śmieci pozostawionych przez ekipę budowlaną podczas wznoszenia budynku. Na tak przygotowanym stropie można przystąpić do właściwych prac izolacyjnych, używając specjalistycznego sprzętu. W tym celu należy doprowadzić do otworu technologicznego rurę przesyłową wciągając ją na dach budynku. Transport granulatu do izolowanej przegrody odbywa się tym przewodem rurowym łączącym agregat rozdrabniająco-podający stojący przed budynkiem. W celu dokładnego rozprowadzenia granulatu konieczne jest, aby odpowiednio przeszkolony pracownik wszedł przygotowanym włazem w przestrzeń stropodachu i wykonał ocieplenie. Roboczą kontrolę grubości ocieplenia można wykonać zwykłą "metrówką". Przed zamknięciem włazu należy dokładnie zasypać dotychczasowy szlak komunikacyjny. Kończąc dobrze wykonane ocieplenie zakładamy pokrywę włazu, jednocześnie zabezpieczając otwór technologiczny. 7. MATERIAŁY ŚCIANY Płyty styropianowe typu FS 15 w płytach gr. 12 i 2 cm o wymiarach 50 x 100 cm, samogasnący, sezonowany co najmniej 2 miesiące. Gęstość kg/m 3, struktura zwarta bez luźnych granulek, krawędzie proste; Masa klejąca - Zaprawę klejową ATLAS STOPTER K-20 stosuje się do przyklejania płyt styropianowych na typowych podłożach mineralnych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie dociepleń ATLAS STOPTER. Zaprawa STOPTER K-20 użyta wraz z siatką zbrojącą stanowi doskonały system mineralnej renowacji starych tynków. ATLAS STOPTER K-20 jest suchą, mineralną zaprawą cementową, mrozo- i wodoodporną, o dużej elastyczności, paroprzepuszczalności i przyczepności. Zwiększona przyczepność i elastyczność oraz specjalnie dobrane kruszywo (redukujące do minimum skurcze materiału) stanowi o jej szczególnej przydatności w systemie dociepleń budynków. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. ATLAS STOPTER K-20 jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Cechuje ją bardzo dobra urabialność i łatwość formowania Siatka - Odporna na działanie środków alkalicznych siatka zbrojeniowa, przeznaczona do zbrojenia dużych powierzchni w ramach systemu ociepleń, do zatapiania w zaprawie klejowo-szpachlowej. Wielkość oczek siatki: ok. 3,5 x 4 mm. Zużycie: 1,1 mb/m (zakład 10 cm), przy rozwijaniu nie powinna wykazywać poprzecznego sfalowania; Dyble Ø 8 lub Ø 10 grzybkowe z trzpieniem plastikowym. Zastosować łączniki z grupy łączników przeznaczonych do styropianu, nie do wełny mineralnej; Podkład gruntujący Gotowa emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT służy do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, płyt cementowych i gazobetonu, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych itp. Emulsja ATLAS UNI-GRUNT, dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, powodując ich

17 wzmocnienie. Poprawia przyczepność kleju do glazury i terakoty. Stosowana jako grunt pod posadzki samopoziomujące zapobiega tworzeniu się pęcherzy i zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża. Przy układaniu płytek ceramicznych na płytach paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych powierzchnię płyty należy zagruntować emulsją UNI-GRUNT. Emulsja może stanowić także powłokę ochronną dla wylewek, ułatwia wówczas konserwację i zapobiega osadzaniu się kurzu. Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT nie zmydla się, przepuszcza parę wodną, nadaje się do stosowania na suchym podłożu. Emulsja zwiększa przyczepność do powierzchni, jej elastyczność i odporność na zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża. Tynki i jastrychy pod wpływem działania emulsji wysychają równomiernie. Chroni ona podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci, jej stosowanie ułatwia późniejsze odrywanie tapet przy renowacji pomieszczeń. Warstwa emulsji po wyschnięciu jest przezroczysta. Emulsja jest niepalna, można ją stosować w pomieszczeniach bez okien. Nadaje się na ściany i posadzki, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zagruntowana powierzchnia jest odporna na temperatury od -20 C do 80 C. Podkład tynkarski Podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST służy do przygotowania podłoża przed położeniem szlachetnych tynków mineralnych ATLAS CERMIT SN, DR lub tynków żywicznych. Jest uniwersalnym środkiem gruntującym na wszystkie rodzaje podłoży, stanowi też nieodłączny element systemów dociepleń budynków ATLAS STOPTER i ATLAS ROKER. Masa podkładowa ATLAS CERPLAST jest uniwersalnym środkiem gruntującym koloru białego pod tynki mineralne i akrylowe. ATLAS CERPLAST produkowany jest także w trzech kolorach (klinkier,brąz i grafit) pod tynki mozaikowe ATLAS DEKO M. ATLAS CERPLAST jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Stosowanie masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST zapobiega przedostawaniu się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z zapraw klejowych podkładowych. ATLAS CERPLAST chroni podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku szlachetnego, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego właściwości Masa tynkarska - ATLAS CERMIT N i R to cienkowarstwowe, dekoracyjne tynki strukturalne, przeznaczone do ręcznego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Można je stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, gips, tynki, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w systemie dociepleń ATLAS STOPTER. ATLAS CERMIT N i R to gotowe do użycia tynki w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. ATLAS CERMIT N i R są produktami wydajnymi, bardzo wygodnymi i łatwymi w użyciu. Tynki akrylowe dają powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową. Charakteryzują się dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. Produkowane w kolorze białym i w 120 kolorach. Tynk mozaikowy - Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M przeznaczony jest do ręcznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności na cokoły, podmurówki, ściany balkonowe itp. Tynk Charakteryzuje się wysoką trwałością, odpornością na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Można go stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowowapienne, cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne oraz na warstwach zbrojonych w systemach dociepleń budynków. Bogata kolorystyka pozwala na dużą

18 swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu pomieszczeń wystawowych, salonów samochodowych, biur, klatek schodowych oraz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M wykonano na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. ATLAS DEKO M jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Tynk mozaikowy daje powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, o niskiej koncentracji naprężeń. Wysoka zawartość czystego polimeru gwarantuje bardzo dużą odporność na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie. Produkowany jest w 60 kompozycjach kolorystycznych. Uwaga: Po nałożeniu tynk mozaikowy ATLAS DEKO M ma kolor mleczno-biały. Właściwy kolor tynk uzyskuje po wyschnięciu. Duża wilgotność powietrza i niska temperatura może spowodować wydłużenie czasu wiązania tynku i zmianę odcienia barwy. Przy stałym kontakcie z wodą może się pojawić "zmlecznienie", które znika po wyschnięciu powierzchni. Należy zapobiegać przenikaniu wilgoci z podłoża. STROP POD PODDASZEM NIEOGRZEWANYM Lekkie maty z wełny kamiennej, w wersji bez okładziny. STROP SALI GIMNASTYCZNEJ Granulat wełny mineralnej - Przeznaczony do izolacji termicznej i akustycznej poziomych przestrzeni, np. poddasza nieużytkowe, stropodachy wentylowane. Pakowany w worki foliowe po około 20 kg. STROPODACH WIATROŁAPU Płyty styropianowe - PS-E FS 20 lub PS-E FS 30 laminowane warstwą asfaltowej papy podkładowej wykonanej na welonie z włókien szklanych Emulsyjna masa asfaltowa - Do gruntowania można używać takich preparatów, jak np.: Hydrobitum RM (zużycie 0,4kg/m 2 ), lit BV-extra, Vedasin E-VA firmy VEDAG (zużycie ok.0,2-0,3 l/m 2 ), preparat firmy Deitermann o nazwie Euro-lan 3K (zużycie 3l/100m 2 w rozcieńczeniu 1:10) lub Dysperbit (zużycie 0,4kg/m 2 w rozcieńczeniu 1:1). Klej do mocowania płyt Klej Stylbit firmy Bitrex Trzebinia lub Vedatex firmy Vedag Papa wierzchniego krycia 8. PRZYJĘTY ZESTAW KOLORÓW. Kolorystykę opracowano w oparciu o paletę kolorów ATLAS Zastosowano następującą paletę kolorów; Oznaczenie na rysunkach nr koloru wg. katalogu producenta 1 tynk akrylowy w kolorze tynk akrylowy w kolorze tynk akrylowy w kolorze tynk mozaikowy 220

19 UWAGA: 1. Ze względu na mogące wystąpić różnice pomiędzy kolorem wydruku, a faktycznym kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowiązującym przy realizacji termomodernizacji jest nr koloru z palety ATLAS, a nie kolor elewacji na rysunkach dołączonych do projektu, który może posiadać skażenia odwzorowawcze. 2. Do wykonania kolorystyki można zastosować odpowiadające kolory z palety barw innych firm dostępnych na rynku i posiadających atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie jak: Baumit, Terranova, Bolix i inne.

20 II ZAŁĄCZNIKI

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA 2 URSA. Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej

Bardziej szczegółowo